ECLIPSE EChO ELITE EMPIRE EMOTION ENERGY PREMIERE ...

nikra.nabytok.sk

ECLIPSE EChO ELITE EMPIRE EMOTION ENERGY PREMIERE ...

VIVA

ECLIPSE PLAY

MOLTO EChO

DIVA

EMPIRE VIVA

ELITE COMMODO

PREMIERE CITY STAR

DESIRE ECLIPSE ENERGY

EMOTION INSPIRATION

GRACE ETERNITY

ECLIPSE

PLAY

EChO EChO

DIVAETERNITY ETERNITY

DIVA ELLE

CITY VIVA STAR

COMMODO

MOLTO

PREMIERE

ECLIPSE ENERGY

EMOTION INSPIRATION

PLAYETERNITY PLAYETERNITY

PLAY INSPIRATION

GRACE PLAY

ETERNITY ELITE

COMMODO

DESIRE

EMOTION

ELLE

EChO

DIVA

ELITE

ELLE

VIVA

PLAY

ECLIPSE

INSPIRATION

MOLTO ETERNITY

GRACE EChO PLAY

ETERNITY

DIVA

ELITE

COMMODO VIVA DESIRE

EMPIRECITY

STAR

ELITE EMOTION COMMODO

MOLTO

ELLE

VIVA CITY STAR

VIVA

EChO

DESIRE ECLIPSE

EMOTION INSPIRATION

GRACE EMPIRE PLAY

DIVA

ETERNITY

VIVAEMPIRECOMMODO

EMPIRECOMMODO

COMMODO

ENERGY PREMIERE

UPHOLSTERY POLSTERMÖBEL NAMEŠTAJ ÜLŐGARNITÚRÁK

2011/2012


Fabrika nameštaja „Extraform“ d.o.o. Senta, je osnovana 1984. godine kao zanatska radionica za popravku tapaciranog nameštaja. Sa proizvodnjom

sopstvenih proizvoda počinje 1986. godine, da bi krajem osamdesetih godina prerasla u porodično preduzeće sa proizvodnjom cca 4000 garnitura

i 70 zaposlenih.

Danas je „Extraform“ renomirana firma sa više od 40 sopstvenih modela, proizvodnom halom od 5000m 2 , izgrađenom iz sopstvenih sredstava

i opremljenom svim potrebnim mašinama i uređajima. Zahvaljujući sopstvenom razvoju, „Extraform“ svake godine razvije desetak novih,

inovativnih modela.

„Extraform“ danas zapošljava više od 80 radnika i izrađuje tapacirane garniture u koži i štofu od kvalitetnh materijala iz uvoza i sa domaćeg tržišta.

Poslednjih nekoliko godina „Extraform“ je pretežni izvoznik i proizvode plasira preko specijalizovanih firmi za prodaju nameštaja. Firma je

fleksibilna i otvorena za saradnju sa mogućnostima brzog prilagođavanja proizvodnje i mogućnošću povećanja kapaciteta.


