Views
5 years ago

Kalakasvatus ja kalade tervishoid.indd - Eesti Maaülikool

Kalakasvatus ja kalade tervishoid.indd - Eesti Maaülikool

Kalakasvatus ja kalade tervishoid.indd - Eesti

EESTI MAAÜLIKOOL VETERINAARMEDITSIINI JA LOOMAKASVATUSE INSTITUUT KALAKASVATUSE OSAKOND KALAKASVATUS JA KALADE TERVISHOID Tiit Paaver, Jüri Kasesalu, Riho Gross, Mare Puhk, Tiiu Tohvert, Aarne Liiv, Marje Aid Tartu 2006

 • Page 2 and 3: Autoriõigus: Tiit Paaver, Jüri Ka
 • Page 4 and 5: Sisukord 3.4. Selgitamata etioloogi
 • Page 6 and 7: Eessõna ette raamatuna. Võib-olla
 • Page 8 and 9: Vesiviljelus maailmas ja Eestis kii
 • Page 10 and 11: Vesiviljelus maailmas ja Eestis Eur
 • Page 12 and 13: Vesiviljelus maailmas ja Eestis 12
 • Page 14 and 15: Kalakasvatuse harud, vormid ja põh
 • Page 16 and 17: Kalakasvatuse harud, vormid ja põh
 • Page 18 and 19: Kalakasvatuse harud, vormid ja põh
 • Page 20 and 21: Kalakasvatuse harud, vormid ja põh
 • Page 22 and 23: Vikerforellikasvatus vaid piki kül
 • Page 24 and 25: Vikerforellikasvatus praegu paljude
 • Page 26 and 27: Vikerforellikasvatus Veevarustuse j
 • Page 28 and 29: Vikerforellikasvatus Norras ja Soom
 • Page 30 and 31: Vikerforellikasvatus se basseinides
 • Page 32 and 33: Vikerforellikasvatus kuivadesse nõ
 • Page 34 and 35: Vikerforellikasvatus Joonis 18. Lõ
 • Page 36 and 37: Vikerforellikasvatus Joonis 19. Lõ
 • Page 38 and 39: Vikerforellikasvatus Meil kasutatak
 • Page 40 and 41: Vikerforellikasvatus Joonis 20. Taa
 • Page 42 and 43: Vikerforellikasvatus Kalade toitumi
 • Page 44 and 45: Vikerforellikasvatus Joonis 21. Kal
 • Page 46 and 47: Vikerforellikasvatus Joonis 22. Hai
 • Page 48 and 49: Vikerforellikasvatus. Karpkalakasva
 • Page 50 and 51: Karpkalakasvatus Eestis on suuremai
 • Page 52 and 53:

  Karpkalakasvatus Karpkala on keskko

 • Page 54 and 55:

  Karpkalakasvatus gav. Väljavoolule

 • Page 56 and 57:

  Karpkalakasvatus ka tehisveekogudes

 • Page 58 and 59:

  Karpkalakasvatus Täiesüsteemses k

 • Page 60 and 61:

  Karpkalakasvatus Sugukala mass on t

 • Page 62 and 63:

  Karpkalakasvatus Joonis 30. Hüpof

 • Page 64 and 65:

  Karpkalakasvatus on Ilmatsalus marj

 • Page 66 and 67:

  Karpkalakasvatus 3. Vastsed paaritu

 • Page 68 and 69:

  Karpkalakasvatus Tabel 9. Karpkala

 • Page 70 and 71:

  Karpkalakasvatus Kalade kadu Kõigi

 • Page 72 and 73:

  Karpkalakasvatus Suhteline juurdeka

 • Page 74 and 75:

  Karpkalakasvatus Talvitamine tiikid

 • Page 76 and 77:

  Karpkalakasvatus sused, soomused) 1

 • Page 78 and 79:

  Lisakalad karpkalakasvanduse tiikid

 • Page 80 and 81:

  Lisakalad karpkalakasvanduse tiikid

 • Page 82 and 83:

  Lisakalad karpkalakasvanduse tiikid

 • Page 84 and 85:

  Angerjakasvatus 2.5. ANGERJAKASVATU

 • Page 86 and 87:

  Angerjakasvatus loodusesse sellisek

 • Page 88 and 89:

  Eluskala käitlemine püügil ja ve

 • Page 90 and 91:

  Eluskala käitlemine püügil ja ve

 • Page 92 and 93:

  Eluskala käitlemine püügil ja ve

 • Page 94 and 95:

  Eluskala käitlemine püügil ja ve

 • Page 96 and 97:

  Eluskala käitlemine püügil ja ve

 • Page 98 and 99:

  Eluskala käitlemine püügil ja ve

 • Page 100 and 101:

  Kalade toitumisest ja väliskeskkon

 • Page 102 and 103:

  Kalade toitumisest ja väliskeskkon

 • Page 104 and 105:

  Kalade toitumisest ja väliskeskkon

 • Page 106 and 107:

  Kalade infektsioonhaigused on peami

 • Page 108 and 109:

  Kalade infektsioonhaigused tes põe

 • Page 110 and 111:

  Kalade infektsioonhaigused kuni 100

 • Page 112 and 113:

  Kalade infektsioonhaigused Branchio

 • Page 114 and 115:

  Selgitamata etioloogiaga haigused h

 • Page 116 and 117:

  Selgitamata etioloogiaga haigused D

 • Page 118 and 119:

  Selgitamata etioloogiaga haigused.

