ESA Convention Greek

esa.int

ESA Convention Greek

ESA SP-1300 (Σλληνίkα)

Σεπτεµρίυ 2005

I∆ΡΥTIΚΗ ΣΥΝΘΗΚΗ

Ευρωπαϊκ ργανισµ

∆ιαστήµατς (ESA)


Έκδση: Συνθήκη ESA (Eλληνίκα),

6η Έκδση

(30ή επετειακή έκδση),

Σεπτεµρίυ 2005

Ευθνη Έκδσης: Tµέας Εκδσεων ESA, ESTEC

Postbus 299

2200 AG Noordwijk

The Netherlands (λλανδία)

Tηλ: +31 71 565 3400

Fax: +31 71 565 5433

ISBN: 92-9092-441-1

Copyright: © 2005 European Space Agency

2


µ

.......................................................5

µµ ..........................................7

µ

µ .....................................................11

µ ................13

.........................................13

µ ..........15

IV ..................17

V µµ 17

VI .......21

VI µ ..................22

VI µ

µ µ..................24

,

µ

.....................................26

.........................................28

µ ...............................29


....................................38

µ ..................41

V ..................................46

V µ , µ

.........................................47

3


VI ............................. 48

VI ...................................... 49

VI ..... 51

I µ

............................... 52

.................. 52

............................... 53

................................ 54

................................ 55

V ................................... 56

V ............................................. 58

VI ................................ 59

µ µ .......... 60

µ µ ......... 80

µ µµ


V.1 ............. 89

µ IV

µµ...................... 98

µ V µ ........ 101

4


Πρλγς

Ευρωπαϊκς ργανισµς ∆ιαστήµατς (ESA)

απτελεί την πλη της Ευρώπης πρς τ διάστηµα.

Έει ως απστλή να διαµρώσει την ανάπτυη

των διαστηµικών δυναττήτων της Ευρώπης και να

διασαλίσει τι ι επενδσεις σε διαστηµικά

πργράµµατα θα συνείσυν πάνττε να απδίδυν

έλη για λυς τυς πλίτες της Ευρώπης.

Ευρωπαϊκς ργανισµς ∆ιαστήµατς αριθµεί

σήµερα 17 Κράτη Μέλη. ∆ια µέσω τυ συντνισµ

των ικνµικών και πνευµατικών πρων των µελών

τυ, έει τη δυναττητα να αναλαµάνει

πργράµµατα και δραστηριτητες πυ επερνν

κατά πλ τα ρια πιυδήπτε µεµ νωµένυ

Ευρωπαϊκ κράτυς.

Τα πργράµµατα τυ ργανισµ έυν σεδιαστεί

µε σκπ την ανακάλυψη λένα και περισστερων

στιείων σετικά µε τη Γη, τ άµεσ διάστηµα πυ

την περιάλλει, τ Ηλιακ Σστηµα και τ Σµπαν,

καθώς επίσης και µε σκπ την ανάπτυη

τενλγιών και υπηρεσιών µέσω δρυρυ, µε

ταυτρνη επεεργασία και εαρµγή της

κατάλληλης ιµηανικής πλιτικής. Ευρωπαϊκς

ργανισµς ∆ιαστήµατς συνεργάεται επίσης

στενά µε ργανισµς διαστήµατς εκτς Ευρώπης,

5


έτσι ώστε να µιρασθεί τα έλη τυ διαστήµατς µε

λκληρη την ανθρωπτητα.

Τ διάστηµα απτελεί κινητήρι δναµη για την

έρευνα, την καιντµία και τις εελίεις στν

τενλγικ τµέα. Τ διάστηµα είναι ώρς πυ

τ µέλλν συναντά τ παρν.

Με την ευκαιρία τυ ερτασµ της 30 ης Επετείυ

απ την ίδρυση τυ Ευρωπαϊκ ργανισµ

∆ιαστήµατς, δηµσιευµε την Ιδρυτική Συνθήκη

ESA στις δώδεκα γλώσσες πυ ρησιµπινται

απ τα Κράτη Μέλη τυ Ευρωπαϊκ ργανισµ

∆ιαστήµατς. Τ γεγνς αυτ θα επιτρέψει στυς

λας λης της Ευρώπης να κατανήσυν καλτερα

τυς µηανισµς εκείνυς µέσω των πίων

Ευρωπαϊκς ργανισµς ∆ιαστήµατς λειτυργεί

και σηµειώνει επιτυία.

Ευρωπαϊκς ργανισµς ∆ιαστήµατς έει

εελιθεί και εακλυθεί να εελίσσεται,

πλλαπλασιάντας τα έλη πυ πρσέρυν τα

διαστηµικά συστήµατα σε λ και περισστερα

Κράτη Μέλη, καθώς και στυς πλίτες τυς.

Τ ραµα της Ιδρυτικής Συνθήκης υπήρε αρκετά

ισυρ έτσι ώστε να επιτρέψει αυτ τυ είδυς τις

εελίεις.

Jean-Jacques Dordain

Γενικς ∆ιευθυντής ESA

6


Εισαγωγικ σηµείωµα

Με την ευκαιρία τυ ερτασµ της 30 ης Επετείυ

απ την ίδρυση τυ Ευρωπαϊκ ργανισµ

∆ιαστήµατς, συντάθηκε και είναι διαθέσιµ στις

δώδεκα γλώσσες πυ ρησιµπινται απ τα

Κράτη Μέλη τυ Ευρωπαϊκ ργανισµ

∆ιαστήµατς τ πι κάτω κείµεν της Συνθήκης

ESA. Η παρσα δηµσίευση έει ως

απκλειστικ στ την ενηµέρωση τυ κιν

και δεν έει σκπ να συµπεριλάει πιαδήπτε

επίσηµη µετάραση της Συνθήκης.

Μετά τ πέρας της Συνδιάσκεψης των

Πληρευσίων πυ συνήλθε στ Παρίσι στις 30

Μαυ 1975, Η Συνθήκη για την ίδρυση ενς

ευρωπαϊκ ργανισµ διαστήµατς

(CSE/CS(73)19, rev.7) τέθηκε πρς υπγραή απ

τα Κράτη µέλη της ευρωπαϊκής Συνδιάσκεψης

διαστήµατς, έως τις 31 ∆εκεµρίυ 1975.

Η τελική Πράη της Συνδιάσκεψης των

Πληρευσίων και ι απάσεις (CSE/CS(73)20,

rev.7) πυ συνδένται µ? αυτήν καθρισαν

ρισµένες πρϋπθέσεις σετικά µε την υπγραή

της Συνθήκης και τη λειτυργία τυ ευρωπαϊκ

ργανισµ διαστήµατς.

7


Στις 30 Μαυ 1975, η Συνθήκη υπγράηκε απ:

την µσπνδιακή ∆ηµκρατία της Γερµανίας, τ

Βασίλει τυ Βελγίυ, τ Βασίλει της ∆ανίας, την

Ισπανία, τη Γαλλική ∆ηµκρατία, την Ιταλική

∆ηµκρατία, τ Βασίλει της λλανδίας, τ

Ηνωµέν Βασίλει της Μεγάλης Βρετανίας και της

Βρειας Ιρλανδίας, τ Βασίλει της Συηδίας, τη

Συνµσπνδία της Ελετίας.

Στις 31 ∆εκεµρίυ 1975, η Συνθήκη υπγράηκε

απ την Ιρλανδία.

Η Συνθήκη τέθηκε σε ισ στις 30 κτωρίυ 1980.

Ηµερµηνία κατάθεσης των πράεων επικρωσης:

Αυστρία: 30 ∆εκεµρίυ 1986

Βέλγι: 3 κτωρίυ 1978

∆ανία: 15 Σεπτεµρίυ 1977

Φινλανδία: 1 Ιανυαρίυ 1995

Γαλλία: 30 κτωρίυ 1980

Γερµανία: 26 Ιυλίυ 1977

Ελλάδα: 9 Μαρτίυ 2005

Ιρλανδία: 10 ∆εκεµρίυ 1980

Ιταλία: 20 Φερυαρίυ 1978

Λυεµργ: 30 Ιυνίυ 2005

λλανδία: 6 Φερυαρίυ 1979

Νρηγία: 30 ∆εκεµρίυ 1986

Πρτγαλία: 14 Νεµρίυ 2000

Ισπανία: 7 Φερυαρίυ 1979

8


Συηδία: 6 Απριλίυ 1976

Ελετία: 19 Νεµρίυ 1976

Ηνωµέν Βασίλει: 28 Μαρτίυ 1978

Συµώνως πρς τ Άρθρ XVI, 3, τ Συµλι

τρππίησε ρισµένες διατάεις των

Παραρτηµάτων της Συνθήκης, υιθετώντας τις

ακλυθες Απάσεις:

ESA/C-M/CXXII/Res. 1 (Τελική), κεάλαι IV,

πυ υιθετήθηκε στις 20 κτωρίυ 1995,

ESA/C-M/CLIV/Res. 2 (Τελική), κεάλαι III,

πυ υιθετήθηκε στις 15 Νεµρίυ 2001,

ESA/C/CLXXIX/Res. 6 (Τελική), πυ

υιθετήθηκε στις 22 Ιυνίυ 2005.

9


Iδρυτική Συνθήκη τυ Ευρωπαϊκ

ργανισµ ∆ιαστήµατς (ESA)

Tα Κράτη µέλη της παρσας Συνθήκης,

ΘΕΩΡΩΝTΑΣ τι τ µέγεθς των ανθρώπινων,

τενλγικών και ικνµικών πρων πυ

απαιτνται για δραστηριτητες στν τµέα

τυ διαστήµατς είναι τέτι, ώστε ι εν λγω

πρι να έγκεινται πέραν των µέσων

ιασδήπτε µεµνωµένης Ευρωπαϊκής ώρας,

ΘΕΩΡΩΝTΑΣ τι η Απαση πυ

υιθετήθηκε απ την Ευρωπαϊκή Συνδιάσκεψη

∆ιαστήµατς στις 20 ∆εκεµρίυ 1972 και

επιεαιώθηκε απ την Ευρωπαϊκή

Συνδιάσκεψη ∆ιαστήµατς στις 31 Ιυλίυ

1973, στην πία απασίστηκε τι ένας νές

ργανισµς µε την νµασία «Ευρωπαϊκς

ργανισµς ∆ιαστήµατς» θα σηµατιταν

απ τν Ευρωπαϊκ Ερευνητικ ργανισµ

∆ιαστήµατς και τν Ευρωπαϊκ ργανισµ

Ανάπτυης και Κατασκευής Εκτευτών

∆ιαστηµικών ηµάτων, τυ πίυ σκπς

θα ήταν η ενσωµάτωση των Ευρωπαϊκών

εθνικών διαστηµικών πργραµµάτων σε ένα

ενιαί Ευρωπαϊκ διαστηµικ πργραµµα, σε

11


πι αθµ και σ γρήγρα κάτι τέτι θα

ήταν δυνατν,

ΕΠΙΘΥΜΩΝTΑΣ να συνείσυν και να

ενισσυν την Ευρωπαϊκή συνεργασία, για

απκλειστικά ειρηνικς σκπς, στη

διαστηµική έρευνα / τενλγία και τις

διαστηµικές εαρµγές αυτών, εν ψει της

ρησιµπίησής τυς για επιστηµνικς

σκπς και για επιειρησιακά συστήµατα

διαστηµικών εαρµγών,

ΕΠΙΘΥΜΩΝTΑΣ, πρς επίτευη των στων

αυτών, να ιδρσυν έναν ενιαί Ευρωπαϊκ

ργανισµ διαστήµατς πρκειµένυ να

αυηθεί η απδτικτητα τυ συνλυ των

Ευρωπαϊκών διαστηµικών πρσπαθειών, µε

καλτερη εκµετάλλευση των πρων πυ

αιερώννται σήµερα στ διάστηµα και να

καθρίσυν ένα Ευρωπαϊκ διαστηµικ

πργραµµα για απκλειστικά ειρηνικς

σκπς,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΣTΑ ΕΗΣ:

12


Άρθρ I

Ι∆ΡΥΣΗ TΥ ΡΓΑΝΙΣΜΥ

1. Ιδρεται δια της παρσας ένας

Ευρωπαϊκς ργανισµς µε την νµασία

«Ευρωπαϊκς ργανισµς ∆ιαστήµατς»,

εεής αναερµενς ως: « ργανισµς».

2. Tα µέλη τυ ργανισµ, εεής

αναερµενα ως: «τα Κράτη Μέλη», θα είναι

τα Κράτη τα πία είναι συµαλλµενα µέρη

στην παρσα Συνθήκη, σµωνα µε τα

Άρθρα XX και XXII.

3. λα τα Κράτη Μέλη θα συµµετέυν στις

υπρεωτικές δραστηριτητες πυ

αναέρνται στ Άρθρ V.1.α, και θα

συνεισέρυν στα πάγια κινά έδα τυ

ργανισµ πυ αναέρνται στ

Παράρτηµα II.

4. Η έδρα τυ ργανισµ θα ρίσκεται στ

Παρίσι.

Άρθρ II

ΣΚΠΣ

σκπς τυ ργανισµ είναι η πρνια και

η πρώθηση, για απκλειστικά ειρηνικς

13


σκπς, της συνεργασίας µετα των

Ευρωπαϊκών Κρατών στ ώρ της

διαστηµικής έρευνας / τενλγίας και των

διαστηµικών εαρµγών αυτών, εν ψει της

ρησιµπίησής τυς για επιστηµνικς

σκπς και για επιειρησιακά συστήµατα

διαστηµικών εαρµγών:

α. µέσω σεδιασµ και υλπίησης

µακρπνης Ευρωπαϊκής διαστηµικής

πλιτικής, υπδειης διαστηµικών στων

στα Κράτη Μέλη και συντνισµ των

πλιτικών των Κρατών Μελών, αναρικά

µε άλλυς εθνικς και διεθνείς ργανισµς

και ιδρµατα,

. µέσω σεδιασµ και υλπίησης

δραστηριτήτων και πργραµµάτων στν

τµέα τυ διαστήµατς,

γ. µέσω συντνισµ τυ Ευρωπαϊκ

διαστηµικ πργράµµατς και των

επιµέρυς εθνικών πργραµµάτων, και της

ενσωµάτωσης των τελευταίων πρδευτικά

και σ τ δυνατ πληρέστερα, στ

Ευρωπαϊκ διαστηµικ πργραµµα,

ιδιαίτερα σε ,τι αρά την ανάπτυη των

δρυρικών εαρµγών,

14


δ. µέσω σεδιασµ και υλπίησης της

ιµηανικής πλιτικής πυ είναι κατάλληλη

για τ εν λγω πργραµµα και εισήγησης για

µία συνεκτική ιµηανική πλιτική στα

Κράτη Μέλη.

Άρθρ III

ΠΛΗΡΦΡΙΕΣ ΚΑΙ ∆Ε∆ΜΕΝΑ

1. Tα Κράτη Μέλη και ργανισµς θα

διευκλνυν την ανταλλαγή επιστηµνικών

και τενλγικών πληρριών πυ

πρσιδιάυν στυς τµείς της διαστηµικής

έρευνας / τενλγίας και των εαρµγών

αυτών, µε την πρϋπθεση τι κανένα

Κράτς Μέλς δεν απαιτείται να

κινπιήσει πληρρίες πυ έει

απκτήσει εκτς τυ ργανισµ, εάν αυτ

θεωρήσει τι η εν λγω κινπίηση θα ήταν

ανακλυθη µε τα συµέρντα της

ασάλειας τυ ιδίυ τυ Κράτυς ή των

συµωνιών πυ αυτ έει συνάψει µε τρίτα

µέρη, ή τις συνθήκες υπ τις πίες απέκτησε

τις συγκεκριµένες πληρρίες.

2. Κατά τη διεαγωγή των δραστηριτήτων τυ

σµωνα µε τ Άρθρ V, ργανισµς θα

διασαλίει τι τα επιστηµνικά

15


απτελέσµατα δηµσιενται ή γίννται µε

πινδήπτε άλλ τρπ ευρέως γνωστά,

α πρηγυµένως έυν ρησιµπιηθεί

απ τυς επιστήµνες πυ έυν την ευθνη

των πειραµάτων. Tα επακλυθα

περιαθέντα δεδµένα θα απτελν

ιδικτησία τυ ργανισµ.

3. ταν αναθέτει συµάσεις ή συνάπτει

συµωνίες, ργανισµς, αναρικά µε τις

επακλυθες εευρέσεις και τενλγικά

δεδµένα, θα διασαλίει τα δικαιώµατα

πυ είναι κατάλληλα για την πρστασία των

συµερντων τυ ιδίυ τυ ργανισµ,

των Κρατών Μελών τυ πυ συµµετέυν

στ σετικ πργραµµα, και των πρσώπων

και ρέων πυ ανήκυν στη δικαιδσία

τυς. Tα δικαιώµατα αυτά περιλαµάνυν

ειδικτερα τα δικαιώµατα πρσασης,

απκάλυψης και ρήσης. ι εν λγω

εευρέσεις και τενλγικά δεδµένα θα

κινπινται στα συµµετέντα Κράτη.

