ŠkodaFabia ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - Media Portal - Skoda

mediaportal.skoda.auto.com

ŠkodaFabia ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - Media Portal - Skoda

ŠkodaFabia

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

SIMPLY CLEVER


Εισαγωγή

Αγοράσατε ένα Skoda – σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας δείξατε.

Το νέο σας Skoda έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας και διαθέτει πολλές ανέσεις

που θα σας φανούν χρήσιμες κατά την καθημερινή του χρήση. Σας συνιστούμε να διαβάσετε τις παρούσες οδηγίες

χρήσης με προσοχή, ώστε να εξοικειωθείτε γρήγορα με κάθε λεπτομέρεια του αυτοκινήτου σας.

Αν έχετε απορίες ή αντιμετωπίσετε προβλήματα με το αυτοκίνητό σας, παρακαλούμε να αποταθείτε στο συνεργείο

που σας εξυπηρετεί ή να επικοινωνήσετε απευθείας με τον εισαγωγέα. Εκείνος θα είναι πρόθυμος να απαντήσει

στις ερωτήσεις σας, να ακούσει τις προτάσεις σας και να δεχθεί τα σχόλιά σας.

Η εθνική νομοθεσία της χώρας σας πάντοτε υπερισχύει των πληροφοριών που αναφέρονται στις παρούσες

οδηγίες χρήσης.

Σας ευχόμαστε πολλά καλά ταξίδια με το Skoda σας.

Δική σας, η Skoda Auto


2

Εισαγωγή

Βιβλία του αυτοκινήτου

Στα βιβλία του αυτοκινήτου σας, εκτός από τις παρούσες «Οδηγίες

Χρήσης», περιλαμβάνονται επίσης ένα «Βιβλίο Συντήρησης» και

πληροφορίες σχετικά με την «Οδική Βοήθεια». Ανάλογα με το μοντέλο

του αυτοκινήτου σας και τον εξοπλισμό του, τα παραπάνω μπορεί να

συμπληρώνονται με διάφορα εγχειρίδια και πρόσθετες οδηγίες χρήσης

(π.χ. για το ραδιόφωνο).

Αν διαπιστώσετε ότι λείπει κάποιο από τα παραπάνω έντυπα,

παρακαλούμε να αποταθείτε το συντομότερο δυνατόν σε ένα

ειδικευμένο κατάστημα, όπου θα είναι πρόθυμοι να σας το

προμηθεύσουν.

Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι τα στοιχεία που αναγράφονται στα

επίσημα χαρτιά του αυτοκινήτου σας υπερισχύουν πάντοτε των

στοιχείων που αναφέρονται στις παρούσες Οδηγίες Χρήσης.

Οδηγίες Χρήσης

Οι παρούσες Οδηγίες Χρήσης περιγράφουν τον εξοπλισμό του

αυτοκινήτου κατά τον χρόνο εκτύπωσης του παρόντος. Ορισμένοι

από τους αναφερόμενους εξοπλισμούς προστίθενται αργότερα ή

προορίζονται μόνο για ορισμένες χώρες. Οι εικόνες μπορούν να

παρουσιάζουν μικρές διαφορές από το δικό σας αυτοκίνητο και πρέπει

επομένως να εκλαμβάνονται μόνο ως γενικές πληροφορίες.

Εκτός από πληροφορίες σχετικά με τον χειρισμό, οι Οδηγίες Χρήσης

περιέχουν επίσης σημαντικές υποδείξεις που αφορούν τη συντήρηση

και περιποίηση του αυτοκινήτου σας, την ασφάλειά σας και τη

διατήρηση της αξίας μεταπώλησης του αυτοκινήτου σας Στο βιβλίο

αυτό θα βρείτε πολύτιμες συμβουλές και υποδείξεις. Επιπλέον, θα

μάθετε πως να χρησιμοποιείτε το αυτοκίνητό σας με ασφάλεια,

οικονομία και σεβασμό για το περιβάλλον.

Για λόγους ασφάλειας λάβετε οπωσδήποτε υπόψη σας τις

πληροφορίες σχετικά με τα αξεσουάρ, τις αλλαγές και τα

ανταλλακτικά ⇒ σελίδα 222.

Εξίσου μεγάλη σημασία έχουν όμως και τα άλλα κεφάλαια των Οδηγιών

Χρήσης, αφού η σωστή χρήση του αυτοκινήτου - σε συνδυασμό με

τακτική συντήρηση και περιποίηση - συμβάλλει στη διατήρηση της αξίας

μεταπώλησής του, ενώ σε πολλές περιπτώσεις αποτελεί επίσης

προϋπόθεση για την εγγύηση.

Το Βιβλίο Συντήρησης

αναφέρει:

• +τα χαρακτηριστικά του αυτοκινήτου σας

• τα διαστήματα σέρβις

• περιγραφές των εργασιών σέρβις

• βεβαιώσεις των σέρβις

• βεβαίωση της εγγύησης κινητικότητας (δεν ισχύει σε όλες τις χώρες)

• σημαντικές οδηγίες για την εγγύηση.

Οι βεβαιώσεις των εργασιών σέρβις αποτελούν μία από τις

προϋποθέσεις για τυχόν αξιώσεις στο πλαίσιο της εγγύησης.

Για τον λόγο αυτό, φροντίζετε να έχετε το Βιβλίο Συντήρησης μαζί σας σε

κάθε επίσκεψή σας στο συνεργείο αυτοκινήτων.

Σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή καταστροφής του Βιβλίου

Συντήρησης, παρακαλούμε να αποταθείτε στο ειδικευμένο κατάστημα

που συνήθως συντηρεί το αυτοκίνητό σας. Εκεί θα λάβετε ένα αντίτυπο

στο οποίο θα καταχωρηθούν όλα τα γνωστά στοιχεία για τις εργασίες

σέρβις που έχουν πραγματοποιηθεί.


Πληροφορίες Οδικής Βοήθειας

Περιέχουν τους σημαντικότερους αριθμούς τηλεφώνου σε ορισμένες

χώρες και διευθύνσεις και αριθμούς τηλεφώνου των εισαγωγέων της

Skoda.

Εισαγωγή 3

Χειρισμός Ασφάλεια Οδήγηση Συντήρηση Αυτοβοήθεια Τεχνικά χαρακτηριστικά


4

Εισαγωγή


Πίνακας περιεχομένων

Δομή των Οδηγιών Χρήσης

(Επεξηγήσεις) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Χειρισμός . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ταμπλό . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Γενική άποψη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Οι Συνοπτικές Οδηγίες Χρήσης . . . . . . . . . . . . . . .

Βασικές λειτουργίες και σημαντικές πληροφορίες

Όργανα και λυχνίες ελέγχου . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Γενική άποψη πίνακα οργάνων . . . . . . . . . . . . . . . .

Στροφόμετρο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ένδειξη θερμοκρασίας ψυκτικού υγρού* . . . . . . .

Ένδειξη αποθέματος καυσίμου . . . . . . . . . . . . . . . .

Χιλιομετρητές . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ένδειξη διαστημάτων σέρβις . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ψηφιακό ρολόι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Οθόνη πολλαπλών λειτουργιών (υπολογιστής

ταξιδίου)* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Οθόνη πληροφοριών* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Αυτοδιάγνωση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Λυχνίες ελέγχου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ξεκλείδωμα και κλείδωμα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Κλειδιά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Κλείδωμα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Παιδικές ασφάλειες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Κεντρικό κλείδωμα* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Τηλεχειρισμός* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Αντικλεπτικό σύστημα* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Επιτήρηση εσωτερικού χώρου* και επιτήρηση

κλίσης* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

11

12

12

14

14

20

20

20

21

21

22

23

24

24

27

29

31

42

42

44

44

45

49

51

52

Ηλεκτρικά παράθυρα* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ηλεκτρική συρόμενη/ανοιγόμενη ηλιοροφή* . . .

Φωτισμός και ορατότητα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Φώτα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Εσωτερικός φωτισμός . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ορατότητα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Υαλοκαθαριστήρες και σύστημα πλυσίματος

κρυστάλλων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Καθρέφτες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Καθίσματα και χώροι φόρτωσης . . . . . . . . . . . .

Μπροστινά καθίσματα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Προσκέφαλα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Θέρμανση μπροστινών καθισμάτων* . . . . . . . . . .

Πίσω κάθισμα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Πεντάλ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Χώρος αποσκευών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Κινητή βάση φόρτωσης* (Combi) . . . . . . . . . . . . .

Διαχωριστικό δίχτυ* (Combi) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Βάση ποδηλάτου* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Σχάρα οροφής* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ποτηροθήκη μπροστά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ποτηροθήκη πίσω* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Στήριγμα χαρτιών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Σταχτοδοχείο* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Αναπτήρας* και πρίζες* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Θήκες αντικειμένων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Θέρμανση και κλιματισμός . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Αεραγωγοί . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ανακύκλωση αέρα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Θέρμανση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Climatic (ημιαυτόματο σύστημα κλιματισμού)* .

Climatronic (αυτόματο σύστημα κλιματισμού)* .

Πίνακας περιεχομένων 5

Εκκίνηση και οδήγηση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ρύθμιση τιμονιού* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Κλειδαριά ανάφλεξης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Εκκίνηση κινητήρα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Σβήσιμο κινητήρα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Αλλαγή σχέσεων (κιβώτιο ταχυτήτων) . . . . . . . . .

Χειρόφρενο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ηχητική σήμανση απόστασης* . . . . . . . . . . . . . . . .

Cruise Control (σύστημα διατήρησης σταθερής

ταχύτητας)* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Αυτόματο κιβώτιο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων 6 σχέσεων* . . . . .

Επικοινωνία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Χρήση ραδιοφώνου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Χειρισμός ραδιοφώνου και τηλεφώνου . . . . . . .

Προεγκατάσταση τηλεφώνου με φωνητικό

χειρισμό* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Τοποθέτηση τηλεφώνου με προσαρμογέα* . . . .

Χειρισμός τηλεφώνου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Φωνητικές εντολές . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Εισαγωγή κωδικού PIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Επιλογή αριθμού . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Επανάληψη κλήσης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Εσωτερικός φωνητικός τηλεφωνικός κατάλογος*

Bluetooth®* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Κινητά τηλέφωνα και ραδιοεξοπλισμός . . . . . . . .

Είσοδος AUX-IN* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Εναλλάκτης CD (CD changer)* . . . . . . . . . . . . . . . .

Χειρισμός Ασφάλεια Οδήγηση Συντήρηση Αυτοβοήθεια Τεχνικά χαρακτηριστικά

53

55

58

58

63

64

65

68

70

70

71

72

73

75

75

80

82

84

87

89

89

90

90

91

92

97

97

97

98

100

103

107

107

108

109

110

111

111

112

113

115

115

120

120

121

122

123

124

125

126

127

127

128

131

132

133

133


6

Πίνακας περιεχομένων

Ασφάλεια . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Παθητική ασφάλεια . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Βασικές αρχές . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Σωστή στάση σώματος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ζώνες ασφαλείας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Γιατί να φοράμε ζώνες ασφαλείας; . . . . . . . . . . . .

Πώς δρουν οι νόμοι της φυσικής σε μια μετωπική

σύγκρουση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Σημαντικές σημειώσεις για την ασφαλή χρήση των

ζωνών ασφαλείας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Σωστή χρήση των ζωνών ασφαλείας . . . . . . . . . .

Προεντατήρες ζωνών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Αερόσακοι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Περιγραφή των αερόσακων . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Μπροστινοί αερόσακοι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Πλευρικοί αερόσακοι* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Αερόσακοι κεφαλής* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Απενεργοποίηση αερόσακων . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ασφαλής μεταφορά παιδιών . . . . . . . . . . . . . . . .

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε όταν μεταφέρετε παιδιά

Παιδικά καθίσματα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Στερέωση παιδικού καθίσματος με το σύστημα

«ISOFIX»* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Στερέωση παιδικού καθίσματος με το σύστημα «Top

Tether» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Οδήγηση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Έξυπνη τεχνολογία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ηλεκτρονικό πρόγραμμα ευστάθειας (ESP)* . . . .

Φρένα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Σερβόφρενο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών (ABS)* . .

Βοηθητικό σύστημα πέδησης* . . . . . . . . . . . . . . . .

Ηλεκτροϋδραυλικό τιμόνι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών* . . . . . . . . . . .

Φίλτρο σωματιδίων* (μόνο για πετρελαιοκινητήρες)

137

137

137

139

142

142

143

144

145

147

148

148

150

152

154

156

159

159

162

165

167

169

169

169

172

173

173

174

174

175

176

Οδήγηση και περιβάλλον . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Τα πρώτα 1500χιλιόμετρα ... και μετά . . . . . . . . . .

Καταλύτης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Οικονομική οδήγηση με σεβασμό προς το

περιβάλλον . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Φιλικότητα προς το περιβάλλον . . . . . . . . . . . . . . .

Ταξίδια στο εξωτερικό . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Αποφυγή ζημιών στο αυτοκίνητο . . . . . . . . . . . . . .

Οδήγηση με ρυμουλκούμενο . . . . . . . . . . . . . . . . .

Χρήση ρυμουλκούμενου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Συντήρηση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Περιποίηση και καθάρισμα του αυτοκινήτου

Γενικά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Εξωτερικό καθάρισμα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Περιποίηση εσωτερικού . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Καύσιμο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Βενζίνη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ντίζελ (πετρέλαιο κίνησης) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ανεφοδιασμός με καύσιμο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Έλεγχος και συμπλήρωση υγρών . . . . . . . . . . . .

Χώρος του κινητήρα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Λάδι κινητήρα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Σύστημα ψύξης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Υγρά φρένων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Μπαταρία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Υαλοκαθαριστήρες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Τροχοί και ελαστικά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Τροχοί . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Αξεσουάρ, μετατροπές και αλλαγή

εξαρτημάτων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Αξεσουάρ και ανταλλακτικά . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Τεχνικές αλλαγές . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Αυτοκίνητα της ομάδας N1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

178

178

179

180

183

184

184

186

186

189

189

189

189

194

197

197

197

198

200

200

203

205

208

209

213

215

215

222

222

222

223

Αυτοβοήθεια . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Αυτοβοήθεια . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Φαρμακείο* και προειδοποιητικό τρίγωνο* . . . .

Πυροσβεστήρας* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Εργαλεία αυτοκινήτου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Σετ επισκευής ελαστικών* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Εφεδρικός τροχός (ρεζέρβα)* . . . . . . . . . . . . . . . . .

Αλλαγή τροχού . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Βοήθεια στην εκκίνηση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ρυμούλκηση του αυτοκινήτου . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ασφάλειες και λάμπες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ηλεκτρικές ασφάλειες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Λάμπες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Τεχνικά χαρακτηριστικά . . . . . . . . . . . .

Τεχνικά χαρακτηριστικά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Γενικές σημειώσεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Συντομογραφίες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Επιδόσεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Βάρη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Στοιχεία αναγνώρισης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Κατανάλωση καυσίμου σύμφωνα με τις

προδιαγραφές (99/100/ΕΚ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Διαστάσεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Προδιαγραφές λαδιού κινητήρα . . . . . . . . . . . . . . .

1,2 l/44 kW - EU 4/EU 2DDK . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,2 l/51 kW - EU 4/EU 2DDK . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,4 l/63 kW - EU 4/EU 2DDK . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,6 l/77 kW - EU 4/EU 2DDK . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,4 l/51 kW TDI PD - EU 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,4 l/59 kW TDI PD - EU 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,9 l/77 kW TDI PD - EU 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fabia - Αυτοκίνητα της ομάδας N1 . . . . . . . . . . . . .

Fabia Combi - Αυτοκίνητα της ομάδας N1 . . . . . .

Ευρετήριο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

225

225

225

225

226

226

226

227

232

234

237

237

242

249

249

249

249

249

249

249

250

251

252

253

255

257

259

261

263

265

267

268

269


Πίνακας περιεχομένων 7

Χειρισμός Ασφάλεια Οδήγηση Συντήρηση Αυτοβοήθεια Τεχνικά χαρακτηριστικά


8

Δομή των Οδηγιών Χρήσης (Επεξηγήσεις)

Δομή των Οδηγιών Χρήσης (Επεξηγήσεις)

Οι οδηγίες χρήσης που κρατάτε είναι διαρθρωμένες με έναν τρόπο που

διευκολύνει την αναζήτηση και ανεύρεση των πληροφοριών.

Κεφάλαια, πίνακας περιεχομένων και ευρετήριο

Τα περιεχόμενα των Οδηγιών Χρήσης είναι χωρισμένα σε σχετικά μικρές ενότητες,

που έχουν συγκεντρωθεί σε κεφάλαια. Ο τίτλος του κεφαλαίου φαίνεται στο

χρωματιστό φόντο, στο κάτω δεξί μέρος της σελίδας.

Ο πίνακας περιεχομένων, χωρισμένος σε κεφάλαια, και το λεπτομερές

ευρετήριο στο τέλος του βιβλίου θα σας βοηθήσουν να βρείτε γρήγορα τις

πληροφορίες που ψάχνετε.

Ενότητες

Οι περισσότερες ενότητες ισχύουν για όλα τα αυτοκίνητα.

Επειδή όμως υπάρχουν πολλές διαφορές στον εξοπλισμό των αυτοκινήτων,

αναπόφευκτα υπάρχουν περιπτώσεις όπου το κείμενο, και παρά τη διαίρεσή του

σε ενότητες, αναφέρεται σε εξοπλισμό που δεν υπάρχει στο δικό σας αυτοκίνητο.

Περίληψη και οδηγίες

Κάθε ενότητα έχει μια επικεφαλίδα.

Κάτω από την επικεφαλίδα υπάρχει μια περίληψη (με μεγάλα πλάγια γράμματα)

που περιγράφει εν συντομία την ύλη που εξετάζεται στην ενότητα.

Μετά την εικόνα ακολουθούν συνήθως κάποιες οδηγίες (με σχετικά μεγάλα

γράμματα) που σας εξηγούν με λίγα και απλά λόγια τους απαραίτητους

χειρισμούς. Τα βήματα που θα ακολουθήσετε περιγράφονται σε χωριστές

παραγράφους με παύλες.

Αναφορές σε θέσεις

Οι αναφορές στις θέσεις όπου βρίσκονται τα διαφορά μέρη του αυτοκινήτου,

όπως π.χ. «αριστερά», «δεξιά», «μπροστά» και «πίσω» έχουν ως βάση την

κανονική κατεύθυνση πορείας του αυτοκινήτου.

Εξήγηση συμβόλων

* Εξοπλισμός που χαρακτηρίζεται με αυτό τον τρόπο ανήκει μόνο στον βασικό

εξοπλισμό ορισμένων μοντέλων ή διατίθεται ως πρόσθετος εξοπλισμός για

ορισμένα μόνο μοντέλα.

Τέλος ενότητας.

Η ενότητα συνεχίζεται στην επόμενη σελίδα.

Σημειώσεις

Και τα τέσσερα είδη σημειώσεων που χρησιμοποιούνται στο κείμενο, βρίσκονται

πάντα στο τέλος της ενότητας.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

Οι σημαντικότερες σημειώσεις φέρουν την επικεφαλίδα ΚΙΝΔΥΝΟΣ. Οι

σημειώσεις αυτές εφιστούν την προσοχή σας σε ΚΙΝΔΥΝΟ σοβαρού

ατυχήματος ή τραυματισμού. Στο κείμενο υπάρχουν πολλές φορές διπλά

βέλη, ακολουθούμενα από ένα μικρό σήμα κινδύνου. Το σύμβολο αυτό σας

δείχνει, ότι στο τέλος της ενότητας υπάρχει μια σημείωση ΚΙΝΔΥΝΟΣ που

πρέπει οπωσδήποτε να λάβετε υπόψη.

Προσοχή!

Οι σημειώσεις που επισημαίνονται με τη λέξη Προσοχή προειδοποιούν για

πιθανή ζημιά στο αυτοκίνητό σας (π.χ. στο κιβώτιο ταχυτήτων) ή κάποιο γενικό

κίνδυνο ατυχήματος.

Περιβάλλον

Οι σημειώσεις που αρχίζουν με τη λέξη Περιβάλλον περιέχουν υποδείξεις σχετικά

με την προστασία του περιβάλλοντος. Εδώ θα βρείτε π.χ. συμβουλές για να

πετύχετε μεγαλύτερη οικονομία καυσίμων.


Σημείωση

Μια κανονική Σημείωση εφιστά γενικά την προσοχή σας σε σημαντικές

πληροφορίες.

Δομή των Οδηγιών Χρήσης (Επεξηγήσεις) 9

Χειρισμός Ασφάλεια Οδήγηση Συντήρηση Αυτοβοήθεια Τεχνικά χαρακτηριστικά


10

Δομή των Οδηγιών Χρήσης (Επεξηγήσεις)


Χειρισμός

Εικ. 1 Κάποια μέρη του απεικονιζόμενου εξοπλισμού περιλαμβάνονται μόνο σε ορισμένα μοντέλα αυτοκινήτων ή διατίθενται ως πρόσθετος εξοπλισμός.

Ταμπλό 11


12

Ταμπλό

Ταμπλό

Γενική άποψη

Αυτή η συνοπτική περιγραφή έχει σκοπό να σας βοηθήσει να

εξοικειωθείτε γρήγορα με τα διάφορα όργανα και χειριστήρια.

A1 Ηλεκτρικά παράθυρα* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53

A2 Κουμπί ρύθμισης εξωτερικών καθρεφτών* . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68

A3 Αεραγωγοί . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97

A4 Μονάδα πολλαπλών λειτουργιών* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

A5 Μοχλός πολλαπλών λειτουργιών:

− Δείκτες πορείας (φλας), φώτα πορείας (μεγάλα), φώτα

στάθμευσης, φωτεινό σήμα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

− Cruise Control (Σύστημα αυτόματης ρύθμισης ταχύτητας)* . 113

A6 Κλάξον, αερόσακος οδηγού . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

A7 Πίνακας οργάνων: Όργανα και λυχνίες ελέγχου . . . . . . . . . . . . . . .

20

A8 Μοχλός πολλαπλών λειτουργιών:

− Οθόνη πολλαπλών λειτουργιών* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24

− Υαλοκαθαριστήρες και σύστημα πλυσίματος κρυστάλλων . .

65

A9 Διακόπτης θέρμανσης πίσω κρυστάλλου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64

A10 Ανάλογα με τον εξοπλισμό:

− Διακόπτης ESP* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

− Διακόπτης ASR* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170

A11 Αεραγωγοί . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97

A12 Διακόπτης φώτων έκτακτης ανάγκης (αλάρμ) . . . . . . . . . . . . . . . .

61

A13 Λυχνία ελέγχου για αερόσακο συνοδηγού* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

A14 Ανάλογα με τον εξοπλισμό:

− Χειριστήρια θέρμανσης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97

− Χειριστήρια για Climatic* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

− Χειριστήρια για Climatronic* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

A15 Ντουλαπάκια συνοδηγού* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

92

A16 Αερόσακος συνοδηγού* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

62

A17 Διακόπτης απενεργοποίησης για τον αερόσακο του συνοδηγού* 157

A18 Διακόπτες, ανάλογα με τον εξοπλισμό:

− Ξεκλείδωμα χώρου αποσκευών * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48

− Επιτήρηση εσωτερικού χώρου* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52

A19 Ασφαλειοθήκη στο ταμπλό . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237

A20 Διακόπτης φώτων και ρυθμιστής φωτεινής δέσμης . . . . . . . . . . 58, 61

A21 Μοχλός ξεκλειδώματος καπό του κινητήρα . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

A22 Μοχλός ρύθμισης τιμονιού . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

A23 Διακόπτης ανάφλεξης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

A24 Ραδιόφωνο*

A25 Διακόπτης θέρμανσης για το κάθισμα του οδηγού* . . . . . . . . . . .

72

A26 Πλήκτρα κεντρικού κλειδώματος* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47

A27

Ανάλογα με τον εξοπλισμό:

− Μοχλός ταχυτήτων (μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων) . . . . . . . . .

− Μοχλός επιλογής (Αυτόματο κιβώτιο 6 σχέσεων)* . . . . . . . . . 116

A28 Διακόπτης θέρμανσης για το κάθισμα του συνοδηγού* . . . . . . .

72

A29 Ανάλογα με τον εξοπλισμό:

− Σταχτοδοχείο* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90

− Θήκη αντικειμένων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94

A30 Εναλλάκτης CD* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

Σημείωση

• Εξοπλισμός που χαρακτηρίζεται με έναν αστερίσκο * ανήκει μόνο στον βασικό

εξοπλισμό ορισμένων μοντέλων ή διατίθεται ως πρόσθετος εξοπλισμός για

ορισμένα μόνο μοντέλα.

• Τα αυτοκίνητα στα οποία υπάρχει από το εργοστάσιο κατασκευής ραδιόφωνο

ή σύστημα πλοήγησης συνοδεύονται από τις οδηγίες χρήσης αυτών των

συσκευών.

111


• Στα αυτοκίνητα με τιμόνι δεξιά, ορισμένα χειριστήρια βρίσκονται σε

διαφορετικές θέσεις από αυτές που φαίνονται στη ⇒ σελίδα 11, εικ.1. Τα

σύμβολα ωστόσο πάνω στα χειριστήρια είναι πάντοτε τα ίδια.

Ταμπλό 13

Χειρισμός Ασφάλεια Οδήγηση Συντήρηση Αυτοβοήθεια Τεχνικά χαρακτηριστικά


14

Οι Συνοπτικές Οδηγίες Χρήσης

Οι Συνοπτικές Οδηγίες Χρήσης

Βασικές λειτουργίες και σημαντικές πληροφορίες

Εισαγωγή

Σκοπός του κεφαλαίου «Συνοπτικές Οδηγίες Χρήσης» είναι, να

εξοικειωθείτε γρήγορα με τους κυριότερους χειρισμούς του

αυτοκινήτου σας. Θα πρέπει ωστόσο να διαβάσετε και τις

πληροφορίες που περιέχονται στα υπόλοιπα κεφάλαια των

Οδηγιών Χρήσης.

Ξεκλείδωμα και κλείδωμα του αυτοκινήτου

Εικ. 2 Κλειδί με

τηλεχειριστήριο

A1 Ξεκλείδωμα του αυτοκινήτου

A2 Ξεκλείδωμα του χώρου αποσκευών

A3 Κλείδωμα του αυτοκινήτου

A4 Άνοιγμα/κλείσιμο του κλειδιού

Για περισσότερες σημειώσεις ⇒ σελίδα 50, «Ξεκλείδωμα και κλείδωμα

αυτοκινήτου».

Ρύθμιση τιμονιού

Εικ. 3 Ρυθμιζόμενο τιμόνι:

Mοχλός στην κολόνα του

τιμονιού

Εικ. 4 Σωστή απόσταση από

το τιμόνι

Το τιμόνι μπορεί να ρυθμιστεί ως προς την κλίση και ως προς το μήκος.

Για περισσότερες σημειώσεις ⇒ σελίδα 107, «Ρύθμιση τιμονιού*».

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

• Ρυθμίστε το τιμόνι με τέτοιο τρόπο, ώστε η απόσταση ανάμεσα στο

τιμόνι και το στέρνο σας να είναι τουλάχιστον 25 cm ⇒ εικ.4. Αν δεν τηρείτε


ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Συνέχεια

αυτή την ελάχιστη απόσταση, οι αερόσακοι δεν μπορούν να σας

προσφέρουν προστασία - Κίνδυνος θανατηφόρου ατυχήματος!

• Δεν επιτρέπεται να ρυθμίζετε το τιμόνι κατά τη διάρκεια της οδήγησης!

• Για λόγους ασφαλείας, ο μοχλός πρέπει να είναι πάντα ανεβασμένος

μέχρι τέρμα. Διαφορετικά, η θέση του τιμονιού μπορεί να αλλάξει κατά

λάθος κατά την οδήγηση - Κίνδυνος ατυχήματος!

Ρύθμιση ύψους ζώνης ασφαλείας

Εικ. 5 Μπροστινό κάθισμα:

Ρύθμιση ύψους ζώνης

ασφαλείας

– Για να ρυθμίσετε το ύψος της ζώνης, πιέστε την κρεμάστρα και

ανεβάστε ή κατεβάστε την ⇒ εικ. 5.

– Μετά τη ρύθμιση, βεβαιωθείτε ότι η κρεμάστρα έχει σταθεροποιηθεί

καλά, τραβώντας απότομα τη ζώνη.

Για περισσότερες σημειώσεις ⇒ σελίδα 146, «Ρύθμιση ύψους ζωνών ασφαλείας

στα μπροστινά καθίσματα».

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

Οι Συνοπτικές Οδηγίες Χρήσης 15

Ρυθμίστε τη ζώνη με τέτοιο τρόπο, ώστε το διαγώνιο τμήμα της ζώνης να

περνάει πάνω από το μέσο περίπου του ώμου - σε καμιά περίπτωση πάνω

στον λαιμό!

Ρύθμιση μπροστινών καθισμάτων

Κατά μήκος ρύθμιση των καθισμάτων

Καθ΄ ύψος ρύθμιση καθισμάτων*

A3

Ρύθμιση κλίσης πλάτης καθίσματος

Για περισσότερες σημειώσεις ⇒ σελίδα 70, «Ρύθμιση μπροστινών καθισμάτων».

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

Εικ. 6 Χειριστήρια στο

κάθισμα

Η ρύθμιση του καθίσματος του οδηγού επιτρέπεται να γίνεται μόνο εφόσον

το αυτοκίνητο είναι ακινητοποιημένο - Κίνδυνος ατυχήματος!

Χειρισμός Ασφάλεια Οδήγηση Συντήρηση Αυτοβοήθεια Τεχνικά χαρακτηριστικά

A1

A2


16

Οι Συνοπτικές Οδηγίες Χρήσης

Ηλεκτρική ρύθμιση εξωτερικών καθρεφτών*

Θέρμανση εξωτερικών καθρεφτών

Ρύθμιση αριστερού εξωτερικού καθρέφτη

Ρύθμιση δεξιού καθρέφτη

Απενεργοποίηση ηλεκτρικής ρύθμισης

Για περισσότερες σημειώσεις ⇒ σελίδα 68, «Καθρέφτες».

Εικ. 7 Εσωτερική επένδυση

πόρτας: Περιστροφικό

κουμπί

Άναμμα και σβήσιμο φώτων

Σβήσιμο όλων των φώτων

Άναμμα φώτων θέσης (μικρών)


Άναμμα φώτων διασταύρωσης (μεσαίων) ή φώτων πορείας

(μεγάλων)

Προβολείς ομίχλης*

Πίσω φως ομίχλης

Εικ. 8 Ταμπλό: Διακόπτης

φώτων

Για περισσότερες σημειώσεις ⇒ σελίδα 58, «Άναμμα και σβήσιμο φώτων».


Μοχλός δεικτών κατεύθυνσης και μεγάλων φώτων

A

AB

AC

Δείκτης κατεύθυνσης (φλας) δεξιά

Δείκτης κατεύθυνσης (φλας) αριστερά

Εναλλαγή μεταξύ μεσαίων και μεγάλων φώτων

AD Φωτεινό σήμα

Για περισσότερες σημειώσεις ⇒ σελίδα 62, «Μοχλός για δείκτες κατεύθυνσης

(φλας) και φώτα πορείας ».

Μοχλός υαλοκαθαριστήρων

Εικ. 9 Μοχλός δεικτών

κατεύθυνσης και μεγάλων

φώτων

Εικ. 10 Μοχλός

υαλοκαθαριστήρων

Διακόπτης για διακοπτόμενο σκούπισμα

Υαλοκαθαριστήρες απενεργοποιημένοι

Διακοπτόμενο σκούπισμα

Αργό σκούπισμα

Γρήγορο σκούπισμα

Μεμονωμένο σκούπισμα

Πλύσιμο και σκούπισμα

Σκούπισμα πίσω κρυστάλλου*

Διακοπτόμενο σκούπισμα - ανά 6 δευτερόλεπτα

Πλύσιμο και σκούπισμα

Οι Συνοπτικές Οδηγίες Χρήσης 17

Για περισσότερες σημειώσεις ⇒ σελίδα 65, «Υαλοκαθαριστήρες».

Ηλεκτρικά παράθυρα*

Πλήκτρο παραθύρου στην πόρτα του οδηγού

Πλήκτρο παραθύρου στην πόρτα του συνοδηγού

Πλήκτρο παραθύρου στη δεξιά πίσω πόρτα*

AD

Πλήκτρο παραθύρου στην αριστερή πίσω πόρτα*

Χειρισμός Ασφάλεια Οδήγηση Συντήρηση Αυτοβοήθεια Τεχνικά χαρακτηριστικά

A

A0

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A

AB

AC

Εικ. 11 Πλήκτρα στην πόρτα

του οδηγού


18

AS

Οι Συνοπτικές Οδηγίες Χρήσης

Διακόπτης ασφαλείας*

Για περισσότερες σημειώσεις ⇒ σελίδα 53, «Πλήκτρα ηλεκτρικών παραθύρων».

Ανεφοδιασμός

Εικ. 12 Πίσω δεξιά πλευρά

του αυτοκινήτου: Κάλυμμα

του ρεζερβουάρ

Εικ. 13 Κάλυμμα

ρεζερβουάρ με ξεβιδωμένη

τάπα

– Ανοίξτε το κάλυμμα του ρεζερβουάρ με το χέρι ⇒ εικ. 12.

– Ξεκλειδώστε την τάπα του ρεζερβουάρ, στρέφοντας το κλειδί του

αυτοκινήτου προς τα αριστερά (ισχύει μόνο για αυτοκίνητα χωρίς

αυτόματο ξεκλείδωμα του καλύμματος του ρεζερβουάρ).

– Ξεβιδώστε την τάπα του ρεζερβουάρ αριστερόστροφα και

τοποθετήστε την πάνω στο ανοιχτό κάλυμμα ⇒ εικ. 13.

Για περισσότερες σημειώσεις ⇒ σελίδα 198, «Ανεφοδιασμός με καύσιμο».

Ξεκλείδωμα καπό κινητήρα

Εικ. 14 Μοχλός

ξεκλειδώματος του καπό του

κινητήρα

– Τραβήξτε τον μοχλό ξεκλειδώματος του καπό, κάτω από το ταμπλό

στην πλευρά του οδηγού ⇒ εικ.14.

Για περισσότερες σημειώσεις ⇒ σελίδα 200, «Ξεκλείδωμα καπό κινητήρα».


Άνοιγμα του καπό του κινητήρα

Εικ. 15 Μάσκα ψυγείου:

Μοχλός ασφάλισης

Εικ. 16 Σταθεροποίηση του

καπό με τη ράβδο στήριξης

– Ξεκλειδώστε το καπό του κινητήρα, τραβώντας τον μοχλό ⇒ εικ. 15.

– Αφαιρέστε τη ράβδο στήριξης από την υποδοχή της και τοποθετήστε

την στο ειδικό άνοιγμα ⇒ εικ. 16.

Για περισσότερες σημειώσεις ⇒ σελίδα 200, «Άνοιγμα και κλείσιμο χώρου

κινητήρα».

Έλεγχος στάθμης λαδιού

Aa Μη συμπληρώσετε λάδι κινητήρα.

Ενδεχομένως συμπληρώστε λάδι κινητήρα.

Ac

Πρέπει να συμπληρώσετε λάδι κινητήρα.

Για περισσότερες σημειώσεις ⇒ σελίδα 203.

Οι Συνοπτικές Οδηγίες Χρήσης 19

Εικ. 17 Βέργα ελέγχου

στάθμης λαδιού

Χειρισμός Ασφάλεια Οδήγηση Συντήρηση Αυτοβοήθεια Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ab


20

Όργανα και λυχνίες ελέγχου

Όργανα και λυχνίες ελέγχου

Γενική άποψη πίνακα οργάνων

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

Στροφόμετρο ⇒ σελίδα 20

Οθόνη:

− με ψηφιακό ρολόι ⇒ σελίδα 24

− με χιλιομετρητή συνολικών αποστάσεων ⇒ σελίδα 22

Ταχύμετρο

Ένδειξη θερμοκρασίας ψυκτικού υγρού* ⇒ σελίδα 21

Οθόνη:

− με ένδειξη διαστημάτων σέρβις ⇒ σελίδα 23

− με οθόνη πολλαπλών λειτουργιών* ⇒ σελίδα 24

− με οθόνη πληροφοριών* ⇒ σελίδα 27

Κουμπί ρύθμισης ρολογιού / επαναφοράς χιλιομετρητών

Ένδειξη αποθέματος καυσίμου ⇒ σελίδα 21

Όταν τα φώτα του αυτοκινήτου είναι αναμμένα, ο πίνακας οργάνων φωτίζεται.

Ο πίνακας οργάνων διαφέρει ανάλογα με τον εξοπλισμό του αυτοκινήτου.

Στροφόμετρο

Εικ. 18 Πίνακας οργάνων

Η αρχή της κόκκινης ζώνης του στροφόμετρου A1

⇒ εικ.18 δείχνει τον μέγιστο

επιτρεπόμενο αριθμό στροφών για στρωμένο και ζεστό κινητήρα, ανεξάρτητα

από τη σχέση μετάδοσης. Πριν η ένδειξη φτάσει σ' αυτή την περιοχή, επιλέξτε την

επόμενη μεγαλύτερη σχέση μετάδοσης ή, σε αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων,

τοποθετήστε τον μοχλό στη θέση D.

Επιλέξτε μια μικρότερη σχέση μετάδοσης όταν αντιλαμβάνεστε ότι ο κινητήρας δεν

λειτουργεί «ομαλά».


Αποφεύγετε γενικά τις υψηλές στροφές κατά το στρώσιμο του αυτοκινήτου και

πάντοτε όσο ο κινητήρας δεν έχει ακόμα φτάσει στην κανονική θερμοκρασία

λειτουργίας του ⇒ σελίδα 178.

Προσοχή!

Η βελόνα του στροφόμετρου δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να μπει στην

κόκκινη περιοχή της κλίμακας - Κίνδυνος για βλάβη στον κινητήρα!

Περιβάλλον

Η έγκαιρη επιλογή μεγαλύτερης σχέσης μετάδοσης βοηθά στη μείωση των

κατανάλωσης καυσίμου, μειώνει τον θόρυβο, συμβάλλει στην προστασία του

περιβάλλοντος και αυξάνει τη διάρκεια ζωής και την αξιοπιστία του κινητήρα.

Ένδειξη θερμοκρασίας ψυκτικού υγρού*

Η ένδειξη θερμοκρασίας του ψυκτικού υγρού A4 ⇒ σελίδα 20, εικ.18 λειτουργεί

μόνο με αναμμένη ανάφλεξη.

Για να αποφύγετε ζημιές στον κινητήρα, λάβετε υπόψη σας τις εξής σημειώσεις

σχετικά με τις περιοχές θερμοκρασίας.

Ψυχρή περιοχή

Αν η βελόνα βρίσκεται στην αριστερή πλευρά της κλίμακας*, ο κινητήρας δεν έχει

ακόμη φτάσει στην κανονική θερμοκρασία λειτουργίας του. Αποφεύγετε τις

υψηλές στροφές, το δυνατό γκάζι και την έντονη φόρτιση του κινητήρα.

Κανονική περιοχή

Ο κινητήρας έχει φτάσει στη θερμοκρασία λειτουργίας όταν η βελόνα φτάνει στη

μεσαία περιοχή της κλίμακας*. Με έντονη φόρτιση του κινητήρα και υψηλή

εξωτερική θερμοκρασία, η βελόνα μπορεί να κινηθεί προς τη δεξιά πλευρά της

περιοχής. Αυτό δεν είναι πρόβλημα, όσο δεν ανάβει το προειδοποιητικό σύμβολο

στον πίνακα οργάνων.

Αν το σύμβολο στον πίνακα οργάνων αρχίσει να αναβοσβήνει, αυτό σημαίνει

είτε ότι η θερμοκρασία του ψυκτικού υγρού είναι πολύ υψηλή, είτε ότι η στάθμη

Όργανα και λυχνίες ελέγχου 21

του ψυκτικού υγρού είναι πολύ χαμηλή. Βλέπε τις σημειώσεις ⇒ σελίδα 35,

«Θερμοκρασία/στάθμη ψυκτικού υγρού».

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

Πριν να ανοίξετε το καπό και να ελέγξετε τη στάθμη του ψυκτικού υγρού,

διαβάστε προσεκτικά τις προειδοποιητικές σημειώσεις ⇒ σελίδα 201,

«Εργασίες στον χώρο του κινητήρα».

Προσοχή!

Πρόσθετοι προβολείς και άλλα αξεσουάρ μπροστά από την είσοδο αέρα

μειώνουν την απόδοση του ψυκτικού υγρού. Με υψηλές εξωτερικές

θερμοκρασίες και έντονη φόρτιση του κινητήρα, υπάρχει τότε κίνδυνος

υπερθέρμανσης του κινητήρα!

Ένδειξη αποθέματος καυσίμου

Η ένδειξη του αποθέματος καυσίμου A7

⇒ σελίδα 20, εικ. 18 λειτουργεί μόνο με

αναμμένη ανάφλεξη.

Η χωρητικότητα του ρεζερβουάρ είναι περίπου 45 λίτρα. Όταν η βελόνα κατεβαίνει

στην κόκκινη ζώνη, θα ανάψει το προειδοποιητικό σύμβολο στον πίνακα

οργάνων. Στο σημείο αυτό, έχουν απομείνει περίπου 7 λίτρα καυσίμου. Το

σύμβολο αυτό σας υπενθυμίζει ότι πρέπει να ανεφοδιάσετε το αυτοκίνητο με

καύσιμο.

Στην οθόνη πληροφοριών* απεικονίζεται το εξής μήνυμα:

PLEASE REFUEL (ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΤΕ)

Παράλληλα ακούγεται ένα προειδοποιητικό σήμα.

Προσοχή!

Μην αφήνετε το ρεζερβουάρ να αδειάσει εντελώς! Η διαλείπουσα τροφοδοσία

καυσίμου μπορεί να προκαλέσει λανθασμένες αναφλέξεις. Υπάρχει πιθανότητα να

Χειρισμός Ασφάλεια Οδήγηση Συντήρηση Αυτοβοήθεια Τεχνικά χαρακτηριστικά


22

Όργανα και λυχνίες ελέγχου

καταλήξουν άκαυστα συστατικά του καυσίμου στο σύστημα εξαγωγής

καυσαερίων και να προκαλέσουν ζημιά στον καταλύτη.

Χιλιομετρητές

Η διανυθείσα απόσταση εκφράζεται σε χιλιόμετρα (km). Σε ορισμένα μοντέλα, η

ένδειξη εκφράζεται σε «μίλια».

Μετά σβηστή ανάφλεξη, η οθόνη δείχνει τον χιλιομετρητή συνολικών

αποστάσεων. Μετά το άναμμα της ανάφλεξης, η οθόνη δείχνει τον χιλιομετρητή

επιμέρους αποστάσεων. Μπορείτε τότε να αλλάξετε τον απεικονιζόμενο

χιλιομετρητή με το κουμπί επαναφοράς.

Κουμπί επαναφοράς

Εικ. 19 Οθόνη:

Χιλιομετρητής συνολικών

αποστάσεων

Μπορείτε να εναλλάξετε τον χιλιομετρητή επιμέρους αποστάσεων με τον

χιλιομετρητή συνολικών αποστάσεων, πιέζοντας σύντομα το κουμπί επαναφοράς

A6 ⇒ σελίδα 20, εικ. 18. Για να καταλάβετε ποιος από τους δύο χιλιομετρητές

απεικονίζεται στην οθόνη, ο χιλιομετρητής επιμέρους αποστάσεων συνοδεύεται

από τη λέξη trip ⇒ εικ. 19 πάνω από την ένδειξη της διανυθείσας απόστασης.

Μπορείτε να μηδενίσετε τον χιλιομετρητή επιμέρους αποστάσεων, κρατώντας το

κουμπί επαναφοράς A6 πατημένο για περίπου 1 δευτερόλεπτο.

Αν κρατήσετε το κουμπί επαναφοράς A6

πατημένο για περισσότερα από

3 δευτερόλεπτα, θα εμφανιστεί μια ένδειξη σχετικά με την απόσταση (σε

χιλιόμετρα) και το χρονικό διάστημα (σε μέρες) μέχρι το επόμενο σέρβις, χωρίς να

μηδενιστεί ο χιλιομετρητής επιμέρους αποστάσεων.

Ένδειξη βλάβης

Αν υπάρχει βλάβη στον πίνακα οργάνων, το πεδίο ενδείξεων του χιλιομετρητή θα

εμφανίζει διαρκώς την ένδειξη dEF. H βλάβη πρέπει να αντιμετωπιστεί το

ταχύτερο δυνατόν από συνεργείο αυτοκινήτων.

Προειδοποίηση υπερβολικής ταχύτητας*

Όταν η ταχύτητα του αυτοκινήτου υπερβαίνει τα 120 km/ώρα, ακούγεται ένα

προειδοποιητικό σήμα. Μόλις η ταχύτητα μειωθεί κάτω από αυτό το όριο

ταχύτητας, το ηχητικό σήμα παύει να ακούγεται.

Η λειτουργία αυτή υπάρχει μόνο σε μερικές χώρες.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

Για τη δική σας ασφάλεια, μη μηδενίζετε τον χιλιομετρητή επιμέρους

αποστάσεων κατά τη διάρκεια της οδήγησης.

Σημείωση

Σε αυτοκίνητα με οθόνη πληροφοριών, οι δύο χιλιομετρητές απεικονίζονται

ταυτόχρονα.


Ένδειξη διαστημάτων σέρβις

Η ένδειξη στην οθόνη μπορεί να διαφέρει σε λεπτομέρειες, ανάλογα με το μοντέλο

του αυτοκινήτου.

Ένδειξη διαστημάτων σέρβις

Περίπου 30 μέρες πριν τη λήξη του τρέχοντος διαστήματος σέρβις, εμφανίζεται

στην οθόνη του χιλιομετρητή ένα σύμβολο κλειδιού ⇒ εικ. 20. Δίπλα στο

σύμβολο κλειδιού, εμφανίζονται για 10 δευτερόλεπτα η απόσταση που απομένει

και στη συνέχεια οι μέρες που απομένουν μέχρι το γενικό σέρβις.

Στην οθόνη πληροφοριών* απεικονίζεται το εξής μήνυμα:

SERVICE IN ... KM OR ... DAYS (ΣΕΡΒΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ... KM Ή ... ΜΕΡΕΣ)

Η ένδειξη των χιλιομέτρων και ημερών που απομένουν μέχρι το επόμενο σέρβις

μειώνεται σε βήματα των 100 km ή της μίας ημέρας.

Κατά τη λήξη του διαστήματος σέρβις, αρχίζει στην οθόνη να αναβοσβήνει ένα

σύμβολο κλειδιού και το εξής κείμενο.

INSP

Στην οθόνη πληροφοριών* απεικονίζεται το εξής μήνυμα:

SERVICE NOW (ΣΕΡΒΙΣ ΤΩΡΑ)

Εικ. 20 Ένδειξη

διαστημάτων σέρβις:

Σημείωση

Η ένδειξη σβήνει περίπου 20 δευτερόλεπτα μετά το άναμμα της ανάφλεξης.

Μπορείτε να εμφανίσετε τον χιλιομετρητή επιμέρους αποστάσεων και πριν τη

Όργανα και λυχνίες ελέγχου 23

λήξη αυτής της διάρκειας, πιέζοντας το κουμπί επαναφοράς (για περισσότερο από

1 δευτερόλεπτο).

Ένδειξη απόστασης και χρόνου μέχρι τη λήξη του τρέχοντος διαστήματος

σέρβις

Μπορείτε να εμφανίσετε την ένδειξη της απόστασης και του χρόνου μέχρι τη λήξη

του τρέχοντος διαστήματος σέρβις ως εξής:

• Πιέστε το πλήκτρο επαναφοράς A6 για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα.

Στην οθόνη του χιλιομετρητή εμφανίζεται ένα σύμβολο κλειδιού . Δίπλα στο

σύμβολο κλειδιού, εμφανίζονται για 10 δευτερόλεπτα η απόσταση που απομένει

και στη συνέχεια οι μέρες που απομένουν μέχρι το γενικό σέρβις.

Επαναφορά ένδειξης διαστημάτων σέρβις

Συνιστούμε να αναθέσετε την επαναφορά της ένδειξης σε συνεργείο αυτοκινήτων.

Το συνεργείο:

• αφού ολοκληρώσει την αντίστοιχη επιθεώρηση, επαναφέρει τη μνήμη της

ένδειξης,

• σημειώνει την επαναφορά της ένδειξης στο Βιβλίο Συντήρησης,

• τοποθετεί ένα αυτοκόλλητο στην αριστερή πλευρά του πίνακα οργάνων, όπου

αναγράφεται η προθεσμία του επόμενου σέρβις,

Αν θέλετε, μπορείτε να επαναφέρετε την ένδειξη διαστημάτων σέρβις με το κουμπί

επαναφοράς A6

με τον εξής τρόπο:

• Με σβηστή ανάφλεξη, πιέστε το κουμπί επαναφοράς και κρατήστε το

πατημένο.

• Ανάψτε την ανάφλεξη, αφήστε το κουμπί επαναφοράς και στρέψτε το κουμπί

επαναφοράς προς τα δεξιά. Οι ενδείξεις των διαστημάτων σέρβις μηδενίζονται.

Προσοχή!

Σας συνιστούμε να μην επαναφέρετε μόνος σας τις ενδείξεις των διαστημάτων

σέρβις. Κάποιο λάθος στη ρύθμιση των διαστημάτων σέρβις μπορεί να σταθεί

αιτία για βλάβη στο αυτοκίνητό σας.

Χειρισμός Ασφάλεια Οδήγηση Συντήρηση Αυτοβοήθεια Τεχνικά χαρακτηριστικά


24

Όργανα και λυχνίες ελέγχου

Σημείωση

• Μην επαναφέρετε ποτέ την ένδειξη ανάμεσα στα σέρβις, γιατί η ένδειξη θα

είναι εσφαλμένη.

• Οι τιμές των ενδείξεων σέρβις διατηρούνται στη μνήμη, ακόμη κι αν

αποσυνδεθεί η μπαταρία.

• Εάν, στα πλαίσια μιας επισκευής, αντικατασταθεί ο πίνακας οργάνων, οι

ενδείξεις των διαστημάτων σέρβις πρέπει να προγραμματιστούν εκ νέου. Ο

προγραμματισμός πρέπει να γίνει από συνεργείο αυτοκινήτων.

• Μετά από επαναφορά της ένδειξης των μεταβλητών διαστημάτων σέρβις

(QG1) με το κουμπί επαναφοράς, τα δεδομένα θα εμφανίζονται με τον ίδιο τρόπο

όπως στα αυτοκίνητα με σταθερά διαστήματα σέρβις (QG2). Για τον λόγο αυτό

συνιστούμε να αναθέσετε την επαναφορά της ένδειξης διαστημάτων σέρβις σε

συνεργείο αυτοκινήτων, όπου πραγματοποιείται με ειδικό όργανο για τον έλεγχο

του αυτοκινήτου.

• Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα διαστήματα σέρβις, βλέπε το

Βιβλίο Συντήρησης.

• Επαναφορά της ένδειξης διαστημάτων σέρβις είναι δυνατή μόνο όταν η

οθόνη του πίνακα οργάνων δείχνει μήνυμα για το σέρβις, ή τουλάχιστον μια

προειδοποίηση.

Ψηφιακό ρολόι

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα με το κουμπί επαναφοράς αριστερά

κάτω από το ταχύμετρο ⇒ σελίδα 20, εικ.18.

Ρύθμιση ώρας

– Στρέψτε το κουμπί επαναφοράς προς τα αριστερά.

Ρύθμιση λεπτών

– Στρέψτε το κουμπί επαναφοράς προς τα δεξιά.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

Για λόγους ασφάλειας, μη ρυθμίζετε το ρολόι κατά τη διάρκεια της

οδήγησης, αλλά μόνο όταν το αυτοκίνητο είναι σταματημένο.

Οθόνη πολλαπλών λειτουργιών (υπολογιστής

ταξιδίου)*

Εισαγωγή

Ανάλογα με τον εξοπλισμό του αυτοκινήτου, οι ενδείξεις εμφανίζονται είτε στην

οθόνη ⇒ σελίδα 25, εικ. 21 είτε στην οθόνη πληροφοριών ⇒ σελίδα 27, εικ. 24.

Ο οθόνη πολλαπλών λειτουργιών δίνει μια σειρά από χρήσιμες πληροφορίες:

Εξωτερική θερμοκρασία ⇒ σελίδα 26

Αυτονομία ⇒ σελίδα 26

Στιγμιαία κατανάλωση καυσίμου ⇒ σελίδα 27

Μέση κατανάλωση καυσίμου ⇒ σελίδα 27

Χρόνος ταξιδίου ⇒ σελίδα 27

Διανυθείσα απόσταση ⇒ σελίδα 27

Μέση ταχύτητα ⇒ σελίδα 27

Σημείωση

Σε ορισμένες χώρες, οι ενδείξεις εκφράζονται σε μονάδες του αγγλοσαξονικού

συστήματος.


Μνήμη

Η οθόνη πολλαπλών λειτουργιών είναι εφοδιασμένη με δύο αυτόματες μνήμες. Ο

αριθμός της απεικονιζόμενης μνήμης φαίνεται στη μέση του πεδίου ενδείξεων

⇒ εικ.21.

Όταν στην οθόνη φαίνεται ο αριθμός 1, απεικονίζονται τα δεδομένα της μνήμης

επιμέρους αποστάσεων (μνήμη 1). Όταν φαίνεται ο αριθμός 2, απεικονίζονται τα

δεδομένα της μνήμης συνολικών αποστάσεων (μνήμη 2).

Η εναλλαγή από τη μία μνήμη στην άλλη γίνεται με το πλήκτρο AB ⇒ εικ.22.

Μνήμη επιμέρους αποστάσεων (μνήμη 1)

Στη μνήμη επιμέρους αποστάσεων συγκεντρώνονται δεδομένα από το άναμμα

μέχρι το σβήσιμο της ανάφλεξης. Αν συνεχίσετε το ταξίδι εντός 2 ωρών μετά το

σβήσιμο της ανάφλεξης, τα νέα δεδομένα που θα προκύψουν λαμβάνονται

υπόψη στον υπολογισμό των πληροφοριών. Αντιθέτως, αν διακόψετε το ταξίδι

σας για διάστημα άνω των 2 ωρών, τα περιεχόμενα της μνήμης διαγράφονται

αυτόματα.

Μνήμη συνολικών αποστάσεων (μνήμη 2)

Εικ. 21 Πίνακας οργάνων:

Οθόνη πολλαπλών

λειτουργιών

Η μνήμη συνολικών αποστάσεων συγκεντρώνει τα δεδομένα από έναν

οποιονδήποτε αριθμό επιμέρους διαδρομών, μέχρι να συμπληρωθεί χρόνος

οδήγησης 100 ωρών ή απόσταση 10.000 km. Σε περίπτωση υπέρβασης μίας από

τις παραπάνω τιμές, η μνήμη διαγράφεται και αρχίζει νέος υπολογισμός

δεδομένων.

Όργανα και λυχνίες ελέγχου 25

Αντίθετα με τη μνήμη επιμέρους αποστάσεων, η μνήμη συνολικών αποστάσεων

δεν διαγράφεται όταν διακόπτετε το ταξίδι σας για παραπάνω από 2 ώρες.

Σημείωση

Κατά την αποσύνδεση της μπαταρίας, όλα τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα

στις μνήμες διαγράφονται.

Χειρισμός

Ο διακόπτης A και το πλήκτρο AB βρίσκονται στη λαβή του μοχλού των

υαλοκαθαριστήρων ⇒ εικ.22.

Επιλογή μνήμης

– Μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή μνήμη με ένα σύντομο πάτημα

του πλήκτρου AB .

Επιλογή λειτουργίας

Εικ. 22 Οθόνη πολλαπλών

λειτουργιών: Χειριστήρια

– Πιέστε το πάνω ή κάτω μέρος του διακόπτη A

. Με τον τρόπο αυτό,

ενεργοποιείτε διαδοχικά τις διάφορες λειτουργίες της ένδειξης

πολλαπλών λειτουργιών.

Χειρισμός Ασφάλεια Οδήγηση Συντήρηση Αυτοβοήθεια Τεχνικά χαρακτηριστικά


26

Όργανα και λυχνίες ελέγχου

Μηδενισμός ένδειξης

– Επιλέξτε την επιθυμητή μνήμη.

– Πιέστε το πλήκτρο AB για περισσότερο από 1 δευτερόλεπτο.

Με το πλήκτρο AB μηδενίζονται οι εξής τιμές της μνήμης που διαλέξατε:

• μέση κατανάλωση καυσίμου,

• διανυθείσα απόσταση,

• μέση ταχύτητα,

• χρόνος ταξιδίου.

Η χρήση της οθόνης πολλαπλών λειτουργιών είναι δυνατή μόνο με αναμμένη

ανάφλεξη. Μετά το άναμμα της ανάφλεξης, θα εμφανιστεί η τελευταία ένδειξη

που είχατε επιλέξει πριν σβήσετε τη μηχανή.

Σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος κάτω των +4 °C, η ένδειξη της εξωτερικής

θερμοκρασίας συνοδεύεται από ένα σύμβολο χιονονιφάδας (προειδοποίηση για

ολισθηρό οδόστρωμα) ⇒ εικ.23 και ακούγεται ένα προειδοποιητικό σήμα*

διάρκειας 10 δευτερολέπτων. Το σύμβολο χιονονιφάδας προειδοποιεί τον οδηγό,

ότι μπορεί να έχει σχηματιστεί πάγος πάνω στον δρόμο. Μετά από 10

δευτερόλεπτα, η ένδειξη επανέρχεται στη λειτουργία που είχε επιλεγεί πριν την

εμφάνιση της προειδοποίησης.

Εξωτερική θερμοκρασία

Εικ. 23 Οθόνη πολλαπλών

λειτουργιών: Εξωτερική

θερμοκρασία

Με αναμμένη ανάφλεξη, η οθόνη δείχνει την εξωτερική θερμοκρασία.

Η σωστή τιμή εμφανίζεται με καθυστέρηση περίπου 5 λεπτών. Όταν το

αυτοκίνητο είναι σταματημένο ή κινείται με πολύ χαμηλή ταχύτητα, η

απεικονιζόμενη τιμή μπορεί να είναι λίγο πιο υψηλή από την πραγματική

θερμοκρασία λόγω της θερμότητας που εκπέμπεται από τον κινητήρα.

Σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος κάτω των +4 °C, η ένδειξη της εξωτερικής

θερμοκρασίας συνοδεύεται από ένα σύμβολο χιονονιφάδας (προειδοποίηση για

ολισθηρό οδόστρωμα) ⇒ εικ. 23 και ακούγεται ένα προειδοποιητικό σήμα*

διάρκειας 10 δευτερολέπτων.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

Για να είστε σίγουρος ότι το οδόστρωμα δεν είναι παγωμένο, μη βασιστείτε

μόνο στην ένδειξη εξωτερικής θερμοκρασίας. Έχετε υπόψη σας ότι μπορεί

να σχηματίζεται πάγος στο οδόστρωμα, ακόμη κι όταν η εξωτερική

θερμοκρασία κυμαίνεται γύρω στους +4 °C - Κίνδυνος ολισθηρότητας του

οδοστρώματος!

Σημείωση

Κατά την απεικόνιση μηνυμάτων πλοήγησης, δεν απεικονίζεται η εξωτερική

θερμοκρασία. Για να την εμφανίσετε, πρέπει να την ενεργοποιήσετε από το μενού

(ισχύει για αυτοκίνητα με σύστημα πλοήγησης και οθόνη πληροφοριών).

Αυτονομία

Στην οθόνη εμφανίζεται μια εκτίμηση της αυτονομίας, εκφρασμένη σε χιλιόμετρα.

Πρόκειται για την απόσταση που το αυτοκίνητό σας μπορεί να διανύσει με τα

καύσιμα που υπάρχουν στο ρεζερβουάρ, με βάση τον μέχρι τότε τρόπο οδήγησής

σας. Η ένδειξη ενημερώνεται σε βήματα των 10 km.

Ο υπολογισμός της αυτονομίας βασίζεται στην κατανάλωση καυσίμων κατά τα

τελευταία 50 km. Όσο πιο οικονομικά οδηγείτε, τόσο αυξάνεται και η αυτονομία.

Μετά από επαναφορά της ένδειξης (λόγω αποσύνδεσης της μπαταρίας), η τιμή θα

εμφανιστεί μόνο αφού πρώτα διανύσετε απόσταση 50 km.


Στιγμιαία κατανάλωση καυσίμου

Στην οθόνη φαίνεται η στιγμιαία κατανάλωση καυσίμου σε λίτρα/100 km. Με

βάση την ένδειξη αυτή μπορείτε να προσαρμόσετε τον τρόπο οδήγησής σας στην

επιθυμητή κατανάλωση.

Όταν το αυτοκίνητο είναι στάσιμο ή κινείται με χαμηλή ταχύτητα, η τιμή δείχνει την

κατανάλωση σε λίτρα/ώρα.

Μέση κατανάλωση καυσίμου

Στην οθόνη φαίνεται η μέση κατανάλωση καυσίμου σε λίτρα/100 km από την

τελευταία φορά που διαγράψατε τη μνήμη ⇒ σελίδα 25. Με βάση την ένδειξη

αυτή μπορείτε να προσαρμόσετε τον τρόπο οδήγησής σας στην επιθυμητή

κατανάλωση.

Αν θέλετε να μετρήσετε τη μέση κατανάλωση καυσίμου για ένα ορισμένο χρονικό

διάστημα, πρέπει πριν από την μέτρηση να σβήσετε τη μνήμη με το πλήκτρο AB

⇒ σελίδα 25, εικ.22. Μετά τη διαγραφή της μνήμης, η οθόνη θα δείξει παύλες

κατά τα πρώτα 300 μέτρα.

Κατά τη διάρκεια της οδήγησης, η τιμή ενημερώνεται ανά 5 δευτερόλεπτα.

Σημείωση

Δεν υπάρχει ένδειξη της ποσότητας καυσίμου που καταναλώθηκε.

Χρόνος οδήγησης

Στην οθόνη φαίνεται ο χρόνος που πέρασε από την τελευταία φορά που

διαγράψατε τη μνήμη ⇒ σελίδα 25. Αν θέλετε να μετρήσετε τον χρόνο ταξιδίου

από κάποια συγκεκριμένη στιγμή και έπειτα, σβήστε τη μνήμη κατά τη στιγμή που

θέλετε να ξεκινήσει η μέτρηση, πιέζοντας το πλήκτρο AB ⇒ σελίδα 25, εικ.22.

Ο μέγιστος χρόνος ένδειξης και των δύο μνημών είναι 99 ώρες και 59 λεπτά. Κατά

την υπέρβαση αυτής της τιμής, η ένδειξη μηδενίζεται.

Διανυθείσα απόσταση

Όργανα και λυχνίες ελέγχου 27

Στην οθόνη φαίνεται η απόσταση που διανύσατε από την τελευταία φορά που

διαγράψατε τη μνήμη ⇒ σελίδα 25. Αν θέλετε να προσδιορίσετε τη διανυθείσα

απόσταση από κάποια συγκεκριμένη στιγμή και έπειτα, σβήστε τη μνήμη κατά τη

στιγμή που θέλετε να ξεκινήσει η μέτρηση, πιέζοντας το πλήκτρο AB ⇒ σελίδα 25,

εικ. 22.

Η μέγιστη ένδειξη και των δύο μνημών είναι 9 999 km. Κατά την υπέρβαση αυτής

της τιμής, η ένδειξη μηδενίζεται.

Μέση ταχύτητα

Στην οθόνη φαίνεται η μέση ταχύτητα σε χιλιόμετρα ανά ώρα (km/h) από την

τελευταία φορά που διαγράψατε τη μνήμη ⇒ σελίδα 25. Αν θέλετε να

προσδιορίσετε τη μέση ταχύτητα για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, πρέπει πριν

από την μέτρηση να σβήσετε τη μνήμη με το πλήκτρο AB ⇒ σελίδα 25, εικ. 22.

