JAMBO červenec 09 (pdf, 1,8 MB) - Fair Trade

fairtrade.cz

JAMBO červenec 09 (pdf, 1,8 MB) - Fair Trade

Úvodník

Ve zkratce ze Společnosti pro Fair Trade

Víte, s čím si hrajete?

Zprávy ze světa Fair Trade

Jak jsme slavili Den pro Fair Trade v ČR

Fair Trade po brazilsku

Ukrajinské projekty

Cadbury přešlo na Fair Trade

Zapojte se!

Společnost pro

Fair Trade

Sklizeň cukrové třiny, Paraguay


Úvodník

1. Zprávy ze Společnosti pro Fair Trade

Milí přátelé, příznivci Fair Trade!

Znáte úsloví „dobrá zpráva, žádná zpráva“?

Jistě ano, a je Vám tudíž zřejmé, proč je současná

ekonomická recese tak široce a ochotně diskutovaným

tématem ve všech médiích. Ani nové Jambo!, které máte

právě před sebou, se této problematice nevyhýbá, ale

podívá se na ni trochu jinou optikou – optikou myšlenky

Fair Trade, kterou všudypřítomná krize nepohřbila, jak

to předpovídali její odpůrci. Naopak, krize-nekrize, Fair

Trade dál rozšiřuje svou působnost a přináší prospěch

stále více lidem na počátku výrobního řetězce, a také

dobrý pocit nám, spokojeným spotřebitelům.

Hnutí Fair Trade získalo veřejně deklarovanou

politickou podporu evropských politiků a institucí,

celosvětový obrat produktů obchodovaných v systému

Fair Trade navzdory ekonomické krizi významně roste a

spravedlivý obchod dobývá pole i mezi velkými výrobci

– britský cukrářský obr Cadbury hodlá získat pro své

výrobky certi kaci Fairtrade.

O tom všem a mnohém dalším se dočtete na

následujících stránkách nového vydání zpravodaje Společnosti

pro Fair Trade.

Dobrá zpráva? Jambo!

Příjemné čtení Vám přeje

kolektiv spolupracovníků Společnosti pro Fair Trade


Ve zkratce ze Společnosti pro Fair Trade Víte, s čím si hrajete?

Co je u nás nového?

Velmi se daří našim vzdělávacím programům:

v březnu uspořádali naši lektoři seminář pro učitele angličtiny v rakouském

Linzi – můžeme to považovat za přelomovou událost, neboť to

bylo poprvé, kdy organizace z nové členské země EU pořádala školení

pro učitele ze starého členského státu EU. Čtyřdenní seminář „Global

Issues in English Language Teaching“, jehož se zúčastnilo téměř čtyřicet

učitelů, jsme uspořádali ve spolupráci s rakouskou rozvojovou agenturou

Suedwind. Další seminář – tentokrát ve Vídni – plánujeme na říjen.

Úspěšně jsme také realizovali první semináře „Implemetace

průřezového tématu Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech“

pro učitele na základních školách v centru Dalšího vzdělávání

pedagogických pracovníků. A nezapomněli jsme ani rozšířit nabídku

vzdělávacích materiálů – nově mohou učitelé využít dílny „Skvrny na

banánech“ a „Kdo je za vodou?“ z programu Svět v nákupním košíku.

Protože je vzdělávacích materiálů i seminářů, které nabízíme, už opravdu

hodně, vytvořili jsme pro učitele dva přehledné letáky s nabídkou

dostupných vzdělávacích materiálů a aktivit. Máte-li zájem, volejte, pište,

rádi Vám je zašleme.

Za účelem širší medializace tématu Fair Trade jsme zřídili

kancelář v Praze – najdete nás na Vršovickém náměstí 2 – budeme

se snažit, abyste teď o Fair Trade slýchali častěji.

S našimi dobrovolníky jste se v uplynulé době mohli setkat

u stánku Společnosti pro Fair Trade například na ekologicky osvětové

akci Zelený den nebo na Ekofestivalu na pražském náměstí Míru.

A samozřejmě při oslavách světového Dne pro Fair Trade – chcete-li se

dozvědět, jak probíhaly nebo si zavzpomínat, listujte o pár stránek dál.

Poslední, ale neméně důležitá zmínka patří obchůdkům NaZemi.

Obchůdek v Olomouci se na začátku června přestěhoval

z dosavadního působiště v knihkupectví Velehrad do kanceláře Agentury

rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje (ARPOK)

na adrese Pavelčákova 20. Obchůdky NaZemi nabízí zajímavé novinky

v sortimentu, jakými jsou například kakaový nápoj s guaranou nebo

živý baobab, který si můžete pěstovat doma v květináči, a s výjimkou

týdenní přestavby obchůdku v Bělehradské v Praze budou otevřené po

celé léto.

Přijďte se s námi setkat NaZemi, těšíme se na Vás!

Znáte skutečný příběh hraček?

Pomozte nám již nyní změnit osudy konkrétních lidí v továrně Yiuwah!

Víte, odkud k nám putují plyšoví medvídci, panenky

Barbie a další hračky? Víte, s čím si hrajete? I když by se

mohlo zdát, že Česká republika jako země s dlouhou tradicí

hračkářské výroby může spotřebitelům nabídnout spoustu

původních hraček, skutečnost ve většině obchodů je jiná.

Poptávka na trhu s hračkami je dnes uspokojována složitou

sítí dodavatelů, která propojuje státy, výrobce a spotřebitele

po celém světě. Asi 95 % všech hraček dovážených do Evropské

unie přitom pochází z Asie, a to téměř výlučně z Číny.

Přibližně 80 % celosvětově prodaných hraček je vyráběno v

Číně.

Společnost pro Fair Trade se v letošním roce připojila k

mezinárodní koalici neziskových organizací a společné kampani

s českým názvem Víte, s čím si hrajete?, jejímž cílem je

dosáhnout zlepšení pracovních podmínek v asijských továrnách

vyrábějících hračky mimo jiné pro evropský trh. Pro

dosažení změny v chování rem je pochopitelně nezbytná

také účast a zájem veřejnosti a médií. Hračky pocházející z

čínských továren jsou až příliš často vyráběné za nepřijatelných

podmínek a nízké ceny, které rmy továrnám platí, jsou

možné jen díky všudypřítomnému porušování pracovních

práv zaměstnanců. Kromě systematické komunikace s veřejností,

médii a rmami jsou součástí aktivit kampaně i tzv.

urgentní apely, které reagují na konkrétní problémy a kauzy a

snaží se o jejich okamžité řešení.

V dubnu tohoto roku byl v čínské továrně Yiuwah

špatně fungujícím strojem usmrcen sedmnáctiletý Liu Pan.

Při vyšetřování situace v továrně odhalila nezisková organizace

China Labor Watch závažné porušování pracovních

práv, včetně nelegálního zaměstnávání dětí a nebezpečných

pracovních podmínek. Yiuwah dodává pro společnost

Disney, Coca Cola a další rmy, které prodávají své výrobky

v Evropě, Americe a jihovýchodní Asii. Namísto přijetí zodpovědnosti

za řešení situace v továrně oznámila společnost

Disney, že pozastaví své zakázky a Yiuwah opustí.