4. ι εευρέσεις και τα τενλγικά δεδµένα

πυ απτελν ιδικτησία τυ ργανισµ

θα απκαλπτνται στα Κράτη Μέλη και

δνανται να ρησιµπινται δωρεάν για

τυς σκπς τυς, τσ απ τα ίδια τα

16


Κράτη Μέλη σ και απ πρσωπα και

ρείς πυ ανήκυν στη δικαιδσία τυς.

5. Αναλυτικί καννες για την εαρµγή των

πρηγµενων διατάεων θα υιθετηθν

απ τ Συµλι, µε πλειψηία δ

τρίτων τυ συνλυ των Κρατών Μελών.

Άρθρ IV

ANTAΛΛΑΓΗ ΠΡΣΩΠΩΝ

Tα Κράτη Μέλη θα διευκλνυν την

ανταλλαγή πρσώπων πυ ασλνται µε

εργασίες αρµδιτητας τυ ργανισµ,

σµωνα µε την εαρµγή σε πιδήπτε εν

λγω πρσωπ, των νµων και των καννισµών

τυς πυ σετίνται µε την είσδ, παραµνή ή

αναώρηση απ τις επικράτειές τυς.

Άρθρ V

∆ΡΑΣTΗΡΙTΗTΕΣ ΚΑΙ ΠΡΓΡΑΜΜΑTΑ

1. ι δραστηριτητες τυ ργανισµ

περιλαµάνυν τις υπρεωτικές δραστηρι-

τητες, στις πίες συµµετέυν λα τα

Κράτη Μέλη, και τις πραιρετικές

δραστηριτητες, στις πίες συµµετέυν

λα τα Κράτη Μέλη, πλην σων δηλώνυν

17


18

επίσηµα τι δεν ενδιαέρνται για να

συµµετάσυν σε αυτές.

α. Σε ,τι αρά τις υπρεωτικές

δραστηριτητες, ργανισµς:

i. θα εασαλίει την εκτέλεση ασικών

δραστηριτήτων, πως είναι η

εκπαίδευση, η τεκµηρίωση, ι µελέτες

µελλντικών έργων και ι

τενλγικές ερευνητικές εργασίες,

ii. θα εασαλίσει τ σεδιασµ και την

εκτέλεση ενς επιστηµνικ

πργράµµατς, στ πί θα

συµπεριλαµάννται δρυρι και

άλλα διαστηµικά συστήµατα,

iii. θα συλλέγει σηµαντικές πληρρίες

και θα τις διαέει στα Κράτη Μέλη, θα

ειστά την πρσή σε κενά και

επικαλψεις, και θα παρέει

συµυλές και ήθεια για την

εναρµνιση διεθνών και εθνικών

πργραµµάτων,

iv. θα τηρεί τακτικές επαές µε τυς

ρήστες των διαστηµικών τενικών και

θα ενηµερώνεται για τις απαιτήσεις

τυς.


. Σε , τι αρά τις πραιρετικές

δραστηριτητες, ργανισµς θα

εασαλίει, σµωνα µε τις διατάεις

τυ Παραρτήµατς III, την εκτέλεση

πργραµµάτων τα πία δνανται, πι

συγκεκριµένα, να περιλαµάνυν:

i. σεδιασµ, ανάπτυη, κατασκευή,

εκτευση, θέση σε τριά και έλεγ

δρυρων και άλλων διαστηµικών

συστηµάτων,

ii. σεδιασµ, ανάπτυη, κατασκευή και

λειτυργία εγκαταστάσεων εκτ-

ευσης και διαστηµικών µεταρικών

συστηµάτων.

2. Στν τµέα των διαστηµικών εαρµγών,

ργανισµς δναται, εσν παραστεί

ανάγκη, να διεάγει επιειρησιακές

δραστηριτητες υπ πρϋπθέσεις πυ θα

καθριστν απ τ Συµλι, µε

πλειψηία τυ συνλυ των Κρατών

Μελών. Κατά την ενέργειά τυ αυτή,

ργανισµς:

α. θα θέσει στη διάθεση των ενδια-

ερµενων για τ εγείρηµα ργανισµών,

τις εγκαταστάσεις τυ εκείνες πυ θα

τυς ρησιµεσυν,

19


. θα εασαλίσει πως ρειάεται, εκ

µέρυς των ενδιαερµενων για τ

εγείρηµα ργανισµών, την εκτευση, τη

θέση σε τριά και τν έλεγ των

επιειρησιακών δρυρων εαρµγής,

γ. θα διεάγει κάθε άλλη δραστηριτητα

πυ ητείται απ τυς ρήστες και

εγκρίνεται απ τ Συµλι.

T κστς των εν λγω επιειρησιακών

δραστηριτήτων θα αρνει τυς

ενδιαερµενυς ρήστες.

3. Αναρικά µε τ συντνισµ και την

ενπίηση των πργραµµάτων πυ

αναέρνται στ Άρθρ II γ, ργανισµς

θα λαµάνει έγκαιρα απ τα Κράτη Μέλη

πληρρίες για έργα πυ σετίνται µε

νέα διαστηµικά πργράµµατα, θα

διευκλνει τις διαυλεσεις µετα των

Κρατών Μελών, θα αναλαµάνει

πιαδήπτε απαραίτητη αιλγησης και

θα διαµρώνει κατάλληλυς καννες πρς

υιθέτηση απ τ Συµλι, µε µωνη

ψή τυ συνλυ των Κρατών Μελών. ι

σκπί και ι διαδικασίες της διεθνπίησης

20


των πργραµµάτων ρίνται στ

Παράρτηµα IV.

Άρθρ VI

ΕΓΚΑTΑΣTΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1. Για την εκτέλεση των πργραµµάτων µε τα

πία επιρτίεται, ργανισµς:

α. θα διατηρεί την εσωτερική ικαντητα πυ

απαιτείται για την πρετιµασία και

επίλεψη των εργασιών τυ και, για τ

σκπ αυτ, θα δηµιυργήσει και θα

λειτυργεί τυς ώρυς και τις

εγκαταστάσεις εκείνες πυ απαιτνται

για τις δραστηριτητές τυ,

. δναται να συνάπτει ειδικές συµωνίες

για την εκτέλεση συγκεκριµένων

τµηµάτων των πργραµµάτων τυ απ τα

εθνικά ιδρµατα των Κρατών Μελών, ή

σε συνεργασία µε αυτά, ή για τη διίκηση

κάπιων εθνικών εγκαταστάσεων απ

τν ίδι των ργανισµ.

2. Κατά την υλπίηση των πργραµµάτων

τυς, τα Κράτη Μέλη και ργανισµς θα

καταάλλυν κάθε δυνατή πρσπάθεια

21


ώστε να εκµεταλλενται πλήρως τις

υιστάµενες εγκαταστάσεις και τις

διαθέσιµες υπηρεσίες τυς ως πρώτη

πρτεραιτητα, και να τις ργανώνυν

ρθλγικά. Αναλγως, δεν θα δηµιυργν

νέες εγκαταστάσεις ή υπηρεσίες ωρίς

πρηγυµένως να έυν εετάσει τη

δυναττητα ρησιµπίησης των

υιστάµενων µέσων.

Άρθρ VII

ΒΙΜΗΑΝΙΚΗ ΠΛΙTΙΚΗ

1. Η ιµηανική πλιτική την πία πρκειται

να εκπνεί και να εαρµει ργανισµς,

δυνάµει τυ Άρθρυ II δ, θα σεδιάεται

ιδιαιτέρως έτσι ώστε:

22

α. να καλπτει τις απαιτήσεις τυ

Ευρωπαϊκ διαστηµικ πργραµµάτων

και των συντνισµένων εθνικών

διαστηµικών πργραµµάτων κατά τρπ

απτελεσµατικ κστυς,

. να ελτιώνει την παγκσµια

ανταγωνιστικτητα της Ευρωπαϊκής

ιµηανίας, µε τη διατήρηση και

ανάπτυη διαστηµικής τενλγίας και µε


την ενθάρρυνση της ρθλγικής

ργάνωσης και ανάπτυης µίας

ιµηανικής διάρθρωσης ανάλγης µε

τις απαιτήσεις της αγράς, κάνντας

ρήση κατά πρώτν, τυ υιστάµενυ

ιµηανικ δυναµικ τυ συνλυ

των Κρατών Μελών,

γ. να εασαλίει τι λα τα Κράτη Μέλη

συµµετέυν κατά δίκαι τρπ,

λαµάνντας υπψη την ικνµική τυς

συνεισρά, στην υλπίηση τυ

Ευρωπαϊκ διαστηµικ πργράµµατς

και τη συνδεµενη ανάπτυη της

διαστηµικής τενλγίας. Πι

συγκεκριµένα, ργανισµς, για την

εκτέλεση των πργραµµάτων τυ, θα

πρτιµά στν ευρτερ δυνατ αθµ, τη

ιµηανία τυ συνλυ των Κρατών

Μελών, στην πία θα παρέεται η

µέγιστη δυναττητα συµµετής στις

εργασίες τενλγικ ενδιαέρντς

πυ αναλαµάννται για τν ργανισµ,

δ. να εκµεταλλεεται τα πλενεκτήµατα των

ελεθερων ανταγωνιστικών πρσρών

σε κάθε περίπτωση, εκτς απ εκείνες

πυ αυτ θα ήταν ασµατ µε άλλυς

23


καθρισµένυς στυς της ιµηανικής

πλιτικής.

Με µωνη απαση τυ συνλυ των

Κρατών Μελών, δναται να καθριστν

και άλλι στι απ τ Συµλι.

ι αναλυτικές διευθετήσεις για την επίτευη

των στων αυτών είναι εκείνες πυ

ρίνται στ Παράρτηµα V καθώς και σε

καννες πυ πρκειται να υιθετηθν απ

τ Συµλι µε πλειψηία δ τρίτων τυ

συνλυ των Κρατών Μελών και ι πίες

θα αναθεωρνται περιδικά.

2. Για την εκτέλεση των πργραµµάτων τυ

ργανισµς θα κάνει τη µέγιστη δυνατή

ρήση εωτερικών αναδων, µε συνέπεια

πρς τη διατήρηση της εσωτερικής

ικαντητας πυ αναέρεται στ Άρθρ VI,1.

Άρθρ VIII

ΕΚTΕΥTΕΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑ ∆ΙΑΣTΗΜΙΚΑ

ΜΕTΑΦΡΙΚΑ ΣΥΣTΗΜΑTΑ

1. ταν καθρίει τις απστλές τυ,

ργανισµς θα λαµάνει υπψη τυς

εκτευτές ή λιπά διαστηµικά µεταρικά

24


συστήµατα πυ έυν αναπτυθεί στ

πλαίσι των πργραµµάτων τυ, ή απ

κάπι Κράτς Μέλς, ή µε τη σηµαντική

συνεισρά τυ ργανισµ, και θα

πρτιµά τη ρησιµπίηση αυτών, ανάλγα

και µε τις µεταρικές τυς δυναττητες,

εσν κάτι τέτι δεν παρυσιάει κάπι

παράλγ µεινέκτηµα σε σγκριση µε

άλλυς εκτευτές ή διαστηµικά µεταρικά

µέσα πυ είναι διαθέσιµα στν

πρλεπµεν ρν, αναρικά µε τ

κστς, την αιπιστία και την

καταλληλτητα για την απστλή.

2. Εάν ι δραστηριτητες ή τα πργράµµατα

τυ Άρθρυ V περιλαµάνυν τη ρήση

εκτευτών ή άλλων διαστηµικών

µεταρικών συστηµάτων, τα συµµετέντα

Κράτη Μέλη, ταν τ εν λγω πργραµµα

υπάλλεται πρς έγκριση ή απδή, θα

ενηµερώνυν τ Συµλι για τν

πρλεπµεν εκτευτή ή διαστηµικ

µεταρικ σστηµα. Εάν, κατά τη διάρκεια

εκτέλεσης ενς πργράµµατς, τα

συµµετέντα Κράτη επιθυµν να

ρησιµπιήσυν κάπιν εκτευτή ή

διαστηµικ µεταρικ σστηµα εκτς

αυτ πυ είε υιθετηθεί αρικά, τ

25


Συµλι θα απασίσει για την αλλαγή

αυτή, σµωνα µε τυς ίδιυς καννες πως

αυτς πυ εάρµσε για την αρική

έγκριση ή απδή τυ πργράµµατς.

Άρθρ IX

ΡΗΣΗ ΕΓΚΑTΑΣTΑΣΕΏΝ, ΒΗΘΕΙΑ

ΠΡΣ ΚΡΑTΗ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΠΑΡΗ

ΠΡΪΝTΏΝ

1. ργανισµς θα διαθέτει τις εγκαταστάσεις

τυ, µε την πρϋπθεση τι δεν

παραλάπτεται η ρήση τυς για τις δικές

τυ δραστηριτητες και πργράµµατα, σε

πιδήπτε Κράτς Μέλς πυ ητά να τις

ρησιµπιήσει για τα δικά τυ

πργράµµατα, µε έδα τυ ενδιαερµενυ

Κράτυς. T Συµλι θα καθρίει, µε

πλειψηία δ τρίτων τυ συνλυ των

Κρατών Μελών, τις πρακτικές διευθετήσεις

σµωνα µε τις πίες θα διατίθενται ι

εγκαταστάσεις.

2. Εάν, εκτς των δραστηριτήτων και

πργραµµάτων πυ αναέρνται στ Άρθρ

V εντς µως των σκπών τυ ργανισµ,

ένα ή περισστερα Κράτη Μέλη επιθυµν

να ασληθν µε ένα έργ, τ Συµλι

26


δναται να απασίσει µε πλειψηία δ

τρίτων τυ συνλυ των Κρατών Μελών, να

διαθέσει τη ήθεια τυ ργανισµ. T

επακλυθ κστς για τν ργανισµ θα

καλπτεται απ τ ενδιαερµεν Κράτς

Μέλς ή τα ενδιαερµενα Κράτη Μέλη.

3. α. Πρϊντα πυ αναπτσσνται µέσα απ

κάπι πργραµµα τυ ργανισµ θα

παρένται σε πιδήπτε Κράτς

Μέλς τ πί έει λάει µέρς στη

ρηµατδτηση τυ συγκεκριµένυ

πργράµµατς και τ πί ητά τα

πρϊντα αυτά να τυ παρασεθν για

δικς τυ σκπς.

T υµλι θα καθρίει µε πλειψηία

δ τρίτων τυ συνλυ των Κρατών

Μελών, τις πρακτικές διευθετήσεις

σµωνα µε τις πίες θα παρένται τα

εν λγω πρϊντα και, ιδιαίτερα, τα µέτρα

πυ πρέπει να λαµάννται απ τν

ργανισµ αναρικά µε τυς αναδυς

αυτ, ώστε να δθεί η δυναττητα στ

ενδιαερµεν Κράτς Μέλς να

απκτήσει τα πρϊντα αυτά.

27


. T εν λγω Κράτς Μέλς δναται να

ητήσει απ τν ργανισµ να δηλώσει

εάν θεωρεί τι ι τιµές πυ πρτείννται

απ τυς αναδυς είναι δίκαιες και

ελγες και εάν, υπ παρµιες

συνθήκες, θα τις θεωρσε απδεκτές για

τυς σκπς των δικών τυ απαιτήσεων

(τυ ργανισµ).

γ. Η εκπλήρωση των αιτηµάτων πυ

αναέρνται στην παράγρα αυτή δεν

επιέρυν κανένα επιπλέν κστς για

τν ργανισµ, ενώ λα τα επακλυθα

έδα των εν λγω αιτηµάτων αρνυν

τ αιτµεν Κράτς Μέλς.

Άρθρ X

ΡΓΑΝΑ

Tα ργανα τυ ργανισµ είναι τ Συµλι

και Γενικς ∆ιευθυντής πίς

υπστηρίεται απ τ πρσωπικ.

28


Άρθρ XI

T ΣΥΜΒΥΛΙ

1. T Συµλι απτελείται απ

εκπρσώπυς των Κρατών Μελών.

2. T Συµλι συνεδριάει πως και ταν

ρειάεται, είτε σε επίπεδ αντιπρσωπειών

είτε σε επίπεδ υπυργών. ι συνεδριάσεις

τυ λαµάνυν ώρα στην έδρα τυ

ργανισµ, εκτς εάν συµωνηθεί απ τ

Συµλι κάτι διαρετικ.

3. α. T Συµλι εκλέγει για διετή θητεία τν

Πρεδρ και Αντιπρέδρυς αυτ, ι

πίι δνανται να επανεκλέγνται για

ένα ακµη έτς. Πρεδρς διευθνει τις

εργασίες τυ Συµυλίυ και εασαλίει

τη σνταη των απάσεών τυ.

