Magazyn Patrol 1/2008 - Securitas

gc7n40iM07

Magazyn Patrol 1/2008 - Securitas

PATROL – Magazyn Securitas w Polsce Nr 01/2008

MARITIME

Morskie Centrum Kompetencyjne Securitas

Centra Handlowe

The Best of Securitas 2007

Inteligentny System Ratunkowy

CCTV - System Telewizji Dozorowej


2

> WSZYSTKO ZALEŻY OD NAS

Krzysztof Toczyski, Prezes Zarządu Securitas w Polsce

Szanowni Państwo,

Rozpoczęliśmy kolejny rok działalności. Początek roku był

kontynuacją aktywności mających na celu utrzymanie poziomu

usług Securitas, przy bardzo dynamicznie zmieniającej

się sytuacji rynkowej. Dzięki wspólnemu wysiłkowi oraz

dobrej współpracy i zrozumieniu naszych Klientów udało się w

istotnym stopniu podnieść stawki kontraktowe, a w

konsekwencji płace naszych pracowników. Proces ten

chcemy kontynuować w roku bieżącym. Jednak, o ile w

zeszłym roku sprawą fundamentalną była walka o utrzymanie

jakości w świetle zaskakujących zmian na rynku, o tyle w

przyszłości decydujące znaczenie będzie miało jeszcze

mocniejsze ukazanie Klientom czym Securitas wyróżnia się

spośród innych działających na rynku firm.

I tu wracamy do pojęć takich jak misja, wartości oraz strategia

firmy. To będzie obszar tworzenia wysokiego poziomu usług,

za które Klienci będą chcieli zapłacić odpowiednią cenę,

która z kolei przełoży się na płace adekwatne do poziomu

świadczonej pracy.

Misją Securitas jest zapewnianie bezpieczeństwa domom,

miejscom pracy i lokalnym społecznościom. Nasze wartości to

uczciwość, czujność, uczynność. Nasza strategia to tworzenie

tam gdzie to możliwe struktury ukierunkowanej na poszczególne

segmenty rynku takie jak np. logistyka, przemysł, centra handlowe

oraz bycie specjalistą w dziedzinie zapewniania bezpieczeństwa.

Strategia ta wskazuje kierunek działania wszystkich obszarów

firmy – od Zarządu do posterunków. Określa jaki rodzaj

i zakres wiedzy jest krytyczny i czego powinniśmy się nauczyć aby

polepszyć osiągane wyniki. W realizacji strategii mamy być szybcy,

odważni oraz przede wszystkim wyróżniać się od innych.

W obiegowej opinii strategie są rzeczą zarządów firm. Są tworem

specjalistów podanym do wierzenia na najwyższych poziomach

Magazyn Securitas w Polsce – 01/2008

Wydawca

Securitas Polska Sp. z o. o.

Cybernetyki 21

02-677 Warszawa

tel. +22 457 07 35

securitas@securitas.pl

zarządzania. Otóż nic bardziej mylnego!

Jeden z mitów Starożytnej Grecji powiada, iż okręt, którym

Tezeusz wraz z innymi Ateńczykami wracał do domu po

zwycięstwie nad Minotaurem był przebudowywany podczas

drogi deska po desce. Kiedy jedna deska spróchniała

zastępowano ją nową mocniejszą, aż na końcu wszystkie stare

deski zostały wymienione. Rodzą się tu pytania: Czy był to cały

czas ten sam okręt? Co było ważniejsze - projekt i budowa

okrętu czy wymiana poszycia gotowej już przemierzającej wody

konstrukcji? W przypadku strategii ważne jest i jedno i drugie!

Strategia bez wypełnienia jej czynami pojedynczych ludzi jest

statycznym nieruchomym tworem.

Jak to przekłada się na działania jednostek? Każdy chroniony

przez nas obiekt podlega przemianom. Niektóre z nich

są rozbudowywane, w innych zmianom ulegają procesy

wewnętrzne, w przypadku jeszcze innych ewoluuje otoczenie.

Nawet jeśli z tych przeobrażeń wpływa konieczność zmiany

położenia tylko jednej kamery, korekty tylko niewielkiego

fragmentu Instrukcji Ochrony czy pojedynczej procedury to

rodzi się szansa. Szansa pokazania czujności wyrażającej

się dostrzeganiem nawet najdrobniejszych zmian w systemie

bezpieczeństwa chronionych obiektów. Szansa wykazania

uczciwości, która każe nam otwarcie poinformować Klienta o

istotnych naszym zdaniem faktach. Szansa ukazania uczynności

wyrażającej się w tym, że Securitas pragnie dawać swoim

Klientom znacznie więcej i nieść wsparcie w sytuacji, kiedy jest

ono potrzebne. Przy takiej okazji możemy pokazać, że jesteśmy

szybcy oraz odważnie występujemy z propozycjami. Możemy

udowodnić, że jesteśmy specjalistami, którzy potrafią łączyć

głębokie zrozumienie biznesu Klienta z profesjonalną wiedzą z

zakresu security.

Takie zachowanie powoduje wzrost zaufania Klientów do

naszych pracowników, do zespołu, z którym pracują i do naszej

firmy. W konsekwencji takiego zachowania wzrasta skłonność

Klientów do wyższego wynagradzania naszych usług, co stwarza

możliwość lepszego wynagradzania pracowników. Pozycja

Securitas wzrasta poprzez sumę wielu działań realizowanych

w duchu naszej strategii. Musimy stale patrzeć jednym okiem

na to jaką wartość dodaną aktualnie tworzymy i jednocześnie

drugim okiem obserwować zmiany wewnątrz i na zewnątrz

odkrywając wypływające z nich zagrożenia dla naszej pozycji

i szanse tworzenia nowych wartości.

I tak jak dotychczas nie pomogą nam w tym żadne zbawcze

siły zewnętrzne. Swoje szanse musimy stworzyć i wypracować

sami.

A więc, wszystkie ręce na pokład, niech każdy znajdzie deskę

którą należy wymienić na lepszą. Niech nasze oczekiwania

poparte będą naszymi czynami. Wszystko zależy od nas.

Redakcja

Securitas Polska Sp. z o. o.

Małgorzata Rejman

tel. +22 457 07 42

fax +22 457 07 41

malgorzata.rejman@securitas.pl

Krzysztof Toczyski

Prezes Zarządu

Okładka

Krzysztof Opacki,

Pracownik Ochrony Securitas.

Prom Pasażerski Stena Line

Zdjęcie Norbert Bogucki

Projekt i skład Tomasz Ciepły


Alf Göransson, Prezes i CEO Securitas AB

Drodzy Koledzy,

Rok 2007 był dla Grupy Securitas okresem specyficznym.

Dzięki rentowności, sprawnemu zarządzaniu, oddanym

pracownikom oraz przejrzystej strategii osiągnęliśmy znaczną

przewagę konkurencyjną i mamy doskonałe rokowania

na przyszłość. Jesteśmy w trakcie realizacji nowej strategii

działania, której celem będzie przedstawienie Klientom

bardziej wyspecjalizowanej organizacji, gdzie wiedza

i doświadczenie rozwijane są zgodnie z oczekiwaniami

Klientów.

Dzięki koncentracji na problemie rentowności, Security

Services w Ameryce Północnej odnotowało wzrost marży

operacyjnej. W 2006 roku wynosiła ona 5,0% zaś w 2007

już 5,2% co pozwoliło na 4% wzrost organiczny. Podobna

sytuacja ma miejsce w Meksyku. Również Dywizja Security

Services Europe odnotowała imponujący wzrost. W 2006

roku kształtował się on na poziomie 7% by w ciągu 2007 roku

osiągnąć poziom 8%. Dzięki dźwigni kosztowej spowodowanej

szybkim rozwojem, marża operacyjna utrzymuje się na stałym

poziomie, kompensując tym samym spadek związany z marżą

brutto oraz oczekiwane, niższe niż zakłada przeciętne portfolio

marże sprzedaży. Większość rynków europejskich wymaga

kontroli wynagrodzeń, które powinny wzrastać w przynajmniej

takim samym stopniu jak koszty płac. Dodatkowo niezbędna

jest strategia specjalizacji pozwalająca zaoferować Klientom

większą wartość dodaną i wiedzę. Ma to ogromne znaczenie

i stanowi wyzwanie, którego podjęcie może odwrócić

negatywny trend spadkowy marż brutto. Na tym właśnie

będziemy skupiać się w 2008 roku.

