Biogradski glasnik - Grad Biograd na Moru

biogradnamoru.hr

Biogradski glasnik - Grad Biograd na Moru

BIOGRADSKI GLASNIK - GODINA X - BROJ 70 - VELJAČA 2012 - GRAD BIOGRAD NA MORU - CIJENA 6kn

Svečana promocija osamnaestero diplomanata biogradskog dislociranog studija Visoke

škole za poslovanje i upravljanje “Baltazar Adam Krčelić” priređena je u hotelu “Bolero”.

Opširnije na stranicama 8. i 9.

”Kuda treba ići?” -pitaju se tri natjecateljice iz okolice

Zagreba pred start “light” utrke ovogodišnjeg Škrapinga.

Ni Stipe Božić i Joško Vlašić nisu mogli odoljeti, a da ne

budu dio ovog velikog sportsko-turističkog događaja.

Više o ovoj temi pročitajte na 6. str.

Grad Biograd pripremio je nove

urbanističke planove uređenja te izmjene

i dopune postojećih kojim je potvrdio već

ranije najavljene projekte koji će, između

ostalog, činiti okosnicu daljnjeg razvoja

biogradskog turizma. Više o tome na 3. str.

Grad Biograd na Moru: Karting centar, zabavni centar i golf centar novi su centri razvoja biogradskog turizma

Dodijeljene prve diplome na Visokoj školi za poslovanje i upravljanje -Ulaganje u obrazovanje uvijek se isplati

Promocija biogradske rivijere u Sloveniji -Uspostavljena suradnja na području turizma i EU fondova

Škraping Pašman 2012 -Veliko srce malene sredine recept je uspjeha

HNK Primorac: Pokušati zadržati ritam iz prvog dijela prvenstva


2 - Grad Biograd na Moru

Veljača 2012. - Biogradskiglasnik

Održana 28. sjednica GradskOG vijeća Grada BiOGrada na MOru

Prodajom zemljišta vratit će se

dugovi građanima

Dnevni red sjednice Gradskog vijeća Grada

Biograda na Moru sadržavao je pet točaka.

Tijekom Aktualnog sata vijećnicu Anku Merdić

zanimalo je zašto još nije započela gradnja zabavnog

centra.

Gradonačelnik Ivan Knez kazao je kako se nakon

izrađene investitorove studije za zabavni centar

pokazala potreba za dodatnim parkirališnim

prostorom zbog čega su i napravljene, kazao je

Knez, izmjene i dopune UPU-a zone gospodarske

namjene-poslovne, K1-pretežito uslužne koja se

nalazi uz budući zabavni centar.

Ovim izmjenama ucrtana je mogućnost

za parkiralište sa 450 mjesta. Nadam se

kada procedura izdvajanja zemljišta od

Hrvatskih šuma bude gotova, da će krenuti

i projekt realizacije zabavnog centra.

Koliko će ta inače dugotrajna procedura

trajati, teško je reći, dosadašnja iskustva

govore negdje između godine i godine i

po. – kazao je Ivan Knez.

Vijećnici su jednoglasno usvojili odluku o izmjenama

i dopunama odluke o organizaciji i načinu

naplate parkiranja kojom se, obrazložio je voditelj

Parking i pauk službe u komunalnoj tvrtki

„Bošana“ Marko Šarić, uz vlasnike pridodaju

i korisnici „leasinga“ s obzirom da se u praksi

pokazalo da korisnici automobila na „leasing“

zbog manjkavosti odluke nisu bili u mogućnosti

kupiti godišnju parkiranu kartu. Isto tako,

gradonačelnik Knez kazao je kako će se tvrtkama

i obrtima u dogledno vrijeme sniziti cijena

godišnje naknade za parkiranje koja u ovom

trenutku iznosi 980 kuna. Nadalje, vijećnici su

jednoglasno prihvatili odluku o prodaji zemljišta

u Industrijskoj zoni najpovoljnijem ponuditelju,

OdržanO javnO Otvaranje pOnuda za zakup javnih pOvršina

obrtu za servis brodova „Nave“ iz Biograda na

Moru. Potom, usvojena je, uz jedan glas protiv, i

odluka o prodaji građevinskog zemljišta površine

787 četvornih metara najpovoljnijem ponuditelju

tvrtki Lui d.o.o. iz Bjelovara po cijeni od 961

tisuću kuna.

Ne trebam ponavljati zbog čega smo donijeli

ovu odluku o prodaji tih zemljišta. Mi

smo samo prošle godine za prometnice

i mrežu odvodnje potrošili 7 milijuna

kuna. Morali smo kupovati zemljišta od

privatnih osoba, mislim da smo sklopili

ugovora u vrijednosti više od 5 milijuna

kuna, oko 4 milijuna smo platili, ostalo je

oko milijuna i 600 tisuća kuna neplaćeno

što se nadamo da ćemo riješiti upravo iz

prodaje ovog zemljišta. Inače, na ovom

zemljištu planirali smo izgraditi stanove

za stručne kadrove deficitarnih zanimanja,

međutim, za to nemamo novaca pa

smo se okrenuli tržištu kako bismo riješili

dugovanja prema građanima. – kazao je

gradonačelnik Knez.

Sjednica je završena prihvaćanjem zaključka

o izvješća o radu te prihodima i rashodima

Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva

Crvenog križa Biograd na Moru za 2011. godinu.

• Stjepan Mišulić

Transparentnost postupka najbitnija

U gradskoj vijećnici održano je javno otvaranje

ponuda za zakup javnih površina za postavljanje

pokretnih naprava tj. kioska na petnaest

lokacija u gradu Biogradu. Slijedom objavljenog

natječaja krajem veljače ove godine, pristiglo je

ukupno dvadeset i osam ponuda zainteresiranih

tvrtki i obrta, većinom iz Biograda. Poslovni

Javnom otvaranju pristiglih ponuda odazvali su svi ponuditelji

subjekti, od kojih je značajni broj činio sadašnje

zakupnike, natjecali su se za osam lokacija na

plaži Soline te po dvije na plažama Bošana i

Dražica i Šetalištu kneza Branimira kao i za

tri lokacije na Trgu kralja Tomislava.

Pozvali smo vas svih da prisustvujete

ovom otvaranju, ne samo vas nego i

medije, da bismo osigurali transparentnost

ovog postupka kako biste vidjeli

da će proteći sve u redu. Ponude ćemo

otvarati redoslijedom kojim su pristigle.

Nakon što otvorimo ponude, zapisnički

ćemo konstatirati koliko je ponuda

pristiglo za pojedinu lokaciju i koja je

ponuđena cijena. U natječaju piše, kao

što ste vidjeli, da dosadašnji zakupoprimatelj

ima prednost pred ostalima

budući da se praktički radi o produživanju

zakupa ovim natječajem. Ukoliko se

netko drugi javi za tu lokaciju i ponudi

veću cijenu, mi ćemo sada samo je konstatirati,

a onda ćemo tom dosadašnjem

zakupoprimatelju uputiti dopis s upitom

prihvaća li tu novu, dakle, veću cijenu ili

ne. Ako se očituje da prihvaća, lokacija je

njegova. Ako se ne očituje ili kaže da ne

prihvaća tu cijenu, u tom slučaju lokaciju

dobiva onaj drugi ponuditelj koji je ponudio

tu veću cijenu. – istakla je na početku

pročelnica Renata Mršić.

Djelatnosti koje će se moći obavljati u naredne

četiri godine zakupa bit će kao i dosadašnje:

pružanje jednostavnih ugostiteljskih usluga,

prodaja tiska, duhana i galanterije te na

jednoj lokaciji prodaja pekarskih proizvoda.

Povjerenstvo koje je otvaralo ponude i pregledalo

dostavljenu dokumentaciju činili su

predstavnici Grada Biograda na Moru:

Davor Ivanović, Žaklina Krstinić, pročelnica

Jedinstvenog upravnog odjela Renata Mršić

te dopredsjednica Gradskog vijeća Grada

Biograda Anka Merdić. Početne cijene naznačene

u natječaju kretale su se od 1200 do 2500

kuna mjesečno, ovisno o lokaciji i namjeni

prostora. Zainteresirani subjekti trebali su

dostaviti rješenje o upisu u sudski odnosno

obrtni registar, visinu ponuđene cijene, adresu

sjedišta, dokaz o uplaćenoj jamčevini te potvrdu

da ponuditelj nema dugovanja prema Gradu

Biogradu, Komunalcu d.o.o. i komunalnoj

tvrtki Bošani. Zbog nepotpune dokumentacije,

četiri ponude označene su neprihvatljivima.