Μετά τη διαγραφή της μνήμης, η οθόνη θα δείξει παύλες κατά τα πρώτα 100

μέτρα.

Οθόνη πληροφοριών*

Εισαγωγή

Εικ. 24 Πίνακας οργάνων:

Οθόνη πληροφοριών

Χειρισμός Ασφάλεια Οδήγηση Συντήρηση Αυτοβοήθεια Τεχνικά χαρακτηριστικά


28

Όργανα και λυχνίες ελέγχου

Η οθόνη πληροφοριών σάς ενημερώνει με έναν ιδιαίτερα εύχρηστο τρόπο σχετικά

με την τρέχουσα κατάσταση του αυτοκινήτου σας. Επιπλέον η οθόνη

πληροφοριών (ανάλογα με τον εξοπλισμό του αυτοκινήτου) απεικονίζει δεδομένα

από το ραδιόφωνο, την οθόνη πολλαπλών λειτουργιών και το σύστημα

πλοήγησης.

Όσο η ανάφλεξη είναι αναμμένη και κατά τη διάρκεια της οδήγησης, ελέγχονται

διαρκώς ορισμένες λειτουργίες και καταστάσεις του αυτοκινήτου.

Τυχόν ανωμαλίες, επισκευές που πρέπει να γίνουν άμεσα και άλλες υποδείξεις

επισημαίνονται με κόκκινα ⇒ σελίδα 30 και κίτρινα σύμβολα ⇒ σελίδα 30.

Το άναμμα του συμβόλου συνοδεύεται από ένα ηχητικό σήμα προειδοποίησης.

Στην οθόνη απεικονίζονται επίσης διάφορες πληροφορίες και προειδοποιήσεις

⇒ σελίδα 31.

Τα κείμενα που εμφανίζονται στην οθόνη είναι γραμμένα σε μία από τις εξής

γλώσσες:

Τσέχικα, αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά, ιταλικά, ισπανικά, πορτογαλικά.

Μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα από το μενού της οθόνης

πληροφοριών.

Στην οθόνη πληροφοριών μπορούν να εμφανιστούν (ανάλογα με τον εξοπλισμό

του αυτοκινήτου) οι ακόλουθες ενδείξεις:

Μενού ⇒ σελίδα 28

Προειδοποίηση για ανοιχτή πόρτα, καπό χώρου

αποσκευών ή καπό κινητήρα

⇒ σελίδα 29

Ένδειξη διαστημάτων σέρβις ⇒ σελίδα 23

Τηλέφωνο ⇒ σελίδα 122

Θέσεις μοχλού επιλογής σε αυτόματο κιβώτιο 6

σχέσεων

⇒ σελίδα 115

Μενού

Εικ. 25 Οθόνη

πληροφοριών: Μενού

Εικ. 26 Οθόνη

πληροφοριών: Χειριστήρια

– Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το μενού, πιέζοντας τον διακόπτη

⇒ εικ. 26 για τουλάχιστον 1 δευτερόλεπτο.

– Με τον διακόπτη A μπορείτε να επιλέξετε τις πληροφορίες που

θέλετε να απεικονίζονται. Η πληροφορία που επιλέγετε θα

εμφανιστεί, πατώντας σύντομα το πλήκτρο AB ή απελευθερώνοντας

το πλήκτρο A

(μετά από περίπου 4 δευτερόλεπτα).

Ανάλογα με τον εξοπλισμό του αυτοκινήτου, μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα στις

εξής πληροφορίες:

A


MFD (ΟΘΟΝΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ) ⇒ σελίδα 24

VEH. STATUS (ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ) ⇒ σελίδα 29

NAVIGATION (ΠΛΟΗΓΗΣΗ)

LANGUAGE (ΓΛΩΣΣΑ) ⇒ σελίδα 27

DISPLAY OFF (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΟΘΟΝΗΣ)

Αν επιλέξετε DISPLAU OFF (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΟΘΟΝΗΣ), η οθόνη θα

απενεργοποιηθεί. Για να ενεργοποιήσετε πάλι την οθόνη, πιέστε τον διακόπτη

για τουλάχιστον 1 δευτερόλεπτο..

Αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην κατάσταση του αυτοκινήτου (π.χ.

προειδοποίηση για χαμηλή στάθμη καυσίμου), το κείμενο VEH. STATUS

(ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ) στο μενού αναβοσβήνει. Όταν επιλέγετε

VEH. STATUS (ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ), εμφανίζεται η πρώτη από τις

προειδοποιήσεις. Πατώντας τον διακόπτη μπορείτε να εμφανίσετε και άλλες

καταστάσεις λειτουργίας που απαιτούν την προσοχή σας (π.χ. χαμηλή στάθμη στο

δοχείο νερού για το πλύσιμο του παρμπρίζ).

Η χρήση του εργοστασιακού συστήματος πλοήγησης* περιγράφεται σε ένα

χωριστό εγχειρίδιο που έχετε λάβει κατά την αγορά του αυτοκίνητου σας.

Προειδοποίηση για ανοιχτή πόρτα, καπό του χώρου αποσκευών

ή καπό κινητήρα

Εικ. 27 Οθόνη

πληροφοριών:

Προειδοποίηση για ανοιχτή

πόρτα

A

Όργανα και λυχνίες ελέγχου 29

Η προειδοποίηση για ανοιχτή πόρτα, καπό του χώρου αποσκευών ή καπό του

κινητήρα ανάβει όταν κάποια από τις πόρτες, το καπό του χώρου αποσκευών ή το

καπό του κινητήρα δεν είναι καλά κλεισμένο. Το σύμβολο δείχνει την πόρτα που

δεν έχει κλείσει, το καπό του χώρου αποσκευών ή το καπό του κινητήρα

⇒ εικ. 27.

Το σύμβολο σβήνει μόλις κλείσουν οι πόρτες, το καπό του χώρου αποσκευών και

το καπό του κινητήρα.

Αν κάποια πόρτα ή το καπό του αποσκευών είναι ανοιχτό και η ταχύτητα του

αυτοκινήτου υπερβαίνει τα 6 km/ώρα, ακούγεται επιπλέον ένα προειδοποιητικό

σήμα.

Αυτοδιάγνωση

Κατάσταση αυτοκινήτου

Το σύστημα αυτοδιάγνωσης ελέγχει ορισμένες λειτουργίες και συστήματα του

αυτοκινήτου ως προς την κατάστασή τους. Ο έλεγχος γίνεται σε διαρκή βάση όσο

η ανάφλεξη είναι αναμμένη, είτε το αυτοκίνητο είναι σταματημένο είτε κινείται.

Στην οθόνη του πίνακα οργάνων απεικονίζονται βλάβες, επείγουσες επισκευές,

αναγκαίες εργασίες σέρβις και άλλες πληροφορίες. Οι ενδείξεις αυτές χωρίζονται

σε κόκκινα και κίτρινα σύμβολα, ανάλογα με την προτεραιότητά τους.

Τα κόκκινα σύμβολα επισημαίνουν κινδύνους (προτεραιότητα 1), ενώ τα κίτρινα

σύμβολα έχουν την έννοια της προειδοποίησης (προτεραιότητα 2). Τα σύμβολα

συνοδεύονται από μηνύματα προς τον οδηγό ⇒ σελίδα 31.

Ελέγξτε τα μηνύματα βλάβης το ταχύτερο δυνατόν. Αν υπάρχουν περισσότερα από

ένα μηνύματα βλάβης ταυτόχρονα, τα σύμβολα εμφανίζονται διαδοχικά και

ανάβουν για περίπου 10 δευτερόλεπτα το καθένα.

Τα μηνύματα βλάβης απεικονίζονται και αποθηκεύονται στο μενού VEH. STATUS

(ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ).

Αν στο μενού αναβοσβήνει η ένδειξη VEH. STATUS (ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ),

τότε υπάρχει τουλάχιστον ένα μήνυμα βλάβης. Αν υπάρχουν περισσότερα ένα

μηνύματα βλάβης, τότε η οθόνη δείχνει π.χ. STATUS 1/2 (ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1/2). Αυτό

σημαίνει ότι απεικονίζεται το πρώτο από συνολικά δύο μηνύματα βλάβης.

Χειρισμός Ασφάλεια Οδήγηση Συντήρηση Αυτοβοήθεια Τεχνικά χαρακτηριστικά


30

Όργανα και λυχνίες ελέγχου

Πιέστε το πλήκτρο A για να εμφανίσετε στη σειρά τα διάφορα μηνύματα βλάβης.

Αν παρουσιαστεί βλάβη, τότε εκτός από την ένδειξη του συμβόλου και του

κειμένου, ακούγεται παράλληλα ένα προειδοποιητικό σήμα:

• προτεραιότητα 1 - τρία προειδοποιητικά σήματα,

• προτεραιότητα 2 – ένα προειδοποιητικό σήμα.

Κόκκινα σύμβολα

Ένα κόκκινο σύμβολο επισημαίνει έναν κίνδυνο.

Αν εμφανιστεί κόκκινο σύμβολο στην οθόνη, ενεργήστε ως εξής:

– Σταματήστε το αυτοκίνητο.

– Σβήστε τον κινητήρα.

– Ελέγξτε τις σχετικές λειτουργίες.

– Αν χρειαστεί, καλέστε τεχνική βοήθεια.

Παραδείγματα κόκκινων συμβόλων:

Εικ. 28 Οθόνη

πληροφοριών: Χαμηλή

πίεση λαδιού


Πολύ χαμηλή στάθμη ψυκτικού υγρού / Πολύ

υψηλή θερμοκρασία ψυκτικού υγρού

⇒ σελίδα 35

Πολύ χαμηλή πίεση λαδιού ⇒ σελίδα 36

Κατά την εμφάνιση των κόκκινων συμβόλων ακούγονται τρία διαδοχικά

προειδοποιητικά σήματα.

Αν υπάρχουν περισσότερες από μία βλάβες της προτεραιότητας 1, τότε τα

σύμβολα θα εμφανίζονται διαδοχικά σε διαστήματα περίπου 5 δευτερόλέπτων.

Κίτρινα σύμβολα

Ένα κίτρινο σύμβολο έχει την έννοια της προειδοποίησης..

Παραδείγματα κίτρινων συμβόλων:
Πολύ μικρό απόθεμα καυσίμου ⇒ σελίδα 36

Έλεγχος στάθμης λαδιού, βλάβη αισθητήρα

λαδιού

Εικ. 29 Οθόνη

πληροφοριών: Πολύ μικρό

απόθεμα καυσίμου

⇒ σελίδα 36

Χαμηλή στάθμη νερού πλυσίματος ⇒ σελίδα 37


Κατά την εμφάνιση των κίτρινων συμβόλων ακούγεται ένα προειδοποιητικό

σήμα.

Λυχνίες ελέγχου

Συνοπτική περιγραφή

Οι λυχνίες ελέγχου δείχνουν ορισμένες λειτουργίες ή βλάβες του αυτοκινήτου.

Δείκτες κατεύθυνσης (φλας), αριστερά ⇒ σελίδα 33

Δείκτες κατεύθυνσης (φλας), δεξιά ⇒ σελίδα 33

Φώτα πορείας (μεγάλα) ⇒ σελίδα 33

Όργανα και λυχνίες ελέγχου 31

Αν υπάρχουν περισσότερες από μία βλάβες της προτεραιότητας 2, τότε τα

σύμβολα θα εμφανίζονται διαδοχικά σε διαστήματα περίπου 10 δευτερόλέπτων.

Ελέγξτε το ταχύτερο δυνατόν τη σχετική λειτουργία.

Εικ. 30 Πίνακας οργάνων με λυχνίες ελέγχου

Φώτα διασταύρωσης (μεσαία) ⇒ σελίδα 33

Πίσω φως ομίχλης ⇒ σελίδα 33

Γεννήτρια ⇒ σελίδα 33

Χειρισμός Ασφάλεια Οδήγηση Συντήρηση Αυτοβοήθεια Τεχνικά χαρακτηριστικά


32

Όργανα και λυχνίες ελέγχου

Προβολείς ομίχλης* ⇒ σελίδα 33

Προσαρμοζόμενα φώτα στροφής* ⇒ σελίδα 33

Ηλεκτροϋδραυλικό τιμόνι ⇒ σελίδα 34

Έλεγχος ηλεκτρονικού εγκεφάλου κινητήρα

(μόνο για βενζινοκινητήρες)Προθέρμανση (μόνο για

πετρελαιοκινητήρες)

⇒ σελίδα 34

⇒ σελίδα 34

Δείκτες κατεύθυνσης (φλας) για αυτοκίνητα

με ρυμουλκούμενο*

⇒ σελίδα 35

Θερμοκρασία / στάθμη ψυκτικού υγρού ⇒ σελίδα 35


Ηλεκτρονική ασφάλεια εκκίνησης (Immobilizer)

⇒ σελίδα 35

Απόθεμα καυσίμου ⇒ σελίδα 36

Πίεση λαδιού κινητήρα ⇒ σελίδα 36

Στάθμη λαδιού κινητήρα ⇒ σελίδα 36

Ανοιχτή πόρτα* ⇒ σελίδα 37


Στάθμη υγρού στο σύστημα πλυσίματος

των κρυστάλλων*

⇒ σελίδα 37

Σύστημα ελέγχου καυσαερίων ⇒ σελίδα 37

Σύστημα ελέγχου πρόσφυσης (ASR)* ⇒ σελίδα 37

Πίεση ελαστικών* ⇒ σελίδα 37


Μπλοκάρισμα μοχλού επιλογής* (αυτόματο

κιβώτιο ταχυτήτων)

⇒ σελίδα 38

Ηλεκτρονικό πρόγραμμα ευστάθειας (ESP)* ⇒ σελίδα 38


Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών

(ABS)*

⇒ σελίδα 38

Σύστημα πέδησης ⇒ σελίδα 39

Αερόσακοι ⇒ σελίδα 40


Φίλτρο σωματιδίων πετρελαίου* (μόνο για

πετρελαιοκινητήρες)

⇒ σελίδα 40

Υπενθύμιση χρήσης ζωνών ασφαλείας* ⇒ σελίδα 41

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

• Αν δεν δώσετε την απαιτούμενη σημασία στις λυχνίες ελέγχου που

ανάβουν και στις σχετικές περιγραφές και προειδοποιήσεις, μπορεί να

προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί ή ζημιές στο αυτοκίνητο.

• Ο χώρος του κινητήρα είναι μια επικίνδυνη περιοχή. Κατά την εκτέλεση

εργασιών στον χώρο του κινητήρα, π.χ. κατά τον έλεγχο και τη συμπλήρωση

των υγρών, μπορούν να προκληθούν τραυματισμοί και εγκαύματα, ενώ

επίσης υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος και πυρκαγιάς. Διαβάστε προσεκτικά

τις προειδοποιητικές σημειώσεις ⇒ σελίδα 201.

Σημείωση

• Η διάταξη των λυχνιών ελέγχου εξαρτάται από το μοντέλο του αυτοκινήτου και

τον τύπο του κινητήρα. Τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται στις παρακάτω

περιγραφές είναι τα ίδια με αυτά που βλέπετε στις λυχνίες ελέγχου του πίνακα

οργάνων.


• Ανάλογα με τη σοβαρότητά τους, οι βλάβες επισημαίνονται στην οθόνη του

πίνακα οργάνων με κόκκινα σύμβολα (προτεραιότητα 1 - κίνδυνος) ή με κίτρινα

σύμβολα (προτεραιότητα 2 - προειδοποίηση).

Δείκτες κατεύθυνσης (φλας)

Ανάλογα με τη θέση του μοχλού, αναβοσβήνει η αριστερή ή δεξιά λυχνία

ελέγχου.

Αν υπάρχει βλάβη σε κάποιον από τους δείκτες κατεύθυνσης (φλας), η λυχνία

αναβοσβήνει με διπλάσια περίπου συχνότητα. Αυτό δεν ισχύει κατά τη χρήση

ρυμουλκούμενου.

Κατά την ενεργοποίηση των φώτων έκτακτης ανάγκης (αλάρμ), αναβοσβήνουν

και οι δύο λυχνίες ελέγχου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα φλας ⇒ σελίδα 62.

Φώτα πορείας (μεγάλα)

Η λυχνία ελέγχου ανάβει όταν τα μεγάλα φώτα είναι αναμμένα και όταν

χρησιμοποιούνται για φωτεινό σήμα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μεγάλα φώτα ⇒ σελίδα 62.

Φώτα διασταύρωσης (μεσαία)

Η λυχνία ελέγχου ανάβει όταν τα μεσαία φώτα είναι αναμμένα ⇒ σελίδα 58.

Πίσω φως ομίχλης

Η λυχνία ελέγχου ανάβει όταν τα πίσω φώτα ομίχλης είναι αναμμένα

⇒ σελίδα 60.

Γεννήτρια

Όργανα και λυχνίες ελέγχου 33

Η λυχνία ελέγχου ανάβει κατά το άναμμα της ανάφλεξης. Η λυχνία πρέπει να

σβήσει μετά την εκκίνηση του κινητήρα.

Αν η λυχνία δεν σβήσει μετά την εκκίνηση του κινητήρα, ή αν ανάψει κατά την

οδήγηση, οδηγήστε το αυτοκίνητο μέχρι το πλησιέστερο συνεργείο αυτοκινήτων.

Επειδή η μπαταρία εκφορτίζεται, σβήστε όλες τις ηλεκτρικές καταναλώσεις του

αυτοκινήτου που δεν είναι απολύτως αναγκαίες.

Η οθόνη πληροφοριών* δείχνει το εξής κείμενο:

ALTERNATOR WORKSHOP! (ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ - ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ!)

Προσοχή!

Αν κατά τη διάρκεια της οδήγησης, εκτός από τη λυχνία ελέγχου ανάψει και η

λυχνία (βλάβη στο σύστημα ψύξης) στην οθόνη, σταματήστε αμέσως το

αυτοκίνητο και σβήστε τον κινητήρα - Κίνδυνος ζημιάς του κινητήρα!

Προβολείς ομίχλης*

Η λυχνία ελέγχου ανάβει όταν οι προβολείς ομίχλης είναι αναμμένοι

⇒ σελίδα 59.

Προσαρμοζόμενα φώτα στροφής*

Όταν εντοπίζεται σφάλμα κατά τη διάρκεια της οδήγησης ή μετά το άναμμα της

ανάφλεξης, η λυχνία ελέγχου αναβοσβήνει για 1 λεπτό ενώ παράλληλα

ακούγεται προειδοποιητικό σήμα.

Για περισσότερες πληροφορίες ⇒ σελίδα 59.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

Αν υπάρχει σφάλμα στα προσαρμοζόμενα φώτα στροφής, οι προβολείς

κατεβαίνουν αυτόματα στη θέση έκτακτης ανάγκης. Έτσι μειώνεται το

Χειρισμός Ασφάλεια Οδήγηση Συντήρηση Αυτοβοήθεια Τεχνικά χαρακτηριστικά


34

Όργανα και λυχνίες ελέγχου

ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Συνέχεια

φωτιζόμενο μήκος του οδοστρώματος. Οδηγήστε με προσοχή και

επισκεφθείτε το συντομότερο δυνατόν ένα συνεργείο αυτοκινήτων.

Ηλεκτροϋδραυλικό τιμόνι

Η λυχνία ελέγχου ανάβει για μερικά δευτερόλεπτα κατά το άναμμα της

ανάφλεξης.

Αν η λυχνία ανάψει κατά το άναμμα της ανάφλεξης ή κατά τη διάρκεια της

οδήγησης, υπάρχει βλάβη στο ηλεκτροϋδραυλικό σύστημα υποβοήθησης του

τιμονιού.

• Αν ανάψει η κίτρινη λυχνία ελέγχου, υπάρχει μερική ή καθολική βλάβη του

συστήματος υποβοήθησης και μπορεί να χρειάζεται μεγαλύτερη δύναμη για να

στρίψετε το τιμόνι.

Για περισσότερες πληροφορίες ⇒ σελίδα 174.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

Σε περίπτωση βλάβης στο σύστημα υποβοήθησης του τιμονιού,

επισκεφθείτε ένα συνεργείο αυτοκινήτων.

Σημείωση

• Αν η κίτρινη λυχνία ελέγχου ανάψει μετά από νέα εκκίνηση του κινητήρα και

μικρή διαδρομή, δεν χρειάζεται να επισκεφθείτε συνεργείο.

• Η κίτρινη λυχνία ανάβει κατά το άναμμα της ανάφλεξης, μετά από

αποσύνδεση και επανασύνδεση της μπαταρίας. Μετά από μικρή διαδρομή, η

λυχνία ελέγχου πρέπει να σβήνει.

• Όταν το αυτοκίνητο ρυμουλκείται με σβηστό κινητήρα ή σε περίπτωση βλάβης

του υδραυλικού τιμονιού, το σύστημα υποβοήθησης δεν λειτουργεί. Μπορείτε να

διευθύνετε το αυτοκίνητο κανονικά, αλλά χρειάζεται μεγαλύτερη δύναμη για να

στρίψετε το τιμόνι.

Ηλεκτρονικός εγκέφαλος κινητήρα (μόνο για

βενζινοκινητήρες)

Η λυχνία ελέγχου (Electronic Power Control) ανάβει για μερικά δευτερόλεπτα

κατά το άναμμα της ανάφλεξης.

Αν η λυχνία δεν σβήσει, ή αν ανάψει ή αρχίσει να αναβοσβήνει κατά την

οδήγηση, υπάρχει ανωμαλία στο σύστημα ελέγχου του κινητήρα. Στην περίπτωση

αυτή, η μονάδα ελέγχου θα επιλέξει ένα πρόγραμμα έκτακτης ανάγκης που θα σας

επιτρέψει να οδηγήσετε προσεκτικά μέχρι το κοντινότερο συνεργείο αυτοκινήτων.

Η οθόνη πληροφοριών* δείχνει το εξής κείμενο:

ENGINE FAULT WORKSHOP! (ΒΛΑΒΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ!)

Σύστημα προθέρμανσης (μόνο για πετρελαιοκινητήρες)

Όταν ο κινητήρας είναι κρύος, η λυχνία ελέγχου ανάβει όταν γυρίζετε το κλειδί

ανάφλεξης στη θέση 2 (προθέρμανση) ⇒ σελίδα 108. Αμέσως μόλις σβήσει η

λυχνία, μπορείτε να ξεκινήσετε τον κινητήρα.

Αν ο κινητήρας είναι ήδη ζεστός, ή αν η εξωτερική θερμοκρασία υπερβαίνει τους

+5 °C, η λυχνία ελέγχου του συστήματος προθέρμανσης ανάβει για 1

δευτερόλεπτο περίπου. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να ξεκινήσετε τον κινητήρα

αμέσως.

Αν η λυχνία ελέγχου δεν ανάψει ή αν ανάψει διαρκώς, τότε υπάρχει βλάβη στο

σύστημα προθέρμανσης. Ζητήστε το ταχύτερο δυνατόν βοήθεια σε ένα συνεργείο

αυτοκινήτων.

Αν η λυχνία αρχίσει να αναβοσβήνει κατά τη διάρκεια της οδήγησης, υπάρχει

ανωμαλία στο σύστημα ελέγχου του κινητήρα. Στην περίπτωση αυτή, η μονάδα

ελέγχου θα επιλέξει ένα πρόγραμμα έκτακτης ανάγκης που θα σας επιτρέψει να

οδηγήσετε προσεκτικά μέχρι το κοντινότερο συνεργείο αυτοκινήτων.

Η οθόνη πληροφοριών* δείχνει το εξής κείμενο:

ENGINE FAULT WORKSHOP! (ΒΛΑΒΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ!)


Δείκτες κατεύθυνσης (φλας) για αυτοκίνητα με

ρυμουλκούμενο*

Όταν έχει συνδεθεί ρυμουλκούμενο στο αυτοκίνητο, η λυχνία ελέγχου

αναβοσβήνει μαζί με τους δείκτες κατεύθυνσης.

Η λυχνία ελέγχου δεν αναβοσβήνει αν υπάρχει βλάβη σε κάποιον από τους

δείκτες κατεύθυνσης του ρυμουλκούμενου ή του αυτοκινήτου.

Θερμοκρασία/στάθμη ψυκτικού υγρού

Μετά το άναμμα της ανάφλεξης, η λυχνία ελέγχου ανάβει με μπλε χρώμα μέχρι

ο κινητήρας φτάσει στην κανονική θερμοκρασία λειτουργίας του 1) . Αποφεύγετε

τις υψηλές στροφές, το δυνατό γκάζι και την έντονη φόρτιση του κινητήρα. Όταν

κινητήρας φτάσει στη θερμοκρασία λειτουργίας, η μπλε λυχνία ελέγχου θα

σβήσει.

Αν η λυχνία ελέγχου ανάψει ή αρχίσει να αναβοσβήνει σε κόκκινο χρώμα κατά

τη διάρκεια της οδήγησης, τότε είναι είτε η θερμοκρασία του ψυκτικού υγρού πολύ

υψηλή, είτε η στάθμη του ψυκτικού υγρού πολύ χαμηλή.

Κατά το άναμμα της λυχνίας ακούγονται τρία προειδοποιητικά σήματα.

Στην περίπτωση αυτή, σβήστε τον κινητήρα και ελέγξτε τη στάθμη του ψυκτικού

υγρού. Ενδεχομένως συμπληρώστε ψυκτικό υγρό ⇒ σελίδα 206, «Συμπλήρωση

ψυκτικού υγρού».

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν μπορείτε να συμπληρώσετε ψυκτικό υγρό, μη

συνεχίσετε το ταξίδι σας. Σβήστε τον κινητήρα και ζητήστε τη βοήθεια από ένα

συνεργείο αυτοκινήτων, γιατί διαφορετικά μπορεί να προκληθεί σοβαρή ζημιά

στον κινητήρα.

Αν η στάθμη του ψυκτικού υγρού βρίσκεται μέσα στα κανονικά όρια, τότε η

αυξημένη θερμοκρασία μπορεί να οφείλεται υψηλή θερμοκρασία λόγω βλάβης

του ανεμιστήρα ψύξης. Ελέγξτε και ενδεχομένως αλλάξτε την ασφάλεια του

ανεμιστήρα ⇒ σελίδα 242, «Αντιστοιχίες των ασφαλειών στην μπαταρία

(αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων)».

1) Δεν ισχύει για αυτοκίνητα με οθόνη πληροφοριών

Όργανα και λυχνίες ελέγχου 35

Αν η λυχνία ελέγχου δεν σβήσει, παρ’ όλο που η στάθμη του υγρού και η ασφάλεια

του ανεμιστήρα είναι εντάξει, μη συνεχίσετε το ταξίδι σας. Ζητήστε βοήθεια από

ένα συνεργείο αυτοκινήτων.

Λάβετε υπόψη σας τις λοιπές σημειώσεις ⇒ σελίδα 205, «Σύστημα ψύξης».

Η οθόνη πληροφοριών* δείχνει το εξής κείμενο:

STOP CHECK COOLANT OWNER'S MANUAL! (ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ, ΕΛΕΓΞΤΕ

ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ, ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ)

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

• Αν χρειαστεί να διακόψετε το ταξίδι σας για τεχνικούς λόγους,

σταματήστε το αυτοκίνητο σε ασφαλή απόσταση από την κυκλοφορία,

σβήστε τον κινητήρα και ανάψτε τα φώτα έκτακτης ανάγκης («αλάρμ»)

⇒ σελίδα 61, «Διακόπτης φώτων έκτακτης ανάγκης (αλάρμ) ».

• Κατά το άνοιγμα του καπό του κινητήρα και τον έλεγχο της στάθμης του

ψυκτικού υγρού, λάβετε υπόψη τις σημειώσεις ⇒ σελίδα 201, «Εργασίες

στον χώρο του κινητήρα».

• Ανοίξτε το δοχείο διαστολής του ψυκτικού υγρού με προσοχή. Όταν ο

κινητήρας είναι ζεστός, το σύστημα ψύξης βρίσκεται υπό πίεση - Κίνδυνος

εγκαύματος. Γι’ αυτό, πριν ξεβιδώσετε το καπάκι, αφήστε τον κινητήρα να

κρυώσει.

• Μην αγγίζετε τον ανεμιστήρα! Ο ανεμιστήρας μπορεί ξαφνικά να τεθεί

σε λειτουργία, έστω κι αν η ανάφλεξη είναι σβηστή.

Ηλεκτρονική ασφάλεια εκκίνησης (Immobilizer)

Κατά το άναμμα της ανάφλεξης, τα δεδομένα του κλειδιού συγκρίνονται με τα

στοιχεία που είναι αποθηκευμένα στη μονάδα ελέγχου. Αν το κλειδί είναι το

σωστό, ανάβει για μερικά δευτερόλεπτα η λυχνία ελέγχου .

Αν χρησιμοποιηθεί ακατάλληλο κλειδί (π.χ. παράνομο αντίγραφο), η λυχνία

ελέγχου θα αρχίσει να αναβοσβήνει διαρκώς. Στην περίπτωση αυτή, ο κινητήρας

δεν μπορεί να τεθεί σε λειτουργία ⇒ σελίδα 43.

Χειρισμός Ασφάλεια Οδήγηση Συντήρηση Αυτοβοήθεια Τεχνικά χαρακτηριστικά


36

Όργανα και λυχνίες ελέγχου

Ο κινητήρας μπορεί να τεθεί σε λειτουργία μόνο με ένα κατάλληλα

προγραμματισμένο, γνήσιο κλειδί της Skoda.

Απόθεμα καυσίμου

Η λυχνία ελέγχου ανάβει, όταν στο ρεζερβουάρ έχουν απομείνει λιγότερα από

7 λίτρα καυσίμου.

Παράλληλα ακούγεται ένα προειδοποιητικό σήμα.

Η οθόνη πληροφοριών* δείχνει το εξής κείμενο:

PLEASE REFUEL (ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΤΕ)

Λάδι κινητήρα

Η κόκκινη λυχνία ελέγχου (χαμηλή πίεση)

Η λυχνία ελέγχου ανάβει για μερικά δευτερόλεπτα κατά το άναμμα της

ανάφλεξης. 2)

Αν η λυχνία δεν σβήσει μετά την εκκίνηση του κινητήρα, ή αν ανάψει κατά τη

διάρκεια της οδήγησης, σταματήστε και σβήστε τον κινητήρα. Ελέγξτε τη

στάθμη του λαδιού και ενδεχομένως συμπληρώστε λάδι ⇒ σελίδα 203.

Κατά το άναμμα της λυχνίας ακούγονται τρία προειδοποιητικά σήματα.

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν μπορείτε να συμπληρώσετε λάδι κινητήρα, μη

συνεχίσετε το ταξίδι σας. Σβήστε τον κινητήρα και ζητήστε τη βοήθεια από ένα

συνεργείο αυτοκινήτων, γιατί διαφορετικά μπορεί να προκληθεί σοβαρή ζημιά

στον κινητήρα.

Αν η λυχνία αναβοσβήνει, μη συνεχίσετε το ταξίδι σας, έστω κι αν η στάθμη του

λαδιού είναι εντάξει. Μην αφήσετε τον κινητήρα να λειτουργεί, ούτε καν στο

ρελαντί. Ζητήστε βοήθεια από το κοντινότερο συνεργείο αυτοκινήτων.

2) Σε αυτοκίνητα με οθόνη πληροφοριών, η λυχνία ελέγχου δεν ανάβει κατά το άναμμα

της ανάφλεξης, αλλά μόνο σε περίπτωση βλάβης ή χαμηλής στάθμης του λαδιού.

Η οθόνη πληροφοριών* δείχνει το εξής κείμενο:

STOP OIL PRESS. ENGINE OFF! OWNER'S MANUAL! (ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ, ΠΙΕΣΗ

ΛΑΔΙΟΥ, ΣΒΗΣΤΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ! ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ)

Η κίτρινη λυχνία ελέγχου ανάβει* (χαμηλή στάθμη λαδιού)

Αν ανάψει η κίτρινη λυχνία ελέγχου, πιθανά η ποσότητα λαδιού είναι πολύ μικρή.

Ελέγξτε το συντομότερο δυνατόν τη στάθμη του λαδιού, και συμπληρώστε λάδι,

αν χρειάζεται ⇒ σελίδα 203.

Παράλληλα ακούγεται ένα προειδοποιητικό σήμα.

Η οθόνη πληροφοριών* δείχνει το εξής κείμενο:

CHECK OIL LEVEL (ΕΛΕΓΞΤΕ ΣΤΑΘΜΗ ΛΑΔΙΟΥ)

Η λυχνία ελέγχου θα σβήσει, αν το καπό του κινητήρα μείνει ανοιχτό για

περισσότερο από 30 δευτερόλεπτα. Αν δεν συμπληρώσετε λάδι, η λυχνία ελέγχου

θα ανάψει ξανά μετά από περίπου 100 km.

Η κίτρινη λυχνία ελέγχου αναβοσβήνει * (βλάβη στον αισθητήρα

στάθμης του λαδιού)

Αν παρουσιαστεί βλάβη στον αισθητήρα στάθμης του λαδιού του κινητήρα, θα

ακουστεί ένα ηχητικό σήμα και η λυχνία ελέγχου θα αναβοσβήσει πολλές φορές.

Ο κινητήρας πρέπει το συντομότερο δυνατόν να ελεγχθεί σε συνεργείο

αυτοκινήτων.

Η οθόνη πληροφοριών* δείχνει το εξής κείμενο:

OIL SENSOR WORKSHOP! (ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΛΑΔΙΟΥ - ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ!)

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

• Αν χρειαστεί να διακόψετε το ταξίδι σας για τεχνικούς λόγους,

σταματήστε το αυτοκίνητο σε ασφαλή απόσταση από την κυκλοφορία,

σβήστε τον κινητήρα και ανάψτε τα φώτα έκτακτης ανάγκης («αλάρμ»)

⇒ σελίδα 61.

• Η κόκκινη λυχνία για την πίεση του λαδιού δεν είναι δείκτης για τη

στάθμη του λαδιού! Γι’ αυτό, πρέπει να ελέγχετε τη στάθμη του λαδιού σε

τακτά διαστήματα, κατά προτίμηση σε κάθε ανεφοδιασμό με καύσιμο.


ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Συνέχεια

• Κατά το άνοιγμα του καπό του κινητήρα και τον έλεγχο της στάθμης του

ψυκτικού υγρού, λάβετε υπόψη τις σημειώσεις ⇒ σελίδα 201, «Εργασίες

στον χώρο του κινητήρα».

Άνοιγμα πόρτας*

Η λυχνία ελέγχου ανάβει όταν ανοίγετε μία ή περισσότερες πόρτες ή όταν

ανοίγετε το καπό του χώρου αποσκευών.

Αυτή η λυχνία ελέγχου ανάβει και με σβηστή ανάφλεξη. Αν μία ή περισσότερες

πόρτες, το καπό του κινητήρα ή το καπό του χώρου αποσκευών είναι ανοιχτό, η

λυχνία ελέγχου σβήνει 5 λεπτά μετά το σβήσιμο της ανάφλεξης. Μετά το κλείσιμο

όλων των θυρών, η λυχνία ελέγχου σβήνει.

Στάθμη υγρού υαλοκαθαριστήρων*

Η λυχνία ελέγχου ανάβει με αναμμένη ανάφλεξη, εάν η στάθμη στο δοχείο του

υγρού για τους υαλοκαθαριστήρες είναι πολύ χαμηλή. Συμπληρώστε υγρό

⇒ σελίδα 213.

Παράλληλα ακούγεται ένα προειδοποιητικό σήμα.

Η οθόνη πληροφοριών* δείχνει το εξής κείμενο:

REFILL WASHER LIQUID (ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΥΓΡΟ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΩΝ)

Σύστημα ελέγχου καυσαερίων

Η λυχνία ελέγχου ανάβει κατά το άναμμα της ανάφλεξης.

Αν η λυχνία ελέγχου δεν σβήσει κατά την εκκίνηση του κινητήρα, ή αν ανάψει κατά

τη διάρκεια της οδήγησης, τότε υπάρχει βλάβη σε ένα από τα κυκλώματα ελέγχου

των καυσαερίων. Στην περίπτωση αυτή, η μονάδα ελέγχου θα επιλέξει ένα

πρόγραμμα έκτακτης ανάγκης που θα σας επιτρέψει να οδηγήσετε προσεκτικά

μέχρι το κοντινότερο συνεργείο αυτοκινήτων.

Η οθόνη πληροφοριών* δείχνει το εξής κείμενο:

EXHAUST WORKSHOP! (ΚΑΥΣΑΕΡΙΑ, ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ!)

Σύστημα ελέγχου πρόσφυσης (ASR) *

Όργανα και λυχνίες ελέγχου 37

Η λυχνία ελέγχου ανάβει για μερικά δευτερόλεπτα κατά το άναμμα της

ανάφλεξης.

Η λυχνία αναβοσβήνει κατά την οδήγηση όταν ενεργοποιείται το σύστημα.

Αν το σύστημα ASR έχει τεθεί εκτός λειτουργίας, ή αν υπάρχει βλάβη στο σύστημα,

η λυχνία ελέγχου ανάβει σταθερά.

Επειδή το σύστημα ASR συνεργάζεται με το σύστημα ABS, η λυχνία ελέγχου ASR

ανάβει επίσης όταν υπάρχει βλάβη στο ABS.

Αν η λυχνία ελέγχου ανάψει αμέσως μετά την εκκίνηση του κινητήρα, τότε το

σύστημα ASR μπορεί να έχει τεθεί εκτός λειτουργίας για τεχνικούς λόγους. Στην

περίπτωση αυτή, μπορείτε να θέσετε το σύστημα ASR πάλι σε λειτουργία,

σβήνοντας και ανάβοντας ξανά την ανάφλεξη. Όταν η λυχνία ελέγχου σβήσει, το

σύστημα ASR είναι πάλι έτοιμο για λειτουργία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σύστημα ASR ⇒ σελίδα 170.

Σημείωση

Η λυχνία ανάβει κατά το άναμμα της ανάφλεξης, μετά από αποσύνδεση και

επανασύνδεση της μπαταρίας. Μετά από μικρή διαδρομή, η λυχνία ελέγχου

πρέπει να σβήνει.

Πίεση ελαστικών*

Η λυχνία ελέγχου ανάβει, όταν η πίεση αέρα σε κάποιο από τα ελαστικά έχει

πέσει αισθητά. Μειώστε ταχύτητα. Ελέγξτε και διορθώστε το συντομότερο

δυνατόν την πίεση ελαστικών σε όλους τους τροχούς ⇒ σελίδα 216.

Παράλληλα ακούγεται ένα προειδοποιητικό σήμα.

Χειρισμός Ασφάλεια Οδήγηση Συντήρηση Αυτοβοήθεια Τεχνικά χαρακτηριστικά


38

Όργανα και λυχνίες ελέγχου

Αν η λυχνία ελέγχου αναβοσβήνει, τότε υπάρχει βλάβη στο σύστημα.

Επισκεφθείτε ένα συνεργείο αυτοκινήτων και ζητήστε να αποκαταστήσουν τη

βλάβη.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σύστημα ελέγχου πίεσης των

ελαστικών ⇒ σελίδα 175.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

• Αν η λυχνία ελέγχου ανάψει, μειώστε αμέσως ταχύτητα και

αποφύγετε τις απότομες στροφές και τα απότομα φρεναρίσματα.

Σταματήστε με την πρώτη ευκαιρία και ελέγξτε την κατάσταση και την πίεση

αέρα των ελαστικών.

• Υπό ορισμένες συνθήκες (π.χ. με αγωνιστικό τρόπο οδήγησης, όταν

επικρατούν χειμερινές καιρικές συνθήκες ή όταν οδηγείτε σε μη

ασφαλτωμένους δρόμους), η λυχνία ελέγχου ενδέχεται να μην ανάψει

αμέσως ή και καθόλου.

• Το σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών δεν απαλλάσσει τον οδηγό από

την ευθύνη του να διατηρεί σωστή πίεση στα ελαστικά.

Σημείωση

Η λυχνία ελέγχου ανάβει κατά το άναμμα της ανάφλεξης, μετά από

αποσύνδεση και επανασύνδεση της μπαταρίας. Μετά από μικρή διαδρομή, η

λυχνία ελέγχου πρέπει να σβήνει.

Μπλοκάρισμα μοχλού επιλογής* (αυτόματο κιβώτιο

ταχυτήτων)

Αν ανάψει η λυχνία ελέγχου , πατήστε το πεντάλ του φρένου. Αυτό είναι

απαραίτητο για να βγάλετε τον μοχλό επιλογής από τη θέση P ή N.

Ηλεκτρονικό πρόγραμμα ευστάθειας (ESP)*

Η λυχνία ελέγχου ανάβει για μερικά δευτερόλεπτα κατά το άναμμα της

ανάφλεξης.

Το σύστημα ESP περιλαμβάνει επίσης το σύστημα ελέγχου πρόσφυσης (ASR), το

ηλεκτρονικά ελεγχόμενο διαφορικό (EDS) και το σύστημα αντιμπλοκαρίσματος

τροχών (ABS).

Η λυχνία αναβοσβήνει κατά την οδήγηση όταν ενεργοποιείται το σύστημα.

Αν το σύστημα ESP έχει τεθεί εκτός λειτουργίας, ή αν υπάρχει βλάβη στο σύστημα,

η λυχνία ελέγχου ανάβει σταθερά..

Επειδή το σύστημα ESP συνεργάζεται με το σύστημα ABS, η λυχνία ελέγχου ESP

ανάβει επίσης όταν υπάρχει βλάβη στο ABS.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σύστημα ESP ⇒ σελίδα 169,

«Ηλεκτρονικό πρόγραμμα ευστάθειας (ESP)*».

Ηλεκτρονικά ελεγχόμενο διαφορικό (EDS)*

Το σύστημα EDS είναι μέρος του ESP. Αν υπάρχει βλάβη στο EDS, θα ανάψει η

λυχνία ελέγχου του ESP στον πίνακα οργάνων. Επισκεφτείτε αμέσως ένα

συνεργείο αυτοκινήτων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σύστημα

EDS ⇒ σελίδα 171.

Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών (ABS)*

Η λυχνία ελέγχου δείχνει την ετοιμότητα λειτουργίας του συστήματος

αντιμπλοκαρίσματος τροχών (ABS).

Η λυχνία ανάβει για μερικά δευτερόλεπτα μετά το άναμμα της ανάφλεξης ή κατά

την εκκίνηση του κινητήρα. Η λυχνία σβήνει όταν ολοκληρωθεί η αυτόματη

διαδικασία ελέγχου.

Βλάβη στο ABS

Αν η λυχνία ελέγχου ABS δεν σβήσει εντός μερικών δευτερολέπτων μετά το

άναμμα της ανάφλεξης, δεν ανάψει καθόλου, ή ανάψει κατά την οδήγηση, τότε

υπάρχει πρόβλημα στο σύστημα. Το αυτοκίνητο φρενάρει μόνο με το κανονικό

σύστημα πέδησης. Επειδή δεν γνωρίζετε την έκταση της βλάβης και κατά ποσό


είναι μειωμένη η αποτελεσματικότητα του συστήματος αντιμπλοκαρίσματος,

προσαρμόστε τον τρόπο οδήγησής σας στην ανωμαλία αυτή του συστήματος και

επισκεφθείτε το ταχύτερο δυνατόν ένα συνεργείο αυτοκίνητων.

Αν υπάρχει σοβαρή βλάβη στο σύστημα ABS, θα ακουστούν επιπλέον τρία

προειδοποιητικά σήματα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σύστημα ABS ⇒ σελίδα 173,

«Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών (ABS)*».

Βλάβη σε όλο το σύστημα πέδησης

Αν η λυχνία ελέγχου του ABS ανάψει μαζί με τη λυχνία ελέγχου του συστήματος

πέδησης (με λυμένο χειρόφρενο), τότε η βλάβη δεν περιορίζεται μόνο στο ABS

αλλά εκτείνεται και σε άλλα τμήματα του συστήματος πέδησης ⇒ .

Η οθόνη πληροφοριών* δείχνει το εξής κείμενο:

STOP BRAKE FAULT OWNER'S MANUAL! (ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ, ΒΛΑΒΗ ΦΡΕΝΩΝ,

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ)

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

• Αν η λυχνία ελέγχου του συστήματος πέδησης ανάψει μαζί με τη

λυχνία ελέγχου του συστήματος ABS , σταματήστε αμέσως το αυτοκίνητο

και ελέγξτε τη στάθμη στο δοχείο των υγρών των φρένων ⇒ σελίδα 208,

«Υγρά φρένων». Αν η στάθμη βρίσκεται κάτω από την ένδειξη MIN, μη

συνεχίσετε το ταξίδι σας - Κίνδυνος ατυχήματος! Ζητήστε βοήθεια σε ένα

συνεργείο.

• Κατά το άνοιγμα του καπό του κινητήρα και τον έλεγχο της στάθμης των

υγρών στα φρένα, λάβετε υπόψη τις σημειώσεις ⇒ σελίδα 201, «Εργασίες

στον χώρο του κινητήρα».

• Αν η στάθμη των υγρών είναι εντάξει, τότε υπάρχει αστοχία της

ρυθμιστικής λειτουργίας του ABS. Στην περίπτωση αυτή, οι πίσω τροχοί

μπορεί να μπλοκάρουν πολύ γρήγορα κατά το φρενάρισμα. Κάτω από

δυσμενείς συνθήκες, το πίσω μέρος του αυτοκινήτου μπορεί τότε να φύγει

προς τα έξω - Κίνδυνος ολίσθησης! Οδηγήστε προσεκτικά μέχρι το

κοντινότερο συνεργείο αυτοκινήτων και ζητήστε να αποκαταστήσουν τη

βλάβη.

Σύστημα πέδησης

Όργανα και λυχνίες ελέγχου 39

Η λυχνία ελέγχου αναβοσβήνει ή ανάβει σε περίπτωση χαμηλής στάθμης των

υγρών στο σύστημα πέδησης, όταν υπάρχει βλάβη στο σύστημα ABS καθώς και με

τραβηγμένο χειρόφρενο.

Αν η λυχνία ελέγχου αναβοσβήνει (χωρίς να έχετε τραβήξει το χειρόφρενο),

σταματήστε το αυτοκίνητο και ελέγξτε τη στάθμη των υγρών στο σύστημα

πέδησης ⇒ .

Η οθόνη πληροφοριών* δείχνει το εξής κείμενο:

STOP BRAKE FLUID SERVICE MANUAL (ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ - ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ -

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ)

Αν υπάρχει βλάβη στο σύστημα ABS που επηρεάζει και τη λειτουργία του

συστήματος πέδησης (π.χ. στο κύκλωμα διανομής της πίεσης πέδησης), η λυχνία

ελέγχου του ABS θα ανάψει ταυτόχρονα με τη λυχνία ελέγχου του συστήματος

πέδησης . Λάβετε υπόψη σας ότι η βλάβη που παρουσιάστηκε δεν περιορίζεται

μόνο στο ABS, αλλά εκτείνεται και σε άλλο τμήμα του συστήματος πέδησης ⇒ .

Κατά το άναμμα της λυχνίας ακούγονται τρία προειδοποιητικά σήματα.

Οδηγώντας το αυτοκίνητο προσεκτικά μέχρι το κοντινότερο συνεργείο, λάβετε

υπόψη ότι η απαιτούμενη δύναμη στο πεντάλ του φρένου, η νεκρή διαδρομή του

πεντάλ και η απόσταση πέδησης θα είναι μεγαλύτερες από το κανονικό.

Η οθόνη πληροφοριών* δείχνει το εξής κείμενο:

STOP BRAKE FAULT OWNER'S MANUAL! (ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ, ΒΛΑΒΗ ΦΡΕΝΩΝ,

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ)

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σύστημα πέδησης ⇒ σελίδα 172,

«Φρένα».

Δεμένο χειρόφρενο

Η λυχνία ελέγχου ανάβει επίσης όταν το χειρόφρενο είναι δεμένο. Επιπλέον

ακούγεται ένα προειδοποιητικό σήμα, εάν οδηγήσετε το αυτοκίνητο με δεμένο

χειρόφρενο για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα με ταχύτητα άνω των 6 km/ώρα.

Η οθόνη πληροφοριών* δείχνει το εξής κείμενο:

HANDBRAKE ON (ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟ ΔΕΜΕΝΟ)

Χειρισμός Ασφάλεια Οδήγηση Συντήρηση Αυτοβοήθεια Τεχνικά χαρακτηριστικά


40

Όργανα και λυχνίες ελέγχου

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

• Κατά το άνοιγμα του καπό του κινητήρα και τον έλεγχο της στάθμης των

υγρών στα φρένα, λάβετε υπόψη τις σημειώσεις ⇒ σελίδα 201, «Εργασίες

στον χώρο του κινητήρα».

• Αν η λυχνία ελέγχου του συστήματος πέδησης δεν σβήσει εντός

μερικών δευτερολέπτων μετά το άναμμα της ανάφλεξης, ή αν ανάψει κατά

τη διάρκεια της οδήγησης, σταματήστε αμέσως το αυτοκίνητο και ελέγξτε τη

στάθμη στο δοχείο των υγρών των φρένων ⇒ σελίδα 208, «Υγρά φρένων».

Αν η στάθμη βρίσκεται κάτω από την ένδειξη MIN, μη συνεχίσετε το ταξίδι

σας - Κίνδυνος ατυχήματος! Ζητήστε βοήθεια σε ένα συνεργείο.

Αερόσακοι

Επιτήρηση του συστήματος των αερόσακων

Η λυχνία ελέγχου ανάβει για μερικά δευτερόλεπτα κατά το άναμμα της

ανάφλεξης.

Αν η λυχνία δεν σβήσει, ή αν ανάψει ή αναβοσβήνει κατά την οδήγηση, υπάρχει

ανωμαλία στο σύστημα ⇒ . Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που η λυχνία δεν

ανάψει καθόλου μετά το άναμμα της ανάφλεξης.

Η οθόνη πληροφοριών* δείχνει το εξής κείμενο:

AIRBAG FAULT (ΒΛΑΒΗ ΑΕΡΟΣΑΚΟΥ)

Η ετοιμότητα λειτουργίας των αερόσακων ελέγχεται ηλεκτρονικά, ακόμα κι αν

κάποιος από τους αερόσακους έχει τεθεί εκτός λειτουργίας.

Αν ο μπροστινός ή/και πλευρικός αερόσακος του συνοδηγού έχει τεθεί εκτός

λειτουργίας με συσκευή διάγνωσης:

• Η λυχνία ελέγχου ανάβει για 3 δευτερόλεπτα κατά το άναμμα της

ανάφλεξης και στη συνέχεια αναβοσβήνει για 12 δευτερόλεπτα σε διαστήματα

των 2 δευτερολέπτων.

Αν ο μπροστινός ή/και πλευρικός αερόσακος του συνοδηγού έχει τεθεί εκτός

λειτουργίας με τον διακόπτη (απενεργοποίηση αερόσακου)* στην άκρη του

ταμπλό, από την πλευρά του συνοδηγού:

• Η λυχνία ελέγχου ανάβει για 3 δευτερόλεπτα κατά το άναμμα της

ανάφλεξης.

• Όταν κάποιος από τους αερόσακους έχει τεθεί εκτός λειτουργίας, το γεγονός

αυτό επισημαίνεται από τη λυχνία ελέγχου (Αερόσακος εκτός

λειτουργίας) ⇒ σελίδα 157.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

Αν υπάρχει βλάβη, το σύστημα πρέπει να ελεγχθεί το συντομότερο δυνατόν

από συνεργείο αυτοκινήτων. Διαφορετικά υπάρχει το ενδεχόμενο, οι

αερόσακοι να μην ενεργοποιηθούν σε περίπτωση ατυχήματος.

Σημείωση

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη θέση εκτός λειτουργίας των

αερόσακων ⇒ σελίδα 156, «Απενεργοποίηση αερόσακων».

Φίλτρο σωματιδίων πετρελαίου* (μόνο για

πετρελαιοκινητήρες)

Όταν ανάβει η λυχνία ελέγχου , σημαίνει ότι το φίλτρο σωματιδίων πετρελαίου

έχει γεμίσει με αιθάλη λόγω συχνής χρήσης του αυτοκινήτου σε μικρές διαδρομές.

Για να καθαριστεί το φίλτρο σωματιδίων, οδηγήστε με την πρώτη ευκαιρία για

περίπου 15 λεπτά με ταχύτητα τουλάχιστον 60 km/ώρα, με το κιβώτιο στην

τέταρτη ή πέμπτη σχέση και διατηρώντας τις στροφές κινητήρα στην περιοχή από

1800 έως 2500 σ.α.λ.

Τηρείτε πάντοτε τα ισχύοντα όρια ταχύτητας ⇒ .

Όταν το φίλτρο σωματιδίων καθαριστεί με επιτυχία, η λυχνία ελέγχου θα

σβήσει.

Αν το φίλτρο δεν καθαριστεί με επιτυχία, η λυχνία ελέγχου δεν σβήνει και μετά

από 10 λεπτά η λυχνία θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Στην οθόνη πληροφοριών*

εμφανίζεται το μήνυμα ENGINE FAULT WORKSHOP! (ΒΛΑΒΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ -

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ!). Στη συνέχεια, η μονάδα ελέγχου του κινητήρα θέτει τον κινητήρα σε

κατάσταση έκτακτης ανάγκης, που επιτρέπει μόνο μια περιορισμένη απόδοση του


κινητήρα. Μετά το σβήσιμο και το εκ νέου άναμμα της ανάφλεξης, ανάβει η λυχνία

ελέγχου .

Επισκεφτείτε αμέσως ένα συνεργείο αυτοκινήτων.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

• Αν δεν δώσετε την απαιτούμενη προσοχή στην αναμμένη λυχνία

ελέγχου και τις σχετικές περιγραφές και προειδοποιήσεις, μπορεί να

προκληθούν τραυματισμοί ή ζημιές στο αυτοκίνητο.

• Προσαρμόζετε την ταχύτητά σας πάντοτε στις καιρικές συνθήκες, στην

κατάσταση της οδού και του εδάφους, και στις συνθήκες κυκλοφορίας.

Μην αφήσετε την υπόδειξη της λυχνίας ελέγχου να σας παρασύρει σε

παραβίαση των διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Προσοχή!

• Για όσο διάστημα η λυχνία ελέγχου είναι αναμμένη, η κατανάλωση

καυσίμου θα είναι αυξημένη ενώ παράλληλα, ανάλογα με τις συνθήκες, μπορεί να

είναι μειωμένη η απόδοση του κινητήρα.

Σημείωση

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φίλτρο σωματιδίων ⇒ σελίδα 176,

«Φίλτρο σωματιδίων* (μόνο για πετρελαιοκινητήρες)».

Υπενθύμιση χρήσης ζωνών ασφαλείας*

Η λυχνία ελέγχου ανάβει μετά το άναμμα της ανάφλεξης, με σκοπό να σας

υπενθυμίσει να βάλετε τη ζώνη ασφαλείας.

Αν δεν έχετε φορέσει τις ζώνες ασφαλείας σε ταχύτητα άνω των 25 km/ώρα, η

λυχνία ελέγχου ανάβει και ακούγεται ένα προειδοποιητικό σήμα διάρκειας

περίπου 90 δευτερολέπτων.

Η οθόνη πληροφοριών* δείχνει το εξής κείμενο:

FASTEN SEATBELT (ΔΕΣΤΕ ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ)

Όργανα και λυχνίες ελέγχου 41

Όταν υπάρχει φορτίο, π.χ. μια τσάντα, πάνω στο κάθισμα του συνοδηγού (για

λόγους ασφαλείας συνιστούμε να μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω στο

κάθισμα), η λυχνία ελέγχου δείχνει ότι δεν έχει δεθεί η ζώνη ασφαλείας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ζώνες ασφαλείας ⇒ σελίδα 142,

«Γιατί να φοράμε ζώνες ασφαλείας;».

Χειρισμός Ασφάλεια Οδήγηση Συντήρηση Αυτοβοήθεια Τεχνικά χαρακτηριστικά


42

Ξεκλείδωμα και κλείδωμα

Ξεκλείδωμα και κλείδωμα

Κλειδιά

Περιγραφή

Εικ. 31 Σετ κλειδιών χωρίς

τηλεχειριστήριο

Εικ. 32 Κλειδί με

τηλεχειριστήριο

Μαζί με το αυτοκίνητό σας παραδίδονται δύο κλειδιά χωρίς τηλεχειριστήριο

⇒ εικ.31 ή δύο κλειδιά με τηλεχειριστήριο* ⇒ εικ.32. Τα κλειδιά ταιριάζουν σε

όλες τις κλειδαριές του αυτοκινήτου.

Μπρελόκ

Στο μπρελόκ αναγράφεται ένας κωδικός που είναι απολύτως απαραίτητος για την

προμήθεια πρόσθετων κλειδιών. Με βάση τον κωδικό αυτό, μπορείτε να

παραγγείλετε πρόσθετα κλειδιά στα συνεργεία αυτοκινήτων.

Φυλάξτε το μπρελόκ με τον κωδικό αριθμό σε ασφαλές μέρος και χωριστά από

τα κλειδιά, γιατί σε περίπτωση απώλειας ή ζημιάς των κλειδιών, η αντικατάστασή

τους είναι δυνατή μόνο με βάση αυτό τον κωδικό.. Γι’ αυτό, αν αποφασίσετε να

πουλήσετε το αυτοκίνητό σας, δώστε στον νέο ιδιοκτήτη και το μπρελόκ αυτό.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

• Αφαιρείτε το κλειδί από τον διακόπτη ανάφλεξης κάθε φορά που

βγαίνετε - έστω και για λίγο - από το αυτοκίνητο. Αυτό ισχύει ειδικά όταν

υπάρχουν παιδιά μέσα στο αυτοκίνητο. Διαφορετικά, τα παιδιά θα

μπορούσαν να ξεκινήσουν τον κινητήρα ή να ενεργοποιήσουν ηλεκτρικό

εξοπλισμό (π.χ. ηλεκτρικά παράθυρα) - Κίνδυνος ατυχήματος!

• Βγάζετε το κλειδί από τον διακόπτη ανάφλεξης, μόνο εφόσον το

αυτοκίνητο έχει σταματήσει εντελώς! Διαφορετικά, το τιμόνι μπορεί να

κλειδώσει απρόβλεπτα - Κίνδυνος ατυχήματος!

Προσοχή!

• Όλα τα κλειδιά περιέχουν ηλεκτρονικά εξαρτήματα και πρέπει για τον λόγο

αυτό να προστατεύονται από υγρασία και δυνατά χτυπήματα.

• Διατηρείτε τη γλώσσα του κλειδιού απολύτως καθαρή. Τυχόν ακαθαρσίες (ίνες

υφασμάτων, σκόνη κ.λπ.) μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τη λειτουργία των

κλειδαριών και του διακόπτη ανάφλεξης.

Σημείωση

Αν χάσετε κάποιο από τα κλειδιά, αποταθείτε σε ένα συνεργείο αυτοκινήτων, όπου

μπορούν να σας δώσουν ανταλλακτικό κλειδί.


Αλλαγή μπαταρίας κλειδιού

Εικ. 33 Αφαίρεση θήκης

πομπού

Εικ. 34 Καπάκι θήκης

πομπού

Κάθε τηλεχειριστήριο περιέχει μια μπαταρία, η οποία βρίσκεται μέσα στο

καπάκι AB της θήκης του πομπού ⇒ εικ. 33. Συνιστούμε να αναθέσετε

την αλλαγή της μπαταρίας του κλειδιού σε ένα συνεργείο αυτοκινήτων.

Ωστόσο, αν θέλετε να αλλάξετε μόνος σας την άδεια μπαταρία,

ενεργήστε ως εξής:

– Πιέστε το κουμπί, ώστε η γλώσσα να βγει έξω από τη θήκη της.

– Χωρίστε τη θήκη της γλώσσας A ⇒ εικ. 33 προσεκτικά από τη θήκη

του πομπού AB

, χρησιμοποιώντας για τον σκοπό αυτό ένα λεπτό

κατσαβίδι.

Ξεκλείδωμα και κλείδωμα 43

– Αφαιρέστε το καπάκι από τη θήκη του πομπού ⇒ εικ. 34,

σηκώνοντάς το προς την κατεύθυνση του βέλους.

– Αφαιρέστε την άδεια μπαταρία από το καπάκι.

– Τοποθετήστε την καινούργια μπαταρία. Βεβαιωθείτε ότι η πλευρά της

μπαταρίας με το σύμβολο «+» να είναι στραμμένη προς τα κάτω. Η

κατάλληλη θέση της μπαταρίας απεικονίζεται στο καπάκι της θήκης

του πομπού.

– Τοποθετήστε το καπάκι με τη νέα μπαταρία στη θήκη του πομπού και

συμπιέστε τα δύο μέρη.

– Τοποθετήστε τη θήκη του πομπού μέσα στη θήκη της γλώσσας με

τέτοιο τρόπο, ώστε να θηλυκώσουν μεταξύ τους.

Περιβάλλον

Απορρίψτε την άδεια μπαταρία με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.

Σημείωση

• Η νέα μπαταρία πρέπει να έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με την αρχική μπαταρία.

• Σε περίπτωση που, μετά την αλλαγή της μπαταρίας, δεν μπορείτε να ανοίξετε

ή να κλείσετε το αυτοκίνητο με τα κουμπιά τηλεχειρισμού, η εγκατάσταση πρέπει

να συγχρονιστεί εκ νέου ⇒ σελίδα 51.

Ηλεκτρονική ασφάλεια εκκίνησης (Immobilizer)

Η ηλεκτρονική ασφάλεια εκκίνησης (Immobilizer) παρεμποδίζει τη

μη εξουσιοδοτημένη χρήση του αυτοκινήτου.

Στην κεφαλή του κλειδιού υπάρχει ένα τυπωμένο ηλεκτρονικό κύκλωμα (τσιπ),

που απενεργοποιεί την ηλεκτρονική ασφάλεια εκκίνησης όταν τοποθετείτε το

κλειδί στον διακόπτη ανάφλεξης. Όταν αφαιρείτε το κλειδί από τον διακόπτη της

ανάφλεξης, η ηλεκτρονική ασφάλεια εκκίνησης ενεργοποιείται πάλι αυτόματα.

Χειρισμός Ασφάλεια Οδήγηση Συντήρηση Αυτοβοήθεια Τεχνικά χαρακτηριστικά


44

Ξεκλείδωμα και κλείδωμα

Σημείωση

Ο κινητήρας μπορεί να τεθεί σε λειτουργία μόνο με ένα κατάλληλα

προγραμματισμένο, γνήσιο κλειδί της Skoda ⇒ σελίδα 35.

Κλείδωμα

Για αυτοκίνητα χωρίς κεντρικό κλείδωμα ισχύουν τα εξής:

Κλείδωμα από έξω

Κατά το ξεκλείδωμα και το κλείδωμα, το κουμπί ασφάλισης της πόρτας ανεβαίνει

και κατεβαίνει αντίστοιχα.

Κλείδωμα από μέσα

Μπορείτε να κλειδώσετε όλες τις κλειστές πόρτες του αυτοκινήτου, πιέζοντας τα

κουμπιά ασφάλισης. Αν τα κουμπιά ασφάλισης είναι κατεβασμένα, οι πόρτες δεν

ανοίγουν από έξω. Μπορείτε να ανοίξετε τις πόρτες του αυτοκινήτου από μέσα με

τον εξής τρόπο:

• Τραβήξτε τη λαβή της πόρτας για να ξεκλειδώσετε την πόρτα.

• Τραβήξτε άλλη μια φορά τη λαβή για να ανοίξετε την πόρτα.

Σημείωση

• Η ανοιχτή πόρτα του αυτοκινήτου δεν κλειδώνει με το κουμπί ασφάλισης. Με

τον τρόπο αυτό αποφεύγεται π.χ. το κατά λάθος κλείδωμα του αυτοκινήτου, αν

ξεχάσετε το κλειδί μέσα σ' αυτό.

• Μπορείτε να κλειδώσετε τις ανοιχτές πίσω πόρτες και την πόρτα του

συνοδηγού, πατώντας το κουμπί ασφάλισης και κλείνοντας στη συνέχεια την

πόρτα.

