E-ŘEŠENÍ GRUNDFOS CUE

cbs.grundfos.com

E-ŘEŠENÍ GRUNDFOS CUE

E-ŘEŠENÍ

GRUNDFOS CUE

Univerzální nástěnný frekvenční měnič

s funkčními parametry E-čerpadla

GRUNDFOS CUE


E-ŘEŠENÍ S NÁSTĚNNÝM

FREKVENČNÍM MĚNIČEM

Jednoduché - flexibilní - dokonalé

Další stupeň k dokonalosti E-řešení

Frekvenční měnič Grundfos CUE je „nejmladší“ součástí

našeho programu elektronického řízení otáčkově regulovaných

čerpadel pro průmyslové provozy, obsluhu

budov, systémy zásobování vodou, systémy čištění

odpadní vody a závlahové soustavy. Nová kompletní

řada nástěnných frekvenčních měničů s funkčními parametry

E-čerpadel a uživatelským rozhraním je příspěvkem

do programu E-čerpadel Grundfos s integrovaným

frekvenčním měničem. Pomocí frekvenčního měniče CUE

můžete regulovat otáčky prakticky kteréhokoliv čerpadla

Grundfos bez ohledu na jeho velikost, výkon a aplikační

oblast. Proto lze toto řešení označit jako převratné!.

Myslete zeleně – my už to děláme!

Trvale udržitelný rozvoj je základní koncepcí firmy

Grundfos. Snažíme se být vždy o krok napřed a využívat

našeho vlivu, abychom mimo jiné podnítili zaměření

myšlení zákazníků a dodavatelů na oblast ekologických

řešení. Protože přibližně 70% celkových nákladů za dobu

životnosti otáčkově regulovaného čerpadla tvoří energetická

spotřeba, představuje regulace otáček čerpadel

podle okamžité potřeby důležitý faktor na cestě k dosahování

úspor energie a potažmo ke snížení emisí CO 2 . Při

použití otáčkově regulovaného čerpadla můžete mít Vaši

energetickou spotřebu a provozní náklady až o 50% nižší,

a to každý rok.

Všichni přecházejí na otáčkovou regulaci

Otáčková regulace pomocí frekvenčních měničů je

součástí našeho výrobního spektra již skoro 25 let.

Od počátku 90. let minulého století se firma Grundfos

zaměřovala zejména na integrovaná řešení zahrnující

např. čerpadla UPE později elektronická E-čerpadla (CRE,

CHIE, TPE, NBE/NKE), která se současně těšila velkému

zájmu našich zákazníků.

Otáčkově regulovaná čerpadla jsou nyní středem zájmu

mnohých profesionálů zabývajících se oblastí čerpací

čerpací techniky a konečných uživatelů ze zcela zřejmých

důvodů. Otáčková regulace aplikovaná v soustavách

s měnícím se průtokem média šetří obrovské množství

energie a finančních prostředků a přináší vyšší uživatelský

komfort a pohodu v každodenním životě, pro instalatéry

i konečné uživatele. Systémy CUE provádějí všechny

operace automaticky. Znamená to, že máte svou soustavu

stále zcela pod kontrolou.

Univerzální a flexibilní systémy

Nástěnný frekvenční měnič Grundfos CUE je vhodným

řešením pro všechny typy odstředivých čerpadel, všechny

aplikační oblasti, jakož i všechny výkonové rozsahy v rámci

našeho programu E-čerpadel. Frekvenční měnič Grundfos

CUE lze používat v součinnosti s novými a stávajícími

čerpadly Grundfos a v instalacích, v nichž je použití integrovaného

řešení nevhodné, nežádoucí nebo zakázané.