Rezultati sprovedenog natječaja bit će objavljeni

dva tjedna nakon donošenja odluke o izboru

najpovoljnijih ponuditelja. • S. Mišulić


Biogradskiglasnik - Veljača 2012. Grad Biograd na Moru - 3

Održana prethOdna rasprava i javna izlaGanja za više urBanističkih planOva uređenja

Karting centar, zabavni centar i golf centar

novi su centri razvoja biogradskog turizma

U gradskog vijećnici održana je prethodna

rasprava o nacrtu prijedloga Urbanističkog plana

uređenja „Karting centar“, te javna izlaganja prijedloga

izmjena i dopuna za nekoliko gradskih

urbanističkih planova uređenja koji se odnose

na: sjeverni i južni dio Jankolovice, K1 zonu uz

budući zabavni centar i poslovnu zonu Bučina. U

ime izrađivača plana, tvrtke „Arheo“ iz Zagreba,

o izmjenama i dopunama govorio je Mario Pezelj

dok su Grad Biograd predstavljali gradonačelnik

Ivan Knez, dogradonačelnik Marijan Stopfer,

prijedlOG urBanističkOG plana uređenja uGOstiteljskO-turističke naMjene „kaMp sOline“

Planom obuhvaćeni postojeći i

predviđeni novi sadržaji

U gradskoj vijećnici održano je javno izlaganje

Urbanističkog plana uređenja ugostiteljskoturističke

namjene „Kamp Soline. Obrazlagajući

spomenuti plan, u ime izrađivača UPU-a tvrtke

„Arhitektonski atelier Deset“ d.o.o. iz Zagreba,

Ivan Mucko na početku naveo je granice obuhvata

plana te pritom usporedio stanje šume

na tom prostoru od 2004. do danas.

Na tom prostoru promatravši stanje iz

2004. godine, šuma je tada bila dosta

gusta te je postupno postala potpuno

prorijeđena. – rekao je Mucko.

Prema riječima obrazlagatelja, planom je predviđena

prometnica kroz kampiralište Soline

koja se proteže od ulaza na plažu Soline do

ceste za predio Kumenat, potom, kampirališna

mjesta, kampirališne parcele veličine 80 do

100 četvornih metara te montažni objekti za

boravak kao što su mobilne kućice. Isto tako, na

ovom prostoru turističke namjene predviđeni

su i standardni sadržaji kampirališta kao što su

sanitarni čvorovi, praonice, ambulanta, objekt

recepcije i objekti s trgovinsko-uslužnim sadržajima.

Južno od prometnice Soline – Kumenat

predviđena je sportsko-rekreacijska zona s parkiralištem

gdje bi se u doglednoj budućnosti

mogla izgraditi sportska igrališta, otvoreni

bazeni, ugostiteljski, trgovinski i drugi sadržaji.

Tatjana Rakovac iz „Urbanističkog studija

predsjednik Gradskog vijeća Grada Biograda

Tonči Šangulin te njegova zamjenica Anka

Merdić, a Hrvatske šume Vesna Krpina, upraviteljica

Šumarije Biograd.

Novim urbanističkim planovima želi se dodatno osnažiti biogradski turizam

Prema Prostornom plan uređenja Grada

Biograda predviđena je nova prometnica

u blizini budućeg zabavnog centra, karting

centra i golf igrališta. Ovom prometnicom,

koja će biti nova poveznica Biograda s

autocestom, želimo da se promet odvija

izvan grada kako se ne stvarala buka s

Rijeka“ po ovlaštenju „Ilirije“ d.d. tijekom

rasprave, u kojoj su nazočni mogli iznijeti primjedbe

i postaviti pitanja, kazala je, između

ostalog, kako se pri izradi ovog plana, prema

njenom mišljenju, nisu uzele u obzir činjenice

postojećeg stanja na terenu te kako bi se

obzirom na nove sadržaje koji se na tom

prostoru planiraju izgraditi. – istakao je gradonačelnik

Knez.

Govoreći o UPU-u „Karting centar“, Mario Pezelj

detaljno je opisao što je predviđeno ovim planom:

dvije staze za karting utrke koje će jednim dijelom

prolaziti kroz borovu šumu, parkiralište, pristupni

trgovi, prostor za servisiranje i pripremu

karting vozila te upravna zgrada s ugostiteljskim

i drugim sadržajima.

Bitno je spomenuti novu poveznicu, tj.

prometnu os s autocestom. Na tu prometnu

poveznicu spajaju se golfsko igralište

na Baštijunskom brigu, zatim, planirana

županijska cesta od Sv. Martina do

Pakoštana, onda, karting centar, zabavni

centar, heliodrom, županijska cesta i ulaz

u Kumenat do njenog završetka ulaza u

turističko naselje Crvena luka. Dakle, radi

se o novoj osi turističkog, zabavnog, ugostiteljskog

i drugog sadržaja koja će se

nalaziti malo izvan grada zbog očekivanog

većeg prometa, buke i drugih utjecaja.

Nalaze se na zajedničkoj osi, funkcioniraju

kao jedinstveni turistički proizvod i

ujedno čine temelj daljnjeg razvoja grada

Biograda. – kazao je Mario Pezelj.

Prethodna rasprava o prijedlogu UPU-a „Karting

centar“ predstavlja usklađivanje s Prostornim

planom uređenja grada Biograda, to jest, kao

plan nižega reda nužno ga je usvojiti kako bi

se riješilo imovinsko-pravno stanje s obzirom

da u jednom dijelu zahvaća i šumsko zemljište.

Nakon izdvajanja šumskog zemljišta, naglasio

je Knez, Grad Biograd će ishoditi lokacijsku

dozvolu i raspisati javni natječaja na koji će se

moći javiti potencijalni investitori za gradnju

trebalo kroz ovaj prijedlog plana promatrati

kamp kao cjelinu. Sličnog stajališta bili su

predsjednik uprave „Ilirije“ Goran Ražnjević

te direktor Camp parka „Soline“ Goran Burčul.

Ivan Mucko odgovorio je kako pismo „Ilirije“

u kojem izlaže postojeće stanje je grafički

karting centra. Izmjenama i dopunama UPU-a

K1 zone uz zabavni centar predviđen je prostor za

parkiralište kapaciteta 450 mjesta za automobile

te osam autobusnih mjesta te prostor za adrenalinski

park s pratećom poslovnom zgradom

i drugim objektima gospodarstvene namjene.

Kod UPU-a za poslovnu zonu „Bučina“, također

je riječ o planiranom postupku izdvajanja

šumskog zemljišta te usklađivanju s Prostornim

planom grada Biograda. Kada je riječ o izmjenama

i dopunama UPU-a Jankolovice za njen

sjeverni i južni dio, također je riječ o usklađivanju

s odredbama Zakona o prostornom uređenju

kojim se ukidaju detaljni planovi uređenja ako

već postoje izrađeni urbanistički planovi uređenja

za taj prostor.

Ovim izmjena i dopunama detaljnije razrađujemo

UPU i prilagođavamo ga novom

zakonu. Tako je ovim planom određena

stambena zona i manja poslovna zona,

zatim, posebno su naznačeni zaštićeni

objekti koji se čuvaju kao što je stara

škola, gospodarska građevina i drugo.

Proizvodni pogoni „Vrane“ ostaju isti s

obzirom da ne proizvode neku posebnu

buku. U središnjem dijelu plana predviđene

su stambene građevine od 4 do 6

stanova, u ostalom do dva stana. U središtu

naselja planiran je trg, dječji vrtić,

crkva, škola i višefunkcionalna zgrada s

trgovinama kao središnja građevina cijelog

tog kompleksa. – dodao je Mario Pezelj.

Ovim planom želi se stvoriti suvremeno stambeno

naselje grada Biograda infrastrukturno

opremljenim i u sadržajnom pogledu ugodan

prostor za stanovanje udaljenim svega par kilometara

od mora. • Stjepan Mišulić

nepotpuno te dodao da primjedba o neusklađenosti

između planova višeg i nižeg reda ne

stoji budući da je Zavod za prostorno planiranje

Zadarske županije za Prostorni plan uređenja

grada Biograda na Moru dao svoju suglasnost.

• S. Mišulić


Biogradskiglasnik - Veljača 2012. Grad Biograd na Moru - 5

u klubu umirovljenika održana radionica iz psihologije u kojoj su sudjelovali osnovnoškolci i umirovljenici

Približiti Psihologiju ljudima

U biogradskom Klubu umirovljenika u sklopu

petog Tjedna psihologije održana je radionica

u kojoj su sudjelovali učenici većinom petog

razreda Osnovne škole Biograd i članovi Kluba

umirovljenika. Nakon uvodnog pozdrava

domaćina predsjednika Udruge Matice umirovljenika

Biograd na Moru Franje Farkaša,

pod vodstvom profesorice psihologije Danice

Dominis djeci i umirovljenicima podijeljeni

su upitnici s gotovo stotinu pitanja na koja su

anonimno odgovarala.

proslava Međunarodnog dana žena

žene se same moraju izboriti

U organizaciji Foruma žena SDP-a u gradskoj

vijećnici obilježen je 8. ožujka – Međunarodni

dan žena. Na svečanom domjenku okupilo se oko

pedeset članica i gošći koje su kroz ugodno druženje

proslavile ovaj međunarodni blagdan. Na

početku gošće je pozdravila predsjednica Foruma

žena SDP-a Biograd na Moru Anka Merdić.

Vi znate da smo mi u društvu daleko brojnije,

znate i da smo obrazovanije, a ja vjerujem

i sposobnije. Svaka čast muškarcima

ali mi smo te koje držimo sve na leđima.

Međutim, kada je u pitanju zakonodavna

i izvršna vlast, vi znate da nas nema. Ne

Cilj je popularizirati psihologiju i razbiti

mit o tome da je psihologija znanost

samo za osobe s mentalnima poremećajima.

Dakako, mi očekujemo da rezultati

koje ćemo dobiti biti takvi da će pokazati

da nema nikakvih poteškoća ni u jednoj

dobnoj skupini. – kazala je prof. Dominis.

Ova radionica odvijala se u sklopu petog Tjedna

psihologije u Hrvatskoj (20. – 26. veljače 2012.)

kojeg organizira Hrvatsko psihološko društvo.

