Vetrotime 01-2012

vetropack.inettools.ch

Vetrotime 01-2012

www.vetropack.cz

Časopisprozákazníky společnosti Vetropack | červenec 2012

ZAOSTŘENO

Dokonale zabalené

UDRŽITELNOST

Ochrana klimatu

v St-Prex

TRH

Mléko ze skleněné lahve

INSIGHT

Spokojení zákazníci


2 VETROTIME

EDITORIAL

Milí čtenáři,

tepelně tvrzené obalové sklo – tato novátorská myšlenka se díky revolučnímu postupu výrobce

sklářských strojů, firmy Emhart Glass, stává skutečností. Za několik měsíců začínáme

s průmyslovou testovací fází. Znamená to, že už nepůjde o prototypy a minimální série,

ale budeme vyrábět série za zcela běžných výrobních podmínek, které platí pro masovou

výrobu obalového skla. Přednosti tepelně tvrzeného skla jsou zřejmé: buď nám umožňuje

značné zvýšení odolnosti vůči rozbití nebo redukci hmotnosti obalového skla. V praxi nachází

uplatnění právě vyvážený kompromis obou těchto vlastností. A toto vyladění budeme

v blížící se průmyslové fázi v úzké spolupráci s některými našimi zákazníky sledovat. Proto

v současnosti rozšiřujeme výrobní zařízení v našem závodě Pöchlarn v Rakousku. Základní

kámen pro novou halu byl položen 22. května. Více se o tom dozvíte na stránkách 4 a 5

tohoto vydání Vetrotime.

Dovolte po tomto pohledu do budoucnosti ještě ohlédnutí zpět (na stánkách 18 a 19) za

anketou u našich zákazníků, kterou jsme provedli v uplynulém roce na některých našich trzích.

Celkově pozitivní výsledek ukazuje, že jsme na správné cestě. To velmi těší a zároveň

motivuje k dalšímu zlepšování.

O tom, že se nacházíme na správné cestě, svědčí také mnohá vyznamenání, která jsme

nedávno získali. Která to byla? To zjistíte rychle prolistováním našeho časopisu.

V tomto duchu Vám přeji příjemné čtení i objevování.

Se srdečným pozdravem

Claude R. Cornaz

03 | ZAOSTŘENO | Dokonale zabalené

06 | UDRŽITELNOST | Ochrana klimatu v St-Prex

08 | TRH | Nové modely

16 | VĚDOMOSTI | Dobré důvody pro sklo

18 | INSIGHT | Spokojení zákazníci

24 | TECHNIKA | Investice do budoucnosti

26 | UMĚNÍ | Miniaturní secese


ZAOSTŘENO

TÝMSNů

Dokonale zabalené

VETROTIME 3

Příroda přesně ví, jak se to dělá: zabalí pochoutku do přírodního obalu, uchová ji čerstvou a zabrání její kontaminaci.

V našem průmyslovém světě existuje obalový materiál, který vyrobila lidská ruka a který se nejvíce blíží

přírodě. Je to sklo. Aby se však skleněné nádoby staly obalem, musíme je umět uzavřít. A materiál, z něhož jsou

uzávěry, nemusí být bezpodmínečně také sklo.

Nejběžnější uzávěry pro skleněné konzervy jsou kovová

šroubovací víčka, takzvané uzávěry Twist-off, které nádobu

vzduchotěsně uzavřou a chrání tak obsah po jeho sterilizaci.

Technické požadavky na tyto uzávěry jsou vysoké: musí být

odolné vůči vysokým teplotám, musí zcela přesně přiléhat

k ústí sklenice, aby bylo dosaženo dokonalého utěsnění,

a měly by uchovat potraviny v co nejpřírodnějším stavu. Dosud

tyto požadavky splňoval materiál PVC tak dobře, jak jen to

šlo. Spotřebitelé, kteří vědomě chrání svoje zdraví a životní

prostředí, však nejsou z tohoto materiálu příliš nadšení. Právě

těmto zákazníkům však vyhovuje přírodní obalové sklo se

všemi svými jedinečnými vlastnostmi. Jak se dá tento rozpor

vyřešit?

V loňském roce představila německá firma Pano, která mimo

jiné vyrábí a vyvíjí uzávěry pro skleněné konzervy, svoji

novinku: uzávěr Twist-off BLUESEAL, který neobsahuje PVC.

Jeho zvláštností je, že v porovnání s běžnými PVC víčky

dosahuje stonásobné redukce chemické migrace mezi víčkem

a obsahem. Uzávěry BLUESEAL se hodí pro produkt obsahující

vodu nebo olej a pro potraviny sterilizované za běžných

podmínek. Vcelku je to tedy dobrá zpráva pro spotřebitele,

kteří chtějí chránit své zdraví a kteří díky takovým vynálezům

nemusí být tak často vystaveni zbytečným syntetickým látkám.

Další inovací, která je na vzestupu a která potěší ekologické

spotřebitele, je odolné sklo. Běžně vyrobené skleněné obaly

se díky tepelnému tvrzení stávají odolnější vůči rozbití a tím i

trvanlivější. Nová metoda se v současnosti vyvíjí v partnerské

spolupráci mezi firmami Emhart Glass a Vetropack.

Tepelně tvrzené sklo slibuje lehčí skleněné obaly, které se

navíc při spadnutí na zem rozbijí spíše jen vzácně. Jsou tu

tedy dva aspekty, které napomáhají ke zlepšení šetrnosti

obalového skla vůči životnímu prostředí. Tím se kombinace

uzávěrů bez PVC a odolných skleněných obalů přibližuje

o notný kus k cíli – k dokonalému obalu.

Přírodovědkyně se zaměřením na

ochranu životního prostředí

Dr. Jane Muncke, autorka této zprávy,

studovala na ETH Zürich.

Žije a pracuje ve Švýcarsku.


4 VETROTIME

ZAOSTŘENO

ZáKLADNÍKáMEN

Milník ve výrobě odolnějšího a lehčího

obalového skla

22. května 2012 byl ve sklárně Pöchlarn společnosti Vetropack Rakousko slavnostně položen základní

kámen pro výstavbu nové výrobní haly, ve které se bude exkluzivně poprvé na světě vyrábět tepelně tvrzené

obalové sklo. Historická událost.

Zleva: primátor města Pöchlarn Ing. Alfred Bergner, členka hospodářské rady Dr. Petra Bohuslav, Johann Reiter, Günter Lubitz

Už přes 80 let se tepelně tvrdí tabulové sklo na sklo bezpečnostní.

Společnosti Emhart Glass se jako prvnímu výrobi

zařízení na výrobu obalového skla na světě podařilo s velkým

úsilím vyvinout proces, který dokáže využít vlastnosti tvrzeného

tabulového skla i pro sklo obalové. Nová, patentem

chráněná technologie byla vyvinutá v Emhart Glass Research

Center v USA na vlastním zařízení na výrobu skla,

které se využívá výhradně pro výzkumné a vývojové cíle.