Podpořte iniciativu China Watch Labor a kampaně

Víte, s čím si hrajete? a dejte Disney najevo, že závazky vůči

svým dodavatelům musí plnit. V příloze najdete vzorový

dopis pro Disney, k jehož anglické verzi stačí připojit vaše

jméno, vložit do e-mailu a odeslat na uvedenou e-mailovou

adresu výkonnému řediteli společnosti. V kopii prosím

odešlete i na hracky@fairtrade.cz. Chcete-li o své podpoře

informovat přímo i organizaci China Labor Watch, odešlete

jim předepsaný krátký dopis (najdete jej na www.fairtrade.

cz) na adresu clw@chinalaborwatch.org. Děkujeme za váš

zájem a podporu.

Více informací o případu Liu Pana, o urgentním apelu a další

dokumenty ke stažení najdete v sekci novinek fairtrade.cz

Více o kampani Víte, s čím si hrajete? se dočtete v příštím čísle.


1. Zprávy ze ze světa Společnosti Fair Trade pro Fair Trade

Den pro Fair Trade 2009 ve světě

Velký třesk aneb Den, který trval 48 hodin

Celosvětový svátek Den pro Fair Trade v letošním

roce nesl heslo „BIG BANG!!“ tedy „Velký třesk!“ s výmluvnými

podtituly „Budíček pro planetu“ a „Globální den

lokálních událostí“ a měl ambiciózní záběr – poprvé svedl

dohromady Fair Trade organizace opravdu z celého světa.

Kromě 350 organizací sdružených ve World Fair Trade Organization

také například síť NEWS! (Network of European

Worldshops), dále Fair Trade Resource Network z USA

nebo Traid Aid z Nového Zélandu.

Leitmotivem celé slavnosti se stalo bubnování

jakožto součást hudební tradice všech kultur po celém

světě a fyzické vyjádření aktu globální solidarity a podpory

Fair Trade jako efektivního nástroje udržitelného rozvoje

- “Opřete se do bubnu, opřete se do chudoby, opřete se do

změny klimatu, opřete se do ekonomické krize!“

Celosvětový řetězec akcí a happeningů trval 48

hodin – tedy tak dlouho, jak trval celoplanetární den 9.

květen 2009. Bubnovací štafeta začala s ranním rozbřeskem

prvními údery sólového bubeníka na Novém Zélandě a

obkroužila Zemi napříč všemi kulturami a tradicemi, od

afrických vesnic k islandským městům, od asijských megapolí

k americkým farmám a skončila se západem slunce na

polynéském souostroví Samoa. Kdokoli se mohl zaregistrovat

a uspořádat vlastní akci.

Vznikla první Etická televize

Bubnovalo se, pořádaly se koncerty, přednášky, Fair Trade

trhy.

Celoplanetární svátek měl za cíl pomocí rachotících

událostí hlasitě podpořit Fair Trade jako vhodnou

odpověď na problémy chudoby, klimatických změn a ekonomické

krize. Podle Paula Myerse, prezidenta World Fair

Trade Organization, mají uvedené problémy stejný původ

– chamtivost a nevědomost. Rytmické poselství letošního

Dne pro Fair Trade proto znělo: otevřete svou mysl a trhy!

„Je čas ke změně. Nemusíme vyplenit budoucnost, abychom

uspokojili potřeby dneška. Jestliže opravdu věříme, že Fair

Trade je udržitelný a zároveň efektivní, pak je tím správným

řešením světové nanční krize,“ říká Myerse.

Den pro Fair Trade 2009 podpořila řada známých

osobností, mezi jinými například zpěvačka Annie Lennox

či bývalý Beatle, Sir Paul McCartney. Ten ke kampani řekl:

„Světový den pro Fair Trade je výborná myšlenka. Fair Trade

je nepostradatelný pro miliony lidí, kteří pracují a bojují

o přežití každý den. Jde tu o spravedlnost a lidská práva. Tak

se ke mně připojte a podpořte Světový den pro Fair Trade

2009.“

Více informací najdete na stránkách Worl Fair Trade Day

http://www.worldfairtradeday09.org/

Přečtěte si také, jak jsme slavili u nás – na str.7

Ethical.tv je první online televize zaměřená na témata etického životního stylu. Má podobu webové stránky obsahující lmy,

novinky, lidské příběhy a názory v podobě videospotů s kratší i delší stopáží. Její tvůrci, společnost Hand Up Media, si kladou

za cíl povzbudit a inspirovat diváky k aktivní účasti na tvorbě programu a vytvořit tak společný prostor pro tematicky

příbuzné lmy, aktuality a kampaně v kategoriích lidská práva, zdraví, vzdělání, investice, životní prostředí a Fair Trade.

Televize má zatím obsahově malý rozsah, ale pokud si tento projekt najde dostatek spolupracovníků a přispěvatelů, mohl by

se stát zajímavým informačním zdrojem a místem pro sdílení zkušeností v oblasti etické spotřeby a příbuzných témat.

Evropský parlament

přislíbil podporu Fair Trade

459 kandidátů ucházejících se o poslanecký mandát

v Evropském parlamentu, napříč politickými stranami

a členskými státy EU, slíbilo zasadit se v případě svého

zvolení o podporu Fair Trade v evropské politice.

Kampaň “Pledge for Fair Trade” (Přísahejte na Fair

Trade) organizovaná Fair Trade Advocacy O ce proběhla

za aktivní podpory velkého počtu Fair Trade organizací

i jednotlivců z celé Evropy, kteří diskutovali se zástupci

politických stran a kandidáty a získávali je pro podporu

Fair Trade. Cílem kampaně bylo zvýšit informovanost o

situaci znevýhodněných pěstitelů a výrobců z globálního

Jihu a usilovat o politický závazek, který by pomohl odstavit

překážky znemožňující jim vymanit se vlastními silami z

chudoby. Mnohé z aktivit kampaně na národní i regionální

úrovni se odehrály v rámci oslav světového Dne pro Fair

Trade.

Znění slibu:

“Budu-li zvolen členem Evropského parlamentu 2009-2014:

budu usilovat o to, aby Evropský parlament a další instituce

Evropské unie podporovaly v nejširší možné míře Fair Trade.

Zejména udělám vše, co je v mých silách, aby byly potřeby

marginalizovaných výrobců a chudých pracovníků z Jihu zohledněny

napříč všemi oblastmi politiky EU a aby Fair Trade

projektům, které těmto lidem pomáhají najít východisko z

chudoby prostřednictvím spravedlivého obchodu, byla ze

strany EU zajištěna adekvátní podpora.”

Jména kandidátů z jednotlivých zemí, kteří přislíbili podporu

Fair Trade, a další informace najdete na webových

stránkách Fair Trade Advocacy O ce.