Typické aplikační oblasti:

· Všechny aplikace mimo rozsah použití E-čerpadel

· Provozní aplikace s ponornými čerpadly

· Systémy nakládání s odpadními vodami

· Systémy zásobování vodou a závlahové soustavy

· Aplikace zahrnující čerpadla s certifikací ATEX

· Sanitární instalace

FAKTA O E-KONCEPCI

E-koncepce ve srovnání s řešením s konstantními otáčkami

v typickém systému čerpání s měnícími se požadavky

na čerpací výkon *

Roční energetické úspory

Roční snížení emisí CO 2

Snížení celkových nákladů

za dobu životnosti

Doba návratnosti investice

do E-řešení

2 3

Až 50%

(cca 25-35%)

cca 1 tuna CO2 na 3 kW

cca 25%

2-3 roky

* Uvedené hodnoty platí za předpokladu použití čerpadla s motorem 3 kW v soustavě,

která je v provozu 12 hodin denně, 220 dní v roce. Průměrné emise CO 2 na kWh činí 0,37 kg.

Výpočet celkových nákladů za dobu životnosti vychází z provozní doby 10 let.


JE SKVĚLÉ MÍT

VŠE POD KONTROLOU

Jednoduchá – flexibilní – dokonalá

Spolehlivý provoz a uživatelský komfort v provozních

aplikacích s frekvenčním měničem CUE nesnesou žádné

srovnání s podobnými regulovanými aplikacemi. Frekvenční

měnič CUE zajišťuje funkčnost instalace ihned po připojení

(připoj a čerpej) a využívá rozsáhlé možnosti regulace

a monitorování. V nových nástěnných frekvenčních

měničích CUE jsou obsaženy všechny chvalně známé

funkční charakteristiky včetně unikátního uživatelského

rozhraní, což zajišťuje stejně vyjímečně snadné řízení

provozu jako v případě použití našich E-čerpadel. Spolu

s vysoce účinným frekvenčním měničem s automatickou

optimalizací energetické spotřeby, obsahuje systém CUE

rovněž moderní řídící jednotku a celou řadu monitorovacích

funkcí.

Otevírají se nové cesty

Systém frekvenčních měničů CUE otevírá široké pole nových

možností. Výhody otáčkové regulace lze nyní rozšířit i na

oblasti čerpání a oblasti, která ještě nepokrývá náš program

E-čerpadel. Díky systému CUE můžeme nyní nabízet

otáčkovou regulaci vykazující funkční rysy E-čerpadel, jakož

i uživatelská rozhraní, pro čerpadla o výkonu vyšším než 22

kW vhodná pro rozsah napájecího napětí přesahující náš

program E-čerpadel. Stejně tak můžete i Vy realizovat naši

E-koncepci ve vašich sanitárních instalacích, v soustavách

vyžadujících certifikaci ATEX a v mnoha jiných aplikačních

oblastech, v nichž je elektronická regulace nežádoucí nebo

není dovolena.

Komfort při použití systému “připoj a čerpej”

Při instalaci frekvenčního měniče CUE a jeho uvádění

do provozu potřebujete pouze nastavit několik málo

parametrů a veličin specifických pro novou aplikaci.

K tomu můžete použít osvědčené uživatelské rozhraní

v podobě dálkového ovladače Grundfos R100, takže celá

tato procedura pro vás bude velmi snadnou záležitostí,

kterou vyřídíte během několika minut. Frekvenční měnič

CUE také dává rozsáhlé možnosti monitorování čerpadla,

motoru, samotného frekvenčního měniče a okolního

prostředí, jakož i dálkové řízení a kontrolu prostřednictvím

propojovací bus jednotky, vstupů a výstupů.

Široké spektrum nadstandardních funkcí

Frekvenční měnič CUE v sobě skrývá celé široké spektrum

uníkátních funkcí, které zajišťují uživateli vyšší komfort.

Tak např. v obsluhované soustavě nebude docházet ke

vzniku vodních rázů díky měkkému rozběhu a vypínání

čerpadel a vestavěný PI regulátor Vám dává záruku např.

zachování konstantního tlaku nezávisle na požadovaném

průtoku.

Jedna koncepce – jeden dodavatel

Pořídíte-li si frekvenční měnič CUE, můžete si být jisti, že

celá čerpací soustava, tj. čerpadlo, frekvenční měnič, řídící

jednotka a snímač, je perfektně sladěna a nakonfigurována

tak, aby maximálně vyhověla Vaší konkrétní čerpací

soustavě a aby všechny systémové propojovací jednotky

a nastavené parametry byly na optimální úrovni. Kromě

vyšší bezpečnosti systému má dodávka veškerého systémového

zařízení pouze od jednoho dodavatele své pozitivum

v tom, že počáteční projekt, konfigurace, instalace

a uvedení do provozu jsou mnohem snazší než při klasické

dělené dodávce. Budete-li v době provozní životnosti

Vašeho frekvenčního měniče CUE kdykoliv potřebovat

odbornou pomoc a servis, budete přesně vědět, na koho

se obrátit.

