DZ IAŁ A L NO ŚĆ IN FOR M AC YJNA IN ST Y T UC JI NA ... - Fidkar

fidkar.wbp.krakow.pl

DZ IAŁ A L NO ŚĆ IN FOR M AC YJNA IN ST Y T UC JI NA ... - Fidkar

[Potocka 1999 s.9]. W Japonii działali czynnie franciszkanie, a japoński konsul

w Kownie uratował około sześć tysięcy polskich Żydów.

Wznowienie oficjalnych stosunków pomiędzy Polską a Japonią miało

miejsce w 1957 roku [Potocka 1999 s.9]. W latach sześćdziesiątych XX wieku

Polska była pierwszym partnerem handlowym Japonii wśród państw

socjalistycznych. W latach siedemdziesiątych rozwijała się współpraca naukowa

i kulturalna. W 1978 roku zawarto o współpracy kulturalnej i naukowo-

technicznej [Potocka 1999 s.10].

Po dokonaniu się zmiany ustrojowej w Polsce, w 1992 roku, podpisano

nowe porozumienie i na jego mocy rząd japoński objął Polskę programem

pomocy kulturalnej [Potocka 1999 s.11]. Wiele polskich instytucji kulturalnych

i naukowych mogło rozszerzyć swoją działalność. Znaczne granty pieniężne

otrzymały m.in. Biblioteka Jagiellońska, Uniwersytet Adama Mickiewicza

w Poznaniu, Akademia Muzyczna w Warszawie.

Obecnie polsko-japońska współpraca naukowa rozwija się bardzo

dynamicznie. W 1994 roku w Warszawie powstała Polsko-Japońska Wyższa

Szkoła Technik Komputerowych [Tarnowski 2009, s33]. Jej absolwenci mogą

znaleźć prace w jednej z licznych japońskich firm działających w naszym kraju.

Wymiana kulturalna pomiędzy oboma państwami, stała się w ostatnich latach

bardzo intensywna.

Historia i działalność naukowa największych państwowych instytucji

naukowych promujących kulturę Chin i Japonii zostanie przedstawiona

w następnym, drugim rozdziale.

More magazines by this user
Similar magazines