Views
5 years ago

Nauka i technika w Polsce w 2008 roku - Główny Urząd Statystyczny

Nauka i technika w Polsce w 2008 roku - Główny Urząd Statystyczny

Nauka i technika w Polsce w 2008 roku - Główny Urząd

Nauka i technika w Polsce w 2008 roku Science and technology in Poland in 2008 STATISTICAL INFORMATION AND ELABORATIONS Warszawa 2010

 • Page 2 and 3: Nauka i technika w Polsce w 2008 ro
 • Page 4 and 5: PRZEDMOWA Publikacja Nauka i techni
 • Page 6 and 7: PREFACE Publication “Science and
 • Page 8 and 9: Spis treści Przedmowa ............
 • Page 10 and 11: Spis tablic List of tables I. DZIa
 • Page 12 and 13: Spis tablic List of tables Nakłady
 • Page 14 and 15: Spis tablic List of tables Zatrudni
 • Page 16 and 17: Spis tablic List of tables Przedsi
 • Page 18 and 19: Spis tablic List of tables Przedsi
 • Page 20 and 21: Spis tablic List of tables Struktur
 • Page 22 and 23: Spis tablic List of tables Zatrudni
 • Page 24 and 25: Spis wykresów List of charts Nakł
 • Page 26 and 27: Spis wykresów List of charts V. Za
 • Page 28 and 29: Informacje ogólne General notes GU
 • Page 30 and 31: • Open Source Software and Open S
 • Page 32 and 33: Dział I Działalność badawcza i
 • Page 34 and 35: WyKRES 1.1. STRUKTURA NAKŁADÓW BI
 • Page 36 and 37: Tabl. 5 Pracownicy naukowo-badawczy
 • Page 38 and 39: WyKRES 1.3. UDZIAŁ DZIAŁU „NAUK
 • Page 40 and 41: Ekwiwalenty pełnego czasu pracy s
 • Page 42 and 43: W bieżącej dekadzie systematyczni
 • Page 44 and 45: 1.4.1. Działalność badawcza i ro
 • Page 46 and 47: Tabl. 1.2 Nakłady wewnętrzne na d
 • Page 48 and 49: Tabl. 1.3 Środki zagraniczne na dz
 • Page 50 and 51: WyKRES 1.4. STRUKTURA NAKŁADÓW NA
 • Page 52 and 53:

  Tabl. 1.5 Nakłady wewnętrzne bie

 • Page 54 and 55:

  Tabl. 1.6 Nakłady wewnętrzne bie

 • Page 56 and 57:

  Tabl. 1.7 Wartość brutto i przych

 • Page 58 and 59:

  Tabl. 1.8 Liczba jednostek i zatrud

 • Page 60 and 61:

  Tabl. 1.9 Zatrudnieni w działalno

 • Page 62 and 63:

  Tabl. 1.10 Zatrudnieni w działalno

 • Page 64 and 65:

  Tabl. 1.11 Zatrudnieni w działalno

 • Page 66 and 67:

  Tabl. 1.12 Zatrudnieni w działalno

 • Page 68 and 69:

  Tabl. 1.13 Środki zagraniczne prze

 • Page 70 and 71:

  u w a g a. Sektor przedsiębiorstw

 • Page 72 and 73:

  Tabl. 1.17 Nakłady wewnętrzne bie

 • Page 74 and 75:

  Tabl. 1.19 Liczba jednostek oraz za

 • Page 76 and 77:

  Tabl. 1.21 Zatrudnieni w działalno

 • Page 78 and 79:

  1.4.3. Działalność B+R w sektorz

 • Page 80 and 81:

  Tabl. 1.23 Nakłady wewnętrzne na

 • Page 82 and 83:

  Tabl. 1.24 Środki zagraniczne na d

 • Page 84 and 85:

  Tabl. 1.25 Nakłady wewnętrzne na

 • Page 86 and 87:

  Tabl. 1.26 Struktura nakładów wew

 • Page 88 and 89:

  Tabl. 1.26 Struktura nakładów wew

 • Page 90 and 91:

  Tabl. 1.27 Wartość brutto i przyc

 • Page 92 and 93:

  Tabl. 1.28 Liczba jednostek i zatru

 • Page 94 and 95:

  Tabl. 1.29 Struktura zatrudnienia w

 • Page 96 and 97:

  Tabl. 1.30 Struktura zatrudnienia w

 • Page 98 and 99:

  Tabl. 1.31 Zatrudnieni w działalno

 • Page 100 and 101:

  Tabl. 1.32 Struktura zatrudnienia w

 • Page 102 and 103:

  Tabl. 1.33 Nakłady wewnętrzne na

 • Page 104 and 105:

  Tabl. 1.34 Środki zagraniczne na d

 • Page 106 and 107:

  Tabl. 1.36 Nakłady wewnętrzne bie

 • Page 108 and 109:

  Tabl. 1.38 Nakłady wewnętrzne bie

 • Page 110 and 111:

  Tabl. 1.39 Wartość brutto i przyc

 • Page 112 and 113:

  Tabl. 1.41 Wartość brutto i przyc

 • Page 114 and 115:

  Tabl. 1.43 Liczba jednostek i zatru

 • Page 116 and 117:

  Tabl. 1.45 Zatrudnieni w działalno

 • Page 118 and 119:

  Tabl. 1.47 Zatrudnieni w działalno

 • Page 120 and 121:

  Tabl. 1.49 Struktura nakładów wew

 • Page 122 and 123:

  Tabl. 1.51 Liczba jednostek i nakł

 • Page 124 and 125:

  Tabl. 1.52 Nakłady wewnętrzne bie

 • Page 126 and 127:

  Tabl. 1.54 Struktura wartości brut

 • Page 128 and 129:

  Tabl. 1.55 Zatrudnieni w działalno

 • Page 130 and 131:

  Tabl. 1.56 Zatrudnieni w działalno

 • Page 132 and 133:

  WyKRES 1.9. PRZECIĘTNE MIESIĘCZNE

 • Page 134 and 135:

  Tabl. 1.58 Relacja nakładów na dz

 • Page 136 and 137:

  Tabl. 1.60 Pracownicy naukowo-badaw

 • Page 138 and 139:

  Dział II Działalność innowacyjn

 • Page 140 and 141:

  2.2. Definicje wybranych pojęć Ba

 • Page 142 and 143:

  Nowy produkt to wyrób lub usługa,

 • Page 144 and 145:

  Celem innowacji organizacyjnych mo

 • Page 146 and 147:

  2.3. Definicje pojęć ogólnych wy

 • Page 148 and 149:

  2.4.2. Innowacje produktowe i proce

 • Page 150 and 151:

  W porównaniu z rokiem 2006 daje si

 • Page 152 and 153:

  • znaczące zmiany w projekcie/ko

 • Page 154 and 155:

  2.5. Tablice i wykresy Tables i gra

 • Page 156 and 157:

  Zestawienie 1. Struktura badanej zb

 • Page 158 and 159:

  Zestawienie 2. Struktura badanej zb

 • Page 160 and 161:

  WyKRES 2.1. PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEM

 • Page 162 and 163:

  Tabl. 2.3 Przedsiębiorstwa innowac

 • Page 164 and 165:

  Tabl. 2.3 Przedsiębiorstwa innowac

 • Page 166 and 167:

  Tabl. 2.4 Przedsiębiorstwa aktywne

 • Page 168 and 169:

  Tabl. 2.5 Przedsiębiorstwa innowac

 • Page 170 and 171:

  Tabl. 2.6 Przedsiębiorstwa innowac

 • Page 172 and 173:

  Tabl. 2.8 Przedsiębiorstwa przemys

 • Page 174 and 175:

  Tabl. 2.8 Przedsiębiorstwa przemys

 • Page 176 and 177:

  WyKRES 2.4. NAKŁADy NA DZIAŁALNO

 • Page 178 and 179:

  Tabl. 2.12 Nakłady na działalnoś

 • Page 180 and 181:

  Tabl. 2.12 Nakłady na działalnoś

 • Page 182 and 183:

  Tabl. 2.12 Nakłady na działalnoś

 • Page 184 and 185:

  Tabl. 2.13 Nakłady na działalnoś

 • Page 186 and 187:

  Tabl. 2.14 Nakłady na działalnoś

 • Page 188 and 189:

  Tabl. 2.16 Nakłady na działalnoś

 • Page 190 and 191:

  Tabl. 2.17 Nakłady na działalnoś

 • Page 192 and 193:

  Tabl. 2.18 Nakłady na działalnoś

 • Page 194 and 195:

  Tabl. 2.20 Nakłady na działalnoś

 • Page 196 and 197:

  Tabl. 2.21 Przychody ze sprzedaży

 • Page 198 and 199:

  Tabl. 2.22 Przychody ze sprzedaży

 • Page 200 and 201:

  Tabl. 2.23 Przedsiębiorstwa przemy

 • Page 202 and 203:

  Tabl. 2.24 Przedsiębiorstwa z sekt

 • Page 204 and 205:

  Tabl. 2.25 Przedsiębiorstwa przemy

 • Page 206 and 207:

  WyKRES 2.9. RODZAJE INSTyTUCJI PART

 • Page 208 and 209:

  Tabl. 2.27 Przedsiębiorstwa przemy

 • Page 210 and 211:

  Tabl. 2.28 Przedsiębiorstwa z sekt

 • Page 212 and 213:

  Tabl. 2.29 Przedsiębiorstwa przemy

 • Page 214 and 215:

  Tabl. 2.29 Przedsiębiorstwa przemy

 • Page 216 and 217:

  Tabl. 2.30 Przedsiębiorstwa z sekt

 • Page 218 and 219:

  Tabl. 2.31 Przedsiębiorstwa przemy

 • Page 220 and 221:

  Tabl. 2.31 Przedsiębiorstwa przemy

 • Page 222 and 223:

  Tabl. 2.32 Przedsiębiorstwa z sekt

 • Page 224 and 225:

  Tabl. 2.33 Przedsiębiorstwa przemy

 • Page 226 and 227:

  Tabl. 2.33 Przedsiębiorstwa przemy

 • Page 228 and 229:

  Tabl. 2.34 Przedsiębiorstwa z sekt

 • Page 230 and 231:

  Tabl. 2.35 Przedsiębiorstwa przemy

 • Page 232 and 233:

  Tabl. 2.35 Przedsiębiorstwa przemy

 • Page 234 and 235:

  Tabl. 2.36 Przedsiębiorstwa z sekt

 • Page 236 and 237:

  Tabl. 2.37 Transfer nowych technolo

 • Page 238 and 239:

  Tabl. 2.38 Środki automatyzacji pr

 • Page 240 and 241:

  Dział III Ochrona własności prze

 • Page 242 and 243:

  Na wzór przemysłowy może być ud

 • Page 244 and 245:

  3.2.14. Klasyfikacja Patentów Wyso

 • Page 246 and 247:

  Tabl. 3.1 Ochrona własności przem

 • Page 248 and 249:

  WykreS 3.3. WynalazkI zgłOSzOne W

 • Page 250 and 251:

  Tabl. 3.2 Wynalazki zagraniczne zg

 • Page 252 and 253:

  Tabl. 3.3 Wynalazki zgłoszone oraz

 • Page 254 and 255:

  Tabl. 3.5 Wynalazki zgłoszone prze

 • Page 256 and 257:

  Tabl. 3.7 Patenty z wysokiej techni

 • Page 258 and 259:

  Tabl. 3.8 Patenty zgłoszone do och

 • Page 260 and 261:

  Dział IV Produkcja, zatrudnienie i

 • Page 262 and 263:

  usługi oparte na wiedzy Sektor us

 • Page 264 and 265:

  Definicje Strukturalnych Statystyk

 • Page 266 and 267:

  Eksport wg wyrobów wysokiej techni

 • Page 268 and 269:

  Tabl. 4.1 Produkcja sprzedana w sek

 • Page 270 and 271:

  Tabl. 4.2 Struktura produkcji sprze

 • Page 272 and 273:

  Tabl. 4.3 Wyniki przedsiębiorstw w

 • Page 274 and 275:

  Tabl. 4.4 Struktura eksportu i impo

 • Page 276 and 277:

  WyKRES 4.4. BILANS HANDLU WyROBAMI

 • Page 278 and 279:

  Tabl. 4.5 Handel wysokiej techniki

 • Page 280 and 281:

  WyKRES 4.5. EKSPORT WySOKIEJ TECHNI

 • Page 282 and 283:

  WyKRES 4.7. UDZIAŁ KRAJÓW W IMPOR

 • Page 284 and 285:

  Tabl. 4.6 Udział krajów w eksporc

 • Page 286 and 287:

  Tabl. 4.7 Udział krajów w eksporc

 • Page 288 and 289:

  Tabl. 4.7 Udział krajów w eksporc

 • Page 290 and 291:

  Tabl. 4.9 Pracujący według “poz

 • Page 292 and 293:

  Tabl. 4.10 Udział zatrudnionych w

 • Page 294 and 295:

  WyKRES 4.9. ROZKŁAD ZATRUDNIENIA W

 • Page 296 and 297:

  Usługi oparte na wiedzy knowledge-

 • Page 298 and 299:

  ANEKS III ANNEX III Wyroby wysokiej

 • Page 300 and 301:

  7. maszyny nieelektryczne (dok.) No

 • Page 302 and 303:

  4. środki farmaceutyczne Pharmacy

 • Page 304 and 305:

  Dział V Zasoby ludzkie dla nauki i

 • Page 306 and 307:

  Zgodnie z zaleceniami zamieszczonym

 • Page 308 and 309:

  5.2.2. Napływ HRST - studenci i ab

 • Page 310 and 311:

  5.3. Interpretacja wyników Data in

 • Page 312 and 313:

  europa i świat HRST: Zasoby ludzki

 • Page 314 and 315:

  Tabl. 5.2 Absolwenci w Polsce ogó

 • Page 316 and 317:

  WyKRES 5.2. CUDZOZIEMCy STUDIUJĄCy

 • Page 318 and 319:

  Tabl. 5.5 Studenci, doktoranci, sł

 • Page 320 and 321:

  Tabl. 5.6 Obcokrajowcy - studenci s

 • Page 322 and 323:

  Tabl. 5.7 Studenci z danego kraju s

 • Page 324 and 325:

  Zestawienie 1 System szkolnictwa wy

 • Page 326 and 327:

  Tabl. 5.8 Stopnie naukowe nadane w

 • Page 328 and 329:

  Tabl. 5.11 Tytuły naukowe profesor

 • Page 330 and 331:

  WyKRES 5.4. STOPNIE NAUKOWE NADANE

 • Page 332 and 333:

  Tabl. 5.14 Zasoby ludzkie dla nauki

 • Page 334 and 335:

  Tabl. 5.14 Zasoby ludzkie dla nauki

 • Page 336 and 337:

  Tabl. 5.14 Zasoby ludzkie dla nauki

 • Page 338 and 339:

  WyKRES 5.8. ZASOBy LUDZKIE DLA NAUK

 • Page 340 and 341:

  ANEKS I ANNEX I KLASyFIKACJA ZAWOD

 • Page 342 and 343:

  Dział VI Działalność badawcza i

 • Page 344 and 345:

  Działalność badawcza i rozwojowa

 • Page 346 and 347:

  Źródła finansowania Nakłady na

 • Page 348 and 349:

  6.3. Tablice i wykresy Tables i gra

 • Page 350 and 351:

  Tabl. 6.3 Techniki stosowane w dzia

 • Page 352 and 353:

  Tabl. 6.4 Działalność badawcza i

 • Page 354 and 355:

  WyKRES 6.3. OBSZARy ZASTOSOWAŃ W D

 • Page 356 and 357:

  WyKRES 6.4. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

 • Page 358 and 359:

  Tabl. 6.6 Nakłady wewnętrzne na d

 • Page 360 and 361:

  Tabl. 6.7 Zatrudnieni w działalno

 • Page 362 and 363:

  Tabl. 6.8 Zatrudnieni w działalno

 • Page 364 and 365:

  Tabl. 6.10 Stopnie naukowe w dziedz

 • Page 366 and 367:

  Zalety indeksów cytowań - najpowa

 • Page 368 and 369:

  Tabl. 7.2 Wskaźnik Essential Scien

 • Page 370 and 371:

  Tabl. 7.4 Procentowy udział publik

 • Page 372 and 373:

  Skróty Abbreviations and acronyms

 • Page 374 and 375:

  tBP Technology Balance of Payments

 • Page 376:

  www.stat.gov.pl www.spis.gov.pl Pow

POWIAT M. LEGNICA W STATYSTYCE - Główny Urząd Statystyczny
Innowacje a nauka i technika - Świat Obrabiarek
Produkcja i zużycie papieru i tektury w Polsce w 2011 roku na tle ...
Szkolenie w firmie SINCLAIR - Ustroń 2008 - Technika chłodnicza i ...