Kako su i naglasili simpatični voditelji

„Cilj je popularizirati psihologiju i pridonijeti poboljšanju kvalitete življenja“

– riječi su prof. Dominis.

da nas nema paritetno, nego nas nema ni

onoliko koliko bi nas zakonom propisano

trebalo biti. Dok uz zakon ne budu bile

propisane i sankcije, vjerojatno se neće

ništa izmijeniti. Vi znate da mi u Biogradu

imamo za gradonačelnika, dogradonačelnika

i predsjednika vijeća muškarce, 66

posto vijećnika su muškarci. Najveći broj

potreba mi ostvarujemo na lokalnoj razini

jer tu je sve ono što nas svakodnevno tišti.

Žene bolje prepoznaju probleme i sigurno

je dok nas ne bude dovoljno, mi nećemo

moći bolje rješavati probleme. Drage moje,

„Žene se moraju same izboriti za rukovodeća mjesta u društvu.“ – čulo se, između

ostalog, na prigodnom okupljanju u povodu Dana žena.

ove radionice učenici Gea Lukić i Dino Žujić,

raznim događanjima poput ovoga, žele se prikazati

široke i različite mogućnosti pomoću

kojih psiholozi mogu pridonijeti poboljšanju

kvalitete življenja pojedinca i zajednice.

Radi se o upitniku koji mjeri određene

crte ličnosti, to je poznati Eysenckov

upitnik ličnosti s varijantom za djecu

i varijantom za odrasle. Ima puno pitanja,

upitnik za odrasle 90, a za djecu 81

pitanje. Htjeli smo usporediti da li se iste

moramo se zaista izboriti za pola neba,

pola zemlje, pola moći jer nam to nitko

neće pokloniti, vjerujte, moramo to same

učiniti. – kazala je Anka Merdić.

Biogradski Forum žena SDP-a djeluje još od

1996. godine i svake godine otad obilježava Dan

žena, katkad u manjem broju, a katkada u većem.

Tijekom skupa izneseni su statistički podaci koji

pokazuju u kojem omjeru žene sudjeluju u radu

državne službe izuzevši policiju: od ukupno

28.880 djelatnika i djelatnica, čak 64,5 posto

su žene. Nadalje, također u državnom sektoru,

prema statistici, 10.550 je visokoobrazovanih od

osobine ličnosti razlikuju kod odraslih i

djece. Mi u rezultatima očekujemo da

će se odrasli i djeca po određenim osobinama

ličnosti razlikovati, a da se neće

razlikovati od svoje normalne populacije.

– dodala je prof. Dominis.

Nakon ispunjavanja listova s pitanjima, prof.

Dominis zajedno s učenicima obradila je rezultate

te iznijela zaključke u kojim crtama osobnosti

se djeca razlikuju od odraslih, a u kojima

su slični. • Stjepan Mišulić

Sudionike radionice je pozdravio predsjednik Udruge Matice umirovljenika

Franjo Farkaš.

kojih 64 posto čine žene. S višom stručnom spremom

ih je 3.550, od toga 58 posto žene. Međutim,

kada su u pitanju rukovodeća mjesta, tada većinu

čine muškarci, čulo se u uvodnom dijelu skupa.

Predsjednica zadarskog Foruma žena SDP-a

Tatjana Petrić izrazila je zadovoljstvo što se

nastavlja, kazala je, tradicija naših praprabaka te

dodala kako još nije uspostavljena ravnopravnost

spolova o kojoj se cijelo stoljeće govori. Tijekom

druženja u gradskoj vijećnici pjesnikinja Rada

Vrančić odrecitirala je nekoliko svojih pjesama

naslova „Drage moje“, „Serenada“ i „Dođi u

Soline“. • S.M.


6 - Općina Tkon

Veljača 2012. - Biogradskiglasnik

„Škraping Pašman 2012“ i ove godine okupio je mnoštvo zaljubljenika u sport i prirodu pristiglih iz

Hrvatske i inozemstva

Stipe Božić: puStolovina je prijeći 40 kilometara

škrapa i oStati na nogama !

„Škraperi“ i „škraperice“, što domaći, što strani, žustro su startali sa

tkonske rive – start „light“ utrke.

Ovogodišnje sedmo izdanje Škrapinga, utrke

koja se održava u sklopu hrvatske Treking lige,

iznjedrilo je, nakon višegodišnje dominacije

slovenskih natjecatelja Bojana Jevševara i Silva

Rožmana, novog prvaka „ultre“ – 36-godišnjeg

Gorana Vukelića iz Zagreba koji je vrlo zahtjevnu

stazu od oko 40 kilometra pretrčao za 6 sati i 8

minuta.

Svaka utrka je drugačija, konfiguracija

terena je drugačija, negdje se može brže

kretati, negdje sporije. Ovo je vrlo zahtjevan

teren za koji treba biti fizički spreman

ali i psihički vrlo koncentriran jer stalno

morate paziti gdje ćete ugaziti. Naporno!

Što znači biti pobjednikom Škrapinga?

Meni znači puno, pogotovo što mi je za

par dana rođendan pa mi je i ovaj uspjeh

poklon sebi. U sportskoj karijeri isto tako

jer se pripremam za 165-kilometarsku

utrku oko Mont Blanca u kolovozu ove

godine. – kazao je umorni ali zadovoljni Goran

Vukelić.

Kod žena, najizdržljivija bila je 50-godišnja Anica

Ribar. U utrci „light“ dugoj oko 20 kilometara

prvi na cilj stigao je 33-godišnji Juraj Tisanić, a u

konkurenciji žena prvo mjesto podijelile su Neža

Juravčić i Lola Novaković. U najmanje zahtjevnom

„điru“ prvi su stigli Andrej Baraka, Marko

Magić i Andrija Jona, a od natjecateljica to su

bile Sonja Fornarić i Vesna Javorović.

„Ultraši“ su startali u Banju, ostali ujedno i

brojniji u Tkonu. Ukupno je sudjelovalo 650

Poznata lica, Joško Vlašić i Stipe Božić, rado su popratila ovogodišnji Škraping.

U ime organizatora načelnik Danijel Katičin i Josip Tomić izrazili su zadovoljstvo

velikom promidžbom za otok Pašman i šire, a Ljubica Kuštera bila je najstarija

sudionica natjecanja.

natjecatelja iz najviše iz Hrvatske i Slovenije ali

bilo ih je i iz Mađarske, Austrije , Nizozemske i

BiH. Podsjetimo, prve godine Škrapinga, 2006.

godine, bilo ih je samo 180 sudionika. Nakon

početnih uputa i pozdrava načelnika Općine

Tkon Danijela Katičina, na rivi u Tkonu označen

je start „light“, a pola sata kasnije i „đir“

utrke. I ove godine Škraping su pratili brojne

poznate ličnosti – planinar koji je osvojio sve

najteže vrhove svijeta Stipe Božić i, po prvi puta,

priznati atletski trener Joško Vlašić. Nakon utrke

bili su prepuni dojmova.

Kada napravite jednu simbiozu Dalmacije,

mora, otoka, sporta u ovakvom smislu

pa i turizma, onda ja kao Dalmatinac i

Splićanin ne mogu ostati ravnodušan.

Uvijek me to nekako motivira i gane te

se, na jedan način, osjećam dijelom ovoga

jer su taj jedan sportski duh i jedna opstojnost

ovog kraja specifični i oni uvijek nailaze

na moju podršku i, u krajnjem slučaju,

inspiraciju. Uvijek se divim energiji ljudi

koji su izvan onih ustaljenih tokova političke

moći, novca, nekih konvencionalnih

stvari i volim kada ljudi mogu o sebi brinuti

na ovakav način i pokazati da energija

i ideja mogu iznjedriti ovakvu tradiciju

koja postoji već sedam godina. Nadam

se da je ovo tek početak onog dobroga i

kvalitetnoga što se može dogoditi. – istakao

je Joško Vlašić i nekadašnji peterostruki atletski

prvak bivše države.

Škraping već drugu godinu ponosno nosi oznaku

„Hrvatski otočni proizvod“.

Zaista sam sretan i zadovoljan što mogu

vidjeti toliko mladih ljudi koji su došli radi

pustolovine. Pustolovina nije samo otići

daleko u pustinju ili na najveću planinu

ili na najšire more. Pustolovina je također

prijeći preko ovih škrapa 40 kilometara i

ostati na nogama! Zapamtimo jedno što

možda nismo znali: pustolovina je prvi

oblik turizma, pustolovi su prvi turisti.

Pogotovo je to značajno što se to razvija

u jednoj maloj sredini. Sjećam se unazad

30 i više godine kada smo mi planinari

smatrani luđacima i često su nas pitali

„Tko vas plaća?“ Tako je još uvijek u

nekim nerazvijenim dijelovima svijeta.

Međutim, Hrvatska se sve više razvija,

imamo treking ligu, imamo mala mjesta

koja su kadra organizirati ovako velika

natjecanja! – naglasio je Stipe Božić.

Organizatori Škrapinga 2012 bili su Atletski

klub „Soline“ i Javna komunalna ustanova

„Prvenj“, odnosno Općina Tkon, dok se cijeli

događaj odvijao pod visokim pokroviteljstvom

predsjednika Republike Hrvatske Iva Josipovića,

potom, Ministarstva turizma i Ministarstva regionalnog

razvoja i fondova EU. Načelnik Općine

Vesela „ekipa“ iz Šibenika, inače članice aerobik kluba, rado je sudjelovala na

ovogodišnjem Škrapingu.

