i i - SSI Schäfer

media.ssi.schaefer.de

i i - SSI Schäfer

Spis treści

Pojemniki magazynowe, kompletacyjne i transportowe Strona A1

Systemy regałów półkowych Strona B1

Systemy regałów dużej rozpiętości Strona C1

Podesty magazynowe i regałowe Strona D1

Systemy regałów wspornikowych Strona E1

Regały montażowe i grawitacyjne Strona F1

Systemy regałów paletowych Strona G1

Magazyny automatyczne Strona H1

Wszystko o SSI SCHÄFER Strona I1

Pojemniki/

skrzynki

Regały

półkowe

Regały dużej

rozpiętości

Podesty

magazynowe

i regałowe

Regały

wspornikowe

Regały

montażowe

i regały KDR

Regały

paletowe

Magazyny

automatyczne

SSI SCHÄFER


KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA

OD JEDNEGO PRODUCENTA

Wyposażenie magazynów,

zakładów i warsztatów

KATALOG 2009

Rozdział A


Znaczenie piktogramów:

Pojemnik o wymiarachznormalizowanych

(Euro).

Składany, łatwy

do transportu.

i

Bezgranicznie i wszechstronnie: Pojemniki

fi rmy SSI SCHÄFER do każdych potrzeb

Wykonany z materiałupodlegającemu

recyklingowi.

Z uchwytami

do transportu

ręcznego.

Obszerna oferta fi rmy SSI SCHÄFER

obejmuje ponad 2000 typów, wersji i

rozmiarów pojemników przeznaczonych

dla celów magazynowych, do kompletacji

dostaw i do transportu.

Wszystkie te konstrukcje powstały w

oparciu o doświadczenia zdobyte w

przedsiębiorstwach. To oznacza dla

Państwa bezpieczeństwo, ponieważ:

Z polietylenu. Z polipropylenu. Z polistyrenu. Miejsce na kod

kreskowy lub inne

oznaczenie.

Możliwość

transportu na

przenośnikach.

Współpracuje z

manipulatorami

(podnośnikami).

Współpracuje z

manipulatorami

(chwytakami).

Ogólne informacje o wymiarach w tym rozdziale katalogu:

Wszystkie pojemniki plastikowe SSI SCHÄFER są produkowane w

ramach tolerancji podziału formy tworzyw sztucznych wg DIN 16 901.

Praktyka jest najlepszym sprawdzianem

przydatności. Nasz klient może być

pewny, że zarówno jakość wykonania

jak i materiały oferowanych przez nas

pojemników i elementów wyposażenia

są takie, jak je opisujemy.

Warto skorzystać z naszych doświadczeń,

ponieważ na skrzynkach i pojemnikach

znamy się naprawdę wyśmienicie.

Współpracuje z

manipulatorami

(ciągnącymi).

Z przewodzącego prąd

polipropylenu, dla przemysłu

elektronicznego i

chemicznego.

Po obróceniu o 180 o

możliwość układania w

stosy lub włożenia jeden

w drugi.


Pojemniki magazynowe,

kompletacyjne i transportowe

Pojemniki półotwarte od czoła Strona A2

Pojemniki magazynowe Fix serii LF z tworzywa sztucznego

Seria 14/7 z tworzywa sztucznego

A3

i przewodzącego elektryczność polipropylenu A6

Profi le ścienne i regały ścienne A8

Listwy wieszakowe, stojaki FA, portafi x A9

Fix-Roller A10

Regały Fix na rolkach A11

Pojemniki metalowe serii 14/7 A12

Specjalne wersje perforowane A19

Wózki niskiego podnoszenia do pojemników półotwartych A5, A17

Pojemniki transportowe do ustawiania w stos A14

Pojemniki plastikowe serii 14/6

i przewodzącego prąd polipropylenu A15

Wózki niskiego podnoszenia do pojemników półotwartych od czoła A17

Pojemniki blaszane serii 14/6 i perforowane wersje specjalne A18

Pojemniki regałowe A20

Pojemniki regałowe blaszane i z tworzywa sztucznego A20

Pojemniki o znormalizowanych wymiarach Euro A24

Seria EF A26

Seria MF A36

Seria LTB A38

Seria LTF A42

System przegród do serii LTB i LTF A44

Seria LTS A46

Skrzynki A49

Pojemniki z przegrodami do przechowywania różnego rodzaju towarów A52

Pojemniki do przechowywania różnego rodzaju towarów

i stojaki na płytki drukowane printofi x A57

Ramy Vario A58

Tace piramidowe, pojemniki na cewki SMD

i wtykowe przegrody pojemników A59

Pojemniki KLT (R-, RL-, C-, F-, L-KLT) A60

Pojemniki składane A68

Pojemniki składane FK A69

Pojemniki składane podwójnie KB A71

Pojemniki magazynowe i transportowe wkładane jeden w drugi A72

Pojemniki-KMB A73

Pojemniki Euro-Fix EFB A78

Pojemniki Fix-Box FB A80

Pojemniki obrotowe układane w stos FB-K A82

Stożkowe pojemniki transportowe

i kompletacyjne KS i Poolbox A83

Rozwiązania specjalne z tworzywa sztucznego A84

Indywidualne i specjalne rozwiązania z tworzywa sztucznego A84

Opakowania konstruktywne A86

Wsporniki urządzeń A89

Pojemniki Cut & Weld A90

Metoda wytłaczania oznaczeń na pojemnikach A91

Pojemniki o dużej pojemności i palety A92

Pojemniki o dużej pojemności z tworzywa sztucznego A92

Składane pojemniki o dużej pojemności i palety z tworzywa sztucznego A93

Pojemniki na towary niebezpieczne A94

Pojemniki na materiały niebezpieczne A94

Duże pojemniki na materiały niebezpieczne A95

Sztaplowane pojemniki transportowe A96

Metalowe pojemniki transportowe do ustawiania w stos z blachy A97

Pojemniki magazynowe Fix,

skrzynie kratowo-paletowe z blachy A98

Pojemniki siatkowe, blaszane stojaki kłonicowe

i stalowa paleta płaska A99

Rozwiązania specjalne z blachy stalowej A100

Indywidualne i specjalne rozwiązania z tworzywa sztucznego A100

A1

Pojemniki/

skrzynki


Pojemniki magazynowe, kompletacyjne i transportowe

A2

Pojemniki półotwarte od czoła –

praktyczne rozwiązanie

Pojemniki fi rmy SSI SCHÄFER są skonstruowane

w taki sposób, aby idealnie pasowały do regałów

wszystkich systemów i doskonale je uzupełniały.

Dzięki przemyślanym wymiarom można je zestawiać

i łączyć w jednym polu regału.

Wszystkie zaprezentowane tutaj produkty usprawnią

i udoskonalą każdy system magazynowy, magazyn

wysokiego składowania, zabudowę jedno- lub

wielokondygnacyjną, czy też magazyn automatyczny.


i

CZERWONY ZIELONY ŻÓŁTY NIEBIESKI

Polipropylen

niewrażliwy na większość olejów, kwasów,

ługów, tłumi hałas na odcinkach przenośników,

zachowuje swoje właściwości przy temperaturach

od -20° do +100°C

Polietylen

niewrażliwy na większość kwasów i ługów,

zachowuje swoje właściwości w przedziale

temperatur od -40° do +80°C, neutralny w

stosunku do produktów spożywczych

Niepodatne na odkształcenia i wytrzymałe

Gładkie wewnętrzne

powierzchnie ścian ułatwiają czyszczenie

Wgłębienie na uchwyt w tylnej ściance

umożliwia bezpieczne przenoszenie w rękach

Dostępne przegrody modyfi kują wnętrze

pojemnika

Specjalne noski

pozwalają bezpiecznie układać w stosy

Kompatybilne w stosie

z pojemnikami serii 14/7 z plastiku i stali i

z pojemnikami serii 14/6 z plastiku i stali

Bogate wyposażenie dodatkowe

pozwala na indywidualne wyposażanie

pojemników

Plastikowe pojemniki otwarte od czoła – seria LF

Artykuł Wymiary wew. przy dnie

dł x szer x wys. uż. (mm)

Pojemność

(w litrach)

Wpust na osłonę

typu Combi

Ilość Nr zam.

Pojemniki półotwarte od czoła

Plastikowe pojemniki otwarte

od czoła – seria LF

Uchwyt na etykietę

LF 210 ZW PP 134 x 88 x 44 0,5 50 6991 6992 6993 6994

133 x 88 x 67 0,9 50

LF 211 ZW PP z wpustami na przegrody 92191 92192 92193 92194

LF 221 PP 190 x 125 x 110 2,7 40 92151 92152 92153 92154

LF 221 ZW PP z wpustami na przegrody 91951 91952 91953 91954

LF 221 CS PP z uchwytem na osłonę typu Combi CS 221 91281 91282 91283 91284

LF 221 ZW CS PP z wpustami i uchwytem na osłonę typu Combi 91291 91292 91293 91294

LF 321 PP 292 x 182 x 133 7,5 28 92071 92072 92073 92074

LF 321 ZW PP z wpustami na przegrody 92041 92042 92043 92044

LF 321 G PP z wgłębieniem na uchwyt 91921 91922 91923 91924

LF 321 G ZW PP z wgłębieniem na uchwyt i wpustami na przegrody 95521 95522 95523 95524

LF 322 PP 291 x 181 x 185 10,4 10 92061 92062 92063 92064

LF 322 ZW PP z wpustami na przegrody 92021 92022 92023 92024

LF 322 G PP z wgłębieniem na uchwyt 92011 92012 92013 92014

LF 322 G ZW PP z wgłębieniem na uchwyt i wpustami na przegrody 95511 95512 95513 95514

LF 421 PP 328 x 158 x 142 7,8 1 79241 79242 79243 79244

LF 421 G PP z wgłębieniem na uchwyt 79251 79252 79253 79254

443 x 121 x 126 7,6 20

LF 511 G PP z wgłębieniem na uchwyt 91831 91832 91833 91834

LF 511 G ZW PP z wgłębieniem na uchwyt i wpustami na przegrody 92111 92112 92113 92114

445 x 280 x 129 16,5 14

LF 531 G PP z wgłębieniem na uchwyt 91991 91992 91993 91994

LF 531 G ZW PP z wgłębieniem na uchwyt i wpustami na przegrody 92181 92182 92183 92184

LF 532 PP 445 x 278 x 185 23,5 10 92051 92052 92053 92054

LF 532 ZW PP z wpustami na przegrody 92031 92032 92033 92034

LF 532 G PP z wgłębieniem na uchwyt 92001 92002 92003 92004

LF 532 G ZW PP z wgłębieniem na uchwyt i wpustami na przegrody 95501 95502 95503 95504

444 x 277 x 285 38,0 1

LF 533 G PP z wgłębieniem na uchwyt 92081 92082 92083 92084

LF 533 G ZW PP z wgłębieniem na uchwyt i wpustami na przegrody 92091 92092 92093 92094

443 x 425 x 277 57,0 1

LF 543 G PE z wgłębieniem na uchwyt 92101 92102 92103 92104

LF 543 G ZW PE z wgłębieniem na uchwyt i wpustami na przegrody 95561 95562 95563 95564

Wyprofi lowany brzeg Uchwyt

Wpust na przegrodę

500 160

450

500 320

450

500 320

450

500 320

450

520 470

450

350 220

300

350 220

300

200

380 185

340

170 100

140 95

160 100

230 150

200

140

95

140

200

176

150

50

75

300

300

300

122

154

145

450

145

200

145

200

300

300

A3


Pojemniki magazynowe, kompletacyjne i transportowe

Wyposażenie do serii LF

A4

Pokrywa przeciwkurzowa

Z przezroczystego tworzywa sztucznego, z przodu zagięta, zamknięta.

Artykuł Do pojemnika Ilość Nr zam.

DC 211 LF 211 ZW 10 93240

DC 221 LF 221 / ZW 10 93230

DC 321 LF 321 / G / ZW / G ZW 10 93140

DC 322 LF 322 / ZW / G / G ZW 10 93130

DC 511 LF 511 G / G ZW 10 93290

DC 531 LF 531 G / G ZW 10 93220

DC 532 LF 532 / ZW / G / G ZW 10 93120

Pokrywa przeciwkurzowa

Tylko do pojemników LF 322 i LF 532.

Z przodu otwarta.

Artykuł Do pojemnika Ilość Nr zam.

DL 322 LF 322 10 93200

DL 532 LF 532 10 93190

Przegroda

Z białego polistyrenu Służy do podziału wewnętrznej przestrzeni pojemników posiadających

wpusty. Z przegrodą pojemniki można nadal ustawiać w stosy. Ilość: 10 sztuk.

Artykuł Do pojemnika Ilość Nr zam.

ZW-K 210 LF 210 ZW 10 91900

ZW 211 LF 211 ZW 10 92990

ZW 221 LF 221 ZW 10 91910

ZW 321 G LF 321 G ZW 10 95550

ZW 321 LF 321 ZW 10 93060

ZW 322 G LF 322 G ZW 10 95540

ZW 322 LF 322 ZW 10 93050

LF-T 511 LF 511, przegroda podłużna 10 92120

RKT 300 LF 511, przegroda poprzeczna 10 14720

ZW 531 G LF 531 G ZW 10 93280

ZW 532 G LF 532 G ZW 10 95530

ZW 532 LF 532 ZW 10 93040

ZW 533 G/543 G LF 533 ZW 10 93080

ZW 533 G/543 G LF 533 G ZW 10 93080

ZW 533 G/543 G LF 543 G ZW 10 93080

Osłony typu Combi, zdejmowana

Osłona przed kurzem, wysokiej jakości przezroczyste tworzywo sztuczne,

do pojemników LF. Z zatrzaskiem, dzięki temu z wypełnionego po brzegi

pojemnika nic nie wypadnie. Dodatkowa duża powierzchnia pod etykietę.

Otwiera się również w stosie Dodatkowa duża powierzchnia pod etykietę.

Może być używana razem z drążkami nośnymi i przegrodami.

Artkuł Do pojemnika Ilość Nr zam.

CS 221-L LF 221 CS 10 91230

CS 321-L LF 321 / ZW / G ZW 10 93110

CS 322-L LF 322 / G / ZW / G ZW 10 93030

CS 531-L LF 531 G / G ZW 10 91520

CS 532-L LF 532 / G / ZW / G ZW 10 93020

CS 533-L LF 533 G / G ZW 10 93090

Osłony typu Combi, zamykana

Z wysokiej jakości przezroczystego tworzywa sztucznego do ochrony przed

kurzem. Aby nie wypadły, osłony Combi umocowane są przy pomocy

2 klipsów znajdujących się pośrodku.

Artykuł Do pojemnika Ilość Nr zam.

CS 221-K LF 221 CS 10 91220

CS 321-K LF 321 / ZW / G ZW 10 91480

CS 322-K LF 322 / G / ZW / G ZW 10 91490

CS 531-K LF 531 G / G ZW 10 91530

CS 532-K LF 532 / G / ZW / G ZW 10 91500

CS 533-K LF 533 G / G ZW 10 91510


Skrzynki

LF 531

EK 112

LF 321

Artykuł Ilość Nr zam.

EK 111 48 22644 —

EK 111 PPL 48 — 22648

EK 112 40 22634 —

EK 112 PPL 40 — 22638

EK 113 36 22624 —

EK 113 PPL 36 — 22628

Przykłady wyposażenia pojemników LF 321,

LF i LF 322 w skrzynki EK

Przykłady wyposażenia pojemników LF 531,

LF 532 i LF 533 w skrzynki EK

EK 111

Z niebieskiego polistyrenu lub czarnego przewodzącego prąd PPL

(do pojemników LF 321, LF 322, LF 531, LF 532 i LF 533).

EK 113

137 87

110

137 174

110

274 174

110

Pręty

Pojemniki półotwarte od czoła

Wyposażenie do serii LF

LF 531

LF 322

Z czarnego, odpornego na złamanie tworzywa sztucznego. Do zamocowania

w pojemniku z ciężką zawartością. Łatwy montaż. Jednostka zam.: 10 Sztuk.

Artykuł Do pojemnika Ilość Nr zam.

TS 322 LF 322 / G / ZW / G ZW 10 93010

TS 531 LF 531 G / G ZW 10 93250

TS 532 LF 532 / G / ZW / G ZW 10 93000

TS 533 LF 533 / ZW / G / G ZW 10 93100

TS 543 LF 543 G / G ZW 10 95590

Wózek niskiego podnoszenia

Rama stalowa, lakierowany na kolor niebieskoszary. Nośność maks.

200 kg. Średnica rolek skrętnych/wsporczych 125/200 mm.

Artykuł Do pojemnika Nr zam.

SHK 1 LF 543, 14/7-1 16720

A5


Pojemniki magazynowe, kompletacyjne i transportowe

Pojemniki plastikowe serii 14/7

A6

140 95

230 150

200

140

350 220

122

300

200

350 470

300

350 220

300

450

92

70

92

70

100

95

100

95

167 100

200

50

50

77

145

450

200

510 320

300

510 320

450 300

510 320

450 300

715 470

630

450

145

200

300

145

300

Artykuł Wymiary wew. przy dnie

dł. x szer. x wys. uż. (mm)

i

Przewodzący prąd polipropylen (PPL)

Rezystancja

skrośna

Normalny PE/PP PPL

1018 Rezystancja

Ohm x cm< 10³ Ohm x cm

powierzchniowa 1014 PPL CZARNY

Ohm 10⁴ Ohm

Pojemniki półotwarte od czoła z plastiku/przewodzącego tworzywa sztucznego (PPL) – serii 14/7

Ilość Nr zam. Nr zam.

Pojemność

(Litr)

CZERWONY ZIELONY ŻÓŁTY NIEBIESKI

Polipropylen

niewrażliwy na większość kwasów i ługów, tłumi hałas na

odcinkach przenośnika, zachowuje swoje właściwości w

przedziale temperatur od -20° do +100° C

Polietylen

niewrażliwy na większość kwasów i ługów, zachowuje swoje

właściwości w przedziale temperatur od -40° do +80° C,

neutralny w stosunku do produktów spożywczych

Niepodatne na odkształcenia i wytrzymałe

Gładkie wewnętrzne

powierzchnie ścian ułatwiają czyszczenie

Wgłębienie na uchwyt w tylnej ściance

umożliwia bezpieczne przenoszenie w rękach

Dostępne przegrody modyfi kują wnętrze pojemnika

Specjalne noski

pozwalają bezpiecznie układać w stosy

Kompatybilne w stosie

z pojemnikami serii LF, serii 14/6 z plastiku i stali

Drążki nośne (na sztuki)

do rozmiarów 14/7-1, -2, -2 H, -2 Z i -3

14/7-6 PP 63 x 91 x 43 0,26 50 6981 6982 6983 6984 –

14/7-6 PPL – – – – 6988

14/7-6 M PP 63 x 44 x 43 / Półka 0,26 50 7001 7002 7003 7004 –

ze stałą centryczną przegrodą

14/7-6 M PPL – – – – 7008

14/7-5 PP 133 x 88 x 66 0,8 50 6961 6962 6963 6964 –

14/7-5 PPL – – – – 6968

14/7-4 PP 191 x 125 x 109 2,6 40 6921 6922 6923 6924 –

14/7-4 PPL – – – – 6928

14/7-3 Z PP 291 x 182 x 132 7,2 28 6881 6882 6883 6884 –

14/7-3 Z PPL – – – – 6888

14/7-3 ZD PP 292 x 430 x 129 17,0 10 7011 7012 7013 7014 –

z wpustami na przegrodę ZW 3 ZD

14/7-3 ZD PPL – – – – 7018

14/7-3 PP 291 x 181 x 185 10,0 20 6841 6842 6843 6844 –

14/7-3 PPL – – – – 6848

14/7-2 H PP 445 x 280 x 129 16,0 14 6801 6802 6803 6804 –

14/7-2 H PPL – – – – 6808

14/7-2 PP 442 x 280 x 183 23,0 10 6751 6752 6753 6754 –

14/7-2 PPL – – – – 6758

14/7-2 Z PP 442 x 280 x 285 37,0 1 6711 6712 6713 6714 –

14/7-2 Z PPL – – – – 6718

14/7-1 PE 607 x 422 x 277 74,0 1 16351 16352 16353 16354 –

14/7-1 PPL – – – – 16358


Przykłady wyposażenia pojemników

14/7-3 Z i 14/7-3 w skrzynki EK

Przykłady wyposażenia pojemników

14/7-2 H, 14/7-2 i 14-7-2 Z w skrzynki EK

Skrzynki EK

Artykuł Ilość Nr zam.

EK 111 48 22644 –

EK 111 PPL 48 – 22648

EK 112 40 22634 –

EK 112 PPL 40 – 22638

EK 113 36 22624 –

EK 113 PPL 36 – 22628

i

Pojemniki półotwarte od czoła

Wyposażenie dodatkowe

plastikowych pojemników

serii 14/7

Z niebieskiego polistyrenu lub czarnego przewodzącego prąd PPL

(do 14/7-2H, 14/7-2, 14/7-2Z i 14/7-3Z, 14/7-3).

Wkładki EM

Z białego polistyrenu, dzielone wzdłużnie i na krzyż.

Wieka przeciwkurzowe SK

137 87

110

137 174

110

274 174

Artykuł Do pojemnika dł. x szer. x wys. (mm) Podział Ilość Nr zam.

EM 3-0 14/7-3 Z 320/285 x 180 x 60 Wzdłużnie 10 7110

EM 3-1 Na krzyż 10 7111

EM 4-0 14/7-4 210/170 x 125 x 50 Wzdłużnie 10 7120

EM 4-1 Na krzyż 10 7121

EM 5-0 14/7-5 155/130 x 85 x 30 Wzdłużnie 10 7130

EM 5-1 Na krzyż 10 7131

EM 2 H 14/7-2 H 470/435 x 280 x 125 Na krzyż 10 93210

Z przezroczystego tworzywa sztucznego.

Artykuł Do pojemnika Ilość Nr zam.

SK-4-K 14/7-4 10 7360

SK-5-K 14/7-5 10 7370

Przewodzące elektryczność

elementy wyposażenia do pojemników serii 14/7

Na zamówienie

110

A7


Pojemniki magazynowe, kompletacyjne i transportowe

A8

FW c

FW b

FW a

FW d

FW e

FWS

Kompletny zestaw profi li ściennych

Artykuł Zestaw Nr zam.

PEK 1-0 2 listwy montażowe, 8 profi li, 8400

70 x LF 211 (3 kolory)

PEK 2-0 2 listwy montażowe, 7 profi li, 8410

30 x LF 211, 21 x LF 221 (każdy w 3 kolorach)

PEK 3-0 2 listwy montażowe, 7 profi li, 8420

20 x LF 211, 28 x LF 221 (każdy w 2 kolorach)

PEK 4-0 2 listwy montażowe, 7 profi li, 8430

30 x LF 211 (każdy w 3 kolorach)

14 x LF 221 (każdy w 2 kolorach), 5 x LF 321 (1 kolor)

Listwy montażowe I profi le ścienne

Regały ścienne Fix

Profi le ścienne,

Regały ścienne Fix

Listwy montażowe, profi le ścienne, ułożone kolorami pojemniki LF,

elementy mocujące i sprężyny ryglujące.

Wystarczy przytwierdzić listwy montażowe do ściany i zawiesić profi le

ścienne. Odstępy między profi lami w pionie można zmieniać.

Artykuł Nazwa artykułu Wymiar przy ścianie (mm) Ilość Nr zam.

MS 1000 Listwy montażowe wys. min. 1000 1 8390

PE/a Profi le ścienne szer. min. 1116 10 7940

Możliwość samodzielnego montażu dowolnych frontów i dalszej rozbudowy

regału. Pięć półek stalowych o różnych głębokościach dostosowanych

do pojemników o różnych rozmiarach. W tych regałach mogą być magazynowane

pojemniki 14/7-6, LF 211 i LF 221 albo przegrody wtykane

(zamiast pojemników).

Wymiary regału podstawowego wys. x szer.: 1000 x 640 mm.

Artykuł Wersja Wymiary (mm) Nr zam.

FWS szyna przyścienna, ocynk. wys. 1000 1950

FWc półka, ocynk. ze szczelinami, gł. 100 1960

do 6 x 14/7-6

FWc2 przegroda wtykana, ocynk. 1970

FWb półka, ocynk. ze szczelinami, gł. 155 1980

do 6 x LF 211

FWb2 przegroda wtykana, ocynk. 1990

FWa półka, ocynk. ze szczelinami, gł. 220 2000

do 4 x LF 221

FWa2 przegroda wtykana, ocynk. 2010

FWd półka, lakier srebrnoszara gł. 180 2020

FWe półka, lakier srebrnoszara gł. 300 2030


Listwy wieszakowe,

stojaki FA, portafi x

Regał kompletny FW 333

2 szyny przyścienne, 3 półki FWc, 3 półki FWb, 3 półki FWa,

pojemniki 18 x 14/7-6 PE, 18 x LF 211, 12 x LF 221.

Artykuł Nr zam.

FW 333 2100

Listwy wieszakowe

Do pojemników LF 211 PE, LF 221 PE i 14/7-6 PE. Listwy przymocować

do ściany za pomocą kołków i śrub, zawiesić pojemniki – gotowe. Dowolne

odstępy między listwami. Materiał: blacha stalowa ocynkowana.

Artykuł Do pojemnika Wersja Ilość Nr zam.

FEL 6 11 x 14/7-6 bez skrzynek 10 7930

FEL 5 11 x LF 211 bez skrzynek 10 7920

FEL 4 7 x LF 221 bez skrzynek 10 7910

Stojaki FA

Na pojemniki plastikowe LF 211, LF 221 i 14/7-6. Konstrukcja stojakowa

do warsztatów i hal produkcyjnych z blachy stalowej, półki ocynkowane

nachylone, zderzak z przodu i z tyłu Skrzynki ułożone kolorami.

Artykuł szer. x wys. x gł. (mm) Wersja Nr zam.

FA 4 o.K. 620 x 390 x 240 bez skrzynek 7730

FA 4 PP z 12 x LF 221 7750

FA 5 o.K. 535 x 350 x 210 bez skrzynek 7830

FA 5 PP z 15 x LF 211 7850

FA 6 o.K. 535 x 350 x 180 bez skrzynek 7880

FA 6 PP z 20 x 14/7-6 7900

portafi x

Z polietylenu możliwość ustawiania w stos Obudowa odporna na

uszkodzenia i odkształcenia. Otwory do zawieszenia na ścianie, półka na

narzędzia, uchwyt transportowy. Obudowa i skrzynki w różnych zestawach

kolorystycznych.

Z dwóch sztuk produktu portafi x PF 6 można za pomocą dostarczonych

zawiasów zbudować poręczną walizkę.

Artykuł szer. x wys. x gł. (mm) Wersja Ilość Nr zam.

PF 5 360 x 470 x 170 12 x 14/7-5, 3 19190

wieka przeciwkurzowe

PF 6 360 x 350 x 100 6 x 14/7-6, 4 19150

6 x 14/7-6 M,

1 zawias z tw. sztucznego,

wieka przeciwkurzowe

FEL 6

FEL 5

FEL 4

FA 6

FA 5

portafi x pf 6

FA 4

Pojemniki półotwarte od czoła

portafi x pf 5

A9


Pojemniki magazynowe, kompletacyjne i transportowe

Regały Fix

na rolkach

A10

i

JASNOSZARY

Plattforma

ramowa

Regał Fix na rolkach dł. x szer. x wys.: 825 x 540 x 1450 mm

Ten magazyn drobnych części na kołach umożliwia przejrzyste

przechowywanie nawet 140 różnych grup elementów. Rama stalowa

i platforma stalowa lakierowane na kolor jasnosrebrny, 2 rolki skrętne

i 2 rolki wsporcze (wszystkie z gumową oponą).

Artykuł Wyposażenie Nr zam.

R 20 o.K. Wyposażenie bez pojemników 19000

R 20 PP 70 x LF 221, ułożenie wg kolorów 19020

R 20 lack. 70 x 14/7-4 l (lakierowany) 19030

R 20 verz. 70 x 14/7-4 v (ocynkowany) 19040

R 25 o.K. Wyposażenie bez pojemników 19050

R 25 PP 40 x LF 221, 70 x LF 211, ułożenie wg kolorów 19070

R 25 lack. 40 x 14/7-4 l, 70 x 14/7-5 l (lakierowany) 19080

R 25 verz. 40 x 14/7-4 v, 70 x 14/7-5 v (ocynkowany) 19090

R 30 o.K. Wyposażenie bez pojemników 19100

R 30 PP 140 x LF 211, ułożenie wg kolorów 19120

R 30 lack. 140 x 14/7-5 l (lakierowany) 19130

R 30 verz. 140 x 14/7-5 v (ocynkowany) 19140

Regał Fix na rolkach dł. x szer. x wys.: 1140 x 540 x 1450 mm

Ten magazyn części drobnych na kołach umożliwia przejrzyste

przechowywanie nawet 200 różnych grup elementów Rama stalowa

i platforma stalowa lakierowane na kolor jasnosrebrny, 2 rolki skrętne

i 2 rolki wsporcze (wszystkie z gumową oponą).

Artykuł Wyposażenie Nr zam.

R 40 o.K. Wyposażenie bez pojemników 10450

R 40 PP 98 x LF 221, ułożenie wg kolorów 10470

R 40 lack. 98 x 14/7-4 l (lakierowany) 10480

R 40 verz. 98 x 14/7-4 v (ocynkowany) 10490

R 45 o.K. Wyposażenie bez pojemników 10500

R 45 PP 56 x LF 221, 100 x LF 211, ułożenie wg kolorów 10520

R 45 lack. 56 x 14/7-4 l, 100 x 14/7-5 l (lakierowany) 10530

R 45 verz. 56 x 14/7-4 v, 100 x 14/7-5 v (ocynkowany) 10540

R 50 o.K. Wyposażenie bez pojemników 10550

R 50 PP 200 x LF 211, ułożenie wg kolorów 10570

R 50 lack. 200 x 14/7-5 l (lakierowany) 10580

R 50 verz. 200 x 14/7-5 v (ocynkowany) 10590


i

SREBRNOSZARY OCYNKOWANY

Ramy Listwy

Rama z profi li

stalowych

Listwy mocujące pojemniki

osadzane na dowolnej wysokości

Wymiary

wersja jednostronna szer. x wys. x gł.:

1145 x 1950 x 400 mm

wersja dwustronna: szer. x wys. x gł.:

1145 x 1950 x 800 mm

Jednostronne regały stojakowe Fix

Artykuł Wyposażenie Nr zam.

FSR 500-e Wyposażenie bez pojemników 7950

FSR 500-e PP Z 150 x LF 211 14140

Dwustronne regały stojakowe Fix

Artykuł Wyposażenie Nr zam.

FSR 500-d Wyposażenie bez pojemników 8000

FSR 500-d PP Z 300 x LF 211 14240

Jednostronne regały stojakowe Fix

Artykuł Wyposażenie Nr zam.

FSR 400-e Wyposażenie bez pojemników 7960

FSR 400-e PP Z 77 x LF 221 14160

Dwustronne regały stojakowe Fix

Artykuł Wyposażenie Nr zam.

FSR 400-d Wyposażenie bez pojemników 8010

FSR 400-d PP Z 154 x LF 221 14260

Jednostronne regały stojakowe Fix

Artykuł Wyposażenie Nr zam.

FSR 310-e Wyposażenie bez pojemników 7970

FSR 310-e PP Z 50 x LF 321 14180

Dwustronne regały stojakowe Fix

Artykuł Wyposażenie Nr zam.

FSR 310-d Wyposażenie bez pojemników 8020

FSR 310-d PP Z 100 x LF 321 14280

Jednostronne regały stojakowe Fix

Artykuł Wyposażenie Nr zam.

FSR 450-e Wyposażenie bez pojemników 7980

FSR 450-e PP Z 70 x LF 211, 42 x LF 221 14200

Dwustronne regały stojakowe Fix

Artykuł Wyposażenie Nr zam.

FSR 450-d Wyposażenie bez pojemników 8030

FSR 450-d PP Z 140 x LF 211, 84 x LF 221 14300

Jednostronne regały stojakowe Fix

Artykuł Wyposażenie Nr zam.

FSR 345-e Wyposażenie bez pojemników 7990

FSR 345-e PP Z 50 x LF 211, 28 x LF 221,

15 x LF 321

14220

Dwustronne regały stojakowe Fix

Artykuł Wyposażenie Nr zam.

FSR 345-d Wyposażenie bez pojemników 8040

FSR 345-d PP Z 100 x LF 211, 56 x LF 221, 14320

30 x LF 321

Pojemniki półotwarte od czoła

Regały stojakowe FIX

A11


Pojemniki magazynowe, kompletacyjne i transportowe

Pojemniki metalowe serii 14/7

A12

160 100

140

95

230 150

75

200

140

350 220

300

200

350 220

300

200

500 320

450

300

500 320

130

450

300

520 320

145

200

450

300

520 480

450

450

700 480

630

450

145

200

300

300

300

Metalowe pojemniki półotwarte od czoła – seria 14/7

Artykuł Wymiary

dł. x szer. x wys. (mm)

i

i

SZARONIEBIESKI

LAKIEROWANY

Blacha stalowa

do dużych obciążeń mechanicznych,

lakierowana na kolor szaroniebieski albo

cynkowana ogniowo

Możliwość układania w wysokie

stosy (duża wytrzymałość)

Kompatybilne w stosie

z pojemnikami serii LF z plastiku,

14/7 z plastiku oraz serii

14/6 z plastiku i stali

Bardzo stabilne

dzięki specjalnie wyprofi lowanym krawędziom

Maks. obciążenie (kg)

Pojedynczo W stosie

STALOWY

OCYNKOWANY

Pojemność

(litry)

Nr zam.

14/7-5 l 160/140 x 95 x 75 2,5 25 0,7 6930 —

14/7-5 v — 6940

14/7-4 l 230/200 x 140 x 130 8 120 3,5 6890 —

14/7-4 v — 6900

14/7-3 Z l 350/300 x 200 x 145 60 600 8,5 6850 —

14/7-3 Z v — 6860

14/7-3 l 350/300 x 200 x 200 60 1000 11,5 6810 —

14/7-3 v — 6820

14/7-2 H l 500/450 x 300 x 145 80 600 18,0 6770 —

14/7-2 H v — 6780

14/7-2 l 500/450 x 300 x 200 120 1200 27,0 6720 —

14/7-2 v — 6730

14/7-2 Z l 520/450 x 300 x 300 150 1500 41,0 6690 —

14/7-2 Z v — 6700

14/7-1 Z l 520/450 x 450 x 300 150 1500 60,0 6670 —

14/7-1 Z v — 6680

14/7-1 l 700/630 x 450 x 300 180 2500 83,0 6650 —

14/7-1 v — 6660

Specjalne modele perforowane Strona A19

Rozmiary specjalne i elementy uchwytów Na zapytanie


Do 14/7-3 Z

i 14/7-3

Skrzynki EK

Przegrody

Przykłady wyposażenia pojemników w skrzynki EK

Do 14/7-2 Do 14/7-1

Z niebieskiego polietylenu, ze stali cynkowanej lub lakierowanej na kolor

Artykuł Poj.

(litry)

Nr zam.

szaroniebieski.

14-2 PE 0,86 7104 — —

14-2 l 0,86 — 7080 —

14-2 v — — 7090

14-1 l 4,10 — 7060 —

14-1 v — — 7070

Do 14/7-3 Z

i 14/7-3

145 95

Z ocynkowanej blachy stalowej do dzielenia pojemników wzdłuż.

Artykuł Do pojemników Ilość Nr zam.

ZW-3 Z-B 14/7-3 Z 1 przegroda i 1 para listew łączących 16950

ZW-3-B 14/7-3 1 przegroda i 1 para listew łączących 7050

ZW-2-B 14/7-2 1 przegroda i 1 para listew łączących 7040

ZW-1-B 14/7-1 1 przegroda i 1 para listew łączących 7030

70

145 95

70

220 155

120

Do 14/7-2 Do 14/7-1

i

Pojemniki półotwarte od czoła

Wyposażenie do pojemników

metalowych serii 14/7

Pokrywy zabezpieczające przed kurzem SD

Z ocynkowanej blachy stalowej.

Pokrywy przeciwkurzowe SK

Pokrywy transportowe VD

Pokrywy zabezpieczające

przed kurzem SD

Wieka przeciwkurzowe SK

Artykuł Do pojemników Ilość Nr zam.

SD -1 14/7-1 10 7220

SD -1 Z 14/7-1 Z 10 7230

SD -2 14/7-2 10 7240

SD -3 14/7-3 10 7260

SD -4 14/7-4 10 7280

Z przezroczystego tworzywa sztucznego służą do zamknięcia otworu

czołowego.

Artykuł Do pojemników Ilość Nr zam.

SK -1 14/7-1 10 7290

SK -11 14/7-1 Z 10 7300

SK -2-B 14/7-2 10 7310

SK -21-B 14/7-2 Z 10 7320

SK -3-B 14/7-3 10 7330

Do transportu pojemników koleją i ciężarówką Sprężynowe zapięcia można

plombować. Skrzynki tworzą stabilny stos także z założonym wiekiem.

Wykonanie: Lakierowane w kolorze szaroniebieskim.

Artyluł Do pojemników Nr zam.

VD 14/7-1 14/7-1 7190

VD 14/7-2 14/7-2 7200

VD 14/7-3 14/7-3 7210

Wózek niskiego podnoszenia Strona A17

do pojemników półotwartych od czoła serii 14/7

A13


Pojemniki magazynowe, kompletacyjne i transportowe

Pojemniki transportowe do ustawiania w stos –

indywidualne zastosowania magazynowe

A14

Pojemniki transportowe serii 14/6 z

plastiku oraz metalu przystosowane

do ustawiania w stos są przeznaczone

zwłaszcza do transportu wewnątrzzakładowego

i wysyłek oraz idealnie pasują

do wszystkich systemów regałów fi rmy

SSI SCHÄFER. Mnogość rozmiarów i

wielkości umożliwia ich wielostronne

stosowanie w magazynach.

Profi lowany brzeg ułatwiający

układanie w stos

14/6-2

14/6-2 G

14/6-2 G

14/6-2 F

14/6-2 F

14/6-2 F

200

200

200

Pojemniki serii 14/6 wykonane z plastiku

są kompatybilne w stosie z pojemnikami

stalowymi serii 14/6 a także serii

14/7 ze stali i 14/7 z plastiku.

Dla pojemników metalowych należy

zarezerwować ciężkie ładunki –

dopuszczalne obciążenie tych skrzynek

wynosi do 250 kg.

Ściany o pełnej wysokości pozwalają

na wypełnienie pojemnika po brzegi.

Mocny, odpowiednio wyprofi lowany

brzeg oraz odpowiedniej konstrukcji dno

gwarantują stabilność stosu podczas

transportu zarówno wewnątrz zakładu

jak i poza nim.


i

CZERWONY ZIELONY ŻÓŁTY NIEBIESKI

Polipropylen

niewrażliwy na większość olejów, kwasów i ługów, na

przenośnikach tłumi hałas, odporny na temperatury w

przedziale od -20° do +100° C

Polietylen

niewrażliwy na większość kwasów i ługów, zachowuje

swoje właściwości w przedziale temperatur od -40°

do +80° C, neutralny w stosunku do produktów

spożywczych

Niepodatne na odkształcenia i wytrzymałe

Gładkie wewnętrzne

powierzchnie ścian ułatwiają czyszczenie

Wgłębienie na uchwyt w tylnej ściance

umożliwia bezpieczne przenoszenie w rękach

Kompatybilność w stosie

z pojemnikami serii LF z plastiku, serii 14/7 z plastiku

i stali, serii 14/6 ze stali

Przewodzący prąd polipropylen (PPL)

Rezystencja

skośna

Normalna PE/PP PPL

1018 Rezystencja

Ohm x cm< 10³ Ohm x cm

powierzchniowa 1014 PPL CZARNY

Ohm 10⁴ Ohm

Pojemniki półotwarte od czoła z plastiku/

przewodzącego tworzywa sztucznego (PPL) – serii 14/6

Artykuł Wymiary wew. przy dnie

dł x szer x wys. uż. (mm)

Pojemność

(litry)

Ilość Nr zam. Nr zam.

14/6-4 PP 191 x 123 x 110 2,5 40 8151 8152 8153 8154 –

14/6-4 PPL – – – – 8158

14/6-3 PP 285 x 183 x 131 7,0 20 8121 8122 8123 8124 –

14/6-3 PPL – – – – 8128

14/6-3 S PP 286 x 182 x 181 9,3 1 14131 14132 14133 14134 –

od czoła kieszeń na kartę

14/6-3 S PPL – – – – 14138

14/6-2 F PP 429 x 279 x 58 8,0 30 15491 15492 15493 15494 –

14/6-2 F PPL – – – – 15498

14/6-2 G PP 429 x 279 x 89 10,3 20 14121 14122 14123 14124 –

14/6-2 G PPL – – – – 14128

14/6-2 H PP 428 x 278 x 105 12,0 16 14361 14362 14363 14364 –

z uchwytami na etykietę

14/6-2 H PPL – – – – 14368

14/6-2 PP 426 x 278 x 181 21,0 10 8091 8092 8093 8094 –

z uchwytami na etykietę

14/6-2 PPL – – – – 8098

14/6-230 PP 425 x 275 x 217 26,0 10 15751 15752 15753 15754 –

uchwyt transportowy na zapytanie

14/6-230 PPL – – – – 15758

14/6-2 Z PP 423 x 272 x 284 33,0 1 14371 14372 14373 14374 –

z uchwytami na etykietę

14/6-2 Z PPL – – – – 14378

14/6-1 PE 608 x 426 x 276 71,0 4 16561 16562 16563 16564 –

z uchwytami na etykietę

14/6-1 PPL – – – – 16568

Pojemniki transportowe

do ustawiania w stos

Plastikowe pojemniki serii 14/6

Uchwyt na etykietę

650

630

Profi lowany brzeg

Wgłębienie na uchwyt

210 150

200

140

310 210

300

300

200

310 210

200

122,5

465 315

450

300

465 315

450

465 315

450

300

465 315

450

300

453

300

465 315

450

300

465 315

300

470

450

145

200

72

105

120

200

230

300

300

A15


Pojemniki magazynowe, kompletacyjne i transportowe

Wyposażenie dodatkowe plastikowych

pojemników serii 14/6

A16

180 96

60

90 96

60

90 48

60

137 87

96

137 87

110

Skrzynki EK

Z niebieskiego lub czarnego, przewodzącego polistyrenu

Artykuł Do

pojemników

dł. x szer. x wys.

(mm)

Potrzebne

skrzynki

Ilość Nr zam.

EK 1 14/6-3 180 x 96 x 60 3 58 1134 –

EK 1 PPL – 1138

EK 2 14/6-3 90 x 96 x 60 6 80 1144 –

EK 2 PPL – 1148

EK 3 14/6-3 90 x 48 x 60 12 120 1154 –

EK 3 PPL – 1158

EK 111-N 14/6-2 H 137 x 87 x 96 9 48 4364 –

EK 111-N PPL – 4368

EK 111 14/6-2 137 x 87 x 110 9 48 22644 –

EK 111 PPL – 22648

Klamry

i

NIEBIESKI CZARNY PPL

Przykłady wyposażenia pojemników 14/6-3

w skrzynki EK

do 14/6-2 H do 14/6-2

Pokrywa zabezpieczająca przed kurzem (z otworem)

Zalecana do wewnątrzzakładowego transportu artykułów wrażliwych

na kurz.

Artykuł Do pojemników Ilość Nr zam.

SD-14/6-1 PS 14/6-1 10 16006

SD-14/6-2 PS 14/6-2 10 15946

SD-14/6-3 PS 14/6-3 10 13656

SD-14/6-4 PS 14/6-4 10 13666

Karty opisowe

Artykuł Do pojemników Ilość Nr zam.

EHE 182 14/6-1 i 14/6-3 100 91880

EHE 188 14/6-2, 14/6-2 H, 14/6-2 Z, 14/6-230 100 91870

Na dokumenty towarzyszące produktom. W ten sposób dokumenty

pozostają przy towarze od kompletacji aż po kontrolę końcową.

Artykuł Nr zam.

KM 14/6 15950


Wózek niskiego podnoszenia do

plastikowych pojemników serii LF i 14/7

Wózek niskiego podnoszenia

do metalowych pojemników serii 14/7

Artykuł Do pojemników dł. x szer. x wys. (mm) Nr zam.

SH 1 14/7-1, 14/7-1 Z 880 x 630 x 280 10790

Wózek niskiego podnoszenia

do metalowych pojemników serii 14/7

Pojemniki półotwarte od czoła/Pojemniki

transportowe do ustawiania w stos

Wózki niskiego podnoszenia do pojemników półotwartych od

czoła i pojemników transportowych do ustawiania w stos

Rama stalowa lakierowana, kolor niebieskoszary. Nośność maks. 200 kg.

Rolki skrętne/rolki wsporcze Ø 125/200 mm.

Artykuł Do pojemników Nr zam.

SHK 1 LF 543, 14/7-1 16720

Rama stalowa lakierowana, kolor niebieskoszary. Nośność maks. 300 kg.

Rolki skrętne/rolki wsporcze Ø 125/195 mm.

Rama stalowa lakierowana, kolor niebieskoszary. Nośność maks. 200 kg.

Rolki skrętne/rolki wsporcze Ø 125/195 mm.

Artykuł Do pojemników dł. x szer. x wys. (mm) Nr zam.

SH 2 14/7-2 725 x 480 x 185 10800

SH 2 Z 14/7-2 Z 725 x 480 x 280 na zapyt.

Wózek niskiego podnoszenia do

plastikowych pojemników serii 14/6

Rama stalowa lakierowana, kolor niebieskoszary. Nośność maks. 200 kg.

Rolki skrętne/rolki wsporcze Ø 125/200 mm.

Artykuł Do pojemników Nr zam.

SHK 1 14/6-1 16720

Wózek niskiego podnoszenia

do metalowych pojemników serii 14/6

Rama stalowa lakierowana, kolor niebieskoszary. Nośność maks. 300 kg.

Rolki skrętne/rolki wsporcze Ø 125/195 mm.

Artykuł Do pojemników dł. x szer. x wys. (mm) Nr zam.

SH 1 14/6-1 880 x 630 x 280 10790

Wózek niskiego podnoszenia

do metalowych pojemników serii 14/6

Rama stalowa lakierowana, kolor niebieskoszary. Nośność maks. 200 kg.

Rolki skrętne/rolki wsporcze Ø 125/195 mm.

Artykuł Do pojemników dł. x szer. x wys. (mm) Nr zam.

SH 2 14/6-2 725 x 480 x 185 10800

SH 2 Z 14/6-2 Z 725 x 480 x 280 na zapyt.

A17


Pojemniki magazynowe, kompletacyjne i transportowe

Pojemniki blaszane serii 14/6

A18

Krawędź umożliwiająca

składowanie w stosach

300

200

370 220

350 200

475 320

450

475 320

450

210 150

200

140

320 220

130

300

300

475 320

450

300

480 320

450

300

525 320

500 300

525 320

500 300

Stabilny uchwyt

zawiasowy

200

660 480

630

150

450

106

120

200

300

200

200

300

i

i

SZARONIEBIESKI BLACHA STALOWA

LAKIEROWANY

OCYNK.

Blacha stalowa

do dużych obciążeń mechanicznych,

lakierowana na kolor szaroniebieski albo

cynkowana ogniowo

Możliwość układania w wysokie

stosy (duża wytrzymałość)

Kompatybilne w stosie

z pojemnikami serii LF z plastiku,

14/6 z plastiku oraz serii

14/7 z plastiku i stali

Bardzo stabilne w stosie

dzięki specjalnie wyprofi lowanym brzegom

Metalowe pojemniki transportowe do ustawiania w stos serii 14/6

Artykuł Wymiary nominalne Maks. obciążenie (kg) Pojemność Nr zam.

dł. x szer. x wys. (mm) pojedynczo w stosie (Litry)

14/6-4 l 200 x 140 x 130 8 120 3,6 8130 –

14/6-4 v – 8140

14/6-3 l 300 x 200 x 150 60 1000 9,0 8100 –

14/6-3 v – 8110

14/6-B l 350 x 200 x 200 80 1000 13,0 8180 –

14/6-B v – 8190

14/6-2 G l 450 x 300 x 106 100 800 12,5 15730 –

14/6-2 G v – 15740

14/6-2 H l 450 x 300 x 120 100 1000 15,0 16520 –

14/6-2 H v – 16540

14/6-2 l 450 x 300 x 200 120 1200 25,0 8070 –

14/6-2 v – 8080

wózek SH 2 na stronie A17

14/6-2 Z l 450 x 300 x 300 150 1200 35,0 15880 –

14/6-2 Z v – 15890

14/6-A l 500 x 300 x 200 120 1200 30,0 8160 –

14/6-A v – 8170

10/6-b l 500 x 300 x 200 200 1500 30,0 8270 –

10/6-b v dużych ciężarów uchwyt nieruchomy i szyny – 8280

14/6-1 l 630 x 450 x 300 250 2500 80,0 8050 –

14/6-1 v – 8060

wózek SH 1 na stronie A17

Wersja ze stali szlachetnej, elementy uchwytów,

rozmiary specjalne na zapytanie


Kieszeń na kartkę A5

Z folii samoprzylepnej, na dokumenty towarzyszące

produktom. Otwór u góry.

Artykuł Nr zam.

FLTO 14/6 8210

Zalety profi lowanej krawędzi

Krawędź prasowana Krawędź rolowana („C”)

Pojemniki transportowe

do ustawiania w stos

Wyposażenie dodatkowe do metalowych

pojemników serii 14/6

Pokrywa transportowa

do pojemników serii 14/6

Wyprofi lowanie krawędzi w formie litery „C” powoduje niejako trzykrotne

zwiększenie grubości materiału w tym miejscu. Taki pojemnik ma dużo

większą wytrzymałość na uderzenia. Istnieje także wersja pojemnika

z krawędzią prasowaną (podwójna grubość materiału).

Perforacja dolnej części pojemnika umożliwia wypływanie środków

chemicznych i myjących po myciu produktów. Zapewnia to spełnienie

(niemieckich) przepisów dot. zapobieganiu emisjom.

Lakierowana blacha stalowa. Do transportu koleją i ciężarówką.

Pojemniki można układać w stosy także z założonymi

wiekami. Sprężynowe zapięcia można zaplombować

Artykuł do pojemników Nr zam.

VD-14/6-1 14/6-1 8220

VD-14/6-2 14/6-2 8230

VD-14/6-3 14/6-3 8240

Metalowe pojemniki serii 14/6 i 14/7

w wersji perforowanej

11 11

Schematy perforacji

Ø 7

20 20

schemat 113

schemat 112

schemat 110

20

10

20

20 20 10

66

Ø 7

Ø 2 Ø 3,5

A B A B

schemat 111

schemat 120

schemat 114

schemat 115 schemat 118

16 16 88

20 5 20

20 5 20

14 14

88

12

3

66

Ø 4,5 Ø 4,5 Ø 12

A B

11 11 11 11

5,5

Pokrywa

zabezpieczająca przed kurzem (z otworem)

Z ocynkowanej blachy stalowej. do wewnątrzzakładowego

transportu produktów wrażliwych

na kurz.

Artykuł do pojemników Ilość Nr zam.

SD-14/6-1 v 14/6-1 10 9320

SD-14/6-2 v 14/6-2 10 9330

30 30

60

30 30

Ø 3 Ø 3

Ø 10

Ø 10 Ø 10

A B B A

88

A B

3 66

8

8

8 8 16

schemat 117

30 30 15 15

60 30 30

Ø 18

schemat 116

20

20 19 20 19

15

15

A19


Pojemniki magazynowe, kompletacyjne i transportowe

Metalowe

pojemniki regałowe

A20

i

RK 301

Artykuł Oznaczenie (szer. x gł. x wys. mm) Ilość Nr zam.

RK 301 Pojemniki (160 x 300 x 100/137) 1 szt. 11550

RKE 386 Etykiety na przednią ściankę 100 szt. 11190

RKF 386 Folie ochronne 100 szt. 11920

RKT 335 Przegroda, ocynk 1 szt. 11150

RK 2386

RK 2386 Pojemniki regałowe (130 x 385 x 100) 1 szt. 18240

RKE 2386 Etykiety na przednią ściankę 100 szt. 11560

RKF 2386 Folie ochronne 100 szt. 11570

RKT 2386 Przegroda, ocynk 1 szt. 18250

RK 386

RK 386 Pojemniki regałowe (160 x 385 x 120) 1 szt. 11170

RKE 386 Etykiety na przednią ściankę 100 szt. 11190

RKF 386 Folie ochronne 100 szt. 11920

RKT 386 Przegroda, ocynk 1 szt. 11180

RK 512

RK 512 Pojemniki regałowe (160 x 486 x 120) 1 szt. 16210

RKE 386 Etykiety na przednią ściankę 100 szt. 11190

RKF 386 Folie ochronne 100 szt. 11920

RKT 512 Przegroda, ocynk 1 szt. 16340

RK 300

Polipropylen, niebieskie, podzielne na maks. 6 kieszeni, 7 skrzynek na półkę.

Artykuł Oznaczenie (szer. x gł. x wys. mm) Ilość Nr zam.

RK 300 Pojemniki regałowe (135 x 300 x 120) 25 szt. 14714

RKE 300 Etykiety 100 szt. 21700

RKF 300 Folie ochronne 100 szt. 21710

RKT 300 Przegroda 25 szt. 14720

RK 300 HO

Z niską ścianką czołową.