Zdroj: Fair Trade Advocacy O ce,

www.fairtrade-advocacy.org

Fair Trade Advocacy O ce vznikla v roce 2004 za účelem koordinace advokačních aktivit čtyř největších

organizací prosazujících Fair Trade: Fairtrade Labelling Organizations International (FLO),

World Fair Trade Organisation (WFTO), Network of European Worldshops (NEWS!) a European

Fair Trade Association (EFTA). Tyto organizace se také často označují jako „FINE“ – tedy FLO,

IFAT/WFTO, NEWS, EFTA.

Fair Trade Advocacy O ce monitoruje evropské i mezinárodní obchodní a rozvojové politiky

a zajišťuje dialog mezi hnutím Fair Trade a nositeli politických

rozhodnutí. Sídlí v Bruselu.


Zprávy ze světa Fair Trade

Krizi navzdory:

obrat Fairtrade roste

Celosvětový prodej Fairtrade certi kovaných

produktů zaznamenal v roce 2008 navzdory globální recesi

významný nárůst, a to o 22 %. Spotřebitelé na celém světě

utratili za zboží se značkou Fairtrade odhadem 2.9 miliardy

euro (pro srovnání: v roce 2006 to byly 2 mld. euro, v roce

2007 2.4 mld. euro).

K podstatnému nárůstu došlo ve všech hlavních kategoriích

fairtradových produktů: zdvojnásobil se prodej čaje

(112 %) a výrobků z bavlny (94 %); co se týče nejprodávanějších

Fairtrade komodit, prodej kávy vzrostl o 14 % na objem

66.000 metrických tun a prodej banánů o 28 % na 300.000

metrických tun.

Obrat Faitrade vzrostl o více než 50 % v Německu

(50 %), Kanadě (67 %) a Finsku (57 %), a o více než 70 % v

Austrálii a na Novém Zélandu (72 %), v Norsku (73 %) a ve

Švédsku (75 %). Zavedené největší trhy Fairtrade certi kovaných

výrobků narostly o 43 % (Velká Británie) a 10 % (USA),

ale Fairtrade se dařilo i na nových trzích ve Východní Evropě,

Východní Asii a Jižní Africe.

Prémie pro společný fond družstva, které výrobci

dostávají nad rámec výkupní ceny zboží a které jsou určené na

veřejně prospěšné projekty v komunitě, dosáhly v roce 2008

jen u pěstitelů kávy výše 12 milionů euro a 11 milionů euro v

případě pěstitelů banánů.

Fairtrade Labelling Organizations International dále

uvádí, že na konci roku 2008 existovalo 746 Fairtrade cer -

kovaných organizací, které sdružují více než milion drobných

pěstitelů a výrobců. Započítáme-li i jejich rodiny, přináší dnes

certi kace Fairtrade užitek zhruba pěti milionům lidí a nespočet

dalších je zapojeno do obchodu s Fair Trade produkty,

které nejsou označeny známkou Fairtrade - jako například

řemeslné výrobky.

Zdroj: Fairtrade Labelling Organizations International,

www.fairtrade.net

A jak jsme na tom v ČR?

V České republice dosáhl maloobchodní obrat produktů

Fair Trade (včetně produktů, které nejsou certi kované

známkou Fairtrade) v roce 2008 hodnoty 41 milionů korun,

meziročně se tak zvýšil o 54 %. (V roce 2005 činil obrat výrobků

Fair Trade v ČR cca 3 mil. Kč, v roce 2006 přibližně 10 mil.

Kč, v roce 2007 asi 27 mil. Kč. Obrat trhu s výrobky z férového

obchodu tedy během čtyř let v České republice vzrostl téměř

čtrnáctkrát.) Nejvíce Češi nakupují Fair Trade kávu, čaj, čokoládu

a další cukrovinky, výrazně se zvýšila nabídka a prodej

textilních a řemeslných výrobků (nepotravinářské zboží se na

obratu vloni podílelo 12 %, což představuje trojnásobný nárůst

oproti stavu v roce 2007). Sortiment produktů Fair Trade

v českých obchodech se stále rozšiřuje, dosud se ale omezuje

na trvanlivé produkty – stále k nám nedorazily na západě tolik

oblíbené Fair Trade banány či jiné čerstvé ovoce nebo řezané

květiny.

Fair Trade výrobky jsme v roce 2008 nejvíce nakupovali

v prodejnách biopotravin a zdravé výživy (50 %),

dále v již deseti specializovaných obchůdcích v Praze, Brně,

Olomouci, Pardubicích, Ústí nad Labem a Trutnově (20 %), v

maloobchodních sítích Marks&Spencer, dm drogerie, Brněnka

(15 %) a po internetu (10 %). Fair Trade produkty zařadil

do své nabídky také velkoobchod Makro, na jaře 2009 řetězec

Globus a další obchodní řetězce plánují jejich uvedení během

letošního roku.

A odkud dovážíme? Nejvíce výrobků se k nám dostává od

Fair Trade organizací z Německa (Gepa, El Puente), Rakouska

(EZA, Eine Welt Handel), Itálie (Commercio Alternativo –

Equo Solidale) a Velké Británie, dále také z Francie (Lobodis)

a Holandska.

Průzkum mezi dovozci výrobků Fair Trade provedla

agentura Green Marketing a Asociace pro FairTrade.

Fair for Life“ – nová Fair

Trade certi kace

Po certi kaci Fairtrade od Fairtrade Labeling Organization

a známce Fair Trade Organization od World Fair

Trade Organization se snaží o renomé nová certi kace – Fair

for Life. Jejím zřizovatelem a certi kační autoritou je švýcarská

společnost IMO – Institut für Marktökologie, jedna z

největších certi kačních organizací bioproduktů.

Fair for life se soustřeďuje na sociální standardy, do

jisté míry se dá považovat za konkurenci Fairtrade certi kace

FLO. Necerti kuje však produkty/komodity jako FLO (neexistují

tu produktové standardy), nýbrž certi kuje celý proces

výroby, přičemž se zaměřuje spíše na malé výrobce. Například

v oblasti textilu IMO certi kuje proces textilní výroby

a zajišťuje, aby se Fair Trade prémie dostala i pracovníkům v

textilním průmyslu. Oproti tomu například Fairtrade certi -

kace bavlny u FLO zahrnuje pouze fázi pěstování bavlny a je

zaměřena primárně na její pěstitele.

Zatím je Fair for Life certi kace ve srovnání s FLO

certi kací méně známá a spíše marginální (dosud bylo touto

známkou certi kováno asi 50 organizací), ale nabízí oproti

stávajícím modelům některá významná zlepšení: například

veřejně dostupné transparentní hodnocení výrobců podle

jednotlivých kritérií a informování o tom, na co konkrétně

výrobce použil Fair Trade prémii.

Takovýto transparentní systém u FLO zatím chybí.

Fair for life tak může být výzvou FLO a dalším tradičním Fair

Trade hráčům, aby problém transparentnosti a lepší dostupnosti

informací pro konečného spotřebitele začali řešit. Uvidíme,

jak se tomuto certi kačnímu schématu bude dále dařit a

zda nebude jen příspěvkem ke zmatení spotřebitelů. Nápad je

to zajímavý a inspirativní.

