DZ IAŁ A L NO ŚĆ IN FOR M AC YJNA IN ST Y T UC JI NA ... - Fidkar

fidkar.wbp.krakow.pl

DZ IAŁ A L NO ŚĆ IN FOR M AC YJNA IN ST Y T UC JI NA ... - Fidkar

serie książkowe: Materiały i Studia Zakładu Krajów Pozaeuropejskich PAN

i Prace monograficzne Zakładu Krajów Pozaeuropejskich PAN. Pod patronatem

instytucji powstała pierwsza w Polsce historiografia chińskich prac o historii

Chin w dziewiętnastym i dwudziestym wieku oraz pierwsza w Europie

Środkowej historia Tajwanu [Zakład Krajów Pozaeuropejskich, dok. elektr.].

Obie prace zostały opublikowane w wymienionych wcześniej seriach

książkowych.

W 2005 roku w zakładzie zostało uruchomione podyplomowe studium

z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych pt. Polityka i kultura

w krajach Azji i Afryki [Zakład Krajów Pozaeuropejskich, dok. elektr.]. Zajęcia

prowadzone przez czołowych polskich znawców problematyki rozwoju Azji

i Afryki, obejmują tematyką zagadnienia związane ze współczesnym rozwojem,

kulturą i polityką Chin oraz Tajwanu.

2.4. CENTRUM BADAŃ AZJI WSCHODNIEJ PAN

Centrum Badań Azji Wschodniej przy Instytucie Studiów Politycznych

PAN powstało w 1999 roku z inicjatywy Krzysztofa Gawlikowskiego [Centrum

Badań Azji Wschodniej, dok. elektr.]. badacza myśli chińskiej. Powstanie

Centrum, jako oddzielnej jednostki badawczej skupiającej, organizującej

i rozwijającej wiedzę o Azji wschodniej, było wynikiem prowadzenia rozległych

prac badawczych przez Instytut Studiów Politycznych PAN od początku lat

dziewięćdziesiątych. Wszyscy obecni członkowie instytucji zajmują się

problematyką bezpośrednio związaną z Chinami lub Japonią. Tematy

podejmowane przez centrum to min. Społeczeństwo i jego przemiany w Azji

Wschodniej, problematyka praw człowieka w Chinach, stosunki

międzynarodowe Polski z Chinami i Japonią [Góralczyk red. 2009, s. 377-378].

Badania prowadzone w centrum są publikowane. Najznakomitszymi

dziełami wydanymi do tej pory, były dwa obszerne tomy monograficzne

poświęcone Chinom współczesnym, Chiny – Rozwój społeczeństwa i państwa

More magazines by this user
Similar magazines