Polipropylen, niebieskie na max. 6 kieszeni, 7 skrzynek na półkę podzielone.

RK 300 HO Pojemniki regałowe (135 x 300 x 120) 25 szt. 14874

RKE 300 HO Etykiety 100 szt. 21720

RKF 300 HO Folie ochronne 100 szt. 21730

RKT 300 Przegroda 25 szt. 14720

RK 321

Uchwyt na etykietę na

pojemniku regałowym

Stal, niebieski lakier, max. 10 kieszeni, 6 pojemników na półkę.

Stal, ocynkowane, max. 12 kieszeni, 7 pojemników na półkę.

Stal, niebieski lakier, max. 12 kieszeni, 6 pojemników na półkę.

Stal, niebieski lakier, max. 16 kieszeni, 6 pojemników na półkę.

Plastikowe pojemniki regałowe do głębokości 300 mm

Polistyren, niebieskie, podzielne na maks. 6 kieszeni, 6 skrzynek na półkę.

Uchwyt na etykietę

na przegrodzie

RK 4386 Stal, niebieski lakier, max. 12 kieszeni, 6 pojemników na półkę.

RK 4386 Pojemniki regałowe (157 x 396 x 120/136) 1 szt. 18000

RKE 386 Etykiety na przednią ściankę 100 szt. 11190

RKF 386 Folie ochronne 100 szt. 11920

RKT 386 Przegroda, ocynk 1 szt. 11180

RK 321 Pojemniki regałowe (162 x 290 x 115) 22 szt. 1674

RKE 321 Etykiety na przednią ściankę 100 szt. 1720

RKF 321 Folie ochronne 100 szt. 1790

RKT 321 Przegroda 25 szt. 1684

RKE 500 N Etykiety na przegrodę 100 szt. 1740

RKF 500 N Folie ochronne 100 szt. 1800

Przegroda

995

* tylko do skrzynek nie

posiadających blokady

995

995

* tylko do skrzynek nie

posiadających blokady

995

* tylko do skrzynek nie

posiadających blokady

Pozostałe informacje dotyczące niezależnych od systemu wariantów przy zastosowaniu półek

o wysokości 30 lub 40 mm na zapytanie

995

995

995

995

100

*

159

100

159

120

159

120

*

159

120

*

159

120

159

120

159

115

159


i

NIEBIESKI

Wersja ze stali, polipropylenu i polistyrenu

Kompatybilne z regałami półkowymi fi rmy

SSI SCHÄFER

Bogate wyposażenie

etykiety i przegrody

(doskonałe w małych i dużych magazynach)

Wersja przewodząca na zapytanie

995

995

995

995

995

995

995

995

BLACHA

OCYNKOWANY

BLACHA

LAKIEROWANA NA

KOLOR NIEBIESKI

64

106

106

66

106

106

115

159

115

159

64

106

106

115

159

115

159

121

159

RK 400 S

Polistyren, niebieskie, podzielne na maks. 8 kieszeni, 10 pojemników na 1 półkę.

Artykuł Oznaczenie (szer. x gł. x wys. mm) Ilość Nr zam.

RK 400 S Pojemniki regałowe (97 x 390 x 64) 22 szt. 17984

RKE 400 S Etykiety na przednia ściankę 100 szt. 1730

RKF 400 S Folie ochronne 100 szt. 1810

RKT 400 S Przegroda 25 szt. 17994

RKE 400 S Etykiety na przegrodę 100 szt. 1730

RKF 400 S Folie ochronne 100 szt. 1810

RK 400

Polistyren, niebieskie, podzielne na maks. 8 kieszeni, 6 pojemników na półkę.

RK 400 Pojemniki regałowe (162 x 408 x 66) 20 szt. 17904

RKE 500 N Etykiety na przednia ściankę 100 szt. 1740

RKF 500 N Folie ochronne 100 szt. 1800

RKT 400 Przegroda 25 szt. 17914

RKE 400 Etykiety na przegrodę 100 szt. 17920

RKF 400 Folie ochronne 100 szt. 17930

RK 421

Polistyren, niebieskie, podzielne na maks. 8 kieszeni, 6 pojemników na półkę.

RK 421 Pojemniki regałowe (162 x 408 x 115) 16 szt. 16904

RKE 321 Etykiety na przednia ściankę 100 szt. 1720

RKF 321 Folie ochronne 100 szt. 1790

RKT 5/421 Przegroda 25 szt. 16924

RKE 400 Etykiety na przegrodę 100 szt. 17920

RKF 400 Folie ochronne 100 szt. 17930

RK 421 B

Polistyren, niebieskie, podzielne na maks. 8 kieszeni, 4 pojemników na półkę.

RK 421 B Pojemniki regałowe (243 x 390 x 115) 13 szt. 1564

RKE 321 Etykiety na przednią ścianę 100 szt. 1720

RKF 321 Folie ochronne 100 szt. 1790

RKT 5/421 B Przegroda 25 szt. 1574

RKE 500 N Etykiety na przegrodę 100 szt. 1740

RKF 500 N Folie ochronne 100 szt. 1800

RK 500 N

Polistyren, niebieskie, podzielne na maks. 10 kieszeni, 6 pojemników na półkę.

RK 500 N Pojemniki regałowe (162 x 490 x 64) 40 szt. 1584

RKE 500 N Etykiety na przednią ścianę 100 szt. 1740

RKF 500 N Folie ochronne 100 szt. 1800

RKT 500 N Przegroda 25 szt. 1594

RKE 500 N Etykiety na przegrodę 100 szt. 1740

RKF 500 N Folie ochronne 100 szt. 1800

RK 521

Polistyren, niebieskie, podzielne na maks. 10 kieszeni, 6 pojemników na półkę.

RK 521 Pojemniki regałowe (162 x 508 x 115) 20 szt. 16914

RKE 321 Etykiety na przednią ścianę 100 szt. 1720

RKF 321 Folie ochronne 100 szt. 1790

RKT 5/421 Przegroda 25 szt. 16924

RKE 400 Etykiety na przegrodę 100 szt. 17920

RKF 400 Folie ochronne 100 szt. 17930

RK 521 B

Polistyren, niebieskie, podzielne na maks. 10 kieszeni, 4 skrzynek na półkę.

RK 521 B Pojemniki regałowe (243 x 490 x 115) 10 szt. 1554

RKE 321 Etykiety na przednią ścianę 100 szt. 1720

RKF 321 Folie ochronne 100 szt. 1790

RKT 5/421 B Przegroda 25 szt. 1574

RKE 500 N Etykiety na przegrodę 100 szt. 1740

RKF 500 N Folie ochronne 100 szt. 1800

RK 522

Polipropylen, niebieskie podzielne na maks. 4 kieszeni, 5 pojemników na półkę.

RK 522 PP Pojemniki regałowe (190 x 520 x 121) 15 szt. 1874

RKE 522 S Etykiety na przednia ściankę 100 szt. 4520

RKF 522 S Folie ochronne 100 szt. 4530

RKE 522 L Etykiety na ścianę wzdłużną 100 szt. 4500

RKF 522 L Folie ochronne 100 szt. 4510

RKT 522 PP Przegroda 25 szt. 1880

Pojemniki regałowe

Plastikowe pojemniki regałowe

do głębokości 400/500 mm

A21


Pojemniki magazynowe, kompletacyjne i transportowe

Plastikowe pojemniki regałowe

do głębokości 600 mm

A22

RK 619-02

podzielne na maks. 11 kieszeni, 8 skrzynek na półkę.

Artykuł Oznaczenie (szer. x gł. x wys. mm) Ilość Nr zam.

RK 619-02 Pojemniki regałowe (116 x 599 x 90) 20 szt. 20954

RKE 619 Etykiety na przednią ścianę 100 szt. 20910

RKF 619 Folie ochronne 100 szt. 20920

RKT 61 Przegroda 25 szt. 21154

RKE 619 Etykiety na przegrodę 100 szt. 20910

RKF 619 Folie ochronne 100 szt. 20920

RK 619-01

RK 619-01 Pojemniki regałowe (116 x 620 x 90) 20 szt. 21144

RKE 619 Etykiety na przednią ścianę 100 szt. 20910

RKF 619 Folie ochronne 100 szt. 20920

RKT 61 Przegroda 25 szt. 21154

RKE 619 Etykiety na przegrodę 100 szt. 20910

RKF 619 Folie ochronne 100 szt. 20920

RK 629-02 Pojemniki regałowe (232 x 599 x 90) 10 szt. 20964

RKE 629 Etykiety na przednią ścianę 100 szt. 20930

RKF 629 Folie ochronne 100 szt. 20940

RKT 62 Przegroda 25 szt. 21174

RKE 629 Etykiety na przegrodę 100 szt. 20930

RKF 629 Folie ochronne 100 szt. 20940

RK 629-01 Pojemniki regałowe (232 x 620 x 90) 10 szt. 21164

RKE 629 Etykiety na przednią ścianę 100 szt. 20930

RKF 629 Folie ochronne 100 szt. 20940

RKT 62 Przegroda 25 szt. 21174

RKE 629 Etykiety na przegrodę 100 szt. 20930

RKF 629 Folie ochronne 100 szt. 20940

RK 621 Pojemniki regałowe (162 x 590 x 115) 12 szt. 1894

RKE 321 Etykiety na przednią ścianę 100 szt. 1720

RKF 321 Folie ochronne 100 szt. 1790

RKT 5/421 Przegroda 25 szt. 16924

RKE 400 Etykiety na przegrodę 100 szt. 17920

RKF 400 Folie ochronne 100 szt. 17930

RK 621 B

Polipropylen, niebieskie

podzielne na maks. 12 kieszeni, 8 skrzynek na półkę.

RK 629-02

Polipropylen, niebieskie

podzielne na maks. 11 kieszeni, 4 skrzynek na półkę.

RK 629-01

Polypropylen, niebieskie

podzielne na maks. 12 kieszeni, 4 skrzynek na półkę.

RK 621

Polipropylen, niebieskie

Polistyren, niebieskie

podzielne na maks. 12 kieszeni, 6 skrzynek na półkę.

Polistyren, niebieskie

podzielne na maks. 12 kieszeni, 6 skrzynek na półkę.

RK 621 B Pojemniki regałowe (243 x 590 x 115) 8 szt. 1904

RKE 321 Etykiety na przednią ścianę 100 szt. 1720

RKF 321 Folie ochronne 100 szt. 1790

RKT 5/421 B Przegroda 25 szt. 1574

RKE 500 N Etykiety na przegrodę 100 szt. 1740

RKF 500 N Folie ochronne 100 szt. 1800

995

995

995

995

995

995

90

159

90

159

90

159

90

159

115

159

115

159


i

NIEBIESKI

Wersja ze stali, polipropylenu i polistyrenu

Kompatybilne z regałami półkowymi fi rmy

SSI SCHÄFER

Bogate wyposażenie

etykiety i przegrody

(doskonałe w małych i dużych magazynach)

Wersja przewodząca na zapytanie

RK-SB 3 Polistyren, niebieskie

995

995

995

147

212

147

212

147

212

niepodzielne, 6 pojemników na półkę.

Artykuł Oznaczenie (szer. x gł. x wys. mm) Ilość Nr zam.

RK-SB 3 Pojemniki regałowe (145 x 320 x 147) 1 szt. 1714

RKE/SB 1 Etykiety na przednią ścianę 100 szt. 1630

RKF/SB 1 Folie ochronne 100 szt. 1640

RK-SB 2

niepodzielne, 3 pojemniki na półkę.

RK-SB 2 Pojemniki regałowe (295 x 320 x 147) 1 szt. 1704

RKE/SB 1 Etykiety na przednią ścianę 100 szt. 1630

RKF/SB 1 Folie ochronne 100 szt. 1640

RK-SB 1

Polistyren, niebieskie

Polistyren, niebieskie

niepodzielne, 1 x RK-SB 1 i 1 x RK-SB 2 na półkę lub

1 x RK-SB 1 i 2 x RK-SB 3 na półkę.

RK-SB 1 Pojemniki regałowe (595 x 320 x 147) 1 szt. 1694

RKE/SB 1 Etykiety na przednią ścianę 100 szt. 1630

RKF/SB 1 Folie ochronne 100 szt. 1640

Pojemniki regałowe

Plastikowe pojemniki regałowe

do głębokości 300 mm

A23


Pojemniki magazynowe, kompletacyjne i transportowe

A24

Obszary zastosowań

Wymiary podstawy (mm)

Materiał standardowy

Maks. ciężar zawartości*

Maks. ciężar w stosie*

Podlega recyklingowy

Wersja przewodząca prąd

Możliwość ustawiania w stosach

Obsługa ręczna

Kodowanie

Przenośniki

Automatyczne podnośniki

Automatyczne urządzenia ciągnące

Automatyczne chwytaki

* wartość orientacyjna przy

równomiernie rozłożonym

ciężarze, w zależności

od wybranej wersji dna

i z uwzględnieniem

przeznaczenia

Przegląd pojemników o znormalizowanych

wymiarach Euro

Obszerna paleta pojemników fi rmy SSI SCHÄFER

wykonanych w formacie określonym przez Normę

Europejską pozwala na oszczędną kompletację,

transport i przechowywanie wyrobów. Wymiary

wszystkich pojemników dostosowane są do

Seria EF Seria MF Seria LTB

Pojemniki Euro-Fix

Pojemniki wielofunkcyjne

Pojemniki

magazynowe i transportowe

Pojemniki to transportu ręcznego i au- Doskonałe w magazynach

Do wszelkich zastosowań. Do realizacji

tomatycznego. Ponad 150 wariantów automatycznych i na produkcji oraz ciągłego przepływu artykułów i detali w

pojemników zamkniętych i otwartych, jako opakowania wielokrotnego użytku transporcie i magazynie

opakowanie wielokrotnego użytku, do w transporcie zewnętrznym

transportu zewnętrznego i wewnętrznego

we wszystkich branżach

Nowość: z systemem przegród

200 x 150, 300 x 200

200 x 150

400 x 300

400 x 300, 400 x 400

300 x 200

600 x 400

600 x 400, 800 x 600

400 x 300

600 x 400

800 x 600

Polipropylen

Polipropylen

Polipropylen

20 kg, 50 kg, 70 kg

35 kg, 50 kg, 70 kg

50 kg, 70 kg

600 kg

600 kg

600 kg✔ ✔✔ ✔ ✔


✔ ✔

wielkości palet Euro, zarówno transportowych jak

i przeznaczonych do magazynów półautomatycznych

i automatycznych. Pojemniki tej serii fi rmy

SSI SCHÄFER znajdują zastosowanie we wszystkich

branżach.

Pozostałe

informacje Na stronie A26 Od strony A36 Od strony A38

Na zapytaniei

Różnorodne systemy

pojemników w

wymiarach Euro

Seria LTF Seria LTS Seria KLT

Pojemnik

Pojemnik

Pojemniki KLT

magazynowo-transportowy Fix magazynowo-transportowy

Pojemniki do magazynów

Bardzo wytrzymały e pojemniki do

Do realizacji przepływu materiałów

automatycznych i jako opakowanie magazynów automatycznych

zgodnie z normą VDA w przemyśle

wielokrotnego użytku w transporcie

samochodowym między producentem

zewnętrznym

samochodów a poddostawcami

Nowość: z systemem przegród

Seria R-, RL-, C-, F- i L-KLT

600 x 400

Polipropylen

35 kg, 50 kg, 70 kg

600 kg


Na zapytanie300 x 200

400 x 300

600 x 400

50 kg

600 kg


✔ ✔

Polipropylen

Na zapytanie

Od strony A42 Od strony A46 Od strany A60
300 x 200

400 x 300

600 x 400

800 x 600

20 kg, 50 kg

600 kg
Pojemniki o znormalizowanych

wymiarach Euro

Polipropylen

Na zapytanie

urządzenia chwytakowe/klamrowe

A25


Pojemniki magazynowe, kompletacyjne i transportowe

Seria EF – pojemniki do transportu

ręcznego i automatycznego

A26

Pojemniki Euro-Fix – seria EF

Dzięki dostępnym 25 rozmiarom i 150 wariantom

pojemniki serii EF fi rmy SSI SCHÄFER

zapewniają ekonomiczne przygotowanie,

transport i magazynowanie towarów. Solidne

krawędzie pozwalają na układanie pojemników

w stosy – niezależnie od zawartości – o wadze

do 600 kg.

Seria pojemników EF istnieje także w wersji

przewodzącej elektryczność.

200 150

300 200

300 200

300 200

400 300

400 300

400 300

400 300

117

117

170

220

400 300 40

75

80

120

130

Uchwyty do transportu

ręcznego na ścianach

czołowych i wzdłużnych

Miejsce na etykietę

Standardowe pojemniki EF

Artykuł Użyteczne wym. wew

dł. x szer. x wys. (w stosie) w mm

Specjalnie wyprofi lowany brzeg

Pojemność

(litry)

Dno Ścianki Nr zam. Nr zam.

EF 2120 PP 152 x 104 x 102 1,9 22031 22035 –

EF 2120 PPL – – 22038

EF 3120 PP 252 x 152 x 102 4,2 22021 22025 –

EF 3120 PPL – – 22028

EF 3170 PP 252 x 152 x 147 6,5 22261 22265 –

EF 3170 PPL – – 22268

EF 3220 PP 252 x 152 x 197 9,0 22931 22935 –

EF 3220 PPL – – 22938

EF 4040 PP 357 x 257 x 27 3,5 15501 15505 –

EF 4040 PPL – – 15508

EF 4070 PP 357 x 257 x 60 6,5 21741 21745 –

EF 4070 PPL – – 21748

EF 4080 PP 357 x 257 x 67 7,3 15511 15515 –

EF 4080 PPL – – 15518

EF 4120 PP 354 x 254 x 105 10,8 14891 14895 –

EF 4120 PPL – – 14898

EF 4121 PP 16151 16155 –

EF 4123 PP 354 x 254 x 102 10,8 14901 14905 –

EF 4130 PP 356 x 256 x 116 11,9 15351 15355 –

EF 4130 PPL – – 15358

EF 4131 PP 15361 15365 –

ściany

zamknięte

Żebra stabilizujące

ścianki

ściany

ażurowe

Podłużny otwór do zamocowania

zawiasów wieka

Duże powierzchnie przeznaczone

na znaki lub naklejenie

etykiety

dno

wzmocnione


i

CZERWONY SZARY

inne kolory na

zapytanie

Polipropylen

niewrażliwy na większość olejów, kwasów i ługów, na

przenośnikach tłumi hałas, odporny na temperatury w

przedziale od -20° do +100° C

Niepodatne na odkształcenia i wytrzymałe

Gładkie wewnętrzne powierzchnie ścian

ułatwiają czyszczenie

Mocne krawędzie

umożliwiają układanie w stos do 600 kg

Optymalne użebrowanie

zapewnia bezpieczne magazynowanie i transport

Kompatybilne

ze wszystkimi pojemnikami Euro

Szeroka oferta

25 rozmiarów i ponad 150 wariantów

Przewodzący prąd polipropylen (PPL)

Rezystancja

skrośna

normalny PE/PP PPL

1018 Rezystancja

Ohm x cm< 10³ Ohm x cm

powierzchniowa 1014 CZARNY PPL

Ohm 10⁴ Ohm

Standardowe pojemniki EF

Artykuł Użyteczne wym wewn.

dł. x szer. x wys. (w stosie) w mm

Pojemność

(litry)

Seria EF ze wzmocnionym dnem

Do szczególnie dużych obciążeń opracowano

odpowiedni typ pojemnika posiadający

wzmocnione żebrami dno, które wytrzymuje

obciążenia do 50 kg.

Szczególnie w magazynach automatycznych

konieczne są wytrzymałe pojemniki o dużej

nośności.

Nie zawsze dostępne, należy złożyć zapytanie.

Dno Ścianki Nr zam. Nr zam.

EF 4140 PP 353 x 253 x 116 12,7 22271 22275 –

EF 4140 PPL – – 22278

EF 4141 PP 22331 22335 –

EF 4143 PP 353 x 253 x 114 12,4 22341 22345 –

EF 4170 PP 353 x 253 x 146 15,5 22161 22165 –

EF 4170 PPL – – 22168

EF 4171 PP 22171 22175 –

EF 4173 PP 353 x 253 x 144 15,2 22181 22185 –

EF 4170 VB PP 355 x 255 x 127 13,8 23161 23165 –

EF 4220 PP 353 x 253 x 196 20,2 14951 14955 –

EF 4220 PPL – – 14958

EF 4221 PP 14961 14965 –

EF 4223 PP 353 x 253 x 194 19,9 14971 14975 –

EF 4320 PP 359 x 259 x 306 29,5 14741 14745 –

EF 4320 PPL – – 14748

EFR 4070 PP nasadka na obudowę do zwiększenia 21751 21755 –

EFR 4070 PPL wysokości wewnętrznej o 63 mm – – 21758

EF 4440 PP 352 x 352 x 396 53,9 22351 22355 –

EF 4441 PP 22361 22365 –

EF 4443 PP 352 x 352 x 394 53,5 22371 22375 –

ściany

zamknięte

ściany ażurowe

dno

wzmocnione

Pojemniki o znormalizowanych

wymiarach Euro

Seria EF standard

Gładkie dno standardowe

(maks. ciężar zawartości 20 kg)

Wzmocnione dno typu VB-S5 ze zoptymalizowanymi

promieniami krzywizn zapewnia

ciche przesuwanie się pojemnika na przenośniku

(maks. ciężar zawartości 50 kg)

400 300

400 300

400 300

400 300

400 300

400 400

uchwyt zamknięty** uchwyt otwarty** uchwyt dolny ** uchwyt zamknięty ukośny**

** Nie zawsze dostępne, należy złożyć zapytanie.

140

170

220

320

81

420

A27


Pojemniki magazynowe, kompletacyjne i transportowe

A28

600 400

600 400

600 400

600 400

600 400

600 400

600 400

600 400

600 400

Seria EF standard

(ciąg dalszy)

75

120

140

150

170

180

220

240

285

Standardowe pojemniki EF

i

Artykuł Użyteczne wym. wew.

dł. x szer. x wys. (w stosie) w mm

CZERWONY

Pojemność

(litry)

SZARY CZARNY PPL

inne kolory na

zapytanie

Dno Ścianki Nr zam. Nr zam.

EF 6070 PP 555 x 355 x 59 14,3 22041 22045 –

EF 6070 PPL – – 22048

EF 6120 PP 552 x 352 x 96 23,3 16111 16115 –

EF 6120 PPL – – 16118

EF 6121 PP 16121 16125 –

EF 6123 PP 22,7 16141 16145 –

EF 6120 VB PP 555 x 355 x 77 19,6 23171 23175 –

EF 6120 VB PPL – – 23178

EF 6140 PP 552 x 352 x 116 27,4 22231 22235 –

EF 6140 PPL – – 22238

EF 6141 PP 22241 22245 –

EF 6143 PP 552 x 352 x 113 26,8 22251 22255 –

EF 6140 VB PP 555 x 355 x 97 23,7 23181 23185 –

EF 6140 VB PPL – – 23188

EF 6150 PP 552 x 352 x 127 29,4 21951 21955 –

EF 6150 PPL – – 21958

EF 6151 PP 21961 21965 –

EF 6153 PP 552 x 352 x 124 28,8 21971 21975 –

EF 6150 VB PP 555 x 355 x 108 26,0 21891 21895 –

EF 6150 VB PPL – – 21898

EF 6170 PP 559 x 359 x 154 34,2 15371 15375 –

EF 6170 PPL – – 15378

EF 6180 PP 552 x 352 x 156 35,4 15661 15665 –

EF 6180 PPL – – 15668

EF 6181 PP 22051 22055 –

EF 6183 PP 552 x 352 x 153 34,8 22061 22065 –

EF 6180 VB PP 555 x 355 x 137 31,8 21981 21985 –

EF 6180 VB PPL – – 21988

EF 6220 PP 551 x 351 x 196 43,5 14851 14855 –

EF 6220 PPL – – 14858

EF 6221 PP 16091 16095 –

EF 6223 PP 551 x 351 x 193 42,9 14861 14865 –

EF 6220 VB PP 555 x 355 x 177 39,9 21861 21865 –

EF 6220 VB PPL – – 21868

EF 6240 PP 552 x 352 x 216 47,5 22091 22095 –

EF 6240 PPL – – 22098

EF 6241 PP 22141 22145 –

EF 6243 PP 552 x 352 x 213 46,9 22151 22155 –

EF 6420 VP PP 555 x 355 x 197 43,9 22911 22915 –

EF 6280 PP 551 x 351 x 260 56,6 21921 21925 –

EF 6280 PPL – – 21928

EF 6281 PP 21931 21935 –

EF 6283 PP 551 x 351 x 258 56,0 21941 21945 –

EF 6280 VB PP 551 x 351 x 258 53,0 21881 21885 –

EF 6280 VB PPL – – 21888

ściany

zamknięte

ściany ażurowe

dno

wzmocnione


Standardowe pojemniki EF

Artykuł Użyteczne wym. wew.

dł. x szer. x wys. (w stosie) w mm

Pojemność

(litry)

Seria EF standard

Dno Ścianki Nr zam. Nr zam.

EF 6320 PP 552 x 352 x 295 63,7 14831 14835 –

EF 6320 PPL – – 14838

EF 6321 PP 16071 16075 –

EF 6323 PP 552 x 352 x 293 63,1 14841 14845 –

EF 6320 VB PP 555 x 355 x 277 60,2 21871 21875 –

EF 6320 VB PPL – – 21878

EF 6420 PP 551 x 351 x 395 83,8 14921 14925 –

EF 6420 PPL – – 14928

EF 6421 PP 14931 14935 –

EF 6423 PP 551 x 351 x 393 83,2 14941 14945 –

EF 6420 VB PP 555 x 355 x 377 80,4 21991 21995 –

EF 6420 VB PPL – – 21998

EFR 6070 PP nasadka na obudowę do zwiększenia 22071 22075 –

EFR 6070 PPL wysokości wewnętrznej o 63 mm – – 22078

EF 8320 PP 754 x 554 x 286 122,0 14881 14885 –

EF 8320 PPL – – 14888

EF 8321 PP 22131 22135 –

EF 8320 SB PP 754 x 554 x 279 120,0 15521 15525 –

ściany

zamknięte

ściany ażurowe

Pojemniki o znormalizowanych

wymiarach Euro

dno

wzmocnione

600

400

600 400

600 400

800

Półka specjalna

320

320

420 81

A29


Pojemniki magazynowe, kompletacyjne i transportowe

Pojemniki EF – seria specjalna

A30

Specjalne pojemniki Euro-Fix

Poszczególne typy tych pojemników mogą posiadać ścianki pełne albo ażurowe, otwory

na ścianach wzdłużnych albo czołowych lub też kombinacje różnych otworów. Są to

produkty niestandardowe, dlatego przed zamówieniem należy złożyć zapytanie.

300

300

300

180 85

300

180

300

400

310

300

190

120

205

80

120

120

140

220

220

320

220

i

CZERWONY SZARY

Specjalne pojemniki EF o wymiarach podstawy 400 x 300 mm

Artykuł Wersja Użyteczne wym. wew. dł. x

szer. x wys. (w stosie) w mm

inne kolory na

zapytanie

Zalety jak standardowych pojemników EF lecz w

następujących wersjach specjalnych:

Ścianki czołowe i podłużne otwarte w połowie,

w 3/4 lub maksymalnie

Ścianki czołowe

i podłużne otwarte aż do dna

Strony czołowe perforowane

Na otwartych ściankach czołowych

opcjonalnie klapy

Uchwyt dolny lub ukośny

Zmniejszone zagłębienie w pojemnik dolny

Dodatkowy uchwyt na etykietę

Wymiary podstawy:

400 x 300 mm / 600 x 400 mm /

800 x 600 mm

Poj.

(litry)

Dno Ścianki Nr zam.

EF 4120 G1 Ściany czołowe perforowane 354 x 254 x 105 10,8 92201 92205

EF 4120 G2 Ściana czołowa z uchwytem 354 x 254 x 105 10,8 92211 92215

EF 4121 G2 na etykietę, ściana przeciwna 354 x 254 x 105 10,8 95611 95615

EF 4123 G2 z uchwytem dolnym 354 x 254 x 102 10,8 95631 95635

EF 4140 L1 1 ściana czołowa 353 x 253 x 116 12,7 23191 23195

górą otwarta

EF 4220 F1 1 ściana czołowa 353 x 253 x 196 20,2 92251 92255

EF 4221 F1 górą półotwarta, 353 x 253 x 196 20,2 95641 95645

EF 4223 F1 z uchwytem ukośnym 353 x 253 x 194 19,9 95661 95665

EF 4220 F2 Obie ściany czołowe z 353 x 253 x 196 20,2 92261 92265

EF 4221 F2 uchwytem ukośnym 353 x 253 x 196 20,2 95651 95655

EF 4223 F2 353 x 253 x 194 19,9 95671 95675

EF 4220 F3 1 ściana wzdłużna 353 x 253 x 196 20,2 92961 92965

górą otwarta,

z uchwytem na etykietę

EF 4320 H1 1 ściana czołowa w 359 x 259 x 306 29,5 95691 95695

3/4 otwarta,

opcjonalnie z klapą

ściany

zamknięte

ściany

ażurowe


Pojemniki EF – seria specjalna

Specjalne pojemniki EF o wymiarach podstawy 600 x 400 mm

Artykuł Wersja Użyteczne wym. wew. dł. x

szer. x wys. (w stosie) w mm

Poj.

(litry)

Dno Ścianki Nr zam.

EF 6120 E1 Zmniejszone zanurzenie, 552 x 352 x 106 23,3 92291 92295

EF 6121 E1 o 10 mm większa wys. wew. 552 x 352 x 106 23,3 92301 92305

EF 6123 E1 w stosie 552 x 352 x 103 22,7 92311 92315

EF 6240 C2 552 x 352 x 226 47,5 92521 92525

EF 6241 C2 552 x 352 x 226 47,5 92541 92545

EF 6243 C2 552 x 352 x 213 46,9 92561 92565

EF 6240 C1 1 ściana czołowa 552 x 352 x 216 47,5 92511 92515

EF 6241 C1 maksymalnie otwarta 552 x 352 x 216 47,5 92531 92535

EF 6243 C1 552 x 352 x 213 46,9 92551 92555

EF 6420 A4 551 x 351 x 395 83,8 92831 92835

EF 6421 A4 551 x 351 x 395 83,8 92881 92885

EF 6423 A4 551 x 351 x 393 83,2 92931 92935

EF 6320 B3 1 ściana czoł. całkowicie otw. 552 x 352 x 295 63,7 92621 92625

EF 6321 B3 552 x 352 x 295 63,7 92681 92685

EF 6323 B3 552 x 352 x 293 63,1 92741 92745

EF 6420 A2 551 x 351 x 395 83,8 92811 92815

EF 6421 A2 551 x 351 x 395 83,8 92861 92865

EF 6423 A2 551 x 351 x 393 83,2 92911 92915

EF 6420 A10 551 x 351 x 395 83,8 95701 95705

EF 6421 A10 551 x 351 x 395 83,8 95731 95735

EF 6423 A10 551 x 351 x 393 83,2 95761 95765

EF 6320 B6 1 ściana czołowa 552 x 352 x 295 63,7 92651 92655

EF 6321 B6 górą otwarta 552 x 352 x 295 63,7 92711 92715

EF 6323 B6 552 x 352 x 293 63,1 92771 92775

EF 6320 B8 552 x 352 x 295 63,7 95791 95795

EF 6321 B8 552 x 352 x 295 63,7 95811 95815

EF 6323 B8 552 x 352 x 293 63,1 95831 95835

EF 6420 A3 551 x 351 x 395 83,8 92821 92825

EF 6421 A3 551 x 351 x 395 83,8 92871 92875

EF 6423 A3 551 x 351 x 393 83,2 92921 92925

EF 6220 D5 1 ściana czołowa otwarta 551 x 351 x 196 43,5 95851 95855

EF 6221 D5 w 2/3 551 x 351 x 193 43,5 95861 95865

EF 6223 D5 551 x 351 x 193 42,9 95891 95895

EF 6320 B2 552 x 352 x 295 63,7 92611 92615

EF 6321 B2 552 x 352 x 295 63,7 92671 92675

EF 6323 B2 552 x 352 x 293 63,1 92731 92735

EF 6320 B1 1 ściana czołowa półotwarta 552 x 352 x 295 63,7 92601 92605

EF 6321 B1 552 x 352 x 295 63,7 92661 92665

EF 6323 B1 552 x 352 x 293 63,1 92721 92725

EF 6420 A1 551 x 351 x 395 83,8 92801 92805

EF 6421 A1 551 x 351 x 395 83,8 92851 92855

EF 6423 A1 551 x 351 x 393 83,2 92901 92905

EF 6220 D1 1 ściana czołowa 551 x 351 x 196 43,5 92411 92415

EF 6221 D1 górą półotwarta 551 x 351 x 196 43,5 95871 95875

EF 6223 D1 551 x 351 x 193 42,9 95901 95905

EF 6320 B5 1 ściana czołowa półotwarta 552 x 352 x 295 63,7 92641 92645

EF 6321 B5 z metalową zasuwą, 552 x 352 x 295 63,7 92701 92705

EF 6323 B5 zasuwa z zatrzaskiem 552 x 352 x 293 63,1 92761 92765

EF 6320 B7 1 ściana czołowa ze 552 x 352 x 295 63,7 95801 95805

EF 6321 B7 specjalnym uchwytem 552 x 352 x 295 63,7 95821 95825

EF 6323 B7 na etykiety 552 x 352 x 293 63,1 95841 95845

ściany

zamknięte

ściany ażurowe

Pojemniki o znormalizowanych

wymiarach Euro

400

C1

355

400

B3

280

400

B5

240

126

320

400

A4

355

400

A10

278

400

A2

278

400

400

B6 B8

278

400

207

263

B1

278 102

186

Z opcją na klapę

1 ściana czołowa w

2/3 górą otwarta

400

D5

278

163

240

320

320

220

320

600

278

400

A3

278

400

B2

278

400

A1

278

400

D1

278

400

B7

256

301

197

361

151

120 110

141

100

365

420

420

420

320

420

320

420

220

320

A31


Pojemniki magazynowe, kompletacyjne i transportowe

A32

400

D8

278

400

B9

278

600

B4

480

600

A5

482

600

A9

482

600

A7

528

600

J1

477

140

295

220

320

241

174

210

365

150

320

420

420

420

320

i

Pojemniki EF – seria

specjalna (ciąg dalszy)

CZERWONY SZARY

inne kolory na

zapytanie

Specjalne pojemniki EF o wymiarach podstawy 600 x 400 i 800 x 600 mm

Artykuł Wersja Użyteczne wym. wew. dł. x Poj. Dno Ścianki Nr zam.

szer. x wys. (w stosie) w mm. (litry)

EF 6220 D8 1 ściana czołowa 551 x 351 x 195 43,5 92971 92975

otwarta aż do dna

EF 6320 B9 1 ściana czołowa otwarta 552 x 352 x 295 63,6 92981 92985

na całej wysokości

EF 6320 B4 1 ściana wzdłużna 552 x 352 x 295 63,7 92631 92635

EF 6321 B4 otwarta aż do dna 552 x 352 x 295 63,7 92691 92695

EF 6323 B4 552 x 352 x 293 63,1 92751 92755

EF 6420 A5 1 ściana wzdłużna półotwarta 551 x 351 x 395 83,8 92841 92845

EF 6421 A5 551 x 351 x 395 83,8 92891 92895

EF 6423 A5 551 x 351 x 393 83,2 92941 92945

EF 6420 A9 1 ściana wzdłużna 551 x 351 x 395 83,8 95711 95715

EF 6421 A9 górą półotwarta, 551 x 351 x 395 83,8 95741 95745

EF 6423 A9 dodatkowy uchwyt na etykietę 551 x 351 x 393 83,2 95771 95775

EF 6420 A7 1 ściana wzdłużna 551 x 351 x 395 83,8 95721 95725

EF 6421 A7 maksymalnie otwarta 551 x 351 x 395 83,8 95751 95755

EF 6423 A7 551 x 351 x 393 83,2 95781 95785

EF 8320 J1 1 ściana czołowa półotwarta 754 x 554 x 306 130,0 95921 95925

EF 8321 J1 uchwytem przelotowym 754 x 554 x 306 130,0 95931 95935

ściany

zamknięte

ściany

ażurowe


Pojemnik Euro-Fix EF 6220 D11

Z półotwartą ścianą czołową.

Materiał: polipropylen. Kolor: niebieski.

Wymiary zewnętrzne: dł. x szer. x wys.:

600 x 400 x 220 mm.

Wymiar otworu: szer. 278 x wys. 110 mm.

Wieko przeciwkurzowe SK 64102

Z przezroczystego plastiku.

Artykuł Nr zam.

EF 6220 D11 93904

SK 64102 93930

Pojemnik Euro-Fix EF 6320 B11

Z półotwartą ścianą czołową.

Materiał: polipropylen. Kolor: niebieski.

Wymiary zewnętrzne: dł. x szer. x wys.:

600 x 400 x 320 mm.

Wymiar otworu: szer. 278 x wys. 160 mm.

Wieko przeciwkurzowe SK 64152

Z przezroczystego plastiku.

Artykuł Nr zam.

EF 6320 B11 93894

SK 64152 93920

Pojemnik Euro-Fix EF 6420 A14

Z półotwartą ścianą czołową.

Materiał: polipropylen. Kolor: niebieski.

Wymiary zewnętrzne: dł. x szer. x wys.:

600 x 400 x 420 mm.

Wymiar otworu: szer. 278 x wys. 210 mm.

Wieko przeciwkurzowe SK 64202

Z przezroczystego plastiku.

Artykuł Nr zam.

EF 6420 A14 93884

SK 64202 93910

Zaślepka uchwytu Karty opisowe

Z PP, przeznaczona do zamykania

otworów uchwytów w przypadku

transportu drobnych elementów

w wypełnionym po brzegi pojemniku.

Otwory, pomimo zamknięcia,

umożliwiają odpowiednie uchwycenie

pojemnika.

Artykuł Ilość Nr zam.

GV-EF 50 22081 22085

Do EF 6420, EF 6320, EF 6220

i EF 6180.

Wymiary:

dł. x szer. 187 x 84 mm.

Artykuł Ilość Nr zam.

EHE 188 100 91870

Pojemniki o znormalizowanych

wymiarach Euro

Specjalne pojemniki EF – półotwarte,

z dodatkowym wyposażeniem

Uchwyt na etykietę Łącze krzyżakowe

Pasuje do użebrowań wszystkich

pojemników Euro-Fix.

Artykuł Ilość Nr zam.

EF-E 50 16010

Klamra stalowa w kształcie krzyża.

Zapobiega przesuwaniu się

pojemników EF na palecie Euro.

Artykuł Ilość Nr zam.

EFK 50 22120

A33


Pojemniki magazynowe, kompletacyjne i transportowe

Wyposażenie dodatkowe pojemników EF

standardowych i specjalnych

A34

EF-D 64

EF-D 32 EF-D 21

ADH 86

EF-D 43

EF-D 44

EF-D 64

EF-D ... H Klamra zamykająca wieko

EF-D ... SF

Rolka z tworzywa sztucznego Rolka gumowa

Pokrywy

Do wszystkich pojemników Euro-Fix w kolorze czerwonym i szarym. Szczeliny wzdłuż długich

boków pozwalają na zaplombowanie i zamknięcie pojemników. Materiał: polipropylen.

Artykuł do wymiaru

dł. x szer. (mm)

Nr zam. Artykuł Nr zam.

EF-D 21 200 x 150 21791 21795 EF-D 21 PPL 21798

EF-D 32 300 x 200 22281 22285 EF-D 32 PPL 22288

EF-D 43 400 x 300 15031 15035 EF-D 43 PPL 15038

EF-D 44 400 x 400 22291 22295 EF-D 44 PPL 22298

EF-D 64 600 x 400 15041 15045 EF-D 64 PPL 15048

FB-D 604 600 x 400, wieko nasadzane 15051 15055 FB-D 604 PPL 15058

Pokrywy zbiorcze

Jedna pokrywa do przykrycia wszystkich pojemników

na palecie Euro. Rowki znajdujące się na stronie czołowej

pokrywy umożliwiają otaśmowanie.

Artykuł dł. x szer (mm) Nr zam.

ADH 86 800 x 600 – 93628

A 1208 1200 x 800 39704 –

Pokrywa z nadlanymi hakami lub zawiasami

Pokrywa z nadlanymi hakami jest możliwa do zdemontowania a mimo to otwiera się jak

na zawiasach. Klamry zamykające pokrywy na zapytanie.

Do pokrywy z nadlanymi zawiasami dołączone są 2 pierścienie zabezpieczające i

2 klamry do zamknięcia.

Artykuł do wymiaru

dł. x szer (mm)

Roll-Fix

Taca LTS z 4 rolkami skrętnymi (Ø 80 mm).

Zamknięta platforma z polipropylenu, z krawędzią (15 mm) przystosowaną do

układania w stos.

Pasuje do pojemników o wymiarze Euro.

Nośność 200 kg.

Artykuł dł. x szer. x wys.

(mm)

Nr zam. Artykuł Nr zam.

Z hakami (zatrzask na zapytanie)

EF-D 21-H 200 x 150 39911 39915 EF-D 21-H PPL 39918

EF-D 32-H 300 x 200 39921 39925 EF-D 32-H PPL 39928

EF-D 43-H 400 x 300 39931 39935 EF-D 43-H PPL 39938

EF-D 64-H

Z zawiasami

600 x 400 39941 39945 EF-D 64-H PPL 39948

EF-D 21-S 200 x 150 21001 21005 EF-D 21-S PPL 21008

EF-D 21-SF zamontowane 21011 21015 EF-D 21-SF PPL 21018

EF-D 32-S 300 x 200 21021 21025 EF-D 32-S PPL 21028

EF-D 32-SF zamontowane 21031 21035 EF-D 32-SF PPL 21038

EF-D 43-S 400 x 300 21041 21045 EF-D 43-S PPL 21048

EF-D 43-SF zamontowane 21051 21055 EF-D 43-SF PPL 21058

EF-D 64-S 600 x 400 21081 21085 EF-D 64-S PPL 21088

EF-D 64-SF zamontowane 21091 21095 EF-D 64-SF PPL 21098

Wersja Nr zam.

RO 340 400 x 300 x 125 z rolkami z tw. sztucznego 23091 23095 –

RO 460 594 x 396 x 150 z rolkami z tw. sztucznego 22201 22205 –

RO 461 594 x 396 x 150 z rolkami gumowymi 22211 22215 –

RO 463 PPL 594 x 396 x 150 z rolkami przewodzącymi prąd – – 22190


tablo’fi x

Ekonomiczny i elastyczny system magazynowy i transportowy o prostej,

modułowej konstrukcji. Szufl ady o czterech wysokościach na narzędzia

i różne detale.

Artykuł Wersja Wymiary podstawy

dł. x szer. x wys. (mm)

Paleta na rolkach

Do przewożenia pojemników EF. Możliwość transportowania wózkami

widłowymi. Maks. wysokość stosu na palecie 1,80 m. 2 rolki skrętne

i 2 rolki wsporcze (Ø 125 mm). Prześwit 115 mm.

Maks. obciążenie 450 kg. Możliwość układania palet w stabilny stos.

Wysokość w stosie 130 mm. Kolor: czarny.

Artykuł dł. x szer. x wys. (mm) Nr zam.

RLP 86 800 x 600 x 200 93608

Wózek niskiego podnoszenia

Rama stalowa, lakierowana na kolor niebieskoszary. Nośność maks. 200 kg.

Rolki skrętne i wsporcze Ø 125/200 mm.

Do przewożenia wszystkich rodzajów pojemników EF o wymiarach

podstawy 600 x 400 mm.

Na zapytanie dostawa wersji przewodzącej prąd.

Artykuł Nr zam.

SHE Wózek niskiego podnoszenia 16170

Pojemniki o znormalizowanych

wymiarach Euro

Wyposażenie dodatkowe pojemników

EF standardowych i specjalnych

Swobodnie poruszające się wypełnione szufl ady z zatrzaskami

zapobiegającymi samoczynnemu otwieraniu.

Wymiary wew. (dno)

dł. x szer. x wys. (mm)

Nośność

(kg)

Materiał I.h. Nr zam.

TFB-S 12

pojemność

ok. 3 l

TFB-S 4

pojemność

ok. 11,5 l

TFB-S 3

pojemność

ok. 16 l

TFB-S 2

pojemność

ok. 24 l

EF-D 64 Pokrywa z krawędzią prof. 600 x 400 Polipropylen 15041 15045 –

EF-D 64 PPL PPL – – 15048

TFB-S 12 Szufl ada, do 12 szufl ad w poj. 485 x 315 x 22 480 x 310 6 Polistyren 50 – 21805 –

TFB-S 12 PPL PSL – – 21808

TFB-S 4 Szufl ada, do 4 szufl ad w pojem. 485 x 315 x 80 475 x 305 8 Polistyren 20 – 21815 –

TFB-S 4 PPL PSL – – 21818

TFB-S 3 Szufl ada, do 3 szufl ad w pojem 485 x 315 x 105 470 x 300 8 Polistyren 20 – 21825 –

TFB-S 3 PPL PSL – – 21828

TFB-S 2 Szufl ada, do 2 szufl ad w pojem. 485 x 315 x 165 465 x 305 12 Polistyren 10 – 21835 –

TFB-S 2 PPL PSL - – 21838

TFH-S 45 Uchwyt szufl ady, 12 prowadnic ze zintegrowanym zaczepem 1 – 21845 –

TFH-S 45 PPL (1 zestaw: 1 lewa, 1 prawa część boczna) – – 21848

EF 6420 A7 Pojemnik EF, 600 x 400 x 420 551 x 351 x 395 Polipropylen 1 95721 95725 –

EF 6420 A7 PPL maksymalnie otwarta ścianka podłużna PPL – – 95728

EF 6421 A7 Pojemnik EF, 600 x 400 x 420 551 x 351 x 395 Polipropylen 1 95751 95755 –

EF 6421 A7 PPL 3 ściany siatkowe PPL – – 95758

A35


Pojemniki magazynowe, kompletacyjne i transportowe

Seria MF – doskonałe pojemniki w magazynach

automatycznych i na produkcji

A36

Pojemnik wielofunkcyjny serii MF

Pojemniki wielofunkcyjne serii MF wykonują

wszystkie zadania w obszarze magazynów automatycznych

i produkcji oraz jako opakowania

wielokrotnego użytku w transporcie zewnętrznym.

Warto tu wspomnieć między innymi

podwójne dno (obwodowo) umożliwiające optymalny

ruch pojemnika z ciężkim ładunkiem po

taśmie, żebra w dnie tworzące rodzaj komór,

co zapewnia doskonałą styczność ze wszystkimi

przenośnikami oraz opatentowane otwarte

tunele żebrowe pod bieżnikiem zapobiegające

gromadzeniu się wody.

594

594

594

594

594

594

594

396

396

396

396

396

198 148

297 198

297

297

297

297

120

297

120

396

396

396

396

396

396

396

Uchwyty

do obsługi

recznej

Pole na kod

paskowy

Standardowe dno pozwalające

na poprawne

i bezpieczne manipulowanie

pojemnikiem

w magazynie automatycznym

(maks. ciężar

zawartości 35 kg)

60

120

168

220

267,5

60

68

68

120

168

220

270

Szczelina dla

zawiasów

Krawędź dolna do

sztaplowania

Środek – punkt

bazowy optyczny

Krawędź górna do sztaplowania Środek – punkt

Naroże – punkt bazowy

Pojemniki MF

Artykuł Wymiary wew. przy dnie

dł. x szer. x wys. (w stosie) (mm)

bazowy optyczny Szczelina dla

nadstawki

Pole na kod paskowy

Pojemność

(litr)

Otwór dla

plombowanej

pokrywy

Otwór

centrujący

Stabilne użebrowane

ścianki

Nr zam. Nr zam.

MF 2120 159 x 109 x 102 2,0 39044 39045 —

MF 2120 PPL — — 39048

MF 3120 259 x 160 x 102 5,2 39304 39305 —

MF 3120 PPL — — 39308

MF 3120 VB01 259 x 160 x 87 4,2 37364 37365 —

MF 4060 366 x 267 x 27 4,1 38734 38735 —

MF 4060 PPL — — 38738

MF taca 4060 S01 39034 39035 —

MF taca 4060 S01 PPL — — 39038

MF 4120 366 x 267 x 87 10,0 39314 39315 —

MF 4120 PPL — — 39318

MF 4170 366 x 267 x 134 14,6 39324 39325 —

MF 4170 PPL — — 39328

MF 4220 366 x 267 x 187 19,7 39334 39335 —

MF 4220 PPL — — 39338

MF 4270 366 x 267 x 234 24,3 39494 39495 —

MF 4270 PPL — — 39498

MF taca 6060 S01 564 x 366 x 27 8,7 38874 38875 —

MF taca 6060 S01 PPL — — na zapyt.

MF taca 6070 564 x 366 x 34 10,2 39414 39415 —

MF taca 6070 PPL — — 39418

MF 6070 564 x 366 x 34 10,2 39344 39345 —

MF 6070 PPL — — 39348

MF 6120 564 x 366 x 87 21,0 39354 39355 —

MF 6120 PPL — — 39358

MF 6170 564 x 366 x 134 30,8 39364 39365 —

MF 6170 PPL — — 39368

MF 6220 564 x 366 x 187 41,6 39374 39375 —

MF 6220 PPL — — 39378

MF 6270 564 x 366 x 237 52,0 39384 39385 —

MF 6270 PPL — — 39388


i

Polipropylen

niewrażliwy na większość olejów, kwasów i ługów,

na przenośnikach tłumi hałas, odporny na temperatury

w przedziale od -20

CZARNY PPL

Przewodzący prąd polipropylen (PPL)

o do +100o C

Niepodatne na odkształcenia i wytrzymałe

Dno z wieńcem bieżnym

zapewnia cichy ruch pojemnika

Wzmocnione dno

zapewnia poprawną i bezpieczną manipulację na magazynie

Kompatybilne

ze wszystkimi pojemnikami Euro

Optymalne użebrowanie

zapewnia bezpieczne magazynowanie i transport

Gładkie wewnętrzne powierzchnie ścian

ułatwiają czyszczenie

Dopuszczalne ciężkie ładunki

Wersja z otworami w dnie (odprowadzenie wody)

zgodnie z dyrektywą VDS możliwe zakwalifi kowanie do

klasy pożarowej 4.3.

i

NIEBIESKI SZARY

Rezystancja normalny PE/PP PPL

skrośna

10 18 Ohm x cm< 10³ Ohm x cm

Rezystancja

powierzchniowa 10 14 Ohm 10⁴ Ohm

Pojemniki MF

Artykuł Wymiary wew. przy dnie

dł. x szer. x wys. (w stosie) (mm)

Zaślepka uchwytu

Artykuł Nr zam.

GV-MF 39794 39795

Uchwyt zamknięty (wyżej) i otwarty (niżej)

Pojemność

(litr)

Nr zam. Nr zam.

MF 6320 564 x 366 x 287 62,3 39394 39395 —

MF 6320 PPL — — 39398

MF 6420 564 x 366 x 387 82,9 39404 39405 —

MF 6420 PPL — — 39408

Pokrywy

Pojemniki EK i przykłady wyposażenia

na stronach A49-A51

Pyłoszczelne, możliwość zaplombowania, stabilność w stosie także z założonyą pokrywą.

Prowadnice dla automatycznych manipulatorów transportowych. * Wersja z rowkami po

środku i na brzegach pokrywy.

Do pokrywy z nadlanymi zawiasami dołączone są 2 pierścienie zabezpieczające zawiasy

i 2 klamry służące do zamknięcia.

Artykuł do wymiaru podst. Nr zam. Artykuł Nr zam.

dł x szer. (mm)

Pokrywa

MF-D 32 300 x 200 39464 39465 — MF-D 32 PPL 39468

MF-D 43 400 x 300 39714 39715 — MF-D 43 PPL 39718

MF-D 64* 600 x 400 39744 39745 — MF-D 64 PPL 39748

Z hakami (klamry do zamykania wieka na zapytanie)

MF-D 32 H 300 x 200 39854 39855 — MF-D 32 H PPL 39858

MF-D 43 H* 400 x 300 39724 39725 — MF-D 43 H PPL 39728

MF-D 64 H* 600 x 400 39754 39755 — MF-D 64 H PPL 39758

Z zawiasami (klamry do zamykania wieka na zapytanie)

MF-D 32 S 300 x 200 39474 39475 — MF-D 32 S PPL 39478

MF-D 32 SF zamontowane 39484 39485 — MF-D 32 SF PPL 39488

MF-D 43 S* 400 x 300 39864 39865 — MF-D 43 S PPL 39868

MF-D 43 SF* zamontowane 39734 39735 — MF-D 43 SF PPL 39738

MF-D 64 S* 600 x 400 39874 39875 — MF-D 64 S PPL 39878

MF-D 64 SF*

Pokrywa zbiorcza

zamontowane 39764 39765 — MF-D 64 SF PPL 39768

ADH 86 800 x 600 — — 93628 — —

A 1208 1200 x 800 39704 — — — —

Pojemniki o znormalizowanych

wymiarach Euro

Dno FL

Na obwodzie zamknięty

wieniec bieżny (profi l

pusty) zapewnia dobre

przemieszczanie się

pojemnika na taśmach

i możliwość zabierania

dużych ciężarów (50 kg)

Dno VS 01

Dno wzmocnione,

zgrzewane, z ukosami

(rozruchowymi),

dobre zachowanie

na przenośnikach i

możliwość przyjęcia

dużych ciężarów (70 kg)

Dno HS 01

Dno wzmocnione,

zgrzewane wytrzymałe

na duże ciężary (70 kg)

Seria MF

MF-D ... H Klamra zamykająca pokrywę

MF-D ... SF

594

594

396

396

320

420

A37


Pojemniki magazynowe, kompletacyjne i transportowe

Seria LTB – lekkie i mocne pojemniki

do transportu i magazynu

A38

Pojemniki magazynowo-transportowe LTB

Nowy pojemnik LTB fi rmy SSI SCHÄFER pozwala

doskonale wykorzystać dostępną objętość

oraz posiada wzmocniony brzeg dolny i górny

oraz cztery stabilne narożniki.