• Διαβάστε τις οδηγίες ασφάλειας ⇒ στο «Περιγραφή» στη σελίδα 45.

Παιδικές ασφάλειες

Οι παιδικές ασφάλειες καθιστούν αδύνατο το άνοιγμα των πίσω

θυρών από μέσα.

Οι πίσω πόρτες είναι εφοδιασμένες με παιδικές ασφάλειες. Οι παιδικές

ασφάλειες ενεργοποιούνται και απενεργοποιούνται με το κλειδί του

αυτοκινήτου.

Ενεργοποίηση παιδικής ασφάλειας

– Τοποθετήστε το κλειδί του αυτοκινήτου στη σχισμή της πίσω πόρτας

και στρέψτε το σύμφωνα με το βέλος ⇒ εικ. 35.

Απενεργοποίηση παιδικής ασφάλειας

Εικ. 35 Παιδική ασφάλεια

στις πίσω πόρτες

– Τοποθετήστε το κλειδί του αυτοκινήτου στη σχισμή της πίσω πόρτας

και στρέψτε το προς τα δεξιά, αντίθετα προς την κατεύθυνση του

βέλους.

Με ενεργοποιημένη παιδική ασφάλεια, η εσωτερική λαβή της πόρτας είναι

μπλοκαρισμένη. Η πόρτα ανοίγει μόνο από έξω.


Κεντρικό κλείδωμα*

Περιγραφή

Όταν ανοίγετε ή κλείνετε το αυτοκίνητο με το σύστημα κεντρικού κλειδώματος,

όλες οι πόρτες ξεκλειδώνουν και κλειδώνουν ταυτόχρονα. Κατά το άνοιγμα του

αυτοκινήτου, το καπό του χώρου αποσκευών ξεκλειδώνει. Για να το ανοίξετε,

πιέστε τη χειρολαβή πάνω από την πινακίδα κυκλοφορίας.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σύστημα κεντρικού κλειδώματος:

• από έξω, με το κλειδί του αυτοκινήτου ⇒ σελίδα 46,

• με τα πλήκτρα του συστήματος κεντρικού κλειδώματος ⇒ σελίδα 47,

• με το τηλεχειριστήριο ⇒ σελίδα 49.

Λυχνία ελέγχου στην πόρτα του οδηγού σε αυτοκίνητα χωρίς αντικλεπτικό

σύστημα

Μετά το κλείδωμα του αυτοκινήτου, η λυχνία ελέγχου αρχίζει να αναβοσβήνει

μετά από 2 δευτερόλεπτα.

Μετά από κλείδωμα του αυτοκινήτου με απενεργοποιημένο κλείδωμα ασφαλείας,

η λυχνία ελέγχου αρχίζει να αναβοσβήνει μόνο μετά από 30 δευτερόλεπτα.

Λυχνία ελέγχου στην πόρτα του οδηγού σε αυτοκίνητα με αντικλεπτικό

σύστημα

Μετά το κλείδωμα του αυτοκινήτου, η λυχνία ελέγχου αναβοσβήνει με γρήγορες

αναλαμπές για 2 δευτερόλεπτα, και στη συνέχεια με πιο αργό ρυθμό.

Αν το αυτοκίνητο είναι κλειδωμένο και το κλείδωμα ασφαλείας ⇒ σελίδα 46 εκτός

λειτουργίας, η λυχνία ελέγχου στην πόρτα του οδηγού αναβοσβήνει με ταχύ ρυθμό

για 2 δευτερόλεπτα, στη συνέχεια σβήνει και μετά από περίπου 30 δευτερόλεπτα

αρχίζει να αναβοσβήνει με αργό ρυθμό.

Αν η λυχνία ελέγχου αρχικά αναβοσβήνει με ταχύ ρυθμό για περίπου 2

δευτερόλεπτα, κατόπιν ανάβει για 30 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια αναβοσβήνει

με αργό ρυθμό, υπάρχει βλάβη στο σύστημα κεντρικού κλειδώματος ή στο

σύστημα επιτήρησης του εσωτερικού χώρου* ⇒ σελίδα 52. Αποταθείτε σε ένα

συνεργείο αυτοκινήτων.

Ξεκλείδωμα και κλείδωμα 45

Κεντρικό κλείσιμο παραθύρων

Κατά το ξεκλείδωμα και κλείδωμα του αυτοκινήτου, μπορείτε να ανοίξετε και να

κλείσετε τα ηλεκτρικά παράθυρα ⇒ σελίδα 54.

Άνοιγμα μεμονωμένης πόρτας*

Η λειτουργία αυτή επιτρέπει το ξεκλείδωμα μόνο της πόρτας του οδηγού. Οι άλλες

πόρτες παραμένουν κλειδωμένες και ξεκλειδώνουν μόνο με επανάληψη της

εντολής (ξεκλείδωμα). Το άνοιγμα μεμονωμένης πόρτας μπορεί να ενεργοποιηθεί

μόνο με αλλαγή του κωδικού στην κεντρική μονάδα του συστήματος κεντρικού

κλειδώματος. Η εργασία αυτή γίνεται από συνεργείο αυτοκινήτων, όπου και

μπορούν να σας δώσουν περισσότερες πληροφορίες.

Αυτόματο κλείδωμα*

Όλες οι πόρτες και το καπό του χώρου αποσκευών κλειδώνουν αυτόματα όταν το

αυτοκίνητο κινείται με ταχύτητα άνω των 15 km/ώρα.

Όταν αφαιρείτε το κλειδί από τον διακόπτη της ανάφλεξης, το αυτοκίνητο

ξεκλειδώνει πάλι αυτόματα. Επιπλέον, ο οδηγός μπορεί να ξεκλειδώσει τις πόρτες

πιέζοντας το κουμπί κεντρικού κλειδώματος ή τραβώντας τη λαβή της πόρτας.

Αν θέλετε, μπορείτε να ζητήσετε από ένα συνεργείο αυτοκινήτων να

ενεργοποιήσει τη λειτουργία αυτόματου κλειδώματος.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

• Το αυτόματο κλείδωμα φροντίζει, ώστε οι πόρτες να μην ανοίξουν

απρόβλεπτα σε εξαιρετικές καταστάσεις (ατύχημα). Οι κλειδωμένες πόρτες

παρεμποδίζουν επίσης την είσοδο ανεπιθύμητων προσώπων, π.χ. όταν

είστε σταματημένος σε φανάρι. Ωστόσο, οι κλειδωμένες πόρτες

δυσκολεύουν την πρόσβαση στο εσωτερικό του αυτοκινήτου με σκοπό την

παροχή βοήθειας σε περίπτωση ανάγκης - Κίνδυνος θάνατος!

Σημείωση

• Αν ενεργοποιηθεί κάποιος από τους αερόσακους, οι κλειδωμένες πόρτες

ξεκλειδώνουν αυτόματα για να επιτρέψουν την πρόσβαση στο εσωτερικό του

αυτοκινήτου με σκοπό την παροχή βοήθειας.

Χειρισμός Ασφάλεια Οδήγηση Συντήρηση Αυτοβοήθεια Τεχνικά χαρακτηριστικά


46

Ξεκλείδωμα και κλείδωμα

• Σε περίπτωση βλάβης στο σύστημα κεντρικού κλειδώματος, μπορείτε να

χρησιμοποιήσετε το κλειδί για να κλειδώσετε και να ξεκλειδώσετε μόνο τις

μπροστινές πόρτες που έχουν κλειδαριά. Μπορείτε να ανοιγοκλείσετε τις πίσω

πόρτες με το χέρι.

− Κλείδωμα έκτακτης ανάγκης των θυρών ⇒ σελίδα 48.

Κλείδωμα ασφαλείας

Μία ακόμη λειτουργία του συστήματος κεντρικού κλειδώματος είναι το κλείδωμα

ασφαλείας 3) . Κλειδώνοντας το αυτοκίνητο από έξω, όλες οι κλειδαριές των

θυρών μπλοκάρουν αυτόματα. Η λυχνία ελέγχου στην πόρτα του οδηγού

αναβοσβήνει. Οι πόρτες δεν ανοίγουν με τις λαβές τους, ούτε από μέσα, ούτε από

έξω. Με τον τρόπο αυτό καθίστανται δύσκολες οι απόπειρες διάρρηξης του

αυτοκινήτου.

Αν θέλετε, μπορείτε να απενεργοποιήσετε το κλείδωμα ασφαλείας. Για τον σκοπό

αυτό, κλειδώστε το αυτοκίνητο δύο φορές εντός 2 δευτερολέπτων με το κλειδί ή

το τηλεχειριστήριο.

Το κλείδωμα ασφαλείας ενεργοποιείται πάλι με το επόμενο ξεκλείδωμα και

κλείδωμα του αυτοκινήτου.

Αν το αυτοκίνητο είναι κλειδωμένο και το κλείδωμα ασφαλείας είναι

απενεργοποιημένο, μπορείτε να ανοίξετε τις πόρτες από μέσα ως εξής:

• Τραβήξτε τη λαβή της πόρτας για να ξεκλειδώσετε την πόρτα.

• Τραβήξτε άλλη μια φορά τη λαβή για να ανοίξετε την πόρτα.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

Όταν κλειδώνετε το αυτοκίνητο απ’ έξω με ενεργοποιημένο κλείδωμα

ασφαλείας, δεν επιτρέπεται να μείνουν άνθρωποι ή ζώα μέσα στο

αυτοκίνητο, γιατί οι πόρτες και τα παράθυρα δεν ανοίγουν από μέσα. Οι

κλειδωμένες πόρτες δυσκολεύουν την πρόσβαση στο εσωτερικό του

αυτοκινήτου με σκοπό την παροχή βοήθειας σε περίπτωση ανάγκης -

Κίνδυνος θάνατος!

3) Ο εξοπλισμός αυτός υπάρχει μόνο σε μερικές χώρες.

Ξεκλείδωμα με το κλειδί

– Τοποθετήστε το κλειδί στην κλειδαριά της πόρτας του οδηγού και

στρέψτε το προς τα αριστερά μέχρι τη θέση ανοίγματος A

⇒ εικ. 36.

– Τραβήξτε τη χειρολαβή και ανοίξτε την πόρτα.

Εικ. 36 Κινήσεις κλειδιού για

ξεκλείδωμα και κλείδωμα

• Όλες οι πόρτες ξεκλειδώνουν.

• Το καπό του χώρου αποσκευών ξεκλειδώνει.

• Οι πλαφονιέρες που λειτουργούν με επαφή πόρτας ανάβουν.

• Το κλείδωμα ασφαλείας απενεργοποιείται.

• Τα παράθυρα ανοίγουν για όσο διάστημα κρατάτε το κλειδί στη θέση

ανοίγματος.

• Η λυχνία ελέγχου στην πόρτα του οδηγού σταματά να αναβοσβήνει, αν το

αυτοκίνητο δεν είναι εφοδιασμένο με αντικλεπτικό σύστημα* ⇒ σελίδα 51.

Σημείωση

Αν το αυτοκίνητο είναι εφοδιασμένο με αντικλεπτικό σύστημα*, πρέπει, αφού

ξεκλειδώσετε την πόρτα, να τοποθετήσετε το κλειδί στον διακόπτη ανάφλεξης και

να ανάψετε την ανάφλεξη εντός 15 δευτερολέπτων, ώστε να απενεργοποιηθεί το

αντικλεπτικό σύστημα. Διαφορετικά, αν δεν ανάψετε την ανάφλεξη εντός 15

δευτερολέπτων, θα σημάνει συναγερμός.


Κλείδωμα με το κλειδί

– Τοποθετήστε το κλειδί στην κλειδαριά της πόρτας του οδηγού και

στρέψτε το προς τα δεξιά μέχρι τη θέση κλεισίματος AB ⇒ σελίδα 46,

εικ. 36.

• Όλες οι πόρτες και το καπό του χώρου αποσκευών κλειδώνουν.

• Οι πλαφονιέρες που λειτουργούν με επαφή πόρτας σβήνουν.

• Τα παράθυρα και η ηλεκτρική ηλιοροφή* κλείνουν, για όσο διάστημα κρατάτε

το κλειδί στη θέση κλειδώματος.

• Το κλείδωμα ασφαλείας ενεργοποιείται αμέσως.

• Η λυχνία ελέγχου στην πόρτα του οδηγού αρχίζει να αναβοσβήνει.

Σημείωση

Οι ανοιχτές μπροστινές πόρτες δεν μπορούν να κλειδωθούν. Πρέπει να την

κλειδώσετε χωριστά, αφού την κλείσετε.

Πλήκτρα κεντρικού κλειδώματος*

Εικ. 37 Πλήκτρο κεντρικού

κλειδώματος

Εφόσον το αυτοκίνητο δεν έχει κλειδωθεί από έξω, μπορείτε να το

κλειδώσετε και να το ξεκλειδώσετε με τα πλήκτρα A1 und A2 , ακόμα κι

όταν η ανάφλεξη είναι σβηστή.

Ξεκλείδωμα και κλείδωμα 47

Για να κλειδώσετε όλες τις πόρτες και το καπό του χώρου

αποσκευών

– Πιέστε το πλήκτρο A1 ⇒ εικ. 37. Το σύμβολο μέσα στο πλήκτρο

ανάβει.

Για να ξεκλειδώσετε όλες τις πόρτες και το καπό του χώρου

αποσκευών

– Πιέστε το πλήκτρο A2 ⇒ εικ. 37. Το σύμβολο μέσα στο πλήκτρο

σβήνει.

Αν το αυτοκίνητό σας έχει κλειδωθεί με το πλήκτρο A1

, ισχύουν τα εξής:

• Οι πόρτες και το καπό του χώρου αποσκευών δεν ανοίγουν από έξω (για

λόγους ασφαλείας π.χ. όταν είστε σταματημένος σε φανάρι).

• Μπορείτε να ξεκλειδώσετε τις μεμονωμένες πόρτες χωριστά από μέσα και να

τις ανοίξετε τραβώντας τη χειρολαβή.

• Δεν μπορείτε να κλειδώσετε την πόρτα του οδηγού όσο είναι ανοιχτή, ώστε να

μην κλειδωθείτε κατά λάθος έξω από το αυτοκίνητο. Μετά το κλείσιμο, πρέπει να

κλειδώσετε την πόρτα χωριστά.

• Αν ενεργοποιηθεί κάποιος από τους αερόσακους, οι πόρτες που έχουν

κλειδωθεί από μέσα ξεκλειδώνουν αυτόματα για να επιτρέψουν την πρόσβαση

στο εσωτερικό του αυτοκινήτου με σκοπό την παροχή βοήθειας.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

Το σύστημα κεντρικού κλειδώματος λειτουργεί και με σβηστή ανάφλεξη.

Όλες οι πόρτες και το καπό του χώρου αποσκευών κλειδώνουν. Επειδή

όμως οι κλειδωμένες πόρτες δυσκολεύουν την παροχή βοήθειας από έξω

σε μια ενδεχόμενη περίπτωση έκτακτης ανάγκης, δεν πρέπει πότε να μένουν

παιδιά χωρίς επιτήρηση μέσα στο αυτοκίνητο. Οι κλειδωμένες πόρτες

δυσκολεύουν την πρόσβαση στο εσωτερικό του αυτοκινήτου με σκοπό την

παροχή βοήθειας σε περίπτωση ανάγκης - Κίνδυνος θάνατος!

Χειρισμός Ασφάλεια Οδήγηση Συντήρηση Αυτοβοήθεια Τεχνικά χαρακτηριστικά


48

Ξεκλείδωμα και κλείδωμα

Σημείωση

• Όσο είναι ενεργοποιημένο το κλείδωμα ασφαλείας, οι χειρολαβές και το

πλήκτρο του συστήματος κεντρικού κλειδώματος δεν λειτουργούν.

Κλείδωμα έκτακτης ανάγκης

Εικ. 38 Κλείδωμα έκτακτης

ανάγκης των θυρών

Στην μετωπική πλευρά των πίσω θυρών υπάρχει ένας μηχανισμός

κλειδώματος έκτακτης ανάγκης, που γίνεται ορατός μόνο όταν η πόρτα

είναι ανοιχτή (ισχύει μόνο για αυτοκίνητα με κεντρικό κλείδωμα).

Κλείδωμα

– Αφαιρέστε το καπάκι A ⇒ εικ. 38.

– Τοποθετήστε το κλειδί μέσα στο άνοιγμα κάτω από το καπάκι και

πιέστε τον μοχλό ασφάλισης AB προς τα μέσα, μέχρι να τερματίσει.

– Τοποθετήστε πάλι το καπάκι.

Μετά το κλείσιμο της πόρτας, αυτή δεν ανοίγει πια από έξω. Αν η παιδική

ασφάλεια δεν είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα από μέσα με

ένα διπλό τράβηγμα της χειρολαβής. Αν η παιδική ασφάλεια είναι

ενεργοποιημένη, μετά το διπλό τράβηγμα της εσωτερικής χειρολαβής, μπορείτε

να ανοίξετε την πόρτα από έξω.

Καπό χώρου αποσκευών

Εικ. 39 Για να ξεκλειδώσετε

το κάλυμμα του χώρου

αποσκευών

Άνοιγμα χώρου αποσκευών

– Πιέστε τη λαβή πάνω από την πινακίδα κυκλοφορίας, και ταυτόχρονα

σηκώστε το καπό του χώρου αποσκευών.

Κλείσιμο χώρου αποσκευών

– Τραβήξτε το καπό προς τα κάτω και κλείστε το με ένα ελαφρύ

σπρώξιμο ⇒ .

Σε αυτοκίνητα χωρίς κεντρικό κλείδωμα μπορείτε να ξεκλειδώσετε το καπό του

χώρου αποσκευών πιέζοντας το πλήκτρο στην πόρτα του οδηγού ⇒ εικ.39.

Σε αυτοκίνητα με κεντρικό κλείδωμα μπορείτε να ξεκλειδώσετε το καπό του

χώρου αποσκευών πιέζοντας τη λαβή πάνω από την πινακίδα κυκλοφορίας.

Στην εσωτερική επένδυση του καπό υπάρχει μια λαβή που διευκολύνει το

κλείσιμο.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

• Αφού κλείσετε το καπό του χώρου αποσκευών, βεβαιωθείτε ότι είναι

καλά ασφαλισμένο. Διαφορετικά, το καπό του χώρου αποσκευών μπορεί

να ανοίξει ξαφνικά κατά τη διάρκεια της οδήγησης, ακόμη κι όταν η

κλειδαριά του καπό έχει κλείσει - Κίνδυνος ατυχήματος!


ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Συνέχεια

• Μην οδηγείτε ποτέ με το καπό του χώρου αποσκευών μισάνοιχτο ή

εντελώς ανοιχτό. Μπορούν να εισέλθουν καυσαέρια στο εσωτερικό του

αυτοκινήτου - Κίνδυνος δηλητηρίασης!

• Μην κατεβάζετε το καπό του χώρου αποσκευών, πιέζοντας το

κρύσταλλο, καθώς μπορεί να σπάσει - Κίνδυνος τραυματισμού!

Σημείωση

• Μετά το κλείσιμο του χώρου αποσκευών, το καπό κλειδώνει αυτόματα σε

1 δευτερόλεπτα και το αντικλεπτικό σύστημα* τίθεται σε λειτουργία. Αυτό

ισχύει μόνο αν το αυτοκίνητο ήταν κλειδωμένο πριν κλείσετε το καπό του χώρου

αποσκευών.

• Κατά την εκκίνηση, μόλις η ταχύτητα του αυτοκινήτου ξεπεράσει τα 5 km/ώρα,

η χειρολαβή πάνω από την πινακίδα κυκλοφορίας απενεργοποιείται. Η χειρολαβή

ενεργοποιείται πάλι όταν το αυτοκίνητο σταματήσει και ανοίξει κάποια από τις

πόρτες.

• Κρατήστε το καπό κατά το άνοιγμα.

Ξεκλείδωμα έκτακτης ανάγκης του καπό των χώρου

αποσκευών

Εικ. 40 Ξεκλείδωμα

έκτακτης ανάγκης του καπό

των χώρου αποσκευών

Ξεκλείδωμα και κλείδωμα 49

Αν υπάρχει βλάβη στο σύστημα κεντρικού κλειδώματος, μπορείτε να

ανοίξετε το καπό του χώρου αποσκευών με τον εξής τρόπο:

– Διπλώστε μία από τις εξωτερικές θέσεις του πίσω καθίσματος.

– Με ένα λεπτό αντικείμενο, π.χ. ένα κατσαβίδι, πιέστε τον μοχλό

χειρισμού μέχρι τέρμα προς την κατεύθυνση του βέλους. Το καπό του

χώρου αποσκευών ξεκλειδώνει.

– Ανοίξτε το καπό του χώρου αποσκευών από έξω.

Τηλεχειρισμός*

Περιγραφή

Με το τηλεχειριστήριο μπορείτε:

• να ξεκλειδώσετε και να κλειδώσετε το αυτοκίνητο,

• να ξεκλειδώσετε το καπό του χώρου αποσκευών,

Ο πομπός και η μπαταρία του βρίσκονται στη λαβή του κανονικού κλειδιού. Ο

δέκτης βρίσκεται στο εσωτερικό του αυτοκινήτου. Η μέγιστη ακτίνα λειτουργίας

του τηλεχειριστηρίου είναι περίπου 10 m. Η ακτίνα δράσης μειώνεται καθώς

πέφτει η τάση της μπαταρίας.

Το κανονικό κλειδί έχει μια πτυσσόμενη γλώσσα, που χρησιμεύει για το χειροκίνητο

ξεκλείδωμα και ξεκλείδωμα του αυτοκινήτου και για την εκκίνηση του κινητήρα.

Κατά την αντικατάσταση ενός χαμένου κλειδιού και μετά από επισκευή ή αλλαγή

του δέκτη, η εγκατάσταση πρέπει να προγραμματιστεί εκ νέου σε ένα συνεργείο

αυτοκινήτων. Μέχρι τότε, δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιήσετε το

τηλεχειριστήριο.

Σημείωση

• Κατά το άναμμα της ανάφλεξης, το τηλεχειριστήριο απενεργοποιείται

αυτόματα.

Χειρισμός Ασφάλεια Οδήγηση Συντήρηση Αυτοβοήθεια Τεχνικά χαρακτηριστικά


50

Ξεκλείδωμα και κλείδωμα

• Η λειτουργία του τηλεχειριστηρίου μπορεί να επηρεάζεται αρνητικά από

πομπούς που βρίσκονται κοντά στο αυτοκίνητο και λειτουργούν στην ίδια περιοχή

συχνοτήτων (π.χ. κινητά τηλέφωνα, τηλεοπτικοί πομποί).

• Αν το κεντρικό κλείδωμα ή το αντικλεπτικό σύστημα δεν ανταποκρίνεται στις

εντολές που δίνονται από απόσταση μεγαλύτερη των 3 μέτρων, πρέπει να

αντικατασταθεί η μπαταρία του τηλεχειριστηρίου. Συνιστούμε να αναθέσετε την

αλλαγή της μπαταρίας σε ένα ειδικευμένο κατάστημα.

Ξεκλείδωμα και κλείδωμα αυτοκινήτου

Το τηλεχειριστήριο διαφέρει ανάλογα με τον εξοπλισμό του

αυτοκινήτου.

Ξεκλείδωμα αυτοκινήτου

– Πιέστε το πλήκτρο A1 για περίπου 1 δευτερόλεπτο.

Κλείδωμα αυτοκινήτου

– Πιέστε το πλήκτρο A3 για περίπου 1 δευτερόλεπτο.

Απενεργοποίηση κλειδώματος ασφαλείας

A

Εικ. 41 Κλειδί με

τηλεχειριστήριο

– Πιέστε το πλήκτρο 3

δύο φορές μέσα σε 2 δευτερόλεπτα. Για

περισσότερες πληροφορίες ⇒ σελίδα 45.

Ξεκλείδωμα καπό χώρου αποσκευών

– Πιέστε το πλήκτρο A2 για περίπου 1 δευτερόλεπτο ⇒ εικ. 41.

Εξαγωγή του κλειδιού

– Πιέστε το πλήκτρο A4 .

Εισαγωγή του κλειδιού

– Πιέστε το πλήκτρο A4 και σπρώξτε το κλειδί μέσα στη θήκη.

Κατά το ξεκλείδωμα του αυτοκινήτου, όλα τα φλας αναβοσβήνουν δύο φορές. Αν

ξεκλειδώσετε το αυτοκίνητο με το πλήκτρο A1 και δεν ανοίξετε καμία από τις

πόρτες ή το καπό του χώρου αποσκευών μέσα στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, το

αυτοκίνητο θα ξανακλειδώσει αυτόματα. Με αυτή τη λειτουργία, αποφεύγεται το

κατά λάθος ξεκλείδωμα του αυτοκινήτου καθώς απομακρύνεστε.

Στη διάρκεια αυτών των 30 δευτερολέπτων ωστόσο, το κλείδωμα ασφαλείας και

το αντικλεπτικό σύστημα* είναι εκτός λειτουργίας.

Κατά το κλείδωμα και ξεκλείδωμα του αυτοκινήτου, τα εσωτερικά φώτα που

λειτουργούν με επαφή πόρτας σβήνουν ή ανάβουν αντίστοιχα.

Κατά το σωστό κλείδωμα του αυτοκινήτου, όλα τα φλας αναβοσβήνουν μία φορά.

Αν τα φλας δεν αναβοσβήνουν, ελέγξτε αν οι πόρτες, το καπό του κινητήρα και το

καπό του χώρου αποσκευών είναι καλά κλεισμένα. Αν αφήσετε ανοιχτή κάποια

από τις πόρτες, το καπό του κινητήρα ή το καπό του χώρου αποσκευών ενώ το

αντικλεπτικό σύστημα* είναι ενεργοποιημένο, οι δείκτες κατεύθυνσης θα

αναβοσβήσουν μόνο αφού κλείσετε όλο το αυτοκίνητο.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

Όταν κλειδώνετε το αυτοκίνητο απ’ έξω με ενεργοποιημένο κλείδωμα

ασφαλείας, δεν επιτρέπεται να μείνουν άνθρωποι μέσα στο αυτοκίνητο,

γιατί οι πόρτες και τα παράθυρα δεν ανοίγουν από μέσα. Οι κλειδωμένες

πόρτες δυσκολεύουν την πρόσβαση στο εσωτερικό του αυτοκινήτου με

σκοπό την παροχή βοήθειας σε περίπτωση ανάγκης - Κίνδυνος θάνατος!


Σημείωση

• Χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο μόνο εφόσον οι πόρτες και το καπό του

χώρου αποσκευών είναι κλειστά και εφόσον έχετε οπτική επαφή με το αυτοκίνητο.

• Αφού μπείτε στο αυτοκίνητο, μην πιέσετε το πλήκτρο κλειδώματος του

κανονικού κλειδιού προτού να τοποθετήσετε το κλειδί στον διακόπτη της

ανάφλεξης. Διαφορετικά, το αυτοκίνητο θα κλειδωθεί και επιπλέον θα

ενεργοποιηθεί το αντικλεπτικό σύστημα*. Αν αυτό συμβεί κατά λάθος, πιέστε το

πλήκτρο ξεκλειδώματος του κανονικού κλειδιού.

Συγχρονισμός τηλεχειριστηρίου

Αν το αυτοκίνητό σας δεν ξεκλειδώνει με το τηλεχειριστήριο, υπάρχει πιθανότητα

να μη συμπίπτουν πια οι κωδικοί του κλειδιού και της μονάδας ελέγχου μέσα στο

αυτοκίνητο. Αυτό μπορεί να συμβεί αν πιέσετε πολλές φορές τα πλήκτρα του

τηλεχειριστηρίου έξω από την ακτίνα δράσης του συστήματος, ή μετά από αλλαγή

της μπαταρίας του τηλεχειριστηρίου.

Μπορείτε να συγχρονίσετε τον κωδικό ξανά, με τον εξής τρόπο:

• Πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο.

• Ανοίξτε την πόρτα με το κλειδί, μέσα σε διάστημα 1 λεπτού από το πάτημα του

πλήκτρου.

Αντικλεπτικό σύστημα*

Το αντικλεπτικό σύστημα αυξάνει την προστασία του αυτοκινήτου σας από

προσπάθειες διάρρηξης. Όταν γίνεται απόπειρα διάρρηξης του αυτοκινήτου, το

σύστημα αρχίζει να εκπέμπει ηχητικά και οπτικά σήματα προειδοποίησης.

Πώς τίθεται σε λειτουργία το αντικλεπτικό σύστημα;

Το αντικλεπτικό σύστημα τίθεται αυτόματα σε λειτουργία κατά το κλείδωμα του

αυτοκινήτου, είτε αυτό γίνεται με το τηλεχειριστήριο είτε με την κλειδαριά στην

πόρτα του οδηγού. Το σύστημα ενεργοποιείται περίπου 30 δευτερόλεπτα μετά το

κλείδωμα του αυτοκινήτου.

Πώς τίθεται εκτός λειτουργίας το αντικλεπτικό σύστημα;

Ξεκλείδωμα και κλείδωμα 51

Το αντικλεπτικό σύστημα τίθεται εκτός λειτουργίας κατά το ξεκλείδωμα του

αυτοκινήτου με το τηλεχειριστήριο μόνο. Αν δεν ανοίξετε το αυτοκίνητο μέσα σε

διάστημα 30 δευτερολέπτων από τη στιγμή που δώσατε το σήμα ξεκλειδώματος

με το τηλεχειριστήριο, το αντικλεπτικό σύστημα αυτόματα τίθεται ξανά σε

λειτουργία.

Αν ξεκλειδώνετε το αυτοκίνητο με την κλειδαριά στην πόρτα του οδηγού, πρέπει

να τοποθετήσετε το κλειδί στην κλειδαριά ανάφλεξης και να ανάψετε την

ανάφλεξη εντός 15 δευτερόλεπτων, για να θέσετε εκτός λειτουργίας το

αντικλεπτικό σύστημα. Διαφορετικά, αν δεν ανάψετε την ανάφλεξη εντός 15

δευτερολέπτων, θα σημάνει συναγερμός.

Πότε σημαίνει συναγερμός;

Το αντικλεπτικό σύστημα επιτηρεί τα παρακάτω μέρη του αυτοκινήτου, όταν αυτό

είναι κλειδωμένο:

• καπό κινητήρα,

• καπό χώρου αποσκευών,

• πόρτες,

• διακόπτης ανάφλεξης,

• εσωτερικός χώρος του αυτοκινήτου* ⇒ σελίδα 52,

• κλίση του αυτοκινήτου*,

• τάση της ηλεκτρικής εγκατάστασης του αυτοκινήτου.

Αν αποσυνδεθεί ένας από τους πόλους της μπαταρίας όσο το σύστημα είναι

ενεργοποιημένο, θα ηχήσει αμέσως συναγερμός.

Πώς απενεργοποιείται ο συναγερμός;

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον συναγερμό, ξεκλειδώνοντας το αυτοκίνητο με

το τηλεχειριστήριο ή ανάβοντας την ανάφλεξη.

Σημείωση

• Η διάρκεια ζωής της σειρήνας του συναγερμού ανέρχεται σε 5 χρόνια. Για

περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε σε ένα ειδικευμένο συνεργείο.

Χειρισμός Ασφάλεια Οδήγηση Συντήρηση Αυτοβοήθεια Τεχνικά χαρακτηριστικά


52

Ξεκλείδωμα και κλείδωμα

• Για να εξασφαλίσετε την απρόσκοπτη λειτουργία του αντικλεπτικού

συστήματος, βεβαιωθείτε ότι όλες οι πόρτες, τα παράθυρα και η ηλεκτρική

οροφή* έχουν κλείσει καλά, πριν απομακρυνθείτε από το αυτοκίνητο.

• Η αντιστοιχία των κωδικών που είναι προγραμματισμένοι στο τηλεχειριστήριο

και στον δέκτη αποκλείει τη χρήση ξένων τηλεχειριστηρίων.

Επιτήρηση εσωτερικού χώρου* και επιτήρηση

κλίσης*

Η επιτήρηση εσωτερικού χώρου και η επιτήρηση κλίσης είναι δύο

λειτουργίες που ανιχνεύουν κινήσεις στο εσωτερικό του

αυτοκινήτου και ενεργοποιούν τον συναγερμό.

Εικ. 42 Πλήκτρο επιτήρησης

εσωτερικού χώρου

Η ενεργοποίηση της επιτήρησης εσωτερικού χώρου και της επιτήρησης

κλίσης γίνεται με το πλήκτρο . Απενεργοποιήστε την επιτήρηση

εσωτερικού χώρου και την επιτήρηση κλίσης όταν υπάρχει πιθανότητα

να σημάνει συναγερμός λόγω κινήσεων (π.χ. παιδιών ή ζώων) στο

εσωτερικό του αυτοκινήτου, ή όταν το αυτοκίνητο πρέπει να μεταφερθεί

(π.χ. με τρένο ή πλοίο) ή να ρυμουλκηθεί.

Απενεργοποίηση επιτήρησης εσωτερικού χώρου και επιτήρηση

κλίσης

– Σβήστε την ανάφλεξη.

– Πιέστε το πλήκτρο στην πόρτα του οδηγού ⇒ εικ. 42.

– Κλειδώστε το αυτοκίνητο εντός 30 δευτερολέπτων. Η επιτήρηση

εσωτερικού χώρου και η επιτήρηση κλίσης έχουν τώρα

απενεργοποιηθεί.

Η επιτήρηση του εσωτερικού χώρου και η επιτήρηση κλίσης θα τεθούν ξανά σε

λειτουργία αυτόματα, κατά το επόμενο κλείδωμα του αυτοκινήτου.

Σημείωση

• Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε την επιτήρηση του εσωτερικού χώρου

και την επιτήρηση κλίσης, απενεργοποιώντας το κλείδωμα ασφαλείας

⇒ σελίδα 46.

• Αν τραβήξετε το κλειδί από την διακόπτη ανάφλεξης ή ανοίξετε κάποια από τις

πόρτες, το σύμβολο μέσα στο πλήκτρο θα ανάψει με κόκκινο χρώμα.

• Το άναμμα του συμβόλου μέσα στο πλήκτρο δεν σημαίνει ότι έχουν

ενεργοποιηθεί η επιτήρηση εσωτερικού χώρου και η επιτήρηση κλίσης.


Ηλεκτρικά παράθυρα*

Πλήκτρα ηλεκτρικών παραθύρων

Τα ηλεκτρικά παράθυρα λειτουργούν μόνο με αναμμένη ανάφλεξη.

Άνοιγμα παραθύρων

Εικ. 43 Πλήκτρα στην πόρτα

του οδηγού

Εικ. 44 Πλήκτρο στην πίσω

πόρτα

– Για να ανοίξετε ένα παράθυρο, πιέστε ελαφρά το αντίστοιχο πλήκτρο

στην πόρτα. Μόλις αφήσετε το πλήκτρο, το παράθυρο σταματά.

Ξεκλείδωμα και κλείδωμα 53

– Μπορείτε να ανοίξετε τα παράθυρα εντελώς, πιέζοντας το αντίστοιχο

πλήκτρο στην πόρτα μέχρι τέρμα. Πιέζοντας ξανά το ίδιο πλήκτρο, το

παράθυρο θα σταματήσει αμέσως.

Κλείσιμο παραθύρων

– Για να κλείσετε ένα παράθυρο, τραβήξτε ελαφρά το αντίστοιχο

πλήκτρο στην πόρτα. Μόλις αφήσετε το πλήκτρο, το παράθυρο

σταματά.

– Μπορείτε να κλείσετε τα παράθυρα εντελώς, τραβώντας το

αντίστοιχο πλήκτρο στην πόρτα μέχρι τέρμα. Τραβώντας ξανά το ίδιο

πλήκτρο, το παράθυρο θα σταματήσει αμέσως.

Πλήκτρα για τα διάφορα παράθυρα βρίσκονται στην πόρτα του οδηγού

⇒ σελίδα 53, εικ. 43, στην πόρτα του συνοδηγού και στις πίσω πόρτες*.

Όταν τα πλήκτρα στις πίσω πόρτες έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας, η λυχνία ελέγχου

στον διακόπτη ασφαλείας AS είναι αναμμένη.

Πλήκτρα ηλεκτρικών παραθύρων στην πόρτα του οδηγού

Πλήκτρο παραθύρου στην πόρτα του οδηγού

Πλήκτρο παραθύρου στην πόρτα του συνοδηγού

Πλήκτρο παραθύρου στη δεξιά πίσω πόρτα*

AD Πλήκτρο παραθύρου στην αριστερή πίσω πόρτα*

Διακόπτης ασφαλείας*

Διακόπτης ασφαλείας*

Με το πλήκτρο ασφαλείας AS ⇒ σελίδα 53, εικ. 43 μπορείτε να απενεργοποιήσετε

τα πλήκτρα στις πίσω πόρτες Με ένα δεύτερο πάτημα του πλήκτρου ασφαλείας

AS

, τα πλήκτρα των παραθύρων στις πίσω πόρτες ενεργοποιούνται πάλι.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

• Όταν κλειδώνετε το αυτοκίνητο από έξω, δεν επιτρέπεται να

παραμείνουν άτομα μέσα σ’ αυτό, γιατί δεν θα μπορέσουν να ανοίξουν τα

παράθυρα σε μια ενδεχόμενη περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Χειρισμός Ασφάλεια Οδήγηση Συντήρηση Αυτοβοήθεια Τεχνικά χαρακτηριστικά

A

AB

AC

AS


54

Ξεκλείδωμα και κλείδωμα

ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Συνέχεια

• Το σύστημα είναι εφοδιασμένο με μια ασφάλεια έναντι σύνθλιψης. Αν

το παράθυρο συναντήσει αντίσταση κατά το κλείσιμο, η κίνησή του

διακόπτεται αμέσως και το παράθυρο επιστρέφει πάλι κατά μερικά

εκατοστά. Στη συνέχεια, κλείστε τα παράθυρα με προσοχή! Διαφορετικά,

μπορεί να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί!

• Αν μεταφέρονται παιδιά στα πίσω καθίσματα, συνιστούμε να

απενεργοποιήσετε τα ηλεκτρικά παράθυρα στις πίσω πόρτες (διακόπτης

ασφαλείας) AS

⇒ σελίδα 53, εικ.43.

• Αν τα τζάμια είναι παγωμένα, αφαιρέστε τον πάγο ⇒ σελίδα 192 προτού

να χρησιμοποιήσετε τα ηλεκτρικά παράθυρα. Διαφορετικά μπορεί να

προκληθεί ζημιά στον μηχανισμό των παραθύρων.

Σημείωση

• Mετά το σβήσιμο της ανάφλεξης, μπορείτε να ανοίξετε ή να κλείσετε τα

παράθυρα για περίπου 10 λεπτά ακόμη. Κατά το διάστημα αυτό, δεν λειτουργεί το

αυτόματο κλείσιμο των παραθύρων. Τα ηλεκτρικά παράθυρα τίθενται εκτός

λειτουργίας, όταν ανοίξετε την πόρτα του οδηγού ή του συνοδηγού.

• Για τον εξαερισμό του εσωτερικού χώρου κατά τη διάρκεια της οδήγησης,

συνιστούμε να χρησιμοποιείτε κατά προτίμηση το σύστημα θέρμανσης,

κλιματισμού και εξαερισμού του αυτοκινήτου. Αν τα παράθυρα είναι ανοιχτά,

μπορεί να μπει σκόνη και άλλοι ρύποι μέσα στο αυτοκίνητο, ενώ επιπλέον

δημιουργούνται θόρυβοι από τον άνεμο σε ορισμένες ταχύτητες.

Ασφάλεια έναντι σύνθλιψης

Τα ηλεκτρικά παράθυρα είναι εφοδιασμένα με μια ασφάλεια έναντι σύνθλιψης,

που μειώνει τον κίνδυνο τραυματισμού κατά το κλείσιμο των παραθύρων.

Αν το παράθυρο συναντήσει αντίσταση κατά το κλείσιμο, η κίνησή του διακόπτεται

αμέσως και το παράθυρο επιστρέφει πάλι κατά μερικά εκατοστά.

Αν προσπαθήσετε να κλείσετε το παράθυρο ξανά μέσα σε 10 δευτερόλεπτα, παρ'

όλο που το εμπόδιο δεν έχει απομακρυνθεί, η διαδικασία κλεισίματος θα διακοπεί.

Κατά το διάστημα αυτό, δεν είναι δυνατόν να κλείσετε αυτόματα τα παράθυρα. Η

ασφάλεια έναντι σύνθλιψης είναι ακόμα ενεργοποιημένη.

Η ασφάλεια έναντι σύνθλιψης θα απενεργοποιηθεί μόνο, αν προσπαθήσετε ξανά

να κλείσετε το παράθυρο μέσα στα επόμενα 10 δευτερόλεπτα. Το παράθυρο

κλείνει τώρα με πλήρη δύναμη!

Αν περιμένετε περισσότερα από 10 δευτερόλεπτα, η ασφάλεια έναντι σύνθλιψης

θα ενεργοποιηθεί πάλι.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

Κλείνετε τα παράθυρα με προσοχή! Διαφορετικά μπορεί να προκαλέσετε

σοβαρούς τραυματισμούς!

Κεντρικό κλείσιμο παραθύρων

Κατά το ξεκλείδωμα και κλείδωμα του αυτοκινήτου, μπορείτε να

ανοίξετε και να κλείσετε τα ηλεκτρικά παράθυρα με τον εξής τρόπο:

Άνοιγμα παραθύρων με το κλειδί

– Τοποθετήστε το κλειδί στην κλειδαριά της πόρτας του οδηγού και

κρατήστε το στη θέση ξεκλειδώματος, μέχρι να ανοίξουν όλα τα

παράθυρα.

Κλείσιμο παραθύρων με το κλειδί

– Τοποθετήστε το κλειδί στην κλειδαριά της πόρτας του οδηγού και

κρατήστε το στη θέση κλειδώματος, μέχρι να κλείσουν όλα τα

παράθυρα.

Μπορείτε να διακόψετε την κίνηση ανοίγματος ή κλεισίματος των παραθύρων

αμέσως, αφήνοντας το κλειδί.


ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

• Κατά τη χρήση του κεντρικού κλεισίματος, η ασφάλεια έναντι

σύνθλιψης δεν λειτουργεί ⇒ στο «Πλήκτρα ηλεκτρικών παραθύρων»

στη σελίδα 53.

• Κλείνετε τα παράθυρα με προσοχή! Διαφορετικά μπορεί να προκαλέσετε

σοβαρούς τραυματισμούς!

Βλάβες

Ηλεκτρικά παράθυρα εκτός λειτουργίας

Μετά από αποσύνδεση και επανασύνδεση της μπαταρίας του αυτοκινήτου, τα

ηλεκτρικά παράθυρα έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας. Το σύστημα πρέπει να

ενεργοποιηθεί εκ νέου. Η λειτουργία των παραθύρων αποκαθίσταται ως εξής:

• Τοποθετήστε το κλειδί στην κλειδαριά της πόρτας του οδηγού και κρατήστε το

στη θέση κλειδώματος, μέχρι να κλείσουν όλα τα παράθυρα.

• Αφήστε το κλειδί.

• Γυρίστε το κλειδί για άλλη μια φορά στη θέση κλειδώματος και κρατήστε το

στη θέση αυτή για περίπου 3 δευτερόλεπτα.

Χειμερινή λειτουργία

Κατά το χειμώνα, το κλείσιμο των παραθύρων μπορεί να διακοπεί λόγω

αυξημένης αντίστασης, π.χ. από πάγο, με συνέπεια το παράθυρο να σταματήσει

και να επιστρέψει κατά μερικά εκατοστά.

Σ’ αυτή την περίπτωση, μπορείτε να κλείσετε το παράθυρο με τον ακόλουθο

τρόπο:

• Τοποθετήστε το κλειδί στην κλειδαριά της πόρτας του οδηγού και κρατήστε το

στη θέση κλειδώματος, μέχρι να κλείσουν όλα τα παράθυρα.

• Αν η κίνηση διακοπεί, επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία.

Ξεκλείδωμα και κλείδωμα 55

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

• Κατά το κλείσιμο των παραθύρων, η ασφάλεια έναντι σύνθλιψης δεν

λειτουργεί ⇒ στο «Πλήκτρα ηλεκτρικών παραθύρων» στη σελίδα 53.

• Κλείνετε τα παράθυρα με προσοχή! Διαφορετικά μπορεί να προκαλέσετε

σοβαρούς τραυματισμούς!

Ηλεκτρική συρόμενη/ανοιγόμενη ηλιοροφή*

Περιγραφή

Εικ. 45 Περιστροφικός

διακόπτης ηλεκτρικής

συρόμενης/ανοιγόμενης

ηλιοροφής

Ο χειρισμός της συρόμενης/ανοιγόμενης ηλιοροφής γίνεται με τον περιστροφικό

διακόπτη ⇒ εικ.45. Η ηλιοροφή λειτουργεί μόνο με αναμμένη ανάφλεξη. Ο

διακόπτης έχει ορισμένες θέσεις.

Mετά το σβήσιμο της ανάφλεξης, μπορείτε να ανοίξετε ή να κλείσετε τη

συρόμενη/ανοιγόμενη οροφή για περίπου 10 λεπτά ακόμη. Αν στο διάστημα αυτό

ανοίξετε κάποια από τις μπροστινές πόρτες, δεν θα μπορέσετε πια να ανοίξετε ή

να κλείσετε την ανοιγόμενη/συρόμενη ηλιοροφή.

Σημείωση

Μετά από αποσύνδεση και επανασύνδεση της μπαταρίας, ενδέχεται η

ανοιγόμενη/συρόμενη ηλιοροφή να μην κλείνει πια εντελώς. Για τον σκοπό αυτό,

Χειρισμός Ασφάλεια Οδήγηση Συντήρηση Αυτοβοήθεια Τεχνικά χαρακτηριστικά


56

Ξεκλείδωμα και κλείδωμα

γυρίστε τον περιστροφικό διακόπτη στη θέση A και πιέστε το μπροστινό του

μέρος για περίπου 10 δευτερόλεπτα.

Άνοιγμα και ανύψωση

Ιδανική θέση

– Γυρίστε τον διακόπτη στη θέση AC ⇒ εικ. 45.

Πλήρες άνοιγμα

– Γυρίστε τον διακόπτη στη θέση AB και κρατήστε τον σ’ αυτή τη θέση

(ο διακόπτης δεν σταθεροποιείται σ' αυτή τη θέση).

Ανύψωση

– Γυρίστε τον διακόπτη στη θέση AD .

Στην ιδανική θέση, δημιουργείται λιγότερος θόρυβος από τον αέρα παρά όταν η

ηλιοροφή είναι εντελώς ανοιχτή.

Κατά το άνοιγμα της ηλιοροφής, ανοίγει ταυτόχρονα και το σκίαστρο που

προστατεύει από την έντονη ηλιακή ακτινοβολία. Μπορείτε να ανοίξετε και να

κλείσετε το σκίαστρο με το χέρι, όταν η ηλιοροφή είναι κλειστή.

Προσοχή!

Για να ανοίξετε την ηλιοροφή κατά τη διάρκεια του χειμώνα, μπορεί να χρειαστεί

να αφαιρέσετε πρώτα τον πάγο ή το χιόνι που υπάρχει πάνω σ’ αυτήν, για να μην

προκληθεί βλάβη στον μηχανισμό ανοίγματος και στην τσιμούχα.

Κλείσιμο

Κλείσιμο ηλιοροφής

– Γυρίστε τον διακόπτη στη θέση A ⇒ σελίδα 55, εικ.45.

Κλείσιμο ασφαλείας

Η ηλεκτρική ηλιοροφή είναι εφοδιασμένη με μια ασφάλεια υπερφόρτωσης. Όταν

υπάρχει κάποιο εμπόδιο που παρεμποδίζει το κλείσιμο (π.χ. πάγος), η

συρόμενη/ανοιγόμενη ηλιοροφή σταματά και στη συνέχεια επιστρέφει μερικά

εκατοστόμετρα. Μπορείτε να κλείσετε την ηλιοροφή εντελώς, παρακάμπτοντας

την ασφάλεια υπερφόρτωσης, γυρίζοντας τον διακόπτη στη θέση A

⇒ σελίδα 55, εικ.45 και πιέζοντας το μπροστινό ή πίσω μέρος του διακόπτη μέχρι

η ηλιοροφή να κλείσει τελείως ⇒ .

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

Προσοχή κατά το κλείσιμο της ηλιοροφής - Κίνδυνος τραυματισμού!

Χειρισμός άνεσης

Μπορείτε να κλείσετε την ανοιχτή ηλιοροφή, ενώ βρίσκεστε έξω από το

αυτοκίνητο.

– Τοποθετήστε το κλειδί στην κλειδαριά της πόρτας του οδηγού και

κρατήστε το στη θέση κλειδώματος, μέχρι να κλείσει η ηλιοροφή

⇒ .

Μόλις αφήσετε τον διακόπτη, η ηλιοροφή σταματά.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

Προσοχή κατά το κλείσιμο της ηλιοροφής - Κίνδυνος τραυματισμού! Η

ασφάλεια υπερφόρτωσης δεν λειτουργεί κατά τον χειρισμό άνεσης.


Χειρισμός έκτακτης ανάγκης

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, μπορείτε να κλείσετε ή να ανοίξετε την

ηλιοροφή με το χέρι.

– Τοποθετήστε τη μύτη ενός επίπεδου κατσαβιδιού προσεκτικά στην

πίσω πλευρά του καλύμματος του ηλεκτρικού μηχανισμού

⇒ σελίδα 57, εικ. 46.

– Αφαιρέστε το κάλυμμα, τραβώντας το προς τα κάτω.

Εικ. 46 Λεπτομέρεια

ουρανού: Σημεία

τοποθέτησης κατσαβιδιού

Εικ. 47 Λεπτομέρεια

ουρανού: Χειρισμός

έκτακτης ανάγκης

– Περάστε ένα κλειδί Άλλεν Νο. 4 μέσα στο άνοιγμα μέχρι να τερματίσει,

και κλείστε ή ανοίξτε την ηλιοροφή.

Ξεκλείδωμα και κλείδωμα 57

– Τοποθετήστε το κάλυμμα στη θέση του, εφαρμόζοντας πρώτα τα

πλαστικά δοντάκια και πιέζοντας στη συνέχεια το κάλυμμα προς τα

πάνω.

– Ζητήστε από ένα συνεργείο αυτοκινήτων να αποκαταστήσει τη

βλάβη.

Σημείωση

Μετά από κάθε χειρισμό έκτακτης ανάγκης (με το κλειδί Άλλεν), η ηλιοροφή πρέπει

να επαναφερθεί στην αρχική της θέση. Στην περίπτωση αυτή, γυρίστε τον

περιστροφικό διακόπτη στη θέση A

⇒ σελίδα 55, εικ.45 και πιέστε το μπροστινό

του μέρος για περίπου 10 δευτερόλεπτα.

Χειρισμός Ασφάλεια Οδήγηση Συντήρηση Αυτοβοήθεια Τεχνικά χαρακτηριστικά


58

Φωτισμός και ορατότητα

Φωτισμός και ορατότητα

Φώτα

Άναμμα και σβήσιμο φώτων

Άναμμα φώτων θέσης (μικρών)

– Γυρίστε τον διακόπτη των φώτων ⇒ εικ.48 στη θέση

Άναμμα φώτων διασταύρωσης (μεσαίων) και πορείας (μεγάλων)

– Γυρίστε τον διακόπτη των φώτων στη θέση .

Εικ. 48 Ταμπλό: Διακόπτης

φώτων

Εικ. 49 Ασφαλειοθήκη:

Διακόπτης φώτων ημέρας

– Για να ανάψετε τα μεγάλα φώτα, πιέστε τον μοχλό των μεγάλων

φώτων προς τα εμπρός ⇒ σελίδα 62, εικ. 53.

Σβήσιμο όλων των φώτων

– Γυρίστε τον διακόπτη των φώτων στη θέση O.

Άναμμα φώτων ημέρας*

– Αφαιρέστε το καπάκι από την ασφαλειοθήκη, στην αριστερή πλευρά

του ταμπλό ⇒ σελίδα 237.

– Γυρίστε τον διακόπτη των φώτων στη θέση O ⇒ εικ. 48.

– Ανοίξτε τον διακόπτη των φώτων ημέρας ⇒ εικ.49.

– Μ∈τά το άναμμα της ανάφλ∈ξης, ανάβουν τα φώτα θέσης (μικρά)

και διασταύρωσης (μ∈σαία).

– Μ∈τά την ∈ κίνηση του κινητήρα ανάβουν τα φώτα θέσης (μικρά)

και διασταύρωσης (μ∈σαία).

Σβήσιμο φώτων ημέρας*

– Κλείστε τον διακόπτη των φώτων ημέρας ⇒ εικ. 49.

– Γυρίστε τον διακόπτη των φώτων στη θέση για φώτα θέσης ή

φώτα διασταύρωσης ⇒ εικ. 48.

Κατά την ∈κκίνηση του κινητήρα, τα φώτα θέσης και διασταύρωσης σβήνουν

αυτόματα.

Στα αυτοκίνητα με τιμόνι δεξιά*, ορισμένα χειριστήρια βρίσκονται σε

διαφορετικές θέσεις από αυτές που φαίνονται στη ⇒ εικ. 48. Τα σύμβολα στον

διακόπτη πάντως είναι ίδια και στις δύο περιπτώσεις.


ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

Μην οδηγείτε ποτέ με τα μικρά φώτα - Κίνδυνος ατυχήματος! Τα μικρά

φώτα δεν έχουν αρκετή ένταση για να φωτίσουν επαρκώς τον δρόμο

μπροστά σας ή να σας κάνουν ορατό στους άλλους χρήστες των οδών. Γι'

αυτό, στο σκοτάδι και με κακές συνθήκες ορατότητας, να ανάβετε πάντα τα

μεσαία φώτα.

Σημείωση

• Αν τα φώτα του αυτοκινήτου είναι ακόμα αναμμένα μετά την αφαίρεση του

κλειδιού ανάφλεξης, θα ηχήσει ένα προειδοποιητικό σήμα μόλις ανοίξετε την

πόρτα του οδηγού.

• Κλείνοντας την πόρτα του οδηγού (με σβηστή ανάφλεξη), το ηχητικό σήμα

διακόπτεται μέσω της επαφής στην πόρτα. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να

αφήσετε το αυτοκίνητο παρκαρισμένο με αναμμένα τα μικρά φώτα.

• Αν το αυτοκίνητο πρόκειται να μείνει παρκαρισμένο για μεγάλο χρονικό

διάστημα, συνιστούμε να κλείσετε όλα τα φώτα ή ενδεχομένως να αφήσετε μόνο

τα φώτα στάθμευσης.

• Τα φώτα που περιγράφονται εδώ πρέπει πάντα να χρησιμοποιούνται

σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις.

• Με κρύο καιρό ή υψηλή υγρασία της ατμόσφαιρας, η εσωτερική πλευρά των

προβολέων μπορεί να θαμπώσει προσωρινά από συμπυκνώματα νερού.

− Αυτό οφείλεται στη διαφορά θερμοκρασίας ανάμεσα στην εσωτερική και

εξωτερική πλευρά του γυαλιού του προβολέα.

− Όταν τα φώτα του αυτοκινήτου είναι αναμμένα, η κεντρική επιφάνεια του

γυαλιού ξεθαμπώνει σε λίγο χρόνο. Ενδεχομένως, η περιφέρεια του γυαλιού

μπορεί να μείνει θαμπή για μεγαλύτερο διάστημα.

− Αυτό μπορεί να ισχύει και για τα πίσω φώτα και τους δείκτες κατεύθυνσης

(φλας).

− Το θάμπωμα δεν επηρεάζει τη διάρκεια ζωής του συστήματος φωτισμού

του αυτοκινήτου.

Προσαρμοζόμενα φώτα στροφής*

Φωτισμός και ορατότητα 59

Τα προσαρμοζόμενα φώτα στροφής φροντίζουν για καλύτερο φωτισμό στις

στροφές, καθώς τα φώτα του αυτοκινήτου ρυθμίζονται ανάλογα με την ταχύτητα

και τη θέση του τιμονιού.

Όταν εντοπίζεται σφάλμα κατά τη διάρκεια της οδήγησης ή μετά το άναμμα της

ανάφλεξης, η λυχνία ελέγχου αναβοσβήνει για 1 λεπτό ενώ παράλληλα

ακούγεται προειδοποιητικό σήμα.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

Αν υπάρχει πρόβλημα στο σύστημα, η λυχνία στον πίνακα οργάνων

αναβοσβήνει. Τα φώτα ρυθμίζονται αυτόματα σε θέση έκτακτης ανάγκης,

ώστε να αποφεύγεται το θάμπωμα των οδηγών στο αντίθετο ρεύμα

κυκλοφορίας. Έτσι μειώνεται το φωτιζόμενο μήκος του οδοστρώματος.

Οδηγήστε με προσοχή και επισκεφθείτε το συντομότερο δυνατόν ένα

συνεργείο αυτοκινήτων.

Προβολείς ομίχλης*

Άναμμα προβολέων ομίχλης

Εικ. 50 Ταμπλό: Διακόπτης

φώτων

– Πρώτα γυρίστε τον διακόπτη των φώτων στη θέση ή

⇒ εικ.50.

Χειρισμός Ασφάλεια Οδήγηση Συντήρηση Αυτοβοήθεια Τεχνικά χαρακτηριστικά


60

Φωτισμός και ορατότητα

– Τραβήξτε τον διακόπτη προς τα έξω, μέχρι την πρώτη σκάλα A1 .

Όταν οι προβολείς ομίχλης είναι αναμμένοι, ανάβει η λυχνία ελέγχου στον

πίνακα οργάνων ⇒ σελίδα 31.

Προβολείς ομίχλης με λειτουργία «Corner»*

Οι προβολείς ομίχλης με λειτουργία «Corner» φροντίζουν για

καλύτερο φωτισμό του χώρου κοντά στο αυτοκίνητο σε στροφές,

παρκάρισμα κ.λπ.

Οι προβολείς ομίχλης με λειτουργία «Corner» ρυθμίζονται ανάλογα με τη γωνία

του τιμονιού ή μετά το άναμμα των φλας 4) , εφόσον ικανοποιούνται οι εξής

προϋποθέσεις:

• το αυτοκίνητο είναι σταματημένο με τον κινητήρα σε λειτουργία, ή κινείται με

ταχύτητα κάτω των 40 km/h

• τα φώτα ημέρας δεν είναι ενεργοποιημένα

• τα φώτα διασταύρωσης είναι αναμμένα,

• δεν έχει τεθεί όπισθεν,

• δεν έχουν ενεργοποιηθεί τα αλάρμ.

Όταν υπάρχει βλάβη στο σύστημα προβολέων ομίχλης με λειτουργία «Corner»,

ανάβει ή αναβοσβήνει η λυχνία ελέγχου .

Σημείωση

Αν οι προβολείς ομίχλης είναι αναμμένοι, η λειτουργία «Corner» είναι

απενεργοποιημένη.

4) Σε περίπτωση αντίθεσης των δύο κριτηρίων ενεργοποίησης, π.χ. όταν στρίβετε το τιμόνι

αριστερά ενώ ανάβετε το δεξί φλας, έχει προτεραιότητα το φλας.

Πίσω φως ομίχλης

Άναμμα πίσω προβολέα ομίχλης

– Πρώτα γυρίστε τον διακόπτη των φώτων στη θέση ή

⇒ σελίδα 59, εικ. 50.

– Στη συνέχεια, τραβήξτε τον διακόπτη προς τα έξω, μέχρι την δεύτερη

σκάλα A2 . Ταυτόχρονα ανάβουν και οι προβολείς ομίχλης*.

Αν το αυτοκίνητό σας δεν είναι εφοδιασμένο με προβολείς ομίχλης*, μπορείτε να

ανάψετε το πίσω φως ομίχλης γυρίζοντας το διακόπτη στη θέση και

τραβώντας τον αμέσως στη θέση A2

. Ο διακόπτης αυτός αντί για δύο θέσεις, έχει

μόνο μία.

Όταν το πίσω φως ομίχλης είναι αναμμένο, ανάβει η λυχνία ελέγχου στον

πίνακα οργάνων ⇒ σελίδα 31.

Αν το αυτοκίνητό σας είναι εφοδιασμένο με γνήσιο σύστημα ζεύξης της Skoda

και οδηγείτε με ρυμουλκούμενο και αναμμένο πίσω φως ομίχλης, τότε ανάβει

μόνο το πίσω φως ομίχλης του ρυμουλκούμενου.

Προσοχή!

Για να μην τυφλώνεται η επερχόμενη κυκλοφορία, το πίσω φως ομίχλης

επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο σε συνθήκες κακής ορατότητας (λάβετε

υπόψη σας τις σχετικές νομικές διατάξεις).


Ρύθμιση φωτεινής δέσμης προβολέων

Με τα μεσαία φώτα αναμμένα, μπορείτε να προσαρμόσετε τη

φωτεινή δέσμη των προβολέων ανάλογα με το φορτίο του

αυτοκινήτου.

– Γυρίστε το ροδάκι ρύθμισης ⇒ εικ. 51, μέχρι τα μεσαία φώτα να είναι

κατάλληλα ρυθμισμένα και να μην τυφλώνουν τους άλλους χρήστες

των οδών..

Θέσεις ρύθμισης

Οι προκαθορισμένες θέσεις αντιστοιχούν περίπου στα εξής φορτία:

A-

A1

A2

A3

Εικ. 51 Ταμπλό: Ρύθμιση

φωτεινής δέσμης

Μπροστινά καθίσματα κατειλημμένα, χώρος αποσκευών άδειος.

Όλα τα καθίσματα κατειλημμένα, χώρος αποσκευών άδειος.

Όλα τα καθίσματα κατειλημμένα, χώρος αποσκευών φορτωμένος.

Κάθισμα οδηγού κατειλημμένο, χώρος αποσκευών φορτωμένος.

Προσοχή!

Ρυθμίστε τους προβολείς με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην τυφλώνονται οι οδηγοί

στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Διακόπτης φώτων έκτακτης ανάγκης (αλάρμ)

Φωτισμός και ορατότητα 61

– Πιέστε τον διακόπτη ⇒ εικ. 52 για να ανάψετε ή να σβήσετε τα

αλάρμ.

Όταν τα αλάρμ είναι ενεργοποιημένα, αναβοσβήνουν όλα τα φλας ταυτόχρονα.

Επίσης αναβοσβήνουν οι λυχνίες ελέγχου των φλας και η λυχνία ελέγχου μέσα

στον διακόπτη. Τα αλάρμ λειτουργούν και με σβηστή ανάφλεξη.

Τηρήστε τις νομικές διατάξεις για τη χρήση των φώτων έκτακτης ανάγκης.

Σημείωση

Χρησιμοποιήστε τα αλάρμ για παράδειγμα:

• όταν φτάνετε στην ουρά ενός μποτιλιαρίσματος,

• σε περίπτωση βλάβης ή έκτακτης ανάγκης.

Εικ. 52 Ταμπλό: Διακόπτης

φώτων έκτακτης ανάγκης

(αλάρμ)

Χειρισμός Ασφάλεια Οδήγηση Συντήρηση Αυτοβοήθεια Τεχνικά χαρακτηριστικά


62

Φωτισμός και ορατότητα

Μοχλός για δείκτες κατεύθυνσης (φλας) και φώτα πορείας


Με τον μοχλό των δεικτών κατεύθυνσης και μεγάλων φώτων

μπορείτε επίσης να ανάψετε τα φώτα στάθμευσης και να δώσετε

φωτεινά σήματα.

Εικ. 53 Μοχλός δεικτών

κατεύθυνσης και μεγάλων

φώτων

Ο μοχλός των δεικτών κατεύθυνσης και μεγάλων φώτων έχει τις εξής

λειτουργίες:

Δείκτες κατεύθυνσης (φλας) δεξιά και αριστερά

– Πιέστε τον μοχλό προς τα πάνω ή προς τα κάτω ⇒ εικ.53.

– Αν θέλετε να δώσετε ένα τριπλό σήμα*, σπρώξτε τον μοχλό για μια

στιγμή μέχρι το πάνω σημείο αντίστασης και αφήστε τον.

