Revija26!, jesen 2010 - Ej!KArtica

ejkartica.si

Revija26!, jesen 2010 - Ej!KArtica

evija za mlade! * 3/10 * jesen 2010

paaartiii-cipacija!

aktivne ideje, wwoofing

& bio raznovrstnost

Klikni na

interaktivne

povezave!


Osnovna Ej!KArtica - zakaj že?

Ej!KArtica - za vse,

ki še niste preskočili

magičnih 30!

26 = 30!

Nimaš še 30 let, si pa že malenkost čez 26?

Potem imamo dobro novico zate: od sedaj naprej

si lahko tudi po 26. letu privoščiš vse ugodnosti,

ki jih nudi osnovna Ej!KArtica*

vse do 30. leta!

* 100.000 popustov v 41 državah po Evropi (tudi v Sloveniji**):

Prevoz & Potovanja * Prenočišča & Restavracije *

Kultura & Zabava * Šport & Rekreacija *

Trgovina & Storitve * Dodatno izobraževanje & Tečaji

Pozor: osnovna Ej!KArtica NE VKLJUČ UJE popusta na vlake po Sloveniji!

* brezplačna rezervacija prenočišč Hostelworld!

* mednarodni projekti, natečaji in aktivnosti za mlade

* informacije o dogodkih, zabavi in bolj `resnih' zadevah

Na www.EJKArtica.si najdeš najbolj svežo zbirko vseh aktivnosti in ugodnosti programa

Ej!KArtica v Sloveniji, seznam prodajnih mest in cel kup koristnih in zanimivih informacij.

Spletna stran www.europeanyouthcard.org pa ti bo v veliko pomoč pri načrtovanju

"budget" potovanja po Evropi - potrebuješ samo še zemljevid ...

www.EJKArtica.si

*Pozor: partnerska SŽ-Ej!KArtica je še vedno na voljo samo do 26. leta!

**Povišanje starostne meje pomeni tudi spremembe v popustih. Najbolj svež seznam si poglej na www.EJKArtica.si.

*

NOVO!

do 30. leta!


evija za mlade! * 3/10 * jesen 2010

kazalo

Ej!KArtica novice

Ej!KArtica projekti

Ej!KArtica popusti

Ej!KArtica natečaji

na tirih

James Cook na Dunaju

eko

kam so vse različne vrste šle?

kult


W

intro

HEJ!

Jesen: lov za gobami, veselje jesenskih izpitnih

rokov, vrnitev dolgih rokavov... in še: tretja

letošnja spletna številka revije 26!, namenjena

vsem mladim do 30. leta. Tudi tokrat ponuja

slastne zanimivosti, tako da kar miško v roke in

podrobno razišči revijo (preveri tudi interaktivne

povezave pod slikami in pod poudarjenimi

besedami, kjer lahko dobiš več informacij o

določeni temi).

A JE TO ZA VERJET?

OSNOVNA Ej!KArtica DO 30 lET!

Dolgo se je govorilo, namigovalo in šepetalo. In

to pomlad se je res zgodilo. Čisto res, osnovna

Ej!KArtica ne spada več samo v žepe tistih pod

26. letom, zdaj ti je na voljo do 30. leta!

Lani se je 41 držav, ki izvajajo program

Evropskih mladinskih kartic (do sedaj poznanih

kot EURO


Novice * Projekti * Nateèaji * Popusti

AlI VEŠ, DA:

* je osnovna Ej!KArtica na voljo do 30. leta?

* lahko s svojo kartico koristiš popuste po

vsej Sloveniji (www.EJKArtica.si)?

* je tvoja kartica še kako uporabna tudi v

tujini (www.europeanyouthcard.org)?

* redno skrbimo za nove super popuste?

DRUGE NOVOSTI

Pingvini, žirafe in drugi eksotični domači

ljubljenčki so se sicer trudili razširiti novice,

ampak če je kdo kljub temu slučajno preslišal:

NOVO ImE * Ej!KArtica

Ej!KArtica – evropska kartica za mlade je novo

ime kartic EURO


Paaartiii

cipacija

poglobljena tema

6

hokus-fokus | jesen 10

Paaartiii-ci-pa-ci-ja mladih – ne, ne gre za aktivno

udeležbo na partijih niti za poslušanje radia Partis.

Participacija je še ena zveneča tuja beseda, ki se pogosto

pojavlja v kontekstu, kaj bi mladi morali početi: za svoje

dobro, za dobro družbe in njene prihodnosti, za dobro

vseh. Huh, reševanje globalnih problemov ... to je bolj

naloga za supermana! Povprečen mlad človek ima še

svojih težav preveč: kar 87 odstotkov mladih med 15 in

24 let živi v državah v razvoju, zaradi gospodarske krize

mladi po vsem svetu izgubljajo delovna mesta ali se

borijo za kakršno koli zaposlitev, medtem pa se je njihov

dostop do izobraževanja omejil. Kako naj torej mislimo še

na “aktivno participacijo v lokalnem in globalnem okolju”

in sodelovanje pri “odločanju o družbeno pomembnih

vprašanjih”, kot so odpravljanje revščine, preprečevanje

netolerance do drugačnih, spopadanje s podnebnimi

spremembami …?

V bistvu pa ni potrebno veliko – malo zagnanosti, ena ideja

in veliko volje. Lahko na primer zbereš prijatelje in skupaj

organizirate preproste ekodelavnice, lahko se pridružiš

lokalnemu mladinskemu svetu, sprožiš razprave glede

prenove igrišča v svoji okolici, pomagaš kakšni neprofitni

organizaciji ali se udeležiš prostovoljnega tabora …

Nekaj o teh in drugih idejah lahko prebereš na naslednjih

straneh. In če bi vsak naredil samo en tak majhen korak, bi

bil svet veliko lepši … *

foto: kandyjaxx (Flickr)


tekst & foto: mateja Pačnik, Neformalna skupina mavrica

VSAKA VREÈKA

šteje

DANES SO PlASTIČNE VREČKE SImBOl POTROŠNIŠTVA.

RAZmIŠlJAmO PRIBlIžNO TAKO: `PA SAJ SEm VZEl

SAmO ENO VREČKO.' PA ŠE ENO IN ENO. V PlASTIČNIH

VREČKAH SE DUŠImO, SAmO SlOVENcI JIH lETNO

PORABImO OD 300 DO 600 mIlIJONOV.

