Views
5 years ago
Almanak për Mbikëqyrjen e Sektorit të Sigurisë në Ballkanin ... - DCAF
Marrëdhëniet me median - Udhëzues për organizatat e ... - Gazetaria
Agjendë për zhvillimin e ekonomisë lokale të Mitrovicës
Udhëzues mbi përdorimin e standardeve profesionale gjatë ... - AKK
Të qënurit palë Domethënia e Sarkozisë Dashuria e Parë ... - saktivista
procedura standarde operative për trajtimin e personave viktima të ...
NOTIM PËR MËSIM NË SHEKULLIN - Збирка на материјали за ...
Disa Këshilla të rëndësishme për përdorimin e sigurt të mediave ...
Dizajnimi dhe aplikimi i mjeteve të planifikimit për planet sektoriale ...
Ja paga që do të merrni tash e tutje Hyri në fuqi ... - Tribuna News
Të Drejtat e Romëve dhe të Komuniteteve ... - Council of Europe
Dëmshpërblimi për personat e trafikuar dhe të shfrytëzuar - DCAF
INFORMACIONE PËR AZILKËRKUES TË MITUR PA SHOQËRUES
mbyllja e viti jubilar të shën palit - kishadhejeta.com
Protokoll Për kushtet teknike të vjeljes dhe ruajtjes ... - Promalisnv.org
A duhet të njoh gjuhë tjetër? A duhet vetë ta organizoj vendosjen ...
Vlerësimi i brendshëm i vlerësimit për kualifikimet profesionale
Traumat dhe dukuritë psikologjike si pasojë e konfliktit, burim për ...
PËRRALLËZA PËR FËMIJËT MENÇUR - xhamia-aarburg
14.09.2013Raporti i VlerËsimit për fëmijë - Republika e Kosovës ...
HIDROENERGJIA E QËNDRUESHME NË HARKUN ... - WWF
DALLAVERET E VERIOREVE - Gazeta Express
Hulumtim kërkimor mbi nivelin e Dhunës në Baza Gjinore ... - UNFPA
Dizajnimi dhe aplikimi i mjeteve të planifikimit për planet sektoriale ...
Tre libra të bibliotekës kastriotase në përqasje me heraldikën ...
Biblioteka Kombëtare dhe Universitare e Kosovës
Strategjia e Zhvillimit të Qëndrueshëm të Komunës ... - UNDP Kosovo
Fjalime në Konferencën e Përgjithshme - The Church of Jesus ...