Sektory Mobile i Alert były obiektem szeroko zakrojonych

inwestycji w obszarze zasobów sprzedażowych, mających na

celu aktywizację rozwoju. Inwestycje te będą kontynuowane

w roku bieżącym. W 2007 roku organiczny wzrost sprzedaży

wyniósł 7%, czyli 3% więcej w porównaniu do roku 2006,

kiedy to wartość ta kształtowała się na poziomie 4%.

Inwestycje w sprzedaż i marketing zaowocowały jednak

spadkiem marży operacyjnej. W 2007 roku Securitas dokonał

znaczących przejęć, które jeszcze bardziej zaznaczyły

obecność firmy na rynku światowym. W Ameryce Łacińskiej

przejęcia nastąpiły w Argentynie, Kolumbii, Urugwaju

i w Peru.

W 2007 roku Securitas stał się posiadaczem znacznej

części udziałów firmy Walsons, wchodząc w ten sposób na

rynek indyjski, zaistniał również w Turcji, Rumunii, Francji

i Holandii. Z radością witam w naszej Grupie nowych

kolegów!

Mam szczerą nadzieję, że spółka Loomis, która borykała

się ze sporymi problemami wyszła już na prostą. Moim

zdaniem Loomis jest dobrym przedsięwzięciem. Z nowym

zarządem Loomis jest na najlepszej drodze do odzyskania

dawnej pozycji i osiągania marży operacyjnej na poziomie

przynajmniej 8%. W przypadku stabilnej firmy wzrost

organiczny, zwiększony poziom marży i sprzedaży oraz

znalezienie odwagi do podążania nowymi szlakami to tylko

kwestia czasu. Loomis rozpocznie swoją drogę do celu

w 2008 roku.

Nowy Prezes Security Services na Europę

Tore K. Nilsen, Prezes Security Services Europe zdecydował

się opuścić Securitas i podjąć nowe wyzwania w Norwegian

Post. Przypuszczam, że wielu z Was miało przyjemność

spotkać Tore podczas jego 20 letniej pracy w Securitas.

Jest mi niezmiernie przykro rozstawać się ze wspaniałym

kolegą, jednym z filarów naszej firmy, który z ogromnym

zapałem wspierał kulturę Securitas. Nowym Prezesem

Security Services na Europę zostanie Bart Adam, którego

na stanowisku Dyrektora ds. Operacyjnych na Europę

zastąpi Erik-Jan Jansen, obecny Prezes Securitas w Holandii.

Życzę im samych sukcesów na nowych stanowiskach.

Nowa strona internetowa

Ostatnim razem napisałem ”...gdybyśmy wtedy wiedzieli

to co wiemy teraz.” Z każdym dniem przesłanie tego

zdania staje się coraz bardziej oczywiste. W Austrii, przy

współpracy dostawcy technologii i w ramach partnerstwa

publiczno-prywatnego zapewniliśmy miastu kontrolę ruchu

w sieci. W Niemczech wprowadziliśmy indywidualne

rozwiązanie specyficznych potrzeb firm farmaceutycznych,

zaś mieszkańcom zamkniętego osiedla Rossemore w

Kalifornii (średnia wieku 77 lat) zapewniliśmy doskonały

i podyktowany potrzebami system ochrony. We współpracy z

firmą Volvo wypracowaliśmy system wykrywania lokalizacji

ciężarówek w całej Europie. To tylko kilka z wielu przykładów

osiągnięć Grupy. Nie musimy zatem nieustannie wymyślać

koła. Wystarczy uczyć się i korzystać z doświadczeń

zdobytych w innych krajach i na innych rynkach. Nie

mniej ważne, stosując zasadę działania lokalnego

i myślenia globalnego, jest dzielenie się tymi osiągnięciami.

Nie zachowujmy wiedzy dla siebie, podzielmy się nią z

naszymi kolegami i klientami. W tym celu powstaje globalny

system umożliwiający wyszukiwanie najlepszych praktyk.

Wiosną wprowadzimy do użytku witrynę internetową

z taką samą szatą graficzną i strukturą informacji dla

wszystkich rynków. Proszę Was o pomoc w tworzeniu bazy

danych naszych najlepszych praktyk. Nie oczekuję tylko

przełomowych „odkryć”, liczą się także sprytne rozwiązania

na mniejszą skalę.

Alf Göransson

Prezes i CEO Securitas AB

> CEO

Magazyn Securitas w Polsce – 01/2008


NEWS

I Tore K. Nilsen opuszcza Securitas

Tore K. Nilsen, Prezes Securitas Services

na Europę opuszcza koncern, aby podjąć

nowe wyzwania zawodowe w firmie

Norwegian Post.

Tore K. Nilsen poświęcił korporacji Securitas

20 lat swojej pracy. Karierę zawodową

rozpoczął w 1988 roku na stanowisku

przedstawiciela handlowego Securitas Services

w Stavanger. Wcześniej, po ukończeniu

Norweskiej Akademii Policyjnej, przez

8 lat pracował w służbach policyjnych.

W 1988 roku został mianowany Kierownikiem

Oddziału w Stavanger. Po upływie

roku awansował na stanowisko Regionalnego

Kierownika Sprzedaży w Rogaland,

a następnie w Oslo. W 1997 roku został członkiem

Zarządu Grupy. Zanim został powołany

na stanowisko Prezesa Security Services

na Europę, przez 5 lat piastował stanowisko

Dyrektora Zarządzającego Securitas AS

w Norwegii.

I Bart Adam nowym Prezesem Securitas

Services na Europę

Na stanowisko Prezesa Securitas Services

na Europę został powołany Bart Adam,

pełniący obecnie funkcję Dyrektora

ds. Operacyjnych Securitas Services na

Europę. Bart Adam podejmie nowe obowiązki

wczesnym latem br., po odejściu

Tore K. Nilsen’a do Norwegian Post.

Bart Adam wniósł do Securitas 15 lat cennego

doświadczenia. W 1998 roku dołączył

do Grupy Securis w Belgii (AviaPartner)

jako kontroler finansowy i od tego

czasu piastował kilka stanowisk w pionach

operacyjnym i finansowym. W 1993 roku

został mianowany Dyrektorem Oddziału,

Magazyn Securitas w Polsce – 01/2008

a w 1995 roku Dyrektorem Regionalnym.

W roku 1999 Securitas dokonał akwizycji

Securis. W 2000 roku Adam Bart objął stanowisko

Dyrektora Finansowego Securitas

w Belgii, a dwa lata później został Kontrolerem

Finansowym Securitas Business

Europe.

Bart Adam ukończył wydział handlu na

belgijskim Uniwersytecie w Leuven ze

specjalizacją Ekonomia Stosowana i IT. Po

zdobyciu dyplomu rozpoczął pracę w instytucji

ubezpieczeniowej. Od 1998 do 2000

roku pracował dla Pricewaters&Coopers

i AviaParter. Obecnie zasiada w Zarządzie

Grupy.

Nowym Dyrektorem ds. Operacyjnych

Securitas Services na Europę zostanie

Erik-Jan Jansen. Zasiądzie on także

w Zarządzie Grupy. Obecnie Erik-Jan Jansen

jest Prezesem Securitas Services w

Holandii. Zanim w 1996 roku dołączył do

Securitas i zajmował kilka wyższych stanowisk

kierowniczych.

I Marek Skowronek nowym Dyrektorem

Regionalnym OF

Z dniem 1 lutego 2008 r. obowiązki Dyrektora

Regionu Wschód objął Marek Skowronek,

dotychczasowo pełniący funkcję

Menedżera Ochrony Fizycznej. Marek

Skowronek pracuje w Securitas od września

1998 roku. Karierę zawodową rozpoczął

od stanowiska pracownika ochrony.