Neformalni skupini Mavrica je

bilo dovolj tarnanja, da se ne

da nič storiti, da vrečke ne bi

več ogrožale narave in živali.

»Ustvari si svojo.« (Vrečko,

namreč.) Tak je bil naslov

projekta skupine, v kateri smo

se zbrali posamezniki, ki nam ni

vseeno, kaj se dogaja z našim

planetom.

OD IDEJE DO fINANc

Najboljše ideje so spontane.

Tako je bilo tudi z našo, ki se

je rodila ob klepetu ob kavi.

»Naredimo nekaj ekološkega,«

tako je zvenel prvi, še neotipljiv

predlog. »Kaj, če to povežemo

z likovnim ustvarjanjem?«

In res. Odločili smo se za

poslikavo ekoloških vrečk iz

blaga. Seveda pa dobra ideja

ni bila dovolj, potrebovali

smo finančna sredstva. S

pomočjo finančnih sredstev

Evropske komisije (program

Mladi v akciji) smo v pol leta

izvedli več kot 120 ustvarjalnih

delavnic, na katerih so si lahko

udeleženci ustvarili unikatno

vrečko iz blaga. Delavnice smo

izvedli na osnovnih in srednjih

šolah, v vrtcih, knjižnicah in

nakupovalnih središčih. Vrečke

iz blaga, ki so jih lahko polepšali

z različnimi tehnikami, kot

so sitotisk, šivanje, risanje s

flomastri, konturami in akrilnimi

barvami, naj bi udeležence čim

večkrat spremljale po nakupih.

TREBA SE JE SAmO

ZORGANIZIRATI

Da je vse šlo kot po maslu, smo

imeli pripravljalna konca tedna,

vmes pa veliko sestankovanja.

Pomoč pri tem nam je nudilo

Društvo Center za pomoč

mladim, saj je bilo veliko članov

Mavrice tudi prostovoljcev

društva. Projekt je zahteval

dobro organizacijo in veliko

dogovarjanja, kar nam je s

skupnimi močmi uspelo. Čisto

na koncu je na nas čakala še

gora papirjev, skozi katero se

je bilo treba prebiti (evalvacija

projekta, urejanje seznamov in

računov). Manj prijeten del, a

vsekakor nujen, saj bi drugače

morali vrniti finančna sredstva.

USTVARI SVOJ ... PROJEKT

Večina ljudi misli, da so

nemočni, vendar to ni res.

To smo dokazali s projektom

Ustvari si svojo, saj so si v

času projekta udeleženci na

delavnicah poslikali 4000 vrečk,

1000 pa smo jih razdelili na

delavnicah v nakupovalnih

centrih. Ljudi smo ozavestili o

škodljivosti plastičnih vrečk in

njihovem pravilnem odlaganju

tudi s pomočjo mavričnih

knjižnih kazalk, ki smo jih dali

natisniti ob koncu projekta. Vsi

lahko pripomoremo k manjšemu

plastičnemu onesnaževanju. In

vsaka vrečka, ki jo prihranimo

z uporabo vrečke iz blaga ali

pletene košare, šteje.

Ne veš, kako začeti? Priročnik

Dajmo mladim zagon bo

zagotovo v pomoč vsem tistim,

ki imajo dobro idejo, pa ne

vedo, kako jo uresničiti. *

hokus-fokus | jesen 10 7


skoèi & ujemi priložnost!

Bi rad povedal občinskim veljakom, da mladi

v tvojem kraju potrebujete prostor, kjer bi se

družili? Če so ti misli kadar koli ušle na tovrstna

vprašanja, beri dalje.

PRIlOžNOSTI V mlADINSKIH

ORGANIZAcIJAH...

V slovenskem prostoru so že desetletja prisotne

najrazličnejše mladinske organizacije (društva,

zveze, zavodi ipd.) in mladinski centri, ki za

slovensko mladino predstavljajo izvrstno

priložnost za preživljanje prostega časa, za

sodelovanje pri oblikovanju programov za mlade,

za izvenšolsko učenje in nabiranje izkušenj,

za spoznavanje novih ljudi, skratka za aktivno

sodelovanje v družbenem življenju tvoje lokalne

skupnosti. Mladinske organizacije so lahko

ustanovljene zaradi veliko razlogov in tematik,

vse skupaj pa zate predstavljajo možnost za

uresničitev kakšne od tvojih želja ali pot do

zastavljenih ciljev.

...IN V lOKAlNIH mlADINSKIH SVETIH

Če v tvojem kraju obstaja še lokalni mladinski

svet, pa še toliko bolje. Mladinski sveti so

krovne organizacije vsem lokalnim mladinskim

organizacijam in tam ti lahko najbolje predstavijo,

kakšne možnosti za vključevanje v lokalno

okolje imaš. Pridružiš se lahko študentskemu

klubu, mladinski sekciji jamarjev, filmarskemu ali

fotografskemu društvu itd. Če v tvojem kraju še

ne obstaja organizacija, ki bi pokrivala tematike,

ki te zanimajo, pa lahko še z dvema prijateljema

ustanoviš društvo. Z dobro idejo, nekaj dela

in ljudmi okoli sebe lahko resnično

8

SI ZA AKcIJO? SE TI JE ZDElO KUl VIDETI SVOJEGA SOŠOlcA,

KI SE NA KONcERTU V ZAODRJU POGOVARJA Z GlASBENImI

ZVEZDAmI, AlI PA ZNANKO NA lOKAlNI TElEVIZIJI, KAKO

SE Z NOVINARKO POGOVARJA O ZABAVI lETA, KI JO POmAGA

ORGANIZIRATI? TE mIKA PRIDRUžITI SE SKUPINI mlADIH, KI V

SVOJEm PROSTEm ČASU NAREDIJO KAJ DOBREGA ZA OKOlJE?

hokus-fokus | jesen 10

spremeniš okolje, v katerem živiš. Pa naj še kdo

pravi, da smo premladi!