Ενηµερώνει τα Κράτη Μέλη σετικά µε

πρτάσεις για την εκτέλεση κάπιυ

πραιρετικ πργράµµατς. Βηθά στ

συντνισµ των δραστηριτήτων των

ργάνων τυ ργανισµ. ∆ιατηρεί

επαές µε τα Κράτη Μέλη, µέσω των

αντιπρσώπων τυς στ Συµλι,

σετικά µε γενικά θέµατα πλιτικής πυ

συνδένται µε τν ργανισµ και

29


καταάλλει κάθε πρσπάθεια για να

εναρµνίσει τις απψεις τυς επί των

θεµάτων αυτών. Στα µεσδιαστήµατα

µετα των συναντήσεων, ενηµερώνει τ

Γενικ ∆ιευθυντή και λαµάνει απ

εκείνν λες τις απαραίτητες

πληρρίες.

. Πρεδρς υπστηρίεται απ ένα

Γραεί, η σνθεση τυ πίυ

απασίεται απ τ Συµλι και τ

πί συγκαλείται απ τν Πρεδρ. T

Γραεί ενηµερώνει τν Πρεδρ για την

πρετιµασία των συνεδριάσεων τυ

Συµυλίυ.

4. ταν τ Συµλι συνεδριάει σε επίπεδ

υπυργών, εκλέγει τν πρεδρ της

συνεδρίασης. Η επµενη συνεδρίαση

υπυργών θα συγκληθεί απ τ πρσωπ

αυτ.

5. Εκτς απ τις λειτυργίες πυ ρίνται σε

άλλα σηµεία της παρσας Συνθήκης, και

σµωνα µε τις διατάεις αυτής, τ

Συµλι:

30


α. αναρικά µε τις δραστηριτητες και τα

πργράµµατα πυ αναέρνται στ

Άρθρ V.1 α (i) και (ii):

i. εγκρίνει τις δραστηριτητες και τα

πργράµµατα µε πλειψηία τυ

συνλυ των Κρατών Μελών. ι πρς

ττ απάσεις µπρν να

τρππιηθν µν µε νέες

απάσεις πυ υιθετνται απ

πλειψηία των δ τρίτων τυ

συνλυ των Κρατών Μελών,

ii. καθρίει, µε µωνη απαση τυ

συνλυ των Κρατών Μελών, τ

επίπεδ των πρων πυ θα διατεθν

στν ργανισµ για την επερµενη

πενταετία.

iii. καθρίει, µε µωνη απαση τυ

συνλυ των Κρατών Μελών, πρς τ

τέλς τυ τρίτυ έτυς κάθε

πενταετίας και µετά απ ανασκπηση

της κατάστασης, τ επίπεδ των

πρων πυ θα διατεθν στν

ργανισµ για τη νέα πενταετία πυ

εκινά στ τέλς τυ τρέντς τρίτυ

έτυς.

31


32

. αναρικά µε τις δραστηριτητες πυ

αναέρνται στ Άρθρ V,1 α (iii) και

(iv):

i. καθρίει την πλιτική πυ πρκειται

να ακλυθηθεί απ τν ργανισµ

κατά την επιδίωη τυ σκπ τυ,

ii. υιθετεί, µε πλειψηία δ τρίτων

τυ συνλυ των Κρατών Μελών,

συστάσεις πυ απευθννται πρς τα

Κράτη Μέλη.

γ. αναρικά µε τα πραιρετικά

πργράµµατα πυ αναέρνται στ

Άρθρ V,1 :

i. απδέεται κάθε πργραµµα µε

πλειψηία τυ συνλυ των Κρατών

Μελών,

ii. καθρίει, αναλγως, κατά την πρεία

της υλπίησής τυς, τη σειρά

πρτεραιτητας των πργραµµάτων.

δ. υιθετεί τα ετήσια πργράµµατα

εργασίας τυ ργανισµ.

ε. αναρικά µε τυς πρϋπλγισµς,

πως αυτί αναέρνται στ Παράρτηµα

II:


i. υιθετεί τν ετήσι γενικ

πρϋπλγισµ τυ ργανισµ µε

πλειψηία των δ τρίτων τυ

συνλυ των Κρατών Μελών.

ii. υιθετεί τν πρϋπλγισµ κάθε

πργράµµατς µε πλειψηία των δ

τρίτων των συµµετεντων Κρατών.

στ. υιθετεί, µε πλειψηία των δ τρίτων

τυ συνλυ των Κρατών, τυς

ικνµικς Καννισµς και τις λιπές

ικνµικές διευθετήσεις τυ

ργανισµ.

. επιλέπει τις δαπάνες των υπρεωτικών

και πραιρετικών δραστηριτήτων πυ

αναέρνται στ Άρθρ V.1.

η. εγκρίνει και δηµσιεει τυς ελεγµένυς

ετήσιυς λγαριασµς τυ ργανισµ.

θ. υιθετεί τυς Καννισµς Πρσωπικ

µε πλειψηία των δ τρίτων τυ

συνλυ των Κρατών.

ι. υιθετεί, µε πλειψηία των δ τρίτων

τυ συνλυ των Κρατών, καννες

σµωνα µε τυς πίυς θα δίδεται

ευσιδτηση, λαµάνντας υπψη τυς

33


ειρηνικς σκπς τυ ργανισµ, για

τη µεταρά τενλγίας και πρϊντων

πυ αναπτσσνται µέσα απ τις

δραστηριτητες ή µε τη ήθεια τυ

ργανισµ, εκτς των επικρατειών των

Κρατών Μελών.

ια. απασίει για την εισδή νέων Κρατών

Μελών, σµωνα µε τ Άρθρ II.

ι. απασίει περί των διευθετήσεων πυ

πρκειται να γίνυν σµωνα µε τ

Άρθρ IV, σε περίπτωση πυ κάπι

Κράτς Μέλς καταγγείλει την παρσα

Συνθήκη ή πασει να είναι µέλς

σµωνα µε τ Άρθρ XVIII.

ιγ. λαµάνει λα τα απαραίτητα µέτρα για

την εκπλήρωση των σκπών τυ

ργανισµ στ πλαίσι της παρσας

Συνθήκης.

6. α. Κάθε Κράτς Μέλς έει µία ψή στ

Συµλι. Ωστσ, ένα Κράτς Μέλς

δεν έει τ δικαίωµα ψήυ επί θεµάτων

πυ αρν απκλειστικά σε ένα

πργραµµα τ πί έει γίνει δεκτ και

στ πί τ εν λγω Κράτς Μέλς δεν

συµµετέει.

34


. Ένα Κράτς Μέλς δεν έει τ δικαίωµα

ψήυ στ Συµλι, εάν τ πσ των

καθυστερµενων εισρών τυ στν

ργανισµ αναρικά µε τ σνλ των

δραστηριτήτων και των πργραµµάτων

πυ καλπτνται απ τ Άρθρ V στα

πία συµµετέει, υπεραίνει τ

υπλγισθέν πσ των εισρών τυ για

τ τρέν ικνµικ έτς. Επιπλέν, εάν

τ πσ των καθυστερµενων εισρών

πιυδήπτε Κράτυς Μέλυς σε

πιδήπτε πργραµµα τυ Άρθρυ

V.1 α (ii) ή V.1 στ πί συµµετέει,

υπεραίνει τ υπλγισθέν πσ των

εισρών τυ για τ συγκεκριµέν

πργραµµα για τ τρέν ικνµικ

έτς, ττε τ εν λγω Κράτς Μέλς δεν

έει τ δικαίωµα ψήυ στ Συµλι

επί θεµάτων πυ σετίνται

απκλειστικά µε τ συγκεκριµέν

πργραµµα. Σε πιαδήπτε τέτια

περίπτωση, τ Κράτς Μέλς δναται,

παρά τατα, να επιτραπεί να ψηίσει στ

Συµλι, εάν η πλειψηία των δ

τρίτων τυ συνλυ των Κρατών Μελών

θεωρήσει τι η µη καταλή των

35


εισρών τυ είλεται σε περιστάσεις

πέραν τυ ελέγυ τυ.

γ. Η παρυσία αντιπρσώπων απ την

πλειψηία τυ συνλυ των Κρατών

Μελών είναι απαραίτητη για τη σσταση

απαρτίας σε πιαδήπτε συνεδρίαση

τυ Συµυλίυ.

δ. Εκτς απ τις περιπτώσεις πυ

πρλέπεται διαρετικά απ την

παρσα Συνθήκη, ι απάσεις τυ

Συµυλίυ λαµάννται µε απλή

πλειψηία των Κρατών Μελών πυ

εκπρσωπνται και ψηίυν.

ε. Για τν καθρισµ της µωνίας ή των

πλειψηιών πυ πρλέπνται στην

παρσα Συνθήκη, δεν λαµάνεται

υπψη Κράτς Μέλς τ πί δεν έει

δικαίωµα ψήυ.

7. T Συµλι υιθετεί δικ τυ εσωτερικ

καννισµ.

8. α. T Συµλι θα συστήσει µία

Επιστηµνική Επιτρπή Πργράµµατς,

στην πία θα παραπέµπει κάθε ήτηµα

πυ σετίεται µε τ υπρεωτικ

36


επιστηµνικ πργραµµα τυ Άρθρυ

V.1 α (ii). T Συµλι θα ευσιδτήσει

την εν λγω Επιτρπή να

λαµάνει απάσεις αναρικά µε τ

συγκεκριµέν πργραµµα, µε την

πρϋπθεση πάντα των λειτυργιών τυ

Συµυλίυ πυ καθρίυν τ επίπεδ

των πρων και υιθετν τν ετήσι

πρϋπλγισµ. ι ρι αναράς της

Επιστηµνικής Επιτρπής Πργράµ-

µατς καθρίνται απ τ Συµλι µε

πλειψηία δ τρίτων τυ συνλυ των

Κρατών Μελών και σµωνα µε τ

παρν Άρθρ.

. T Συµλι δναται να συστήσει κι

άλλα δευτερεντα σώµατα τα πία

µπρεί να κριθν απαραίτητα για τυς

σκπς τυ ργανισµ. Η σσταση και

ι ρι αναράς των σωµάτων αυτών,

καθώς και ι περιπτώσεις κατά τις πίες

τα εν λγω σώµατα θα έυν δικαίωµα

λήψης απάσεων, καθρίεται απ τ

Συµλι µε πλειψηία δ τρίτων τυ

συνλυ των Κρατών Μελών.

γ. ταν κάπι δευτερεν σώµα εετάει

κάπι ήτηµα πυ σετίεται

37


απκλειστικά µε ένα απ τα πραιρετικά

πργράµµατα πυ αναέρνται στ

Άρθρ V.1, τα µη συµµετέντα Κράτη

δεν έυν δικαίωµα ψήυ, εκτς εάν

απασιστεί κάτι διαρετικ απ λα

τα συµµετέντα Κράτη.

Άρθρ XII

ΓΕΝΙΚΣ ∆ΙΕΥΘΥΝTΗΣ

ΚΑΙ ΠΡΣΩΠΙΚ

1. α. T Συµλι, µε πλειψηία δ τρίτων

τυ συνλυ των Κρατών Μελών,

διρίει έναν Γενικ ∆ιευθυντή και

δναται, µε την ίδια πλειψηία, να

πασει τ διρισµ αυτ.

38

. Γενικς ∆ιευθυντής είναι τ ανώτερ

εκτελεστικ ργαν (CEO) τυ

ργανισµ και νµιµς εκπρσωπς

αυτ. Λαµάνει λα τα απαραίτητα

µέτρα για τη διίκηση τυ ργανισµ,

την εκτέλεση των πργραµµάτων τυ, την

υλπίηση της πλιτικής τυ και την

εκπλήρωση τυ σκπ τυ, σµωνα µε

τις δηγίες πυ εκδίδνται απ τ

Συµλι. Έει δικαιδσία επί των

εγκαταστάσεων τυ ργανισµ.


Αναρικά µε την ικνµική διαείριση

τυ ργανισµ, ενεργεί σµωνα µε τις

διατάεις τυ Παραρτήµατς II.

Συντάσσει ετήσια έκθεση πρς τ

Συµλι, η πία δηµσιεεται.

∆ναται επίσης να υπάλλει πρτάσεις

σετικά µε δραστηριτητες και

πργράµµατα, καθώς και µέτρα

σεδιασµένα για την εασάλιση της

εκπλήρωσης τυ σκπ τυ

ργανισµ. Παρακλυθεί τις

συνεδριάσεις τυ ργανισµ ωρίς

δικαίωµα ψήυ.

γ. T Συµλι δναται να αναάλει τ

διρισµ τυ Γενικ ∆ιευθυντή για σ

ρνικ διάστηµα θεωρήσει απαραίτητ,

είτε κατά τη θέση της παρσας

Συνθήκης σε ισ, είτε σε περίπτωση

µεταγενέστερης ηρείας της θέσης. Στην

περίπτωση αυτή, διρίει πρσωπ να

ενεργεί στη θέση τυ Γενικ ∆ιευθυντή,

τ πί έει τις αρµδιτητες πυ

καθρίει τ Συµλι.

2. Γενικς ∆ιευθυντής υπστηρίεται απ

επιστηµνικ, τενικ, διικητικ και

υπαλληλικ πρσωπικ πυ ίδις θεωρεί

39


απαραίτητ, εντς των ρίων πυ

επιτρέπνται απ τ Συµλι.

3. α. T Συµλι, µε εισήγηση τυ Γενικ

∆ιευθυντή, διρίει και δναται να

απλει ανώτερ διικητικ πρσωπικ,

πως ρίεται απ τ Συµλι. ι

διρισµί και ι απλσεις πυ γίννται

απ τ Συµλι απαιτν πλειψηία

δ τρίτων τυ συνλυ των Κρατών

Μελών.

40

. Tα λιπά µέλη πρσωπικ διρίνται

και απλνται απ τ Γενικ ∆ιευθυντή,

πίς ενεργεί µε τη δικαιδσία τυ

Συµυλίυ.

γ. T σνλ τυ πρσωπικ

πρσλαµάνεται άσει των πρσντων

τυ, λαµάνντας υπψη την επαρκή

κατανµή των θέσεων µετα των

υπηκων των Κρατών Μελών. ι

διρισµί και η λση αυτών γίννται

σµωνα µε τυς Καννισµς

Πρσωπικ.

δ. Επιστήµνες ι πίι δεν είναι µέλη

πρσωπικ και ι πίι διεάγυν

έρευνα στις εγκαταστάσεις τυ


ργανισµ, υπκεινται στη δικαιδσία

τυ Γενικ ∆ιευθυντή και σε τυν

γενικς καννες πυ υιθετνται απ

τ Συµλι.

4. ι ευθνες τυ Γενικ ∆ιευθυντή και τυ

πρσωπικ, αναρικά µε τν ργανισµ,

είναι απκλειστικά διεθνς αρακτήρα.

Κατά την άσκηση των καθηκντων τυς δεν

επιητν τε λαµάνυν δηγίες απ

καµία κυέρνηση ή εκτς ργανισµ αρή.

Κάθε Κράτς Μέλς σέεται τ διεθνή

αρακτήρα των ευθυνών τυ Γενικ

∆ιευθυντή και τυ πρσωπικ και δεν

επιειρεί να τυς επηρρεάσει κατά την

άσκηση των καθηκντων τυς.

Άρθρ XIII

ΙΚΝΜΙΚΕΣ ΕΙΣΦΡΕΣ

1. Κάθε Κράτς Μέλς συνεισέρει στα έδα

των δραστηριτήτων και τυ πργράµµατς

πυ αναέρεται στ Άρθρ V.1 α. και,

σµωνα µε τ Παράρτηµα II, στα κινά

έδα τυ ργανισµ, άσει κλίµακας πυ

υιθετείται απ τ Συµλι, µε

πλειψηία δ τρίτων τυ συνλυ των

Κρατών Μελών, είτε κάθε τρία έτη κατά τ

41


42

ρν της αναθεώρησης πυ αναέρεται στ

Άρθρ I.5 α (iii), είτε πτε τ Συµλι,

µε µωνη ψή λων των Κρατών

Μελών, επιθυµεί να καθιερώσει µία νέα

κλίµακα. Η κλίµακα των εισρών ασίεται

στ µέσ εθνικ εισδηµα κάθε Κράτυς

Μέλυς κατά την τελευταία τριετία για την

πία υπάρυν διαθέσιµα στατιστικά

στιεία. Πάντως,

α. κανένα Κράτς Μέλς δεν απαιτείται να

καταάλλει εισρές άνω τυ εικσιπέντε

τις εκατ τυ συνλικ πσ

εισρών πυ υπλγίεται απ τ

Συµλι τι ρειάνται για την

κάλυψη των εν λγω εδων,

. τ Συµλι δναται, µε πλειψηία

δ τρίτων τυ συνλυ των Κρατών

Μελών, να απασίει υπ τ ως τυν

ειδικών περιστάσεων κάπιυ Κράτυς

Μέλυς, να µειώσει την εισρά τυ για

κάπι περιρισµέν ρνικ διάστηµα.

Πι συγκεκριµένα, ταν τ ετήσι κατά

κεαλή εισδηµα κάπιυ Κράτυς

Μέλυς πέσει κάτω απ κάπι πσ πυ

απασίεται απ τ Συµλι µε την

ίδια πλειψηία, αυτ θα θεωρείται ως


ειδική περίσταση, υπ την έννια της

παρσας διάταης.

