Ψηφιακό Τεκμήριο

nefeli.lib.teicrete.gr

Ψηφιακό Τεκμήριο

ποιότητα και ποικιλία των προϊόντων σε συνδυασμό με την ισχύ του

εμπορικού σήματος

διαχείριση του ανεφοδιασμού και των παραδόσεων

Οι σχέσεις μεταξύ των προμηθευτών και των επιχειρήσεων σούπερ μάρκετ δεν

έχουν επηρεαστεί αρνητικά ή τουλάχιστον όχι στο βαθμό που παρουσιάζουν τα μέσα

μαζικής ενημέρωσης. Εξάλλου ένα δυσμενές κλίμα στις σχέσεις μεταξύ των δύο

φορέων, το μόνο που θα μπορούσε να δημιουργήσει, είναι ανασφάλεια στους

καταναλωτές, με αντίστοιχα αρνητικά αποτελέσματα για τη βιομηχανία και το

εμπόριο. Παράγοντες του κλάδου πιστεύουν επίσης ότι η σχέση μεταξύ προμηθευτών

και αλυσίδων σούπερ μάρκετ θα βελτιωθεί ακόμη περισσότερο μέσω της ανάπτυξης

και υιοθέτησης κοινών πρακτικών, τεχνικών και διαδικασιών, γεγονός που θα

βελτιώσει τις διαδικασίες logistics και marketing, θα μειώσει το λειτουργικό κόστος

και κατά συνέπεια θα οδηγήσει σε καλύτερες τιμές και υπηρεσίες προς τους

καταναλωτές.

Σημαντική παράμετρος των σχέσεων προμηθευτών και σούπερ μάρκετ, είναι οι όροι

πληρωμής. Τα τελευταία χρόνια ο μέσος χρόνος πληρωμών συστηματικά ξεπερνά τις

100 ημέρες, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνει και τις 200 ημέρες. Οι μεγαλύτερες

χρονικά πιστώσεις αφορούν είτε ειδικές κατηγορίες προϊόντων, είτε μικρούς

προμηθευτές του λιανεμπορίου.

Η ελληνική νομοθεσία με το Π.Δ. 166 εναρμονίστηκε με την αντίστοιχη της Ε.Ε.

όσον αφορά το θέμα του περιορισμού των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές

συναλλαγές. Πηγές του κλάδου εκτιμούν, ότι ο χρόνος πίστωσης μακράς διάρκειας

αρχίζει να μειώνεται, με αποτέλεσμα οι βιομηχανίες να έχουν μεγαλύτερη

ρευστότητα.

3.5.3 ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Στα πλαίσια του ανταγωνισμού, οι επιχειρήσεις σούπερ μάρκετ εφαρμόζουν

διάφορες μεθόδους προώθησης πωλήσεων, πέρα από τη διαφήμιση στα Μ.Μ.Ε. Οι

πιο διαδεδομένες πρακτικές είναι οι εξής:

40

More magazines by this user
Similar magazines