POIŠČI SVOJO ORGANIZAcIJO

Mladinski svet Ajdovščina vodi projekt Mladi

odpiramo prostor, skozi katerega zbirajo kontakte

vseh mladinskih organizacij v PIMO – Poslovni

imenik mladinskih organizacij. Dostopen je na

spletni strani projekta. Poišči svoj kraj in najdi

svojo bodočo mladinsko organizacijo tukaj!

Če si želiš izvedeti še več, piši na info@mss.si

ali pa klikni na www.mss.si. Poslanstvo

Mladinskega sveta Slovenije so mladi, za vse

željne novih izkušenj pa imamo odgovor –

mladinske organizacije. Kakšno novo priložnost

pa najdeš tudi na www.mlad.si. Priložnosti je

nešteto, kažipot pa je tale članek. *

tekst: Sara Draškovic, '

mladinski svet Slovenije, foto: laura mary (flickr)


tekst & foto: Andreja Svete, Slovenska filantropija

potuj ... tudi kot

prostovoljec

NA KAJ NAJPREJ POmISlIŠ OB BESEDI

PROSTOVOlJSTVO? VERJETNO NA POmOČ

ČlOVEKU, KI SE JE ZNAŠEl V STISKI. VENDAR

SE ZA TEm POJmOm SKRIVA ŠE VElIKO VEČ.

Prostovoljci delujejo na praktično

vseh družbenih področjih

v kulturi, športu, zdravstvu,

izobraževanju, varstvu okolja …

Pri delu se stalno srečujejo s

pomanjkljivostmi naše družbe in

sistema in glede tega tudi nekaj

aktivno ukrenejo.

TUDI BREZ IZKUŠENJ

Za opravljanje prostovoljskega

dela ne potrebuješ visoke

izobrazbe in številnih izkušenj.

Lahko pa se skozi to dejavnost

marsičesa naučiš in pridobiš

dragocena znanja, ki ti kasneje

koristijo pri iskanju zaposlitve

in v poslovnem življenju.

Prostovoljci, ki delajo v

nevladnih organizacijah, skozi

prostovoljsko delo spoznajo

potek in način dela v teh

organizacijah. Kot prostovoljec

se spopadaš z izzivi sodobnega

življenja in hkrati dobiš

odgovoren odnos do ljudi in

življenja nasploh. Udeležuješ

se tudi mednarodnih

izmenjav in

taborov, ki so

odlična priložnost

za spoznavanje

novih dežel in kultur

ter za sklepanje

novih prijateljstev s

podobno mislečimi

mladimi drugod po

svetu.

ZA VSAKEGA

NEKAJ

Vsakdo lahko najde

prostovoljsko delo, ki bi ga

zanimalo in veselilo. Te veseli

druženje s starejšimi v domu

upokojencev ali raje pomagaš

mladim beguncem pri učenju

slovenščine, skrbiš za čisto

okolje, se boriš za pravice

živali, pomagaš pri organizaciji

kulturnih in športnih dogodkov

ali pri izdelavi spletnih strani

nevladnih organizacij? Kaj pa

druženje in igranje z otroki

v kriznem

centru za

otroke, pomoč

pri reševanju v

elementarnih

in drugih

nesrečah,

izvajanje

mladinskih

delavnic in

animacij ali

delo novinarja prostovoljca?

Možnosti je veliko, le poiskati

jih je treba.

VEČ KOT 600 mOžNOSTI

V Slovensko mrežo

prostovoljskih organizacij

je vključenih več kot 600

organizacij, ki v svoje delovanje

vključujejo prostovoljce.

Njihove predstavitve in

kontakte lahko poiščeš na

portalu www.prostovoljstvo.org,

kjer najdeš vse informacije

o prostovoljstvu, aktualne

novice in svežo ponudbo

prostovoljskih del. Splošne

informacije o prostovoljskem

delu lahko dobiš tudi na

uvodnih usposabljanjih, ki

jih vsak mesec organizira

Slovenska filantropija. *

hokus-fokus | jesen 10 9


Odkrij najboljše

v sebi!

KO SEm SE PODAJAlA NA POT

PROSTOVOlJSTVA, SI NISEm NITI

mISlIlA, DA mI BO DAlA TOlIKO.

VElIKO NOVIH DOžIVETIJ mI JE

POmAGAlO ODKRITI NAJBOlJŠE V SEBI.

Spominjam se časa, ko

sem postala prostovoljka.

Pravzaprav se za to nisem

niti odločila, ampak me je kar

potegnilo. Sicer ne nenadoma,

ampak sčasoma.

mlADINSKE IZmENJAVE PO

SVETU ...

Najprej sem se udeležila

dvodnevnega tabora socialnih

veščin, ki ga je organiziralo

Društvo Center za pomoč

mladim (CPM). Potem pa

še mednarodna mladinska

izmenjava v Estoniji z naslovom

Learning by experience. To je

bila zame prva mednarodna

izkušnja, prvo veliko potovanje,

in to na sever Evrope, ki

sem ga potihoma oboževala.

Spominjam se odštekanih in

pozitivnih ljudi z vseh koncev in

krajev Evrope, rojev komarjev,

bedenja do jutra zaradi polarnih

dni, ko se nikoli ne stemni,

okušanja pristne estonske

hrane, kopanja v kristalno

čistem, a mrzlem jezeru, izleta

s kanujem, ki se je sprevrgel v

pravo mokro pustolovščino ...

... IN lOKAlNO

PROSTOVOlJSTVO

Potem je prišla še ena

mednarodna izmenjava in še

ena ... Tako je zdaj skoraj

10

hokus-fokus | jesen 10

že tradicionalno moj čas poleti

namenjen tudi mednarodni

izmenjavi. Izmenjavam sem

kasneje dodala še igralne

dneve, različne projekte

in izobraževanja pri prej

omenjenem društvu in tako

postala CPM-jeva prostovoljka.

POSlANSTVO POSEBNE

SORTE

Prostovoljstvo mi je dalo

ogromno. Spoznala sem

pisano mavrico različnosti,

nove ljudi, ki so kasneje postali

moji dobri prijatelji, se naučila

in poglobila svoje znanje

tujih jezikov, odkrila, da za

igranje nisi nikoli prestar, ter

se naučila komunikacijskih

spretnosti in tudi številnih

umetniških. Za ves čas, ki

sem ga posvetila takšnim in

drugačnim prostovoljskim

dejavnostim, mi ni bilo nikoli

žal. To se mi je bogato povrnilo.