Tento proces umožňuje buď značné zvýšení odolnosti vůči

praskání skla nebo redukci hmotnosti obalového skla. Takže

cílem je kromě jiného dosáhnout i toho, aby byly vratné

lahve značně lehčí při stejném objemu plnění.

Ve spolupráci se společností Vetropack se proces využije

v průmyslové výrobě. Společně se tak pokládá milník ve výrobě

pevnějšího a lehčího obalového skla. Zároveň to představuje

další krok k dlouhodobě udržitelné ochraně životního

prostředí. Protože výroba skleněných obalů s výrazně nižší

hmotností vysokou mírou přispívá k úspoře přírodních zdrojů

a k redukci emisí.


Bauzeit | Mai bis Dezember 2012

Základní kámen položili společně Dr. Petra Bohuslav, členka

hospodářské rady Dolního Rakouska, primátor města Pöchlarn

Ing. Alfred Bergner, Dipl. Ing. Günter Lubitz, vedoucí odboru

techniky/výroby ve skupině Vetropack, a Johann Reiter, ředitel

společnosti Vetropack Austria GmbH a vedoucí obchodní

divize Švýcarsko/Rakousko. „Jsme hrdí na to, že skupina

Vetropack si vybrala naši sklárnu v Dolním Rakousku jako

místo pro výrobu touto revoluční technologií,“ uvedl Johann

MÉNĚSTŘEPů

Sklo stále nerozbitnější

Před startem: Nová technologie výroby tepelně tvrzeného

obalového skla se dostává do sériové testovací

fáze (viz článek vlevo). Na konci roku se tento

nový proces vyzkouší také v průmyslových výrobních

podmínkách.

Inovativní technologie pro tvrzení skleněných obalů se ve

Vetropacku v současnosti velmi důkladně testuje ve zmiňovaném

pilotním projektu. Tato inovace umožňuje vyrábět

obalové sklo odolnější vůči rozbití. Testy to dokazují: když

necháme naplněnou tepelně tvrzenou skleněnou láhev spadnout

na tvrdý povrch z výšky 1,5 m, jen málokterá z nich se

rozbije. Běžné láhve se oproti tomu při tomto testu rozbijí

zpravidla všechny.

Sklo zůstává sklem

Ten, kdo již nyní přemýšlí dopředu a uvažuje o dopadech

na recyklaci, může zůstat klidný. Odolnější sklo se recykluje

stejně jako běžné obalové sklo. Jediným rozdílem je, že se

kontejner na sklo musí vyprazdňovat trochu častěji, protože

se při likvidaci rozbije na střepy méně lahví.

VETROTIME 5

Výrobní hala na tepelné tvrzení skla v Pöchlarnu. Doba výstavby: květen – prosinec 2012.

Vetropack Austria GmbH | www.vetropack.at

Reiter. „To ještě více potvrzuje důvěru v know-how, zapojení

a výkony našich pracovníků, stejně jako v naše nadšení

a podnikavost, které jsou nepostradatelné pro zavedení

nové technologie do výroby."

Koncem roku 2012 bude instalováno pilotní zařízení na

technické tvrzení skleněných obalů, které bude následně

poprvé využito v průmyslovém výrobním procesu.


6 VETROTIME

UDRŽITELNOST

CERTIFIKOVáNO

Ochrana klimatu v St-Prex

Společnost Vetropack Švýcarsko v roce 2012 opět získala certifikát „Dobrovolná ochrana klimatu – ochrana

klimatu z přesvědčení“ Energetické agentury pro ekonomiku EnAW. Sklárna v St-Prex dokonce dohodnuté cíle

ještě o něco překročila.

„Díky profesionální spolupráci s EnAW jsme mohli

radikálně snížit objem CO2 při naší výrobě. Současně

jsme významně zvýšili energetickou účinnost.

Chráníme klima pro život!“

Již v roce 2003 se firma Vetropack spojila s agenturou

EnAW a jednala o možnostech snížení emisí CO 2 a zvýšení

energetické účinnosti. Při kontrole energie bylo rychle jasné,

že hlavní pozornost se musí zaměřit na výrobní procesy,

tedy na tavení.

Překonané cíle

Po společném zjišťování ukazatelů a jejich analýzách byl

stanoven cíl: energetická spotřeba má klesnout o více než 25

procent. Protože se k danému okamžiku právě vyměnila tavicí

vana, byl cíl výrazně překonán. K tomu přispěla také rekuperace

tepla, zdokonalený systém řízení procesu a drobnější

opatření v oblasti osvětlení, stlačeného vzduchu a opatření pro

redukci špičkového zatížení proudem. A tak získala společnost

Vetropack v roce 2004 poprvé certifikát o dobrovolné

ochraně klimatu.

Neustálá optimalizace

Ale nemůžeme ustrnout a odpočívat. Každý rok se evidují

údaje o energii a opatřeních v monitorovacím systému

EnAW. Vyhodnocení ukazuje, zda byly dosaženy nové cíle.

Jsou-li cíle splněny, udělí se certifikát znovu.

Také v roce 2011 nejenže splnila společnost Vetropack svoje

úkoly k plné spokojenosti, ale dokonce je překonala. Energetická

účinnost se zvýšila o 24 %, objem CO 2 klesl o 28,5 %.


EnAW

VETROTIME 7

Energetická agentura pro ekonomiku je platforma služeb pro podniky. Jako taková

sleduje úspěšně již více než deset let cíl, aby se pomocí hospodárných opatření

snižovaly emise CO2 i energetická spotřeba podniků ve Švýcarsku. Ukazuje jim,

jak mohou díky rostoucí energetické účinnosti ušetřit peníze i bez velkých nákladů.

Radí firmám a podporuje je při realizaci jejich záměrů v oblasti klimatické a energetické

politiky. EnAW byla pověřena konfederací, aby realizovala v praxi úkoly

na ochranu klimatu stanovené ze zákona pro ekonomiku. www.enaw.ch

ExPORT

Vyznamenání pro Vetropack Straža

S cílem poukázat na význam exportu a jeho přínos pro celkový rozvoj Chorvatska se v této zemi uděluje od

roku 2008 cena „Zlatý klíč“ (Zlatni ključ). V kategorii nejlepšího vývozce do Srbska za rok 2011 získal toto

ocenění chorvatský závod skupiny Vetropack v Humu na Sutli.

Vyznamenání je výsledkem dlouhodobé práce na trhu, která

začala první účastí podniku na Mezinárodním zamědělském

veletrhu ve městě Novi Sad. První větší dodávky odešly do

Srbska v roce 2001 (3,3 milionu kusů) a od té doby mají

stoupající tendenci. V roce 2011 bylo ze závodu Vetropack

Straža dodáno do Srbska 205 milionů kusů skleněných

obalů. Už v roce 2008 byl podnik vyznamenaný jako nejlepší

exportér do Srbska.

Největšími partnery v Srbsku jsou Knjaz Miloš, Apatinska pivovara

(StarBev), Heineken, Carlsberg, Swisslion, Vino Župa

nebo Rubin. Jde kromě jiného o mezinárodní firmy, jejichž

výrobní standardy vyžadují obalové sklo nejvyšší kvality.

