Views
3 years ago

PARNO KREKIRANJE - PIROLIZA UGLJIKOVODIKA PARNO ...

PARNO KREKIRANJE - PIROLIZA UGLJIKOVODIKA PARNO ...

PARNO KREKIRANJE - PIROLIZA UGLJIKOVODIKA PARNO

Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilište u Zagrebu Diplomski studij K E M I J A I INŽENJERSTVO MATERIJALA Kolegij: Kolegij: Naftno-petrokemijski proizvodi PARNO KREKIRANJE - PIROLIZA UGLJIKOVODIKA Proizvodi etena, propena i butena Elvira Vidović Zavod za tehnologiju nafte i petrokemiju / Savska cesta 16 / tel. 01-4597-128 / evidov@fkit.hr Akademska godina: 2012-2013 Piroliza ugljikovodika (parno krekiranje) - najznačajniji je proces petrokemijske proizvodnje - izvor većine temeljnih organskih industrijskih sirovina: α-olefina (etena, propena, izobutena, butena), butadiena i aromatskih ugljikovodika (BTX = benzena, toluena, ksilena). - pripada skupini procesa nekatalizirane toplinske razgradnje ugljikovodika - provodi se pri vrlo visokim temperaturama, 750···900 oC, uz približno normalan tlak. Pod tim se uvjetima pretežito zbivaju reakcije cijepanja (engl. cracking) jedne ili više kovalentnih veza ugljik-ugljik u molekulama ugljikovodika, mehanizmom slobodnih radikala, uz nastajanje većeg broja manjih molekula. Istodobno se zbiva i reakcija dehidrogenacije, cijepanjem veze ugljik-vodik. C H ⎯→ nH ⎯⎯→ 2n+2 C Cm H H2m+2 + C Cq H H2q cijepanje veze C – C ⎯ Δ alkan alkan alken CnH2n+2 ⎯→ CnH2n + H2 cijepanje veze C – H ⎯ Δ alkan alken vodik Objema reakcijama nastaju α-olefini, temeljni proizvodi tog procesa. 1

Tehnička termodinamika - Kemijsko-tehnološki fakultet
ktf.split.hr
ZDRAVSTVENA NEGA Zdravstvena nega Cilj sestrinstva Proces ...
medfak.ni.ac.rs
Izvješće o znanstvenoj djelatnosti 2002. - 2006. (pdf, 2.20 - Fakultet ...
fkit.unizg.hr
06. Vezbe - Korenasto-krtolasta i vlazna hraniva.pdf
agrif.bg.ac.rs
Umjetna radioaktivnost, nove čestice
phy.uniri.hr
G. Aleksandar Vlahović, ministar za privredu i privatizaciju 2001–2004
ecinst.org.rs
Položaj i perspektive hrvatskog osiguranja - IDS Scheer AG
idsscheer
prezentacija - Sustavi za praćenje i vođenje procesa
spvp.zesoi.fer.hr
Planiranje i analiza pokusa Ctt - FSB
fsb.unizg.hr
Optimalni proizvodi za sve potrebe: ARDEX za obradu zidova.
region.noe.at
KATALOG POLJOPRIVREDNIH MAÅ INA - almex
almex.rs
ITALIJA - Privredna komora Srbije
pks.rs
100 godina Vetropack Gostomela Popularne pivske mješavine
vetropack.inettools.ch
Komponente bioplinskog postrojenja - EIHP
eihp.hr
Dotácie a agro politika EÚ 2014 - 2020.
levego.hu
Hydrokrakování - proces pro výrobu moderních paliv - Česká ...
ceskarafinerska.cz
VÝZVA PRE OŠETOVATEĽSTVO – CERTIFIKÁT KVALITY - naše ...
vusch.sk