Nowo opracowany rodzaj dna zapewnia

poprawny bieg pojemnika na wszelkich przenośnikach.

Dzięki tym cechom pojemnik jest bardzo

sztywny i bezpieczny w stosach. Niewielki

ciężar własny i wzmocnione standardowe dno

pozwala na obciążenie go ładunkiem wielkości

do 50 kg a w wariancie z dnem zgrzewanym

wibracyjnie (VS01) nawet 70 kg.

Oprócz wariantu standardowego pojemnik LTB

jest też dostępny w wariancie z jedno- i dwuczęściowym

wiekiem osadzonym na zawiasach

oraz z nakładanym osobnym wiekiem. Również

z wiekami (nakładanym lub na zawiasach)

pojemnik LTB może być używany do wysyłek a

także w sposób automatyczny zdejmowany ze

stosów oraz pewnie magazynowany w systemach

typu mini-load i regałach półkowych.

Ten nowy pojemnik magazynowo-transportowy

fi rmy SSI SCHÄFER jest kolejnym krokiem do

stworzenia ciągłego, automatycznego przepływu

materiałów.

599

599

599

399

399

299

299

399

399

399

120

220

120

170

220

Pojemniki magazynowo-transportowe LTB – wersja standardowa

Artykuł Wymiary wew. przy dnie

dł. x szer. x wys. uż. (mm)

Wymiary podst.

dł. x szer. (mm)

Wys. użyteczna

sztapl. (mm)

Pojemność

(litr)

Dno Nr zam.

LTB 4120 366 x 266 x 103 400 x 300 88 10,0 75704 75705

LTB 4120 VS01 366 x 266 x 103 400 x 300 88 10,0 79264 79265

LTB 4220 366 x 266 x 203 400 x 300 188 19,8 75744 75745

LTB 4220 VS01 366 x 266 x 203 400 x 300 188 19,8 79284 79285

LTB 6120 566 x 366 x 98 600 x 400 83 20,3 75784 75785

LTB 6120 VS01 566 x 366 x 98 600 x 400 83 20,3 76104 76105

LTB 6170 566 x 366 x 148 600 x 400 133 30,7 75804 75805

LTB 6170 VS01 566 x 366 x 148 600 x 400 133 30,7 76114 76115

LTB 6170-GL 553 x 354 x 166 600 x 400 151 34,5 86054 86055

LTB 6220 566 x 366 x 198 600 x 400 183 41,0 75824 75825

LTB 6220 VS01 566 x 366 x 198 600 x 400 183 41,0 76124 76125

LTB 6220-GL 553 x 354 x 216 600 x 400 201 42,3 79304 79305

Wersja GL z gładkim dnem (maks. ciężar zawartości 20 kg)

Dno zgrzewane wibracyjnie (dno VS01)


i

NIEBIESKI SZARY

inne kolory na

zapytanie

Polipropylen

niewrażliwy na większość olejów, kwasów i ługów,

na przenośnikach tłumi hałas, odporny na temperatury

w przedziale od -20 o do +100 o C

Niepodatne na odkształcenia i wytrzymałe

Wzmocnione dno

umożliwia pewne i bezpieczne magazynowanie

Dwuścienne naroże

zapewnia sztywność przy dużych obciążeniach

Gładkie wewnętrzne powierzchnie

ścian ułatwiają czyszczenie

Różnorodne uchwyty

Wersja z otworami w dnie (odprowadzenie wody)

zgodnie z dyrektywą VDS możliwe zakwalifi kowanie do

klasy pożarowej 4.3.

Kompatybilne

ze wszystkimi pojemnikami Euro

Pojemniki

przewodzące na zapytanie

Dno wzmocnione ze skorygowanymi

promieniami zapewnia cichy

bieg pojemnika na przenośnikach

(maks. ciężar ładunku 50 kg)

Uchwyty do

transportu

ręcznego

na ścianach

czołowych i

wzdłużnych

Otwór

centrujący do

automatycznego

pozycjonowania

na przenośnikach

Pojemniki magazynowo-transportowe LTB – wersja standardowa

Artykuł Wymiary wew. przy dnie

dł. x szer. x wys. uż. (mm)

Wymiary podst.

dł. x szer. (mm)

Wys. uż. w stosie

(mm)

Pojemniki o znormalizowanych

wymiarach Euro

Standardowe pojemniki serii LTB

Prowadnice

chwytaków

pionowych

Otwór na

plombę

Pole na

etykietę

Dno wzmocnione ze zgrzewaną

płytą z PP (VS)

(maks ciężar ładunku 70 kg)

Pojemność

(litr)

Dno Nr zam.

LTB 6270 566 x 366 x 248 600 x 400 233 51,4 75844 75845

LTB 6270 VS01 566 x 366 x 248 600 x 400 233 51,4 76134 76135

LTB 6320 566 x 366 x 298 600 x 400 283 61,7 75864 75865

LTB 6320 VS01 566 x 366 x 298 600 x 400 283 61,7 76144 76145

LTB 6420 566 x 366 x 398 600 x 400 383 82,3 86064 86065

LTB 6420 VS01 566 x 366 x 398 600 x 400 383 82,3 86074 86075

LTB 8320-GL 752 x 552 x 316 800 x 600 296 135,0 76244 76245

LTB 8320 VS03 752 x 555 x 296 800 x 600 276 125,0 76254 76255

LTB 8420-GL 752 x 552 x 416 800 x 600 396 175,0 76264 76265

LTB 8420 VS03 752 x 555 x 396 800 x 600 376 165,0 76274 76275

Wersja GL z gładkim dnem (maks. ciężar zawartości 20 kg)

Podwójny narożnik

zapewnia sztywność

Ergonomicznie ukształtowany uchwyt przelotowy Zamknięty uchwyt dolny Dwuścienny narożnik

Profi lowana krawędź

799

799

599

599

599

Otwór

wylotowy

wody

Dno zgrzewane wibracyjnie (dno VS01/VS03)

399

Otwór na zawias

opcjonalnego wieka

Żebra

zwiększające

stabilność

ściany

399

399

599

599

270

320

420

320

420

A39


Pojemniki magazynowe, kompletacyjne i transportowe

Seria LTB z wiekiem

dwuczęściowym

A40

Ergonomiczny

uchwyt przelotowy

599

599

599

599

599

599

2-częściowe wieko

na zawiasach

399 299

399 299

399

399

399

399

399

399

137

237

137

187

237

287

337

437

Dwuścienny narożnik z

otworem centrującym

Uchwyt

pomocniczy

i zatrzask

Rowki na taśmę

i

Uchwyt zawiasowy

Dwuścienna rama

NIEBIESKI SZARY

inne kolory na

zapytanie

Dodatkowo:

do zalet pojemników LTB (patrz strona A39

Wersja standardowa bez wieka)

Optymalna ochrona towarów przed kurzem

Zawartość zabezpieczona

przed dostępem niepowołanych osób opcjonalnie

zamek albo możliwość plombowania

Rowek pod otaśmowanie

jako dodatkowe zabezpieczenie

Możliwość wymiany pojedynczych

skrzydeł wieka dzięki zawiasom

Pojemniki

przewodzące na zapytanie

Pojemnik magazynowo-transportowy LTB z wiekiem dwuczęściowym

Artykuł Wymiary wew. Wymiary podst.

dł. x szer. x wys. (mm) dł. x szer. (mm)

Wys. uż. w Pojemność Z następującym

stosie (mm) (litr) osprzętem

Dno Nr zam.

LTB-DH 4120 366 x 266 x 103 400 x 300 88 10,0 zawiasy 4 cz. 75714 75715

LTB-DH 4120 VS01 366 x 266 x 103 400 x 300 88 10,0 zawiasy 4 cz. 79274 79275

LTB-DH 4220 366 x 266 x 203 400 x 300 188 19,8 zawiasy 4 cz. 75754 75755

LTB-DH 4220 VS01 366 x 266 x 203 400 x 300 188 19,8 zawiasy 4 cz. 79294 79295

LTB-DH 6120 566 x 366 x 98 600 x 400 83 20,3 zawiasy 4 cz. 75794 75795

LTB-DH 6120 VS01 566 x 366 x 98 600 x 400 83 20,3 zawiasy 4 cz. 76154 76155

LTB-DH 6170 566 x 366 x 148 600 x 400 133 30,7 zawiasy 4 cz. 75814 75815

LTB-DH 6170 VS01 566 x 366 x 148 600 x 400 133 30,7 zawiasy 4 cz. 76164 76165

LTB-DH 6170-GL 553 x 354 x 166 600 x 400 151 34,5 zawiasy 4 cz. 86224 86225

LTB-DH 6220 566 x 366 x 198 600 x 400 183 41,0 zawiasy 4 cz. 75834 75835

LTB-DH 6220 VS01 566 x 366 x 198 600 x 400 183 41,0 zawiasy 4 cz. 76174 76175

LTB-DH 6220-GL 553 x 354 x 216 600 x 400 201 42,3 zawiasy 4 cz. 79314 79315

LTB-DH 6270 566 x 366 x 248 600 x 400 233 51,4 zawiasy 4 cz. 75854 75855

LTB-DH 6270 VS01 566 x 366 x 248 600 x 400 233 51,4 zawiasy 4 cz. 76184 76185

LTB-DH 6320 566 x 366 x 298 600 x 400 283 61,7 zawiasy 4 cz. 75874 75875

LTB-DH 6320 VS01 566 x 366 x 298 600 x 400 283 61,7 zawiasy 4 cz. 76194 76195

LTB-DH 6420 566 x 366 x 398 600 x 400 383 82,3 zawiasy 4 cz. 86204 86205

LTB-DH 6420 VS01 566 x 366 x 398 600 x 400 383 82,3 zawiasy 4 cz. 86214 86215

Wersja GL z gładkim dnem (maks. ciężar zawartości 20 kg)

Dno zgrzewane wibracyjnie (dno VS01)

Uchwyt na etykietę Otwór pozycjonujący dla przenośników Prowadnice do automatycznych manipulatorów


i

NIEBIESKI SZARY

Pojemniki

przewodzące na zapytanie

Rowek na łapę

manipulatora

Otwór na

plombę

Prowadnice do

automatycznych

manipulatorów

Profi lowany brzeg

Dwuścienny

narożnik z otworem

centrującym

Pokrywa z

zamocowanymi uchwytami

Dwuścienny narożnik z

otworem centrującym

Jednoczęściowe wieko do pojemników magazynowo-transportowych LTB

Artykuł do skrzynek o wym. podstawy

dł. x szer. (mm)

z osprzętem Nr zam.

Wieko (klamry do zamykania wieka na zapytanie)

LTB-D 43 400 x 300 75904 75905

LTB-D 64 600 x 400 75914 75915

Z zawiasami (klamry do zamykania wieka na zapytanie)

LTB-D 43 S 400 x 300 2 klamry mocujące 76204 76205

LTB-D 64 S 600 x 400 2 klamry mocujące 76214 76215

Otwór na plombę Profi lowany brzeg Pojemnik LTB z wiekiem w stosie

Pojemniki o znormalizowanych

wymiarach Euro

Seria LTB z wiekiem

jednoczęściowym

A41


Pojemniki magazynowe, kompletacyjne i transportowe

Seria LTF –

pojemniki do magazynów automatycznych

A42

Pojemniki serii LTF

Pojemniki LTF można bezpiecznie ustawiać

w stosach także z założonymi pokrywami.

Niektóre typy pojemników magazynowotransportowych

Fix (LTF) można, zależnie od

rodzaju dna, obciążać ładunkami do 70 kg.

Ściany boczne są pionowe i dlatego wnętrze

pojemnika daje się optymalnie wykorzystać.

Specjalny kształt narożników umożliwia ustawianie

ciężkich stosów i łatwe mycie.

Pojemnik posiada kieszenie na etykietę

(format wg normy VDA), powierzchnie pod kody

paskowe, prowadnice pionowe, otwory centrujące

oraz uchwyt na transponder. Możliwe jest

zamówienie pojemników z otworami wylotowymi

wody w dnie – zgodnych z dyrektywą VDS

– w celu zakwalifi kowania do klasy pożarowej

4.3 oraz z różnymi wersjami uchwytów.

Seria LTF jest kompatybilna z elementami

systemu VDA (np. A 1208, patrz KLT).

Standardowe dno

(maks. obciążenie 35 kg)

594 396

594 396

594 396

594 396

Otwór podłużny

na zawias wieka,

kompatybilny z serią MF

Dno typu VB 01

Wzmocnione, przekątnie użebrowane dno

do dużych ciężarów (50 kg)

120

220

280

320

Możliwość

włożenia karty

magnetycznej/

transpondera

(ściany czołowe/wzdłużne)

Stabilne

powierzchnie

zderzakowe dla

manipulatorów

(na ścianach

czołowych i

wzdłużnych)

Pojemnik LTF

Artykuł Wymiary wew.

dł. x szer. x wys. uż (mm)

Otwory na plombę,

kompatybilne z

serią MF

Dno typu VB 02

Wzmocnione, przekątnie użebrowane dno z dodatkowymi

żebrami umieszczonymi obwodowo,

zapewnia doskonałe zachowanie pojemnika na

przenośniku, wytrzymałe na duże obciążenia

(50 kg)

Prowadnice chwytaków

pionowych, kompatybilne

z serią MF

Podwójne

ścianki

narożne

Pole na etykiety

ze zintegrowaną

listwą do przyklejenia

kodu

paskowego

(ściany czołowe/

wzdłużne)

Duże powierzchnie

do

przyklejenia

lub wytłoczenia

oznaczeń

Otwory

centrujące

Duże

powierzchnie

do przyklejenia

lub wytłoczenia

oznaczeń

Dno typu VS 01

Dno wzmocnione, zgrzewane, z

ukosami (rozruchowymi), doskonałe

zachowanie na przenośnikach,

bardzo duża nośność (70 kg)

Pojemność

(litr)

Dno Nr zam.

LTF 6120 564 x 366 x 87 21,0 35714 35715

LTF 6120 VB01 86084 86085

LTF 6120 VB02 86094 86095

LTF 6120 VS01 86104 86105

LTF 6220 564 x 366 x 187 42,0 35724 35725

LTF 6220 VB01 86114 86115

LTF 6220 VB02 86124 86125

LTF 6220 VS01 86134 86135

LTF 6280 564 x 366 x 247 53,8 35704 35705

LTF 6280 VB01 86144 86145

LTF 6280 VB02 86154 86155

LTF 6280 VS01 86164 86165

LTF 6320 564 x 366 x 287 62,7 35734 35735

LTF 6320 VB01 86174 86175

LTF 6320 VB02 86184 86185

LTF 6320 VS01 86194 86195

Dno zgrzewane wibracyjnie (dno VS01) Wzmocnione (dno VB01-/VB02)

Uchwyt przelotowy Uchwyt zamknięty Uchwyt muszlowy, tylko na ścianie czołowej


i

i

NIEBIESKI SZARY

inne kolory na

zapytanie

Polipropylen

niewrażliwy na większość olejów, kwasów i ługów,

na przenośnikach tłumi hałas, odporny na temperatury

w przedziale od -20 o do +100 o C

Niepodatne na odkształcenia i wytrzymałe

Dno z wieńcem

bieżnym zapewnia cichy ruch na przenośniku

Dno wzmocnione

umożliwia poprawny handling magazynie

automatycznym

Dwuścienne

naroże zapewnia odporność na duże obciążenia

Gładkie wewnętrzne

powierzchnie ścian ułatwiają czyszczenie

Różnorodne uchwyty

Wersja z otworami w dnie (odprowadzenie wody)

zgodnie z dyrektywą VDS możliwe zakwalifi kowanie do

klasy pożarowej 4.3.

Kompatybilne

ze wszystkimi pojemnikami o wymiarach Euro

Pojemniki

przewodzące na zapytanie

Pokrywa zbiorcza

Do łatwego sztaplowania na palecie EURO. Narożniki

dwuścienne przyjmujące duże obciążenia.

Artykuł dł x szer. (mm) Nr zam.

ADH 86 800 x 600 — 93628

A 1208 1200 x 800 39704 —

Z otworami na plomby

Artykuł Nr zam.

LTF-E 35750

Wkładki pojemnikowe na stronach A49-A51

i przykłady wyposażenia

Pokrywy

Wieko z hakiem z nadlanym zawiasem

i pierścieniem zabezpieczającym

Pojemniki o znormalizowanych

wymiarach Euro

Seria specjalna pojemników LTF

i ich wyposażenie

Wieko przeciwkurzowe

SK 64152-1 Pojemniki specjalne LTF 6320 B01

Z przezroczystego plastiku. Z półotwartą ścianą czołową. Wymiary zewn:

dł. 594 x szer. 396 x wys. 320 mm.

Wymiary otworu czołowego: szer. 270 x

wys. 140 mm.

Artykuł Nr zam.

SK 64152-1 93922

Artykuł Nr zam.

LTF 6320 B01 35694

Pyłoszczelne, z otworami na plomby. Pojemniki LTF można bezpiecznie ustawiać

w stosach także z założonymi wiekami. Wybrania wymagane przez automatyczne

manipulatory. * Wersja z rowkami po środku i na brzegach pokrywy.

Do wieka z nadlanymi zawiasami dołączono 2 pierścienie zabezpieczające zawiasy

i 2 klamry do zamknięcia wieka.

Artykuł wykonanie Nr zam.

MF-D 64* Pokrywa nakładana 39744 39745

MF-D 64 H* Z hakami (klamry do zamykania wieka na zapytanie) 39754 39755

MF-D 64 S* Z zawiasami (klamry do zamykania wieka na zapytanie) 39874 39875

MF-D 64 SF* Zawiasy zamontowane w fabryce 39764 39765

z klamrą do zamknięcia wieka

A43


Pojemniki magazynowe, kompletacyjne i transportowe

System przegród do

pojemników LTB i LTF

A44

Przegroda poprzeczna

Przegroda wzdłużna

Przegrody wzdłużne LTW

i

SZARY

inne kolory na

zapytanie

Od 100 sztuk pojemników istnieje

możliwość dostawy ze standardowym szablonem

otworów (patrz także strona A45)

Od 500 sztuk możliwe są pojemniki ze

specjalnym szablonem otworów

Stabilne i solidne

Proste

rozdzielanie wykonywane jedną ręką oraz

wyciąganie przegród

Ekonomiczne

Do pojemników o wymiarach podstawy

600 x 400 mm

Wzdłużne przegrody do pojemników 600 x 400 mm Poprzeczne przegrody do pojemników 600 x 400 mm

Z szarego polistyrenu, bez montażu. Z szarego polistyrenu, bez montażu.

Artykuł Wysokość Liczba

Nr zam. Artykuł Wysokość Liczba

(mm)

perforacji

(mm)

perforacji

LTW 130-0 130 – 187525

LTW 130-1 1 187535

LTW 130-2 2 187545

LTW 130-3 3 187555

LTW 130-4 4 187565

LTW 130-5 5 187575

LTW 180-0 180 – 187585

LTW 180-1 1 187595

LTW 180-2 2 187605

LTW 180-3 3 187615

LTW 180-5 5 187625

Wersja do pojemników z otwartymi uchwytami

LTW 130-0og 130 – 187635

LTW 130-1og 1 187645

LTW 130-2og 2 187655

LTW 130-3og 3 187665

LTW 130-4og 4 187675

LTW 130-5og 5 187685

LTW 180-0og 180 – 187695

LTW 180-1og 1 187705

LTW 180-2og 2 187715

LTW 180-3og 3 187725

LTW 180-5og 5 187735

Mocowanie przy pomocy

wspornika przegrody

Uchwyt przegrody

Wersja przegród „og” do pojemników z otwartymi uchwytami

Przegrody poprzeczne QTW

Nr zam.

QTW 130-0 130 – 187745

QTW 130-1 1 187755

QTW 130-2 2 187765

QTW 130-3 3 187775

QTW 130-5 5 187795

QTW 180-0 180 – 187805

QTW 180-1 1 187815

QTW 180-2 2 187825

QTW 180-3 3 187835

QTW 180-5 5 187845

Do zamocowania przegród wzdłużnych i poprzecznych.

Na jedną przegrodę wymagane są 2 wsporniki.

Z czarnego polipropylenu, bez montażu.

Artykuł Nr zam.

TWH 1 187858


2-krotny podział poprzeczny*

wielkości sektora: 278 x 366 mm

3-krotny podział wzdłużny

wielkości sektora: 566 x 115 mm

4-krotny podział*

wielkości sektora: 278 x 178 mm

8-krotny podział w poprzek*

wielkości sektora: 134 x 178 mm

12-krotny podział w poprzek

wielkości sektora: 115 x 115 mm

20-krotny podział

wielkości sektora: 105 x 84 mm

* Możliwość realizacji ze standardowym

szablonem otworów

1x QTW 130-0

2x TWH 1

2x LTW 130-0

4x TWH 1

1x QTW 130-1

1x LTW 130-1

4x TWH 1

3x QTW 130-1

1x LTW 130-3

8x TWH 1

3x QTW 130-2

2x LTW 130-3

10x TWH 1

4x QTW 130-3

3x LTW 130-4

14x TWH 1

2-krotny podział wzdłużny*

wielkości sektora: 566 x 178 mm

4-krotny podział poprzeczny*

wielkości sektora: 134 x 366 mm

6-krotny podział w poprzek

wielkości sektora: 182 x 182 mm

8-krotny podział wzdłuż

wielkości sektora: 278 x 84 mm

12-krotny podział wzdłuż

wielkości sektora: 182 x 84 mm

i

Pojemniki o znormalizowanych

wymiarach Euro

Przykłady podziałów –

Przegrody o wysokości 130 mm

1x LTW 130-0

2x TWH 1

3x QTW 130-0

6x TWH 1

2x QTW 130-1

1x LTW 130-2

6x TWH 1

1x QTW 130-3

3x LTW 130-1

8x TWH 1

2x QTW 130-3

3x LTW 130-2

10x TWH 1

3-krotny podział poprzeczny

wielkości sektora: 182 x 366 mm

4-krotny podział wzdłużny

wielkości sektora: 566 x 84 mm

6-krotny podział wzdłuż

wielkości sektora: 278 x 115 mm

10-krotny podział w poprzek

wielkości sektora: 105 x 178 mm

16-krotny podział

wielkości sektora: 134 x 84 mm

2x QTW 130-0

4x TWH 1

3x LTW 130-0

6x TWH 1

1x QTW 130-2

2x LTW 130-1

6x TWH 1

4x QTW 130-1

1x LTW 130-4

10x TWH 1

3x QTW 130-3

3x LTW 130-3

12x TWH 1

Szablon otworów

(na 3x bok wzdłużny i 1x czołowy)

od 500 sztuk pojemników

możliwość dobrania specjalnego

szablonu otworów

Dalsze informacje

na zapytanie

A45


Pojemniki magazynowe, kompletacyjne i transportowe

Seria LTS – pojemniki do większych obciążeń

w magazynach automatycznych

A46

Seria LTS

Pojemniki systemu magazynowo-transportowego

(LTS) zostały skonstruowane w sposób

ergonomiczny i przystosowany do automatyki

– można je ustawiać w stosy a także

opatrywać kodami. Tace i pojemniki posiadają

pole kodowe (zawsze w tym samym miejscu)

umożliwiające celne sterowanie nimi. Dane i

informacje towarzyszą pojemnikowi na karcie

umieszczonej w kieszeni.

Wszystkie pojemniki można dowolnie i w

sposób bezpieczny ustawiać w stosach na

paletach Euro 1200 x 800 i 1200 x 1000 mm,

a także przemieszczać je za pomocą automatycznych

manipulatorów magazynowych.

Użebrowane dno, wzmocnione krawędzie-bufory

oraz stabilne naroża zapewniają poprawny

ruch tych pojemników na wszelkich przenośnikach.

Dno standardowe

(maks. ciężar ładunku 50 kg)

297 198

297 396

594 396

594 396

594 396

147,5

147,5

148

280

280

Stabilne

naroża

Pojemniki LTS

Krawędź-bufor

Artykuł Wymiary wew. przy dnie

dł. x szer. x wys. uż. (mm)

Wersja Pojemność

(litr)

Nr zam.

LTS-K 314 233 x 157 x 125,5 4,6 37284

LTS-K 414 355 x 233 x 107,5 9,0 37274

LTS-K 614 528 x 353 x 107,0 22,5 37354

LTS-K 628 528 x 353 x 239,5 45,0 37254

LTS-K 628 Z 528 x 353 x 239,5 z rowkiem dla manipulatorów 45,0 37264

Ergonomiczny kształt uchwytu Prowadnice chwytaków pionowych Kieszeń na kartę

Prowadnice

chwytaków pionowych

Otwór centrujący Kieszeń na kartę Stabilne powierzchnie

zderzakowe dla

manipulatorów

(na ścianach czołowych

i wzdłużnych)


i

NIEBEISKI SZARY

inne kolory na

zapytanie

Polipropylen

niewrażliwy na większość olejów, kwasów i ługów,

na przenośnikach tłumi hałas, odporny na temperatury

w przedziale od -20 o do +100 o C

Niepodatne na odkształcenia i wytrzymałe

W pełni podlega recyklingowi

Wzmocnione dno

umożliwia pewne i bezpieczne magazynowanie w

magazynach automatycznych oraz dużą nośność

Stabilne naroże

zapewnia odporność na duże obciążenia w stosie

Gładkie wewnętrzne

powierzchnie ścian ułatwiają czyszczenie

Kompatybilne

ze wszystkimi pojemnikami o wymiarach Euro

Wersja z otworami w dnie

(odprowadzenie wody)

zgodnie z dyrektywą VDS możliwe zakwalifi kowanie do

klasy pożarowej 4.3.

Wersje przewodzące

na zapytanie

LTS-D 3

LTS-D 6

LTS-D 4

Wieko

Zamyka pyłoszczelnie pojemnik LTS zazębiając się z jego krawędzią.

Na pojemniku z wiekiem można bezpiecznie ustawić dalsze pojemniki,

ponieważ zagłębiają się w pojemnik stojący niżej na 15 mm.

Materiał: szary polistyren

Artykuł do pojemników Nr zam.

LTS-D 3 LTS-K 314 37315

LTS-D 4 LTS-K 414 37305

LTS-D 6 LTS-K 614, LTS-K 628 37295

LTS-Z 3

Przekładki

Pojemniki o znormalizowanych

wymiarach Euro

Wyposażenie dodatkowe

pojemników serii LTS

LTS-Z 6

LTS-Z 4

Z otworami W ten sposób w pojemniku można w kilku warstwach

przechowywać wrażliwe detale.

Materiał: szary polistyren.

Artykuł do pojemników Wymiary dł. x szer.

(mm)

Nr zam.

LTS-Z 3 LTS-K 314 231,5 x 155,5 37345

LTS-Z 4 LTS-K 414 353 x 231,5 37335

LTS-Z 6 LTS-K 614, LTS-K 628 525 x 351 37325

A47


Pojemniki magazynowe, kompletacyjne i transportowe

Wyposażenie dodatkowe

pojemników serii LTS

A48

Ze wszystkich stron można

podjechać widłami wózka

widłowego.

LTS-K 314

LTS-T6

Zewnętrzna krawędź wystaje ponad

platformę palety, dzięki czemu

ładunek nie ześlizgnie się nawet bez

dodatkowych zabezpieczeń.

Dwa uchwyty na etykietę po jednej stronie

wzdłużnej oraz jeden uchwyt na etykietę

i kieszeń na karty nadzorowane elektronicznie

po drugiej stronie wzdłużnej.

Rowek na

manipulator

Tace LTS

i

Specjalna wersja tacy

LTS ze zgrzewanym dnem

(VS 02) (maks. ciężar

zawartości 50 kg)

ŻÓŁTY NIEBIESKI

inne kolory na

zapytanie

Do transportu pojemników LTS. Na jedną tacę mieszczą się dwa pojemniki

LTS-K 414 albo cztery LTS-K 314. Na tacach LTS można układać w stos

i transportować jednocześnie pojemniki LTS, KLT i Euro-Fix.

Artykuł wykonanie Wymiary

dł. x szer. x wys. (mm)

Nr zam.

LTS-T6 G gładka górna powierzchnia 594 x 396 x 50 37224

LTS-T6 G Z gładka górna powierzchnia i 594 x 396 x 50 37244

po stronie czołowej

rowek dla manipulatorów

LTS-T6 z trzpieniem centrującym 594 x 396 x 50 37214

LTS-T6 Z z trzpieniem centrującym i 594 x 396 x 50 37234

rowkiem dla manipulatorów

po stronie czołowej

LTS-TR

O gładkiej powierzchni i rombowatym wzorze dna, cichy bieg na przenośnikach,

rowek na manipulator po stronie czołowej.

Artykuł Wymiary

dł. x szer. x wys. (mm)

Nr zam.

LTS-TR 627 x 396 x 50 37194

Paleta LTS-P 815

LTS-TR

Paleta z polipropylenu dużej nośności. Tego rodzaju palety mogą być

obsługiwane na magazynie ręcznie lub automatycznie sterowanymi

pojazdami z widłami teleskopowymi lub zwykłymi.

Na palecie LTS mieszczą się pojemniki MF, LTF, LTS, KLT oraz Euro-Fix.

Z tego rodzaju palet wypełnionych bądź pustych można tworzyć stosy.

Paleta LTS posiada odpowiednie płozy umożliwiające jej transport na

przenośnikach rolkowych, łańcuchowych i innych.

Artykuł Nośność (kg) Wymiary

dł. x szer. x wys. (mm)

Nr zam.

LTS-P 815 250 800 x 600 x 150 37200


i

NIEBIESKI PPL CZARNY

Polipropylen

niewrażliwy na większość olejów, kwasów i ługów, odporny

na temperatury w przedziale od -20 o do +100 o C

Wkładki w czterech rozmiarach

do wyposażania pojemników Euro o powierzchni dna

300 x 200, 400 x 300 i 600 x 400 mm

Niepodatne na odkształcenia i wytrzymałe

Gładkie wewnętrzne

powierzchnie ścian ułatwiają czyszczenie

Wersja z otworami

w dnie (odprowadzenie wody) na zapytanie

EK 4081

Pojemniki 300 x 200 mm Pojemniki 400 x 300 mm Pojemniki 400 x 300 mm

Wkładki pojemnikowe wys (mm) podział

EK 3021 80 1/2 poprzecznie

Pojemniki 400 x 300 mm Pojemniki 400 x 300 mm Pojemniki 400 x 300 mm

Wkładki pojemnikowe wys (mm) podział

4 x EK 4081 80

2 x EK 4041 80

Wkładki EK do pojemników Euro o rozmiarach 300 x 200/400 x 300 mm

Ilość Nr zam.

Artykuł dla pojemników

(mm)

EK 4041

Wkładki pojemnikowe wys (mm) podział

EK 4021 80 1/2 poprzecznie

Wkładki pojemnikowe wys (mm) podział

4 x EK 4081 80

1 x EK 4021 80

Wymiary

dł. x szer. x wys.(mm)

EK 4021

Wkładki pojemnikowe wys (mm) podział

EK 4041 80 1/4

Wkładki pojemnikowe wys (mm) podział

2 x EK 4081 80

1 x EK 4041 80

1 x EK 4021 80

EK 3021 300 x 200 157 x 127 x 80 84 1184 –

EK 3021 PPL – 1188

EK 4021 400 x 300 258 x 179 x 80 36 1914 –

EK 4021 PPL – 1918

EK 4041 400 x 300 179 x 129 x 80 48 1924 –

EK 4041 PPL – 1928

EK 4081 400 x 300 129 x 90 x 80 64 1934 –

EK 4081 PPL – 1938

Pojemniki o znormalizowanych

wymiarach Euro

Wkładki EK do pojemników

Euro serii EF i MF

157

EK 3021

Pojemniki 400 x 300 mm

Wkładki pojemnikowe wys (mm) podział

EK 4081 80 1/8

Pojemniki 400 x 300 mm

Wkładki pojemnikowe wys (mm) podział

2 x EK 4041 80

1 x EK 4021 80

127

258 179

179

129

129

90

80

80

80

80

A49


Pojemniki magazynowe, kompletacyjne i transportowe

Wkładki EK do pojemników

Euro serii EF, MF i LTF

A50

Wkładki pojemnikowe wys (mm) podział

EK 6161 80 1/16

Wkładki pojemnikowe wys (mm) podział

EK 6021 80 1/2 wzdłuż

EK 6022 L 150 1/2 wzdłuż

Wkładki pojemnikowe wys (mm) podział

EK 6081 80 1/8

EK 6082 150 1/8

Wkładki pojemnikowe wys (mm) podział

EK 6021 Q 80 1/2 poprzecznie

EK 6022 Q 150 1/2 poprzecznie

i

Wkładki pojemnikowe wys (mm) podział

EK 6041 L 80 1/4 wzdłuż

Wkładki pojemnikowe wys (mm) podział

4 x EK 6081 80

8 x EK 6161 80

NIEBIESKI PPL CZARNY

Pojemniki 600 x 400 mm Pojemniki 600 x 400 mm Pojemniki 600 x 400 mm Pojemniki 600 x 400 mm

Pojemniki 600 x 400 mm

558

558

558

558

358

279

279

140

179

90

90

140

179

179

179

179

179

EK 6081

Pojemniki 600 x 400 mm

80

80

279

80

150

80

150

150

80

215

80

150

EK 6161

EK 6041 L

EK 6021

Pojemniki 600 x 400 mm

Wkładki EK do pojemników Euro o rozmiarach 600 x 400 mm

Artykuł dla pojemników

(mm)

Wymiary

dł. x szer. x wys. (mm)

Polipropylen

niewrażliwy na większość olejów,

kwasów i ługów, odporny na

temperatury w przedziale od

-20 o do +100 o C

Wkładki w sześciu rozmiarach

do wyposażania pojemników Euro

o powierzchni dna 600 x 400 mm

Gładkie wewnętrzne

powierzchnie ścian ułatwiają

czyszczenie

Wersja

z otworami w dnie (odprowadzenie

wody) na zapytanie

Wkładki pojemnikowe wys (mm) podział

EK 6041 80 1/4

EK 6042 150 1/4

Pojemniki 600 x 400 mm

Wkładki pojemnikowe wys (mm) podział

2 x EK 6041 80

2 x EK 6081 80

4 x EK 6161 80

Ilość Nr zam.

EK 6161 600 x 400 140 x 90 x 80 84 4764 —

EK 6161 PPL — 4768

EK 6081 600 x 400 179 x 140 x 80 48 4754 —

EK 6081 PPL — 4758

EK 6082 600 x 400 179 x 140 x 150 32 79354 —

EK 6082 PPL — 79358

EK 6041 600 x 400 279 x 179 x 80 36 4734 —

EK 6041 PPL — 4738

EK 6041 L 600 x 400 558 x 90 x 80 48 4744 —

EK 6041 L PPL — 4748

EK 6042 600 x 400 279 x 179 x 150 18 4724 —

EK 6042 PPL — 4728

EK 6021 Q 600 x 400 358 x 279 x 80 18 79364 —

EK 6021 Q PPL — 79368

EK 6022 Q 600 x 400 358 x 279 x 150 12 4774 —

EK 6022 Q PPL — 4778

EK 6022 L 600 x 400 558 x 179 x 150 12 4714 —

EK 6022 L PPL — 4718

EK 6021 600 x 400 558 x 179 x 80 24 1944 —

EK 6021 PPL — 1948

EK 6023 L 600 x 400 558 x 179 x 215 24 4784 —

EK 6023 L PPL — 4788


i

NIEBIESKI PPL CZARNY

Polistyren

dzięki amorfi cznej strukturze polistyren jest twardy

i zachowuje swój kształt

Wkładki w sześciu rozmiarach

do wyposażania pojemników Euro o powierzchni dna

600 x 400 mm

Gładkie wewnętrzne

powierzchnie ścian ułatwiają czyszczenie

Wersja

z otworami w dnie (odprowadzenie wody) na zapytanie

EK 14-4 PS

Wkładki pojemnikowe wys (mm) podział

EK 110-N 96 1/32

Wkładki pojemnikowe wys (mm) podział

EK 113-N 96 1/4

EK 113 110 1/4

Artukuł dla pojemników

(mm)

EK 115

Wkładki pojemnikowe wys (mm) podział

EK 111-N 96 1/16

EK 111 110 1/16

Wkładki pojemnikowe wys (mm) podział

EK 115-N 96 1/2 wzdłuż

EK 115 110 1/2 wzdłuż

Wymiary

dł. x szer. x wys. (mm)

EK 114

Wkładki pojemnikowe wys (mm) podział

EK 112-N 96 1/8

EK 112 110 1/8

Wkładki pojemnikowe wysokość (mm)

4 x EK 112 /-N 96/110

8 x EK 111 /-N 96/110

Pojemniki o znormalizowanych

wymiarach Euro

Wkładki EK do pojemników

Euro serii EF

Pojemniki 600 x 400 mm Pojemniki 600 x 400 mm Pojemniki 600 x 400 mm Pojemniki 600 x 400 mm

Wkładki do wyposażania pojemników Euro o powierzchni dna 600 x 400 mm

Ilość Nr zam.

EK 110-N 600 x 400 68 x 87 x 96 96 4704 —

EK 110-N PPL — 4708

EK 111-N 600 x 400 137 x 87 x 96 48 4364 —

EK 111-N PPL — 4368

EK 111 137 x 87 x 110 48 22644 —

EK 111 PPL — 22648

EK 112-N 600 x 400 174 x 137 x 96 40 4374 —

EK 112-N PPL — 4378

EK 112 174 x 137 x 110 40 22634 —

EK 112 PPL — 22638

EK 113-N 600 x 400 274 x 174 x 96 36 4384 —

EK 113-N PPL — 4388

EK 113 274 x 174 x 110 36 22624 —

EK 113 PPL — 22628

EK 114-N 600 x 400 550 x 87 x 96 36 4394 —

EK 114-N PPL — 4398

EK 114 550 x 87 x 110 36 22614 —

EK 114 PPL — 22618

EK 115-N 600 x 400 550 x 174 x 96 18 4404 —

EK 115-N PPL — 4408

EK 115 550 x 174 x 110 18 22604 —

EK 115 PPL — 22608

EK 14-4 PS 600 x 400 355 x 184 x 80 48 7184 —

EK 14-4 PPL — 7188

Wkładki pojemnikowe wys (mm) podział

EK 114-N 96 1/4 wzdłuż

EK 114 110 1/4 wzdłuż

Pojemniki 600 x 400 mm Pojemniki 600 x 400 mm Pojemniki 600 x 400 mm Pojemniki 600 x 400 mm

EK 113

EK 112

EK 111

550

550

Wkładki pojemnikowe wysokość (mm)

2 x EK 113 /-N 96/110

2 x EK 112 /-N 96/110

4 x EK 111 /-N 96/110

355

274

137

174

68

87

87

137

87

174

174

184

96

96

110

96

110

96

110

96

110

96

110

80

A51


Pojemniki magazynowe, kompletacyjne i transportowe

A52

i

i

NIEBEISKI SZARY PPL CZARNY

Pojemniki z przegrodami do przechowywania różnego rodzaju

towarów przeznaczone do ręcznych i automatycznych procesów –

wymiary podstawowe 400 x 300 mm

Mocowanie: 2 pojemniki MF 3120

Przegrody: 2x 259 x 160 x 162 mm

Seria EF – EFT 4070

Artykuł Wymiary zewnętrzne

dł. x szer. x wys. (mm)

Seria MF – MF 4060

Artykuł Wymiary zewnętrzne

dł. x szer. x wys. (mm)

Wymiary wewnętrzne

dł. x szer. x wys. (mm)

Nr zam.

EFT 4070 399 x 299 x 75 357 x 257 x 60 15544 na zapyt. —

EFT 4070 PPL — — na zapyt.

Mocowanie: 2 pojemniki EF 3120

Przegrody: 2x 152 x 104 x 102 mm

Wymiary wewnętrzne

dł. x szer. x wys. (mm)

inne kolory na

zapytanie

Nr zam.

MF 4060 399 x 299 x 60 366 x 267 x 42 38734 38735 —

MF 4060 PPL — — 38738

Mocowanie: 2 pojemniki MF 2120,

1 pojemniki MF 3120

Przegrody: 2x 159 x 109 x 102 mm,

1x 259 x 160 x 102 mm

Wymiary przegród = użytkowe wymiary wewnętrzne przy dnie pojemnika dł. x szer. x wys. (mm)

Wjęcej informacji

na zapytanie

Mocowanie: 4 pojemniki EF 2120

Przegrody: 4x 252 x 152 x 102 mm

Mocowanie: 4 pojemniki MF 2120

Przegrody: 4x 159 x 109 x 102 mm


Seria MF – MF 4060 S01

Artykuł Wymiary zewnętrzne

dł. x szer. x wys. (mm)

Seria MF – MF 6060 S01

Artykuł Wymiary zewnętrzne

dł. x szer. x wys. (mm)

*

*oprócz EFT 4070

Wymiary wewnętrzne

dł. x szer. x wys. (mm)

Wymiar podstawy 400 x 300 mm

Nr zam.

MF 4060 S01 396 x 397 x 60 366 x 267 x 45 38864 na zapyt. —

MF 4060 S01 PPL — — na zapyt.

Mocowanie: 2 pojemniki MF 3120

Przegrody: 2x 259 x 160 x 162 mm

Wymiary wewnętrzne

dł. x szer. x wys. (mm)

Nr zam.

MF 6060 S01 594 x 396 x 60 564 x 366 x 27 38874 38875 —

MF 6060 S01 PPL — — na zapyt.

Mocowanie:

2 pojemniki MF 4120

Mocowanie:

4 pojemniki MF 2120,

2 pojemniki MF 3120

Przegrody:

2x 366 x 267 x 87 mm

Przegrody:

4x 159 x 109 x 102 mm,

2x 259 x 160 x 102 mm

Mocowanie: 2 pojemniki MF 2120,

1 pojemniki MF 3120

Przegrody: 2x 159 x 109 x 102 mm,

1x 259 x 160 x 102 mm

Mocowanie:

4 pojemniki MF 3120

Mocowanie:

8 pojemniki MF 2120

Wymiary przegród = użytkowe wymiary wewnętrzne przy dnie pojemnika dł. x szer. x wys. (mm)

Wymiar podstawy 600 x 400 mm

Przegrody:

4x 259 x 160 x 102 mm

Przegrody:

8x 159 x 109 x 102 mm

Pojemniki o znormalizowanych

wymiarach Euro

Mocowanie: 4 pojemniki MF 2120

Przegrody: 4x 159 x 109 x 102 mm

A53


Pojemniki magazynowe, kompletacyjne i transportowe

Pojemniki z przegrodami do

przechowywania różnego rodzaju towarów –

wymiar podstawy 600 x 400 mm

A54

Mocowanie:

2 pojemniki MF 4120

Przegrody:

2x 366 x 267 x 87 mm

Mocowanie:

8 pojemniki MF 2120

Przegrody:

8x 159 x 109 x 102 mm

i

Seria MF – MF 6070

Artykuł Wymiary zewnętrzne

dł. x szer. x wys. (mm)

NIEBEISKI SZARY PPL CZARNY

inne kolory na

zapytanie

Wymiary wewnętrzne

dł. x szer. x wys.(mm)

Nr zam.

MF 6070 594 x 396 x 68 564 x 366 x 34 39344 39345 —

MF 6070 PPL — — 39348

Mocowanie: 2 pojemniki MF 4120

Przegrody: 2x 366 x 367 x 87 mm

Seria MF – pojemnik do przechowywania różnego rodzaju towarów MF 6070

Artykuł Wymiary zewnętrzne Wymiary wewnętrzne Nr zam.

dł. x szer. x wys. (mm) dł. x szer. x wys. (mm)

MF taca 6070 594 x 396 x 68 564 x 366 x 34 39414 39415 —

MF taca 6070 PPL — — 39418

Mocowanie:

4 pojemniki MF 3120

Przegrody:

4x 259 x 160 x 102 mm

Mocowanie:

8 pojemników do przechowywania

równych towarów TK 200*

Przegrody: 8x ca. 162 x 124 x 50 mm

Mocowanie: 4 pojemniki MF 3120

Przegrody: 4x 259 x 160 x 102 mm

Mocowanie:

4 pojemniki MF 2120,

2 pojemniki MF 3120

Przegrody:

4x 159 x 109 x 102 mm,

2x 259 x 160 x 102 mm

Mocowanie:

16 pojemników do przechowywania

równych towarów TK 150*

Przegrody: 16x ca. 124 x 70 x 50 mm

Wymiary przegród = użytkowe wymiary wewnętrzne przy dnie pojemnika dł. x szer. x wys. (mm) * TK 200 i TK 150 z dużymi promieniami dna do ergonomicznego odbioru


Seria LTS – LTS-T6

Artykuł Wymiary zewnętrzne

dł. x szer. x wys. (mm)

Seria LTS – LTS-T6 VS02-MF

Także do pojedynczego unieruchomienia.

Artykuł Wymiary zewnętrzne

dł. x szer. x wys. (mm)

Nr zam.

LTS-T6 594 x 396 x 46,6 37214 37215 —

LTS-T6 PPL — — na zapyt.

LTS-T6 Z 594 x 396 x 46,6 37234 37235 —

LTS-T6 Z PPL — — na zapyt.

LTS-T6 GZ 594 x 396 x 46,6 37244 37245 —

LTS-T6 GZ PPL — — na zapyt.

LTS-T6 G 594 x 396 x 46,6 37224 37225 —

LTS-T6 G PPL — — na zapyt.

LTS-TR 627 x 396 x 46,6 37194 37195 —

LTS-TR PPL — — na zapyt.

LTS-T6-VS02 594 x 396 x 46,6 37384 na zapyt. —

LTS-T6-VS02 PPL — — na zapyt.

LTS-T6-VS02-C 594 x 396 x 46,6 79234 79235 —

LTS-T6-VS02-C PPL — — na zapyt.

Mocowanie: 2 pojemniki LTS-K 414

Przegrody: 2x 355 x 233 x 107,5 mm

Wymiary wewnętrzne

dł. x szer. x wys. (mm)

Nr zam.

LTS-T6 VS02-MF 594 x 396 x 45 562 x 364 x 28 37374 na zapyt. —

LTS-T6 VS02-MF PPL — — na zapyt.

Mocowanie:

2 pojemniki MF 4270

Przegrody:

2x 366 x 267 x 234 mm

LTS-T6 G

Bez krzywki centrującej i bez

czołowego rowka na manipulator

Mocowanie:

4 pojemniki MF 3120 VB01

Przegrody:

4x 259 x 160 x 87 mm

Wymiary przegród = użytkowe wymiary wewnętrzne przy dnie pojemnika dł. x szer. x wys. (mm)

Mocowanie: 4 pojemniki LTS-K 314

Przegrody: 4x 233 x 157 x 125,5 mm

Pojemniki o znormalizowanych

wymiarach Euro

LTS-TR

Bez krzywki centrującej, z czołowym rowkiem

na manipulator i żebrowanym dnem

Mocowanie:

8 pojemniki MF 2120

Przegrody:

8x 159 x 109 x 102 mm

Kompatybilne ze wszystkimi

pojemnikami serii C-KLT,

R-KLT i MF oraz

pojemnikami EF 3120

A55


Pojemniki magazynowe, kompletacyjne i transportowe

Pojemniki do przechowywania różnego

rodzaju towarów (np. kartonów) w AKL –

wymiar podstawowy 600 x 400 mm

Wymiar podstawy 800 x 600 mm

A56

T06

T01

T86082

Seria T – T06, T01, T03 i T04

i

Artykuł Wymiary zewnętrzne

dł. x szer. x wys. (mm)

Seria T – T86082

Artykuł Wymiary zewnętrzne

dł. x szer. x wys. (mm)

NIEBEISKI SZARY PPL CZARNY

inne kolory na

zapytanie

Wymiary wewnętrzne

dł. x szer. x wys. (mm)

Nr zam.

T06 VS02 PP 625 x 425 x 56 609 x 409 x 34 25784 na zapyt. —

T06 VS02 PPL — — 25788

T01 VS02 625 x 425 x 56 609 x 409 x 34 25774 na zapyt. —

T01 VS02 PPL — — 25778

T03 625 x 425 x 56 610 x 410 x 37 25764 na zapyt. —

T03 PPL — — na zapyt.

T04 625 x 425 x 56 609 x 409 x 34 25384 na zapyt. —

T04 PPL — — na zapyt.

T03 T04

Wymiary wewnętrzne

dł. x szer. x wys. (mm)

Nr zam.

T86082 VS01 PP 830 x 630 x 82 801,5 x 601,5 x 60 25394 25395 —

T86082 VS01 PPL — — na zapyt.


i

CZERWONY PPL CZARNY BIAŁY

Stojak na płytki drukowane printofi x

Do zastosowania w przewodzących prąd pojemnikach

do ustawiania w stos i w pojemnikach typu

Euro-Fix a także jako stojaki stołowe. Po dwa

rozmiary z przewodzącego polipropylenu oraz z

białego, nieprzewodzącego tworzywa sztucznego.

Do pojemników 14/7-2, 2 H, 2 Z oraz

14/6-2, 2 H, 2 Z.

Wymiary dł. x szer. x wys.: 275 x 206 x 93 mm

Artykuł Wersja Nr zam.

LPL 1 przewodzący 22410

LPW 1 nieprzewodzący, biały 22400

Do pojemników EF dł. x szer.: 600 x 400 mm.

Wymiary dł. x szer. x wys.: 355 x 265 x 130 mm

Artykuł Wersja Nr zam.

LPL 2 przewodzący 22430

LPW 2 nieprzewodzący, biały 22420

Tace printofi x

Do pojemników EF o wymiarach dł. x szer.

400 x 300 (1 płyta) i dł. x szer. 600 x 400 mm

(2 płyty). Z uchwytami (otwory) ułatwiającymi

manipulacje. Do płytek drukowanych o długościach

do maks. 552 mm.

Wymiary dł. x szer. x wys.: 355 x 248 x 13 mm

Artykuł Nr zam.

LP 2 22440

Płyty printofi x

Do pojemników EF dł. x szer. 400 x 300

i 600 x 400 mm. Pokazane na tym zdjęciu tace

są popularnymi wersjami standardowymi.

Te produkty wykonujemy również wg specjalnych

wymagań klienta.

Tace printofi x można układać w stosy zarówno

w stanie pustym jak i pełnym.

Pojemniki do przechowywania różnego rodzaju towarów

i stojaki na płytki drukowane printofi x

Pojemniki TK do przechowywania różnego rodzaju towarów 6070

Z wkładkami o róznych wymiarach w celu ułatwienia pobierania.

Artykuł Wymiary zewnętrzne

dł. x szer. x wys (mm)

LP 2

Nr zam.

TK 150 140 x 90,5 x 60 39431 —

TK 150 PPL — 39438

TK-D 150 Pokrywa do TK 150 39441 —

TK-D 150 PPL — 39448

TK 200 182 x 140,0 x 60 39421 —

TK 200 PPL — 39428

TK-D 200 Pokrywa do 200 39451 —

TK-D 200 PPL — 39458

TK-D 150

LPL 2

Pojemniki o znormalizowanych

wymiarach Euro

TK 150

LPW 1

LPL 1

TK-D 200

TK 200

A57


Pojemniki magazynowe, kompletacyjne i transportowe

Ramy Vario – wkładki do

pojemników odprowadzające ładunki elektostatyczne

A58

poprzeczka

Uniwersalne wkładki do róznych pojemników

Euro o właściwościach odprowadzających

ładunki elektrostatyczne.

Użycie tych wkładek jest możliwe nawet

wtedy, gdy w przedsiębiorstwie nie ma

zbyt dużych ilości płytek drukowanych.

Ponadto stosuje się zestawy tworzące

magazyny średniej wielkości a nawet

wielkie magazyny automatyczne. Ramy

Vario zapewniają pewne magazynowanie

i bezpieczny transport podzespołów

elektronicznych w pojemnikach Euro.

Specjalna konstrukcja tego produktu

umożliwia stworzenie wkładek o dowolnych

wymiarach w rastrze 10 mm i o

głębokościach zmiennych co 105 mm.

Profi le łączące (bez zdjęcia)

z aluminium.

Artykuł dł. (mm) Nr zam.

Vario 910 253 171628

Vario 911 353 171638

Vario 912 553 171648

Ramki kompletne

Artykuł Kierunek

płytek

Artykuł dł. (mm) prowadnice Nr zam.

Vario 904 253 21 171508

Vario 905 353 31 171518

Vario 906 553 51 171528

2 części boczne

dł. (mm)

1 część środkowa

dł. (mm)

i

2 poprzeczki

dł. (mm)

Nr zam.