Více informací najdete na www.fairforlife.net


Zprávy ze světa Fair Trade

Evropská komise přijala

komuniké o Fair Trade

Evropská komise přijala 5. května 2009 pod názvem

„Contributing to Sustainable Development: e role of Fair

Trade and non-governmental trade-related sustainability assurance

schemes“ komuniké o úloze Fair Trade a nevládních

koncepcí záruk udržitelnosti v souvislosti s obchodem.

Evropská komise tak reaguje na zájem veřejnosti vyjádřený

na politické úrovni (Evropský parlament přijal v roce

2006 zprávu o spravedlivém obchodu a rozvoji) a projevující

se i ve vzrůstající míře nákupů ze strany spotřebitelů v EU.

Sdělení určené Radě, Evropskému parlamentu a

Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru aktualizuje

vývojové trendy z předešlého komuniké Evropské

komise o Fair Trade z roku 1999 – od té doby se obrat zboží

obchodovaného v Evropě systémem Fair Trade zvýšil 70krát.

Komuniké oceňuje nejen exponenciální růst obratu produktů

Fair Trade, ale také další úspěchy, kterých Fair Trade hnutí

od té doby dosáhlo, zejména přijetí Charty principů Fair

Trade a ustavení nezávislých kontrolních systémů. Dokument

dále vytyčuje nové oblasti, v nichž mohou Fair Trade a další

nevládní koncepce přispět k naplnění cílů evropské rozvojové

politiky, a předkládá základní zásady pro zadávání veřejných

zakázek na nákup udržitelného zboží a služeb.

Evropská komise v závěru komuniké slibuje Fair

Trade a dalším podobným koncepcím udržitelnosti aktivní

podporu a uznává, že Fair Trade je ve své podstatě dobrovolným

jevem soukromého sektoru a že příliš přísné regulační

předpisy by se v tomto případě nemusely osvědčit jako

přínosné.

Sdělení Evropské komise přivítaly v o ciálním prohlášení

jako pozitivní krok nejen sítě neziskových organizací

zaměřených na podporu Fair Trade jako FLO či WFTO, ale

také např. Euro Coop, nejstarší evropská organizace hájící zájmy

spotřebitelů či frakce Zelených v Evropském parlamentu.

Tesco v ČR začalo prodávat

Fair Trade kávu

První krok na cestě za anglickým vzorem?

Opatrně, ale přece...

Maloobchodní řetězec Tesco zahájil 24. června

prodej Fair Trade produktů v české maloobchodní síti. Prvními

produkty Fair Trade, které Tesco nabízí ve vybraných

prodejnách, jsou dva druhy kávy, které do České republiky

dováží společnost Fairově, s.r.o.

Mletou kávu z Peru i instantní bezkofeinovou směs

kávy z Mexika, Peru a Nikaraguy vyrábí britská společnost

Cafédirect a obě kávy nesou označení Bio kvality. Kávy Fair

Trade bude nabízet třetina ze zhruba stovky prodejen, které

má Tesco v České republice. Bude se jednat především o

hypermarkety a supermarkety.

Ve Velké Británii patří Tesco k největším

prodejcům Fair Trade zboží

V nabídce má více než 180 Fair Trade produktů, a

to včetně čerstvého ovoce, květin, bavlněných výrobků nebo

dokonce Fair Trade rýžových koláčů či zmrzliny.

Od roku 2004, kdy Tesco zavedlo vlastní řadu Fair

Trade výrobků, se obrat tohoto zboží mnohonásobně zvýšil.

V roce 2006 nakoupilo v Tesco zboží s označením Fair

Trade více než 4.7 mil. zákazníků a každý týden si v těchto

obchodech 37.000 zákazníků poprvé zakoupilo Fair Trade

výrobek.

Bavlněné oblečení se známkou Faitrade uvedlo

britské Tesco do svých obchodů na počátku roku 2007 a

nyní prodává 5 milionů kusů tohoto oblečení ročně. V roce

2008 se tak Tesco stalo druhým největším maloobchodním

prodejcem Fair Trade bavlny na světě.

Nezbývá než přát si, aby Tesco ČR vykročilo svižným

tempem v anglických stopách...

Zdroj: www.fairove.cz www.tescoplc.com


Den pro Fair Trade v ČR

Jak jsme slavili

Den pro Fair Trade v ČR

Na oslavy mezinárodního Dne pro Fair Trade by nám letos v

Česku jeden den nestačil, tak jsme se rozhodli slavit hned celý

týden! Pojďme se trochu ohlédnout za tím, jak oslavy probíhaly,

rozhodně je na co zavzpomínat.

Světový Den pro Fair Trade tradičně připadá na

druhou květnovou sobotu. Vzhledem k tomu, že v letošním

kalendáři tomuto dni bezprostředně předcházel den oslav

výročí konce druhé světové války, který z obyčejného víkendu

udělal prodloužený a vylidnil města, rozhodli jsme se oslavy

posunout do následujícího týdne a zato náležitě rozhojnit,

aby nikdo o nic nepřišel.

Celý týden 11. – 15. května se tak ve dvanácti brněnských

kavárnách nabízela férová snídaně: Fairtrade káva, čaj

nebo kakao a k tomu zdarma něco dobrého na zub z férových a

bio surovin. – Koláče pekli naši skvělí a kreativní dobrovolníci

– pokud jste tedy náhodou místo inzerované čokoládové buchty

dostali buchtu s oříšky, věřte, že byla pečena s fantazií, které

se meze nekladou :-) (My věříme, že Vám i tak moc chutnala).

Snídat jste ale nemuseli jenom v kavárně – pro ty,

co se rádi hýbají, byla připravena férová snídaně v předsálí

bazénu na Kraví hoře, posnídat mohli zákazníci přímo v našich

obchůdcích s Fair Trade produkty, Fairtrade káva probrala

ráno také nejednoho studenta v atriu Fakulty sociálních studií

Masarykovy univerzity a zvedla náladu i pěším v centru města,

kterým obvykle kazí den ulice ucpané parkujícími automobily.

O to poslední se postaral malý happening nazvaný

„Veřejný prostor férově aneb snídaně na parkovišti“, připravený

ve spolupráci s Okrašlovacím spolkem města Brna, který

ukázal, že veřejný prostor umí obyvatelé města využít mnoha

příjemnějšími způsoby, než je parkování aut – třeba přátelským

posezením u kávy nebo čaje s eticky nezávadným původem a

debatou právě nad tím, jak si občané města představují využití

svého = veřejného prostoru. Věřili byste, že na jedno parkovací

místo se vejde vedle sebe třeba deset jízdních kol, která

jindy jejich majitelé nemají kde důstojně zaparkovat, nebo dvě

lavičky pod stromem, kde se v horku dobře sedí, a nebo třeba

dva kavárenské stolky s několika lidmi, živě se bavícími o tom,

co je pálí? Akce ukázala, že je možné propojit debatu o našich

místních problémech s kampaní informující o problémech na

druhém konci světa – budeme se snažit zužitkovat tyto zkušenosti

i při jiných příležitostech.