– Στιγμιαία χρήση δεικτών πορείας για αλλαγή λωρίδας - ανεβάστε ή

κατεβάστε το μοχλό μέχρι το σημείο αντίστασης και κρατήστε τον σ'

αυτή τη θέση.

Φώτα πορείας (μεγάλα)

– Ανάψτε τα μεσαία φώτα.

– Για να ανάψετε τα μεγάλα φώτα, πιέστε τον μοχλό προς τα εμπρός.

Στον πίνακα οργάνων ανάβει η λυχνία ελέγχου.

– Για να σβήσετε πάλι τα μεγάλα φώτα, τραβήξτε τον μοχλό πίσω στην

αρχική του θέση.

Φωτεινό σήμα

– Για να δώσετε φωτεινό σήμα, τραβήξτε τον μοχλό προς το τιμόνι (ο

μοχλός επανέρχεται αυτόματα όταν τον αφήνετε). Στον πίνακα

οργάνων ανάβει η λυχνία ελέγχου των μεγάλων φώτων.

Φώτα στάθμευσης

– Σβήστε την ανάφλεξη.

– Πιέστε τον μοχλό προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να ανάψετε τα

δεξιά ή τα αριστερά φώτα στάθμευσης.

Σημειώσεις για τη χρήση των φώτων

• Τα φλας λειτουργούν μόνο με αναμμένη ανάφλεξη. Μαζί με το φλας,

αναβοσβήνει η αντίστοιχη λυχνία ή στον πίνακα οργάνων.

• Μετά τη στροφή, τα φλας σβήνουν αυτόματα.

• Όταν ενεργοποιείτε τα φώτα στάθμευσης, ανάβει το μπροστινό και το πίσω

φως θέσης στην αντίστοιχη πλευρά του αυτοκινήτου. Τα φώτα στάθμευσης

λειτουργούν μόνο με σβηστή ανάφλεξη.

• Αν ο μοχλός, μετά την αφαίρεση του κλειδιού από τον διακόπτη ανάφλεξης,

δεν βρίσκεται στη μεσαία θέση, θα ακουστεί ένα προειδοποιητικό σήμα μόλις

ανοίξετε την πόρτα του οδηγού. Κλείνοντας την πόρτα του οδηγού, το ηχητικό

σήμα διακόπτεται.

Προσοχή!

Χρησιμοποιείτε τα μεγάλα φώτα και τα φωτεινά σήματα μόνο εφόσον δεν

τυφλώνετε τους άλλους χρήστες των οδών.

Σημείωση

Τα φώτα και φωτεινά σήματα που περιγράφονται εδώ πρέπει πάντα να

χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις.


Εσωτερικός φωτισμός

Φωτισμός εσωτερικού χώρου μπροστά/πίσω* - Τύπος 1

Διακόπτης επαφής πόρτας (μπροστινές και πίσω* πόρτες)

– Σπρώξτε τον διακόπτη A προς τα δεξιά. Εμφανίζεται το σύμβολο

⇒ εικ. 54.

Άναμμα πλαφονιέρας

– Σπρώξτε τον διακόπτη A προς τα αριστερά. Εμφανίζεται το

σύμβολο .

Σβήσιμο πλαφονιέρας

– Σπρώξτε τον διακόπτη A στη μεσαία θέση O.

Φώτα ανάγνωσης

Εικ. 54 Λεπτομέρεια

ουρανού: Πλαφονιέρα

μπροστά / πίσω

– Πιέστε έναν από τους διακόπτες AB ⇒ εικ. 54 για να ανάψετε ή να

σβήσετε το αριστερό ή το δεξί φως ανάγνωσnς.

Σε αυτοκίνητα με κεντρικό κλείδωμα, μετά το ξεκλείδωμα του αυτοκινήτου, το

άνοιγμα μιας πόρτας ή την αφαίρεση του κλειδιού από τον διακόπτη της

ανάφλεξης, η πλαφονιέρα ανάβει για περίπου 20 δευτερόλεπτα (εφόσον ο

Φωτισμός και ορατότητα 63

αντίστοιχος διακόπτης είναι ρυθμισμένος ώστε η πλαφονιέρα να ανάβει με το

άνοιγμα της πόρτας). Οι πλαφονιέρες σβήνουν αμέσως κατά το άναμμα της

ανάφλεξης.

Σε αυτοκίνητα χωρίς κεντρικό κλείδωμα, οι πλαφονιέρες με διακόπτη

χρονοκαθυστέρησης* παραμένουν αναμμένα για μερικά δευτερόλεπτα μετά το

κλείσιμο των θυρών. Οι πλαφονιέρες σβήνουν αμέσως κατά το άναμμα της

ανάφλεξης.

Με ανοιχτή πόρτα, οι πλαφονιέρες σβήνουν μετά από περίπου 30 λεπτά, ώστε να

αποφευχθεί η εκφόρτιση της μπαταρίας.

Μπροστινή πλαφονιέρα χωρίς φώτα ανάγνωσης

Εικ. 55 Πίσω πλαφονιέρα

Για να ανάψετε την πίσω πλαφονιέρα ⇒ εικ. 55, σπρώξτε τον διακόπτη στη θέση

, O ή στη μεσαία θέση .

Η πίσω πλαφονιέρα λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο όπως η μπροστινή πλαφονιέρα

⇒ σελίδα 63.

Σημείωση

Συνιστούμε να αναθέσετε τις αλλαγές λάμπας σε συνεργείο αυτοκινήτων.

Χειρισμός Ασφάλεια Οδήγηση Συντήρηση Αυτοβοήθεια Τεχνικά χαρακτηριστικά


64

Φωτισμός και ορατότητα

Φωτισμός εσωτερικού χώρου πίσω* - Τύπος 2

Η πίσω πλαφονιέρα ανάβει και σβήνει με τον διακόπτη ⇒ εικ.56.

Ο διακόπτης έχει δύο θέσεις για εσωτερικό φωτισμό. Στη μία θέση ο εσωτερικός

φωτισμός είναι διαρκώς αναμμένος, στην άλλη θέση (μετά από πάτημα) ο

φωτισμός λειτουργεί μέσω των επαφών στις πόρτες.

Σημείωση

Συνιστούμε να αναθέσετε τις αλλαγές λάμπας σε συνεργείο αυτοκινήτων.

Φως χώρου αποσκευών

Εικ. 56 Πίσω πλαφονιέρα

Το φως ανάβει αυτόματα όταν ανοίγετε το καπό του χώρου αποσκευών. Αν το

καπό μείνει ανοιχτό για περισσότερο από 30 λεπτά, το φως θα σβήσει αυτόματα.

Ορατότητα

Θέρμανση πίσω κρυστάλλου

Εικ. 57 Διακόπτης

θέρμανσης πίσω

κρυστάλλου

– Για να ανάψετε τη θέρμανση του πίσω κρυστάλλου, πιέστε τον

διακόπτη ⇒ εικ. 57.

Η θέρμανση του πίσω κρυστάλλου λειτουργεί μόνο όσο ο κινητήρας είναι σε

λειτουργία. Όταν η θέρμανση του πίσω κρυστάλλου είναι σε λειτουργία, ανάβει η

λυχνία ελέγχου μέσα στον διακόπτη.

Μετά από 20 λεπτά, η θέρμανση του πίσω κρυστάλλου σβήνει αυτόματα. Αν

πιέσετε τον διακόπτη ξανά, η θέρμανση του πίσω κρυστάλλου ανάβει μόνιμα,

παρακάμπτοντας την αυτόματη λειτουργία σβησίματος.

Περιβάλλον

Κλείστε τη θέρμανση μόλις το τζάμι ξεπαγώσει ή ξεθαμπώσει. Η μειωμένη

κατανάλωση ρεύματος βοηθά στην εξοικονόμηση καυσίμου ⇒ σελίδα 183,

«Οικονομία στο ηλεκτρικό ρεύμα».


Σκίαστρα

Η χρήση των σκιάστρων μπορεί να βελτιώσει την ασφάλεια κατά

την οδήγηση.

Εικ. 58 Σκίαστρο: Αλλαγή

θέσης

Εικ. 59 Διπλό σκίαστρο

Μπορείτε να τραβήξετε τα σκίαστρα του οδηγού και του συνοδηγού από τα

στηρίγματα και να τα γυρίσετε προς τις πόρτες, σύμφωνα με το βέλος A1

⇒ εικ.58.

Τα καθρεφτάκια* στην εσωτερική πλευρά των σκιάστρων είναι εφοδιασμένα με

καλύμματα. Σπρώξετε το κάλυμμα προς την κατεύθυνση του βέλους A2 .

Στα αυτοκίνητα με διπλά σκίαστρα*, αφού γυρίσετε το κυρίως σκίαστρο προς την

πλευρά της πόρτας, μπορείτε να κατεβάσετε επιπλέον το βοηθητικό σκίαστρο

⇒ εικ.59.

Φωτισμός και ορατότητα 65

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

Τα σκίαστρα δεν επιτρέπεται να στρέφονται προς τα παράθυρα και μέσα

στην περιοχή ενεργοποίησης των αερόσακων κεφαλής, αν έχουν στερεωθεί

σ αυτά αντικείμενα όπως στυλό κ.λπ. Σε περίπτωση ενεργοποίησης του

αερόσακου, θα μπορούσε να προκληθεί τραυματισμός των επιβατών.

Υαλοκαθαριστήρες και σύστημα πλυσίματος

κρυστάλλων

Υαλοκαθαριστήρες

Με τον μοχλό των υαλοκαθαριστήρων μπορείτε να χειριστείτε τους

υαλοκαθαριστήρες και το σύστημα πλυσίματος των κρυστάλλων.

Εικ. 60 Μοχλός

υαλοκαθαριστήρων

Ο μοχλός των υαλοκαθαριστήρων ⇒ εικ. 60 έχει τις εξής θέσεις:

Στιγμιαίο σκούπισμα

– Κατεβάστε τον μοχλό στη θέση A4

, αν θέλετε μόνο ένα σύντομο

σκούπισμα. Ο μοχλός επανέρχεται αυτόματα στην αρχική του θέση.

Χειρισμός Ασφάλεια Οδήγηση Συντήρηση Αυτοβοήθεια Τεχνικά χαρακτηριστικά


66

Φωτισμός και ορατότητα

Διακοπτόμενο σκούπισμα

– Ανεβάστε τον μοχλό στη θέση A1 .

– Χρησιμοποιήστε τον διακόπτη A για να ρυθμίσετε το διάστημα

ανάμεσα στα σκουπίσματα.

Αργό σκούπισμα

– Ανεβάστε τον μοχλό στη θέση A2 .

Γρήγορο σκούπισμα

– Ανεβάστε τον μοχλό στη θέση A3 .

Σκούπισμα και πλύσιμο παρμπρίζ

– Τραβήξτε τον μοχλό προς το τιμόνι στη θέση A5 . Οι

υαλοκαθαριστήρες και οι πλυστήρες λειτουργούν ταυτόχρονα. Ο

μοχλός επανέρχεται αυτόματα στην αρχική του θέση.

– Αφήστε τον μοχλό. Το πλύσιμο διακόπτεται και οι υαλοκαθαριστήρες

σκουπίζουν το παρμπρίζ άλλες 1 ή 3 φορές (ανάλογα με τη διάρκεια

του πλυσίματος).

Σκούπισμα πίσω κρυστάλλου*

– Σπρώξτε τον μοχλό μακριά από το τιμόνι, στη θέση A6 ⇒ σελίδα 65,

εικ.60. Ο υαλοκαθαριστήρας σκουπίζει μία φορά ανά 6

δευτερόλεπτα.

Σκούπισμα και πλύσιμο πίσω κρυστάλλου*

– Σπρώξτε τον μοχλό μακριά από το τιμόνι στη θέση A7 . Οι

υαλοκαθαριστήρες και οι πλυστήρες λειτουργούν ταυτόχρονα. Ο

μοχλός επανέρχεται αυτόματα στην αρχική του θέση.

– Όταν αφήνετε τον μοχλό, ο πλυστήρας σταματά και οι

υαλοκαθαριστήρες σκουπίζουν το παρμπρίζ άλλες 1 ή 3 φορές

(ανάλογα με τη διάρκεια του πλυσίματος). Όταν αφήνετε τον μοχλό,

αυτός μένει στη θέση A6 .

Διακοπή σκουπίσματος

– Επαναφέρετε τον μοχλό στη βασική θέση A0

.

Οι υαλοκαθαριστήρες και το σύστημα πλυσίματος των κρυστάλλων λειτουργούν

μόνο με αναμμένη ανάφλεξη.

Όταν βάζετε όπισθεν με τους υαλοκαθαριστήρες σε λειτουργία, το πίσω

κρύσταλλο σκουπίζεται μία φορά.

Οι πλυστήρες του παρμπρίζ θερμαίνονται* όταν η ανάφλεξη είναι αναμμένη.

Συμπλήρωση υγρού στο σύστημα πλυσίματος ⇒ σελίδα 213.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

• Για καλή ορατότητα και ασφαλή οδήγηση, τα μάκτρα των

υαλοκαθαριστήρων πρέπει να είναι σε άψογη κατάσταση ⇒ σελίδα 67.

• Μη χρησιμοποιείτε το σύστημα πλυσίματος των κρυστάλλων σε

χαμηλές θερμοκρασίες, χωρίς να θερμάνετε πρώτα το παρμπρίζ.

Διαφορετικά, οι υαλοκαθαριστήρες μπορεί να παγώσουν πάνω στο

παρμπρίζ και να εμποδίζουν την ορατότητά σας προς τα εμπρός.

• Αν τα τζάμια είναι παγωμένα, αφαιρέστε τον πάγο ⇒ σελίδα 192 προτού

να ενεργοποιήστε τους υαλοκαθαριστήρες. Διαφορετικά μπορεί να

προκληθεί ζημιά στα μάκτρα των υαλοκαθαριστήρων.

Προσοχή!

Όταν κάνει παγωνιά, βεβαιώνεστε πριν από κάθε χρήση των υαλοκαθαριστήρων

ότι τα μάκτρα δεν έχουν κολλήσει πάνω στα τζάμια! Αν ξεκινήσετε τους

υαλοκαθαριστήρες ενώ τα μάκτρα είναι κολλημένα στο παρμπρίζ, μπορεί να

προκληθεί ζημιά τόσο στα μάκτρα όσο και στο μοτέρ των υαλοκαθαριστήρων!


Σύστημα πλυσίματος προβολέων*

Οι προβολείς καθαρίζονται με κάθε πέμπτο σκούπισμα του παρμπρίζ και, εφόσον

τα μεσαία ή μεγάλα φώτα είναι αναμμένα, όταν κρατάτε τον μοχλό των

υαλοκαθαριστήρων στη θέση A5 ⇒ σελίδα 65, εικ. 60 για περίπου 1

δευτερόλεπτο.

Επίμονες ακαθαρσίες που έχουν κολλήσει πάνω στους προβολείς (όπως π.χ.

υπολείμματα εντόμων) πρέπει να αφαιρούνται σε τακτά διαστήματα, π.χ. κατά τον

ανεφοδιασμό με καύσιμο. Λάβετε υπόψη σας τις εξής σημειώσεις ⇒ σελίδα 192,

«Προβολείς».

Για να εξασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία του συστήματος κατά τη διάρκεια του

χειμώνα, τα στηρίγματα των πλυστήρων πρέπει να είναι απαλλαγμένα από χιόνι.

Τυχόν πάγος πρέπει να αφαιρείται με ένα ειδικό σπρέι.

Αλλαγή μάκτρων στους υαλοκαθαριστήρες του παρμπρίζ

Αφαίρεση μάκτρου

– Σηκώστε τον υαλοκαθαριστήρα από το παρμπρίζ.

Εικ. 61 Υαλοκαθαριστήρας

παρμπρίζ

– Πιέστε την ασφάλεια που σταθεροποιεί το μάκτρο και αφαιρέστε το

μάκτρο προς την κατεύθυνση του βέλους.

Στερέωση μάκτρου

Φωτισμός και ορατότητα 67

– Περάστε το μάκτρο στον υαλοκαθαριστήρα και πιέστε το μέχρι να

τερματίσει.

– Βεβαιωθείτε ότι το μάκτρο στερεώθηκε σωστά.

– Κατεβάστε τον υαλοκαθαριστήρα πάλι στο παρμπρίζ.

Για να εξασφαλίζεται καλή ορατότητα, τα μάκτρα των υαλοκαθαριστήρων πρέπει

να είναι σε άψογη κατάσταση. Τα μάκτρα δεν επιτρέπεται να είναι βρόμικα, π.χ. με

σκόνη, υπολείμματα εντόμων ή συντηρητικό κερί.

Αν οι υαλοκαθαριστήρες δεν κινούνται ομαλά ή αφήνουν γραμμές πάνω στο

τζάμι, μια πιθανή αιτία μπορεί είναι τα υπολείμματα απορρυπαντικών από

αυτόματα πλυντήρια. Για τον λόγο αυτό, τα μάκτρα των υαλοκαθαριστήρων

πρέπει να απολιπαίνονται μετά από κάθε πλύσιμο με συντήρηση σε αυτόματο

πλυντήριο.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

• Σε περίπτωση απρόσεκτης μεταχείρισης των υαλοκαθαριστήρων,

μπορεί να προκληθεί ζημιά στο παρμπρίζ.

• Για να μη δημιουργούνται "γραμμές" στα τζάμια, τα μάκτρα πρέπει να

καθαρίζονται τακτικά με ένα μέσο καθαρισμού για τζάμια. Αν τα τζάμια

είναι πολύ λερωμένα, π.χ. με υπολείμματα εντόμων, καθαρίστε τα μάκτρα

των υαλοκαθαριστήρων με ένα σφουγγάρι ή ένα πανί.

• Για λόγους ασφάλειας, πρέπει να αλλάζετε τα μάκτρα μία ή δύο φορές

τον χρόνο. Μάκτρα για τους υαλοκαθαριστήρες μπορείτε να προμηθευθείτε

από τα συνεργεία αυτοκινήτων.

Χειρισμός Ασφάλεια Οδήγηση Συντήρηση Αυτοβοήθεια Τεχνικά χαρακτηριστικά


68

Φωτισμός και ορατότητα

Αλλαγή μάκτρου στον υαλοκαθαριστήρα του πίσω κρυστάλλου

Αφαίρεση μάκτρου

– Ανασηκώστε τον βραχίονα του υαλοκαθαριστήρα από το κρύσταλλο

και στρέψτε το μάκτρο σε ορθή γωνία προς τον βραχίονα ⇒ εικ. 62.

– Κρατήστε το πάνω μέρος του βραχίονα με το ένα χέρι.

– Με το άλλο χέρι, σπρώξτε την ασφάλεια A προς την κατεύθυνση του

βέλους και αφαιρέστε το μάκτρο.

Στερέωση μάκτρου

– Τοποθετήστε το μάκτρο στον βραχίονα και σταθεροποιήστε το με την

ασφάλεια A .

– Βεβαιωθείτε ότι το μάκτρο στερεώθηκε σωστά.

Εδώ ισχύουν οι ίδιες σημειώσεις όπως ⇒ σελίδα 67.

Εικ. 62 Μάκτρο

υαλοκαθαριστήρα πίσω

κρυστάλλου

Καθρέφτες

Οι εξωτερικοί καθρέφτες ρυθμίζονται ηλεκτρικά*.

Πριν από κάθε ξεκίνημα, ρυθμίστε τους εξωτερικούς καθρέφτες με

τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται καλή ορατότητα προς τα πίσω.

Αντιθαμπωτικός καθρέφτης

– Γυρίστε τον μοχλό στο κάτω μέρος του καθρέφτη προς τα πίσω (στην

κανονική θέση του καθρέφτη, ο μοχλός πρέπει να δείχνει προς τα

εμπρός).

Θέρμανση εξωτερικών καθρεφτών*

– Γυρίστε το περιστροφικό κουμπί στη θέση ⇒ εικ. 63.

Ρύθμιση αριστερού εξωτερικού καθρέφτη*

– Γυρίστε το περιστροφικό κουμπί στη θέση . Η επιφάνεια του

καθρέφτη κινείται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως το κουμπί.

Ρύθμιση δεξιού καθρέφτη*

Εικ. 63 Εσωτερική επένδυση

πόρτας: Περιστροφικό

κουμπί

– Γυρίστε το περιστροφικό κουμπί στη θέση . Η επιφάνεια του

καθρέφτη κινείται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως το κουμπί.


Το αυτοκίνητο μπορεί να είναι επίσης εφοδιασμένο με έναν δεύτερο καθρέφτη*,

τοποθετημένο πάνω από τον κυρίως εσωτερικό καθρέφτη. Αυτός ο δεύτερος

καθρέφτης* δίνει ένα ευρύτερο οπτικό πεδίο μέσα στο ίδιο το αυτοκίνητο, π.χ. για

τον έλεγχο των ατόμων που κάθονται στο πίσω κάθισμα. Μπορείτε να τον

ρυθμίσετε οριζόντια και κάθετα, ανεξάρτητα από τον κυρίως εσωτερικό

καθρέφτη.

Η θέρμανση των εξωτερικών καθρεφτών λειτουργεί μόνο όσο ο κινητήρας είναι

σε λειτουργία.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

• Οι κυρτοί καθρέφτες (με καμπύλη προς τα έξω) και οι ασφαιρικοί

καθρέφτες (με μερική καμπύλη) έχουν το πλεονέκτημα ότι διευρύνουν το

οπτικό σας πεδίο, αλλά δείχνουν τα αντικείμενα πιο μικρά. Για τον λόγο

αυτό, δεν πρέπει να βασίζεστε στους καθρέφτες αυτούς για την εκτίμηση

της απόστασης των επερχόμενων οχημάτων.

• Για να εκτιμήσετε την απόσταση των επερχόμενων αυτοκινήτων, να

χρησιμοποιείτε τον εσωτερικό καθρέφτη όταν αυτό είναι δυνατόν.

Σημείωση

• Μην αγγίζετε τις επιφάνειες των εξωτερικών καθρεφτών όταν λειτουργεί η

θέρμανση των εξωτερικών καθρεφτών.

• Σε περίπτωση βλάβης της ηλεκτρικής ρύθμισης, μπορείτε να ρυθμίσετε τους

καθρέφτες με το χέρι, πιέζοντας την άκρη της επιφάνειάς τους.

• Σε περίπτωση βλάβης των ηλεκτρικών καθρεφτών, αποταθείτε σε ένα

συνεργείο αυτοκινήτων.

Φωτισμός και ορατότητα 69

Χειρισμός Ασφάλεια Οδήγηση Συντήρηση Αυτοβοήθεια Τεχνικά χαρακτηριστικά


70

Καθίσματα και χώροι φόρτωσης

Καθίσματα και χώροι φόρτωσης

Μπροστινά καθίσματα

Βασικές αρχές

Τα μπροστινά καθίσματα μπορούν να ρυθμιστούν με πολλούς τρόπους

προκειμένου να προσαρμοστούν στη σωματική διάπλαση του οδηγού και του

συνοδηγού. Η σωστή ρύθμιση των καθισμάτων εξασφαλίζει:

• σίγουρη και γρήγορη πρόσβαση στα χειριστήρια,

• άνετη και ξεκούραστη στάση του σώματος,

• τη μέγιστη προστατευτική λειτουργία από τις ζώνες ασφαλείας και τους

αερόσακους.

Στις σελίδες που ακολουθούν περιγράφονται οι διάφοροι τρόποι ρύθμισης των

καθισμάτων.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

• Μη μεταφέρετε στο αυτοκίνητό σας περισσότερα άτομα, απ' όσα

αντιστοιχούν στα καθίσματα.

• Κάθε επιβάτης πρέπει να δένεται με τη ζώνη ασφαλείας που αντιστοιχεί

στη θέση του. Τα παιδιά πρέπει να ασφαλίζονται με κατάλληλο σύστημα

συγκράτησης ⇒ σελίδα 159, «Ασφαλής μεταφορά παιδιών».

• Για την καλύτερη δυνατή προστασία, τόσο τη δική σας όσο και των

συνεπιβατών σας, τα μπροστινά καθίσματα και όλα τα προσκέφαλα πρέπει

πάντοτε να ρυθμίζονται σύμφωνα με το ανάστημα και οι ζώνες ασφαλείας

να είναι δεμένες με τον σωστό τρόπο.

• Κατά τη διάρκεια της οδήγησης, τα πόδια σας πρέπει να βρίσκονται

πάντοτε στον χώρο των ποδιών. Μην τα ανεβάζετε ποτέ στο ταμπλό, στις

βάσεις των καθισμάτων ή έξω από το παράθυρο. Αυτό ισχύει ειδικά για

τους συνεπιβάτες. Διαφορετικά, σε περίπτωση απότομου φρεναρίσματος ή

ατυχήματος, είστε εκτεθειμένος σε αυξημένο κίνδυνο τραυματισμού. Σε μια

ενδεχόμενη ενεργοποίηση του αερόσακου, η λάθος θέση στο κάθισμα

μπορεί να σταθεί αιτία θανατηφόρου τραυματισμού!

ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Συνέχεια

• Ο οδηγός και ο συνοδηγός πρέπει να διατηρούν απόσταση τουλάχιστον

25 cm από το τιμόνι και το ταμπλό αντίστοιχα. Αν δεν τηρείτε αυτή την

ελάχιστη απόσταση, οι αερόσακοι δεν μπορούν να σας προσφέρουν

προστασία - Κίνδυνος θανατηφόρου ατυχήματος! Επίσης, τα μπροστινά

καθίσματα και τα προσκέφαλα πρέπει να είναι προσαρμοσμένα κατάλληλα

στο ανάστημα των επιβατών.

• Διατηρείτε τον χώρο των ποδιών απαλλαγμένο από αντικείμενα, που σε

ένα απότομο ελιγμό ή φρενάρισμα μπορούν να σφηνωθούν κάτω από τα

πεντάλ. Σε τέτοια περίπτωση, δεν θα μπορέσετε να αλλάξετε ταχύτητα, να

φρενάρετε ή να δώσετε γκάζι.

Ρύθμιση μπροστινών καθισμάτων

Κατά μήκος ρύθμιση των καθισμάτων

Εικ. 64 Χειριστήρια στο

κάθισμα

– Σηκώστε τον μοχλό ρύθμισης A1 ⇒ εικ. 64 και ταυτόχρονα,

μετακινήστε το κάθισμα στην επιθυμητή θέση.

– Αφήστε τον μοχλό A1

και μετακινήστε το κάθισμα ώστε να

ασφαλιστεί στη θέση του με έναν χαρακτηριστικό ήχο.


Καθ΄ ύψος ρύθμιση καθισμάτων*

– Για να ανεβάσετε το κάθισμα, τραβήξτε τον μοχλό A2 προς τα πάνω

ή ανεβοκατεβάστε τον μερικές φορές.

– Για να κατεβάσετε το κάθισμα, πιέστε τον μοχλό A2 προς τα κάτω ή

ανεβοκατεβάστε τον μερικές φορές.

Ρύθμιση κλίσης πλάτης καθίσματος

– Απελευθερώστε την πλάτη από το βάρος του σώματός σας (μην

ακουμπήσετε στην πλάτη) και γυρίστε τη ρόδα A3 για να ρυθμίσετε

την κλίση της πλάτης.

Το κάθισμα του οδηγού πρέπει να είναι έτσι ρυθμισμένο, ώστε ο οδηγός να μπορεί

να πατήσει τα πεντάλ μέχρι τέρμα χωρίς να τεντώσει εντελώς τα πόδια.

Η πλάτη του καθίσματος του οδηγού πρέπει να είναι ρυθμισμένη με τέτοιο τρόπο,

ώστε ο οδηγός να μπορεί να φτάσει το πάνω μέρος του τιμονιού χωρίς να

τεντώσει εντελώς τα χέρια.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

• Η ρύθμιση του καθίσματος του οδηγού επιτρέπεται να γίνεται μόνο

εφόσον το αυτοκίνητο είναι ακινητοποιημένο - Κίνδυνος ατυχήματος!

• Προσοχή κατά τη ρύθμιση των καθισμάτων! Από απρόσεκτη ρύθμιση

μπορούν να προκληθούν τραυματισμοί.

• Κατά την οδήγηση, οι πλάτες των καθισμάτων δεν επιτρέπεται να

γέρνουν πολύ προς τα πίσω, γιατί επηρεάζεται αρνητικά η λειτουργία των

ζωνών ασφαλείας και των αερόσακων - Κίνδυνος τραυματισμού!

Προσκέφαλα

Καθίσματα και χώροι φόρτωσης 71

Η καλύτερη προστασία επιτυγχάνεται όταν το πάνω άκρο του

προσκεφάλου βρίσκεται στο ίδιο ύψος με το πάνω μέρος του κεφαλιού

σας.

Ρύθμιση του ύψους

Εικ. 65 Ρύθμιση

προσκεφάλου

Εικ. 66 Αφαίρεση

προσκεφάλου

– Πιάστε το προσκέφαλο με τα δυο χέρια από τα πλάγια και ανεβάστε

ή κατεβάστε το στην αξονική διεύθυνση μεταλλικών ράβδων

καθοδήγησης, όπως δείχνει το βέλος ⇒ εικ. 65.

Χειρισμός Ασφάλεια Οδήγηση Συντήρηση Αυτοβοήθεια Τεχνικά χαρακτηριστικά


72

Καθίσματα και χώροι φόρτωσης

– Για να κατεβάσετε το προσκέφαλο, πιέστε το πλήκτρο ασφάλισης

⇒ σελίδα 71, εικ. 66 με το ένα σας χέρι και σπρώξτε το προσκέφαλο

προς τα κάτω με το άλλο.

Αφαίρεση και τοποθέτηση προσκεφάλων

– Τραβήξτε το προσκέφαλο προς τα πάνω όσο γίνεται.

– Πιέστε το κουμπί προς την κατεύθυνση του βέλους ⇒ σελίδα 71,

εικ.66 και ταυτόχρονα τραβήξτε το προσκέφαλο έξω από την πλάτη.

– Για να τοποθετήσετε το προσκέφαλο πίσω στη θέση του, σπρώξτε το

μέσα στις οπές της πλάτης μέχρι να ασφαλίσει με έναν

χαρακτηριστικό ήχο.

Τα προσκέφαλα των μπροστινών καθισμάτων και των εξωτερικών θέσεων του

πίσω καθίσματος και το προσκέφαλο στη μεσαία θέση του πίσω καθίσματος*

μπορούν να ρυθμιστούν σε ύψος.

Τα προσκέφαλα πρέπει να προσαρμόζονται στο ανάστημα των επιβατών. Εφόσον

είναι σωστά ρυθμισμένα, τα προσκέφαλα παρέχουν αποτελεσματική προστασία

των επιβαινόντων, σε συνδυασμό πάντα με τις ζώνες ασφαλείας ⇒ σελίδα 139.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

• Τα προσκέφαλα πρέπει να είναι σωστά ρυθμισμένα, ώστε να παρέχουν

αποτελεσματική προστασία στους επιβάτες σε περίπτωση ατυχήματος.

• Μην οδηγείτε χωρίς τα προσκέφαλα - Κίνδυνος τραυματισμού!

Θέρμανση μπροστινών καθισμάτων*

Οι βάσεις και οι πλάτες των μπροστινών καθισμάτων μπορούν να

θερμανθούν ηλεκτρικά, όταν η ανάφλεξη είναι αναμμένη.

Μπροστινά καθίσματα

Εικ. 67 Διακόπτης:

Θέρμανση μπροστινών

καθισμάτων

– Πιέζοντας τον διακόπτη στη θέση A1 ή A2

, ανάβετε τη θέρμανση του

καθίσματος στο 25 % ή 100 % της μέγιστης ισχύος ⇒ εικ. 67.

– Για να σβήσετε τη θέρμανση, τοποθετήστε τον διακόπτη σε οριζόντια

θέση.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

• Αν για οποιονδήποτε λόγο (π.χ. λόγω λήψης φαρμάκων, παράλυσης ή

χρόνιας ασθένειας όπως διαβήτης) εσείς ο ίδιος ή ένας συνεπιβάτης σας

έχετε μειωμένη αντίληψη του πόνου ή της θερμοκρασίας, συνιστούμε να μη

χρησιμοποιείτε καθόλου τη θέρμανση των καθισμάτων. Υπάρχει κίνδυνος

σοβαρού εγκαύματος στην πλάτη, στους γλουτούς και στα πόδια. Εάν σε μια

τέτοια περίπτωση θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη θέρμανση των

καθισμάτων, συνιστούμε σε μεγάλες διαδρομές να κάνετε τακτικές στάσεις,

ώστε το σώμα σας να έχει την ευκαιρία να συνέλθει από τις επιπτώσεις του

ταξιδιού. Για μια ακριβή εκτίμηση της κατάστασής σας, απευθυνθείτε στον

θεράποντα γιατρό σας.


ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Συνέχεια

• Μη χρησιμοποιείτε τη θέρμανση καθίσματος όταν έχετε στερεώσει ή

τοποθετήσει αντικείμενα πάνω στο κάθισμα, όπως ένα παιδικό κάθισμα ή

μια τσάντα. Μπορεί να προκληθεί βλάβη στο σύστημα θέρμανσης.

Προσοχή!

• Για να μην προκαλέσετε ζημιά στις θερμαντικές αντιστάσεις, μη γονατίζετε

πάνω στα καθίσματα και αποφεύγετε τα σημειακά φορτία γενικώς.

• Τα καθίσματα δεν πρέπει να καθαρίζονται με υγρά ⇒ σελίδα 194.

Σημείωση

Η θέρμανση των καθισμάτων πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο όταν ο κινητήρας

είναι σε λειτουργία. Διαφορετικά επιβαρύνεται σημαντικά η μπαταρία.

Πίσω κάθισμα

Αναδίπλωση πίσω καθίσματος

Εικ. 68 Αναδίπλωση

καθίσματος

Καθίσματα και χώροι φόρτωσης 73

Για να μεγαλώσετε τον χώρο αποσκευών, μπορείτε να αναδιπλώσετε το

πίσω κάθισμα ή να αφαιρέσετε τη βάση του καθίσματος ⇒ σελίδα 74.

Στα αυτοκίνητα με διαιρούμενο πίσω κάθισμα*, τα δύο μέρη του πίσω

καθίσματος μπορούν επίσης να αναδιπλωθούν χωριστά.

Αναδίπλωση καθισμάτων

– Πριν αναδιπλώσετε την πλάτη του πίσω καθίσματος, ρυθμίστε τα

μπροστινά καθίσματα με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην υποστούν ζημιά

από την πλάτη του πίσω καθίσματος.

– Τραβήξτε τη βάση του πίσω καθίσματος προς τα πάνω, όπως δείχνει

το βέλος A1 ⇒ εικ. 68, και διπλώστε τη βάση προς τα εμπρός, στην

κατεύθυνση του βέλους A2 .

– Απασφαλίστε την πλάτη του πίσω καθίσματος τραβώντας την

ασφάλεια A

, και αναδιπλώστε την πλάτη προς τα εμπρός ⇒ εικ. 69.

– Αφαιρέστε τα προσκέφαλα από την πλάτη του πίσω καθίσματος.

– Μετά την αναδίπλωση της βάσης του πίσω καθίσματος, μπορείτε να

τοποθετήσετε τα προσκέφαλα στα αντίστοιχα ανοίγματα

⇒ σελίδα 74, εικ. 70.

– Αναδιπλώστε την πλάτη εντελώς προς τα εμπρός.

Εικ. 69 Ελευθέρωση πλάτης

Χειρισμός Ασφάλεια Οδήγηση Συντήρηση Αυτοβοήθεια Τεχνικά χαρακτηριστικά


74

Καθίσματα και χώροι φόρτωσης

Επαναφορά καθισμάτων

– Σηκώστε την πλάτη του πίσω καθίσματος κατά ένα μέρος και

τοποθετήστε το προσκέφαλο.

– Στη συνέχεια, σπρώξτε την πλάτη του πίσω καθίσματος προς τα

πίσω, μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της. Ελέγξτε με ένα τράβηγμα.

– Βεβαιωθείτε ότι η κόκκινη επιφάνεια του κουμπιού ασφάλισης

δεν είναι ορατή ⇒ σελίδα 73, εικ. 69.

– Επαναφορά καθισμάτων

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

• Μετακινώντας τις πλάτες του πίσω καθίσματος, προσέξτε να μην

προκαλέσετε ζημιά στις ζώνες ασφαλείας. Οι πίσω ζώνες ασφαλείας δεν

επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να σφηνωθούν στις πλάτες του

καθίσματος.

• Μετά την επαναφορά της πλάτης και της βάσης του πίσω καθίσματος, οι

ζώνες ασφαλείας και τα κλείστρα τους πρέπει να βρίσκονται στην αρχική

τους θέση, έτοιμα για χρήση.

• Βεβαιωθείτε ότι η πλάτη του πίσω καθίσματος έχει κουμπώσει σωστά.

Μόνο τότε η ζώνη ασφαλείας τριών σημείων μπορεί να επιτελέσει

αξιόπιστα τη λειτουργία της.

• Βεβαιώνεστε πάντοτε ότι οι πλάτες των καθισμάτων έχουν κουμπώσει

καλά στη θέση τους, ώστε σε περίπτωση απότομου φρεναρίσματος, τα

αντικείμενα που βρίσκονται στον χώρο αποσκευών να μην μπορέσουν να

τιναχτούν προς τον χώρο των επιβατών - Κίνδυνος τραυματισμού!

• Όταν η θήκη του διαχωριστικού διχτυού* είναι τοποθετημένη στη θέση

της, διπλώστε πρώτα την αριστερή πλάτη και στη συνέχεια τη δεξιά διπλή

πλάτη του πίσω καθίσματος.

A

Τοποθέτηση προσκεφάλων στο πίσω κάθισμα

– Μετά την αναδίπλωση των βάσεων του πίσω καθίσματος, μπορείτε

να τοποθετήσετε τα πίσω προσκέφαλα στα αντίστοιχα ανοίγματα.

Αφαίρεση βάσης καθίσματος

Εικ. 70 Πίσω κάθισμα:

Προσκέφαλα στα πίσω

καθίσματα

Εικ. 71 Αφαίρεση βάσης

καθίσματος

Μπορείτε να μεγαλώσετε τον χώρο αποσκευών, αφαιρώντας τις βάσεις

του πίσω καθίσματος.


Αφαίρεση

– Διπλώστε την πλάτη του καθίσματος προς τα εμπρός.

– Σπρώξτε το σύρμα προς την κατεύθυνση του βέλους ⇒ σελίδα 74,

εικ. 71 και αφαιρέστε τη βάση του πίσω καθίσματος από το στήριγμά

της.

Τοποθέτηση

– Πιέστε το σύρμα προς την κατεύθυνση του βέλους και περάστε το

μέσα στο στήριγμα.

– Επαναφέρετε τη βάση του πίσω καθίσματος στην αρχική της θέση.

Πεντάλ

Χρησιμοποιείτε μόνο πατάκια τα οποία να αφήνουν ελεύθερο τον χώρο κάτω από

τα πεντάλ και να μη γλιστρούν.

Συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε πατάκια από τα γνήσια αξεσουάρ της Skoda.

Τα πεντάλ δεν επιτρέπεται να παρεμποδίζονται με κανέναν τρόπο!

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

• Σε περίπτωση βλάβης του συστήματος πέδησης, το πεντάλ του φρένου

μπορεί να τερματίζει πιο βαθιά.

• Δεν επιτρέπεται να υπάρχουν πατάκια ή άλλα πρόσθετα καλύμματα

δαπέδου στον χώρο κάτω από τα πεντάλ. Πρέπει να διασφαλίζεται πάντα η

δυνατότητα να πατάτε τα πεντάλ μέχρι τέρμα και να επανέρχονται ομαλά

στην αρχική τους θέση - Κίνδυνος ατυχήματος!

• Δεν επιτρέπεται να υπάρχουν αντικείμενα στον χώρο των ποδιών τα

οποία, σε ένα απότομο φρενάρισμα, μπορεί να σφηνωθούν κάτω από τα

πεντάλ. Σε τέτοια περίπτωση, δεν θα μπορέσετε να φρενάρετε, να αλλάξετε

ταχύτητα ή να δώσετε γκάζι - Κίνδυνος ατυχήματος!

Χώρος αποσκευών

Φόρτωση του χώρου αποσκευών

Καθίσματα και χώροι φόρτωσης 75

Προκειμένου να διατηρηθεί η καλή συμπεριφορά του αυτοκινήτου κατά

την οδήγηση, λάβετε υπόψη σας τα εξής:

– Κατανέμετε το φορτίο όσο το δυνατόν πιο ομοιόμορφα.

– Ει δυνατόν, τοποθετείτε τα πιο βαριά αντικείμενα στο μπροστινό

μέρος του χώρου αποσκευών.

– Δένετε τις αποσκευές στους κρίκους πρόσδεσης ή με το δίχτυ

στερέωσης* ⇒ σελίδα 76.

Σε περίπτωση ατυχήματος, τα μικρά και ελαφρά αντικείμενα αποκτούν τόσο

μεγάλη κινητική ενέργεια, που μπορούν να προκαλέσουν σοβαρούς

τραυματισμούς. Το μέγεθος της κινητικής ενέργειας εξαρτάται από την ταχύτητα

του αυτοκινήτου και το βάρος του αντικειμένου. Από τους δύο αυτούς

παράγοντες, ο πιο σημαντικός είναι η ταχύτητα του αυτοκινήτου.

Παράδειγμα: Σε μετωπική σύγκρουση με ταχύτητα 50 km/ώρα, ένα αντικείμενο

βάρους 4,5 kg αποκτά ενέργεια αντίστοιχη με το 20-πλάσιο του βάρους του. Αυτό

σημαίνει, ότι δημιουργείται μια δύναμη περίπου αντίστοιχη σε βάρος 90 kg. Δεν

είναι δύσκολο να φανταστείτε, τι τραυματισμούς μπορεί να προκαλέσει όταν ένα

τέτοιο αντικείμενο, αν χτυπήσει κάποιους από τους επιβάτες.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

• Μεταφερόμενα αντικείμενα πρέπει να φορτώνονται στον χώρο

αποσκευών και να δένονται στους κρίκους πρόσδεσης.

• Σε έναν απότομο ελιγμό ή ατύχημα, αντικείμενα που βρίσκονται

ελεύθερα μέσα στον χώρο των επιβατών μπορούν να εκσφενδονιστούν

προς τα εμπρός και να τραυματίσουν τους επιβάτες ή άλλους χρήστες των

οδών. Αυτός ο κίνδυνος αυξάνεται ακόμα περισσότερο, αν τα αντικείμενα

χτυπήσουν πάνω σε αερόσακο τη στιγμή που αυτός ενεργοποιείται. Σε μια

τέτοια περίπτωση, τα αντικείμενα μπορούν να τιναχτούν προς τα πίσω και

να τραυματίσουν τους επιβάτες - Κίνδυνος θανατηφόρου τραυματισμού.

Χειρισμός Ασφάλεια Οδήγηση Συντήρηση Αυτοβοήθεια Τεχνικά χαρακτηριστικά


76

Καθίσματα και χώροι φόρτωσης

ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Συνέχεια

• Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι κατά τη μεταφορά βαριών αντικειμένων,

τα χαρακτηριστικά πορείας του αυτοκινήτου μεταβάλλονται λόγω της

μετατόπισης του κέντρου βάρους. Προσαρμόζετε αναλόγως τον τρόπο

οδήγησης και την ταχύτητά σας.

• Τοποθετήστε το μεταφερόμενο φορτίο με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην

μπορεί να μετακινηθεί προς τα εμπρός σε απότομο φρενάρισμα - Κίνδυνος

ατυχήματος!

• Όταν μεταφέρετε επικίνδυνα κοφτερά αντικείμενα, δεμένα στον

διευρυμένο χώρο αποσκευών που δημιουργείται αναδιπλώνοντας ή

αφαιρώντας ένα ή περισσότερα από τα πίσω καθίσματα, βεβαιώνεστε

πάντα για την ασφάλεια των ατόμων που μεταφέρονται στις υπόλοιπες

θέσεις ⇒ σελίδα 140, «Σωστή θέση των επιβατών στο πίσω κάθισμα».

• Αν τα πίσω καθίσματα δίπλα από το αναδιπλωμένο κάθισμα είναι

κατειλημμένα, τότε δώστε ιδιαίτερη προσοχή στην ασφάλεια των επιβατών

που βρίσκονται σ' αυτά τα καθίσματα, π.χ. τοποθετώντας το μεταφερόμενο

φορτίο με τέτοιο τρόπο, ώστε να αποκλειστεί η επαναφορά του καθίσματος

σε περίπτωση σύγκρουσης από πίσω.

• Μην οδηγείτε ποτέ με το καπό του χώρου αποσκευών μισάνοιχτο ή

εντελώς ανοιχτό. Μπορούν να εισέλθουν καυσαέρια στο εσωτερικό του

αυτοκινήτου - Κίνδυνος δηλητηρίασης!

• Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να υπερβείτε το μέγιστο

επιτρεπόμενο φορτίο των αξόνων και το μέγιστο επιτρεπόμενο ολικό βάρος

του αυτοκινήτου - Κίνδυνος ατυχήματος!

• Μη μεταφέρετε ποτέ επιβάτες στον χώρο των αποσκευών.

Προσοχή!

Προσέξτε ώστε οι θερμαντικές αντιστάσεις του πίσω κρυστάλλου να μην

καταστραφούν από την τριβή τους με διάφορα αντικείμενα.

Σημείωση

• Η πίεση των ελαστικών πρέπει να προσαρμόζεται στο φορτίο του αυτοκινήτου

⇒ σελίδα 216, εικ.190.

Στοιχεία στερέωσης

Εικ. 72 Χώρος αποσκευών:

Κρίκοι πρόσδεσης και

στοιχεία στερέωσης (Fabia)

Εικ. 73 Χώρος αποσκευών:

Κρίκοι πρόσδεσης και

στοιχεία στερέωσης (Combi)

Στα πλαϊνά του χώρου αποσκευών, υπάρχουν κρίκοι και στοιχεία στερέωσης για

την πρόσδεση των αποσκευών ⇒ εικ.72.

Στους κρίκους και στα στοιχεία στερέωσης του χώρου αποσκευών μπορούν να

στερεωθούν επίσης δίχτυα στερέωσης* για την πρόσδεση μικρών αντικειμένων.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

• Ασφαλίστε το φορτίο που μεταφέρετε με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην

μπορεί να μετακινηθεί σε απότομους ελιγμούς ή φρεναρίσματα.


ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Συνέχεια

• Αποσκευές ή αντικείμενα που είναι στερεωμένα στους κρίκους

πρόσδεσης με ακατάλληλα ή χαλασμένα σχοινιά πρόσδεσης, μπορούν σε

περίπτωση απότομου φρεναρίσματος ή ατυχήματος να προκαλέσουν

τραυματισμούς. Για να αποφευχθεί η εκτίναξη των αποσκευών στον χώρο

των επιβατών, να χρησιμοποιείτε πάντοτε κατάλληλα σχοινιά πρόσδεσης

τα οποία να δένονται καλά στους κρίκους πρόσδεσης.

• Ασφαλίστε το φορτίο που μεταφέρετε με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην

μπορεί να μετακινηθεί σε απότομους ελιγμούς ή φρεναρίσματα.

Δίχτυα στερέωσης* (Combi)

Εικ. 74 Δίχτυ στερέωσης:

Διπλή εγκάρσια θήκη, δίχτυ

στερέωσης δαπέδου

Εικ. 75 Δίχτυ στερέωσης:

Διπλή πλευρική θήκη

Καθίσματα και χώροι φόρτωσης 77

Παραδείγματα χρήσης του διχτυού στερέωσης: Διπλή εγκάρσια θήκη, δίχτυ

δαπέδου ⇒ εικ.74 και διπλή πλευρική θήκη ⇒ εικ. 75.

Τα δίχτυα στερέωσης* για μικρές αποσκευές και οι οδηγίες τοποθέτησής τους

βρίσκονται στον χώρο αποσκευών.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

• Η συνολική αντοχή του διχτυού επιτρέπει τη φόρτωσή του με

αντικείμενο με βάρος έως 5 kg. Πιο βαριά αντικείμενα δεν ασφαλίζονται

επαρκώς - Κίνδυνος τραυματισμού και ζημιάς στο δίχτυ!

• Ασφαλίστε το φορτίο που μεταφέρετε με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην

μπορεί να μετακινηθεί σε απότομους ελιγμούς ή φρεναρίσματα.

• Μην τοποθετείτε μέσα στα δίχτυα αντικείμενα με κοφτερές ακμές -

Κίνδυνος ζημιάς στο δίχτυ.

Πτυσσόμενοι γάντζοι*

Εικ. 76 Χώρος αποσκευών:

Πτυσσόμενοι γάντζοι (Fabia)

Σε κάθε πλευρά του χώρου αποσκευών υπάρχει από ένας πτυσσόμενος γάντζος*

για τη στερέωση μικρών αποσκευών (π.χ. τσάντες).

Χειρισμός Ασφάλεια Οδήγηση Συντήρηση Αυτοβοήθεια Τεχνικά χαρακτηριστικά


78

Καθίσματα και χώροι φόρτωσης

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

Σε κάθε γάντζο μπορείτε να κρεμάσετε αποσκευές με συνολικό βάρος έως

10 kg.

Εταζέρα

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εταζέρα πίσω από τα

προσκέφαλα του πίσω καθίσματος για να τοποθετήσετε ελαφρά

και μαλακά αντικείμενα.

Εικ. 77 Αφαίρεση εταζέρας

Αν θέλετε να μεταφέρετε ογκώδεις αποσκευές, θα πρέπει ενδεχομένως

να αφαιρέσετε την εταζέρα.

– Ξεκρεμάστε τα λουριά στερέωσης από το καπό του χώρου

αποσκευών A1 ⇒ εικ.77.

– Ανεβάστε λίγο την εταζέρα.

– Αφαιρέστε την εταζέρα από τα στηρίγματα A2 , τραβώντας την προς

τα πίσω ή χτυπώντας ελαφρά το κάτω μέρος της εταζέρας στην

περιοχή ανάμεσα στα στηρίγματα.

– Για την τοποθέτηση, ακουμπήστε την εταζέρα πάνω στις επιφάνειες

στήριξης στις πλαϊνές επενδύσεις. Στη συνέχεια, σπρώξτε την

εταζέρα προς τα εμπρός, μέσα στα στηρίγματα A2 , και γαντζώστε τα

λουριά A1 στο καπό του χώρου αποσκευών.

Η εταζέρα, όταν βρίσκεται στην πάνω θέση, προορίζεται για την τοποθέτηση

μικρών αντικειμένων, με βάρος έως 2,5 kg.

Προσοχή!

• Προσέξτε ώστε οι θερμαντικές αντιστάσεις του πίσω κρυστάλλου να μην

καταστραφούν από την τριβή τους με διάφορα αντικείμενα.

• Αν το ύψος των αποσκευών ξεπερνά το επίπεδο της εταζέρας, μπορεί κατά το

κλείσιμο του πορτ-μπαγκάζ να προκληθεί παραμόρφωση ή ζημιά στην εταζέρα.

Σημείωση

Κατά το άνοιγμα του καπό του χώρου αποσκευών, σηκώνεται και η εταζέρα -

Κίνδυνος μετατόπισης των αντικειμένων πάνω στην εταζέρα!

Άλλες θέσεις εταζέρας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εταζέρα πίσω από τα

προσκέφαλα του πίσω καθίσματος για να τοποθετήσετε ελαφρά

και μαλακά αντικείμενα.

Εικ. 78 Εταζέρα στην κάτω

θέση


Μπορείτε να τοποθετήσετε την εταζέρα επίσης στην κάτω θέση, πάνω στα

στηρίγματα ⇒ σελίδα 78, εικ.78.

Η εταζέρα, όταν βρίσκεται στην κάτω θέση, προορίζεται για την τοποθέτηση

μικρών αντικειμένων, με βάρος έως 6 kg.

Επίσης, μπορείτε να φυλάξετε την εταζέρα πίσω από το πίσω κάθισμα ⇒ εικ.79.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

Εικ. 79 Εταζέρα φυλαγμένη

πίσω από το πίσω κάθισμα

Μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω στην εταζέρα, τα οποία σε περίπτωση

απότομου φρεναρίσματος ή σύγκρουσης μπορούν να εκθέσουν σε κίνδυνο

τους επιβάτες.

Προσοχή!

Προσέξτε ώστε οι θερμαντικές αντιστάσεις του πίσω κρυστάλλου να μην

καταστραφούν από την τριβή τους με διάφορα αντικείμενα.

Σημείωση

Κατά το άνοιγμα του καπό του χώρου αποσκευών, σηκώνεται και η εταζέρα -

Κίνδυνος μετατόπισης των αντικειμένων πάνω στην εταζέρα!

Καθίσματα και χώροι φόρτωσης 79

Τυλισσόμενο κάλυμμα χώρου αποσκευών (Combi)

Εικ. 80 Χώρος αποσκευών:

Τυλισσόμενο κάλυμμα

Εικ. 81 Χώρος αποσκευών:

Αφαίρεση τυλισσόμενου

καλύμματος χώρου

αποσκευών

Αφαίρεση

– Τραβήξτε το τυλισσόμενο κάλυμμα προς την κατεύθυνση του βέλους

A1 μέχρι να τερματίσει στην ασφαλισμένη θέση ⇒ εικ.80.

Τύλιγμα

– Πιέστε τη λαβή του καλύμματος προς την κατεύθυνση του βέλους A2

.

Το κάλυμμα τυλίγεται αυτόματα.

Χειρισμός Ασφάλεια Οδήγηση Συντήρηση Αυτοβοήθεια Τεχνικά χαρακτηριστικά


80

Καθίσματα και χώροι φόρτωσης

Αφαίρεση

– Αν θέλετε να μεταφέρετε ογκώδη αντικείμενα, μπορείτε να

αφαιρέσετε το κάλυμμα του χώρου αποσκευών. Για τον σκοπό αυτό,

πιέστε τον οδηγό από το πλάι προς την κατεύθυνση του βέλους A3

και αφαιρέστε το κάλυμμα προς την κατεύθυνση του βέλους A4

⇒ σελίδα 79, εικ. 81.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

Μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω στην εταζέρα, τα οποία σε περίπτωση

απότομου φρεναρίσματος ή σύγκρουσης μπορούν να εκθέσουν σε κίνδυνο

τους επιβάτες.

Προσοχή!

Προσέξτε ώστε οι θερμαντικές αντιστάσεις του πίσω κρυστάλλου και το

τυλισσόμενο κάλυμμα του χώρου αποσκευών να μην καταστραφούν από την

τριβή τους με διάφορα αντικείμενα.

Κινητή βάση φόρτωσης* (Combi)

Αφαίρεση κινητής βάσης φόρτωσης

Εικ. 82 Χώρος αποσκευών:

Αναδίπλωση κινητής βάσης

φόρτωσης

Εικ. 83 Χώρος αποσκευών:

Αφαίρεση κινητής βάσης

φόρτωσης

Η κινητή βάση φόρτωσης διευκολύνει τη φόρτωση ογκωδών

αποσκευών, δημιουργώντας μια ενιαία επιφάνεια στον χώρο

αποσκευών όταν το πίσω κάθισμα είναι διπλωμένο προς τα εμπρός. Το

μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο της κινητής βάσης είναι 75 kg.

Αφαίρεση κινητής βάσης φόρτωσης

– Για να απασφαλίσετε την κινητή βάση φόρτωσης, στρέψτε τα

μπουλόνια A αριστερόστροφα περίπου κατά 180° ⇒ εικ. 82.

– Διπλώστε τη βάση φόρτωσης με μια κίνηση προς την κατεύθυνση

του βέλους.

– Σηκώστε τη βάση φόρτωσης προς την κατεύθυνση του βέλους A1

⇒ εικ. 83 και στη συνέχεια τραβήξτε τη βάση προς την κατεύθυνση

του βέλους A2 ⇒ εικ.83.

Τοποθέτηση κινητής βάσης φόρτωσης

– Τοποθετήστε τη διπλωμένη βάση φόρτωσης πάνω στις ράγες

στήριξης.

– Ξεδιπλώστε τη βάση φόρτωσης.

– Για να ασφαλίσετε την κινητή βάση φόρτωσης, στρέψτε τα

μπουλόνια A

δεξιόστροφα περίπου κατά 180°.


ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

Κατά την τοποθέτηση, βεβαιωθείτε ότι οι ράγες στήριξης και η κινητή βάση

φόρτωσης είναι σωστά στερεωμένες, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί

κίνδυνος για τους επιβάτες.

Σημείωση

Όταν χρησιμοποιείτε την κινητή βάση φόρτωσης* ⇒ σελίδα 80, δεν μπορείτε να

τοποθετήσετε την εύκαμπτη θήκη αντικειμένων ή το δίχτυ στερέωσης*

⇒ σελίδα 77.

Αφαίρεση ραγών στήριξης

Εικ. 84 Χώρος αποσκευών:

Λύσιμο σημείων ασφάλισης

Εικ. 85 Χώρος αποσκευών:

Αφαίρεση ραγών στήριξης

Αφαίρεση ραγών στήριξης

Καθίσματα και χώροι φόρτωσης 81

– Λύστε τα σημεία ασφάλισης AB στις ράγες στήριξης με το κλειδί του

αυτοκινήτου ή με ένα επίπεδο κατσαβίδι ⇒ εικ. 84.

– Πιάστε τη ράγα στήριξης A στο σημείο A1 ⇒ εικ. 85 και λύστε τη

ράγα με ένα τράβηγμα προς την κατεύθυνση του βέλους. Για πιο

εύκολη αφαίρεση, μπορείτε να αφαιρέσετε τις αφαιρούμενες θήκες

αντικειμένων* ⇒ σελίδα 95, «Αφαιρούμενες θήκες αντικειμένων*

στον χώρο αποσκευών».

– Πιάστε τη ράγα στήριξης A στο σημείο A2

, λύστε τη ράγα με ένα

τράβηγμα προς την κατεύθυνση του βέλους και αφαιρέστε την.

– Η αφαίρεση της ράγας στήριξης στην άλλη πλευρά του χώρου

αποσκευών γίνεται με τον ίδιο τρόπο.

Τοποθέτηση ραγών στήριξης

– Τοποθετήστε τις ράγες στα πλαϊνά του χώρου αποσκευών.

– Πιέστε την κάθε ράγα στήριξης στα δύο σημεία ασφάλισης, μέχρι να

τερματίσει.

– Τραβήξτε τις ράγες στήριξης, για να βεβαιωθείτε ότι στερεώθηκαν

καλά.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

Κατά την τοποθέτηση, βεβαιωθείτε ότι οι ράγες στήριξης και η κινητή βάση

φόρτωσης είναι σωστά στερεωμένες, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί

κίνδυνος για τους επιβάτες.

Χειρισμός Ασφάλεια Οδήγηση Συντήρηση Αυτοβοήθεια Τεχνικά χαρακτηριστικά


82

Καθίσματα και χώροι φόρτωσης

Διαίρεση χώρου αποσκευών με κινητή βάση φόρτωσης*

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κινητή βάση φόρτωσης για να

διαιρέσετε τον χώρο αποσκευών.

– Σηκώστε το τμήμα της βάσης φόρτωσης με τη λαβή και ασφαλίστε το

με ένα σπρώξιμο μέσα στα αυλάκια ⇒ εικ. 86.

Διαχωριστικό δίχτυ* (Combi)

Εικ. 86 Διαίρεση χώρου

αποσκευών

Χρήση του διαχωριστικού διχτυού πίσω από τα πίσω καθίσματα

Εικ. 87 Αφαίρεση

διαχωριστικού διχτυού

Αφαίρεση

– Ανοίξτε τη δεξιά πίσω πόρτα.

Εικ. 88 Τύλιγμα

διαχωριστικού διχτυού

– Γείρτε την πλάτη του πίσω καθίσματος λίγο προς τα εμπρός, ώστε να

απελευθερωθεί η πρόσβαση για το ξετύλιγμα του διαχωριστικού

διχτυού.

– Πιάστε το διαχωριστικό δίχτυ από τη γλώσσα A και τραβήξτε το έξω

τη θήκη AB , προς την κατεύθυνση των υποδοχών AC ⇒ εικ. 87.

– Τοποθετήστε την εγκάρσια ράβδο στη μία από τις υποδοχές AC

.

– Πιέστε το άλλο άκρο της εγκάρσιας ράβδου μέσα στη δεύτερη

υποδοχή.

– Σπρώξτε τα δύο άκρα της εγκάρσιας ράβδου προς τα εμπρός, ώστε

η ράβδος να μπει σε θέση λειτουργίας.

– Στη συνέχεια, σπρώξτε την πλάτη του πίσω καθίσματος προς τα

πίσω, μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της - ελέγξτε με ένα τράβηγμα της

πλάτης ⇒ .


Τύλιγμα

– Τραβήξτε την εγκάρσια ράβδο λίγο προς τα πίσω, πρώτα στη μία και

στη συνέχεια στην άλλη πλευρά, και αφαιρέστε τη ράβδο από τις

υποδοχές AC ⇒ σελίδα 82, εικ. 88.

– Κρατήστε τη ράβδο με τέτοιο τρόπο, ώστε το διαχωριστικό δίχτυ να

τυλιχτεί μέσα στη θήκη AB αργά και χωρίς ζημιές.

Αν θέλετε να αξιοποιήσετε ολόκληρο τον χώρο αποσκευών, μπορείτε να

αφαιρέσετε το κάλυμμα ⇒ σελίδα 79.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

• Αν το αυτοκίνητο διαθέτει ζώνη ασφαλείας τριών σημείων στη μεσαία

θέση του πίσω καθίσματος, βεβαιωθείτε ότι η πλάτη του πίσω καθίσματος

έχει ασφαλίσει καλά. Μόνο τότε η ζώνη ασφαλείας τριών σημείων μπορεί

να επιτελέσει αξιόπιστα τη λειτουργία της.

• Βεβαιωθείτε ότι η εγκάρσια ράβδος είναι περασμένη στις μπροστινές

θέσεις των υποδοχών AC !

• Όταν το διαχωριστικό δίχτυ βρίσκεται πίσω από τα πίσω καθίσματα, να

βεβαιώνεστε πάντα ότι η πλάτη του πίσω καθίσματος είναι σωστά

ασφαλισμένη.

Καθίσματα και χώροι φόρτωσης 83

Χρήση του διαχωριστικού διχτυού πίσω από τα μπροστινά

καθίσματα

Εικ. 89 Αφαίρεση

διαχωριστικού διχτυού

Εικ. 90 Τύλιγμα

διαχωριστικού διχτυού

Αφαίρεση

– Ανοίξτε τη δεξιά πίσω πόρτα.

– Διπλώστε τις επιφάνειες και την πλάτη του πίσω καθίσματος προς τα

εμπρός.

– Πιάστε τη γλώσσα A και τραβήξτε το διαχωριστικό δίχτυ έξω από τη

θήκη AB

⇒ εικ. 89.

Χειρισμός Ασφάλεια Οδήγηση Συντήρηση Αυτοβοήθεια Τεχνικά χαρακτηριστικά


84

Καθίσματα και χώροι φόρτωσης

– Τοποθετήστε την εγκάρσια ράβδο στην υποδοχή AC , ξεκινώντας από

τη μία πλευρά.

– Στερεώστε το άλλο άκρο της εγκάρσιας ράβδου στην υποδοχή της

άλλης πλευράς.

– Σπρώξτε τα δύο άκρα της εγκάρσιας ράβδου προς τα εμπρός, ώστε

η ράβδος να μπει σε θέση λειτουργίας.

Τύλιγμα

– Τραβήξτε την εγκάρσια ράβδο λίγο προς τα πίσω, πρώτα στη μία και

στη συνέχεια στην άλλη πλευρά, και αφαιρέστε τη ράβδο από τις

υποδοχές AC ⇒ σελίδα 83, εικ.90.

– Κρατήστε τη ράβδο με τέτοιο τρόπο, ώστε το διαχωριστικό δίχτυ να

τυλιχτεί μέσα στη θήκη AB αργά και χωρίς ζημιές.