ELITE EMPIRE ETERNITY MOLTO DESIRE PREMIERE CITY STAR INSPIRATION PLAY EMOTION

ELLE

ENERGY VIVA GRACE

ECLIPSE DIVA COMMODO EChO


ELITE

Visina/Höhe 90

Visina sedišta/Sitzhöhe 43

Element

≈ Model M-171

12 22 272 32 40

cca. cm

Širina/Breite 101 156 196 211 60

Dubina/Tiefe 97 97 97 97 60


EMPIRE

Visina/Höhe 90

Visina sedišta/Sitzhöhe 45

Element

≈ Model M-172

cca. cm

12 22 272 32 40 80

Širina/Breite 99 154 194 209 60 75

Dubina/Tiefe 97 97 97 97 60 60


ETERNITY

Visina/Höhe 74-106

Visina sedišta/Sitzhöhe 43

Element

≈ Model M-270

Korisna površina za spavanje / Liegefläche: 218 x 135 cm

23 253 33

20 250 21 251 22 31 32

cca. cm

Širina/Breite 140 140 168 168 196 223 251

Dubina/Tiefe 90 90 90 90 90 90 90

Element 353 193 293 163 73

351 352 191 291 161 71 40

cca. cm

Širina/Breite 223 251 162 252 215 98 90

Dubina/Tiefe 90 90 90 90 90 161 60


MOLTO

Visina/Höhe 74-106

Visina sedišta/Sitzhöhe 43

Element

≈ Model M-271

Korisna površina za spavanje / Liegefläche: 218 x 135 cm

23 253 33

20 250 21 251 22 31 32

cca. cm

Širina/Breite 140 140 177 177 214 232 268

Dubina/Tiefe 90 90 90 90 90 90 90

Element 353 193 293 163 73

351 352 191 291 161 71 40

cca. cm

Širina/Breite 232 269 171 261 224 117 77

Dubina/Tiefe 90 90 90 90 90 161 70


DESIRE

Visina/ Höhe 82

Visina sedišta/

Sitzhöhe

44

Element 13 23 33

10 11 12 20 21 22 31 32

cca. cm

Širina/ Breite 58 84 110 116 142 168 200 226

Dubina/Tiefe 81 81 81 81 81 81 81 81

≈ Model M- 281

193 293 163 263

191 291 161 261 40

164 222 180 238 60

81 81 81 81 60


PREMIERE

Visina/ Höhe 82

Visina sedišta/

Sitzhöhe

44

Element 13 23 33

10 11 12 20 21 22 31 32

cca. cm

Širina/ Breite 58 98 138 116 156 196 214 254

Dubina/Tiefe 81 81 81 81 81 81 81 81

≈ Model M-282

193 293 163 263

191 291 161 261 40

178 236 180 238 60

81 81 81 81 60


CITY STAR

Visina/Höhe 81

Visina sedišta/Sitzhöhe 45

Element

≈ Model M-283

cca. cm

10 20 30 70 90 40

Širina/Breite 60 160 180 80 105 62

Dubina/Tiefe 95 95 95 178 105 100


INSPIRATION

Visina/ Höhe 88-100

Visina sedišta/

Sitzhöhe

43

Element 13 23 33

10 11 12 20 21 22 30 31 32

cca. cm

Širina/ Breite 80 115 130 160 195 230 180 215 250

Dubina/Tiefe 92 92 92 92 92 92 92 92 92

≈ Model M-284

163 263 73

161 261 71 90 40

140 220 115 105 62

92 92 175 105 95


PLAY

Visina/ Höhe 81

Visina sedišta/

Sitzhöhe

45

Element 13 23 33

10 11 12 20 21 22 30 31 32

cca. cm

Širina/ Breite 80 102 124 160 182 204 180 202 224

Dubina/Tiefe 102 102 102 102 102 102 102 102 102

≈ Model M- 285

163 263 73

161 261 71 90 40

140 220 102 105 62

102 102 178 105 95


EMOTION

Visina/Höhe 88

Visina sedišta/Sitzhöhe 45

Element

≈ Model M-371

23 253 33

12 20 250 21 251 22 31 32 190

cca. cm

Širina/Breite 85 130 130 155 155 180 220 245 53

Dubina/Tiefe 90 90 90 90 90 90 90 90

Element

Korisna površina za spavanje / Liegefläche: 200 x 136 cm

353 193 293 163 165 263 73

351 352 191 291 161 164 261 71 40

cca. cm

Širina/Breite 220 245 180 245 205 180 270 103 90

Dubina/Tiefe 90 90 90 90 90 90 90 161 60


ELLE

Visina/Höhe 93

Visina sedišta/Sitzhöhe 45