Potkali jste v onom květnovém týdnu na pražském

Smíchově nebo v Pardubicích indickou sběračku s nůší

čajových lístků, mexického dělníka z kávové plantáže nebo

pěstitelku kakaa z Afriky a říkali jste si: „Hm, to je div, ten svět

je opravdu čím dál menší, neměl/la bych ji/ho třeba pozvat na

kávu, když už jsme si dneska tak blízko?“ – Dobrá otázka. Jestli

jste tuhle příležitost k seznámení promarnili, určitě to napravte,

až ji/jej potkáte příště – třeba doma v kuchyni u ranního

šálku čaje nebo až si večer dáte na chuť pár čtverečků čokolády;

můžete se dozvědět spoustu zajímavých věcí. Když se lépe

podíváme, zjistíme, že jsou s námi každý den, často několikrát

denně, jen si jich obvykle nestačíme všimnout, natož jim nabídnout

rendez-vous. Tentokrát vidět byli. Nejednalo se ovšem

o div, ale o jednoho z našich dobrovolníků, který před nákupními

centry podpořil hlasovací happening mající za cíl informovat

zákazníky i kolemjdoucí o problematice Fair Trade a

zjistit, zda by takové eticky nezávadné zboží chtěli mít možnost

kupovat v obchodech, které běžně navštěvují. Naprostá většina

dotázaných se vyslovila pro a nůše indické sběračky se tak plnila

symbolickými čajovými lístky. Akce svým heslem „Vyžadujte

Fair Trade!“ apelovala na spotřebitelskou veřejnost, aby žádala

výrobky Fair Trade také v obchodních řetězcích, kde běžně

nakupuje, i na samotné řetězce, aby začaly tyto produkty svým

zákazníkům nabízet.

Velký kus pomyslného koláče letošního ročníku oslav

Dne pro Fair Trade si ukously děti – a právem. V rámci výtvarné

soutěže „Můj kamarád z druhé strany světa“ nás zahrnuly

nečekaným množstvím nápaditých výtvarných a literárních

děl, k radosti našich koordinátorů, kterým na ten objem nashromážděné

tvůrčí energie sotva stačily stoly a kanceláře.

Soutěže, nad kterou převzal záštitu primátor města

Brna Roman Onderka, se zúčastnilo na 150 žáků ze 14 škol a

výtvarných kroužků, jejichž učitelé dostali od Společnosti pro

Fair Trade podporu v podobě návodů a výukových materiálů

k prožitkovým aktivitám, které dětem názorně přiblížily život

jejich vrstevníků v rozvojových zemích. Z výsledků soutěže

bylo patrné, že téma děti zajímá, baví a inspiruje – vykročení z

kolejí české školní každodennosti do vzdálených světů jiných

kontinentů se nemusí odehrát jen před obrazovkou televize či

Mezinárodní oslavy Dne pro Fair Trade iniciovala Sa a Minney, zakladatelka Fair Trade

rmy PeopleTree. V roce 2001 koncept světového Dne pro Fair Trade přejala Mezinárodní

asociace pro Fair Trade IFAT (dnes WFTO) a její členové, aby podpořili silnější globální

povědomí o Fair Trade. Každým rokem se tento den stává významnějším. Zapojují se do něj

organizace z cca 70 zemí světa. Podrobnosti naleznete na o ciální stránce World Fair Trade

Day 09 http://www.worldfairtradeday09.org

..V ČR jej od roku 2005 pořádá Společnost pro Fair Trade ve spolupráci s dalšími

organizacemi.


Den pro Fair Trade v ČR

PC nebo s dobrodružnou sci- doma na gauči. I škola umí nabídnout

tento prostor, přestože hrdinové tu vypadají tak trochu

jinak.

Vítěze soutěže v pěti kategoriích jsme vyhlásili na slavnostním

dětském odpoledni v brněnské galerii Slévárna Vaňkovka

– odnesli si knižní ceny od spolupořádajícího Bartákova

knihkupectví. V prostorách galerie zároveň proběhla výstava

soutěžních děl a čtení vítězných literárních prací. Děti si také s

viditelným entuziasmem za zvuku bubínků vyzkoušely africké

tance s lektorkou Alenou Chládkovou. Celé odpoledne moderovala

a vítěznou literární práci přednesla herečka a moderátorka

Alena Kastnerová.

Zatímco odpoledne patřilo dětem a africkým rytmům,

s pokročilejší hodinou převlékly prostory galerie hudební kabát,

servírovaly se kapely Zelené koule, Tubabu a Martin E. Kyšperský

z kapely Květy a k tomu videospoty se zajímavostmi z dění

ve Fair Trade a jak jinak – férový bílý kubánský rum a byl z

toho nefalšovaný férový večírek.

Děkujeme všem, kdo slavili s námi – ať už tím, že se

zapojili do našich akcí, tím, že si dali svůj pravidelný ranní šálek

(tentokrát fairtradové) kávy, tím, že se zastavili na kus řeči o

etických aspektech naší každodenní spotřeby nebo tím, že se

nad tímto tématem možná poprvé v životě důkladněji

zamysleli.

Děkujeme za Váš zájem, slavte s námi napřesrok zas!


Fair Trade ve světě

Comércio Justo e Solidário

aneb Fair Trade po brazilsku

Luděk Štěrba

Pátá největší země planety.

Stát s největšími sociálními rozdíly, kde favely

sousedí s luxusními mrakodrapy a lidé bydlící 200 m od sebe

mohou žít v úplně jiných světech. Děti bydlící na ulici před

mramorovou bankou. Workoholické 25milionové São Paulo

se 100kilometrovými dálničními zácpami. Pláže, mrakodrapy

a po kopcích roztroušené favely Rio de Janeira. Amazonské

pralesy. Na severovýchodě „divoký západ“ – suché sertão plné

kaktusů a kovbojů. Na jihu vinařské oblasti. Bažiny Pantanalu

na jihozápadě, půl roku zatopené vodou. Dva tisíce kilometrů

písečných pláží.

Telenovely, karneval, fotbal, plantáže, korupce, násilí,

favely ovládané gangy – typická Latinská Amerika.

Portugalština, auta jezdící na alkohol, capoeira, státní

ropný gigant = největší sponzor nevládních organizací, široce

rozšířený Linux, pestrobarevná společnost s evropsko-africko-

-indiánsko-asijskými kořeny – úplně jiná Latinská Amerika.

Základ budoucí Latinskoamerické Unie či USLA?

A také země, kde lidé netuší, co je Fair Trade; kde se

však velice úspěšně rozvíjí comércio justo e solidário. Ukažme

si na dvou příkladech, s jakými výsledky.