2. Κάθε Κράτς Μέλς συνεισέρει στα έδα

κάθε πραιρετικ πργράµµατς πυ

καλπτεται απ τ Άρθρ V.1 , εκτς εάν

έει επισήµως δηλώσει τι δεν ενδιαέρεται

να συµµετάσει σε αυτ και, συνεπώς, δεν

είναι συµµετέν µέρς. Εάν λα τα

συµµετέντα Κράτη δεν απασίσυν κάτι

διαρετικ, η κλίµακα εισρών για ένα

δεδµέν πργραµµα, ασίεται στ µέσ

εθνικ εισδηµα κάθε συµµετέντς

Κράτυς κατά την τελευταία τριετία για την

πία υπάρυν διαθέσιµα στατιστικά

στιεία. Η κλίµακα αυτή αναθεωρείται είτε

κάθε τρία έτη, είτε πτε τ Συµλι

επιθυµεί να καθιερώσει µία νέα κλίµακα,

σµωνα µε την παράγρα 1. στσ, δια

της κλίµακας αυτής, κανένα συµµετέν

Κράτς δεν απαιτείται να καταάλλει

εισρές πυ υπεραίνυν τ εικσιπέντε

τις εκατ τυ συνλικ πσ εισρών

για τ συγκεκριµέν πργραµµα. Πάντως, η

πσστιαία συνεισρά πυ θα

καταάλλεται απ κάθε συµµετέν Κράτς

θα ισδυναµεί µε τυλάιστν εικσιπέντε

43


τις εκατ τυ πσστ εισράς τυ πυ

καθιερώνεται απ τις διατάεις της

παραγράυ 1, εκτς εάν λα τα

συµµετέντα Κράτη απασίσυν κάτι

διαρετικ κατά την υιθέτηση τυ

πργράµµατς ή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης

αυτ.

3. Tα στατιστικά συστήµατα πυ πρκειται να

ρησιµπιηθν για την καθιέρωση των

κλιµάκων εισρών πυ αναέρνται στις

παραγράυς 1 και 2 θα είναι τα ίδια και θα

καθρίνται απ τυς ικνµικς

Καννισµς.

4. α. πιδήπτε Κράτς τ πί δεν ήταν

µέρς της ιδρυτικής Συνθήκης τυ

Ευρωπαϊκ Ερευνητικ ργανισµ

∆ιαστήµατς ή της ιδρυτικής Συνθήκης

τυ Ευρωπαϊκ ργανισµ Ανάπτυης

και Κατασκευής Εκτευτών

∆ιαστηµικών ηµάτων και τ πί

γίνεται µέρς της παρσας Συνθήκης,

πραίνει εκτς απ τις εισρές τυς, σε

µία ειδική καταλή πυ σετίεται µε

την τρέυσα αία των στιείων τυ

ενεργητικ τυ ργανισµ. T πσ

της ειδικής αυτής καταλής ρίεται

44


απ τ Συµλι µε πλειψηία δ

τρίτων τυ συνλυ των Κρατών Μελών.

. ι καταλές πυ γίννται σµωνα µε

τις διατάεις της υπ-παραγράυ (α)

ρησιµπινται για τη µείωση των

εισρών των υπλίπων Κρατών

Μελών, εκτς εάν τ Συµλι

απασίσει κάτι διαρετικ µε

πλειψηία δ τρίτων τυ συνλυ των

Κρατών Μελών.

5. ι ειλµενες εισρές άσει τυ

παρντς Άρθρυ καταάλλνται σµωνα

µε τ Παράρτηµα II.

6. Με την πρϋπθεση τυν δηγιών πυ

δίδνται απ τ Συµλι, Γενικς

∆ιευθυντής δναται να απδεθεί δωρεές ή

κληρδτήµατα πρς τν ργανισµ, υπ

τν ρ τι αυτά δεν είναι υπκείµενα σε

συνθήκες ανακλυθες µε τ σκπ τυ

ργανισµ.

45


Άρθρ XIV

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

1. ργανισµς δναται, µε απάσεις τυ

Συµυλίυ πυ λαµάννται µε µωνη

ψή τυ συνλυ των Κρατών Μελών, να

συνεργάεται µε άλλυς διεθνείς

ργανισµς και ιδρµατα, καθώς και µε

Κυερνήσεις, ργανισµς και ιδρµατα

Κρατών µη-µελών, και για τ σκπ αυτ, να

συνάπτει συµωνίες µε αυτά.

2. Η εν λγω συνεργασία δναται να λάει τη

µρή συµµετής των Κρατών µη-µελών ή

των διεθνών ργανισµών σε ένα ή

περισστερα πργράµµατα τυ Άρθρυ

V.1 α (ii) και V.1 . Με την πρϋπθεση των

απάσεων πυ λαµάννται άσει της

παραγράυ 1, ι λεπτµερείς διευθετήσεις

για την εν λγω συνεργασία καθρίνται σε

κάθε περίπτωση απ τ Συµλι, µε

πλειψηία δ τρίτων των Κρατών πυ

συµµετέυν στ συγκεκριµέν πργραµµα.

ι διευθετήσεις αυτές δνανται να

πρλέπυν τι ένα Κράτς µη-µέλς θα έει

ψή στ Συµλι, ταν τ τελευταί

εετάει θέµατα πυ άπτνται απκλειστικά

46


στ πργραµµα στ πί συµµετέει τ

Κράτς αυτ.

3. Η εν λγω συνεργασία επίσης δναται να

λάει τη µρή της ανάλγης συµµετής ως

αντεπιστέλλντς µέλυς για Κράτη µη-µέλη

τα πία αναλαµάνυν να συνεισέρυν

τυλάιστν στις µελέτες µελλντικών

έργων, σµωνα µε τ Άρθρ V.1 α(i). ι

λεπτµερείς διευθετήσεις για τη συµµετή

κάθε αντεπιστέλλντς µέλυς καθρίνται

απ τ Συµλι, µε πλειψηία δ

τρίτων τυ συνλυ των Κρατών Μελών.

Άρθρ XV

ΝΜΙΚ ΚΑΘΕΣTΩΣ, ΠΡΝΜΙΑ ΚΑΙ

ΑΣΥΛΙΕΣ

1. ργανισµς έει νµική νττητα.

2. ργανισµς, τα µέλη πρσωπικ και ι

εµπειργνώµνες αυτ, καθώς και ι

αντιπρσωπι των Κρατών Μελών τυ

απλαυν της νµικής ιδιτητας, των

πρνµίων και των ασυλιών πυ

πρλέπνται στ Παράρτηµα I.

47


3. Μετα τυ ργανισµ και των Κρατών

Μελών επί της επικράτειας των πίων

ρίσκνται η Έδρα και ι εγκαταστάσεις τυ

ργανισµ θα συναθν συµωνίες

σετικές µε αυτά, σµωνα µε τ Άρθρ VI.

Άρθρ XVI

TΡΠΠΙΗΣΕΙΣ

1. T Συµλι δναται να εισηγείται στα

Κράτη Μέλη τρππιήσεις της παρσας

Συνθήκης και τυ Παραρτήµατς I αυτής.

πιδήπτε Κράτς Μέλς τ πί

επιθυµεί να πρτείνει κάπια τρππίηση,

ειδπιεί πρς ττ τ Γενικ ∆ιευθυντή.

Γενικς ∆ιευθυντής ενηµερώνει τα Κράτη

Μέλη για την εν λγω ειδπίηση περί

τρππίησης, τυλάιστν τρεις µήνες πριν

αυτή συητηθεί απ τ Συµλι.

2. πιαδήπτε τρππίηση την πία

εισηγείται τ Συµλι, τίθεται σε ισ

τριάντα ηµέρες ατυ η Γαλλική

Κυέρνηση λάει ειδπίηση απδής απ

λα τα Κράτη Μέλη. Η Γαλλική Κυέρνηση

ειδπιεί λα τα Κράτη Μέλη για την

48


ηµερµηνία θέσης ιασδήπτε τρππίησης

σε ισ.

3. T Συµλι δναται, µε µωνη ψή

τυ συνλυ των Κρατών Μελών, να

τρππιεί πιδήπτε απ τα υπλιπα

Παραρτήµατα της παρσας Συνθήκης, µε

την πρϋπθεση τι ι τρππιήσεις αυτές

δεν αντίκεινται στη Συνθήκη. Κάθε τέτια

τρππίηση τίθεται σε ισ κατά την

ηµερµηνία πυ απασίεται απ τ

Συµλι µε µωνη ψή τυ συνλυ

των Κρατών Μελών. Γενικς ∆ιευθυντής

ενηµερώνει λα τα Κράτη Μέλη για κάθε

τέτια τρππίηση και για την ηµερµηνία

θέσης αυτής σε ισ.

Άρθρ XVII

∆ΙΑΦΡΕΣ

1. πιαδήπτε διαρά µετα δ ή

περισστέρων Κρατών Μελών, ή µετα

ιυδήπτε ε αυτών και τυ ργανισµ,

περί της ερµηνείας και εαρµγής της

παρσας Συνθήκης ή των Παραρτηµάτων

αυτής, και, παρµίως, πιαδήπτε

διαρά πυ αναέρεται στ Άρθρ XXVI

49


τυ Παραρτήµατς I, η πία δεν επιλεται

απ τ Συµλι ή µέσω αυτ, κατπιν

αιτήµατς ιυδήπτε µέρυς της διαράς,

θα παραπέµπεται σε διαιτησία.

2. Εάν τα µέρη της διαράς δεν απασίσυν

κάτι διαρετικ, η διαδικασία της

διαιτησίας θα λάει ώρα σµωνα µε τ

παρν Άρθρ και πρσθετυς καννες πυ

θα υιθετηθν απ τ Συµλι µε

πλειψηία δ τρίτων τυ συνλυ των

Κρατών Μελών.

3. T ∆ιαιτητικ Σώµα θα απτελείται απ τρία

µέλη. Κάθε µέρς της διαράς θα ρίσει

έναν διαιτητή. ι πρώτι δ διαιτητές θα

ρίσυν έναν τρίτ διαιτητή, πίς θα

είναι πρεδρς τυ ∆ιαιτητικ Σώµατς.

ι πρσθετι καννες πυ αναέρνται

στην παράγρα 2, θα καθρίσυν τη

διαδικασία πυ πρκειται να ακλυθηθεί,

στην περίπτωση πυ δεν γίνυν ι ρισµί

εντς πρκαθρισµένυ ρνυ.

4. Tα Κράτη Μέλη ή ργανισµς πυ δεν

είναι µέρη της διαράς, δνανται να

παρέµυν στη διαδικασία, κατπιν

συναίνεσης τυ ∆ιαιτητικ Σώµατς,

50


εσν αυτ θεωρήσει τι έυν υσιαστικ

συµέρν στην απαση της υπθεσης.

5. T ∆ιαιτητικ Σώµα θα καθρίσει την έδρα

τυ και θα θεσπίσει δικ τυ εσωτερικ

καννισµ.

6. Η απαση τυ ∆ιαιτητικ Σώµατς

λαµάνεται µε πλειψηία των µελών τυ, ι

πίι δεν δνανται να απέυν της

ψηρίας. Η απαση αυτή είναι

ριστική και δεσµευτική για λα τα µέρη της

διαράς και δεν δναται να υπάρει

πρσυγή εναντίν της απασης. Tα µέρη

είλυν να συµµρωθν άµεσα µε την

απαση. Σε περίπτωση διαράς ως πρς

τη σηµασία ή τ πεδί αναράς τυ, τ

∆ιαιτητικ Σώµα θα απδίδει ερµηνεία,

κατπιν αιτήµατς ιυδήπτε µέρυς της

διαράς.

Άρθρ VIII

ΜΗ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΥΠΡΕΩΣΕΩΝ

πιδήπτε Κράτς Μέλς τ πί δεν

εκπληρώνει τις υπρεώσεις τυ, πως αυτές

πρκπτυν απ την παρσα Συνθήκη, παει

να είναι µέλς τυ ργανισµ, µε απαση

51


τυ Συµυλίυ πυ λαµάνεται µε πλειψηία

δ τρίτων τυ συνλυ των Κρατών Μελών.

Στην περίπτωση αυτή, ισυν ι διατάεις τυ

Άρθρυ XXIV.

Άρθρ XIX

ΣΥΝΕΙΣΗ ∆IΚΑIΩΜΑTΩΝ ΚΑI

ΥΠΡΕΩΣΕΩΝ

Κατά την ηµερµηνία θέσης της παρσας

Συνθήκης σε ισ, ργανισµς αναλαµάνει

λα τα δικαιώµατα και τις υπρεώσεις τυ

Ευρωπαϊκ Ερευνητικ ργανισµ

∆ιαστήµατς και τυ Ευρωπαϊκ ργανισµ

Ανάπτυης και Κατασκευής Εκτευτών

∆ιαστηµικών ηµάτων.

Άρθρ XX

ΥΠΓΡΑΦΗ ΚΑI ΚΥΡΩΣΗ

1. Η παρσα Συνθήκη θα παραµείνει ανικτή

έως την 31 η ∆εκεµρίυ 1975 για υπγραή

απ τα Κράτη τα πία είναι µέλη της

Ευρωπαϊκής Συνδιάσκεψης ∆ιαστήµατς.

Tα Παραρτήµατα της παρσας Συνθήκης

απτελν αναπσπαστ µέρς αυτής.

52


2. Η παρσα Συνθήκη είναι υπκείµενη σε

κρωση ή απδή. Tα επίσηµα έγγραα

κρωσης ή απδής θα κατατίθενται στη

Γαλλική Κυέρνηση.

3. Μετά τη θέση της παρσας Συνθήκης σε

ισ και για σ ρνικ διάστηµα εκκρεµεί

η κατάθεση τυ επίσηµυ εγγράυ

κρωσης ή απδής ενς ιδρυτικ

Κράτυς, αυτ δναται να λαµάνει µέρς

στις συνεδριάσεις τυ ργανισµ, ωρίς

µως δικαίωµα ψήυ.

Άρθρ XXI

ΘΕΣΗ ΣΕ ΙΣΥ

1. Η παρσα Συνθήκη θα τεθεί σε ισ ταν

τα ακλυθα Κράτη, πυ είναι µέλη τυ

Ευρωπαϊκ Ερευνητικ ργανισµ

∆ιαστήµατς ή τυ Ευρωπαϊκ

ργανισµ Ανάπτυης και Κατασκευής

Εκτευτών ∆ιαστηµικών ηµάτων, την

υπγράψυν και καταθέσυν στη Γαλλική

Κυέρνηση τα επίσηµα έγγραα κρωσης ή

απδής τυς: Βασίλει τυ Βελγίυ,

Βασίλει της ∆ανίας, Γαλλική ∆ηµκρατία,

µσπνδιακή ∆ηµκρατία της Γερµανίας,

53


Ιταλική ∆ηµκρατία, Βασίλει της

λλανδίας, Ελετική Συνµσπνδία και

Ηνωµέν Βασίλει Μεγάλης Βρετανίας

Βρειας Ιρλανδίας. Για πιδήπτε Κράτς

τ πί κυρώνει, απδέεται ή πρσωρεί

στην παρσα Συνθήκη, µετά τη θέση της σε

ισ, η Συνθήκη θα τίθεται σε ισ κατά την

ηµερµηνία κατάθεσης απ τ εν λγω

Κράτς τυ επίσηµυ εγγράυ κρωσης,

απδής ή πρσώρησης αυτ.

2. Η ιδρυτική συνθήκη τυ Ευρωπαϊκ

Ερευνητικ ργανισµ ∆ιαστήµατς και

η ιδρυτική συνθήκη τυ Ευρωπαϊκ

ργανισµ Ανάπτυης και Κατασκευής

Εκτευτών ∆ιαστηµικών ηµάτων

λνται κατά την ηµερµηνία θέσης της

παρσας Συνθήκης σε ισ.

Άρθρ XXII

ΠΡΣΩΡΗΣΗ

1. Μετά τη θέση της παρσας Συνθήκης σε

ισ, πιδήπτε Κράτς δναται να

πρσωρήσει σε αυτήν, κατπιν απασης

τυ Συµυλίυ πυ λαµάνεται µε

54


µωνη ψή τυ συνλυ των Κρατών

Μελών.

2. Ένα Κράτς τ πί επιθυµεί να

πρσωρήσει στην παρσα Συνθήκη

ενηµερώνει τ Γενικ ∆ιευθυντή, πίς

ενηµερώνει τα Κράτη Μέλη για τ

συγκεκριµέν αίτηµα, τυλάιστν τρεις

µήνες πρ της υπλής τυ στ Συµλι

για λήψη απασης.

3. Tα επίσηµα έγγραα της πρσώρησης

κατατίθενται στη Γαλλική Κυέρνηση.

Άρθρ XXIII

ΕΙ∆ΠΙΗΣΕΙΣ

Η Γαλλική Κυέρνηση ειδπιεί λα τα

ιδρυτικά και πρς πρσώρηση Μέλη:

α. για την ηµερµηνία κατάθεσης κάθε

επισήµυ εγγράυ κρωσης, απδής ή

πρσώρησης.