I Zmiany na stanowiskach

Z dniem 1 lutego 2008 obowiązki

Menedżera Ochrony Fizycznej w Regionie

Warszawa, w inspektoracie zajmującym się

ochroną obiektów przemysłowych, przejął

Grzegorz Świniarski, dotychczasowo pełniący

funkcję Inspektora Nadzoru. Grzegorz

Świniarski pracuje w Securitas od 2000

r., karierę zawodową rozpoczął od stanowiska

pracownika ochrony, jest laureattem

tytułu Pracownik Roku 2002. Obowiązki

Inspektora Nadzoru przejął Zbigniew

Dudek, Szef Ochrony obiektu Thomson

w Piasecznie. Zbigniew Dudek rozpoczął

pracę w Securitas w 1996 roku jako

pracownik ochrony.

I Securitas przejmuje firmę GRB Security

w Wielkiej Brytanii

Securitas dokonał przejęcia brytyjskiej

firmy z branży ochrony - GRB

Security. Firma świadczy szeroki zakres

usług związanych z bezpieczeństwem,

między innymi usługi ochrony, patrole

oraz alarmowe centrum monitoringu.

Firma zatrudnia 175 pracowników

i jest zrzeszona w SIA (Security Industry

Authority). Akwizycja wzmocni pozycję

Securitas w Wielkiej Brytanii. Nowa firma

została włączona w struktury Securitas

1 marca 2008 roku.

I Securitas przejmuje firmę Walsons

w Indiach

W ramach ekspansji na rynek azjatycki

Securitas przejął 49% udziałów

indyjskiej firmy ochrony Walsons. Firma

powstała w 1996 r. i jest czwartym co

do wielkości przedsiębiorstwem świadczącym

usługi ochrony w Indiach. Walsons

jest obecny na terenie 9 regionów kraju

i zatrudnia 6500 pracowników. Firma obsługuje

wielu znaczących klientów, w tym

większość firm z branży IT, ubezpieczeń

i finansów. Ocenia się, iż indyjski rynek

usługbezpieczeństwa jest wart około

3 miliardy koron szwedzkich, a jego wzrost

w ciągu najbliższych 5 lat szacuje się na

przynajmniej 20% rocznie.

- Przejęcie 49% udziałów w firmie

Walsons, prężnie rozwijającym się

przedsiębiorstwie, zapewni nam silną

pozycję na szybko rozwijającym się

rynku usług ochrony w Indiach,

a także umożliwi obsługę naszych międzynarodowych

klientów, obecnych już

na rynku indyjskim w najlepszy możliwy

sposób - powiedział Alf Göransson CEO

Grupy Securitas.

I Securitas przejmuje firmę Forza S.A.

w Peru

Zgodnie z obraną strategią rozwijania działalności

na rynkach Ameryki Łacińskiej,

Securitas przejął 90% akcji peruwiańskiej

firmy z sektora bezpieczeństwa Forza S.A.,

a także jej filii – Forza Alarmas i Forza

Amazonica. Forza jest jednym z czterech

największych dostawców usług z sektora

bezpieczeństwa w Peru, siedziba firmy

znajduje się w Limie. Forza zatrudnia około

3200 pracowników i obsługuje klientow

z sektora wydobywczego. Szacuje się, iż

w niedługim czasie peruwiański rynek usług

bezpieczeństwa osiągnie tempo wzrostu na

poziomie 8% rocznie. Przejęta firma stała

się częścią Securitas AB 1 grudnia 2007

roku.


Jak wynika z naszych doświadczeń zdobytych

podczas blisko 10-letniej współpracy

z klientami rynku centrów handlowych,

ze względu na wieloaspektowość

zagadnień związanych z zapewnieniem

bezpieczeństwa, centra handlowe są jednymi

z najtrudniejszych i „najcięższych” obiektów

do ochrony - mówi Miron Kowerczuk,

Dyrektor Regionalny Ochrony Fizycznej.

Centra handlowe zlokalizowane są w ścisłym

centrum aglomeracji miejskich lub na ich

obrzeżach, w miejscach zapewniających

dogodny dojazd. Są to najczęściej budynki

kilkukondygnacyjne, składają się na nie

powierzchnie sklepów hipermarketu, kin

(typu multiplex), klubów, restauracji, punktów

usługowych oraz parkingów, które zapewniają

od 1000 do 4000 miejsc postojowych.

Podstawowym przeznaczeniem centrum

handlowego są oczywiście zakupy, lecz część

klientów odwiedza centra mając na uwadze

cel rozrywkowo - usługowy, traktując je

również jako miejsce spotkań towarzyskich.

Oznacza to, że na terenie centrum

handlowego może przebywać jednocześnie

od kilku do nawet kilkunastu tysięcy osób

oraz kilka tysięcy pojazdów. Stawia to przed

ochroną i innymi służbami obsługującymi te

obiekty specyficzne wyzwania, odmienne niż

w przypadku jakichkolwiek innych obiektów

np. zakładów przemysłowych, banków czy

niewielkich sklepów. Szczególnie ważną role

i zadania mają do spełnienia pracownicy

ochrony. Oto kilka powodów:

• Pracownik ochrony jest pierwszą osobą,

którą spotyka Klient wjeżdżający lub

wchodzący do centrum handlowego;

• Ochrona z racji swych funkcji

i wykonywanych zadań ma pełny obraz tego,

co dzieje się na terenie centrum;

• Personel ochrony kontroluje, nadzoruje

i koordynuje wszelkie przedsięwzięcia

realizowane na terenie centrum;

• Pracownicy ochrony interweniują

sami lub informują właściwe służby we

wszystkich przypadkach naruszenia ładu

prawnego, bądź innych rodzajach zakłóceń

normalnego funkcjonowania centrum;

• Klienci najczęściej zwracają się z problemami

do pracowników ochrony;

• I wreszcie – to pracownik ochrony jest

ostatnią osobą, którą widzi Klient opuszczający

Aby skutecznie przeciwdziałać zagrożeniom

mogącym ujawnić się na terenie

centrum handlowego, należy przede

wszystkim je przewidzieć i precyzyjnie

określić. Konieczne jest również ustalenie

prawdopodobieństwa zaistnienia poten-

cjalnych zagrożeń, estymacja skutków

oraz sporządzenie planów zawierających

sposoby i środki przeciwdziałania

zagrożeniom, w przypadku ich zaistnienia

– zasady usuwania skutków, tak aby Klienci

i samo centrum jak najmniej ucierpieli.

Przy realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem

w centrach handlowych,

profesjonalna firma powinna spełnić szereg

specyficznych wymogów i być świadoma,

że realizacja polityki bezpieczeństwa

należy do jednych z naj-trudniejszych

i najbardziej złożonych zadań jakie mogą

być przed nią postawione. Ochrona

centrum handlowego wymaga doboru

odpowiedniego personelu, stworzenia

optymalnej struktury zespołu ochrony,

zapewnienia odpowiedniego wyposażenia

i umundurowania, a także jasnego określenia

kompetencji i czytelnego podziału zadań.

Do sprawnego wykonywania codziennych

zadań i reagowania na sytuacje kryzysowe,

niezbędne jest opracowanie prostych i

logicznych algorytmów postępowania

(procedur), a także staranna i prowadzona

na bieżąco dokumentacja. Ułatwia nam

prawidłowo i skutecznie zareagować

centrum handlowe. Centrum handlowe Blue City w Warszawie

> CENTRA HANDLOWE

ZESpół KOmpETENCYjNY

ds. Ochrony Centrów Handlowych

Centra handlowe to miejsca zawsze cieszące się dużą frekwencją. Z punktu widzenia klientów są to miejsca, w których dzięki szerokiej

ofercie handlowo–rozrywkowej można spędzić przyjemnie i bezpiecznie wolny czas. Dla branży ochrony centra handlowe to bardzo

specyficzne obiekty, a ich ochrona wymaga od personelu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo,

wytężonej pracy i właściwego przygotowania zawodowego.

w obliczu całkiem nowych, niespotykanych

wcześniej sytuacji. Rynek centrów

handlowych w Polsce rozwija się bardzo

szybko, a kwestia ochrony, biorąc pod uwagę

liczebność personelu, stopień wykorzystania

technicznych środków ochrony oraz zakres

zadań stawianych pracownikom ochrony,

wciąż ewoluuje.

