Kommunalfzg 08 polnisch neu

kaiser

Kommunalfzg 08 polnisch neu

Nowoczesne rozwiązania dla środowiska

Pojazdy komunalne do czyszczenia kanalizacji z odzyskiem wody


2

Dlaczego pojazdy firmy KAISER

zdobywają tak due uznanie klientów?

Technologia i jakość

Zastosowanie najnowocześniejszych

rozwiązań technicznych w

połączeniu z wysoką jakością

wykonania to 2 kamienie

milowe filozofii firmy KAISER.

Pojazdy firmy KAISER sprawdziły

się jako skuteczne urządzenia

przystosowane do pracy ciągłej

w najtrudniejszych warunkach.

Wszechstronności

i ekonomika

Wszechstronność zastosowania

pojazdów KAISER sprawia, e

eksploatacja pojazdów KAISER

przynosi najwyszy dochód w

porównaniu do pojazdów

oferowanych przez inne firmy.


Nowoczesne rozwiązania dla środowiska

www.kaiser.li

3


4

Ekonomiczny sposób czyszczenia kanałów

Płukanie – Wysysanie – Odzysk wody

Płukanie

Do kanału ściekowego wprowadza się wysokociśnieniowy

wą zakończony specjalną głowicą czyszczącą.

Wtryskiwana pod wysokim ciśnieniem woda uwalnia

i spłukuje osady. Równocześnie siła odrzutu wody

powoduje przemieszczanie się węa w kanale.

Wysysanie

Wypłukiwane zanieczyszczenia usuwane są z kanału

za pomocą układu wysysania. Osady i woda brudna

transportowane są poprzez wą ssący do zbiornika

nieczystości.

Wszechstronne czyszczenie kanałów

Wielozadaniowy wóz ssąco-asenizacyjny umoliwia

jednoczesne płukanie kanału i usuwanie nieczystości.

Czyszczenie kanałów z jednoczesnym

odzyskiem wody

Za pomocą układu filtracyjnego następuje w zbiorniku

rozdział wody i zanieczyszczeń. Oczyszczona woda

jest spręana w pompie wysokociśnieniowej i powtórnie

stosowana do czyszczenia kanałów.


Nowoczesne rozwiązania dla środowiska

Technologia KAISER –

wyjątkowa wydajność i

niezawodność

Firma KAISER stała się synonimem

najnowszych rozwiązań

technicznych w brany czyszczenia

kanalizacji i utylizacji

nieczystości.

KAISER jest wiodącym na

świecie producentem pojazdów

komunalnych i dostawcą

systemów do czyszczenia

kanalizacji z odzyskiem wody.

www.kaiser.li

5


6

Podzespoły i technologia

Układy ciśnieniowe KDU -

KAISER Druckumsetzer

Wysokociśnieniowa pompa wodna

Parametry techniczne

Przemiennik ciśnienia KDU 102 148 2x148

max. wydajność (l/min.) 150 320/400/500 800

max. ciśnienie robocze (bar) 170 200 200

Działanie

Opracowany przez firmę KAISER układ przemiennika

ciśnienia ju od 30 lat słuy jako idealne rozwiązanie dla

systemów czyszczenia kanalizacji - szczególnie w przypadku

czyszczenia z odzyskiem wody (recycling).

Układ przemiany energii ciśnienia KDU to napędzana

hydraulicznie wysokociśnieniowa pompa wodna, w której w

sposób bezpośredni ciśnienie i strumień oleju zamieniane

są w ciśnienie i strumień wody. Ciśnienie wody i przepływ

podlegają osobnej i niezalenej regulacji.

Doskonała sprawność

Przystawka mocy podwozia samochodowego napędza

pompę hydrauliczną, która zasila układ KDU. Pompa

hydrauliczna posiada moliwość pełnej regulacji zarówno

wydatku jak i ciśnienia. Moc pompy dostosowuje się do

rodzaju wykonywanych prac. Na zmniejszenie zuycia

paliwa ma wpływ równie zoptymalizowane pod kątem

przepływów, symetryczne prowadzenie przewodów

ciśnieniowych.

Niezawodność - bezobsługowość

W przeciwieństwie do wysokociśnieniowych pomp

pracujących w układzie z 3 tłokami, ruchy tłoków w układzie

KDU są bardzo wolne. Dzięki temu układ jest mniej wraliwy

na zanieczyszczenia i pracę na sucho. Mała ilość ruchomych

elementów układu zapewnia spokojną i cichą pracę.