. για την ηµερµηνία θέσης της παρσας

Συνθήκης σε ισ, καθώς και των

τρππιήσεων πυ καλπτνται απ τ

Άρθρ XVI.2.

55


γ. για την καταγγελία της Συνθήκης απ

κάπι Κράτς Μέλς.

Άρθρ XXIV

ΚΑTΑΓΓΕΛΙΑ

1. Μετά την έλευση έι ετών απ τη θέση της

παρσας Συνθήκης σε ισ, πιδήπτε

Κράτς Μέλς δναται να την καταγγείλει,

ειδπιώντας πρς ττ τη Γαλλική

Κυέρνηση, η πία στη συνέεια θα

ειδπιήσει τα λιπά Κράτη Μέλη και τ

Γενικ ∆ιευθυντή. Η καταγγελία τίθεται σε

ισ στ τέλς τυ επµενυ ικνµικ

έτυς απ αυτ κατά τ πί δθηκε η

ειδπίηση στη Γαλλική Κυέρνηση. Μετά

τη θέση της καταγγελίας σε ισ, τ

ενδιαερµεν Κράτς παραµένει

δεσµευµέν για την εληση τυ

ειλµενυ µεριδίυ τυ στην καταλή

των κατανεµηµένων κνδυλίων πυ

αντιστιν σε εγκεκριµένη συµατική

ευσιδτηση η πία ρησιµπιείται

τσ άσει των πρϋπλγισµών στυς

πίυς τ εν λγω Κράτς συνεισέερε για

τ έτς κατά τ πί κινπιήθηκε η

56


καταγγελία στη Γαλλική Κυέρνηση, σ και

άσει παλαιτερων πρϋπλγισµών.

2. Κράτς Μέλς πυ καταγγέλλει τη Συνθήκη

απηµιώνει τν ργανισµ για

πιαδήπτε απώλεια περιυσίας τυ στην

επικράτειά τυ, εκτς εάν µπρεί να

συναθεί ειδική συµωνία µε τν

ργανισµ, σετικά µε τη συνειµενη

ρήση της εν λγω περιυσίας απ τν

ργανισµ ή τη συνέιση κάπιων

δραστηριτήτων τυ ργανισµ στην

επικράτεια τυ εν λγω Κράτυς.

πιαδήπτε τέτια ειδική συµωνία πρέπει

να καθρίει ιδιαίτερα σε πι αθµ και

υπ πιες πρϋπθέσεις θα συνείσυν να

ισυν ι διατάεις της παρσας

Συνθήκης, µετά τη θέση της καταγγελίας σε

ισ, για τη συνειµενη ρήση της εν λγω

περιυσίας και τη συνέιση των εν λγω

δραστηριτήτων.

3. T Κράτς Μέλς πυ καταγγέλλει τη

Συνθήκη και ργανισµς καθρίυν απ

κιν τυν πρσθετες υπρεώσεις πυ

θα αρνυν τ εν λγω Κράτς.

57


4. T ενδιαερµεν Κράτς διατηρεί τα

δικαιώµατα πυ έει απκτήσει έως την

ηµερµηνία θέσης της καταγγελίας σε ισ.

Άρθρ XXV

ΛΥΣΗ

1. ργανισµς λεται εάν αριθµς των

Κρατών Μελών καταστεί µικρτερς τυ

πέντε. ργανισµς δναται να λυθεί

πτεδήπτε µε συµωνία µετα των

Κρατών Μελών.

2. Σε περίπτωση λσης, τ Συµλι διρίει

αρή εκκαθάρισης, η πία διαπραγµατεεται

µε τα Κράτη στην επικράτεια των

πίων θα ρίσκνται εκείνη τη ρνική

στιγµή, η έδρα και ι εγκαταστάσεις τυ

ργανισµ. Η νµική νττητα τυ

ργανισµ θα συντηρείται για τυς

σκπς της εκκαθάρισης.

3. Tυν πλενασµα θα διανεµηθεί µετα

σων Κρατών είναι µέλη τυ ργανισµ

κατά τη ρνική στιγµή της λσης, κατ’

αναλγία µε τις πραγµατικές εισρές πυ

καταλήθηκαν απ αυτά, απ τις

ηµερµηνίες πρσώρησής τυς στην

58


παρσα Συνθήκη. Σε περίπτωση

ελλείµµατς, αυτ θα καλυθεί απ τα ίδια

Κράτη, κατ’ αναλγία µε τις εισρές τυς,

πως αυτές έυν εκτιµηθεί για τ ττε

τρέν ικνµικ έτς.

Άρθρ XXVI

ΚΑTΑΩΡΗΣΗ

Αµέσως µετά τη θέση της παρσας Συνθήκης

σε ισ, η Γαλλική Κυέρνηση θα την

καταωρήσει στη Γραµµατεία των Ηνωµένων

Εθνών, σµωνα µε τ Άρθρ 102 τυ άρτη

των Ηνωµένων Εθνών.

59


ΠΑΡΑΡTΗΜΑ I

ΠΡΝΜΙΑ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΕΣ

Άρθρ I

ργανισµς έει νµική νττητα. Πι

συγκεκριµένα, έει την ικαντητα να

συµάλλεται, να απκτά και να διαθέτει κινητή

και ακίνητη περιυσία και να είναι διάδικς σε

ένδικα µέσα.

Άρθρ II

Με την επιλαη των Άρθρων XXII και XXIII,

τα κτίρια και ι ώρι τυ ργανισµ είναι

απαραίαστι.

Άρθρ III

Tα αρεία τυ ργανισµ είναι απαραίαστα.

Άρθρ IV

1. ργανισµς έει ασυλία απ δικαστική

αρµδιτητα και εκτέλεση, εκτς απ τις

παρακάτω περιπτώσεις:

60


α. στ αθµ πυ, µε απαση τυ

Συµυλίυ, έει ρητώς αππιηθεί της εν

λγω ασυλίας σε κάπια συγκεκριµένη

περίπτωση. T Συµλι υπρεται

να αππιηθεί της εν λγω ασυλίας σε

λες τις περιπτώσεις πυ η στήριη σε

αυτήν θα µπρσε να παρεµπδίσει τ

έργ της δικαισνης, και η αππίηση

αυτή µπρεί να υπάρει ωρίς να

παραλαθν τα συµέρντα τυ

ργανισµ.

. αναρικά µε αστική αγωγή τρίτυ για

λάη η πία πρήλθε απ ατηµα πυ

πρκλήθηκε απ µηανκίνητ ηµα τ

πί ανήκει στν ργανισµ, ή

λειτυργσε για λγαριασµ αυτ, ή

αναρικά µε τραί ατηµα στ

πί συµµετείε ένα τέτι ηµα.

γ. αναρικά µε την εαρµγή διαιτητικής

απασης πυ λαµάνεται άσει τυ

Άρθρυ XXV ή XXVI.

δ. στην περίπτωση κατάσεσης, κατπιν

δικαστικής απασης, µισθών και

απλαών πυ είλνται απ τν

61


ργανισµ σε κάπι µέλς τυ

πρσωπικ.

2. Η περιυσία και τα στιεία ενεργητικ τυ

ργανισµ, πυ κι αν ρίσκνται, είναι

απρσλητα απ πιαδήπτε µρή

επίταης, δήµευσης, απαλλτρίωσης και

κατάσεσης. Επίσης είναι απρσλητα απ

πιαδήπτε µρή διικητικών ή

ασαλιστικών δικαστικών αναγκαστικών

µέτρων, εκτς απ τ αθµ πυ κάτι τέτι

µπρεί να είναι πρσωρινά απαραίτητ

σετικά µε την πρληψη και διερενηση

ατυηµάτων πυ αρν µηανκίνητα

ήµατα τα πία ανήκυν στν ργανισµ,

ή λειτυργν για λγαριασµ αυτ.

Άρθρ V

1. Εντς τυ πεδίυ αναράς των επίσηµων

δραστηριτήτων τυ, ργανισµς, η

περιυσία και τ εισδηµα αυτ

απαλλάσσνται απ άµεσυς ρυς.

2. ταν γίννται αγρές ή ρησιµπινται

υπηρεσίες σηµαντικής αίας και είναι

απλτως απαραίτητες για την άσκηση των

επίσηµων δραστηριτήτων τυ ργανισµ,

62


είτε απ τν ίδι τν ργανισµ είτε εκ

µέρυς αυτ, και ταν τ τίµηµα των εν

λγω αγρών ή υπηρεσιών περιλαµάνει

ρυς ή δασµς, ταν είναι δυνατ,

λαµάννται τα δέντα µέτρα απ τα Κράτη

Μέλη για την παρή ραπαλλαγής απ

τυς εν λγω ρυς ή δασµς ή για την

επιστρή καταλής αυτών.

Άρθρ VI

Αγαθά πυ εισάγνται ή εάγνται απ τν

ργανισµ ή εκ µέρυς αυτ, και είναι

απλτως απαραίτητα για την άσκηση των

επίσηµων δραστηριτήτων τυ ργανισµ,

απαλλάσσνται απ λυς τυς δασµς

εισαγωγής και εαγωγής και τυς ρυς

καθώς και απ κάθε απαγρευση και

περιρισµ εισαγωγών ή εαγωγών.

Άρθρ VII

1. Για τ σκπ των Άρθρων V και VI, ι

επίσηµες δραστηριτητες τυ ργανισµ

περιλαµάνυν τις διικητικές τυ

δραστηριτητες, πως ενδεικτικά τις

εργασίες τυ σετικά µε τ πργραµµα

63


κινωνικής ασάλισης, καθώς και

δραστηριτητες πυ αναλαµάννται στν

τµέα της διαστηµικής έρευνας / τενλγίας

και των εαρµγών αυτών, σµωνα µε τ

σκπ τυ ργανισµ, πως αυτς

ρίεται στη Συνθήκη.

2. αθµς κατά τν πί άλλες εαρµγές

της εν λγω έρευνας και τενλγίας και

δραστηριτητες πυ διεάγνται σµωνα

µε τα Άρθρα V.2 και I της Συνθήκης,

δναται να θεωρηθν ως µέρς των

επίσηµων δραστηριτήτων τυ ργανισµ,

απασίεται σε κάθε περίπτωση απ τ

Συµλι, κατπιν διαυλεσεων µε τις

αρµδιες αρές τυ ενδιαερµενυ

Κράτυς Μέλυς.

3. ι διατάεις των Άρθρων V και VI δεν

ισυν για ρυς και δασµς πυ είναι

απλώς ρεώσεις υπηρεσιών κινής ωέλειας.

Άρθρ VIII

υδεµία απαλλαγή θα παρέεται σµωνα µε

τα Άρθρα V ή VI αναρικά µε αγαθά πυ

αγράνται ή εισάγνται ή µε υπηρεσίες πυ

64


παρένται, για πρσωπικ ελς των µελών

τυ πρσωπικ τυ ργανισµ.

Άρθρ IX

1. Αγαθά πυ απκτώνται σµωνα µε τ

Άρθρ V ή εισάγνται σµωνα µε τ

Άρθρ VI δεν επιτρέπεται να πωλνται ή

να αρίνται, παρά µν σµωνα µε τυς

ρυς πυ τίθενται απ τα Κράτη Μέλη πυ

έυν παραωρήσει τις απαλλαγές.

2. Η µεταρά αγαθών και υπηρεσιών µετα

της Έδρας και των εγκαταστάσεων τυ

ργανισµ, καθώς και των διαρων

εγκαταστάσεων µετα τυς, ή για τ σκπ

υλπίησης ενς πργράµµατς τυ

ργανισµ, µετα αυτών και ενς εθνικ

ιδρµατς Κράτυς Μέλυς, είναι ελεθερη

ρεώσεων ή περιρισµών κάθε είδυς. Εάν

ρειάεται, τα Κράτη Μέλη λαµάνυν λα

τα απαραίτητα µέτρα για την παραώρηση

απαλλαγής απ τις ρεώσεις αυτές, ή την

επιστρή της καταλής αυτών, ή την άρση

των περιρισµών αυτών.

65


Άρθρ X

Η κυκλρία εκδσεων και άλλυ

ενηµερωτικ υλικ πυ απστέλλεται απ

τν ργανισµ ή πρς τν ργανισµ δεν

περιρίεται κατά κανένα τρπ.

Άρθρ XI

ργανισµς δναται να εισπράττει και να

τηρεί σε είδς κεάλαια, ρήµατα, µετρητά ή

αιγραα. ∆ναται να τα διαθέτει ελεθερα

για πινδήπτε σκπ πίς πρλέπεται

στη Συνθήκη και να διατηρεί λγαριασµς σε

πιδήπτε νµισµα, στ αθµ πυ

απαιτείται για την εκπλήρωση των

υπρεώσεών τυ.

Άρθρ XII

1. Για τις επίσηµες επικινωνίες τυ και τη

µεταρά λων τυ των εγγράων,

ργανισµς αίρει ιστιµης αντιµετώπισης

απ αυτήν πυ ρηγείται απ κάθε Κράτς

Μέλς σε άλλυς διεθνείς ργανισµς.

66


2. υδεµία λγκρισία θα εαρµεται στις

επίσηµες επικινωνίες τυ ργανισµ µε

πιδήπτε επικινωνιακ µέσ.

Άρθρ XIII

Tα Κράτη Μέλη λαµάνυν λα τα απαραίτητα

µέτρα για τη διευκλυνση της εισδυ, διαµνής

ή αναώρησης απ την επικράτειά τυς, των

µελών τυ πρσωπικ τυ ργανισµ.

Άρθρ XIV

1. Κατά την άσκηση των καθηκντων τυς και

την πρεία των µετακινήσεών τυς πρς και

απ τν τπ συνεδρίασης, ι αντιπρσωπι

των Κρατών Μελών αίρυν των παρακάτω

πρνµίων και ασυλιών:

α. ασυλία απ σλληψη και

πρσωπκράτηση, και απ κατάσεση

των πρσωπικών τυς απσκευών,

. ασυλία απ δικαστική αρµδιτητα,

ακµη και µετά τη λήη της απστλής

τυς, αναρικά µε πράεις,

συµπεριλαµανµένυ και τυ

πρρικ και γραπτ λγυ, πυ

67


68

διέπρααν κατά την άσκηση των

καθηκντων τυς. Η ασυλία αυτή δεν

ισει ωστσ, στην περίπτωση τραίυ

αδικήµατς πυ διαπράττεται απ

αντιπρσωπ ενς Κράτυς Μέλυς, τε

στην περίπτωση λάης πυ πρκαλείται

απ µηανκίνητ ηµα τ πί ανήκει

ή δηγείται απ αυτν,

γ. απαραίαστ λων των επισήµων

εγγράων τυς,

δ. τ δικαίωµα να ρησιµπιν κωδικς

και να παραλαµάνυν έγγραα ή

αλληλγραία µε ειδικ ιδιωτικ

µεταρέα ή σραγισµέν σάκ,

ε. απαλλαγή για τυς ίδιυς και τις

συγυς τυς απ κάθε µέτρ

περιριστικ της εισδυ και απ τις

διατυπώσεις εγγραής αλλδαπών,

στ.τις ίδιες διευκλνσεις στ ήτηµα τυ

ελέγυ συναλλάγµατς πως αυτές

παρένται στυς εκπρσώπυς ένων

κυερνήσεων πυ ρίσκνται σε

πρσωρινές επίσηµες απστλές,


. τις ίδιες τελωνειακές διευκλνσεις σε ,τι

αρά τις πρσωπικές τυς απσκευές

πως αυτές παρένται στυς

διπλωµατικς αντιπρσώπυς.

2. Tα πρνµια και ι ασυλίες παρένται

στυς αντιπρσώπυς των Κρατών Μελών,

ι επί πρσωπική τυς ωέλεια, αλλά

πρκειµένυ να εασαλιστεί η πλήρης

ανεαρτησία κατά την άσκηση των

καθηκντων τυς, σε σέση µε τν

ργανισµ. Συνεπώς, ένα Κράτς Μέλς

έει την υπρέωση να παραιτηθεί απ την

ασυλία ενς αντιπρσώπυ τυ, ταν τ να

µην τ πράει θα παρεµπδιε τ έργ της

δικαισνης και ωρίς να παραλάπτνται

ι σκπί για τυς πίυς παραωρήθηκε η

ασυλία.

Άρθρ XV

Εκτς απ τα πρνµια και τις ασυλίες πυ

πρλέπνται στ Άρθρ XVI, Γενικς

∆ιευθυντής τυ ργανισµ και, ταν η θέση

ηρεει, τ πρσωπ πυ διρίεται να ενεργεί

στη θέση τυ, αίρει τα πρνµια και τις ασυλίες

τα πία δικαινται ι συγκρίσιµυ αθµ

διπλωµατικί αντιπρσωπι.

