Views
5 years ago

PW (07) - Związek Polaków we Włoszech

PW (07) - Związek Polaków we Włoszech

PW (07) - Związek Polaków we

POLONIA WŁOSKA BIULETYN INFORMACYJNY Rok 3 numer 2 (7) KWIECIEŃ- CZERWIEC 1998 Do czytelników W jaki sposób pomóc nowej emigracji, co uczynić, aby Polacy wybierający Włochy jako kraj stałego czy tymczasowego zamieszkania czuli się jak u siebie w domu i mogli żyć godnie na włoskiej ziemi? Jak połączyć starszą i młodszą Polonię? Był to jeden z tematów poruszanych przez delegatów i gości podczas III Walnego Zjazdu Związku Polaków we Włoszech, który odbył się pod koniec marca br. w Rzymie. Tematykę tę Biuletyn pragnie pogłębić i dlatego, oprócz sprawozdania ze Zjazdu, poświęcamy znaczną część numeru właśnie nowej emigracji, uwzględniając różne aspekty tego zjawiska. Interesuje nas po pierwsze profil tej nowej emigracji, która niekoniecznie utożsamia się z “Polonią”, czyli z Polakami osiedlonymi definitywnie we Włoszech. Interesuje nas jej przekrój terytorialny i zawodowy jak również stopieñ integracji ze społeczeñstwem włoskim. Zjawisko to jest o tyle ciekawe, że daje nam wiele informacji o aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej zarówno w Polsce jak i we Włoszech. Italia, która tak jak Polska była zawsze krajem skąd ludzie emigrowali w poszukiwaniu chleba i pracy, stała się od 20 lat miejscem przyjmującym obcokrajowców z całego świata, w tym i z Polski. Nieznany do niedawna problem emigracji z zagranicy zmusił władze włoskie do opracowania, prawie dziesięć lat po sławnej “Legge Martelli”, nowej, ramowej ustawy w celu uporządkowania tego zjawiska. Piszemy o niej obszernie w niniejszym numerze. W drugiej części Biuletynu zajmujemy się m.in. 54-tą rocznicą bitwy pod Monte Cassino, którą obchodziliśmy 18 maja br.; pragniemy zapoznać czytelników z mało znanym aspektem życia II Korpusu Polskiego, który po opuszczeniu Związku Sowieckiego walczył wraz z wojskami alianckimi przeciwko Niemcom we Włoszech. Chodzi o działalność literacką Korpusu, która przyczyniła się do zachowania kultury i tożsamości narodowej polskiej w latach wojny. Lekturę tego tekstu polecamy wszystkim, którzy, interesując się dziejami najnowszej Polonii, zamierzają również pogłębić wiedzę o korzeniach obecności polskiej we Włoszech. Obecny numer Biuletynu ukazuje się pod koniec wiosny i dotrze prawdopodob-nie do większości czytelników już w sezonie letnim. Życzymy więc wszystkim udanych wakacji. Do zobaczenia na jesieni! Redakcja Listę ofiarodawców, którzy wsparli Biuletyn i pomogli w ukazaniu się obecnego numeru umieszczamy na str. 3. Spis treści ♦ III Walny Zjazd Związku Polaków we Włoszech ................................................. ♦ Zniżki w Locie .............................................. ♦ Dossier - nowa emigracja ............................. ♦ Polska - Włochy ............................................ ♦ ...zmienia się w Polsce... .............................. ♦ Sprawa Di Bella ............................................ ♦ Wycieczka do Rapperswilu .......................... ♦ LOT i turystyka ............................................ ♦ Monte Cassino - Acquafondata 1998 ............ ♦ Literatura Drugiego Korpusu ...................... ♦ Wspomnienie o Stanisławie Dróżdżu ........... ♦ Korespondencje i wydarzenia kulturalne .... ♦ SOS dla Adasia ............................................. ♦ Szkoła polska ................................................ ♦ Oferty pracy .................................................. ♦ Gabinet ginekologiczny w Rzymie ............... ♦ Z nowości wydawniczych .............................. ♦ Listy do Redakcji........................................... ♦ Adresy placówek polskich we Włoszech....... ♦ Sommario in italiano ....................................

PW (50)1 2009 - Związek Polaków we Włoszech
PW (30)1 2004 - Związek Polaków we Włoszech
tajne państwo polaków tajne państwo polaków - Gandalf
Związek Polskich Kawalerów Maltańskich - Zakon Maltański Polska
Połączyć naukę z zabawą... - Związek Romów Polskich w Szczecinku
eugeniusz cydzik bohaterska obrona grodna we ... - Kresy24.pl
TRAGICZNY ROK 1944 - Kresy24.pl
(November) 2007r. No 21 (939) - Nowy Kurier
PW-260_61-2011 - Polacy we Florencji
Regulamin zapisany w pliku PDF - Polski Związek Karate
ok adka - dLibra Digital Library - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
autoreferat polski - Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Rola Projektu Polonia Quo Vadis? - Polskie Towarzystwo ...
NR 10 (303) ROK XV 19.05.2013
Polskiego we Frankonii w dniu 10 listopada 2012 roku. Norym
MIĘDZYGMINNY ZWIĄZEK CELOWY z siedzibą we ... - Lublin
Cała zawartość - Glaukopis
Slowo n15.indd - Kresy24.pl
Gazeta do pobrania w pliku *pdf - Region Dolny Śląsk NSZZ ...