AACCRN

(Associação de Apoio ás Comunidades do Campo do Rio

Grande do Norte – Sdružení na podporu venkovských komunit

státu Rio Grande do Norte, www.aaccrn.org.br)

V městečku São Miguel do Gostoso na pobřeží

Atlantiku, 120 km západně od metropole státu Rio Grande do

Norte – Natalu, probíhá projekt zahrnující aktivity v okolních

osadách:

Ve vsi Paraíso skupina místních žen provozuje společně

biozahradu, jejíž výpěstky – cibuli, mrkev, rajčata, salát,

bylinky, maniok, papáju, banány, graviolu a také ve výbězích

chované slepice (populární „galinha caipira“) – pak prodávají

jak na místním trhu v městečku, tak i na biotrhu v Natalu.

Zároveň působí jako ukázkový projekt pro okolní zemědělce,

kteří se postupně seznamují s ekologickým zemědělstvím a

mnozí z nich na ně postupně přecházejí. Zahrada tak zajišťuje

peněžní příjem zúčastněným chudým rodinám, které by

jinak závisely pouze na samozásobitelském zemědělství nebo

členech rodiny, kteří odešli pracovat do města.

V osadě Reduto vznikla ženská skupina (Grupo de

Mulheres Labyrinterais de Reduto), která vyrábí krajky a výšivky

(např. vyšívané náušnice, spodní prádlo, dámská trička).

V sousední vsi Tabua místní sdružení (Associacão de Mulheres,

Jóvens e Produtores de Tabua) provozuje minitovárničku

zpracovávající místní ovoce (guavu, kešujablka, acerolu a

banány) na marmelády, ovocné šťávy a likéry. Kromě toho

vyrábí z kešujablek i místní speciality jako kandovaná kešujablka,

doce do cajú (do pevné konzistence upravená marmeláda),

rapadura do cajú (zkrystalizovaná sušená třtinová štáva s

oříšky) nebo kešuový „med“ (do konzistence medu zahuštěná

šťáva).

Nejsou zatím tak daleko jako družstvo Coopercajú v

nedaleké Serra do Mel, které pěstuje a vyváží přímo bio a Fairtrade

kešu oříšky do Evropy. Ale časem by se chtěli k témuž

dopracovat.

Gravatá

Dnes sedmdesátitisícové město Gravatá leží v kopcovité

krajině 80 km od pobřeží a od Recife, čtyřmilionové metropole

státu Pernambuco. Dříve jedna z nejchudších oblastí

brazilského Severovýchodu, ze které lidé hromadně odcházeli

především do velkých měst na Jihu.

Z nedalekého Garanhuns mimochodem pochází

současný brazilský prezident Lula, který jako mnozí jiní v 50.

letech odejel s matkou na nákladním autě do Sao Paula, kde

pak dlouhé roky pracoval v automobilce jako dělník a odborový

předák.

Art Gravatá je zavedené družstvo, které vyrábí výrobky

ze dřeva. V současnosti se specializuje především na učební

pomůcky a hračky pro montessori pedagogiku. Dříve mívalo i

100 členů, v současnosti jich má asi 25 a zaměřilo se na velmi

speci cký segment trhu.

Družstvo vzniklo už v 60. letech za pomoci Deutsche

Entwicklungsdienst s účelem zaměstnat místní obyvatele a

zároveň sloužilo jako vzdělávací centrum pro mládež.

Současný vedoucí družstva Mario Sergio se sám v družstvu

vyučil, pracoval v něm jako dělník a dnes je jeho vedoucím.

Obzvlášť hrdý je na to, že družstvo začínalo jako první

z výrobců dřevěných výrobků ve městě a vychovalo spoustu

následovníků. Dnes je Gravatá v širokém okolí známá právě

výrobky ze dřeva a přijíždí-li člověk po hlavní silnici od

Recife, spatří spoustu dřevozpracujících podniků a dílen. Jak

Mario podotýká, jejich majitelé a zaměstnanci se v naprosté

většině vzešli z Art Gravatá.


Fair Trade ve víru krizí

Fair Trade ve víru krizí

Marek Král

Poslední rok je skutečně bohatý na události. Události

globálního významu. Co se v takové situaci děje s globálním

hnutím, jakým je Fair Trade? Je funkční? Neujel mu třeba s

potravinovou krizí vlak?

Pokud je o potraviny nouze a jejich ceny výrazně

stoupají, je logické očekávat nezájem o Fair Trade. Chudí

producenti z rozvojových zemí by měli nad situací plesat, odmítnout

pomocnou ruku cenových garancí a prodat plody své

práce co nejdráž. Vypadá to tak jasně, že je s podivem, že to

tak ve skutečnosti není. Producenti se Fair Tradu zoufale drží.

Proč?

Ani potravinová krize nedolehla na všechny stejně.

Zatímco třeba v Česku jsme prázdné regály v obchodech

nezažili, v rozvojových zemích i ti lidé, kteří plodiny pěstují,

přestali posílat děti do školy a prodávali půdu, aby měli na jídlo.

Jak to? Zatímco zvýšená výkupní cena k jednotlivým pěstitelům

skrze celý dodavatelský řetězec ani „nepropadla“, vyšší

náklady na obživu svých rodin pocítili okamžitě. A problémy

s vysokými cenami základních potravin převažují ve většině

případů i tam, kde se vyšší výkupní ceny projevily na vyšších

příjmech. Britská e Fairtrade Foundation provedla výzkum,

z nějž je vidět, že výjimky existují, ale celkově se potravinovou

krizí chudoba prohloubila. A z vlastní praxe navíc vypozorovala,

že se producenti často drží výkupních fairtradových

cen i tehdy, mají-li šanci prodat dráž. Kolísání cen je totiž tak

rychlé a výrazné, že prodejci trpí nejistotou, za jakou cenu by

nakonec prodávali. Drtivá většina totiž není vybavena k tomu,

aby mohla produkci bez znehodnocení skladovat a v případě

nepříznivého výkyvu cen si na lepší podmínky počkat. Odběr

za garantovanou cenu jim zato dává jistotu a umožňuje jim

plánovat. Zkrátka výrobci potřebují pomoc a Fair Trade ještě

více, než kdy předtím.

S ekonomickou krizí je to jinak. Podle odhadů Světové

obchodní organizace se pokles spotřeby dotkne i Fairtradu.

Jedním dechem však zní, že růst prodeje fairtradového zboží

je tak vysoký (1000% za posledních 10 let, 47% v roce 2007),

že půjde spíš jen o drobný výkyv, který celkový úspěch hnutí

nemůže ohrozit. Naopak, Fair Trade je prý v této době jednou

z mála dobrých investic.

Asi největší nebezpečí tedy nakonec číhá jinde. S

narůstající mohutností je Fair Trade stále náchylnější ke krizi

důvěry. Úspěch, a to i na poli solidarity a podpory, vyvolává

podezření a otázky. Nejvýraznějším dokladem z nedávné doby

je zpráva o Fairtradu, kterou vydal e Adam Smith Institute.