V průběhu roku byla pro srbské zákazníky vyvinuta řada

výrobků, některé z nich získaly dokonce ocenění za design.

Nejnovějším příkladem je letošní REGPAK pro sérii výrobků

obchodního řetězce Foodland pod názvem Bakina tajna

(Babiččino tajemství) – sklenice a lahve na ovocné šťávy

vyvinuté a vyráběné v závodě Vetropack Straža.

Vyznamenání s potěšením převzal ředitel společnosti Vetropack

Straža Tihomir Premužak.


8 VETROTIME

TRH

KRáLOVSKÉ

Pravé bavorské

GRAVÍROVANÉ

Nová prezentace, osvědčený

obsah

Aby pivo zaujalo na obrovském trhu, zbývá mu jediné: musí mít

atraktivní obal.

Také na Ukrajině si lze vychutnat pravé bavorské pivo. Od roku 2011

vzniká v pivovaru „Mikulentsky Brovar“ oblíbený Kaltenberg Spezial.

Na „prastaré“ receptuře piva Ittinger Amber určitě není nutné nic měnit. Vznikl

z nápadu nabídnout lidem současnosti pivo z pivovarské a klášterní tradice. Nový

vzhled je však čas od času vítán. Ten získal na jaře letošního roku nápoj konzumovaný

„po práci“, který se vaří výhradně z chmelu z vlastní chmelnice Kartouzy

Ittingen. Nakonec svoje obyčejné šaty vyměnilo pivo za oděv střižený na míru. Gravura

na ramenech je sice jednoduchá, avšak okamžitě zaujme a dodává produktu

osobitý charakter, který si zaslouží. K nové jednocestné lahvi byly také vytvořeny

moderní etikety.

Design vznikl ve spolupráci se zákazníkem ve Švýcarsku, láhev vyrábí Vetropak

Rakousko v Kremsmünsteru.

Ukrajinský pivovar získal licenci od samotného Luitpolda, bavorského prince, a vaří

oblíbené pivo striktně dle původního bavorského požadavku na čistotu složení.

„Každé pivo by mělo mít vlastní historii,“ říká princ Luitpold. Pro ukrajinské zákazníky

byl ve společnosti Vetropack Gostomel navržen také nový exkluzivní skleněný

obal. Na rozdíl od dosavadních lahví ze standardního sortimentu najde nyní milovník

piva elegantní tvar lahve, která svůj obsah zdůrazňuje gravírovanou korunou

a slovy „Bayerisch“ (bavorské) a „Königlich“ (královské). Klasická tmavě hnědá

barva láhve a etiketa s monarchickými prvky ze zlaté a černé barvy podtrhují

image tohoto oblíbeného nápoje.


PILOTNÍPROJEKT

Černé sklo – poslední výkřik módy

Společnost Vetropack poprvé utavila ve svém chorvatském podniku

černé sklo. Dosud vznikaly černé lahve převážně lakováním.

Černá barva je velmi diskutované a tím nanejvýš zajímavé „barevné řešení“

skleněných lahví. Je nutno zvládnout především dvě výzvy: nepropustnost světla

a zabarvení skleněné taveniny. Nepropustnost světla komplikuje optickou kontrolu

kvality, zabarvení dosahují specialisté na sklo takzvaným barvením ve feedru.

Barevný koncentrát se přitom přimíchává až v předpecí, tedy bezprostředně před

tvarováním skleněných obalů.

K testování plnění této nové barevné varianty skla jsme získali rakouský pivovar

Hirt. Plnily se láhve z černého skla o objemu 0,33 l pro projekt na italském trhu

pod názvem „tekkno trance beer“. Speciální prezentace pro mimořádný projekt.

RISKJEZISK!

Hrany vytvářejí profil

VETROTIME 9

Co začalo na počátku roku změnou loga, dosáhlo pro Staropramen svého

vrcholu na konci března výrobou nových lahví.

Pražský pivovar a druhý největší producent piva v České republice, Staropramen,

prokázal svoji odvahu a po šesti letech podrobil celý sortiment pivních lahví důkladné

modernizaci. Poté, co svoje logo změnil z klasického zaobleného nápisu na moderní

logo v přímých liniích, dostaly také lahve více „hran“. Od standardní lahve se ale

neliší jen novým tvarem. Komu se dostane pivo prodávané v 35 zemích do ruky, bude

překvapen především ražbou loga na zadní straně lahve a rokem založení 1869 na

přední straně v oblasti ramen. Mimořádně atraktivní lahve vyrábí Vetropack Moravia

Glass.

Odvážnými změnami reaguje Staropramen na trend, kdy v Česku roste podíl piva

prodávaného v lahvích. V roce 2010 se poprvé prodalo více piva v lahvích, než se

načepovalo v restauracích.


10 VETROTIME

TRH

MLÉKOASPOL.

Přírodní produkt v přírodním obalu

Skleněné láhve uchovávají chuť i živiny svého obsahu tak dobře jako žádný jiný materiál. Proto se citlivé potraviny,

například mléko a mléčné výrobky, v ideálním případě plní do skleněných obalů.

Co pochází z přírody, to se také nejlépe vychutná z přírodního

obalu. Tuhé potraviny jako ovoce a zelenina mají svůj

vlastní obal: slupku, kůru, listy atd. Tekuté přírodní produkty,

jako například mléko, potřebují pomoc lidské ruky, aby je

bylo možné v rozumných množstvích transportovat, skladovat

a konzumovat. Nejpřírodnějším obalem je sklo. Co se

skrývá uvnitř tohoto obalu, je vidět na první pohled: čerstvost

produktu je zřejmá. Co kupujeme a co budeme později konzumovat,

vidíme již v okamžiku, kdy produkt stojí v chladicím

regálu. To nedokáže ani sebelákavější etiketa.

Špetka nostalgie

Mléko v láhvi, které den co den dodával mlékař vždy čerstvé,

má svůj vrchol již dávno za sebou. Dokonce i ve Velké Británii

je dlouholetá tradice na ústupu. Ledničky a jednorázové

obaly zatlačily pilné mlékaře a jejich ekologické vratné láhve

do pozadí. Producenti a zpracovatelé se ale neustále utvrzují

v tom, že cesta prodávat svůj produkt ve skleněných lahvích

je správná. Stejně jako ukrajinský podnik „Voloshkove pole“,

který si nechává vyrábět lahve pro své mléčné produkty ve

Mléko prospívá dobré postavě

Mléko a mléčné produkty jsou ideálním zdrojem vápníku,

bílkovin a vitamínu D. Tyto živiny jsou důležité pro pevné kosti

a zdravé zuby. Nejnovější poznatky také prokázaly, že mléko

nejenže povzbudí při únavě, ale že u lidí, kteří rádi pijí mléko,

také podporuje štíhlou linii.

společnosti Vetropack Gostomel. Přání zákazníka, aby láhev

u koncového spotřebitele vzbuzovala dojem domácí výroby,

bylo do puntíku splněno: hladké skleněné obaly o objemu

0,75 l se širokým hrdlem a otočným uzávěrem silně připomínají

nostalgické láhve od mlékaře.