Goran Vukelić – pobjednik „ultre“

Škraping Pašman 2012.

Danijel Katičin nakon utrke zahvalio se svim

sudionicima, gostima, članovima organizacijskog

tima, pokroviteljima te posebno najstarijoj

sudionici 74-godišnjoj Ljubici Kuštera iz Kraja

koja je uspješno svladala „light“ stazu za 4 sata i

deset minuta. „Spiritus movens“ Škrapinga Josip

Tomić, unatoč virozi, smogao je snage prisustvovati

tiskovnoj konferenciji pritom izrazivši

zadovoljstvo najvećom medijskom podrškom

Škrapingu do sada.

Drago mi da ste prepoznali važnost ovog

događaja, ne samo za otok Pašman već iz

ovo malo mjesto koje, usput rečeno, radi

čuda, nego i za cijelu Zadarsku županije

jer se radi o ne samo sportskoj nego i,

možda i više, turističkoj promidžbi naše

županije pa i cijelog hrvatskog turizma.

Sportska „outdoor“ zbivanja u funkciji

turizma su, ja se nadam, budućnost i naš

forte. Ovako lijepa priroda zove ljude iz

cijele Europe pa i šire da bi ovo svake

godine raslo jer svi oni se ponovno tu

vrate i povedu sa sobom i druge. Treking

populacija je vjerna prirodi, zna je očuvati i

cijeniti destinacije koje posjeti i zbog toga

trekeri i trekerice su nam jako dobrodošli!

– kazao je Josip Tomić.

U sklopu Škrapinga na rivi u Tkonu održavao se

Sajam hrvatskih otočnih proizvoda na kojem se

posjetitelji imali prigodu vidjeti i kupiti izvorne

suvenire, gastronomske posebnosti i druge predmete

proizvedene na otoku. Isto tako, u središnjem

prostoru Škrapinga u restoranu Sovinje

postavljena je izložba podmorskih fotografija

Ronilačkog kluba „Sv. Roko“ iz Bibinja koji su dan

nakon Škrapinga očistili podmorje tkonske luke.

• Stjepan Mišulić


8 - Grad Biograd na Moru

Siječanj 2012. - Biogradskiglasnik

Promocija prve generacije diplomanata Visoke škole za poslovanje i upravljanje „Baltazar Adam

Krčelić“ – Dislociranog studija u Biogradu na Moru

Ulaganje u obrazovanje uvijek se isplati

U hotelu „Bolero“ održana je svečana promocija

prvog naraštaja diplomanata biogradskog

dislociranog stručnog studija na Visokoj školi

za poslovanje i upravljanje „Baltazar Adam

Krčelić“. Nakon uspješno svladanih šest semestara,

odnosno, tri akademske godine stručnog

studija Poslovna ekonomija i financije, osamnaestero

studenata i studentica steklo je zvanje

stručnog prvostupnika/ce ekonomije (bacc.

oec.). U uvodu svečanosti diplomantima, uzvanicima

te profesorima obratio se dekan prof.

dr.sc. Milan Jurina.

Poštovani prvostupnici, pridružit ćete se

do sada promoviranim poslovnim ekonomistima

na ovoj visokoj školi kojih je

točno tisuću i četiristo, a sada još pridodajemo

i vas. Naglašavam da je ovo

rezultat našeg zajedničkog rada u ovom

dislociranom studiju. Želim vas podsjetiti

da je to, u prvom redu, uspjeh vaših

napora i vašeg rada, uspjeh vaših nastavnika

i službi koje su vas logistički pratile.

Posebno naglašavam uspjeh izvanrednih

studenata koji su završili studij uz

rad jer razumijevanje njihovih obitelji,

poslodavaca i kolega na poslu jedino im

je pomoglo da završe studij. Učeći stjecali

ste znanja i vještine koje, nadamo

se, imaju uporabnu vrijednost i koje vas

trebaju osposobiti za nastavak daljnjeg

studiranja. – istakao je dekan Milan Jurina.

Isto tako, dekan Jurina kazao je kako je Visoka

škola za poslovanje i upravljanje „Baltazar

Adam Krčelić“ iz Zaprešića nedavno obilježila

desetu obljetnicu rada i u tom razdoblju postala

prepoznatljivo visoko učilište na razini cijele

Hrvatske sa solidnim programima preddiplomskog

(stručnog) i diplomskog (specijalističkog)

studija navevši ih poimence: stručni studiji

Poslovna ekonomija i financije, Menadžment

u kulturi i Menadžment uredskog poslovanja

te specijalistički studiji Projektni menadžment

u suradnji s Institutom „Ruđer Bošković“,

Komunikacijski menadžment te odnedavno

ustanovljeni Financijski menadžment.

Naš daljnji rad ide u smjeru što veće

kvalitete obrazovanja i boljeg standarda

studenata i nastavnika o čemu stalno

razgovaramo. Vi koji ste završili studij

u ove tri i po godine završili ste u relativno

skromnim uvjetima ali nadamo se

da ćemo osigurati uvjete da vaše kolege

i kolegice nastave studij u boljim uvjetima.

Dakako, na tome radimo zajedno s

vodstvom Grada Biograda i nadamo se

Član Upravnog vijeća dislociranog studija u Biogradu Tonči Šangulin, dekan Milan

Jurina, voditelj biogradskog studija Savo Vojnović i tajnik visoke škole Ninoslav

Gregurić-Bajza.

da ćemo u tome uspjeti. – dodao je dekan

Jurina čestitavši diplomantima na postignutom

uspjehu.

U prigodnoj riječi voditelj Dislociranog studija

u Biogradu prof.dr.sc. Savo Vojnović istakao je,

između ostalog, važnost obrazovanja kao jedine

odrednice ekonomskog i društvenog razvoja

te dodao:

Prvostupnici, vi ste uložili ogromne

napore i pritom nije bilo jednostavno.

Morali ste presložiti prioritete, pobijediti

određena iskušenja i na kraju dobiti ovu

veliku bitku, prije svega za vaš život, a

onda za vašu obitelj te, u krajnjoj liniji,

društvenu zajednicu. Vi ste završetkom

ovog studija povećali svoju konkurentsku

sposobnost što znači da ulazite u

područje konkurencije jer vi vrijedite i

konkurencija će se uz vas uvijek vezati.

Vi ste stečenim obrazovanjem proširili

svoje horizonte, naoružali ste se potrebnim

znanjima da možete ulaziti u ekonomske

bitke, vi ste na jedan način promijenili

svoj karakter. – kazao je prof. Vojnović

čestitavši prvostupnicima na velikom uspjehu

ali i roditeljima, obitelji kao i gradu Biogradu

jer je postao, kako je kazao prof. Vojnović, grad

studenata.

Nakon izvođenja studentske himne „Gaudeamus

igitur“, dekan Jurina svečano je proglasio promovente

prvostupnicima ekonomije uručivši

im diplome. Čestitke uz buket cvijeća ponosnim

prvostupnicima ekonomije, pored dekana,

uputili su još prof.dr.sc. Savo Vojnović, član

Upravnog vijeća dislociranog studija u Biogradu

Tonči Šangulin te tajnik visoke škole Ninoslav

Gregurić-Bajza. Odlukom stručnog vijeća,

izvanrednoj studentici Nedi Marić za postignuti

Osamnaestero biogradskih studenata i studentica steklo je zvanje prvostupnika/ce ekonomije.

DIPLOMIRALI SU

uspjeh i zalaganje tijekom studije dodijeljena je

pohvalnica kao najboljoj studentici s ostvarenim

prosjekom ocjena 4,1.

Želim dati poticaj svima koji žele studirati

i napredovati. Ulagati u školovanje je ulaganje

u sebe. To je investicija koja nikada

neće izgubiti na vrijednosti. Godine nisu

Ivica Starčević, Neda Marić, Irena Brajnović, Kristina Lovrić, Valentina Peterko, Josipa

Cvitanović, Martina Gospić, Martina Rogoznica, Mario Šangulin, Josipa Šangulin, Katarina

Kandić, Ivana Šaja, Nina Puhalović, Šime Zorica, Blankica Kurtov, Smilja Eškinja, Nives

Jeličić i Valentin Bakota.

prepreka. Uz veliko odricanje rad i volju

rezultat neće izostati. Zadovoljni smo i

ponosni što smo završili stručni studij

na visokoj školi u Biogradu. Osjećamo se

obogaćeni ne samo titulom prvostupnika

ekonomije nego i stečenim znanjem koje

će nam koristiti u daljnjem radu. – kazala je

najuspješnija studentica generacije Neda Marić.

Grad Biograd intenzivno radi na tome da

dislocirani studij Visoke škole za poslovanje

i upravljanje „Baltazar Adam Krčelić“ dobije

nove, prikladne radne prostorije. O tome je u

svojem obraćanju govorio gradonačelnik grada

Biograda Ivan Knez pri čemu su na trenutak

vratio u prošlost.