69


Άρθρ XVI

Tα µέλη πρσωπικ τυ ργανισµ:

α. έυν, ακµη κι ατυ απωρήσυν απ

την υπηρεσία τυ ργανισµ, ασυλία απ

δικαστική αρµδιτητα, αναρικά µε

πράεις, συµπεριλαµανµένυ και τυ

πρρικ και γραπτ λγυ, πυ

διέπρααν κατά την άσκηση των

καθηκντων τυς. Η ασυλία αυτή δεν ισει

ωστσ, στην περίπτωση τραίυ

αδικήµατς πυ διαπράττεται απ µέλς

πρσωπικ τυ ργανισµ, τε στην

περίπτωση λάης πυ πρκαλείται απ

µηανκίνητ ηµα τ πί ανήκει ή

δηγείται απ αυτν.

. απαλλάσσνται απ κάθε υπρέωση

αναρικά µε στρατιωτική θητεία.

γ. αίρυν απαραίαστυ για λα τα επίσηµα

έγγραά τυς.

δ. αίρυν των ιδίων διευκλνσεων σε ,τι

αρά την απαλλαγή απ κάθε µέτρ πυ

περιρίει τη µετανάστευση και διέπει την

καταώρηση αλλδαπών, πως συνήθως

παραωρνται σε µέλη πρσωπικ

70


διεθνών ργανισµών, ενώ και τα µέλη των

ικγενειών τυς πυ διαµένυν µαί τυς

αίρυν των ιδίων διευκλνσεων.

ε. αίρυν των ιδίων πρνµίων σε ,τι αρά

τυς καννισµς συναλλάγµατς, πως

συνήθως παραωρνται σε µέλη

πρσωπικ διεθνών ργανισµών.

στ.σε στιγµές διεθνών κρίσεων, αίρυν των

ιδίων διευκλνσεων ως πρς τν

επαναπατρισµ τυς πως και ι

διπλωµατικί αντιπρσωπι, ενώ και τα µέλη

των ικγενειών τυς πυ διαµένυν µαί

τυς αίρυν των ιδίων διευκλνσεων.

. έυν τ δικαίωµα να εισάγυν

αδασµλγητα την επίπλωση και τα

πρσωπικά τυς είδη κατά τ ρν πυ

αναλαµάνυν για πρώτη ρά τη θέση τυς

στ ενδιαερµεν Κράτς Μέλς, και τ

δικαίωµα, κατά τη λήη των καθηκντων

τυς στ συγκεκριµέν Κράτς Μέλς, να

εάγυν αδασµλγητα την επίπλωση και τα

πρσωπικά τυς είδη, µε την πρϋπθεση,

και στις δ περιπτώσεις, των ρων πυ

θεωρνται αναγκαίι απ τ Κράτς

71


Μέλς στην επικράτεια τυ πίυ ασκείται

τ συγκεκριµέν δικαίωµα.

Άρθρ XVII

ι εκτς µελών πρσωπικ εµπειργνώµνες

πυ αναέρνται στ Άρθρ XVI, κατά την

άσκηση των καθηκντων τυς πυ συνδένται

µε τν ργανισµ ή κατά την πραγµατπίηση

απστλών για λγαριασµ τυ ργανισµ,

αίρυν των παρακάτω πρνµίων και

ασυλιών, στ αθµ πυ αυτά είναι απαραίτητα

για την άσκηση των καθηκντων τυς,

συµπεριλαµανµένων των ταιδίων πυ

γίννται κατά την άσκηση των καθηκντων

τυς και κατά τη διάρκεια των εν λγω

απστλών:

α. ασυλία απ δικαστική αρµδιτητα,

αναρικά µε πράεις, συµπεριλαµανµένυ

και τυ πρρικ και

γραπτ λγυ, πυ διέπρααν κατά την

άσκηση των καθηκντων τυς, εκτς απ

την περίπτωση τραίυ αδικήµατς πυ

διαπράττεται απ µέλς πρσωπικ τυ

ργανισµ, ή την περίπτωση λάης πυ

πρκαλείται απ µηανκίνητ ηµα τ

πί ανήκει ή δηγείται απ αυτν. ι

72


εµπειργνώµνες συνείυν να αίρυν της

ίδιας ασυλίας και ατυ πασυν να

εργάνται για τν ργανισµ.

. απαραίαστ για λα τα επίσηµα έγγραά

τυς.

γ. τις ίδιες διευκλνσεις σε ,τι αρά

νµισµατικς και συναλλαγµατικς

καννισµς καθώς και τις πρσωπικές τυς

απσκευές, πως παραωρνται στα

ανώτερα στελέη ένων κυερνήσεων πυ

ρίσκνται σε πρσωρινές επίσηµες

απστλές.

Άρθρ XVIII

1. Με την πρϋπθεση των ρων και σµωνα

µε τη διαδικασία πυ ρίνται απ τ

Συµλι, Γενικς ∆ιευθυντής και τα µέλη

πρσωπικ τυ ργανισµ είναι

υπκείµενα σε ρ επί των µισθών και

απλαών τυς, υπέρ τυ ργανισµ. ι εν

λγω µισθί και απλαές απαλλάσσνται

απ τν εθνικ ρ εισδήµατς. Tα Κράτη

Μέλη ωστσ, διατηρν τ δικαίωµα να

λαµάνυν τυς εν λγω µισθς και

απλαές υπψη για τ σκπ υπλγισµ

73


τυ πσ ρλγησης πυ πρκειται να

εαρµστεί σε εισδηµα πυ πρέρεται

απ άλλες πηγές.

2. ι διατάεις της παραγράυ 1 δεν ισυν

για επιδµατα και συντάεις πυ

καταάλλνται απ τν ργανισµ σε

παλαιτερυς Γενικς ∆ιευθυντές και µέλη

πρσωπικ.

Άρθρ XIX

Tα Άρθρα XVI και XVIII ισυν για λες τις

κατηγρίες µελών πρσωπικ για τις πίες

έυν εαρµγή ι Καννισµί Πρσωπικ

τυ ργανισµ. T Συµλι απασίει τις

κατηγρίες εµπειργνωµνων για τις πίες

ισει τ Άρθρ XVII. Tα νµατα, ι τίτλι και

ι διευθνσεις των µελών πρσωπικ και των

εµπειργνωµνων πυ αναέρνται στ παρν

Άρθρ κινπινται κατά καιρς στα

Κράτη Μέλη.

Άρθρ XX

Σε περίπτωση πυ ργανισµς θεσπίσει δικ

τυ πργραµµα κινωνικής ασάλισης, ίδις

74


ργανισµς, Γενικς ∆ιευθυντής και τα µέλη

πρσωπικ απαλλάσσνται απ λες τις

υπρεωτικές εισρές σε εθνικς ρείς

κινωνικής ασάλισης, µε την πρϋπθεση

συµωνιών πυ θα συναθν µε τα Κράτη

Μέλη σµωνα µε τ Άρθρ XXVIII.

Άρθρ XXI

1. Tα πρνµια και ι ασυλίες πυ

πρλέπνται στ παρν Παράρτηµα δεν

παρένται στ Γενικ ∆ιευθυντή, τα µέλη

πρσωπικ και τυς εµπειργνώµνες τυ

ργανισµ για πρσωπικ τυς ελς.

Παρένται απκλειστικά και µν για να

εασαλίσυν, σε κάθε περίσταση, την

ανεµπδιστη λειτυργία τυ ργανισµ και

την πλήρη ανεαρτησία των πρσώπων στα

πία παραωρνται.

2. Γενικς ∆ιευθυντής έει τ καθήκν να

αππιηθεί κάθε σετικής ασυλίας, σε κάθε

περίπτωση πυ τ να µην τ πράει να

παρεµπδιε τ έργ της δικαισνης, ωρίς

να παραλάπτνται τα συµέρντα τυ

ργανισµ. Στην περίπτωση τυ Γενικ

∆ιευθυντή, τ Συµλι είναι αρµδι να

αππιηθεί της ασυλίας αυτής.

75


Άρθρ XXII

1. ργανισµς συνεργάεται ανά πάσα

στιγµή µε τις αρµδιες αρές των Κρατών

Μελών, πρκειµένυ να διευκλνεται η

ρθή απνµή δικαισνης, να

εασαλίεται η τήρηση των αστυνµικών

καννισµών και των καννισµών πυ

διέπυν τη διακίνηση εκρηκτικών και

ελεκτων υλικών, τη δηµσια υγεία, την

επιθεώρηση εργασίας ή άλλη παρεµερή

εθνική νµθεσία, και να πρλαµάνεται

πιαδήπτε κατάρηση των πρνµίων,

ασυλιών και διευκλνσεων πυ

πρλέπνται στ παρν Παράρτηµα.

2. Η διαδικασία για τη συνεργασία πυ

αναέρεται στην παράγρα 1 δναται να

ριστεί στις συµπληρωµατικές συµωνίες

πυ αναέρνται στ Άρθρ XXVIII.

Άρθρ XXIII

Κάθε Κράτς Μέλς διατηρεί τ δικαίωµα να

λαµάνει λα τα απαραίτητα πρληπτικά µέτρα

για τα συµέρντα της ασάλειάς τυ.

76


Άρθρ XXIV

Κανένα Κράτς Μέλς δεν υπρεται να

παραωρήσει τα πρνµια και τις ασυλίες πυ

αναέρνται στα Άρθρα XIV, XV, XVI., ε, και

και XVII.γ, στυς δικς τυ υπηκυς ή σε

πρσωπα τα πία, κατά τη στιγµή ανάληψης

των καθηκντων τυς στ συγκεκριµέν

Κράτς Μέλς, είναι µνιµι κάτικι αυτ.

Άρθρ XXV

1. ταν συνάπτει έγγραες συµάσεις, πέραν

σων συνάπτνται σµωνα µε τυς

Καννισµς Πρσωπικ, ργανισµς

πρλέπει τη δ ιαιτησία. Η ρήτρα διαιτησίας

ή η ειδική συµωνία διαιτησίας πυ

συνάπτεται για τ σκπ αυτ πρσδιρίει

τ εαρµστέ δίκαι και τη ώρα έδρας

των διαιτητών. Η διαδικασία διαιτησίας

είναι εκείνη πυ ακλυθείται στην εν λγω

ώρα.

2. Η εαρµγή της διαιτητικής απασης

διέπεται απ τυς ισντες καννες τυ

Κράτυς επί τυ πίυ πρκειται να

εκτελεστεί η απαση.

77


Άρθρ XXVI

πιδήπτε Κράτς Μέλς δναται να

υπάλλει στ διεθνές ∆ιαιτητικ Σώµα πυ

αναέρεται στ Άρθρ XVII της Συνθήκης

πιαδήπτε διαρά:

α. πρκπτει απ λάη πυ πρενείται απ

τν ργανισµ,

. αρά σε πιαδήπτε άλλη µη συµατική

ευθνη τυ ργανισµ,

γ. αρά στ Γενικ ∆ιευθυντή, κάπι µέλς

πρσωπικ ή εµπειργνώµνα τυ

ργανισµ και στην πία τ

ενδιαερµεν πρσωπ µπρεί να αιώσει

ασυλία απ δικαστική αρµδιτητα

σµωνα µε τα Άρθρα XV, XVI.α ή XVII.α,

εσν δεν υπάρει αππίηση της εν λγω

ασυλίας σµωνα µε τ Άρθρ XXI. Σε

τέτιες διαρές, πυ η αίωση για ασυλία

απ δικαστική αρµδιτητα, εγείρεται άσει

των Άρθρων XVI.α ή XVII.α, η ευθνη τυ

ργανισµ στην εν λγω διαιτησία

υπκαθίσταται απ αυτήν των πρσώπων

πυ αναέρνται στα συγκεκριµένα Άρθρα.

78


Άρθρ XXVII

ργανισµς πρλέπει κατάλληλα για την

ικανπιητική επίλυση των διαρών πυ

πρκπτυν µετα τυ ργανισµ και τυ

Γενικ ∆ιευθυντή, των µελών πρσωπικ ή

εµπειργνωµνων αναρικά µε τις συνθήκες

υπηρεσίας τυς.

Άρθρ XXVIII

ργανισµς δναται, µε απαση τυ

Συµυλίυ, να συνάπτει µε ένα ή περισστερα

Κράτη Μέλη συµπληρωµατικές συµωνίες ώστε

να πρσδθεί ισς στις διατάεις τυ παρντς

Παραρτήµατς σε ,τι αρά τ συγκεκριµέν

Κράτς ή Κράτη, καθώς και να πραίνει σε

άλλες διευθετήσεις πρς εασάλιση της

απδτικής λειτυργίας τυ ργανισµ και

της διαλαης των συµερντων τυ.

79


ΠΑΡΑΡTΗΜΑ II

IΚΝΜIΚΕΣ ∆IΑTΑΕIΣ

Άρθρ I

1. T ικνµικ έτς τυ ργανισµ εκινά

την πρώτη Ιανυαρίυ και λήγει την

τριακστή πρώτη ∆εκεµρίυ τυ ιδίυ

έτυς.

2. Γενικς ∆ιευθυντής, τ αργτερ την

πρώτη Σεπτεµρίυ κάθε έτυς, διαιάει

στα Κράτη Μέλη:

α. σέδι τυ γενικ πρϋπλγισµ,

. σέδια των πρϋπλγισµών των

πργραµµάτων.

3. γενικς πρϋπλγισµς απτελείται απ:

80

α. τ µέρς των δαπανών, στ πί

αναέρνται ι εκτιµήσεις των δαπανών

πυ σετίνται µε τις δραστηριτητες

τυ Άρθρυ V.1 α (i), (iii) και (iv) της

Συνθήκης, συµπεριλαµανµένων και

των παγίων κινών εδων, καθώς και

των µη παγίων κινών εδων και των


εδων υπστήριης πυ αρν στα

πργράµµατα τυ Άρθρυ V.1 α (ii) και

V.1 της Συνθήκης. Tα πάγια και µη

πάγια κινά έδα καθώς και τα έδα

υπστήριης καθρίνται στυς

ικνµικς Καννισµς. ι

εκτιµήσεις αναλνται ανά τπ

δραστηριτητας και ανά γενική

κατηγρία.

. τ µέρς των εσδων, στ πί

αναέρνται:

i. ι εισρές λων των Κρατών Μελών

έναντι των δαπανών πυ σετίνται

µε τις δραστηριτητες τυ Άρθρυ

V.1 α (i), (iii) και (iv) της Συνθήκης,

συµπεριλαµανµένων και των

παγίων κινών εδων,

ii. ι εισρές των συµµετεντων

Κρατών στα κατανεµηµένα µη πάγια

κινά έδα και τα έδα

υπστήριης, σµωνα µε τυς

ικνµικς Καννισµς, για τα

πργράµµατα τυ Άρθρυ V.1 α (ii)

και V.1 της Συνθήκης.

iii. άλλα έσδα.

81


4. πρϋπλγισµς κάθε πργράµµατς

απτελείται απ:

82

α. τ µέρς των δαπανών, στ πί

αναέρνται:

i. ι εκτιµηθείσες άµεσες δαπάνες πυ

σετίνται µε τ πργραµµα,

αναλυµένες κατά γενική κατηγρία,

πως ρίεται στυς ικνµικς

Καννισµς,

ii. τα εκτιµηθέντα µη πάγια κινά έδα

και έδα υπστήριης πυ

κατανέµνται στ πργραµµα.

. τ µέρς των εσδων, στ πί

αναέρνται:

i. ι εισρές των συµµετεντων

Κρατών στις άµεσες δαπάνες πυ

αναέρνται στην υπ-παράγρα

α(i),

ii. άλλα έσδα,

iii. για λγυς ενηµέρωσης, ι εισρές

των συµµετεντων Κρατών στα µη

πάγια κινά έδα και έδα

υπστήριης πυ αναέρνται στην

υπ-παράγρα α(ii), πως


πρλέπεται στ γενικ

πρϋπλγισµ.

5. Η έγκριση τυ γενικ πρϋπλγισµ και

τυ πρϋπλγισµ κάθε πργράµµατς

απ τ Συµλι λαµάνει ώρα πριν την

έναρη κάθε ικνµικ έτυς.

6. γενικς πρϋπλγισµς και ι

πρϋπλγισµί των πργραµµάτων

καταρτίνται και εκτελνται σµωνα µε

τυς ικνµικς Καννισµς.

Άρθρ II

1. Εσν απαιτείται απ τις περιστάσεις, τ

Συµλι δναται να ητήσει απ τ Γενικ

∆ιευθυντή να τυ παρυσιάσει

αναθεωρηµέν πρϋπλγισµ.

2. υδεµία απαση για πρσθετες δαπάνες

δεν θεωρείται τι έει εγκριθεί έως τυ τ

Συµλι εγκρίνει την εκτίµηση τυ Γενικ

∆ιευθυντή για τις εν λγω πρσθετες

δαπάνες.

83


Άρθρ III

1. Εσν ητηθεί απ τ Συµλι, Γενικς

∆ιευθυντής περιλαµάνει στ γενικ

πρϋπλγισµ ή στν πρϋπλγισµ

συγκεκριµένυ πργράµµατς, τις εκτιµήσεις

δαπανών για επµενα έτη.