Vario 919 wzdłuż 253 – 353 171658

Vario 900 wzdłuż 253 253 353 171668

Vario 920 w poprzek 353 – 253 171678

Vario 901 w poprzek 353 353 253 171688

Artykuł Kierunek

płytek

2 części boczne

dł. (mm)

1 część środkowa

dł. (mm)

Części boczne Części środkowe

Wysokość 114 mm, głębokość 108 mm,

grubość ścianki 6 mm.

Części boczne Części środkowe

Wysokość 221 mm, głębokość 213 mm,

grubość ścianki 6 mm.

Artykuł dł. (mm) prowadnice Nr zam.

Vario 913 253 21 171568

Vario 914 353 31 171578

Vario 915 553 51 171588

Wysokość 114 mm, dla obrysu 400 x 300 mm, złozony z:

Wysokość 114 mm, dla obrysu 600 x 400 mm, złozony z:

2 poprzeczki

dł. (mm)

PPL CZARNY

Nr zam.

Vario 925 wzdłuż 353 – 553 171698

Vario 902 wzdłuż 353 353 553 171708

Vario 926 w poprzek 553 – 353 171718

Vario 903 w poprzek 553 553 353 171728

Wysokość 114 mm, głębokość 108 mm,

grubość ścianki 10 mm.

Artykuł dł. (mm) prowadnice Nr zam.

Vario 907 253 21 171538

Vario 908 353 31 171548

Vario 909 553 51 171558

Wysokość 221 mm, głębokość 213 mm,

grubość ścianki 10 mm.

Artykuł dł. (mm) prowadnice Nr zam.

Vario 916 253 21 171598

Vario 917 353 31 171608

Vario 918 553 51 171618


i

PSL CZARNY PPL CZARNY

Tace piramidowe

Artykuł Wymiary zewn.

dł. x szer. x wys. (mm)

Nr zam.

TTE 048 548 x 345 x 62 22388

Pojemniki na cewki SMD

Pojemnik na cewki SMD do skrzynek o wymiarach EURO (bez zdjęcia)

Przegrody wtykowe

Pojemniki o znormalizowanych

wymiarach Euro

Tace piramidowe, pojemniki na cewki SMD

i wtykowe przegrody pojemników

Do pojemników EF o obrysie 600 x 400 mm Do transportu i przechowywania płytek drukowanych i

półprzewodnikowych. Możliwość dowolnego osadzania płytek półprzewodnikowych na tacy, ponieważ

punkty lutowania zaczepiają się bez uszkodzeń na szorstkiej powierzchni piramid.

Specjalne pojemniki do optymalnego handlingu oraz fachowego i bezpiecznego magazynowania

cewek SMD w obszarach zagrożonych elektrostatyką. Samonośna konstrukcja umożliwia bezpieczne

przechowywanie cewek, bez ich przekrzywiania podczas transportu i w magazynie. Wymiary

pojemnika są optymalnie dostosowane do regałów półkowych i montażowych a także do produktu

PICKOMAT ® .

Czarny, przewodzący prąd polistyren.

Artykuł Wymiary zewn.

dł. x szer. x wys. (mm)

Artykuł Wymiary zewn.

dł. x szer. x wys. (mm)

max. liczba cewek

sztuk

max. liczba cewek

sztuk

Nr zam.

SMD 621 600 x 188 x 110 36 (Ø 180 mm) 38778

SMD 642 600 x 350 x 178 36 (Ø 330 mm) 38788

Nr zam.

SMD 642 K 540 x 350 x 178 32 (Ø 180 mm) 38768

Przegrody (bez zdjęcia)

Artykuł Wymiary

dł. x szer. x wys. (mm)

Nr zam.

SMD-T 621 175 x 130 x 2 38758

SMD-T 642 430 x 195 x 2 38748

Względnie prosty i ekonomiczny sposób na stworzenie w przewodzących prąd pojemnikach Euro-Fix

sektorów o różnej wielkości z użyciem przegród z przewodzącego prąd polistyrenu. Na zamówienie

możliwa wersja z materiału nie przewodzącego prądu.

Wielkość najmniejszego sektora wynosi 18 x 18 mm, możliwość powiększania w każdą stronę w

krokach co 20 mm, tzn. do 38 x 18 mm, 38 x 38 mm, 58 x 18 mm, 58 x 38 mm, 78 x 58 mm, itd.

Artykuł do pojemników EF

dł. x szer. (mm)

Przegroda poprzeczna

szer. x wys. (mm)

Przegroda podłużna

dł. x wys. (mm)

Nr zam.

QT-K 308 PSL 400 x 300 252 x 80 – 2158

L/QT-K 408 PSL – 352 x 80 2138

QT-K 314 PSL 252 x 140 – 2168

L/QT-K 414 PSL – 352 x 140 2148

L/QT-K 408 PSL 600 x 400 352 x 80 – 2138

LT-K 608 PSL – 552 x 80 2118

L/QT-K 414 PSL 352 x 140 – 2148

LT-K 614 PSL – 552 x 140 2128

SMD 621

SMD 642

A59


Pojemniki magazynowe, kompletacyjne i transportowe

Pojemniki KLT – Przepływ materiałów zgodnie z normą VDA

A60

Seria KLT – pojemniki do wielu zadań

Pojemniki KLT są serią znormalizowanych pojemników przeznaczonych do obsługi ręcznej i

automatycznej. Są one specjalnie przeznaczone do transportu materiałów zgodnie z normą

VDA w przemyśle samochodowym, w szczególności między producentem samochodów a

jego dostawcami.

Pojemniki KLT nadają się w szczególności do:

– automatycznego poboru detali z pojemnika i odkładania pustego pojemnika na osobny stos

– współpracy z poziomymi i pionowymi chwytakami (w pojemniku istnieją odpowiednie rowki)

– współpracy z chwytakami wymagającymi istnienia po stronie wzdłużnej pojemnika dwóch

pionowych rowków

– stosowania w magazynach automatycznych (odpowiednie rowki po stronie czołowej

i wzdłużnej)

Pojemniki wszystkich rozmiarów mogą być wspólnie układane w stos na paletach Euro o rozmiarach

1200 x 1000 i 1200 x 800 mm. Żebrowania na dnie i specjalne stopki zapewniają

stabilność stosu i umożliwiają układanie pojemników na zakładkę (wiązanie).

Ponadto tego rodzaju pojemniki dają się łatwo czyścić i dzięki konstrukcji jednościankowej

są bezpieczniejsze w razie pożaru. Serie R, RL i pojemniki składane są również dostępne w

wersji z otworami odpływowymi w dnie.


i

RAL 5003

Polipropylen

niewrażliwy na większość olejów, kwasów i

ługów, na przenośnikach tłumi hałas, odporny

na temperatury w przedziale od -20 o do +100 o C

Niepodatne na odkształcenia i

wytrzymałe

W pełni podlegające recyklingowi

Ergonomiczne uchwyty

Prowadnice dla chwytaków

umożliwiające automatyczny handling

Zoptymalizowana pojemność użytkowa

Gładkie wewnętrzne powierzchnie

ścian ułatwiają czyszczenie

Kompatybilne

ze wszystkimi pojemnikami formatu EURO

i wersjami pojemników KLT

Norma VDA 4500

Ergonomiczny

uchwyt

Pojemnik R-KLT ze stabilnym użebrowaniem dna

Artykuł Wymiary wew. przy dnie Pojemność Dno Nr zam.

dł. x szer. x wys. uż. (mm)

(litr)

R-KLT 3215 243 x 162 x 129,5 5,3 20704

R-KLT 4315 346 x 265 x 109,5 10,0 20714

R-KLT 4318* 346 x 265 x 135,0 12,5 24544

R-KLT 4318 VS01* 346 x 265 x 135,0 12,5 24574

R-KLT 4322* 346 x 265 x 176,0 16,1 79384

R-KLT 4322 VS01* 346 x 265 x 176,0 16,1 79394

R-KLT 4329 346 x 265 x 242,0 22,0 20724

R-KLT 6415 544 x 364 x 109,5 22,0 20794

R-KLT 6418* 544 x 364 x 136,0 26,9 79444

R-KLT 6418 VS01* 544 x 364 x 136,0 26,9 79454

R-KLT 6422* 544 x 364 x 175,0 34,6 79414

R-KLT 6422 VS01* 544 x 364 x 175,0 34,6 79424

R-KLT 6429 544 x 364 x 242,0 48,0 20734

R-KLT 6429 VS01* 544 x 364 x 242,0 48,0 24584

* bez zalecenia VDA

Pokrywa

Zgodnie z zaleceniem VDA 4500.

Zamykanie pyłoszczelne.

Układanie pojemników w stos możliwe również z pokrywami.

Z polipropylenu. Kolor niebieski (RAL 5003).

Artykuł do pojemników

dł. x szer. (mm)

Nr zam.

R-KLT-D 39 297 x 198 20804

R-KLT-D 49 396 x 297 20814

R-KLT-D 69 594 x 396 20824

i

Pojemniki o znormalizowanych

wymiarach Euro

Seria R-KLT zgodna z VDA 4500

Prowadnice

chwytaków pionowych

Stabilne powierzchnie

zderzakowe do urządzeń

przenośnikowych (na ścianach

czołowych i wzdłużnych)

297

396

396

396

396

594

594

594

594

R-KLT-D 39

Otwory na plombę Szczeliny na wieko

198

147,5

297

297

297

297

Krawędź

dolna

147,5 174 213,75 280

396

396

396

396

R-KLT-D 49

Kieszeń na kartę

Uchwyt pomocniczy

po stronie wzdłużnej

Dno zgrzewane wibracyjnie (dno VS01 – maks. ciężar zawartości 70 kg)

147,5 174 213,75 280

Stabilne użebrowanie dna

Regały montażowe

Uchwyt na drut

zabezpieczający

etykietę

Dno zgrzewane wibracyjnie

VS01

Powierzchnie

do

przyklejenia

kodów

paskowych

Otwór

centrujący

od strony F1

R-KLT-D 69

A61


Pojemniki magazynowe, kompletacyjne i transportowe

Seria R-KLT wg VDA 4504 –

odprowadzająca ładunki elektrostatyczne

A62

Ergonomiczny

uchwyt

Prowadnice

chwytaków pionowych

Stabilne powierzchnie

zderzakowe do urządzeń

przenośnikowych (na ścianach

czołowych i wzdłużnych)

Stabilne użebrowanie dna

Dno zgrzewane wibracyjnie VS01

R-KLT-D 41 ESD

Otwory na plombę Szczeliny na wieko

Krawędź

dolna

594

594

594

594

396

396

396

396

R-KLT-D 61 ESD

Kieszeń na kartę

Uchwyt pomocniczy

po stronie wzdłużnej

297

396

396

396

396

297

297

297

297

198

R-KLT-D 31 ESD

Uchwyt na drut

zabezpieczający

etykietę

147,5 147,5 174 213,75 280 147,5 174 213,75 280

i

PPL CZARNE

Polipropylen

niewrażliwy na większość olejów, kwasów i

ługów, na przenośnikach tłumi hałas, odporny

na temperatury w przedziale od -20 o do +100 o C

Niepodatne na odkształcenia i

wytrzymałe

W pełni podlegające recyklingowi

Ergonomiczne uchwyty

Prowadnice umożliwiające

automatyczny handling

Zoptymalizowana pojemność użytkowa

Gładkie wewnętrzne powierzchnie

ścian ułatwiają czyszczenie

Kompatybilne

ze wszystkimi pojemnikami formatu EURO

i wersjami pojemników KLT

Norma VDA 4500 / 4 – 10

Przewodzący Polipropylen (PPL)

R-KLT pojemniki przewodzące

Artykuł Wymiary wew. przy dnie

dł. x szer. x wys. uż. (mm)

Pokrywa

Powierzchnie

do

przyklejenia

kodów

paskowych

Otwór

centrujący

Dno zgrzewane wibracyjnie (dno VS01 – maks. ciężar zawartości 70 kg) * bez zalecenia VDA

Artykuł do pojemników

dł. x szer. (mm)

oporność normalny PE/PP PPL

skrośna ≥ 1 x 10 4 x

10 18 Ohm x cm< ≤ 1 x 10 10 Ohm

oporność

powierzchniowa 10 14 Ohm ≥ 1 x 10 4 x

≤ 1 x 10 10 Ohm

Pojemność

(litr)

Dno Nr zam.

R-KLT 3115 ESD 243 x 162 x 129,5 5,3 20708

R-KLT 4115 ESD 346 x 265 x 109,5 10,0 20718

R-KLT 4118 ESD* 346 x 265 x 135,0 12,5 24598

R-KLT 4118 VS01 ESD* 346 x 265 x 135,0 12,5 24608

R-KLT 4122 ESD* 346 x 265 x 176,0 16,1 79388

R-KLT 4122 VS01 ESD* 346 x 265 x 176,0 16,1 79398

R-KLT 4129 ESD 346 x 265 x 242,0 22,0 20728

R-KLT 6115 ESD 544 x 364 x 109,5 22,0 20798

R-KLT 6118 ESD* 544 x 364 x 136,0 26,9 79448

R-KLT 6118 VS01 ESD* 544 x 364 x 136,0 26,9 79458

R-KLT 6122 ESD* 544 x 364 x 175,0 34,6 79418

R-KLT 6122 VS01 ESD* 544 x 364 x 175,0 34,6 79428

R-KLT 6129 ESD 544 x 364 x 242,0 48,0 20738

R-KLT 6129 VS01 ESD* 544 x 364 x 242,0 48,0 24618

Zgodnie z zaleceniem VDA 4504.

Zamykanie pyłoszczelne.

Układanie pojemników w stos możliwe również z pokrywami.

Z polipropylenu, odprowadza ładunki elektrostatyczne. Kolor czarny.

Nr zam.

R-KLT-D 31 ESD 297 x 198 20808

R-KLT-D 41 ESD 396 x 297 20818

R-KLT-D 61 ESD 594 x 396 20828


i

RAL 5005

Polipropylen

niewrażliwy na większość olejów, kwasów i

ługów, na przenośnikach tłumi hałas, odporny

na temperatury w przedziale od -20 o do +100 o C

Niepodatne na odkształcenia i

wytrzymałe

W pełni podlega recyklingowi

Ergonomiczne uchwyty

Prowadnice chwytaków pionowych

umożliwiające automatyczny handling

Zoptymalizowana pojemność użytkowa

Gładkie wewnętrzne powierzchnie

ścian ułatwiają czyszczenie

Kompatybilne

ze wszystkimi pojemnikami formatu Euro

i wszystkimi wersjami KLT

Wersja z otworami w dnie

(odprowadzenie wody)

zgodnie z dyrektywą VDS możliwe zakwalifi kowanie

do klasy pożarowej 4.3 (wyjątek RL-KLT 3147)

Norma VDA 4500

Pojemnik RL-KLT z dnem gładkim

Artykuł Wymiary wew. przy dnie

dł. x szer. x wys. uż. (mm)

Pokrywa

Artykuł do pojemników

dł. x szer. (mm)

Pojemność

(litr)

Zgodnie z zaleceniem VDA 4500.

Zamykanie pyłoszczelne.

Układanie pojemników w stos możliwe również z pokrywami.

Z polipropylenu. Kolor niebieski (RAL 5005).

Nr zam.

RL-KLT-D 35 297 x 198 20854

RL-KLT-D 45 396 x 297 20834

RL-KLT-D 65 594 x 396 20844

Nr zam.

RL-KLT 3147 243 x 162 x 129,5 5,3 20744

RL-KLT 4147 345 x 260 x 129,5 11,8 20754

RL-KLT 4174* 345 x 260 x 147,5 13,2 24624

RL-KLT 4213* 345 x 260 x 196,0 17,6 79374

RL-KLT 4280 345 x 260 x 262,0 24,1 20764

RL-KLT 6147 544 x 359 x 129,5 25,0 20784

RL-KLT 6174* 544 x 359 x 156,0 30,4 79434

RL-KLT 6213* 544 x 359 x 195,0 38,1 79404

RL-KLT 6280 544 x 359 x 262,0 51,9 20774

* bez zalecenia VDA

Ergonomiczny

uchwyt

Prowadnice

chwytaków pionowych

i

Pojemniki o znormalizowanych

wymiarach Euro

Seria RL-KLT zgodnie z VDA 4500

Stabilne powierzchnie

zderzakowe do urządzeń

przenośnikowych (na ścianach

czołowych i wzdłużnych)

297

396

396

396

396

594

594

594

594

RL-KLT-D 35

Otwory na plombę Szczeliny na wieko

198

147,5

297

297

297

297

Krawędź

dolna

147,5 174 213,75 280

396

396

396

396

147,5 174 213,75 280

Gładkie dno

Regały montażowe

RL-KLT-D 45

Kieszeń na kartę

Uchwyt pomocniczy

po stronie wzdłużnej

Uchwyt na drut

zabezpieczający

etykietę

Powierzchnie

do

przyklejenia

kodów

paskowych

Otwór

centrujący

od strony F1

RL-KLT-D 65

A63


Pojemniki magazynowe, kompletacyjne i transportowe

Seria RL-KLT – odprowadzająca

ładunki elektrostatyczne

A64

Ergonomiczny

uchwyt

Gładkie dno

Prowadnice

chwytaków pionowych

Stabilne powierzchnie

zderzakowe do urządzeń

przenośnikowych (na ścianach

czołowych i wzdłużnych)

RL-KLT-D 62 ESD

Otwory na plombę Szczeliny na wieko

Krawędź

dolna

594

594

594

594

396

396

396

396

297

Uchwyt pomocniczy

po stronie wzdłużnej

198

297

297

297

297

396

396

396

396

147,5

147,5 174 213,75 280

RL-KLT-D 32 ESD

RL-KLT-D 42 ESD

147,5 174 213,75 280

Pokrywa

Powierzchnie

do

przyklejenia

kodów

paskowych

Otwór

centrujący

i

PPL CZARNY

Artykuł do pojemników

dł. x szer. (mm)

Polipropylen

niewrażliwy na większość olejów, kwasów i

ługów, na przenośnikach tłumi hałas, odporny

na temperatury w przedziale od -20o do +100o C

Niepodatne na odkształcenia i

wytrzymałe

W pełni podlega recyklingowi

Ergonomiczne uchwyty

Prowadnice chwytaków pionowych

umożliwiają automatyczny handling

Zoptymalizowana pojemność użytkowa

Gładkie wewnętrzne powierzchnie

ścian ułatwiają czyszczenie

Kompatybilne

ze wszystkimi pojemnikami formatu Euro

i wszystkimi wersjami KLT

Wersja z otworami w dnie

(odprowadzenie wody)

zgodnie z dyrektywą VDS możliwe

zakwalifi kowanie do klasy pożarowej 4.3

(wyjątek RL-KLT 3147)

Przewodzący Polipropylen (PPL)

oporność normalny PE/PP PPL

skrośna ≥ 1 x 10

Pojemnik RL-KLT – odprowadza ładunki elektrostatyczne

4 10

x

18 Ohm x cm< ≤ 1 x 10 10 oporność

Ohm

powierzchniowa 1014 Ohm ≥ 1 x 104 x

≤ 1 x 10 10 Uchwyt na drut

zabezpieczający

etykietę

Kieszeń na kartę

Ohm

Artykuł Wymiary wew. przy dnie

Pojemność Nr zam.

dł. x szer. x wys. uż. (mm)

(litr)

RL-KLT 3147 ESD 243 x 162 x 129,5 5,3 20748

RL-KLT 4147 ESD 345 x 260 x 129,5 11,8 20758

RL-KLT 4174 ESD 345 x 260 x 147,5 13,2 24638

RL-KLT 4213 ESD 345 x 260 x 196,0 17,6 79378

RL-KLT 4280 ESD 345 x 260 x 262,0 24,1 20768

RL-KLT 6147 ESD 544 x 359 x 129,5 25,0 20788

RL-KLT 6174 ESD 544 x 359 x 156,0 30,4 79438

RL-KLT 6213 ESD 544 x 359 x 195,0 38,1 79408

RL-KLT 6280 ESD 544 x 359 x 262,0 51,9 20778

Zamykanie pyłoszczelne. Układanie pojemników w stos możliwe również z pokrywami.

Z polipropylenu, odprowadza ładunki elektrostatyczne. Kolor czarny.

Nr zam.

RL-KLT-D 32 ESD 297 x 198 86008

RL-KLT-D 42 ESD 396 x 297 86018

RL-KLT-D 62 ESD 594 x 396 86028


i

RAL 5012

Polipropylen

niewrażliwy na większość olejów, kwasów i ługów,

na przenośnikach tłumi hałas, odporny na temperatury

w przedziale od -20 o do +100 o C

Niepodatne na odkształcenia i wytrzymałe

W pełni podlega recyklingowi

Gładkie wewnętrzne powierzchnie ścian

ułatwiają czyszczenie

Handling ręczny i automatyczny

Stabilność w stosie i możliwość układania

pojemników na zakładkę dzięki użebrowaniu dna

Możliwość zastosowania w magazynach

automatycznych dzięki rowkom na ścianach

Możliwość chwytania w pionie i w poziomie

w rowkach i prowadnicach pionowych

Współpraca z chwytakami wymagającymi

istnienia w pojemniku dwóch pionowych rowków po

stronie wzdłużnej

Automatyczny pobór detali

i odkładanie pojemnika na stos pusty

Pojemnik na substancje niebezpieczne

dostępny z oznakowaniem UN

Zgodny z normą VDA 4500

Pojemnik C-KLT ze stabilnym użebrowaniem dna

Artykuł Wymiary wew. przy dnie Pojemność Ciężar ład. Nacisk

dł. x szer. x wys. uż. (mm) (litr) maks. (kg) maks. (kg)*

Szczeliny na wieko Ergonomiczny

uchwyt

Rowek

prowadzący

do

chwytaka

„C”

Nr zam.

C-KLT 3214 260 x 136 x 127,5 4,6 30 400 15764

C-KLT 4314 334 x 247 x 103,5 8,5 50 600 15774

C-KLT 4321 334 x 247 x 169,75 14,0 50 600 1604

C-KLT 4328 334 x 247 x 236,0 19,0 50 600 15784

C-KLT 6414 532 x 346 x 98,5 18,0 50 600 15804

C-KLT 6417 532 x 346 x 125,0 23,0 50 600 1614

C-KLT 6421 532 x 346 x 164,75 30,0 50 600 1624

C-KLT 6428 532 x 346 x 231,0 43,0 50 600 15794

Pokrywa

Możliwość plombowania, pyłoszczelne.

Pojemniki zamknięte wiekiem można ustawiać

w stos, głębokość zanurzenia 15 mm.

Materiał: niebieski polipropylen (RAL 5012).

Artykuł do pojemników

dł. x szer. (mm)

Nr zam.

C-KLT-D 32 297 x 198 16514

C-KLT-D 43 396 x 297 16414

C-KLT-D 64 594 x 396 16424

* równomiernie rozłożone

Kieszeń na

kartę

Zintegrowany rowek

umożliwiający zastosowanie

manipulatorów

Pojemniki o znormalizowanych

wymiarach Euro

Seria C-KLT wg VDA 4500

297 198

396 297

396 297

396 297

594 396

594 396

594 396

594 396

Otwory na plombę

Krawędź dolna Uchwyt

pomocniczy

Kieszeń na kartę

Przekładka Pokrywa zbiorcza

Z uchwytami w narożach, do ochrony delikatnych

detali układanych w warstwach.

Materiał: niebieski polipropylen (RAL 5012).

Artykuł Wymiary

dł. x szer. x wys. (mm)

Nr zam.

ZL 43 329,0 x 243,0 x 3 39684

ZL 64 526,5 x 341,5 x 3 39694

148

147,5

214

280

147,5

174

214

280

Stabilne dno zespolone

Rowek pod

chwytak pionowy

Rama górna

Do przykrycia wszystkich pojemników

znajdujących się na palecie Euro. Możliwość

otaśmowania. Do wszystkich rodzajów

pojemników KLT.

Artykuł dla palety

dł. x szer. (mm)

Inne wielkości na zapytanie.

Nr zam.

A 1208 1200 x 800 39704

A65


Pojemniki magazynowe, kompletacyjne i transportowe

Składane pojemniki KLT

zgodne z normą VDA 4500

A66

Rowek dla

manipulatora

Ergonomiczny

uchwyt

Ergonomiczne uchwyty

Rama górna Prowadnice chwytaków

pionowych

Stabilne

użebrowanie

dna

Gładkie

dno

Krawędź dolna

Kieszeń na kartę wg VDA Uchwyt dla manipulatora

594

594

396

396

Krawędź górna

280

280

280

280

Stabilne użebrowanie naroża

i

RAL 5012

Wymiar po

złożeniu: 94,5 mm, w stosie 79,5 mm,

nośność: 20 kg

Długa trwałość

dzięki stabilnej konstrukcji

W pełni kompatybilny ze wszystkimi

pojemnikami typu KLT, szczególnie polecany dla

przemysłu samochodowego

Zgodny z normą VDA 4500

Zmniejszeniu objętości

przy transporcie zwrotnym do 65%

zysk objętości

do 65%

Przewodzący polipropylen (PPL)

oporność

skrośna

normalny PE/PP PPL

1018 oporność

Ohm x cm< 10³ Ohm x cm

powierzchniowa 1014 PPL CZARNY

Ohm 10⁴ Ohm

Składany KLT wg VDA 4500 z dnem użebrowanym

Nr zam.

Artykuł Wymiary wew. przy dnie

dł. x szer. x wys. uż. (mm)

Pokrywa zbiorcza

Pojemność

(litr)

F-KLT 6410 534 x 357 x 257 46,0 2204 —

F-KLT 6410 PPL — 2208

Składany KLT wg VDA 4500 z dnem gładkim

Artykuł Wymiary wew. przy dnie

dł. x szer. x wys. uż. (mm)

Do przykrycia wszystkich pojemników

znajdujących się na palecie Euro. Możliwość

otaśmowania. Do wszystkich rodzajów

pojemników KLT.

Artykuł dla palety

dł. x szer. (mm)

Inne rozmiary na zapytanie.

Pojemność

(litr)

Nr zam.

F-KLT 6410 G 534 x 353 x 277 49,5 2094

Nr zam.

A 1208 1200 x 800 39704


i

NIEBIESKI

SZARY

Polipropylen

niewrażliwy na większość olejów, kwasów i ługów,

na przenośnikach tłumi hałas, odporny na temperatury

w przedziale od -20o do +100o C

Niepodatne na odkształcenia i wytrzymałe

W pełni podlega recyklingowi

Ergonomiczne uchwyty

Zoptymalizowana pojemność użyteczna

Prowadnice pionowe do handlingu

automatycznego

Cichy ruch na przenośnikach

dzięki gładkiemu dnu

Kompatybilny

ze wszystkimi pojemnikami formatu EURO i wszystkimi

wersjami KLT

Wersja z otworami w dnie (odprowadzenie wody)

zgodnie z dyrektywą VDS możliwe zakwalifi kowanie do

klasy pożarowej 4.3 (wyjątek L-KLT 3147)

Przewodzący polipropylen (PPL)

oporność normalny PE/PP PPL

skrośna

1018 Ohm x cm< 10³ Ohm x cm

oporność

powierzchniowa 1014 PPL CZARNY

Ohm 10⁴ Ohm

Ergonomicznie

ukształtowany

uchwyt

Stabilne

powierzchnie

zderzakowe dla

manipulatorów

(na ścianach

czołowych i

wzdłużnych)

Uchwyt na drut

zabezpieczający etykietę

Pojemnik L-KLT z dnem gładkim

Artykuł Wymiary wew. przy dnie Pojemność Dno Nr zam. Nr zam.

dł. x szer. x wys. uż. (mm) (litr)

L-KLT 3147 245 x 163 x 129 5,15 2174 2175 —

L-KLT 3147 PPL — — 2178

L-KLT 4147 344 x 261 x 129 12,0 2184 2185 —

L-KLT 4147 PPL — — 2188

L-KLT 4280 344 x 261 x 262 24,0 2104 2105 —

L-KLT 4280 PPL — — 2108

L-KLT 6147 543 x 360 x 129 28,2 2084 2085 —

L-KLT 6147 PPL — — 2088

L-KLT 6280 541 x 360 x 261 51,0 2194 2195 —

L-KLT 6280 PPL — — 2198

L-KLT 8066 739 x 555 x 44 18,0 2074 2075 —

L-KLT 8066 PPL — — 2078

L-KLT 8066 VS02 739 x 555 x 27 18,0 86034 86035 —

L-KLT 8120 740 x 555 x 98 40,0 2064 2065 —

L-KLT 8120 PPL — — 2068

L-KLT 8120 VS02 740 x 555 x 79 40,0 86044 86045 —

L-KLT 8210 739 x 556 x 192 79,0 2044 2045 —

L-KLT 8210 PPL — — 2048

L-KLT 8210 VS01 739 x 556 x 174,5 71,5 2054 2055 —

L-KLT 8280 739 x 556 x 256 107,0 20684 20685 —

L-KLT 8280 VS 01 20694 20695 —

Pojemniki o znormalizowanych

wymiarach Euro

Szczeliny na wieko Otwory na plombę Uchwyt pomocniczy

Krawędź dolna

297 198

396 297

396 297

Otwór centrujący Kieszeń na

kartę

147,5

147,5

280

594 396

594 396

794 596

794 596

794 596

794 596

Dno zgrzewane wibracyjnie (dno VS01-/VS02 – maks. ciężar zawartości 70 kg)

Kieszeń na kartę w ścianie czołowej i wzdłużnej Ergonomiczny uchwyt w ścianie czołowej

Stabilne użebrowanie naroża

Seria L-KLT

Gładkie dno pojemnika L-KLT,

opcjonalnie z otworami

odpływowymi wody

147,5

280

Prowadnice chwytaków

pionowych

Powierzchnie do

przyklejenia kodów

paskowych

66

120

214

280

A67


Pojemniki magazynowe, kompletacyjne i transportowe

Podwójnie składane pojemniki

magazynowe i transportowe

A68

Surowe przepisy aktualnie obowiązującego

rozporządzenia dotyczącego odpadów

wymagają stosowania pojemników transportowych

wielokrotnego użytku, które

znacznie zmniejszają ilość wyrzucanych

opakowań. W zależności od typu pojemnika

objętość zwracanych pojemników

jest mniejsza o ok. 80%.

Wszystkie składane plastikowe pojemniki

fi rmy SSI SCHÄFER są dostosowane

do wymiarów palet Euro. Pojemniki FK

wyróżniają się dodatkowo mocnym nie-

Standardowe dno gładkie

(maks. ciężar zawartości 20 kg)

Standardowe dno VB3

(maks. ciężar zawartości 30 kg)

Wzmocnione dno VB4

(maks. ciężar zawartości 30 kg)

ruchomym brzegiem górnym i stąd dużą

sztywnością oraz stabilnością w stosie

szczególnie przy braku wieka.

Wersja składana podwójnie – tutaj

wieko konieczne – jest ekonomiczną

alternatywą w stosunku do pojemników

składanych pojedynczo, w szczególności

w transporcie towarów lekkich.

Wszystkie pojemniki serii FK nadają się

również do transportu żywności.

Do wyboru z uchwytem przelotowym ...

... z uchwytem zamkniętym ... ... albo z uchwytem z mostkami

Rygiel FK-standard Rygiel w FK 6300, FK-D 6300, FK 8450,

FK-DL 8450, FK-DS 8450, FR 8450,

FR-DL 8450, FR-DS 8450

Rygiel zatrzaskowy w wersjach FKE


i

NIEBIESKI SZARY

inne kolory na

zapytanie

Polipropylen

niewrażliwy na większość olejów, kwasów i ługów,

na przenośnikach tłumi hałas, odporny na

temperatury w przedziale od -20° do +100° C

Wymiary podstawy:

300 x 200 mm / 400 x 300 mm /

600 x 400 mm / 800 x 600 mm

Niepodatne na odkształcenia i wytrzymałe

Łatwy handling

dzięki ergonomicznym uchwytom

Zawieszone na zawiasach, dzielone wieko

możliwość plombowania

Dno użebrowane

nadaje się też do magazynów automatycznych

Zmniejszenie objętości o ok. 80%

Pojemniki FK

Artykuł Wymiary zewn.

dł. x szer. x wys. (mm)

Poj.

(litry)

Wys. (mm)

złożony

Wys. złożony

w stosie

Wersja Dno Nr zam.

FK 3220 300 x 200 x 220 10,0 79 69 bez wieka 93304 93305

FK-D 3220 z wiekiem 93404 93405

FK 4220 400 x 300 x 220 20,0 79 69 bez wieka 93314 93315

FK-D 4220 z wiekiem 93414 93415

FK 4320 400 x 300 x 320 30,0 79 69 bez wieka 93324 93325

FK-D 4320 z wiekiem 93424 93425

FK 6220 600 x 400 x 220 45,0 79 69 bez wieka 93334 93335

FK 6220 VB3 bez wieka 93734 93735

FK-D 6220 z wiekiem 93434 93435

FK-D 6220 VB3 z wiekiem 93754 93755

FKE 6285 600 x 400 x 285 57,0 79 69 bez wieka 93684 93685

FKE 6285 VB4 bez wieka 91764 91765

FKE-D 6285 z wiekiem 93694 93695

FKE-D 6285 VB4 z wiekiem 91774 91775

FK 6285 600 x 400 x 285 57,0 79 69 bez wieka 91784 91785

FK 6285 VB4 bez wieka 91794 91795

FK-D 6285 z wiekiem 91804 91805

FK-D 6285 VB4 z wiekiem 91814 91815

FK 6300 600 x 400 x 300 58,0 76 69 bez wieka 93384 93385

FK-D 6300* z wiekiem wew. 93484 93845

FK 6320 600 x 400 x 320 65,0 79 69 bez wieka 93344 93345

FKE 6320 bez wieka 93764 93765

FK 6320 VB3 bez wieka 91854 91855

FKE 6320 VB3 bez wieka 93724 93725

FK-D 6320 z wiekiem 93444 93445

FKE-D 6320 z wiekiem 93774 93775

FK-D 6320 VB3 z wiekiem 91864 91865

FKE-D 6320 VB3 z wiekiem 93744 93745

FKE 6320-2 600 x 400 x 320 65,0 79 69 bez wieka 90404 90405

FKE 6320-2 VB4 bez wieka 90414 90415

FKE-D 6320-2 z wiekiem 90424 90425

FKE-D 6320-2 VB4 z wiekiem 90434 90435

FK 6320-2 600 x 400 x 320 65,0 79 69 bez wieka 90444 90445

FK 6320-2 VB4 bez wieka 90454 90455

FK-D 6320-2 z wiekiem 90464 90465

FK-D 6320-2 VB4 z wiekiem 90474 90475

FK 6420 600 x 400 x 420 85,0 79 69 bez wieka 93354 93355

FK-D 6420 z wiekiem 93454 93455

FK 8450 800 x 600 x 450 180,0 135 123 bez wieka 93364 93365

FK-DL 8450 z wiekiem wew. ** 93474 93475

FK-DS 8450 z wiekiem wew.*** 93464 93465

FR 8450 rama nasadzana składana 135 123 bez wieka 93614 93615

FR-DL 8450 800 x 600 x 450 z wiekiem wew. ** 93644 93645

FR-DS 8450 z wiekiem wew.*** 93654 93655

* możliwa wersja na materiały niebespieczne poj. FK-D 6300.

** Zawiasy wzdłuż

*** Zawiasy od czoła

Ergonomiczne

uchwyty

Uchwyt na etykiety

Stabilne, plombowane

wieko

gładkie wzmocnione

Pojemniki składane pojedynczo

Sztywna

rama górna

300 200

Mocne zawiasy

tunelowe

220

400 300

400 300

220

320

600 400

600 400

600 400

600 400

600 400

600 400

Pojemniki

FK

220

285

300

320

320

420

800 600

450

A69


Pojemniki magazynowe, kompletacyjne i transportowe

Wyposażenie dodatkowe

pojemników FK

A70

Pokrywa zbiorcza

Możliwość układania w stosie. Przykrywa pojemniki FK w

stosie. Z rowkami na taśmę i zagłębieniami do ustawiania

wstosie palet na rolkach.

Wysokość w stosie 30 mm. Kolor: czarny.

Artykuł Wymiary

dł. x szer. x wys. (mm)

Artykuł Wymiary

dł. x szer. x wys. (mm)

Nr zam.

ADH 86 814 x 614 x 44 93628

Paleta na rolkach

Paleta na rolkach z 2 rolkami skrętnymi i 2 wsporczymi

Ø 125 mm, prześwit 115 mm; nośność do 450 kg. Do transportu

zwrotnego i przechowywania palety te można ułożyć w

stabilnym stosie. Wysokość w stosie 130 mm. Maks. wysokość

stosu na palecie – 1,80 m.

Paleta pozwala na łatwy transport pojemników FK w strefi e

magazynowej i w transporcie wewnątrzzakładowym. Paletę

można przewozić wózkiem widłowym (prześwit 115 mm).

Nr zam.

RLP 86 800 x 600 x 200 93608

FK-D 43

Wieka do pojemników FK

W celu ochrony zawartości pojemnik FK można zamknąć osadzonym na zawiasach

wiekiem i zaplombować. Wzmocnienie kratowe spodu zapewnia dużą wytrzymałość

pojemnika na nacisk z góry. Wystające zawiasy i uchwyty wieka nadają pojemnikowi

pewną poziomą pozycję w stosie.

Artykuł Do

pojemnika

Artykuł Wymiary zewn.

dł. x szer. x wys. (mm)

Wymiary

zewn. dł. x szer. (mm)

Wersja wieka Nr zam.

FK-D 32 FK 3220 300 x 200 93504 93505

FK-D 43 FK 4220 400 x 300 93514 93515

FK-D 43 FK 4320 400 x 300 93514 93515

FK-D 64 FK 6220 600 x 400 93524 93525

FK-D 64 FK 6320 600 x 400 93524 93525

FK-D 64 FK 6420 600 x 400 93524 93525

FK-D 63 FK 6300 600 x 400 wewnętrzne 93534 93535

FK-DL 86 FK 8450 800 x 600 zawiasy wzdłuż 93544 93545

FK-DS 86 FK 8450 800 x 600 zawiasy od czoła 93554 93555

Roll-Fix

FK-D 32

FK-D 64

Taca LTS z 4 rolkami skrętnymi (Ø 80 mm). Zamknięta platforma z polipropylenu z

krawędzią (do układania w stos) o wys. 15 mm.

Pasuje do pojemników FK 600 x 400 i 400 x 300 mm. Nośność: 200 kg.

Wersja Nr zam.

RO 460 594 x 396 x 150 rolki z tw. sztucznego 22201 22205

RO 461 594 x 396 x 150 rolki gumowe 22211 22215


i

i

NIEBIESKI SZARY

inne kolory na

zapytanie

Polipropylen

niewrażliwy na większość olejów, kwasów

i ługów, na przenośnikach tłumi hałas, odporny

na temperatury w przedziale od -20° do +100° C

Wymiary podstawy:

400 x 300 mm / 600 x 400 mm

Bardzo stabilny

Możliwość kodowania

Możliwość naniesienia etykiety

Możliwość plombowania

Dostępna wersja do transportu

materiałów niebezpiecznych

z oznaczeniem UN

Zmniejszenie objętości ok. 75%

po złożeniu

Zysk objętości

do 75%

Pojemniki składane podwójnie KB

Artykuł Wymiary wew. przy dnie

dł. x szer. x wys. (mm)

Pojemność

(litr)

Nr zam.

KB 4225 356 x 258 x 210 19,0 93704 93705

KB 6225 558 x 357 x 210 42,0 93714 93715

Oznaczenie znakiem towaru niebezpiecznego

możliwe na zapytanie

Pojemniki składane pojedynczo

Pojemniki składane podwójnie KB

398 298

229

598 398

229

A71


Pojemniki magazynowe, kompletacyjne i transportowe

Pojemniki wkładane jedne w drugie – mniejsza objętość

pustych opakowań w magazynie i w transporcie

A72

Wkładane jeden w drugi pojemniki magazynowe i transportowe

oferują ekonomiczne rozwiązania i różnorodne możliwości

zastosowań w transporcie wykorzystującym opakowania wielokrotnego

użytku oraz w kompletacji dostaw.

Trzy podstawowe możliwości zmniejszenia objętości pojemników

o sztywnych ściankach zewnętrznych to:

Pojemniki stożkowe z drążkami – możliwość wkładania

jedne w drugie lub układania jedne na drugich z użyciem

blokowanego w pozycji 180° stopni drążka (patrz KMB z

drążkiem);

Pojemniki obrotowe – możliwe do ułożenia w stos w stanie

pełnym, z lub bez wieka, puste można włożyć jeden w drugi

po obróceniu o 180°;

Pojemniki stożkowe możliwe do ustawienia w stos tylko z

wiekiem, puste pojemniki bez wieka można włożyć jeden

w drugi.


i

NIEBIESKI

inne kolory na

zapytanie

Polipropylen

niewrażliwy na większość olejów, kwasów i

ługów, odporny na temperatury w przedziale

od -20° do +90° C, neutralny w stosunku do

produktów spożywczych

Zmniejszenie objętości

w stanie pustym o 75%

Możliwość automatycznego

rozładowania stosu

od strony czołowej oraz wzdłużnej

Ergonomiczne

uchwyty dostosowane do kształtu ręki

Łatwe czyszczenie

gładkie powierzchnie i opcjonalne otwory

odpływowe wody

Opcjonalnie użebrowane dno

maks. ciężar zawartości do 50 kg

Cichy bieg

na przenośnikach

Chwytne

na przenośnikach taśmowych (szorstkie dno)

Pola na kody kreskowe

usytuowane w miejscu chronionym przed

uszkodzeniem i zanieczyszczeniem

KMB – stożkowate pojemniki wielokrotnego użytku bez pałąka i wieka

Artykuł Wymiary wew.

przy dnie (mm)

gładkie wzmocnione

Wymiary zewn. z zabezp.

antywyw. (mm)

Wzmacniane zgrzewaniem wibracyjnym VS01

Wymiary zewn. przy

dnie L x B (mm)

Pojemność

(litr)

wzmacniane zgrzewaniem wibracyjnym (dno VS01)

Wkładane jeden w drugi pojemniki

magazynowe i transportowe

KMB – stożkowe pojemniki

wielokrotnego użytku

Dno Nr zam.

KS 3153 242 x 150 — 245 x 153 6,3 16474

KMB 422 315 x 235 x 220 407 x 299 320 x 240 18,0 75514

KMB 610 500 x 330 x 100 607 x 399 505 x 335 18,0 79324

KMB 617 500 x 330 x 169 607 x 399 505 x 335 29,0 75364

KMB 617 VB01 500 x 330 x 169 607 x 399 505 x 335 29,0 75394

KMB 622 500 x 330 x 219 607 x 399 505 x 335 38,0 75544

KMB 622 VB01 500 x 330 x 219 607 x 399 505 x 335 38,0 75574

KMB 627 500 x 330 x 269 607 x 399 505 x 335 47,0 75424

KMB 627 VB01 500 x 330 x 269 607 x 399 505 x 335 47,0 75454

KMB 627 VS01 500 x 300 x 250 607 x 399 505 x 335 44,0 74974

KMB 632 500 x 330 x 319 607 x 399 505 x 335 58,0 75604

KMB 632 VB01 500 x 330 x 319 607 x 399 505 x 335 58,0 75634

KMB 642 500 x 330 x 419 607 x 399 505 x 335 74,0 75924

KMB 642 VB01 500 x 330 x 419 607 x 399 505 x 335 74,0 75954

KMB 832 700 x 330 x 319 807 x 399 705 x 335 76,0 75664

Gładkie dno

* Wysokość w wersji VB01

Dno wzmocnione VB01

299 199

399 299

599 399

599 399

192*

599 399

242*

599 399

292*

599 399

342*

599 399

442*

799 399

Zabezpieczenie przeciwwyważeniowe Uchwyt pałąka służącego do ustawiania w stos

Ergonomiczne ukształtowane uchwyty

153

223

103

173

223

273

323

423

323

A73


Pojemniki magazynowe, kompletacyjne i transportowe

KMB z pałąkiem

A74

* wysokość jak w wersji VB01

399 299

599 399

599 399

192*

599 399

242*

599 399

292*

599 399

342*

599 399

442*

799 399

223

Zasada układania w stos

z pałąkiem

Pałąk złożony do ustawienia w stos pojemników pustych Pałąk odwrócony do ustawienia w stos

pojemników pełnych

103

173

223

273

323

423

323

i

NIEBIESKI

inne kolory na

zapytanie

Dodatkowo:

do zalet pojemnika KMB (patrz strona A73

wersja bez pałąka i wieka)

Łatwe w obsłudze pałąki

Pojemniki bardzo bezpieczne

w obsłudze łatwa obsługa (zatrzask)

Dokładne dopasowanie pałąków

dobrze przylegają w stanie rozłożonym oraz

złożonym

Pałąki bardzo stabilne

materiał wzmocniony włóknem szklanym

Możliwość wymiany pojedynczych

pałąków

Nie ograniczają pojemności

użytecznej

Pałąk w pozycji do ustawienia w stos pojemników pełnych lub

pustych (obrót o 180 o i zatrzask)

KMB – stożkowate pojemniki wielokrotnego użytku z pałąkiem

Artykuł Wymiary wew. Wymiary zewn. Wymiary zewn. Z nast. wyposaż. Poj.

przy dnie (mm) z zabezp.

antywyw. (mm)

przy dnie (mm)

1)

(litr)

¹ ) jak w tabeli strona A73

gładkie wzmacniane

wzmacniane zgrzewaniem wibracyjnym (dno VS01)

Zatrzask pałąka

Dno Nr zam.

KMB-B 422 315 x 235 x 208 407 x 299 320 x 240 2 pałąki KMB-B 300 75524

KMB-B 610 500 x 330 x 100 607 x 399 505 x 335 2 pałąki KMB-B 400 79334

KMB-B 617 500 x 330 x 157 607 x 399 505 x 335 2 pałąki KMB-B 400 75374

KMB-B 617 VB01 500 x 330 x 157 607 x 399 505 x 335 2 pałąki KMB-B 400 75404

KMB-B 622 500 x 330 x 207 607 x 399 505 x 335 2 pałąki KMB-B 400 75554

KMB-B 622 VB01 500 x 330 x 207 607 x 399 505 x 335 2 pałąki KMB-B 400 75584

KMB-B 627 500 x 330 x 257 607 x 399 505 x 335 2 pałąki KMB-B 400 75434

KMB-B 627 VB01 500 x 330 x 257 607 x 399 505 x 335 2 pałąki KMB-B 400 75464

KMB-B 607 VS01 500 x 330 x 238 607 x 399 505 x 335 2 pałąki KMB-B 400 74984

KMB-B 632 500 x 330 x 307 607 x 399 505 x 335 2 pałąki KMB-B 400 75614

KMB-B 632 VB01 500 x 330 x 307 607 x 399 505 x 335 2 pałąki KMB-B 400 75644

KMB-B 642 500 x 330 x 407 607 x 399 505 x 335 2 pałąki KMB-B 400 75934

KMB-B 642 VB01 500 x 330 x 407 607 x 399 505 x 335 2 pałąki KMB-B 400 75964

KMB-B 832 700 x 330 x 307 807 x 399 705 x 335 2 pałąki KMB-B 400 75674


i

NIEBIESKI

inne kolory na

zapytanie

Dodatkowo:

do zalet pojemnika KMB (patrz strona A73

wersja bez pałąka i wieka)

Możliwość

układania w stosach po zamknięciu

w różnych obrysach i wysokościach

Optymalna ochrona magazynowanych

detali przed zabrudzeniem

Zabezpieczenie przed niepowołanym

dostępem

opcjonalny zamek albo możliwość plombowania

Dodatkowe zabezpieczenie

w postaci rowka na otaśmowanie

Znaczna redukcja objętości

pojemnika pustego

szczelnie przylegające wieko

Możliwość wymiany jednego wieka

dzięki odpowiednim zawiasom

Układanie w stosach z

zamkniętym wiekiem

Plomba Zasada układania w stosie

z założonym wiekiem

KMB – stożkowate pojemniki wielokrotnego użytku z wiekiem uchylnym na zawiasach

Artykuł Wymiary wew. Wymiary zewn. Wymiary zewn. Z nast. wyposaż. Poj.

przy dnie (mm) z zabezp.

antywyw. (mm)

przy dnie (mm)

1) Dno Nr zam.

(litr)

KMB-DH 422 315 x 235 x 213 409 x 299 320 x 240 1x KMB-DH 43, 4x KMB-DS ** 75534

KMB-DH 610 500 x 330 x 100 609 x 399 505 x 335 1x KMB-DH 64, 6x KMB-DS ** 79344

KMB-DH 617 500 x 330 x 162 609 x 399 505 x 335 1x KMB-DH 64, 6x KMB-DS ** 75384

KMB-DH 617 VB01 500 x 330 x 162 609 x 399 505 x 335 1x KMB-DH 64, 6x KMB-DS ** 75414

KMB-DH 622 500 x 330 x 212 609 x 399 505 x 335 1x KMB-DH 64, 6x KMB-DS ** 75564

KMB-DH 622 VB01 500 x 330 x 212 609 x 399 505 x 335 1x KMB-DH 64, 6x KMB-DS ** 75594

KMB-DH 627 500 x 330 x 262 609 x 399 505 x 335 1x KMB-DH 64, 6x KMB-DS ** 75444

KMB-DH 627 VB01 500 x 330 x 262 609 x 399 505 x 335 1x KMB-DH 64, 6x KMB-DS ** 75474

KMB-DH 627 VS01 500 x 330 x 243 609 x 399 505 x 335 1x KMB-DH 64, 6x KMB-DS ** 74994

KMB-DH 632 500 x 330 x 312 609 x 399 505 x 335 1x KMB-DH 64, 6x KMB-DS ** 75624

KMB-DH 632 VB01 500 x 330 x 312 609 x 399 505 x 335 1x KMB-DH 64, 6x KMB-DS ** 75654

KMB-DH 642 500 x 330 x 412 609 x 399 505 x 335 1x KMB-DH 64, 6x KMB-DS ** 75944

KMB-DH 642 VB01 500 x 330 x 412 609 x 399 505 x 335 1x KMB-DH 64, 6x KMB-DS ** 75974

KMB-DH 832 700 x 330 x 312 809 x 399 705 x 335 1x KMB-DH 84, 10x KMB-DS ** 75684

¹ ) jak w tabeli strona A73

** Wieko składane KMB-DH i zawiasy KMB-DS

Możliwość plombowania Wieka można otworzyć na zewnątrz

(tam szczelnie przylegają do ścianki)

gładkie wzmacniane

Wkładane jeden w drugi pojemniki

magazynowe i transportowe

KMB z dwuczęściowym

wiekiem uchylnym

* Wysokość w wersji VB01

wzmacniane zgrzewaniem wibracyjnym (dno VS01)

Rowek pod otaśmowanie

409 299

609 399

609 399

226*

609 399

276*

609 399

326*

609 399

376*

609 399

476*

809 399

257

137

207

257

307

357

457

357

A75


Pojemniki magazynowe, kompletacyjne i transportowe

Wyposażenie dla KMB

A76

KS-D 3153

KMB-D 43

KMB-D 64

KMB-D 84

Nasadzana pokrywa

i

NIEBIESKI

inne kolory na

zapytanie

Do pojemników serii KMB i KMB-B.

Pokrywy w całości zakrywają pojemniki, a ponadto można je wyposażyć w taśmę

opasującą oraz plombę. Możliwość ustawiania pojemników jeden na drugim pozostaje

zachowana także w przypadku pojemników z pokrywą. Luźne pokrywy można wkładać

jedną w drugą oszczędzając przy tym miejsce. Szorstka część środkowa ułatwia użycie

etykiet.

Materiał: Polipropylen.

Artykuł Do poj. o

wymiarach (mm)

Wersja Nr zam.

KS-D 3153 300 x 200 z zawiasami i karabińczykami, składany 16484

KMB-D 43 400 x 300 75344

KMB-D 64 600 x 400 75354

KMB-D 84 800 x 400 75334


Wkładane jeden w drugi pojemniki

magazynowe i transportowe

A77


Pojemniki magazynowe, kompletacyjne i transportowe

Pojemniki obrotowe

ustawiane w stos

A78

Wtykowa listwa

pod kod

Różnorodne możliwości układania w stos

Ergonomiczny uchwyt

Duża powierzchnia

na znak tłoczony

Pole na etykietę

ikod paskowy

i

CZERWONY ZIELONY ŻÓŁTY NIEBIESKI

Nazwa „pojemniki obrotowe ustawiane

w stos” oznacza, że:

puste można włożyć jeden w drugi, pełne ustawić

w stos po obróceniu o 180 o (także bez wieka)

Ogromna oszczędność miejsca

podczas magazynowania i transportu pustych pojemników

775 mm

1546 mm


Pojemniki Euro-Fix-Box

Wykonane z polipropylenu w formacie Euro (podstawa:

600 x 400 mm). Możliwość układania w jednym

stosie pojemników o trzech różnych wysokościach.

Artykuł Użyt. wymiary wew. góra/dół

dł. x szer. x wys. (mm) w stosie

Poj.

(litr)

Dno Ściany Nr zam.