DOKáVY

Mléko ze skleněné lahve

VETROTIME 11

Nová generace „kafařů“ preferuje při přípravě svého povzbuzujícího

elixíru moderní stroje na espresso. Tohoto trendu využila firma

Maresi a vyvinula mléko optimálně uzpůsobené pro kávu espresso

– přirozeně ve skleněné láhvi.

Nové mléko do espressa sází na atraktivní vzhled, chutný obsah a praktickou

velikost. Toho dosahuje firma Maresi díky skleněné láhvi s obsahem 410 g:

stoprocentně přírodní produkt, bez genetické úpravy a umělých přísad, zůstává

chráněný pouze v přírodním skleněném obalu od firmy Vetropack Austria. Láhev

přitahuje pozornost díky hladkému, ale přesto poutavému vzhledu. Moderní

image dodává láhvi bílá folie Sleeve.

Maresi je pevnou součástí rakouské kávové kultury. Již od roku 1955 sází

tradiční podnik na kvalitní rakouské mléko ze štýrského údolí řeky Enns. Tak jako

už původní produkt, lze i mléko do espressa zakoupit výhradně ve skleněných

lahvích – o to více přesvědčuje zákazníka o své přírodnosti a čerstvosti.

MLÉKO POTŘEBUJE SKLO.

Zdravé, cenné, perfektní. Obaly ze skla chrání hodnotné látky a aroma

mléka a mléčných produktů až do okamžiku ochutnání. Požitek je zaručen,

protože nic jiného nedokáže tak zpestřit a obohatit prostřený stůl.

Mléko potřebuje sklo. Sklo z Vetropacku.


12 VETROTIME

TRH

VIDITELNÉ

Série lahví v nových šatech

Ražba a reliéf: dva ze tří charakteristických znaků, které opticky zvyšují

hodnotu lihovin firmy Mautner.

S novou sérií lahví o obsahu 0,7 l a 0,35 l získávají produkty firmy Mautner

naprosto specifický vzhled. Firma Vetropack Austria vyvinula a realizovala

nové šaty podle designérských představ výrobce Stroh Austria GmbH. Vzletná

značka firmy byla vyražena na přední i zadní stranu v oblasti ramen a zajistila

obalu pro rakouskou specialitu eleganci a nadčasovost. Díky reliéfu u dna

lahve, který se vine dokola jako páska, se dá štíhlá lahev lépe uchopit. Oválný

tvar lahve završuje nový look, který dodává tradiční specialitě Mautner Inländer

Rum i Mautner Wodka nezaměnitelnou image.

INDIVIDUáLNĚPŘIZPůSOBENO

Od Bourgogne St-Prex

k Bourgogne Mathier

Klasický model láhve Burgunder s moderním designem, to je nová láhev na

víno sklárny Vetropack Švýcarsko.

Lahev Burgunder St-Prex splňuje hned dva požadavky současné doby: na jedné straně

má vzhled prémiové láhve, na straně druhé zaujme nízkou hmotností. Se svými 540

gramy je o něco lehčí než jiné lahve ze stejného segmentu. Páska u ústí láhve, která

patří k Bourgogne St-Prex, podtrhuje klasický charakter. A právě díky tomuto ústí se

dá s nízkými náklady vytvořit zcela individuální láhev. Například tím, že se nové ústí

opatří názvem firmy.

Individuální rozmanitost

Tato nová láhev, která se vyrábí výhradně v St-Prex, přesvědčivě zapůsobila také na

Amédéeho Mathiera, majitele společnosti Albert Mathier & Söhne AG v Salgeschi. Aby

jeho produkty zaujaly na trhu nové místo, rozhodl se pro Bourgogne St-Prex 0,75 l, ale

nový tvar ústí nechal zhotovit s reliéfem „ALBERT MATHIER“.

Časový zisk

Krásný vedlejší efekt u této varianty individuálně přizpůsobených lahví najdeme také

u plánování výroby: protože pro výrobu je nutné provést pouze změnu ústí, a nikoliv

kompletního tvaru, lze nové láhve uvést na trh rychleji.


POUTAVÉ

Pryč od standardu

Výrobci džemů to mají těžké, výběr je pro spotřebitele

obrovský. Nejjednodušším způsobem, jak

se odlišit od standardu, je optické zviditelnění. Ne

příliš velké, prostě tak akorát.

Chorvatská značka Podravka je známá nejen díky produktu

Vegeta, směsi koření v modrém obalu, oblíbené

po celé Evropě. Tato firma vyrábí mimo jiné také marmelády.

Aby vdechl svěží vítr do plachet svým sladkým

pomazánkám, rozhodl se zákazník firmy Vetropack

Straža pro optickou modifikaci sklenic na džemy. Nyní

se od konkurence ve standardních sklenicích výrazně

liší díky štíhlejším a vyšším sklenicím. Elegantním tvarem

získaly produkty moderní styl, aniž by přitom ztratily

na tradičním duchu. Řada různých ovocných pomazánek

se plní do sklenic o obsahu 228, 314 a 580 ml

a hermeticky se uzavírají pomocí uzávěrů Deep-twist-off.

Také nově navržené etikety optimálně doplňují novou

image.

OVOCNÉ

Uzávěr pro univerzální použití

VETROTIME 13

Nejenže hezky vypadají, ale jsou také ekonomické: nová série lahví pro

ovocné šťávy Lubsad potřebuje pouze jednu velikost šroubových uzávěrů.

Ovocné šťávy nejlépe chutnají, když se vyrobí bez přísad a konzumují se ze skleněných

obalů. V Polsku mají ovocné šťávy ve skle dlouhou tradici. Na základě stoupající

poptávky získala česká společnost Vetropack Moravia Glass novou zakázku od firmy

Lubsad na individuální návrh lahví pro ovocné šťávy. Vznikla tak série lahví o objemu

300 ml, 700 ml a 1 l. Novinkou přitom je, že všechny lahve mají stejně velké ústí. Díky

tomu stačí objednávat jen jedinou velikost uzavíracích víček.

Šťávy z jablek, hrušek nebo malin se získávají z celých plodů, aniž by v sobě skrývaly

jakékoliv přísady.


14 VETROTIME

TRH

ExKLUZIVNÍ

Limitovaná jubilejní kolekce

Tessinská sekce nezávislých vinařů (Associazione Viticoltori

Vinificatori Ticinesi AVVT) oslavila v roce 2009

čtvrtstoletí svého trvání. Z tehdejších ‚jubilejních hroznů’

vznikla pravá designérská kolekce.

27 podniků z celkového počtu více než 40 členů asociace

AVVT si rezervovalo barikový sud svého nejlepšího

vína jubilejního ročníku, aby mohlo vytvořit mimořádnou

kolekci vína. Vznikla působivá sbírka, mozaika různých

míst původu, stylů a vinařských rukopisů. Opravdový šperk

pro milovníky vína. Jemné kapky – většinou ryzího merlotu,

několika cuvées a také bílého vína – byly stočeny do

exkluzivních lahví, které navrhl designér společnosti Vetropack

Jean-Franck Haspel a které vyrobila sklárna v St-Prex.