Prije pet godina kada smo pripremali

osnivanje ovog studija i kada smo donosili

odluku na sjednici Gradskog vijeća

Grada Biograda, želio bih podsjetiti građane

grada Biograda, kako tada nisu svi

bili za ovu ideju. Nije bila ni oporba, a

nažalost ni svi oni koji su bili na vlasti,

tu prije svega mislim na vijećnike koji

nas nisu podupirali. Zahvaljujem Tončiju

Šangulinu koji je, što se tiče Grada

Biograda, doslovno u 99 posto iznio ovaj

projekt. Ujedno se ispričavam studentima

i profesorima na neodgovarajućim

uvjetima u kojima su radili. To su uvjeti

koje smo zamislili da budu dobri jer smo

računali na nadogradnju školske zgrade

Srednje škole Biograd. Nažalost, uspjeli

smo se izboriti tek ove godine i to za prvu

fazu, sljedeće godine će biti u cijelosti

završeno. U tom smjeru, Grad Biograd je

pokrenuo postupak iseljenja stare škole

u središtu grada. Sklopit ćemo javnoprivatno

partnerstvo što visoku školu

neće koštati ni kune jer će Grad Biograd

sve isfinancirati. Ja se nadam, ako Bog

da, da ćete do početka rujna sljedeće

godine imati prikladne prostore. Hvala

vam svima, hvala što ste vjerovali u nas!

– rekao gradonačelnik Knez.

Na kraju svečanosti uslijedilo je zajedničko fotografiranje

diplomanata s profesorima i uzvanicima

uz prigodni domjenak. • Stjepan Mišulić


Biogradskiglasnik - Veljača 2012. Grad Biograd na Moru - 9

Neda Marić, najuspješnija studentica generacije

„Investiranje u školovanje je jedina investicija koja

vam nikad neće propasti!“

Neda Marić iz Vukšića nedaleko od Benkovca

najbolja je studentica s prosječnom ocjenom 4,1.

Zaposlena je u Udruženju obrtnika Benkovac pri

Obrtničkoj komori Zadarske županije i majka je

troje djece. Zanimalo nas je, prije svega, kakav je

osjećaj biti najboljom studenticom prve generacije

studenata Visoke škole za poslovanje i upravljanje

„Baltazar Adam Krčelić“ u Biogradu.

Osjećam se predivno, uspješno, ponosno

i sretno! I za sebe i za svoju obitelj!

Ipak, ni njima nije bilo lako, djeca

su učila sa mnom, suprug je pomagao i

strpljivo čekao. Bilo je teško i naporno

ići iz Benkovca kući, skuhati ručak, pa u

Biograd i natrag u Vukšić. Puno je, dakako,

teže studirati uz rad, treba dosta odricanja,

puno truda i žrtve. I zbog toga mi je

diploma tako draga.

Koji su bio glavni motiv, vaši razlozi da upišete

stručni studiji na ovom visokom učilištu

Neda Marić

Svečanoj promociji diplomanata nazočili su brojni uzvanici, članovi obitelji, profesori,

djelatnici visoke škole i predstavnici Grada Biograda na Moru.

Diplome biogradskim prvostupnicima ekonomije uručio je dekan prof.dr.sc Milan Jurina.

u Biogradu?

Htjela sam dokazati da ja to mogu. Bez

obzira što mnogi kažu kada dođu tridesete

ili četrdesete godine života, život ti

staje. Nije istina, život se baš u tom razdoblju

nastavlja s još većim elanom, većim

odlukama i većom upornošću da se nešto

postigne. Uz, motiv je i moja obitelj koji su

učili sa mnom. Možda sam baš zbog ovih

motiva u prednosti u odnosu na studente

koji su tek završili srednju školu.

Planirate li nastaviti obrazovanje i upisati specijalistički

studij u Zaprešiću budući da ste se

pokazali najvrjednijom studenticom?

Ako bi se ovdje otvorio specijalistički

studij, vjerojatno bih. Ipak je razlika ići u

Zaprešić ili ići u Biograd.

Vi ste uglavnom spremni?

Da, naravno, uvijek sam spremna za daljnje

usavršavanje.

Trebalo je puno truda da se postigne prosjek od

4,1? Koliko ste ispita uopće pali?

Zaista sam jako puno učila, posebno kod

matematičkih predmeta koji su mi bili

lošiji, dodatno sam uložila truda. Samo

jedan ispit sam pala, a druge ispite sam

sve iz prve položila.

Koji bi, da tako kažemo bio vaš recept uspjeha,

kojeg biste prenijeli novim naraštajima koji planiraju

upisati stručni studij Poslovna ekonomije

i financija?

Upornost, ustrajnost i marljivost se zaista

isplati. Sjećam se rečenice s uvodnog

predavanja na početku akademske

godine koja mi se urezala u pamćenje:

„Investiranje u školovanje je jedina investicija

koja vam nikad propasti neće“. To

je zaista tako! – poruka je novim studentima

Nede Marić.

„Ako Bog da, studenti će već sljedeću akademsku godinu dočekati

u novom prostoru u središtu grada“ – istakao je gradonačelnik Ivan Knez.


KLESARIJA


12 - Općina Pakoštane

Povod razgovoru s voditeljicom Plesnog studija

„K2“ iz Pakoštana su novi uspjesi koje su ostvarili

na nedavnom održanom plesnom turniru

u Splitu naziva „ESDU DanceStar World Tour

2012 – Croatia Open“. Naime, u konkurenciji

Katarina Kazija

velikog broj najprestižnijih plesnih škola iz

Hrvatske s ukupno više od tisuću sudionika,

koreografija Mini orkestar Plesnog studija „K2“

u disciplini „open“ osvojila je drugo mjesto. Isti

plasman ostvarila je koreografija „Ying-yang“

također u „open“ disciplini dok su plesačice s

koreografijom „Stolen heart“ osvojile 3. mjesto

u disciplini „contemporary“.

Ove godine natjecanje se održalo po

prvi put u Splitu u Hrvatskom narodnom

kazalištu, prijašnjih godina je bilo

u Rijeci. Zaista je bilo predivno, djeca

su imala lijep, pravi scenski doživljaj.

„Mini orkestar“ su činila naša djeca od

5 do 8 godina i po prvi puta su nastupili.

Također, dobili su i posebnu nagradu za

stil i make-up. „Ying-yang“ skupina je

naša srednja skupina uzrasta od 13 i po

do 16 i po godina. Tijekom dvodnevnog

natjecanja nastupilo je više od 70 plesnih

skupina s tim da je svaki plesni studio

nastupio s više natjecateljskih skupina

u različitim disciplinama kao što je jazz,

suvremeni ples, hip-hop. Mi smo nastupili

sa četiri skupine, tj. koreografije. Naša

disciplina je „open/commercial“ koja je

tako nazvana jer miješa svega po malo:

Plesna skupina „K2“ iz Pakoštana bilježi nove uspjehe

Četiri pehara za „K2“

od jazza, hip-hopa do suvremenog plesa.

Suci postavljaju visoke kriterije i standarde što

daje jednu kvalitetu više cijelom natjecanju.

Da, riječ je o svjetski poznatima sucima

iz inozemstva. Recimo, jedna od njih je

klasična balerina, drugi je bio „hopper“

iz SAD-a i tako dalje. Oni daju definitivno

posebnu kvalitetu cijelom natjecanju.

Croatia Open“ u Splitu bilo je natjecanje koje

Nastup plesačica „K2“ na nedavnom plesnom natjecanju „Croatia Open-u“ u Splitu

je imalo kvalifikacijski karakter.

Da, upravo tako. Naime, određeni broj

plesnih skupina kvalificirao se na „ESDU

World Dance Masters 2012“ koje će se

održati u Poreču od 16. do 20. svibnja

ove godine. Među njima su i naše koreografije

„Mini orkestar“ i „SOS Girls“. Već

treću godinu nastupamo na ovom plesnom

natjecanju. Do sada smo sudjelovali

dvaput, prve godine smo bili prvi, prošle

godine drugi. Bilo je plesača i plesačica

iz ukupno 27 zemalja, čak i iz Afrike i

Južne Amerike. Dakako, ne očekujemo

neki posebni plasman jer bi to, podrazumijeva

se, bilo malo previše. Ali, ono što

je dobro, tijekom ovog natjecanja imamo

mogućnost prisustvovati raznim seminarima

stranih koreografa u kojima djeca

„Ples je naša ljubav!“ – složne su plesačice, od najmlađe do najstarije, Plesnog studija „K2“.

stvarno uživaju. Jedno lijepo iskustvo.

Čim su osvojili pehar u Splitu, djeca se

vikala: „Idemo u Poreč!“.

Koliko članova broji Plesni studio „K2“ i kojih

su uzrasta? Koliko već godina postojite?

sada imamo sedamdeset članova pretežno

iz pakoštana ali imamo ih i iz

draga, Biograda, turnja, sv. Filip i jakova…

djelujemo već jedanaest godina. u naš

plesni studio djecu uključujemo već od

treće godine starosti, to je tzv. „baby“

grupa. najmlađi skupina su djeca, dakle,

od 3 do 5 godina, onda, od 5 do 8, zatim

od 8 do 13 i od 13 do 16 i po te najstarije

od 16 nadalje. svaka grupa vježba

po tri puta tjedno. upisi novih članova

su svake godine od 1. do 31. listopada

Veljača 2012. - Biogradskiglasnik

kada i započinjemo s treninzima. uz plesni

studio, držimo još aerobik i pilates.