Securitas, chcąc docelowo osiągnąć

pozycję lidera rynku ochrony centrów

handlowych, podjął inicjatywę wyłonienia

z organizacji Zespołu Kompetencyjnego

ds. Ochrony Centrów Handlowych. Jest

to grupa wysokiej klasy specjalistów,

która od lat współpracując z zarządcami

centrów handlowych zna ich potrzeby

i jest w stanie opracować najwyższej

jakości standardy w zakresie ochrony.

Kolejnym krokiem działalności członków

grupy będzie przekazanie zebranej

i uporządkowanej wiedzy do wszystkich

ośrodków Securitas realizujących lub

rozpoczynających realizacje kontraktów

z tego specyficznego sektora handlowego.

W skład Zespołu Kompetencyjnego

ds. Ochrony Centrów Handlowych wchodzą

przedstawiciele Ochrony Fizycznej

z czterech regionów oraz przedstawiciel

Działu Alarmy. O strukturze, zadaniach,

celach i pierwszych osiągnięciach Zespołu

pozwolę sobie poinformować Państwa

w kolejnym numerze magazynu Patrol.

Magazyn Securitas w Polsce – 01/2008


Securitas Awards 2007

The Best of Securitas 2007

Przełom roku 2007/2008 tradycyjnie już był okazją do wybrania najlepszych z najlepszych spośród kilku tysięcznej już załogi

Securitas w Polsce. Wyzwanie nie należało więc do najłatwiejszych, a ogłoszeniu zwycięzców w kategorii

The Best Team, You Make the Differences i Pracownik Roku, towarzyszyły jak zwykle wielkie emocje.

Wyróżnienie Pracownik Roku od lat

przypada tak zwanym miłośnikom

zawodu. Nie jest łatwo wyróżnić

się spośród ponad trzech tysięcy

pracowników. Trzeba być najlepszym,

mieć pasję, wkładać serce w

wykonywaną prace i po prostu...

ją lubić. Pracownikiem Roku 2007

został Pan Roman Jurek, licencjonowany

pracownik ochrony fizycznej obecnie

zatrudniony w obiekcie PUH BERPIL

w Pile, laureat tytułu Pracownik

Czerwca 2007.

Pracownik Roku 2007

Roman Jurek

Wyróżnienie Pracownik Roku to

uwieńczenie mojej 11-letniej pracy w

Securitas – mówi Pan Roman Jurek. Bardzo

wysoko je sobie cenię. Bycie najlepszym

spośród tak szerokiego grona naprawdę

wyśmienitych specjalistów Securitas jest

bardzo dużym osiągnięciem oraz źródłem

Magazyn Securitas w Polsce – 01/2008

satysfakcji. Nigdy nie pracowałem z

myślą o nagrodzie, starałem się zawsze

jak najlepiej wykonywać swoje obowiązki.

Wyróżnienie jest dla mnie motywacją do

dalszej wytężonej pracy i podnoszenia

kwalifikacji.

Roman Jurek jest jednym z tych

pracowników, którzy uczestniczyli

w tworzeniu oddziału Securitas

w Pile. Jest więc z nami

od samego początku i dołożył swoją

cegiełkę do budowania pozytywnego

wizerunku Securitas w naszym regionie.

Czujny, uczynny i uczciwy, jest jedną

z najlepszych wizytówek Securitas

w naszym regionie. Zawsze stawiam

go za wzór nowym pracownikom. Jest

bardzo ambitny, stale się dokształca

i podnosi kwalifikacje. Ukończył kursy

dowódców zmian, obsługi obiektów

przemysłowych i handlowych. Swoją

wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem

zawsze chętnie dzieli się

z młodszymi stażem kolegami.

Ma swój wkład w nowelizację

procedur i instrukcji, co ułatwia

i systematyzuje pracę całego

naszego zespołu - mówi Kazimierz

Bełz, Menedżer Ochrony Fizycznej

i przełożony Pana Romana Jurek. Jest

nieoceniony w trudnych i wymagających

szybkiej decyzji sytuacjach. Jednym

z przykładów ogromnego doświadczenia

i wysokich kwalifikacji Pana Romana

było udaremnienie samobójczej próby

skoku z budynku, w którym pełnił

służbę. Podejrzanie zachowującą się

osobę zauważył już podczas obserwacji

monitorów, potem akcja toczyła się

błyskawicznie. Dzięki natychmiastowej

reakcji zdążono wezwać pogotowie

i policję, a Pan Roman Jurek dodatkowo

wykazał się zdolnościami negocjacyjnymi

rozmawiając cały czas z osobą

stojącą na barierce 8 piętra budynku.

Wyróżnienie The Best Team przyznawane

jest co roku dla Najlepszego Zespołu

Pracowników Ochrony Securitas. Jest to

bardzo prestiżowe wyróżnienie, gdyż

na wybór zespołu oprócz efektów pracy,

umiejętności pracy w zespole, zgrania

i wzajemnego uzupełniania się, wpływa

również opinia Klientów Securitas.

W 2007 roku najlepszym okazał się

Zespół Pracowników Ochrony obiektu

Kompania Piwowarska S.A. Tyskie

Browary Książęce w Tychach.

Jest to wielkopowierzchniowy obiekt

o bardzo zróżnicowanej strukturze i

produkcyjno-magazynowo-biurowym

charakterze. Oprócz produkcji piwa na

szeroką skalę, prowadzona jest również

działalność dystrybucyjna, co wiąże

się z nasilonym ruchem towarowym

oraz osobowym. Zadanie ochrony tego

obiektu, jakie stoi przed 16-osobowym

Zespołem Pracowników Ochrony nie

jest proste. Jest to grupa osób bardzo

zróżnicowanych pod względem wieku,

stażu pracy i doświadczenia zawodowego,

lecz to właśnie stanowi ich siłę - wzajemne

uzupełnianie się i praca zespołowa.

The Best Team to dla nas szczególne

wyróżnienie, które pośrednio, poprzez

wyrażanie pozytywnych opinii, przyznają

nasi Klienci. W branży ochrony bardzo

często o sukcesie decyduje właśnie praca

You Make The Differe

Do grona zdobywców Oskarów dołączyli: Ewa P

– Menedżer OF Południe, Paweł Rutkowski – M

– Menedżer OF Północ , Mirosław Szymaniuk –

Regionalny OF, Jadwiga Popczyk - Kierownik Dz


nce

zespołowa. Jest ona szczególnie ważna

przy ochronie dużych obiektów, gdzie

na końcowy sukces składa się codzienna

praca każdego członka zespołu. I choć

prawdą jest, że każdy zespół jest tak

mocny jak jego najsłabsze ogniwo, mogę

śmiało powiedzieć, że u nas takich

nie ma – mówi Grzegorz Burgberger,

Dyrektor Regionu Południe. Gratuluję

całemu zespołowi oraz Panu Adamowi

Andruszkiewiczowi, Menedżerowi OF

oraz Panu Januszowi Pukale, Inspektorowi

Nadzoru, za stworzenie tak zgranego

team’u.

Jestem bardzo dumny ze swojego

zespołu – mówi Adam Andruszkiewicz.

Cały skład zasługuje na szczególne

uznanie i to nie tylko dzięki temu, że

sumiennie wykonują swoje codzienne

czynności służbowe, które są przecież

ich obowiązkiem. Ważne jest to,

jak wielkie jest ich zaangażowanie

w wykonywaną pracę, to że nie

poprzestają na minimum obowiązków

jakie są na nich nałożone, lecz starają

się zawsze przewidzieć zagrożenie,

które może wystąpić i w odpowiedni

sposób na nie zareagować. Niejedno-

krotnie dało to efekty w nietypowych

sytuacjach. Niczym nie da się ich

zaskoczyć. Sprawdzili się w sytuacjach

bezpośredniego zagrożenia życia i mienia

The Best Team 2007

klienta. Stawili czoła m.in. wyciekowi

amoniaku, pożarom, reanimacji w

przypadku zawału serca, ewakuacji

pracowników. Pracownicy tego zespołu

skupiają się nie tylko na działaniach

w granicach chronionego obiektu, ale

również w razie takiej konieczności reagują

na zdarzenia powstałe w jego okolicy.

