Mieszanki paszowe uzupe?niaj?ce Farmer - Osadkowski SA

osadkowski.pl

Mieszanki paszowe uzupe?niaj?ce Farmer - Osadkowski SA

Mieszanki paszowe uzupełniające

FarMer

MIeSZaNKI FarMer ZaWIeraJĄ:

• DETOKSYKANT wiążący mikotoksyny zawarte w paszach

• DETOKSYKANT wiążący endotoksyny wytwarzane przez bakterie patogenne

w przewodzie pokarmowym świń

• DETOKSYKANT zapobiegający zbrylaniu paszy w wyniku nadmiernej wilgotności

• ENZYMY (fitazę, ksylanazę i beta-glukanazę) dla zwiększenia wartości

energetycznej mieszanek oraz poprawy strawności makro-, mikroelementów

i aminokwasów

• CZYSTE AMINOKWASY (lizynę, metioninę i treoninę) dla wysokich przyrostów

przy niskim zużyciu paszy oraz dla poprawy użytkowości rozpłodowej loch


lINIa FarMer

Zawartość składników pokarmowych w mieszankach paszowych uzupełniających dla trzody chlewnej

PrZeZNacZeNIe

WarchlaKI

20/25–35/45 Kg

tucZNIKI

35/45–65 Kg

tucZNIKI

PoWyżeJ 65 Kg

lochy

NISKoProśNe

lochy

WySoKoProśNe,

KarMIĄce I luźNe

typ mieszanki Starter grower Finiszer lP lK

Kod mieszanki paszowej uzupełniającej KPS0232L0 KPS0233L0 KPS0233L0 KPS0077L0 KPS0234L0

Składniki

Jednostki

miary w 1 kg

Starter

FarMer

grower/Finiszer

FarMer

grower/Finiszer

FarMer

lP

FarMer

lK

FarMer

udział w paszy 4,0% 3,0% 2,5% 2,5% 4,0%

Energia netto kcal 410 310 310 70 190

Energia metaboliczna MJ 2,40 1,80 1,80 0,40 1,10

Białko ogólne % 14,3 11,0 11,0 2,5 6,8

Lizyna % 9,00 8,00 8,00 2,00 4,60

Metionina % 2,00 0,70 0,70 – 0,80

Metionina z cystyną % 2,00 0,70 0,70 – 0,80

Treonina % 3,00 1,30 1,30 – 1,00

Wapń ogólny % 17,00 20,00 20,00 25,50 22,50

Fosfor ogólny % 2,60 1,50 1,50 2,20 3,60

Fosfor strawny % 4,50 5,00 5,00 5,70 5,50

Sód ogólny % 5,00 5,50 5,50 5,00 5,70

Witamina A j.m. 350 000 400 000 400 000 400 000 350 000

Witamina D 3 j.m. 50 000 60 000 60 000 60 000 48 000

Witamina E mg 1500 1680 1680 2300 1800

Witamina K 3 mg 30,0 36,0 36,0 45,0 33,0

Witamina B 1 mg 30,0 36,0 36,0 45,0 33,0

Witamina B 2 mg 100,0 96,0 96,0 120,0 88,0

Witamina B 6 mg 60,0 72,0 72,0 90,0 66,0

Witamina B 12 mcg 500 600 600 750 550

Kwas foliowy mg 40,0 48,0 48,0 60,0 44,0

Kwas pantotenowy mg 350,0 350,0 350,0 400 400

Kwas nikotynowy mg 400,0 480,0 480,0 600 600

Biotyna mcg 2000 2400 2400 6000 3500

Chlorek choliny mg 7500 6800 6800 12 000 7500

Mangan mg 1000 1080 1080 1080 860

Cynk mg 3500 3000 3000 4500 3000

Żelazo mg 2000 2500 2500 3200 2000

Miedź mg 4000 660 660 800 500

Kobalt mg 13,3 16,6 16,6 16,6 13,3

Jod mg 26,6 33,3 33,3 33,3 26,6

Selen mg 6,6 8,3 8,3 8,3 6,6

Detoksykant + + + + +

Przeciwutleniacz + + + + +

Substancje zapachowo-smakowe + + + + +

Ksylanaza, beta-glukanaza + – – – –

Fitaza + + + + +


lINIa FarMer

Przykładowe receptury mieszanek paszowych pełnoporcjowych do odchowu prosiąt, warchlaków i tuczników

KoMPoNeNty

JedNoStKI

MIary

Starter

(20/25–35/45 Kg)

groWer

(35/45–65 Kg)

FINISZer

(od 65 Kg)

Jęczmień % 40,0 20,0 37,0 40,0 26,2 31,2 47,5 37,5 47,5

Pszenica % 37,0 27,5 30,0 40,7 35,0 30,0 40,0 35,0 10,0

Kukurydza % – 30,0 – – 20,0 – – 10,0 –

Pszenżyto lub żyto % – – 10,0 – – 20,0 – – 30,0

Otręby pszenne % – – – – – – – 5,0 –

Poekstrakcyjna śruta sojowa % 17,0 18,0 17,0 15,0 15,5 15,0 10,0 10,0 10,0

Olej roślinny % 1,5 – 1,5 1,0 – 0,5 – – –

Lonacid MAX (1017)* % 0,5 0,5 0,5 0,3 0,3 0,3 – – –

Starter Farmer (KPS0232l0) % 4,0 4,0 4,0 – – – – – –

grower/Finiszer Farmer

(KPS0233l0)

