Views
5 years ago

pełna wersja do pobrania - Protetyka Stomatologiczna

pełna wersja do pobrania - Protetyka Stomatologiczna

pełna wersja do pobrania - Protetyka

Streszczenie Przyzębie jest zespołem tkanek otaczających zęby, utrzymujące je w zębodołach szczęk i tworzących z uzębieniem jedność morfologiczno-czynnościową warunkującą główne funkcje fizjologiczne narządu żucia. Połączenie nabłonkowe wokół szyjki zęba oraz biologiczno-morfologiczna bariera powstająca wokół implantów w trakcie procesu osseointegracji posiadają zbliżoną morfologiczno-funkcjonalną strukturę. Uszkodzenie struktury i funkcji wspomnianej bariery prowadzi do rozwoju procesu zapalnego tkanek przyzębia i/lub przyczepu nabłonkowego wokół implantów. Z wcześniej przeprowadzonych badań wynika, iż głównymi patogenami odpowiedzialnymi za periodontitis i peri-implantitis okazały się: Porphyromones gingivalis, Prevotella intermedia, Bacteroides forsythus, Actinobacillus actynomycetemcomitans i Treponema denticola. Wysoka koncentracja bakterii oprócz miejscowego, szkodliwego działania na przyzębie, stwarza możliwość negatywnego wpływu na odległe tkanki i narządy i stwarza ryzyko powstawania chorób odogniskowych tj. zapalenie wsierdzia i mięśnia sercowego, kłębuszkowe zapalenie nerek, zapalenie tęczówki i siatkówki oraz reumatoidalne zapalenie stawów. Dlatego wszystkich chorych należy objąc planowaną opieką stomatologiczną ze szczególnym uwzględnieniem zabiegów higienicznych. 44 Miejscowe i ogólnoustrojowe konsekwencje periodontitis i peri-implantitis. Przegląd piśmiennictwa Local and general consequences of periodontitis and peri-implantitis: A literature review Miłosława Pancerz-Łoś 1 , Zbigniew Kmieć 2 , Zdzisław Bereznowski 1 , Agnieszka Witalis 1 1 Z Katedry i Zakładu Protetyki Stomatologicznej AMG Kierownik: dr hab. n. med. Z. Bereznowski, prof. ndzw. 2 Z Katedry i Zakładu Histologii Kierownik: prof. dr hab. n. med. Z. Kmieć HASŁA INDEKSOWE: Zapalenie przyzębia, zapalenie wsierdzia, zapalenie okołowszczepowe, przedwczesny poród PROTET. STOMATOL., 2010, LX, 1, 44-49 KEY WORDS: Parodontitis, endocarditis, peri-implantitis, preterm birth Summary Periodontium is composed of tissues, which surround the tooth. It holds the tooth in alveolar sockets and creates morphological and functional unity that determines major physiological functions of the masticatory apparatus. The epithelial connection around the tooth and biological and morphological barrier produced around implants during the process of osseointegration have a similar morphological and functional structure. Damage to the structure and function of the barrier leads to inflammatory processes in the periodontium and epithelial connection around implants. The results of earlier studies indicate that the most important pathogens responsible for periodontitis and periimplantitis are: Porphyromones gingivalis, Prevotella intermedia, Bacteroides forsythus, Actinobacillus actynomycetemcomitans and Treponema denticola. A high concentration of bacteria, besides local and damaging effect on the periodontium, may affect distant tissues and organs, resulting in the development of endocarditis, endomyocarditis, glomerulonephritis, iritis, retinitis and rheumatoid arthritis. That is why all patients should be under a scheduled dental care with special emphasis put on hygiene procedures.

Wersja do pobrania PDF 2,1 MB - Velux
wersja pdf do pobrania - Święto Drzewa
wersja pdf do pobrania - Święto Drzewa
Wersja PDF do pobrania (293244 b.)
wersja pdf do pobrania - Święto Drzewa
wersja pdf do pobrania - Święto Drzewa
wersja pdf do pobrania - Święto Drzewa
Do pobrania wersja PDF 2 409 KB - Velux
wersja pdf do pobrania - Święto Drzewa
pełna wersja do pobrania - Protetyka Stomatologiczna
pełna wersja do pobrania - Protetyka Stomatologiczna
pełna wersja do pobrania - Protetyka Stomatologiczna
pełna wersja do pobrania - Protetyka Stomatologiczna
pełna wersja do pobrania - Protetyka Stomatologiczna
pełna wersja do pobrania - Protetyka Stomatologiczna
pełna wersja do pobrania - Protetyka Stomatologiczna
pełna wersja do pobrania - Protetyka Stomatologiczna
pełna wersja do pobrania - Protetyka Stomatologiczna
pełna wersja do pobrania - Protetyka Stomatologiczna
pełna wersja do pobrania - Protetyka Stomatologiczna
pełna wersja do pobrania - Protetyka Stomatologiczna
pełna wersja do pobrania - Protetyka Stomatologiczna
pełna wersja do pobrania - Protetyka Stomatologiczna
pełna wersja do pobrania - Protetyka Stomatologiczna
pełna wersja do pobrania - Protetyka Stomatologiczna
pełna wersja do pobrania - Protetyka Stomatologiczna
pełna wersja do pobrania - Protetyka Stomatologiczna
pełna wersja do pobrania - Protetyka Stomatologiczna
pełna wersja do pobrania - Protetyka Stomatologiczna
pełna wersja do pobrania - Protetyka Stomatologiczna