DZ IAŁ A L NO ŚĆ IN FOR M AC YJNA IN ST Y T UC JI NA ... - Fidkar

fidkar.wbp.krakow.pl

DZ IAŁ A L NO ŚĆ IN FOR M AC YJNA IN ST Y T UC JI NA ... - Fidkar

1.1. STOSUNKI POLSKO-CHIŃSKIE

Historia nawiązania oficjalnych stosunków polsko-chińskich rozpoczyna

się dopiero w 1933 roku [Szczudlik, Rowiński 2001, s.9]. Wiadomo jednak,

że pierwsze kontakty obu kultur miały miejsce już około 1200 roku podczas

wyprawy misjonarza Benedykta Polaka w rejon, który zajmują dziś współczesne

Chiny. Później przez okres około 350 lat nie istnieją żadne informacje dotyczące

pobyty Polaków w Chinach. Dopiero w XVI wieku swoją misje w Azji

rozpoczynają jezuici. Zajmują się oni nie tylko krzewieniem chrześcijaństwa

pośród ludów państwa środka ale tez zdobywają informacje o historii, kulturze,

tradycji Chin. Najwybitniejszym Polskim jezuitą, który przyczynił się do

promowania kultury Chin był Michał Boym (1612-1659). Podczas swojego

pobytu badał historię początków chrześcijaństwa w Chinach, opisał tamtejszą

florę, sporządził atlas Chin, który opisuje nie tylko geografię terenu,

ale i chińską kulturę, filozofię i historię. Boym odegrał również bardzo ważna

rolę polityczną. Został oficjalnym wysłannikiem cesarza Chińskiego do Europy,

miał skłonić papieża i państwa europejskie do udzielenia pomocy aktualnie

panującej dynastii.

W późniejszych latach Chiny odwiedzali polscy podróżnicy, badacze,

dyplomaci i wojskowi tacy jak, Marian Dubiecki (1838-1926), Faustyn Ciecierski

(1760-1832). Byli pośród nich również polityczni uciekinierzy, uczestnicy

powstań, m.in. Maurycy Beniowski (1746-1786). Polacy brali także udział

w zagranicznych poselstwach zmierzających do Chin, byli to między innymi

Jan Potocki (1761-1815), Bronisław Piłsudski (1866-1918), a także Paweł

Edmund Strzelecki (1797-1873)[Szczudlik, Rowiński 2001, s.18-22]. Wszyscy

oni mieli wielkie zasługi dla promowania Chin w świecie, publikowali prace

naukowe, wspomnienia, jednak tylko niewielka cześć z nich zachowała się do

naszych czasów.

Liczna Polonia (około 10-20tys.) mieszkała na przełomie XIX i XX

wieku w Mandżurii w Harbienie. Byli to inżynierowie ich rodziny, budujący

rosyjską cześć kolei transsyberyjskich, która biegła przez Chiny. Przez większą

More magazines by this user
Similar magazines