2. Αναρικά µε την υιθέτηση των ετησίων

πρϋπλγισµών τυ ργανισµ, τ

Συµλι επανεετάει τ επίπεδ των

πρων και πραίνει στις απαραίτητες

πρσαρµγές, υπ τ ως των

διακυµάνσεων τυ επιπέδυ τιµών και

ιωνδήπτε απρλεπτων αλλαγών κατά τη

διάρκεια εκτέλεσης των πργραµµάτων.

Άρθρ IV

1. ι δαπάνες πυ εγκρίννται για τις

δραστηριτητες πυ καλπτνται απ τ

Άρθρ της Συνθήκης καλπτνται απ τις

εισρές πυ υπλγίνται σµωνα µε τ

Άρθρ XIII της Συνθήκης.

2. ταν ένα Κράτς πρσωρεί στη Συνθήκη

σµωνα µε τ Άρθρ XXII τυ παρντς, ι

εισρές των υπλίπων Κρατών Μελών

84


επανα- υπλγίνται. Θεσπίεται νέα

κλίµακα, η πία τίθεται σε ισ σε

ηµερµηνία πυ ρίεται απ τ Συµλι,

µε άση στατιστικά στιεία τυ εθνικ

εισδήµατς για τα έτη πυ

ρησιµπιήθηκαν στν υπλγισµ της

υπάρυσας κλίµακας. ταν ρειάεται,

γίννται επιστρές ρηµάτων ώστε να

εασαλίεται τι ι εισρές πυ

καταάλλνται απ λα τα Κράτη Μέλη για

τ τρέν έτς είναι σµωνες µε την

απαση τυ Συµυλίυ.

3. α. ι διευθετήσεις άσει των πίων

καταάλλνται ι εισρές πυ

εασαλίυν τη δέυσα ρηµατδτηση

τυ ργανισµ καθρίνται απ τυς

ικνµικς Καννισµς.

. Γενικς ∆ιευθυντής ενηµερώνει τα

Κράτη Μέλη για τ πσ των εισρών

τυς και τις ηµερµηνίες κατά τις πίες

πρέπει να καταληθν τα πσά αυτά.

Άρθρ V

1. ι πρϋπλγισµί τυ ργανισµ

εκράνται σε ECU, πως ρίεται σήµερα

85


απ τα αρµδια ργανα της Ευρωπαϊκής

Ένωσης και στη συνέεια, στην Ευρωπαϊκή

µνάδα πληρωµών η πία µπρεί να τ

αντικαταστήσει, µλις αυτή τεθεί σε ισ απ

τα εν λγω ργανα.

2. Κάθε Κράτς Μέλς καταάλλει την

εισρά τυ σε ECU και τη µεταγενέστερη

µνάδα αντικατάστασης αυτ, πως

αναέρεται στην παραπάνω παράγρα 1.

Άρθρ VI

1. Γενικς ∆ιευθυντής τηρεί επακριή

λγαριασµ για λα τα έσδα και τις

δαπάνες. Στ τέλς κάθε ικνµικ έτυς,

Γενικς ∆ιευθυντής, σµωνα µε τυς

ικνµικς Καννισµς, καταρτίει

εωριστς ετήσιυς λγαριασµς για

κάθε πργραµµα πυ καλπτεται απ τ

Άρθρ V της Συνθήκης.

2. ι λγαριασµί τυ πρϋπλγισµ,

πρϋπλγισµς και η ικνµική

διαείριση, καθώς και κάθε άλλ µέτρ µε

ικνµικές συνέπειες, εετάνται απ

Επιτρπή Ελέγυ. T Συµλι ρίει, µε

πλειψηία δ τρίτων τυ συνλυ των

86


Κρατών Μελών, τα Κράτη Μέλη τα πία, εκ

περιτρπής σε δίκαιη άση, καλνται να

διρίσυν, κατά πρτίµηση µετα των

δικών τυς ανωτέρων στελεών, ελεγκτές ως

µέλη της εν λγω Επιτρπής, και ρίει µε

την ίδια πλειψηία, µετα των ελεγκτών,

έναν Πρεδρ της Επιτρπής για ρνικ

διάστηµα πυ δεν υπεραίνει τα τρία έτη.

3. Σκπς τυ ελέγυ, πίς ασίεται στα

αρεία και, εάν είναι απαραίτητ,

διενεργείται επί τπυ, είναι να επαληθεσει

τι ι δαπάνες συµαδίυν µε τις εκτιµήσεις

τυ πρϋπλγισµ και τι τα αρεία είναι

σννµα και ρθά. Η Επιτρπή επίσης

αναέρει σετικά µε την ικνµική

διαείριση των ρηµατικνµικών πρων

τυ ργανισµ. Στ τέλς κάθε

ικνµικ έτυς, η Επιτρπή συντάσσει

µία έκθεση, η πία υιθετείται απ την

πλειψηία των µελών της και στη συνέεια

διαιάεται στ Συµλι.

4. Η Επιτρπή Ελέγυ εκτελεί τις λιπές

εργασίες πυ ρίνται στυς ικνµικς

Λγαριασµς.

87


5. Γενικς ∆ιευθυντής παρέει πληρρίες

και ήθεια στυς ελεγκτές, τα πία µπρεί

να ητήσυν κατά την άσκηση των

καθηκντων τυς.

88


ΠΑΡΑΡTΗΜΑ III

ΠΡΑIΡΕTIΚΑ ΠΡΓΡΑΜΜΑTΑ

ΠΥ ΚΑΛΥΠTΝTΑI ΑΠ T

ΑΡΘΡ V.1 TΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ

Άρθρ I

1. Εάν γίνει κάπια πρταση για την

πραγµατπίηση κάπιυ πραιρετικ

πργράµµατς πυ καλπτεται απ τ

Άρθρ V.1 της Συνθήκης, Πρεδρς τυ

Συµυλίυ την κινπιεί σε λα τα Κράτη

Μέλη πρς εέταση.

2. Εσν τ Συµλι, σµωνα µε τ

Άρθρ XI.5 γ (i) της Συνθήκης, απδεθεί

την πραγµατπίηση ενς πραιρετικ

πργράµµατς στ πλαίσι τυ ργανισµ,

πιδήπτε Κράτς Μέλς τ πί δεν

πρτίθεται να λάει µέρς στ πργραµµα,

δηλώνει επίσηµα, εντς τριών µηνών, τι δεν

ενδιαέρεται να συµµετάσει. Tα

συµµετέντα Κράτη καταρτίυν µία

∆ήλωση η πία, µε την πρϋπθεση τυ

Άρθρυ III.1, ρίει τη δέσµευσή τυς

αναρικά µε:

89


α. τις άσεις τυ πργράµµατς,

. τυς ρυς σµωνα µε τυς πίυς θα

πραγµατπιηθεί, συµπεριλαµανµένυ

τυ ρνδιαγράµµατς, τυ ενδεικτικ

ικνµικ ακέλυ και υπ-ακέλων

πυ σετίνται µε τις άσεις τυ

πργράµµατς, καθώς και πιαδήπτε

άλλη διάταη για τη διαείριση και την

εκτέλεση αυτ,

γ. την κλίµακα εισρών πυ καθρίεται

σµωνα µε τ Άρθρ XIII.2 της

Συνθήκης,

δ. τη διάρκεια και τ πσ της πρώτης

δεσµευτικής ικνµικής αναληθείσας

υπρέωσης.

3. Η ∆ήλωση διαιάεται στ Συµλι πρς

ενηµέρωση, µαί µε σέδι καννων

υλπίησης πυ υπάλλεται στ Συµλι

πρς έγκριση.

4. Εάν κάπι συµµετέν Κράτς δεν

µπρέσει να απδεθεί τις διατάεις πυ

ρίνται στη ∆ήλωση και τυς καννες

υλπίησης, εντς της πρθεσµίας πυ

αναέρεται στη ∆ήλωση, παει να είναι

90


συµµετέν Κράτς. Άλλα Κράτη Μέλη

δνανται στη συνέεια να γίνυν

συµµετέντα Κράτη, απδεµενα τις εν

λγω διατάεις, υπ ρυς πυ

καθρίνται απ τα συµµετέντα Κράτη.

Άρθρ II

1. T πργραµµα εκτελείται σµωνα µε τις

διατάεις της Συνθήκης και, εάν δεν

συνµλγείται κάτι διαρετικ στ παρν

Παράρτηµα ή τυς καννες υλπίησης,

τυς καννες και τις διαδικασίες τυ

ργανισµ. ι απάσεις τυ Συµυλίυ

λαµάννται σµωνα µε τ παρν

Παράρτηµα και τυς καννες υλπίησης.

Ελλείψει ιασδήπτε συγκεκριµένης

διάταης στ παρν Παράρτηµα ή τυς

καννες υλπίησης, ισυν ι περί

ψηρίας καννες πυ ρίνται στη

Συνθήκη ή τν εσωτερικ καννισµ τυ

Συµυλίυ.

2. ι απάσεις για την έναρη µίας νέας

άσης λαµάννται µε πλειψηία δ

τρίτων τυ συνλυ των συµµετεντων

Κρατών, µε την πρϋπθεση τι η

πλειψηία αυτή αντιπρσωπεει

91


τυλάιστν τα δ τρίτα των εισρών στ

πργραµµα. Εάν δεν είναι δυνατ να ληθεί

απαση για την έναρη µίας νέας άσης, τα

συµµετέντα Κράτη πυ επιθυµν,

πάντως, να συνείσυν τ πργραµµα,

διαυλενται µετα τυς και καθρίυν

τις διευθετήσεις για την εν λγω συνέιση.

Αναέρυν αναλγως στ Συµλι, τ

πί λαµάνει τα µέτρα πυ τυν

απαιτνται.

Άρθρ III

1. Εάν τ πργραµµα περιλαµάνει άση

ρισµ τυ έργυ, τα συµµετέντα Κράτη,

στ τέλς της άσης αυτής, θα

επανυπλγίσυν τ κστς τυ

πργράµµατς. Εάν επανυπλγισµς

δείει τι υπάρει υπέραση τυ κστυς

µεγαλτερη απ τ 20% τυ ενδεικτικ

ικνµικ ακέλυ πυ αναέρεται στ

Άρθρ I, πιδήπτε συµµετέν Κράτς

δναται να απσυρθεί απ τ πργραµµα.

Tα συµµετέντα Κράτη πυ επιθυµν,

πάντως, να συνείσυν τ πργραµµα να

συνείσυν τ πργραµµα, διαυλενται

µετα τυς και καθρίυν τις διευθετήσεις

92


για την εν λγω συνέιση. Αναέρυν

αναλγως στ Συµλι, τ πί λαµάνει

τα µέτρα πυ τυν απαιτνται.

2. Κατά τη διάρκεια κάθε άσης, πως

ρίεται στη ∆ήλωση, τ Συµλι, µε

πλειψηία δ τρίτων τυ συνλυ των

συµµετεντων Κρατών, υιθετεί ετήσιυς

πρϋπλγισµς στ πλαίσι τυ σετικ

ικνµικ ακέλυ ή των υπ-ακέλων.

3. T Συµλι θεσπίει διαδικασία πυ δίνει

τη δυναττητα αναθεώρησης τυ

ικνµικ ακέλυ ή των υπ-ακέλων,

σε περίπτωση διακυµάνσεων τυ επιπέδυ

τιµών.

4. ταν ικνµικς άκελς ή κάπις

ικνµικς υπ-άκελς πρέπει να

αναθεωρηθεί για λγυς πέραν σων

αναέρνται στις παραγράυς 1 και 3, τα

συµµετέντα Κράτη εαρµυν την

ακλυθη διαδικασία:

α. Κανένα συµµετέν Κράτς δεν

δικαιται να απωρήσει απ τ

πργραµµα, εκτς εάν η συνλική

υπέραση τυ κστυς είναι υψηλτερη

τυ 20% τυ αρικ ικνµικ

93


ακέλυ, ή τυ αναθεωρηµένυ ακέλυ

πυ ρίεται σµωνα µε τη διαδικασία

της παραγράυ 1.

. Εάν η συνλική υπέραση τυ κστυς

είναι υψηλτερη τυ 20% τυ σετικ

ικνµικ ακέλυ, πιδήπτε

συµµετέν Κράτς δναται να

απωρήσει απ τ πργραµµα. Tα

Κράτη πυ επιθυµν, πάντως, να

συνείσυν τ πργραµµα να συνείσυν

τ πργραµµα, διαυλενται µετα

τυς και καθρίυν τις διευθετήσεις για

την εν λγω συνέιση. Αναέρυν

αναλγως στ Συµλι, τ πί

λαµάνει τα µέτρα πυ τυν

απαιτνται.

Άρθρ IV

ργανισµς, ενεργώντας εκ µέρυς των

συµµετεντων Κρατών, είναι ιδικτήτης των

δρυρων, των διαστηµικών συστηµάτων και

των λιπών ειδών πυ παράγνται άσει τυ

πργράµµατς, καθώς και των εγκαταστάσεων

και τυ επλισµ πυ απκτάται για την

εκτέλεσή τυ. ιαδήπτε µεταίαση

ιδικτησίας απασίεται απ τ Συµλι.

94


Άρθρ V

1. Η καταγγελία της Συνθήκης απ κάπι

Κράτς Μέλς συνεπάγεται την απσυρση

τυ εν λγω Κράτυς Μέλυς απ λα τα

πργράµµατα στα πία συµµετέει. T

Άρθρ XXIV της Συνθήκης ισει για τα

δικαιώµατα και τις υπρεώσεις πυ

πρκπτυν απ τα πργράµµατα αυτά.

2. ι διακπές τυ Άρθρυ II.2 και ι

απσρσεις των Άρθρων III.1 και III.4

τίθενται σε ισ την ηµερµηνία κατά την

πία τ Συµλι λαµάνει τις

πληρρίες πυ αναέρνται στα εν λγω

Άρθρα.

3. Κάπι συµµετέν Κράτς πυ απασίει

να µη συνείσει σε κάπι πργραµµα

σµωνα µε τ Άρθρ II.2, ή να απσυρθεί

απ κάπι πργραµµα άσει των Άρθρων

III.1 και III.4 , διατηρεί τα δικαιώµατα πυ

απκτήθηκαν απ τα συµµετέντα Κράτη

έως την ηµερµηνία θέσης της απσυρσής

τυ σε ισ. Στη συνέεια, δεν πρκπτει

κανένα περαιτέρω δικαίωµα ή υπρέωση

απ τ υπλιπ µέρς τυ πργράµµατς

στ πί δεν συµµετέει πλέν τ εν λγω

95


Κράτς. Αυτ παραµένει δεσµευµέν να

ρηµατδτεί τ µερίδι τυ επί των

κατανεµηθέντων καταλών πυ

αντιστιν στη συµατική δικαιδσία

πυ έει εγκριθεί µε τν πρϋπλγισµ τυ

τρέντς ή πρηγυµένων ικνµικών

ετών και πυ σετίνται µε τη άση τυ

πργράµµατς της πίας η εκτέλεση

ρίσκεται σε εέλιη. Ωστσ, τα

συµµετέντα Κράτη δνανται να

απασίσυν µωνα, στη ∆ήλωση, τι ένα

Κράτς τ πί απασίει να µη συνείσει

ή να απσυρθεί απ κάπι πργραµµα,

είναι δεσµευµέν να ρηµατδτήσει τ

συνλικ τυ µερίδι πως αυτ αναέρεται

στν αρικ άκελ ή τυς υπ-ακέλυς

τυ πργράµµατς.

Άρθρ VI

1. Tα συµµετέντα Κράτη δνανται να

απασίσυν να διακψυν ένα

πργραµµα, µε πλειψηία δ τρίτων τυ

συνλυ των συµµετεντων Κρατών, πυ

αντιπρσωπευν τυλάιστν τα δ τρίτα

των εισρών στ πργραµµα.

96


2. ργανισµς ειδπιεί τα συµµετέντα

Κράτη για την λκλήρωση ενς

πργράµµατς, σµωνα µε τυς καννες

υλπίησης. ι εν λγω καννες υλπίησης

παυν να ισυν µε την παραλαή της

ειδπίησης αυτής.

97


ΠΑΡΑΡTΗΜΑ IV

∆ΙΕΘΝΠΙΗΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ

ΠΡΓΡΑΜΜΑTΩΝ

Άρθρ I

πρωταρικς στς της διεθνπίησης των

εθνικών πργραµµάτων είναι τι κάθε Κράτς

Μέλς διαθέτει για συµµετή απ άλλα Κράτη

Μέλη, στ πλαίσι τυ ργανισµ,

πιδήπτε νέ πλιτικ έργ διαστήµατς τ

πί πρτίθεται να αναλάει, είτε µν τυ

είτε σε συνεργασία µε άλλ Κράτς Μέλς. Με

τν παραπάνω σκπ υπψη:

α. κάθε Κράτς Μέλς ειδπιεί τ Γενικ

∆ιευθυντή τυ ργανισµ για πιδήπτε

τέτι έργ, πριν την έναρη της άσης Β

αυτ (άση ρισµ τυ έργυ).

