Views
5 years ago

Poglavlje 5 - Masinski elementi

Poglavlje 5 - Masinski elementi

Poglavlje 5 - Masinski

MAŠINSKI ELEMENTI (Mirko Babić, Ljiljana Babić) UVOD Svaka mašina, uređaj ili oruđe sastoji se od više delova – mašinskih elemenata. Veoma veliki broj različitih elemenata. Skup mašinskih elemenata koji predstavlja neku funkcionalnu celinu je podsklop. Dva ili više podsklopova čine sklop ili mašinsku grupu, a dve ili više mašinskih grupa čine celovitu mašinsku konstrukciju (mašinu, aparat, uređaj ili oruđe). Primer celovite mašinske konstrukcije – kombajn za grožđe, traktor i sl.. Sl. 1. Mašinske konstrukcije (levo – sklop, u sredini – mašinska grupa, desno - celovite mašinska konstrukcije) Generalna podela mašinskih elemanata: - Opšti mašinski elementi, (češće prisutni na konstrukcijama) - Posebni mašinski elementi, Podela opštih mašinskih elemenata: - Prva podgrupa – elementi za vezu (zavrtnji, zakivci, klinovi, opruge, zavari-uslovno), - Druga podgrupa – elementi za prenos snage i obrtnog momenta (frikcioni točkovi, kaišnici sa kaiševima, zučanici i lančanici sa lancima) - Treća podgrupa – elementi obrtnog kretanja (osovine, osovinice, vratila i rukavci) - Četvrta podgrupa – elementi za spajanje i oslanjanje obrtnih elemenata (spojnice i ležišta) i - Peta podgrupa – elementi za provođenje fluida i regulisanje protoka (cevi, cevni zatvarači, cevni elementi). Posebni mašinski elementi: klip motora, klipni prstenovi, ventili... Mašinski elementi se proračunavaju na opterećanja (zatezanje, pritisak, savijanje, uvijanje, smicanje, izvijanje). U nima se javljaju naprezanja (normani i tangencijalni naponi), deformacije,. Mora se pažljivo odabrati materijal, odrediti oblik i dimenzije. Konstruktor mora da vodi računa o mogućnosti izrade mašinskog elementa. Kvalitet površine ponekad je veoma bitan. ELEMENTI ZA VEZU Elementi za razdvojive veze: 1.Zavrtnji (vijci)

Poglavlje 5
Predavanje - 5. poglavlje
ELEMENTI STROJEVA - FESB
ELEMENTI STROJEVA - FESB
2. višedijelni tlačni elementi
Elementi 3. skupine PSE
Poglavlje 1 - Mikro knjiga
Poglavlje 1 - Mikro knjiga
Poglavlje 1 - Mikro knjiga
Poglavlje 1 Operativni pojmovi
Poglavlje 1 - Mikro knjiga
Poglavlje 1 - Mikro knjiga
Poglavlje 1 - Mikro knjiga
Poglavlje 1 - Mikro knjiga
Poglavlje 1 - Mikro knjiga
Poglavlje 7 - HIV i-base
Poglavlje 1 - HIV i-base
Poglavlje 5.fm - Mikro knjiga