Kako se nosite s financijskim dijelom? Troškovi

zasigurno nisu maleni, pogotovo, u ovim kriznim

vremenima…

Naravno, putovanja na natjecanja čine

najveći trošak. Eto, lani smo išli sa

šesnaestero cura u Poreč za što je trebalo

izdvojiti značajna sredstva. Želim

istaknuti da nam naša Općina Pakoštane

uvijek izlazi u susret i pomaže nam u tom

dijelu. Čak su nam prve godine nastupa

na „ESDU World Dance Mastersu“ u

Poreču „pokrili“ cijeli trošak smještaja

kada nas je išlo jedanaestero. Uz njih,

pomagali su nam i Turistička zajednica

općine Pakoštane te Zadarska županija.

I zajednica Hrvata koji žive u Australiji

pripomogla nam je što nam je jako drago.

– zaključila je Katarina Kazija, voditeljica i predsjednica

pakoštanskog plesnog studija.

• Stjepan Mišulić


Biogradskiglasnik - Veljača 2012. Općina Sv. Filip i Jakov - 13

novosti u turističkom naselju „Margarita Maris“ u sv. Filip i jakovu

Konoba za Kvalitetniju

izvansezonsKu Ponudu

Turističko naselje „Margarita Maris“ obogatilo

je svoju ponudu svečanim otvaranjem nove

konobe u lijepo uređenom podrumskom prostoru

smještenom u sklopu naselja. Kako je i tijekom

prigodnog domjenka naglasio menadžment

„Margarite Maris“, želja je dodatno poboljšati

turističku ponudu mjesta Sv. Filip i Jakov ugostiteljskim

objektom koji će svojim gostima nuditi

raznovrstan meni izvan glavne turističke sezone.

Postavlja se pitanje otkuda ideja da pokušamo

otvoriti ovakav naš mali objekt?

Naša je, zapravo, zamisao bila sljedeća.

Naša je želja bila ne u ljeto, kada imamo

restoran s predivnom terasom, već u zimskom

periodu, dakle, prije početka sezone

i poslije, imati jedno ovakvo mjesto. Sv.

Ususret 12. „Danima cvijeća u Sv. Filip i Jakovu“ od 29. – 31. travnja 2012.

raznovrstan program s atraktivnim

novostima

I ove godine za posjetitelje Festivala cvijeća

„Dani cvijeća u Sv. Filip i Jakovu“ organizator

priredbe Turistička zajednica općine Sv.

Filip i Jakov priprema bogat i raznovrstan

program. Ovogodišnja manifestacija održat će

se u prostoru hotela „Villa Donat“ te na rivi.

Trodnevna priredba, koja se priređuje u sklopu

Dana Zadarske županije, započinje u petak

27.-og travnja svečanim otvaranjem u 11 sati,

a nastavlja se brojnim događanjima u kojima će

moći uživati i djeca i odrasli, izdvojimo neke:

prigodne cvjetne radionice, kreativne i likovne

radionice, deveti Cvjetni korzo polaznika dječjih

vrtića Zadarske županije predvođenih mažoretkinjama

i Fifi i cvjetnim društvom iz Zagreba

pod nazivom „Neka riva u cviću pliva“, zatim,

književna večer udruge „ZaPis“, potom, kao

novost ovogodišnjeg izdanja, izložba aranžera

na temu „Dekoracije stolova“, zatim, izložba

izvornih hrvatskih suvenira, modne revije

odjeće, nakita i kravata, stručna predavanja i sve

to popraćeno nagradnim igrama za posjetitelje

i djecu te u večernjim satima koncertima klapa

i zabavnih sastava. Dakako, izlagači pripremaju

bogate izložbeno-prodajne štandove na kojima

će biti izloženi, osim cvijeća, i kaktusi, ljekovito

Filip i Jakov, mislim, ima i srce i dušu, i

mjesto i selo, pa, eto neka ovaj maleni

Direktor Filip Kovačević (u sredini) pozdravio je goste istakavši kako će

konoba biti dio izvansezonske turističke ponude filipjanske rivijere.

objekt bude dio našeg doprinosa obogaćivanju

turističke ponude. Pozivam vas

da kušate pripremljene blagodati te vjerujem

i nadam se kako ćete i vi pozvati

svoje poslovne partnere i prijatelje da

nas posjete i vide što naša konoba može

ponuditi! – kazao je Filip Kovačević, direktor

„Vodoprivrednih uslužnih djelatnosti“, tvrtkevlasnice

Turističkog naselja „Margarita Maris“.

U široku ponudu izvornih dalmatinskih jela

po pristupačnim cijena uvjerili smo se i sami:

od jela s roštilja i ražnja, jela po narudžbi, peka

te velik izbor slatkih jela i drugih specijaliteta.

Pored toga, nudi se i mogućnost dostave jela za

bilje, vrtni ukrasi, suho cvijeće, knjige, ukrasni

proizvodi od keramike, komunalno-urbana

područje bliže okolice.

Otvorili smo ovu doista prekrasnu konobu

kako bismo se mogli družiti i privući goste

da uživaju po što popularnijoj cijeni i na

taj način što ljepše se osjećali. Nudimo

isključivo domaću „spizu“, dakle, ona jela

koja se u ovom kraju najviše konzumiraju

i koja su karakteristična za konobe: pršut,

sir, razne peke, riba i domaća kuhana jela.

Svoja vrata otvaramo u 8 sati ujutro pa do

22 sata. S radom započinjemo 27. veljače

i konoba će biti otvorena sve do početka

glavne turističke sezone kada se otvara

oprema, sustavi za navodnjavanje i još mnogo

toga. Tijekom festivala cvijeća od hotela do

I ove godine se očekuje izvrsna posjećenost „Dana cvijeća u Sv. Filip i Jakovu“.

naš restoran. Nakon ljeta, opet se vraćamo

u konobu jer je tu udobnije i toplije

kako bi naši gosti mogli uživati tijekom

zimskih dana. – ističe Željko Sljivka, upravitelj

Turističkog naselja „Margarita Maris“.

Prigodnoj svečanosti nazočili su načelnik Općine

Sv. Filip i Jakov Igor Pedisić, donačelnik Vedran

Zrilić, direktorica Turističke zajednice općine Sv.

Filip i Jakov Klara Eškinja-Glavan, gradonačelnik

grada Biograda Ivan Knez i drugi. Posebno draž

Lijepo uređen interijer ukrašen izloženim fotografskim motivima

Sv. Filip i Jakova iz davnih vremena privući će goste.

cijelom događaju klapskom pjesmom dali su

članovi muške klape „Cantus“ iz Sv. Filip i Jakova.

• S. Mišulić

rive najmlađi će moći uživati u vožnji cvjetnim

vlakićem.

Novost ove godine , nakon prezentacija

cvjetnih noviteta iz Nizozemske gospođe

Nine Jans-Sremec više godina uzastopce,

bit će izložba dekoracija stolova za razne

prigode. Ovu izložbu priredit će aranžeri

iz raznih krajeva Hrvatske i inozemstva

u hotelu „Villa Donat“. – ističe direktorica

Turističke zajednice općine Sv. Filip i Jakov

Klara Eškinja-Glavan.

U okviru etno-prezentacija Kulturni centar

„Gatalinka“ iz Vinkovaca predstavit će etnofrizure

Hrvatske. Ovaj događaj ostvaruje se u

suradnji s Turističkom zajednicom Vukovarskosrijemske

županije s tendencijom, dodaje

Eškinja-Glavan, povezivanja mora i kontinenta,

tj. zelene i plave Hrvatske.

Glavni pokrovitelj 12. „Dana cvijeća u Sv. Filip

i Jakovu“ je Turistička zajednica Zadarske

županije, a ostali pokrovitelji su Ministarstvo

turizma, Ministarstvo poljoprivrede, Hrvatska

turistička zajednica, Zadarska županija, Općina

Sv. Filip i Jakov i udruga „Napredak“ iz Sv. Filip

i Jakova.

• S.M.


14 - Kultura i prosvjeta

Humanitarna izložba u Zavičajnom muzeju Biograd

Veljača 2012. - Biogradskiglasnik

Učenici fotografijama pomažu

„Osmijehu“

U Zavičajnom muzeju Biograd svečano je

otvorena humanitarna izložba fotografskog

odjela zadarske Škole primijenjene umjetnosti

i dizajna. Učenici drugih i trećih razreda spomenute

škole pod mentorstvom profesorica

Zrinke Zimonjić i Jelene Franulović izložili

su svoje fotografske radove. Prikupljena novčana

sredstva bit će dodijeljena biogradskoj

Udruzi roditelja djece s posebnim potrebama

„Osmijeh“.

Uvijek tvrdim da za velika djela nisu

potrebne ikakve riječi jer djelo najbolje

govori. Danas je uistinu sve rečeno,

bolje kazati, sve napravljeno. To je rekla

Udruga roditelja djece posebnim potrebama

„Osmijeh“ iz Biograda, roditelja

koji su se svi u jednom trenutku našli

na prekretnici svoga života i zapravo

prihvatili sudbinu i činjenice kakve su

im u životu nametnute i djecu koje im

je Bog dao prihvaćaju takve kakva jesu.

Tim činom oni su svoje rekli, prihvatili

djecu takvima i odgajaju je s majčinskom

i očinskom ljubavlju. – kazao je, između

ostalog, u uvodu ravnatelj muzeja Draženko

Samardžić.

Nazočne je pozdravila i pritom domaćinima

se zahvalila ravnateljica zadarske srednje škole

Marijana Bakmaz.