Zawsze i w każdym miejscu są czujni

i uczynni.

ietrzycka - Kierownik Biura Poznań, Karolina Galińska - Alert Services Poznań, Mariusz Rutkowski

enedżer Patrole Południe, Mirosław Maszyn – Inspektor OF Wschód, Mirosław Miklaszewski

Menedżer OF Warszawa, Krzysztof Bełdycki – Menedżer Alarmy, Miron Kowerczuk – Dyrektor

iału Kadr, Lidia Jancewicz – Główna Księgowa, Roman Jurek - Pracownik Roku 2007

Krzysztof Bargieła, Krzysztof Skoczek, Łukasz Wajda, Mariusz Żmija, Rafał Maćkowiak,

Marek Szklarczyk, Grzegorz Pazera, Dawid Samsel, Grzegorz Pawlikowski, Piotr Dreszer,

Krzysztof Zieliński, Henryk Kubeczko, Mirosław Pałac – Dowódca Zmiany, Krzysztof Drabik

- Szef Ochrony, Janusz Pukała - Inspektor Nadzoru, Adam Andruszkiewicz - Menedżer OF

Statuetki You Make the Difference,

zwane też Oskarami Securitas, wręczał

Krzysztof Toczyski Prezes Securitas w

Polsce oraz Krzysztof Bartuszek Dyrektor

ds. Rozwoju podczas dorocznego

spotkania „Securitas Awards”. Oskary

Securitas przyznawane są w kategorii

wybitne osiągnięcia, zaangażowanie

i wkład pracy w rozwój firmy w minionym

roku. Rozdaniu Oskarów towarzyszą

zawsze największe emocje, gdyż zgodnie

z obyczajem wręczania tych statuetek,

wyniki nominacji są tajemnicą aż do

chwili ich wręczenia. Spośród laureatów,

zgodnie z kilkuletnią już tradycją, została

jak co roku rozlosowana nagroda główna.

Tegorocznym szczęśliwcem, który spędził

ostatnie dni zimy w słonecznym Egipcie

był Pan Mirosław Miklaszewski, Menedżer

Ochrony Fizycznej Regionu Północ.

Magazyn Securitas w Polsce – 01/2008


8

> mARITImE

mARITImE

morskie Centrum Kompetencyjne Securitas

Przystąpienie do strefy Schengen postawiło nowe wyzwania

przed polskimi portami i obiektami portowymi. Jak

wygląda obecnie ich poziom zabezpieczeń? Na ile polskie

prawodawstwo jest przygotowane do nowej sytuacji? Jakie korzyści

daje specjalistyczne wsparcie profesjonalnej firmy ochrony?

Odpowiadając na pierwsze pytanie należy przypomnieć pewien

fakt z najnowszej historii. Otóż w październiku 2000

roku dokonano zamachu na okręt marynarki wojennej USA

„USS Cole”, a dwa lata później na supertankowiec Limburg.

Nie ma wątpliwości, że tak strategiczne obiekty były dobrze

chronione, jednak w obu wypadkach zabezpieczenia okazały

się niewystarczające. Przyjrzyjmy sie wobec tego stanowi zabezpieczeń

polskich portów i obiektów portowych.

11 września 2007 reporter polskiej stacji radiowej bez problemów

wniósł na pokład jednego z największych i najnowocześniejszych

promów, atrapy dwóch pistoletów oraz granatu

ręcznego. Jego obecność nie wzbudziła żadnych zastrzeżeń

na, z pozoru niedostępnym dla pasażerów poziomie garażowym

promu. Obsługa promu nie zareagowała, choć zgodnie

z obowiązującymi procedurami należało skierować intruza na

pokład pasażerski lub wezwać ochronę. Oczywiście w Polsce

są też chlubne wyjątki, czy jednak o wystarczającym poziomie

zabezpieczeń może świadczyć Plan Ochrony jednego z największych

morskich obiektów portowych pochodzący jeszcze

z 2001 roku? Ktoś może powie, że już wtedy zakupiono technologie,

które są dziś wciąż nowoczesne. Czy jednak komputer

kupiony w 2001 roku wciąż może spełniać obecne standardy?

Zarówno świat, jak i technika zabezpieczeń bardzo się zmieniły.

Zmieniła się jednak również technologia jaką dysponują

grupy przestępcze i terrorystyczne, dlatego powinny też ewoluować

stosowane zabezpieczenia.

Niektóre z niebezpiecznych przedmiotów zarekwirowanych na jednym

z promów pasażerskich przez pracowników Securitas

Korzyści ze współpracy z ekspertami

Wraz z wstąpieniem Polski do strefy Schengen, kwestie

bezpieczeństwa reguluje Międzynarodowy Kodeks Ochrony

Portów i Obiektów Portowych (ISPS). Niestety nie ma

wciąż ustawy, która by w pełni regulowała wprowadzenia

Magazyn Securitas w Polsce – 01/2008

rozwiązań kontrolnych. Czas jej uchwalenia minął 15 czerwca

2007 (sic!). Zgodnie z Kodeksem odpowiedzialnym za

ochronę portu i jej organizację jest Oficer Ochrony Portu.

Dla osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo tak strategicznych

obiektów, współpraca z profesjonalną firmą ochrony,

elastyczną i kompetentną kadrą menedżerską jest nieocenionym

wsparciem. Niestety, mimo większych wymagań

wobec ochrony terminali i portów o zleceniu ochrony często

decyduje cena, a nie jakość usług i zaplecze merytoryczne.

W tym miejscu pojawia się problem doboru odpowiednich

zabezpieczeń do ochrony obiektu. Ponieważ każda lokalizacja

ma inne wymagania, konstruowanie systemu zabezpieczeń

również wiąże się z indywidualnym podejściem

i nie ma tu jednej recepty. Co więcej – raz zastosowane

urządzenia mogą być niewystarczające po latach. Ponieważ

We wrześniu 2007 roku Alf Göransson powiedział do

Top Menagmentu Securitas: „Nie sprzedajemy godzin. Klient

płaci za liderów i specjalistów.”

To fakt. Securitas nie stawia sobie celu uzyskania większej

sprzedaży liczonej w godzinach, lecz w klientach, dla których

może być partnerem w biznesie. Dlatego począwszy od

listopada 2007 roku zaczęło działać nowe Morskie Centrum

Kompetencyjne (Maritime Competence Center). W skład centrum

wchodzą Dyrektorzy Sprzedaży i Dyrektorzy Regionalni

oraz doradcy posiadający szerokie doświadczenie w ochronie

obiektów morskich, a także w logistyce - segmentowi usług

powiązanemu z morskim transportem. Centrum ma na celu

stworzenie międzynarodowej platformy wymiany doświadczeń

oraz implementacji najlepszych rozwiązań w poszczególnych

krajach operacyjnych Securitas. Koncern obsługuje ponad

200 portów w Europie, łącznie z Turcją. Dzięki wsparciu MCK

Menedżerowie Securitas mogą służyć Klientom i lokalym

władzom jako doradcy i konsultanci w zakresie bezpieczeństwa

morskiego. Jest to podstawowa wartość dodana, jaką oferujemy

naszym Klientom.

to tak trudne zadanie, najrozsądniejszym wydaje się powierzenie

tego zadania fachowcom. Nie w gestii naszych

Klientów leży śledzenie nowinek i trendów branży ochrony,

to nasze zadanie, które z powodzeniem realizujemy od

wielu lat zarówno w Polsce jak i na świecie. Przykładem

współpracy może być Hiszpania, gdzie istnieje 16 autonomicznych

okręgów z odmiennymi regulacjami prawnymi

i około 700 obiektów portowych, które kierują się

kodeksem ISPS. Różnice w przepisach prawnych znacznie

utrudniają sprawne funkcjonowanie ochrony, dlatego

rolą menedżera Securitas jest również pomoc klientowi

w występowaniu do władz z propozycją dostosowania

rozwiązań ochrony do obowiązującego prawa lub nawet

jego zmian. Ten modelowy przykład współpracy z klientem

jest wciąż niedoceniany w Polsce, a właściwie nie jest oceniany

w chwili wyboru oferty. Warto się na tym zastanowić.