VELKÁ HODNOTA

ZA VAŠE PENÍZE

Všichni ti, kteří představují jednotlivé články pomyslného řetězce

hodnot, mohou z každého technického řešení zahrnujícího

frekvenční měnič CUE něco získat. Tedy konkrétně:

Velkoobchodník / dealer

Vaše firma může požívat velkých výhod z prodeje kompletního systémového

zařízení. Spíše než na prodej jednotlivých komponentů

se nyní můžete soustředit na nabízení kompletních projektů od

jednoho dodavatele, které zahrnují otáčkově regulovaná čerpadla.

Instalatér

Pocítíte pohodlí a výhody koncepce připoj a čerpej ve srovnání

s čerpadly se standardním frekvenčním měničem. Rovněž tak

možnost objednávání všeho, co potřebujete, u stejného dodavatele

významně usnadňuje volbu čerpadla, zpracování Vaší objednávky

a následnou montáž.

Konečný uživatel

Dostáváte do rukou snadno ovladatelný, vysoce výkonný čerpací

systém, který vyžaduje jen nízké celkové náklady za dobu své

životnosti. Pokud budete potřebovat servis, víte, na koho se máte

obrátit. Máte tak dlouholetou záruku nákladově efektivního

a bezproblémového provozu.

CUE in reverse osmosis application

CUE v průmyslových aplikacích

4 5


GRUNDFOS CUE

Kompletní řada. Nadstandardní funkce.

Při svých více než 100 různých možnostech konfigurace, které

pokrývají výkonový rozsah od 0,55 kW do 250 kW, představuje

řada frekvenčních měničů CUE jeden z nejrozsáhlejších

a nejuniverzálnějších systémů frekvenčních měničů pro čerpací

aplikace, jaké jsou v současné době na trhu k dostání. Frekvenční

měniče CUE se dodávají v provedení pro pět různých systémů

napájení, ve dvou třídách krytí IP20/21 / IP55 a minimálně ve 24

různých třídách výstupního výkonu. Pro každou Vaši potřebu

je tak vždy k dispozici vhodné řešení.

Navíc je frekvenční měnič CUE vybaven skvělými funkcemi,

jež zajišťují maximální uživatelský komfort a snazší provozování

soustavy. Stačí se jen podívat na přidanou hodnotu, kterou

získáte, když si pořídíte frekvenční měnič CUE.

Intuitivní zaváděcí program

Zaváděcí program frekvenčního měniče CUE umožňuje snadnou

instalaci, uvedení do provozu a komfort okamžitého provozu

čerpací stanice po připojení na zdroj napájecího napětí. Instalatér

se na místě omezí pouze na nastavení několika málo parametrů.

Veškeré zbývající seřízení je již buď nastaveno výrobcem nebo

bude provedeno automaticky. (Čtěte více na straně 8.)

Vysoce praktické uživatelské rozhraní

Jedinečně řešený a uživatelsky přívětivý ovládací panel obsahuje

grafický displej s osvětleným pozadím a tlačítka pro zapínání

a vypínání čerpadla, navigaci a nastavování podle menu.

S frekvenčním měničem CUE budete procházet stejným nastavením

jako s našimi jinými E-systémy, u nichž jsou uživatelské

rozhraní a struktura menu stejné jako u osvědčeného dálkového

ovladače R100, jenž se používá ve spojení s E-čerpadly. Takže

ovládání systému s frekvenčním měničem CUE je prakticky téměř

stejné jako ovládání E-čerpadla.

Automatický směr otáčení

Frekvenční měnič CUE umožňuje automatickou detekci a nastavení

správného směru otáčení čerpadla. Při náběhu čerpadla

do provozu provádí CUE automatickou kontrolu správného směru

jeho otáčení. Pokud není směr otáčení čerpadla správný, změní jej

CUE elektronickou cestou a ruční přepojování motorových vodičů

tak není nutné.

