Katalog - FM Group

perfumyfm.biz

Katalog - FM Group

ZesTawIeNIe pRodUkTów ZesTawIeNIe pRodUkTów

w w w . p e r f u m y . f m

str. 67

KreM DO tWArZY

O eFeKcie MAtUjĄcYM

28,90 pln

str. 71

SÓL DO KĄpieLi

20,10 pln

str. 74

BALSAM DO ciAŁA

21,45 pln

str. 76

WODA pO gOLeNiU

18,90 pln

str. 68

NAtUrALNY KreM

DO ciAŁA

39,90 pln

str. 72

peeLiNg SOLNY DO ciAŁA

33,30 pln

str. 74-75

ŻeL pOD prYSZNic

14,70 pln/1 szt.

str. 77

piANKA DO gOLeNiA

22,15 pln

str. 69

NAtUrALNe MYDŁO

12,90 pln

str. 73

śWiecA ZApAchOWA

20,10 pln

str. 75

WODA tOALetOWA

20,30 pln

str. 78

SZAMpON DO WŁOSÓW

NOrMALNYch

17,85 pln

str. 70

ŻeL pOD prYSZNic

20,10 pln

str. 74

WODA tOALetOWA

20,30 pln

str. 76

BALSAM pO gOLeNiU

26,25 pln

str. 78

ODŻYWKA DO WŁOSÓW

NOrMALNYch

15,65 pln

str. 79

SZAMpON DO WŁOSÓW

cieNKich i pOZBAWiONYch

pUSZYStOści

20,10 pln

str. 81

SZAMpON DLA MĘŻcZYZN

17,85 pln

Teraz nowe zamknięcie

pr ak T yc z n e i e ko lo g i c z n e

str. 79

ODŻYWKA DO WŁOSÓW

cieNKich i pOZBAWiONYch

pUSZYStOści

16,65 pln

str. 81

SZAMpON

prZeciWŁUpieŻOWY

21,70 pln

str. 83

ANtYperSpirANt

18,70 pln

str. 80

SZAMpON DO WŁOSÓW

SUchYch i ZNiSZcZONYch

19,70 pln

str. 82

ŻeL KOjĄcO-

ODśWieŻAjĄcY

16,90 pln

str. 83

KreM gŁĘBOKO

NAWiLŻAjĄcY

16,90 pln

str. 80

ODŻYWKA DO WŁOSÓW

SUchYch i ZNiSZcZONYch

16,65 pln

str. 82

peeLiNg

12,65 pln

WYprÓBUj ŻeLe, BALSAMY i KreMY Z NOWYM,

jeSZcZe LepSZYM ZAMKNiĘcieM tYpU FLip-tOp (Str. 58-61)!

trWAŁOśĆ i eKOLOgiA

zamknięcie zostało wykonane ze znacznie mniejszej ilości plastiku niż zwykłe nasadki

typu flip-top – aż do 42%! Jest więc przyjazne środowisku.

OchrONA i higieNA

Dodatkowe zabezpieczenie gwarantuje, że produkt był nietknięty przed pierwszym

użyciem.

eLegANcjA i WYgODA

nasadka nie tylko ładnie wygląda, ale także jest bardzo praktyczna.

88 | 89

Produkty FM są oryginalnymi produktami FM GROUP World

More magazines by this user
Similar magazines