Každé víno nese svoji zcela osobitou etiketu. Tessinský malíř

Gianluigi Susinno na nich podle nápadu Michela Bagnoliho

portrétoval všechny zúčastněné vinaře. Vydání jubilejní kolekce

je omezeno na 300 exemplářů à 27 lahví. Zájemci se

mohou podívat na webové stránky www.viticoltori.ch, jaké

číslované lahve jsou ještě k dostání.


AGROVINA2012

Odborníci mezi sebou

VETROTIME 15

Každé dva roky otevírá své brány Agrovina, švýcarský odborný veletrh pro vinařství, pěstování vína a ovoce,

ve francouzsky hovořícím středisku Martigny. Společnost Vetropack přivítala návštěvníky v nově vybudovaném,

vydařeném veletržním stánku.

Již podeváté se wallisské městečko Martigny změnilo u příležitosti

veletrhu Agrovina na „mezinárodní metropoli pro pěstování

vína, vinařství a pěstování ovoce“. Veletrh, který se koná každé

dva roky vždy v lednu, je vhodnou platformou pro získávání

a výměnu informací a sdílení svého know-how s odborníky

z branže. Během čtyřdenní výstavy zavítalo do Martigny přibližně

17 000 odborníků, znalců i zájemců.

Společnost Vetropack Švýcarsko poprvé realizovala nový

koncept veletrhu, platný pro celou skupinu, a prezentovala se

ve svém světlém a atraktivním stánku o ploše 99 metrů čtverečních.

Vedle standardního sortimentu, který zahrnuje již cca

100 lahví, bylo představeno také 35 naplněných a etiketovaných

skleněných obalů zhotovených speciálně pro zákazníky

a se zákazníky. Obdivovat bylo možné celou paletu barev.

Vizualizovaná recyklace

Opravdovým místem přitahujícím pozornost byl bar – švýcarský

unikát: pult tvořila plochá vitrína naplněná střepy z nejrůznějších

skleněných obalů. Kdo se posadil k baru, dostal se tak téměř

automaticky k hovoru na téma recyklace. Téma, které ve firmě

Vetropack vždy hrálo významnou roli. Dalším ústředním tématem

bylo vylehčené sklo. Odbornému publiku se dostalo vysvětlení, že

toto sklo snižuje spotřebu surovin a energie a také emisí CO2 , aniž

by přitom utrpěla kvalita.

Další Agrovina se koná od 21. do 24. ledna 2014.


16 VETROTIME

VĚDOMOSTI

FRIENDSOFGLASS

Věděli jste, že…?

… díky recyklaci jedné jediné skleněné láhve byste

mohli svůj počítač napájet elektrickým proudem po

dobu 25 minut? Nebo svoji pračku 10 minut? Ještě

málo přesvědčivé důvody, abyste se rozhodli pro

sklo? Zde následují další.

Sklo je jediný jednovrstvý obalový materiál, který nepotřebuje

žádné další vrstvy, aby chránil potraviny a nápoje.

V současnosti jsou skleněné obaly zhruba o 40 procent

lehčí než před 20 lety. Sklo, které vyhodíte do kontejneru

na staré sklo, může do 70 dní opět stát v regálech.

Tyto a další argumenty pro sklo a vlastnosti a výhody

skla najdete na webových stránkách pro příznivce skla

www.friendsofglass.cz.

A mimochodem…

… sklo bylo – stejně jako spousta geniálních ‚vynálezů’ –

objeveno náhodou. Jak přesně a kdy? Jeho historii najdete

také na adrese www.friendsofglass.cz.

www.friendsofglass.cz


SPOKOJENÍAKCIONáŘI

Valná hromada společnosti Vetropack Holding AG

Letošní valná hromada se konala v Bülachu. Správní rada získala nového člena.

Dne 9. května již od desáté hodiny proudili první akcionáři

do správní budovy v centru Rütenen v Bülachu, Švýcarsko,

kde byla na programu letošní valná hromada. Ve dvouletém

rytmu se střídají švýcarská stanoviště Bülach a St-Prex. Přišlo

159 akcionářů. Se zájmem sledovali prezentaci ročního

a koncernového vyúčtování přednesenou předsedou správní

rady Hansem R. Rüeggem a CEO Claudem R. Cornazem.

Akcionáři byli s výsledky spokojeni a vystoupení v diskuzi

byla spíše vzácná.

Opětovná a nová volba

Na seznamu bodů programu se tento rok objevila také volba

správní rady na funkční období 2012 až 2014. Dosavadní

člen správní rady Werner Degen z důvodu pokročilého věku

odstoupil. Vedle opětovné volby dosavadních členů tak přišla

na řadu také volba nového člena. Správní rada navrhla Sönkeho

Bandixena (viz menší obrázek nahoře), diplomovaného

VETROTIME 17

strojního inženýra ETH a absolventa Business Harvard School,

Boston, USA. Do správní rady byl zvolen jednohlasně. Všichni

dosavadní členové byli ve své funkci potvrzeni velkou většinou.

Filmová premiéra…

Poprvé a zcela oficiálně byly publiku z cizích firem promítnuty

oba nové filmy společnosti Vetropack. Když se v animovaném

filmu spolu láhve bavily (tatínek a syn) a představovaly historii

vzniku skla, bylo v místnosti takové ticho, že bychom slyšeli i

špendlík na zem spadnout. U filmu zaměřeného na image „Přebíráme

odpovědnost“ tomu nebylo jinak. Velký aplaus

a pozdější komentáře ukázaly, jak dobře byla tato filmová premiéra

přijata. K image filmu například zaznělo: „Tak přirozené,

vůbec ne strojené nebo přehnané….ano, to je Vetropack.“ Animovaný

film se líbil zejména díky svému svéráznému humoru –

jednotlivé scény se postaraly o zábavný námět hovoru na závěr

valné hromady. Více o dvou nových filmech na straně

22 tohoto vydání Vetrotime.


18

VETROTIME

SPOKOJENI?

Vetropack pod drobnohledem

Většinou máme radost ze spontánní pochvaly od zákazníka. Spíše neradi posloucháme negativní zpětné

vazby. Pro neustálé zlepšování je ale důležité obojí. Proto provádí koncern Vetropack pravidelné ankety

mezi zákazníky.

Společnost Vetropack si loni posvítila na trhy ve Švýcarsku,

Rakousku, v zemích svého exportu v západní Evropě a ve

středoevropských zemích Bosně a Hercegovině, Srbsku,

Černé Hoře, Slovinsku a Chorvatsku. Pověřené nezávislé instituty

pro průzkum trhu vedly osobní i telefonické rozhovory

se zákazníky různé velikosti. Výsledek je zřejmý: všeobecná

spokojenost respondentů z Rakouska a zákazníků firmy

Vetropack Straža zůstala v porovnání s anketou v roce 2008

stabilně na velmi vysoké úrovni, u zákazníků ze Švýcarska

dokonce značně stoupla.

