pobierz plik - Osadkowski SA

osadkowski.pl

pobierz plik - Osadkowski SA

ZALECENIA OCHRONY RZEPAKU

JESIEŃ 2012


Od 15 - 25

sierpnia

Gatunek

OPTYMALNE TERMINY SIEWU DLA RZEPAKU OZIMEGO W POLSCE

ODMIANY POPULACYJE ODMIANY HYBRYDOWE

Od 10 - 20

sierpnia

Od 5 - 10

sierpnia

Od 5 - 15

sierpnia

Od 20 - 31

sierpnia

Od 15 - 25

sierpnia

Od 10 - 15

sierpnia

Od 10 - 20

sierpnia

Optymalny termin siewu Obsada roślin szt/m 2 Ilość wysiewu kg

rejon południowo-zachodniej Polski w zależności od MTN

Rzepak ozimy

odmiany populacyjne 15-25 sierpień 45-70 1/3 jednostki siewnej

odmiany mieszańcowe 20 -31 sierpień 40-50 1/3 jednostki siewnej


Jesienne zabiegi herbicydowe w uprawie

rzepaku

do 3 dni po siewie, szerokie spektrum

zwalczanych chwastów, dobrze

uprawiona wilgotna gleba

Butisan 400 SC 2 l/ha

+ Command 480 EC

0,15 l/ha

Colzor Trio 405 EC

2 l/ha + Butisan 400

SC 1,25 l/ha

gleby średnie do

ciężkich

duży problem z chwastami

rumianowatymi

Butisan 400 SC 2 l/ha

6 – 8 dni po siewie

Butisan

Star 416 SC

2 – 2,5 l/ha

gwiazdnica pospolita,

jasnoty, przetaczniki,

przytulia, chwasty

rumianowate, chaber

bławatek, ostrożeń

polny, fiołek polny

Od 4 do 7 dni po

siewie lub od fazy 1

pary liści rzepaku

ozimego, większa

skuteczność z

adiuwantem olejowym

Przestrzegaj etykiety - instrukcji stosowania środków ochrony roślin w celu

ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

Butisan 400 SC 2 l/ha +

Navigator 360 SL 0,2-0,3 l/ha

Najlepsza

skuteczność od

2-3 liścia

Navigator 360 SL 0,25 l/ha

(od fazy 2-go liścia rzepaku)

Targa 10 EC 0,35 – 0,4 l/ha

średnia dobowa

temp. powyżej 8 °C.

zwalczanie

samosiewów zbóż

Fox 480 SC 0,6 – 1 l/ha

problem z fiołkiem polnym; zalecenia: nie

mieszać z formulacją EC, opryskiwać rośliny

suche przy ograniczonym nasłonecznieniu

(zabiegi popołudniowe)


Jesienna kompleksowa ochrona

Butisan 400 SC 2 l/ha

+ Command 480 EC

0,15 l/ha

metazachlor +

chlomazon znane i

sprawdzone subst.

czynne, skuteczne

zwalczanie uporczywych

chwastów, dogodny

termin stosowania (do 3

dni po siewie), długie

działanie chwastobójcze

ochrona fungicydowa i

regulacja wzrostu, poprawa

kondycji roślin oraz zasilenie w

bor i inne mikroskładniki w

połączeniu z adiuwantem

Lub (od 2 liścia właściwego)

Butisan 400 SC 2l/ha +

Navigator 360SL 0,2-0,3

l/ha

Gwiazdnica pospolita, jasnoty,

przetaczniki, przytulia, chwasty

rumianowate, chaber bławatek,

ostrzeń polny, fiołek polny

zwalczanie

szkodników i

samosiewów

zbóż

Przestrzegaj etykiety - instrukcji stosowania środków ochrony roślin w celu

ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

rzepaku ozimego

Syrius 250 EW 0,6 – 0,75 l/ha

TERRA-SORB foliar 1,5 l/ha

OSD Bor 2 kg/ha lub

OSD Mikro Rzepak 2 – 3 kg/ha

PREVENTOR 0,2l/ha

więcej niż adiuwant!

Ammo Super 100 EW 0,1 l/ha +

Targa 10 EC 0,35 – 0,4 l/ha


Jesienne zabiegi fungicydowe

fungicydy o działaniu

regulatora wzrostu, zalecany

termin stosowania IV – VI liść

właściwy rzepaku oz.

zwalczanie suchej zgnilizny

kapustnych, mączniaka

rzekomego, przygotowanie

roślin do zimowania –

skrócenie szyjki korzeniowej,

lepszy wzrost korzeni,

działanie fungicydowe,

brak regulacji wzrostu

(nierówne wschody,

późne siewy)

tebukonazol 250

difenokonazol 250

paklobutrazol 125

metkonazol 30

chlorek mapiquatu 210

tebukonazol 160

protiokonazol 80

karbendazym 250

flusilazol 125

Przestrzegaj etykiety - instrukcji stosowania środków ochrony roślin w celu

ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

Syrius 250 EW 0,5 – 0,75 l/ha

Toprex 375 SC 0,3 l/ha

Caryx 240 SL 1 l/ha

Tilmor 240 EC 0,75 l/ha

Alert 375 SC 0,6 l/ha

Adiuwant do fungicydów i nawozów dolistnych ( PREVENTOR )

+ PREVENTOR 0,25L/HA


FUNGICYD NP.

SYRIUS 250 EW

fungicyd o działaniu

regulatora wzrostu,

termin stosowania

4 – 6 liści właściwych

rzepaku oz.

TERRA-SORB

foliar

• Synergizm działania:

• poprawa właściwości regulujących

wzrost

• lepszy rozwój szyjki korzeniowej i

korzeni

• przygotowanie roślin do zimy, także na

poziomie komórkowym

• zmniejszenie stresu stosowania

środków ochrony roślin


Dziękujemy za uwagę i

zapraszamy do kontaktu z

handlowcem Grupy

Osadkowski

More magazines by this user
Similar magazines