Vysvětluje v ní, že Fair Trade je nefér. Pomáhá prý malému

množství farmářů garantovanými výkupními cenami na úkor

té zbývající většiny. Ti, kteří nemají prostředky na uhrazení

nákladů Fairtrade certi kace, jsou pak v ještě nevýhodnější

pozici než dříve. Zpráva ASI dále uvádí, že umělé zajištění

odbytu odrazuje výrobce od aktivního přístupu k podnikání a

například přeorientování na jiné produkty či jejich diverzi -

kaci. A do třetice – je na pováženou, že spousta fairtradových

výrobců je z poměrně rozvinutého Mexika, zatímco třeba z

chudičké Etiopie jen minimum. Adam Smith Institute ve své

zprávě tvrdí, že Fairtrade je jen marketingovým trikem, jak

dostat ze spotřebitelů více peněz, a zakončuje tím, že nejlepším

nástrojem, který kdy byl vyvinut pro odstranění chudoby,

je prostě volný trh.

Reakce britské e Fairtrade Foundation byla nebývale

ostrá. To proto, že zmiňovaná zpráva vycházela spíše

z ekonomické teorie, než z konkrétních fakt. Důraz reakce

pramenil i z toho, že ASI prostě kritizoval, ale ani náznakem

nenabízel žádnou konstruktivní cestu. A přitom svou zprávou

významně poškozoval kredit, a tedy potenciálně i samotné

fungování Fair Trade.

Odpověď e Fairtrade Foundation začala údivem

nad tím, čím zpráva končila. Onen doporučovaný volný trh

bez zásahů má přece za výsledek právě ty nespravedlnosti, se

kterými se snaží Fair Trade něco dělat. Když spousta lidí tvrdě

a v podmínkách ohrožujících zdraví dře za dva dolary denně,

zatímco jiní mají bezpečí a blahobyt za mnohem méně práce,

může nečinně nechávat vše na pouhém volném trhu jen ekonomický

dogmatik, říká se příkře v prohlášení e Fairtrade

Foundation. A samozřejmě následuje výčet, proč jsou jednotlivé

závěry zprávy nekorektní.

Zmiňované Mexiko sice není extrémně chudé, jenže

oblast Chiapas, kde se produkuje káva, je jednou z nejchudších

oblastí celé Latinské Ameriky. A srovnání s Etiopií je

nepochopitelný nonsens, protože se v ní na Fairtradu podílejí

tisíce drobných farmářů.

Vytýkat Fairtradu snížení motivace farmářů ke

změnám produkce lze také jen teoreticky. Praxe ukazuje, že

investovat do diverzi kace si troufnou právě až fairtradoví

farmáři, protože se cítí trochu zajištění a bezpečnější. Sázka na

neznámo je totiž jinak extrémním rizikem.

Bodem podle mě nejpodstatnějším je, že zatím nic

nenasvědčuje tomu, že by fairtradoví producenti těžili z výhody

oproti producentům do Fairtradu nezapojeným. Dokonce

bylo opakovaně zaznamenáno, že Fairtrade nepřímo pomáhá

i jim. Znamená totiž pro mnohé lokální trhy příchod první

obchodní alternativy, čímž podněcuje konkurenční boj na

straně poptávky. A z takového rozrušení místních kartelových

dohod těží i nefairtradoví producenti. Tady leží podle mého

názoru klíč k tomu hlavnímu nepochopení (a možná nejen ze

strany ASI). – Myšlenka Fair Trade nejde proti volnému obchodu.

Právě naopak. Fair Trade se snaží umožnit participaci

na volném obchodu i těm, kteří k němu dosud vůbec neměli

přístup nebo na globálním trhu byli zásadně znevýhodněni. A

sám Fair Trade zůstává volným obchodem – nikdo, na žádné

straně řetězce, není nucen se ho účastnit.

Vyjadřovat pochyby je dobré. Udržují pozornost

upnutou k tomu, zda vše jde tak, jak má. Nutí zlepšovat to, co

se úplně neosvědčuje či co prostě zastaralo. A zdá se, že negativní

dopad na přízeň spotřebitelů a výrobců nemají. Rozvoj

Fair Trade zdárně pokračuje. Alespoň tedy v Británii určitě,

jak je vidno z případu výrobce čokolád Cadbury (viz rámeček)

nebo o rok dříve výrobce cukru Tate & Lyle. Otázkou pro

nás zůstává, co rmy k takovým krokům vede. Britské Tesco je

například jedním z nejvýznamnějších prodejců fairtradového

zboží, i s vlastními fairtradovými výrobky – ale nikoli u nás.

Přece jen by bylo chybou domnívat se, že jde o osvícenost

rmy. Prostě se osvíceně chová jen tam, kde na to zákazníci

zabírají. Šířit snad aktivně Fairtrade tam, kde ho moc neznají,

to je zcela jiná věc. Je pak dobře vidět, kdo to s tou zodpovědností

myslí opravdově.

Hovoříme-li už o České republice, sluší se doplnit,

jak si u nás Fair Trade vede. Založit ale hodnocení na srovnávání

se zmiňovanou Británií by asi bylo... nefér. Británie má

totiž v této oblasti dlouhou tradici a tedy i obrovský náskok.

Asi i proto, že už z dob kolonialismu jsou Britové prostě zvyklí


Fair Trade ve víru krizí

věnovat část své pozornosti i vzdáleným zemím. Charakter

toho vztahu se mění, ale vztah sám je už po generace samozřejmostí.

My vnitrozemci, kteří jsme navíc část světové historie

trochu zaspali za železnou oponou, vnímáme věci jinak.

Klade-li někdo mezi nás a kohosi jiné pleti na jiném kontinentu

souvislost, cítíme to jako extravagantní čin. Natožpak

začne-li být v té souvislosti řeč o naší zodpovědnosti.

Přesto je ale vidět, že se věci mění i v Česku. Povědomí

o myšlence Fair Trade se šíří a obrat fairtradového zboží se

od roku 2004 každoročně ztrojnásobuje. Stále je samozřejmě

řeč o částkách o několik řádů nižších, takže k nám nemíří

žádný přímý dovozce. Místní velkoobchodníci dovážejí z

Rakouska a Německa a distribuují přímým prodejem po

internetu a prostřednictvím obchůdků se zdravou výživou. V

těch už často narazíte na poměrně slušný výběr. Jako doplňkový

sortiment podporující image prodejen si dovážejí

certi kované zboží zahraniční sítě Marks&Spencer a drogerie

DM. V obchodech, kde lidé nakupují většinu potravin, jste ale

Fairtrade hledali marně. Tedy až donedávna. Možná se začíná

blýskat na lepší časy. Koncem roku zavedlo Makro prodej

fairtradové kávy a před pár týdny zahájily v tichosti prodej

několika fairtradových produktů hypermarkety Globus.

Chytí se další potravinové řetězce za nos a pochopí,

že neujíždí vlak Fairtradu, ale možná právě jim? Jistá naděje

tu je. V krizi se totiž docela hodí něčím pozitivním na sebe

zákazníky upozornit, že?

přešel na Fair Trade

Britský výrobce čokolády a cukrovinek, společnost Cadbury,

je prvním velkým výrobcem čokolády, který získá pro své

výrobky certi kační značku Fairtrade (spravedlivý obchod).