% – – – 3,0 3,0 3,0 2,5 2,5 2,5

WartośĆ PoKarMoWa MIeSZaNeK

Energia netto kcal/kg 2300 2305 2308 2300 2305 2300 2306 2301 2303

Energia metaboliczna MJ/kg 13,40 13,40 13,42 13,40 13,40 13,40 13,40 13,40 13,40

Białko ogólne % 17,5 17,3 17,3 16,8 16,6 16,5 15,1 15,0 14,4

Włókno surowe % 3,2 2,7 3,2 3,2 2,9 3,1 3,4 3,4 3,5

Lizyna % 1,14 1,14 1,14 0,97 0,97 0,97 0,82 0,82 0,82

Metionina % 0,34 0,35 0,33 0,27 0,28 0,27 0,25 0,25 0,24

Metionina z cystyną % 0,66 0,66 0,66 0,59 0,59 0,59 0,55 0,55 0,54

Treonina % 0,71 0,72 0,70 0,60 0,61 0,60 0,53 0,53 0,52

Tryptofan % 0,21 0,19 0,21 0,20 0,19 0,20 0,18 0,18 0,17

Izoleucyna % 0,67 0,67 0,67 0,65 0,65 0,65 0,56 0,56 0,55

Wapń % 0,79 0,79 0,79 0,70 0,71 0,70 0,59 0,60 0,59

Fosfor ogólny % 0,51 0,50 0,51 0,44 0,43 0,44 0,41 0,44 0,41

Fosfor strawny % 0,32 0,32 0,32 0,28 0,27 0,28 0,24 0,24 0,24

Sód % 0,22 0,22 0,22 0,18 0,18 0,19 0,16 0,16 0,17

* Lonacid MAX (1017) – zakwaszaczo-konserwant


lINIa FarMer

Przykładowe receptury mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla loch

KoMPoNeNty

www.osadkowski.pl

JedNoStKI

MIary

lochy NISKoProśNe

osadkowski Sa

ul. Kolejowa 6, 56-420 Bierutów

tel. 71 314 64 54

lochy WySoKoProśNe,

KarMIĄce I luźNe

Nr receptury 1* 2 3 4 5 6

Jęczmień % 36,0 32,0 40,0 40,0 40,0 30,0

Pszenica % 36,5 16,0 – 34,0 – 47,0

Pszenżyto lub żyto % – – 30,0 – 35,0 –

Otręby pszenne % 20,0 20,0 20,0 6,0 5,0 –

Owies % – 25,0 – – – –

Poekstrakcyjna śruta sojowa % 5,0 4,0 5,0 15,0 15,0 17,0

Olej roślinny % – 0,5 – 1,0 1,0 1,0

Lonocel** % – – 2,5 – – 1,0

lP FarMer (KPS0077l0) % 2,5 2,5 2,5 – – –

lK FarMer (KPS0234l0) % – – – 4,0 4,0 4,0

WartośĆ PoKarMoWa MIeSZaNeK

Energia netto kcal/kg 2185 2100 2112 2285 2290 2325

Energia metaboliczna MJ/kg 12,70 12,20 12,27 13,28 13,30 13,50

Białko ogólne % 13,8 13,1 12,7 16,7 15,9 17,3

Włókno surowe % 4,2 6,0 6,0 3,5 3,5 3,6

Lizyna % 0,58 0,58 0,57 0,93 0,92 0,96

Metionina % 0,22 0,21 0,21 0,28 0,28 0,29

Metionina z cystyną % 0,51 0,51 0,49 0,60 0,59 0,61

Treonina % 0,45 0,44 0,43 0,61 0,60 0,63

Tryptofan % 0,17 0,16 0,15 0,20 0,19 0,21

Walina % 0,64 0,62 0,61 0,78 0,76 0,81

Wapń % 0,74 0,75 0,74 1,02 1,02 1,02

Fosfor ogólny % 0,54 0,53 0,53 0,56 0,56 0,54

Fosfor strawny % 0,27 0,27 0,27 0,34 0,34 0,34

Sód % 0,16 0,16 0,16 0,25 0,25 0,25

* Uwaga! Receptura nr 1 przeznaczona jest dla loch niskoprośnych otrzymujących dodatkową paszę włóknistą, np. sieczkę ze słomy, siano, susz z traw.

** Lonocel (443) – koncentrat włókna surowego/pokarmowego

Kontakt:

Wojciech Korzeniowski, Polska wschodnia.......tel. kom. 608 090 003

Paweł Rosolski, region wielkopolski ................tel. kom. 600 468 841

Marcin Fischer, region opolski i śląski .............tel. kom. 728 546 257

Tomasz Barbaruk, region dolnośląski ..............tel. kom. 668 141 465

More magazines by this user
Similar magazines