Partner místo ‚pouhý’ dodavatel

Zákazníci dostali podrobné otázky mimo jiné na hlavní důvody

nákupu, postoje ke společnosti Vetropack a na silné a slabé

stránky v porovnání s konkurencí. Ukazuje se, že u všech čtyř

anket označuje velmi vysoké procento respondentů společnost

Vetropack za partnera, a ne jako pouhého dodavatele. Tento

fakt objasňují mnohé kladné komentáře ohledně profesionální

péče o zákazníky. Jako další stěžejní body pro spokojenost

a důvody nákupu jsou uvedeny faktory jako „kompetence,

spolehlivost dodávek, společné plánování, péče, profesionalita

a zeměpisná blízkost“.

Silné a slabé stránky

Zajímavé je vždy také srovnání s konkurencí, nejen z hlediska

ostatních výrobců skla, ale také ve vztahu k producentům jiných

obalových materiálů. Silné stránky, které byly jmenovány v Rakousku,

ve Švýcarsku, v exportu do západní Evropy a v zemích

střední Evropy, jsou: orientace na zákazníka/péče o zákazníka,

osobní kontakt, zkušenosti/kompetence, vynikající servis a vyřizování

reklamací. Zlepšit by se dle respondentů oproti tomu

z části mohla tvorba cen. Uváděny byly také problémy s kvali-


INSIGHT

Známka 1 – mimořádně

Známka 2

Známka 3

Známka 4

Známka 5

Známka 7

Známka 1 – mimořádně

Známka 2

Známka 3

Známka 4

Známka 5

Známka 1 – mimořádně

Známka 2

Známka 3

Známka 4

Jak jste celkově spokojeni se společností

Vetropack Švýcarsko?

Sedmistupňová stupnice hodnocení v %

(Známka 6 nebyla udělena)

Jak jste celkově spokojeni se společností

Vetropack Rakousko?

Sedmistupňová stupnice hodnocení v %

(Známky 6 a 7 nebyly uděleny)

Jak jste celkově spokojeni se společností

Vetropack Rakousko? (export)

2011

2008

2011

2008

2003

Sedmistupňová stupnice hodnocení v %

(Známky 5 až 7 nebyly uděleny)

2011

2008

2003

VETROTIME 19

tou výrobků, nedostatečná přesnost dodávky, občas nedostatečná

flexibilita a příliš dlouhé procesy rozhodování.

„V zásadě dobré vysvědčení nás těší a je současně velkým

impulzem,“ myslí si Herbert Kühberger, vedoucí marketingu

a prodeje obchodní divize Švýcarsko/Rakousko. „Zajímavé

podněty ze studie využijeme k dalšímu zlepšování našich

služeb na trhu a co nejlépe je uplatníme v praxi.“

Skupina Vetropack děkuje všem svým zákazníkům, kteří

spolupracovali při anketách a poskytli nám poučné výsledky.

U firmy Vetropack je náš zákazník vždy náš pán a uděláme

všechno pro to, abychom splnili vysoké nároky a požadavky,

a tam, kde je to možné, se „ještě“ zlepšili.

Známka 1 – mimořádně

Známka 2

Známka 3

Známka 4

Jak jste celkově spokojeni se společností

Vetropack Straža?

Sedmistupňová stupnice hodnocení v %

(Známky 5 až 7 nebyly uděleny)

BH

Srbsko

Slovinsko

Chorvatsko


20

VETROTIME

VÝMĚNAROLÍ

Sponzor místo vystavovatele

Poprvé vystupuje společnost Vetropack na Arvinis, nejdůležitějším

veletrhu vína v Romandii, jen jako sponzor, a ne jako vystavovatel.

Svůj stánek přenechala obchodní firmě skupiny Vetropack, společnosti

Müller+Krempel.

Vždy v polovině dubna se z waadtlandského městečka Morges stane

Mekka milovníků vína. Až 21 000 návštěvníků se během šesti dní veletrhu

setká s více než stovkou vystavovatelů, kteří nabízejí k degustaci

svých 2 500 vín z celého světa. Společnost Vetropack prezentovala

řadu let také svůj vlastní stánek. Nyní ho přenechala své sesterské

společnosti Müller+Krempel a sama vystupuje jako sponzor „Espace

Conférence Dégustation“, prostoru pro školení a konference.

Recyklace k tomu patří

Sponzorství zahrnuje označení a zřízení sálu. Rukopis společnosti

Vetropack nesou různé prvky, jako výběr standardního sortimentu láhví

na víno nebo dostupné palety barev.

Kde se kácí les, padají třísky, a kde se ochutnává víno, tam se brzy

začínají shromažďovat prázdné láhve. Aby upozornila na správnou

recyklaci, poskytla firma Vetropack speciální nálepky recyklace skla,

které byly u vystavovatelů umístěny na nápadných oranžových kontejnerech.

Dotknout se uměleckých děl

Jedním z mála stánků, u nichž se očima, nosem, jazykem a chuťovými

pohárky nedegustovala vína, byl stánek obchodní firmy Müller+Krempel,

specialisty na kvalitní obalové sklo. Zde to byla především pastva pro

oči. Vedle části standardního sortimentu se tady vystavovaly exkluzivní

dárkové produkty: lahve s čísly uvnitř k narozeninám nebo s motivy ovoce

a dokonce lahve s traktory. Živý zájem návštěvníků přesvědčil jednatele

Marka Islera o tom, že zde jeho firma bude i příští rok, a k tomu dodává:

„Budeme navíc vystavovat také zboží z adventního a vánočního sortimentu,

například Mikulášskou láhev s rozdělením na 24 dní.“

Nápadité dárky lze přes rok koupit v továrních prodejnách

Müller+Krempel v Bülachu a St-Prex. Podrobnosti naleznete na adrese

www.mk-ag.ch.


INSIGHT

RECYKLACE

Nejvyšší ocenění

VETROTIME 21

Po ceně „Slovak Gold“ z roku 2011 za služby v oboru recyklace

skla získala společnost Vetropack Nemšová na jaře letošního

roku navíc nejvyšší ocenění „Grand Prix Slovak Gold“.

Certifikát kvality „Slovak Gold“ dostávají podniky z různých oborů,

které dlouhodobě zaznamenávají nejen dobré hospodářské výsledky,

ale také kladou do popředí jiné hodnoty, jako například blaho zaměstnanců,

životní prostředí nebo investice do rozvoje. Cena „Grand Prix

Slovak Gold“ je poté udělena jednomu až třem podnikům s nejlepším

přínosem pro kvalitu. Tento rok získala žádané ocenění výhradně společnost

Vetropack Nemšová.

Velké úsilí v oblasti recyklace se vyplatilo: na jedné straně je přínosem

pro ochranu životního prostředí, na straně druhé tak bylo také možné vytvořit nová pracovní místa. Významné ocenění převzal

18. dubna od členů prezídia nadace Slovak Gold Ing. Milan Kňážek, vedoucí odboru ekologie společnosti Vetropack

Nemšová.