Automatické zjišťování a nastavování správného směru otáčení

Konstantní – cokoliv chcete

Když řekneme „konstantní”, máme na mysli skutečně

konstantní. Frekvenční měnič CUE má vestavěný PI regulátor,

který zajišťuje regulaci libovolné hodnoty v uzavřené

smyčce.

Konstantní tlak se stop funkcí nebo bez stop funkce

Se stop funkcí: dopravní výška v soustavě je udržována

na konstantní úrovni. V případě nulového průtoku

se čerpadlo zastaví. Bez stop funkce: dopravní výška

v soustavě je udržovánana konstantní úrovni bez ohledu

na velikost průtoku.

Konstantní diferenční tlak

Diferenční dopravní výška je udržována na konstantní

úrovni bez ohledu na velikost průtoku.

Proporcionální tlak

Proporcionální tlak se při nízkém průtoku snižuje

a při vysokém průtoku zvyšuje.

Konstantní hladina se stop funkcí nebo bez stop funkce

Se stop funkcí: Hladina kapaliny je udržována na konstantní

úrovni. V případě nulového průtoku se čerpadlo zastaví.

Bez stop funkce: Hladina kapaliny je udržována na konstantní

úrovni bez ohledu na velikost průtoku.

Konstantní teplota

Teplota kapaliny je udržována na konstantní úrovni bez ohledu

na velikost průtoku.

Proporcionální tlak

Funkce proporcionálního tlaku zajišťuje, že diferenční tlak

v oběhovém systému, tedy např. v otopné nebo klimatizační

soustavě, je vždy dostatečně vysoký jak při nízkém tak i při

vysokém průtoku cirkulujícího média. Diferenční tlak se

PROPORCIONÁLNÍ TLAK

H

6 7

H

Q

KONSTANTNÍ HLADINA

Q

CUE

L

CUE

KONSTANTNÍ TLAK

H

Q

automaticky zvyšuje spolu se zvyšujícím se průtokem.

Stop funkce

Ve většině provozních aplikací spojených se zásobováním

vodou může být požadovaný průtok velmi nízký a někdy

se může dokonce rovnat nule. V takových situacích je

úspornější provoz čerpadla v provozním režimu start/

stop podle okamžité potřeby. Frekvenční měnič CUE dává

možnost aplikace stop funkce v systémech pracujících

s konstantním tlakem nebo s konstantní hladinou. Stop

funkce dále zabraňuje provozu čerpadla proti zavřené

armatuře, kdy vzniká riziko zahřátí vody v čerpadle a tím

i růstu lidskému zdraví škodlivých baktérií, popř. poškození

hřídelové ucpávky čerpadla.

Ochrana proti provozu nasucho

Frekvenční měnič CUE umožňuje ochranu proti provozu

nasucho a sice tak, že jeden vstup může být určen pro

detekci běhu čerpadla bez čerpaného média.

Provozní / záložní

Propojením dvou frekvenčních měničů CUE pomocí standardní

integrované propojovací jednotky GENIbus lze u obou

těchto čerpadel realizovat funkci provozní/záložní jednotky.

Monitorování ložisek motoru

Frekvenční měnič CUE má integrovanou monitorovací

funkci, která zajišťuje automatickou varovnou signalizaci,

jakmile nastane čas domazání, popř. výměny ložisek. Tuto

funkci je možno dále optimalizovat dodatečnou instalací

čidla pro měření teploty ložisek (za předpokladu použití IO

modulu), které v případě přehřátí zajistí aktivaci varovné

signalizace nebo automatické vypnutí čerpadla.

CUE

p

PROVOZNÍ/ZÁLOŽNÍ

GENIbus

CUE 1 CUE 2

Out Stand


Intuitivní zaváděcí program

Osvědčená struktura menu R100

PRAKTICKÉ ŘEŠENÍ

UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ

Ve srovnání se standardním frekvenčním měničem

umožňuje frekvenční měnič CUE rychlé a jednoduché

nastavení a uvedení do provozu, neboť při uvedení do

provozu vyžaduje pouze několik málo parametrů. Stačí,

když zadáte veličiny specifické pro danou konkrétní aplikaci,

jako jsou parametry motoru, typová řada čerpadel, řídící

funkce (např. konstantní tlak), typ snímače a požadovaná

hodnota,a frekvenční měnič CUE už automaticky provede

nastavení všech potřebných parametrů, tj. doby odezvy,

minimálních otáček, konstant pro řídící jednotku, dostupné

funkce atd.

