DZ IAŁ A L NO ŚĆ IN FOR M AC YJNA IN ST Y T UC JI NA ... - Fidkar

fidkar.wbp.krakow.pl

DZ IAŁ A L NO ŚĆ IN FOR M AC YJNA IN ST Y T UC JI NA ... - Fidkar

japońska posiada możliwość pracy badawczej w Polsce. Zazwyczaj w trakcie

swojego pobytu zagraniczni goście uczą języka japońskiego. W ten sposób

studenci posiadają stały kontakt z kulturą i żywym językiem, co znacząco

podnosi poziom studiów japonistycznych w Polsce.

Ważnym wydarzeniem promującym kulturę Japonii, które co roku

organizowane jest przez tą instytucję naukową, są Dni Japonii na Uniwersytecie

Warszawskim. Ostatnio w dniach od 3 do 5 listopada 2009 roku odbyły się III

Dni Japonii, które zorganizowane zostały z okazji 90. rocznicy nawiązania

oficjalnych stosunków polsko-japońskich [Zakład Japonistki UW, dok. elektr.].

W ciągu tych trzech dni odbyło się kilkanaście prelekcji poświęconych

stosunkom obydwu krajów, kulturze japońskiej oraz kilka wydarzeń

kulturalnych.

Instytucja aktywnie uczestniczy również we współorganizowaniu i

promowaniu innych wydarzeń kulturalnych. Do nich należy Międzynarodowa

Konferencja Japonistyki (International Conference on Japanese Studies Wiesław

Kotński in memoriam.), która odbyła się w 2006 roku w Warszawie. Japoniści

dyskutowali na tematy związane z praktycznymi aspektami nauką japońskiego

oraz rozwojem japonistyki na świecie [Conference on Japanese Studies, dok.

elektr.].

2.6. ZAKŁAD JAPONISTYKI I SINOLOGII INSTYTUTU

FILOLOGII ORIENTALNEJ NA WYDZIALE

FILOLOLGICZNYM UJ

Drugi w Polsce ośrodek naukowy zajmujący się nauczaniem japonistyki

powstał w 1987 roku na Uniwersytecie Jagielońskim [Tarnowski 2009, s. 94-95].

Należy stwierdzić na podstawie książki Tarnowskiego, że już w okresie

międzywojennym (lata 1930-1932) na uniwersytecie istniała możliwość nauki

More magazines by this user
Similar magazines