H_010836 OSADKOWSKI [Tabela odmian ulotka ... - Osadkowski SA

osadkowski.pl

H_010836 OSADKOWSKI [Tabela odmian ulotka ... - Osadkowski SA

ODMIANY KUKURYDZY SEZON 2013

ZIARNO

ES PROLOG NERISSA JOGGER SY SYMBOLIC PROLLIX MAS 25.T DKC 3307 KORNELI AMELIOR POMERI CS ALDUNA DKC 3711 ES CARMEN NK OLYMPIC

FAO 210–220 220–230 230 240 240 240 240 240 250 250 250 250 250 280

Hodowla Euralis Syngenta RAGT Syngenta RAGT Maisadour Monsanto Caussade Maisadour Caussade Limagrain Monsanto Euralis Syngenta

Rejestracja Belgia 2009

Czechy 2007,

PDO Polska

2009

Francja,

Czechy

2009

w trakcie

rejestracji

Polska 2009,

Francja 2010

Austria 2010,

Niemcy 2011

Francja

2011

Niemcy 2005

Francja,

Niemcy,

UK, Czechy

Francja,

Niemcy

2012

Polska 2009

Austria,

Czechy, Anglia

2012

Polska 2013

Francja,

Węgry 2010

Typ odmiany

Mieszaniec

trójliniowy

Mieszaniec

trójliniowy

Mieszaniec

trójliniowy

Mieszaniec

pojedynczy

Mieszaniec

trójliniowy

Mieszaniec

pojedynczy

Mieszaniec

pojedynczy

Mieszaniec

pojedynczy

Mieszaniec

pojedynczy

Mieszaniec

pojedynczy

Mieszaniec

pojedynczy

Mieszaniec

pojedynczy

Mieszaniec

pojedynczy

Mieszaniec

pojedynczy

Typ ziarna

Użytkowanie:

flint flint flint/dent flint flint/dent flint flint/dent flint flint flint flint/dent dent dent dent

Przydatność

na ziarno

+++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++

Przydatność

na kiszonkę

++ – +++ – +++ – +++ – + +++ ++ – – –

Przydatność

na inne cele

Profil agronomiczny:

bioetanol,

CCM

grys, bioetanol

CCM grys bioetanol, CCM grys

biogaz,

bioetanol

grys grys biogaz biogaz, CCM bioetanol

bioetanol,

CCM

bioetanol

Wzrost początkowy dobry bardzo dobry bardzo dobry bardzo dobry dobry dobry

bardzo

dobry

dobry dobry dobry dobry dobry dobry średni

Tolerancja na suszę

bardzo

dobra

dobra dobra dobra bardzo dobra dobra dobra bardzo dobra bardzo dobra dobra dobra dobra dobra dobra

Stay green

(przedłużona

zieloność)

bardzo

dobry

dobry bardzo dobry dobry dobry dobry dobry średni dobry bardzo dobry bardzo dobry bardzo dobry dobry dobry

Dry-down

(oddawanie wody)

dobre bardzo dobre dobre bardzo dobre dobre dobre dobre bardzo dobre dobre dobre dobre bardzo dobre bardzo dobre bardzo dobre

Wysokość roślin średnie średnie średniowysokie średniowysokie średniowysokie średnie wysokie średnioniskie wysokie wysokie wysokie średniowysokie średniowysokie wysokie

Ilość wysiewu

tys. szt./ha:

Ziarno 85–90 85–95 80–90 80–90 80–90 80–90 80–85 80–85 80–90 78–85 78–85 75–85 85–95 80–85

Kiszonka

Zdrowotność:

90–95 – 85–100 – 85–95 – 85–90 – 90–100 85–90 85–90 – – –

Fusarium +++ ++ +++ ++ ++ ++ +++ ++ + +++ ++ +++ +++ ++

Głownia

guzowata kolb

+ +++ ++ +++ +++ ++ ++ ++ +++ ++ ++ +++ ++ ++

Omacnica

prosowianka

++ ++ ++ ++ ++ +++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++

Wymagania glebowe średnie średnie mniejsze mniejsze średnie średnie średnie mniejsze mniejsze średnie średnie mniejsze mniejsze średnie

Cechy szczególne

bardzo

wczesna

odmiana

o uniwersalnymprzeznaczeniu

Opracowano na podstawie wyników COBORU i informacji hodowców.

nowość! nowość! nowość! nowość!

