Ψηφιακό Τεκμήριο

nefeli.lib.teicrete.gr

Ψηφιακό Τεκμήριο

Απαραίτητοι Παράγοντες και Ενέργειες

για την Λειτουργία της Επιχείρησης.

4.1 Κεφάλαιο

Προετοιµάζω έναν προϋπολογισµό λαµβάνοντας υπόψη τα παρακάτω:

Τι ποσό θα χρειαστώ πριν ξεκινήσω την επιχείρηση;

• Κτίριο 200τ.µ (ενοικίαση, διαµόρφωση)(50.000)

• Κεφάλαιο κίνησης(40.000)

• Γενικά έξοδα(15.000)

• Θέρµανση, ηλεκτρισµός, καθαριότητα(10.000)

• Αµοιβές προσωπικού(11.000 ανά έτος)

• ∆ιαφήµιση(Τηλεόραση, Ραδιόφωνο, Εφηµερίδες)(4.000)

• Ασφάλιση της επιχείρησης(20.000)

Αφού έχω προσδιορίσει το σύνολο των χρηµάτων που θα χρειαστώ υπολογίζω πόσο κεφάλαιο

θα βάλω στην επιχείρησή µου: (150.000ε) .

∆ιαφήµιση

(4.000)

Αµοιβές

Προσωπικού

Θέρµανση

Ηλεκτρισµός

Ασφάλιση

Επιχείρησης

Κεφάλαιο

(150.000)

Κεφάλαιο

Κίνησης

Κτίριο

(50.000)

Γενικά

Έξοδα

8

More magazines by this user
Similar magazines