Wymienne zawory wodne przemiennika ciśnienia są

wielokrotnego uytku.

Napęd hydrauliczny zastępuje wymagający częstej konserwacji

napęd mechaniczny. Regulacja ciśnienia wody odbywa

się po stronie oleju hydraulicznego. Dzięki temu wyeliminowano

zawodne zawory bypassowe z regulacją ciśnienia po

stronie wody.


Podzespoły i technologia

Pompa próniowa z pierścieniem wodnym

KWP - KAISER Wasserringpumpe

Pompa próniowa

Parametry techniczne

Pierścieniowa pompa 900i 1600i 2400i 7000i

wodna KWP 2000i 3100i

max. wydajność tłoczenia 900 1600 2400 7000

m3 /h 2000 3100

max. podciśnienie w %

max. ciśnienie robocze

90 90 85 80

w barach 1 1 1 1

waga w kg 95 180 210 650

Działanie

Firma KAISER ju w połowie lat 80-ych opracowała

pierwszą lekką pompę próniową z pierścieniem wodnym

przeznaczoną do zastosowań mobilnych. Znajdujący się w

korpusie zamocowany mimośrodowo wirnik wytwarza

dzięki sile odśrodkowej pierścień wodny. Powietrze jest

zasysane i spręane dzięki zmianie objętości w komorach

wirnika. Dzięki swojej konstrukcji, pompa jest bardzo

odporna na zanieczyszczenia i nadaje się doskonale do

odsysania zarówno suchych jak i mokrych zanieczyszczeń.

Wirnik nie ma kontaktu z innymi powierzchniami, dzięki

czemu pompa pracuje spokojnie i ma wysoką ywotność.

Powietrze wydmuchiwane z pompy z pierścieniem wodnym

jest całkowicie wolne od smarów i olejów. Łoyska zamknięte

są w kąpieli olejowej i nie wymagają konserwacji.

Lekka i niezawodna

Dzięki lekkiej konstrukcji pompy, zwiększa się dopuszczalną

ładowność pojazdu. Zintegrowany układ intercoolera

zapewnia w czasie pracy stałą niską temperaturę wody

roboczej. Nawet w przypadku wysokich temperatur

otoczenia moliwa jest praca ciągła pompy. Pompa KWP

nie przegrzewa się nawet w przypadku długotrwałej pracy

w obszarach na granicy vacuum.

Nasz patent -

monta pompy KWP w zbiorniku wody czystej

Dzięki montaowi pompy KWP w zbiorniku wody czystej,

pompa jest w sposób naturalny chłodzona i chroniona przed

mrozem poprzez otaczającą ją wodę. Zmniejszona jest

równie emisja hałasu. Dzięki krótkim połączeniom ze

zbiornikiem nieczystości, osiąga się wysoką sprawność.

Budowa pompy umoliwia pracę urządzenia w trybie zasysania

i tłoczenia równie przy podniesionym zbiorniku.

Nowoczesne rozwiązania dla środowiska

www.kaiser.li

7


8

Podzespoły i technologia

KAISER ROTOMAX

Układ odzysku wody

Opatentowany system firmy KAISER

Sercem układu odzysku wody Rotomax jest oscylujący

obrotowy bęben filtracyjny. Jest to jednostopniowy układ

filtracji wody zamontowany w przedniej części zbiornika.

Cząstki stałe zanieczyzsczeń są oddzielane w nim od wody.

Przefiltrowana woda jest bezpośrednio (bez przejścia przez

osadnik) podawana do układu przemiennika ciśnienia KDU i

powtórnie wykorzystywana do płukania kanału.

Przemyślane, wydajne i opłacalne

Nie ma ju potrzeby jazdy samochodu w czasie pracy po

wodę - zmniejszamy zuycie paliwa i wody czystej. Dzięki

zastosowaniu przemiennika ciśnienia KDU wystarczającym

jest jednostopniowy układ oczyszczania wody.

Obnia to cięar własny zabudowy oraz koszty czyszczenia

i konserwacji. Pojazdy firmy KAISER mają nawet do 4,5

tony większą ładowność ni inne pojazdy do czyszczenia

kanałów.

