tady - Atrey

atrey.karlin.mff.cuni.cz

tady - Atrey

to už jsem dávno pochopil.

8.A taky vím, že srdce rukou nechytím,

jak jsem se zm nil já, tak zm nil ses i ty,

a p esto líto je mi, že už nám nad písn mi

spole ný slunko nesvítí.

R:Kam jsme se pod li, kam jsme se to pod li,

kde je ti konec, m j jediný p íteli,

zmizels' mi, nevím kam,

sám, sám, sám, jsem tady sám.

Severní vítr

G

Emi

1.Jdu s d ravou patou, mám hore ku zlatou,

C

G

jsem chudý, jsem sláb, nemocen.

Emi

C

Hlava m pálí a v modravé dáli se leskne

D7 G

a t pytí m j sen.

Kraj pod sn hem ml í, tam stopy jsou vl í,

tam marn budeš mi psát,

sám v d ev ný boud sen o zlatý hroud

já nechám si tisíckrát zdát.

G7 C

R.Severní vítr je krutý,

G

D7

po ítej, lásko má, s tím,

G G7 C

k nohám Ti dám zlaté pruty

G D7 G

nebo se v bec nevrátím.

2.Tak zar stám vousem a vlci už jdou sem,

už slyším je výt blíž a blíž.

Už mají mou stopu, už v t í, že kopu

sv j hrob a zatloukám k íž.

Zde leží ten blázen, co cht l d m a bazén

a opustil svou krásnou tvá .

Má plechovej hrnek a pár zlatejch zrnek

a nad hrobem polární zá .

R.

Strana 14

Kluzišt

Plíhal Karel

C Emi7/H Ami7 C/G Fmaj7 C Fmaj7 G

1.Strej

ek ková

chytil

klešt

, uštíp' z no

ní oblohy

C Emi7/H Ami7 C/G Fmaj7 C Fmaj7 G

jednu

malou

kapku

dešt

, ta

mu spadla

pod

nohy,

C Emi7/H Ami7 C/G Fmaj7 C Fmaj7 G

nejd

ív ale chytil

slinu,

tak

šáh' kamsi

pro

pivo,

C Emi7/H Ami7 C/G Fmaj7 C Fmaj7 G

pak

p itáhl

kovadlin

u a obrovs ký kladivo.

C Emi7/H Ami7 C/G

R:Zatím t i bílé vrány

p kn

za sebou

Fmaj7 C D7 G

kolem jdou,

n kam jdou,

do rytmu

se kývají,

C Emi7/H Ami7 C/G

tyhle t i bílé vrány

p kn

za sebou

Fmaj7 C Fmaj7 C

kolem jdou,

n kam jdou,

nedojdou,

nedojdou.

2.Vydal z hrdla mocný pok ik ztichlým letním ve erem,

pak tu kapku všude rozst ík' jedním mocným úderem,

celej sv t byl náhle v kapce a vysoko nad námi

na obrovské mucholapce visí nebe s hv zdami.

R:

3.Zpod ví ek mi vytrysk' pramen na zma kané polštá e,

kdosi m vzal kolem ramen a políbil na tvá e,

kdesi v dálce rozmazan strejda ková odchází,

do kalhot si istí ruce umazané od sazí.

C Emi7/H Ami7 C/G Fmaj7 C D7 G C Emi7/H Ami7 C/G Fmaj7 C Fmaj7 C

Strana 7

More magazines by this user
Similar magazines