Imali smo ideju da realiziramo humanitarnu

izložbu što smo i napravili za

udrugu „Osmijeh“. Željeli smo da to bude

baš u Biogradu iz razloga što svake

godine imamo dosta naših učenika baš

s ovog područja Biograda, Sv. Filip i

Jakova, Pakoštana… Jako sam zadovoljna

i sretna zbog toga i pohvalila bih naše

učenike koji pohađaju smjer fotografskog

dizajna, programa koji je uveden

u našu školu unazad šest godina. Evo,

rezultati se već vide. – istakla je Bakmaz.

U sklopu projekta „Skriveni svijet – Natura 2000“ održano stručno predavanje i izložba u muzeju

Sklad čovjeka i prirode pridonosi očuvanju

bioraznolikosti

Hrvatsko herpetološko društvo „Hyla“ u

suradnji sa Zavičajnim muzejem Biograd

i biogradskom Udrugom za zaštitu okoliša

„Hippocampus“ organiziralo je stručno predavanje

o projektu „Natura 2000“ te izložbu

o ekološkoj mreži Zadarske županije postavljenom

u Zavičajnom muzeju. Predavanje je u

gradskoj vijećnici održala inženjerka biologije

i predsjednica društva „Hyla“ Marija Kuljerić

pritom govorivši o biološkoj raznolikosti,

važnosti ekološke mreže u Hrvatskoj, koristi

očuvanja područja obuhvaćenih ekološkom

mrežom Natura 2000, upoznavanju stanovništva

s lokalnim područjima te mreže i o

konkretno potencijalnim područjima u našoj

županiji i biogradskom kraju koja bi trebala biti

uvrštena u europsku ekološku mrežu. Hrvatska

je po biološkoj raznolikosti jedna od najbogatijih

zemalja u Europi zahvaljujući svojem

položaju između četiri različitih biogeografskih

regija: prostranih ravnica i močvara na sjeveru,

oštrih planina koje se prostiru duž cijele zemlje

te obale s brojnim otocima.

Bez biološke raznolikosti ne bi bilo ni nas

niti bismo mogli funkcionirati. Ona nam

daje jako puno izravne i neizravne koristi.

U programu otvaranja izložbe recitatorica i

pjesnikinja Nikolina Mojić govorila je stihove

pjesme „Vapaj u letu“ iz svoje zbirke pjesama te

„Kad bi se moglo otputovati“ Vesne Parun. Pri

To su hrana koja dolazi iz prirode, zatim,

mnogi lijekovi su bazirani upravo na biljkama,

životinjskim spojevima i mikroorganizmima,

potom, razni građevinski

materijal kao što je tkanina, drvna građa

i gorivo. Kada govorimo o neizravnoj koristi,

tu prvenstveno mislimo na klimatsku

regulaciju, posebno mikroklimatsku,

zatim, atmosfersku regulaciju odnosno

plinovi jer znamo da kisik nam dolazi

upravo od biljnog svijeta i planktona u

moru. Nadalje, zaštita tla i vode, oprašivanje

i raznošenje sjemenki, recikliranje

hranjivih tvari kod čega značajnu vrijednost

ima mnoštvo mikroorganizama u

tlu. Ništa manje vrijedno nije ni kulturna,

spiritualna i estetska vrijednost, a pogotovo

na Jadranu, i turistička vrijednost

bogate bioraznolikosti. – naglasila je Marija

Kuljerić.

Cilj ekološke mreže Natura 2000 je očuvanje

bogate, ali istodobno i sve ugroženije bioraznolikosti

Europe, tj. zemalja članica EU. Natura

2000 predstavlja najveću koordiniranu mrežu

područja za zaštitu prirode u svijetu i pritom

prepoznaje čovjeka kao sastavnog dijela prirode

kraju svečanosti predsjednik Gradskog vijeća

Grada Biograda Tonči Šangulin zahvalio se u

ime gradonačelnika i vijećnika te svima koji su

sudjelovali u realizaciji ove dobrotvorne izložbe

koji oboje najbolje uspijevaju u međusobnoj

suradnji. Temeljem strogih znanstvenih saznanja

o određenih biljkama, životinjama i staništima,

Državni zavod za zaštitu prirode obavio

je inventarizaciju rijetkih vrsta i stanišnih tipova

u Hrvatskoj te je izradio popis područja koja

bi mogla biti uključena u ekološku mrežu

ujedno je proglasivši otvorenom.

Jedna fotografija s okvirom stoji 150 kuna, a

izložba je otvorena do 25. ožujka ove godine.

• S.Mišulić

Natura 2000. Izdvojit ćemo ona koja se nalaze

u bližoj okolici grada Biograda: južni dio otoka

Pašmana (uvala Soline), Park prirode Telašćica,

Nacionalni park Kornati, cijeli morski prostor

između Ugljana, Pašmana i Dugog otoka, Park

prirode Vransko jezero, Jasen i Ravni kotari.

• S. Mišulić

O europskoj ekološkoj mreži govorila je inženjerka biologije Marija Kuljerić


Biogradskiglasnik - Veljača 2012. Sport - 15

hnk „primorac“, unatoč kriznim vremenima, uspješno odolijeva nedaćama i bori se za sam vrh tablice

Pokušati zadržati ritam iz

Prvog dijela Prvenstva

Biogradski „Primorac“ usprkos nepogodnim

vremenima za mnoge sportove, tako i za nogomet,

uspješno se bori bilježeći vrlo dobre rezultate

u svom rangu natjecanja. Trenutno nakon

19 odigranih kola u 3. Hrvatskoj nogometnoj

ligi – skupini jug drži peto mjesto zaostajući

samo šest bodova za liderom lige Raštanima. O

ovogodišnjim ciljevima kluba, novom vodstvu

kluba, pozitivnim utjecajima kriznih vremena i

izbacivanju domaćih nogometaša u prvi plan i

drugim temama nakratko smo porazgovarali s

trenerom prvog sastava Leo Šarićem.

dvije su utakmice proljetnog dijela prvenstva

za nama. „primorac“ drži peto mjesto.

koliko ste zadovoljni dosadašnjim dijelom

natjecanja?

S prvim dijelom prvenstva sam prezadovoljan

dok kod drugog dijela za očekivati je nešto

lošije rezultate budući da smo oslabljeni barem

za 20 do 30 posto. Petorica igrača koji su činili

okosnicu napustilo je redove „Primorca“: Roko

Mišlov, Jerko Prtenjača, Šime Josip Pedisić, Sead

Buljubašić i Fabio Nikpalj. Dakako, pokušat

ćemo sve napraviti da ostanemo među prvih

pet do šest momčadi ali kvaliteta nam je pala,

ključni igrači su nam otišli. Na primjer, najbolji

igrač Mišlov je prešao u „Šibenik“ što znači iz

treće u prvu ligu je prešao. To sve govori.

Kako planirate nadomjestiti odlazak tih

igrača? Pretpostavljam, mladim domaćim

snagama?

Upravo tako, našim mladim igračima iz omladinskog

pogona, dakle juniorima. Također i novim

igračima, naime, vratio nam se Mario Tokić iz

Njemačke koji je najjače pojačanje za proljetni

dio. Još su nam pristupili Stipe Čulina iz „Paga“,

Nikola Olujić iz slovenske 1. lige te Alen Jurčić iz

Stobreča. Ističem, trebat će strpljenja i vremena

da bi se mlađi i novopridošli igrači nametnuli

i uigrali.

Neočekivane snježne padaline i nevrijeme

koje zahvatilo cijelu zemlju ove zime

Na izbornoj sjednici uprave kluba izabrano je novo vodstvo. Novi predsjednik Skupštine

kluba je Davor Medić, predsjednik Upravnog odbora, odnosno, kluba je Drago Zagorac, za

sportskog direktora izabran je Sandro Erlić, a tehnički direktor je Aleksandar Šaco Radas.

Članovi Upravnog odbora su: Ilija Trtica, Ivica Banić, Slaven Desnica, Dalibor Smajić, Branimir

Lazarevski i drugi.

Trener prve momčadi Leo Šarić

HNK „Primorac“ Biograd

Novo vodstvo kluba

zasigurno vas je omelo u pripremama za

nastavak sezone.

Da, nije bilo moguće trenirati na igralište pa

smo se okrenuli dvorani i teretani. I drugi klubovi

imali su slične poteškoće tako pa na kraju

nije bitnije utjecalo na spremnost igrača. Zbog

vremenskih nepogoda početak prvenstava bio

je odgođen.

Imali ste do gostovanja u Kaštel Sućurcu

gotovo najbolju obranu u ligi, drugu po

redu.

Da, imamo čvrstu obranu koju su donedavno

činili Prtenjača koji je otišao, Marković i vratar

Juričin i najjače su karike zajedno sa Stefanom

Lazarevskim koji je naše dijete. To su dečki koji

igraju već tri-četiri godine zajedno i znaju se

u dušu, osjećaju jedan drugoga u igri. Šime

Marković i sada bivši Jerko Prtenjača bili su

stoperski tandem koji su mogli igrati i u višem

rangu. Provjereni su igrači koji zaslužuju igranje

u većem rangu.

Koji je ovosezonski cilj biogradskog

„Primorca“?

Cilj je ostati u gornjem dijelu ljestvice, ovisno

o mogućnostima. Treba vremena dok se ne

uigramo, drugi dio tek je počeo, nakon čega

ćemo vidjeti našu snagu. Teško je još išta reći.

