Električne lokomotive - Shrani.si

shrani.si

Električne lokomotive - Shrani.si

Železnica - elektricne lokomotive

Muzejski eksponati | Parne lokomotive | Dizel lokomotive | Električne lokomotive | Motorni vozovi | Uski kolosek

Električne lokomotive

Početak elektrifikacije na prugama koje su se našle u sastavu JŽ-a (JDŽ-a) posle 1945. datira iz 1935. kada je pruga od Sežane do Postojne

elektrificirana od strane FS-a sa 3kV DC kao deo sheme elektrifikacije u Italije. 1936. je usledila i elektrifikacija pruge od Pivke do Rijeke.

Nastavak elektrifikacija pruge je usledio tek 1953. (odnosno prve elektrifikacije koje su preduzele JŽ).

Planom modernizacije za period od 1964. do 1970. bilo je predviđeno da se elektrificira najopterećeniji pravac na JŽ, odnosno, pravac:

Jesenice - Ljubljana - Zagreb - Begrad - Gevgelija sa AC sistemom od 50 Hz 25kV, ali da se pri tome zadrže dotle elektrificirane pruge sa

3kV. 1970. je već bio gotov deo Zagreb - Beograd.

Prve lokomotive na 3 Kv sistemu bile su JŽ 361 (FS E626) dok na AC sistemu JŽ 441 (SJ Rb1).

Električne lokomotive 3 kV

http://railfan-belgrade.org/elektro.htm

341-001

Elektro lokomitve serije 341 tipa Bo-

Bo nazvane MARIJANA su proizvod

francuske fabrike ALSTHOM, a stigle

su u Jugoslaviju u maju 1955.godine

i ona je bile jedina tog tipa. U

početku je nosila oznaku E 41-001

do renumeracije JŽ lokomotiva kada

je dobila oznaku 341-001. Bila je

namenjena za vuču putničkih i

tertnih vozova na tada

novoizgradenom brdskom delu

riječke pruge. Zbog velikog

osovinskog pritiska naručena je

samo jedna, a zbog nedostatka

rezervnih delova svoje poslednje

kilometre je odvozila u maju 1986.

Tehnički podaci:

Raspored osovina Bo-Bo

Snaga motora 1375kW/1870 KS

V max 95 km/h

342-003

Elektro lokomotive serije JŽ 342 tipa

Bo-Bo su proizvod italijanske fabrike

ASGEN Genova 1968. godine.

Lokomotive su nabavljene kao

zamena za lokomotive serije JŽ 341 i

povećanja elektro vučnog parka na

ŽG Ljubljana.

Tehnički podaci:

Raspored osovina Bo-Bo

Snaga motora 1800 kW

V max 120 km/h

361-001

Elektro lokomotiva serije JŽ 361 (FS

626) tipa Bo-Bo-Bo popularno

Page 1 of 4

7.2.2008


Železnica - elektricne lokomotive

Električne lokomotive 25 kV, 50 Hz

http://railfan-belgrade.org/elektro.htm

nazvana BREDA je proizvedena u

periodu 1927.do 1940. godine od

strane više italijanskih fabrika (OM,

BBC, TIBB, Genova, Ansaldo itd.) i

ona je prva elektro lokomitva na

mreži JŽ. Bila je namenjena za vuču

putničkih i teretnih vozova na

brdskim i ravničarskim prugama. U

pocetku je nosila oznaku isto kao na

FS 626, zatim je renumeracijom JŽ

lokomitva 1957 dobila E61 da bi

svoju konačnu serijsku oznaku

dobila 1962. kao JŽ 361.

Tehnički podaci:

Raspored osovina Bo-Bo-Bo

Snaga motora 1890 kW

V max 95 km/h

362-039

Elektro lokomotive serije JŽ 362 tipa

Bo-Bo-Bo proizvedene su u

italijanskoj fabrici ANSALDO iz

Genove u periodu od 1960.do 1964.

i u periodu od 1968. do

1969.godine. Ove lokomotive su

vizuelno i konstrukcijski dosta slične

italijanskim lokomotivama FS E 636 i

E 646 iako je ona posebno razvijana

za pruge JŽ. Lokomotive su

nabavljene za potrebe vuče na

novoelektrificiranoj pruzi Zagreb-

Rijeka.

Tehnički podaci:

Raspored osovina Bo-Bo-Bo

Snaga motora 2640 kW

V max 120 km/h

363-014

Elektro lokomotive serije JŽ 363 tipa

C'C popularno nazvane BRIŽIT su

proizvedene 1975. u francuskoj

fabrici ALSTHOM. Nabavljene su za

vuču putničkih i teretnih vozova na

brdskim prugama u okviru ŽG

Ljubljana.

