Ψηφιακό Τεκμήριο

nefeli.lib.teicrete.gr

Ψηφιακό Τεκμήριο

όμως και η επικέντρωση των ελέγχων στις τριάντα αυτές επιχειρήσεις, πιθανότατα,

θα απέφερε σημαντικά αποτελέσματα στη διακρίβωση του κόστους και τον

περιορισμό των αυξήσεων στις τιμές.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι πολλές από τις επιχειρήσεις με δεσπόζουσα θέση στην

αγορά, είναι και εισαγωγικές, γεγονός που τις καθιστά περισσότερο ισχυρές, καθώς

αποτρέπει τον ανταγωνισμό από καινούργιους ανταγωνιστές και καθιστά

απαγορευτική την είσοδό τους στην ελληνική αγορά.

Είναι χαρακτηριστικό ότι δεν υπάρχει κατηγορία στην οποία οι τρεις πρώτοι

προμηθευτές να μην έχουν μερίδιο τουλάχιστον 62%.

Η παρουσία λίγων και καλά εδραιωμένων επί χρόνια επιχειρήσεων, δυσκολεύει

αρκετά τις προσπάθειες εισόδου νέων επιχειρήσεων και προσφοράς μεγαλύτερης

ποικιλίας τιμών.

Όσοι επιχειρούν να εισέλθουν στο χώρο των ισχυρών, θα πρέπει να δαπανήσουν

σημαντικά ποσά για να λάβουν θέση στα ράφια, να πραγματοποιήσουν προωθητικές

ενέργειες και γενικότερα να αντιμετωπίσουν την επιθετική πολιτική που έχουν τη

δυνατότητα να ακολουθούν. Κόστη, που τελικά καταλήγουν στην τιμή και έτσι, οι

διαφορές εντοπίζονται πολλές φορές σε μερικά λεπτά του ευρώ.

Όλα αυτά βέβαια, με την προϋπόθεση ότι θα καταφέρουν να εξασφαλίσουν και

ικανοποιητική πρόσβαση στα δίκτυα διανομής. Την επέλαση για παράδειγμα, της

Coca Cola Τρία Έψιλον, η οποία προ ετών τιμωρήθηκε για κατάχρηση δεσπόζουσας

θέσης, ούτε η πολυεθνική PepsiCo δεν κατάφερε να ανακόψει. Έστω και αν οι δυο

τους ελέγχουν το 89%, η PepsiCo ακολουθεί δεύτερη με διαφορά 77%!

Συμπερασματικά, η αγορά είναι συγκεντρωμένη στα χέρια λίγων και ισχυρών καθώς

δύο, το πολύ τρεις εταιρείες θα συναντήσει κανείς να κυριαρχούν στις περισσότερες

κατηγορίες προϊόντων, καθιστώντας αρκετά δύσκολη την είσοδο νέων ‘παικτών’ για

μεγαλύτερη ποικιλία τιμών στα ράφια.

Πέρα όμως από το τι επικρατεί στις επιμέρους κατηγορίες προϊόντων, οι αλυσίδες

λιανεμπορίου τροφίμων λειτουργούν σε ανταγωνιστική αγορά καθώς:

κάθε αλυσίδα είναι μικρή σε σχέση με τη συνολική ζήτηση και επομένως οι

ενέργειές της δεν μπορούν να έχουν σημαντική επίπτωση στις τιμές των

προϊόντων ούτε ακόμη και σε τοπικό επίπεδο, καθώς υπάρχει πληθώρα

καταστημάτων ανά περιφέρεια ή γεωγραφική περιοχή (πίνακες 1,2).

Τα διάφορα καταστήματα διανέμουν ομοιογενή προϊόντα και το περιβάλλον

πώλησης (τρόπος παρουσίασης προϊόντων, πληρωμής κ.λ.π.), γίνεται σε

53

More magazines by this user
Similar magazines