Imamo nekoliko starijih i iskusnijih igrača kao

što su Juričin, Lazarevski, Marković i Tokić koji

će se nadopunjavati s našom mladošću koja tek

treba stasati. Nadamo se da će taj spoj iskustva

i mladosti donijet rezultata. Već 4-5 godina

„Primorac“ je u vrhu, igra se dobar nogomet,

moramo nastaviti tim putem i težiti boljem, čak

i višim plasmanom. Ali, na žalost, recesija radi

svoje.

Kako se snalazite u ovim kriznim vre-

menima jer očito je da se pred ligaškim

nogometom u Hrvatskoj pojavljuju veliki

problemi. Evo vidimo da poneki prvoligaši

imaju velikih financijskih problema.

Trećeligaši imaju i većih problema. Grad Biograd

na Moru jedini nam je veći pomagač, ostalo su

pokrovitelji. Smanjujemo tekuće troškove koliko

je god moguće i istodobno u okviru tih sredstava

nastojimo postići što bolji rezultat. Isto tako, prati

nas i turistička tvrtka „Ilirija“ koja je jedna od

većih subjekata koji nam pomažu, ponajprije u

prijevozu na gostovanja – od Raštana do Ćilipa.

Evo, nedavno su nam naš bivši igrač Roko Mišlov

te simpatizer kluba gospodin Ratko Matić, inače

Igrači „Primorca“ pod paskom trenera Lea Šarića daju sve od sebe,

kako na treninizima, tako i na utakmicama.

povratnik iz dijaspore, darovali svaki po dvadeset

lopti. Mišlov je doista jedna karakterna osoba

koji nam je od svoje prve plaće poklonio lopte. S

druge strane, osjećao je da smo mu i mi pomogli

u njegovoj karijeri budući da se u Biogradu afirmirao

i odigrao svoju najbolju sezonu nakon

čega je otišao u Prvu HNL. Znao je cijeniti naše

povjerenje koje smo imali u njega.

Grad Biograd na Moru u planu, između

ostalog, ima izgradnju novog nogometnog

igrališta, tj. sportskog centra i to na predjelu

kampa Sv. Dominik. Osim što će ova

investicija pridonijeti razvoju sportskog

turizma u Biogradu, ne dvojimo da će i

„Primorcu“, kao sportskom pogonu koji

broji više od 200 članova, biti poboljšani

uvjeti rada.

Kako ne! Što prije to bolje. Međutim, mislim

da ćemo morati pričekati s obzirom na krizna

vremena. To će se i dogoditi jer grad je i zaslužio

imati moderni stadion. Ako Sinj, Dugopolje,

Makarska imaju stadione s velikom brojem

mjesta, ne vidim zašto Biograd ne imao takvo

nogometno igralište. Ipak je nogomet u Biogradu

najpopularniji sport kao što je i na državnoj

razini. – zaključio je trener HNK „Primorca“

Leo Šarić. • Stjepan Mišulić


Uspješna suradnja dviju lokalnih akcijskih grupa – biogradske „Laure“ i slovenske „MDD“

Promocija turističke ponude

Biograda u Sloveniji

Izaslanstvo Grada Biograda na Moru, Turističke

zajednice grada Biograda i biogradske Lokalne

akcijske grupe „Laure“ uspješno je predstavilo

bogatstvo biogradske rivijere u slovenskom

gradu Radlje ob Dravi nedaleko od Maribora.

Zahvaljujući uspješnoj suradnji biogradske

„Laure“ i tamošnje Lokalne akcijske grupe

„MDD“, čiji djelokrug obuhvaća ukupno osam

općina sa 45 tisuća žitelja, posjet Biograđana

iskorišten je u promidžbene svrhe biogradske

turističke ponude na najbolji mogući način.

Čelnik Turističke zajednice grada Biograda Ivo

Slamnati orač s volom i plugom u rukama najavljuje Svjetsko prvenstvu u oranju kojem je ove godine

domaćin Biograd na Moru

Neobična slamnata skulptura

najavljuje veliku manifestaciju

Nakon prošlogodišnjeg domaćinstva Švedske,

gdje su hrvatski reprezentativci u oranju Tomislav

Kuharić i Marijo Spudić zabilježili dosad najbolji

rezultat hrvatskih orača na svjetskim prvenstvima,

ove godine organizacija Svjetskog prvenstva

u oranju pripala je Hrvatskoj, odnosno,

gradu Biogradu. Pripreme su u tijeku, reprezentativci

Kuharić i Spudić zajedno s rezervnim oračima

Radivojem Rekićem i Zoranom Piskačem

održali su već drugi od tri planirana treninga

na poljoprivrednim površina „Vrane“ gdje će se

i održati natjecanje. Usporedo s oračima, i graddomaćin

ulaže truda kako bi stvorio posebno

ozračje pred nesvakidašnje natjecanje . Naime,

Uz spomenik kralju Tomislavu na biogradskoj

rivi postavljen je kreativna skulptura orača i vola

s plugom izrađena od slame tako najavljujući

veliku manifestaciju koja će okupiti najbolje

orače iz 34 zemlje svijeta.

sretni smo što smo domaćini svjetskom

prvenstvu u oranju koje će se održati u

posezonskom dijelu turističke sezone, od 7.

do 15. rujna ove godine. kada smo se prijavili

na natječaj, nitko nije vjerovao da ćemo

kao turistički orijentiran grad dobiti ovo

Eškinja, predsjednik LAG „Laure“ Ivan Čupić i

drugi članovi izaslanstva posjetili su univerzalne

trgovine izvornih ruralnih proizvoda kojim,

inače, upravlja LAG „MDD“, te su tom prigodom

dogovorili njihov nastup na sljedećem 7.

Festivalu izvorne hrane i pića, gastronomskih

Načelnik Općine Radlje ob Dravi i predsjednik LAG „MDD“ Alan Bukovnik, direktor

Turističke zajednice grada Biograda Ivo Eškinja i predsjednik LAG „Laure“ dogovorili su

buduću suradnju.

delicija, izvornog suvenira i folklora „Dugi svehrvatski

eko-etno-gastro-stol“ koji će se održati

od 1. do 3. lipnja ove godine. Članovi „MDD-a“

nastupit će na popularnom biogradskom stolu

sa svojom jedinstvenom pokretnom trgovinom

u kojoj će posjetiteljima ponuditi isključivo

domaćinstvo budući da obično se ovakvo

natjecanje organizira u kontinentalnim,

izrazito, poljoprivrednim i ravničarskim

krajevima. – ističe gradonačelnik Ivan Knez.

Ovu neobičnu i zanimljivu skulpturu izradile

izvorne proizvode što je, dakako, jedno je od

glavnih obilježja ove međunarodne manifestacije

kojom se označava početak glavne turističke

sezone u Biogradu.

Inače, Grad Biograd na Moru i Općina Radlje ob

Dravi uspješno surađuju na projektu pod nazivom

LOCPART financiranog od Europske unije,

a kojeg provode Udruga gradova u Republici

Hrvatskoj i Zajednica općina Slovenije. Projekt

su vrijedne ruke dvojice štićenika zajednice

Cenacolo u Jankolovici – Ivice Đereka i

Tomislava Hetlera.

Izradit ćemo još dvije slične kreacije,

jedna je skoro gotova. Za ovu prvu

Ivica Đerek, Mario Deur i Tomislav Hetler pored slamnate skulpture koja

najavljuje još jednu veliku manifestaciju koja će se održati u našem gradu.

je započeo u Mariboru krajem siječnja ove

godine, a završava konferencijom u Biogradu

sredinom listopada na kojoj će sudjelovati pred-

Središnji događaj u Radlju ob Dravi tijekom kojeg je predstavljena biogradska

rivijera pratio je velik broj gostiju.

stavnici svih gradova iz Hrvatske i Slovenije. Uz

LOCPART, Grad Biograd i Općina Radlje ob

Dravi uskoro očekuju rezultate, dakako pozitivne,

za još dva nedavno prijavljena projekta, a

koja se financiraju sredstvima Europske unije.

• S.M.

kreaciju trebalo nam je tjedan dana intenzivnog

rada. Najviše vremena i truda uzeli

su nam varovi kojim smo spajali željeznu

konstrukciju. – ponosno je kazao autorski

dvojac koje smo zatekli pri popravku slamnatog

vola kojeg su vandali, nažalost ima i takvih,

htjeli zapaliti.

Mario Deur iz udruge „Osmijeh“ kazao nam

je kako će biti postavljene još dvije slamnate

skulpture na zelenim površinama na ulazu u

grad – jedna ispod benzinske crpke, a druga

poviše trgovačkog centra „Plodine“.

Tijekom svjetskog prvenstva turistički i ugostiteljski

sektor u gradu domaćinu prvenstva zacijelo

će imati razloga za zadovoljstvo, ponajviše

zbog brojnosti natjecatelja i pratećeg osoblja

koji će posjetiti biogradsku rivijeru. Isto tako,

očekuje se dolazak velikog broja znatiželjnika

koji će pratiti natjecanje. Turistička promidžba

za Biograd, Zadarsku županiju i Hrvatsku uopće

bit će posebno snažna jer o tome puno govori i

činjenica da mnoge zemlje svijeta žele ugostiti

najbolje orače. Prošle godine bila je to Švedska,

ove Hrvatska, a sljedeće će to biti – Kanada,

potom, Francuska i Danska. • S. Mišulić

More magazines by this user
Similar magazines