– Επαναφέρετε το πίσω κάθισμα στην αρχική του θέση.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

Βεβαιωθείτε ότι η εγκάρσια ράβδος είναι περασμένη στις μπροστινές θέσεις

των υποδοχών AC !

Αφαίρεση και τοποθέτηση θήκης διαχωριστικού διχτυού

Εικ. 91 Πίσω κάθισμα: Θήκη

διαχωριστικού διχτυού

Αφαίρεση

– Ανοίξτε τη δεξιά πίσω πόρτα.

– Διπλώστε τις επιφάνειες και την πλάτη του πίσω καθίσματος προς τα

εμπρός. Διπλώστε πρώτα την αριστερή και στη συνέχεια τη δεξιά

πλάτη.

– Σπρώξτε τη θήκη του διαχωριστικού διχτυού A ⇒ εικ.91 προς την

κατεύθυνση του βέλους A1 και αφαιρέστε τη θήκη από την υποδοχή

της στην πλάτη του δεξιού πίσω καθίσματος, σύμφωνα με το βέλος

A2 .

Τοποθέτηση

– Τοποθετήστε τη θήκη του διαχωριστικού διχτυού στις υποδοχές στην

πλάτη του καθίσματος.

– Σπρώξτε τη θήκη του διαχωριστικού διχτυού αντίθετα προς την

κατεύθυνση του βέλους A1 , μέχρι να τερματίσει.

– Επαναφέρετε το πίσω κάθισμα στην αρχική του θέση.

Βάση ποδηλάτου*

Τοποθέτηση εγκάρσιας ράβδου

Εικ. 92 Τοποθέτηση

εγκάρσιας ράβδου


– Αφαιρέστε το κάλυμμα του χώρου αποσκευών ⇒ σελίδα 79.

Ενδεχομένως αφαιρέστε και το διαχωριστικό δίχτυ* ⇒ σελίδα 84.

– Αφαιρέστε τα προσκέφαλα από την πλάτη του πίσω καθίσματος και

αναδιπλώστε το πίσω κάθισμα για να μεγαλώσετε τον χώρο

αποσκευών.

– Λύστε τα στηρίγματα AB στα άκρα της εγκάρσιας ράβδου

σηκώνοντας λίγο τις βίδες ασφάλισης AC . Τα στηρίγματα ανοίγουν,

αν δεν είναι ήδη ανοιχτά.

– Συνδέστε το σταθερό (μη πτυσσόμενο) μέρος της εγκάρσιας ράβδου

στον αριστερό κρίκο πρόσδεσης (κοιτάζοντας προς το μπροστινό

μέρος του αυτοκινήτου) και στη συνέχεια εφαρμόστε το τηλεσκοπικό

μέρος A στον δεξιό κρίκο πρόσδεσης.

– Πιέστε τα στηρίγματα AB στις δύο πλευρές της εγκάρσιας ράβδου

μέχρι να κουμπώσουν, και βιδώστε τις βίδες ασφάλισης AC .

– Τραβήξτε την εγκάρσια ράβδο, για να βεβαιωθείτε ότι στερεώθηκε

καλά.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

Κατά τη μεταφορά ποδηλάτων στον χώρο αποσκευών, μεριμνήστε για την

ασφάλεια των μεταφερόμενων ατόμων.

Τοποθέτηση βάσης ποδηλάτου

Καθίσματα και χώροι φόρτωσης 85

Εικ. 93 Τοποθέτηση βάσης

ποδηλάτου

– Τοποθετήστε την εγκεκριμένη βάση ποδηλάτου στο κέντρο της

εγκάρσιας ράβδου. Σηκώστε τη βίδα A , μετακινήστε τη διαμήκη

ράβδο (τμήμα από αλουμίνιο) μέχρι να εφαρμόσει στην επιθυμητή

θέση πάνω στην εγκάρσια ράβδο και βιδώστε τη βίδα A στο

παξιμάδι ⇒ εικ. 93.

– Ξεβιδώστε τη βίδα AB από το κινητό μέρος του στηρίγματος.

Τοποθετήστε το κινητό μέρος σε μία από τις προκαθορισμένες

θέσεις, ανάλογα με το μέγεθος του ποδηλάτου, έτσι ώστε να μην

υπάρχει επαφή με το κάλυμμα του χώρου αποσκευών. Συνιστούμε

να τοποθετήσετε το κινητό μέρος του στηρίγματος με τέτοιο τρόπο,

ώστε ανάμεσα στη βίδα A και το κινητό μέρος να φαίνονται 7

τρύπες.

– Τοποθετήστε τη βίδα AB

στην επιθυμητή θέση και σφίξτε την.

Χειρισμός Ασφάλεια Οδήγηση Συντήρηση Αυτοβοήθεια Τεχνικά χαρακτηριστικά


86

Καθίσματα και χώροι φόρτωσης

Τοποθέτηση ποδηλάτου στη βάση

Εικ. 94 Τοποθέτηση

ποδηλάτου

Εικ. 95 Στερέωση

μπροστινής ρόδας

– Πριν την τοποθέτηση του ποδηλάτου στο αυτοκίνητο, αφαιρέστε τη

μπροστινή ρόδα.

– Λύστε τον σφιγκτήρα στον άξονα στερέωσης της βάσης ποδηλάτου

και ρυθμίστε τον άξονα στερέωσης σύμφωνα με το πλάτος της

φουρκέτας του ποδηλάτου.

– Περάστε τη φουρκέτα του ποδηλάτου στον άξονα στερέωσης και

σφίξτε τον σφιγκτήρα ⇒ εικ. 94.

– Φέρτε το αριστερό πετάλι του ποδηλάτου στη μπροστινή θέση για να

διευκολύνετε τη στερέωση της μπροστινής ρόδας.

– Ξεσφίξτε τη βίδα A

⇒ σελίδα 85, εικ. 93 και σπρώξτε το στήριγμα με

το στερεωμένο ποδήλατο προς τα αριστερά (κοιτάζοντας προς το

μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου), ώστε το τιμόνι να μη μπορεί να

χτυπήσει στο πλαϊνό τζάμι του χώρου αποσκευών.

– Κατεβάστε προσεκτικά το καπό, χωρίς να το αφήσετε, και

βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετή απόσταση ανάμεσα στο τιμόνι του

ποδηλάτου και το τζάμι του καπό. Αν χρειάζεται, αλλάξτε τη θέση του

κινητού μέρους της βάσης ποδηλάτου ώστε να αποφευχθεί η

σύγκρουση με το τζάμι ⇒ σελίδα 85.

– Τοποθετήστε τη μπροστινή ρόδα που αφαιρέσατε από το ποδήλατο

κατά προτίμηση ανάμεσα στον βραχίονα του αριστερού πεταλιού και

το πλαίσιο το ποδηλάτου. Δέστε τη ρόδα στη φουρκέτα ⇒ εικ. 95 ή σε

κάποιο από τα σημεία στερέωσης με ένα κατάλληλο λουρί.

– Προσέξτε να μην προκαλέσετε ζημιές στην επένδυση του χώρου

αποσκευών, στη ρόδα του ποδηλάτου ή σε άλλα αντικείμενα που

έχετε τοποθετήσει στον χώρο αποσκευών.

– Η τοποθέτηση του δεύτερου στηρίγματος και η στερέωση του

ποδηλάτου γίνονται με τον ίδιο τρόπο.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

Τοποθετήστε τα ποδήλατα στη βάση με τέτοιο τρόπο, ώστε τα τιμόνια να μην

μπορούν να χτυπήσουν πάνω στο τζάμι του καπό ή τα πλαϊνά τζάμια του

χώρου αποσκευών.

Σημείωση

Αν η μπροστινή ρόδα είναι εφοδιασμένη με δισκόφρενο, τότε στερεώστε τη ρόδα

με τέτοιο τρόπο ώστε ο δίσκος του φρένου να μην είναι στραμμένος προς το

πλαίσιο.


Σταθεροποίηση ποδηλάτων με λουρί

Εικ. 96 Σταθεροποίηση

ποδηλάτων με κολάρα

Εικ. 97 Σταθεροποίηση

ποδηλάτων με λουρί

– Για να λύσετε το ελαστικό μέρος του κολάρου, συμπιέστε τα δύο μέρη

και ανοίξτε το κολάρο.

– Τοποθετήστε το κολάρο με το ελαστικό μέρος προς τα εμπρός

(κοιτάζοντας προς το μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου), όσο γίνεται

πιο χαμηλά στην κολόνα της σέλας, και κλείστε το κολάρο ⇒ εικ.96.

– Κατά τη μεταφορά δύο ποδηλάτων, τεντώστε το λουρί ⇒ εικ.96

ανάμεσα στις κολόνες της σέλας, κρατώντας τα ποδήλατα σε

απόσταση.

Καθίσματα και χώροι φόρτωσης 87

– Συνδέστε τους γάντζους ασφαλείας στα άκρα του λουριού στους

κρίκους πρόσδεσης πίσω από το πίσω κάθισμα.

– Τραβήξτε το λουρί μέσα από την αγκράφα σύσφιγξης, πρώτα από τη

μία πλευρά και μετά από την άλλη.

– Αν χρειάζεται, διορθώστε τη θέση των ποδηλάτων μέσα στο

αυτοκίνητο.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

• Κατά τη μεταφορά ατόμων και αντικειμένων που απαιτούν την

αναδίπλωση των καθισμάτων, μεριμνήστε για την ασφάλεια των

μεταφερόμενων ατόμων.

• Τοποθετήστε τα ποδήλατα στη βάση με τέτοιο τρόπο, ώστε τα τιμόνια να

μην μπορούν να χτυπήσουν πάνω στο τζάμι του καπό του χώρου

αποσκευών.

Σχάρα οροφής*

Μπάρες οροφής*

Εικ. 98 Μπάρες οροφής

Χειρισμός Ασφάλεια Οδήγηση Συντήρηση Αυτοβοήθεια Τεχνικά χαρακτηριστικά


88

Καθίσματα και χώροι φόρτωσης

Αν πρόκειται να μεταφέρετε αποσκευές ή άλλα φορτία πάνω στην οροφή του

αυτοκινήτου σας, πρέπει να έχετε υπόψη σας τα εξής:

• Για το αυτοκίνητό σας έχει σχεδιαστεί ένα ειδικό σύστημα για τη μεταφορά

αποσκευών πάνω στην οροφή. Χρησιμοποιήστε μόνο σχάρες οροφής που έχουν

εγκριθεί από την Skoda Auto.

• Οι μπάρες οροφής αποτελούν τη βάση ενός ολοκληρωμένου συστήματος

μεταφοράς αποσκευών της Skoda. Για λόγους ασφαλείας, η μεταφορά

αποσκευών, ποδηλάτων, ιστιοσανίδων, σκι και σκαφών πρέπει να γίνεται με τη

χρήση των αντίστοιχων συμπληρωματικών εξαρτημάτων.

• Τα βασικά στοιχεία του συστήματος και τα διάφορα εξαρτήματα πωλούνται

στα συνεργεία αυτοκινήτων ως πρόσθετος εξοπλισμός.

Προσοχή!

• Κατά το άνοιγμα του χώρου αποσκευών, προσέξτε ώστε το καπό να μην

χτυπήσει στο φορτίο της οροφής.

Περιβάλλον

Λόγω της μεγαλύτερης αντίστασης στον αέρα, αυξάνεται η κατανάλωση

καυσίμου.

Σημείωση

Αν το αυτοκίνητό σας δεν είναι εφοδιασμένο από το εργοστάσιο με μπάρες

οροφής, μπορούν να τοποθετηθούν αργότερα σε συνεργείο αυτοκινήτων.

Σημεία στερέωσης

Τοποθέτηση

– Περάστε τα πόδια στερέωσης της σχάρας οροφής στις υποδοχές του

αμαξώματος, με τέτοιο τρόπο οι βίδες των ποδιών στερέωσης να

εφαρμόσουν στις οπές του αμαξώματος.

Σημείωση

• Κατά την τοποθέτηση και αφαίρεση, λάβετε υπόψη σας τις σημειώσεις που

αναφέρονται στις σχετικές οδηγίες χρήσης.

• Αν έχετε οποιεσδήποτε απορίες, απευθυνθείτε σε ένα συνεργείο

αυτοκινήτων.

Φορτίο οροφής

Εικ. 99 Σημεία στερέωσης

για τα βασικά στηρίγματα της

σχάρας οροφής

Το φορτίο πρέπει να κατανέμεται ομοιόμορφα πάνω στη σχάρα οροφής. Το

μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο οροφής για το αυτοκίνητό σας

(συμπεριλαμβανομένης και της σχάρας) ανέρχεται σε 75 kg. Παράλληλα, το

συνολικό βάρος του αυτοκινήτου δεν επιτρέπεται να ξεπερνά το μέγιστο

επιτρεπόμενο όριο.

Αν το χρησιμοποιούμενο σύστημα σχάρας έχει μικρότερη φέρουσα ικανότητα, δεν

μπορείτε να εκμεταλλευτείτε ολόκληρο το επιτρεπόμενο φορτίο οροφής. Σε τέτοια


περίπτωση επιτρέπεται να φορτώσετε το σύστημα σχάρας μόνο μέχρι το όριο που

αναφέρεται στις οδηγίες τοποθέτησης.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

• Το φορτίο οροφής πρέπει να στερεώνεται καλά - Κίνδυνος ατυχήματος!

• Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να υπερβαίνετε το επιτρεπόμενο

φορτίο οροφής, τα μέγιστα φορτία αξόνων και το μέγιστο επιτρεπόμενο

βάρος του αυτοκινήτου σας - Κίνδυνος ατυχήματος!

• Όταν μεταφέρετε αντικείμενα με μεγάλο βάρος ή μεγάλη επιφάνεια στην

οροφή του αυτοκινήτου, πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι τα χαρακτηριστικά

πορείας του αυτοκινήτου μεταβάλλονται λόγω της μετατόπισης του

κέντρου βάρους ή εξαιτίας της μεγαλύτερης επιφάνειας επίδρασης του

αέρα - Κίνδυνος ατυχήματος! Προσαρμόζετε αναλόγως τον τρόπο

οδήγησης και την ταχύτητά σας.

Ποτηροθήκη μπροστά

Εικ. 100 Μεσαία κονσόλα:

Ποτηροθήκη

Στην ποτηροθήκη υπάρχουν δύο θέσεις για κουτάκια ποτών ⇒ εικ. 100.

Καθίσματα και χώροι φόρτωσης 89

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

• Μη τοποθετείτε ζεστά ποτά στην ποτηροθήκη. Κατά την κίνηση του

αυτοκινήτου, τα ζεστά ποτά μπορεί να χυθούν - Κίνδυνος εγκαύματος!

• Μη χρησιμοποιείτε σκληρά ή εύθραυστα δοχεία ποτών (π.χ. από γυαλί ή

πορσελάνη). Τέτοιου είδους δοχεία θα μπορούσαν να προκαλέσουν

τραυματισμούς στην περίπτωση ατυχήματος.

Προσοχή!

Μην αφήνετε τα ποτά στην ποτηροθήκη ασκέπαστα κατά τη διάρκεια της

οδήγησης. Σε ένα φρενάρισμα, τα ποτά θα μπορούσαν να χυθούν προκαλώντας

ζημιά στα ηλεκτρικά εξαρτήματα ή στην ταπετσαρία του καθίσματος.

Ποτηροθήκη πίσω*

Εικ. 101 Μεσαία κονσόλα:

Ποτηροθήκη

Στην ποτηροθήκη υπάρχουν θέση για ένα κουτάκι με ποτό ⇒ εικ. 101.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

• Μη τοποθετείτε ζεστά ποτά στην ποτηροθήκη. Κατά την κίνηση του

αυτοκινήτου, τα ζεστά ποτά μπορεί να χυθούν - Κίνδυνος εγκαύματος!

Χειρισμός Ασφάλεια Οδήγηση Συντήρηση Αυτοβοήθεια Τεχνικά χαρακτηριστικά


90

Καθίσματα και χώροι φόρτωσης

ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Συνέχεια

• Μη χρησιμοποιείτε σκληρά ή εύθραυστα δοχεία ποτών (π.χ. από γυαλί ή

πορσελάνη). Τέτοιου είδους δοχεία θα μπορούσαν να προκαλέσουν

τραυματισμούς στην περίπτωση ατυχήματος.

Προσοχή!

Μην αφήνετε τα ποτά στην ποτηροθήκη ασκέπαστα κατά τη διάρκεια της

οδήγησης. Σε ένα φρενάρισμα, τα ποτά θα μπορούσαν να χυθούν προκαλώντας

ζημιά στα ηλεκτρικά εξαρτήματα ή στην ταπετσαρία του καθίσματος.

Στήριγμα χαρτιών

Εικ. 102 Παρμπρίζ:

Στήριγμα χαρτιών

Το στήριγμα χαρτιών χρησιμεύει π.χ. για τη στερέωση του εισιτηρίου σε σταθμούς

αυτοκινήτων.

Πριν ξεκινήσετε, αφαιρείτε πάντα το εισιτήριο από το στήριγμα, για να μην

περιορίζει το πεδίο ορατότητας του οδηγού.

Σταχτοδοχείο*

Αφαίρεση σταχτοδοχείου

– Αφαιρέστε το σταχτοδοχείο ⇒ εικ. 103 προς τα πάνω. Μην τραβάτε

το σταχτοδοχείο από το καπάκι - Κίνδυνος να σπάσει.

Τοποθέτηση σταχτοδοχείου

– Τοποθετήστε το σταχτοδοχείο κάθετα.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

Εικ. 103 Μεσαία κονσόλα:

Σταχτοδοχείο μπροστά

Εικ. 104 Μεσαία κονσόλα:

Σταχτοδοχείο πίσω

Μη βάζετε εύφλεκτα υλικά μέσα στα σταχτοδοχεία - Κίνδυνος φωτιάς!


Αναπτήρας* και πρίζες*

Αναπτήρας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υποδοχή του αναπτήρα επίσης

για άλλες ηλεκτρικές συσκευές.

Εικ. 105 Μεσαία κονσόλα:

Αναπτήρας

Χρήση του αναπτήρα

– Πιέστε το κουμπί του αναπτήρα προς τα μέσα ⇒ εικ. 105.

– Περιμένετε μέχρι το κουμπί να πεταχτεί προς τα έξω.

– Αφαιρέστε τον αναπτήρα αμέσως και χρησιμοποιήστε τον.

– Τοποθετήστε τον αναπτήρα πίσω στην πρίζα.

Χρήση της πρίζας

– Αφαιρέστε τον αναπτήρα από την πρίζα.

– Συνδέστε το φις της ηλεκτρικής συσκευής στην πρίζα του αναπτήρα.

Στην πρίζα 12 Volt μπορείτε να συνδέσετε και άλλες ηλεκτρικές συσκευές με

μέγιστη ισχύ 180 Watt.

Καθίσματα και χώροι φόρτωσης 91

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

• Να είστε προσεκτικός όταν χρησιμοποιείτε τον αναπτήρα! Η απρόσεκτη

ή μη ελεγχόμενη χρήση του αναπτήρα μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα.

• Ο αναπτήρας και η πρίζα λειτουργούν και με σβηστή ανάφλεξη, καθώς

και μετά την αφαίρεση του κλειδιού από τον διακόπτη της ανάφλεξης. Για

τον λόγο αυτό, δεν πρέπει να αφήνετε παιδιά στο αυτοκίνητο χωρίς

επιτήρηση!

Προσοχή!

Για να αποφύγετε ζημιές στην πρίζα, να χρησιμοποιείτε μόνο κατάλληλα βύσματα.

Σημείωση

Όταν ο κινητήρας δεν είναι σε λειτουργία, η χρήση ηλεκτρικών συσκευών

προκαλεί εκφόρτιση της μπαταρίας - Κίνδυνος εκφόρτισης της μπαταρίας!

Πρίζα στον χώρο αποσκευών

– Ανοίξτε το καπάκι της πρίζας ⇒ εικ. 106.

– Συνδέστε το φις της ηλεκτρικής συσκευής στην πρίζα.

Εικ. 106 Χώρος αποσκευών:

Πρίζα

Χειρισμός Ασφάλεια Οδήγηση Συντήρηση Αυτοβοήθεια Τεχνικά χαρακτηριστικά


92

Καθίσματα και χώροι φόρτωσης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την πρίζα για εγκεκριμένες ηλεκτρικές συσκευές με

μέγιστη ισχύ 180 Watt. Όταν ο κινητήρας δεν είναι σε λειτουργία, η μπαταρία του

αυτοκινήτου εκφορτίζεται.

Εδώ ισχύουν οι ίδιες σημειώσεις όπως στο ⇒ σελίδα 91.

Για περισσότερες σημειώσεις ⇒ σελίδα 222, «Αξεσουάρ, μετατροπές και αλλαγή

εξαρτημάτων».

Θήκες αντικειμένων

Συνοπτική περιγραφή

Στο αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι εξής θήκες αντικειμένων:

Ντουλαπάκια συνοδηγού* ⇒ σελίδα 92

Θήκη στην πλευρά του οδηγού ⇒ σελίδα 93

Θήκη γυαλιών* ⇒ σελίδα 93

Θήκη αντικειμένων στη μεσαία κονσόλα ⇒ σελίδα 94

Θήκη αντικειμένων στο μπροστινό κάθισμα* ⇒ σελίδα 94

Υποβραχιόνιο μπροστινών καθισμάτων με θήκη* ⇒ σελίδα 94

Θήκες στις μπροστινές πόρτες ⇒ σελίδα 95

Θήκες αντικειμένων στον χώρο αποσκευών ⇒ σελίδα 95

Εύκαμπτη θήκη αντικειμένων* ⇒ σελίδα 96

Γάντζος ενδυμάτων* ⇒ σελίδα 96

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

• Μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω στο ταμπλό. Κατά τη διάρκεια της

οδήγησης (επιτάχυνση, στροφές), τα αντικείμενα μπορούν να

εκσφενδονιστούν στο εσωτερικό του αυτοκινήτου και να αποσπάσουν την

προσοχή σας - Κίνδυνος ατυχήματος!

ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Συνέχεια

• Βεβαιωθείτε ότι τα αντικείμενα που φυλάσσονται στη μεσαία κολόνα ή

στις άλλες θήκες δεν μπορούν να καταλήξουν στον χώρο ποδιών του

οδηγού. Σε τέτοια περίπτωση, δεν θα μπορέσετε να φρενάρετε, να αλλάξετε

ταχύτητα ή να δώσετε γκάζι - Κίνδυνος ατυχήματος!

Ντουλαπάκια συνοδηγού*

Σε ορισμένα αυτοκίνητα, οι θήκες δεν έχουν κάλυμμα.

Εικ. 107 Ταμπλό:

Ντουλαπάκια συνοδηγού

Άνοιγμα και κλείσιμο ντουλαπιού στην πλευρά του συνοδηγού

– Τραβήξτε τη λαβή προς την κατεύθυνση του βέλους ⇒ εικ. 107 και

ανοίξετε το πορτάκι.

– Κλείστε το πορτάκι και πιέστε το μέχρι να κουμπώσει με έναν

χαρακτηριστικό ήχο.

Στο κάτω πορτάκι υπάρχει ένα στήριγμα για στυλό στην εσωτερική πλευρά.


ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

Για λόγους ασφαλείας, οι θήκες πρέπει να μένουν κλειστές κατά τη διάρκεια

της οδήγησης.

Ψύξη στο ντουλαπάκι του συνοδηγού*

Στα αυτοκίνητα με σύστημα κλιματισμού, το ντουλαπάκι του

συνοδηγού μπορεί να εφοδιαστεί με ένα ρυθμιζόμενο άνοιγμα για

κρύο αέρα.

Εικ. 108 Ντουλαπάκι

συνοδηγού Χρήση της ψύξης

– Μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε την ψύξη με

τον περιστροφικό διακόπτη ⇒ εικ. 108.

Όταν το σύστημα κλιματισμού είναι εκτός λειτουργίας, το άνοιγμα τροφοδοτεί το

ντουλαπάκι με αέρα από το εξωτερικό ή εσωτερικό του αυτοκινήτου.

Η ψύξη στο ντουλαπάκι λειτουργεί μόνο όταν το κλιματιστικό είναι σε φάση

ψύξης. Όταν χρησιμοποιείτε το σύστημα θέρμανσης, ή όταν δεν χρησιμοποιείτε

την ψύξη στο ντουλαπάκι του συνοδηγού, συνιστούμε να απενεργοποιήσετε την

ψύξη (κλείνοντας το άνοιγμα).

Θήκη στην πλευρά του οδηγού

Θήκη χωρίς πορτάκι αριστερά κάτω από το τιμόνι.

Θήκη γυαλιών*

Καθίσματα και χώροι φόρτωσης 93

Εικ. 109 Ταμπλό: Θήκη στην

πλευρά του οδηγού

Εικ. 110 Λεπτομέρεια

ουρανού: Θήκη γυαλιών

– Πιέστε το κάλυμμα της θήκης. Η θήκη ανοίγει προς τα κάτω

⇒ εικ. 110.

Χειρισμός Ασφάλεια Οδήγηση Συντήρηση Αυτοβοήθεια Τεχνικά χαρακτηριστικά


94

Καθίσματα και χώροι φόρτωσης

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

Για λόγους ασφαλείας, το ντουλαπάκι του συνοδηγού πρέπει να μένει

κλειστό κατά τη διάρκεια της οδήγησης - Κίνδυνος τραυματισμού του

κεφαλιού.

Θήκη αντικειμένων στη μεσαία κονσόλα

Θήκη χωρίς κάλυμμα στη μεσαία κονσόλα.

Θήκη αντικειμένων στο μπροστινό κάθισμα*

Εικ. 111 Μεσαία κονσόλα:

Θήκη

Εικ. 112 Μπροστινό

κάθισμα: Θήκη

Η θήκη αντικειμένων προορίζεται για τη φύλαξη μικρών αντικειμένων,

με βάρος έως 1 kg.

– Για να ανοίξετε το καπάκι, σηκώστε τη λαβή και τραβήξτε το καπάκι

⇒ εικ. 112.

– Για να ανοίξετε το καπάκι, σηκώστε τη λαβή και πιέστε το καπάκι .

Υποβραχιόνιο μπροστινών καθισμάτων με θήκη αντικειμένων*

Εικ. 113 Υποβραχιόνιο:

Θήκη

Εικ. 114 Άνοιγμα θήκης


Κατέβασμα υποβραχιονίου

– Για να κατεβάσετε το υποβραχιόνιο, πιέστε το κάτω πλήκτρο στο

μπροστινό άκρο ⇒ σελίδα 94, εικ. 113. Κατεβάστε το υποβραχιόνιο

και αφήστε πάλι το πλήκτρο.

Άνοιγμα θήκης

– Μέσα στο στήριγμα χεριών υπάρχει μια θήκη για μικροαντικείμενα.

Απασφαλίστε το κάλυμμα, πιέζοντας το πάνω πλήκτρο, και ανοίξτε το

κάλυμμα.

Σημείωση

Όταν το υποβραχιόνιο είναι κατεβασμένο, μπορεί να περιορίζεται η ελευθερία

κινήσεων των χεριών. Μην κατεβάζετε το υποβραχιόνιο όταν οδηγείτε μέσα σε

πόλη.

Θήκες στις μπροστινές πόρτες

Εικ. 115 Θήκη

μικροαντικειμένων στην

επένδυση της πόρτας

Στο σημείο AB της θήκης σε κάθε μια από τις μπροστινές πόρτες υπάρχει μια βάση

για μπουκάλι.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

Καθίσματα και χώροι φόρτωσης 95

Ο χώρος A ⇒ εικ. 115 της θήκης αντικειμένων πρέπει να χρησιμοποιείται

μόνο για χαμηλά αντικείμενα, τα οποία δεν επηρεάζουν το πεδίο δράσης

του πλευρικού αερόσακου.

Αφαιρούμενες θήκες αντικειμένων* στον χώρο αποσκευών

Εικ. 116 Αφαιρούμενες

θήκες αντικειμένων

Σε κάθε πλαϊνό τοίχωμα του χώρου αποσκευών υπάρχει από μία αφαιρούμενη

θήκη αντικειμένων* ⇒ εικ.116.

Οι αφαιρούμενες θήκες αντικειμένων* προορίζονται για τη φύλαξη μικρών

αντικειμένων, με βάρος έως 2,5 kg.

Χειρισμός Ασφάλεια Οδήγηση Συντήρηση Αυτοβοήθεια Τεχνικά χαρακτηριστικά


96

Καθίσματα και χώροι φόρτωσης

Εύκαμπτη θήκη αντικειμένων*

Εικ. 117 Εύκαμπτη θήκη

αντικειμένων

Στη δεξιά πλευρά του χώρου αποσκευών βρίσκεται μια εύκαμπτη θήκη

αντικειμένων. Η εύκαμπτη θήκη αντικειμένων προορίζεται για τη

φύλαξη μικρών αντικειμένων, με βάρος έως 8 kg.

Αφαίρεση

– Πιάστε την εύκαμπτη θήκη αντικειμένων από τις δύο πάνω γωνίες

της.

– Πιέστε τις πάνω γωνίες προς τα μέσα και ελευθερώστε τη θήκη με ένα

τράβηγμα προς τα πάνω.

– Αφαιρέστε τη θήκη με ένα τράβηγμα προς το κέντρο του

αυτοκινήτου.

Τοποθέτηση

– Τοποθετήστε τα δύο άκρα της εύκαμπτης θήκης μέσα στα ανοίγματα

του δεξιού τοιχώματος του χώρου αποσκευών, και κατεβάστε τη

θήκη μέχρι να κουμπώσει στη θέση της.

Σημείωση

Όταν χρησιμοποιείτε την κινητή βάση φόρτωσης* ⇒ σελίδα 80, δεν μπορείτε να

τοποθετήσετε την εύκαμπτη θήκη αντικειμένων.

Γάντζοι ενδυμάτων*

Οι γάντζοι ενδυμάτων είναι ενσωματωμένοι στις λαβές της οροφής πάνω από τις

πίσω πόρτες.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

• Φροντίζετε ώστε τα ρούχα που κρέμονται στους γάντζους να μην

εμποδίζουν την ορατότητά σας προς τα πίσω.

• Χρησιμοποιήστε τους γάντζους μόνο για ελαφριά ρούχα και φροντίστε

να μην υπάρχουν βαριά ή κοφτερά αντικείμενα μέσα στις τσέπες.

• Το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο για τους γάντζους είναι 2 kg.

• Μη χρησιμοποιείτε κρεμάστρες, γιατί παρεμποδίζουν τη λειτουργία των

αερόσακων κεφαλής*.


Θέρμανση και κλιματισμός

Αεραγωγοί

Εικ. 118 Αεραγωγοί

Άνοιγμα αεραγωγών

– Γυρίστε το περιστροφικό κουμπί στην πάνω θέση.

Κλείσιμο αεραγωγών

– Γυρίστε το περιστροφικό κουμπί στην κάτω θέση.

Αλλαγή κατεύθυνσης αέρα

– Η οριζόντια και κατακόρυφη κατεύθυνση του αέρα ρυθμίζεται με τη

λαβή στο κέντρο του αεραγωγού.

Μπορείτε να ρυθμίσετε την παροχή αέρα από τους διάφορους αεραγωγούς με

τον επιλογέα κατανομής αέρα AC ⇒ σελίδα 98, εικ. 119. Επιπλέον, οι αεραγωγοί 3

και 4 ανοίγουν και κλείνουν χωριστά.

Ανάλογα με τη θέση του ρυθμιστή A ⇒ σελίδα 98, εικ.119 και τις καιρικές

συνθήκες, οι ανοιχτοί αεραγωγοί βγάζουν θερμασμένο ή μη θερμασμένο αέρα.

Ανακύκλωση αέρα

Θέρμανση και κλιματισμός 97

Με την ανακύκλωση αέρα, ο αέρας αναρροφιέται από τον εσωτερικό

χώρο του αυτοκινήτου και επιστρέφει πάλι.

Με την ανακύκλωση αέρα αποφεύγεται σε μεγάλο βαθμό η είσοδος

βρόμικου εξωτερικού αέρα στο εσωτερικό του αυτοκινήτου, π.χ. κατά τη

διέλευση από σήραγγα ή σε μποτιλιάρισμα.

Ενεργοποίηση ανακύκλωσης αέρα

– Πιέστε το πλήκτρο . Το σύμβολο μέσα στο πλήκτρο ανάβει

⇒ σελίδα 98, εικ. 119.

Απενεργοποίηση ανακύκλωσης αέρα

– Πιέστε ξανά το πλήκτρο . Το σύμβολο μέσα στο πλήκτρο

σβήνει.

Όταν ο επιλογέας κατανομής αέρα AC βρίσκεται στη θέση , η ανακύκλωση

αέρα τίθεται αυτόματα εκτός λειτουργίας. Όταν ο επιλογέας κατανομής βρίσκεται

στη θέση αυτή, μπορείτε και πάλι να ενεργοποιήσετε την ανακύκλωση αέρα

πιέζοντας το πλήκτρο

.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

Η λειτουργία ανακύκλωσης πρέπει να ενεργοποιείται μόνο για σύντομα

χρονικά διαστήματα. Ο «χρησιμοποιημένος» αέρας μπορεί να κουράσει τον

οδηγό και τους συνεπιβάτες, να μειώσει την εγρήγορσή τους και να

προκαλέσει το θάμπωμα των τζαμιών. Έτσι αυξάνεται ο κίνδυνος

ατυχήματος. Κλείστε τη λειτουργία ανακύκλωσης μόλις τα τζάμια αρχίζουν

να θαμπώνουν.

Χειρισμός Ασφάλεια Οδήγηση Συντήρηση Αυτοβοήθεια Τεχνικά χαρακτηριστικά


98

Θέρμανση και κλιματισμός

Θέρμανση

Χειρισμός

Το σύστημα θέρμανσης διοχετεύει αέρα μέσα στον εσωτερικό χώρου

του αυτοκινήτου και τον ζεσταίνει ανάλογα με τις ρυθμίσεις.

Εικ. 119 Θέρμανση:

Χειριστήρια

Ρύθμιση θερμοκρασίας

– Στρέψτε τον ρυθμιστή A ⇒ εικ. 119 προς τα δεξιά για να αυξήσετε

τη θερμοκρασία.

– Στρέψτε τον ρυθμιστή A προς τα αριστερά για να μειώσετε τη

θερμοκρασία.

Ρύθμιση ανεμιστήρα

– Στρέψτε τον διακόπτη του ανεμιστήρα AB σε μία από τις σκάλες 1

έως 4 για να θέσετε σε λειτουργία τον ανεμιστήρα.

– Γυρίστε τον διακόπτη του ανεμιστήρα AB στη θέση 0 για να κλείσετε

τον ανεμιστήρα.

– Πιέστε το πλήκτρο A1 για να θέσετε σε λειτουργία την ανακύκλωση

αέρα. Για τη λειτουργία ανακύκλωσης ⇒ .

Κατανομή αέρα

– Με τον επιλογέα κατανομής αέρα AC μπορείτε να ρυθμίσετε την

κατεύθυνση του ρεύματος αέρα ⇒ σελίδα 97.

Για την ομαλή λειτουργία της θέρμανσης και του εξαερισμού, η είσοδος αέρα

μπροστά από το παρμπρίζ πρέπει να διατηρείται απαλλαγμένη από πάγο, χιόνι και

φύλλα.

Όλα τα χειριστήρια, εκτός από τον περιστροφικό διακόπτη AB

, μπορούν να

τοποθετηθούν σε οποιαδήποτε ενδιάμεση θέση.

Η θερμαντική ισχύς εξαρτάται από τη θερμοκρασία του υγρού ψύξης του

κινητήρα. Επομένως, η μέγιστη θερμαντική ισχύς επιτυγχάνεται μόνο όταν ο

κινητήρας έχει φτάσει στη θερμοκρασία κανονικής λειτουργίας.

Για να αποφύγετε το θάμπωμα των τζαμιών, ο ανεμιστήρας πρέπει να είναι πάντα

σε λειτουργία.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

Η λειτουργία ανακύκλωσης πρέπει να ενεργοποιείται μόνο για σύντομα

χρονικά διαστήματα. Ο «χρησιμοποιημένος» αέρας μπορεί να κουράσει τον

οδηγό και τους συνεπιβάτες, να μειώσει την εγρήγορσή τους και να

προκαλέσει το θάμπωμα των τζαμιών. Έτσι αυξάνεται ο κίνδυνος

ατυχήματος. Κλείστε τη λειτουργία ανακύκλωσης μόλις τα τζάμια αρχίζουν

να θαμπώνουν.

Σημείωση

• Όταν γυρίζετε τους αεραγωγούς προς τα παράθυρα, ολόκληρη η ροή του

αέρα χρησιμοποιείται για το ξεπάγωμα των τζαμιών και δεν διοχετεύεται ζεστός

αέρας στον χώρο των ποδιών. Σαν συνέπεια, μπορεί να είναι λιγότερο

αποτελεσματική η κανονική θέρμανση του αυτοκινήτου.

• Ο χρησιμοποιημένος αέρας διαφεύγει από ανοίγματα εξαγωγής που

βρίσκονται στο πίσω μέρος του χώρου αποσκευών.

• Αναθέστε το καθάρισμα του συστήματος κλιματισμού σε ένα συνεργείο

αυτοκινήτων.


Ρύθμιση συστήματος θέρμανσης

Συνιστώμενες ρυθμίσεις για τα χειριστήρια του συστήματος θέρμανσης:

Ρυθμίσεις

Ξεπάγωμα παρμπρίζ και

πλαϊνών τζαμιών

Ξεθάμπωμα παρμπρίζ και

πλαϊνών τζαμιών

Γρήγορη θέρμανση

Ευχάριστη θέρμανση

Εξαερισμός

Τέρμα προς τα

δεξιά

Θέση ρυθμιστή

A AB AC

Επιθυμητή

θερμοκρασία

Τέρμα προς τα

δεξιά

Επιθυμητή

θερμοκρασία

Τέρμα προς τα

αριστερά

Θέρμανση και κλιματισμός 99

Πλήκτρο A1

Αεραγωγοί 3 Αεραγωγοί 4

3 Όχι Κλειστοί

2 ή 3 Όχι Κλειστοί

Ανοιχτοί και στραμμένοι

προς το παρμπρίζ

Ανοιχτοί και στραμμένοι

προς το παρμπρίζ

3 Για μικρό διάστημα Ανοιχτοί Ανοιχτοί

2 ή 3 Όχι Κλειστοί Ανοιχτοί

Επιθυμητή θέση Όχι Ανοιχτοί Ανοιχτοί

Χειρισμός Ασφάλεια Οδήγηση Συντήρηση Αυτοβοήθεια Τεχνικά χαρακτηριστικά


100

Θέρμανση και κλιματισμός

Climatic (ημιαυτόματο σύστημα κλιματισμού)*

Περιγραφή

Το σύστημα Climatic είναι μια εγκατάσταση θέρμανσης και ψύξης

με ηλεκτρονική ρύθμιση της θερμοκρασίας στο εσωτερικό του

αυτοκινήτου. Το σύστημα εξασφαλίζει ιδανική ρύθμιση της

θερμοκρασίας του αέρα σε όλες τις εποχές του χρόνου.

Περιγραφή του συστήματος Climatic

Η ομαλή λειτουργία του συστήματος Climatic έχει μεγάλη σημασία για την

ασφάλεια και την άνεσή σας κατά την οδήγηση.

Το σύστημα κλιματισμού λειτουργεί όταν ο διακόπτης AC ⇒ σελίδα 101, εικ.120

AE

είναι πατημένος και ικανοποιούνται οι εξής προϋποθέσεις:

• ο κινητήρας είναι σε λειτουργία,

• η εξωτερική θερμοκρασία υπερβαίνει τους +2 °C,

• ο ανεμιστήρας είναι σε λειτουργία (σε μία από τις σκάλες 1 έως 4).

Όταν έξω από το αυτοκίνητο επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες και έχει πολλή

υγρασία, το σύστημα ψύξης αυξάνει το επίπεδο άνεσης των επιβατών μειώνοντας

τη θερμοκρασία και την υγρασία μέσα στο αυτοκίνητο. Κατά την κρύα εποχή του

έτους, το σύστημα παρεμποδίζει το θάμπωμα των τζαμιών.

Η θερμαντική ισχύς εξαρτάται από τη θερμοκρασία του υγρού ψύξης του

κινητήρα. Επομένως, η μέγιστη θερμαντική ισχύς επιτυγχάνεται μόνο όταν ο

κινητήρας έχει φτάσει στη θερμοκρασία κανονικής λειτουργίας.

Για να αυξήσετε την απόδοση κατά την ψύξη, μπορείτε για μικρό διάστημα να

ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ανακύκλωσης αέρα ⇒ .

Κατά τη λειτουργία του συστήματος ψύξης, ο αέρας που βγαίνει από τους

αεραγωγούς μπορεί υπό ορισμένες συνθήκες να έχει θερμοκρασία μόλις 5°C.

Μετά από πολύωρη λειτουργία του συστήματος κλιματισμού με ανομοιόμορφη

κατανομή του ρεύματος αέρα από τους αεραγωγούς (ειδικά στην περιοχή των

ποδιών) και σε περίπτωση απότομης μεταβολής της θερμοκρασίας, π.χ. κατά την

έξοδο από το αυτοκίνητο, αυτό μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα ψύξης σε

άτομα με σχετική προδιάθεση.

Για την ομαλή λειτουργία της θέρμανσης και της ψύξης, η είσοδος αέρα μπροστά

από το παρμπρίζ πρέπει να διατηρείται απαλλαγμένη από πάγο, χιόνι και φύλλα.

Με ζεστό και υγρό καιρό, μπορεί να στάξουν συμπυκνώματα από τον

εξατμιστήρα του συστήματος κλιματισμού και να σχηματίσουν έναν λεκέ από νερό

κάτω από το αυτοκίνητο. Το φαινόμενο αυτό είναι φυσιολογικό και δεν αποτελεί

ένδειξη διαρροής!

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

• Για την οδική σας ασφάλεια είναι απαραίτητο, όλα τα τζάμια να

διατηρούνται απαλλαγμένα από πάγο, χιόνι και συμπυκνώματα. Για τον

λόγο αυτό, εξοικειωθείτε με τη σωστή χρήση των συστημάτων θέρμανσης

και ψύξης, με το ξεθάμπωμα και ξεπάγωμα των τζαμιών και με τη

λειτουργία ψύξης.

• Η λειτουργία ανακύκλωσης πρέπει να ενεργοποιείται μόνο για σύντομα

χρονικά διαστήματα. Ο «χρησιμοποιημένος» αέρας μπορεί να κουράσει τον

οδηγό και τους συνεπιβάτες, να μειώσει την εγρήγορσή τους και να

προκαλέσει το θάμπωμα των τζαμιών. Έτσι αυξάνεται ο κίνδυνος

ατυχήματος. Κλείστε τη λειτουργία ανακύκλωσης μόλις τα τζάμια αρχίζουν

να θαμπώνουν.

Σημείωση

• Συνιστούμε να αποφεύγετε το κάπνισμα κατά τη λειτουργία ψύξης, επειδή ο

καπνός που αναρροφιέται από το εσωτερικό του αυτοκινήτου κατακάθεται στον

εξατμιστήρα του συστήματος κλιματισμού. Αυτό δημιουργεί μια μόνιμη

δυσάρεστη οσμή από το σύστημα Climatic, που μπορεί να απομακρυνθεί μόνο με

υψηλό κόστος (αντικατάσταση του εξατμιστήρα).


Χειρισμός

Ρύθμιση θερμοκρασίας

– Στρέψτε τον ρυθμιστή A ⇒ εικ. 120 προς τα δεξιά για να αυξήσετε

τη θερμοκρασία.

– Στρέψτε τον ρυθμιστή A προς τα αριστερά για να μειώσετε τη

θερμοκρασία.

Ρύθμιση ανεμιστήρα

– Στρέψτε τον διακόπτη του ανεμιστήρα AB σε μία από τις σκάλες 1

έως 4 για να θέσετε σε λειτουργία τον ανεμιστήρα.

– Γυρίστε τον διακόπτη του ανεμιστήρα AB στη θέση 0 για να κλείσετε

τον ανεμιστήρα.

– Πιέστε το πλήκτρο για να θέσετε σε λειτουργία την ανακύκλωση

αέρα.

Κατανομή αέρα

Εικ. 120 Σύστημα Climatic:

Χειριστήρια

– Με τον επιλογέα κατανομής αέρα AC μπορείτε να ρυθμίσετε την

κατεύθυνση του ρεύματος αέρα.

Θέρμανση και κλιματισμός 101

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση συστήματος ψύξης

– Πιέστε το πλήκτρο AC . Το σύμβολο μέσα στον διακόπτη ανάβει.

– Με ένα δεύτερο πάτημα του διακόπτη AC , το σύστημα ψύξης τίθεται

εκτός λειτουργίας. Το σύμβολο μέσα στον διακόπτη σβήνει.

Η θερμοκρασία που ρυθμίσατε διατηρείται σταθερή, εκτός αν ο ρυθμιστής

έντασης βρίσκεται στην ακραία δεξιά ή αριστερή θέση:

Ακραία δεξιά θέση - Θέρμανση με πλήρη ισχύ

Ακραία αριστερή θέση - Ψύξη με πλήρη ισχύ

Μπορείτε να ρυθμίσετε τα χειριστήρια A και AC

επίσης σε οποιαδήποτε

ενδιάμεση θέση.

Για να αποφύγετε το θάμπωμα των τζαμιών, ο ανεμιστήρας πρέπει να είναι πάντα

σε λειτουργία.

Σημείωση

• Κατά το ξεπάγωμα του παρμπρίζ και των πλαϊνών τζαμιών, χρησιμοποιείται η

πλήρης θερμαντική ισχύς και δεν διοχετεύεται ζεστός αέρας στον χώρο των

ποδιών. Σαν συνέπεια, μπορεί να είναι λιγότερο αποτελεσματική η κανονική

θέρμανση του αυτοκινήτου.

• Ο χρησιμοποιημένος αέρας διαφεύγει από ανοίγματα εξαγωγής που

βρίσκονται στο πίσω μέρος του χώρου αποσκευών.

• Αν το σύστημα ψύξης δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα,

μπορεί να παρατηρηθούν οσμές που οφείλονται σε ρύπους που έχουν επικαθίσει

στον εξατμιστήρα. Για να αποφευχθούν οι οσμές αυτές, το σύστημα κλιματισμού

πρέπει να τίθεται σε λειτουργία για περίπου 5 λεπτά τουλάχιστον μία φορά τον

μήνα - ακόμη και κατά την κρύα εποχή του χρόνου - με τον ανεμιστήρα στην

υψηλότερη σκάλα. Παράλληλα, ανοίξτε για λίγο τα παράθυρα του αυτοκινήτου.

• Λάβετε υπόψη σας τις σημειώσεις σχετικά με την ανακύκλωση αέρα.

• Αναθέστε το καθάρισμα του συστήματος κλιματισμού σε ένα συνεργείο

αυτοκινήτων.

Χειρισμός Ασφάλεια Οδήγηση Συντήρηση Αυτοβοήθεια Τεχνικά χαρακτηριστικά


102

Θέρμανση και κλιματισμός

Ρύθμιση συστήματος Climatic

Συνιστώμενες ρυθμίσεις των χειριστηρίων του συστήματος Climatic για τους

διάφορους τρόπους λειτουργίας:

Ρυθμίσεις

Ξεπάγωμα παρμπρίζ και

πλαϊνών τζαμιών

Ξεθάμπωμα παρμπρίζ και

πλαϊνών τζαμιών

Γρήγορη θέρμανση

Ευχάριστη θέρμανση

Γρήγορη ψύξη

Ιδανική ψύξη

Εξαερισμός

Συνιστώμενη

θερμοκρασία: 22 °C

Επιθυμητή

θερμοκρασία

Θέση ρυθμιστή Πλήκτρο

A AB AC AD AE

Συνιστώμενη

θερμοκρασία: 22 °C

Επιθυμητή

θερμοκρασία

Συνιστώμενη

θερμοκρασία: 22 °C

Επιθυμητή

θερμοκρασία

Τέρμα προς τα

αριστερά

3 Όχι Όχι

2 Όχι Ναι

Αεραγωγοί 4

Ανοιχτοί και στραμμένοι προς

το παρμπρίζ

Ανοιχτοί και στραμμένοι προς

το παρμπρίζ

3 Για μικρό διάστημα Όχι Ανοιχτοί

2 ή 3 Όχι Όχι Ανοιχτοί

Σύντομα 4, στη

συνέχεια 2 ή 3 Για μικρό διάστημα Ναι Ανοιχτοί

1, 2 ή 3 Όχι Ναι

Ανοιχτοί και στραμμένοι προς

τον ουρανό

Επιθυμητή θέση Όχι Όχι Ανοιχτοί


Οικονομική χρήση του συστήματος κλιματισμού

Κατά την ψύξη, ο συμπιεστής του συστήματος Climatic αντλεί ισχύ από τον

κινητήρα και επομένως επηρεάζει την κατανάλωση καυσίμου.

Αν το εσωτερικό του αυτοκινήτου έχει ζεσταθεί πολύ μετά από στάθμευση στον

ήλιο, αφήστε τον ζεστό αέρα να διαφύγει ανοίγοντας για λίγο τα παράθυρα και τις

πόρτες.

Αν ανοίξετε τα παράθυρα κατά την οδήγηση, κλείστε το σύστημα ψύξης.

Αν η επιθυμητή εσωτερική θερμοκρασία μπορεί να επιτευχθεί και χωρίς χρήση του

συστήματος ψύξης, προτιμήστε τη λειτουργία εξαερισμού.

Περιβάλλον

Εξοικονόμηση καυσίμου σημαίνει μειωμένη εκπομπή ρύπων.

Βλάβες

Αν το σύστημα ψύξης δεν λειτουργεί σε εξωτερική θερμοκρασία άνω των +2 °C,

τότε υπάρχει βλάβη. Ο λόγος μπορεί να είναι:

• Η ασφάλεια του συστήματος Climatic έχει καεί. Ελέγξτε και ενδεχομένως

αλλάξτε την ασφάλεια ⇒ σελίδα 237.

• Το σύστημα ψύξης έχει τεθεί αυτόματα προσωρινά εκτός λειτουργίας, λόγω

υψηλής θερμοκρασίας του υγρού ψύξης του κινητήρα ⇒ σελίδα 21.

Αν δεν μπορείτε να λύσετε μόνος σας το πρόβλημα ή αν η ψυκτική απόδοση

πέφτει, απενεργοποιήστε το σύστημα ψύξης. Αποταθείτε σε ένα συνεργείο

αυτοκινήτων.

Σε περίπτωση βλάβης στο σύστημα Climatronic, όλα τα σύμβολα στην οθόνη

αναβοσβήνουν για 15 δευτερόλεπτα μετά το άναμμα της ανάφλεξης. Αποταθείτε

σε ένα συνεργείο αυτοκινήτων.

Θέρμανση και κλιματισμός 103

Climatronic (αυτόματο σύστημα κλιματισμού)*

Περιγραφή

Το σύστημα Climatronic συνδυάζει θέρμανση, εξαερισμό και ψύξη,

εξασφαλίζοντας στους επιβάτες του αυτοκινήτου τις καλύτερες

δυνατές συνθήκες άνεσης.

Το σύστημα Climatronic διατηρεί εντελώς αυτόματα τη θερμοκρασία που εσείς

προτιμάτε, ρυθμίζοντας τη θερμοκρασία του εισερχόμενου αέρα, τις σκάλες του

ανεμιστήρα και την κατανομή του αέρα. Το σύστημα λαμβάνει υπόψη την ένταση

της ηλιακής ακτινοβολίας, και έτσι δεν χρειάζεται καμία απολύτως ρύθμιση με το

χέρι. Η αυτόματη λειτουργία ⇒ σελίδα 105 εξασφαλίζει το υψηλότερο δυνατό

επίπεδο άνεσης σε όλες τις εποχές του έτους.

Περιγραφή του συστήματος Climatronic

Το σύστημα Climatronic λειτουργεί όταν ικανοποιούνται οι εξής προϋποθέσεις:

• ο κινητήρας είναι σε λειτουργία,

• η εξωτερική θερμοκρασία υπερβαίνει τους +2 °C,

• δεν έχει πατηθεί το πλήκτρο ECON

.

Όταν έξω από το αυτοκίνητο επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες και έχει πολλή

υγρασία, το σύστημα ψύξης αυξάνει το επίπεδο άνεσης των επιβατών μειώνοντας

τη θερμοκρασία και την υγρασία μέσα στο αυτοκίνητο. Κατά την κρύα εποχή του

έτους, το σύστημα παρεμποδίζει το θάμπωμα των τζαμιών.

Η θερμαντική ισχύς εξαρτάται από τη θερμοκρασία του υγρού ψύξης του

κινητήρα. Επομένως, η μέγιστη θερμαντική ισχύς επιτυγχάνεται μόνο όταν ο

κινητήρας έχει φτάσει στη θερμοκρασία κανονικής λειτουργίας.

Για να αυξήσετε την απόδοση κατά την ψύξη, μπορείτε για μικρό διάστημα να

ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ανακύκλωσης αέρα ⇒ .

Για την ομαλή λειτουργία της θέρμανσης και της ψύξης, η είσοδος αέρα μπροστά

από το παρμπρίζ πρέπει να διατηρείται απαλλαγμένη από πάγο, χιόνι και φύλλα.

Για να εξασφαλίζεται η ψύξη κατά την έντονη φόρτιση του κινητήρα, ο συμπιεστής

του συστήματος κλιματισμού τίθεται εκτός λειτουργίας όταν η θερμοκρασία του

υγρού ψύξης υπερβαίνει ένα ορισμένο όριο.

Χειρισμός Ασφάλεια Οδήγηση Συντήρηση Αυτοβοήθεια Τεχνικά χαρακτηριστικά


104

Θέρμανση και κλιματισμός

Με ζεστό και υγρό καιρό, μπορεί να στάξουν συμπυκνώματα από τον

εξατμιστήρα του συστήματος κλιματισμού και να σχηματίσουν έναν λεκέ από νερό

κάτω από το αυτοκίνητο. Το φαινόμενο αυτό είναι φυσιολογικό και δεν αποτελεί

ένδειξη διαρροής!

Συνιστώμενη ρύθμιση για όλες τις εποχές του έτους:

• Ρυθμίστε τη θερμοκρασία στους 22 °C.

• Πιέστε το πλήκτρο AUTO ⇒ εικ. 121.

• Ρυθμίστε τους αεραγωγούς 3 και 4 με τέτοιο τρόπο, ώστε το ρεύμα αέρα να

κατευθύνεται ελαφρώς προς τα πάνω.

Αλλαγή από βαθμούς Κελσίου σε βαθμούς Φαρενάιτ και αντίστροφα

Πιέστε τα πλήκτρα ECON και AUTO ⇒ εικ. 121 και κρατήστε τα πατημένα. Τα

στοιχεία στην οθόνη εμφανίζονται με την επιθυμητή μονάδα θερμοκρασίας.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

• Για την οδική σας ασφάλεια είναι απαραίτητο, όλα τα τζάμια να

διατηρούνται απαλλαγμένα από πάγο, χιόνι και συμπυκνώματα. Για τον

λόγο αυτό, εξοικειωθείτε με τη σωστή χρήση των συστημάτων θέρμανσης

και ψύξης, με το ξεθάμπωμα και ξεπάγωμα των τζαμιών και με τη

λειτουργία ψύξης.

• Η λειτουργία ανακύκλωσης πρέπει να ενεργοποιείται μόνο για σύντομα

χρονικά διαστήματα. Ο «χρησιμοποιημένος» αέρας μπορεί να κουράσει τον

οδηγό και τους συνεπιβάτες, να μειώσει την εγρήγορσή τους και να

προκαλέσει το θάμπωμα των τζαμιών. Έτσι αυξάνεται ο κίνδυνος

ατυχήματος. Κλείστε τη λειτουργία ανακύκλωσης μόλις τα τζάμια αρχίζουν

να θαμπώνουν.

Σημείωση

• Αν το σύστημα ψύξης δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα,

μπορεί να παρατηρηθούν οσμές που οφείλονται σε ρύπους που έχουν επικαθίσει

στον εξατμιστήρα. Για να αποφευχθούν οι οσμές αυτές, το σύστημα ψύξης πρέπει

να τίθεται σε λειτουργία για περίπου 5 λεπτά τουλάχιστον μία φορά τον μήνα -

ακόμη και κατά την κρύα εποχή του χρόνου - με τον ανεμιστήρα στην υψηλότερη

σκάλα. Παράλληλα, ανοίξτε για λίγο τα παράθυρα του αυτοκινήτου.

• Συνιστούμε να αποφεύγετε το κάπνισμα κατά τη λειτουργία ψύξης, επειδή ο

καπνός που αναρροφιέται από το εσωτερικό του αυτοκινήτου κατακάθεται στον

εξατμιστήρα του συστήματος κλιματισμού. Αυτό δημιουργεί μια μόνιμη

δυσάρεστη οσμή από το σύστημα ψύξης, που μπορεί να απομακρυνθεί μόνο με

υψηλό κόστος (αντικατάσταση του εξατμιστήρα).

• Ο χρησιμοποιημένος αέρας διαφεύγει από ανοίγματα εξαγωγής που

βρίσκονται στο πίσω μέρος του χώρου αποσκευών.

• Οικονομική χρήση του συστήματος ψύξης ⇒ σελίδα 103.

• Βλάβες ⇒ σελίδα 103.

Χειριστήρια

Εικ. 121 Σύστημα Climatronic: Χειριστήρια

Πλήκτρα / Ρυθμιστές

A1

Ρύθμιση στροφών ανεμιστήρα

Ενδείξεις

A2

A3

A4

A5

Στροφές ανεμιστήρα

Εξωτερική θερμοκρασία

Βλάβη στο σύστημα Climatronic, επισκεφθείτε ένα συνεργείο

Ρεύμα αέρα προς τα τζάμια


A6

Ανακύκλωση αέρα

A7 Ρεύμα αέρα προς το κεφάλι, το πάνω μέρος του σώματος και τα πόδια

A8 Επιλεγμένη εσωτερική θερμοκρασία, εδώ: +20 °C

A9 Αυτόματη λειτουργία

A10 Λειτουργία ECON

Πλήκτρα / Ρυθμιστές

A11 Ρύθμιση εσωτερικής θερμοκρασίας

A12 Ρεύμα αέρα προς τα τζάμια

A14 Αυτόματη λειτουργία

A15 Ρεύμα αέρα στον χώρο των ποδιών

A16 Ρεύμα αέρα προς το πάνω μέρος του σώματος

A17 Ρεύμα αέρα προς το κεφάλι

A18 Πλήκτρο απενεργοποίησης του συστήματος ψύξης

A19 Ανακύκλωση αέρα

Σημείωση

Στο κάτω μέρος της συσκευής υπάρχει ένας αισθητήρας εσωτερικής

θερμοκρασίας A13 . Μην καλύψετε τον αισθητήρα (π.χ. με αυτοκόλλητα), γιατί θα

επηρεαστεί αρνητικά η λειτουργία του συστήματος Climatronic.

Αυτόματη λειτουργία

Σκοπός της αυτόματης λειτουργίας είναι να διατηρεί τη

θερμοκρασία σταθερή και να απομακρύνει την υγρασία από την

εσωτερική πλευρά των τζαμιών του αυτοκινήτου.

Ενεργοποίηση αυτόματης λειτουργίας

– Ρυθμίστε μια θερμοκρασία μεταξύ +18 °C και +29 °C.

– Ρυθμίστε τους αεραγωγούς 3 και 4 με τέτοιο τρόπο, ώστε το ρεύμα

αέρα να κατευθύνεται ελαφρώς προς τα πάνω.

– Πιέστε το πλήκτρο AUTO . Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη AUTO.

Θέρμανση και κλιματισμός 105

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την αυτόματη λειτουργία, πιέζοντας το πλήκτρο

για την κατανομή του αέρα ή μειώνοντας ή αυξάνοντας τις στροφές του

ανεμιστήρα. Το σύστημα εξακολουθεί ωστόσο να ρυθμίζει τη θερμοκρασία.

Λειτουργία ECON

Κατά τη λειτουργία ECON, το σύστημα ψύξης είναι εκτός

λειτουργίας - η θέρμανση και ο αερισμός ρυθμίζονται αυτόματα.

Ενεργοποίηση λειτουργίας ECON

– Πιέστε το πλήκτρο ECON . Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη ECON.

– Ρυθμίστε μια θερμοκρασία μεταξύ +18 °C και +29 °C.

Ανακύκλωση αέρα κατά τη λειτουργία ECON

– Πιέστε πρώτα το πλήκτρο . Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη

AUTO.

– Στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ECON . Στην οθόνη εμφανίζεται η

ένδειξη ECON.

Η λειτουργία ECON δουλεύει μόνο στην περιοχή θερμοκρασιών από +18 °C έως

+29 °C.

Για να απενεργοποιήσετε το σύστημα ECON, πιέστε το πλήκτρο ή .

Σημειώστε ότι κατά τη λειτουργία ECON, η εσωτερική θερμοκρασία δεν μπορεί να

είναι χαμηλότερη από την εξωτερική θερμοκρασία. Δεν γίνεται ψύξη ή αφύγρανση

του αέρα.

Λάβετε υπόψη σας τις σημειώσεις σχετικά με την ανακύκλωση αέρα

⇒ σελίδα 97.

Ξεπάγωμα παρμπρίζ

Ξεπάγωμα του παρμπρίζ - ενεργοποίηση

– Πιέστε το πλήκτρο

⇒ σελίδα 104, εικ. 121.

Χειρισμός Ασφάλεια Οδήγηση Συντήρηση Αυτοβοήθεια Τεχνικά χαρακτηριστικά


106

Θέρμανση και κλιματισμός

Ξεπάγωμα του παρμπρίζ - απενεργοποίηση

– Πιέστε ξανά το πλήκτρο ή το πλήκτρο AUTO .

Η ρύθμιση της θερμοκρασίας γίνεται αυτόματα. Από τους αεραγωγούς 1 και 2

έρχεται μεγαλύτερο ρεύμα αέρα.

Ρύθμιση θερμοκρασίας

– Μετά το άναμμα της ανάφλεξης μπορείτε να ρυθμίσετε την

επιθυμητή εσωτερική θερμοκρασία με τον ρυθμιστή A11 .

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία στο εσωτερικό του αυτοκινήτου σε

οποιαδήποτε τιμή από +18 °C έως +29 °C. Μέσα σ' αυτή την περιοχή

θερμοκρασίας, η θερμοκρασία ρυθμίζεται αυτόματα. Αν επιλέξετε θερμοκρασία

κάτω των +18 °C, εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη «LO». Αν επιλέξετε

θερμοκρασία άνω των +29 °C, εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη «HI». Στις δύο

αυτές ακραίες θέσεις, το σύστημα Climatronic λειτουργεί με τη μέγιστη ένταση

ψύξης και θέρμανσης αντίστοιχα και δεν γίνεται καμία ρύθμιση της θερμοκρασίας.

Μετά από πολύωρη λειτουργία του συστήματος κλιματισμού με ανομοιόμορφη

κατανομή του ρεύματος αέρα από τους αεραγωγούς (ειδικά στην περιοχή των

ποδιών) και σε περίπτωση απότομης μεταβολής της θερμοκρασίας, π.χ. κατά την

έξοδο από το αυτοκίνητο, αυτό μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα ψύξης σε

άτομα με σχετική προδιάθεση.

Ρύθμιση ανεμιστήρα

Ο ανεμιστήρας έχει επτά σκάλες.

Το σύστημα Climatronic ρυθμίζει αυτόματα τη σκάλα του ανεμιστήρα,

ανάλογα με την εσωτερική θερμοκρασία. Ωστόσο, αν θέλετε μπορείτε να

αλλάξετε τη σκάλα του ανεμιστήρα με το χέρι.

– Γυρίστε τον ρυθμιστή A1 ⇒ σελίδα 104, εικ. 121 προς τα αριστερά

(χαμηλότερη σκάλα ανεμιστήρα) ή προς τα δεξιά (μεγαλύτερη σκάλα

ανεμιστήρα).

