Views
5 years ago

Regulamin Jazd PCP 2013 - Porsche Club CMS

Regulamin Jazd PCP 2013 - Porsche Club CMS

Regulamin Jazd PCP 2013 - Porsche Club

I. Przepisy ogólne 1. Definicje JSKS Regulamin Ramowy Jazd Szkoleniowo-Konkursowych Samochodem Porsche Club Polska na rok 2012 1.1 Jazda Szkoleniowo-Konkursowa Samochodem jest popularną imprezą samochodową o charakterze otwartym. 1.2 Udział w JSKS jest jednym z warunków do uzyskania w końcowej punktacji danego sezonu. 1.3 Impreza, która może zostać uznana jako JSKS musi spełniać warunki niniejszego regulaminu i być zatwierdzona przez Managera d/s sportu i Zarząd PCP. 1.4 Regulamin uzupełniający należy złożyć do zatwierdzenia przez Managera d/s sportu i Zarząd PCP nie później niż 14 dni przed jej rozpoczęciem. W przypadku nie dotrzymania powyższego terminu może nie zostać zakwalifikowana jako JSKS i zaliczona do klasyfikacji sezonu. 2. Warunki określające imprezę jako JSKS JSKS może zawierać: - jazdę okrężną o długości ok. 40 km odbywającą się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym – SO (jazda okrężna) - minimum 2 punkty kontroli czasu – PKC - min 2 próby zwrotności – Sz - min 1 próbę zrywu i hamowania – Szh Zaleca się przeprowadzenie dodatkowo prób slalomowych (SL) oraz punktów kontroli przejazdu lub - min próbę szybkiego przejazdu na obwodzie zamkniętym (lotniska, tory wyścigowe) Wszystkie próby muszą być zlokalizowane na terenach wyłączonych z ruchu publicznego (parkingi, lotniska, tory wyścigowe, tereny prywatne itp.) Próby można łączyć, ale max dł. próby, która podlega łączeniu nie może przekroczyć 1000 m, natomiast całkowita dł. połączonych prób nie może przekroczyć 2000 m. Wyjątkiem są próby przejazdu na obwodzie zamkniętym. Planowane prędkości przejazdu na poszczególnych odcinkach drogowych nie mogą przekroczyć 45 km/h (nie dotyczy to prób sportowych, oraz prób na obwodzie zamkniętym). Pomiar czasu na próbach dokonywany jest w dokładności do 0.01 sek. Za każde 0.01 sek. kierowca otrzyma 0.01 punktu. Przed rozpoczęciem JSKS władze powinny dokonać sprawdzenia przygotowania prób sportowych. II. Przepisy szczegółowe. 3. Władze JSKS 3.1 Na czele władz JSKS stoi Manager d/s sportu oraz Komitet organizacyjny, w skład którego wchodzą: • Przewodniczący - dyrektor imprezy • Członkowie komitetu odpowiedzialni za poszczególne zadania w organizacji imprezy 4. Zgłoszenia i ich forma.

Regulamin wycieczek szkolnych 2013 - ZSG Nr 2
Regulamin licencji 2013 - PrawoSportowe
XXIII BIEG PO PLAŻY 2013 - REGULAMIN - do druku
Regulamin cyklu Legia MTB Maraton 2013
Regulamin Zlotu Motocyklowego Zieleniec 2013 - MotoZloty
Regulamin IMP 2013 - PZK SBS
regulamin złota wstęga 2013 - Czasomierzyk - elektroniczny pomiar ...
Regulamin zawodów - agrobex imp squash 2013
Regulamin Pomocy Materialnej na rok akademicki 2012/2013
REGULAMIN 2013 - MTP - Międzynarodowe Targi Poznańskie
Rok szkolny 2012/2013 Regulamin świetlicy szkolnej 1. Świetlica ...