tady - Atrey

atrey.karlin.mff.cuni.cz

tady - Atrey

Amazonka

h: Ladislav Ku era / t: Jaroslav Lenk / zp: Hop Trop, 1984

G

Hmi Bm

1.Byly

krásný naše plány, byla jsi m j celej sv t,

Ami

G Ami

D

as je vzal a nechal rány,

starší

jsme jen o pár let.

2.Tenkrát byly d ti malý, ale život utíká,

už na "táto" slyší jinej, i když si tak ne íká.

C

G E7

Ami

RF:Nebe

modrý zrcadlí

se v ece, která všechno ví,

G Ami D

stejnou barvou, jako m ly tvoje

o i džínový.

3.Kluci tenkrát, co t znali, všude, kde jsem s tebou byl,

"Amazonka" íkávali a já hrd p isv d il.

4.Tvoje strachy, že ti mládí pod rukama utíká,

vedly k tomu, že ti nikdo "Amazonka" ne íká.

RF:Nebe...

5.Zlatý kráse cingrlátek, jak sis asem myslela,

vadil možná trampskej šátek, nosit dáls' ho necht la.

RF:Te jsi víla z paneláku, samá de ka, samej krám,

já si p ál jen, abys byla po ád stejná, p ísahám,

po ád stejná, p ísahám.

Bláznova ukolébavka

G

D

C G

1.Máš,

má ove ko, dávno

spát, už píse

pták kon

í,

D C G

kv li nám p estal i vítr

vát, jen m ra zírá zven

í,

D

C

já znám

její záš , tak vyhledej

skrýš,

A

C D

zas má

bílej pláš a v okn je m íž.

G

D

R:Máš,

má ove ko, dávno

spát,

C

A

a m žeš h át, ty m m žeš h át,

G C G C

vždy p ijdou se ptát,

zítra zas p ijdou se ptát,

G C G

jestli ty v mých

p edstavách

už mizíš.

2.Máš, má ove ko, dávno spát, už máme p lnoc temnou,

zítra budou nám blázn lát, že ráda snídáš se mnou,

pro m l bych jim lhát, že jsem tady sám,

když tebe mám rád, když tebe tu mám.

R:

Strana 2

Zítra ráno v p t

Nohavica Jarek

Ami C

1.Až m zítra

ráno v p t ke

zdi postaví,

F G7 C A7

ješt si naposled

dám vodku

na zdraví,

Dmi G7 C C/H Ami

z o í pásku

strhnu si,

to abych vid

l na

nebe,

Dmi E7 Ami A7 DmiGCC/HAmi

a pak

vzpomenu si,

lásko,

na tebe,

Dmi E7 Ami

a pak

vzpomenu si

na tebe.

2.Až zítra ráno v p t p ijde ke mn kn z,

eknu mu, že se splet', že mn se nechce do nebes,

že žil jsem, jak jsem žil, a stejn tak i dožiju

a co jsem si nadrobil, to si i vypiju,

a co jsem si nadrobil, si i vypiju.

3.Až zítra ráno v p t poru ík ekne:"Pal!",

škoda bude t ch let, kdy jsem t nelíbal,

ješt slunci zamávám, a potom líto p ijde mi,

že t , lásko, nechávám, samotnou tady na zemi,

že t , lásko, nechávám, na zemi.

4.Až zítra ráno v p t prádlo p jdeš prát

a seno obracet, já u zdi budu stát,

tak p ilož na ohe a smutek v sob skryj,

prosím, nezapome , nezapome a žij,

na m nezapome a žij ...

Strana 19

More magazines by this user
Similar magazines