Tehnički podaci:

Raspored osovina C'C

Snaga motora 2750 kW

V max 75/125 km/h

441-032

Konstruktor lokomotiva ovog tipa je

ASEA iz Švedske, kao serija JŽ 441

nastala je iz serije Rb1 švedskih

železnica. Isporučilac lokomotiva bila

je grupa Traktion Union koju su

sačinjavale: ASEA, SECHERON, Elin

Union. Njihova isporuka započela je

leta 1967. godine kada su prve dve

lokomotive tipski ispitane u

Čehoslovačkoj i Austriji,

eksploatacija lokomotiva započela je

31. maja 1970. godine. Licencnu

proizvodnju 1970. godine preuzela

je firma Rade Končar iz Zagreba u

saradnji sa MIN Niš. Lokomotive su

Page 2 of 4

7.2.2008


Železnica - elektricne lokomotive

http://railfan-belgrade.org/elektro.htm

isporučivane JŽ-u, CFR-u i

termoelektrani Nikola Tesla

Tehnički podaci:

Raspored osovina Bo-Bo

Snaga motora 3800 kW

V max 120/140 km/h

442-002

Elektro lokomotive serije JŽ 442 tipa

Bo-Bo popularno nazvana BRENA je

prva elektro lokomotiva razvijena i

proizvedena u Jugoslaviji.

Proizvedena je u periodu 1981. do

1983. u zagrebačkoj fabrici Rade

Končar. Ova lokomotiva je

konsrukcijski slična seriji jž 441 iako

je u mnogočemu nova lokomotiva.

Treba napomenuti da je ovo prva

elektro lokomotiva sa tiristorskim

ispravljačem na mreži JŽ.

Tehnički podaci:

Raspored osovina Bo-Bo

Snaga motora 4400kW

V max 120/140/160 km/h

444-002

Elektro lokomotive serije JŽ 444 tipa

Bo-Bo nazvane SEVERINA su

modifikovane lokomotive serije JŽ

441. Modifikaciju je obavila fabrika

Rade Končar u Zagrebu pocevši

2004. godine. Plan predviđa

tiristorizaciju lokomotive, promenu

birača napona i drugih uredaja.

Očekuje se da njihovo brojno stanje

stanje dostigne 30 jedinica,a već je

u saobraćaju 15 lokomotiva ove

serije.

Tehnički podaci:

Raspored osovina Bo-Bo

Snaga motora

V max

461-129

Električne lokomotive serije 461 deo

su velike serije šestoosovnih diodnih

lokomotiva koje su proizvedene u

fabrici Elecktroputere iz Krajove u

Rumuniji. Lokomotive ovog tipa

razvijene su u švedskoj firmi ASEA

od koje je rumunska fabrika

preuzela proizvodnju za CFR. Za

nabavku lokomotiva iz Rumunije

postignut je dogovor da se izvrši

zamena lokomotiva, JŽ će isporučiti

CFR-u tri lokomotive serije 441 u

zamenu za dve lokomotive 461,tj.

osovina za osovinu.

Page 3 of 4

7.2.2008


Železnica - elektricne lokomotive

Tehnički podaci:

Raspored osovina Co-Co

Snaga motora 5100 kW

V max 120 km/h

462-001 (HŽ 1161-001)

Elektro lokomotive serije JŽ 462 tipa

Bo-Bo-Bo nazvane SAMANTA su

nastale preradom lokomotiva serije

JŽ 362 1988. godine u radionoici

Janko Gredelj u Zagrebu. Prerađene

su dve lokomotive 362-003 i 362-

106. Plan je predvižao da se

neispravne lokomotive 362 prerade

u elektro lokomotive na naizmenicni

pogon pa zato ove lokomotive imaju

veliki broj delova kao lokomotive

serije JŽ 441. Ovako rekonstruisane

lokomotive su trebale biti ukljućene

u promet na pruzi Zagreb-Rijeka, čiji

je sistem od 3 kV trebalo biti

zamenjen sistemom 25 kV, 50 Hz.

Pošto se to nije obavilo ove

lokomotive su bilo jako kratko u

prometu.

Copyright ©2006 DPŽ Home | O nama | Linkovi | Kontakt | Impresum | Akcije

http://railfan-belgrade.org/elektro.htm

Page 4 of 4

7.2.2008

More magazines by this user
Similar magazines