CHVáLYHODNÉ

Vetropack jako nejlepší dodavatel roku 2011

Skupina Vetropack byla 21. května 2012 vyznamenaná společností Coca-Cola Hellenic jako nejlepší dodavatel

roku 2011. Coca-Cola Hellenic je největším výrobcem nealkoholických nápojů v Evropě. Cena byla předaná na

slavnostní akci „2011 Best Supplier of the Year Award“ (Cena pro nejlepšího dodavatele za rok 2011) v Aténách.

Vyznamenání vychází z hodnocení všech dodavatelů ze všech oblastí a uděluje se podniku,

který prokázal mimořádně vysoký výkon. Coca-Cola Hellenic podložila volbu skupiny

Vetropack následujícími argumenty:

– skupina sehrála vedoucí a proaktivní roli v různých iniciativách v oblasti vylehčeného skla

– byla vždy transparentní ohledně vlastností výrobku

– velkou měrou podpořila úspěšnou realizaci projektu „125 roků Coca-Coly “

– vysokou angažovaností v oblasti recyklace a úsporných energetických opatření přebírá

společenskou zodpovědnost (Corporate Social Responsibility Programm)

– úspěšně obstála v rozsáhlém auditu a v plném rozsahu splňuje tzv. Supplier Guiding Principles

– díky rychlosti a flexibilitě odpovídá dlouhodobým požadavkům společnosti Coca-Cola Hellenic

Cenu převzali v Aténach pánové Claude R. Cornaz, CEO, a Marcello Montisci, vedoucí marketingu/prodeje

a plánování výroby ve skupině. Claude Cornaz vyjádřil velkou radost z vyznamenání

slovy: „Je to nádherné uznání práce, kterou každodenně vykonávají naši zaměstnanci!“


22 VETROTIME

INSIGHT

Filmy

Vetropack vzbuzuje emoce

Skupina Vetropack staví ve svém novém filmu zaměřeném na image do popředí člověka. A jako bonus

realizovala geniální animovaný film s tématem recyklace skla.

Základní myšlenka nového filmu, představujícího image podniku,

byla jasná: chceme ukázat člověka, který stojí za pojmem

Vetropack. Lidé různého původu s různými úkoly. Takoví, jací

jsme, přirození, nestrojení a individuální. Ale také lidé, kteří za

sebe přebírají odpovědnost. Ačkoliv v současnosti převzaly

náročné úkoly dřívějších foukačů skla velké stroje, najdeme ve

výrobě skla stále ještě mnoho ruční práce, precizní práce ve

čtyřiadvacetihodinovém taktu. Výroba skla fascinuje a vzbuzuje

emoce – dokonce i u dlouholetých zákazníků nebo zaměstnanců.


Nést odpovědnost

Filmařskému týmu se podařily působivé záběry, které byly

zachyceny na více pracovištích závodů skupiny Vetropack.

Dojmy lidí a jejich emoce, atmosféra žhavého skla a jeho

fascinující působení. Divák vnímá, že práce se sklem je něco

zvláštního. Tento pravěký materiál, pocházející z přírody,

který lze používat stále dokola, nenechá chladnými ani pracovníky

na ‚studeném konci’ linky. Citáty různých osobností,

jako byli Dante nebo Lao Tse, zobrazované ve filmu, zdůrazňují

zásadu společnosti Vetropack: Přebíráme odpovědnost!

Každý ve svém oboru. Odpovědnost za životní prostředí, za

zákazníky, za výrobek a za vlastní práci.

Více než jen výrobce lahví

Vetropack ručí ale nejen za skleněné obaly, Vetropack ručí

také za recyklaci a oběh skla, za blízkost k zákazníkovi a za

individualitu, přesnost a kvalitu.

Tým filmařů z Curychu všechny dojmy a snímky shromáždil,

upravil, sestříhal, doladil a na závěr spojil jako jednotlivé

dílky puzzle do finálního obrazu. Film, který vznikl, se povedl.

Můžete se na něj podívat na webových stránkách firmy

Vetropack: www.vetropack.com.

Oběh skla slovem a obrazem

Paralelně vznikl animovaný film, ve kterém poučuje synka,

malou skleněnou láhev na limonádu, jeho tatínek, dospělá

láhev na minerální vodu. Během několika minut se syn dozví,

jak vlastně vznikl, jaké velkolepé vlastnosti má a co z něj

VETROTIME 23

později bude. Geniálním způsobem je zprostředkováno

poselství: „Sklo zůstává sklem“. Také tento film si lze pustit

na adrese www.vetropack.com.


24

VETROTIME

OPRAVYVAN

Ze starého nové – z dobrého lepší

Tavicí vana na sklo se používá 24 hodin denně, sedm dní v týdnu, 365 dní v roce, bez přerušení, a to až po

dobu deseti let. Poté vysoce výkonný objekt dosáhne konce svého životního cyklu a musí se podrobit rozsáhlé

revizi pro oživení. Pro někoho krátký život, pro druhého zase dlouhý, ale vždy intenzivní.

V uplynulém půlroce renovovala skupina Vetropack v závodě

Kremsmünster vanu na zelené sklo a v závodě Straža vanu

na bílé sklo. Obě vany dosáhly své desetileté životnosti. Do té

doby odhodlaně a nepřetržitě tavily sklo, z něhož opět vznikalo

nové sklo: od standardního obalu až po skleněný obal

hodný ceny za design.

Výjimečný stav 70 dní

Je-li stanoven termín opravy, nastaví se vypínač na den D a pec

se vypne. Tekutá skleněná tavenina se vypustí chlazeným

potrubím do vodní nádrže. Zde se rychle ochladí a dočasně

uloží na stanovišti střepů. Ochlazené sklo se – jak se na sklo

sluší a patří – při nejbližší příležitosti opět roztaví. Do opětovného

spuštění provozu to trvá v průměru 70 dní. Zákazníci

firmy Vetropack nic z toho ale nepostřehnou. Aby se

zabránilo problémům s dodávkami, vyrobí se potřebné láhve

zpravidla v předstihu, nebo část výroby převezmou jiné závody

skupiny Vetropack. Ale co dělají zaměstnanci? Někteří

pomáhají, jiní si pro změnu vezmou dovolenou.

Vyšší kapacita

V Kremsmünsteru se na začátku listopadu začalo s výstavbou

vany. Velkou novinkou je na jedné straně snížení energetické

Dotaz na profesionála

spotřeby a na straně druhé zvýšení tavicí plochy a tím také

množství taveniny. Nová vana má dnes výkon 240 tun za den.

Proto se tvarovací stroje nejen vyměnily za nové, ale také se

rozšířily o dvě stanice. Odpovídají nejnovějším technologiím

a dosahují kvalitativně lepších výsledků a vyšší produktivity.

Revidovaná a dobře připravená

V podniku Straža probíhala revize vany od února do dubna.