Κλείνοντας τον ανεμιστήρα, το σύστημα Climatronic τίθεται εκτός λειτουργίας και

η οθόνη δείχνει τη λέξη OFF.

Οι λυχνίες ελέγχου δίπλα από τον ρυθμιστή A1

δείχνουν τη σκάλα του ανεμιστήρα.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

• Ο «χρησιμοποιημένος» αέρας μπορεί να προκαλέσει κούραση στον

οδηγό και τους συνεπιβάτες, να μειώσει την εγρήγορση και να προκαλέσει

το θάμπωμα των τζαμιών. Έτσι αυξάνεται ο κίνδυνος ατυχήματος.

• Μην απενεργοποιείτε το σύστημα Climatronic για μεγαλύτερο χρονικό

διάστημα απ όσο είναι απαραίτητο.

• Ενεργοποιήστε το σύστημα Climatronic μόλις τα κρύσταλλα αρχίσουν

να θαμπώνουν.


Εκκίνηση και οδήγηση

Ρύθμιση τιμονιού*

Το τιμόνι μπορεί να ρυθμιστεί ως προς την κλίση και ως προς το μήκος.

– Ρυθμίστε το κάθισμα του οδηγού ⇒ σελίδα 70.

Εικ. 122 Ρυθμιζόμενο

τιμόνι: Μοχλός κάτω από την

κολόνα του τιμονιού

Εικ. 123 Ασφαλής

απόσταση από το τιμόνι

– Κατεβάστε τον μοχλό που βρίσκεται κάτω από την κολόνα του

τιμονιού ⇒ εικ. 122 ⇒ .

– Ρυθμίστε το τιμόνι (ύψος και το μήκος) ανάλογα με το σώμα σας.

Εκκίνηση και οδήγηση 107

– Πιέστε τον μοχλό προς τα πάνω, μέχρι να θηλυκώσει στην κολόνα του

τιμονιού.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

• Δεν επιτρέπεται να ρυθμίζετε το τιμόνι κατά τη διάρκεια της οδήγησης!

• Ο οδηγός πρέπει να διατηρεί απόσταση τουλάχιστον 25 cm από το τιμόνι

⇒ εικ. 123. Αν δεν τηρείτε αυτή την ελάχιστη απόσταση, οι αερόσακοι δεν

μπορούν να σας προσφέρουν προστασία - Κίνδυνος θανατηφόρου

ατυχήματος!

• Για λόγους ασφαλείας, ο μοχλός πρέπει να είναι πάντα ανεβασμένος

μέχρι τέρμα. Διαφορετικά, η θέση του τιμονιού μπορεί να αλλάξει κατά

λάθος κατά την οδήγηση - Κίνδυνος ατυχήματος!

• Αν ρυθμίσετε το τιμόνι σε θέση πιο κοντά στο κεφάλι, μειώνεται η

προστατευτική λειτουργία του αερόσακου του οδηγού σε περίπτωση

ατυχήματος. Βεβαιωθείτε ότι το τιμόνι βρίσκεται στο ύψος του θώρακα.

• Κατά την οδήγηση, να κρατάτε την εξωτερική πλευρά της στεφάνης του

τιμονιού γερά, με τα χέρια στις θέσεις «9 η ώρα» και «3 η ώρα». Μην κρατάτε

το τιμόνι στη θέση «12 η ώρα» ή με άλλο τρόπο (π.χ. στο κέντρο ή με τα χέρια

στην εσωτερική πλευρά της στεφάνης του τιμονιού). Διαφορετικά μπορεί

κατά την ενεργοποίηση του αερόσακου του οδηγού να προκληθούν

τραυματισμοί στα χέρια και στο κεφάλι

Χειρισμός Ασφάλεια Οδήγηση Συντήρηση Αυτοβοήθεια Τεχνικά χαρακτηριστικά


108

Εκκίνηση και οδήγηση

Κλειδαριά ανάφλεξης

Βενζινοκινητήρες

A1 - Ανάφλεξη σβηστή, κινητήρας εκτός λειτουργίας, το τιμόνι μπορεί να

κλειδωθεί

A2

A3

- Ανάφλεξη αναμμένη

- Εκκίνηση κινητήρα

Πετρελαιοκινητήρες

A1 - Τροφοδοσία καυσίμου κλειστή, ανάφλεξη σβηστή, κινητήρας εκτός

λειτουργίας, το τιμόνι μπορεί να κλειδωθεί

A2 - Προθέρμανση κινητήρα, ανάφλεξη αναμμένη

• Κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης, οι μεγάλες ηλεκτρικές καταναλώσεις

πρέπει να είναι κλειστές. Διαφορετικά, η μπαταρία του αυτοκινήτου επιβαρύνεται

άσκοπα.

A3

- Εκκίνηση κινητήρα

Για όλα τα αυτοκίνητα ισχύει:

Θέση A1

Εικ. 124 Θέσεις διακόπτη

ανάφλεξης

Για να κλειδώσετε το τιμόνι, τραβήξτε το κλειδί από τον διακόπτη ανάφλεξης και

στρέψτε το τιμόνι μέχρι ο ασφαλιστικός πείρος να εμπλακεί με ένα χαρακτηριστικό

ήχο. Καλό είναι, να κλειδώνετε το τιμόνι κάθε φορά που βγαίνετε από το

αυτοκίνητο. Με τον τρόπο αυτό καθίσταται πιο δύσκολη η κλοπή του αυτοκινήτου

σας ⇒ .

Θέση A2

Αν δυσκολεύεστε ή δεν καταφέρνετε καθόλου να γυρίσετε το κλειδί σ αυτή τη

θέση, κουνήστε το τιμόνι λίγο αριστερά-δεξιά, για να ελευθερωθεί ο ασφαλιστικός

πείρος.

Θέση A3

Στη θέση αυτή ενεργοποιείται η μίζα. Κατά την εκκίνηση, σβήνουν τα μεγάλα και

μεσαία φώτα (αν είναι αναμμένα), καθώς και άλλες μεγάλες ηλεκτρικές

καταναλώσεις. Αφού ο κινητήρας πάρει μπρος, το κλειδί επιστρέφει αυτόματα στη

θέση A2 .

Πριν από κάθε νέα προσπάθεια εκκίνησης, πρέπει να γυρίζετε το κλειδί πίσω στη

θέση A1 . Όταν ο κινητήρας είναι σε λειτουργία, μια ασφάλεια επανεκκίνησης στον

διακόπτη ανάφλεξης εμποδίζει την εκ νέου ενεργοποίηση της μίζας ώστε να μην

προκληθεί ζημιά.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

• Όταν οδηγείτε το αυτοκίνητο με σβηστό κινητήρα, το κλειδί ανάφλεξης

πρέπει να βρίσκεται πάντοτε στη θέση A2

(ανάφλεξη αναμμένη). Με το

κλειδί στη θέση αυτή, ανάβουν οι λυχνίες ελέγχου στον πίνακα οργάνων.

Διαφορετικά, το τιμόνι μπορεί να κλειδώσει απρόβλεπτα - Κίνδυνος

ατυχήματος!

• Βγάζετε το κλειδί από τον διακόπτη ανάφλεξης, μόνο εφόσον το

αυτοκίνητο έχει σταματήσει εντελώς. Διαφορετικά, το τιμόνι μπορεί να

κλειδωθεί αμέσως - Κίνδυνος ατυχήματος!

• Αφαιρείτε το κλειδί από τον διακόπτη ανάφλεξης κάθε φορά που

βγαίνετε - έστω και για λίγο - από το αυτοκίνητο. Αυτό ισχύει ειδικά όταν

υπάρχουν παιδιά μέσα στο αυτοκίνητο. Διαφορετικά, τα παιδιά θα

μπορούσαν να ξεκινήσουν τον κινητήρα ή να ενεργοποιήσουν ηλεκτρικό

εξοπλισμό (π.χ. ηλεκτρικά παράθυρα) - Κίνδυνος ατυχήματος!


Εκκίνηση κινητήρα

Γενικά

Η εκκίνηση του κινητήρα είναι δυνατή μόνο με ένα από τα γνήσια

κλειδιά του αυτοκινήτου.

• Πριν από την εκκίνηση, τοποθετήστε τον μοχλό ταχυτήτων στη νεκρά (σε

αυτόματο κιβώτιο: βάλτε τον μοχλό στη θέση P ή N) και τραβήξτε γερά το

χειρόφρενο.

• Κατά την εκκίνηση, πατήστε μέχρι τέρμα το πεντάλ του συμπλέκτη - έτσι, η μίζα

θα θέσει σε κίνηση μόνο τον κινητήρα.

• Μόλις ο κινητήρας πάρει μπρος, αφήστε αμέσως το κλειδί - διαφορετικά,

μπορεί να προκληθεί ζημιά στη μίζα.

Όταν ο κινητήρας είναι κρύος, μπορεί να ακουστούν ενισχυμένοι θόρυβοι

λειτουργίας για μικρό διάστημα μετά την εκκίνηση, επειδή πρέπει πρώτα να

δημιουργηθεί πίεση στο υδραυλικό κύκλωμα εξισορρόπησης των βαλβίδων.

Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας.

Αν ο κινητήρας δεν παίρνει μπρος ...

Μπορείτε να δοκιμάσετε να ξεκινήσετε τον κινητήρα, χρησιμοποιώντας τη

μπαταρία ενός άλλου αυτοκινήτου ⇒ σελίδα 232.

Μόνο αν το αυτοκίνητό σας έχει μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων, μπορείτε να

δοκιμάσετε να ξεκινήσετε τον κινητήρα ρυμουλκώντας το αυτοκίνητο. Η

απόσταση ρυμούλκησης δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 50 μέτρα

⇒ σελίδα 235.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

• Ποτέ μην αφήνετε τον κινητήρα να λειτουργεί σε κλειστό χώρο ή χώρο

με ανεπαρκή εξαερισμό. Τα καυσαέρια του κινητήρα περιέχουν μεταξύ

άλλων μονοξείδιο του άνθρακα, ένα δηλητηριώδες αέριο που δεν έχει οσμή

και χρώμα - Κίνδυνος θανάτου! Το μονοξείδιο του άνθρακα μπορεί να

προκαλέσει απώλεια των αισθήσεων και θάνατο.

• Μην αφήνετε ποτέ από το αυτοκίνητο χωρίς επίβλεψη, όσο ο κινητήρας

είναι σε λειτουργία.

Εκκίνηση και οδήγηση 109

Προσοχή!

• Η μίζα επιτρέπεται να ενεργοποιείται (κλειδί ανάφλεξης στη θέση A3

) μόνο

εφόσον ο κινητήρας έχει σταματήσει εντελώς. Αν ενεργοποιήσετε τη μίζα αμέσως

μετά το σβήσιμο του κινητήρα, μπορεί να προκληθεί ζημιά στη μίζα ή στον

κινητήρα.

• Μέχρι ο κινητήρας να φτάσει στην κανονική θερμοκρασία λειτουργίας, μην

αναπτύσσετε υψηλές στροφές, μην πατάτε μέχρι τέρμα το γκάζι και αποφεύγετε

την έντονη φόρτιση του κινητήρα - Κίνδυνος βλάβης του κινητήρα!

• Σε αυτοκίνητα με καταλύτη καυσαερίων, οι προσπάθειες για να ξεκινήσετε τον

κινητήρα με ρυμούλκηση του αυτοκινήτου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τα 50

μέτρα.

Περιβάλλον

Μην αφήνετε τον κινητήρα να ζεσταθεί με το αυτοκίνητο σε στάση, αλλά ξεκινήστε

αμέσως. Κατά την οδήγηση, ο κινητήρας θα φτάσει γρηγορότερα στη

θερμοκρασία λειτουργίας του και μειώνεται η εκπομπή καυσαερίων.

Βενζινοκινητήρες

Οι βενζινοκινητήρες διαθέτουν ένα σύστημα έγχυσης καυσίμου, που τροφοδοτεί

αυτόματα το κατάλληλο μείγμα καυσίμου/αέρα ανάλογα με την εξωτερική

θερμοκρασία.

• Μην πατάτε το γκάζι πριν ή κατά την εκκίνηση του κινητήρα.

• Αν ο κινητήρας δεν πάρει μπρος μέσα σε 10 δευτερόλεπτα, διακόψτε τις

προσπάθειες εκκίνησης και επιχειρήστε ξανά μετά από περίπου μισό λεπτό.

• Αν ο κινητήρας πάλι δεν παίρνει μπρος, μπορεί να έχει καεί η ασφάλεια της

ηλεκτρικής αντλίας καυσίμου. Ελέγξτε την ασφάλεια και αλλάξτε την, αν χρειάζεται

⇒ σελίδα 237.

• Αν ο κινητήρας ακόμα δεν παίρνει μπρος, ζητήστε βοήθεια στο κοντινότερο

συνεργείο αυτοκινήτων.

Αν ο κινητήρας είναι πολύ ζεστός, μπορεί να χρειαστεί να δώσετε λίγο γκάζι μόλις

πάρει μπρος.

Χειρισμός Ασφάλεια Οδήγηση Συντήρηση Αυτοβοήθεια Τεχνικά χαρακτηριστικά


110

Εκκίνηση και οδήγηση

Πετρελαιοκινητήρες

Σύστημα προθέρμανσης

Οι πετρελαιοκινητήρες έχουν ένα σύστημα προθέρμανσης, η λειτουργία του

οποίου ρυθμίζεται αυτόματα σε συνάρτηση με τη θερμοκρασία του ψυκτικού

υγρού και του περιβάλλοντος.

Μετά το άναμμα της ανάφλεξης, ανάβει η λυχνία ελέγχου του συστήματος

προθέρμανσης .

Κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης, οι μεγάλες ηλεκτρικές καταναλώσεις

πρέπει να είναι κλειστές. Διαφορετικά, η μπαταρία του αυτοκινήτου

επιβαρύνεται άσκοπα.

• Ξεκινήστε τον κινητήρα αμέσως μόλις σβήσει η λυχνία ελέγχου του

συστήματος προθέρμανσης .

• Αν ο κινητήρας είναι ήδη ζεστός, ή αν η εξωτερική θερμοκρασία υπερβαίνει

τους +5°C, η λυχνία ελέγχου του συστήματος προθέρμανσης ανάβει μόνο για 1

δευτερόλεπτο περίπου. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να ξεκινήσετε τον κινητήρα

αμέσως.

• Αν ο κινητήρας δεν πάρει μπρος μέσα σε 10 δευτερόλεπτα, διακόψτε τις

προσπάθειες εκκίνησης και επιχειρήστε ξανά μετά από περίπου μισό λεπτό.

• Αν ο κινητήρας πάλι δεν παίρνει μπρος, μπορεί να έχει καεί η ασφάλεια του

συστήματος προθέρμανσης του πετρελαίου. Ελέγξτε την ασφάλεια και αλλάξτε

την, αν χρειάζεται ⇒ σελίδα 237.

• Ζητήστε βοήθεια από το κοντινότερο συνεργείο αυτοκινήτων.

Εκκίνηση του κινητήρα μετά από πλήρη εξάντληση του καυσίμου

Αν έχει εξαντληθεί εντελώς το καύσιμο στο ρεζερβουάρ, η διαδικασία εκκίνησης

μετά τον ανεφοδιασμό πετρελαίου μπορεί να διαρκέσει περισσότερη ώρα - μέχρι

ένα λεπτό - από το κανονικό. Ο λόγος είναι ότι πρέπει πρώτα να γεμίσει το

σύστημα τροφοδοσίας του αυτοκινήτου.

Σβήσιμο κινητήρα

– Για να σβήσετε τον κινητήρα, γυρίστε το κλειδί ανάφλεξης στη θέση

A1

⇒ σελίδα 108, εικ. 124.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

• Μη σβήνετε ποτέ τον κινητήρα, αν το αυτοκίνητο δεν έχει

ακινητοποιηθεί εντελώς - Κίνδυνος ατυχήματος!

• Το σερβόφρενο λειτουργεί μόνο όσο ο κινητήρας είναι σε λειτουργία.

Όταν ο κινητήρας είναι σβηστός, χρειάζεται περισσότερη δύναμη για το

φρενάρισμα του αυτοκινήτου. Επειδή δεν μπορείτε να σταματήσετε το

αυτοκίνητο με τον συνηθισμένο τρόπο, μπορεί να προκληθεί ατύχημα και

σοβαροί τραυματισμοί.

Προσοχή!

Μετά από πολύωρη έντονη φόρτιση του κινητήρα, μη σβήσετε τον κινητήρα

αμέσως αλλά αφήστε τον να λειτουργήσει στο ρελαντί για περίπου 2 λεπτά. Έτσι

αποφεύγεται η θερμική συμφόρηση του σβηστού κινητήρα.

Σημείωση

• Μετά το σβήσιμο του κινητήρα, ο ανεμιστήρας του ψυγείου μπορεί να

συνεχίσει να λειτουργεί για περίπου 10 λεπτά ακόμη, έστω κι αν ο διακόπτης της

ανάφλεξης είναι εκτός. Επίσης, ο ανεμιστήρας μπορεί να τεθεί ξανά σε λειτουργία

μετά από λίγη ώρα, αν η θερμοκρασία του ψυκτικού υγρού ανέβει λόγω θερμικής

συμφόρησης, ή αν ο κινητήρας είναι ακόμη ζεστός και ο χώρος του κινητήρα

ζεσταθεί επιπλέον από έντονη ηλιακή ακτινοβολία.

• Κατά την εκτέλεση εργασιών στον χώρο του κινητήρα, απαιτείται μεγάλη

προσοχή ⇒ σελίδα 201, «Εργασίες στον χώρο του κινητήρα».


Αλλαγή σχέσεων (κιβώτιο ταχυτήτων)

Επιλέξτε την όπισθεν μόνο αν το αυτοκίνητο είναι σταματημένο. Πατήστε το

πεντάλ του συμπλέκτη και κρατήστε το πατημένο μέχρι τέρμα. Για να αποφύγετε

τους θορύβους κατά την εμπλοκή, περιμένετε για μια στιγμή πριν να βάλετε την

όπισθεν.

Όταν έχει επιλεγεί η όπισθεν και η ανάφλεξη είναι αναμμένη, ανάβει ο προβολέας

οπισθοπορείας.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

Εικ. 125 Διάγραμμα

σχέσεων μετάδοσης σε

αυτοκίνητα με κιβώτιο 5

ταχυτήτων

Μη βάζετε ποτέ την όπισθεν κατά τη διάρκεια της οδήγησης - Κίνδυνος

ατυχήματος!

Σημείωση

• Μην ακουμπάτε το χέρι σας στον μοχλό ταχυτήτων κατά τη διάρκεια της

οδήγησης. Η πίεση του χεριού μεταδίδεται στα γρανάζια του κιβωτίου ταχυτήτων

μέσω της φουρκέτας, και μπορεί με την πάροδο του χρόνου να προκαλέσει

πρόωρη φθορά της.

• Κατά την αλλαγή σχέσεων, να πατάτε το πεντάλ του συμπλέκτη πάντα μέχρι

τέρμα, ώστε να αποφευχθούν άσκοπες φθορές και ζημιές.

Χειρόφρενο

Δέσιμο χειρόφρενου

Εκκίνηση και οδήγηση 111

– Τραβήξτε τον μοχλό του χειρόφρενου εντελώς προς τα πάνω.

Λύσιμο χειρόφρενου

– Τραβήξτε τον μοχλό του χειρόφρενου λίγο προς τα πάνω και

ταυτόχρονα πιέστε το ασφαλιστικό κουμπί ⇒ εικ. 126.

– Κρατήστε το κουμπί πατημένο και κατεβάστε τελείως τον μοχλό

⇒ .

Με δεμένο χειρόφρενο και αναμμένη ανάφλεξη ανάβει η λυχνία ελέγχου του

χειρόφρενου .

Αν κατά λάθος ξεκινήσετε με δεμένο χειρόφρενο, θα ακουστεί ένα ηχητικό σήμα

(βόμβος) και στην οθόνη πληροφοριών* θα εμφανιστεί το μήνυμα:

HANDBRAKE ON (ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟ ΔΕΜΕΝΟ)

Εικ. 126 Μεσαία κονσόλα:

Χειρόφρενο

Η προειδοποίηση για το χειρόφρενο ενεργοποιείται όταν οδηγείτε για πάνω από

3 δευτερόλεπτα με ταχύτητα άνω των 6 km/ώρα.

Χειρισμός Ασφάλεια Οδήγηση Συντήρηση Αυτοβοήθεια Τεχνικά χαρακτηριστικά


112

Εκκίνηση και οδήγηση

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

• Το χειρόφρενο πρέπει να λυθεί εντελώς πριν την εκκίνηση. Ένα μερικώς

δεμένο χειρόφρενο μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση των πίσω

φρένων και έτσι να επηρεάσει αρνητικά τη λειτουργία του συστήματος

πέδησης - Κίνδυνος ατυχήματος! Εκτός αυτού, προκαλείται πρόωρη

φθορά στα τακάκια των πίσω φρένων.

• Μην αφήνετε ποτέ παιδιά χωρίς επιτήρηση μέσα στο αυτοκίνητο. Τα

παιδιά θα μπορούσαν π.χ. να λύσουν το χειρόφρενο ή να βγάλουν την

ταχύτητα, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να μετακινηθεί - Κίνδυνος

ατυχήματος!

Προσοχή!

Αφού το αυτοκίνητο σταματήσει εντελώς, τραβήξτε πάντα πρώτα το χειρόφρενο

και στη συνέχεια βάλτε και μια ταχύτητα (μηχανικό κιβώτιο) ή τοποθετήστε τον

μοχλό στη θέση P (αυτόματο κιβώτιο).

Ηχητική σήμανση απόστασης*

Η ηχητική σήμανση απόστασης προειδοποιεί για τυχόν εμπόδια

που υπάρχουν πίσω από το αυτοκίνητο.

Εικ. 127 Ηχητική σήμανση

απόστασης: Εμβέλεια των

αισθητήρων

Η ηχητική σήμανση απόστασης σάς ενημερώνει για την απόσταση του πίσω

προφυλακτήρα από ένα πιθανό εμπόδιο, με τη βοήθεια υπερηχητικών

αισθητήρων. Οι αισθητήρες είναι ενσωματωμένοι στον πίσω προφυλακτήρα.

Εμβέλεια των αισθητήρων

Το πρώτο σήμα ηχεί όταν η απόσταση από το εμπόδιο είναι περίπου 160 cm

(περιοχή A ⇒ εικ.127). Όσο μικραίνει η απόσταση, τα διαστήματα ανάμεσα στα

σήματα γίνονται πιο μικρά.

Σε απόσταση κάτω των 30 cm (περιοχή AB

), το σήμα γίνεται πλέον συνεχές -

Κίνδυνος. Μην οπισθοχωρήσετε άλλο!

Ενεργοποίηση

Η ηχητική σήμανση απόστασης ενεργοποιείται αυτόματα κατά την εμπλοκή της

όπισθεν. Η ενεργοποίηση επιβεβαιώνεται με ένα σύντομο ηχητικό σήμα.

Απενεργοποίηση

Η ηχητική σήμανση απόστασης απενεργοποιείται όταν βγάζετε την όπισθεν.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

• Η ηχητική σήμανση απόστασης δεν μπορεί να υποκαταστήσει την

προσοχή του οδηγού, ο οποίος και διατηρεί την τελική ευθύνη για το

παρκάρισμα και παρόμοιους ελιγμούς.

• Για τον λόγο αυτό, πριν κινηθείτε προς τα πίσω, να βεβαιώνεστε πάντα

ότι δεν υπάρχουν μικρά εμπόδια (π.χ. μια πέτρα, ένας λεπτός πάσσαλος, μια

ράβδος ρυμούλκησης κ.λπ.) πίσω από το αυτοκίνητο. Τέτοιου είδους

εμπόδια ενδέχεται να μην ανιχνευθούν από τους αισθητήρες.

Σημείωση

• Κατά τη χρήση ρυμουλκούμενου, η ηχητική σήμανση απόστασης είναι

απενεργοποιημένη.

• Αν ακουστεί ένα ηχητικό σήμα διάρκειας περίπου 5 δευτερολέπτων μετά το

άναμμα της ανάφλεξης και με επιλεγμένη όπισθεν, παρ΄ όλο που δεν υπάρχει

εμπόδιο κοντά στο αυτοκίνητο, τότε υπάρχει βλάβη στο σύστημα. Υπάρχει

πιθανότητα, το σύστημα ηχητικής σήμανσης να μη λειτουργεί σωστά (με πιθανή

συνέπεια να μην ανιχνεύεται εμπόδιο πίσω από το αυτοκίνητο - καταβάλετε


αυξημένη προσοχή). H βλάβη πρέπει να αντιμετωπιστεί από συνεργείο

αυτοκινήτων.

• Για την ομαλή λειτουργία της ηχητικής σήμανσης απόστασης, οι αισθητήρες

πρέπει να διατηρούνται καθαροί και απαλλαγμένοι από πάγο κ.λπ.

• Σε αυτοκίνητα με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, αν η ηχητική σήμανση

απόστασης είναι ενεργοποιημένη και ο μοχλός επιλογής βρίσκεται στη θέση AP , το

προειδοποιητικό σήμα διακόπτεται (το αυτοκίνητο δεν μπορεί να κινηθεί).

Cruise Control (σύστημα διατήρησης σταθερής

ταχύτητας)*

Εισαγωγή

Το σύστημα ρύθμισης ταχύτητας - γνωστό με την αγγλική ονομασία "Cruise

Control" - μπορεί να διατηρήσει σταθερά οποιαδήποτε ταχύτητα πορείας του

αυτοκινήτου άνω των 30 km/ώρα, χωρίς να πατάτε το πεντάλ του γκαζιού. Αυτό

γίνεται φυσικά μόνο στον βαθμό που το επιτρέπουν η ισχύς και η ικανότητα

πέδησης του κινητήρα. Με το Cruise Control μπορείτε να αποφύγετε την

«κόπωση» του ποδιού από το συνεχές πάτημα του πεντάλ του γκαζιού, ιδίως σε

μεγάλες αποστάσεις.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

• Για λόγους ασφαλείας, το Cruise Control δεν επιτρέπεται να

χρησιμοποιείται σε πυκνή κυκλοφορία ή κακή κατάσταση του

οδοστρώματος (π.χ. ολισθηρότητα, χαλίκια) - Κίνδυνος ατυχήματος!

• Για να αποφεύγεται η κατά λάθος χρήση του Cruise Control, να

απενεργοποιείτε το σύστημα μετά από κάθε χρήση.

Σημείωση

• Αυτοκίνητα με μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων: Αν θέλετε να βάλετε ρελαντί ενώ

το Cruise Control είναι σε λειτουργία, να πατήσετε το πεντάλ του συμπλέκτη!

Διαφορετικά ο κινητήρας μπορεί κατά λάθος να αναπτύξει πολύ υψηλές στροφές.

Εκκίνηση και οδήγηση 113

• Κατά τη οδήγηση σε κατηφορικό δρόμο με μεγάλη κλίση, το Cruise Control δεν

θα μπορέσει να διατηρήσει σταθερή ταχύτητα. Το ίδιο βάρος του αυτοκινήτου

αυξάνει την ταχύτητά του. Σε τέτοια περίπτωση, επιλέξτε έγκαιρα μια μικρότερη

σχέση ή επιβραδύνετε το αυτοκίνητο με το φρένο πορείας.

• Σε αυτοκίνητα με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, το Cruise Control δεν μπορεί

να τεθεί σε λειτουργία όσο ο μοχλός επιλογής βρίσκεται στη θέση P, N ή R.

Αποθήκευση ταχύτητας

Ο χειρισμός του Cruise Control γίνεται με τον διακόπτη A και το

πλήκτρο AB στον αριστερό μοχλό πολλαπλών λειτουργιών.

– Σπρώξτε τον διακόπτη A ⇒ εικ. 128 στη θέση ON.

Εικ. 128 Μοχλός χειρισμού:

Πλήκτρα και διακόπτης του

Cruise Control

– Όταν αποκτήσετε την επιθυμητή ταχύτητα, πιέστε το πλήκτρο AB στη

θέση SET-. Το σύστημα αποθηκεύει έτσι την ταχύτητα του

αυτοκινήτου.

Αφού απελευθερώσετε το πλήκτρο AB

από τη θέση SET-, το αυτοκίνητο θα

διατηρήσει την επιλεγμένη ταχύτητα χωρίς να πατάτε το πεντάλ του γκαζιού.

Μπορείτε να αυξήσετε την ταχύτητα, πατώντας το πεντάλ του γκαζιού.

Αφήνοντας το πεντάλ, η ταχύτητα μειώνεται πάλι και σταθεροποιείται στην τιμή

που είχατε αποθηκεύσει προηγουμένως.

Χειρισμός Ασφάλεια Οδήγηση Συντήρηση Αυτοβοήθεια Τεχνικά χαρακτηριστικά


114

Εκκίνηση και οδήγηση

Αυτό ωστόσο δεν ισχύει, αν υπερβαίνετε την αποθηκευμένη ταχύτητα

περισσότερο από 10 km/ώρα για διάστημα άνω των 5 λεπτών. Στην περίπτωση

αυτή, η αποθηκευμένη ταχύτητα διαγράφεται από τη μνήμη, και πρέπει να

αποθηκεύσετε ξανά την επιθυμητή ταχύτητα.

Μπορείτε να ελαττώσετε ταχύτητα με τον κανονικό τρόπο. Πατώντας το πεντάλ

των φρένων ή του συμπλέκτη, το Cruise Control τίθεται προσωρινά εκτός

λειτουργίας ⇒ σελίδα 114.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

Επαναφορά της αποθηκευμένης ταχύτητας επιτρέπεται να γίνεται μόνο

εφόσον αυτή δεν είναι πολύ υψηλή για τις συνθήκες κυκλοφορίας που

επικρατούν.

Αλλαγή αποθηκευμένης ταχύτητας

Μπορείτε να αλλάξετε την ταχύτητα και χωρίς να χρησιμοποιήσετε

το πεντάλ του γκαζιού.

Επιτάχυνση

– Μπορείτε να αυξήσετετην αποθηκευμένη ταχύτητα χωρίς να

πατήσετε το πεντάλ του γκαζιού, πιέζοντας τον διακόπτη AB

⇒ σελίδα 113, εικ. 128 στη θέση RES+.

– Αν κρατήσετε τον διακόπτη στη θέση RES+, η ταχύτητα αυξάνεται

συνεχώς. Όταν επιτευχθεί η επιθυμητή ταχύτητα, αφήστε το

πλήκτρο. Με τον τρόπο αυτό, η νέα ταχύτητα αποθηκεύεται στη

μνήμη.

Επιβράδυνση

– Μπορείτε να μειώσετε την αποθηκευμένη ταχύτητα, πιέζοντας το

πλήκτρο AB στη θέση SET-.

– Αν κρατήσετε τον διακόπτη στη θέση SET-, η ταχύτητα μειώνεται

συνεχώς. Όταν επιτευχθεί η επιθυμητή ταχύτητα, αφήστε το

πλήκτρο. Με τον τρόπο αυτό, η νέα ταχύτητα αποθηκεύεται στη

μνήμη.

– Αν αφήσετε το πλήκτρο σε ταχύτητα μικρότερη από 30 km/ώρα, η

νέα ταχύτητα δεν αποθηκεύεται και η μνήμη διαγράφεται. Μπορείτε

να αποθηκεύσετε την ταχύτητα ξανά, πιέζοντας το πλήκτρο AB στη

θέση SET-, αφού πρώτα επιταχύνετε το αυτοκίνητο σε ταχύτητα άνω

των 30 km/ώρα.

Προσωρινή απενεργοποίηση του Cruise Control

– Το Cruise Control απενεργοποιείται προσωρινά όταν πατάτε το

πεντάλ των φρένων ή του συμπλέκτη.

Η αποθηκευμένη ταχύτητα παραμένει αποθηκευμένη στη μνήμη.

Το αυτοκίνητο επανέρχεται στην αποθηκευμένη ταχύτητα όταν αφήνετε το

πεντάλ του συμπλέκτη ή του φρένου και πιέζετε το πλήκτρο AB στη θέση RES+.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

Επαναφορά της αποθηκευμένης ταχύτητας επιτρέπεται να γίνεται μόνο

εφόσον αυτή δεν είναι πολύ υψηλή για τις συνθήκες κυκλοφορίας που

επικρατούν.

Μόνιμη απενεργοποίηση του Cruise Control

– Σπρώξτε τον διακόπτη A

⇒ σελίδα 113, εικ. 128 προς τα δεξιά μέχρι

τη θέση OFF.


Αυτόματο κιβώτιο

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων 6 σχέσεων*

Εισαγωγή

Το αυτοκίνητό σας είναι εφοδιασμένο με ένα ηλεκτρονικά ελεγχόμενο αυτόματο

κιβώτιο ταχυτήτων 6 σχέσεων. Οι αλλαγές των σχέσεων μετάδοσης γίνονται

αυτόματα.

Πρόκειται για ένα κλασικό αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων. Η μέγιστη ταχύτητα

επιτυγχάνεται στην 5η σχέση. Η 6η σχέση λειτουργεί ως οικονομικό πρόγραμμα

οδήγησης, που έχει σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου.

Σημειώσεις για τη οδήγηση με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων

Σε αυτοκίνητα με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, οι αλλαγές των

σχέσεων μετάδοσης γίνονται αυτόματα.

Μπορείτε ωστόσο να χρησιμοποιήσετε και τη λειτουργία Tiptronic-

Betrieb, που σας επιτρέπει να αλλάξετε τις σχέσεις μετάδοσης με το χέρι

⇒ σελίδα 118.

Εκκίνηση και οδήγηση

– Πατήστε το πεντάλ του φρένου και κρατήστε το πατημένο.

– Πιέστε το κουμπί εμπλοκής (στη λαβή του μοχλού επιλογής),

τοποθετήστε τον μοχλό στην επιθυμητή θέση, π.χ. στη θέση D

⇒ σελίδα 116, και αφήστε πάλι το κουμπί εμπλοκής.

– Περιμένετε για μια στιγμή, μέχρι το κιβώτιο να πραγματοποιήσει την

αλλαγή της σχέσης (γίνεται αντιληπτή από ένα ελαφρύ τράνταγμα).

– Αφήστε το πεντάλ του φρένου και πατήστε το γκάζι ⇒ .

Προσωρινή στάση

Αυτόματο κιβώτιο 115

– Σε προσωρινή στάση, π.χ. σε διασταυρώσεις, δεν χρειάζεται να

τοποθετήσετε τον μοχλό στη θέση N. Αρκεί να συγκρατήσετε το

αυτοκίνητο με το φρένο. Ο κινητήρας όμως λειτουργεί μόνο με τις

στροφές του ρελαντί.

Στάθμευση

– Πατήστε το πεντάλ του φρένου και κρατήστε το πατημένο.

– Δέστε γερά το χειρόφρενο.

– Πιέστε το κουμπί εμπλοκής, τοποθετήστε τον μοχλό επιλογής στη

θέση P και κατόπιν αφήστε το κουμπί εμπλοκής.

Εκκίνηση του κινητήρα είναι δυνατή μόνο όταν ο μοχλός επιλογής βρίσκεται στη

θέση P ή N ⇒ σελίδα 109.

Όταν παρκάρετε σε επίπεδο έδαφος, αρκεί να τοποθετήσετε τον μοχλό επιλογής

στη θέση P. Σε κεκλιμένο έδαφος, τραβήξτε πρώτα το χειρόφρενο και στη συνέχεια

τοποθετήστε τον μοχλό στη θέση P. Έτσι αποφεύγεται η υπερβολική καταπόνηση

του μηχανισμού εμπλοκής και θα μπορέσετε αργότερα να βγάλετε τον μοχλό πιο

εύκολα από τη θέση P.

Αν κατά λάθος τοποθετήσετε τον μοχλό επιλογής στη θέση N κατά τη διάρκεια της

οδήγησης, αφήστε το πεντάλ του γκαζιού και περιμένετε μέχρι ο κινητήρας να

πέσει στις στροφές του ρελαντί, προτού να τοποθετήσετε τον μοχλό επιλογής σε

μία από τις θέσεις κίνησης.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

• Μη πατάτε το γκάζι όταν αλλάζετε τον μοχλό επιλογής ενώ το

αυτοκίνητο είναι σταματημένο και ο κινητήρας είναι σε λειτουργία -

Κίνδυνος ατυχήματος!

• Μην επιλέγετε ποτέ τη θέση R ή P κατά τη διάρκεια της οδήγησης -

Κίνδυνος ατυχήματος!

Χειρισμός Ασφάλεια Οδήγηση Συντήρηση Αυτοβοήθεια Τεχνικά χαρακτηριστικά


116

Αυτόματο κιβώτιο

ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Συνέχεια

• Όταν σταματάτε το αυτοκίνητο με τον κινητήρα σε λειτουργία, πρέπει σε

όλες τις θέσεις του μοχλού (εκτός από P και N) να συγκρατείτε το αυτοκίνητο

πατώντας το πεντάλ του φρένου, γιατί ακόμη και στο ρελαντί, δεν

διακόπτεται εντελώς η μετάδοση της κίνησης - το αυτοκίνητο ρολάρει.

Θέσεις μοχλού επιλογής

Εικ. 129 Μοχλός επιλογής

Εικ. 130 Οθόνη

πληροφοριών: Θέσεις

μοχλού επιλογής

Η εκάστοτε θέση του μοχλού επιλογής φαίνεται στην οθόνη πληροφοριών του

πίνακα οργάνων με χρωματική αντίθεση του αντίστοιχου συμβόλου ⇒ εικ. 130.

Όταν ο μοχλός βρίσκεται στη θέση D ή S, απεικονίζεται στην οθόνη επιπλέον η

επιλεγμένη σχέση μετάδοσης.

P - Στάθμευση

Στη θέση αυτή, οι κινητήριοι τροχοί είναι μηχανικά μπλοκαρισμένοι.

Επιλέγετε τη θέση αυτή μόνο εφόσον το αυτοκίνητο είναι σταματημένο ⇒ .

Για να βάλετε ή βγάλετε τον μοχλό από αυτή τη θέση, πιέστε το κουμπί εμπλοκής

(στη λαβή του μοχλού) και ταυτόχρονα πατήστε το πεντάλ του φρένου.

R - Όπισθεν

Βάζετε όπισθεν μόνο όταν το αυτοκίνητο είναι σταματημένο και ο κινητήρας

λειτουργεί στο ρελαντί ⇒ .

Για να τοποθετήσετε τον μοχλό στη θέση R, ξεκινώντας από τη θέση P ή N, πιέστε

το κουμπί εμπλοκής και ταυτόχρονα πατήστε το πεντάλ του φρένου.

Όταν η ανάφλεξη είναι αναμμένη και ο μοχλός βρίσκεται στη θέση R, ανάβουν τα

φώτα οπισθοπορείας.

N - Νεκρά (ρελαντί)

Στη θέση αυτή, ο κινητήρας λειτουργεί στη νεκρά (ρελαντί).

Αν θέλετε να μετακινήσετε τον μοχλό επιλογής από τη θέση N (όπου έχει

παραμείνει για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα) στη θέση D, ενώ το αυτοκίνητο

κινείται με ταχύτητα μικρότερη από 5 km/ώρα ή είναι σταματημένο με αναμμένη

την ανάφλεξη, πρέπει να πατήσετε το πεντάλ του φρένου.

Αν θέλετε να μετακινήσετε τον μοχλό επιλογής από τη θέση N (όπου έχει

παραμείνει για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα) στη θέση R, ενώ το αυτοκίνητο

κινείται με ταχύτητα μικρότερη από 5 km/ώρα ή είναι σταματημένο με αναμμένη

την ανάφλεξη, πρέπει να πατήσετε το πεντάλ του φρένου.

D - Οδήγηση προς τα εμπρός

Όταν ο μοχλός βρίσκεται σ αυτή τη θέση, οι σχέσεις μετάδοσης για κίνηση προς τα

εμπρός επιλέγονται αυτόματα ανάλογα με το φορτίο του κινητήρα, την ταχύτητα

πορείας και το δυναμικό πρόγραμμα επιλογής σχέσεων.

Για να μεταφέρετε τον μοχλό από τη θέση N στη θέση D, σε ταχύτητα μικρότερη

από 5 km/ώρα ή με σταματημένο αυτοκίνητο, πρέπει να πατήσετε μέχρι τέρμα το

πεντάλ του φρένου ⇒ .


Κάτω από ορισμένες συνθήκες (π.χ. στα βουνά ή όταν οδηγείτε με

ρυμουλκούμενο) μπορεί να είναι προτιμότερο να ενεργοποιήσετε προσωρινά το

πρόγραμμα χειροκίνητης επιλογής ταχυτήτων ⇒ σελίδα 118 για να

προσαρμόσετε τη σχέση μετάδοσης με το χέρι στις συνθήκες οδήγησης.

S - Οδήγηση με αγωνιστικό στιλ

Η ισχύς του κινητήρα αξιοποιείται πλήρως, με όσο το δυνατόν πιο εντατική χρήση

των μικρών σχέσεων μετάδοσης. Η επιλογή μικρότερης σχέσης πραγματοποιείται

σε υψηλότερες στροφές του κινητήρα απ ό,τι στη θέση D.

Με τον μοχλό επιλογής στη θέση S, η μετάδοση δεν ανεβαίνει στην 6η σχέση,

καθώς η μέγιστη ταχύτητα επιτυγχάνεται με την 5η ταχύτητα.

Για να αλλάξετε τη θέση του μοχλού επιλογής από τη θέση D στη θέση S, πρέπει να

πιέσετε το κουμπί εμπλοκής στη λαβή του μοχλού.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

• Μην επιλέγετε ποτέ τη θέση R ή P κατά τη διάρκεια της οδήγησης -

Κίνδυνος ατυχήματος!

• Όταν σταματάτε το αυτοκίνητο με τον κινητήρα σε λειτουργία, πρέπει σε

όλες τις θέσεις του μοχλού (εκτός από P και N) να συγκρατείτε το αυτοκίνητο

πατώντας το πεντάλ του φρένου, γιατί ακόμη και στο ρελαντί, δεν

διακόπτεται εντελώς η μετάδοση της κίνησης - το αυτοκίνητο ρολάρει.

• Αν το αυτοκίνητο είναι σταματημένο με τον μοχλό σε μία από τις θέσεις

κίνησης, δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να δώσετε γκάζι (π.χ.

τραβώντας με το χέρι τη ντίζα γκαζιού στον χώρο του κινητήρα).

Διαφορετικά, το αυτοκίνητο θα κινηθεί - σε ορισμένες συνθήκες, ακόμη κι

αν έχετε τραβήξει το χειρόφρενο - Κίνδυνος ατυχήματος!

• Πριν να ανοίξετε (εσείς ο ίδιος ή κάποιος άλλος) το καπό και να

εκτελέσετε εργασίες σε κινητήρα που είναι σε λειτουργία, βάλτε τον μοχλό

επιλογής στη θέση P και τραβήξτε το χειρόφρενο - Κίνδυνος ατυχήματος!

Διαβάστε προσεκτικά τις προειδοποιητικές σημειώσεις ⇒ σελίδα 201,

«Εργασίες στον χώρο του κινητήρα».

Μπλοκάρισμα μοχλού επιλογής

Αυτόματο μπλοκάρισμα μοχλού επιλογής

Αυτόματο κιβώτιο 117

Με αναμμένη ανάφλεξη, ο μοχλός επιλογής μπλοκάρει στις θέσεις P και N. Ο

μοχλός μπορεί να απελευθερωθεί από τις θέσεις αυτές μόνο όταν το πεντάλ του

φρένου είναι πατημένο. Όταν ο μοχλός επιλογής βρίσκεται στη θέση P ή N, το

γεγονός αυτό υπενθυμίζεται από τη λυχνία ελέγχου ⇒ σελίδα 38 στον πίνακα

οργάνων.

Ένας μηχανισμός χρονοκαθυστέρησης φροντίζει ώστε ο μοχλός επιλογής να μη

μπλοκάρει όταν αλλάζετε τη θέση του μέσω της θέσης N (π.χ. από τη θέση R στη

θέση D). Έτσι δίνεται η δυνατότητα να ελευθερώσετε το αυτοκίνητο όταν έχει

"κολλήσει". Ο μοχλός μπλοκάρει μόνο όταν μένει στη θέση N για περισσότερο από

2 δευτερόλεπτα χωρίς να πατηθεί το πεντάλ του φρένου.

Ο μοχλός μπλοκάρει μόνο όταν το αυτοκίνητο είναι σταματημένο ή κινείται με

ταχύτητα μικρότερη από 5 km/ώρα. Σε μεγαλύτερες ταχύτητες, το μπλοκάρισμα

της θέσης N αναιρείται αυτόματα.

Κουμπί εμπλοκής

Το κουμπί εμπλοκής στη λαβή του μοχλού παρεμποδίζει την κατά λάθος

μετακίνηση του μοχλού επιλογής από ορισμένες θέσεις του. Ο μοχλός

ξεμπλοκάρει όταν πατάτε το κουμπί εμπλοκής.

Ασφάλεια κλειδιού ανάφλεξης 5)

Μετά το σβήσιμο της ανάφλεξης, μπορείτε να αφαιρέσετε το κλειδί μόνο εφόσον

ο μοχλός επιλογής βρίσκεται στη θέση P. Όσο δεν υπάρχει κλειδί στον διακόπτη

ανάφλεξης, ο μοχλός επιλογής παραμένει μπλοκαρισμένος στη θέση P.

Λειτουργία Kick-down

Το σύστημα Kick-Down αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητες

επιτάχυνσης του κινητήρα.

Όταν πατάτε το πεντάλ του γκαζιού μέχρι τέρμα, ανεξαρτήτως προγράμματος

οδήγησης, ενεργοποιείται η λειτουργία Kick-down. Η λειτουργία αυτή υπερισχύει

5) Η λειτουργία αυτή υπάρχει μόνο σε μερικές χώρες.

Χειρισμός Ασφάλεια Οδήγηση Συντήρηση Αυτοβοήθεια Τεχνικά χαρακτηριστικά


118

Αυτόματο κιβώτιο

όλων των προγραμμάτων οδήγησης, ανεξάρτητα από τη θέση του μοχλού

επιλογής (D, S ή Tiptronic), και εξασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή επιτάχυνση του

αυτοκινήτου με πλήρη αξιοποίηση της ισχύος του κινητήρα. Ανάλογα με την

κατάσταση οδήγησης, το κιβώτιο κατεβάζει μία ή περισσότερες σχέσεις και το

αυτοκίνητο επιταχύνει. Αλλαγή σε μεγαλύτερη σχέση γίνεται μόλις ο κινητήρας

φτάσει στον μέγιστο αριθμό στροφών.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

Έχετε υπόψη σας ότι πάνω σε λείο, ολισθηρό οδόστρωμα, οι κινητήριοι

τροχοί μπορεί να σπινάρουν κατά την ενεργοποίηση του συστήματος Kick-

Down - Κίνδυνος ολίσθησης!

Δυναμικό πρόγραμμα επιλογής σχέσεων

Το αυτόματο κιβώτιο του αυτοκινήτου σας ελέγχεται ηλεκτρονικά. Οι αλλαγές των

σχέσεων μετάδοσης γίνονται αυτόματα, ανάλογα με το πρόγραμμα οδήγησης που

έχετε επιλέξει.

Με συγκρατημένο τρόπο οδήγησης, το κιβώτιο επιλέγει αυτόματα το πιο

οικονομικό πρόγραμμα οδήγησης. Η κατανάλωση καυσίμου περιορίζεται με όσο

το δυνατόν μεγαλύτερη αξιοποίηση των υψηλών σχέσεων μετάδοσης.

Όταν οδηγείτε με «αγωνιστικό» στιλ με απότομες κινήσεις του πεντάλ γκαζιού,

μεγάλη επιτάχυνση, συχνές αλλαγές σχέσεων και αξιοποίηση της τελικής

ταχύτητας του αυτοκινήτου, τότε όταν πατάτε το πεντάλ γκαζιού μέχρι τέρμα

(λειτουργία Kick-down), το κιβώτιο ταχυτήτων προσαρμόζεται αυτόματα σ' αυτό

τον τρόπο οδήγησης, κατεβάζοντας νωρίτερα τις σχέσεις μετάδοσης (πολλές

φορές περισσότερες από μία μαζί) απ' ό,τι με τον συγκρατημένο τρόπο οδήγησης.

Η επιλογή του πιο οικονομικού προγράμματος οδήγησης είναι μία διαρκής

διαδικασία. Ανεξάρτητα από αυτό μπορείτε να ενεργοποιήσετε ένα πιο δυναμικό

πρόγραμμα δίνοντας απότομα γκάζι, ή να κατεβάσετε τη σχέση μετάδοσης. Το

κιβώτιο επιλέγει αυτόματα την αμέσως μικρότερη σχέση μετάδοσης που αναλογεί

στην ταχύτητα του αυτοκινήτου και επιτρέπει γρήγορη επιτάχυνση (π.χ. κατά το

προσπέρασμα), χωρίς να χρειαστεί να πατήσετε το πεντάλ μέχρι το σημείο

ενεργοποίησης του συστήματος Kick-Down. Αφού το κιβώτιο επιλέξει πάλι

μεγαλύτερη σχέση μετάδοσης και εφόσον ο τρόπος οδήγησής σας δεν έχει

αλλάξει, ενεργοποιείται ξανά το αρχικό πρόγραμμα.

Σε ορεινές διαδρομές, η επιλογή των σχέσεων προσαρμόζεται στις ανηφορικές

και κατηφορικές κλίσεις του δρόμου. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγονται οι

διαρκείς εναλλαγές των σχέσεων μετάδοσης κατά την ανάβαση σε βουνό. Κατά

την κάθοδο από βουνό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη θέση Tiptronic ώστε να

αξιοποιήσετε τη ροπή πέδησης του κινητήρα.

Tiptronic

Το σύστημα Tiptronic δίνει στον οδηγό την επιπλέον δυνατότητα να

αλλάζει τις σχέσεις μετάδοσης με το χέρι.

Εικ. 131 Μοχλός επιλογής:

Χειροκίνητη επιλογή

σχέσεων

Εικ. 132 Οθόνη

πληροφοριών: Χειροκίνητη

επιλογή σχέσεων


Ενεργοποίηση χειροκίνητης επιλογής σχέσεων

– Σπρώξτε τον μοχλό επιλογής από τη θέση D προς τα δεξιά. Μετά την

αλλαγή της σχέσης, εμφανίζεται στην οθόνη η σειρά αριθμών 6 5 4 3

2 1, όπου η επιλεγμένη σχέση είναι τονισμένη.

Επιλογή μεγαλύτερης σχέσης

– Σπρώξτε τον μοχλό επιλογής (στη θέση Tiptronic) σύντομα προς τα

εμπρός ⇒ σελίδα 118, εικ. 131 A+ .

Επιλογή μικρότερης σχέσης

– Τραβήξτε τον μοχλό επιλογής (στη θέση Tiptronic) σύντομα προς τα

πίσω A-

.

Η εναλλαγή από αυτόματη σε χειροκίνητη λειτουργία μπορεί να γίνεται και κατά

την οδήγηση.

Σε περίπτωση επιτάχυνσης στις σχέσεις 1, 2, 3, 4 και 5, το κιβώτιο επιλέγει

αυτόματα την αμέσως μεγαλύτερη σχέση μετάδοσης λίγο πριν επιτευχθεί ο

υψηλότερος επιτρεπόμενος αριθμός στροφών του κινητήρα.

Όταν κατεβάζετε τη σχέση μετάδοσης, το κιβώτιο θα πραγματοποιήσει την

αλλαγή της σχέσης μόνο αφότου παρέλθει ο κίνδυνος υπερβολικών στροφών του

κινητήρα.

Κατά την ενεργοποίηση του συστήματος Kick-Down, το κιβώτιο θα επιλέξει

μικρότερη σχέση μετάδοσης, ανάλογα με την ταχύτητα του αυτοκινήτου και τις

στροφές του κινητήρα.

Πρόγραμμα έκτακτης ανάγκης

Υπάρχει ένα πρόγραμμα έκτακτης ανάγκης για την περίπτωση που

παρουσιαστεί βλάβη στο σύστημα.

Σε περίπτωση βλάβης στο ηλεκτρονικό σύστημα του κιβωτίου ταχυτήτων, το

κιβώτιο ενεργοποιεί ένα πρόγραμμα έκτακτης ανάγκης. Αυτό επισημαίνεται με

άναμμα ή σβήσιμο όλων των σχετικών πεδίων στην οθόνη.

Αυτόματο κιβώτιο 119

Μπορείτε να συνεχίσετε να επιλέγετε όλες τις θέσεις του μοχλού επιλογής. Στις

θέσεις D και S, το κιβώτιο παραμένει στην 3ησχέση. Με τον μοχλό στη θέση R

μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιήσετε την όπισθεν.

Στο πρόγραμμα έκτακτης ανάγκης, η δυνατότητα χειροκίνητης λειτουργίας (Tiptronic)

είναι απενεργοποιημένη.

Αν ενεργοποιηθεί το πρόγραμμα έκτακτης ανάγκης, επισκεφθείτε το

ταχύτερο δυνατόν ένα συνεργείο αυτοκινήτων, προκειμένου να

αποκατασταθεί η βλάβη.

Ρυμούλκηση

Εκκίνηση με ρυμούλκηση

Στα αυτοκίνητα με αυτόματο κιβώτιο, δεν μπορεί να γίνει εκκίνηση του κινητήρα

με ρυμούλκηση ή σπρώξιμο του αυτοκινήτου.

Αν η μπαταρία έχει εκφορτιστεί, μπορείτε να βάλετε τον κινητήρα σε λειτουργία

χρησιμοποιώντας τη μπαταρία ενός άλλου αυτοκινήτου με τη βοήθεια καλωδίων

εκκίνησης ⇒ σελίδα 232.

Ρυμούλκηση του αυτοκινήτου

Αν το αυτοκίνητο χρειαστεί ποτέ να ρυμουλκηθεί, ακολουθήστε πιστά τις σχετικές

οδηγίες ⇒ σελίδα 234.

Χειρισμός Ασφάλεια Οδήγηση Συντήρηση Αυτοβοήθεια Τεχνικά χαρακτηριστικά


120

Επικοινωνία

Επικοινωνία

Χρήση ραδιοφώνου

Στη μονάδα πολλαπλών λειτουργιών*, πίσω από το τιμόνι, υπάρχουν πλήκτρα

που επιτρέπουν στον οδηγό να χειρίζεται με ευκολία τις βασικές λειτουργίες του

ραδιοφώνου, χωρίς να αποσπάται η προσοχή του από την οδήγηση ⇒ εικ. 133.

Αυτό ισχύει ωστόσο μόνο για αυτοκίνητα που είναι εφοδιασμένα από το

εργοστάσιο με ραδιόφωνο. Φυσικά, ο χειρισμός του ραδιοφώνου μπορεί να

γίνεται και στην ίδια τη συσκευή. Σχετική περιγραφή θα βρείτε στις οδηγίες χρήσης

του ραδιοφώνου σας.

Με τα πλήκτρα μπορείτε να εκτελέσετε τις παρακάτω λειτουργίες:

Πλήκτρο Ραδιόφωνο CD

A1

A2

A3

Ρόδα για αποθηκευμένους

σταθμούς

μπροστά

πίσω

Αύξηση της έντασης

Μείωση της έντασης

Εικ. 133 Μονάδα

πολλαπλών λειτουργιών:

Πλήκτρα χειρισμού

ραδιοφώνου

Αναπαραγωγή

επόμενου κομματιού

προηγούμενου κομματιού

Πλήκτρο Ραδιόφωνο CD

A4

A5

A6

Αναζήτηση σταθμού προς τα

πίσω

Αναζήτηση σταθμού προς τα

εμπρός

Σίγαση

Ανάγνωση

προηγούμενου CD

Ανάγνωση

επόμενου CD

Τα πλήκτρα ισχύουν για τον εκάστοτε τρόπο λειτουργίας του ραδιοφώνου.

Σημείωση

Τα ηχεία του αυτοκίνητου είναι σχεδιασμένα για ισχύ εξόδου 30 W.


Χειρισμός ραδιοφώνου και τηλεφώνου

Εικ. 134 Μονάδα

πολλαπλών λειτουργιών:

Πλήκτρα χειρισμού

ραδιοφώνου και τηλεφώνου

Τα πλήκτρα ισχύουν για τον εκάστοτε τρόπο λειτουργίας του ραδιοφώνου.

Επικοινωνία 121

Στη μονάδα πολλαπλών λειτουργιών*, πίσω από το τιμόνι, υπάρχουν πλήκτρα

που επιτρέπουν στον οδηγό να χειρίζεται με ευκολία τις βασικές λειτουργίες του

ραδιοφώνου και του τηλεφώνου, χωρίς να αποσπάται η προσοχή του από την

οδήγηση ⇒ εικ.134.

Αυτό ισχύει ωστόσο μόνο για αυτοκίνητα που είναι εφοδιασμένα από το

εργοστάσιο με ραδιόφωνο και προεγκατάσταση τηλεφώνου. Φυσικά, ο χειρισμός

του ραδιοφώνου και του τηλεφώνου μπορεί να γίνεται και στην ίδια τη συσκευή.

Σχετική περιγραφή θα βρείτε στις οδηγίες χρήσης του ραδιοφώνου σας.

Με τα πλήκτρα μπορείτε να εκτελέσετε τις παρακάτω λειτουργίες:

Πλήκτρο Ραδιόφωνο CD Τηλέφωνο

A1

A2

A3

A4

A5

A6

Ρόδα για αποθηκευμένους

σταθμούς

μπροστά

πίσω

Χωρίς λειτουργία

Χωρίς λειτουργία

Αναπαραγωγή

επόμενου κομματιού

προηγούμενου κομματιού

Αύξηση της έντασης

Μείωση της έντασης

Εναλλαγή ανάμεσα σε ραδιόφωνο και τηλέφωνο

Ξεφύλλισμα με τη βοήθεια της ρόδας

Πραγματοποίηση κλήσης, απάντηση κλήσης, εμφάνιση μενού τηλεφώνου,

επιβεβαίωση επιλογής / /

Πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης φωνητικού χειρισμού

(πλήκτρο PTT)

Σημείωση

Χειρισμός του τηλεφώνου με τη μονάδα πολλαπλών λειτουργιών* είναι δυνατός

μόνο με ορισμένους τύπους τηλεφώνων. Για περισσότερες πληροφορίες,

απευθυνθείτε σε ένα ειδικευμένο συνεργείο.

Χειρισμός Ασφάλεια Οδήγηση Συντήρηση Αυτοβοήθεια Τεχνικά χαρακτηριστικά


122

Επικοινωνία

Προεγκατάσταση τηλεφώνου με φωνητικό

χειρισμό*

Εικ. 135 Πλήκτρο

ενεργοποίησης φωνητικού

χειρισμού

Εικ. 136 Εικόνα:

Προσαρμογέας με δύο

πλήκτρα

Ανάλογα με τον εξοπλισμό του αυτοκινήτου, ο φωνητικός χειρισμός

ενεργοποιείται με το πλήκτρο PTT (push to talk) στον προσαρμογέα ⇒ εικ.135

ή το πλήκτρο στη μονάδα πολλαπλών λειτουργιών* ⇒ σελίδα 121.

Σε ορισμένους προσαρμογείς, εκτός από το πλήκτρο PTT υπάρχει επίσης ένα

πλήκτρο SOS ⇒ εικ. 136. Το πλήκτρο αυτό δεν έχει καμία λειτουργία.

Μέρος της προεγκατάστασης τηλεφώνου με φωνητικό χειρισμό αποτελεί ο

ενσωματωμένος τηλεφωνικός κατάλογος. Η μνήμη του ενσωματωμένου

τηλεφωνικού καταλόγου διαθέτει θέσεις για 1 500 καταχωρήσεις. Μπορείτε να

χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ενσωματωμένο τηλεφωνικό κατάλογο, ανάλογα με

τον τύπο του κινητού σας τηλεφώνου.

Στα αυτοκίνητα με μονάδα πολλαπλών λειτουργιών*, ο χειρισμός μπορεί να γίνει

με τα πλήκτρα λειτουργιών αυτής της μονάδας ⇒ σελίδα 121.

Επιπλέον, η ένταση του ήχου μπορεί ανά πάσα στιγμή να προσαρμόζεται κατά

βούληση με το κουμπί ρύθμισης του ραδιοφώνου ή, σε αυτοκίνητα με μονάδα

πολλαπλών λειτουργιών*, με τα πλήκτρα λειτουργιών αυτής της μονάδας.

Αν το σύστημα απαντήσει με το φωνητικό μήνυμα «The phone is not ready (Το

τηλέφωνο δεν είναι έτοιμο)», ελέγξτε την κατάσταση λειτουργίας του

τηλεφώνου ως εξής:

• Είναι το τηλέφωνο ενεργοποιημένο;

• Έχετε δώσει τον κωδικό PIN;

Διάλογος

Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο το σύστημα τηλεφώνου είναι σε θέση να

λαμβάνει και να εκτελεί φωνητικές εντολές, ονομάζεται ΔΙΑΛΟΓΟΣ. Το σύστημα

δίνει ακουστικά μηνύματα και σας βοηθά να εκτελέσετε τις διάφορες λειτουργίες.

Μπορείτε να ξεκινήσετε ή να τερματίσετε τον διάλογο ανά πάσα στιγμή, πιέζοντας

το πλήκτρο PTT. Επίσης, μπορείτε να τερματίσετε τον διάλογο με τη φωνητική

εντολή CANCEL.

Ο διάλογος τερματίζεται αυτόματα μετά από κάθε εκτέλεση εντολής, π.χ. μετά από

διαγραφή ενός ονόματος από τον τηλεφωνικό κατάλογο.

Σε περίπτωση εισερχόμενης κλήσης, ο διάλογος διακόπτεται αμέσως και μπορείτε

να απαντήσετε στην κλήση πιέζοντας το πλήκτρο .

Αν κάποια φωνητική εντολή δεν γίνεται κατανοητή, το σύστημα απαντά με την

ερώτηση «Pardon? (Ορίστε;)» και μπορείτε να δοκιμάσετε ξανά. Μετά την τρίτη

αποτυχημένη προσπάθεια, το σύστημα απαντά με «Cancel (Ακύρωση)» και ο

διάλογος τερματίζεται.

Συμβουλές για την καλύτερη δυνατή ευκρίνεια των φωνητικών εντολών:

• Μιλήστε με κανονική ένταση, χωρίς να τονίσετε υπερβολικά τη φράση σας και

αποφεύγοντας τις μεγάλες παύσεις.

• Η προσφορά σας να είναι όσο το δυνατόν καθαρή.


• Κλείστε τις πόρτες, τα παράθυρα και την ηλιοροφή για να μειώσετε ή να

αποκλείσετε τους θορύβους από το περιβάλλον.

• Σε μεγάλες ταχύτητες, μιλήστε πιο δυνατά ώστε να ακούγεστε πάνω από τους

αυξημένους θορύβους του περιβάλλοντος.

• Κατά τη διάρκεια του διαλόγου, αποφύγετε τους άλλους θορύβους μέσα στο

αυτοκίνητο, όπως τις συζητήσεις των άλλων επιβατών.

• Μη μιλάτε όσο το σύστημα δίνει ανακοινώσεις.

• Το μικρόφωνο για τις φωνητικές εντολές είναι προσανατολισμένο προς τον

οδηγό και τον συνοδηγό. Έτσι, χειρισμός του συστήματος μπορεί να γίνεται τόσο

από τον οδηγό, όσο και από τον συνοδηγό.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

Καμία ασχολία δεν επιτρέπεται να αποσπάσει την προσοχή σας από την

οδήγηση! Ως οδηγός φέρετε την πλήρη ευθύνη για την οδική ασφάλεια.

Χρησιμοποιείτε το σύστημα του τηλεφώνου μόνο στον βαθμό που μπορείτε

να έχετε το αυτοκίνητό σας κάτω από τον απόλυτο έλεγχό σας.

Προσοχή!