Niezawodne nawet w najtrudniejszych warunkach

Dzięki oscylacyjno-obrotowemu ruchowi filtra zanieczyszczenia

nie pozostają na powierzchni bębna filtracyjnego.

Dodatkowo filtr jest przepłukiwany w kierunku zwrotnym.

aden inny system nie jest tak dobrze przystosowany do

ciągłej pracy w ekstremalnie zanieczyszczonych kanałach,

take w kanałach o wysokim stopniu zanieczyszczenia

tłuszczami. Tylko system Kaiser Rotomax z płukaniem

zwrotnym filtra umoliwia ciągłą pracę w tak trudnych

warunkach.

Oszczędne korzystanie z zasobów naturalnych

Zastosowanie układu odzysku wody pozwala na zaoszczędzenia

duych ilości wody. W przypadku pracy z wydajnością

300 l/min i czasie pracy 5 godzin, oszczędza się 90 000

litrów czystej wody. Dzięki rzadszej konieczności tankowania

i przejazdów do zakładu utylizacji, wydatnie zmniejsza się

emisję spalin i hałasu. Mniejsza jest równie uciąliwość dla

ruchu ulicznego.


Nowoczesne rozwiązania dla środowiska

www.kaiser.li

9


Wielozadaniowe pojazdy KAISER z odzyskiem wody

KAISER AQUASTAR

Najwysza wydajność, wszechstronne

zastosowanie i elastyczność działania

Wysoka wydajność

Pojazd KAISER Aquastar to doskonałe połączenie

wydajności i wszechstronności. Pompa wysokociśnieniowa

KDU zapewnia wydatek wody w przedziale 320 - 500 l/min

(w przypadku podwójnej pompy KDU - do 800 l/min) o

ciśnieniu do 200 bar. Bęben ciśnieniowy o duej pojemności

zapewnia moliwość nawinięcia 300m węa wysokociśnieniowego.

Maksymalna wydajność pompy próniowej KAISER wynosi

3100 m3/h (w przypadku podwójnej pompy KWP - do

6200 m3/h). Szeroki wybór wysięgników węa ssącego

umoliwia dopasowanie pojazdu do kadych warunków

pracy.

Wszechstronność

• Wyposaenie pojazdu Aquastar w układ Rotomax

ustanawia najwysze standardy w obszarze

wysokowydajnego recyklingu wody.

• Dzięki ruchomej przegrodzie moliwy jest odbiór dwóch

rónych substancji i ich transport przy uyciu jednego

pojazdu.

• Układ wysysania na sucho umoliwia wysysanie osadów

stałych. Przy uyciu belki płuczącej z regulowanymi

dyszami mona czyścić ulice wodą pod wysokim

ciśnieniem.

• Wielozadaniowe pojazdy z odzyskiem wody

Wyposaenie ADR 1) umoliwia utylizację odpadów niebezpiecznych.

Zdalne sterowanie z informacją zwrotną

umoliwia interaktywną regulację pracy układów. Moc

urządzeń jest na bieąco dopasowywana do obciąenia.

Przemyślane, wydajne i opłacalne

Wszystkie układy napędzane są hydraulicznie z poborem

mocy z silnika samochodu. Zoptymalizowany układ hydrauliczny

automatycznie określa potrzebną moc i steruje

silnikiem pojazdu. Dzięki temu znacznie zmniejszono

zuycie paliwa i emisję hałasu.

1) Regulacje Europejskie dotyczące transportu drogowego materiałów

niebezpiecznych.

Nowoczesne rozwiązania dla środowiska

www.kaiser.li

11


Wielozadaniowe pojazdy z odzyskiem wody

KAISER ECO-COMBI

Niezawodne nawet w najtrudniejszych warunkach

Najskuteczniejszy system odzysku wody

Pojazd ECO-Combi charakteryzuje się wysokimi parametrami

i prostotą obsługi. W przypadku ECO-Combi

największy nacisk połoono na odzysk wody. Jest to pojazd

z wysokowydajnym układem recyclingu wody przeznaczony

do najtrudniejszych zastosowań. Firma Kaiser ustanawia

najwysze standardy światowe w zakresie czyszczenia

kanałów z odzyskiem wody.

Układy KDU, KWP i Rotomax są elementami stanowiącymi

wyjątkowo wydajną podstawę dla kostrukcji tego pojazdu.