Wysokość 200 mm

EFB 642 506/500/473 x 363/325 x 175 36,0 25801 25802 25803 25804

EFB-L 642 506/500/473 x 363/325 x 175 36,0 25911 25912 25913 25914

EFB-B 642 506/500/473 x 363/325 x 175 36,0 25941 25942 25943 25944

EFB-LB 642

Wysokość 300 mm

506/500/473 x 363/325 x 175 36,0 25971 25972 25973 25974

EFB 643 506/500/473 x 363/325 x 275 54,0 25831 25832 25833 25834

EFB-L 643 506/500/473 x 363/325 x 275 54,0 25921 25922 25923 25924

EFB-B 643 506/500/473 x 363/325 x 275 54,0 25951 25952 25953 25954

EFB-LB 643

Wysokość 400 mm

506/500/473 x 363/325 x 275 54,0 25981 25982 25983 25984

EFB 644 506/500/473 x 363/325 x 375 72,0 25861 25862 25863 25864

EFB-L 644 506/500/473 x 363/325 x 375 72,0 25931 25932 25933 25934

EFB-B 644 506/500/473 x 363/325 x 375 72,0 25961 25962 25963 25964

EFB-LB 644 506/500/473 x 363/325 x 375 72,0 25991 25992 25993 25994

pełne ażurowe

Wieko

Z opatentowanym zewnętrznym uchwytem przelotowym (nie zajmuje miejsca we wnętrzu).

Pasuje do wszystkich typów pojemników. Możliwość układania w stos. Specjalne

noski zapewniają stabilność pojemników w stosie. Rowki umożliwiają otaśmowanie

całego stosu.

Artykuł Nr zam.

Doskonale zachowują się na przenośnikach i stąd są

idealne do kompletacji i transportu detali.

EFB-D 25891 25892 25893 25894

Wkładane jeden w drugi pojemniki

magazynowe i transportowe

Pojemnik Euro-Fix-Box EFB

325

473

506

500

300

363

600 400

200

600 400

600 400

400

A79


Pojemniki magazynowe, kompletacyjne i transportowe

Pojemniki Fix-Box FB

A80

i

Pojemnik Fix-Box FB 600

Artykuł Użyt. wymiary wew.

dł. x szer. x wys. (mm) góra/dół

CZERWONY ZIELONY ŻÓŁTY NIEBIESKI SZARY

Polietylen. Bardzo wytrzymałe i stabilne, uchwyty w szerokiej krawędzi. Pojemniki

wysyłkowe do transportu koleją i ciężarówką. Możliwość układania w stos także po

zamknięciu pokrywą.

Wymiary zewnętrzne dł. x szer. x wys.: 600 x 400 x 250 mm

Nr zam.

Poj.

(litr)

FB 600 550/500 x 360/325 x 247 40,0 8351 8352 8353 8354

Pokrywa pojemnika Fix-Box FB 600

Artykuł Wersja Nr zam.

FB-D 600 z narożami do ukł. w stos 8361 8362 8363 8364

Pojemnik Fix-Box FB 603

Z polipropylenu, z uchwytami przelotowymi w ścianach czołowych, bez pokrywy.

Wymiary zewn. dł. x szer. x wys.: 597 x x 397 x 300 mm

Artykuł Użyt. wymiary wew.

dł. x szer. x wys. (mm) góra/dół

Pojemnik Fix-Box FB 604

Poj.

(litr)

Z polipropylenu. Także ta wersja pasuje na palety Euro 1200 x 800 mm. Z uchwytami

przelotowymi w obu ścianach czołowych. Układanie w stos możliwe również z pokrywami.

Wymiary zewn. dł. x szer. x wys.: 600 x 400 x 350 mm

Nr zam.

FB 603 565/530 x 364/334 x 297 57,0 12481 12482 12483 12484

Artykuł Użyt. wymiary wew.

dł. x szer. x wys. (mm) góra/dół

Poj.

(litr)

Nr zam.

FB 604 530/475 x 350/306 x 347 62,0 8381 8382 8383 8384

Pokrywa pojemnika Fix-Box FB 604

Artykuł Wersja Nr zam.

FB-D 604 z narożami do ukł. w stos 15051 15052 15053 15054


Pojemnik Fix-Box FB 530

Z polipropylenu. Uchwyty muszlowe. Pasuje na palety Euro.

Wymiary zewn. dł. x szer. x wys.: 540 x 320 x 170 mm

Artykuł Użyt. wymiary wew.

dł. x szer. x wys. (mm) góra/dół

Poj.

(litr)

Nr zam.

FB 530 420/425 x 275/255 x 167 17,0 12471 12472 12473 12474

Pojemnik Fix-Box FB 601

Z polipropylenu. Na ścianie czołowej zintegrowane z krawędzią uchwyty muszlowe.

Pasuje na palety Euro.

Wymiary zewn. (góra) dł. x szer. x wys.: 585 x 375 x 200 mm

Artykuł Użyt. wymiary wew.

dł. x szer. x wys. (mm) góra/dół

Pokrywa pojemnika Fix-Box FB 601

Artykuł Wersja Nr zam.

Pojemnik Fix-Box FB 650

Poj.

(litr)

Nr zam.

FB 601 490/420 x 330/300 x 197 30,0 8441 8442 8443 8444

FB-D 601 z narożami do ukł. w stos 20905

Z polipropylenu. Szczególnie przydatny do transportu dużych ale względnie lekkich

produktów.

Wymiary zewn. (góra) dł. x szer. x wys.: 650 x 500 x 150 mm

Artykuł Użyt. wymiary wew.

dł. x szer. x wys. (mm) góra/dół

Poj.

(litr)

Nr zam.

FB 650 600/540 x 450/430 x 147 40,0 12461 12462 12463 12464

Wkładane jeden w drugi pojemniki

magazynowe i transportowe

Pojemniki Fix-Box FB

A81


Pojemniki magazynowe, kompletacyjne i transportowe

Pojemniki obrotowe

ustawiane w stos FB-K 1354

A82

Żebrowane dno z wieńcem

bieżnym do zastosowań w

automatycznych magazynach

Blokada uchwytu przy klapie czołowej

Pojemniki FB-K 1354

Pojemnik obrotowy układany w stos FB-K

został zaprojektowany specjalnie do transportu

wiązek kablowych.

Puste pojemniki można układać w stosy

oszczędzając tym samym miejsce, pełne

pojemniki można układać jeden na drugi po

obróceniu o 180°, można je układać także bez

pokrywy. Oszczędność miejsca do 75%

podczas magazynowania lub transportu

pustych pojemników.

Pojemnik posiada certyfi kat VDZ (kontrola pod

kątem właściwości transportowych i nośności).

Głębokość zanurzenia

w stosie: 28 mm

Wysokość gniazda: 85 mm

Ciężar ładunku: 40 kg

Nacisk statyczny: 450 kg

Nacisk dynamiczny: 300 kg

Modułowa konstrukcja narzędzi – do

wielkości pojemnika dł. 1800 x szer. 600 x

wys. 450 mm.

1310 490

i

PPL CZARNY

Polipropylen

niewrażliwy na większość olejów, kwasów

i ługów, na przenośnikach tłumi hałas,

odporny na temperatury w przedziale

od -20°C do +70°C

Klapa czołowa

z blokadą jednoręczną

Łatwe czyszczenie

dzięki gładkim powierzchniom i opcjonalnym

otworom odpływowym wody

Żebrowane dno

z wieńcem bieżnym

Zmniejszenie objętości

w stanie pustym do 75%

Pojemniki układane wewnątrz w stosy Pojemniki układane jeden na drugi w stosy

400

Artykuł Wymiary wewnętrzne

przy dnie

Dł. x szer. x wys. (mm)

Otwarta klapa czołowa

Przewodzący prąd polipropylen (PPL)

Normalny PE/PP PPL

Rezystancja ≥ 1 x 10 4 x

skrośna 10 18 Ohm x cm< ≤ 1 x 10 10 Ohm

Rezystancja

powierzch- 10 14 Ohm ≥ 1 x 10 4 x

niowa ≤ 1 x 10 10 Ohm

Szerokość

Wysokość

wewnętrzna (mm)

Pojemność

(litr)

Nr zam.

FB-K 1354 1122 x 380 x 376,5 348,5 177 25798


i

KS 18

CZERWONY ZIELONY ŻÓŁTY NIEBIESKI RAL 5012

inne kolory na

zapytanie

pojemniki nie zawsze

dostępne na magazynie

Pokrywa do pojemnika KS 18

Artykuł Wersja Nr zam.

KS-D 18 15291 15292 15293 15294

KS-D 18 V2 z rowkami do KS 51 / KS 52 15271 15272 15273 15274

Artykuł Użyt. wymiary wew.

dł. x szer. x wys. (mm) góra/dół

Artykuł Użyt. wymiary wew. przy

dnie dł. x szer. (mm)

Poolbox

Z polipropylenu, po obu stronach w krawędzi pojemnika pola na etykiety 110 x 60 mm

(kod, opis), gładkie ściany wewnętrzne.

Wymiary zewnętrzne góra/dół: dł. x szer. x wys.: 775/655 x 535/415 x 315 mm

Artykuł Użyt. wymiary wew.

dł. x szer. x wys. (mm) góra/dół

KS 51/KS 52

Poj.

(litr)

Nr zam.

KS 51 460/429 x 320/269 x 120 15,0 21101 21102 21103 21104

KS 52 465/435 x 320/269 x 250 32,0 21121 21122 21123 21124

Pokrywa do pojemnika KS 51/KS 52

Artykuł Wersja Nr zam.

KS-D 51 bez haków 15921 15922 15923 15924

KS-DH 51 z hakami 21111 21112 21113 21114

KS-DH 52 z hakami 21131 21132 21133 21134

Pojemnik Poolbox

Stożkowy pojemnik transportowy z polipropylenu, z pokrywą na zatrzask; możliwy do

transportu na przenośnikach w każdej pozycji. Chroni przed pyłem i pryskającą wodą.

Ergonomiczne uchwyty umożliwiają handling, plombowany. Miejsca na etykiety na

pokrywie i na pojemniku umożliwiają łatwe nanoszenie i zdejmowanie etykiet i koszulek

na dokumenty. Wymiary dostosowane do palet Euro.

Kolor: niebieski (RAL 5012), inne kolory na zapytanie.

Wymiary zewnętrzne dł. x szer. x wys.: 600 x 400 x 320 mm

Pojemność

(litr)

Nr zam.

PB 6320 457 x 318 ca. 49,0 844

Pokrywa do pojemnika Poolbox

Poj.

(litr)

Pokrywa z patentowanym uchwytem zewnętrznym (nie zmniejsza objętości pojemnika).

Kolor: niebieski (RAL 5012), inne kolory na zapytanie.

Artykuł Wersja Nr zam.

PB-D 64 możliwość plombowania 874

Wkładane jeden w drugi pojemniki

magazynowe i transportowe

Stożkowe pojemniki

transportowe i kompletacyjne, Poolbox

Nr zam.

KS 18 720/640 x 480/400 x 310 90,0 15171 15172 15173 15174

VB-S 18 Dno wkładane 15281 15282 15283 15284

Z polipropylenu, do zastosowania na przenośnikach rolkowych, taśmowych, do kompletacji

dostaw, transportu i wysyłki. Możliwość naniesienia etykiet z kodem na obrzeżu i na

ściankach bocznych w pobliżu dna. Pojemniki można układać w stosy także z pokrywą

i po otaśmowaniu. Możliwość otaśmowania całego stosu. Również z wtyczką i listwą

kodującą. Wersja standardowa bez możliwości kodowania wtyczką. Kolory na zapytanie.

KS 51 wymiary zewnętrzne dł.góra/dł.dół x szer.góra/szer.dół x wys.:

500/435 x 360/275 x 123 mm

KS 52 wymiary zewnętrzne dł.góra/dł.dół x szer.góra/szer.dół x wys.:

500/440 x 360/275 x 253 mm

A83


Pojemniki magazynowe, kompletacyjne i transportowe

Indywidualne i specjalne rozwiązania z tworzywa sztucznego

A84

Zastosowania specjalne wymagają

użycia skrzynek z tworzywa sztucznego.

Firma SSI SCHÄFER oferuje szeroką

gamę pojemników specjalnych zaprojektowanych

i wyprodukowanych zgodnie

z życzeniami klientów.

Pojemniki obrotowe układane w stos –

Seria KS 1, KS 8, KS 10, KS 16 i KS 17

KS 17

KS 8

Stożkowe pojemniki transportowe i kompletacyjne –

Seria KS 5, KS 9 i KS 43

KS 9

KS 1

Stożkowe pojemniki transportowe i kompletacyjne –

Seria KS 6100 i KS 6200

Jeżeli potrzebują Państwo do swoich

celów pojemnik specjalny, nasz zespół

ds. rozwoju chętnie pomoże opracować

idealne rozwiązanie.

KS 6100

KS 43

KS 16

i

Dalsze informacje

KS 6200

KS 10

KS 5

na zapytanie


Rozwiązania specjalne

z tworzywa sztucznego

Pojemniki obrotowe układane w stos i pojemniki stożkowe,

Pojemniki specjalne i pojemniki ze składaną klapą

Stożkowe pojemniki kompletacyjne i pojemniki stopniowe –

Seria KS 4217, KS 6217 i Konfi x KF

KF 1 C

Pojemniki specjalne –

Seria KS, 14/6 R i FK

KS 20

KF 2 C

KS 14-4

Pojemniki specjalne –

Seria SK 180 i SK 200

KS 4217

SK 180 SK 200

FK

14/6 R

KS 6217

Pojemniki stożkowe z pałąkiem do ustawiania w stos –

Seria Konfi x KFB

Pojemniki stożkowe z pałąkiem do ustawiania w stos –

Seria KS 4245, KS 5245 i KS 6245

KS 5245

Pojemniki specjalne –

Seria KS 12, KS 14, KS 19

KS 14

Pojemniki specjalne –

Seria FK-Box

KS 4245

KFB 652

KS 19

KS 12

KS 6245

A85


Pojemniki magazynowe, kompletacyjne i transportowe

Opakowania konstruktywne

A86

Opakowania konstruktywne składają

się z dwóch elementów składowych.

Jeden pojemnik o wymiarze Euro i jedna

indywidualna wkładka opakowaniowa.

Aby osiągnąć optymalne warunki transportu

i magazynowania, pojemnik jest

wyposażony we wkładkę opakowaniową.

Jest ona dopasowana do konturów

pakowanego materiału. Artykuły są

optymalnie chronione przed możliwymi

uszkodzeniami.

Wkładki wpuszczane

W przypadku wkładek Inlay można

wybrać pomiędzy wkładkami wpuszczanymi,

piankowymi i konfekcjonowanymi.

Pojemnik MF 6070 z wpuszczaną

wkładką z odprowadzającego ładunki

elektryczne materiału ESD

Jeżeli pakowane materiały muszą być unieruchamiane podczas transportu i

magazynowania, konieczne są wkładki pojemnikowe.

Wkładki Inlay są można dopasowywać do konturu produktu. W ten sposób chronią

one produkt przed uszkodzeniem lub złamaniem. Niezależnie od tego, czy są to

małe, czy też duże serie, w przypadku wkładek wpuszczanych wielkość zamówienia

nie gra roli – koszty narzędzi do produkcji wkładek są stosunkowo niskie.

Materiały i wersje:

Wykroje płytowe w ABS, PS, PP, PE, PMMA, PC. W zależności od typu, możliwość

dostarczenia z materiału odprowadzającego ładunki, jako wkładka wielowarstwowa

lub z ekonomicznego materiału pochodzącego z regeneracji.

Wymiary:

możliwe wielkości wykrojów od 333 x 333 mm do 2500 x 1500 mm (dł. x szer.).

Grubości płyt pomiędzy 1 do 10 mm. Maks. głębokość ciągnięcia 800 mm.

Wkładka wpuszczana

z trzema różnymi elementami

składowymi (wersja ESD)

Chętnie doradzimy i stworzymy układ,

rysunek lub wzorzec.

Także kolorowe wkładki

lub …

… jako wsporniki urządzeń

Wkładka wpuszczana z dokładnym pozycjonowaniem elementów obrotowych


Wkładki piankowe EPP

Wrażliwe towary wymagają szczególnej ochrony.

Jeżeli rosną wymagania, odpowiednie stają się

wkładki opakowaniowe z piany EPP.

Wkładki piankowe są szczególnie długotrwałe,

odporne na oleje oraz zasady i łatwe w czyszczeniu.

Wkładki piankowe mogą być bardzo ekonomicznie

produkowane, w prawie każdym kształcie, przeznaczone

do najróżniejszych zadań, w średnich i dużych

partiach.

Materiał i wersje:

Pianka EPP. Standardowo kolor czarny.

W przypadku zamawiania większej ilości można

wybrać kolory.

Pianki EPP mogą być także dostarczane w wersji

odprowadzającej ładunki elektrostatyczne (ESD).

Wymiary:

Możliwe wielkości do 1700 x 1000 mm (dł. x szer.).

Możliwe do realizacji wysokości ponad 400 mm.

i

Skrzynka półotwarta od

czoła 14/7 z wkładką piankową

EPP do profi lowych cylindrów

zamykanych

Zachęcamy do zamówienia naszego prospektu

„Opakowania konstruktywne“

Pojemniki MF

z wkładką piankowa EPP do kierownic

Pojemnik R-KLT 6129

z kładką piankowa EPP z ochroną ESD

Rozwiązania specjalne

z tworzywa sztucznego

Opakowania konstruktywne

Specjalne pojemniki transportowe do

poduszek powietrznych ze schowkami

piankowymi EPP

A87


Pojemniki magazynowe, kompletacyjne i transportowe

Opakowania konstruktywne

A88

Wkładki konfekcjonowane

Małe lub średnie serie nie muszą generować wysokich kosztów opakowań. Dzięki

konfekcjonowanym wkładkom można zrealizować jednolite opakowanie dla artykułów

o różnych kształtach, które nie muszą być unieruchamiane i centrowane. Elementy

wkładek dzielących pojemniki są konstruowane modułowo. Powoduje to mniejsze koszty

jednostkowe i dodatkowo mamy do dyspozycji dostosowane rozwiązanie.

Materiały i wersje:

W przypadku konfekcjonowanych wkładek nie ma praktycznie ograniczeń, jeżeli chodzi

o kształty i materiały. Alternatywnie oferowane są rozwiązania wykonane w piance,

płytach z pustymi komorami lub tekturze falistej. Materiały są także dostępne w wersji

antystatycznej lub z ochroną ESD.

Wymiary:

Konfekcjonowane wkładki oferują szeroką gamę możliwości podziału pojemników.

Możliwy jest każdy indywidualny wymiar. Mogą być wytwarzane wkładki o ciężarach

objętościowych od 15 do 200 g/m³.

Skrzynki EF ze

schowkami HKP

Konfekcjonowana wkładka piankowa w obszarze dostaw w branży motoryzacyjnej w pojemniku EF

Pojemnik LTB z frezowaną

wkładką piankową jako opakowanie

wielokrotnego użytku

Frezowana

wkładka piankowa


Oprócz zastosowań w obsłudze ręcznej wsporniki

urządzeń przeznaczone są w szczególności dla klientów

posiadających wysoki stopień automatyzacji. Stosowane

są przeważnie w produkcji z udziałem automatów

i w przepływie materiału w przemyśle zajmującym się

dostawami dla motoryzacji. Pojemniki produkowane są

na indywidualne życzenie klienta na bazie wsporników

małych ładunków KLT zgodnie z normą VDA.

Przyjmują elementy w sposób bezpieczny i służą zarówno

udostępnianiu w procesie produkcyjnym, jak również

jako pojemniki w trakcie obsługi i transportu.

Wsporniki urządzeń

Szczególną cechą wspornika urządzeń jest to, iż pojemnik i Inlay stanowią jedność.

Elementem określającym jest jednostka centrująca dokładnie dopasowana do konturów

indywidualnego produktu.

Zalety nowych pojemników specjalnych można rozpoznać na pierwszy rzut oka, są nimi:

maksymalna dokładność pozycjonowania produktów; uniknięcie szkód powstających

podczas transportu i magazynowania; oszczędność kosztów na opakowaniach jednorazowych

jak również jednolita budowa.

Prowadnice pionowe i otwory centrujące wspomagają chwytanie w pionie i w poziomie

przy pomocy urządzeń automatycznych i robotów. Pionowe ściany wspornika urządzeń

z odpowiednim użebrowaniem nadają właściwą stabilność. Dno gwarantuje poprawny

ruch pojemnika na wszelkich przenośnikach.

Materiał:

ABS i PP.

Wymiary:

400 x 300 mm, 400 x 400 mm, 600 x 400 mm i 800 x 600 mm (dł. x szer.).

Centrowania w dnie

pojemnika

WT 44250

(ciężar zawartości 35 kg)

Rozwiązania specjalne

z tworzywa sztucznego

Wsporniki urządzeń

Wspornik urządzeń z centrowaniami produkowanymi wtryskowo

WT 64255 z podzespołem

(ciężar zawartości 60 kg)

Żebrowane dno

Wkładka stalowa Wkładka wpuszczana Wkładka konfekcjonowana Wkładka wykonana wtryskowo

A89


Pojemniki magazynowe, kompletacyjne i transportowe

Pojemniki Cut & Weld

A90

Elementy specjalne z powodu swojego

kształtu i wymiarów często wymagają

jednostek opakowań o specjalnych rozmiarach

i nie można ich umieszczać w normatywnych

pojemnikach w rozmiarze Euro,

ponieważ są zbyt duże lub zbyt małe.

i

Zachęcamy do zamówienia naszego prospektu

„Opakowania konstruktywne”

Pojemniki Cut & Weld

Pojemniki Cut & Weld w zależności od żądanego rozmiaru

specjalnego są wydzielane z segmentów pojemników bazowych

lub łączone z nowym pojemnikiem poprzez lustrzane

dospawania.

W normalnych zastosowaniach ładowność pojemników

zgrzewanych jest identyczna z tą dotyczącą standardowych

pojemników. Stabilność spoiny odpowiada ok. 90%

wytrzymałości pojemnika. Zasada ta obowiązuje także w

przypadku zastosowania materiału ESD. Funkcjonalność

pojemników w zakresie stabilności, możliwości układania

w stosy, automatyzacji i żywotności, pozostają utrzymane

mimo spoiny.

Materiały i wersje:

PP, PE

Możliwość dostarczania także w wersji odprowadzającej

ładunki elektrostatyczne (ESD).

Wymiary:

Użytkowe wymiary wewnętrzne i konieczne

obciążenia są określane na zapytania klienta.

Skrzynki EF podwójnie zgrzewane,

z frezowanymi szczelinami na dnie

Pojemniki MF o długości

specjalnej ze szwem

zgrzewczym po środku

Pojemniki zgrzewane EF

z otworami bocznymi

i otworem odbiorczym


Wszystkie pojemniki plastikowe można

numerować lub w różny sposób nanosić

na nie symbole fi rmowe. Jest to dodatkowa

usługa fi rmy SSI SCHÄFER.

Tłoczenie na gorąco

Tłoczenie literami standardowymi (wysokości

10 albo 24 mm) albo tłoczenie logo fi rmy.

Ponadto pojemniki można ponumerować

kolejno liczbami 6-cyfrowymi o wysokości 11,

19 albo 30 mm.

Na zapytanie udzielamy informacji o minimalnych

zamówieniach i o narzutach za tłoczenie.

Wytłaczanie w formie

Za pomocą odpowiednich stempli/wkładek

możliwe jest wykonanie na pojemniku symbolu

fi rmy klienta już na etapie produkcji.

Na zapytanie udzielamy informacji o minimalnych

zamówieniach i o narzutach za

wytłaczanie.

Sitodruk

Metodą sitodruku pojemniki można zaopatrzyć

w logo fi rmy klienta.

Na zapytanie udzielamy informacji o minimalnych

zamówieniach i o narzutach za sitodruk.

Rozwiązania specjalne

z tworzywa sztucznego

Znaki na pojemnikach

A91


Pojemniki magazynowe, kompletacyjne i transportowe

Pojemniki o dużej pojemności

A92

Pojemniki o dużej pojemności KB,

KBR i KBF

Wykonany z polietylenu metodą jednorazowego

wtrysku. Całkowicie gładkie wewnętrzne

powierzchnie ścian. Pojemniki można ustawiać

w stos. Odpowiedni kształt dolnych naroży

zapobiega ześlizgnięciu się bocznemu pojemnika

w stosie. Stabilna podstawa pojemnika

– dostępna także w wersji z kółkami – jest

specjalnie przystosowana do podnośników

typu wózek widłowy (chwyt od dołu). Kolor

pojemników: szary.

Te pojemniki nadają się w szczególności dla

przemysłu tekstylnego, pralni, chemicznych

przedsiębiorstw pralniczych, obszaru spożywczego

i handlu hurtowego.

KBF 9

Zamknięte ściany i dno, 4 nogi o wys. 80 mm,

możliwość podjazdu wózkiem widłowym.

Wymiary zewn.:

dł. x szer. x wys. 1000 x 630 x 660 mm

Wymiary wew.:

dł. x szer. x wys. 925 x 570 x 505 mm

Pojemność: 280 l

Nośność pojedynczo: 300 kg

Nośność w stosie: 1500 kg

Artykuł Nr zam.

KBF 9 16810

KBD 9 pokrywa 16690

KBF 9

KB 10

Artykuł Nr zam.

KB 9 16680

KBD 9 pokrywa 16690

Artykuł Nr zam.

KB 10 1480

KBD 10 pokrywa 1500

i

SZARY

KB 9 KBR 9

Perforowana górna jednej trzecia wysokości

ściany oraz dno, dno nośne.

Wymiary zewn.:

dł. x szer. x wys. 1000 x 630 x 580 mm

Wymiary wew.:

dł. x szer. x wys.: 930 x 580 x 505 mm

Pojemność: 290 l

Nośność pojedynczo: 300 kg

Nośność w stosie: 1500 kg

KB 10 KBR 10

Zamknięte ściany i dno, dno w formie palety, prześwit

100 mm, szerokość wjazdu 550 x 480 mm.

Wymiary zewn.:

dł. x szer. x wys. 1200 x 800 x 805 mm

Wymiary wew.:

dł. x szer. x wys. 1100 x 730 x 645 mm

Pojemność: 525 l

Nośność pojedynczo: 500 kg

Nośność w stosie: 2500 kg

Stabilny kształt i wytrzymałość

Gładkie ściany wewnętrzne

ułatwiają czyszczenie

KB 9

KBR 9

Perforowana górna jednej trzecia wysokości

ściany oraz dno. 2 rolki skrętne i 2 wsporcze

Ø 100 mm, z pełnym ogumieniem.

Wymiary zewn.:

dł. x szer. x wys. 1000 x 630 x 700 mm

Wymiary wew.:

dł. x szer. x wys. 930 x 580 x 505 mm

Pojemność: 290 l

Nośność pojedynczo: 300 kg

Nośność w stosie: 1500 kg

Artykuł Nr zam.

KBR 9 16700

KBD 9 pokrywa 16690

Jak KB 10, ale dodatkowo z 2 rolkami skrętnymi

i 2 wsporczymi o Ø 100 mm, opony gumowe.

Wymiary zewn.:

dł. x szer. x wys. 1200 x 800 x 815 mm

Wymiary wew.:

dł. x szer. x wys. 1100 x 730 x 645 mm

Pojemność: 525 l

Nośność pojedynczo: 500 kg

Nośność w stosie: 2500 kg

Artykuł Nr zam.

KBR 10 1490

KBD 10 pokrywa 1500


i

SZARY

ŻÓŁTY CZARNY

Stabilny kształt i wytrzymałość

Gładkie ściany wewnętrzne

ułatwiają czyszczenie

Składany pojemnik o dużej pojemności FKB

Lekki, bezpieczny, stabilny, możliwy do układania w stosach, z dużą klapą

z przodu i wiekiem obrotowo-przesuwnym. Jest to ekologiczne opakowanie

wykonane w formacie EURO, składane (możliwość magazynowania

i przewozu w stanie złożonym), z każdej strony możliwość podjechania

wózkiem widłowym. Klapa do wyjmowania służąca łatwemu załadowywaniu

i rozładowywaniu, pojedyncze elementy łatwe do wymiany, lecz trwale

połączone do transportu powrotnego. Na życzenie możliwość zamknięcia

lub zaplombowania w celu zabezpieczenia przed kradzieżą.

Pojemnik opracowany jest w celu transportu towarów na sztuki. Mimo to

możliwe jest zastosowanie jako pojemnik na towar sypki, jednak zależy to

od gęstości towaru sypkiego. W poszczególnych przypadkach przydatność

powinien zbadać użytkownik.

FKB 12:

Wymiar zew. w stanie złożonym dł. x szer. x wys. 1200 x 800 x 330 mm

Masa własna: 40 kg

Max. Nośność: 500 kg

Materiał: Polipropylen, szary

FKB 08:

Wymiar zew. w stanie złożonym: dł. x szer. x wys 800 x 600 x 387 mm

Masa własna: ok. 25 kg

Max. Nośność: 300 kg

Materiał: Polietylen czarny, Polipropylen szary

Możliwość dostawy dalszych akcesoriów na życzenie.

Artykuł Wymiary zewn. Wymiary wew.

dł. x szer. x wys. (mm) dł. x szer. x wys. (mm)

Poj.

(litr)

Nr zam.

FKB 12 1200 x 800 x 1022 1140 x 740 x 820 ca. 700 16595

FKB 08 800 x 600 x 1022 740 x 540 x 820 ca. 330 16495

Paleta LTS-P 815

Ta paleta z polipropylenu nadaje się w szczególności jako środek

transportowy do ciężkich przedmiotów. Stojąca w regale paleta może być

pobrana za pomocą ręcznie lub automatycznie sterowanych pojazdów z

widłami teleskopowymi lub stałymi. Na palecie LTS mieszczą się pojemniki

MF, LTF, LTS, KLT oraz Euro-Fix. Z tego rodzaju palet wypełnionych bądź

pustych można tworzyć stosy.

Specjalnie ukształtowane płozy umożliwiają transport palety LTS na

przenośnikach rolkowych, łańcuchowych itp.

Materiał: żółty polipropylen.

Artykuł Wymiary zewn.

dł. x szer. x wys. (mm)

Nośność

(kg)

Nr zam.

LTS-P 815 800 x 600 x 150 250 37200

Palety z tworzywa sztucznego

Z 3 płozami podłużnymi, kompatybilne z plastykowymi pojemnikami w

formacie EURO. Dzięki niskiemu ciężarowi oraz małej wysokości bardzo

dobre do wielokrotnego użycia w transporcie.

Nośność: dynamicznie 850 kg.

Materiał: czarny regenerowany PE.

Wersje z możliwością ustawiania na regałach i ze zdolnością

przewodnictwa (ESD) na życzenie.

Artykuł Wymiary zewn.

dł. x szer. x wys. (mm)

Nośność

(kg)

Nr zam.

PK 1208 1200 x 800 x 145 12,5 16578

PK 1210 1200 x 1000 x 145 15,0 16588

Pojemniki o dużej pojemności i palety

Składane pojemniki o dużej pojemności

i palety z tworzywa sztucznego

FKB 12

FKB 08

Ze wszystkich stron można

podjechać widłami wózka

widłowego

Zewnętrzna krawędź wystaje ponad platformę

palety, dzięki czemu ładunek nie

ześlizgnie się nawet bez dodatkowych

zabezpieczeń

Dwa uchwyty na etykietę na jednej

stronie wzdłużnej oraz jeden uchwyt

na etykietę i kieszeń na karty nadzorowane

elektronicznie na drugiej stronie

wzdłużnej

Rowek na

manipulator

A93


Pojemniki magazynowe, kompletacyjne i transportowe

Pojemniki na towary niebezpieczne

A94

Pojemniki dopuszczone i oznakowane dla potrzeb transportu towarów niebezpiecznych

Pojemniki na towary niebezpieczne zostały poddane kontroli

i dopuszczone przez belgijski instytut opakowań zgodnie z

rozporządzeniem o materiałach niebezpiecznych GGSVE/ADR

jako opakowanie zewnętrzne na towary niebezpieczne grup

opakowań I, II i III (tylko wraz z pokrywą i opasaniem taśmą

lub zintegrowanymi z pokrywą pasami lub uchwytami).

Odpowiadają zaleceniom Organizacji Narodów Zjednoczonych

(ONZ), regulaminowi międzynarodowego przewozu kolejami towarów

niebezpiecznych (RID), Międzynarodowemu Kodeksowi

Morskich Towarów Niebezpiecznych (IMDG-Code) oraz umowie

europejskiej w zakresie międzynarodowego przewozu drogowego

towarów niebezpiecznych (Umowa ADR).

Symbol opakowania wg Rn.

3510 (1)/GGVS

u

n

Kod opakowania

4H2/X 31/S/10

B/SSI-000000

Kod kraju dopuszczenia

Kod producenta

Odpowiadają także międzynarodowym rozporządzeniom dotyczącym

transportu drogowego (GGVS), kolejowego (GGVE) i

morskiego (GG V See) i są odpowiednio oznakowane.

Na życzenie opracowujemy i wykonujemy po korzystnych

cenach pojemniki na towary niebezpieczne o specjalnych

wymiarach według indywidualnych wymagań.

Prosimy pytać naszych doradców.

Max. masa brutto

Grupa opakowań

Opakowanie na

I, II, III towar stały Rok produkcji

Numer rejestru

Przy zamówieniu proszę podać czy wymagane są inne oznaczenia pojemnika.


i

Pojemniki na materiały niebezpieczne

Palety na duże ładunki dla towarów niebezpiecznych

Palety na duże ładunki dla towarów niebezpiecznych służą

do transportu i przechowywania materiałów wybuchowych.

Używane są np. w zabezpieczeniach i systemach

zabezpieczania osób w pojazdach.

Palety na duże ładunki dla towarów niebezpiecznych

SSI SCHÄFER spełniają oczywiście wszystkie stosowne

przepisy ustawy o transporcie towarów niebezpiecznych.

Przeszły pomyślnie test odporności na upadek i test

ogniowy uznanych instytucji kontrolnych i są zgodne z

rozporządzeniami GGVS i GGVE (dotyczącym transportu

morskiego i kolejowego towarów niebezpiecznych).

Wiecej informacji w naszych szczególowych prospektach

Mechanizm zamykający Sprężyna naciskowa służąca osadzeniu pokrywy

Wkłady z przegródkami umożliwiające oddzielne

przechowywanie przedmiotów

A95


Pojemniki magazynowe, kompletacyjne i transportowe

Pojemniki transportowe do ustawiania w stos –

system i porządek

i

A96

Systemy paletowe i pojemniki fi rmy

SSI SCHÄFER znajdują zastosowania

w obszarach przygotowania produkcji,

w magazynach spedycyjnych, w toku

kompletacji dostaw, a także w transporcie

wewnątrzzakładowym oraz zewnętrznym.

Dzięki nim można oszczędnie

gospodarować miejscem w magazynie,

w sposób przejrzysty kompletować dostawy

oraz szybko i z małym nakładem

pracy przemieszczać produkty.

Wiecej informacji w naszych

szczególowych prospektach

W celu realizacji zadań związanych z

gospodarką materiałową w konkretnym

przedsiębiorstwie najlepiej skorzystać

z oferty fi rmy SSI SCHÄFER.

Jesteśmy w każdej chwili gotowi do

opracowania na zamówienie metalowych

pojemników do ustawiania w

stos w wymiarach określonych przez

klienta i wyprodukowania ich w ekonomicznej

cenie. Prosimy się zwracać do

naszych doradców.


i

Blacha stalowa

do transportu i magazynowania ciężkich przedmiotów,

np. odlewów, odkuwek, itp.

Duża nośność

wzmocnione narożniki i tłoczone ścianki

Dno o dużej nośności

Umożliwiają bezpieczne układanie w stos

dzięki mocnym nogom i narożom

Inne wymiary na zapytanie

Pojemnik transportowy i do ustawiania w stos

Pojemniki z ścianami stałymi lub z klapą. Wzmocnione

naroża i tłoczone ścianki zapewniają dużą nośność przy

niewielkim ciężarze własnym. Dodatkowo wzmocnione

nogi i solidne wystające naroża zabezpieczają pojemniki

w stosie.

Wersja dna: lakierowana, gładka z ocynkowanymi

wzdłużnikami, z karbami

wzmacniającymi dno

Prześwit: 105 mm

Artykuł Wymiary nom.

dł. x szer. x wys. (mm)

* z klapą, ** ze stałymi ścianami

Pojemnik transportowy i do ustawiania w stos

Pojemnik do transportu i przechowywania ciężkich

towarów, takich jak części metalowe, odlewy i odkuwki.

Górny brzeg ścian bocznych jest specjalnie wyprofi lowany

(wzmocniony). Ze wszystkich stron wzmacniające

tłoczenia, nośne dno, stabilne nogi i bardzo mocne

ucha transportowe.

Grubość dna: 2 mm

Prześwit: 100 mm

Pojemnik SG

Wymiary zewn.

dł. x szer. x wys. (mm)

Mocny i stabilny pojemnik z uchami na widły i bardzo

szerokimi wystającymi narożami.

Pojemnik dostępny w wersji perforowanej do transportu

części gorących.

Grubość dna: 2 mm

Prześwit: 150 mm (SG 1216-l+v i SG 1286-l+v),

120 mm (SG 1086-l+v).

RAL 6011 BLACHA STALOWA

LAKIEROWANA CYNKOWANA

OGNIOWO

850

1050

1250

Szerokość

wjazdu (mm)

Grubość

ściany (mm)

550

650

850

Pojemniki transportowe i ustawiania

pojemniki do w stos

Pojemnik transportowy i do

ustawiania w stos

370

670

970

Grubość

kątownika (mm)

Obciąż.

(kg)

Obciąż.

w stosie

Nr zam. Artykuł Nr zam.

1289 K-l* 1200 x 800 x 905 1250 x 850 x 970 1000 x 700 1,75 50 x 50 x 5 1500 5 krotne 8570 1289 K-v 8580

1286 K-l* 1200 x 800 x 605 1250 x 850 x 670 1000 x 700 2,0 50 x 50 x 5 1500 5 krotne 8590 1286 K-v 8600

1286-l** 1200 x 800 x 605 1250 x 850 x 670 1000 x 700 2,0 50 x 50 x 5 1500 6 krotne 8610 1286-v 8620

866 K-l* 800 x 600 x 605 850 x 650 x 670 600 x 510 1,25 45 x 45 x 4 800 5 krotne 8630 866 K-v 8640

866-l** 800 x 600 x 605 850 x 650 x 670 600 x 510 1,25 45 x 45 x 4 800 6 krotne 8650 866-v 8660

189 K-l* 1000 x 800 x 905 1050 x 850 x 970 800 x 700 2,0 50 x 50 x 5 1500 5 krotne 8450 189 K-v 8460

186 K-l* 1000 x 800 x 605 1050 x 850 x 670 800 x 700 2,0 50 x 50 x 5 1500 5 krotne 8470 186 K-v 8480

186-l** 1000 x 800 x 605 1050 x 850 x 670 800 x 700 2,0 50 x 50 x 5 1500 6 krotne 8490 186-v 8500

856 K-l* 800 x 500 x 605 850 x 550 x 670 600 x 410 1,25 45 x 45 x 4 800 5 krotne 8510 856 K-v 8520

856-l** 800 x 500 x 605 850 x 550 x 670 600 x 410 1,25 45 x 45 x 4 800 6 krotne 8530 856-v 8540

853-l** 800 x 500 x 305 850 x 550 x 370 600 x 410 1,25 45 x 45 x 4 500 10 krotne 8550 853-v 8560

Artykuł Wymiary nom.

dł. x szer. x wys. (mm)

Wymiary zewn.

dł. x szer. x wys. (mm)

Szerokość

wjazdu (mm)

Grubość

ściany (mm)

Obciąż.

(kg)

Obciąż.

w stosie

Nr zam. Artykuł Nr zam.

S 1286-l 1200 x 800 x 605 1280 x 880 x 695 1000 x 600 2,0 2000 6 krotne 8670 S 1286-v 8680

S 1086-l 1000 x 800 x 605 1080 x 880 x 695 800 x 600 2,0 2000 6 krotne 8690 S 1086-v 8700

S 856-l 800 x 500 x 605 845 x 540 x 665 600 x 300 1,5 1000 4 krotne 8710 S 856-v 8720

Artykuł Wymiary nom.

dł. x szer. x wys. (mm)

Wymiary zewn.

dł. x szer. x wys. (mm)

845

1080

1280

1000

1200

Szerokość

wjazdu (mm)

Grubość

ściany (mm)

Obciąż.

(kg)

Obciąż.

w stosie

Nr zam. Artykuł Nr zam.

SG 1216-l 1200 x 1000 x 650 1200 x 1163 x 685 850 2,0 2000 5 krotne 8730 SG 1216-v 8740

SG 1286-l 1200 x 800 x 650 1200 x 963 x 685 850 2,0 2000 5 krotne 8750 SG 1286-v 8760

SG 1086-l 1000 x 800 x 620 1000 x 963 x 655 750 2,0 2000 5 krotne 8770 SG 1086-v 8780

540

880

963

1163

665

695

655

685

A97


Pojemniki magazynowe, kompletacyjne i transportowe

Pojemniki magazynowe Fix,

skrzynie kratowo-paletowe

A98

Artykuł Wymiary nom.

dł. x szer. x wys. (mm)

Artykuł Wymiary nom.

dł. x szer. x wys. (mm)

Wymiary zewn.

dł. x szer. x wys. (mm)

Wymiary zewn.

dł. x szer. x wys. (mm)

Szerokość

wjazdu (mm)

1240

Pojemność

(m³)

Grubość

ściany (mm)

Prześwit

(mm)

Grubość

kątownika (mm)

Obciąż.

(kg)

i

RAL 6011 BLACHA STALOWA

LAKIEROWANA

Pojemniki magazynowe Fix

Obciąż.

w stosie

CYNKOWANA

OGNIOWO

Skrzynie kratowo-paletowe (niskie)

Skrzynia kratowo-paletowa

RAL 7030

LAKIEROWANA

Zasada konstrukcji i kształt tego pojemnika nawiązuje

do sprawdzonych magazynowych pojemników

półotwartych (od czoła) typu Fix. Szczególnie korzystny

jest wielki otwór, który pozostaje odsłonięty także

w stosie. Z tego powodu ten rodzaj pojemników jest

często stosowany do przechowywania komponentów

na produkcji.

Specjalnie wyprofi lowany brzeg pojemnika

(z 3 stron) pozwala na pewne ustawienie w stosie

nawet 6 takich pojemników. Możliwe jest ustawienie

w stosie pojemników o różnych wielkościach.

Wzmocnione narożniki i przetłoczenia ścianek

zapewniają dużą nośność. Grubość dna 2 mm,

prześwit 100 mm.

Możliwość ustawienia w stos z europejską paletą

wymienną zgodną z DIN 15 155. Dopuszczalny

ciężar ładunku 1000 kg, maks. liczba skrzyń w

stosie: 5. Nogi i profi l krawędzi górnej zgodny z

kształtem palety wg DIN 15 155. Jedna ściana

wzdłużna otwierana. Dno stalowe z przetłoczeniami

albo drewniane (do wyboru).

Europejska paleta wymienna wg DIN 15 155.

Rama z profi li stalowych wg DIN 1029. Ściany ze

spawanej elektrycznie siatki (stal budowlana) 50 x

50 x 4,6 mm. Skrzyżowania zgrzewane punktowo.

Skrzyżowania zgrzewane punktowo. Jedna

ściana wzdłużna posiada odchylaną o 180o klapę

ładunkową (zamykana zamkami sprężynowymi na

słupkach).

Możliwe inne kolory.

GB 1288 1200 x 800 x 800 1240 x 835 x 970 0,75 100 60 x 40 x 5 900 5 krotne 9010

835

Obciąż.

(kg)

970

Obciąż.

w stosie

Nr zam. Artykuł Nr zam.

14/7-0a-l 700/ 490 x 800 x 610 710 x 820 x 610 290 x 720 1,25 800 4 krotne 8790 14/7-0a-v 8800

14/7-0b-l 1000/ 800 x 500 x 610 1010 x 520 x 610 600 x 420 1,25 800 5 krotne 8810 14/7-0b-v 8820

14/7-01-l 1200/1000 x 800 x 610 1210 x 820 x 610 800 x 710 1,5 1000 6 krotne 8830 14/7-01-v 8840

Artykuł Wymiary nom.

dł. x szer. x wys. (mm)

Wymiary zewn.

dł. x szer. x wys. (mm)

700/ 490

1000/ 800

1200/1000

1240

Szerokość

wjazdu (mm)

Obciąż.

(kg)

Obciąż.

w stosie

Wersja Nr zam. Artykuł Nr zam.

G 1284 H-l 1230 x 813 x 420 1240 x 835 x 420 760 x 590 1000 5 krotne drewno 9140 G 1284 H-v 9160

G 1284 S-l 1230 x 813 x 420 1240 x 835 x 420 760 x 590 1000 5 krotne blacha stal 9150 G 1284 S-v 9170

500

800

835

610

420

Nr zam.


i

RAL 6011 BLACHA STALOWA

LAKIEROWANA

CYNKOWANA

OGNIOWO

Pojemniki siatkowe

Konstrukcja wykonana z kątowników stalowych.

Ściany ze spawanej siatki ze stali budowlanej 50 x

50 x 4 mm. Kratownica spawana punktowo.

Dno stalowe albo (do wyboru) z desek o gr. 25 mm.

Prześwit 105 mm, wymiary wjazdu 800 x 720 mm,

grubość kątownika 40/40/4 mm. Maks. ciężar

ładunku 1000 kg, w stosie maks. 6 pojemników.

Przy zamówieniach o wielkości co najmniej

100 sztuk możliwe wymiary podstawy 1200 x

800 mm i nogi jak w skrzyni kratowej typu Pool.

Artykuł Wymiary nom.

dł. x szer. x wys. (mm)

Stojaki kłonicowe

Umożliwiają przejrzyste magazynowanie i łatwy

transport detali produkcyjnych i montażowych

nie mieszczących się w tradycyjnych pojemnikach.

Słupki z profi li stalowych 50 x 50 x 3 mm

z przyspawanymi narożnikami umożliwiającymi

stawianie w stosie. Rama podstawy wykonana z

profi lu „C” 80. Dno wzmocnione przetłoczeniami.

Stalowa paleta płaska

Wymiary zewn.

dł. x szer. x wys. (mm)

Paleta z możliwością podjazdu z 4 stron, z mocnym,

tłoczonym dnem i 2 lub płozami zabezpieczonymi

profi lami.

Płaskie płozy umożliwiają naprzemienne ustawienie

w stosie.

Pojemniki transportowe i ustawiania

pojemniki do w stos

Pojemniki siatkowe, stojaki kłonicowe,

stalowa paleta płaska

Wersja Nr zam. Artykuł Nr zam.

G 185 H-l 1000 x 800 x 525 1050 x 850 x 590 wyjmowana ściana wzdłużna/drewniane dno 8890 G 185 H-v 8900

G 185 S-l 1000 x 800 x 525 1050 x 850 x 590 wyjmowana ściana wzdłużna/dno stal. 8910 G 185 S-v 8920

G 186 H-l 1000 x 800 x 605 1050 x 850 x 670 ściany stałe/dno drewniane 8930 G 186 H-v 8940

G 186 S-l 1000 x 800 x 605 1050 x 850 x 670 metalowe ściany stałe/dno stal. 8950 G 186 S-v 8960

G 186 KH-l 1000 x 800 x 605 1050 x 850 x 670 uchylna (do połowy) ściana boczna/dno drewniane 8970 G 186 KH-v 8980

G 186 KS-l 1000 x 800 x 605 1050 x 850 x 670 uchylna (do połowy) ściana boczna/dno stal. 8990 G 186 KS-v 9000

Artykuł Wymiary nom.

dł. x szer. x wys. (mm)

Artykuł Wymiary nom.

dł. x szer. x wys. (mm)

Wymiary zewn.

dł. x szer. x wys. (mm)

1050

1250

800

1000

1200

1050

500

800

1000

Obciąż.

(kg)

Liczba płóz Nr zam. Artykuł Nr zam.

SP 1210 F-l 1200 x 1000 x 132 2000 3 9040 SP 1210 F-v 9050

SP 1282 F-l 1200 x 800 x 132 1500 2 9060 SP 1282 F-v 9070

SP 1283 F-l 1200 x 800 x 132 2500 3 9080 SP 1283 F-v 9090

SP 1080 F-l 1000 x 800 x 132 1500 2 9100 SP 1080 F-v 9110

SP 850 F-l 800 x 500 x 132 1500 2 9120 SP 850 F-v 9130

Prześwit

(mm)

Obciąż.

(kg)

Obciąż.

w stosie

R 1086 1000 x 800 x 600 1050 x 850 x 665 100 1000 4 krotne 9180

R 1286 1200 x 800 x 600 1250 x 850 x 665 100 1000 4 krotne 9200

R 1216 1200 x 1000 x 600 1250 x 1050 x 665 100 1000 4 krotne 9220

R 1089 1000 x 800 x 900 1050 x 850 x 965 100 1000 3 krotne 9240

R 1289 1200 x 800 x 900 1250 x 850 x 965 100 1000 3 krotne 9260

R 1219 1200 x 1000 x 900 1250 x 1050 x 965 100 1000 3 krotne 9280

850

850

1050

132

590

670

665

965

Nr zam.

A99


Pojemniki magazynowe, kompletacyjne i transportowe

Indywidualne i specjalne rozwiązania z blachy stalowej

A100

Wysokoobciążalne palety specjalne służą

do transportu wewnątrz zakładu i do

automatycznego doprowadzania blach

do pras. Obciążenie palety do 5000 kg.

Także i tutaj fi rma SSI SCHÄFER wyznacza

standardy. Wysokorozwinięta technika

produkcyjna pozwala na produkcję

wsporników ładunków z odpowiednimi

tolerancjami wymaganymi przez prowadnice.

Stelaże specjalne

Stelaże transportowe

Obszerne elementy karoserii są transportowane

rackami, magazynowane

i doprowadzane do taśmy montażowej.

Stosowane są specjalne stelaże, jeżeli

transportowane i magazynowane są

wrażliwe podzespoły, jak np. elementy

silników i przekładni.

i

Dalsze informacje

na zapytanie


Racki standardowe

Rozwiązania specjalne

z blachy stalowej

Racki, płyty, stelaże specjalne

i stelaże transportowe

Palety płytowe Stelaże specjalne do magazynowania szklanych dachów

A101


KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA

OD JEDNEGO PRODUCENTA

Wyposażenie magazynów,

zakładów i warsztatów

KATALOG 2009

Rozdział B


Uniwersalne regały półkowe

W gospodarce magazynowej najważniejsza

jest oszczędność miejsca i czasu.

Firma SSI SCHÄFER oferuje systemy

regałów półkowych – jedno- i wielokondygnacyjne

– w najwyższej jakości,

dopracowane i uniwersalne.

Dodatkową zaletą naszych regałów

jest szybki i łatwy montaż. Zapewniamy

także wyczerpujące doradztwo i bezpłatne

wykonanie projektu. Działając w

Znaczenie piktogramów:

Obciążenie

przęsła*

Obciążenie

dna*

Obciążenia

szufl ady*

ten sposób zbudowaliśmy już tysiące

magazynów na całym świecie.

Uniwersalne systemy regałów półkowych

R 1000, R 3000, R 4000, R 7000

i FR 0 rozwiązują problemy magazynowe

szybko i ekonomicznie. W każdej

chwili można je rozbudować i powiększyć,

tworząc jedno- lub wielopiętrowe

zabudowy regałowe.

Obciążenie

drążków*

* Wszystkie podane wartości obciążeń dotyczą ciężarów rozmieszczonych równomiernie

Obciążenie

trawersy*


Systemy regałów półkowych

Regały półkowe R 3000 Strona B4

Wyposażenie do wszystkich systemów Strona B28

B1

Regały

półkowe


Systemy regałów półkowych

B2

Obszary

zastosowania

Zalety

Optymalne wykorzystanie przestrzeni

Regały półkowe R 3000

Na przedmioty lekkie i małe do

ciężkich i średniej wielkości, detale

niewymiarowe, konstrukcje z

pomostami

bogate wyposażenie umożliwia dowolną

organizację regału

w wielkościach znormalizowanych (Euro)

konstrukcje wielokondygnacyjne i

pomosty, w każdej chwili możliwość

rozbudowy

niemiecki znak bezpieczeństwa GS

Regały półkowe R 1000

Na przedmioty lekkie i małe do

średnich wagowo i objętościowo, np.

segregatory, teczki wiszące, zeszyty,

kartony, odzież


bogate wyposażenie dodatkowe


w wielkościach znormalizowanych (Euro)


dokładna regulacja wysokości półek

dzięki gęstemu rastrowi


niemiecki znak bezpieczeństwa GS

System

system ramowy, szybki montaż,


szybki montaż, połączenia

połączenia na wtyk

na wtyk

Konstrukcja konstrukcja ramowa bez półki cokołowej

ściany boczne z blachy pełnej ze szczeli-

i wierzchniej, 2 długości przęsła,

nami pomiędzy każdymi przęsłami, półki

5 głębokości regału, różne wysokości

z belkami nośnymi zawieszanymi na

konstrukcyjne, profi le ramowe

dowolnej wysokości, 3 długości przęsła,

5 głębokości regału, 3 wysokości konstrukcyjne

Obciążenie

maks. 5000 kg na 1 przęsło


maks. 750 kg na 1 przęsło

Podziałka systemu rozstaw zaczepów


perforacja

co 53 mm

co 20 mm

Powierzchnia stojaków/słupów ocynkowana


ocynkowana/lakierowana jasnoszara

Powierzchnia półek ocynkowana/srebrna


ocynk/jasnoszary

Pozostałe

informacje Od strony B4

Na zapytanie


Regały półkowe R 4000

Na przedmioty lekkie, małe i średniej

wielkości, konstrukcje z pomostami


bogate wyposażenie dodatkowe


w wielkościach znormalizowanych (Euro)


możliwe konstrukcje

wielokondygnacyjne i pomostowe


niemiecki znak bezpieczeństwa GS


szybki montaż, połączenia na wtyk


konstrukcja oparta na przęsłach

podstawowych z dobudowywanymi

do nich przęsłami bocznymi, na stałe

osadzone półki cokołowe i wierzchnie,

2 długości przęsła, 6 głębokości regału,

różne wysokości konstrukcyjne


maks. 2500 kg na 1 przęsło


rozstaw zaczepów

co 53 mm


srebrna


ocynkowana/srebrna

Regały półkowe R 7000

Przedmioty lekkie do ciężkich i

małe do średnich, konstrukcje

pomostowe, regały wysokie


bogate wyposażenie dodatkowe


w wielkościach znormalizowanych (Euro)


możliwe konstrukcje

wielokondygnacyjne ipomostowe


niemiecki znak bezpieczeństwa GS


system ramowy z elementami prefabrykowanymi

umożliwia szybki montaż


system ramowy, 2 długości przęsła,

4 głębokości regału, różne wysokości

konstrukcyjne


maks. 6000 kg na 1 przęsło


rozstaw zaczepów

co 53 mm


ocynkowana


ocynkowana/srebrna

Regały półkowe FR 0

Przedmioty lekkie i o znacznym

ciężarze oraz małe do średnich,

konstrukcje pomostowe


bogate wyposażenie dodatkowe


w wielkościach znormalizowanych (Euro)


możliwe konstrukcje

wielokondygnacyjne ipomostowe


system modułowy umożliwia łatwy

i szybki montaż


system modułowych nadstawek,

1 długość przęsła, 3 głębokości regału,

zmienne wysokości konstrukcyjne


maks. 3500 kg na 1 przęsło


rozstaw zaczepów

nieregularny


srebrna


srebrna

Na zapytanie Na zapytanie Na zapytanie

Regały półkowe

B3


Systemy regałów półkowych

B4


System R 3000 to wielofunkcyjny regał

przeznaczony do wszystkich rodzajów

magazynów. Posiada konstrukcję ramową,

montowaną na wtyk i możliwość

osadzania półek cokołowych, wierzchnich

i środkowych oraz belek na dowolnych

wysokościach w rastrze 53 mm.

