Views
5 years ago

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 ...

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 ...

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19

Liczba studentów: 160 Liczba grup: 6 audytoryjnych, 10 laboratoryjnych, ZSZ WYDZIAŁ NAUK O śYWNOŚCI ROK I semestr 2 rok akademicki 2009/2010 turnus B PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 zjazdy FIZYKA Dr hab. Bogdan Nowakowski w-d b.34 A. III (1-8 zjazd) Fizyka ćw. Gr. 1,2,3,7 Kat. Fizyki b.34 (1-7 zjazd) Informatyka II ćw. Gr. 4,5 s. 1010, 1067 Statystyka ćw. Gr. 9,10 Kat. Biometrii b. 37 (2-7 zjazd) Rysunek techn. ćw. gr. 6,8 s. 068 (1-8 zjazd) CHEMIA ORGANICZNA w-d A. I dr inŜ. G Orzeszko (1-7 zjazd) RYSUNEK TECHNICZNY w-d A. I dr hab. Z. Pałacha, prof. SGGW (1-7 zjazd) Fizyka ćw. Gr. 4,5,6,8 Kat. Fizyki b.34 (1-7 zjazd) Informatyka II ćw. Gr. 1,7 s. 1010, 1067 Statystyka ćw. Gr. 2,7 Kat. Biometrii b. 37 (2-7 zjazd) Rysunek techn. ćw. gr. 3,9 s. 068 (1-8 zjazd) Chemia organiczna ćw. Gr. 1,4,6,9,10 Kat. Chemii (1-7 zjazd) Statystyka ćw. Gr. 5,8 Kat. Biometrii b. 37 (2-7 zjazd) Informatyka II ćw. Gr. 2,3 Kat. Biometrii b. 37 (1-7 zjazd) SOCJOLOGIA w-d A. I (1-7 zjazd) Fizyka ćw. Gr. 9,10 Kat. Fizyki b.34 (1-7 zjazd) Informatyka II ćw. Gr. 6,8 s. 1010, 1067 Rysunek techn. ćw. gr. 1,4 s. 068 (1-8 zjazd) Chemia organiczna ćw. Gr. 2,3,5,7,8 Kat. Chemii (1-7 zjazd) Statystyka ćw. Gr. 1,4 Kat. Biometrii b. 37 (2-7 zjazd) Informatyka II ćw. Gr. 9,10 Kat. Biometrii b. 37 (1-7 zjazd) STATYSTYKA w-d A. I (1-7 zjazd) Rysunek techn. ćw. gr. 5,7 s. 068 (1-8 zjazd) Statystyka ćw. Gr. 3 Kat. Biometrii b.37 (2-7 zjazd) Statystyka ćw. Gr. 6 Kat. Biometrii b. 37 (2-7 zjazd) Rysunek techn. ćw. gr. 2,10 s. 068 (1-8 zjazd) I – 26.02 II – 12.03 III – 26.03 IV – 16.04 V – 7.05 VI – 21.05 VII – 11.06 VIII – 25.06 SESJA OD 09.07 I -27.02 II – 13.03 III – 27.03 IV – 17.04 V – 8.05 VI – 22.05 VII – 12.06 VIII – 26.06 SESJA OD 10.07 I – 28.02 II – 14.03 III – 28.05 IV – 18.04 V – 9.05 VI – 23.05 VII – 13.06 VIII – 27.06 SESJA OD 11.07

Sala wykładowa 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sala wykładowa 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 8 22
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...
Σ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ...
Page 1 Page 2 10. 11. '12. 13. 14. 15. 16. 17. '18. 19. 20. 21 ...
1 3 5 7 9 11 2 4 6 8 10 12 13 15 17 19 21 23 14 16 18 20 22 24 25 ...
Page 1 Page 2 8 '1' 8 9 10 11 12 13 14 15 18 1'1' 18 19 20 21 22 23 ...
razred: 7.c 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 ...
str. 3, 8, 12, 13, 17 str. 6 str. 16 - Tygodnik powiatowy
9 głośniki niskotonowe 10 - 15 wzmacniacze 16 - 19 - Magnat
Fachowy Elektryk 3/2017
Page 1 Page 2 00 10 13 15 17 19 Твсппйвспе 031311 ТосппЬспо ...
Sala wykładowa 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
specjalność technologia ywno ści 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 ...
specjalność technologia ywno ści 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 ...
specjalność technologia ywno ści 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 ...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 2 3 4 5 6 7 8 10 9 11 12 14 13 15 16 17 18 19 20 Kontrakte 10 9 1 ...
1 2 3 4 5 6 7 8 10 9 11 12 14 13 15 16 17 18 19 20 Kontrakte 10 9 1 ...
20 19 18 17 16 15 14 13 12 9 11 10 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 12 ...
2 3 4 1 13 18 23 * 20 19 18 16 15 14 21 17 22 * 10 5 8 7 6 9 12 11
1 2 3 4 5 6 7 8 10 9 11 12 14 13 15 16 17 18 19 20 Kontrakte O/W ...
20 19 18 17 16 15 14 13 12 9 11 10 8 7 6 5 4 3 2 209 210 211 212 ...
Kontrakte N/S Paare 20 19 18 17 16 15 14 13 12 9 11 10 8 7 6 5 4 3 ...
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 V ...
1 2 3 4 5 6 7 8 10 9 11 12 14 13 15 16 17 18 19 20 Kontrakte O/W ...
Y 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 39 40 41 ...
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ...
1 2 3 4 5 6 7 8 10 9 11 12 14 13 15 16 17 18 19 20 Kontrakte O/W ...