Maksymalna wydajność wody w układzie mycia wynosi 400

l/min., a ciśnienie maksymalne 200 bar. Pompa próniowa

zapewnia maksymalną wydajność 2400 m3/h.

Technologia przyjazna dla uytkownika

Łatwa obsługa zwiększa bezpieczeństwo pracy oraz

zapewnia krótki czas niezbędny na przeszkolenie

personelu obsługującego. Dostępne dodatkowe opcje

pozwalają na wszechstronne zastosowanie pojazdu, take

do innych specjalistycznych prac.

Nowoczesne rozwiązania dla środowiska

www.kaiser.li

13


Pojazdy asenizacyjne

KAISER POJAZDY ASENIZACYJNE

Wydajne i wszechstronne

Firma KAISER produkuje wozy aseniazcyjne spełniające

zrónicowane wymagania rynków międzynarodowych.

Wszystkie modele charakteryzują się zastosowaniem

sprawdzonej technologii KAISER.

Pojazdy asenizacyjne KAISER

na indywidualne zamówienie

Koncepcja takich pojazdów pozwala na wybór spośród

wielu wariantów wykonania i klas wydajności.

Moliwy jest wybór pompy próniowej o wydajności z

przedziału 900 - 3 100 m 3 /h. Zabudowa dwóch pomp

próniowych umoliwia uzyskanie wydajności do 6200

m 3 /h.

Dostępne są róne opcje dodatkowe i warianty, na przykład

róne wysięgniki węa ssącego, wyposaenie ADR, zdalne

sterowanie radiowe czy układ wysokociśnieniowy wody.

KAISER TWISTER

Pojazd Twister opracowany został w budowie modułowej.

Dwa zestawy podstawowe mogą słuyć do wykonania

pojazdu do zastosowań typowych lub rozszerzenia

moliwości pojazdu dla wybranych zastosowań.

TWISTER-STANDARD

Moliwy jest wybór pompy próniowej o wydatku do

3100 m 3 /h. Zabudowa wysokociśnieniowej pompy wody o

parametrach do 50 l/min i 100 bar umoliwia wykonanie

mniejszych prac związanych z myciem i czyszczeniem.

TWISTER-KOMFORT

Zainstalowane sterowanie pozwala na wykorzystanie wielu

opcji, takich jak ruchoma przegroda dzieląca zbiornik,

róne wykonania końcówki węa ssącego oraz zdalne

sterowanie niektórymi funkcjami. Moliwa jest równie

zabudowa wysokowydajnej pompy KDU o wydajności

150 l/min i ciśnieniu 170 bar oraz rónych opcji wysięgnika

z węem ssącym.

Nowoczesne rozwiązania dla środowiska

www.kaiser.li

15


16

Pojazdy do odsysania zanieczyszczeń stałych

KAISER HURRICANE

Pojazd do odsysania zanieczyszczeń stałych

Pojazd HURRICANE umoliwia wysysanie zanieczyszczeń i

osadów z maksymalnym wydatkiem 7000 m3/h zarówno

suchych, jak i mokrych. Umoliwia to bezproblemowe

wysysanie na przykład suchego cementu, gruzu oraz

oprónianie osadników.

Pojazd specjalistyczny do konserwacji płaskich dachów

umoliwia odsysanie z dachu i powtórne przetransportowanie

wiru za pomocą spręonego powietrza na dach.

Powietrze wychodzące filtrowane jest w bezobsługowych

suchych filtrach syntetycznych wyposaonych w układ

automatycznego czyszczenia.

Dzięki dodatkowej wysokociśnieniowej pompie wodnej

moliwe jest oprócz odsysania take spłukiwanie i

czyszczenie. Dzięki temu w odrónieniu od zwykłych

pojazdów do odsysania suchych zanieczyszczeń,

Hurricane moe równie wykonywać prace na mokro.

Wyposaenie ADR umoliwia odbiór i transport odpadów

niebezpiecznych.