 • Page 120 and 121:

  Kalade parasitaarhaigused soor Chil

 • Page 122 and 123:

  Kalade parasitaarhaigused Joonis 45

 • Page 124 and 125:

  Kalade parasitaarhaigused karpkalad

 • Page 126 and 127:

  Kalade parasitaarhaigused Eestis es

 • Page 128 and 129:

  Kalade parasitaarhaigused 3.5.2.2.

 • Page 130 and 131:

  Kalade parasitaarhaigused põhjusta

 • Page 132 and 133:

  Kalade parasitaarhaigused nud kalad

 • Page 134 and 135:

  Kalade parasitaarhaigused se toodi

 • Page 136 and 137:

  Kalade parasitaarhaigused Paelussid

 • Page 138 and 139:

  Kalade parasitaarhaigused toksilisi

 • Page 140 and 141:

  Kalade parasitaarhaigused ga ning s

 • Page 142 and 143:

  Kalade parasitaarhaigused 3.5.4. V

 • Page 144 and 145:

  Patoloogilise materjali võtmine ja

 • Page 146 and 147:

  Miks on geneetika ja aretuse põhim

 • Page 148 and 149:

  Pärilikkuse ja geneetilise muutlik

 • Page 150 and 151:

  Kvalitatiivsete tunnuste pärandumi

 • Page 152 and 153:

  Kvalitatiivsete tunnuste pärandumi

 • Page 154 and 155:

  Kvantitatiivsete tunnuste pärandum

 • Page 156 and 157:

  Valik ehk selektsioon 4.7. VALIK EH

 • Page 158 and 159:

  Inbriiding ja inbriidingdepressioon

 • Page 160 and 161:

  Ristamine ja hübridiseerimine rüh

 • Page 162 and 163:

  Aretusprogrammide planeerimine Mida

 • Page 164 and 165:

  Aretusprogrammide planeerimine. Bio

 • Page 166 and 167:

  Biotehnoloogilised manipulatsioonid

 • Page 168 and 169:

  Biotehnoloogilised manipulatsioonid

 • Page 170 and 171:

  Kalakasvatus kodutiikides 5. KALAKA

 • Page 172 and 173:

  Kalakasvatus kodutiikides suuruses

 • Page 174 and 175:

  Kalakasvatus kodutiikides Kui palju

 • Page 176 and 177:

  Kalakasvatusliku taastootmise mõis

 • Page 178 and 179:

  Taastootmiseks kasvatatavad kalalii

 • Page 180 and 181:

  Taastootmiseks kasvatatavad kalalii

 • Page 182 and 183:

  Inglise-eesti vesiviljeluse seletav

 • Page 184 and 185:

  Inglise-eesti vesiviljeluse seletav

 • Page 186 and 187:

  Inglise-eesti vesiviljeluse seletav

 • Page 188 and 189:

  Inglise-eesti vesiviljeluse seletav

 • Page 190 and 191:

  Märksõnade register intermediaars

Ajakiri "EESTI PÕLEVLOODUSVARAD JA -JÄÄTMED" 2011.a
Teraviljafoorum 2011 - Eesti põllu- ja maamajanduse ...
Põllumajandust puudutavad... - Eesti põllu- ja maamajanduse ...
Eesti. Arve ja fakte_2012_107x155_bl3mm_56lk.indd
Eesti ja Soome koostöö võimalused 2008 - Valitsus
Nõuetele VASTAVUS - Eesti põllu- ja maamajanduse ...
Puuviljandus Eestis - Eesti põllu- ja maamajanduse nõuandeteenistus
Nõuetele VASTAVUS - Eesti põllu- ja maamajanduse ...
Suvised aialinnud ja nende abistamine - Eesti ornitoloogiaühing
Palliviske- ja odavisketehnika õpetamine - Eesti Kergejõustikuliit
bioloogiliste varade kajastamine raamatupidamises - Eesti põllu- ja ...
Eesti Loomaarstlik Ringvaade Eesti Loomaarstlik Ringvaade
Palmer's toimib. Mina olen tõestus. - Eesti Ekspress
eesti tõuloomakasvatuse liit emü veterinaarmeditsiini ja ...
Piret Savvi PRODUKTIIVLOOM Vesite enterotokseemia - Eesti ...
2007 Ringvaade nr.: 1 TEOORIA JA PRAKTIKA - Eesti Loomaarstlik ...
raamatut - Suur Eesti Raamatuklubi
Eesti teraviljaturg 2007. aastal - Põllumajandusministeerium
Estonian - Eesti Koostöö Kogu
Loe Tiirutajat! - Eesti ornitoloogiaühing
ÄRIPARGID JA ÄRIKINNISVARA - Postimees
Arvamused Eesti Kaitseväest enne ja pärast ajateenistust
100% Eesti firmad, oma ala liidrid. Mecro ja CARSTOP, 10 aastane ...
Mahepõllumajanduslik lamba- ja kitsekasvatus
(Microsoft PowerPoint - Kadri_Tali linnade ja ... - Eesti Linnade Liit
Eesti kivistisi - Geoloogia Instituut
uus! - Suur Eesti Raamatuklubi
HIV-i temaatikaga seotud teadmised, hoiakud ja käitumine Eesti ...
EAKATE INIMESTE TOITUMINE JA KEHALINE AKTIIVSUS