Dzięki temu użytkownik może własnoręcznie

dobrać wielkości poszczególnych

gniazd regału.

Regał R 3000 znosi klasyczny podział

na regały półkowe, regały o dużej

rozpiętości i regały wspornikowe. Jest to

zatem system przeznaczony do wszyst-

Regały półkowe R 3000

R 3000 – system regałów wielofunkcyjnych

kich zastosowań, który dodatkowo

można rozszerzać i przebudowywać.

Stworzenie magazynu, który dałby się

jeszcze elastyczniej dostosowywać się

do zmieniających się potrzeb nie jest

chyba możliwe.

Na specjalnie wyprofi lowanym słupku

posiadającym odpowiednie stożkowe

rowki można bez luzu zawieszać belki i

wiązania krzyżowe. Wybrania po stronie

szerokiej służą do zawieszenia półek.

Wycięcia po stronie czołowej i bocznej

ułatwiają montowanie elementów

nośnych pomostów. Wielkość gniazd

daje się modyfi kować, dzięki możliwości

osadzania półek i poprzeczek na dowolnych

wysokościach. Dostępne długości

przęseł to 994 i 1282 mm.

Standaryzowane elementy konstrukcyjne

pozwalają na tworzenie zabudów

wykorzystujących pomieszczenie aż pod

sam dach. Dzięki nośności do 5000 kg

regały półkowe R 3000 nadają się do

budowy wielokondygnacyjnych zabudów

z pomostami obsługowymi.

B5


Systemy regałów półkowych

Wielokondygnacyjne zabudowy regałowe

B6

Producent dostarcza zmontowane ramy

regału w różnych wysokościach, pozwalających

na zbudowanie magazynów jedno-

jak i wielokondygnacyjnych. Na placu

budowy w tych ramach montowane są

półki, belki nośne i wiązania krzyżowe,

dzięki czemu cała zabudowa uzyskuje

stabilność.

Standardowa wysokość pomostu

wynosi 2310 mm – grubość wykładziny

przyjmuje się 30 mm. Jest to wysokość

wystarczająca nawet po zamontowaniu

instalacji tryskaczowej, klimatyzacji,

oświetlenia, itp. Wysokość pomostu

można dowolnie dobierać w rastrze

53 mm.

Regały na

felgi

Stacjonarne

regały

półkowe

Regały półkowe

Regały półkowe

ze stojakiem

jednoczęściowym

Regały półkowe z

listwami czołowymi

Regały na

elementy

niewymiarowe

Schody

Regał półkowy

stacjonarny

Regały przesuwne

Śluza ramowa


i

Konstrukcja wtykowa do szybkiego

montażu

długość przęseł 994 i 1282 mm,

głębokość regałów 300, 400, 500, 600 i 800 mm,

różne wysokości dla zabudów jednoi

wielokondygnacyjnych

Ramy

z zaczepami w rastrze 53 mm

Pełna możliwość organizacji

bogate wyposażenie jak półki, belki, półki drewniane,

ścianki, szufl ady i drzwi

Nośność do 5000 kg na jedno przęsło

Możliwość dobudowania

kolejnych kondygnacji

5 t

Krawędzie czołowe półek fi rmy SSI SCHÄFER

zachodzą na wzdłużne. Dzięki temu oraz dodatkowym

punktom spawania p ółka jest szczególnie

sztywna, nośna i zapewnia większą stabilność.

Ścianki działowe

(na całej

głębokości)

Strona B12 - B13

Półki

Strona B10 - B11

Rama regału

Strona B8

Ściany

boczne

Strona B14 - B15

Łącznik ramy

(bez rysunku)

Strona B8

Szufl ady

Strona B16

Regały półkowe R 3000

Możliwości wyposażenia

Ścianki tylne Zaślepki

Strona B14

Strona B9

Skrzynki

półotwarte

od czoła

rozdział A,

od strony A2

Drzwi

skrzydłowe

Strona B17

Uchwyt na etykietę

Strona B10

Skrzynki regałowe

rozdział A,

od strony A20

Listwy czołowe

Strona B14

Wanny magazynowe

Strona B30

Przegrody

wolnostojące

Strona B12 - B13

B7


Systemy regałów półkowych

B8

Obciążenie przęsła 3000 kg

Obciążenie przęsła 5000 kg

300 400 500 600 800

2278

2490

994 994

1282 1282

300 400 500 600 800 994 994

1282 1282

300 400 500 600 800 994 994

1282 1282

300 400 500 600 800 994 994

1282 1282

2967

4557

3 t

3 t

3 t

5 t

i

i

OCYNK.

Systemy z ramami nośnymi

Ramy nośne do zabudów jednokondygnacyjnych, ocynkowane

Wersja Nr zam.

Artykuł Głębokość regału

(mm)

Obciążenieprzęsła

maks. (kg)

Wysokość konstrukcyjna 2278 mm

RR 33322 V 300 3000 ocynkowana 144750

RR 34322 V 400 3000 ocynkowana 144760

RR 35322 V 500 3000 ocynkowana 144770

RR 36322 V 600 3000 ocynkowana 144780

RR 38322 V 800 3000 ocynkowana 144790

Wysokość konstrukcyjna 2490 mm

RR 33325 V 300 3000 ocynkowana 144050

RR 34325 V 400 3000 ocynkowana 144060

RR 35325 V 500 3000 ocynkowana 144070

RR 36325 V 600 3000 ocynkowana 144080

RR 38325 V 800 3000 ocynkowana 144090

Wysokość konstrukcyjna 2967 mm

RR 33330 V 300 3000 ocynkowana 144100

RR 34330 V 400 3000 ocynkowana 144110

RR 35330 V 500 3000 ocynkowana 144120

RR 36330 V 600 3000 ocynkowana 144130

RR 38330 V 800 3000 ocynkowana 144140

Ramy nośne do zabudów dwukondygnacyjnych, ocynkowane

Artykuł Głębokość regału Obciążenie-

Wersja Nr zam.

(mm)

przęsła maks. (kg)

Wysokość konstrukcyjna 4557 mm

RR 33545 V 300 5000 ocynkowana 144600

RR 34545 V 400 5000 ocynkowana 144610

RR 35545 V 500 5000 ocynkowana 144620

RR 36545 V 600 5000 ocynkowana 144630

RR 38545 V 800 5000 ocynkowana 144640

Wysokości konstrukcyjne 6836 i 9115 mm

na zapytanie

Łącznik ramy

Ocynkowana blacha stalowa. Do łączenia dwóch sąsiadujących przęseł

regału. Wskazówka: do zamontowania elementów wyposażenia, takich

jak wiązania krzyżowe, ściany tylne, itd. między ramami należy pozostawić

odstęp wielkości 6 mm. Włącznie z mocowaniami.

Artykuł Odstęp między ramami

(mm)

Nr zam.

RV 3006 6 147080

RV 3030 30 147090

RV 3050 50 147100

RV 3100 100 147110

RV 3300 300 147120


i

5 t

Odstęp zaczepów:

zaczepy na słupach pozwalają na elastyczne

wyposażenie regału R 3000 w różnorodny

osprzęt. Półki mogą wisieć na całej wysokości

przęsła regału w odstępach stanowiących

wielokrotność 53 mm – osadzanie na

zaczepach.

Wiązania krzyżowe

31

wymiary w mm

Wiązania krzyżowe należy zamocować zawsze w pierwszym a następnie w

co trzecim przęśle regału (po stronie tylnej).

Wskazówka: W pobliżu punktów mocowania wiązań należy zawiesić półki

(ew. półki rusztowe).

Artykuł Długość przęsła

(mm)

Nr zam.

KV 31013 994 146000

KV 31313 1282 146010

Podkładki

Ocynkowana blacha stalowa. Do korygowania niewielkich nierówności

podłoża.

Artykuł Grubość

(mm)

Nr zam.

UP 3001 1 147450

UP 3002 2 147070

UP 3003 3 147460

Mocowanie do podłoża

Do zakotwiczenia słupów regału w podłodze.

Śruba, kołek i podkładka.

Artykuł Nr zam.

BF 3000 145710

Wiązania wzdłużne

Blacha stalowa lakierowana na kolor srebrny. Alternatywnie do wiązań

krzyżowych służą do wzdłużnego usztywnienia regałów, jeżeli w regałach

dwustronnych wiązania krzyżowe przeszkadzają albo gdy regały jednostronne

są obsługiwane z obu stron. Aby zapewnić możliwość dodatkowej

regulacji wysokości, w przypadku podwójnych regałów minimalna odległość

między ramami musi wynosić min 30 mm. W każdym przęśle regału

danego rzędu wiązanie wzdłużne należy zamocować przy półce cokołowej

i wierzchniej (w regałach o wys. do 2967 mm). Połączenie kształtowe ze

słupem gwarantuje dużą sztywność. Obciążenie przęsła na zapytanie.

Artykuł Długość przęsła

(mm)

Wysokość półki

(mm)

53

Nr zam.

LV 3103 994 30 145060

LV 3133 1282 30 145070

LV 3104 994 40 145080

LV 3134 1282 40 145090

Zaślepka

Z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, czarna.

Zakończenie słupa regału. wymiary w mm

Artykuł Nr zam.

AK 3000 147130

60

31

60

Regały półkowe R 3000

Elementy regałów

i wyposażenie

1325

1, 2 albo 3 mm

994

1282

wysokość półki 30 mm wysokość półki 40 mm

2278

B9


Systemy regałów półkowych

Półki

B10

i

994

994

1282

Wymiary w mm

max. 400 kg

max. 200 kg max. 300 kg

Dla półek 1282 mm x 300 mm,

obciążenie maks. 80 kg

max. 400 kg

max. 150 kg max. 250 kg

30

30

Na zapytanie

30

i

OCYNK. SREBRNE

5 t

Do 400 kg

Półki

Blacha stalowa, lakierowana na kolor srebrny albo ocynkowana.

Wysokości 30 albo 40 mm. Służą do podziału przęsła regału na

gniazda o dowolnej wysokości. W przedniej i tylnej części szereg

szczelin do osadzenia przegród. Odstęp między szczelinami

41 mm. W regałach podwójnych wysokości zawieszenia półek

po jednej stronie mogą być inne niż po stronie przeciwnej.

Półki do przęseł o długości 994 mm, wysokość 30 mm

Blacha stalowa, lakierowana na kolor srebrny albo ocynkowana.

Artykuł Głębokość Obciążenie Wersja Powierzchnia Nr zam.

regału półki

krawędzi

(mm) max. (kg)

ZB 4313 V 300 100 N ocynkowana 27002

ZB 4313 L 300 100 N lakierowana 27000

ZB 4413 V 400 100 N ocynkowana 27012

ZB 4413 L 400 100 N lakierowana 27010

ZB 4423 V 400 200 V ocynkowana 27022

ZB 4423 L 400 200 V lakierowana 27020

ZB 4513 V 500 100 N ocynkowana 27032

ZB 4513 L 500 100 N lakierowana 27030

ZB 4523 V 500 200 V ocynkowana 27042

ZB 4523 L 500 200 V lakierowana 27040

ZB 4533 V 500 300 V ocynkowana 27052

ZB 4533 L 500 300 V lakierowana 27050

ZB 4543 V 500 400 V ocynkowana 27062

ZB 4543 L 500 400 V lakierowana 27060

ZB 4613 V 600 100 N ocynkowana 27072

ZB 4613 L 600 100 N lakierowana 27070

ZB 4623 V 600 200 V ocynkowana 27082

ZB 4623 L 600 200 V lakierowana 27080

ZB 4633 V 600 300 V ocynkowana 27092

ZB 4633 L 600 300 V lakierowana 27090

ZB 4643 V 600 400 V ocynkowana 27102

ZB 4643 L 600 400 V lakierowana 27100

ZB 4823 V 800 200 V ocynkowana 27172

ZB 4823 L 800 200 V lakierowana 27170

ZB 4843 V 800 400 V ocynkowana 27192

ZB 4843 L 800 400 V lakierowana 27190

Półki do przęseł o długości 1282 mm, wysokość 30 mm

Blacha stalowa, lakierowana na kolor srebrny albo ocynkowana.

ZB 9415 V 400 150 V ocynkowana 38102

ZB 9415 L 400 150 V lakierowana 38100

ZB 9515 V 500 150 V ocynkowana 38112

ZB 9515 L 500 150 V lakierowana 38110

ZB 9525 V 500 250 V ocynkowana 38122

ZB 9525 L 500 250 V lakierowana 38120

ZB 9615 V 600 150 V ocynkowana 38132

ZB 9615 L 600 150 V lakierowana 38130

ZB 9625 V 600 250 V ocynkowana 38142

ZB 9625 L 600 250 V lakierowana 38140

ZB 9825 V 800 250 V ocynkowana 38282

ZB 9825 L 800 250 V lakierowana 38280

Uchwyty na etykiety

Samoprzylepne, do znakowania stanowisk magazynowych.

Artykuł Długość (mm) Ilość handlowa Nr zam.

EH 4085 85 50 27800

EH 4135 135 50 27810

EH 4490 490 50 27820

EH 4980 980 25 26360

EH 9125 1250 25 26370

Etykiety

Artykuł Długość (mm) Ilość handlowa Nr zam.

EHE 4085 85 100 28050

EHE 4135 135 100 28060

EHE 4490 490 100 28070


Wykończenie

spodu półki

w wersji V Półki

Wykończenie

spodu półki

w wersji N

Półki do przęseł o długości 994 mm, wysokość 40 mm

Blacha stalowa, lakierowana na kolor srebrny albo ocynkowana.

Artykuł Głębokość Obciążenie Wersja Powierzchnia Nr zam.

regału półki

krawędzi

(mm) max. (kg)

ZB 331010 V 300 100 N ocynkowana 145500

ZB 331010 L 300 100 N lakierowana na zapyt.

ZB 341010 V 400 100 N ocynkowana 145510

ZB 341010 L 400 100 N lakierowana na zapyt.

ZB 341020 V 400 200 N ocynkowana 145570

ZB 341020 L 400 200 N lakierowana na zapyt.

ZB 351010 V 500 100 N ocynkowana 145520

ZB 351010 L 500 100 N lakierowana na zapyt.

ZB 351020 V 500 200 N ocynkowana 145580

ZB 351020 L 500 200 N lakierowana na zapyt.

ZB 351030 V 500 300 N ocynkowana 145640

ZB 351030 L 500 300 N lakierowana na zapyt.

ZB 351040 V 500 400 V ocynkowana 145660

ZB 351040 L 500 400 V lakierowana na zapyt.

ZB 361010 V 600 100 N ocynkowana 145530

ZB 361010 L 600 100 N lakierowana na zapyt.

ZB 361020 V 600 200 N ocynkowana 145590

ZB 361020 L 600 200 N lakierowana na zapyt.

ZB 361030 V 600 300 N ocynkowana 145650

ZB 361030 L 600 300 N lakierowana na zapyt.

ZB 361040 V 600 400 V ocynkowana 145670

ZB 361040 L 600 400 V lakierowana na zapyt.

ZB 381020 V 800 200 N ocynkowana 145600

ZB 381020 L 800 200 N lakierowana na zapyt.

ZB 381040 V 800 400 V ocynkowana 145680

ZB 381040 L 800 400 V lakierowana na zapyt.

Półki do przęseł o długości 1282 mm, wysokość 40 mm

Blacha stalowa, lakierowana na kolor srebrny albo ocynkowana.

ZB 341315 V 400 150 N ocynkowana 145540

ZB 341315 L 400 150 N lakierowana na zapyt.

ZB 351315 V 500 150 N ocynkowana 145550

ZB 351315 L 500 150 N lakierowana na zapyt.

ZB 351325 V 500 250 V ocynkowana 145610

ZB 351325 L 500 250 V lakierowana na zapyt.

ZB 361315 V 600 150 N ocynkowana 145560

ZB 361315 L 600 150 N lakierowana na zapyt.

ZB 361325 V 600 250 V ocynkowana 145620

ZB 361325 L 600 250 V lakierowana na zapyt.

ZB 381325 V 800 250 V ocynkowana 145630

ZB 381325 L 800 250 V lakierowana na zapyt.

Dno z pojedynczym brzegiem z 6-krotnym krawędziowaniem podłużnym = wersja N

40

40

i

max. 100 kg max. 200 kg max. 300 kg

max. 400 kg

max. 150 kg

max. 250 kg

Skrzynki regałowe do

regałów półkowych od strony A20

Regały półkowe R 3000

994

994

1282

1282

Wymiary w mm

Dno z podwójnym brzegiem z 10-krotnym krawędziowaniem podłużnym = wersja V

B11


Systemy regałów półkowych

Organizacja regału

B12

341

500

Wymiary w mm

Warianty rozmieszczenia półek w regałach o wysokościach 2278, 2490 i 2967 mm

275

175

300

400

500

600

800

100

30

i

OCYNK.

Przegrody wolnostojące do półek o wysokości 30 mm

Blacha stalowa ocynkowana. Przegrody mocowane w szczelinach półek

niezależnie od wysokości gniazda, możliwość stosowania w połączeniu

z listwami czołowymi.

Artykuł Dla regału

o gł. (mm)

Wysokość

przegrody (mm)

Wykonanie Nr zam.

TRF-K 4310 300 100 Mocowanie plastikowe 27300

TRF-K 4317 175 Mocowanie plastikowe 27340

TRF-K 4410 400 100 Mocowanie plastikowe 27310

TRF-K 4417 175 Mocowanie plastikowe 27350

TRF-D 4427 275 Mocowanie metalowe 27380

TRF-K 4510 500 100 Mocowanie plastikowe 27320

TRF-K 4517 175 Mocowanie plastikowe 27360

TRF-D 4527 275 Mocowanie metalowe 27390

TRF-K 4610 600 100 Mocowanie plastikowe 27330

TRF-K 4617 175 Mocowanie plastikowe 27370

TRF-D 4627 275 Mocowanie metalowe 27400

TRF-D 4810 800 100 Mocowanie metalowe 39650

TRF-D 4817 175 Mocowanie metalowe 39660

Przegrody międzypółkowe

Blacha stalowa ocynkowana. Do wysokości gniazda w świetle 341 i 500 mm.

TR 4340 300 341 27200

TR 4440 400 341 27210

TR 4450 500 27240

TR 4540 500 341 27220

TR 4550 500 27250

TR 4640 600 341 27230

TR 4650 500 27260


Przegrody wolnostojące do półek o wysokości 40 mm

Blacha stalowa ocynkowana. Przegrody mocowane w szczelinach półek

niezależnie od wysokości gniazda, możliwość łączenia z listwami czołowymi.

Artykuł Dla regału

o gł. (mm)

Wysokość

przegrody (mm)

Wykonanie Nr zam.

TRF-K 4310 G 300 100 Mocowanie plastikowe 27301

TRF-K 4317 G 175 Mocowanie plastikowe 27341

TRF-K 4410 G 400 100 Mocowanie plastikowe 27311

TRF-K 4417 G 175 Mocowanie plastikowe 27351

TRF-D 4427 G 275 Mocowanie metalowe 27381

TRF-K 4510 G 500 100 Mocowanie plastikowe 27321

TRF-K 4517 G 175 Mocowanie plastikowe 27361

TRF-D 4527 G 275 Mocowanie metalowe 27391

TRF-K 4610 G 600 100 Mocowanie plastikowe 27331

TRF-K 4617 G 175 Mocowanie plastikowe 27371

TRF-D 4627 G 275 Mocowanie metalowe 27401

TRF-D 4810 G 800 100 Mocowanie metalowe 39651

TRF-D 4817 G 175 Mocowanie metalowe 39661

Przegrody międzypółkowe

Blacha stalowa ocynkowana. Do wysokości gniazda w świetle 331 i 490 mm.

TR 3330 300 331 147000

TR 3430 400 331 147010

TR 3450 490 147020

TR 3530 500 331 147030

TR 3550 490 147040

TR 3630 600 331 147050

TR 3650 490 147060

Warianty rozmieszczenia półek w regałach o wysokościach 2278, 2490 i 2967 mm

40

100

175

300

400

500

600

800

275

Regały półkowe R 3000

Organizacja regału

Wymiary w mm

331

490

B13


Systemy regałów półkowych

Elementy regałów i wyposażenie

B14

Ściany tylne zewnętrzne

Blacha stalowa ocynkowana. Te 3-częściowe

ściany tylne przylegają do półek. Listwy

osadzone w zaczepach stojaka regału mocują

poszczególne części ściany.

Ściany tylne wewnętrzne

Blacha stalowa ocynkowana. Mocowana

między dwoma regałami. Poszczególne panele

wsuwane w siebie i przytrzymywane przez

półki.

Ściany boczne

Blacha stalowa ocynkowana. Przylegają do

mostków między stojakami regału, blokowane

między mostkiem a półkami.

Do przęseł o długości 994 mm, 3-częściowe Do przęseł o długości 994 mm, 3-częściowe Do wysokości konstrukcyjnej 2278 mm

Artykuł Wysokość konstrucyjna Nr zam. Artykuł Wysokość konstrucyjna Nr zam. Artykuł Głębokość regału

Nr zam.

(mm)

(mm)

(mm)

RWA 31022 2278 146700

RWA 31025 2490 146520

RWA 31030 2967 146530

Do przęseł o długości 1282 mm, 3-częściowe

RWA 31322 2278 146710

RWA 31325 2490 146550

RWA 31330 2967 146560

Czoło półki


Listwy zabezpieczające przed

wypchnięciem zbiorów z półki

Blacha stalowa ocynkowana. Zapobiegają

przesuwaniu się np. skrzynek. Z 3 klamrami.

Artykuł Długość przęsła

(mm)

Nr zam.

DSL 4102 994 27990

DSL 9131 1282 38190

RWI 31022 2278 146720

RWI 31025 2490 146460

RWI 31030 2967 146470

Do przęseł o długości 1282 mm, 3-częściowe

RWI 31322 2278 146730

RWI 31325 2490 146490

RWI 31330 2967 146500

Listwy czołowe

Blacha stalowa ocynkowana. Przeznaczone

do magazynowania drobnych elementów

luzem. Szczególnie przydatne w połączeniu z

przegrodami, ściankami tylnymi, bocznymi i

środkowymi.

Artykuł Długość

przęsła (mm)

Wysokość

listwy (mm)

Nr zam.

VL 4001 994 40 27760

VL 4000 994 85 27750

VL 9001 1282 40 37850

VL 9000 1282 85 37860

SWI 3322 300 146650

SWI 3422 400 146660

SWI 3522 500 146670

SWI 3622 600 146680

SWI 3822 800 146690

Do wysokości konstrukcyjnej 2490 mm

SWI 3325 300 146150

SWI 3425 400 146160

SWI 3525 500 146170

SWI 3625 600 146180

SWI 3825 800 146190

Do wysokości konstrukcyjnej 2967 mm

SWI 3330 300 146200

SWI 3430 400 146210

SWI 3530 500 146220

SWI 3630 600 146230

SWI 3830 800 146240

Listwy o profi lu U

W przypadku wielopoziomowych regałów

przy zastosowaniu ścian środkowych i tylnych

wykonanych z blachy pełnej (typ RWI/RWA)

zalecamy użycie listew o profi lu U.

Listwy o profi lu U, pojedyncze

jako element wbudowany na dole lub

zamykający od góry.

Artykuł do długości przęsła (mm) Nr zam.

RWUE 3100 994 6623182

RWUE 3130 1282 6623184


i

OCYNK.

SREBRNE

Ścianki boczne siatkowe

Drut stalowy, lakierowany na kolor srebrny.

Mocowane na profi lach pionowych regałów

za pomocą klamer. Z elementami złącznymi.

Do wysokości konstrukcyjnej 2278 mm

Artykuł Głębokość regału

(mm)

Nr zam.

SWG 3322 300 146740

SWG 3422 400 146750

SWG 3522 500 146760

SWG 3622 600 146770

SWG 3822 800 146780

Do wysokości konstrukcyjnej 2490 mm

SWG 3325 300 146350

SWG 3425 400 146360

SWG 3525 500 146370

SWG 3625 600 146380

SWG 3825 800 146390

Do wysokości konstrukcyjnej 2967 mm, 2-częściowe

SWG 3330 300 146400

SWG 3430 400 146410

SWG 3530 500 146420

SWG 3630 600 146430

SWG 3830 800 146440

Listwy o profi lu U, podwójne

jako element łączący dwie ścianki jedna nad

drugą.

Artykuł do długości przęsła (mm) Nr zam.

RWUD 3100 994 6623180

RWUD 3130 1282 6623181

Mocowanie kratowej ścianki bocznej Mocowanie kratowej ścianki tylnej

Ścianki tylne siatkowe

Drut stalowy, lakierowany na kolor srebrny.

Mocowane na zaczepach profi li pionowych

regału za pomocą sprężyn. Z elementami

złącznymi.

Do długości przęsła 994 mm

Artykuł Wysokość konstrukcyjna

(mm)

Nr zam.

RWG 31022 2278 146790

RWG 31025 2490 146580

RWG 31030 2967 / para 146590

Do długości przęsła 1282 mm

RWG 31322 2278 146800

RWG 31325 2490 146610

RWG 31330 2967 / para 146620

Maskownice cokołu

Blacha stalowa ocynkowana. Maskuje przestrzeń

między półkami zawieszonymi na pierwszym

zaczepie a podłogą.

Artykuł Długość przęsła

(mm)

Nr zam.

SO 7102 994 28860

SO 7132 1282 28900

Mocowanie śrubami do słupa

5

12,5

15

15

25

Otwory wg wzorca Euro,

wymiary w mm

Haki do płyt perforowanych

Regały półkowe R 3000

Wyposażenie

Ściany zewnętrzne perforowane

Blacha stalowa ocynkowana.

Wysokość 2000 mm

Artykuł Głębokość regału

(mm)

Nr zam.

SWA 3420 400 146260

SWA 3520 500 146270

SWA 3620 600 146280

Haki do płyt perforowanych

LPH 100 26790

Tabliczka orientacyjna

wzdłużna

Tabliczka orientacyjna

poprzeczna

Tablice do znakowania korytarzy

Do znakowania w kierunku poprzecznym i

podłużnym, z folią przezroczystą i wymiennymi

etykietami. Ilość handlowa 10 sztuk.

Artykuł Typ Nr zam.

GBQ tabliczka poprzeczna 145720

GBL tabliczka wzdłużna 145730

B15


Systemy regałów półkowych

B16

Boczne maskownice szufl ad

Przegrody i

ścianki poprzeczne

Wsuwane w plastikowe uchwyty, uchwyty osadzone

w otworach na frontach i bocznych ścianach

szufl ad. Do półek o szerokości 451, 225

i 112 mm. Wybór głębokości półki dowolny, regulowany

położeniem przegród poprzecznych.

Bez przegród poprzecznych można wykorzystywać

pełną głębokość szufl ady (wtedy możliwe

indywidualne dobieranie długości półki).

QTE QTE QTE QTE QTE QTE QTE QTE

112

STE

STE

STE

STE

STE

STE

400

500

600

STE

Szufl ady i

wyposażenie

Boczne maskownice szufl ad

z i bez zamka

Zasłaniają szczeliny powstające między stojakami regałów

a szufl adami. Montaż za pomocą śrub z gwiazdką na froncie

szufl ady (po lewej i prawej stronie).

Dostawa odbywa się w kompletnym zestawie dla 1 szufl ady.

Artykuł do wysokości

zaślepki (mm)

Wersja Nr zam.

SBLS-ESCH 4100 100 z 1 zamkiem 29720

SBL-ESCH 4100 100 bez zamka 28260

SBLS-ESCH 4200 206 z 1 zamkiem 29730

SBL-ESCH 4200 206 bez zamka 28270

100

100

79

79

907

337

437

567

wys. użyteczna 86 mm

QTE QTE

i

Stabilność regałów szufl adowych

Zgodnie z wytycznymi dot. wyposażenia i

urządzeń magazynowych (ZH 1/428) regały

posiadające szufl ady bez blokady wysuwu

powinny być specjalnie zabezpieczone, np.

przez wzajemne połączenie ze sobą lub z

odpowiednimi częściami budynku.

max. 70 kg

206

185

wys. użyteczna 192 mm

Podział na cztery części, 1 x STE i 2 x QTE Podział na osiem części, 3 x STE i 4 x QTE

Artykuł Do szufl ady Nr zam. Artykuł Do szufl ady Nr zam.

SE 4121 ESCH 4410 29742

SE 4122 ESCH 4420 29752

SE 5121 ESCH 4510 29740

SE 5122 ESCH 4420 29750

SE 6121 ESCH 4610 29741

SE 6122 ESCH 4620 29751

przegroda

podłużna STE

1196

wys. użyteczna 86 mm

Szufl ady do przęseł o długości 994/1282 mm

Blacha stalowa lakierowana na kolor srebrny. Szufl ady można zastosować razem z

drzwiami dwuskrzydłowymi.

Artykuł Wysokość do długości do regałów o Głębokość Obciążenie Nr zam.

frontu (mm) przęsła (mm) głębokości (mm) użyteczna (mm) (max. kg)

ESCH 4410 100 994 400 337 70 26680

ESCH 4510 100 994 500 437 70 27951

ESCH 4610 100 994 600 567 70 27971

ESCH 9510 100 1282 500 437 50 170940

ESCH 9610 100 1282 600 567 50 170950

ESCH 4420 206 994 400 337 70 26690

ESCH 4520 206 994 500 437 70 27961

ESCH 4620 206 994 600 567 70 27981

ESCH 9520 206 1282 500 437 50 170960

ESCH 9620 206 1282 600 567 50 170970

907

SE 4141 ESCH 4410 29762

SE 4142 ESCH 4420 29772

SE 5141 ESCH 4510 29760

SE 5142 ESCH 4420 29770

SE 6141 ESCH 4610 29761

SE 6142 ESCH 4620 29771

przegroda

poprzeczna QTE

337

437

567

przegroda

poprzeczna QTE

Podział na szesnaście części, 7 x STE i 8 x QTE Przegrody podłużne Przegrody poprzeczne

Artykuł Do szufl ady Nr zam. Artykuł Wysokość frontu

Nr zam. Artykuł Podział Wysokość Nr zam.

(mm)

frontu (mm)

SE 4181 ESCH 4410 29782 STE 5010 100 29880 QTE 1210 1/2 100 29860

SE 4182 ESCH 4420 29792 STE 5020 206 29881 QTE 1220 1/2 206 29861

SE 5181 ESCH 4510 29780 STE 6010 100 29882 QTE 1410 1/4 100 29862

SE 5182 ESCH 4520 29790 STE 6020 206 29883 QTE 1420 1/4 206 29863

SE 6181 ESCH 4610 29781 QTE/STE uchwyt przegrody 6000349 QTE 1810 1/8 100 29864

SE 6182 ESCH 4620 29791

QTE 1820 1/8 206 29865

STE

400

500

600

451 225

437

567

max. 50 kg

206

185

QTE QTE

STE

wys. użyteczna 192 mm

1196

STE

QTE

437

567

STE

QTE

400

500

600


i

NIEBIESKI

rynny podłużne

Kombinacja A

JASNOSZARY

drzwi skrzydłowe

szufl ady

W przypadku

drzwi dwuskrzydłowych przy

zastosowaniu półek o wysokości 40 mm

wysokość najniższej półki musi zawsze

wynosić 30 mm. Aby utworzyć szafę

należy dodatkowo zamówić ścianki

boczne i tylne.

ścianki

poprzeczne

Tylko do szufl ady ESCH 4510.

12 rynien podłużnych szer. 46,5 mm i 30 przegród

poprzecznych; 4 rynny podłużne szer.

93 mm i 10 przegród poprzecznych.

Artykuł Głębokość Wysokość Nr zam.

szafy (mm) przegrody (mm)

SUW 5003 A 500 36 35220

SUW 5006 A 500 66 35221

Kompletny asortyment skrzynek EK

Tylko do szufl ady ESCH 4510.

10 x EK 1, 20 x EK 2, 10 x EK 3.

Artykuł Nr zam.

SET 2501 12914

Skrzynki EK

Z niebieskiego polistyrenu z etykietą na

uchwycie listwowym.

Opakowania:

EK 1: 58 St.; EK 2: 80 St.; EK 3: 120 St.;

EK 111-N: 48 St.

Artykuł dł. x szer. x wys.

(mm)

Nr zam.

EK 1 180 x 96 x 60 1134

EK 2 90 x 96 x 60 1144

EK 3 90 x 48 x 60 1154

EK 111-N 137 x 87 x 96 4364

i i

Kombinacja B

Tylko do szufl ady ESCH 4510.

6 rynien podłużnych szer. 46,5 mm i 24 przegrody

poprzeczne; 3 rynny podłużne szer. 93 mm

i 12 przegród poprzecznych; 2 rynny podłużne

szer. 186 mm i 4 przegrody poprzeczne.

Artykuł Głębokość Wysokość Nr zam.

szafy (mm) przegrody (mm)

SUW 5003 B 500 36 35230

SUW 5006 B 500 66 35231

Drzwi dwuskrzydłowe

Do montażu w otwartych przęsłach regałów

o długości 994 i 1282 mm.

Wysokość 2111 mm.

Do montażu dolnej ramy drzwi konieczne jest,

aby dolna półka była zawsze na wysokości

30 mm.

W razie montażu późniejszego ściany boczne

i tylne należy zamówić oddzielnie.

Artykuł do wysokości

zaślepki (mm)

Nr zam.

FTR 4001 994 27900

FTR 9001 1282 17690

BM-FTR-R3 listwy mocujące 144980

Regały półkowe R 3000

Zastawy podziałowe szufl ad

i drzwi dwuskrzydłowe

Kombinacja C

Najniższa półka musi być zawsze

dobierana z wysokością 30 mm

Ścianki boczne i tylne Dodatkowe półki

Strona B14 - B15 od strony B10

Tylko do szufl ady ESCH 4510.

10 rynien podłużnych szer.

93 mm i 20 przegród poprzecznych.

Artykuł Głębokość Wysokość Nr zam.

szafy (mm) przegrody (mm)

SUW 5003 C 500 36 35240

SUW 5006 C 500 66 35241

Drzwi dwuskrzydłowe dla

instalacji wielopoziomowych

Do dodatkowego montażu w otwartych przęsłach

regałów o długości 994 i 1282 mm.

Wysokość 1845 mm.

W instalacjach wielopoziomowych z podestami

obsługowymi może zaistnieć konieczność

obniżenia wysokości drzwi. Górna półka musi

być na wysokosci górnej krawędzi drzwi. Do

montażu dolnej ramy drzwi konieczne jest, aby

dolna półka była zawsze na wysokości 30 mm.

Artykuł do wysokości

zaślepki (mm)

Nr zam.

FTR-B 4001 994 27910

FTR-B 9001 1282 17700

BM-FTR-R3 listwy mocujące 144980

B17


Systemy regałów półkowych

Wyposażenie do magazynowania

elementów niewymiarowych

(trudnych w manipulacji)

B18

Belki nośne

belka nośna

max. 300 kg

Ocynkowana blacha stalowa. Możliwość ustawienia poziomu co 53 mm.

Artykuł Długość belki

(mm)

Max. obciążenie/

parę (kg)

Nr zam.

KTRZ 31036 994 300 147140

KTRZ 31336 1282 300 147150

KTRZ 32036 2019 300 147160

Pałąk

Pałąki do wzdłużnego dzielenia przęseł regałów o głębokości 800 mm.

Wysokość 330 mm.

Artykuł Głębokośc ramy

(mm)

Nr zam.

KTB 80 800 159430

KTB S nakładka elastyczna 39640

Poziome separatory rurowe wtykane

Rury wtykane w otwory belek.

Artykuł Długość użyteczna

(mm)

Listwa grodziowa

pałąk płaszcz pałąka

Do regału

o głębokości (mm)

Ocynkowana blacha stalowa. Służy do oddzielenia przęseł

(mocowana w ramie).

Artykuł Do regału o głębokości

(mm)

Wykonanie Nr zam.

APH 340 E 340 400 1 wtyk 18130

APH 340 340 400 2 wtyki 18120

APH 740 740 800 2 wtyki 18110

Nr zam.

AL 3800 800 147210

i

OCYNK.

Belki nośne

Rury wtykowe

Uchwyty wtykowe

Zestaw wieszakowy na odzież

Listwa grodziowa

Mostek poprzeczki

Belki nośne

służą do usztywnienia wzdłużnego i

mogą zastępować wiązania krzyżowe.

W każdym przęśle regału należy co

najmniej 2 pary belek zabezpieczyć przed

wysunięciem za pomocą dołączonych

śrub.

Pionowe separatory rurowe wtykane

Ocynkowana blacha stalowa. Rury wtykane w otwory belek.

Artykuł Długość rury

(mm)

KRA 4170 170 159440

KRA 4300 300 159450

KRA 4950 separator szyb lub części dużych 894 159460

KRA 4105 separator szyb lub części dużych 1000 159470

Nakładka ochronna z terodamu (bez rys.)

Samoprzylepna, długość 932 mm, grubość 2 mm.

Wysokość

użyteczna (mm)

Nr zam.

Artykuł Nr zam.

KRT 3102 nakładka z terodamu, perforowana 147340

Zestaw wieszakowy

max. 50 kg

Blacha stalowa ocynkowana. Do zawieszenia pokryć (np. siedzeń

samochodowych), dywaników, odzieży, itd.

Artykuł Długość x głębokość

(mm)

Nr zam.

KST 3108 994 x 800 147190

KST 3138 1282 x 800 147200

Mostek poprzeczki

Ocynkowany, mocowany w ramach regałów do przechowywania

przedmiotów o różnych wymiarach.

Artykuł Do regału o głębokości

(mm)

Nr zam.

TRB 3812 800 147170


Półki drewniane

Półki z płyty wiórowej 20 mm do regałów jedno– lub dwumiejscowych.

Mocowane między belkami wzdłużnymi na wspornikach typu U tworzą płaską

powierzchnię a ich krawędź podłużna jest chroniona. Górna krawędź

płyty licuje z górną krawędzią belek.

Belki wzdłużne nie należą do zakresu dostawy, należy je zamawiać osobno

(Strona B18).

Wymiary płyt

dla regału 994 mm: Szer. 985 x gł. 717 x wys. 20 mm

dla regału 1282 mm: Szer. 1273 x gł. 717 x wys. 20 mm

Artykuł do wysokości

zaślepki (mm)

Nr zam.

KRHH 381020 994, zawiera 2 wsporniki 94760

KRHH 381320 1282, zawiera 3 wsporniki 94670

Półki drewniane, wpuszczane

Grubość 20 mm. Mocowane nieco niżej, w celu wykorzystania belki jako

ogranicznika.

Belki nie należą do zakresu dostawy, dlatego należy je zamawiać osobno

(Strona B18).

Wymiary płyt

dla regału 994 mm: Szer. 985 x gł. 755 x wys. 20 mm

dla regału 1282 mm: Szer. 1273 x gł. 755 x wys. 20 mm

Artykuł do wysokości

zaślepki (mm)

Nr zam.

KRAB 381020 994 94830

KRAB 381320 1282 94990

Panele metalowe

Ocynkowane, jako pokrywy wewnątrz regałów (pojedynczo lub po kilka

sztuk).

Belki nie należą do zakresu dostawy, dlatego należy je zamawiać osobno

(Strona B18).

Szer. 328 x gł. 800 mm

Artykuł do wysokości

zaślepki (mm)

Nr zam.

PA7834 994 (3 x dla regału 994 mm) 29110

Regały półkowe R 3000

Wyposażenie do magazynowania

elementów niewymiarowych

(trudnych w manipulacji)

Maks.200kg

Maks.200kg

Maks.300kg

B19


Systemy regałów półkowych

Składowanie szyb

i elementów długich

B20

2000

600

400

515/715

Słup jednostronny

2300

600

400

515/715

Stal, lakierowana jasnoszaro. Z przykręcaną podstawą. Możliwość ustalenia

poziomu co 50 mm. Dla utworzenia regału startowego potrzebne

dwa słupy oraz dwa łączniki poziome CVI 10. Stosując wsporniki o dł.

800 mm przeznaczone do składowania szyb, konieczna podstawa o dł.

715 mm. Stosując uprzednio podstawy o dł. 515 mm można je wydłużyć

do 715 mm stosując CIFV 80.

Artykuł Wysokość

słupa (mm)

Głębokość

łączna (mm)

Długość

wspornika (mm)

Obciążenie

(kg)

Nr zam.

CI 80206 E 2000 515 600 400 26000

CI 80208 E 715 800 400 26200

CI 80236 E 2300 515 600 400 26020

CI 80238 E 715 800 400 26220

CIFV 80 przedłużenie 200 800 26240

Wspornik dla szyb

Stal, lakierowana jasnoszaro. Wspornik pokryty tworzywem sztucznym

z jednym lub dwoma prętami. Mocowany zatrzaskowo do słupa.

Podziałka 50:50 mm.

Artykuł Długość

(mm)

Liczba

prętów

Wspornik dla szyb

CPI 6050 E

Wspornik dla szyb

CPI 6050 D

Obciążenie

(kg)

Nr zam.

CPI 6050 E 600 1 20 26300

CPI 6050 D 600 2 40 26110

CPI 8050 E 800 1 20 26310

CPI 8050 D 800 2 40 26320

i

2000

JASNOSZARE

600

400

Slupy

Belki nośne

Wsporniki

Laczniki

Wanny

Słup dwustronny

OCYNK.

2300

Separatory

600

400

880 / 1280 880 / 1280

Stal, lakierowana jasnoszaro. Z przykręcaną podstawą. Możliwość ustalenia

poziomu co 50 mm. Dla utworzenia regału startowego potrzebne

dwa słupy oraz dwa łączniki poziome CVI 10. Stosując wsporniki o dł.

800 mm przeznaczone do składowania szyb, konieczna podstawa o dł.

715 mm. Stosując uprzednio podstawy o dł. 515 mm można je wydłużyć

do 715 mm stosując CIFV 80.

Artykuł Wysokość

słupa (mm)

Głębokość

łączna (mm)

Długość

wspornika (mm)

Obciążenie

(kg)

Nr zam.

CI 80206 D 2000 880 600 600 26010

CI 80208 D 1280 800 600 26210

CI 80236 D 2300 880 600 600 26030

CI 80238 D 1280 800 600 26230

CIFV 80 przedłużenie 200 800 26240

Wsporniki

Wspornik

CAI 2550

Wspornik

CAI 40120

Stal, lakierowana jasnoszaro.

Mocowany zatrzaskowo do słupa. Podziałka 50:50 mm.

Dla utworzenia poziomu potrzebne min. 2 wsporniki.

Artykuł Długość

(mm)

Obciążenie

(kg)

Nr zam.

CAI 2550 250 50 26050

CAI 40120 400 120 26060


Łączniki poziome

Stal, lakierowana jasnoszaro. Dla utworzenia regału startowego potrzebne

dwa łączniki.

Artykuł Długość

(mm)

Nr zam.

CVI 10 1000 26040

Wanny

Stal, lakierowana jasnoszaro. Do składowania elementów długich.

Mocowane na wspornikach CAI 2550/40120.

Artykuł Dł. x Gł. x Wys.

(mm)

Nr zam.

CWI 25140 1400 x 250 x 70 26070

CWI 40140 1400 x 400 x 70 26090

CWI 40210 2100 x 400 x 70 26080

Separatory pionowe

Regały półkowe R 3000

Składowanie szyb

i elementów długich

Stalowe, ocynkowane. Rury z przetłoczeniem umożwiającym

zamocowanie w belce poziomej regału.

Artykuł Długość użyteczna

(mm)

Elastyczna, samoklejąca nakładka terodamowa (bez rys.)

Samoklejąca, 932 mm długości., 2 mm grubości.

Nr zam.

KRA 4950 separator szyb 894 159460

KRA 4105 separator szyb 1000 159470

Artykuł Nr zam.

KRT 3102 nakładka terodamowa, perforowana 147340

B21


Systemy regałów półkowych

Składowanie szyb

i elementów długich

B22

Siatki ścienne

Z siatki o oczku 50 x 50 x 4 mm; lakierowane jasnoszaro.

Z materiałem montażowym.

Artykuł szer. x wys.

(mm)

i

Nr zam.

ZR 210/W 1055 x 2050 11380

Dalsze informacje

na zapytanie

i

JASNOSZARE

Siatki ścienne

OCYNK.

Haki

Stalowe, ocynkowane. Do mocowania na siatkach. Dla składowania

dłużyc, pasków, linek, obręczy.

Artykuł Głębokośc

(mm)

Wysokość

(mm)

Etykiety i karty opisowe

Artykuł Wykonanie dł. x szer.

(mm)

jedn. Nr zam.

ZE 82 Plastikowe ramki etykiet 85 x 20 1 11420

ZEE Karty opisowe dla ZE 82 100 11930

ZEF Folie ochronne 100 11940

Haki

Wykonanie Nr zam.

ZH 1 100 75 pojedynczy 11600

ZH 2 160 75 2 pozycyjny 11390

ZH 3 350 75 4 pozycyjny 11410


i

OCYNK.

i

Dno przepuszczalne dla wody

na zapytanie

Regały półkowe R 3000

Regały do magazynowania

substancji niebezpiecznych

System wychwytywania oleju

Regał z półkami kratowymi i wanną wychwytową dla składowania

elementów płynnych i palnych. Zgodny z zaleceniami normy DIN 6601.

Wanny wychwytowe

Wanna wychwytowa umiejscowiona na najniższym poziomie regału

i nieprzesuwna.

• Ocynkowana, grubość ścianki 3 mm, obustronnie spawana, szczelna,

od strony czołowej ukosy do wyłapywania kapiących cieczy.

• Wykonana zgodnie z normami odpowiednimi dla magazynowania

substancji niebezpiecznych DIN 6600, DIN 6601, DIN 6625.

Artykuł Głębokość

regału (mm)

Dł. x Gł. x Wys.

(mm)

Objętość

(l)

Nr zam.

OAW 4400 400 1020/970 x 390 x 120/127 30 97990

OAW 4500 500 1020/970 x 490 x 120/127 38 98150

OAW 4600 600 1020/970 x 590 x 120/127 46 98160

OAW 4800 800 1020/970 x 790 x 120/127 60 97970

Półki rusztowe

Półki z rusztu kratowego, nośność 200 kg, powierzchnia przylegania zmniejszona

w kierunku głębokości o ok. 60 mm w celu lepszego wychwycenia

ewentualnie ściekających substancji, wysokość 30 mm, na obwodzie wystająca

krawędź o wys. 10 mm.

Artykuł Głębokość Dł. x Gł. x Wys.

Ociążenie Nr zam.

regału (mm) (mm)

(kg)

G 4400 400 993 x 345 x 30 200 98190

G 4500 500 993 x 445 x 30 200 98170

G 4600 600 993 x 545 x 30 200 98180

G 4800 800 993 x 745 x 30 200 97980

B23


Systemy regałów półkowych

Stacjonarne regały do

magazynowania opon

B24

Jeszcze nigdy magazynowanie opon

i obręczy kół nie było tak proste i

praktyczne.

Specjalnie zaprojektowane belki nośne

do kół i obręczy zawiesza się bez użycia

śrub w zmontowanych ramach, przez co

ramy te zostają usztywnione.

Położenie poszczególnych poziomów

można dowolnie zmieniać w rastrze

53 mm.

Ten produkt jest dostępny w trzech

długościach przęseł i w trzech wysokościach.

Dodatkowo, z regałów jednostronnych

można w każdej chwili zrobić

regały dwustronne, a z dwustronnych

jednostronne. Zatem istnieje pełna

elastyczność.

i

2278 mm

OCYNK.

3 t

maks.300kg

Nacięcia w profi lach pionowych

Nacięcia istniejące w stojakach umożliwiają zmianę

położenia belek nośnych dźwigających koła i opony

w rastrze 53 mm (bez użycia śrub). W ten sposób

regał daje się przystosować do kół/opon o różnych

rozmiarach

Zaczepy

Jednocześnie istnieje możliwość zawieszenia w

regale zwykłych półek na standardowych zaczepach

(w rastrze 53 mm). W ten sposób wykorzystanie

regału staje się znacznie szersze

Regał na

obręcze kół 400 mm

400 mm 300

mm

Łącznik

ramy

30 mm

Przęsło podstawowe

994 albo 1282 mm

Regał na opony

31

53

Przęsło boczne

(dobudowane)

994 albo 1282 mm

Wymiary mm

60


Belka nośna do opon i

obręczy kół

specjalna belka opracowana

przez fi rmę SSI SCHÄFER

zapewnia właściwe

przechowywanie opon i

obręczy kół samochodowych

Kompletne regały do opon, konstrukcja: przęsło podstawowe – przęsło boczne

Dla około 15 lub 18 opon średniego rozmiaru na jednym przęśle. Bardzo

stabilny i elastyczny system wtykowy. Ocynkowana blacha stalowa.

Komplety o następującej strukturze:

przęsło podstawowe: 2 ramy i 6 belek (tzn. 3 poziomy magazynowe)

2 łączniki ram

przęsło boczne:

Długość przęsła

1 rama i 6 belek (tzn. 3 poziomy magazynowe)

1 łącznik ramy

w świetle: 994/1282 x wys. 2278 x gł 400 mm

Raster regulacji: 53:53 mm

Artykuł Typ Długość przęsła

(mm)

Nr zam.

RFR 2210 G Pole podstawowe 994 147900

RFR 2210 A Pole boczne 994 147910

RFR 2213 G Pole podstawowe 1282 147920

RFR 2213 A Pole boczne 1282 147930

400

994

1282

2019

Ramy nośne ocynkowane

Artykuł Wysokość regału

(mm)

2278

Głębokość regału

(mm)

2490

Maks. obciążenie

przęsła (kg)

2967

Nr zam.

RR 34322 V 2278 400 3000 144760

RR 34325 V 2490 400 3000 144060

RR 34330 V 2976 400 3000 144110

Belki nośne do opon i obręczy kół

Artykuł Długość przęsła

w świetle (mm)

Maks. obciążenie/

Na parę (kg)

Nr zam.

RTR 31015 994 100 147220

RTR 31315 1282 100 147230

RTR 31325 1282 200 147980

RTR 31525 1508 200 147990

RTR 32025 2019 200 147240

Łącznik ram

Regały półkowe R 3000

Stacjonarne regały do

magazynowania opon

Blacha stalowa, ocynkowana. Do łączenia dwóch sąsiadujących przęseł

regałów. Z mocowaniami.

Artykuł Do ram o odstępie

(mm)

Nr zam.

RV 3300 300 147120

B25


Systemy regałów półkowych

Regały przesuwne do

magazynowania opon

B26

Magazyny składające się z tradycyjnych

regałów stacjonarnych wymagają tworzenia

korytarzy obsługowych wzdłuż każdego

rzędu regałów. Pochłania to cenną

przestrzeń. W dłuższym okresie czasu

bardziej opłacalne są regały przesuwne.

W zabudowach opartych na regałach

przesuwnych konieczny jest tylko jeden

korytarz obsługowy, ponieważ ustawione

na bazach jezdnych (wózkach) regały

można przesuwać i w ten sposób korytarz

tworzyć w tym miejscu, gdzie jest

aktualnie potrzebny.

Zabudowa stacjonarna Zabudowa przesuwna

Głębokość pomieszczenia

Korytarz główny

Cokół stacjonarny z regałami jednostronnymi

Szerokość

cokołu

Wersja bezszynowa

Tylny profi l prowadzący

Korytarz obsługowy

min.

750 mm

min.