Nasmeški otrok in staršev, ki so

zadovoljni odhajali z igralnega

dne, prijazna pisemca in objemi

na mednarodnih izmenjavah.

Občutek dajanja in prejemanja

se ne more primerjati z nobenim

plačilom, saj je neprecenljiv.

Ja, prostovoljstvo je poslanstvo

prav posebne sorte!

Več o prostovoljstvu

si lahko prebereš na

www.prostovoljstvo.org. *

tekst: Urša mekiš * foto: twenty_questions (flickr)


tekst: Urša mekiš

Èas je ... za

NAJ BO GOVORA O EKOlOŠKI ZAVESTI,

ORGANSKI PREHRANI, POmOČI BREZDOmcEm,

TRAJNOSTNEm RAZVOJU AlI PROSTOVOlJSKEm

DElU - žElIŠ BITI DEl IGRE, KI SE ImENUJE

ZAGOTOVImO SOČlOVEKU BOlJŠI JUTRI.

Ne glede na svojo starost

lahko vedno aktivno sodeluješ

in s svojim znanjem pomagaš

drugim, obenem pa nabiraš

neprecenljive izkušnje.

Predstavljamo nekaj možnosti,

kjer se lahko aktiviraš doma ali

v tujini: pomagaš, delaš, (se)

učiš in zabavaš hkrati.

* WWOOFing (World Wide

Opportunities on Organic

Farms): gre za mednarodno

mrežo, v katero so

vključene kmetije, ki

organsko pridelujejo hrano,

ter prostovoljci. Slednji

dobijo v zameno za delo

na kmetiji brezplačno

namestitev in prehrano.

Niti kmetija niti prostovoljci

ne dobivajo nobenega

plačila. Za sodelovanje se

prijaviš na WOOFing spletni

strani, izbereš državo, v

katero želiš iti, kmetijo

z opisom predvidenih

nalog in odpotuješ novim

dogodivščinam naproti.

Trenutno je v mrežo

vključenih 51 držav.

* Workaway: portal Workaway

je namenjen povezovanju

posameznikov ali manjših

podjetij s prostovoljci. Nudi

odličen način za aktiven

počitek na daljših potovanjih,

na katerih si lahko

privoščiš nekajtedensko ali

večmesečno prostovoljsko

delo v zameno za brezplačno

bivanje. S pomočjo iskalnika

poiščeš državo, gostitelje

in vrsto dela in se nato sam

dogovoriš s potencialnim

gostiteljem. Delo je lahko

popravljanje starih hiš,

organsko kmetovanje,

gospodinjska pomoč,

čuvanje otrok, skrb za živali,

ekoturizem in še marsikaj.

Izbiraš lahko med 84

državami.

* VSO – Youth for Development

(YfD): VSO je vodilna

svetovna organizacija, ki se

s pomočjo prostovoljcev

bojuje proti revščini. Vsi,

stari od 18 do 25 let, ki

imate vsaj eno leto delovnih

izkušenj s študentskim,

rednim ali prostovoljnim

delom, se lahko vključite

v enoletni program YfD

akcijo!

ter v eni izmed 44 držav

tretjega sveta pomagate na

področju izobraževanja, ITja,

socialnega razvoja, HIV-a/

AIDS-a in drugih perečih

zadev. Vse to v zameno

za uvodno usposabljanje,

zdravstveno zavarovanje,

vizo, potne stroške in

namestitev.

Prvi korak je lahko težak, a čas

je, da storiš nekaj več. Dobro ti

bo delo.

Dodatne priložnosti za mlade:

* Recikliraj se: KlIK!

* Umanotera: KlIK!

* SE7EN: KlIK!

* Greenpeace: KlIK!

hokus-fokus | jesen 10 11


JAmES cOOK

na Dunaju

ZA OBISK DUNAJA DO 13. SEPTEmBRA

OBSTAJA POSEBEN RAZlOG: NAJVEČJA

RAZSTAVA DOSlEJ O EKSPEDIcIJAH

JAmESA cOOKA IN ODKRIVANJU OcEANIJE.

V dunajskem etnološkem muzeju

je na ogled več kakor petsto

predmetov Jamesa Cooka in

dokumentov o njem iz številnih

muzejev in zasebnih zbirk iz

Evrope, Amerike in Avstralije.

Razstava je tudi dokument

kulture in raznolikosti nekdanjih

ljudstev, ki so živela na otokih

Pacifika.

ODKRIVANJE JUžNIH mORIJ

Cook se je nad pomorstvom

izjemno navdušil že kot najstnik

in se v želji po plovbah naučil

kartografije. Na svojem prvem

potovanju, od 1768 do 1771.

leta, z ladjo HMS Endeavour

je odpeljal znanstvenike na

Tahiti, da bi opazovali prehod

Venere prek Sonca. Potem ko

je objadral oba otoka Nove

Zelandije, se je usmeril v iskanje

Velike južne dežele. Aprila 1770

se je izkrcal na obali današnje

Avstralije. Cook je imenoval

deželo New South Wales in jo

proglasil za britansko ozemlje.

Na tem potovanju je kartografiral

Novo Zelandijo in 3,2 kilometra

vzhodne avstralske obale.

Drugo potovanje, od 1772 do

1775. leta, mu je prav tako

prineslo veliko novih odkritij,

med drugim pa je postal prvi

Evropejec, ki je prekoračil južni

tečajnik. Na svoje tretje in zadnje

potovanje je Cook odplul

leta 1776 in postal prvi

12

na tirih | jesen 10

Evropejec, ki je obiskal Havaje.

Tu je bil v sporu z domačini 14.

februarja 1779 ubit.

NA RAZSTAVO NA DUNAJ -

Z VlAKOm

Če hočeš ujeti razstavo,

moraš pohiteti – samo do 13.

septembra! Za potovanje na

Dunaj je vozovnica City Star

International ena najugodnejših,

še zlasti za manjše skupine. Pri

tej vozovnici prvi potnik plača

polno ceno (povratna vozovnica

Ljubljana-Dunaj stane 56 EUR

za eno osebo), drugi imajo

50 % popust. Edini obvezni

pogoj pri nakupu je, da potnik

kupi vozovnico tri dni pred

potovanjem.

