DZ IAŁ A L NO ŚĆ IN FOR M AC YJNA IN ST Y T UC JI NA ... - Fidkar

fidkar.wbp.krakow.pl

DZ IAŁ A L NO ŚĆ IN FOR M AC YJNA IN ST Y T UC JI NA ... - Fidkar

ozwoju orientalistyki polskiej. Co roku organizowane są w Warszawie spotkania

naukowe, a co trzy lata zjazdy naukowe członków. Ich celem jest pogłębienie

i upowszechnienie wiedzy o Wschodzie. Ostatni, trzydziesty trzeci z kolei zjazd,

miał miejsce w 2009 roku [Polskie Towarzystwo Orientalistyczne, dok. elektr.].

Tematyka spotkań dotyczy wszystkich dziedzin orientalistyki badanych

w Polsce, w tym także poruszane są tematy związane z kulturami Japonii i Chin.

Odbywają się również liczne konferencje naukowe, na których

prezentowany jest dorobek współczesnej orientalistyki polskiej. Ważnym

kierunkiem działalności PTO są imprezy kulturalne i popularnonaukowe,

współorganizowane z innymi instytucjami, o tematyce orientalistycznej. Są to

min. wykłady, prelekcje, spotkania autorskie, wieczory literackie, pogadanki,

wystawy, projekcje filmów oraz kursy języków orientalnych. W przeszłości

każdego miesiąca odbywały się spotkania członków w klubie przyjaźni Polsko-

Chińskiej i PTO.

Na podstawie tego samego źródła wiadomo, że w latach 1925-1953 PTO

wydawało Rocznik Orientalistyczny. Od 1925 do 1988 roku powstawało

wydawnictwo seryjne Biblioteka Wschodnia oraz publikacje przekładów

klasyków Wschodu. W 1949 roku rozpoczęto wydawanie kwartalnika Przegląd

Orientalistyczny. Jest to pierwsze w Polsce orientalistyczne pismo

popularnonaukowe zajmujące się tematyką kultur dalekowschodnich

i stosunkach Polski z krajami Wschodu [Przegląd Orientalistyczny 2009].

Pierwszym redaktorem był Jan Reychman, następnie Stanisław

Kałużyński, a od 2003 roku, funkcję ta pełni Danuta Stasik. W czasopiśmie tym,

od początku działalności, można znaleźć liczne publikacje polskich badaczy

i uczonych w sposób bezpośredni odnoszące się do kultur Japonii i Chin. Są to

między innymi prace z zakresu językoznawstwa, obyczajów, historii, stosunków

politycznych i kulturalnych z naszym krajem. Można uznać ze względu na

szeroki zakres tematyczny, że jest to najlepsze źródło informacji z tej dziedziny

wiedzy wydawane w Polsce, przeznaczone nie tylko dla naukowców, ale też dla

wszystkich zainteresowanych problematyką kultury Dalekiego Wschodu.

Dlatego też można także stwierdzić, że w sposób istotny przyczynia się do jej

More magazines by this user
Similar magazines