1000 mm

Systemy bezszynowe

Cokół stacjonarny z regałami dwustronnymi

Szerokość

cokołu

Korytarz obsługowy

Cokół stacjonarny z regałami dwustronnymi

Korytarz główny

min.

750 mm

min.

1000 mm

Szerokość pomieszczenia

Szerokość

cokołu

Korytarz obsługowy

min.

750 mm

min.

1000 mm

W tych systemach bazy jezdne (wózki) wyposażone w specjalne podwozia

poruszają się po istniejącej podłodze. Prowadzenie zapewnia przykręcony

z tyłu regału mały profi l. Rozwiązanie to skraca czas montażu, jest bardzo

ekonomiczne oraz ułatwia przeniesienie zabudowy do innego pomieszczenia,

budynku lub dalszą rozbudowę.

Bezszynowe systemy regałowe firmy SSI SCHÄFER mogą pracować na

wszystkich trwałych podłogach.

Głębokość pomieszczenia

Długość cokołu lub wózka (bazy)

Korytarz główny

min. 140

maks. 180

140

Cokół stacjonarny z regałami jednostronnymi

Rozstaw

kół

i

Zwarty sposób magazynowania

efektywne wykorzystanie przestrzeni

Optymalny przesuw

także na „trudnych” podłożach

Zalety:

brak wystających krawędzi

dzięki specjalnym układom jezdnym

pracującym na istniejących podłogach

To rozwiązanie pozwala zyskać dodatkowo

do 85% powierzchni w zabudowach

jednokondygnacyjnych i nawet ponad

100% w zabudowach wielokondygnacyjnych.

Baza jezdna z rzędem regałów dwustronnych

Szerokość

bazy

540 rozstaw prowadnic rozstaw prowadnic 540

Szyna prowadząca

Korytarz obsługowy

min.

750 mm

min.

1000 mm

Baza jezdna z rzędem regałów dwustronnych

Korytarz główny

Szerokość

bazy

Szerokość pomieszczenia

Baza jezdna z rzędem regałów dwustronnych

Szerokość

bazy

Stoper

Korba napędowa

Skrzynia korbowa

Krata ściany bocznej

Baza jezdna (wózek)

Uchwyt na rurę wydechową


Regał do magazynowania opon R 3000 z bazą jezdną albo z cokołem stacjonarnym

i

Regały półkowe R 3000

Regały przesuwne do

magazynowania opon

Rząd dwustronny (przesuwny) Rząd pojedynczy (stacjonarny)

Z 3 poziomami na opony. Wysokość całkowita (baza jezdna + regał) = 2428 mm. Kompletnie wyposażony w napęd korbowy, szynę prowadzącą i pokrywą

bazy jezdnej z płyty wiórowej.

Klient powinien sprawdzić, czy podłoga lub strop w jego budynku przewiduje takie obciążenia.

Artykuł Długość

(mm)

Liczba przęseł

994 1282

(mm) (mm)

Maks.

nośność

(kg)

Liczba

śladów

Zestaw opon

(1 zestaw na

+ poziom)

Ciężar opon

(dla 20 kg / szt.)

Ciężar własny

ok. (kg)

Ciężar łączny

magazynu

z oponami

Obciąż. kół w całym

magazynie z oponami (kg)

zewn. śr.

Baza jezdna z regałami dwustronnymi

VRL-OR 2667-1400-3 2667 — 2 2667 2 12 960 262 1222 305,5 — 189640

VRL-OR 3116-1400-3 3116 3 — 3116 2 18 1440 312 1752 438,1 — 189650

VRL-OR 3980-1400-3 3980 — 3 3980 3 18 1440 378 1818 288,9 331,1 189680

VRL-OR 4429-1400-3 4429 3 1 4429 3 24 1920 428 2348 365,1 443,8 189700

VRL-OR 4717-1400-3 4717 2 2 4717 3 24 1920 450 2370 364,0 456,8 189710

VRL-OR 5293-1400-3 5293 — 4 5000 3 24 1920 493 2413 363,2 480,2 189740

VRL-OR 6030-1400-3 6030 2 3 5000 3 30 2400 565 2965 437,0 608,5 189770

Cokół stacjonarny z regałami jednostronnymi

VRL-FR 2667-700-3 2667 — 2 2667 — 6 480 115 595 — — 189240

VRL-FR 3116-700-3 3116 3 — 3116 — 9 720 138 858 — — 189250

VRL-FR 3980-700-3 3980 — 3 3980 — 9 720 168 888 — — 189280

VRL-FR 4429-700-3 4429 3 1 4429 — 12 960 191 1151 — — 189300

VRL-FR 4717-700-3 4717 2 2 4717 — 12 960 201 1161 — — 189310

VRL-FR 5293-700-3 5293 — 4 5000 — 12 960 221 1181 — — 189340

VRL-FR 6030-700-3 6030 2 3 5000 — 15 1200 254 1454 — — 189370

Cokół stacjonarny z regałami dwustronnymi

VRL-FR 2667-1400-3 2667 — 2 2667 — 12 960 211 1171 — — 189440

VRL-FR 3116-1400-3 3116 3 — 3116 — 18 1440 255 1695 — — 189450

VRL-FR 3980-1400-3 3980 — 3 3980 — 18 1440 308 1748 — — 189480

VRL-FR 4429-1400-3 4429 3 1 4429 — 24 1920 352 2272 — — 189500

VRL-FR 4717-1400-3 4717 2 2 4717 — 24 1920 370 2290 — — 189510

VRL-FR 5293-1400-3 5293 — 4 5000 — 24 1920 405 2325 — — 189540

VRL-FR 6030-1400-3 6030 2 3 5000 — 30 2400 467 2867 — — 189570

Inne długości, wersje i kombinacje na zapytanie

Regały przejezdne do magazynu palet od strony G26

Nr zam.

B27


Systemy regałów półkowych

Wyposażenie systemów regałów półkowych ...

B28

Wyposażenie regałów fi rmy SSI SCHÄFER

zostało tak skonstruowane, że pasuje

do wszystkich systemów regałowych i

idealnie je uzupełnia.

Dzięki odpowiedniemu dopasowaniu wymiarów

poszczególne elementy można

stosować w różnych regałach w sposób

indywidualny i niezależny od rodzaju

przechowywanego towaru.

Osprzęt fi rmy SSI SCHÄFER potrafi zbliżyć

do ideału każdy rodzaj magazynu,

czy to wysokiego składowania, jedno-

czy też wielokondygnacyjne, z podestami

obsługowymi lub bez nich.

Tutaj wszystko do siebie pasuje.


i

Wyposażenie systemów

regałów półkowych

... wszystko, co ułatwia magazynowanie

Dalsze możliwości wyposażania regałów

Pojemniki regałowe od strony A20

Schody, poręcze i urządzenia

oświetleniowe od strony D6

Oznakowanie magazynu strona G20

B29


Systemy regałów półkowych

Wanny magazynowe dla

segmentów 994 mm

B30

Wanna magazynowa LW 386

i

NIEBIESKIE

BLACHA STALOWA

OCYNKOWANE

LW 512

LW 530

Stal, lakierowana na kolor niebieski.

Artykuł szer. x gł. x wys. (mm) Nr zam.

LW 386 Wanna magazynowa LW 386 980 x 386 x 120 11260

LWT 386 Przegroda, ocynk. 1 szt. 11270

AP 4400/4800 Profi l-nakładka 1 para 28010

EHK 75 Uchwyt na etykietę dł. 75 mm, 50 szt. 15180

EHKE 75 Etykiety dł. 75 mm, 100 szt. 15190

Wanna magazynowa LW 512

Stal, lakierowana na kolor niebieski.

LW 512 Wanna magazynowa LW 512 980 x 486 x 120 14670

LWT 512 Przegroda, ocynk. 1 szt. 14680

AP 4500 Profi l-nakładka 1 para 14690

EHK 75 Uchwyt na etykietę dł. 75 mm, 50 szt. 15180

EHKE 75 Etykiety dł. 75 mm, 100 szt. 15190

Wanna magazynowa LW 530

Stal, lakierowana na kolor niebieski.

LW 530 Wanna magazynowa LW 530 980 x 486 x 300 14650

LWT 530 Przegroda, ocynk. 1 szt. 14660

AP 4500 Profi l-nakładka 1 para 14690

EHK 75 Uchwyt na etykietę dł. 75 mm, 50 szt. 15180

EHK 85 Uchwyt na etykietę dł. 85 mm, 50 szt. 14610

EHK 135 Uchwyt na etykietę dł. 135 mm, 50 szt. 14620

EHKE 75 Etykiety dł. 75 mm, 100 szt. 15190

EHKE 85 Etykiety dł. 85 mm, 100 szt. 14630

EHKE 135 Etykiety dł. 135 mm, 100 szt. 14640

Wanna magazynowa LW 3830

Stal, lakierowana na kolor niebieski. Możliwość ustawienia w stosie z LW 386.

LW 3830 Wanna magazynowa LW 3830 980 x 386 x 300 11810

LWT 3830 Przegroda, ocynk. 1 szt. 11820

AP 4400/4800 Profi l-nakładka 1 para 28010

EHK 75 Uchwyt na etykietę dł. 75 mm, 50 szt. 15180

EHK 85 Uchwyt na etykietę dł. 85 mm, 50 szt. 14610

EHK 75 Etykiety dł. 75 mm, 100 szt. 15190

EHKE 85 Etykiety dł. 85 mm, 100 szt. 14630

Wanna magazynowa LW 512-Z

Stal ocynkowana. Do bezpośredniego zawieszenia w regale.

LW 512-Z Wanna magazynowa LW 512-Z 981 x 486 x 120 16190

LWT 512-Z Przegroda ocynk. 1 szt. 16250

EHK 75 Uchwyt na etykietę dł. 75 mm, 50 szt. 15180

EHKE 75 Etykiety dł. 75 mm, 100 szt. 15190

Wanna magazynowa LW 2386

Stal ocynkowana. Do bezpośredniego zawieszenia w regale.

LW 2386 Wanna magazynowa LW 2386 980 x 386 x 100 18210

LWT 2386 Przegroda ocynk. 1 szt. 18220

EHK 75 Uchwyt na etykietę dł. 75 mm, 50 szt. 15180

EHKE 75 Etykiety dł. 75 mm, 100 szt. 15190

Wanna magazynowa LW 2386-M

dla głębokości regału 400 i 800 mm

dla głębokości regału 500 i 1000 mm

dla głębokości regału 500 i 1000 mm

dla głębokości regału 400 i 800 mm

dla głębokości regału 500 mm

dla głębokości regału 400 mm

dla głębokości regału 400 mm

Stal ocynkowana. Do bezpośredniego zawieszenia w regale.

LW 2386-M Wanna magazynowa LW 2386-M 980 x 386 x 100 18280

LWT 2386-M Przegroda ocynk. 1 szt. 18290

EHK 75 Uchwyt na etykietę dł. 75 mm, 50 szt. 15180

EHKE 75 Etykiety dł. 75 mm, 100 szt. 15190

LW 386

LW 3830

LW 2386

500 400


Prosty montaż

na górnym brzegu znajdują się specjalne

wypusty ułatwiając ustawianie poszczególnych

elementów piętrami. Wanny

magazynowe LW 2386, LW 2386-M i

LW 512-Z zawiesza się wprost na zaczepach

profi li pionowych regałów. Wszystkie

inne typy opierają się na profi lach-nakładkach

zawieszonych na tych zaczepach

Wanny magazynowe

do przęseł o długości 994 mm,

możliwość podzielenia wanien na

maks. 12 części

i

Pojemniki regałowe dla uzupełnienia systemu regałowego

Szczeliny do wtykania

przegród

Osprzęt ponadsystemowy

od strony A20

B31


Systemy regałów półkowych

Ogrodzenia ochronne

B32

Systemy ogrodzeniowe są dostosowane

do regałów fi rmy SSI SCHÄFER i znajdują

szerokie zastosowanie w praktyce przemysłowej.

Poszczególne elementy można

zamówić w różnych szerokościach.

Wszystkie warianty drzwi skrzydłowych

są zabezpieczone przed kradzieżą i

posiadają samozamykacz a także możliwość

wyposażenia w siłownik.

W prosty sposób można przezbroić drzwi

lewe w prawe.

i

Ogrodzenia ochronne

na zapytanie


i

OCYNK SZREBRNOSZARY

Krata falista

grubość drutu 4 mm, przyspawana do

obwodowego ceownika

Wielkość oczek

40 x 40 mm, stąd też nadaje się do

osłon maszyn wg DIN 31 001, część 1

Powierzchnia

lakierowana piecowo (wysoka jakość)

albo cynkowana ogniowo

Słupki

ze stabilnego ceownika o wymiarach

45/62/45 x 4 mm (ciągniony na zimno),

nawiercone.

Nawiercone stopy mocujące do podłoża,

kołki rozporowe.

Górne listwy brzegowe

Strona B35

Drzwi jednoskrzydłowe

Strona B35

Zawias górny

Zawias dolny

Słupek dla

segmentu

kratowego

Strona B34

Segmenty

kratowe

Strona B34

Górna listwa brzegowa

Osprzęt ponadsystemowy

Systemy ogrodzeniowe

Słupek dla

segmentów

narożnych

Strona B34

Proste połączenie ze słupkiem

Mocowanie do podłoża

B33


Systemy regałów półkowych

Segmenty kratowe

i osprzęt

B34

i

Specjalne wymiary i kolory

na zapytanie

Przykład montażu

60

Segment kratowy

Słupek

21 21

Segmenty siatkowe

Wersja srebrnoszara

Artykuł Szer. x wys.

(mm)

Bezpieczne wydawanie narzędzi i części

Nr zam.

GS0650 l 658 x 2008 187100

GS0700 l 708 x 2008 187120

GS0750 l 758 x 2008 187140

GS0800 l 808 x 2008 187160

GS0850 l 858 x 2008 187180

GS0900 l 908 x 2008 187200

GS0950 l 958 x 2008 187220

GS1000 l 1008 x 2008 187240

GS1050 l 1058 x 2008 187260

GS1100 l 1108 x 2008 187280

GS1150 l 1158 x 2008 187300

GS1200 l 1208 x 2008 187320

GS1250 l 1258 x 2008 187340

Słupki segmentu kratowego

Wersja ocynkowana

Artykuł Szer. x wys.

(mm)

Z elementami mocującymi. Na zapytanie dostępne w RAL 5010, niebieski.

Wersja srebrnoszara Wersja ocynkowana

Artykuł Wysokość

Nr zam. Artykuł Wysokość

(mm)

(mm)

GSTG l 2171 187360

Słupki narożne

Z elementami mocującymi. Na zapytanie dostępne w RAL 5010, niebieski.

Wersja srebrnoszara Wersja ocynkowana

Artykuł Wysokość

Nr zam. Artykuł Wysokość

(mm)

(mm)

GSTE l 2171 187380

Słupki drzwi

Z elementami mocującymi. Na zapytanie dostępne w RAL 5010, niebieski.

Wersja srebrnoszara Wersja ocynkowana

Artykuł Wysokość

Nr zam. Artykuł Wysokość

(mm)

(mm)

GSTT l 2171 187480

Nr zam.

GS0650 v 658 x 2008 187110

GS0700 v 708 x 2008 187130

GS0750 v 758 x 2008 187150

GS0800 v 808 x 2008 187170

GS0850 v 858 x 2008 187190

GS0900 v 908 x 2008 187210

GS0950 v 958 x 2008 187230

GS1000 v 1008 x 2008 187250

GS1050 v 1058 x 2008 187270

GS1100 v 1108 x 2008 187290

GS1150 v 1158 x 2008 187310

GS1200 v 1208 x 2008 187330

GS1250 v 1258 x 2008 187350

Nr zam.

GSTG v 2171 187370

Nr zam.

GSTE v 2171 187390

Nr zam.

GSTT v 2171 187490


i OCYNK. SREBRNOSZARY

Osprzęt ponadsystemowy

Prosta zmiana orientacji drzwi

drzwi jednoskrzydłowe prawe

Drzwi jednoskrzydłowe

drzwi jednoskrzydłowe lewe

Mogą być zamontowane jako lewe (wg DIN) lub prawe. Stabilny element oporowy na wysokości

zamka. Z zawiasami i zamkiem (przygotowane do zamontowania przez klienta wkładki patentowej).

Wersja srebrnoszara Wersja ocynkowana

Artykuł Szer. x wys.

Nr zam. Artykuł Szer. x wys.

(mm)

(mm)

ET1808 l 808 x 2008 187400

ET1958 l 958 x 2008 187420

Drzwi jednoskrzydłowe z okienkiem

Tak jak drzwi jednoskrzydłowe, ale z okienkiem 600 x 600 mm.

Ze zderzakiem i zatrzaskiem, który klient może wyposażyć w kłódkę.

Półka szer. x gł. 600 x 200 mm.

Wersja srebrnoszara Wersja ocynkowana

Artykuł Szer. x wys.

Nr zam. Artykuł Szer. x wys.

(mm)

(mm)

ET1958 l 958 x 2008 187440

Drzwi dwuskrzydłowe

Drzwi skrzydłowe i osprzęt

Nr zam.

ET1808 v 808 x 2008 187410

ET1958 v 958 x 2008 187430

Nr zam.

ET1958 v 958 x 2008 187450

Stabilny element oporowy na wysokości zamka. Łącznie z zamkiem (przygotowanym dla

wkładki bębenkowej).

Wersja srebrnoszara Wersja ocynkowana

Artykuł Szer. x wys.

Nr zam. Artykuł Szer. x wys.

(mm)

(mm)

ZT1976 l 1976 x 2171 187460

Listwy brzegowe górne

Nr zam.

ZT1976 v 1976 x 2171 187470

Z elementami mocującymi. W celu stabilizacji na wspornikach przegród (u góry) przykręca się listwy

brzegowe z kątownika o profi lu 50/50/4 mm.

Wersja srebrnoszara Wersja ocynkowana

Artykuł Nr zam. Artykuł Nr zam.

GSAL l 187500

GSAL v 187510

Kompleksowe rozwiązanie zabezpieczenia w instalacji regałowej

B35


Systemy regałów półkowych

Drabiny regałowe

i osprzęt

B36

Przesuwne drabiny regałowe FRS

Szyny bieżne

i

Suwana równolegle do regału. Górne okucie toczne wsuwane, w stanie

spoczynku drabina oparta jest o regał i zabezpieczona przed przypadkowym

wysunięciem się.

Profi le podłużne ze stali lekkiej z zaokrąglonymi krawędziami.

Lakierowane: zielony, powłoka proszkowa.

Wysokość robocza

Stosunek wielkości drabiny/wysokości

montażu:

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Długość

Wysokość

wchodzenia

Artykuł Liczba

stopni

500 -

1000 mm

do pionowych szyn bieżnych

wysokość od – do (mm)

maks. wysokość

robocza (mm)

OCYNK. SREBRNOSZARY

Montaż konsoli

łatwy i szybki metodą wtykową

maks. wysokość

wchod. (mm)

zderzak końcowy

Długość

ok. (mm)

1025

1313

Nr zam.

FRS 0 6 1810 - 2080 2210 710 720 10820

FRS 1 7 2060 - 2320 2440 940 810 10830

FRS 2 8 2320 - 2550 2680 1180 890 10831

FRS 3 9 2550 - 2790 2920 1420 970 10832

FRS 4 10 2790 - 3060 3150 1650 1050 10840

FRS 5 11 3060 - 3330 3390 1890 1160 10841

FRS 6 12 3330 - 3540 3620 2120 1240 10842

FRS 7 13 3540 - 3770 3860 2360 1330 10843

Artykuł Długość segmentu

(mm)

Wysokość w pionie,

maks. 3540 mm

Standardowa pozycja montażowa

System R 3000

Liczba

segmentów

Pozycja

spoczynkowa

ZIELONY

Z kątowników stalowych z konsolami do zawieszenia na słupkach regałów.

Do rzędów regałów o dowolnej długości. Do regałów o podwójnej lub

potrójnej długości szyny bieżne dostarczane są z konsolami.

U góry każdego słupa regału stosuje się jedną konsolę, a w punktach

styku dwóch szyn potrzebna jest jedna konsola lewa i jedna prawa.

Nr zam.

do regałów R 3000 (montaż na słupku regału)

LS 3002 994 2 145100

LS 3003 994 3 145110

LS 3132 1282 2 145120

LS 3133 1282 3 145130

LS-E zderzak końcowy, do zamontowania na początku i na końcu 10870

Górne i dolne rolki samohamowne przy wchodzeniu. Ciche przemieszczanie

dzięki 2 rolkom z tworzywa sztucznego, kompletnie powlekanym,

Ø rolek 100 mm.

Stopnie z drewna bukowego, lakierowane lakierem bezbarwnym i szorstkowane

antypoślizgowo. Okucia cynkowane. Szerokość drabiny 400 mm,

głębokość stopni 80 mm. Odstęp między stopniami wzdłuż profi li

250 mm, w pionie 235 mm.

Stosunek wielkości drabiny/wysokości

montażu:

Zastosowanie niezgodne z przeznaczeniem

Długość zbyt

duża

Zbyt duży odstęp

Zbyt duża wysokość w pionie

2 segmenty

regałowe

1025

1313

Drabina regałowa FRS z szyną bieżną

(ustawiona ukośnie)

Drabina regałowa FRS w pozycji prostej/

spoczynkowej

Pozycje montażowe szyn bieżnych:

Regał R 3000: Wysokość szyn bieżnych = górna krawędź regałów

minus maks. 1000 mm, zamiennie możliwość w siatce 53:53 mm

1025

1313

3 segmenty

regałowe

starter dobudowa dobudowa dobudowa dobudowa

1025

1313

Rozkład konsoli lewych i prawych (widok z góry)

1025

1313

R L L R L L L

zderzak końcowy


Przesuwne drabiny regałowe FRD

Suwana na 2 szynach między regałami, możliwość przesunięcia w kierunku

bocznym. Samohamowanie rolek górnych i dolnych wchodzeniu. Ciche

przesuwanie dzięki rolkom z tworzywa sztucznego, Ø rolek 100 mm. Po

zwolnieniu blokady drabinę można obrócić o 360° i wchodzić na nią z

dwóch stron. Możliwość zawieszenia drabiny i przesuwania jej w tej pozycji

(na górnych rolkach).

Profi le podłużne ze stali lekkiej z zaokrąglonymi krawędziami.

Lakierowane: zielony, powłoka proszkowa.

Artykuł Liczba

stopni

i

Drabina regałowa FRD na szynach bieżnych

i oparta o regał

Z rurą prowadzącą

– dla korytarzy

o szerokościach

do 1400 mm

do pionowych szyn bieżnych

wysokość od – do (mm)

maks. wysokość

robocza (mm)

maks. wysokość

wchod. (mm)

Nr zam.

do korytarzy o szerokościach do 1400 mm – rurą prowadzącą

FRD 1-14 5 1910 - 2060 1970 470 14330

FRD 2-14 6 2140 - 2290 2210 710 14340

FRD 3-14 7 2380 - 2530 2440 940 14341

FRD 4-14 8 2610 - 2760 2680 1180 14342

FRD 5-14 9 2850 - 3000 2920 1420 14343

FRD 6-14 10 3080 - 3230 3150 1650 14344

FRD 7-14 11 3320 - 3470 3390 1890 14345

FRD 8-14 12 3550 - 3700 3620 2120 14346

FRD 9-14 13 3790 - 3940 3860 2360 14347

do korytarzy o szerokościach do 1700 mm – z urządzeniem z rolkami poprzecznymi

FRD 1-17 5 1970 - 2120 1970 470 14351

FRD 2-17 6 2210 - 2360 2210 710 14352

FRD 3-17 7 2440 - 2590 2440 940 14353

FRD 4-17 8 2680 - 2830 2680 1180 14354

FRD 5-17 9 2910 - 3060 2920 1420 14355

FRD 6-17 10 3150 - 3300 3150 1650 14356

FRD 7-17 11 3380 - 3530 3390 1890 14357

FRD 8-17 12 3620 - 3770 3620 2120 14358

FRD 9-17 13 3850 - 4000 3860 2360 14359

Dalsze informacje dotyczące drabin regałowych i akcesoriów

~ 0 - 600

Możliwość przesuwania

w lewo i w prawo

800 - 1400

lub

800 - 1700

Z urządzeniem z rolkami

poprzecznymi – dla

szerokości korytarza

do 1700 mm

Osprzęt ponadsystemowy

Drabiny regałowe

i osprzęt

Dla szerokości korytarzy do 1400 mm z rurą prowadzącą do przesuwania

poprzecznego; dla szerokości korytarza do 1700 mm z urządzeniem

z rolkami rolkami poprzecznymi do przesuwania poprzecznego.

Stopnie z drewna bukowego, lakierowane lakierem bezbarwnym i perforowane

antypoślizgowo. Okucia cynkowane. Szerokość drabiny 400 mm,

głębokość stopni 80 mm. Odstęp między stopniami wzdłuż profi li

250 mm, w pionie 235 mm.

Wysokość wchodzenia

Wysokość w pionie

Możliwość obracania w kierunku

przeciwnym do biegu

100

na zapytanie

Uchwyty

Z rury stalowej, ocynkowanej. Do dokręcania

do górnych końcówek dźwigarów. Długość

użytkowa ok. 500 mm. Samodzielny montaż.

Artykuł do drabin Nr zam.

FRS-HG FRS 16310

Poręcze balustrady

Pozycja spoczynkowa po lewej

lub prawej stronie regału

Z rury stalowej, ocynkowanej. Do zaciskania po lewej

i po prawej stronie do dźwigara. Ustawienie skośnie na

zewnątrz, dzięki temu jest większa swoboda ruchu na

drabinie. Samodzielny montaż.

Artykuł do drabin Nr zam.

FR-HL 1 FRS 0+1 / FRD 1-3 16311

FR-HL 2 FRS 2-4 / FRD 4-6 16312

FR-HL 3 FRS 5-7 / FRD 7-9 16313

B37


Systemy regałów półkowych

Przesuwna drabina podestowa

i akcesoria

B38

Podesty schodkowe na rolkach FPR

Profi le podłużne ze stali lekkiej

z zaokrąglonymi krawędziami.

Lakierowane na kolor zielony, powłoka

proszkowa. Stopnie z drewna bukowego,

lakierowane lakierem bezbarwnym.

Głębokość stopni 150 mm.

Nachylenie 60°.

Wymiary platformy podestu

600 x 800 mm.

Drabinka z obu stron.

Z 4 rolkami skrętnymi, Ø 125 mm.

Pod obciążeniem drabina hamuje

samoczynnie. Do zastosowania

w obszarach wewnętrznych.

Artykuł Wysokość*

(mm)

Liczba

stopni*

Powierzchnia pods.

szer. x dł. (mm)

Nr zam.

FPR 0 730 3 750 x 1500 16761

FPR 1 970 4 800 x 1770 16760

FPR 1.1 1210 5 850 x 2050 16762

FPR 2 1450 6 900 x 2330 16770

FPR 3 1690 7

* wraz z podestem

950 x 2600 16771

Drabiny z podestem FSZ

Profi le podłużne ze stali lekkiej z zaokrąglonymi

krawędziami. Lakierowane na kolor

zielony, powłoka proszkowa. Stopnie i podest

z drewna bukowego, lakierowane lakierem

bezbarwnym. Drabina składana.

Pod obciążeniem drabina hamuje

samoczynnie.

Drabina obustronna. Zabezpieczenie przed

przeciągnięciem i odporna na nacisk –

zabezpieczenie sprężyste, składane.

Wymiary: Głębokość stopni 80 mm,

odstęp miedzy stopniami 250 mm,

Ø rolek 100 mm.

Artykuł Wysokość*

(mm)

Liczba

stopni*

Długość dźwigara

(mm)

Nr zam.

z 4 rolkami hamującymi – możliwość przesuwania w kierunku podłużnym

FSZ 0-4B 710 3 1310 16781

FSZ 1-4B 940 4 1540 16780

FSZ 11-4B 1180 5 1780 16782

FSZ 2-4B 1410 6 2010 16790

FSZ 21-4B 1650 7 2250 16791

z 2 rolkami hamująco kierowanymi i 2 rolkami hamującymi – do pokonywania łuków

FSZ 0-2B 710 3 1310 16300

FSZ 1-2B 940 4 1540 16301

FSZ 11-2B 1180 5 1780 16302

FSZ 2-2B 1410 6 2010 16303

FSZ 21-2B 1650 7 2250 16304

Uchwyty do

drabin FSZ

W celu wygodnego podnoszenia

i przesuwania, ocynkowane.

Artykuł do drabin Nr zam.

FSZ-HG FSZ 16314

i

ZIELONY ZIELEŃ REZEDOWA JASNOSZARY SREBRNY OCYNK.

RAL 6011

Drabiny z podestem FSZ 3

Tak jak FSZ, jednak z 2 rolkami podnoszonymi.

Uchwyty nie wchodzą w zakres dostawy.

Prosimy zamawiać oddzielnie, patrz niżej.

Wymiary: Głębokość stopni 80 mm,

odstęp miedzy stopniami 250 mm,

Ø rolek 100 mm.

Artykuł Wysokość*

(mm)

RAL 7035

Drabiny schodkowe na rolkach

Maksymalnie osiągalna wysokość robocza

Wymiary w mm

1750

800

Profi le podłużne

ze stali lekkiej z zaokrąglonymi krawędziami

Drabina obustronna

Samoczynnie powracająca do stanu

wyjściowego

Lekkie przemieszczanie

dzięki dużym rolkom (Ø 125 mm)

Wysoki standard

bezpieczeństwa dzięki 2-stronnej balustradzie

podestowej z listwą na kolana i stopy, wyśmienita

stabilność

Liczba

stopni*

Długość dźwigara

(mm)

Nr zam.

z 2 rolkami podn. – możliwość przesuwania według zasady podn. wózka

FSZ 3-2 HR 1880 3 2480 16800

FSZ 4-2 HR 2120 4 2720 16801

FSZ 5-2 HR 2350 5 2950 16802

FSZ 6-2 HR 2820 6 3420 16803

* wraz z mostkiem zabezpieczającym * wraz z mostkiem zabezpieczającym

Półki do

odkładania drabin FSZ

2550

2750

3000

3250

Do nasadzania na pałąki

zabezpieczające, z zawijaną krawędzią.

3450

3700

3900

4150

1000 1250 1500 1700 1950 2150 2400 2850

Artykuł do drabin Nr zam.

FSZ-AB FSZ 16315

4600


Wózek-pomocniczy z półkami

Stabilna rama stalowa, spawana, z regulowanymi półkami na

skrzynki Euro-Fix.

Zmienna wysokość, głębokość i nachylenie półek.

Kolor jasnoszary, RAL 7035.

Artykuł Liczba

półek

i

szer. x gł. x wys.

(mm)

Nr zam.

BSWL6K 2 685 x 510 x 1100 167320

ALB06 odp. półki 610 x 410 167340

BSWL10K 3 1030 x 645 x 1730 167330

ALB10 odp. półki 950 x 410 167350

Wózek stołowy unieruchamiający

Konstrukcja z rur stalowych odporna na skręcenia

(Ø 25 mm), 2 blaszane dna i 4 gumowane

rolki kierowane (Ø 75 mm) zabezpieczone przed

włóknieniem, z tego 2 z hamulcami nożnymi.

Opcjonalnie dostępne pałąki przesuwne,

regulacja wysokości 850 - 950 mm.

Lakierowanie jasnosrebrne.

Nośność 50 kg.

Wymiary: dł. x szer. x wys.: 680 x 540 x 680 mm.

Artykuł Wymiary (mm) Nr zam.

FT 1 do skrzyń 14/7-1 10720

FTB 1 Uchwyty do FT 1 szer. 480 15070

FT 2 do skrzyń 14/7-2 10730

FTB 2 Uchwyty do FT 2 szer. 325 15080

Wózek regałowy bez drabiny

Do kompletacji dostaw i obsługi magazynu. Mocna konstrukcja ramowa

z blachy stalowej, lakierowanie jasnosrebrne. Uchwyty z tworzywa

sztucznego.

2 półki wannowe w celu zabezpieczenia transportu podczas jazdy. 1 para

rolek skrętnych i 1 para wsporczych, Ø 125 mm, na łożyskach kulkowych,

z gumową oponą.

Wózek regałowy w wersji przewodzącej

RW 4512

RWL 4512

RW 4509

RW 4579

Wózek regałowy bez drabiny Wózek regałowy z drabiną

Nr zam.

Artykuł szer. x wys. x gł.

(mm)

na zapytanie

RW 4579 705 x 530 x 790 20600

RW 4509 1055 x 530 x 790 20620

RW 4512 1055 x 530 x 1105 20640

Roll-Fix

Jeden sztywny i 4 regulowane na wysokość

wsporniki poprzeczne do przyjęcia przezroczystych

skrzynek 14/7-2, 14/7-3 lub 14/7-4.

We wspornikach poprzecznych szczeliny na

trzpienie do nasadzania.

Zieleń rezedowa, RAL 6011.

Nośność 600 kg.

Wymiary: dł. 725 x gł 600 x wys. 1600 mm

RWL 4509

Artykuł szer. x wys. x gł./wys. całkowita

(mm)

Osprzęt ponadsystemowy

Wózek regałowy i transportowy

Artykuł Wymiary (mm) Nr zam.

RF-a z 4 stopami wys. 100 10650

RF-b z skrętnymi/wsporczymi Ø 200 10660

RF-D Trzpienie do nasadzania dł. 400 x Ø 14 10670

RF-T Stół roboczy dł. 630 x szer. 450 x wys. 200/25 10680

RF-Q Wsporniki poprzeczne (wraz ze śrubami) 10690

Wózek regałowy z drabiną

Wersja bazująca na wózku regałowym bez drabiny, jednak z lekką drabiną

z rur stalowych z zaokrąglonymi krawędziami.

Stopnie bukowe, perforowane antypoślizgowo, blokują pod obciążeniem.

Bez obciążenia drabiny jeżdżą na 2 rolkach skrętnych.

Liczba stopni/na

wysokości (mm)

RWL 4579

Nr zam.

RWL 4579 705 x 530 x 790/1740 5/1200 20610

RWL 4509 1055 x 530 x 790/1740 5/1200 20630

RWL 4512 1055 x 530 x 1105/1976 6/1436 20650

B39


KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA

OD JEDNEGO PRODUCENTA

Wyposażenie magazynów,

zakładów i warsztatów

KATALOG 2009

Rozdział C


Systemy regałów dużej rozpiętości

Z powodu rosnącej liczby typów przechowywanych

produktów stale rosną wymagania

wobec magazynów.

Stosowane wszędzie tam, gdzie nie występują

obciążenia tak duże, aby trzeba

było stosować regały paletowe. Produkowane

przez fi rmę SSI SCHÄFER regały

spełniają wszystkie indywidualne wyma-

gania klienta i oferują odpowiednio dużo

miejsca na małej powierzchni. Regały te

ułatwiają magazynowanie przedmiotów

trudnych do manipulacji.


Systemy regałów dużej rozpiętości

Regały dużej rozpiętości WR 600 Strona C2

C1

Regały dużej

rozpiętości


Systemy regałów dużej rozpiętości

WR 600 – doskonały regał dużej rozpiętości

C2

Elastyczny system regałów dużej rozpiętości

WR 600 posiadający otwory

systemowe w rastrze 50: 50 mm

rozwiązuje wszelkie zadania związane

z magazynowanym towarem, miejscem

i przestrzenią.

Konstrukcja ramowa z profi lami

pionowymi o trzech wysokościach i

czterech głębokościach, z trzema typami

belek w czterech długościach i różnymi

wysokościami pozwala na swobodne

kształtowanie przęseł regału.

Standaryzowane elementy konstrukcyjne

umożliwiają tworzenie zabudów

wielokondygnacyjnych a także podestów

obsługowych.


i

STALOWOSZARY NIEBIESKI OCYNK.

Tabliczka

obciążeń

Strona C7

RAL 7037 RAL 5010

Duża nośność –

max. 3500 kg na ramę

Regał z dużymi półkami

na obszerne towary, składający się z ramy z przykręconym

podwoziem z poprzeczkami pionowymi i przekątnymi oraz

z 3 różnych typów trawers

System modułowy

4 długości przęsła, 4 głębokości regału, różne wysokości

Na zapytanie możliwość zabudów

wielokondygnacyjnych z podestami obsługowymi

Otwory systemowe 50 : 50 mm

Bogate wyposażenie

dowolny dobór

Modułowość w zakresie wymiarów Euro

Tabliczka obciążeń

Ramy

Strona C4

Belki wzdłużne

Strona C5

Panele stalowe

Strona C6

Rury wtykane

Strona C7

Płyty wiórowe

Strona C6

Panele stalowe, wkładane Płyta wiórowa, wkładana

Przegroda

Regały dużej rozpiętości WR 600

Struktura systemu WR 600

Przegroda

Strona C7

Słupek

Belki wzdłużne

C3


Systemy regałów dużej rozpiętości

Ramy WR 600

C4

i

OCYNK.

Rama

Dopuszczalne obciążenie ramy zależy od wysokości

półki w świetle i od przewidzianego profi lu belki. Podane wartości

dotyczą regałów o co najmniej 2 parach belek podłużnych w

jednym przęśle i dla rzędów regałów składających się co najmniej

z 5 przęseł.

Ramy

najniższa

Wysokość półki

Nośność pola regału

Wysokość ramy 2200 mm

Artykuł Głębokość ramy

(mm)

Nośność półki

Długość półki

Wysokość regału

Głębokość

regału

Wysokość gniazda Nośność ramy

500 mm 3500 kg

750 mm 3000 kg

1000 mm 2700 kg

1250 mm 2300 kg

1500 mm 1800 kg

Profi le pionowe z walcowanej na zimno,

ocynkowanej stali o wysokiej wytrzymałości

łączone są belkami poziomymi i

zastrzałami ukośnymi tworząc stabilną

konstrukcję kratową.

Regał dostarczany jest w postaci

niezmontowanej.

Nr zam.

R 61225 500 464500

R 61226 600 464530

R 61228 800 464560

R 61221 1050 464590

Wysokość ramy 2500 mm

Artykuł Głębokość ramy

(mm)

Nr zam.

R 61255 500 464510

R 61256 600 464540

R 61258 800 464570

R 61251 1050 464600

Wysokość ramy 3000 mm

Artykuł Głębokość ramy

(mm)

Nr zam.

R 61305 500 464520

R 61306 600 464550

R 61308 800 464580

R 61301 1050 464610


i

i

OCYNK.

Belki wzdłużne

Płytki wyrównawcze

NIEBIESKIE

RAL 5010

Kompatybilne z regałami PR 600

Profi l Z

Z 60/40

Belki wzdłużne

Artykuł Długość belki

(mm)

Belki wzdłużne

Nośność na

parę (kg)

Strona G4

Regały dużej rozpiętości WR 600

Belki wzdłużne i wyposażenie

regału WR 600

Profi l skrzyni

CE 60/40

Profi l

stopniowy

CES 60/40

Z przykręconymi zaczepami (3 haki) gwarantują silne i trwałe połączenie ze słupem regału. Na jedną

belkę konieczne są dwa kołki (dostarczone) zabezpieczające przed przypadkowym wyważeniem belki.

Powierzchnia ocynkowana albo lakierowana (niebieski RAL 5010).

Ilość Nr zam.

Belka wzdłużna profi lu skrzyniowego CE 60/40

TR4-150-064-25CE 1500 600 * 1 151760 —

TR4-180-064-25CE 1800 600 * 1 151770 —

TR4-220-064-30CE 2200 600 * 1 151820 —

TR4-270-064-30CE 2700 600 * 1 151830

TR4-150-064-25CEL 1500 600 * — 151761

TR4-180-064-25CEL 1800 600 * 1 — 151771

TR4-220-064-30CEL 2200 600 * 1 — 151821

TR4-270-064-30CEL 2700 600 * 1 — 151831

Belka wzdłużna, profi l stopniowy CES 60/40

TR4-150-064-25S 1500 600 * 1 151840 —

TR4-180-064-25S 1800 600 * 1 151850 —

TR4-220-064-30S 2200 600 * 1 151900 —

TR4-270-064-30S 2700 600 * 1 151910 —

TR4-150-064-25SL 1500 600 * 1 — 151841

TR4-180-064-25SL 1800 600 * 1 — 151851

TR4-220-064-30SL 2200 600 * 1 — 151901

TR4-270-064-30SL 2700 600 * 1 — 151911

Belka wzdłużna Profi l Z Z 60/40

TR 1506 Z-V 1500 450 1 124730 —

TR 1806 Z-V 1800 400 1 124740 —

TR 2206 Z-V 2200 350 1 124750 —

TR 2706 Z-V 2700 200 1 124760 —

TR 1506 Z-G 1500 450 1 — 129440

TR 1806 Z-G 1800 400 1 — 129450

TR 2206 Z-G 2200 350 1 — 129460

TR 2706 Z-G 2700 200 1 — 129470

* Większe wartości obciążeń na zapytanie.

Kotwa

Płytki wyrównawcze

Do kompensacji nierówności podłoża,

ocynkowane.

Artykuł Grubość (mm) Nr zam.

AP 60.51 1 143500

AP 60.52 2 143510

Płytki izolacyjne

Kotwa rozporowa

Kotwa klejona

W celu zapewnienia stabilności regałom dużej

rozpiętości należy ich ramę zakotwiczyć do

podłoża. Do normalnych podłóg z betonu B25

należy użyć kotew rozporowych M10, a do

podłóg z domieszką magnezu kotew klejonych

M10.

Artykuł Nr zam.

BA 10 SL Kotwa rozporowa 67030

BA 10 VA Kotwa klejona M10 67390

Do regałów ustawianych na podłogach magnezjowych

konieczne jest zastosowanie pod

każdym profi lem pionowym regału odpowiedniej

plastikowej płytki izolacyjnej.

Artykuł Grubość (mm) Nr zam.

IP 60.51 1 155250

C5


Systemy regałów dużej rozpiętości

Płyty półek i panele WR 600

C6

Pojedyncze panele stalowe – szerokość panela 200 mm

Artykuł Głębokość ramy

(mm)

Nr zam.

FPS 20-050-22-20A 500 329760

FPS 20-060-22-20A 600 329780

FPS 20-080-22-30A 800 329800

FPS 20-105-22-30A 1050 329820

i

OCYNK.

Panele stalowe

Płyty wiórowe do belek wzdłużnych o profi lu schodkowym

Płyty do półek wykonane z płyty wiórowej mocuje się między belkami

wzdłużnymi. Gatunek: 22 mm, gęstość normalna.

Podane obciążenia dotyczą ciężarów rozłożonych równomiernie.

Artykuł Głębokość ramy

(mm)

Panele stalowe do belek wzdłużnych o profi lu schodkowym

Panele stalowe z ocynkowanej sędzimirskiej blachy stalowej, szerokość 200

lub 300 mm, wkładane w belki wzdłużne posiadające profi l schodkowy.

Nośność jednego panelu: 150 kg (przy równomiernym rozłożeniu ciężaru).

Kompletne zestawy paneli – dla paneli 200 mm i 300 mm

Artykuł Głębokość ramy

(mm)

Długość belki

(mm)

Długość belki

(mm)

Nośność

gniazda (kg)

Pojedyncze panele stalowe – szerokość panela 300 mm

Artykuł Głębokość ramy

(mm)

Nr zam.

FSS 15-050-22-NA 500 1500 560 329600

FSS 18-050-22-NA 1800 670 329640

FSS 22-050-22-NA 2200 820 329680

FSS 27-050-22-NA 2700 600 329720

FSS 15-060-22-NA 600 1500 370 329610

FSS 18-060-22-NA 1800 440 329650

FSS 22-060-22-NA 2200 540 329690

FSS 27-060-22-NA 2700 600 329730

FSS 15-080-22-NA 800 1500 190 329620

FSS 18-080-22-NA 1800 230 329660

FSS 22-080-22-NA 2200 280 329700

FSS 27-080-22-NA 2700 350 329740

FSS 15-105-22-NA 1050 1500 100 329630

FSS 18-105-22-NA 1800 130 329670

FSS 22-105-22-NA 2200 150 329710

FSS 27-105-22-NA 2700 190 329750

Nr zam.

FPS-15050 500 1500 109701

FPS-18050 1800 109711

FPS-22050 2200 109721

FPS-27050 2700 109731

FPS-15060 600 1500 109741

FPS-18060 1800 109751

FPS-22060 2200 109761

FPS-27060 2700 109771

FPS-15080 800 1500 109781

FPS-18080 1800 109791

FPS-22080 2200 109801

FPS-27080 2700 109811

FPS-15105 1050 1500 109821

FPS-18105 1800 109831

FPS-22105 2200 109841

FPS-27105 2700 109851

Nr zam.

FPS 30-050-22-20A 500 329770

FPS 30-060-22-20A 600 329790

FPS 30-080-22-30A 800 329810

FPS 30-105-22-30A 1050 329830


i

i

STALOWOSZARY

RAL 7037

Półka na olejarkę

Podkładki pod beczkę

OCYNK.

Przegrody

Pałąki rury

Wtykowe

NIEBIESKIE

RAL 5010

Elementy

dystansowe

Obowiązek znakowania

zgodnie z przepisami na regałach powinny się znajdować dane dotyczące

dopuszczalnych obciążeń

System regałów:

Rok Budowy:

Typ Regału: Regały dużej rozpiętości

Nr komisyjny:

Wysokość regału:

mm

(najwyższy poziom składowania)

Szerokość:

mm

Ilość poziomów składowania:

max. wysokość pierwszego poziomu: mm

Profi l słupa:

Tabliczka obciążeń

poziom długość

gniazda gniazda Profi l Nośność

mm kg

mm kg

mm kg

mm kg

max. obciążenie regału: kg

SSI Schäfer Sp. z o. o.

01-309 Warszawa, ul. Okrętowa 23

Tel. / Fax: +48 22 666 47 00

Aluminiowa, z mocowaniami.

Artykuł Szerokość

(mm)

Tabliczka obciążeń (bez ilustracji)

Z folii samoprzylepnej PCW.

Artykuł Szerokość

(mm)

Podkładki pod beczkę

Wysokość

(mm)

Wysokość

(mm)

Nr zam.

LSTS 7050 420 600 992305

Nr zam.

TS 0615 60 150 157300

Zabezpieczenia

Elementy dystansowe

Dwa stojące równolegle regały jednostronne można

za pomocą elementów dystansowych połączyć

w regał dwustronny. Długość elementów dystansowych

jest równa różnicy między głębokością

regału a jednostką ładunkową plus 100 mm.

Powierzchnia lakierowana: kolor niebieski,

RAL 5010.

Regały dużej rozpiętości WR 600

Wyposażenie WR 600

Półka na butelkę oleju

Przegrody Pałąki Rury wtykowe

Służy do przechowywania listew drewnianych, rur, itd.

w pozycji pionowej Raster regulacji 50 mm, ocynk.

Artykuł Głębokość

ramy (mm)

Długość

(mm)

Strona G17

Nr zam.

APH 340 500 340 18120

APH 740 800 740 18110

Artykuł Odstęp

(mm)

Możliwość podzielenia gniazda utworzonego z belek

typu Z. Raster regulacji 50 mm, ocynk.

Artykuł Głębokość ramy

Nr zam.

(mm)

KTB 50 500 159420

KTB 80 800 159430

KTB S osłona pałąka 39640

Mocowana po czołowej stronie podkładki pod

beczkę. Wymiary: 300 x 350 mm.

Powierzchnia lakierowana: na kolor szary

RAL 7037.

Możliwość podzielenia gniazda utworzonego z belek

typu Z. Raster regulacji 50 mm, ocynk.

Artykuł Długość rury

Nr zam.

(mm)

KRA 4170 170 159440

KRA 4300 300 159450

KRA 4950 950 159460

KRA 4105 1050 159470

Rama spawana z kątowników. Obrotowe podkładki wykonane z dwóch osadzonych na łożyskach kulkowych i ocynkowanych stalowych rolkach.

Nakłada na belki wzdłużne. Powierzchnia lakierowana: kolor szary, RAL 7037. Nośność 210 kg.

nieruchome obrotowe

Artykuł Głębokość ramy

(mm)

Nr zam. Artykuł Głębokość ramy

(mm)

FAS 80 800 116900

FAS 105 1050 116520

Nr zam.

D 50 LS 50 151160

D 100 LS 100 110100

D 150 LS 150 151170

D 200 LS 200 110110

D 250 LS 250 110120

D 300 LS 300 110130

D 350 LS 350 151180

D 400 LS 400 151190

D 450 LS 450 151200

D 500 LS 500 151210

Wanna

wychwytowa

Półka na

olejarkę

Artykuł Nr zam.

KT 30 116570

Nr zam.

FAD 80 800 116910

FAD 105 1050 116560

C7


KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA

OD JEDNEGO PRODUCENTA

Wyposażenie magazynów,

zakładów i warsztatów

KATALOG 2009

Rozdział D


Podesty magazynowe i regałowe – optymalne

wykorzystanie przestrzeni

Podesty obsługowe fi rmy SSI SCHÄFER

umożliwiają niemal podwójne wykorzystywanie

przestrzeni, ponieważ w

tym samym pomieszczeniu można

produkować a jednocześnie w regałach

przechowywać potrzebne do produkcji

komponenty.

Dzięki zabudowie wielokondygnacyjnej

wykorzystującej podesty stalowe i regałowe

klient zyskuje dodatkowy poziom

magazynowy przy tym samym obrysie

pomieszczenia. Podesty są wykonane

z walcowanych na gorąco i na zimno

profi li stalowych a ich montaż jest bezpieczny

i łatwy.

Firma SSI SCHÄFER projektuje podesty i

zabudowy z podestami według indywidualnych

potrzeb klienta i w taki sposób,

aby konstrukcje te można było bez ograniczeń

rozszerzać wszerz jak i wzdłuż.

Spełnienie najsurowszych wymagań bezpieczeństwa

na wszystkich poziomach

zabudowy jest tutaj oczywistością.

Nasi doradcy pomogą przygotować

nowoczesny system magazynowy: uniwersalny

i dostosowany do konkretnych

wymagań Dotychczasowe osiągnięcia są

najlepszym argumentem przemawiającym

na naszą korzyść.


Podesty magazynowe i regałowe

Podesty magazynowe i regałowe Strona D2

D1

Podesty

magazynowe

i regałowe


Podesty magazynowe i regałowe

Podesty – system o wielu możliwościach

D2

Podesty magazynowe

Wolnostojące podesty magazynowe

podwajają istniejącą powierzchnię

magazynową a ilość możliwych tutaj rozwiązań

i wersji jest niemal nieograniczona.

Zależnie od istniejących wymagań

stosuje się różne układy rozmieszczenia

słupów, różne profi le belek i podłogi.

Oczywiście możliwe są też konstrukcje

wielokondygnacyjne.

Podesty regałowe

Tego rodzaju konstrukcje powstają przez

zamontowanie podestów-korytarzy

między rzędami regałów lub też przez

nałożenie jednego całościowego podestu

na zabudowę regałową.

To rozwiązanie stworzono z myślą o

magazynach z przewagą czynności

kompletacyjnych oraz wymagających

dodatkowych urządzeń przenośnikowych

i transportowych.

Zaletą podestów regałowych jest to,

iż mogą być montowane na różnych

typach regałów (półkowych, grawitacyjnych,

paletowych).


i

SZARY NIEBIESKI SREBRNY OCYNKOWANY

RAL 7037 RAL 5010

Podłoga na podeście dostosowana do

istniejących wymagań

ruszt kratowy, płyta wiórowa lub w ielowarstwowo klejone

drewno bukowe, z powłoką antypoślizgową lub bez niej.

Spód surowy lub z białą powłoką

Kurtyny dymowe

wykonane zgodnie z miejscowymi wymaganiami

Urządzenia wentylacyjne do podestów

regałowych dostępne w kilku wersjach, zależnie od

istniejących wymagań

Bezpieczeństwo podestów rozpoczyna się

od schodów

a kończy na wykonaniu balustrad i śluz

Podesty do dużych obciążeń także przeznaczone

do jazdy wózkami widłowymi są specjalnością fi rmy

SSI SCHÄFER

Podłogi podestów

Strona D5

Schody i

balustrady

schodów

Stanowisko pobierania towaru

z łańcuchem

Stanowisko pobierania

towaru z łańcuchem

Strona D6

Strona D7 Strona D6

Śluza ramowa

Strona D6

Plac pobrania towaru z bramą

przesuwna i łańcuchem

Podesty magazynowe i regałowe

Struktura systemu konstrukcji

podestowych

Plac pobrania

towaru z bramą

przesuwna

i łańcuchem

Śluzy ramowe Balustrada

Ruszt kratowy

33 x 33 mm

Ruszt kratowy

44 x 11 mm

Płyta wiórowa z powłoką

antypoślizgową

Płyta wiórowa z osłoną

krawędzi, nakładana

Systemowy profi l podestu

D3


Podesty magazynowe i regałowe

Systemy podestów

D4

Belki podestów

Dostępne są trzy rodzaje belek umożliwiające dokonanie optymalnego wyboru.

Belka nośna z profi lu systemowego Belka nośna z profi lu walcowanego na gorąco

Belki nośne kombinowane, z profi li walcowanych na

gorąco i z profi li systemowych

i

Wysokość podestu Wysokość

balustrady

Wymiarowanie podestów

odstęp między słupami

odstęp między słupami szerokość

szerokość podestu

schodów

Wysokość podestu Wysokość

balustrady

głębokość

ramy

i

szerokość korytarza odstęp szerokość

szerokość podestu między

paletami/

pojemnikami

schodów

Słupy z profi lu zamkniętego (kwadratowego)

z przyspawaną stopą 200 x 200 mm, zakotwiczone w

podłodze

Profi le belek

z wytrzymałej stali, istniejące otwory mocujące umożliwiają

indywidualny montaż

Podłoga podestu

ze specjalnej płyty wiórowej o wysokiej gęstości i grubości

38 mm, symbol płyty V20 E1. Układana na wpust i rowek.

