Ψηφιακό Τεκμήριο

nefeli.lib.teicrete.gr

Ψηφιακό Τεκμήριο

ΑΤΛΑΝΤΙΚ Α.Ε.Ε.

Η ΑΤΛΑΝΤΙΚ ιδρύθηκε το 1980 από τον κ. Παναγιώτη Αποστόλου. Η μεγάλη

ανάπτυξη της εταιρίας αρχίζει το 1985 όταν το διοικητικό επιτελείο συμπληρώνεται

από τα μέλη της οικογένειας Περικλή, Ελπίδα και Μανώλη Αποστόλου. Η νέα

διοίκηση της εταιρίας έθεσε σε εφαρμογή ένα σχέδιο εξάπλωσης στην επαρχία. Οι

επενδύσεις στα Ιωάννινα και στην Καλαμάτα υπεδείχθησαν ιδιαίτερα πετυχημένες.

Την ίδια εποχή η εταιρία ασχολήθηκε με την εφαρμογή συστημάτων logistics και να

κάνει τα καταστήματά της όσο το δυνατόν καλύτερα αισθητικά ώστε να προσελκύσει

καταναλωτές. Η ανάπτυξη των καταστημάτων υπήρξε βαθμιαία. Το 1990 βρίσκει την

ΑΤΛΑΝΤΙΚ με 10 καταστήματα. Εκείνη την εποχή ο αριθμός των καταστημάτων

διπλασιάζεται με την απορρόφηση μιας μικρής αλυσίδας στον Πειραιά. Αυτή η

επένδυση εξέπληξε τους ανταγωνιστές, αλλά η αγορά που γνώριζε τις δυνατότητες

της ΑΤΛΑΝΤΙΚ υποστήριξε αυτή την προσπάθεια. Το 1994 εξαγοράζεται η εταιρεία

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ με 13 καταστήματα. Αυτή η επένδυση φέρνει σε επαφή

την ΑΤΛΑΝΤΙΚ με τη χονδρική πώληση. Δύο μήνες αργότερα εξαγοράζει την

εταιρία ΦΑΡΜΑ ΤΕΤΡΑΣ ΑΕΒΕ με 25 καταστήματα. Στο τέλος του 1994 η

ΑΤΛΑΝΤΙΚ είχε 85 καταστήματα. Από 31/7/97 λειτουργεί μία ενιαία εταιρία η

οποία έχει συγχωνεύσει όλες τις θυγατρικές. Αυτή η εταιρία διαθέτει ισχυρή κεντρική

διοίκηση και οργάνωση με εσωτερικά τμήματα και τομείς που την κάνουν να μην

υστερεί ανταγωνιστικά από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου. Το 2003, η

εταιρία ανέπτυξε δυναμικά δύο πολύ σημαντικούς τομείς, σε συνδυασμό με την

συνεχή προσπάθεια εσωτερικής αναδιοργάνωσής της: την επέκταση της χονδρικής

και του franchising μέσω της ΑΡΙΣΤΑ. Η δραστηριότητα του franchising ξεκίνησε

από την Βόρεια Ελλάδα και σταδιακά επεκτείνεται και στην Νότια Ελλάδα.

ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο όμιλος Βερόπουλοι, είναι η μοναδική αλυσίδα που έχει να παρουσιάσει

επιτυχημένη βαλκανική δραστηριότητα, έστω κι αν περιορίζεται στον χώρο της

πρώην ενιαίας Γιουγκοσλαβίας. Το δίκτυο του ομίλου στον ελληνικό χώρο

αποτελείται από 198 καταστήματα (περιλαμβάνεται και η Χαλκιαδάκης ΑΕ που

δραστηριοποιείται στην Κρήτη και στην οποία οι Αφοί Βερόπουλοι ΑΕΒΕ κατέχει το

60%), ενώ είναι από τις πρώτες εταιρείες που “απλώθηκαν” πολύ νωρίς εκτός των

ορίων της Αττικής. Ο όμιλος διαθέτει επτά καταστήματα στην πΓΔΜ και δύο

48

More magazines by this user
Similar magazines