Pojazdy specjalistyczne KAISER

Rozwiązania na miarę potrzeb

opracowane przy współpracy z naszymi klientami

Dzięki bogatemu doświadczeniu długoletniej współpracy z

klientami, rozumiemy ich potrzeby i dlatego produkujemy

pojazdy i komponenty, które spełniają specyficzne wymagania:

• Pojazdy ciśnieniowe w rónych wariantach np. o

zmniejszonych rozmiarach

• Zabudowy na róne podwozia i systemy transportowe

np. na ciągniki siodłowe, dźwigowe

• Pojazdy do mycia ulic i tuneli z odpowiednio

dopasowanym rozmieszczeniem wysięgników i dysz

• Polewaczki do czyszczenia ulic

• Układy stacjonarne

W przypadku wykonania pojazdów na zamówienie

zapewniamy Państwu najwyszą dokładność projektu,

jakość wykonania oraz dostęp do usług serwisowych i

części zamiennych, tak jak w przypadku innych produktów

firmy KAISER.

Nowoczesne rozwiązania dla środowiska

www.kaiser.li

17


18

Produkty OEM (Original Equipment Manufacturer)

Nowoczesna technologia KAISER

take dla innych wykonawców

Kompletny system recyklingu

Firma KAISER dostarcza niezbędne komponenty do budowy

pojazdów z układem odzysku wody:

KDU 148 wraz ze zbiornikiem oleju i ramą nośną, pompą

napełniającą, Rotomax z układem płukania, KWP 3100i,

zawór przyłączeniowy, elementy zbiornika wody czystej,

hydrauliczna przegroda, zawory wyłączeniowe, KSR 20

karuzelowe ramię ssące. Firma KAISER dostarcza take

kompletne obliczenia wydajności i zasilania dla dostarczanej

zabudowy.

KWP / KDU jako komponenty

Pompy firmy KAISER są ju od wielu lat montowane w

pojazdach do czyszczenia kanałów wiodących producentów

w Europie i Azji.

Dzięki zastosowaniu wydajnych i niezawodnych komponentów

firmy KAISER, wzmocniły one swoją pozycję rynkową.


Przedsiębiorstwo KAISER

Nasze mocne strony

Kompetentne doradztwo

Firma KAISER kładzie duy nacisk na zapewnienie

klientowi kompetentnego doradztwa i pomocy.

W naszych przedstawicielstwach w Liechtensteinie, Austrii i

na Słowacji są do Państwa dyspozycji doświadczeni i

kompetentni pracownicy. Kompetencja w kontaktach z

klientami to dla nas priorytet:

• Kompetencje techniczne w obszarze sprzeday

• Technologia i rozwój

• Obsługa klienta / Serwis

• Szkolenia

Ściśle współdziałamy równie z przeszkolonymi przez nas

partnerami handlowymi i serwisowymi na całym świecie.

W ciągu wielu lat istnienia firmy udało nam się zbudować

imponującą sieć ponad 40 partnerów handlowych i serwisowych.

Chcielibyśmy poprzez zblienie geograficzne i

językowe podkreślić, jak wany jest dla nas bliski kontakt

z klientem.

Nowoczesne rozwiązania dla środowiska

www.kaiser.li

19


20

Przedsiębiorstwo KAISER

Wysoka staranność wykonania

gwarantują jakość i terminowość

Jakość firmy KAISER - na przykładzie spawania

Obok najnowszych metod obliczeniowych, szczególną uwagę

naley zwrócić równie na proces produkcji. Jednym z obszarów

specjalizacji firmy KAISER jest budowa zbiorników do

przewozu substancji niebezpiecznych spełniających wytyczne

ADR 1) .

1) Regulacje Europejskie dotyczące transportu drogowego materiałów

niebezpiecznych.

2) FEM: Metoda elementów skończonych

Eksperci od technik spawalniczych czuwają nad spełnieniem

tych wysokich wymagań w trakcie projektowania i wytwarzania.

Procesy produkcyjne podzielone są i nadzorowane pod

względem wymagań jakościowych i funkcjonalnych.

Poszczególne części są szczegółowo opisywane przy pomocy

rysunków i zaleceń dotyczących wykonania. Nasi współpracownicy

podlegają regularnym szkoleniom i muszą zdawać

egzaminy wykazując się wiedzą i umiejętnościami. Kady

pracownik moe wykonywać tylko tego rodzaju prace spawalnicze,

do jakich został dopuszczony i posiada uprawnienia.

W fazie końcowej części podlegają kontroli zachowania

wymiarów i jakości spawów. Pobierane losowo elementy podlegają

dalszej kontroli za pomocą promieni rentgenowskich,

proszku magnetycznego, ultradźwięków lub szlifowania

powierzchni.