Po ukončení zaváděcího programu bude struktura menu

frekvenčního měniče CUE identická se strukturou menu

dálkového ovladače R100, který se používá ve spojení

s E-čerpadly.

0. General (Obecně) 1. Operation (Provoz) 2. Status (Stav) 3. Installation (Instalace)

KOMPLEXNÍ PROGRAM

FREKVENČNÍCH MĚNIČŮ CUE

Jestliže se rozhodnete pro frekvenční měnič CUE, můžete

si zvolit některou z následujících verzí tohoto frekvenčního

měniče. Všechny verze se dodávají s krytím IP20/21

nebo IP55.

· 1-fázové provedení, 1x200-240 V, 50/60 Hz (1.1-7.5 kW), C1

· 3-fázové provedení, 3x200-240 V, 50/60 Hz (0.75 - 45 kW), C1

· 3-fázové provedení, 3x380-500 V, 50/60 Hz (0.55 - 250 kW),

C1 do 90 kW, C2 nad 90 kW

PŘEHLED FREKVENČNÍCH MĚNIČŮ CUE

8 9

Napájecí napětí

3 x 525-690 V

3 x 525-600 V

3 x 380-500 V

3 x 200-240 V

1 x 200-240 V

0.37-1.1 kW

1.5-22 kW*

E-čerpadla

0.3 1 3 10 30 100 250 kW

* Napájecí napětí jen max. 480 V

0.75-7.5 kW

1.1-7.5 kW

0.75-45 kW

· 3-fázové provedení, 3x525-600 V, 50/60 Hz (0.75– 7.5 kW), C3

· 3-fázové provedení, 3x525-690 V, 50/60 Hz (11 - 250 kW), C3

Jednotky C1 s vestavěným EMC filtrem jsou určeny pro

běžné aplikace v domácnostech., jednotky C2

s vestavěnými EMC filtry jsou navrženy pro průmyslové

aplikace a jednotky C3 bez EMC filtru jsou použitelné

pouze v průmyslových procesech.

7.5-250 kW

0.55-250 kW

CUE


VSTUPY A VÝSTUPY

Čtyři digitální vstupy

Jeden vstup vyhrazen pro externí start/stop.

Zbývající vstupy lze nastavit na:

· Min. (min. křivka)

· Max. (max. křivka)

· Externí poruchová signalizace

· Průtokový spínač

· Reset poruchové signalizace

· Signalizace provozu nasucho (externí spínač)

· Neaktivní

Tři analogové vstupy

Jeden vstup 0-10 V pro externí požadovanou hodnotu.

Jeden vstup 0/4-20 mA pro zpětnou vazbu na snímač.

Jeden přídavný vstup 0/4-20 mA pro snímač (nutný

přídavný IO modul).

Dva vstupy pro Pt100/Pt1000

Budou použity ve spojení s měřením teploty ložisek

motoru nebo měření alternativní teploty, jako je teplota

média (vyžaduje přídavný modul IO).

Jeden analogový výstup

Tento výstup je možno nastavit na indikaci různých

parametrů, jako otáčky, aktuální hodnota apod.

Dva digitální reléové výstupy

Tyto výstupy lze nastavit na mód různých hlášení, jako např.

provoz, varovná, popř. poruchová signalizace apod.

Propojovací jednotka RS485 GENIbus

Frekvenční měnič CUE je vybaven standardním rozhraním

RS485, které umožňuje komunikaci s řídícím systémem

Grundfos a přes propojovací převodník Grundfos rovněž

připojení k jiným systémům bus komunikace, jako jsou

LONworks, Profibus, Modbus atd.

Program E-čerpadel

obsahuje kompaktní

systémy s integrovaným

frekvenčním měničem

(viz katalog E-čerpadel).