. τ ρνδιάγραµµα και τ περιεµεν των

πρτάσεων για συµµετή σε κάπι έργ

πρέπει να δίνυν τη δυναττητα σε άλλα

Κράτη Μέλη να αναλάυν ένα σηµαντικ

µερίδι της εµπλεκµενης εργασίας. ∆ίδεται

στν ργανισµ µία αρική ένδειη των

λγων πυ κάνυν κάτι τέτι πρακτικά

98


ανέικτ και των τυν ρων πυ τ Κράτς

Μέλς τ πί έει την πρωτυλία για τ

έργ επιθυµεί να θέσει για την κατανµή των

εργασιών σε άλλα Κράτη Μέλη.

γ. T Κράτς Μέλς τ πί έει την

πρωτυλία για τ έργ επεηγεί τις

διευθετήσεις πυ πρτείνει για την τενική

διαείριση τυ έργυ και δηλώνει τυς

λγυς γι’ αυτές.

δ. T Κράτς Μέλς τ πί έει την

πρωτυλία για τ έργ καταάλλει κάθε

δυνατή πρσπάθεια για να ικανπιήσει

λες τις ελγες απκρίσεις, µε την

πρϋπθεση επίτευης συµωνίας, εντς τυ

ρνδιαγράµµατς πυ απαιτείται απ τις

απάσεις τυ έργυ, στ επίπεδ τυ

κστυς και στν τρπ µε τν πί

διαµιράνται κστς και εργασίες. Στη

συνέεια, υπάλλει επίσηµη πρταση

σµωνα µε τ Παράρτηµα III, πτε τ

έργ εκτελείται σµωνα µε τυς ρυς τυ

εν λγω Παραρτήµατς.

ε. Η εκτέλεση ενς έργυ στ πλαίσι τυ

ργανισµ δεν απκλείεται απλά και µν

επειδή τ έργ αυτ δεν µπρεσε να

99


πρσελκσει τη συµµετή άλλων Κρατών

Μελών στ αθµ πυ είε αρικά πρταθεί

απ τ Κράτς Μέλς τ πί έει την

πρωτυλία για τ έργ αυτ.

Άρθρ II

Tα Κράτη Μέλη καταάλλυν κάθε δυνατή

πρσπάθεια για να εασαλίσυν τι τα διµερή

και πλυµερή διαστηµικά έργα τα πία

αναλαµάνυν µε Κράτη µη-µέλη δεν

παραλάπτυν τυς επιστηµνικς,

ικνµικς ή ιµηανικς σκπς τυ

ργανισµ. Πι συγκεκριµένα:

α. ενηµερώνυν τν ργανισµ για τα έργα

αυτά, στ αθµ πυ κρίνυν τι αυτ δεν

παραλάπτει τα έργα,

. συητν µε τα υπλιπα Κράτη Μέλη τα

έργα πυ έυν κινπιηθεί κατά τν

τρπ αυτν, µε σκπ την εέταση τυ

πεδίυ ευρτερης συµµετής. Εάν

απδειθεί πιθανή η ευρτερη συµµετή,

ισυν ι διαδικασίες πυ ρίνται στ

Άρθρ I.. έως ε.

100


ΠΑΡΑΡTΗΜΑ V

ΒΙΜΗΑΝΙΚΗ ΠΛΙTΙΚΗ

Άρθρ I

1. Κατά την υλπίηση της ιµηανικής

πλιτικής πυ αναέρεται στ Άρθρ VII

της Συνθήκης, Γενικς ∆ιευθυντής ενεργεί

σε συµµρωση µε τις διατάεις τυ

παρντς Παραρτήµατς και τις δηγίες τυ

Συµυλίυ.

2. T Συµλι µελετά συνεώς τ

ιµηανικ δυναµικ και τη ιµηανική

διάρθρωση σετικά µε τις δραστηριτητες

τυ ργανισµ, και πι συγκεκριµένα:

α. τη γενική διάρθρωση της ιµηανίας και

των ιµηανικών κλάδων,

. τν επιθυµητ αθµ εειδίκευσης στη

ιµηανία και µεθδυς για την

επίτευη αυτ,

γ. τ συντνισµ των σετικών εθνικών

ιµηανικών πλιτικών,

101


δ. την αλληλεπίδραση µε σετικές

ιµηανικές πλιτικές άλλων διεθνών

ρέων,

ε. τη σέση µετα ιµηανικής

ικαντητας παραγωγής και πιθανών

αγρών,

στ.την ργάνωση επαών µε τη ιµηανία,

πρκειµένυ να υπάρει η δυναττητα

παρακλθησης και, ταν ρειάεται,

πρσαρµγής της ιµηανικής πλιτικής

τυ ργανισµ.

Άρθρ II

1. Κατά την ανάθεση λων των συµάσεων,

ργανισµς θα πρτιµά τη ιµηανία και

τυς ργανισµς των Κρατών Μελών.

Ωστσ, στ πλαίσι κάθε πραιρετικ

πργράµµατς πυ καλπτεται απ τ

Άρθρ V.1 . της Συνθήκης, ιδιαίτερη

πρτίµηση δίδεται στη ιµηανία και τυς

ργανισµς των συµµετεντων Κρατών.

2. T Συµλι καθρίει εάν και σε πι

αθµ ργανισµς δναται να απκλίνει

απ τν παραπάνω ρ πρτίµησης.

102


3. T ερώτηµα εάν κάπια επιείρηση πρέπει

να θεωρείται τι ανήκει σε κάπι απ τα

Κράτη Μέλη, απαντάται υπ τ ως των

παρακάτω κριτηρίων: τπς της έδρας της

επιείρησης, των κέντρων λήψης απάσεων

και των ερευνητικών κέντρων και επικράτεια

επί της πίας πρκειται να

πραγµατπιηθν ι εργασίες. Σε

αµισητµενες περιπτώσεις τ Συµλι

απασίει εάν κάπια επιείρηση

θεωρείται τι ανήκει σε κάπι απ τα

Κράτη Μέλη ή ι.

Άρθρ III

1. Γενικς ∆ιευθυντής, στ αρικ στάδι

των συµατικών ενεργειών και πριν σταλν

ι πρσκλήσεις υπλής ενδιαέρντς,

υπάλλει πρς έγκριση στ Συµλι την

πρτασή τυ για την πλιτική πρµηθειών

πυ πρκειται να ακλυθηθεί, για

πιαδήπτε σµαση η πία είτε:

α. έει υπλγισθείσα αία άνω των ρίων

πυ τίθενται στυς καννες περί

ιµηανικής πλιτικής και τα πία

εαρτώνται απ τη ση των εργασιών,

είτε

103


. δεν καλπτεται επαρκώς, κατά την

άπψη τυ Γενικ ∆ιευθυντή, απ τυς

καννες περί ιµηανικής πλιτικής ή

απ πρσθετες κατευθυντήριες γραµµές

πυ έυν καθιερωθεί απ τ Συµλι,

ή πυ θα µπρσε να έλθει σε

σγκρυση µε τυς εν λγω καννες ή

κατευθυντήριες γραµµές.

2. ι πρσθετες κατευθυντήριες γραµµές πυ

αναέρνται στην παράγρα 1.

καθιερώννται απ τ Συµλι, εσν

αυτ τις θεωρήσει επιηθητικές για τ

σκπ διαωρισµ των τµέων πυ είναι

απαραίτητη η πρηγµενη υπλή

σµωνα µε την παράγρα 1.

3. ι συµάσεις τυ ργανισµ

κατακυρώννται απευθείας απ τ Γενικ

∆ιευθυντή ωρίς περαιτέρω αναρά στ

Συµλι, εκτς απ τις ακλυθες

περιπτώσεις:

104

α. ταν η αιλγηση των πρσρών πυ

έυν ληθεί υπδηλώνει εισήγηση για

την επιλγή αναδυ η πία θα ήταν

αντίθετη είτε µε πρηγµενες δηγίες

τυ Συµυλίυ σµωνα µε τυς ρυς


της παραγράυ 1, είτε µε πιεσδήπτε

γενικές κατευθυντήριες γραµµές περί

ιµηανικής πλιτικής πυ έυν

υιθετηθεί µετά τις µελέτες τυ

Συµυλίυ, άσει τυ Άρθρυ I.2. Στη

συνέεια, Γενικς ∆ιευθυντής

υπάλλει την υπθεση στ Συµλι

πρς απαση, επεηγώντας τυς λγυς

για τυς πίυς θεωρεί απαραίτητη την

παρέκκλιση και αναέρντας επίσης εάν

κάπια άλλη απαση τυ Συµυλίυ

θα µπρσε να απτελέσει, απ

τενικής, επιειρησιακής ή άλλης

πλευράς, µία σκπιµη εναλλακτική λση,

. ταν τ Συµλι έει απασίσει για

συγκεκριµένυς λγυς να πρεί σε

αναθεώρηση πριν την κατακρωση της

σµασης.

4. Γενικς ∆ιευθυντής αναέρει στ

Συµλι, ανά πρκαθρισµένα τακτά

διαστήµατα, τις συµάσεις πυ έυν

κατακυρωθεί κατά τη διάρκεια της

πρηγµενης περιδυ, και τις συµατικές

ενέργειες πυ πργραµµατίνται για την

επµενη περίδ, έτσι ώστε τ Συµλι να

105


παρακλυθεί την υλπίηση της

ιµηανικής πλιτικής τυ ργανισµ.

Άρθρ IV

Η γεωγραική κατανµή τυ συνλυ των

συµάσεων τυ ργανισµ διέπεται απ τυς

εής γενικς καννες:

1. συνλικς συντελεστής απδσης ενς

Κράτυς Μέλυς είναι τ κλάσµα τυ

πσστιαίυ µεριδίυ τυ επί της συνλικής

αίας λων των συµάσεων πυ

κατακυρώννται µετα λων των Κρατών

Μελών δια των συνλικών τυ πσστιαίων

εισρών. Ωστσ, κατά τν υπλγισµ τυ

εν λγω συνλικ συντελεστή απδσης,

δεν λαµάννται υπψη ι συµάσεις πυ

ανατίθενται στα Κράτη Μέλη, ή ι εισρές

πυ καταάλλνται απ αυτά, σε

πργραµµα τ πί αναλαµάνεται:

106

α. άσει τυ Άρθρυ VIII της ιδρυτικής

Συνθήκης τυ Ευρωπαϊκ Ερευνητικ

ργανισµ ∆ιαστήµατς, µε την

πρϋπθεση τι η σετική ∆ιευθέτηση

περιλαµάνει διατάεις για τ σκπ


αυτ ή τι λα τα συµµετέντα Κράτη

συµωνήσυν µωνα περί αυτ,

. άσει τυ Άρθρυ V.1 . της παρσας

Συνθήκης, µε την πρϋπθεση τι λα τα

αρικά συµµετέντα Κράτη

συµωνήσυν µωνα περί αυτ.

2. Για τ σκπ υπλγισµ των συντελεστών

απδσης, ι παράγντες αρτητας

εαρµνται στην αία των συµάσεων,

ανάλγα µε τ τενλγικ τυς ενδιαέρν.

ι εν λγω παράγντες αρτητας

καθρίνται απ τ Συµλι. Σε µία

σµαση πυ έει σηµαντική αία, είναι

δυνατν να εαρµνται περισστερι απ

έναν παράγντες αρτητας.

3. Ιδανικά, η κατανµή των συµάσεων πυ

ανατίθενται απ τν ργανισµ θα πρέπει

να συνεπάγεται πως λες ι ώρες να έυν

συνλικ συντελεστή απδσης ίσ µε τη

µνάδα (1).

4. ι συντελεστές απδσης υπλγίνται

ανά τρίµην και περιλαµάννται

αθριστικά για τ σκπ των επισήµων

επισκπήσεων πυ αναέρνται στην

παράγρα 5.

107


5. Κάθε πέντε έτη, πραγµατπινται

επίσηµες επισκπήσεις της γεωγραικής

κατανµής των συµάσεων, µε µία

ενδιάµεση επισκπηση πριν τ τέλς τυ

τρίτυ έτυς.

6. Η κατανµή των συµάσεων µετα των

επισήµων επισκπήσεων της κατάστασης θα

πρέπει να είναι τέτια ώστε, κατά τ ρν

κάθε επίσηµης επισκπησης, αθριστικς

συνλικς συντελεστής απδσης κάθε

Κράτυς Μέλυς να µην απκλίνει

σηµαντικά απ την ιδανική τιµή. Κατά τ

ρν κάθε επίσηµης επισκπησης, τ

Συµλι δναται να αναθεωρεί τ

κατώτερ ρι για τν αθριστικ

συντελεστή απδσης της επµενης

περιδυ, µε την πρϋπθεση τι αυτς δεν

µπρεί πτέ να πέσει κάτω απ τ 0,8.

7. Γίννται και αναέρνται στ Συµλι

εωριστές εκτιµήσεις των συντελεστών

απδσης για τις διάρες κατηγρίες

συµάσεων πυ καθρίνται απ αυτ,

ιδιαίτερα για τις συµάσεις πρηγµένης

έρευνας και ανάπτυης και τις συµάσεις

τενλγίας πυ σετίεται µε τα έργα.

Γενικς ∆ιευθυντής συητά τις εκτιµήσεις

108


αυτές µε τ Συµλι, σε τακτά

πρκαθρισµένα διαστήµατα, και ιδιαίτερα

κατά την ενδιάµεση επισκπηση, µε σκπ

τν εντπισµ των απαιτµενων ενεργειών

για την απκατάσταση τυν ανισρρπιών.

Άρθρ V

Εάν, µετα δ επίσηµων επισκπήσεων,

διαπιστωθεί µία τάση πυ υπδηλώνει τι

συνλικς συντελεστής απδσης

πιυδήπτε Κράτυς Μέλυς είναι

ενδεµεν να ρεθεί κάτω απ τ κατώτερ

ρι πυ έει ριστεί άσει τυ Άρθρυ I.6,

Γενικς ∆ιευθυντής θα υπάλλει στ

Συµλι πρτάσεις δυνάµει των πίων η

ανάγκη επανρθωσης της κατάστασης

υπερισει των καννων τυ ργανισµ πυ

διέπυν την ανάθεση των συµάσεων.

Άρθρ VI

πιαδήπτε απαση λαµάνεται µε άση τη

ιµηανική πλιτική, η πία έει ως συνέπεια

την εαίρεση κάπιας συγκεκριµένης

επιείρησης ή ργανισµ Κράτυς Μέλυς

απ τν ανταγωνισµ για τις συµάσεις τυ

109


ργανισµ, σε κάπιν συγκεκριµέν τµέα,

απαιτεί τη σµωνη γνώµη τυ εν λγω

Κράτυς Μέλυς.

110

* * *


ΣΕ ΜΑΡTΥΡΙΑ TΩΝ ΑΝΩTΕΡΩ, ι κάτωθι

υπγράντες Πληρεσιι Υπυργί,

δεντως ευσιδτηµένι πρς ττ,

υπγράυν την παρσα Συνθήκη.

ΕΚ∆Ι∆ΕTΑΙ στ Παρίσι, στις 30 Μαυ 1975,

στη Γερµανική, Αγγλική, Ισπανική, Γαλλική,

Ιταλική, λλανδική και Συηδική γλώσσα, τα

κείµενα των πίων είναι της αυτής

γνησιτητας, σε ένα ενιαί πρωττυπ κείµεν,

τ πί κατατίθεται στα αρεία της Γαλλικής

Κυέρνησης, η πία θα διαιάει

επικυρωµένα αντίτυπα σε λα τα ιδρυτικά και

πρσωρντα Κράτη.

Tα κείµενα της παρσας Συνθήκης πυ

συντάσσνται σε άλλες επίσηµες γλώσσες των

Κρατών Μελών τυ ργανισµ

επικυρώννται για τη γνησιτητά τυς µε

µωνη απαση λων των Κρατών Μελών.

Tα κείµενα αυτά κατατίθενται στα αρεία της

Γαλλικής Κυέρνησης, η πία θα διαιάει

επικυρωµένα αντίτυπα σε λα τα ιδρυτικά και

πρσωρντα Κράτη.

111


Για την µσπνδιακή ∆ηµκρατία της

Γερµανίας

Sigismund Freiherr Von BRAUN

Hans MATTHÖFER

Για τ Βασίλει τυ Βελγίυ

Ch. de KERCHOVE

Για τ Βασίλει της ∆ανίας

Paul FISCHER

Για την Ισπανία

Miguel de LOJENDIO

Για τη Γαλλική ∆ηµκρατία

Michel d’ ORNANO

Για την Ιρλανδία

David NELIGAN

Για την Ιταλική ∆ηµκρατία

Mario PEDINI

Για τ Βασίλει της Νρηγίας

[ωρίς υπγραή]

Για τ Βασίλει της λλανδίας

Onder voorbehoud van aanvaarding

J.A. de RANITZ

112


Για τ Ηνωµέν Βασίλει Μεγάλης Βρετανίας

και Βρείυ Ιρλανδίας

BESWICK

Για τ Βασίλει της Συηδίας

Sous réserve de ratification

Ingemar HÄGGLÖF

Για την Ελετική Συνµσπνδία

Pierre DUPONT

113

More magazines by this user
Similar magazines