Nizkocenovna ponudba za

potovanja na Dunaj je tudi

vozovnica SparSchiene – cena

povratne vozovnice za potovanje

v 2. razredu na relaciji Ljubljana

– Dunaj stane 58 EUR na osebo.

Število vozovnic je omejeno,

potovati pa moraš na točno

določenem vlaku.

Več o nizkocenovnih železniških

ponudbah za Dunaj izveš tukaj.

Če za ogled razstave zbereš

skupino prijateljev (najmanj

šest oseb do 20. leta), potem

lahko izkoristite 70 % popust

pri potovanjih po Avstriji v 2.

razredu z rednimi vlaki. Dodatna

ugodnost je brezplačen prevoz

za spremljevalce. Več o tem

izveš tukaj.

Če slučajno zamudiš

nizkocenovne ponudbe, imaš

pa SŽ-Ej!KArtico, lahko še vedno

izkoristiš 25% RailPlus popust

in te bo povratna vozovnica

Ljubljana-Dunaj stala 94,80

EUR. *

* železniške postaje SŽ

* www.slo-zeleznice.si

* potnik.info@slo-zeleznice.si

W


tekst: mateja Pačnik * foto: swanksalot (flickr)

Prva

pomoč

ŠTUDENTSKI žEP JE PREGOVORNO VEDNO

BOlJ PRAZEN KOT POlN. ZA NEKATERE

ŠTUDENTE SO TO SAmO OBČASNI DENARNI

PADcI, mEDTEm KO DRUGE PESTI RESNA

DENARNA STISKA.

S prispevki staršev in

študentskim delom se je lažje

prebiti skozi študijska leta,

polna izdatkov. Ampak kako

priti do pomoči, če teh sredstev

ni dovolj?

IŠČE SE... POHIŠTVO

Lansko poletje sem se zaradi

akcije v časopisu Večer

prelevila v revno brucko, ki išče

nekaj kosov pohištva za svojo

študentsko sobico. Ko sem

se odpravljala do skladišče

Rdečega križa, se mi je želodec

spremenil v kepo in srce mi

je divjalo v prsih. Tam zame

niso imeli ničesar, niti prijazne

besede. Takrat sem doumela,

kako se počutijo ljudje, ki

iščejo in potrebujejo pomoč.

Ko sem zapustila skladišče,

mi je šlo skoraj na jok.

Srečo sem preizkusila tudi

na Karitasu in odšla praznih

rok, a vendar z drugačnim

občutkom. Uslužbenka si je

zame vzela čas in mi namenila

nekaj prijaznih besed. Bolj

kot tiste kose pohištva, sem

potrebovala prav to – prijaznost.

Čez kak mesec sem potem res

dobila klic iz Karitasa, čakalo

ZA PRAZNE

ŽEPE

me je nekaj pohištva za »mojo

študentsko sobico,« ki se je

kasneje najbrž znašlo v rokah,

ki ga zares potrebujejo.

POTRKAJ NA PRAVA VRATA

Kljub kakšni slabi izkušnji

pa je k sreči možnosti

pomoči, tako finančne kot

tudi materialne za socialno

ogrožene študente, veliko, le na

prava vrata je treba potrkati.

V okviru študentske

organizacije in klubov je

organizirana finančna pomoč

študentom. Finančno in

materialno pomoč in različne

dejavnosti nudi tudi Študentska

organizacija Univerze v Ljubljani

finančno šibkim študentom.

Pomoč študentom iz socialno

ogroženih okolij pa ponujajo

tudi različne fundacije. Tako

denimo Fundacija Ana ponuja

možnost štipendiranja dijakov

in študentov. Prošnje je treba

oddati do 30. avgusta vsako

leto, prosilci lahko vloge

pošiljajo celo leto in bodo

obravnavane pri naslednjem

izboru za štipendije.

Tudi Fundacija Leona Štuklja

je namenjena dijakom

W

in študentom do- in

podiplomskega študija iz

socialno šibkih okolij. Prosilci

morajo dosegati nadpovprečne

študijske uspehe ob hkratnem

uspešnem sodelovanju na

področju športa, kulture ali

humanitarnih dejavnosti.

Fundacija vsako leto podeli

deset letnih štipendij v

vrednosti 125,19 evra mesečno.

Obrneš pa se lahko tudi na

humanitarno organizacijo Rdeči

križ, ki socialno ogroženim

posameznikom pomaga s

prehranskimi paketi, higienskimi

pripomočki, oblačili in obutvijo,

pohištvom in belo tehniko.

Ko stiska potrka na vrata in

je denarnica prazna, nikar ne

obupaj! Možnosti je veliko,

zato glavo pokonci. *

gravitacija | jesen 10 13


kam so vse

različne vrste šle?

14

eko | jesen 10

TO, DA SO NEKATERE žIVAlSKE IN RASTlINSKE

VRSTE OGROžENE, VE žE VSAK OTROK. TODA KAJ

TO POmENI ZA NAS (POlEG TEGA, DA BODO NAŠI

POTOmcI NEKATERE OD žIVAlSKIH IN RASTlINSKIH

VRST mORDA POZNAlI lE IZ ENcIKlOPEDIJ)

IN KAJ lAHKO STORImO, DA IZUmIRANJE VSAJ

UPOČASNImO, ČE NE cElO PREPREČImO?

Najprej je treba razčistiti,

kaj biološka raznovrstnost

(biodiverziteta) sploh pomeni. Če

poenostavimo vse znanstvene

definicije in razlage, gre preprosto

za število različnih vrst organizmov,

ki živijo na določenem prostoru, in

raznolikost ekosistemov nekega

območja.

ZAKAJ BIODIVERZITETA?

In zakaj je to sploh pomembno?

Ker prav ta raznolikost vrst v tem

trenutku omogoča, da si ljudje, živali

in rastline delimo naš planet. Če

izumre ena vrsta, ji lahko posledično

sledi še kopica drugih. Raznolikost

je pomembna, ker imajo določeni

organizmi gospodarsko vrednost

(pomisli na nekatere rastline, ki jih

najdeš v deževnem gozdu in iz njih

izdelujejo pomembna zdravila),

določeni so pomembni za ekosistem

(že v šolah nas učijo o prehranjevalni

verigi) in seveda je biološka

raznovrstnost pomemben del naše

kulturne dediščine.

