räpina mõisa pargi muinsuskaitse eritingimused - Artes Terrae OÜ

artes.ee

räpina mõisa pargi muinsuskaitse eritingimused - Artes Terrae OÜ

Muinsuskaitse eritingimused Räpina mõisa pargile

Objekt

Räpina mõisa park on arhitektuurimälestis (reg. nr. 23819). Lisaks pargile on

selle koosluses eraldi kantud muinsuskaitse nimekirjadesse veel neli

arhitektuurimälestist: Räpina mõisa pargipaviljon reg. nr. 23820, Räpina mõisa

aednikumaja reg. nr. 23818, Räpina mõisa tall-tõllakuur reg. nr. 23817, Räpina

mõisa peahoone, 18.saj. II pool reg. nr. 23816. Mõisapargi ümbruses paiknevad

arhitektuurimälestised, mis on vaateliselt seotud pargiga on Räpina

paberivabriku peakorpus reg. nr. 23814, Räpina mõisa vesiveski reg. nr. 23815 ja

Räpina kirik reg. nr. 23821.

!!

Artes Terrae 2010 5

Similar magazines