stabilnie

plonująca

odmiana na

wczesny zbiór

ziarna

odmiana

kiszonkowa,

która zaskoczyła

bardzo

wysokimi plonami

ziarna

Osadkowski SA

gwarantuje

wysokie

plony suchego

ziarna

stabilna,

wierna, mało

wymagająca

tel. 71 394 70 20 | www.osadkowski.com.pl

bardzo wysoki

plon ziarna

na terenie

całej Europy

wyróżnia

się

dorodnymi,

bardzo

zdrowymi

kolbami

wysoki plon

w warunkach

stresowych

na glebach

słabszych

przewyższa

plonowaniem

inne odmiany

ziarnowe

Osadkowski-Cebulski Sp. z o.o.

tel. 76 850 58 52 | www.osadkowski-cebulski.pl

dorodne,

grysowe ziarno,

bardzo

mocny stay

green

sprawdzona,

stabilna, wysoko

plonująca

odmiana

ziarnowa

bardzo wysoki

plon bardzo

suchego ziarna

rekordowe

plonowanie

potwierdzone

w badaniach

i na polach

produkcyjnych

Osadkowski Raiffeisen Sp. z o.o.

tel. 61 438 00 00 | www.osadkowski-raiffeisen.pl

dobrze

oddaje wodę,

nadaje się do

opóźnionego

zbioru

ODMIANY KUKURYDZY SEZON 2013


ODMIANY KUKURYDZY SEZON 2013

KISZONKA

Wyniki wykonano w LaboExpert w październiku 2011 r.

MAS 18.T JOGGER CANON

nowość!

WINN PROLLIX NEBORA VALENTINA

FAO 230 230 230–240 240 240 260 260

Hodowla Maisadour RAGT Maisadour Syngenta RAGT Syngenta Oseva

Rejestracja Litwa 2011 Francja, Czechy 2009 Francja 2007 Niemcy 2007 Polska 2009, Francja 2010 Francja 2007 Słowacja 2004

Typ odmiany Mieszaniec trójliniowy Mieszaniec trójliniowy Mieszaniec trójliniowy Mieszaniec pojedynczy Mieszaniec trójliniowy Mieszaniec trójliniowy Mieszaniec trójliniowy

Typ ziarna dent/flint flint/dent flint/dent flint/dent flint/dent dent/flint dent/flint

Użytkowanie:

Przydatność na kiszonkę +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++

Przydatność na ziarno ++ +++ + ++ +++ ++ +

Przydatność na inne cele

Profil agronomiczny:

biogaz CCM biogaz biogaz, CCM bioetanol, CCM biogaz biogaz

Wzrost początkowy bardzo dobry bardzo dobry dobry dobry dobry średni dobry

Tolerancja na suszę dobra dobra dobra średnia bardzo dobra dobra dobra

Stay green (przedłużona zieloność) dobry bardzo dobry bardzo dobry dobry dobry bardzo dobry bardzo dobry

Dry-down (oddawanie wody) dobre dobre dobre średnie dobre średnie średnie

Wysokość roślin

Ilość wysiewu tys. szt./ha:

wysokie średniowysokie średnie średniowysokie średniowysokie wysokie wysokie

Ziarno 85–95 80–90 85–90 80–85 80–90 75–85 75–80

Kiszonka

Zdrowotność:

95–100 85–100 90–95 85–90 85–95 85–95 85–90

Fusarium +++ +++ ++ ++ ++ ++ +

Głownia guzowata kolb +++ ++ ++ ++ +++ +++ ++

Omacnica prosowianka ++ ++ ++ ++ ++ +++ ++

Wymagania glebowe średnie mniejsze mniejsze większe średnie mniejsze średnie

Parametry kiszonki Pożądana wartość

Skrobia min. 300 g/kg s.m. 314 390 439 – 310 371 347

Włókno maks. 200 g/kg s.m. 175 165 166 – 198 176 164

VEM jednostka energetyczna produkcji mleka min. 930 g/kg s.m. 977 977 1024 – 948 946 985

VEVI jednostka energetyczna produkcji mięsa min. 960 g/kg s.m. 1023 1021 1081 – 985 1004 1035

NDF włókno obojętne detergentowo maks. 425 g/kg s.m. 414 395 351 – 455 400 373

NDF-str strawność włókna obojętnego detergentowo min. 30% 60 54 59 – 60 53 57

VCOS strawność materii organicznej min. 74% 77 76 79 – 75 75 77

ADL lignina kwaśnodetergentowa maks. 20 g/kg s.m. 15 17 13 – 18 19 13

Osadkowski SA

tel. 71 394 70 20 | www.osadkowski.com.pl

Osadkowski-Cebulski Sp. z o.o.

tel. 76 850 58 52 | www.osadkowski-cebulski.pl

Osadkowski Raiffeisen Sp. z o.o.

tel. 61 438 00 00 | www.osadkowski-raiffeisen.pl

ODMIANY KUKURYDZY SEZON 2013

More magazines by this user
Similar magazines