Molekulska spektrometrija Svetloba in njene lastnosti

abra.fkkt.uni.lj.si

Molekulska spektrometrija Svetloba in njene lastnosti

Napake pri merjenju:

• Znotraj optimalnega območja merjenja se nahajamo,

T ∈ 20%,

80%

kadar: [ ]

Absorbanca

Koncentracija

•Absorbanco odčitavamo z grafa pri valovni

dolžini, pri kateri je največja

Absorbanca

Uporaba

Koncentracija

• Direktna določitev koncentracije obarvanih

spojin

• Indirektna določitev koncentracije snovi, ki

tvori obarvane komplekse z reagenti

• Fotometrična indikacija pri titracijah

• Raziskave nastajanja in stabilnosti

koordinacijskih spojin

7

More magazines by this user
Similar magazines