E-ŘEŠENÍ S E-ČERPADLY GRUNDFOS

Chcete-li kompaktní systém s integrovaným čerpadlem

a řídící elektronikou, zvolte namísto frekvenčního měniče

Grundfos CUE E-čerpadlo Grundfos. Do výkonu 1,1 kW

dodáváme E-čerpadla ve verzi 1x200-240 V, do výkonu 7,5 HP

ve verzi 3x208-230 V a do výkonu 22 kW ve verzi 3x380-480 V.

E-čerpadla jsou vhodná prakticky pro všechny průmyslové

aplikace a veškeré aplikace v rámci obsluhy budov.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Přídavná karta

Analogový IO modul umožňující realizaci následujících

funkcí: Dva vstupy pro snímače teploty Pt100/1000 (karta

automaticky rozliší, zda je použit snímač Pt100 nebo

Pt1000). Jeden analogový vstup 0/4-20 mA pro přídavný

snímač.

Motorové filtry

Všechny frekvenční měniče CUE přenášejí na motor

nesinusové napětí. V některých případech je nutné nebo

je žádoucí toto výstupní napětí filtrovat, aby získalo

poněkud více sinusovou charakteristiku protože:

· redukuje strmost nárůstu napětí (dU/dt), jakož

i špičkové napětí, přenášené na motor,

· redukuje hladinu akustického tlaku generovanou

ve vinutí motoru,

· umožňuje použití dlouhých motorových kabelů.

K dispozici jsou následující filtry:

Filtry dU/dt

16 různých filtrů pokrývajících následující elektrické

parametry:

Výkonový rozsah: 11 až 250 kW

Napěťový rozsah: 3x380-500 V a 3x525-690 V

Třída krytí: IP20

Okolní teplota: Max. 45°C

Filtry se sinusovým výstupním napětím

25 různých filtrů pokrývajících následující elektrické

parametry:

Výkonový rozsah: 0.55 až 250 kW

Napěťový rozsah: 1x200-240 V, 3x200-240 V,

3x380-500V a 3x525-690 V

Třída krytí: IP20

Okolní teplota: Max. 45°C

10 11

Snímače

Ve spojení s frekvenčním měničem CUE je možno používat

následující snímače. Všechny tyto snímače mají výstupní

signál 4-20 mA.

· Snímače tlaku - max. 25 barů

· Snímače teploty

· Snímače diferenčního tlaku

· Snímače diferenční teploty

· Průtokoměry

· Skříňka s potenciometrem pro nastavování externí

požadované hodnoty

Propojovací převodníky

Frekvenční měnič CUE je vybaven standardním rozhraním

RS485 GENIbus. Jako příslušenství můžeme dodat propojovací

převodníky umožňující konverzi na jiné systémy bus

komunikace.

Převodníky typové řady CIU mohou zajistit konverzi

na světově nejpoužívanější systémy bus komunikace:

· CIU100 zajišťuje konverzi ze systému GENIbus

na systém LonWorks

· CIU150 zajišťuje konverzi ze systému GENIbus

na systém Profibus

· CIU200 zajišťuje konverzi ze systému GENIbus

na systém Modbus

· CIU250 je modem GSM, jenž může vysílat krátké zprávy

SMS v případě výskytu poruchového stavu apod.

Jiné příslušenství

· LiqTec - snímač ochrany proti provozu čerpadel nasucho

· Control MPC – jednotka řízení většího počtu čerpadel

v paralelním zapojení


ČR CENTRÁLA

GRUNDFOS s.r.o.

Čajkovského 21

779 00 Olomouc

Tel.: 585 716 111

Fax: 585 716 299

e-mail: GCZ@grundfos.com

www.grundfos.cz

SK CENTRÁLA

GRUNDFOS s.r.o.

Bratislava

851 02 Bratislava 5

Tel.: 02 5020 1411

Fax: 02 5020 1423

e-mail: GSK@grundfos.com

www.grundfos.sk

Naším krédem je odpovědnost.

Toto krédo naplňujeme tím, že myslíme dále.

Podstatou tohoto způsobu myšlení jsou inovace.

96 76 38 68 09 07 \ 7066 \

More magazines by this user
Similar magazines