Element

≈ Model M-372

23 253 33

12 20 250 21 251 22 31 32 190

cca. cm

Širina/Breite 81 130 130 145 145 156 206 217 53

Dubina/Tiefe 90 90 90 90 90 90 90 90

Element

Korisna površina za spavanje / Liegefläche: 200 x 136 cm

353 193 293 163 165 263 73

351 352 191 291 161 164 261 71 40

cca. cm

Širina/Breite 206 217 168 233 205 180 270 91 90

Dubina/Tiefe 90 90 90 90 90 90 90 161 60


ENERGY

Visina/Höhe 87

Visina sedišta/Sitzhöhe 45

Element

≈ Model M-373

23 253 33

12 20 250 21 251 22 31 32

cca. cm

Širina/Breite 115 130 130 161 161 192 226 257

Dubina/Tiefe 90 90 90 90 90 90 90 90

Element

Korisna površina za spavanje / Liegefläche: 200 x 136 cm

353 193 293 163 165 263 73

351 352 191 291 161 164 261 71 40

cca. cm

Širina/Breite 226 257 186 251 205 180 270 109 90

Dubina/Tiefe 90 90 90 90 90 90 90 161 60


VIVA

Visina/Höhe 76-94

Visina sedišta/Sitzhöhe 46

≈ Model M- 500

Korisna površina za spavanje / Liegefläche:

200 x 140 x 13 cm

200 x 160 x 13 cm

Element 73 253 353

71 251 252 351 352

cca. cm

Širina/Breite 106 186 210 206 230

Dubina/Tiefe 195 96 96 96 96


GRACE

Visina/Höhe 76-94

Visina sedišta/Sitzhöhe 46

Element

≈ Model M- 501

Korisna površina za spavanje / Liegefläche:

200 x 140 x 13 cm

200 x 160 x 13 cm

73 253 353

71 251 252 351 352

cca. cm

Širina/Breite 97 177 192 197 212

Dubina/Tiefe 195 96 96 96 96


ECLIPSE

≈ Model M-64

Visina/Höhe 84

Visina sedišta/Sitzhöhe 42

Element

23 73

Spoljne dimenzije/

Aussenmasse:

328 x 311 cm

21 71 90

cca. cm

Širina/Breite 195 176 133

Dubina/Tiefe 115 122 133


DIVA

Visina/Höhe 77-90

Visina sedišta/Sitzhöhe 44

Element

13 23 33

≈ Model M-681

11 12 21 22 31 32 90 40

cca. cm

Širina/Breite 91 115 156 182 221 247 94 88

Dubina/Tiefe 94 94 94 94 94 94 94 88


COMMODO

Visina/Höhe 83

Visina sedišta/Sitzhöhe 43

Element

≈ Model M-811

Korisna površina za spavanje / Liegefläche:

220 x 127 cm

290 x 127 cm

73 253 353

71 250 251 350 351 352

cca. cm

Širina/Breite 112 140 170 210 240 270

Dubina/Tiefe 175 110 110 110 110 110


EChO

≈ Model M-87

Visina 77

Visina sedišta 41

Element

12 22 32 40

cca. cm

Širina/Breite 140 195 255 84

Dubina/Tiefe 100 100 100 63


fabrika nameštaja

Karađorđeva b.b, 24400 Senta, Srbija

Tel: +381 (0) 24 815 161, Fax: +381 (0) 24 811 426

E-mail: info@extraform.rs

www.extraform.rs

ECLIPSE PLAY

MOLTO EChO

DIVA

PREMIERE CITY STAR

DESIRE ECLIPSE ENERGY

EMOTION INSPIRATION

GRACE ETERNITY

ECLIPSE

VIVA PLAY

EChO

DIVAETERNITY ETERNITY

DIVA ELLE

MOLTO

PREMIERE

ECLIPSE ENERGY

EMOTION INSPIRATION

PLAYETERNITY PLAYETERNITY

PLAY INSPIRATION

GRACE PLAY

ETERNITY ELITE

COMMODO

DESIRE

ELLE

EChO

DIVA

ELITE

ELLE

VIVA

PLAY

ECLIPSE

ETERNITY

INSPIRATION

MOLTO GRACE EChO PLAY

ETERNITY ELITE

CITY STAR

ELITE EMOTION COMMODO

MOLTO VIVA

ELLE

CITY STAR

VIVA

EChO

DESIRE ECLIPSE

EMOTION INSPIRATION

EMPIRE PLAY

DIVA

GRACE ETERNITY

VIVA

EMPIRE DIVA

CITY VIVA STAR

COMMODO VIVA DESIRE

ELITE EMPIREEMOTION

COMMODO

EMPIRECOMMODO

EMPIRECOMMODO

ENERGY PREMIERE

More magazines by this user
Similar magazines