Współpraca zapewniająca rozwój

Coraz rzadziej muszę przekonywać klientów, że za niską ceną

idzie tzw. „bylejakość”. Tam, gdzie w grę wchodzi odpowiedzialność

osobista, ważna jest jakość. Securitas jest wiodącym

operatorem ochrony w kilkuset portach i obiektach portowych

w Europie. W porcie w Sztokholmie od lat zapewniamy


ezpieczeństwo pasażerom i towarom. Dla kadry zarządzającej,

zarówno portowej jak i Securitas, organizujemy specjalistyczne

szkolenia. Cena usługi ochrony opiera się o ciekawe rozwiązanie.

Otóż sporządzony plan ochrony dla portu, zawiera tzw.

Plan Rozwoju Technicznego na najbliższe lata. Oprócz tego

współpraca z tak dużą firmą jak Securitas pozwala Zarządowi

Portu na stały kontakt z wyspecjalizowanymi firmami, z którymi

kooperuje Securitas, jak np. SAAB UNDERWATHER SYSTEMS

- specjalistyczny wydział technicznej części firmy SAAB, prowadzący

badania na rozwojem zabezpieczeń podwodnych.

Ale czy posiadanie zabezpieczeń podwodnych jest naprawdę

tak istotne? Posłużmy się faktami: w ciągu 10 ostatnich lat

12 milionów nielegalnych imigrantów przedostało się do

UE, zaś 60% obywateli Unii zmieniło miejsce zamieszkania

w poszukiwaniu pracy. Nielegalna imigracja to przemysł,

a szacowany w nim obrót to 12 miliardów euro. Nic dziwnego,

że zabezpieczenie granicy, a port to przecież miejsce jej

przekraczania, w postaci czarno-białej kamery i pracownika

ochrony w budce, warte jest próby jej przełamania, korupcji,

infiltracji. Co więcej, wojna, kryzys ekonomiczny lub po

prostu brak perspektyw może spowodować niekontrolowany

napływ ludności. Oprócz szmuglu emigrantów i członków

organizacji terrorystycznych przez granice morskie odbywa

się również przemyt broni. Co prawda, wykraczamy tu już

poza cele kodeksu ISPS, ale przecież nasze granice to również

mnóstwo obiektów portowych, np. portów towarowych

i kontenerowych. To najczęściej właśnie przez takie obiekty

dokonywany jest szmugiel ludzi, przy wykorzystaniu również

najnowocześniejszej techniki.

Niestety, niewiele polskich portów i obiektów portowych ma wystarczające

zabezpieczenia podwodne. Jeszcze przed kilku laty,

aby niezauważonym sforsować granicę brzegu potrzebny był

bardzo drogi i zazwyczaj niedostępny sprzęt. Korzystał z niego

raczej jedynie... James Bond. Dzisiaj dwuosobowa łódź podwodna

to koszt około 500.000 $, co nie stanowi bariery dla grup przestępczych

i terrorystycznych. Pojawiło się więc nowe pole zagrożeń

i ponownie można zapytać, czy porty są na nie gotowe?

Atak terrorystyczny na prom pasażerski w 2004 r. 180 ofiar

śmiertelnych.

Kodeks ISPS, reguluje głównie przepływ osób i towarów pomiędzy

statkami a lądem. A przecież port to olbrzymia infrastruktura

z siecią połączeń kolejowych, rzecznych i drogowych. Za bezpieczeństwo

wewnętrznej logistyki portu również powinna

odpowiadać zewnętrzna ochrona. Plan Ochrony Portu powinien

regulować również te kwestie oraz uwzględniać zagrożenia,

jakie mogą pojawiać się w związku z przemytem ludzi i towarów.

Autoryzowany Ekonomiczny Operator (AEO)

Dzięki wysokim kwalifikacjom, doświadczeniu i bardzo dobrej

reputacji, Securitas uczestniczy w programie Unii Europejskiej

(AEO), który promuje firmy mające wkład w bezpieczeństwo

procesów ekonomicznych. To ciekawe spojrzenie na ochronę,

która jest postrzegana jako część całego procesu i bezpieczeństwo

transportu dóbr stanowi wartość dodaną. Podstawowym

założeniem programu AEO jest dostosowywanie ochrony

do zmieniających się uwarunkowań rynkowych i zagrożeń oraz

przeniesienie części odpowiedzialności za bezpieczeństwo

na profesjonalne firmy ochrony. W Polsce podczas wyboru

operatora ochrony rzadko kiedy bierze się pod uwagę skategoryzowane

zagrożenia zdefiniowane przez ONZ w tzw. Orange

Book. W programie AEO uczestniczy tylko kilka podmiotów

z branży ochrony, dlatego udział Securitas świadczy o zaufaniu,

wysokich kwalifikacjach i reputacji jaką cieszymy się w krajach

UE. Warto przypomnieć, że są to podstawowe oczekiwania

wobec firm zapewniających nam bezpieczeństwo.

Czym jest Kodeks ISPS?

Międzynarodowy Kodeks Ochrony Portów i Obiektów Portowych

został przyjęty na konwencji w Londynie w 2002 r. w celu regulowania

aspektów bezpieczeństwa na morzu. Określa ramy współpracy statków,

portów i obiektów portowych w dziedzinie identyfikacji zagrożeń

w transporcie morskim i ich zapobieganiu. W swoim założeniu Kodeks

ISPS miał spowodować weryfikację dotychczasowych systemów

zabezpieczeń. Analiza powinna doprowadzić do zdefiniowania

trzech poziomów zagrożeń: normalnego, podwyższonego

i wyjątkowego oraz do określenia poziomu zagrożenia, w którym pracować

będzie obiekt. Za wykonanie i wdrożenie Planów Ochrony Obiektów

Portowych odpowiedzialny jest Oficer Ochrony Portu (PFSO), a Securitas

może być dla niego wsparciem w dziedzinie techniki, szkoleń, przeprowadzania

obowiązkowych treningów i próbnych alarmów, przeprowadzania

stanu oceny i audytów.

Polska ma jeszcze dużo do nadrobienia w dziedzinie postrzegania

samej ochrony i jej wykorzystania. Zmianie musi ulec

sposób postrzegania firm ochrony, które z punktu widzenia

klientów powinny być konsultantami oraz kreatorami w obszarze

zabezpieczeń. Do lamusa powinien odejść pogląd, iż firma

ochrony to tylko wykonawca usługi tym lepszy, im tańszy.

Norbert Bogucki

Dyrektor Regionu Północ

Magazyn Securitas w Polsce – 01/2008


10

> ISR

INTELIGENTNY SYSTEm RATUNKOWY

„…Wypadki drogowe powstają dlatego, że dzisiejsi ludzie jeżdżą po wczorajszych

drogach jutrzejszymi samochodami z pojutrzejszą prędkością…” - Vittorio de Sica

Porównując liczbę wypadków, które

mają miejsce w Polsce i w Niemczech

oraz związane z tymi zdarzeniami

ilości ofiar śmiertelnych dochodzimy

do jedynego słusznego wniosku. Ilość

osób ginących na polskich drogach jest

zatrważająca. Niestety, nie jesteśmy w

stanie zmienić stanu polskich dróg ani

wpłynąć na polepszenie stanu technicznego

poruszających się po nich pojazdów.

Na szczęście mamy jednak inne

„narzędzie”, które pozwoli obniżyć

śmiertelne statystyki.

U naszego zachodniego sąsiada rocznie

dochodzi do prawie 340 tys. wypadków,

w Polsce liczba ta jest ponad 7-krotnie

mniejsza i waha się w granicach 47 tys.

Jest to niestety jedyne porównanie, które

przemawia na naszą korzyść. Statystyka

wypadków śmiertelnych jest nieubłagana.

W Polsce na 100 wypadków drogowych

liczba ofiar śmiertelnych wynosi aż 11,

podczas gdy w Niemczech tylko 1,72.