KAJ lAHKO STORIŠ?

* Bodi prijazen do podnebja: KlIK!

* Ne kupuj »živalskih« spominkov

Slabi spominki so izdelki, narejeni

iz živalske kože, rogov, kosti,

lupine ali krzna. Z nakupom

teh izdelkov spodbujaš tistega,

ki je žival ubil in iz nje izdelal

spominek, da bo to zopet naredil.

* Ohranjaj gozd

Vsako leto je uničenih 13

milijonov hektarjev gozda.

Kupuj les in izdelke iz lesa, ki

ga pridobivajo v predelih, kjer

W

so ravno v ta namen zasajena

drevesa. Tu poišči več informacij:

KlIK!.

* Bodi pozoren pri nakupu morske

hrane

Moraš se zavedati, da 80

odstotkov svetovne biodiverzitete

živi pod vodo in ljudje se prav

nič prijazno ne obnašamo do nje.

Preberi si več tukaj: KlIK!.

Če ti še vedno ne gre v glavo, kako

smo živa bitja na našem planetu

povezana, si preberi primer: seme je

povezano s ptico, ptica je povezana

s cvetlico, cvetlica je povezana z

vrtom, vrt je povezan s travo, trava

je povezana s čebelo, čebela je

povezana z drevesom, drevo je

povezano s jabolkom in jabolko je

povezano S TEBOJ. *

* Kampanja o biološki raznovrstnosti

in kaj lahko storiš: KlIK!

* Zakaj nas mora zanimati

biodiverziteta: KlIK!

* Kaj pravi Wikipedia: KlIK!

* Facebook podpora: KlIK!

tekst: Alenka Počkar


W

tekst: marjeta Snoj, Boštjan Vidmar

PUSTOlOVSKO-ADRENAlINSKI VODNIK

za outdoor

frike

Notranjski kras!

TREKING

Privošči si izlet z vlakom do Pivke oz. Postojne in se odpravi na raziskovanje

javorniško-snežniških gozdov, Loške doline, gradu Snežnik, Bloške planote,

Slivnice, Cerkniškega jezera, krajinskega parka Rakov Škocjan, Kaliča ...

Skozi omenjene kraje vodi dobro označena Velika Krpanova pot,

ki se začne na železniški postaji v Pivki. Dolga je 91 km, kar pomeni tri dni

hoje, razen če se je lotiš s kolesom ali peš po manjših etapah. In zakaj se

imenuje Krpanova? Ker se je je posluževal pisatelj Fran Levstik, ko je na

gradu Kalec ustvaril prvo slovensko povest Martin Krpan. Na poti se nahaja

14 ključnih točk, ki te opozarjajo na naravne in kulturne znamenitosti, hrano,

pijačo, nočitve, informacije, karte …

KOlESARJENJE

V hotelu Sport v Postojni se lahko prijaviš na voden kolesarski izlet, si izposodiš kolo,

GPS ali si kupiš kolesarski vodnik in zemljevid po notranjskem MTB parku, ki nudi 500

km oz. 10 kolesarskih poti različnih težavnostnih stopenj s startom in ciljem na istem

mestu, po mirnem podeželju Občin Postojna, Pivka, Cerknica, Ilirska Bistrica in Loška

dolina.

PlEZANJE

V Postojni imajo umetno steno pri Epicentru, kjer sta mogoča tudi izposoja plezalne

opreme in strokovno vodstvo, kot tudi naravno steno pod Sovičem, kjer je mogoče

najosnovnejše plezanje. Za poznavalce so primerne plezalne stene v Vipavi (ugodno

plezališče pozimi) ali Vipavski Beli oz. malo dlje v koliševki Risnik pri Divači in na

Črnem Kalu.

Adrenalinski privrženci si lahko privoščijo spust z vrvjo – abseiling. Na voljo je kar

nekaj atraktivnih lokacij. Najbolj priljubljena je Mali naravni most v Rakovem Škocjanu:

50 m direktnega spusta.

JAmARSTVO

Kolesarstvo in pohodništvo v tem delu Slovenije lahko združiš tudi z

jamarstvom. Turistične oglede jam nadgrajuje alternativno jamarstvo.

To je jamarstvo, ki poteka v manj obiskanih jamah in je vedno

individualno vodeno. Lahko je lažji jamski treking ali pa prava podzemna

avantura, kjer so nekateri deli jam prehodni le z ustrezno opremo in

primernim vodstvom jamskih vodnikov. Najbolj zanimivi sta prav gotovo

Planinska jama, kjer se lahko del izleta pelješ z gumenjakom pod zemljo,

proti toku reke Pivke, in Križna jama, ki je pravi kraški biser in kjer je

za obisk celotne jame ravno tako potrebna vožnja s čolnom. Velja za

eno najlepših jam na svetu. Seveda je treba omeniti še vzhodni rov pod

Predjamskim gradom, ki je prava poslastica za avanturiste, in celoten

sistem Postojnskih jam, kjer je mogočih več različic alternativnega

obiska.

W

W

Ej!KArtica kolesarski popusti:

* Hotel Sport, Postojna KlIK!

30 % popust pri najemu kolesa

10 % pri nakupu kolesarskega

vodnika MTB park Notranjska

mOVEit! | jesen 10 15


EX PONTO

* 15.–22. september 2010, Ljubljana

Mednarodni festival uprizoritvenih umetnosti, na

katerem se že od leta 1993 predstavljajo umetniki

s prostora bivše Jugoslavije, kasneje pa tudi iz

ostalih delov Evrope in sveta. Tema Ex Ponta

2010 je Tabu? ter njegova prisotnost na različnih

področjih človekovega delovanja.

* http://exponto.net/

lEONARD cOHEN

* 12. oktober 2010, ŠRC Stožice, Ljubljana

Koncert kanadske legende, pevca in tekstopisca,

pesnika in pisatelja, je dogodek, ki ga ne smeš

zamuditi, saj te gotovo ne bo pustil ravnodušnega.

* www.leonardcohen.com

7. SAlSA POWER fESTIVAl

* 15.–17. oktober 2010, Ljubljana

Čaka te tri dni inovativnih delavnic s

priznanimi mednarodnimi inštruktorji

ter nepozabne salsa zabave, vsak

večer v Festivalni dvorani. Razmigaj

svoje boke!

