Nəsibə Əhməd qızı HİDROMETEOROLOJİ LÜĞƏT «Nafta Press ...

ebooks.preslib.az

Nəsibə Əhməd qızı HİDROMETEOROLOJİ LÜĞƏT «Nafta Press ...

II Kiçik Qafqaz

10

Böyük Alagöl

Vulkan

yaylası

2429 5,1 9,4 24,3 Axarsız

11

İşıqlı Qaragöl

Həkəri 2666 1,8 9,6 10,2 -

III Kür çökəkliyi

12 Acınohur

Acınohur

çölü

107 12,4 1,4 7,2

Axarsız

13 Qazangöl Qarayazı 541 1,5 0,6 0,2 -

14 Hacıqabul Şirvan düzü -19,5 8,4 2,0 12,1 -

15 Böyük

duzdaq

CŞ Şirvan

düzü

-23 4,0 1,2 3 -

16 Mingəçevir-

Karxana

Kür ç. sağ

sahil

17 4,6 9,0 20,8

Vaxtaşırı

axar

17 Mehman Mil düzü -7,5 35,0 2,3 29,6 AxarsızVaxt-

18 Ağgöl - -6 56,2 2,2 44,7 aşırı

axar

19 Sarı - -14 65,7 3,5 59,1 -

20 Qoruq

(Qaraquş)

Salyan

düzü

-26 4,8 1,2 2,2

Axarsız

21 Mahmudçala

Muğan

düzü

-25 10 1 2,5 -

234

More magazines by this user
Similar magazines