Views
3 years ago

PARNO KREKIRANJE - PIROLIZA UGLJIKOVODIKA PARNO ...

PARNO KREKIRANJE - PIROLIZA UGLJIKOVODIKA PARNO ...

PARNO KREKIRANJE - PIROLIZA UGLJIKOVODIKA PARNO

Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilište u Zagrebu Diplomski studij K E M I J A I INŽENJERSTVO MATERIJALA Kolegij: Kolegij: Naftno-petrokemijski proizvodi PARNO KREKIRANJE - PIROLIZA UGLJIKOVODIKA Proizvodi etena, propena i butena Elvira Vidović Zavod za tehnologiju nafte i petrokemiju / Savska cesta 16 / tel. 01-4597-128 / evidov@fkit.hr Akademska godina: 2012-2013 Piroliza ugljikovodika (parno krekiranje) - najznačajniji je proces petrokemijske proizvodnje - izvor većine temeljnih organskih industrijskih sirovina: α-olefina (etena, propena, izobutena, butena), butadiena i aromatskih ugljikovodika (BTX = benzena, toluena, ksilena). - pripada skupini procesa nekatalizirane toplinske razgradnje ugljikovodika - provodi se pri vrlo visokim temperaturama, 750···900 oC, uz približno normalan tlak. Pod tim se uvjetima pretežito zbivaju reakcije cijepanja (engl. cracking) jedne ili više kovalentnih veza ugljik-ugljik u molekulama ugljikovodika, mehanizmom slobodnih radikala, uz nastajanje većeg broja manjih molekula. Istodobno se zbiva i reakcija dehidrogenacije, cijepanjem veze ugljik-vodik. C H ⎯→ nH ⎯⎯→ 2n+2 C Cm H H2m+2 + C Cq H H2q cijepanje veze C – C ⎯ Δ alkan alkan alken CnH2n+2 ⎯→ CnH2n + H2 cijepanje veze C – H ⎯ Δ alkan alken vodik Objema reakcijama nastaju α-olefini, temeljni proizvodi tog procesa. 1

Tehnička termodinamika - Kemijsko-tehnološki fakultet
ktf.split.hr
ZDRAVSTVENA NEGA Zdravstvena nega Cilj sestrinstva Proces ...
medfak.ni.ac.rs
Tehnička termodinamika - Kemijsko-tehnološki fakultet
pfri.uniri.hr
7 osnovnih strategija za implementaciju Bolonjskog procesa
coe.ba
Sinteza oligonukleotidov na polimernem nosilcu
fkkt.uni.lj.si
Izvješće o znanstvenoj djelatnosti 2002. - 2006. (pdf, 2.20 - Fakultet ...
fkit.unizg.hr
06. Vezbe - Korenasto-krtolasta i vlazna hraniva.pdf
agrif.bg.ac.rs
OBO Kompakt - Vrhunski proizvodi iz OBO ... - OBO Bettermann
obo.bettermann.com
Profili belgijskih tvrtki
hgk.hr
TEHNIČKI PROIZVODI OD GUME I PLASTIKE - Hemigumplast
hemigumplast.com
w w w . a l u r o l l . c o . y u - BUILD magazin
buildmagazin.com
Njemački proizvodi vrhunske kvalitete za prehranu životinja
ibeka.com
Operativno planiranje, monitoring i izvještavanje na nivou kantona
fzzpr.gov.ba