Obustronnie surowa

Ugięcie belek głównych

maksymalnie 1/300

Obliczenia wg obowiązujących przepisów

norm DIN, FEM i ZH 1/428

Balustrady z „kolankami”

i (u dołu) krawędzią zapobiegającą odtoczeniu się

przedmiotów

Wysokość podestu Wysokość

balustrady

głębokość

ramy

szerokość korytarza odstęp szerokość

szerokość podestu między

paletami/

pojemnikami

schodów


Podłogi podestów z płyt wiórowych

Podłogi wykonane z płyt wiórowych dostępne

są w wielu wersjach i przeznaczone dla różnych

dziedzin. Powierzchnie naturalne, hartowane

w oleju albo z powłoką antypoślizgową.

Gęstość normalna lub wysoka, klasa pożarowa

B1 albo B2, łączone na rowek i wypust lub

o krawędziach prostych. Grubość płyt 30

lub 38 mm.

Ruszty kratowe, płyty Multiplex

i wykładziny z PCW

Na żądanie klienta dostarczamy te produkty

w wersjach specjalnych. Ruszty kratowe

bywają konieczne z przyczyn pożarowych lub

w celu ułatwienia wentylacji. Do zastosowań,

w których występują największe obciążenia,

najlepsze są bardzo trwałe płyty typu Multiplex.

Natomiast wykładziny przewodzące prąd lub

wyposażone w strukturę (kółka) z PCW zapewniają

większy komfort i przewidziane są dla

regularnych stanowiskach pracy.

Podesty magazynowe

i regałowe

Podłogi

podestów

D5


Podesty magazynowe i regałowe

Balustrady i stanowiska

pobierania towaru

D6

Stanowisko pobierania

towaru z łańcuchem

Plac pobrania towaru

z bramą przesuwna

i łańcuchem

Śluza ramowa

Śluza ramowa

2000

1200

i

SREBRNY

Balustrady podestów

niezwykle stabilna konstrukcja, standardowo z poręczą,

listwą w połowie wysokości i blachą okalającą u dołu

Stanowiska pobierania towaru z łańcuchami

do prostego zabezpieczenia strefy we/wy

Bramy przesuwne

Są stosowane tylko do rzadko używanych miejsc

przekazania i dodatkowo są zabezpieczane łańcuchami

odgradzającymi

Śluzy ramowe zapewniają

optymalną ochronę osób podczas pobierania towarów

z magazynu. Przód i tył balustrady śluzy zamknięty.

Lakierowanie RAL 1018, cynkowo żółte

Szerokości standardowe

przy bramach składanych i przesuwnych 1500 / 2000 mm

Powierzchnia:

srebrne lakierowanie, częściowy ocynk.

Na życzenie możliwe kolory specjalne.

Drzwi wahadłowe, samoczynne

1200

Złącze poręczy

2000

1600

800


i

i

SREBRNY

Schody normowane do wielokondygnacyjnych

podestów regałowych

zapewniają bezpieczne wchodzenie i schodzenie,

są wygodne i bardzo stabilne. Spełniają wymagania

normy DIN 24 530 (Schody ze stali). Wszystkie

stopnie kończą się na belce wzdłużnej i są z nią

skręcone. W wysokich podestach konieczne są dodatkowe

spoczniki. Wersje te stosuje się zależnie od

warunków przestrzennych istniejących w zabudowie

Stopnie

z rusztu kratowego lub blachy ryfl owanej

Poręcze

wzdłuż schodów w wersji ciągłej

Rozwiązania balustrad

dokładnie przemyślane – także przejścia balustrady

na schodach w balustradę nad podestem

Powierzchnia:

lakierowana na kolor srebrny,

częściowo ocynkowana.

Na życzenie możliwe kolory specjalne

Schody przeznaczone do wielokondygnacyjnych podestów regałowych

Stopnie, poręcze i balustrady

Dalsze informacje dotyczące wariantów specyfi cznych dla danego kraju i przepisów

Podesty magazynowe i regałowe

Schody i balustrady

schodów

na zapytanie

D7


Podesty magazynowe i regałowe

Urządzenia oświetleniowe

D8

Wytyczne BG-ZH 1/428 organizacji zawodowych nakazują

aby: „Urządzenia magazynowe były odpowiednio oświetlone

nieoślepiającym światłem”.

Z tego powodu fi rma SSI SCHÄFER opracowała specjalny

system oświetlenia, który zapewnia spełnienie wymaganych

nominalnych wartości natężenia oświetlenia nieoślepiającego

we wszystkich miejscach zabudowy regałowej wyposażonej w

podesty.

Lampy fi rmy SSI SCHÄFER są zintegrowane z podestem i stąd

w dużym stopniu chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Montowane poprzecznie do kierunku korytarza nie utrudniają

dostępu do najwyższej półki regału ani nie zmniejszają widoczności

na towar.

We wszystkich profi lach nośnych opraw stosowanych w korytarzach

można osadzić tradycyjne rurki kablowe PG 9/1 i inne

materiały instalacyjne. Firma SSI SCHÄFER używa tylko opraw

kompensowanych.

i

BLACHA STALOWA

OCYNKOWANA

Wytyczne przepisów organizacji zawodowych

BG-ZH 1/428

dotyczące poziomu oświetlenia nieoślepiającego

Integracja z konstrukcją nośną

w znacznym stopniu chroni przed uszkodzeniem mechanicznym

Montaż poprzecznie do kierunku korytarza

nie utrudnia dostępu do najwyższej półki, nie zasłania

magazynowanych przedmiotów

Profi le

nośne oprawy przygotowane do użycia standardowych elementów

montażowych

Oprawy kompensowane

Oświetlenie awaryjne i informacyjne

zgodnie z normą VDE 0108, DIN 4844 oraz DIN 5035 część 5,

na życzenie dostawca planuje i instaluje

Nadbudowa

z oświetleniem

Oświetlenie pod

podestem


Profi l nośny oprawy LT

Do montażu pod drewnianymi

podłogami podestów

Bez osprzętu.

Artykuł Dł. x szer. x wys.

(mm)

korpus oprawy LK

Profi l nośny oprawy dostosowany do materiałów instalacyjnych

Profi l nośny oprawy w przekroju

z przeprowadzonym kablem

Do montażu pod podłogami podestów

wykonanymi z rusztów kratowych

Nr zam.

LTUH 78 780 x 71 x 38 14460

Ze śrubami hakowymi.

LTUG 78 780 x 71 x 38 14470

Nadbudówka regału do mocowania lamp

LTO 85 800 x 71 x 38 14480

LTO 100 1000 x 71 x 38 14490

profi l nośny oprawy LT

zacisk korpusu lampy LK

Aluminiowa rurka kablowa

Do prowadzenia kabli, z 2 pierścieniami

unieruchamiającymi i końcówkami.

Artykuł Długość

(mm)

Nr zam.

PG 9/1 1005 14440

i

Podesty magazynowe i regałowe

Struktura systemu oświetlenia

jarzeniówka LR

Końcówki

osłona przed oślepieniem

Kabel w rurce aluminiowej i sposób przyłączania

Specjalistyczne fi rmy instalacyjne

rurka kablowa

Lampa LK

Wersja kompensowana, z jarzeniówką o mocy

18 albo 25 W, 2 zaciski mocujące i osłona

przed oślepianiem.

Artykuł Moc (W) Nr zam.

SV 18/LK 85 18 14520

SV 18/LK 85/EVG 18 14522

SV 25/LK 85 25 14430

SV 25/LK 85/EVG 25 14432

Jarzeniówka LR

Artykuł Moc (W)

/ Lumen

Nr zam.

LR 18 18/1250 14510

LR 18 U 18/1350 14512

LR 25 25/1800 14500

na zapytanie

D9


KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA

OD JEDNEGO PRODUCENTA

Wyposażenie magazynów,

zakładów i warsztatów

KATALOG 2009

Rozdział E


Regały wspornikowe do magazynowania

elementów długich

Do magazynowania elementów długich

lub niewymiarowych najlepiej nadają się

regały wspornikowe. Paleta sięga tutaj

od lekkich rur z tworzywa sztucznego

poprzez rury stalowe, profi le i płyty drewniane

aż do masywnych bębnów.

Wysoka dokładność wymiarowa:

W przypadku materiałów specjalnych lub

nietypowych przestrzeni magazynowych

specjaliści fi rmy SSI SCHÄFER mogą

opracować indywidualne rozwiązania

dostosowane do konkretnych potrzeb.

Stojaki regałów wspornikowych są

dostępne w wersjach do regałów jedno-

lub dwustronnych. Przy zastosowaniu

obydwu tych typów można zrealizować

regały o dowolnych długościach.

Zmieniając wysokości osadzenia

wsporników, można łatwo dostosować

regał do wysokości i ciężaru składowanych

towarów. Do poszczególnych

rodzajów magazynowanych towarów

fi rma SSI SCHÄFER oferuje odpowiednie

akcesoria:

Kasety na elementy długie

Wanny magazynowe

Kołki oddzielające

Drewniane lub plastikowe

nakładki na wsporniki dla

ochrony magazynowanych towarów

Półki z płyty wiórowej lub rusztu

kratowego


Systemy regałów wspornikowych

Regały wspornikowe KRS Strona E4

E1

Regały

wspornikowe


Systemy regałów wspornikowych

E2

Zastosowanie

Zalety

System

Rodzaj konstrukcji

Otwory systemowe

do mocowania

Nośność

Słupy/wiązania

wzdłużne

Wsporniki

Półki

Systemy regałów wspornikowych

Regały wspornikowe KRS

Magazynowanie ciężkich, niewymiarowych

materiałów i towarów. Uniwersalne

zastosowanie w halach lub na wolnym

powietrzu, obsługa ręczna lub automatyczna,

w wersji stacjonarnej lub przesuwnej

Prosty montaż z użyciem niewielu elementów

Regały jedno- lub dwustronne

Wsporniki skręcane

Mocna konstrukcja

Słupy skręcane

Konstrukcja skręcana: słupy skręcone śrubami z

wiązaniami wzdłużnymi tworzą rząd regału, w którym

co czwarty segment jest usztywniony wiązaniem

krzyżowym

100 : 100 mm

Do 14000 kg na każdą stronę stojaka przy takiej

samej wysokości wsporników

Pokryte lakierem RAL 7037 w szarym kolorze

Pokryte lakierem RAL 5010 w niebieskim kolorze

Regały wspornikowe KR 3000

Magazynowanie materiałów lekkich i

niewymiarowych


Wyposażone w kołki oddzielające, półki lub wanny

magazynowe


Regały dwustronne wykonane z usytuowanych obok

siebie wolnostojących stojaków i 3 łączników ram na

każdą parę stojaków


Stojak o specjalnym profi lu


Trawersy zawieszone bez luzu w rowkach stożkowych

po stronie czołowej z obydwu stron


Konstrukcja przy zastosowaniu wolnostojących stojaków


Konstrukcja segmentowa, co jednak częściowo

zmniejsza nośność każdego segmentu


53 : 53 mm


150 kg na każdą stronę i ramę stojaka, włącznie

z półką cokołową, 50 kg na wspornik


Ocynkowane


Ocynkowane


Srebrne jasne

Więcej informacji Od strony E4

Na zapytanie


Regały wspornikowe KRE

Magazynowanie rur, profi li lub długich,

niewymiarowych materiałów


Łatwy montaż z użyciem niewielu elementów


Regały jedno- lub dwustronne


Wsporniki zawieszane, dzięki czemu do ich

przestawiania nie są potrzebne specjalne narzędzia


Mocna konstrukcja


Masywna płyta stopy


Spawany stojak


Konstrukcja skręcana: słupy skręcone śrubami z

wiązaniami wzdłużnymi tworzą rząd regału, w którym

co czwarty segment jest usztywniony wiązaniem

krzyżowym


50 : 50 mm


Do 2300 kg na każdą stronę stojaka przy takiej

samej wysokości wsporników


Pokryte lakierem RAL 7037, w szarym kolorze


Pokryte lakierem RAL 5010, w niebieskim kolorze

Regały wspornikowe KRL

Na zapytanie Na zapytanie

Składowanie elementów długich lub

niewymiarowych, np. rur z tworzywa sztucznego,

profi li stalowych, profi li i płyt drewnianych, a

nawet ciężkich arkuszy blachy


Niezwykle uniwersalny system


Możliwość dopasowania do rodzaju magazynowanych

towarów


Efektywne składowanie elementów długich o

najróżniejszych wymiarach


Wsporniki z ceownika zawieszone przy użyciu

masywnych kołków wtykowych


Możliwość zawieszania długich wsporników


Spawany słup


Konstrukcja skręcana: słupy skręcane z elementami

stopy z ceowników tworzą stabilny stojak


75 : 75 mm


Do 15400 kg na każdą stronę słupa przy takiej

samej wysokości wsporników


Pokryte lakierem RAL 7037 w szarym kolorze


Pokryte lakierem RAL 5010, w niebieskim kolorze

Regały wspornikowe

E3


Systemy regałów wspornikowych

Regały wspornikowe do średnich i dużych obciążeń

E4

Wszechstronne zastosowanie regałów

wspornikowych do średnich i dużych

obciążeń. W związku z wielorakimi

wymaganiami system magazynowania

musi dostosowywać się do towaru,

a nie odwrotnie.

System KRS pod względem wymiarów

i nośności nie ma żadnych ograniczeń.

Obsługa ręczna lub automatyczna,

a konstrukcja stacjonarna lub przesuwna.

Możliwość ustawienia w zamkniętych

pomieszczeniach lub na życzenie

na wolnym powietrzu.


i

SZARY NIEBIESKI ŻÓŁTY OCYNKOWANY

RAL 7037 RAL 5010 RAL 1021

Nośność

do 14000 kg na każdą stronę słupa przy takiej samej

wysokości wsporników

Wzajemne

odstępy otworów systemowych 100 : 100 mm

Dzięki konstrukcji słupów ze skręcanych profi li

słupów i stóp regały

jednostronne można w każdej chwili przerobić na

dwustronne i odwrotnie przez wymianę profi lu stopy

Słupy skręcone

śrubami z wiązaniami wzdłużnymi tworzą rząd regału,

w którym co czwarty segment jest usztywniony wiązaniem

krzyżowym

Magazynowanie

ciężkich, niewymiarowych materiałów i towarów

Uniwersalne zastosowanie

w halach lub na wolnym powietrzu, obsługa ręczna lub

automatyczna, możliwość wykonania stacjonarnego

lub przesuwnego

Prosty montaż

z użyciem niewielu elementów

Regały jedno- lub dwustronne

Wsporniki skręcane

Mocna konstrukcja

Słupy regałów

wspornikowych

(jednostronnych)

Strony E6 - E7

Wiązania krzyżowe

Strona E12

Tabliczka znamionowa z wartościami

nośności

Ochraniacz

Strona E12

Ochraniacz Wiązanie wzdłużne

Wiązania

wzdłużne

Strona E12

Wanna magazynowa

Ograniczniki

Strona E13

Wspornik skręcany

Stojaki regałów

wspornikowych

(dwustronnych)

Strona E8 - E9

Regały wspornikowe KRS

System KRS

Wanny

magazynowe

Strona E11

Wspornik z ogranicznikiem

Wsporniki

Strona E10

E5


Systemy regałów wspornikowych

Słupy jednostronnych regałów

wspornikowych KRS

E6

2500

3000

3500

i

i

Wysokość słupa 2500 mm

Artykuł Głębokość

użyteczna (mm)

SZARY

RAL 7037

Słupy regałów

wspornikowych

Wysoka stabilność

słupów regałów wspornikowych wykonanych ze skręcanych słupów

i stóp z masywnych, walcowanych na gorąco profi li IPE. Profi le stopy

doskonale przenoszą obciążenia na podłogę.

Pod względem statycznym konstrukcja jest zgodna z aktualnymi

przepisami wg BGR 234 (dotychczas ZH 1/428).

Wzajemne

odstępy otworów systemowych 100 : 100 mm

Wykonanie

ze stali pokrytej lakierem: w szarym kolorze, RAL 7037

Podane wartości obciążeń

słupów regałów wspornikowych na każdą stronę obowiązują przy

takiej samej wysokości wsporników

Inne wysokości słupów i głębokości użyteczne

na zapytanie ofertowe

Głębokość

całkowita (mm)

Profi l słupa Nośność

(kg)

Nr zam.

KSEN 250418 400 640 IPE 180 6110 316950

KSEN 250618 600 840 IPE 180 4800 317010

KSEN 250818 800 1040 IPE 180 3900 317040

KSEN 251018 1000 1240 IPE 180 3340 317070

KSEN 251218 1250 1490 IPE 180 2610 317100

Wysokość słupa 3000 mm

KSEN 300418 400 640 IPE 180 5300 317310

KSEN 300420 660 IPE 200 7140 317380

KSEN 300618 600 840 IPE 180 4170 317450

KSEN 300620 860 IPE 200 5730 317460

KSEN 300818 800 1040 IPE 180 3560 317490

KSEN 300820 1060 IPE 200 4750 317500

KSEN 301018 1000 1240 IPE 180 3025 317530

KSEN 301020 1260 IPE 200 4155 317540

KSEN 301218 1250 1490 IPE 180 2280 317570

KSEN 301220 1510 IPE 200 3375 317580

Wysokość słupa 3500 mm

KSEN 350618 600 840 IPE 180 4690 317920

KSEN 350620 860 IPE 200 6515 317930

KSEN 350622 880 IPE 220 8520 317940

KSEN 350818 800 1040 IPE 180 3380 317960

KSEN 350820 1060 IPE 200 5000 317970

KSEN 350822 1080 IPE 220 7000 317980

KSEN 351018 1000 1240 IPE 180 2590 318000

KSEN 351020 1260 IPE 200 3830 318010

KSEN 351022 1280 IPE 220 5510 318020

KSEN 351218 1250 1490 IPE 180 1965 318040

KSEN 351220 1510 IPE 200 2910 318050

KSEN 351222 1530 IPE 220 4185 318060

KSEN 351518 1500 1740 IPE 180 1535 318080

KSEN 351520 1760 IPE 200 2295 318090

KSEN 351522 1780 IPE 220 3310 318100

KSEN 352018 2000 2240 IPE 180 1010 318160

KSEN 352020 2260 IPE 200 1530 318170

KSEN 352022 2280 IPE 220 2230 318180


Regały wspornikowe KRS

Kotwa

podłogowa, patrz strona E11 Jednostronne słupy regałów

wspornikowych KRS

Wysokość słupa 4000 mm

Artykuł Głębokość

użyteczna (mm)

Głębokość

całkowita (mm)

Profi l słupa Nośność

(kg)

Nr zam.

KSEN 400620 600 860 IPE 200 5980 318480

KSEN 400622 880 IPE 220 8400 318490

KSEN 400624 900 IPE 240 10700 318500

KSEN 400820 800 1060 IPE 200 4360 318520

KSEN 400822 1080 IPE 220 6250 318530

KSEN 400824 1100 IPE 240 8800 318540

KSEN 401020 1000 1260 IPE 200 3360 318560

KSEN 401022 1280 IPE 220 4830 318570

KSEN 401024 1300 IPE 240 6810 318580

KSEN 401220 1250 1510 IPE 200 2550 318600

KSEN 401222 1530 IPE 220 3670 318610

KSEN 401224 1550 IPE 240 5200 318620

KSEN 401520 1500 1760 IPE 200 2020 318640

KSEN 401522 1780 IPE 220 2920 318650

KSEN 401524 1800 IPE 240 4140 318660

KSEN 402020 2000 2260 IPE 200 1340 318720

KSEN 402022 2280 IPE 220 1960 318730

KSEN 402024 2300 IPE 240 2810 318740

Wysokość słupa 5000 mm

KSEN 500622 600 880 IPE 220 6670 324500

KSEN 500624 900 IPE 240 9360 319600

KSEN 500627 930 IPE 270 14010 319610

KSEN 500822 800 1080 IPE 220 4880 324510

KSEN 500824 1100 IPE 240 6870 319640

KSEN 500827 1130 IPE 270 10260 319650

KSEN 501022 1000 1280 IPE 220 3780 324520

KSEN 501024 1300 IPE 240 5350 319680

KSEN 351027 1330 IPE 270 7960 319690

KSEN 501222 1250 1530 IPE 220 2890 324530

KSEN 501224 1550 IPE 240 4090 319720

KSEN 501227 1580 IPE 270 6140 319730

KSEN 501522 1500 1780 IPE 220 2280 324540

KSEN 501524 1800 IPE 240 3250 319760

KSEN 501527 1830 IPE 270 4910 319770

KSEN 502022 2000 2280 IPE 220 1550 324560

KSEN 502024 2300 IPE 240 2230 319840

KSEN 502027 2330 IPE 270 3400 319850

Wysokość słupa 6000 mm

KSEN 600624 600 900 IPE 240 7590 324780

KSEN 600627 930 IPE 270 11420 320720

KSEN 600824 800 1100 IPE 240 5640 324790

KSEN 600827 1130 IPE 270 8360 320760

KSEN 600830 1160 IPE 300 12140 320770

KSEN 601024 1000 1300 IPE 240 4370 324800

KSEN 601027 1330 IPE 270 6570 320800

KSEN 601030 1360 IPE 300 9530 320810

KSEN 601224 1250 1550 IPE 240 3350 324810

KSEN 601227 1580 IPE 270 5050 320840

KSEN 601230 1610 IPE 300 7390 320850

KSEN 601524 1500 1800 IPE 240 2690 324820

KSEN 601527 1830 IPE 270 4070 320880

KSEN 601530 1860 IPE 300 5940 320890

KSEN 602024 2000 2300 IPE 240 1820 324840

KSEN 602027 2330 IPE 270 2790 320960

KSEN 602030 2360 IPE 300 4120 320970

4000

5000

6000

E7


Systemy regałów wspornikowych

Słupy dwustronnych regałów

wspornikowych KRS

E8

3500 3000

2500

i

i

Wysokość słupa 2500 mm

Artykuł Głębokość

użyteczna (mm)

SZARY

RAL 7037

Słupy regałów

wspornikowych

Wysoka stabilność

słupów regałów wspornikowych wykonanych ze skręcanych słupów

i profi li stopy z masywnych, walcowanych na gorąco profi li IPE.

Profi le stopy doskonale przenoszą obciążenia na podłogę.

Pod względem statycznym konstrukcja jest zgodna z aktualnymi

przepisami wg BGR 234 (dotychczas ZH 1/428).

Wzajemne

odstępy otworów systemowych 100 : 100 mm

Wykonanie

ze stali pokrytej lakierem: w szarym kolorze RAL 7037

Podane wartości obciążeń

słupów regałów wspornikowych na każdą stronę obowiązują przy

takiej samej wysokości wsporników

Inne wysokości słupów i głębokości użyteczne

na zapytanie ofertowe

Głębokość

całkowita (mm)

Profi l słupa Nośność

(kg)

Nr zam.

KSDN 250418 400 1100 IPE 180 6290 317160

KSDN 250618 600 1500 IPE 180 4940 317220

KSDN 250818 800 1900 IPE 180 4050 317250

KSDN 251018 1000 2300 IPE 180 3470 317280

KSDN 251218 1250 2800 IPE 180 2710 317310

Wysokość słupa 3000 mm

KSDN 300418 400 1100 IPE 180 5450 317650

KSDN 300420 1120 IPE 200 7350 317660

KSDN 300618 600 1500 IPE 180 4290 317730

KSDN 300620 1520 IPE 200 5900 317740

KSDN 300818 800 1900 IPE 180 3700 317770

KSDN 300820 1920 IPE 200 4940 317780

KSDN 301018 1000 2300 IPE 180 3140 317810

KSDN 301020 2320 IPE 200 4320 317820

KSDN 301218 1250 2800 IPE 180 2390 317850

KSDN 301220 2820 IPE 200 3540 317860

Wysokość słupa 3500 mm

KSDN 350618 600 1500 IPE 180 4870 318200

KSDN 350620 1520 IPE 200 6710 318210

KSDN 350622 1540 IPE 220 8770 318220

KSDN 350818 800 1900 IPE 180 3480 318240

KSDN 350820 1920 IPE 200 5150 318250

KSDN 350822 1940 IPE 220 7210 318260

KSDN 351018 1000 2300 IPE 180 2690 318280

KSDN 351020 2320 IPE 200 3980 318290

KSDN 351022 2340 IPE 220 5730 318300

KSDN 351218 1250 2800 IPE 180 2040 318320

KSDN 351220 2820 IPE 200 3020 318330

KSDN 351222 2840 IPE 220 4350 318340

KSDN 351518 1500 3300 IPE 180 1610 318360

KSDN 351520 3320 IPE 200 2410 318370

KSDN 351522 3340 IPE 220 3475 318380

KSDN 352018 2000 4300 IPE 180 1080 318440

KSDN 352020 4320 IPE 200 1630 318450

KSDN 352022 4340 IPE 220 2380 318460


Kotwa

podłogowa, patrz strona E11 Słupy dwustronnych regałów

wspornikowych KRS

Wysokość słupa 4000 mm

Artykuł Głębokość

użyteczna (mm)

Głębokość

całkowita (mm)

Profi l słupa Nośność

(kg)

Nr zam.

KSDN 400620 600 1520 IPE 200 6150 318760

KSDN 400622 1540 IPE 220 8650 318770

KSDN 400624 1560 IPE 240 11020 318780

KSDN 400820 800 1920 IPE 200 4490 318800

KSDN 400822 1940 IPE 220 6430 318810

KSDN 400824 1960 IPE 240 9060 318820

KSDN 401020 1000 2320 IPE 200 3490 318840

KSDN 401022 2340 IPE 220 5020 318850

KSDN 401024 2360 IPE 240 7080 318860

KSDN 401220 1250 2820 IPE 200 2650 318880

KSDN 401222 2840 IPE 220 3810 318890

KSDN 401224 2860 IPE 240 5400 318900

KSDN 401520 1500 3320 IPE 200 2120 318920

KSDN 401522 3340 IPE 220 3060 318930

KSDN 401524 3360 IPE 240 4340 318940

KSDN 402020 2000 4320 IPE 200 1430 319000

KSDN 402022 4340 IPE 220 2090 319010

KSDN 402024 4360 IPE 240 3000 319020

Wysokość słupa 5000 mm

KSDN 500622 600 1540 IPE 220 6870 324570

KSDN 500624 1560 IPE 240 9670 319880

KSDN 500627 1590 IPE 270 14410 319890

KSDN 500822 800 1940 IPE 220 5020 324580

KSDN 500824 1960 IPE 240 7070 319920

KSDN 500827 1990 IPE 270 10560 319930

KSDN 501022 1000 2340 IPE 220 3930 324590

KSDN 501024 2360 IPE 240 5560 319960

KSDN 351027 2390 IPE 270 8270 319970

KSDN 501222 1250 2840 IPE 220 3005 324600

KSDN 501224 2860 IPE 240 4250 320000

KSDN 501227 2890 IPE 270 6380 320010

KSDN 501522 1500 3340 IPE 220 2390 324610

KSDN 501524 3360 IPE 240 3410 320040

KSEN 501527 3390 IPE 270 5150 320050

KSDN 502022 2000 4340 IPE 220 1650 324630

KSDN 502024 4360 IPE 240 2380 320120

KSDN 502027 4390 IPE 270 3630 320130

Wysokość słupa 6000 mm

KSDN 600624 600 1560 IPE 240 7810 324850

KSDN 600627 1590 IPE 270 11760 321000

KSDN 600824 800 1960 IPE 240 5800 324860

KSDN 600827 1990 IPE 270 8610 321040

KSDN 600830 2020 IPE 300 12500 321050

KSDN 601024 1000 2360 IPE 240 4540 324870

KSDN 601027 2390 IPE 270 6830 321080

KSDN 601030 2420 IPE 300 9910 321090

KSDN 601224 1250 2860 IPE 240 3480 324880

KSDN 601227 2890 IPE 270 5250 321120

KSDN 601230 2920 IPE 300 7680 321130

KSDN 601524 1500 3360 IPE 240 2820 324890

KSDN 601527 3390 IPE 270 4270 321160

KSDN 601530 3420 IPE 300 6230 321170

KSDN 602024 2000 4360 IPE 240 1940 324910

KSDN 602027 4390 IPE 270 2980 321240

KSDN 602030 4420 IPE 300 4405 321250

4000

5000

6000

Regały wspornikowe KRS

E9


Systemy regałów wspornikowych

Wsporniki KRS

E10

Wsporniki do słupów o profi lach IPE 180 i IPE 200

i

NIEBIESKI

RAL 5010

Wsporniki

Podane wartości

nośności wsporników obowiązują przy równomiernie

rozłożonym ciężarze

Stal pokryta lakierem: W niebieskim kolorze, RAL 5010. Z przyspawaną płytą podstawną, do wyboru z odbojem lub bez odboju. Regulacja w rastrze 100 : 100 mm.

Bez odboju Z odbojem

Artykuł Głębokość

użyteczna (mm)

Profi l

wspornika

Nośność

(kg)

Nr zam. Artykuł Głębokość

użyteczna (mm)

KASN 0408.2 400 INP 80 1445 314500

KASN 0410.2 INP 100 2415 314510

KASN 0608.2 600 INP 80 1030 314540

KASN 0610.2 INP 100 1755 314550

KASN 0808.2 800 INP 80 810 314580

KASN 0810.2 INP 100 1370 314590

KASN 1008.2 1000 INP 80 640 314620

KASN 1010.2 INP 100 1120 314530

KASN 1208.2 1250 INP 80 505 314660

KASN 1210.2 INP 100 885 314670

KASN 1508.2 1500 INP 80 380 314710

KASN 1510.2 INP 100 730 314720

KASN 2008.2 2000 INP 80 215 314810

KASN 2010.2 INP 100 470 314820

Wsporniki do słupów IPE 220 – IPE 300

Profi l

wspornika

Nośność

(kg)

Nr zam.

KASN 0408.2R 400 INP 80 1445 314860

KASN 0410.2R INP 100 2415 314870

KASN 0608.2R 600 INP 80 1030 314900

KASN 0610.2R INP 100 1755 314910

KASN 0808.2R 800 INP 80 810 314940

KASN 0810.2R INP 100 1370 314950

KASN 1008.2R 1000 INP 80 640 314980

KASN 1010.2R INP 100 1120 314990

KASN 1208.2R 1250 INP 80 505 315020

KASN 1210.2R INP 100 885 315030

KASN 1508.2R 1500 INP 80 380 315070

KASN 1510.2R INP 100 730 315080

KASN 2008.2R 2000 INP 80 215 315170

KASN 2010.2R INP 100 470 315180

Stal pokryta lakierem: W niebieskim kolorze, RAL 5010. Z przyspawaną płytą podstawną, do wyboru z odbojem lub bez odboju. Regulacja w rastrze 100 : 100 mm.

Bez odboju Z odbojem

Artykuł Głębokość

użyteczna (mm)

Profi l

wspornika

Nośność

(kg)

Nr zam. Artykuł Głębokość

użyteczna (mm)

Profi l

wspornika

Nośność

(kg)

Nr zam.

KASN 0408.3 400 INP 80 1445 315220

KASN 0410.3 INP 100 2415 315230

KASN 0608.3 600 INP 80 1030 315260

KASN 0610.3 INP 100 1755 315270

KASN 0612.3 INP 120 2720 315280

KASN 0614.3 INP 140 3035 315290

KASN 0808.3 800 INP 80 810 315300

KASN 0810.3 INP 100 1370 315310

KASN 0812.3 INP 120 2150 315320

KASN 0814.3 INP 140 3125 315330

KASN 1008.3 1000 INP 80 640 315340

KASN 1010.3 INP 100 1120 315350

KASN 1012.3 INP 120 1755 315360

KASN 1014.3 INP 140 2585 315370

KASN 1208.3 1250 INP 80 505 315380

KASN 1210.3 INP 100 885 315390

KASN 1212.3 INP 120 1420 315400

KASN 1214.3 INP 140 2110 315410

KASN 1508.3 1500 INP 80 380 315430

KASN 1510.3 INP 100 730 315440

KASN 1512.3 INP 120 1170 315450

KASN 1514.3 INP 140 1755 315460

KASN 2008.3 2000 INP 80 215 315530

KASN 2010.3 INP 100 470 315540

KASN 2012.3 INP 120 850 315550

KASN 2014.3 INP 140 1285 315560

KASN 0408.3R 400 INP 80 1445 315280

KASN 0410.3R INP 100 2415 315290

KASN 0608.3R 600 INP 80 1030 315620

KASN 0610.3R INP 100 1755 315630

KASN 0612.3R INP 120 2720 315640

KASN 0614.3R INP 140 3035 315650

KASN 0808.3R 800 INP 80 810 315660

KASN 0810.3R INP 100 1370 315670

KASN 0812.3R INP 120 2150 315680

KASN 0814.3R INP 140 3125 315690

KASN 1008.3R 1000 INP 80 640 315700

KASN 1010.3R INP 100 1120 315710

KASN 1012.3R INP 120 1755 315720

KASN 1014.3R INP 140 2585 315730

KASN 1208.3R 1250 INP 80 505 315740

KASN 1210.3R INP 100 885 315750

KASN 1212.3R INP 120 1420 315760

KASN 1214.3R INP 140 2110 315770

KASN 1508.3R 1500 INP 80 380 315790

KASN 1510.3R INP 100 730 315800

KASN 1512.3R INP 120 1170 315810

KASN 1514.3R INP 140 1755 315820

KASN 2008.3R 2000 INP 80 215 315890

KASN 2010.3R INP 100 470 315900

KASN 2012.3R INP 120 850 315910

KASN 2014.3R INP 140 1285 315920


i

OCYNKOWANY Regały wspornikowe KRS

Wanny

magazynowe

Oznakowanie regsłów

zgodnie z PN regały posiadają tablice informacyjne

z dopuszczalnymi obciążeniami

Kotwy podłogowe

System regałów:

Rok produkcji:

Typ regału:

Nr komisyjny:

równomiernie rozłożone obciążenie

Regał wspornikowy

Wysokość regału:

(najwyższy poziom magazynowania) mm

Głębokość jednostronny:

mm

regału dwustronny:

mm

Ilość Poziomy magazynowania:

Wysokość dolnego gniazda: mm

Rozstaw słupów:

Profil słupa:

mm

Poziom Długość

wspornika Profil Nośność

wspornika

mm

kg

mm

kg

mm

kg

mm

kg

maks. Nośność gniazda:

maks. Nośność/słup

(do regału jednostronnego):

maks. Nośność/słup

(do regału dwustronnego):

SSI Schäfer Sp. z o. o.

01-309 Warszawa, ul. Okrętowa 23

Tel. / Fax: +48 22 666 47 00

Tabliczki znamionowe z wartościami nośności

Artykuł Szerokość Wysokość Wykonanie

(mm) (mm)

Nr zam.

KRTS 7050 420 600 Aluminium, włącznie z zamocowaniem 992305

TS 0615 60 150 Folia klejąca PCV 157300

By zapewnić odpowiednią stabilność regałów wspornikowych, słupy

muszą być mocowane do podłoża kotwami wklejanymi. Do

jednostronnych regałów wspornikowych są potrzebne

4 kotwy wklejane, a do dwustronnych regałów

wspornikowych – 6 kotew wklejanych.

Artykuł Nr zam.

BA 12 VA Kotwa wklejana M12 1000812

kg

kg

kg

Wanny magazynowe

Akcesoria do KRS

Blacha stalowa, ocynkowana, wysokość 250 mm. Do magazynowania

pozostałości materiałów, rur z tworzywa sztucznego, węży itp.

Artykuł Głębokość

użyt./długość

wspornika (mm)

Szerokość

wewnętrzna

(mm)

Długość

(mm)

Grubość

blachy

(mm)

Nr zam.

KLW 1542 400 360 1500 2,0 124510

KLW 2042 2000 2,0 124130

KLW 2043 2000 3,0 124520

KLW 2543 2500 3,0 124530

KLW 1552 500 460 1500 2,0 124540

KLW 1553 1500 3,0 124550

KLW 2053 2000 3,0 124560

KLW 2553 2500 3,0 124570

KLW 1563 600 560 1500 3,0 124580

KLW 2063 2000 3,0 124210

KLW 2563 2500 3,0 124590

E11


Systemy regałów wspornikowych

Akcesoria do KRS

E12

i

SZARY ŻÓŁTY

RAL 7037

Ogranicznik

do wiązań

krzyżowych

Artykuł Rozstaw

(mm)

RAL 1021

Jednoczęściowe wiązania krzyżowe

OCYNKOWANY

Ochraniacz Wiązania

wzdłużne

Stal pokryta lakierem: w szarym kolorze, RAL 7037. Dla stabilizacji

regałów w co 4. segmencie są konieczne wiązania krzyżowe.

Włącznie z elementami mocującymi.

Wysokość słupa

(mm)

Nr zam.

KVBN 25081 800 2500 314100

KVBN 30081 800 3000 314110

KVBN 35081 800 3500 314120

KVBN 25101 1000 2500 314140

KVBN 30101 1000 3000 314150

KVBN 35101 1000 3500 314160

KVBN 25121 1250 2500 314180

KVBN 30121 1250 3000 314190

KVBN 35121 1250 3500 314200

KVBN 25151 1500 2500 314220

KVBN 30151 1500 3000 314230

KVBN 35151 1500 3500 314240

Dwuczęściowe wiązania krzyżowe

Stal pokryta lakierem: w szarym kolorze, RAL 7037. Dla stabilizacji

regałów w co 4. segmencie są konieczne wiązania krzyżowe.

Włącznie z elementami mocującymi.

KVBN 40082 800 4000 314300

KVBN 50082 800 5000 314320

KVBN 60082 800 6000 314340

KVBN 40102 1000 4000 314350

KVBN 50102 1000 5000 314370

KVBN 60102 1000 6000 314390

KVBN 40122 1250 4000 314400

KVBN 50122 1250 5000 314420

KVBN 60122 1250 6000 314440

KVBN 40152 1500 4000 314450

KVBN 50152 1500 5000 314470

KVBN 60152 1500 6000 314490

Wiązania wzdłużne

Stal, ocynkowana. Do łączenia słupów regałów wspornikowych są

konieczne wiązania wzdłużne.

Przy wysokości słupów do 3500 mm są potrzebne 2,

a przy wysokościach od 4000 mm – 3 wiązania wzdłużne.

Artykuł Rozstaw

Nr zam.

(mm)

KLVN 08 800 314010

KLVN 10 1000 314020

KLVN 12 1250 314030

KLVN 15 1500 314040

Ochraniacz

Stal pokryta lakierem: w żółtym kolorze, RAL 1021. Do stóp słupów

regałów wspornikowych dla ochrony opon wózków i układnic regałowych.

W kształcie litery U, włącznie z kotwą podłogową.

Artykuł Wysokość

(mm)

Szerokość

(mm)

Nr zam.

AS 180 180 140 143640

AS 280 280 180 143650


Ogranicznik

Do wsporników z odbojem, mocowany na wtyk, pokryty lakierem:

w szarym kolorze, RAL 7037.

Artykuł Wysokość użyteczna

(mm)

Nr zam.

KEA 105 50 162500

KEA 110 100 162510

KEA 115 150 162520

Regały wspornikowe KRS

E13


KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA

OD JEDNEGO PRODUCENTA

Wyposażenie magazynów,

zakładów i warsztatów

KATALOG 2009

Rozdział F


Regały montażowe i przepływowe

Z powodu rosnącej liczby typów przechowywanych

produktów stale rosną

wymagania wobec magazynów. Wszędzie

tam, gdzie nie występują obciążenia

tak duże, aby trzeba było stosować

regały paletowe, regały przepływowe

fi rmy SSI SCHÄFER spełniają wszystkie

indywidualne wymagania klienta i oferują

odpowiednio dużo miejsca na małej

przestrzeni.

We wszystkich branżach gospodarki,

w których wymagany jest szybki dostęp

do produktu znajdują zastosowanie

regały grawitacyjne. Są bardzo ergonomiczne

i oszczędnie wykorzystują

dostępną przestrzeń.

Dzięki nim pracownik zużywa mniej

czasu na dotarcie do szukanego

produktu. Magazynowany towar zsuwa

się do miejsca, z którego łatwo może

zostać pobrany. Spełniona jest zasada

FiFo (First in First out) i w magazynie nie

zalega towar stary.

Regały grawitacyjne ułatwiają kompletację

dostaw, czynią ją szybszą i bardziej

ekonomiczną.


i

Regały montażowe / regały przepływowe

Regały montażowe

R 3000 z półkami Strona F2

Regały montażowe

R 7000 z półkami Strona F8

Regały montażowe

R 7000 z szynami ślizgowymi Strona F12

Regały przepływowe KDR Strona F16

Znaczenie piktogramu:

Obciążenie przęsła*

* Wszystkie podane wartości obciążeń dotyczą

ciężarów rozmieszczonych równomiernie

Informacje o regałach montażowych BR 400

na zapytanie

F1

Regały

montażowe

i regały KDR


Regały montażowe / regały przepływowe

Regały montażowe R 3000

z półkami

F2

Półkowe regały montażowe są bardzo

uniwersalne, ponieważ mogą być użytkowane

z pojemnikami o najróżniejszych

wymiarach.

Nośność maks. 2,5 tony, elastyczność

uzyskana dzięki systemowi przęsło

podstawowe – przęsło boczne, zmienność

głębokości regału (regał jedno- lub

dwustronny) oraz tania konstrukcja powodują,

że te regały należą do najpopularniejszych

i najbardziej sprawdzonych

produktów fi rmy SSI SCHÄFER.

Uwaga: elementy konstrukcyjne

zagrożone ładunkami

elektrostatycznymi

Belka oporowa z przodu

Belka wzdłużna z tyłu

Wspornik półki pośredni

W rastrze 41 mm można zastosować do

podziału wtykane prowadnice skrzyniowe

z drucianych pałąków.

Regały te są dostarczane ze zmontowanymi

ramami oraz z komponentami

systemowymi instalowanymi bez śrub,

dzięki czemu czas montażu jest krótki.

Poziomy nachylone posiadają belkę

z ogranicznikiem oraz listwę z rantem

oporowym, które pewnie zatrzymują

pojemniki. Prowadnice boczne na frontach

regałów zapobiegają wypadaniu

skrzynek między słupami regału.

i

OCYNK

2,5 t

Konstrukcja wtykana szybko

montowana

Ramy stojakowe zmontowane

na gotowo składające się ze stojaków

regałowych, belek grodziowych i płyt

stopowych

Profi l ramowy

z rastrem krzywkowym w odstępie

53 mm

Zmienna wysokość

poziomu półek – dowolna regulacja

w rastrze 53 mm

Wysoka obciążalność

do 2500 kg na przęsło, pojedyncza

i podwójna głębokość

Brak konieczności

mocowana do podłoża, o ile nie został

przekroczony stosunek wysokości do

głębokości 5:1

Skośne półki

do wymuszonego dostarczania skrzyń

i poprawy widoku oraz możliwości

uchwycenia po stronie odbioru

Komponenty systemowe

z ocynkowanej blachy stalowej

Nadaje się do zastosowań

w obszarach ESD do ochrony

wysokowartościowych, podzespołów

elektronicznych

Prowadnice

skrzyń z pałąków

drucianych

Półki

Rama regału

Wzdłużne

belki nośne

Poprzeczki

z ogranicznikiem

Prowadzenie boczne


Poprzeczki z

ogranicznikiem

Szerokość przęsła/wymiary systemowe

System MBR 3000

Sytuacja montażowa

wzgl. skośnej pozycji półek

18°

Przęsło

podstawowe

1066

1354

System MBR 3000

600

600

1035

1323

Wymiar osiowy

1004

1292

Szerokość przęsła

w świetle

Przęsło

dostawiane

600

318

Wzdłużne belki nośne

System SBR 3000

Przęsło

podstawowe

1056

1344

System SBR 3000

18°

570 600

1025

1313

Wymiar osiowy

994

1282

Szerokość przęsła

w świetle

Przęsło

dostawiane

159

Zawieszenie na

zaczepach stojakowych

Zaczepy

Raster zaczepowy profi li stojakowych

pozwala na elastyczne

wyposażenie regału w różnorodny

osprzęt. Półki są umiejscawiane

dowolnie na wysokości przęsła

w rastrze 53 mm.

Zaślepka

Z tworzywa sztucznego. Są wkładane

jako zakończenie na stojaki

regałowe.

Wymiary mm

Regały montażowe R 3000 z półkami

Konstrukcja systemu

60

Wymiary mm

31 60

Ochrona przed ładunkami elektrostatycznymi

W celu ochrony przed ładunkami elektrostatycznymi postawiono

specjalne wymagania dla konstrukcji regału. Decyduje tutaj norma

EN 61340-5-1:2001, wszystkie środki podczas obsługi wrażliwych

elementów konstrukcyjnych muszą być brane pod uwagę.

Dotyczy to pakowania elementów elektronicznych, warunków transportu,

techniki regałów, podłogi odprowadzającej ładunki wzgl. potencjału

uziemienia, a także odzieży ochronnej pracowników wykonujących swoje

czynności w obszarach ESD.

Prowadnice

skrzyń z pałąków

drucianych

Półki

Listwy oporowe

Rama regału

Naciąg krzyżowy

Prowadzenie boczne

Wspornik półki skośnej

(tylko z przodu)

53

Uwaga: elementy konstrukcyjne

zagrożone ładunkami

elektrostatycznymi

Listwa oporowa

Prowadnica pojemników

zrobiona z pałąków drucianych

F3


Regały montażowe / regały przepływowe

Regały pojedyncze MBR 3000

ze skośnymi półkami

F4

Kompletne regały MBR z 3 skośnymi poziomami półek

(przęsła podstawowe) – wysokość regału 1536 mm

2 zmontowane ramy, 3 półki, 3 belki wzdłużne i 3 oporowe,

6 prowadnic bocznych, 4 zatyczki kończące.

Artykuł

Głębokość Długość przęsła

użyteczna (mm) w świetle (mm)

Maks. obciążenie

na półkę (kg)

Nr zam.

MBR-341015-GF-S-3 400 1004 100 331000

MBR-341315-GF-S-3 1292 150 331010

MBR-351015-GF-S-3 500 1004 100 331020

MBR-351315-GF-S-3 1292 150 331030

MBR-361015-GF-S-3 600 1004 100 331040

MBR-361315-GF-S-3 1292 150 331050

MBR-381015-GF-S-3 800 1004 200 331060

MBR-381315-GF-S-3 1292 250 331070

Artykuł

Głębokość Długość przęsła

użyteczna (mm) w świetle (mm)

Maks. obciążenie

na półkę (kg)

Nr zam.

MBR-341015-AF-S-3 400 1004 100 331100

MBR-341315-AF-S-3 1292 150 331110

MBR-351015-AF-S-3 500 1004 100 331120

MBR-351315-AF-S-3 1292 150 331130

MBR-361015-AF-S-3 600 1004 100 331140

MBR-361315-AF-S-3 1292 150 331150

MBR-381015-AF-S-3 800 1004 200 331160

MBR-381315-AF-S-3 1292 250 331170

Artykuł

Przęsła dostawiane Przęsła dostawiane

1 zmontowana rama, 3 półki, 3 belki wzdłużne i 3 oporowe,

2 zatyczki kończące.

Artykuł

Głębokość Długość przęsła

użyteczna (mm) w świetle (mm)

Maks. obciążenie

na półkę (kg)

Nr zam.

MBR-341004-ZF-SE 400 1004 100 331400

MBR-341292-ZF-SE 1292 150 331410

MBR-351004-ZF-SE 500 1004 100 331420

MBR-351292-ZF-SE 1292 150 331430

MBR-361004-ZF-SE 600 1004 100 331440

MBR-361292-ZF-SE 1292 150 331450

MBR-381004-ZF-SE 800 1004 200 331460

MBR-381292-ZF-SE 1292 250 331470

Głębokość Długość przęsła

użyteczna (mm) w świetle (mm)

Maks. obciążenie

na półkę (kg)

Nr zam.

MBR-341022-GF-S-5 400 1004 100 331200

MBR-341322-GF-S-5 1292 150 331210

MBR-351022-GF-S-5 500 1004 100 331220

MBR-351322-GF-S-5 1292 150 331230

MBR-361022-GF-S-5 600 1004 100 331240

MBR-361322-GF-S-5 1292 150 331250

MBR-381022-GF-S-5 800 1004 200 331260

MBR-381322-GF-S-5 1292 250 331270

Artykuł

Dodatkowe poziomy Dodatkowe poziomy

1536

Oferta bez skrzynek Oferta bez skrzynek

Kompletne regały MBR z 5 skośnymi poziomami półek

(przęsła podstawowe) – wysokość regału 2278 mm

2 zmontowane ramy, 5 półek, 5 belek wzdłużnych i 5 oporowych,

10 prowadnic bocznych, 4 zatyczki kończące.

1 zmontowana rama, 5 półek, 5 belek wzdłużnych i 5 oporowych,

2 zatyczki kończące.

Głębokość Długość przęsła

użyteczna (mm) w świetle (mm)

Maks. obciążenie

na półkę (kg)

Nr zam.

MBR-341022-AF-S-5 400 1004 100 331300

MBR-341322-AF-S-5 1292 150 331310

MBR-351022-AF-S-5 500 1004 100 331320

MBR-351322-AF-S-5 1292 150 331330

MBR-361022-AF-S-5 600 1004 100 331340

MBR-361322-AF-S-5 1292 150 331350

MBR-381022-AF-S-5 800 1004 200 331360

MBR-381322-AF-S-5 1292 250 331370

1 półka, 1 belka wzdłużna i 1 oporowa. 1 półka, 1 belka wzdłużna i 1 oporowa.

Artykuł

Głębokość Długość przęsła

użyteczna (mm) w świetle (mm)

Maks. obciążenie

na półkę (kg)

Nr zam.

MBR-341004-ZF-SE 400 1004 100 331400

MBR-341292-ZF-SE 1292 150 331410

MBR-351004-ZF-SE 500 1004 100 331420

MBR-351292-ZF-SE 1292 150 331430

MBR-361004-ZF-SE 600 1004 100 331440

MBR-361292-ZF-SE 1292 150 331450

MBR-381004-ZF-SE 800 1004 200 331460

MBR-381292-ZF-SE 1292 250 331470

2278


Artykuł

Głębokość Długość przęsła

użyteczna (mm) w świetle (mm)

Regały montażowe R 3000 z półkami

Regały o podwójnej głębokości MBR 3000

ze skośnymi półkami

Maks. obciążenie

na półkę (kg)

Nr zam.

MBR-351015-GF-SS-3 1000 1004 100 331520

MBR-351315-GF-SS-3 1292 150 331530

MBR-361015-GF-SS-3 1200 1004 100 331540

MBR-361315-GF-SS-3 1292 150 331550

MBR-381015-GF-SS-3 1600 1004 200 331560

MBR-381315-GF-SS-3 1292 250 331570

Artykuł

Głębokość Długość przęsła

użyteczna (mm) w świetle (mm)

Maks. obciążenie

na półkę (kg)

Nr zam.

MBR-351015-AF-SS-3 1000 1004 100 331620

MBR-351315-AF-SS-3 1292 150 331630

MBR-361015-AF-SS-3 1200 1004 100 331640

MBR-361315-AF-SS-3 1292 150 331650

MBR-381015-AF-SS-3 1600 1004 200 331660

MBR-381315-AF-SS-3 1292 250 331670

Artykuł

1536

Oferta bez skrzynek Oferta bez skrzynek

Kompletne regały MBR z 3 skośnymi poziomami półek

(przęsła podstawowe) – wysokość regału 1536 mm

2 zmontowane ramy, 6 półek, 3 belki wzdłużne i 3 oporowe, 6 półek,

6 wsporników pośrednich, 12 prowadnic bocznych, 4 zatyczki kończące.

Artykuł

Przęsła dostawiane Przęsła dostawiane

1 zmontowana rama, 6 półek, 3 belki wzdłużne i 3 oporowe,

6 wsporników pośrednich, 2 zatyczki kończące.

Głębokość Długość przęsła

użyteczna (mm) w świetle (mm)

Maks. obciążenie

na półkę (kg)

Nr zam.

MBR-351004-ZF-SD 1000 1004 100 331920

MBR-351292-ZF-SD 1292 150 331930

MBR-361004-ZF-SD 1200 1004 100 331940

MBR-361292-ZF-SD 1292 150 331950

MBR-381004-ZF-SD 1600 1004 200 331960

MBR-381292-ZF-SD 1292 250 331970

Głębokość Długość przęsła

użyteczna (mm) w świetle (mm)

Maks. obciążenie

na półkę (kg)

Nr zam.

MBR-351022-GF-SS-5 1000 1004 100 331720

MBR-351322-GF-SS-5 1292 150 331730

MBR-361022-GF-SS-5 1200 1004 100 331740

MBR-361322-GF-SS-5 1292 150 331750

MBR-381022-GF-SS-5 1600 1004 200 331760

MBR-381322-GF-SS-5 1292 250 331770

Artykuł

Dodatkowe poziomy Dodatkowe poziomy

2 zmontowane ramy, 10 półek, 5 belek wzdłużnych i 5 oporowych,

10 wsporników pośrednich, 20 prowadnic bocznych, 4 zatyczki kończące.