Také zde se dosáhlo snížení energetické spotřeby. Došlo

k optimalizaci geometrie vany, zdokonalení vyhřívací technologie,

instalaci čtyř nových strojů a pěti nových chladicích

pecí, umístění tří nových paletizátorů a modernizaci třídicí

linky. Rozhodující novinkou je ale podrobná příprava na

dodatečnou montáž zařízení pro předehřívání taveniny. Tato

montáž byla provedena společně s filtrem na kouřové odpadní

plyny. Jakmile budou oba tyto systémy aktivní, začne

se směs a střepy předehřívat horkými odpadními plyny tavicí

vany. Vana samotná tak bude potřebovat méně energie

k tavení skla.

Proč se musí vana pro tavení skla revidovat v průměru každých deset let, vysvětluje Günter Lubitz, vedoucí

techniky/výroby skupiny Vetropack: „Horká skleněná tavenina způsobuje permanentní opotřebení nádrže

vany. Největší opotřebení je v úrovni hladiny taveniny, protože zde se nachází styčná plocha povrchu skleněné

taveniny s nádrží vany. Tato „linie“ se chladí a při pokračujícím opotřebení se plátuje z vnější strany. To

se dá opakovat zpravidla dvakrát, ale pak se musí vana opravit. S pokračujícím stářím navíc drasticky rostou

náklady na údržbu a energetická spotřeba. Také technika vany se neustále dále vyvíjí. Inovace se implementují

při revizi vany a přinášejí nižší energetickou spotřebu a nižší emise NOx.“


TECHNIKA

FAKTAOSKLE

Proč je sklo průhledné?

Aby něco mohlo být průhledné, musí umožňovat viditelnému světlu, aby se látkou neomezeně šířilo. To se

děje u většiny kapalin a plynů. Pevné látky jsou naproti tomu průhledné jen zřídka. Sklo je pevné, a přesto

průhledné, proč?

Pevné těleso se skládá ze striktně uspořádaných atomů.

Tyto geometricky přesné mřížky neumožňují viditelnému

světlu (elektromagnetické vlny s délkou vlny od 400 do

800 nanometrů) najít skulinku, kterou by látkou proniklo.

Rozhodujícím bodem u skla je jeho výrobní postup: sklo

vzniká tak, že se mimo jiné roztaví křemičitý písek (oxid křemičitý).

Písek jako původně pevné těleso ztrácí zahříváním

svoji krystalickou strukturu a je amorfní. To znamená, že se

atomy začnou pohybovat a stabilní mřížka se rozpadne.

Jakmile se poté hustá hmota ochladí, aby se docílilo konečného

výrobku skla, molekuly zamrznou tam, kde se právě

nacházejí. To znamená, že v podchlazené tavenině vznikne

mezi jednotlivými částicemi tolik místa, že mohou fotony bez

omezení pronikat.

VETROTIME 25

Tekuté, a přesto pevné

Nyní si můžete říct, že řadu pevných látek můžeme roztavit,

a přesto zůstanou tyto látky nepropustné. Správně. Za to

u skla vděčíme oxidu křemičitému. Tato stabilní chemická

sloučenina neuvolní ze svého atomového obalu žádné elektrony

ani při procesu tavení. Proto se ve skle nenachází žádné

„bludné“ elektrony, které by mohly kolidovat se světlem

a které by světlo pohlcovaly nebo odrážely.

Proto se sklo považuje za speciální látku, která je díky svému

uspořádání molekul a optickým vlastnostem průhledná jako

kapalina, avšak díky mechanickým vlastnostem tvrdá a stabilní

jako pevná látka s vysokou viskozitou.


26 VETROTIME

UMĚNÍ

KONCERTOBRáZKů

Sklenice na džemy pod víčkem umění

Jak máme zabalit sladké marmelády z Rakouska se špetkou Vídně? Nová edice marmelád Hanse Stauda ukazuje,

jak na to: svoje lahůdky se šarmem a uměním uzavírá do sklenic od firmy Vetropack. Šroubové uzávěry

zdobí 47 různých vídeňských secesních syžetů. Vznikly v úzké spolupráci s infocentrem WienTourismus.

Je to již potřetí, co infocentrum WienTourismus spolupracuje

se značkou Staud’s. První edice vyšla v roce 2004 s uměleckými

díly nejrůznějších epoch z Vídeňského muzea. O tři roky

později se na víčkách ovocných pomazánek objevily hudební

náměty.

Okouzlující polibek

47 motivů secesní kolekce ukazuje vybrané části uměleckých

děl z pěti vídeňských muzeí, k tomu secesní návrh firmy

Backhausen a architektonické detaily vídeňských budov

z příslušného období. Samozřejmě nesmí chybět ani „Polibek“,

nejslavnější obraz Gustava Klimta. Ten je považován

za jedno z nejvýznamnějších děl secese. Jestli „Polibek“

představuje autoportrét s jeho životní družkou Emilií Flöge

nebo se umělci ‚jednoduše’ podařilo vyjádřit symbol lásky,

na tom se nemohou v uměleckých kruzích shodnout. Vídeň

slaví tento rok 150. narozeniny svého významného umělce.

Z tohoto důvodu je také celkem 15 motivů Staudovy speciální

edice věnováno Klimtovi.

Jako další syžet na sběratelských předmětech najdeme

například umění Josefa Hoffmanna (1870-1956). Tento

umělec navrhnul řadu designů pro nejrůznější předměty

denní potřeby – od židle až po šperky. Nebo umění Kolo-


Staud's/foto-kittel.at

VETROTIME 27

mana Mosera (1868-1918), který navrhoval nejen nábytek

a textilní látky, ale také fasády a skleněná okna.

Vytvoření sbírky vítáno

Exkluzivní design uzávěrů na sklenice s džemem přímo

vyzývá k vytvoření sbírky. Protože víčka jsou na sklenicích

umístěna zcela nahodile, a ne podle určitých variant příchutí,

může nejrůznější motivy kdykoliv sbírat také milovník výhradně

jahodové marmelády nebo zapřisáhlý odpůrce pomerančového

džemu. Díky dostatečnému nákladu lze vytvářet

sbírku i po uplynutí Klimtova výročí.


KONTAKTNÍADRESY

PRODEJ

Švýcarsko

Telefon +41 44 863 34 34

Fax +41 44 863 34 45

verkauf.ch@vetropack.ch

vente.ch@vetropack.ch

Rakousko

Telefon +43 2757 7541

Fax +43 2757 7691

verkauf.at@vetropack.at

Českárepublika

Telefon +420 518 733 111

Fax +420 518 612 519

marketing.cz@vetropack.cz

Slovensko

Telefon +421 32 6557 111

Fax +421 32 6589 901

odbyt@vetropack.sk

Chorvatsko,Slovinsko,

Bosna-Hercegovina,

Srbsko,ČernáHora,

Makedonie

Telefon +385 49 326 326

Fax +385 49 341 154

prodaja@vetropack.hr

Ukrajina

Telefon +380 4597 313 44

Fax +380 4597 320 77

sales@vetropack.ua

Ostatnízemězápadní

Evropy

Telefon +43 7583 5361

Fax +43- 7583 5361 225

export@vetropack.at

Ostatnízeměvýchodní

Evropy

Telefon +420 518 733 111

Fax +420 518 612 519

export.cz@vetropack.cz

07/2012 300 cz

More magazines by this user
Similar magazines