Różnica jest porażająca. Tak niski odsetek

zabitych nasi sąsiedzi zawdzięczają w

dużej mierze szeroko rozwiniętej sieci służb

ratunkowych co przekłada się na szybkość

reakcji. O szansie przeżycia ofiary wypadku

decyduje pierwsze kilka minut. I właśnie o

ten czas chodzi.

Inteligentny System Ratunkowy (ISR) ma

zminimalizować czas dotarcia służb

ratunkowych do poszkodowanego, a co

za tym idzie ograniczyć do niezbędnego

minimum liczbę osób, do których pomoc

nie dociera na czas. Jest to pionierski

Magazyn Securitas w Polsce – 01/2008

produkt nie tylko na rynku polskim ale

również pierwszy w Europie system,

który na taką skalę gwarantuje szybkość

i precyzję działania służb ratownictwa.

W roku 2007 miały miejsce testy urządzeń

ISR zamontowanych w pojazdach rajdowych

Subaru. W związku z sukcesem testów oraz

pozytywnym odbiorem idei projektu przez

osoby związane z branżą samochodową,

w lutym 2008 zostały zainstalowane pierwsze

systemy ISR do seryjnych pojazdów Subaru.

Zasada działania systemu ISR opiera się

na odbieraniu informacji z czujników

rozmieszczonych w pojeździe. Dane dotyczą

zmian kątów nachylenia pojazdu oraz

przyśpieszeń. Informacje te za pośrednictwem

odbiornika GPS przekazywane są do

Stacji Monitorowania Securitas. Odbiornik

GPS wyposażony jest w wewnętrzne

zasilanie awaryjne, które podtrzymuje jego

działanie w przypadku odłączenia systemu

od akumulatora pojazdu.

Przy pomocy aplikacji ComboClient

(specjalny program służący do monitoro-

wania obiektów ruchomych) operator T&T

Stacji Monitorowania Securitas otrzymuje

w czasie rzeczywistym informację o

zdarzeniu alarmowym wraz z pozycją

pojazdu na mapie cyfrowej. Ze względu

na dokładność pomiaru pozycji za pomocą

systemu GPS (margines błędu wynosi

maksymalnie 10m), w skład którego

wchodzą odbiorniki pracujące w technologii

SiRF III, poinformowanie i naprowadzenie

służb ratownictwa nie stanowi problemu.

To z kolei przekłada się bezpośrednio na

czas w jakim udzielana jest pierwsza pomoc

medyczna. W momencie otrzymania sygnału

o zdarzeniu, na monitorze komputera

w Centralnej Stacji Monitorowania Securitas

wyświetlane są dodatkowo informacje

dotyczące pojazdu i kierowcy takie jak:

marka, model, kolor, numer rejestracyjny

samochodu oraz imię i nazwisko kierowcy

wraz z numerem telefonu oraz danymi

Inteligentny System Ratunkowy (ISR)

jest projektem opracowanym przez:

Keratronik – pomysłodawca projektu i

producent urządzenia do monitorowania;

Securitas Alert Services - monitorowanie

sygnałów alarmowych i powiadamianie

służb ratownictwa w przypadku zaistnienia

zdarzenia alarmowego;

Orange – zapewnienie łączności pomiędzy

urządzeniem w pojeździe a Stacją

Monitorowania Securitas;

Allianz – oferent promocyjnego pakietu

ubezpieczeniowego dla klientów

korzystających z usługi;

Subaru – pojazdy seryjnie wyposażone są

w urządzenia monitorujące. Klienci Subaru

jako pierwsi zostali objęci usługą związaną

z projektem ISR.

pozostałych osób do kontaktu. Obowiązująca

procedura polega na weryfikacji alarmu

i w przypadku potwierdzenia zdarzenia

lub uzasadnionych podejrzeń co do jego

powstania is powiadomienia odpowiednich

służb ratownictwa.

Kolejną korzyścią dla użytkownika

pojazdu wyposażonego w system ISR jest

automatyczne powiadamianie Stacji

Monitorowania w przypadku próby kradzieży

pojazdu. W tym wypadku uruchamiana

jest procedura mająca na celu odzyskanie

samochodu.

Securitas Alert Services jako pierwsza firma

z branży ochrony oferuje swoim klientom

system, który nie tylko zabezpiecza

pojazd przed kradzieżą, ale również w

przypadku wypadku drogowego pozwala na

natychmiastową reakcję odpowiednich służb

ratownictwa.

Mam nadzieję, iż w przyszłości do projektu

dołączą kolejne firmy szczególnie z sektora

motoryzacyjnego, którym na sercu leży dobro

kierowców, co przełoży się bezpośrednio

na zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych

i obniżenie tak zatrważających statystyk.

Artur Kamiński, Sales Manager T&T

Securitas Alert Services


Najczęściej spotykana konfiguracja takiego

systemu składa się z modułu kamery obserwującej

dany obszar, toru transmisji odpowiadającego

za przekazanie sygnału od kamery

do jednostki centralnej odpowiadającej

za zarządzanie całym systemem i monitora

umożliwiającego podgląd zarejestrowanego

obrazu.

Powoli zaczynamy się przyzwyczajać do

obecności kamer w miejscach publicznych

i coraz rzadziej obawiamy się, że ktoś w ten

sposób narusza naszą prywatność. Widząc

kamerę mamy świadomość, że dany obiekt

jest obserwowany. Możemy więc dokonać

wyboru czy akceptujemy taką sytuację i zostajemy

czy nie akceptujemy i opuszczamy

to miejsce. Stosowanie systemu CCTV nie tylko

podnosi poziom bezpieczeństwa, ale też

może zapewnić pewne udogodnienia. Coraz

więcej skrzyżowań posiada zainstalowane

kamery, które pozwalają zidentyfikować

uczestników kolizji drogowych, odtworzyć

ich przebieg, z drugiej strony monitoring

jest też cennym źródłem informacji o stopniu

przejezdności dróg. Wykorzystywane w

instalacjach monitoringu miejskiego systemy

telewizji dozorowej są rownież pomocne Policji

i Straży Miejskiej, gdyż dysponując zarejestrowanym

przez kamery materiałem mogą

szybko i skutecznie podjąć interwencję, a nagrania

mogą być cennym dowodem.

Rozwój nowoczesnych technologii sprawił,

że systemy telewizji dozorowej stały się jeszcze

bardziej funkcjonalne i niezawodne. Zastosowane

we współczesnych rejestratorach

algorytmy kompresji obrazu pozwalają na

jego transmisję do oddalonych centrów monitoringu,

a wykorzystanie funkcjonalności

zapisu RAID5 w dużym stopniu minimalizuje

ryzyko utraty nagrań w przypadku awarii

rejestratora. Pierwsze rozwiązania w zakresie

telewizji dozorowej umożliwiały jedynie

lokalną obserwację obiektu i były najczęściej

stosowane w obiektach bankowych. Z

czasem pojawił się zapis analogowy oparty

o magnetowidy poklatkowe, dzięki czemu

obserwowany obraz mógł zostać utrwalony,

a następnie wykorzystany w przypadku zaistnienia

takiej potrzeby. Stopniowo systemy

telewizji dozorowej zaczęły migrować w

kierunku rozwiązań informatycznych, ponieważ

rynek ten najszybciej się rozwijał.

Taka tendencja pozostała do dziś. Kolejnym

przełomem w rozwoju systemów telewizji

dozorowej było zastąpienie tradycyjnych

rejestratorów analogowych rejestratorami

cyfrowymi. Obecnie zaobserwować można

coraz powszechniej stosowane rozwiązania

sieciowe, które stopniowo pokonują bariery z

jakimi spotykały się tradycyjne rozwiązania.

Odpowiednio zaprojektowany system

telewizji dozorowej powinien być

indywidualnie dopasowany do specyfiki

danego obiektu. Nie każde rozwiązanie

nadaje się do wszystkich obiektów. W

obiektach bankowych duży nacisk kładzie się

na bezpieczeństwo nagrań, a podgląd bieżący

ma drugoplanowe znaczenie. W centrach

handlowych wygląda to odwrotnie, tu bardzo

ważny jest podgląd bieżący. Odpowiednio

przeszkoleni operatorzy wykorzystując obraz

z kamer stałopozycyjnych oraz wspierając

się kamerami ruchomymi obserwują ruch

w galerii dzięki czemu mogą „przyłapać na

gorącym uczynku” potencjalnego sprawcę

przestępstwa. Jak przedstawia powyższy

przykład system telewizji dozorowej jest

tylko narzędziem, które w mniejszym lub

większym stopniu wymaga odpowiedniej

obsługi aby spełnić swoje zadania.