Zbiorniki odpowiadające normom ADR podlegają take dodatkowemu

sprawdzeniu (pod względem jakości spawów,

grubości ścianek, głębokości wtopienia, przesunięć, ciągłości

spawów i zgodności z projektem) i dopuszczeniu przez

zewnętrzny organ dopuszczający.

Wykonanie według najwyszych standardów jakości

• Analizy wytrzymałości i elastyczności według obliczeń

FEM 2) konstrukcji stalowej

• Wieloelementowa symulacja obciąeń dynamicznych

• Technika spawania zgodna z EN ISO 3834-2 3)

• Długoletnie doświadczenie praktyczne

3) EN ISO 3834-2: Zintegrowany system jakości spawania materiałów

metalowych


Przedsiębiorstwo KAISER

Nasz cel:

Zadowolenie i sukces rynkowy naszych klientów

Korzyści naszych klientów są dla nas bardzo wane. Firma

KAISER wspiera swoich klientów na wiele sposobów i w

rónych obszarach:

• Szkolenie kierowców

•Usługi serwisowe

• Czas wykorzystania pojazdu

• ywotność

• Wartość odsprzeday

Oprócz tego:

• Nasz dobrze zaopatrzony i zorganizowany magazyn

części zamiennych jest w stanie szybko odpowiedzieć

na Państwa potrzeby. Poniewa mamy duy udział w

produkcji części, zapewniamy elastyczne podejście w

dostępie do części.

• Dzięki bliskiej współpracy z wiodącymi producentami

samochodów cięarowych i własnym zasobom pojazdów,

jesteśmy w stanie maksymalnie przyspieszyć termin

wykonania kompletnego pojazdu.

Nowoczesne rozwiązania dla środowiska

www.kaiser.li

21


22

Przedsiębiorstwo KAISER

Historia firmy KAISER –

najwaniejsze fakty

• 1913 Załoenie przedsiębiorstwa brany maszyn

rolniczych (ciągniki), sprzeda ciągników, warsztat

przędzalniany i tkacki

• Krok w kierunku przedsiębiorstwa przemysłowego

produkującego zbiorniki dla rolnictwa

• 1963 pierwszy pojazd do czyszczenia kanałów

• 1965 pierwsza koparka krocząca

• od początku istnienia jest to przedsiębiorstwo rodzinne

Dziś:

Światowy lider technologii koparek kroczących i pojazdów

do czyszczenia kanałów. Wiele uzyskanych patentów w obu

tych obszarach.

Własne przedstawicielstwa:

KAISER AG – Liechtenstein, Schaanwald

Siedziba główna / Sprzeda / Rozwój / Produkcja /

Obsługa klienta

KAISER Fahrzeugtechnik GmbH – Austria, Nenzing

Sprzeda / Obsługa klienta

KAISER Eastern Europe sro – Słowacja, Piestany

Sprzeda / Technika / Produkcja / Obsługa klienta

Partnerzy handlowi i serwisowi:

Ponad 40 partnerów firmy KAISER na całym świecie.


Nowoczesne rozwiązania dla środowiska

Przy współpracy z naszymi klientami aktywnie działamy na rzecz oszczędnego

korzystania z zasobów naturalnych.

Naszym celem jest zdobycie Państwa uznania dla naszych

produktów i usług.

Czuwa nad tym zespół ponad 200 współpracowników oraz

ja osobiście, podpisując się swoim nazwiskiem.

Markus Kaiser

Dyrektor Handlowy

Prezes Zarządu

Certified System

IS O 9 0 0 1

232052008 Zastrzegamy prawo do zmian technicznych.

Liechtenstein

KAISER Aktiengesellschaft

Fahrzeugwerk

LI-9486 Schaanwald

Tel. +423-377 21 21

Fax +423-377 21 10

kaiserag@kaiser.li

Austria

KAISER Fahrzeugtechnik GmbH

AT-6710 Nenzing

Tel. +43-5525-641 80

Fax +43-5525-641 80-10

mail@kaiser-fahrzeugtechnik.at

www.kaiser-fahrzeugtechnik.at

Słowacja

KAISER Eastern Europe s.r.o.

Priemyselná 604/5

SK-922 02 Krakovany – Piešany

Tel. +421-33-7353-500

Fax +421-33-7353-510

kaiser@kaiser-ee.sk

www.kaiser-ee.sk

www.kaiser.li

More magazines by this user
Similar magazines