* www.salsapower.si

domači

tuji

U2

* 15. september 2010, München, Nemčija

Preprosto povedano: Irci ponovno načrtujejo noro

turnejo. Ne zamudi vsaj enega od koncertov te

najpopularnejše skupine zadnjih 25 let.

* www.u2.com

DOGODKI

EUROBIKE 2010

* 1.–4. september 2010,

Friedrichshafen, Nemčija

Enkrat letno se Friedrichshafen

spremeni v pravo kolesarsko

meko z enim od vodilnih

kolesarskih sejmov na svetu.

Tu lahko izveš za nove trende,

stile in tehnološke inovacije v kolesarstvu,

hkrati pa lahko tudi testiraš novosti na posebnih

poligonih. Več kot 70 razstavljavcev bo

predstavilo kolesarske destinacije in ture, ogledaš

pa si lahko tudi kolesarsko modno revijo. Seveda

ne bo manjkal niti MTB Parcours – MTB, BMX

in 4Cross tekmovanje v akrobacijah King of Dirt

jump na enem od najlepših in najtežjih poligonov.

* www.eurobike-show.de

16

kult


tekst: Sunshine

Sheryl crow ***

100 miles from memphis

Sheryl je tiste vrste izvajalka, katere trenutno

počutje se vedno odraža na njenih skladbah.

Sama je nekoč priznala, da je manično

depresivna. Sončna plošča C’mon C’mon je

popolnoma drugačna od The Globe Sessions.

Tokrat se zdi, da ima pevka super obdobje

in to je prineslo album brez temačnih balad,

politično nastrojenih skladb in jeznih besedil.

Presenetljivo je, da se je Sheryl tokrat našla

v soul in r&b ritmih (Sign My Name – Terence

Trent D’Arby in I Want You Back – Jackson

5). To vsekakor ni Sheryl, kot jo poznamo, in

čeprav je sprva zanimiv preskok, se ga že na

sredini naveličaš. Vse lepo in prav za nova

obzorja, a nekaj ni v redu. Manjka rockerica.

Sting ***

Symphonicities

Ker je nova plošča, s katero Sting koncertira

po svetu, posneta z Royal Philharmonic

Concert Orchestra, lahko seveda pričakuješ

veliko ubrane, klasične, simfonične glasbe.

Sting je izbral nekaj skladb in jih posnel s

simfoničnim orkestrom. Zakaj spet reciklira?

Kdo ve, morda zato, ker zadnji trije albumi

niso dosegli pričakovanega. In čeprav so

nekatere skladbe z orkestrom posrečene in

prav prijetne (Every Little Thing She Does Is

Magic, When We Dance), jih je nekaj, ki so

nepotrebne, in še več takšnih, ki jih pogrešam

(Fields of Gold). Sting je izbral slabo, saj se

nekaj skladb ne prevede dobro v simfonike,

nekaj pa jih je preprosto spregledal.

Eminem ****

Recovery

nova

glasba

Od poti nazaj v temne ulice mamil, tablet in

alkohola pa do ozdravitve. Njegov prejšnji album,

naslovljen z Relapse, je bil točno to. Recovery

pa je njegovo nasprotje. Eminem je uradno

opravil svoj ‘come-back’! Sicer še ni v polnem

razmahu, a nekaj skladb, kot so Cinderella Man,

Not Afraid, 25 To Life in Love The Way You

Lie z Rihanno, nakazuje, da se obetajo boljši

dnevi Eminemove glasbe. V prvem komadu,

s katerim se morda skorajda preveč trudi, da

bi šokiral in butnil nazaj na sceno, se ne more

izogniti imenom (od Mariah do Eltona), vendar

tokrat k sreči z bolj omiljenim in ne zagrenjenim

pristopom. Na albumu najdeš več ritmov za

uživanje kot pa na katerem prejšnjem albumu!

macy Gray *****

The Sellout

The Sellout. Se je Macy prodala? Nikakor

ne. Samo predala. Macy je namreč miksanje

albuma zaupala Mannyju Marroquinu (ki je že

delal z Rihanno, Lady GaGa in Alicio Keys),

k sodelovanju pa povabila velika imena, kot

so Bobby Brown in 3/5 Velvet Revolverja.

Prepoznaš lahko žameten vokal Bobbyja

Browna, pa tudi Slashevo kitaro. Macyjin album

je kot talilni lonec, ki brbota in prekipeva,

medtem ko se iz njega kadi, tebi pa se mudi

pojesti to vročo čorbo. Medtem ko si v eni

skladbi, že komaj čakaš, da se začne naslednja,

hkrati pa ne želiš, da bi se ta končala. Zveni

konfuzno? Najbolje, da pritisneš ‘repeat’

in gremo še enkrat od začetka.

kult


... ZAPlETENA REČ. TOKRAT PREDSTAVlJAmO

TRI VIDIKE ODRAŠČANJA. ENO JE V SIROTIŠNIcI,

DRUGO STRAN OD lJUBlJENE SESTRE IN TRETJE

V NESmRTNI (AlI PAČ?) lJUBEZNI. VSEKAKOR SO

ZGODBE lE ZGODBE, SO PA DOVOlJ POUČNE, DA

V NJIH NAJDEŠ mARSIKAJ ZASE.

odraščanje je...

18

JOHN IRVING: THE cIDER HOUSE RUlES

Irving je mojster pripovedovanja zgodb in hkrati eden redkih, ki

lahko brez težav v svojo zgodbo vključijo sirote, posvojitev, splav,

ljubezen, zvestobo in sočutje. Kar pa je še boljše; vse to mu uspe

zapakirati na način, ki je verjeten, po poti, ki nam je znana, in z

gracioznostjo, ki si je najverjetneje želi veliko pisateljev. Tokratna

zgodba namreč govori o Homerju, ki odrašča v sirotišnici, kjer

dela zdravnik, ki opravlja splave, ko so ti še tabu. Če bi izdali, kaj

se v zgodbi zgodi, bi lahko strnili dejstva, a izgubili detajle in srž

zgodbe. Ni presenetljivo, da je Irving za scenarij, ki ga je napisal za

film, posnet po zgodbi, prejel tudi oskarja. In čeprav je film čudovit,

si najprej preberi knjigo, saj film ne prinese Irvingove sočnosti in

detajlov. Pravila pa so pravila. In treba jih je upoštevati.

