Polski Koncern Mięsny. Wyniki finansowe i prognozy na ... - Duda SA

pkmduda.pl

Polski Koncern Mięsny. Wyniki finansowe i prognozy na ... - Duda SA

POLSKI KONCERN MIĘSNY DUDA

WYNIKI FINANSOWE

I PROGNOZY NA 2005 R.

WARSZAWA, 15 LISTOPADA 2004


Segment rolny

Agro-Duda Sp. z o.o.

(100% kapitału)

PZZ S.A.

(63,87% kapitału)

Wizental Sp. z o.o.

(100% kapitału)

Vrees Kop Sp. z o.o.

(100% kapitału)

Agroprof Sp. z o.o.

(100% kapitału)

Rolpol Sp. z o.o.

(100% kapitału)

PKM DUDA

Segment produkcyjny

ZM DUDA S.A.

(podmiot dominujący)

Jasan Sp. z o.o.

(51,72% kapitału)

Polska Wołowina Sp. z o.o.

(51% kapitału)

Segment

handlowo-usługowy

NetBrokers Sp. z o.o.

(58,8% kapitału)

Euro-Duda Sp. z o.o.

(100% kapitału)

Makton Sp. z o.o.

(100% kapitału)

Eurosmak Sp. z o.o.

(100% kapitału)


Segment rolny

Segment

produkcyjny

Segment

handlowo-usługowy

Polski Koncern Mięsny DUDA

zaplecze surowcowe:

-hodowla trzody

- uprawa, przetwórstwo i magazynowanie zbóż

ubój, rozbiór i konfekcja mięsa czerwonego

dystrybucja wyrobów mięsnych i wędliniarskich

-pośrednictwo w zakresie handlu

- wyspecjalizowane usługi rozbioru


Wyniki PKM DUDA - III kw. 2004

Porównanie podstawowych wyników grupy za III kwartał 2004

z analogicznym okresem roku 2003r. (w tys zł)

Przychody netto ze

sprzedaży

produktów towarów

i materiałów

Zysk brutto na

sprzedaży

III kw

2003

III kw

2004

Dynamika

II kw

2004/2003

Narastająco

III kwartały

2003

Narastająco

III kwartały

2004

Dynamika

narastająco

2004/2003

94 623 133 234 +41% 230 044 395 714 +72%

7 478 14 527 +94% 20 335 34 967 +72%

Zysk ze sprzedaży 3 379 6 115 +81% 9 712 14 880 +53%

Zysk z działalności

operacyjnej

Zysk na

5 329 10 436 +96% 14 069 24 734 +76%

działalności

gospodarczej

5 322 6 696 +26% 11 460 22 986 +101%

Zysk brutto 5 322 6 526 +22% 11 460 22 587 +97%

Zysk netto 4 400 5 387 +22% 9 030 18 623 +106%


Wyniki ZM DUDA S.A. - III kw. 2004

Porównanie podstawowych wyników ZM DUDA S.A. za III kwartał

i za 9 miesięcy narastająco z analogicznym okresem roku 2003r. (w tys zł)

III kw

2003

III kw

2004

Dynamika

III kw

2004/2003

narastająco

2003

narastająco

2004

Dynamika

2004/2003

narastająco

Przychody netto ze

sprzedaży produktów

towarów i materiałów 63 496 90 918 +43% 190 088 291 685 +53%

Zysk brutto na sprzedaży 5 939 9 813 +65% 19 050 25 346 +33%

Zysk ze sprzedaży 2 177 5 724 +163% 8 912 12 406 +39%

Zysk z działalności

operacyjnej 3 751 5 500 +47% 12 214 13 666 +12%

Zysk na działalności

gospodarczej 3 794 5 699 +50% 9 664 14 136 +46%

Zysk brutto 3 794 5 699 +50% 9 664 14 136 +46%

Zysk netto 3 234 4 787 +48% 7 706 12 013 +56%


Wyniki ZM DUDA S.A. I - III kw. 2004

Porównanie podstawowych wyników ZM DUDA S.A

w poszczególnych kwartałach 2004 roku (w tys zł)

ZM DUDA S.A w tys. PLN I kw 2004 II kw 2004 dynamika

IIkw/ Ikw

Przychody netto ze

sprzedaży produktów

towarów i materiałów

III kw 2004

dynamika

III kw/II kw

9 miesięcy

2004

narastająco

105 355 95 412 -9% 90 918 -5% 291 685

Zysk brutto na sprzedaży 7 952 7 381 -7% 9 813 +33% 25 346

Zysk ze sprzedaży 2 528 4 154 +64% 5 724 +38% 12 406

Zysk z działalności

operacyjnej

Zysk na działalności

gospodarczej

3 944 4 222 +7% 5 500 +30% 13 666

3 726 4 711 +26% 5 699 +21% 14 136

Zysk brutto 3 726 4 711 +26% 5 699 +21% 14 136

Zysk netto 3 053 4 173 +37% 4 787 +15% 12 013


Wyniki PKM DUDA I - III kw. 2004

Wzrost rentowności

produkcji

ZM DUDA SA

-wyższa marża

- skala działalności

- zapewnione dostawy surowca.

