03.07.2013 Views

higienapomieszcze? - Causa Horeca

higienapomieszcze? - Causa Horeca

higienapomieszcze? - Causa Horeca

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

higienapomieszczeń

To co wyróżnia produkty CARLISLE w zakresie oferty sprzętu do utrzymania higieny – to ich trwałość.

Jakość materiałów, precyzja wykonania oraz indywidualne projekty będące wynikiem miesięcy i lat

testów – sprawiają, że linia wyrobów służących do sprzątania, mycia, dezynfekcji oraz segregacji

i usuwania odpadów, należy do najlepszych na Świecie.

C

50

B

POJEMNIKI NA ODPADKI - TRIMLINE

Wykonane z niezwykle trwałego i odpornego na uszkodzenia materiału LLDPE. Ze względu na

swoje gabaryty – świetnie nadają się do małych bądź trudno – ustawnych pomieszczeń.

Poz. kod oPis oP. jedn. cena

A 342023 pojemnik na odpadki o pojemności 87 ltr.

[43,3x20,5x75,9 H cm] – tylko w kolorze

beżowym

4 € 46,32

B 342025 pokrywka z uchwytem – tylko w kolorze (03) 4 € 7,25

C 342024 ruchoma pokrywka – tylko w kolorze szarym (23) 4 € 19,47

A

06

342023

23

342024

03

342025

Narożnik

Uchwyt

Corner Tab

Wszystkie ceny odnosz¹ siê do 1 sztuki (a nie do opakowania)

katalog online: http://catalog.carlislefsp.eu


POJEMNIKI NA ODPADKI - BRONCO

Wykonane z materiału LLDPE, o podwójnej konstrukcji pionowej i wzmocnionym dnie.

Wyposażone w ergonomiczne uchwyty oraz łatwo nakładane i zdejmowane pokrywy.

Ze względu na różnorodność dostępnych barw - świetnie nadają się do segregacji odpadów.

Poz. kod oPis oP. jedn. cena

341010 pojemnik na odpadki o pojemności 38

ltr. [Ø41 / 43,2 H cm]

6 € 25,08

341011 pokrywa do pojemnika 38 ltr 6 € 9,22

341020 pojemnik na odpadki o pojemności 76

ltr. [Ø50,5 / 58,4 H cm]

6 € 36,60

341021 pokrywa do pojemnika 76 ltr 6 € 10,00

341032 pojemnik na odpadki o pojemności 121

ltr. [Ø56,8 / 70,5 H cm]

4 € 61,22

341033 pokrywa do pojemnika 121 ltr 4 € 15,40

A 341044 pojemnik na odpadki o pojemności 166

ltr. [Ø61 / 79,6 H cm]

3 € 86,25

B 341045 pokrywa do pojemnika 166 ltr 3 € 27,48

341055 pojemnik na odpadki o pojemności 208

ltr. [Ø67,3 / 83,8 H cm]

2 € 119,87

341056 pokrywa do pojemnika 208 ltr 2 € 40,26

PODSTAWA MOBILNA

Do pojemników 76; 121; 166 i 208 ltr. Wyposażona w łożyskowane kółka o średnicy 75 mm.

Dostępna w kolorze czarnym.

02 03

Poz. kod oPis oP. jedn. cena Biały czarny

kolory pokryw

02

Biały

06

Beżowy

C

05

czerwony

09

zielony

14

niebieski

POJEMNIKI NA ODPADKI Z POKRYWĄ PODNOSZONĄ PEDAŁEM

Wykonane z materiału LLDPE, o podwójnej konstrukcji pionowej i wzmocnionym dnie.

Wyposażone w ergonomiczne uchwyty oraz pokrywy otwierane pedałem nożnym.

POZ. KOD OPIS OP JEDN CENA

346144 pojemnik na odpadki o pojemności 45,4 ltr. 1 € 95,00

346145 pojemnik na odpadki o pojemności 68 ltr. 1 € 110,00

346146 pojemnik na odpadki o pojemności 87 ltr. 1 € 125,00

B

A

B

higienapomieszczeń

04

Żółty

A

05

czerwony

23

szary

09

zielony

14

niebieski

informacje techniczne dostępne na: http://techspecs.carlislefsp.eu

23

szary

51

A


higienapomieszczeń

B

A

WÓZEK SPRZĄTACZA

Wykonany z materiału LLDPE, z trzema pólkami na sprzęt czyszczący i platformą na wózek do

MOP-a lub pojemnik na odpadki TRIMLINE. Łączna nośność: 135 kg. Wyposażony w jedną sztukę

nylonowego worka na śmieci o pojemności 95 ltr.

Tylnie koła łożyskowane o średnicy 200 mm. Przednie o średnicy 75 mm.

WÓZEK DO PŁUKANIA MOP-a

Wózek z polietylenu o pojemności 33 ltr.

Poz. kod oPis oP. jedn cena

A JC1945 wózek sprzątacza o wym:

87,6 x 54,6 x 99 H cm

1 € 266,52

B JC1946 zapasowy worek nylonowy 1 € 19,09

C 36905 wózek do płukania MOP-a 1 € 134,64

D 36901 rozkładany znak „ŚLISKA PODŁOGA”

– wersja niemiecka + angielska, wykonany

z polipropylenu

52

C

1 € 12,45

C

14

niebieski

04

Żółty

Wszystkie ceny odnosz¹ siê do 1 sztuki (a nie do opakowania)

katalog online: http://catalog.carlislefsp.eu

D

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!