* www.imdb.com/title/tt0124315/

AlIcE WAlKER: THE cOlOUR PURPlE

Zgodba o barvi škrlata je veliko več kot le film, za katerega je

Oprah Winfrey prejela nominacijo za oskarja. Čeprav zasluženo.

Zgodba je postavljena na najjužnejši konec Amerike, med

temnopolte prebivalce, ki so še vedno manj vredni kot beli in

pri katerih celo vlada diskriminacija med njimi samimi. Zgodbo

pripoveduje Celie, ki je polovično pismena samo zahvaljujoč svoji

sestri Nettie, ki pobegne zaradi nasilja, ki ga nad njo in njeno

sestro zganja sestrin (vsiljeni) mož. Celie Nettie piše pisma o

svojem življenju, ki je z njo kruto od dneva, ko se je rodila. Ker

je bila vedno le dekla, ima o sebi najslabše mnenje. Se bo to

spremenilo?

* www.colorpurple.com

JODI PIcOUlT: THE PAcT

Najstniška ljubezen je najbolj neizprosna. Prva ljubezen najbolj

boli. Tistih dni nikoli ne pozabiš. S tem se nedvomno strinjajo tudi

starši Emily in Chrisa, ki sta se rodila z razmakom šestih mesecev,

skupaj odraščala in živela kot soseda, dokler ni v njunih srcih

vzniknila ljubezen. Njuni družini sta prepleteni, so veliki družinski

prijatelji in zavezniki. Pri sedemnajstih letih sta nora drug na

drugega, zaljubljena do ušes in imata oči samo drug za drugega.

A vse, kar so starši vedeli o njiju, je postavljeno na kocko, ko pride

Sunshine

srh vzbujajoči klic iz bolnišnice. Očitno postane, da sta imela

najstnika dogovor, ki pa je spodletel ...

* www.jodipicoult.com/the-pact.html tekst:

kult


DIASPORA*nova

doba socialnih omrežij

tekst: Tadej Pavlič

ČE SI KDAJ PA KDAJ »PREŠPRIcAl» KAKŠNO ŠOlSKO URO,

SE VERJETNO SPRAŠUJEŠ, KAJ TOČNO POmENI DIASPORA.

ODGOVOR NA TO VPRAŠANJE SE NAJBRž NAHAJA V NAJBlIžJEm

SREDNJEŠOlSKEm UČBENIKU. A DANES NE BOmO GOVORIlI

O TEm. GOVORIlI BOmO O NOVEm IN SVEžEm INTERNETNEm

ORODJU, KI BO, VERJAmEŠ AlI NE, SPREmENIl SVET.

ODPRTOKODNO SOcIAlNO

OmREžJE

Štirje ambiciozni študentje

newyorške univerze, natančneje

Dan Grippi, Max Salzberg,

Raphael Sofaer in Ilya

Zhitomirskiy, so se odločili, da

ob podpori javnosti žrtvujejo

svoje poletne počitnice in

razvijejo novo vrsto socialnega

omrežja, ki bo upoštevala

zasebnost uporabnikov, ki bo

nadzirana in upravljana s strani

uporabnikov ter bo združevala

vsa do zdaj uveljavljena

orodja internetnih socialnih

omrežij (Facebook, Twitter ...).

Ta odprtokodni sistem so

poimenovali Diaspora*.

V eni najuspešnejših kampanj

spletne strani Kickstart

(spletišče, ki povezuje

internetne donatorje s projekti,

ki jim primanjkuje sredstev)

je fantom z njihovo idejo o

Diaspori kaj hitro uspelo zbrati

načrtovanih 10 tisoč dolarjev.

Še več. Trenutno številka

presega 200 tisoč dolarjev,

podpornikov pa je že več

kot 6000. Med njimi je tudi

Mark Zuckerberg, ustanovitelj

Facebooka. Načrt splavitve

projekta je september 2010.

VIRTUAlNO BREZ

POSREDNIKOV

Ideja Diaspore* je jasna –

vsak izmed nas se v živo s

svojimi prijatelji pogovarja

brez posrednikov. In fantje so

prepričani, da bi morala naša

virtualna življenja potekati na

isti način. Brez posrednikov,

ki dobijo našo informacijo in jo

posredujejo prejemniku. Vsak

uporabnik Diaspore* bo tako

imel svoje prilagodljivo vozlišče

na Diasporinem omrežju,

ki bo vrhunsko kriptirano in

zaščiteno, popolnoma odvisno

od uporabnika samega.

Vsi uporabnikovi podatki in

informacije bodo »prebivali« na

računalniku tega uporabnika

za razliko od drugih socialnih

omrežij, kjer so informacije

shranjene na centralnem

stikališču.

PROTI ZlORABAm

Veliko je bilo polemik okoli

brezbrižnega ravnanja s podatki

uporabnikov najuspešnejšega

omrežja Facebook, odkar

praktično obstaja. Osebni

podatki so občutljiva stvar, kot

uporabniki svetovnega spleta

pa se moramo zavedati, da je

internet nekakšen neizbrisljiv

medij – vse, kar smo objavili,

vsaka informacija, tudi kakšna

osebna, je na internetu

praktično za vedno. Vsako

Diasporino vozlišče bi bilo

v lasti uporabnika in tako bi

preprečili velikim korporacijam,

da naše podatke delijo in

izkoriščajo v »zlobne« namene.

Zato podpri ustvarjalne in

požrtvovalne fante in »Join

Diaspora«! *

* Join Diaspora: Klik!

* Twitter: Klik!

* Video o Diaspori: Klik!

klikorama | jesen 10 19


evropska kartica za vse mlade do 26. leta!

SŽ-Ej!KArtica

Evropska mladinska kartica

30 % popust na vlakih po sloveniji!

25 % mednarodni railplus popust na vlakih!

www.slo-zeleznice.si

www.EJKArtica.si

www.slo-zeleznice.si

Več informacij na prodajno-informacijskih centrih in blagajnah Slovenskih železnic.

More magazines by this user
Similar magazines