Η αφαίρεση του κινητού τηλεφώνου από τον προσαρμογέα κατά τη διάρκεια της

κλήσης μπορεί να προκαλέσει διακοπή της σύνδεσης. Με την αφαίρεση

διακόπτεται η σύνδεση με την ενσωματωμένη κεραία του αυτοκινήτου, με

αποτέλεσμα να μειωθεί η ποιότητα του σήματος εκπομπής και λήψης. Παράλληλα

διακόπτεται και η φόρτιση της μπαταρίας του τηλεφώνου.

Σημείωση

• Λάβετε υπόψη σας τις λοιπές σημειώσεις ⇒ σελίδα 132, «Κινητά τηλέφωνα

και ραδιοεξοπλισμός».

• Αν έχετε οποιεσδήποτε απορίες, παρακαλούμε αποταθείτε σε ένα συνεργείο

αυτοκινήτων.

• Φωνητικός χειρισμός του τηλεφώνου είναι δυνατός μόνο με προσαρμογείς

που διαθέτουν πλήκτρο PTT. Μπορείτε να προμηθευτείτε κατάλληλους

προσαρμογείς στα ειδικευμένα καταστήματα.

Τοποθέτηση τηλεφώνου με προσαρμογέα*

Επικοινωνία 123

Το αυτοκίνητο είναι εφοδιασμένο από το εργοστάσιο μόνο με βάση

τηλεφώνου*. Μπορείτε να βρείτε κατάλληλο προσαρμογέα για το

τηλέφωνό σας στο πρόγραμμα γνήσιων παρελκομένων της Skoda.

Τοποθέτηση τηλεφώνου με προσαρμογέα

– Πρώτα, σπρώξτε τον προσαρμογέα A στην κατεύθυνση του βέλους

⇒ εικ. 137 μέχρι να τερματίσει μέσα στη βάση. Πιέστε τον

προσαρμογέα απαλά προς τα κάτω, ώσπου να θηλυκώσει.

– Τοποθετήστε το τηλέφωνο στον προσαρμογέα A

(σύμφωνα με τις

οδηγίες του κατασκευαστή).

Αφαίρεση τηλεφώνου με προσαρμογέα

Εικ. 137 Προεγκατάσταση

τηλεφώνου

– Πιέστε ταυτόχρονα τις πλευρικές ασφάλειες της βάσης και αφαιρέστε

το τηλέφωνο μαζί με τον προσαρμογέα ⇒ εικ. 137.

Με τον τρόπο αυτό μπορείτε να αξιοποιήσετε όλα τα πλεονεκτήματα ενός

κανονικού τηλεφώνου αυτοκινήτου («ανοιχτή ακρόαση - Hands Free» με το

ενσωματωμένο μικρόφωνο του αυτοκινήτου, καλή ποιότητα μετάδοσης μέσω

της εξωτερικής κεραίας κ.λπ.). Επίσης, φορτίζεται διαρκώς η μπαταρία του

τηλεφώνου.

Χειρισμός Ασφάλεια Οδήγηση Συντήρηση Αυτοβοήθεια Τεχνικά χαρακτηριστικά


124

Επικοινωνία

Χειρισμός τηλεφώνου

Εικ. 138 Μονάδα

πολλαπλών λειτουργιών:

Πλήκτρα χειρισμού

Όταν επιλέγετε το μενού PHONE (ΤΗΛΕΦΩΝΟ) στην οθόνη πληροφοριών ενώ

δεν υπάρχει τηλέφωνο στον προσαρμογέα, η οθόνη θα δείξει το μήνυμα INSERT

PHONE (ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΗΛΕΦΩΝΟ).

Αφού τοποθετήσετε το τηλέφωνο στον προσαρμογέα για πρώτη φορά, το

σύστημα θα αρχίσει να φορτώνει τον τηλεφωνικό κατάλογο από το τηλέφωνο και

την κάρτα SIM στην οθόνη πληροφοριών.

Κατά την επόμενη τοποθέτηση του τηλεφώνου, γίνεται μόνο μια ενημέρωση του

τηλεφωνικού καταλόγου. Η ενημέρωση διαρκεί μερικά λεπτά. Στην οθόνη

πληροφοριών εμφανίζεται πρώτα ο τελευταίος τηλεφωνικός κατάλογος που

διαβάστηκε. Τυχόν νέοι αριθμοί τηλεφώνου που έχουν καταχωρηθεί,

εμφανίζονται μόνο αφού ολοκληρωθεί η ενημέρωση.

Οι αριθμοί τηλεφώνου αντιγράφονται από το τηλέφωνο με βάση την ημερομηνία

αποθήκευση, ξεκινώντας από την παλαιότερη καταχώρηση. Αν οι τηλεφωνικοί

αριθμοί είναι περισσότεροι από 1500, τότε δεν θα αντιγραφούν οι αριθμοί

τηλεφώνου που καταχωρήθηκαν πιο πρόσφατα. Αν στον τηλεφωνικό κατάλογο

υπάρχουν περισσότεροι αριθμοί τηλεφώνου για το ίδιο όνομα, όλοι οι αριθμοί

τηλεφώνου θα αντιγραφούν χωριστά, πάντοτε με το ίδιο όνομα.

Αν γίνει οποιοσδήποτε χειρισμός του τηλεφώνου κατά τη διάρκεια της

ενημέρωσης (π.χ. εισερχόμενη ή εξερχόμενη κλήση, διάλογος φωνητικού

χειρισμού), η ενημέρωση θα διακοπεί. Όταν το τηλέφωνο ελευθερωθεί, η

ενημέρωση θα ξεκινήσει ξανά από την αρχή.

Στην οθόνη πληροφοριών απεικονίζονται με τη σειρά τα εξής μηνύματα:

PLEASE WAIT (ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ)

LOADING... LAST CALLS (ΦΟΡΤΩΣΗ ... ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ)

LOADING... ACCEPTED CALLS (ΦΟΡΤΩΣΗ ... ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ)

LOADING... MISSED CALLS (ΦΟΡΤΩΣΗ ... ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ)

LOADING... PHONE BOOK (ΦΟΡΤΩΣΗ... ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ)

Αφού ολοκληρωθεί η φόρτωση, εμφανίζονται στην οθόνη ο τηλεφωνικός

κατάλογος, οι εξερχόμενες κλήσεις, οι εισερχόμενες κλήσεις, οι αναπάντητες

κλήσεις και η μνήμη.

Χειρισμός

• Για να βρείτε ένα συγκεκριμένο όνομα ή μενού, μπορείτε να ξεφυλλίσετε την

τηλεφωνική μνήμη περιστρέφοντας αργά τη ρόδα A ⇒ εικ.138.

• Για να διατρέξετε γρήγορα την τηλεφωνική μνήμη από το Α έως το Ζ ή από το

Ζ έως το Α, περιστρέψτε τη ρόδα A γρήγορα προς τα κάτω ή προς τα πάνω

αντίστοιχα.

• Κρατώντας πατημένο το πάνω μέρος του πλήκτρου AΒ επιστρέφετε κάθε

φορά στο προηγούμενο επίπεδο του μενού της οθόνης πληροφοριών.

• Εάν πιέζετε σύντομα το πλήκτρο AB

, εμφανίζεται το επιλεγμένο μενού.

Πίνακας λειτουργιών και ενδείξεων:

Ενέργεια Ένδειξη στην οθόνη

Τερματισμός

κλήσης

INCOMING CALL TERMINATED (ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΚΛΗΣΗΣ)

Κατειλημμένο LINE BUSY (ΚΑΤΕΙΛΗΜΜΕΝΟ)

Δεν υπάρχει

δίκτυο

Εισαγωγή

κωδικού PIN

NO SERVICE (ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΚΤΥΟ)

ENTER PIN (ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟ PIN)


Ο χειρισμός του τηλεφώνου μπορεί να γίνει μέσω φωνητικών εντολών

⇒ σελίδα 122 ή με τα πλήκτρα της μονάδας πολλαπλών λειτουργιών*

⇒ σελίδα 121.

Σημείωση

Αν ανάψει ένα κίτρινο ή κόκκινο προειδοποιητικό σύμβολο στην οθόνη

πληροφοριών, δεν μπορείτε να ανοίξετε το μενού του τηλεφωνικού καταλόγου.

Φωνητικές εντολές

Φωνητικές εντολές για τον χειρισμό του τηλεφώνου

Φωνητική εντολή Ενέργεια

ENTER PIN/PIN CODE

(ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΩΔΙΚΟΥ

ΡΙΝ)

DIAL NUMBER (ΚΛΗΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΥ)

REDIAL (ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΚΛΗΣΗΣ)

Μετά την εντολή αυτή μπορείτε να δώσετε τον

κωδικό PIN του τηλεφώνου ⇒ σελίδα 126.

Μετά την εντολή αυτή μπορείτε να δώσετε έναν

αριθμό τηλεφώνου, ώστε να πραγματοποιηθεί μια

κλήση προς τον συνδρομητή που θέλετε

⇒ σελίδα 127.

Με την εντολή αυτή επαναλαμβάνεται η κλήση προς

τον τελευταίο αριθμό τηλεφώνου που καλέσατε

⇒ σελίδα 127.

Φωνητικές εντολές για τη χρήση του ενσωματωμένου τηλεφωνικού

καταλόγου

Φωνητική εντολή Ενέργεια

STORE/SAVE

NAME/NUMBER

(ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

ΟΝΟΜΑΤΟΣ/ΑΡΙΘΜΟΥ)

DIAL NAME (ΚΛΗΣΗ

ΟΝΟΜΑΤΟΣ)

DELETE NAME

(ΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΟΝΟΜΑΤΟΣ)

LISTEN/PLAY PHONE-

BOOK (ΑΚΡΟΑΣΗ /

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ)

DELETE PHONEBOOK

(ΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ)

Επικοινωνία 125

Μετά την εντολή αυτή μπορείτε να αποθηκεύσετε

ένα όνομα με αριθμό τηλεφώνου στον

ενσωματωμένο τηλεφωνικό κατάλογο

⇒ σελίδα 128.

Με την εντολή αυτή μπορείτε να πραγματοποιήσετε

μια κλήση προς τον αριθμό τηλεφώνου που έχει

αποθηκευθεί στον ενσωματωμένο τηλεφωνικό

κατάλογο με το όνομα που θα αναφέρετε

⇒ σελίδα 128.

Μετά την εντολή αυτή μπορείτε να διαγράψετε ένα

όνομα από τον ενσωματωμένο τηλεφωνικό

κατάλογο ⇒ σελίδα 129.

Μετά την εντολή αυτή μπορείτε να ακούσετε τον

ενσωματωμένο τηλεφωνικό κατάλογο

⇒ σελίδα 129.

Μετά την εντολή αυτή μπορείτε να διαγράψετε

ολόκληρο τον ενσωματωμένο τηλεφωνικό κατάλογο

ή κάποιο όνομα ⇒ σελίδα 129.

Χειρισμός Ασφάλεια Οδήγηση Συντήρηση Αυτοβοήθεια Τεχνικά χαρακτηριστικά


126

Επικοινωνία

Άλλες εντολές

Φωνητική εντολή Ενέργεια

DIAL (ΚΛΗΣΗ)

STORE/SAVE

(ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ)

REPEAT (ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

CORRECTION

(ΔΙΟΡΘΩΣΗ)

DELETE (ΔΙΑΓΡΑΦΗ)

Εισαγωγή κωδικού PIN

Πριν από τη χρήση του συστήματος, πρέπει να δώσετε έναν κωδικό PIN.

– Πιέστε το πλήκτρο PTT.

Πραγματοποιείται κλήση προς τον επιλεγμένο

αριθμό τηλεφώνου.

Το όνομα και ο αριθμός τηλεφώνου καταχωρίζονται

στον ενσωματωμένο τηλεφωνικό κατάλογο, ή ο

αριθμός PIN που έχει δοθεί αποθηκεύεται.

Επαναλαμβάνεται το όνομα ή οι αριθμοί που

δώσατε. Στη συνέχεια, το σύστημα θα σας ζητήσει να

δώσετε κι άλλα ψηφία ή εντολές με το φωνητικό

μήνυμα «Please proceed (Συνεχίστε παρακαλώ)».

Διαγράφεται το όνομα ή ο τελευταίος αριθμός που

δώσατε. Επαναλαμβάνονται οι ομάδες αριθμών που

δώσατε προηγουμένως. Στη συνέχεια, το σύστημα

θα σας ζητήσει να δώσετε κι άλλα ψηφία ή εντολές

με το φωνητικό μήνυμα «Please proceed (Συνεχίστε

παρακαλώ)».

Όλα τα ψηφία που δώσατε διαγράφονται. Στη

συνέχεια, το σύστημα θα σας ζητήσει να δώσετε κι

άλλα ψηφία ή εντολές, εκφωνώντας το μήνυμα «The

number is deleted. The number please (Ο αριθμός

διαγράφηκε. Τον αριθμό, παρακαλώ)».

CANCEL (ΑΚΥΡΩΣΗ) Ο διάλογος τερματίζεται.

– Μετά το ηχητικό σήμα, δώστε την εντολή ENTER PIN/PIN CODE

(ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΡΙΝ)

Μετά την εντολή αυτή μπορείτε να δώσετε τον κωδικό PIN.

Εισαγωγή του κωδικού PIN είναι δυνατή μόνο εφόσον:

• η ανάφλεξη είναι αναμμένη,

• το τηλέφωνο είναι σε λειτουργία.

Επιτρέπονται τα ψηφία μηδέν έως εννέα. Το σύστημα δεν αναγνωρίζει

σύνθετους αριθμούς όπως π.χ. τριάντα δύο, αλλά μόνο χωριστούς αριθμούς

(δύο, τρία). Μετά από κάθε ομάδα αριθμών (ο χωρισμός σε ομάδες γίνεται με

σύντομη παύση), το σύστημα επαναλαμβάνει τα ψηφία που αναγνώρισε.

Σημειώσεις για την εισαγωγή του κωδικού PIN

• Αν δώσετε κωδικό PIN με περισσότερα από 8 ψηφία, το σύστημα απαντά με το

μήνυμα «The PIN is too long (Πολύ μεγάλος κωδικός ΡΙΝ)».

• Αν δώσετε λάθος κωδικό PIN, το σύστημα θα απαντήσει με το μήνυμα «The

PIN is incorrect (Λάθος κωδικός ΡΙΝ)».

• Αν δώσετε τρεις φορές λάθος κωδικό PIN, η κάρτα θα κλειδώσει. Μπορείτε να

ξεκλειδώσετε την κάρτα SIM με τον προσωπικό κωδικό απεμπλοκής PUK (Personal

Unblock Key). Εισαγωγή του κωδικού απεμπλοκής μπορεί να γίνει μόνο με τα

πλήκτρα του τηλεφώνου, όχι με φωνητικό χειρισμό.

Παραδείγματα για την εισαγωγή του κωδικού PIN

Φωνητική εντολή Μήνυμα

ENTER PIN/PIN CODE (ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΩΔΙΚΟΥ ΡΙΝ)

π.χ. ZERO ONE TWO THREE

(ΜΗΔΕΝ ΕΝΑ ΔΥΟ ΤΡΙΑ)

«The PIN please?»

«Zero One Two Three»

Αν δεν δώσετε άλλα στοιχεία εντός 5 δευτερολέπτων, το σύστημα θα δώσει το

εξής μήνυμα.

STORE/SAVE (ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ)

«Possible commands are: store, repeat,

back, delete, or more digits (Πιθανές

εντολές είναι: Αποθήκευση, Επανάληψη,

Διόρθωση, Διαγραφή ή Περισσότερα

ψηφία)»

«The PIN is saved»

(Τέλος διαλόγου)


Μπορείτε να διακόψετε τον διάλογο ανά πάσα στιγμή, πιέζοντας το πλήκτρο PTT

ή δίνοντας τη φωνητική εντολή CANCEL (ΑΚΥΡΩΣΗ).

Επιλογή αριθμού

– Πιέστε το πλήκτρο PTT.

– Μετά το ηχητικό σήμα, δώστε την εντολή DIAL NUMBER (ΚΛΗΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΥ).

Μετά την εντολή αυτή, το σύστημα θα σας ζητήσει να δώσετε έναν αριθμό

τηλεφώνου. Μπορείτε να δώσετε τον αριθμό τηλεφώνου με τη μορφή μιας

ενιαίας σειράς ψηφίων (πλήρης αριθμός), με τη μορφή ομαδοποιημένων

ψηφίων (χωρισμένων με σύντομες παύσεις) ή με τη μορφή χωριστών ψηφίων.

Μετά από κάθε ομάδα αριθμών (ο χωρισμός σε ομάδες γίνεται με σύντομη

παύση), το σύστημα επαναλαμβάνει τα ψηφία που αναγνώρισε.

Επιτρέπονται τα ψηφία μηδέν έως εννέα. Το σύστημα δεν αναγνωρίζει

σύνθετους αριθμούς όπως π.χ. τριάντα δύο, αλλά μόνο χωριστούς αριθμούς

(δύο, τρία).

Αν δώσετε περισσότερους από 20 αριθμούς, το σύστημα θα δώσει το μήνυμα:

«The number is too long (Ο αριθμός είναι πολύ μεγάλος)».

Πριν από τα 20 ψηφία μπορεί επιπλέον να προστεθεί ένα Συν (+) για διεθνείς

κλήσεις.

Παράδειγμα για την εισαγωγή ενός αριθμού κλήσης

Φωνητική εντολή Μήνυμα

DIAL NUMBER (ΚΛΗΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΥ)

π.χ. ZERO SIX ZERO THREE

(ΜΗΔΕΝ ΕΞΙ ΜΗΔΕΝ ΤΡΙΑ)

«The number please (Τον αριθμό,

παρακαλώ)»

«Zero Six Zero Three»

Αν δεν δώσετε άλλα στοιχεία εντός 5 δευτερολέπτων, το σύστημα θα δώσει το

εξής μήνυμα.

Φωνητική εντολή Μήνυμα

FIVE SEVEN TWO (ΠΕΝΤΕ ΕΠΤΑ

ΔΥΟ)

DIAL (ΚΛΗΣΗ)

Επικοινωνία 127

Μπορείτε να διακόψετε τον διάλογο ανά πάσα στιγμή, πιέζοντας το πλήκτρο PTT

ή δίνοντας τη φωνητική εντολή CANCEL (ΑΚΥΡΩΣΗ).

Επανάληψη κλήσης

– Πιέστε το πλήκτρο PTT.

– Μετά το ηχητικό σήμα, δώστε την εντολή REDIAL (ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΚΛΗΣΗΣ).

Με την εντολή αυτή επαναλαμβάνεται η κλήση προς τον τελευταίο αριθμό που

δώσατε μέσω φωνητικής εντολής.

Παράδειγμα επανάληψης κλήσης

«Possible commands are: select, repeat,

back, delete, or more digits (Πιθανές

εντολές είναι: Κλήση, Επανάληψη,

Διόρθωση, Διαγραφή ή Περισσότερα

ψηφία)»

«Five Seven Two»

Φωνητική εντολή Μήνυμα

REDIAL (ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΚΛΗΣΗΣ)

«The number is being dialled

(Πραγματοποιείται κλήση)»

«The number is being dialled

(Πραγματοποιείται κλήση)»

Μπορείτε να διακόψετε τον διάλογο ανά πάσα στιγμή, πιέζοντας το πλήκτρο PTT

ή δίνοντας τη φωνητική εντολή CANCEL (ΑΚΥΡΩΣΗ).

Χειρισμός Ασφάλεια Οδήγηση Συντήρηση Αυτοβοήθεια Τεχνικά χαρακτηριστικά


128

Επικοινωνία

Εσωτερικός φωνητικός τηλεφωνικός κατάλογος*

Αποθήκευση ονομάτων

– Πιέστε το πλήκτρο PTT.

– Μετά το ηχητικό σήμα, δώστε την εντολή STORE/SAVE

NAME/NUMBER (ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ / ΑΡΙΘΜΟΥ)

Μετά την εντολή αυτή, το σύστημα θα σας ζητήσει να δώσετε ένα όνομα και έναν

αριθμό κλήσης, που θα αποθηκευθούν στον ενσωματωμένο ομιλούντα

τηλεφωνικό κατάλογο. Στον ενσωματωμένο φωνητικό τηλεφωνικό κατάλογο

μπορούν να αποθηκευθούν μέχρι 50 καταχωρίσεις.

Μπορείτε να δώσετε τον αριθμό τηλεφώνου με τη μορφή μιας ενιαίας σειράς

ψηφίων (πλήρης αριθμός), με τη μορφή ομαδοποιημένων ψηφίων (χωρισμένων

με σύντομες παύσεις) ή με τη μορφή χωριστών ψηφίων. Μετά από κάθε ομάδα

αριθμών (ο χωρισμός σε ομάδες γίνεται με σύντομη παύση), το σύστημα

επαναλαμβάνει τα ψηφία που αναγνώρισε.

Επιτρέπονται τα ψηφία μηδέν έως εννέα. Το σύστημα δεν αναγνωρίζει

σύνθετους αριθμούς όπως π.χ. τριάντα δύο, αλλά μόνο χωριστούς αριθμούς

(δύο, τρία).

Αν δώσετε περισσότερους από 20 αριθμούς, το σύστημα θα δώσει το μήνυμα:

«The number is too long (Ο αριθμός είναι πολύ μεγάλος)».

Πριν από τα 20 ψηφία μπορεί επιπλέον να προστεθεί ένα Συν (+).

Η καταχώριση που αποθηκεύσατε εμφανίζεται στην οθόνη πολλαπλών

λειτουργιών* με ένα βέλος μπροστά από το όνομα.

Αν δύο ονόματα είναι παρόμοια, θα πρέπει να αποθηκευθούν πρόσθετα στοιχεία

(π.χ. μικρά ονόματα).

Παράδειγμα για την αποθήκευση στοιχείων στον ενσωματωμένο φωνητικό

τηλεφωνικό κατάλογο

Φωνητική εντολή Μήνυμα

STORE/SAVE NAME/NUM-

BER (ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ «The name please (Το όνομα, παρακαλώ)»

ΟΝΟΜΑΤΟΣ/ΑΡΙΘΜΟΥ)

«Please repeat the name (Επαναλάβετε το

ΕΤΑΙΡΕΙΑ XΥΖ

όνομα, παρακαλώ)»

ΕΤΑΙΡΕΙΑ XΥΖ «The number please (Τον αριθμό, παρακαλώ)»

ZERO ONE TWO THREE

«Zero One Two Three»

(ΜΗΔΕΝ ΕΝΑ ΔΥΟ ΤΡΙΑ)

FOUR FIVE SIX (ΤΕΣΣΕΡΑ

«Four Five Six»

ΠΕΝΤΕ ΕΞΙ)

Αν δεν δώσετε άλλα στοιχεία εντός 5 δευτερολέπτων, το σύστημα θα δώσει το

εξής μήνυμα.

«Possible commands are: store, repeat, back,

delete, or more digits (Πιθανές εντολές είναι:

Αποθήκευση, Επανάληψη, Διόρθωση,

Διαγραφή ή Περισσότερα ψηφία)»

STORE/SAVE

«The name ΕΤΑΙΡΕΙΑ XYZ is saved»

(ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ)

Μπορείτε να διακόψετε τον διάλογο ανά πάσα στιγμή, πιέζοντας το πλήκτρο PTT

ή δίνοντας τη φωνητική εντολή CANCEL (ΑΚΥΡΩΣΗ).

Επιλογή ονόματος

– Πιέστε το πλήκτρο PTT.

– Μετά το ηχητικό σήμα, δώστε την εντολή DIAL NAME (ΚΛΗΣΗ

ΟΝΟΜΑΤΟΣ).


Μετά την εντολή αυτή, μπορείτε να επιλέξετε κάποια από τις καταχωρίσεις που

είναι αποθηκευμένες στον ενσωματωμένο φωνητικό τηλεφωνικό κατάλογο.

Παράδειγμα για την επιλογή μιας καταχώρισης από τον ενσωματωμένο

φωνητικό τηλεφωνικό κατάλογο

Φωνητική εντολή Μήνυμα

DIAL NAME (ΚΛΗΣΗ

ΟΝΟΜΑΤΟΣ)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ XΥΖ «Εταιρεία XYZ»

Μπορείτε να διακόψετε τον διάλογο ανά πάσα στιγμή, πιέζοντας το πλήκτρο PTT

ή δίνοντας τη φωνητική εντολή CANCEL (ΑΚΥΡΩΣΗ).

Ακρόαση φωνητικού τηλεφωνικού καταλόγου

– Πιέστε το πλήκτρο PTT.

«The name please (Το όνομα, παρακαλώ)»

Αν δεν δώσετε άλλα στοιχεία εντός 5 δευτερολέπτων, το σύστημα θα δώσει το

εξής μήνυμα.

DIAL (ΚΛΗΣΗ)

«Possible commands are: dial, repeat, back

(Πιθανές εντολές είναι: Κλήση, Επανάληψη,

Διόρθωση)»

«The number is being dialled

(Πραγματοποιείται κλήση)»

– Μετά το ηχητικό σήμα, δώστε την εντολή LISTEN/PLAY PHONE-

BOOK (ΑΚΡΟΑΣΗ / ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ).

Με την εντολή αυτή, το σύστημα διαβάζει τον ενσωματωμένο ομιλούντα

τηλεφωνικό κατάλογο. Αν πιέσετε το πλήκτρο PTT τη στιγμή που το σύστημα

εκφωνεί το επιθυμητό όνομα, το σύστημα θα καλέσει τον αντίστοιχο αριθμό

τηλεφώνου, δίνοντας το μήνυμα: «The number is being dialled

(Πραγματοποιείται κλήση)».

Διαγραφή ονομάτων

– Πιέστε το πλήκτρο PTT.

Επικοινωνία 129

– Μετά το ηχητικό σήμα, δώστε την εντολή DELETE NAME (ΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΟΝΟΜΑΤΟΣ).

Μετά την εντολή αυτή, μπορείτε να διαγράψετε κάποια από τις καταχωρίσεις που

είναι αποθηκευμένες στον ενσωματωμένο φωνητικό τηλεφωνικό κατάλογο.

Παράδειγμα για τη διαγραφή μιας καταχώρισης από τον ενσωματωμένο

φωνητικό τηλεφωνικό κατάλογο

Φωνητική εντολή Μήνυμα

DELETE NAME (ΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΟΝΟΜΑΤΟΣ)

Μπορείτε να διακόψετε τον διάλογο ανά πάσα στιγμή, πιέζοντας το πλήκτρο PTT

ή δίνοντας τη φωνητική εντολή CANCEL (ΑΚΥΡΩΣΗ).

Αν ο χρήστης απαντήσει με NO (OXI), το σύστημα αποκρίνεται με «Cancel

(Ακύρωση)» και ο διάλογος τερματίζεται.

Διαγραφή ομιλούντος τηλεφωνικού καταλόγου

– Πιέστε το πλήκτρο PTT.

«The name please (Το όνομα, παρακαλώ)»

ΕΤΑΙΡΕΙΑ XΥΖ «Do you want to delete the entry Εταιρεία ΧYZ?»

YES (ΝΑΙ) «Delete?»

Αν δεν δώσετε άλλα στοιχεία εντός 5 δευτερολέπτων, το σύστημα θα δώσει το

εξής μήνυμα.

«Possible commands are: yes, no, repeat, back

(Πιθανές εντολές είναι: Ναι, Όχι, Επανάληψη,

Διόρθωση)»

YES (ΝΑΙ) «The name is deleted (Το όνομα διαγράφηκε)»

Χειρισμός Ασφάλεια Οδήγηση Συντήρηση Αυτοβοήθεια Τεχνικά χαρακτηριστικά


130

Επικοινωνία

– Μετά το ηχητικό σήμα, δώστε την εντολή DELETE PHONEBOOK

(ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ).

Με την εντολή αυτή μπορείτε να διαγράψετε ολόκληρο τον ενσωματωμένο

ομιλούντα τηλεφωνικό κατάλογο ή μεμονωμένα ονόματα που είναι

αποθηκευμένα στον ενσωματωμένο τηλεφωνικό κατάλογο.

Παράδειγμα για τη διαγραφή ολόκληρου του φωνητικού τηλεφωνικού

καταλόγου

Φωνητική εντολή Μήνυμα

DELETE PHONEBOOK (ΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ)

«Do you want to delete the whole

phonebook? (Θέλετε να διαγράψετε

ολόκληρο τον τηλεφωνικό

κατάλογο;)»

Αν δεν δώσετε άλλα στοιχεία εντός 5 δευτερολέπτων, το σύστημα θα δώσει το

εξής μήνυμα.

«Possible commands are: yes, no,

repeat (Πιθανές εντολές είναι: Ναι,

Όχι, Επανάληψη)»

YES (ΝΑΙ) «Are you sure? (Είστε βέβαιος;)»

YES (ΝΑΙ) «The phonebook is deleted»

Μπορείτε να διακόψετε τον διάλογο ανά πάσα στιγμή, πιέζοντας το πλήκτρο PTT

ή δίνοντας τη φωνητική εντολή CANCEL (ΑΚΥΡΩΣΗ).

Παράδειγμα για τη διαγραφή ενός μεμονωμένου ονόματος από τον

ενσωματωμένο φωνητικό τηλεφωνικό κατάλογο

Φωνητική εντολή Μήνυμα

DELETE PHONEBOOK (ΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ)

«Do you want to delete the whole

phonebook? (Θέλετε να διαγράψετε

ολόκληρο τον τηλεφωνικό

κατάλογο;)»

Αν δεν δώσετε άλλα στοιχεία εντός 5 δευτερολέπτων, το σύστημα θα δώσει το

εξής μήνυμα.

NO (ΟΧΙ)

Τη στιγμή που εκφωνείται η

καταχώριση που θέλετε να

διαγράψετε, πιέστε το πλήκτρο PTT.

«Possible commands are: yes, no,

repeat (Πιθανές εντολές είναι: Ναι,

Όχι, Επανάληψη)»

Το σύστημα εκφωνεί τον τηλεφωνικό

κατάλογο.

«Do you want to delete (όνομα)?

(Θέλετε να διαγράψετε (όνομα);)»

Αν δεν δώσετε άλλα στοιχεία εντός 5 δευτερολέπτων, το σύστημα θα δώσει το

εξής μήνυμα.

YES (ΝΑΙ)

«Possible commands are: yes, no

(Πιθανές εντολές είναι: Ναι, Όχι)»

«The name is deleted (Το όνομα

διαγράφηκε)»

Το σύστημα συνεχίζει να διαβάζει τον

τηλεφωνικό κατάλογο.

Στη διάρκεια της εκφώνησης του φωνητικού τηλεφωνικού καταλόγου, μπορείτε

να διαγράψετε και άλλες καταχωρίσεις πιέζοντας το πλήκτρο PTT.

Μπορείτε να διακόψετε τον διάλογο ανά πάσα στιγμή, δίνοντας τη φωνητική

εντολή CANCEL (ΑΚΥΡΩΣΗ).


Bluetooth ® *

Η τεχνολογία Bluetooth δημιουργεί μια ασύρματη σύνδεση

ανάμεσα σε ένα κινητό τηλέφωνο και το σύστημα ανοιχτής

ακρόασης του αυτοκινήτου σας.

Για να συνδέσετε ένα κινητό τηλέφωνο με τεχνολογία Bluetooth στο

σύστημα ανοιχτής ακρόασης, θα πρέπει να συντονίσετε το τηλέφωνο και

το σύστημα ανοιχτής ακρόασης μεταξύ τους. Σχετικές πληροφορίες θα

βρείτε στις οδηγίες χρήσης του κινητού σας τηλεφώνου. Σε βασικές

γραμμές, πρέπει για τη σύνδεση του κινητού τηλεφώνου να

ακολουθήσετε τα εξής βήματα:

– Ανάψτε την ανάφλεξη.

– Ενεργοποιήστε το κινητό σας τηλέφωνο.

– Επιλέξτε τη λειτουργία Bluetooth στο κινητό σας τηλέφωνο και

ανοίξτε το μενού στο τηλέφωνό σας όπου μπορείτε να αναζητήσετε

συσκευές Bluetooth.

– Όταν το σύστημα ανοιχτής ακρόασης εμφανιστεί στην οθόνη του

κινητού τηλεφώνου με τον χαρακτηρισμόSkoda UHV,

πληκτρολογήστε μέσα σε 30 δευτερόλεπτα τον κωδικό PIN 1234 και

περιμένετε μέχρι να αποκατασταθεί η σύνδεση. 6)

Στους σύγχρονους επιχειρηματικούς κύκλους, όσο και στον ιδιωτικό τομέα, η

κινητή επικοινωνία ολοένα κερδίζει έδαφος. Η τεχνολογία Bluetooth επιτρέπει τη

σύνδεση κινητών τηλεφώνων από διάφορους κατασκευαστές με το σύστημα

ανοιχτής ακρόασης του αυτοκινήτου σας. Κατά τη διαδικασία σύνδεσης, δεν

επιτρέπεται να υπάρχει άλλο κινητό τηλέφωνο συνδεμένο με το σύστημα ανοιχτής

ακρόασης μέσω τεχνολογίας Bluetooth.

Μέχρι τέσσερα κινητά τηλέφωνα με τεχνολογία Bluetooth μπορούν να συνδεθούν

με το σύστημα ανοιχτής ακρόασης, αλλά μόνο ένα κινητό τηλέφωνο μπορεί να

6) Σε πολλά κινητά τηλέφωνα, η αποκατάσταση μιας σύνδεσης Bluetooth απαιτεί την

εισαγωγή ενός κωδικού σε κάποιο μενού. Αν απαιτείται η εισαγωγή κωδικού, τότε αυτό

πρέπει να γίνεται ξανά σε κάθε νέα αποκατάσταση της σύνδεσης Bluetooth.

Επικοινωνία 131

επικοινωνήσει με το σύστημα ανοιχτής ακρόασης μέσω της τεχνολογίας Bluetooth.

Αν συνδεθεί πέμπτο τηλέφωνο στο σύστημα ανοιχτής ακρόασης, θα

αποσυνδεθεί εκείνο το τηλέφωνο που έχει μείνει συνδεμένο τη λιγότερη ώρα στο

σύστημα ανοιχτής ακρόασης μέσω Bluetooth.

Αποκατάσταση σύνδεσης Bluetooth

Μετά το άναμμα της ανάφλεξης, η σύνδεση Bluetooth αποκαθίσταται αυτόματα,

εφόσον το κινητό τηλέφωνο έχει ήδη συντονιστεί στο σύστημα ακρόασης 6) . Από

τα ηχεία του αυτοκινήτου ακούγεται μια αύξουσα τονική ακολουθία.

Διακοπή σύνδεσης Bluetooth

Κατά την αφαίρεση του κλειδιού από την κλειδαριά της ανάφλεξης, η σύνδεση

Bluetooth διακόπτεται. Από τα ηχεία του αυτοκινήτου ακούγεται μια φθίνουσα

τονική ακολουθία.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

• Καμία ασχολία δεν επιτρέπεται να αποσπάσει την προσοχή σας από την

οδήγηση! Ως οδηγός φέρετε την πλήρη ευθύνη για την οδική ασφάλεια.

Χρησιμοποιείτε το σύστημα του τηλεφώνου μόνο στον βαθμό που μπορείτε

να έχετε το αυτοκίνητό σας κάτω από τον απόλυτο έλεγχό σας - Κίνδυνος

ατυχήματος!

• Πριν από αεροπορική μεταφορά, η λειτουργία Bluetooth του

συστήματος ανοιχτής ακρόασης πρέπει να απενεργοποιηθεί από ένα

συνεργείο αυτοκινήτων.

Προσοχή!

Η αφαίρεση του κινητού τηλεφώνου από τον προσαρμογέα κατά τη διάρκεια της

κλήσης μπορεί να προκαλέσει διακοπή της σύνδεσης. Με την αφαίρεση

διακόπτεται η σύνδεση με την ενσωματωμένη κεραία του αυτοκινήτου, με

αποτέλεσμα να μειωθεί η ποιότητα του σήματος εκπομπής και λήψης. Παράλληλα

διακόπτεται και η φόρτιση της μπαταρίας του τηλεφώνου.

Χειρισμός Ασφάλεια Οδήγηση Συντήρηση Αυτοβοήθεια Τεχνικά χαρακτηριστικά


132

Επικοινωνία

Σημείωση

• Δεν ισχύει για όλα τα κινητά τηλέφωνα που έχουν δυνατότητα επικοινωνίας

μέσω τεχνολογίας Bluetooth.

• Χρησιμοποιείτε το κινητό σας τηλέφωνο μόνο με κατάλληλο προσαρμογέα,

ώστε η ακτινοβολία μέσα στο αυτοκίνητο να διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα.

• Η τοποθέτηση του κινητού τηλεφώνου μέσα στον προσαρμογέα εξασφαλίζει

άριστη ισχύ εκπομπής και λήψης, ενώ παράλληλα το τηλέφωνο φορτίζεται από

την μπαταρία του αυτοκινήτου.

• Όταν τοποθετείτε το κινητό τηλέφωνο μέσα στον προσαρμογέα,

αποκαθίσταται σύνδεση μέσω της διεπαφής του προσαρμογέα και διακόπτεται η

σύνδεση Bluetooth. Από τα ηχεία του αυτοκινήτου ακούγεται μια φθίνουσα τονική

ακολουθία.

• Περιορίζετε την εμβέλεια της σύνδεσης Bluetooth με το σύστημα ανοιχτής

ακρόασης στον εσωτερικό χώρο του αυτοκινήτου. Η εμβέλεια εξαρτάται από τις

τοπικές συνθήκες, όπως π.χ. εμπόδια ανάμεσα στις συσκευές, καθώς και από

τυχόν παρεμβολές από άλλες συσκευές. Αν π.χ. το κινητό σας τηλέφωνο βρίσκεται

μέσα στην τσέπη του σακακιού σας, μπορεί να υπάρχουν προβλήματα στην

αποκατάσταση της σύνδεσης Bluetooth με το σύστημα ανοιχτής ακρόασης ή κατά

την μετάδοση δεδομένων.

• Αν η οθόνη πληροφοριών είναι ρυθμισμένη στα πορτογαλικά, ο χειρισμός του

τηλεφώνου θα γίνεται αυτόματα στη γλώσσα που δηλώσατε κατά την

κωδικοποίηση του συστήματος ανοιχτής ακρόασης.

• Σε ορισμένα κινητά τηλέφωνα με λειτουργικό σύστημα, πρέπει πρώτα να

εγκατασταθεί μια εφαρμογή του κατασκευαστή του τηλεφώνου, η οποία θα

επιτρέπει την αντιγραφή του εσωτερικού τηλεφωνικού καταλόγου μέσω

Bluetooth.

Κινητά τηλέφωνα και ραδιοεξοπλισμός

Η εγκατάσταση κινητών τηλεφώνων και ραδιοεξοπλισμού στο αυτοκίνητο πρέπει

κανονικά να γίνει από συνεργείο αυτοκινήτων.

Η Skoda Auto επιτρέπει τη χρήση ραδιοτηλεφώνων και άλλου ραδιοεξοπλισμού

με κατάλληλα εγκατεστημένη εξωτερική κεραία και μέγιστη ισχύ εκπομπής μέχρι

10 W.

Για τις δυνατότητες εγκατάστασης και χρήσης κινητών τηλεφώνων και

ραδιοεξοπλισμού με ισχύ άνω των 10 W, ζητήστε πληροφορίες σε ένα ειδικευμένο

κατάστημα. Εκεί μπορείτε να πληροφορηθείτε σχετικά με τις τεχνικές δυνατότητες

που υπάρχουν για τη μεταγενέστερη εγκατάσταση ραδιοτηλεφώνων και άλλου

ραδιοεξοπλισμού.

Η χρήση κινητών τηλεφώνων και ραδιοεξοπλισμού μπορεί να προκαλέσει

διαταραχές στη λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων του αυτοκινήτου σας.

Ο λόγος μπορεί να είναι:

• η έλλειψη εξωτερικής κεραίας,

• εσφαλμένη εγκατάσταση της εξωτερικής κεραίας,

• εκπεμπόμενη ισχύς άνω των 10 W.

Για τον λόγο αυτό, απαγορεύεται η χρήση ραδιοτηλεφώνου ή ραδιοεξοπλισμού

μέσα στο αυτοκίνητο χωρίς εξωτερική κεραία ή με λάθος εγκατεστημένη

εξωτερική κεραία.

Εκτός αυτού, πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι η καλύτερη εμβέλεια των συσκευών

επιτυγχάνεται μόνο με εξωτερική κεραία.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

• Η χρήση ραδιοτηλεφώνου ή άλλου ραδιοεξοπλισμού σε αυτοκίνητο

που δεν είναι εφοδιασμένο με ειδική εξωτερική κεραία ή στο οποίο η

εξωτερική κεραία δεν έχει εγκατασταθεί σωστά, μπορεί να προκαλέσει

αύξηση της έντασης του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου μέσα στο αυτοκίνητο.

• Μην αφήνετε οποιεσδήποτε ασχολίες να αποσπάσουν την προσοχή σας

από την οδήγηση!

• Μη στερεώσετε ραδιοεξοπλισμό, κινητά τηλέφωνα ή βάσεις πάνω στα

καλύμματα των αερόσακων ή μέσα στο πεδίο λειτουργίας τους.

Διαφορετικά, υπάρχει πιθανότητα τραυματισμού σε περίπτωση

ατυχήματος.


Σημείωση

Τηρείτε πιστά τις οδηγίες χρήσης του ραδιοτηλεφώνου ή ραδιοεξοπλισμού.

Είσοδος AUX-IN*

Η υποδοχή AUX-IN για εξωτερικές πηγές ήχου βρίσκεται δεξιά από το χειρόφρενο

και χαρακτηρίζεται με το σύμβολο .

Η είσοδος AUX-IN χρησιμεύει για τη μετάδοση σημάτων ήχου από εξωτερικές

συσκευές ήχου (π.χ. iPod ή mp3-player) και για την αναπαραγωγή μουσικής από

τις συσκευές αυτές μέσω του εργοστασιακού ραδιοφώνου*. Η υποδοχή AUX-IN*

υπάρχει μόνο σε αυτοκίνητά που είναι εφοδιασμένα από το εργοστάσιο με

ραδιόφωνο. Η χρήση της υποδοχής AUX-IN* περιγράφεται στις οδηγίες χρήσης

του ραδιοφώνου*.

Σημείωση

Όταν χρησιμοποιείτε την είσοδο AUX-IN* για να συνδέσετε μια εξωτερική πηγή

ήχου που διαθέτει χωριστό τροφοδοτικό, ενδέχεται να προκληθούν παρεμβολές

στα ηχητικά σήματα.

Εναλλάκτης CD (CD changer)*

Χειρισμός εναλλάκτη CD*

Φόρτωση μεμονωμένου CD

Επικοινωνία 133

– Πιέστε στιγμιαία το πλήκτρο AC και τοποθετήστε το CD στην

υποδοχή AB . Το CD φορτώνεται αυτόματα στην επόμενη ελεύθερη

θέση του εναλλάκτη CD. Η λυχνία του αντίστοιχου πλήκτρου AD

σταματά να αναβοσβήνει.

Φόρτωση CD

– Κρατήστε το πλήκτρο AC πατημένο για περισσότερο από 2

δευτερόλεπτα και τοποθετήστε όλα τα CD διαδοχικά στην υποδοχή

AB . Οι λυχνίες στα πλήκτρα AD σταματούν να αναβοσβήνουν.

Φόρτωση ενός CD σε ορισμένη θέση

Εικ. 139 Εναλλάκτης CD

– Πιέστε στιγμιαία το πλήκτρο AC . Οι λυχνίες στα πλήκτρα AD των

κατειλημμένων θέσεων αποθήκευσης ανάβουν και οι λυχνίες των

ελεύθερων θέσεων αναβοσβήνουν.

– Πιέστε στιγμιαία το επιθυμητό πλήκτρο AD και τοποθετήστε το CD

στην υποδοχή AB

.

Χειρισμός Ασφάλεια Οδήγηση Συντήρηση Αυτοβοήθεια Τεχνικά χαρακτηριστικά


134

Επικοινωνία

Εξαγωγή μεμονωμένου CD

– Για να εξαγάγετε ένα μεμονωμένο CD, πιέστε στιγμιαία το πλήκτρο

A . Οι λυχνίες μέσα στα πλήκτρα AD των κατειλημμένων θέσεων

αναβοσβήνουν.

– Πιέστε στιγμιαία το αντίστοιχο πλήκτρο AD . Το CD εξάγεται.

Εξαγωγή όλων των CD

– Για να εξαγάγετε όλα τα CD, κρατήστε το πλήκτρο A πατημένο για

περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα. Όλα τα CD που υπάρχουν στον

εναλλάκτη CD εξάγονται διαδοχικά.

Σημείωση

• Τοποθετείτε τα CD στην υποδοχή AB πάντα με την τυπωμένη πλευρά (ετικέτα)

προς τα πάνω.

• Μην πιέζετε τα CD με τη βία μέσα στην υποδοχή, η εισαγωγή γίνεται αυτόματα.

• Μετά τη φόρτωση ενός CD στον εναλλάκτη CD πρέπει να περιμένετε για λίγο,

ώσπου να ανάψει η λυχνία στον αντίστοιχο πλήκτρο AD . Στη συνέχεια η υποδοχή

AB

είναι ελεύθερη και μπορείτε να φορτώσετε το επόμενο CD.

• Αν επιλέξετε μια θέση όπου υπάρχει ήδη ένα φορτωμένο CD, το CD στην

αντίστοιχη θέση θα εξαχθεί. Αφαιρέστε το CD αυτό και φορτώστε το επιθυμητό

CD.

• Η θήκη χωρά έξι CD κανονικού μεγέθους (με διάμετρο 12 cm). Μη

χρησιμοποιείτε «CD singles» των 8 cm!

• Για να αποφευχθούν προβλήματα στη λειτουργία του εναλλάκτη, μη

χρησιμοποιείτε ποτέ προστατευτικές μεμβράνες ή σταθεροποιητές για CD

(διατίθενται στο εμπόριο).

• Σ' αυτές τις οδηγίες χρήσης περιγράφονται μόνο τα βήματα που απαιτούνται

για τη λειτουργία του εναλλάκτη CD.

• Περισσότερες πληροφορίες για το μενού ρυθμίσεων μπορείτε να βρείτε στις

οδηγίες χρήσης του ραδιοφώνου.

Συμβουλές για τη χρήση του εναλλάκτη CD

Για τη χρήση του εναλλάκτη CD, λάβετε υπόψη σας τις παρακάτω

σημειώσεις.

• Για να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη, υψηλής ποιότητας αναπαραγωγή των

CD, χρησιμοποιείτε μόνο καθαρά CD χωρίς εκδορές και ζημιές.

• Μην κολλάτε ετικέτες πάνω στα CD.

• Φυλάσσετε τα CD που δεν χρησιμοποιείτε μέσα στην αρχική τους θήκη.

• Μην αφήνετε τα CD εκτεθειμένα σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

• Για το καθάρισμα των CD, χρησιμοποιείτε με ένα μαλακό πανί που δεν αφήνει

χνούδι, σκουπίζοντάς τα σε ευθεία γραμμή από το κέντρο προς την περιφέρεια.

Επίμονες ακαθαρσίες μπορούν να απομακρυνθούν με ένα συνηθισμένο μέσο

καθαρισμού για CD.

• Μη χρησιμοποιείτε ποτέ υγρά όπως βενζίνη, διαλύτη ή καθαριστικό για

δίσκους βινυλίου, γιατί μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στην επιφάνεια των CD.

Προφυλάξεις ασφαλείας για συσκευές με ακτίνα λέιζερ

Σύμφωνα με το πρότυπο DIN IEC 76 (CO) 6/VDE 0837, οι συσκευές που διαθέτουν

ακτίνα λέιζερ κατατάσσονται σε τέσσερις κατηγορίες ασφαλείας, που

χαρακτηρίζονται με τους αριθμούς 1 έως 4.

Ο εναλλάκτης CD της Skoda κατατάσσεται στην κατηγορία ασφαλείας 1.

Στις συσκευές της κατηγορίας 1, η ακτίνα λέιζερ έχει πολύ μικρή ένταση ή είναι έτσι

προστατευμένη, ώστε να μη δημιουργείται κανένας κίνδυνος κατά την κανονική

χρήση.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

Μην αφήνετε οποιεσδήποτε ασχολίες να αποσπάσουν την προσοχή σας

από την οδήγηση!


Σημείωση

Μην αφαιρέσετε το περίβλημα της συσκευής. Η συσκευή δεν περιέχει εξαρτήματα

που απαιτούν συντήρηση από τον χρήστη.

Εγγύηση

Για το ραδιόφωνο που τοποθετείται από το εργοστάσιό μας ισχύουν οι ίδιοι όροι

εγγύησης όπως για τα καινούργια αυτοκίνητα.

Σημείωση

Μια βλάβη, προκειμένου να καλύπτεται από την εγγύηση, δεν πρέπει να οφείλεται

σε κακή χρήση της εγκατάστασης ή σε προσπάθειες επισκευής από μη

εξουσιοδοτημένα άτομα. Επιπλέον δεν επιτρέπεται να υπάρχουν ορατές ζημιές.

Επικοινωνία 135

Χειρισμός Ασφάλεια Οδήγηση Συντήρηση Αυτοβοήθεια Τεχνικά χαρακτηριστικά


136

Επικοινωνία


Ασφάλεια

Παθητική ασφάλεια

Βασικές αρχές

Οδηγήστε με ασφάλεια

Τα συστήματα παθητικής ασφάλειας του αυτοκινήτου μειώνουν την

πιθανότητα τραυματισμού σε περίπτωση ατυχήματος.

Σ αυτό το κεφάλαιο θα βρείτε σημαντικές πληροφορίες, συμβουλές και υποδείξεις

σχετικά με τα συστήματα παθητικής ασφάλειας του αυτοκινήτου σας. Εδώ

συγκεντρώσαμε όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε π.χ. για τις ζώνες ασφαλείας, τους

αερόσακους, τα παιδικά καθίσματα και την ασφάλεια των παιδιών. Παρακαλούμε

να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στις υποδείξεις και προειδοποιήσεις αυτού του

κεφαλαίου - προς το συμφέρον όχι μόνο το δικό σας, αλλά και των συνεπιβατών

σας.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

• Αυτό το κεφάλαιο περιέχει σημαντικές πληροφορίες για τη χρήση του

αυτοκινήτου από τον οδηγό και τους συνεπιβάτες του. Περισσότερες

πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια, τόσο τη δική σας όσο και των

συνεπιβατών σας, θα βρείτε στα επόμενα κεφάλαια αυτού του βιβλίου.

• Όλα τα βιβλία του αυτοκινήτου πρέπει να φυλάσσονται μέσα στο

αυτοκίνητο. Αυτό ισχύει ειδικά όταν δανείζετε ή πουλάτε το αυτοκίνητό

σας.

Εξοπλισμός ασφάλειας

Παθητική ασφάλεια 137

Ο εξοπλισμός ασφάλειας του αυτοκινήτου χρησιμεύει για την

προστασία των επιβατών και μπορεί να μειώσει τις πιθανότητες

τραυματισμού σε περίπτωση ατυχήματος.

Μην «παίζετε» με την ασφάλειά σας και την ασφάλεια των συνεπιβατών σας. Σε

περίπτωση ατυχήματος, ο εξοπλισμός ασφάλειας μπορεί να μειώσει τους

κινδύνους τραυματισμού. Στον εξοπλισμό ασφάλειας του αυτοκινήτου σας,

περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα συστήματα:

• ζώνες ασφαλείας τριών σημείων σε όλες τις θέσεις,

• περιοριστές δύναμης ζωνών ασφαλείας στα μπροστινά καθίσματα,

• προεντατήρες ζωνών στα μπροστινά καθίσματα,

• ρυθμιστές ύψους για τις ζώνες ασφαλείας των μπροστινών καθισμάτων,

• μπροστινοί αερόσακοι για τον οδηγό και τον συνοδηγό*,

• πλευρικοί αερόσακοι*,

• αερόσακοι κεφαλής*,

• σημεία στερέωσης για παιδικά καθίσματα με σύστημα «ISOFIX»,

• σημεία στερέωσης για παιδικά καθίσματα με σύστημα «Top Tether»,

• ρυθμιζόμενα προσκέφαλα,

• ρυθμιζόμενη κολόνα τιμονιού.

Προκειμένου να προσφέρουν την καλύτερη δυνατή προστασία σε σας και στους

συνεπιβάτες σας σε ένα ενδεχόμενο ατύχημα, τα παραπάνω συστήματα

ασφαλείας συνεργάζονται μεταξύ τους. Τα συστήματα ασφαλείας δεν πρόκειται

να προσφέρουν καμία προστασία σε σας και τους συνεπιβάτες σας, αν δεν

κάθεστε σωστά στη θέση σας ή αν δεν τα ρυθμίζετε και δεν τα χρησιμοποιείτε

σωστά.

Χειρισμός Ασφάλεια Οδήγηση Συντήρηση Αυτοβοήθεια Τεχνικά χαρακτηριστικά


138

Παθητική ασφάλεια

Γι' αυτό τον λόγο, θα σας εξηγήσουμε γιατί τα συστήματα αυτά είναι τόσο

σημαντικά, πώς λειτουργούν, τι πρέπει να προσέχετε κατά τη χρήση τους και πώς

μπορείτε να αξιοποιήσετε στον μέγιστο δυνατό βαθμό τον εξοπλισμό ασφαλείας

που υπάρχει στο αυτοκίνητό σας. Το βιβλίο αυτό περιέχει σημαντικές

προειδοποιήσεις που εσείς και οι συνεπιβάτες σας θα πρέπει να λάβετε υπόψη,

προκειμένου να περιορίζεται ο κίνδυνος τραυματισμού.

Η ασφάλεια είναι υπόθεση όλων μας!

Πριν από κάθε ξεκίνημα

Ο οδηγός φέρει πάντα την ευθύνη για τους συνεπιβάτες του και για

την ασφαλή κατάσταση του αυτοκινήτου.

Για την ασφάλεια τη δική σας και των συνεπιβατών σας, προσέξτε τα εξής σημεία

πριν από κάθε ξεκίνημα.

• Βεβαιωθείτε ότι όλα τα φώτα και οι δείκτες κατεύθυνσης (φλας) λειτουργούν.

• Ελέγξτε την πίεση των ελαστικών.

• Βεβαιωθείτε ότι όλα τα παράθυρα δίνουν καλή ορατότητα προς όλες τις

πλευρές.

• Στερεώστε καλά όλες τις αποσκευές ⇒ σελίδα 75, «Φόρτωση του χώρου

αποσκευών».

• Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν αντικείμενα που θα μπορούσαν να εμποδίσουν

τη λειτουργία των πεντάλ.

• Ρυθμίστε τους καθρέφτες, το μπροστινό κάθισμα και το προσκέφαλο

σύμφωνα με το ανάστημά σας.

• Δώστε οδηγίες στους επιβάτες σας να ρυθμίσουν τα προσκέφαλα σύμφωνα

με το ανάστημά τους.

• Αν μεταφέρετε παιδιά, προστατέψτε τα με κατάλληλα παιδικά καθίσματα και

δέστε σωστά τις ζώνες ασφαλείας τους ⇒ σελίδα 159, «Ασφαλής μεταφορά

παιδιών».

• Πάρτε σωστή στάση στο κάθισμα. Υπενθυμίστε στους συνεπιβάτες σας, να

καθίσουν σωστά στο κάθισμά τους.

• Δέστε τη ζώνη ασφαλείας σας με τον κατάλληλο τρόπο. Υπενθυμίστε στους

συνεπιβάτες σας, να δεθούν σωστά με τις ζώνες ασφαλείας τους ⇒ σελίδα 145,

«Σωστή χρήση των ζωνών ασφαλείας».

Παράγοντες οδικής ασφάλειας

Η ασφάλειά σας κατά την οδήγηση εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από

τον τρόπο οδήγησής σας και από τη συμπεριφορά των όλων των

επιβατών.

Ως οδηγός, φέρετε ευθύνη για τον εαυτό σας και τους συνεπιβάτες σας. Όταν

απειλείται η δική σας ασφάλεια, κινδυνεύετε εσείς ο ίδιος αλλά και οι άλλοι

χρήστες των οδών. Γι' αυτό, λάβετε υπόψη σας τις εξής σημειώσεις.

• Μην αφήσετε άλλα πράγματα - όπως η επικοινωνία με τους συνεπιβάτες σας

ή τηλεφωνικές κλήσεις - να αποσπάσουν την προσοχή σας από την κυκλοφορία.

• Μην οδηγείτε ποτέ όταν η ικανότητα οδήγησής σας είναι μειωμένη, π.χ. μετά

από λήψη φαρμάκων, αλκοόλ ή ναρκωτικών.

• Τηρείτε τους κανόνες της κυκλοφορίας και το όριο ταχύτητας.

• Προσαρμόζετε την ταχύτητά σας ανάλογα με την κατάσταση του

οδοστρώματος, την κυκλοφορία και τις καιρικές συνθήκες.

• Σε μεγάλα ταξίδια, να κάνετε τακτικές στάσεις για ξεκούραση - τουλάχιστον μία

φορά ανά δύο ώρες.


Σωστή στάση σώματος

Σωστή θέση του οδηγού

Για ασφαλή και ξεκούραστη οδήγηση, ο οδηγός πρέπει να κάθεται

σωστά στο κάθισμά του.

Εικ. 140 Σωστή απόσταση

από το τιμόνι

Εικ. 141 Σωστή ρύθμιση του

προσκέφαλου στο κάθισμα

του οδηγού

Για τη δική σας ασφάλεια και προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος τραυματισμού

σε ένα ενδεχόμενο ατύχημα, συνιστούμε την εξής ρύθμιση.

• Ρυθμίστε το τιμόνι με τέτοιο τρόπο, ώστε η απόσταση ανάμεσα στο τιμόνι και

το στέρνο σας να είναι τουλάχιστον 25 cm ⇒ εικ. 140.

• Ρυθμίστε το κάθισμα του οδηγού με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορείτε να πατάτε

τα πεντάλ μέχρι τέρμα με ελαφρώς λυγισμένα γόνατα.

Παθητική ασφάλεια 139

• Ρυθμίστε την πλάτη του καθίσματος με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορείτε να

φτάσετε το πάνω μέρος της στεφάνης με ελαφρώς λυγισμένους αγκώνες.

• Ει δυνατόν, ρυθμίστε το προσκέφαλο με τέτοιο τρόπο, ώστε το πάνω μέρος

του προσκέφαλου να βρίσκεται στο ίδιο ύψος με το πάνω μέρος του κεφαλιού σας

⇒ εικ. 141.

• Φορέστε σωστά τη ζώνη ασφαλείας ⇒ σελίδα 145, «Σωστή χρήση των ζωνών

ασφαλείας».

Ρύθμιση του καθίσματος του οδηγού ⇒ σελίδα 70, «Ρύθμιση μπροστινών

καθισμάτων».

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

• Για την καλύτερη δυνατή προστασία, τόσο τη δική σας όσο και των

συνεπιβατών σας, τα μπροστινά καθίσματα και όλα τα προσκέφαλα πρέπει

πάντοτε να ρυθμίζονται σύμφωνα με το ανάστημα και οι ζώνες ασφαλείας

να είναι δεμένες με τον σωστό τρόπο.

• Ο οδηγός πρέπει να διατηρεί απόσταση τουλάχιστον 25 cm από το τιμόνι

⇒ εικ. 140. Αν δεν τηρείτε αυτή την ελάχιστη απόσταση, οι αερόσακοι δεν

μπορούν να σας προσφέρουν προστασία - Κίνδυνος θανατηφόρου

ατυχήματος!

• Κατά την οδήγηση, να κρατάτε την εξωτερική πλευρά της στεφάνης του

τιμονιού γερά, με τα χέρια στις θέσεις «9 η ώρα» και «3 η ώρα». Μην κρατάτε

το τιμόνι στη θέση «12 η ώρα» ή με άλλο τρόπο (π.χ. στο κέντρο ή με τα χέρια

στην εσωτερική πλευρά της στεφάνης του τιμονιού). Διαφορετικά μπορεί

κατά την ενεργοποίηση του αερόσακου του οδηγού να προκληθούν

τραυματισμοί στα χέρια και στο κεφάλι

• Διατηρείτε τον χώρο των ποδιών απαλλαγμένο από αντικείμενα, που σε

ένα απότομο ελιγμό ή φρενάρισμα μπορούν να σφηνωθούν κάτω από τα

πεντάλ. Σε τέτοια περίπτωση, δεν θα μπορέσετε να αλλάξετε ταχύτητα, να

φρενάρετε ή να δώσετε γκάζι.

Χειρισμός Ασφάλεια Οδήγηση Συντήρηση Αυτοβοήθεια Τεχνικά χαρακτηριστικά


140

Παθητική ασφάλεια

Σωστή θέση του συνοδηγού

Ο συνοδηγός πρέπει να διατηρεί ελάχιστη απόσταση 25 cm από το

ταμπλό, έτσι ώστε ο αερόσακος, αν ενεργοποιηθεί, να προσφέρει τη

μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια.

Για την ασφάλεια του συνοδηγού και προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος

τραυματισμού σε ένα ενδεχόμενο ατύχημα, συνιστούμε την εξής ρύθμιση.

• Ρυθμίστε το κάθισμα του συνοδηγού όσο γίνεται προς τα πίσω.

• Ει δυνατόν, ρυθμίστε το προσκέφαλο με τέτοιο τρόπο, ώστε το πάνω μέρος

του προσκέφαλου να βρίσκεται στο ίδιο ύψος με το πάνω μέρος του κεφαλιού σας

⇒ σελίδα 139, εικ.141.

• Φορέστε σωστά τη ζώνη ασφαλείας ⇒ σελίδα 145, «Σωστή χρήση των ζωνών

ασφαλείας».

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον αερόσακο του

συνοδηγού ⇒ σελίδα 156, «Απενεργοποίηση αερόσακων».

Ρύθμιση καθίσματος συνοδηγού ⇒ σελίδα 70, «Ρύθμιση μπροστινών

καθισμάτων»

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

• Για την καλύτερη δυνατή προστασία, τόσο τη δική σας όσο και των

συνεπιβατών σας, τα μπροστινά καθίσματα και όλα τα προσκέφαλα πρέπει

πάντοτε να ρυθμίζονται σύμφωνα με το ανάστημα και οι ζώνες ασφαλείας

να είναι δεμένες με τον σωστό τρόπο.

• Ο συνοδηγός πρέπει να διατηρεί απόσταση τουλάχιστον 25 cm από το

ταμπλό. Αν δεν τηρείτε αυτή την ελάχιστη απόσταση, οι αερόσακοι δεν

μπορούν να σας προσφέρουν προστασία - Κίνδυνος θανατηφόρου

ατυχήματος!

• Κατά τη διάρκεια της οδήγησης, τα πόδια σας πρέπει να βρίσκονται

πάντοτε στον χώρο των ποδιών. Μην τα ανεβάζετε ποτέ στο ταμπλό, στις

βάσεις των καθισμάτων ή έξω από το παράθυρο. Διαφορετικά, σε

περίπτωση απότομου φρεναρίσματος ή ατυχήματος, είστε εκτεθειμένος σε

αυξημένο κίνδυνο τραυματισμού. Σε μια ενδεχόμενη ενεργοποίηση του

ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Συνέχεια

αερόσακου, η λάθος θέση στο κάθισμα μπορεί να σταθεί αιτία

θανατηφόρου τραυματισμού!

• Κατά την οδήγηση, οι πλάτες των καθισμάτων δεν επιτρέπεται να

γέρνουν πολύ προς τα πίσω, γιατί επηρεάζεται αρνητικά η λειτουργία των

ζωνών ασφαλείας και των αερόσακων - Κίνδυνος τραυματισμού!

Σωστή θέση των επιβατών στο πίσω κάθισμα

Οι επιβάτες στο πίσω κάθισμα πρέπει να κάθονται με την πλάτη

όρθια, να έχουν τα πόδια τους στον χώρο των ποδιών και να είναι

σωστά δεμένοι με τις ζώνες ασφαλείας.

Για να μειώνεται ο κίνδυνος τραυματισμού σε περίπτωση απότομου

φρεναρίσματος ή ατυχήματος, οι επιβάτες στο πίσω κάθισμα πρέπει να

προσέχουν τα εξής.