-długoletnie umowy kontraktacyjne

-długotrwała współpraca

z producentami żywca

-własna baza surowcowa

- bardzo dobra sytuacja finansowa


Wyniki PKM DUDA I - III kw. 2004

Rozwój sprzedaży

eksportowej

33,6 mln zł w III kwartale

25,2% sprzedaży ogółem Grupy w tym okresie

101 mln zł za 9 miesięcy 2004

25,5% przychodów ogółem Grupy w tym okresie

Najwyższe wyniki:

ZM DUDA S.A. , Jasan, NetBrokers, Euro-Duda.

Polska Wołowina


Prognoza skonsolidowanych wyników

finansowych PKM DUDA na 2005 r.

Wyszczególnienie 2003 2004P dynamika

2004/2003

2005P

dynamika

2005/2004

Przychody 327,8 446,0 +36% 945,5 +112%

EBITDA 26,0 42,2 +62% 85,8 +103%

Zysk operacyjny 21,2 34,9 +65% 73,1 +109%

Zysk netto 12,7 23,3 +83% 46,5 +100%

Zysk netto

+ goodwill*

12,7 24,0 +89% 50,3 +110%


Wzrost przychodów i zysków

PKM DUDA na 2005 r.

Organiczny rozwój

ZM DUDA S.A.

Rozbudowa Grupy

Kapitałowej


Rozwój ZM DUDA S.A.

Wzrost

przychodów

- wzrost liczby ubitych sztuk

w tys. szt.

800

700

600

500

400

300

200

100

-zwiększenie przychodów ze sprzedaży towarów –

operator na rynku mięsnym UE

- wzrost eksportu

0

1 2 3

2003 2004 2005

- rozszerzenie współpracy z sieciami handlowymi


Rozwój ZM DUDA S.A.

Wzrost zysków

-wzrost marży na ubitej sztuce

-zwiększenie udziału mięsa

konfekcjonowanego

w strukturze sprzedaży do ok. 40%

- konsekwentna budowa własnej bazy

surowcowej

-oszczędności kosztowe w zakresie logistyki

i sieci sprzedaży

- efekt skali i synergii w Grupie PKM Duda.


Segment handlowo-usługowy

Finalizacja procesu przejęcia spółek CM Makton i CM Eurosmak

- emisja akcji aportowych skierowana do dotychczasowych właścicieli

CM Makton i CM Eurosmak

Specjalizacja:

- rozbiór i konfekcja mięsa czerwonego

- hurtowy handel mięsem i jego przetworami.

-Obecny zasięg – woj. mazowieckie, planowana dynamiczna ekspansja

na inne województwa: uruchomienie działalności w południowej Polsce

-I kwartał 2005 r.


Wyniki finansowe Makton i Eurosmak

500

450

400

350

300

250

200

150

100

50

0

przychody zysk netto

2003 316 mln 3,3 mln

2004P 357 mln 6 mln

2005P 460 mln 13mln

Przychody

1 2 3

2003 2004 2005

mln zł mln zł

14

12

10

8

6

4

2

0

Zysk netto

1 2 3

2003 2004 2005


Segment rolny

Agro-Duda

rozwój własnej bazy surowcowej

i tuczu kontraktowego

10% dostaw żywca

na potrzeby ZM Duda.

wzrost skali działania + znaczący wzrost zysku


Segment rolny

Spółki zajmujące się produkcją roślinną

- optymalizacja procesów produkcyjnych,

- poprawa płynności finansowej,

-możliwość magazynowania zboża

i jego sprzedaży w dogodnym

momencie rynkowym

-system dopłat bezpośrednich i dotacji

- zwolnienia w podatku dochodowym

wzrost

wydajności

i rentowności

z hektara

wysokie marże w stosunku do skali uzyskiwanych przychodów


Informacje o ZM DUDA SA

• komunikaty

• artykuły

•newsletter (www.zmduda.pl/r_newsletter.php)

www.zmduda.pl

More magazines by this user
Similar magazines