Bogato oferowana przez producentów

funkcjonalność urządzeń często nie jest w

pełni wykorzystywana, ponieważ nie zawsze

systemy są obsługiwane przez personel

odpowiednio do tego przeszkolony. Od

sprawności operatora zależy w dużej mierze

jak skutecznie będzie wykorzystywany

w danym obiekcie zainstalowany system

telewizji dozorowej. Dodatkowo bardzo

ważnym czynnikiem jest zapewnienie

właściwego serwisu, dzięki któremu system

zachowuje ciągłość pracy, a w przypadku

awarii może zostać szybko naprawiony.

Securitas posiada bardzo duże doświadczenie

w projektowaniu oraz instalowaniu systemów

telewizji dozorowej, zarówno tych

najczęściej spotykanych składających się

z instalacji do 16-tu kamer poprzez dużo

większe aplikacje składające się z blisko 200

kamer. Im więcej jest kamer w systemie, tym

większy jest poziom skomplikowania, co

wymaga odpowiedniego zaprojektowania.

Wbrew pozorom nie jest to takie proste jak

by się mogło wydawać, ponieważ na etapie

projektowania należy uzgodnić najistotniejsze

dla pracy systemu założenia, dzięki którym

system będzie spełniał swoje zadania.

Krzysztof Bełdycki

Menedżer Działu Alarmy

> CCTV

BIG BROTHER - współczesna obserwacja

Dynamiczny rozwój techniki na przełomie ostatnich lat sprawił, że coraz powszechniejsze stało się wykorzystywanie jej osiągnięć

w życiu codziennym. Przykładów wykorzystania nowoczesnych technologii jest dużo, jednym z nich może być szeroko

rozumiany system telewizji dozorowej, znany powszechnie jako system CCTV – closed circuit television.

Jest to jeden z najczęściej stosowanych systemów zabezpieczeń technicznych,

którego podstawowym celem jest zapewnienie właściwej obserwacji danej strefy bezpieczeństwa.

Magazyn Securitas w Polsce – 01/2008 11


12

> pRACOWNIK mIESIĄCA

Magazyn Securitas w Polsce – 01/2008

Tadeusz Gonet - pracownik grudnia 2007

Szef Ochrony Obiektu, Krosno

Z branżą ochrony związany jest od 14 lat, w Securitas pracuje od 2002 roku na stanowisku

Szefa Ochrony Obiektu Delphi Krosno. Licencjonowany pracownik ochrony fizycznej

II stopnia. Jego wysokie kwalifikacje, doświadczenie i zaangażowanie wielokrotnie były

zauważone i doceniane przez Klienta.

Tadeusz Gonet jest cenionym pracownikiem, kolegą i przełożonym wśród swojego zespołu

– mówi Marek Walas, Menedżer Ochrony Fizycznej i przełożony Pana Tadeusza Goneta.

Wymaga dużo od siebie i kolegów, ale zawsze jest chętny do pomocy. Służy radą młodszym

stażem kolegom i dzieli się swoim doświadczeniem. Jest wzorem do naśladowania.

Swój obiekt zna jak przysłowiową kieszeń. Wraz z zespołem wielokrotnie przyczynił się

zarówno do ujęcia sprawców kradzieży, jak również do udaremnienia kradzieży mienia

zakładowego Klienta.

Po odsłużeniu służby wojskowej, jako dowódca plutonu, powiedział sobie, że nigdy więcej

nie wstąpi do służby mundurowej. Dziś nie wyobraża sobie innego zajęcia.

Prywatnie Pan Tadeusz interesuje się piłką nożną, siatkówką i turystyką. Wolny czas spędza

z rodziną i gra w 4-ligowym klubie piłkarskim „Kotwica Korczyna” na pozycji obrońcy. Jego

drużyna kilka razy zdobyła pierwsze miejsce w międzynarodowych rozgrywkach na Słowacji.

Adam Mysław-Celiński - pracownik stycznia 2008

Operator Kamer CCTV, Warszawa

W Securitas zatrudniony od 2001 roku. W 2003 roku został awansowany na stanowisko

Operatora Kamer CCTV w obiekcie Media Markt w Warszawie.

Adam jest pracownikiem sumiennym, zdyscyplinowanym, odpowiedzialnym, często uczestniczy

w szkoleniach pracowników ochrony w zakresie obsługi kamer CCTV. Adam to jedno

z najlepszych „oczu” Securitas - mówi Jakub Karczewski, Menedżer OF i przełożony Pana

Adama. Za pośrednictwem kamer potrafi zobaczyć wszystko i udaremnić większość prób

kradzieży mienia Klienta. Lista jego sukcesów w tej dziedzinie nie ma końca. W okresie

świątecznym dzięki sprawnemu i profesjonalnemu działaniu Pana Adama udało się udaremnić

kilka kradzieży artykułów AGD/RTV na łączną kwotę kilkunastu tysięcy złotych. Praca

Pana Adama, jego zaangażowanie w wykonywanie obowiązków spotkało się z wielkim

uznaniem Klienta i znalazło odzwierciedlenie w pisemnym podziękowaniu dla Securitas.

Prywatnie pasją Pana Adama jest literatura batalistyczna z okresu II wojny światowej i piłka

nożna. Był zawodnikiem 4-ligowego zespołu piłkarskiego “Orlęta Łuków”. Teraz w piłkę

nożną gra wraz z 5-letnim synem. Największą satysfakcję Panu Adamowi sprawia praca

w zespole profesjonalistów i wspólne odnoszenie sukcesów.

Piotr Kostrzewa – pracownik lutego 2008

Dowódca Zmiany, Lublin

Z branżą ochrony związany od 1996 roku, karierę w Securitas rozpoczął w 2002 roku na

stanowisku pracownika Bazy Monitorowania w Lublinie. W kwietniu 2007 roku awansował

na stanowisko Dowódcy Zmiany w Schenker Sp. z o.o. Oddział Lublin.

Piotr Kostrzewa to niezwykle spostrzegawczy, sumienny i zdyscyplinowany pracownik.

Powierzone zadania wykonuje zawsze z dużym zaangażowaniem – mówi Lech Łokaj,

Inspektor Nadzoru w Securitas. Jest ambitny, planuje uzyskanie licencji II stopnia, służy

pomocą i radą młodszym stażem kolegom.

Jest wybitnym specjalistą w analizie zapisów z monitoringu. Udało mu się usprawnić

proces obsługi przesyłek na terminalu i wielokrotnie udaremnić ich kradzież oraz odzyskać

stracone mienie, co zostało zauważone i docenione przez naszego Klienta. „Moim zdaniem

Piotrowi Kostrzewie można wystawić najwyższą ocenę w zawodzie ochrony, a jego wkład

w bezpieczeństwo obiektu Schenker w Lublinie jest niekwestionowany” - to fragment listu

Pana Szymona Rutkowskiego, Szefa Produkcji w Schenker Sp. z o.o. Sukces jest jednak

nie tylko moja zasługą – mówi Pan Piotr. Jest to efekt pracy całego zespołu, bez którego z

pewnością nie udałoby się osiągnąć takich wyników.

Z wykształcenia i z zamiłowania Pan Piotr jest fotografem portrecistą. Interesuje się również

Sprostowanie

Redakcja magazynu Patrol niniejszym dokonuje sprostowania informacji dotyczącej Pana Piotra Sobotki, jaka zawarta została

w artykule „Patrole Interwencyjne” (nr 1/2007) w zdaniu: “Oprócz licznych rodzinnych obo-wiązków znajduje jeszcze czas na społeczne

prowadzenie dla młodzieży szkolnej grupy Opoka, organizuje również wycieczki i kursy sprawnościowe”.

Pan Paweł Sobotka uczestniczył jedynie w działaniach grupy „Opoka”.

More magazines by this user
Similar magazines