• Ει δυνατόν, ρυθμίστε το προσκέφαλο με τέτοιο τρόπο, ώστε το πάνω μέρος

του προσκέφαλου να βρίσκεται στο ίδιο ύψος με το πάνω μέρος του κεφαλιού

⇒ σελίδα 139, εικ. 141.

• Φορέστε σωστά τη ζώνη ασφαλείας ⇒ σελίδα 145, «Σωστή χρήση των ζωνών

ασφαλείας».

• Όταν μεταφέρετε παιδιά στο αυτοκίνητο, να χρησιμοποιείτε κατάλληλα

συστήματα συγκράτησης για παιδιά ⇒ σελίδα 159, «Ασφαλής μεταφορά

παιδιών».

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

• Τα προσκέφαλα πρέπει να είναι πάντα ρυθμισμένα ανάλογα με το

ανάστημα των επιβατών, για να εξασφαλίζεται η ιδανική προστασία σε σας

και τους συνεπιβάτες σας.

• Κατά τη διάρκεια της οδήγησης, τα πόδια σας πρέπει να βρίσκονται

πάντοτε στον χώρο των ποδιών. Μην τα ανεβάζετε στις βάσεις των

καθισμάτων ή έξω από το παράθυρο. Διαφορετικά, σε περίπτωση

απότομου φρεναρίσματος ή ατυχήματος, είστε εκτεθειμένος σε αυξημένο


ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Συνέχεια

κίνδυνο τραυματισμού. Αν δεν είστε σωστά καθισμένος στη θέση σας,

υπάρχει κίνδυνος μέχρι και θανατηφόρου τραυματισμού σε περίπτωση

ενεργοποίησης του αερόσακου κεφαλής*!

• Αν οι επιβάτες στο πίσω κάθισμα δεν κάθονται με την πλάτη σε όρθια

θέση, αυξάνεται ο κίνδυνος τραυματισμού λόγω της εσφαλμένης θέσης της

ζώνης ασφαλείας.

Παραδείγματα λάθος θέσης

Μια λάθος θέση στο κάθισμα μπορεί να σταθεί αιτία για σοβαρούς

τραυματισμούς ή και τον θάνατο των επιβατών του αυτοκινήτου.

Οι ζώνες ασφαλείας μπορούν να προσφέρουν την πλήρη προστασία τους μόνο

εφόσον είναι σωστά δεμένες. Η λάθος θέση στο κάθισμα μειώνει σημαντικά την

προστατευτική λειτουργία των ζωνών ασφαλείας και αυξάνει τον κίνδυνο

τραυματισμού λόγω λάθος θέσης της ζώνης. Ως οδηγός, φέρετε ευθύνη για τον

εαυτό σας και τους συνεπιβάτες σας, ειδικά όταν πρόκειται για παιδιά. Μην

επιτρέπετε στους συνεπιβάτες σας να πάρουν λάθος θέση στο κάθισμα κατά τη

διάρκεια της οδήγησης.

Η λίστα που ακολουθεί αναφέρει μερικά παραδείγματα επικίνδυνων λαθών στη

θέση των επιβατών. Η λίστα αυτή δεν είναι πλήρης, αλλά ελπίζουμε να αποτελέσει

αφορμή να δώσετε ειδική σημασία στο θέμα της ασφάλειας.

Κατά τη διάρκεια της οδήγησης, δεν πρέπει ποτέ:

• να σηκωθείτε όρθιος,

• να σταθείτε όρθιος πάνω στα καθίσματα,

• να καθίσετε με τα γόνατα πάνω στα καθίσματα,

• να γείρετε την πλάτη του καθίσματος υπερβολικά προς τα πίσω,

• να ακουμπήσετε στο ταμπλό,

• να ξαπλώσετε στο πίσω κάθισμα,

• να κάθεστε μόνο στην μπροστινή άκρη του καθίσματος,

• να κάθεστε γυρισμένος στο πλάι,

• να σκύψετε έξω από το παράθυρο,

Παθητική ασφάλεια 141

• να βγάλετε τα πόδια έξω από το παράθυρο,

• να ακουμπήσετε τα πόδια σας πάνω στο ταμπλό,

• να ακουμπήσετε τα πόδια σας πάνω στο μαξιλάρι του καθίσματος,

• να μεταφέρετε κάποιον στον χώρο των ποδιών,

• να παραλείψετε να χρησιμοποιήσετε τη ζώνη ασφαλείας,

• να κάθεστε στον χώρο αποσκευών.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

• Η λάθος θέση στο κάθισμα μπορεί να σταθεί αιτία για θανατηφόρους

τραυματισμούς, αν ενεργοποιηθεί και σας χτυπήσει κάποιος από τους

αερόσακος.

• Πάρτε σωστή θέση στο κάθισμά σας πριν το ξεκίνημα, και μην αλλάξετε

τη θέση αυτή κατά τη διάρκεια της οδήγησης. Δώστε και στους συνεπιβάτες

σας την οδηγία να πάρουν σωστή θέση πριν το ξεκίνημα και να μην

αλλάξουν τη θέση τους κατά τη διάρκεια της οδήγησης.

Χειρισμός Ασφάλεια Οδήγηση Συντήρηση Αυτοβοήθεια Τεχνικά χαρακτηριστικά


142

Ζώνες ασφαλείας

Ζώνες ασφαλείας

Γιατί να φοράμε ζώνες ασφαλείας;

Εικ. 142 Οδηγός δεμένος με

ζώνη ασφαλείας

Έχει αποδειχθεί ότι οι ζώνες ασφαλείας παρέχουν καλή προστασία σε περίπτωση

ατυχήματος ⇒ εικ. 142. Για τον λόγο αυτό στις περισσότερες χώρες η χρήση των

ζωνών ασφαλείας επιβάλλεται από τον νόμο.

Οι ζώνες ασφαλείας, εφόσον έχουν δεθεί σωστά, κρατούν τους επιβάτες του

αυτοκινήτου στη σωστή στάση ⇒ εικ. 142. Οι ζώνες περιορίζουν σε σημαντικό

βαθμό την κινητική ενέργεια. Επίσης εμποδίζουν τις ανεξέλεγκτες κινήσεις, που και

αυτές μπορούν να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς.

Οι επιβάτες που έχουν δεθεί σωστά με τις ζώνες ασφαλείας, επωφελούνται σε

μεγάλο βαθμό από το γεγονός ότι οι ζώνες παραλαμβάνουν την κινητική ενέργεια

με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο. Ο τρόπος κατασκευής του μπροστινού

τμήματος του οχήματος και τα λοιπά χαρακτηριστικά παθητικής ασφάλειας του

αυτοκινήτου, όπως οι αερόσακοι, συμβάλλουν επίσης στη μείωση της κινητικής

ενέργειας. Έτσι, απορροφάται η ενέργεια που αναπτύσσεται σε μια σύγκρουση και

ως εκ τούτου μειώνεται η πιθανότητα τραυματισμού.

Οι στατιστικές μελέτες ατυχημάτων αποδεικνύουν ότι η σωστή χρήση της ζώνης

ασφαλείας μειώνει τον κίνδυνο τραυματισμού και αυξάνει την πιθανότητα

επιβίωσης σε περίπτωση σοβαρού ατυχήματος ⇒ σελίδα 143.

Κατά τη μεταφορά παιδιών πρέπει να λάβετε υπόψη ορισμένες λεπτομέρειες

σχετικά με την ασφάλειά τους ⇒ σελίδα 159, «Ασφαλής μεταφορά παιδιών».

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

• Να φοράτε πάντα τη ζώνη ασφαλείας, ακόμα και μέσα στην πόλη. Αυτό

ισχύει επίσης για τους επιβάτες στο πίσω κάθισμα - Κίνδυνος

τραυματισμού!

• Και οι έγκυες γυναίκες πρέπει πάντα να φορούν ζώνη ασφαλείας. Μόνο

έτσι εξασφαλίζεται η καλύτερη προστασία του αγέννητου παιδιού

⇒ σελίδα 145, «Δέσιμο ζώνης ασφαλείας τριών σημείων».

• Η θέση της ζώνης λεκάνης έχει μεγάλη σημασία για την προστατευτική

λειτουργία των ζωνών ασφαλείας.. Ο σωστός τρόπος να φορέσετε τη ζώνη

ασφαλείας περιγράφεται στις επόμενες σελίδες.

Σημείωση

Λαμβάνετε υπόψη τις τυχόν αποκλίσεις στις νομικές διατάξεις σχετικά με τη χρήση

των ζωνών ασφαλείας.


Πώς δρουν οι νόμοι της φυσικής σε μια μετωπική

σύγκρουση

Εικ. 143 Οδηγός που δεν

φορά ζώνη, εκτινάσσεται

προς τα εμπρός

Εικ. 144 Επιβάτης πίσω

καθίσματος που δεν φορά

ζώνη, εκτινάσσεται προς τα

εμπρός

Η δράση των φυσικών δυνάμεων που αναπτύσσονται σε μια μετωπική

σύγκρουση μπορεί να εξηγηθεί πολύ απλά:

Ζώνες ασφαλείας 143

Μόλις το αυτοκίνητο αρχίσει να κινείται, τόσο το ίδιο το αυτοκίνητο όσο και οι

επιβάτες του αποκτούν μια ενέργεια που ονομάζεται κινητική ενέργεια. Το μέγεθος

αυτής της κινητικής ενέργειας εξαρτάται βασικά από την ταχύτητα του

αυτοκινήτου και από το βάρος του αυτοκινήτου και των επιβατών του. Όσο

αυξάνεται η ταχύτητα και όσο μεγαλύτερο είναι το βάρος, τόσο περισσότερη

ενέργεια πρέπει και να απορροφηθεί σε περίπτωση ατυχήματος.

Από τους δύο παραπάνω παράγοντες, ο σημαντικότερος είναι δίχως άλλο η

ταχύτητα του αυτοκινήτου. Όταν π.χ. η ταχύτητα αυξάνεται από 25 km/ώρα σε 50

km/ώρα, η κινητική ενέργεια τετραπλασιάζεται.

Η ευρέως διαδεδομένη άποψη, ότι στα ελαφρά ατυχήματα οι επιβάτες μπορούν

να στηριχτούν με τα χέρια, είναι εσφαλμένη. Ήδη σε σχετικά χαμηλές ταχύτητες

σύγκρουσης δημιουργούνται δυνάμεις οι οποίες δεν αποκρούονται με στήριξη

του σώματός μας στα χέρια.

Ακόμα κι οδηγώντας με ταχύτητα μόλις 30 έως 50 km/ώρα, οι δυνάμεις που θα

δρούσαν στο σώμα σας σε ένα ατύχημα θα υπέρβαιναν κατά πολύ τα 10.000 N

(Newton). Αυτό αντιστοιχεί σε ένα βάρος ενός τόνου (1000 kg).

Σε μια μετωπική σύγκρουση, οι επιβάτες που δεν φορούν ζώνη ασφαλείας

εκτινάσσονται προς τα εμπρός και πέφτουν με δύναμη πάνω στα διάφορα μέρη

του εσωτερικού του αυτοκινήτου, π.χ. στο τιμόνι, στον πίνακα οργάνων ή στο

παρμπρίζ ⇒ εικ. 143. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι επιβάτες που δεν φορούν

ζώνη μπορεί να πεταχτούν ακόμη και έξω από το αυτοκίνητο, με πιθανή

θανατηφόρα κατάληξη.

Η πρόσδεση με ζώνη ασφαλείας είναι εξίσου απαραίτητη για τους συνεπιβάτες

στο πίσω κάθισμα, γιατί η ορμή της σύγκρουσης μπορεί να τους τινάξει με δύναμη

στο μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου, με αποτέλεσμα να θέσουν σε κίνδυνο όχι

μόνο τη δική τους ζωή, αλλά και τη ζωή των επιβατών στα μπροστινά καθίσματα.

⇒ εικ. 144.

Χειρισμός Ασφάλεια Οδήγηση Συντήρηση Αυτοβοήθεια Τεχνικά χαρακτηριστικά


144

Ζώνες ασφαλείας

Σημαντικές σημειώσεις για την ασφαλή χρήση των

ζωνών ασφαλείας

Η σωστή χρήση των ζωνών ασφαλείας μειώνει σημαντικά τον

κίνδυνο τραυματισμού!

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

• Η ζώνη δεν πρέπει να μαγκώνει, να στρίβει ή να τρίβεται πάνω σε

αιχμηρές ακμές.

• Για τη σωστή προστατευτική λειτουργία των ζωνών, η σωστή θέση της

ζώνης έχει αποφασιστική σημασία ⇒ σελίδα 145, «Σωστή χρήση των

ζωνών ασφαλείας».

• Μη δένετε ποτέ με την ίδια ζώνη συγχρόνως δύο άτομα (ούτε παιδιά).

• Η πλήρης προστατευτική λειτουργία της ζώνης εξασφαλίζεται μόνο αν

το κάθισμα είναι σωστά ρυθμισμένο ⇒ σελίδα 139, «Σωστή στάση

σώματος».

• Η ζώνη δεν πρέπει να περνά πάνω από σκληρά και εύθραυστα

αντικείμενα (γυαλιά, στυλό, μπρελόκ κ.λπ.), γιατί αυτά μπορούν να

προκαλέσουν τραυματισμούς.

• Τα βαριά και χαλαρά ρούχα (π.χ. παλτό πάνω από σακάκι) επηρεάζουν

αρνητικά τη σωστή θέση του σώματος στο κάθισμα και τη λειτουργικότητα

της ζώνης.

• Απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται μανταλάκια και άλλα παρόμοια

αντικείμενα για τη ρύθμιση των ζωνών ασφαλείας (π.χ. για κόντεμα της

ζώνης για άτομα με μικρό ανάστημα).

• Το γλωσσίδι του κλείστρου πρέπει να συνδέεται πάντοτε στην υποδοχή

του αντίστοιχου καθίσματος. Η λάθος τοποθέτηση της ζώνης ασφαλείας

επηρεάζει αρνητικά την προστατευτική της λειτουργία και αυξάνει τον

κίνδυνο τραυματισμού.

• Οι πλάτες των καθισμάτων δεν πρέπει να έχουν μεγάλη κλίση προς τα

πίσω, διαφορετικά οι ζώνες ασφαλείας χάνουν την προστατευτική τους

λειτουργία.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Συνέχεια

• Οι ζώνες πρέπει να διατηρούνται καθαρές. Μια βρόμικη ζώνη μπορεί να

επηρεάσει αρνητικά τη λειτουργία του μηχανισμού περιτύλιξής της

⇒ σελίδα 196, «Ζώνες ασφαλείας».

• Η υποδοχή του κλείστρου δεν πρέπει να βουλώσει με χαρτί κ.λπ., γιατί το

γλωσσίδι δεν θα θηλυκώνει στη θέση του.

• Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση των ζωνών ασφαλείας. Αν

διαπιστώσετε ζημιές στο ύφασμα, στις συνδέσεις, στους μηχανισμούς

περιτύλιξης ή στα κλείστρα των ζωνών ασφαλείας, η αντίστοιχη ζώνη

ασφαλείας πρέπει να αντικατασταθεί σε ένα συνεργείο αυτοκινήτων.

• Οι ζώνες ασφαλείας δεν επιτρέπεται να αφαιρεθούν από το αυτοκίνητο

ή να τροποποιηθούν με οποιονδήποτε τρόπο. Μην επιχειρήσετε να

επισκευάσετε μόνος σας τις ζώνες ασφαλείας.

• Ζώνες που έχουν υποστεί ζημιά ή έχουν ξεχειλώσει από τα φορτία που

δέχθηκαν σε ατύχημα, πρέπει να αντικατασταθούν - κατά προτίμηση σε

συνεργείο αυτοκινήτων. Επίσης πρέπει τότε να ελεγχθούν τα σημεία

αγκύρωσης της ζώνης.

• Σε ορισμένες χώρες επιτρέπεται η χρήση ζωνών ασφαλείας που

λειτουργούν διαφορετικά από τις ζώνες αυτόματου κλείστρου και λεκάνης

που περιγράφονται στις επόμενες σελίδες.


Σωστή χρήση των ζωνών ασφαλείας

Δέσιμο ζώνης ασφαλείας τριών σημείων

Δεθείτε προτού ξεκινήσετε!

Εικ. 145 Σωστή χρήση

ζώνης ώμου και λεκάνης

Εικ. 146 Χρήση ζώνης

ασφαλείας από έγκυες

γυναίκες

– Πριν φορέσετε τη ζώνη, ρυθμίστε σωστά το κάθισμα και το

προσκέφαλο ⇒ σελίδα 139, «Σωστή στάση σώματος».

Ζώνες ασφαλείας 145

– Πιάστε τη ζώνη από το γλωσσίδι και τραβήξτε την αργά και στρωτά

πάνω από τον θώρακα και τη λεκάνη ⇒ .

– Περάστε το γλωσσίδι στο κλείστρο του καθίσματος μέχρι να

θηλυκώσει με το χαρακτηριστικό κλικ.

– Δοκιμάστε αν το γλωσσίδι έχει θηλυκώσει καλά, τραβώντας τη ζώνη.

Κάθε ζώνη ασφαλείας τριών σημείων έχει έναν αυτόματο μηχανισμό περιτύλιξης.

Σε αργές κινήσεις, ο μηχανισμός αυτός επιτρέπει πλήρη ελευθερία κινήσεων. Σε

απότομα φρεναρίσματα όμως, ο μηχανισμός μπλοκάρει. Ο μηχανισμός μαγκώνει

τις ζώνες επίσης κατά την επιτάχυνση, σε ορεινές διαδρομές, σε έδαφος με πλάγια

κλίση και σε στροφές.

Και οι έγκυες γυναίκες πρέπει πάντοτε να φορούν ζώνη ασφαλείας ⇒ .

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

• Το διαγώνιο τμήμα της ζώνης πρέπει να περνάει πάνω από το μέσο

περίπου του ώμου - σε καμιά περίπτωση πάνω στον λαιμό - και να στρώνει

στο επάνω μέρος του σώματος. Το οριζόντιο τμήμα της ζώνης πρέπει να

περνά μπροστά από τη λεκάνη - όχι πάνω από την κοιλιά - και να εφαρμόζει

σφιχτά ⇒ εικ. 145. Αν χρειάζεται, στρώστε τη ζώνη πάνω από τη λεκάνη.

• Στις έγκυες γυναίκες, το οριζόντιο τμήμα της ζώνης πρέπει να εφαρμόζει

στο χαμηλότερο δυνατό σημείο πάνω στην λεκάνη, ώστε να μην ασκείται

πίεση πάνω στο υπογάστριο.

• Ελέγχετε πάντα αν η ζώνη ασφαλείας έχει εφαρμόζει σωστά. Η λάθος

χρήση της ζώνης ασφαλείας μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς, ακόμη

και σε ελαφρά ατυχήματα.

• Αν η ζώνη είναι πολύ χαλαρή, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός

εξαιτίας του γεγονότος ότι κατά τη σύγκρουση, το σώμα θα τιναχτεί προς τα

εμπρός από την κινητική ενέργεια και στη συνέχεια θα ακινητοποιηθεί

απότομα από τη ζώνη ασφαλείας.

• Το γλωσσίδι της ζώνης πρέπει να τοποθετείται μόνο στο κλείστρο που

αντιστοιχεί στο κάθισμα. Διαφορετικά, μειώνεται η προστατευτική

λειτουργία και αυξάνεται ο κίνδυνος τραυματισμού.

Χειρισμός Ασφάλεια Οδήγηση Συντήρηση Αυτοβοήθεια Τεχνικά χαρακτηριστικά


146

Ζώνες ασφαλείας

Ρύθμιση ύψους ζωνών ασφαλείας στα μπροστινά καθίσματα

Με τον ρυθμιστή ύψους μπορείτε να προσαρμόσετε τις μπροστινές

ζώνες ασφαλείας τριών σημείων στο ύψος του ώμου, ανάλογα με το

σώμα σας.

– Για να ρυθμίσετε το ύψος της ζώνης, πιέστε την κρεμάστρα και

ανεβάστε ή κατεβάστε την ⇒ εικ. 147.

– Μετά τη ρύθμιση, βεβαιωθείτε ότι η κρεμάστρα έχει σταθεροποιηθεί

καλά, τραβώντας απότομα τη ζώνη.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

Εικ. 147 Μπροστινό

κάθισμα: Ρύθμιση ύψους

ζώνης ασφαλείας

Ρυθμίστε τη ζώνη με τέτοιο τρόπο, ώστε το διαγώνιο τμήμα της ζώνης να

περνάει πάνω από το μέσο περίπου του ώμου - σε καμιά περίπτωση πάνω

στον λαιμό.

Σημείωση

Στα μπροστινά καθίσματα, το ύψος της ζώνης μπορεί να διορθωθεί και με τη

ρύθμιση του ύψους του καθίσματος*.

Λύσιμο ζωνών ασφαλείας

Εικ. 148 Λύσιμο του

γλωσσιδιού από το κλείστρο

της ζώνης

– Πιέστε το κόκκινο κουμπί στο κλείστρο της ζώνης ⇒ εικ. 148. Ένα

ελατήριο σπρώχνει το γλωσσίδι έξω από τον μηχανισμό του

κλείστρου.

– Οδηγήστε τη ζώνη με το χέρι, διευκολύνοντας την περιτύλιξή της

στον αυτόματο μηχανισμό.

Ένα πλαστικό κουμπί στη ζώνη διατηρεί τη γλώσσα στη σωστή θέση.

Ζώνη ασφαλείας τριών σημείων στη μεσαία θέση του πίσω

καθίσματος

Η ζώνη αυτή χρησιμοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως οι κανονικές ζώνες τριών

σημείων αριστερά και δεξιά (μπροστά και πίσω). Η ζώνη ασφαλείας τριών

σημείων στη μεσαία θέση του πίσω καθίσματος πρέπει να δεθεί πρώτη και με

τέτοιο τρόπο, ώστε το τμήμα λεκάνης να περνά ανάμεσα στο κλείστρο της δεξιάς

ζώνης ασφαλείας τριών σημείων και την πλάτη του καθίσματος, αποφεύγοντας

τη διασταύρωση της δεξιάς και μεσαίας ζώνης.


ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

• Η ζώνη ασφαλείας τριών σημείων στη μεσαία θέση του πίσω

καθίσματος μπορεί να προσφέρει την προστατευτική της λειτουργία με

αξιοπιστία, μόνο εφόσον η πλάτη του πίσω καθίσματος είναι σωστά

ασφαλισμένη ⇒ σελίδα 73.

Σημείωση

Τα αυτοκίνητα της ομάδας N1 δεν διαθέτουν τρίτη ζώνη ασφαλείας στο πίσω

κάθισμα. Στο αυτοκίνητο επιτρέπεται να μεταφέρονται μόνο έως τέσσερα

άτομα.

Προεντατήρες ζωνών

Η ασφάλεια του οδηγού και συνοδηγού που είναι δεμένοι με ζώνη ασφαλείας

αυξάνεται ακόμα περισσότερο με τους προεντατήρες στους μηχανισμούς

περιτύλιξης των μπροστινών ζωνών ασφαλείας τριών σημείων.

Σε περίπτωση μετωπικής σύγκρουσης από συγκεκριμένη σφοδρότητα και άνω, οι

δεμένες ζώνες ασφαλείας τριών σημείων τεντώνονται αυτόματα. Οι

προεντατήρες ενεργοποιούνται και στις ζώνες ασφαλείας που δεν

χρησιμοποιούνται.

Οι προεντατήρες των ζωνών ασφαλείας δεν ενεργοποιούνται σε ελαφρές

μετωπικές, πλάγιες και οπίσθιες συγκρούσεις, σε περίπτωση ανατροπής του

αυτοκινήτου καθώς και σε ατυχήματα κατά τα οποία δεν δημιουργούνται μεγάλες

δυνάμεις από μπροστά.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

• Επεμβάσεις στο σύστημα προέντασης των ζωνών ασφαλείας ή κοντά σ'

αυτό, και η εξαγωγή και τοποθέτηση επιμέρους τμημάτων του στα πλαίσια

επισκευής, επιτρέπεται να γίνονται μόνο από τα συνεργεία αυτοκινήτων.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Συνέχεια

Ζώνες ασφαλείας 147

• Η προστατευτική λειτουργία του συστήματος περιορίζεται σε ένα μόνο

συμβάν. Αν ενεργοποιηθούν οι προεντατήρες, όλο το σύστημα πρέπει να

αντικατασταθεί.

• Αν αποφασίσετε να πουλήσετε το αυτοκίνητο, παραδώστε τις παρούσες

οδηγίες χρήσης στον νέο ιδιοκτήτη.

Σημείωση

• Κατά την ενεργοποίηση των προεντατήρων των ζωνών ασφαλείας

δημιουργείται μια ποσότητα καπνού. Ο καπνός αυτός δεν αποτελεί ένδειξη

φωτιάς στο αυτοκίνητο.

• Κατά τη διάλυση του αυτοκινήτου ή επιμέρους τμημάτων του συστήματος,

πρέπει απαραίτητα να τηρούνται οι σχετικοί κανονισμοί ασφαλείας. Τα συνεργεία

αυτοκινήτων είναι ενημερωμένα για αυτούς τους κανονισμούς και μπορούν να

σας δώσουν περισσότερες πληροφορίες.

• Η διάθεση του αυτοκινήτου και επιμέρους τμημάτων του συστήματος πρέπει

να γίνεται σύμφωνα με τη σχετική εθνική νομοθεσία.

Χειρισμός Ασφάλεια Οδήγηση Συντήρηση Αυτοβοήθεια Τεχνικά χαρακτηριστικά


148

Αερόσακοι

Αερόσακοι

Περιγραφή των αερόσακων

Γενικές σημειώσεις σχετικά με τους αερόσακους

Οι μπροστινοί αερόσακοι, σε συνδυασμό με τις ζώνες ασφαλείας τριών σημείων,

προσφέρουν συμπληρωματική προστασία της περιοχής του κεφαλιού και του

θώρακα του οδηγού και του συνοδηγού σε περίπτωση ισχυρής μετωπικής

σύγκρουσης.

Σε μια πλάγια σύγκρουση, oι πλευρικοί αερόσακοι μειώνουν τον κίνδυνο

τραυματισμού των επιβατών στην πλευρά του σώματος που είναι στραμμένη

προς το σημείο της πρόσκρουσης.

Οι αερόσακοι λειτουργούν μόνο με αναμμένη ανάφλεξη.

Η ετοιμότητα λειτουργίας των αερόσακων ασφαλείας ελέγχεται από ηλεκτρονικό

κύκλωμα. Μετά το άναμμα της ανάφλεξης, η λυχνία ελέγχου των αερόσακων

ανάβει για μερικά δευτερόλεπτα.

Το σύστημα των αερόσακων αποτελείται από τα εξής μέρη (ανάλογα με τον

εξοπλισμό του αυτοκινήτου):

• μια ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου,

• τους μπροστινούς αερόσακους, για τον οδηγό και τον συνοδηγό

⇒ σελίδα 150,

• τους πλευρικούς αερόσακους ⇒ σελίδα 152,

• τους αερόσακους κεφαλής ⇒ σελίδα 154,

• μια λυχνία ελέγχου στον πίνακα οργάνων ⇒ σελίδα 40,

• έναν διακόπτη για την απενεργοποίηση του αερόσακου του συνοδηγού*

⇒ σελίδα 157,

• μια λυχνία ελέγχου για αερόσακο συνοδηγού* στο κέντρο του ταμπλό

⇒ σελίδα 157.

Υπάρχει βλάβη στο σύστημα των αερόσακων όταν:

• η λυχνία ελέγχου δεν ανάβει κατά το άναμμα της ανάφλεξης,

• η λυχνία ελέγχου των αερόσακων δεν σβήνει εντός 3 δευτερολέπτων μετά το

άναμμα της ανάφλεξης,

• η λυχνία ελέγχου σβήνει κατά το άναμμα της ανάφλεξης και στη συνέχεια

ανάβει πάλι,

• η λυχνία ελέγχου ανάβει ή αναβοσβήνει κατά τη διάρκεια της οδήγησης,

• η λυχνία στο κεντρικό τμήμα του ταμπλό που δείχνει την απενεργοποίηση του

αερόσακου του συνοδηγού* αναβοσβήνει.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

• Για να εξασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή προστατευτική λειτουργία των

επιβατών κατά την ενεργοποίηση των αερόσακων, τα μπροστινά

καθίσματα πρέπει να είναι ρυθμισμένα σωστά, ανάλογα με το ανάστημα

των επιβατών ⇒ σελίδα 139, «Σωστή στάση σώματος».

• Αν δεν φοράτε ζώνη ασφαλείας, γέρνετε υπερβολικά προς τα εμπρός ή

δεν κάθεστε σωστά στο κάθισμά σας κατά τη διάρκεια της οδήγησης,

εκθέτετε τον εαυτό σας σε αυξημένο κίνδυνο τραυματισμού σε μια

ενδεχόμενη περίπτωση ατυχήματος.

• Αν υπάρχει βλάβη, το σύστημα πρέπει να ελεγχθεί το συντομότερο

δυνατόν από συνεργείο αυτοκινήτων. Διαφορετικά υπάρχει το ενδεχόμενο,

οι αερόσακοι να μην ενεργοποιηθούν σε περίπτωση ατυχήματος.

• Δεν επιτρέπεται να γίνει καμία τροποποίηση στα διάφορα μέρη των

αερόσακων.

• Μη σκαλίζετε τα διάφορα μέρη των αερόσακων. Οι αερόσακοι μπορεί

κατά λάθος να ενεργοποιηθούν.

• Η προστατευτική λειτουργία των αερόσακων περιορίζεται σε ένα μόνο

συμβάν. Αν ενεργοποιηθούν οι αερόσακοι, το σύστημα πρέπει να

αντικατασταθεί.

• Οι αερόσακοι δεν χρειάζονται συντήρηση σε όλη τη διάρκεια ζωής τους.

• Αν αποφασίσετε να πουλήσετε το αυτοκίνητό σας, παραδώστε στον νέο

ιδιοκτήτη όλα τα βιβλία του αυτοκινήτου. Σ’ αυτά περιλαμβάνονται επίσης


ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Συνέχεια

τα στοιχεία σχετικά με τυχόν απενεργοποίηση του αερόσακου του

συνοδηγού!

• Κατά τη διάλυση του αυτοκινήτου ή επιμέρους τμημάτων των

αερόσακων, πρέπει απαραίτητα να τηρηθούν οι σχετικοί κανονισμοί

ασφαλείας. Τα συνεργεία αυτοκινήτων είναι ενημερωμένα για αυτούς τους

κανονισμούς.

• Η τελική διάθεση του αυτοκινήτου και επιμέρους τμημάτων του

συστήματος των αερόσακων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τη σχετική

εθνική νομοθεσία.

Σε ποιες περιπτώσεις ενεργοποιούνται οι αερόσακοι;

Το σύστημα των αερόσακων είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο, ώστε οι

αερόσακοι του οδηγού και του συνοδηγού* να ενεργοποιηθούν σε περίπτωση

μετωπικής σύγκρουσης.

Σε μια δυνατή πλάγια σύγκρουση, ενεργοποιείται ο πλευρικός αερόσακος* του

μπροστινού καθίσματος και ο αερόσακος κεφαλής* στην πλευρά της σύγκρουσης.

Σε ορισμένες περιπτώσεις ατυχημάτων, μπορεί να ενεργοποιηθούν ταυτόχρονα

τόσο οι μπροστινοί, όσο και οι πλευρικοί αερόσακοι και οι αερόσακοι κεφαλής*.

Οι αερόσακοι δεν ενεργοποιούνται σε ελαφρές μετωπικές, πλάγιες και οπίσθιες

συγκρούσεις ή σε περίπτωση ανατροπής του αυτοκινήτου.

Παράγοντες ενεργοποίησης

Δεν είναι δυνατόν να δοθεί ακριβής περιγραφή των παραγόντων που προκαλούν

την ενεργοποίηση των αερόσακων, επειδή οι συνθήκες διαφέρουν από το ένα

συμβάν στο άλλο. Σημαντικό ρόλο παίζουν για παράδειγμα παράγοντες όπως οι

ιδιότητες του αντικειμένου στο οποίο προσκρούει το αυτοκίνητο (σκληρό,

μαλακό), η γωνία πρόσκρουσης, η ταχύτητα του αυτοκινήτου κ.λπ.

Καθοριστική για την ενεργοποίηση των αερόσακων είναι η επιβράδυνση του

αυτοκινήτου κατά την πρόσκρουση. Η μονάδα ελέγχου αναλύει την εξέλιξη της

πρόσκρουσης και ενεργοποιεί τα αντίστοιχα συστήματα συγκράτησης. Αν η

επιβράδυνση του αυτοκινήτου που μετριέται κατά τη σύγκρουση δεν υπερβαίνει

Αερόσακοι 149

τις τιμές αναφοράς που είναι προγραμματισμένες στη μονάδα ελέγχου, τότε οι

αερόσακοι δεν ενεργοποιούνται, έστω κι αν το αυτοκίνητο υποστεί σοβαρή

παραμόρφωση.

Οι αερόσακοι δεν ενεργοποιούνται στις εξής περιπτώσεις:

• σβηστή ανάφλεξη

• ελαφριά μετωπική σύγκρουση

• ελαφριά πλάγια σύγκρουση

• οπίσθια σύγκρουση

• ανατροπή του αυτοκινήτου

Σημείωση

• Κατά το φούσκωμα των αερόσακων απελευθερώνεται ένα γκριζόλευκο ή

κόκκινο, ακίνδυνο αέριο. Αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό και δεν αποτελεί

ένδειξη φωτιάς στο αυτοκίνητο.

• Σε περίπτωση ατυχήματος, με ενεργοποίηση των αερόσακων:

− ανάβουν οι πλαφονιέρες μέσα στο αυτοκίνητο (εφόσον ο διακόπτης

εσωτερικού φωτισμού βρίσκεται στη θέση ανάμματος με επαφή πόρτας)

− τα φώτα έκτακτης ανάγκης (αλάρμ) ενεργοποιούνται

− όλες οι πόρτες ξεκλειδώνουν.

Χειρισμός Ασφάλεια Οδήγηση Συντήρηση Αυτοβοήθεια Τεχνικά χαρακτηριστικά


150

Αερόσακοι

Μπροστινοί αερόσακοι

Περιγραφή μπροστινών αερόσακων

Οι αερόσακοι δεν αντικαθιστούν τις ζώνες ασφαλείας!

Εικ. 149 Αερόσακος οδηγού

στο τιμόνι

Εικ. 150 Αερόσακος

συνοδηγού στο ταμπλό

Ο μπροστινός αερόσακος του οδηγού είναι ενσωματωμένος στο τιμόνι

⇒ εικ. 149. Ο μπροστινός αερόσακος του συνοδηγού* είναι ενσωματωμένος στο

ταμπλό, πάνω από το ντουλαπάκι του συνοδηγού ⇒ εικ.150. Οι δύο αυτές θέσεις

φέρουν την επιγραφή «AIRBAG».

Οι μπροστινοί αερόσακοι, σε συνδυασμό με τις ζώνες ασφαλείας τριών σημείων,

προσφέρουν συμπληρωματική προστασία της περιοχής του κεφαλιού και του

θώρακα του οδηγού και του συνοδηγού σε περίπτωση ισχυρής μετωπικής

σύγκρουσης ⇒ στο «Σημαντικές σημειώσεις για τους μπροστινούς

αερόσακους» στη σελίδα 151.

Οι αερόσακοι δεν αντικαθιστούν τις ζώνες ασφαλείας, αλλά αποτελούν μέρος του

συνολικού συστήματος παθητικής ασφάλειας του αυτοκινήτου. Έχετε υπόψη ότι

οι αερόσακοι μπορούν να προσφέρουν την καλύτερη προστασία μόνο

εφόσον γίνεται παράλληλα σωστή χρήση των ζωνών ασφαλείας..

Εκτός από την κανονική προστατευτική τους λειτουργία, οι ζώνες ασφαλείας

έχουν επίσης σκοπό να συγκρατήσουν τον οδηγό και τον συνοδηγό στη θέση τους

με τέτοιο τρόπο, ώστε σε μια ενδεχόμενη μετωπική σύγκρουση οι μπροστινοί

αερόσακοι να μπορέσουν να προσφέρουν την καλύτερη δυνατή προστασία.

Γι’ αυτό τον λόγο, να φοράτε πάντα τις ζώνες ασφαλείας – όχι μόνο για να

συμμορφώνεστε με τις νομικές διατάξεις, αλλά κυρίως για τη δική σας ασφάλεια

⇒ σελίδα 142, «Γιατί να φοράμε ζώνες ασφαλείας;».

Προσοχή!

Μετά από ενεργοποίηση του αερόσακου του συνοδηγού, το ταμπλό πρέπει να

αντικατασταθεί.

Λειτουργία μπροστινών αερόσακων

Οι φουσκωμένοι πλευρικοί αερόσακοι μειώνουν τον κίνδυνο

τραυματισμού του πάνω μέρους του σώματος.

Εικ. 151 Φουσκωμένοι

αερόσακοι


Το σύστημα των αερόσακων είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο, ώστε οι

αερόσακοι του οδηγού και του συνοδηγού* να ενεργοποιηθούν σε περίπτωση

μετωπικής σύγκρουσης μεγάλης ισχύος.

Σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί να ενεργοποιηθούν ταυτόχρονα ο μπροστινός

αερόσακος, ο πλευρικός αερόσακος και ο αερόσακος κεφαλής.

Κατά την ενεργοποίηση του συστήματος, οι αερόσακοι γεμίζουν με προωθητικό

αέριο και ξεδιπλώνονται μπροστά από τον οδηγό και τον συνοδηγό ⇒ σελίδα 150,

εικ. 151. Προκειμένου ο αερόσακος να προλάβει να προσφέρει προστασία στην

περίπτωση ατυχήματος, το φούσκωμα του αερόσακου γίνεται σε ένα κλάσμα του

δευτερολέπτου και με μεγάλη ταχύτητα. Καθώς ο οδηγός και ο συνοδηγός

βυθίζονται στους φουσκωμένους αερόσακους, η κίνησή τους αποσβένεται και

μειώνεται η πιθανότητα τραυματισμού του κεφαλιού και του πάνω μέρους του

σώματος.

Χάρη στον ειδικό τρόπο σχεδιασμού του, ο αερόσακος επιτρέπει στη συνέχεια την

ελεγχόμενη διαφυγή του αερίου (ανάλογα με το φορτίο που ασκείται από τον

επιβάτη), ώστε το κεφάλι και το πάνω μέρος του σώματος να συγκρατιούνται κατά

το δυνατό πιο απαλά. Αμέσως μετά το ατύχημα, ο αερόσακος έχει ήδη αδειάσει σε

τέτοιο βαθμό που η ορατότητα προς τα εμπρός είναι πάλι ελεύθερη.

Κατά το φούσκωμα των αερόσακων απελευθερώνεται ένα γκριζόλευκο, ακίνδυνο

αέριο. Αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό και δεν αποτελεί ένδειξη φωτιάς στο

αυτοκίνητο.

Οι δυνάμεις που αναπτύσσονται κατά την ενεργοποίηση των αερόσακων είναι

τόσο μεγάλες που μπορούν να προκληθούν τραυματισμοί, αν το κάθισμα δεν είναι

σωστά ρυθμισμένο ή ο επιβάτης δεν κάθεται σωστά ⇒ στο «Σημαντικές

σημειώσεις για τους μπροστινούς αερόσακους» στη σελίδα 151.

Αερόσακοι 151

Σημαντικές σημειώσεις για τους μπροστινούς αερόσακους

Η σωστή χρήση των αερόσακων μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο

τραυματισμού!

Εικ. 152 Ασφαλής

απόσταση από το τιμόνι

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

• Ποτέ μη μεταφέρετε παιδιά χωρίς προστασία στο μπροστινό κάθισμα

του αυτοκινήτου σας. Αν ο αερόσακος ενεργοποιηθεί σε ένα ατύχημα,

υπάρχει κίνδυνος σοβαρού ή και θανάσιμου τραυματισμού του παιδιού!

• Ο οδηγός και ο συνοδηγός πρέπει να διατηρούν απόσταση τουλάχιστον

25 cm από το τιμόνι και το ταμπλό αντίστοιχα ⇒ εικ.152. Αν δεν τηρείτε

αυτή την ελάχιστη απόσταση, οι αερόσακοι δεν μπορούν να σας

προσφέρουν προστασία - Κίνδυνος θανατηφόρου ατυχήματος! Επίσης, τα

μπροστινά καθίσματα και τα προσκέφαλα πρέπει να είναι προσαρμοσμένα

κατάλληλα στο ανάστημα των επιβατών.

• Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε παιδικό κάθισμα στη θέση του

συνοδηγού, στο οποίο το παιδί κάθεται κατά την αντίθετη φορά της

κίνησης (σε ορισμένες χώρες: κατά τη χρήση καθίσματος στο οποίο το παιδί

κάθεται στραμμένο προς την κανονική φορά της κίνησης), πρέπει

οπωσδήποτε να τεθεί εκτός λειτουργίας ο μπροστινός αερόσακος του

συνοδηγού ⇒ σελίδα 156, «Απενεργοποίηση αερόσακων». Διαφορετικά,

το παιδί μπορεί να τραυματιστεί σοβαρά ή και θανάσιμα κατά την

ενεργοποίηση του αερόσακου. Σε ορισμένες χώρες, η εθνική νομοθεσία

επιβάλλει και τη θέση εκτός λειτουργίας του πλευρικού αερόσακου και του

Χειρισμός Ασφάλεια Οδήγηση Συντήρηση Αυτοβοήθεια Τεχνικά χαρακτηριστικά


152

Αερόσακοι

ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Συνέχεια

αερόσακου κεφαλής στην πλευρά του συνοδηγού. Για τη μεταφορά

παιδιών στο κάθισμα του συνοδηγού, τηρείτε τις νομικές διατάξεις της

χώρας σας σχετικά με τη χρήση παιδικών καθισμάτων.

• Ανάμεσα στους μπροστινούς επιβάτες και το πεδίο δράσης του

αερόσακου δεν επιτρέπεται να βρίσκονται άλλα άτομα, ζώα ή αντικείμενα.

• Το τιμόνι και η επιφάνεια της μονάδας του αερόσακου στο ταμπλό

μπροστά από τον συνοδηγό δεν επιτρέπεται να καλυφθούν με αυτοκόλλητα

ή να επενδυθούν με άλλο τρόπο. Τα μέρη αυτά επιτρέπεται να καθαρίζονται

μόνο με στεγνό ή καλά στυμμένο πανί. Πάνω στα καλύμματα των μονάδων

των αερόσακων ή κοντά σ’ αυτά δεν επιτρέπεται να στερεώνετε πρόσθετα

εξαρτήματα, όπως στηρίγματα για ποτήρια, βάσεις για τηλέφωνα κ.λπ.

• Δεν επιτρέπεται να γίνει καμία τροποποίηση στα διάφορα μέρη των

αερόσακων. Οποιεσδήποτε επεμβάσεις στο σύστημα των αερόσακων,

καθώς και η τοποθέτηση και αφαίρεση επιμέρους τμημάτων του στα

πλαίσια εργασιών επισκευής (π.χ. εξαγωγή του τιμονιού), επιτρέπεται να

γίνονται μόνο από τα συνεργεία αυτοκινήτων.

• Μην κάνετε ποτέ αλλαγές στον μπροστινό προφυλακτήρα ή στο

αμάξωμα του αυτοκινήτου.

• Μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω στο ταμπλό μπροστά από τη θέση

του συνοδηγού.

Πλευρικοί αερόσακοι*

Περιγραφή πλευρικών αερόσακων

Ο πλευρικός αερόσακος αυξάνει την προστασία των επιβατών σε

περίπτωση πλάγιας σύγκρουσης.

Εικ. 153 Κάθισμα οδηγού:

Θέση του αερόσακου

Οι πλευρικοί αερόσακοι είναι ενσωματωμένοι στην επένδυση της πλάτης των

μπροστινών καθισμάτων και φέρουν την επιγραφή «AIRBAG» ⇒ εικ. 153 στην

κεντρική περιοχή.

Οι πλευρικοί αερόσακοι συμπληρώνουν τις ζώνες ασφαλείας τριών σημείων,

προσφέροντας πρόσθετη προστασία του πάνω μέρους του σώματος (θώρακα,

κοιλιάς και λεκάνης) των επιβατών σε περίπτωση ισχυρής πλάγιας σύγκρουσης

⇒ στο «Σημαντικές σημειώσεις για τους πλευρικούς αερόσακους» στη

σελίδα 153.

Εκτός από την κανονική προστατευτική τους λειτουργία, οι ζώνες ασφαλείας

έχουν επίσης σκοπό να συγκρατήσουν τον οδηγό και τον συνοδηγό στη θέση τους

με τέτοιο τρόπο, ώστε σε μια ενδεχόμενη πλάγια σύγκρουση οι πλευρικοί

αερόσακοι να μπορέσουν να προσφέρουν την καλύτερη δυνατή προστασία.

Γι’ αυτό τον λόγο, να φοράτε πάντα τις ζώνες ασφαλείας – όχι μόνο για να

συμμορφώνεστε με τις νομικές διατάξεις, αλλά κυρίως για τη δική σας ασφάλεια

⇒ σελίδα 142, «Γιατί να φοράμε ζώνες ασφαλείας;».


Λειτουργία πλευρικών αερόσακων

Οι φουσκωμένοι πλευρικοί αερόσακοι μειώνουν τον κίνδυνο

τραυματισμού του πάνω μέρους του σώματος.

Εικ. 154 Ενεργοποιημένος

πλευρικός αερόσακος

Σε μια δυνατή πλάγια σύγκρουση, ενεργοποιείται ο πλευρικός αερόσακος του

μπροστινού καθίσματος και ο αερόσακος κεφαλής στην πλευρά της σύγκρουσης

⇒ εικ.154.

Σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί να ενεργοποιηθούν ταυτόχρονα ο μπροστινός

αερόσακος, ο πλευρικός αερόσακος και ο αερόσακος κεφαλής.

Κατά την ενεργοποίηση του συστήματος, ο αερόσακος γεμίζει με προωθητικό

αέριο. Προκειμένου ο αερόσακος να προλάβει να προσφέρει προστασία στην

περίπτωση ατυχήματος, το φούσκωμα του αερόσακου γίνεται σε ένα κλάσμα του

δευτερολέπτου και με μεγάλη ταχύτητα.

Κατά το φούσκωμα των αερόσακων απελευθερώνεται ένα γκριζόλευκο, ακίνδυνο

αέριο. Αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό και δεν αποτελεί ένδειξη φωτιάς στο

αυτοκίνητο.

Καθώς οι επιβάτες βυθίζονται στους φουσκωμένους αερόσακους, το φορτίο που

ασκείται πάνω τους αποσβένεται και μειώνεται η πιθανότητα τραυματισμού όλου

του πάνω μέρους του σώματος (θώρακα, κοιλιάς, λεκάνης) στην πλευρά που είναι

στραμμένη προς την πόρτα.

Αερόσακοι 153

Σημαντικές σημειώσεις για τους πλευρικούς αερόσακους

Η σωστή χρήση των αερόσακων μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο

τραυματισμού!

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

• Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε παιδικό κάθισμα στη θέση του

συνοδηγού, στο οποίο το παιδί κάθεται κατά την αντίθετη φορά της

κίνησης (σε ορισμένες χώρες: κατά τη χρήση καθίσματος στο οποίο το παιδί

κάθεται στραμμένο προς την κανονική φορά της κίνησης), πρέπει

οπωσδήποτε να τεθεί εκτός λειτουργίας ο μπροστινός αερόσακος του

συνοδηγού ⇒ σελίδα 156, «Απενεργοποίηση αερόσακων». Διαφορετικά,

το παιδί μπορεί να τραυματιστεί σοβαρά ή και θανάσιμα κατά την

ενεργοποίηση του αερόσακου. Σε ορισμένες χώρες, η εθνική νομοθεσία

επιβάλλει και τη θέση εκτός λειτουργίας του πλευρικού αερόσακου του

συνοδηγού. Για τη μεταφορά παιδιών στο κάθισμα του συνοδηγού, τηρείτε

τις νομικές διατάξεις της χώρας σας σχετικά με τη χρήση παιδικών

καθισμάτων.

• Το κεφάλι σας δεν επιτρέπεται ποτέ να βρίσκεται μέσα στο πεδίο δράσης

του πλευρικού αερόσακου. Διαφορετικά, μπορεί να τραυματιστείτε σοβαρά

σε περίπτωση ατυχήματος. Αυτό ισχύει ειδικά για παιδιά που μεταφέρονται

χωρίς τη χρήση κατάλληλου παιδικού καθίσματος ⇒ σελίδα 161,

«Ασφάλεια παιδιών και πλευρικός αερόσακος*».

• Αν τα παιδιά δεν κάθονται σωστά κατά τη διάρκεια της οδήγησης, θα

είναι εκτεθειμένα σε αυξημένο κίνδυνο τραυματισμού στην περίπτωση

ατυχήματος, με πιθανότητα σοβαρού τραυματισμού ⇒ σελίδα 159, «Όλα

όσα πρέπει να ξέρετε όταν μεταφέρετε παιδιά».

• Ανάμεσα στους επιβάτες και το πεδίο δράσης του αερόσακου δεν

επιτρέπεται να βρίσκονται άλλα άτομα, ζώα ή αντικείμενα. Δεν επιτρέπεται

να στερεώνονται εξαρτήματα, όπως π.χ. βάσεις για ποτήρια, στις πόρτες

του αυτοκινήτου.

• Χρησιμοποιείτε τους γάντζους ενδυμάτων μόνο για ελαφριά ρούχα.

Φροντίζετε να μην υπάρχουν βαριά ή κοφτερά αντικείμενα μέσα στις τσέπες

των ενδυμάτων.

Χειρισμός Ασφάλεια Οδήγηση Συντήρηση Αυτοβοήθεια Τεχνικά χαρακτηριστικά


154

Αερόσακοι

ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Συνέχεια

• Δεν επιτρέπεται να ασκούνται μεγάλες δυνάμεις στις πλάτες των

καθισμάτων (π.χ. από δυνατά χτυπήματα, κλοτσιές κ.λπ.), γιατί μπορεί να

προκληθεί ζημιά στο σύστημα. Σε τέτοια περίπτωση, οι πλευρικοί

αερόσακοι δεν θα ενεργοποιηθούν!

• Σε καμία περίπτωση, τα καθίσματα του οδηγού και του συνοδηγού δεν

επιτρέπεται να επενδύονται με καλύμματα ή ψάθες που δεν έχουν εγκριθεί

ρητά από τον Skoda Auto. Επειδή ο πλευρικός αερόσακος ξεδιπλώνεται από

την πλάτη του καθίσματος, η χρήση καλυμμάτων ή άλλων επενδύσεων θα

μείωνε σημαντικά την προστατευτική λειτουργία των πλευρικών

αερόσακων.

• Τυχόν ζημιές στην αρχική επένδυση των καθισμάτων κοντά στη μονάδα

του πλευρικού αερόσακου πρέπει να επισκευάζονται το ταχύτερο δυνατόν

από συνεργείο αυτοκινήτων.

• Οι μονάδες των αερόσακων στα μπροστινά καθίσματα δεν επιτρέπεται

να εμφανίζουν ζημιές, ραγίσματα ή βαθιές εκδορές. Δεν επιτρέπεται η

παραβίαση της μονάδας.

• Επεμβάσεις στους πλευρικούς αερόσακους καθώς και η αφαίρεση και

τοποθέτηση επιμέρους τμημάτων του στα πλαίσια εργασιών επισκευής

(π.χ. εξαγωγή καθισμάτων), επιτρέπεται να γίνονται μόνο από τα συνεργεία

αυτοκινήτων.

Αερόσακοι κεφαλής*

Περιγραφή αερόσακων κεφαλής

Ο αερόσακος κεφαλής, σε συνδυασμό με τον πλευρικό αερόσακο,

αυξάνει την προστασία των επιβατών σε πλάγιες συγκρούσεις.

Εικ. 155 Σημείο

ενσωμάτωσης αερόσακου

κεφαλής

Οι αερόσακοι κεφαλής βρίσκονται πάνω από τις πόρτες στις δύο πλευρές του

αυτοκινήτου ⇒ εικ. 155. Οι θέσεις ενσωμάτωσης των αερόσακων κεφαλής

φέρουν την επιγραφή «AIRBAG».

Οι αερόσακοι κεφαλής, σε συνδυασμό με τις ζώνες ασφαλείας τριών σημείων και

τους πλευρικούς αερόσακους, προσφέρουν συμπληρωματική προστασία στην

περιοχή του κεφαλιού και του λαιμού των επιβατών σε περίπτωση ισχυρής

πλάγιας σύγκρουσης ⇒ στο «Σημαντικές σημειώσεις για τους αερόσακους

κεφαλής» στη σελίδα 155.

Εκτός από την κανονική προστατευτική τους λειτουργία, οι ζώνες ασφαλείας

έχουν επίσης σκοπό να συγκρατήσουν τον οδηγό και τους συνεπιβάτες στη θέση

τους με τέτοιο τρόπο, ώστε σε μια ενδεχόμενη πλάγια σύγκρουση ο αερόσακος

κεφαλής να μπορέσει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή προστασία.

Γι’ αυτό τον λόγο, να φοράτε πάντα τις ζώνες ασφαλείας – όχι μόνο για να

συμμορφώνεστε με τις νομικές διατάξεις, αλλά κυρίως για λόγους ασφαλείας

⇒ σελίδα 142.


Μαζί με διάφορα άλλα κατασκευαστικά στοιχεία (π.χ. εγκάρσιες ενισχυτικές

ράβδοι στις πόρτες, ανθεκτική δομή του αυτοκινήτου), οι αερόσακοι κεφαλής

αποτελούν το επόμενο λογικό βήμα στην ανάπτυξη των μέτρων προστασίας των

επιβατών σε πλάγιες συγκρούσεις.

Λειτουργία αερόσακων κεφαλής

Οι φουσκωμένοι αερόσακοι μειώνουν τον κίνδυνο τραυματισμού

του κεφαλιού και του λαιμού σε πλάγιες συγκρούσεις.

Εικ. 156 Φουσκωμένος

αερόσακος κεφαλής

Σε μια πλάγια σύγκρουση, ενεργοποιείται ο αερόσακος κεφαλής που βρίσκεται

προς την πλευρά της πρόσκρουσης, μαζί με τον αντίστοιχο πλευρικό αερόσακο

⇒ εικ.156.

Κατά την ενεργοποίηση του συστήματος, οι αερόσακοι γεμίζουν με ένα αέριο

καλύπτοντας όλη την επιφάνεια του πλευρικού τζαμιού, συμπεριλαμβανομένης

και της κολόνας της πόρτας ⇒ εικ.156.

Επομένως, ο αερόσακος κεφαλής προστατεύει τόσο τον μπροστινό, όσο και τον

πίσω επιβάτη που κάθεται στην πλευρά της πρόσκρουσης. Ο φουσκωμένος

αερόσακος κεφαλής προλαμβάνει το χτύπημα του κεφαλιού πάνω στα εσωτερικά

μέρη του αυτοκινήτου ή σε αντικείμενα έξω από αυτό. Με τη μείωση των

δυνάμεων που ασκούνται στο κεφάλι και τον περιορισμό των κινήσεών του,

μειώνονται και οι δυνάμεις που δρουν στον λαιμό. Σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί

να ενεργοποιηθούν ταυτόχρονα ο μπροστινός αερόσακος, ο πλευρικός

αερόσακος και ο αερόσακος κεφαλής.

Αερόσακοι 155

Προκειμένου ο αερόσακος να προλάβει να προσφέρει προστασία στην

περίπτωση ατυχήματος, το φούσκωμα του αερόσακου γίνεται σε ένα κλάσμα του

δευτερολέπτου και με μεγάλη ταχύτητα. Κατά το φούσκωμα των αερόσακων

απελευθερώνεται ένα γκριζόλευκο, ακίνδυνο αέριο. Αυτό είναι απολύτως

φυσιολογικό και δεν αποτελεί ένδειξη φωτιάς στο αυτοκίνητο.

Σημαντικές σημειώσεις για τους αερόσακους κεφαλής

Η σωστή χρήση των αερόσακων μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο

τραυματισμού!

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

• Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε παιδικό κάθισμα στη θέση του

συνοδηγού, στο οποίο το παιδί κάθεται κατά την αντίθετη φορά της

κίνησης (σε ορισμένες χώρες: κατά τη χρήση καθίσματος στο οποίο το παιδί

κάθεται στραμμένο προς την κανονική φορά της κίνησης), πρέπει

οπωσδήποτε να τεθεί εκτός λειτουργίας ο μπροστινός αερόσακος του

συνοδηγού ⇒ σελίδα 156. Διαφορετικά, το παιδί μπορεί να τραυματιστεί

σοβαρά ή και θανάσιμα κατά την ενεργοποίηση του αερόσακου. Σε

ορισμένες χώρες, η εθνική νομοθεσία επιβάλλει και τη θέση εκτός

λειτουργίας του πλευρικού αερόσακου και του αερόσακου κεφαλής στην

πλευρά του συνοδηγού. Για τη μεταφορά παιδιών στο κάθισμα του

συνοδηγού, τηρείτε τις νομικές διατάξεις της χώρας σας σχετικά με τη

χρήση παιδικών καθισμάτων.

• Στο πεδίο δράσης του αερόσακου κεφαλής δεν επιτρέπεται να

υπάρχουν αντικείμενα που θα μπορούσαν να παρεμποδίσουν το ομαλό

ξεδίπλωμα του αερόσακου.

• Χρησιμοποιείτε τους γάντζους ενδυμάτων μόνο για ελαφριά ρούχα.

Φροντίζετε να μην υπάρχουν βαριά ή κοφτερά αντικείμενα μέσα στις τσέπες

των ενδυμάτων. Εκτός αυτού, τα ρούχα δεν επιτρέπεται να στηρίζονται σε

κρεμάστρες.

• Ανάμεσα στους επιβάτες και το πεδίο δράσης του αερόσακου κεφαλής

δεν επιτρέπεται να βρίσκονται άλλα άτομα (π.χ. παιδιά) ή ζώα. Επίσης, οι

επιβάτες δεν επιτρέπεται να βγάζουν το κεφάλι ή τα χέρια έξω από το

παράθυρο κατά τη διάρκεια της οδήγησης.

Χειρισμός Ασφάλεια Οδήγηση Συντήρηση Αυτοβοήθεια Τεχνικά χαρακτηριστικά


156

Αερόσακοι

ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Συνέχεια

• Τα σκίαστρα δεν επιτρέπεται να στρέφονται προς τα παράθυρα και μέσα

στην περιοχή ενεργοποίησης των αερόσακων κεφαλής, αν έχουν στερεωθεί

σ’ αυτά αντικείμενα όπως στυλό κ.λπ. Σε περίπτωση ενεργοποίησης του

αερόσακου, θα μπορούσε να προκληθεί τραυματισμός των επιβατών.

• Σε περίπτωση ενεργοποίησης του συστήματος των αερόσακων, η

ύπαρξη μη προβλεπόμενων από τον κατασκευαστή εξαρτημάτων στην

περιοχή του αερόσακου κεφαλής μπορεί να μειώσει σημαντικά την

προστατευτική λειτουργία του αερόσακου αυτού. Κατά το ξεδίπλωμα του

αερόσακου, κομμάτια από τέτοιου είδους εξαρτήματα θα μπορούσαν να

εκτιναχτούν στο εσωτερικό του αυτοκινήτου και να τραυματίσουν τους

επιβάτες ⇒ σελίδα 222.

• Επεμβάσεις στους αερόσακους κεφαλής καθώς και η τοποθέτηση και

αφαίρεση επιμέρους τμημάτων του συστήματος στα πλαίσια εργασιών

επισκευής (π.χ. εξαγωγή της επένδυσης της οροφής), επιτρέπεται να

γίνονται μόνο από τα συνεργεία αυτοκινήτων.

Απενεργοποίηση αερόσακων

Απενεργοποίηση αερόσακων

Αερόσακοι που έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας, πρέπει το

συντομότερο δυνατόν να τεθούν ξανά σε λειτουργία, ώστε να

συνεχίσουν να προσφέρουν την προστατευτική τους λειτουργία.

Στο αυτοκίνητό σας, υπάρχει η δυνατότητα να τεθούν εκτός λειτουργίας ένας ή

περισσότεροι από τους μπροστινούς ή πλευρικούς αερόσακους* ή τους

αερόσακους κεφαλής*.

Αναθέστε τη θέση εκτός λειτουργίας των αερόσακων σε ένα συνεργείο

αυτοκινήτων.

Στα αυτοκίνητα που είναι εφοδιασμένα με διακόπτη για τη θέση εκτός λειτουργίας

των αερόσακων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον διακόπτη αυτό για να θέσετε

εκτός λειτουργίας τον μπροστινό και τον πλευρικό αερόσακο του συνοδηγού

⇒ σελίδα 157.

Θέση εκτός λειτουργίας των αερόσακων προβλέπεται μόνο σε ορισμένες

περιπτώσεις, π.χ.:

• Όταν κατ’ εξαίρεση πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα παιδικό κάθισμα στη θέση

του συνοδηγού στο οποίο το παιδί είναι στραμμένο προς το πίσω μέρος του

αυτοκινήτου (σε ορισμένες χώρες, βάσει διαφορετικής νομοθεσίας, στραμμένο

προς τα εμπρός) ⇒ σελίδα 159, «Σημαντικές σημειώσεις για την ασφαλή χρήση

παιδικών καθισμάτων»

• Όταν, παρά τη σωστή ρύθμιση του καθίσματος του οδηγού, δεν είναι δυνατόν

να διατηρήσετε απόσταση τουλάχιστον 25 εκ. ανάμεσα στο κέντρο του τιμονιού

και το στέρνο.

• Όταν, λόγω σωματικών ιδιαιτεροτήτων, επιβάλλονται ειδικές μετατροπές στην

περιοχή του τιμονιού.

• Όταν αλλάζετε τα καθίσματα του αυτοκινήτου (π.χ. με ορθοπεδικά καθίσματα

χωρίς πλευρικούς αερόσακους).

Επιτήρηση του συστήματος των αερόσακων

Η ετοιμότητα λειτουργίας των αερόσακων ελέγχεται ηλεκτρονικά, ακόμα κι αν

κάποιος από τους αερόσακους έχει τεθεί εκτός λειτουργίας.

Αν ο αερόσακος έχει τεθεί εκτός λειτουργίας με διαγνωστική συσκευή:

• Μετά το άναμμα της ανάφλεξης, η λυχνία ελέγχου των αερόσακων στον

πίνακα οργάνων ανάβει για περίπου 3 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια

αναβοσβήνει για περίπου 12 δευτερόλεπτα.

Αν ο αερόσακος έχει τεθεί εκτός λειτουργίας με τον διακόπτη* στο πλάι του

ταμπλό:

• Μετά το άναμμα της ανάφλεξης, η λυχνία ελέγχου ανάβει για περίπου 3

δευτερόλεπτα.

• Όταν οι αερόσακοι έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας, το γεγονός αυτό

επισημαίνεται με τη λυχνία ελέγχου στο κέντρο του ταμπλό ⇒ σελίδα 157,

εικ. 158.

Σημείωση

Σε ένα συνεργείο αυτοκινήτων μπορείτε να μάθετε, αν και ποιοι αερόσακοι του

αυτοκινήτου σας πρέπει να απενεργοποιούνται σύμφωνα με την εθνική

νομοθεσία της χώρας σας.


Διακόπτης απενεργοποίησης για τον αερόσακο του συνοδηγού*

Ο μπροστινός και ο πλευρικός αερόσακος του συνοδηγού (αν το

αυτοκίνητό σας διαθέτει πλευρικούς αερόσακους) μπορούν να τεθούν

εκτός λειτουργίας με έναν διακόπτη.

Θέση εκτός λειτουργίας των αερόσακων

– Σβήστε την ανάφλεξη.

Εικ. 157 Διακόπτης

απενεργοποίησης για τον

αερόσακο του συνοδηγού