Signalizuje tím vzrůstající důležitost etického způsobu

nakupování pro velké společnosti i v době, kdy si zákazníci

vybírají, za co utratí své peníze.

Cukrářský obr Cadbury hodlá certi kovat celou

řadu čokolád své značky Dairy Milk prodávané v Británii a

Irsku, stejně tak jako balené kakao. Náklady dosáhnou přes 45

milionů Kč a proces má být hotov do konce letošního léta.

Vloni Cadbury navýšil ceny svých výrobků, částečně kvůli

rekordní výši cen kakaa, jednak kvůli nákladům na vybudování

fairtrade dodavatelského řetězce.

Rozhodnutí Cadbury zdvojnásobí množství kakaa,

Fair Trade ve světě

Svit u spožyvčomu košyku

čili Fair Trade, odpovědná spotřeba

a Svět v nákupním košíku na Ukrajině

Společnost pro Fair Trade loni iniciovala a letos

pracuje na dvou projektech spolupráce s ukrajinskými organizacemi.

Projekt na šíření myšlenek sociálně a ekologicky

přínosného hospodářství a odpovědné spotřeby (ve spolupráci

s Ekologickým Institutem Veronika a Hnutím Duha)

realizujeme s ukrajinskou organizací ASIM ze středoukrajinských

Čerkas. V rámci projektu proběhly 3 dvoudenní

semináře (ve Lvově, Čerkasech a krymském Bělogorsku) a

připravují se letáky na témata Fair Trade, Bio, FSC a pa-

sivní stavění. V prvním týdnu června byla studijní návštěva

vybraných účastníků v České Republice. Navštívili vybrané

projekty (biofarmy, obnovitelné zdroje, kořenové čističky,

nizkoenergetické budovy, Fair Trade obchod...). S některými

z účastníků uvažujeme o další hlubší spolupráci.

V rámci studijní návštěvy proběhlo také setkání

účastníků projektu s brněnskými nevládními organizacemi –

formou malé FairBioPaSt par ty (FairtradeBioPasivníStavění)

na dvorečku Veroniky na Panské.

nakupovaného od drobných pěstitelů v rozvojovém světě

podle systému Fair Trade. Bude znamenat, že 15 % kakaa

prodávaného v Británii ponese značku Fair Trade.

Harriet Lamb, výkonná ředitelka britské Fairtrade

Foundation, komentovala rozhodnutí Cadbury, jež má hodnotu

200 milionů liber (6 mld Kč) v maloobchodních cenách,

takto: „Cadbury hodil dalším velkým výrobcům cukrovinek

rukavici. Dairy Milk je v Británii kultovní značkou. Tímto

krokem ukazuje směr vývoje“.

Výkonný ředitel Cadbury, Todd Stitzer, říká: „Pro

naší společnost je to historický okamžik. Jsem pyšný na to,

že nejoblíbenější značka čokolády v Británii ponese známku

Fairtrade. Minulý měsíc jsem byl v Ghaně a viděl jsem, jak

důležité je, abychom podporovali naše partnery a komunity,

ve kterých žijí. Věříme, že společně s Fairtrade Foundation

můžeme pomoci zlepšit životní podmínky zemědělců a jejich

Druhý projekt – Svět v nákupním košíku pro

Ukrajinu – se snaží ve spolupráci s organizací Vivat Sokrat

uvést téma Fair Trade a odpovědné spotřeby do povědomí

veřejnosti a pilotně také do škol ve druhém největším městě

Ukrajiny, Charkově.

V únoru proběhl v Charkově vzdělávací seminář,

kde dobrovolníci projektu (převážně studentky z Charkovské

ekonomické univerzity) a další zájemci z řad učitelů

či studentů středních škol dostali možnost vyzkoušet si

naše vzdělávací programy na sobě v praxi a získat základní

potřebné vědomosti o tématu Fair Trade. Velice zajímavá a

přínosná pro všechny byla účast afrických studentů, převážně

z Tanzanie.

V druhém květnovém týdnu proběhla studijní návštěva v

Brně a Praze, kde se vybrané dobrovolnice zúčastnily např.

aktivit Dne pro Fair Trade, vzdělávací dílny o kávě přímo ve

škole, prohloubily své lektorské dovednosti i znalosti a

setkaly se s lektory a dobrovolníky sdružení.

V červnu pak proběhl v Charkově druhý, na zkušenost

získanou v ČR navazující seminář. Společně se hodnotily

a zkoušely probírané aktivity.

komunit, a vytvořit udržitelný dodavatelský řetězec vysoce

kvalitního kakaa pro Cadbury“.

Cadbury zdvojnásobí množství kakaa nakupovaného

od drobných pěstitelů, zejména v Ghaně. Za kakao bude pěstitelům

platit prémii 150 dolarů (přes 3 000 Kč) nad tržní cenu

za tunu.

Cadbury ročně v Británii a Irsku prodá přes 300

milionů čokolád Dairy Milk. Jeho rozhodnutí nakoupit 10 000

tun kakaa při dodržení pravidel FairTrade třikrát zvýší prodej

certi kovaného kakaa z Ghany.

Ghana je druhým největším producentem kakaa na

světě, po Pobřeží slonoviny, které nyní produkuje asi 5 000

tun Fair Trade kakaa ročně. V Ghaně pěstuje kakao, druhou

nejdůležitější komoditu po zlatu, přibližně 700 000 farmářů.

Zdroj: Financial Times, 4.3.2009


Společnost pro Fair Trade hledá dobrovolníky

Realizace myšlenky Fair Trade v České republice

se stále potýká především s nízkou mírou dostupnosti

Fair Trade výrobků. Drtivá většina supermarketů je dosud

odmítá zahrnout do své nabídky, a tak máme možnost

koupit si eticky nezávadné zboží, které máme rádi, pouze v

několika maloobchodních sítích, v bioprodejnách, které ale

obvykle nenabízejí příliš široký sortiment, na internetu a –

ve specializovaných obchůdcích s fairtradovým zbožím.

Společnost pro Fair Trade, jakožto nevládní nezisková

organizace, která si klade za cíl podporu Fair Trade

jako účinného nástroje k prosazování udržitelného rozvoje

v zemích globálního Jihu, provozuje pod názvem NaZemi

největší počet těchto obchůdku v ČR – máme obchody

v Praze, v Brně a prodejní místa v Olomouci, Trutnově a

Poličce.

Zájemcům o Fair Trade produkty se snažíme nabídnout

co nejširší sortiment, ale také pokud možno nízké ceny

– v zájmu podpory a šíření konceptu Fair Trade v České

republice. Aby náklady na provoz jednotlivých obchůdků,

které se promítají do ceny zboží, byly co nejnižší, fungují

naše prodejny na dobrovolnické bázi. Zvlášť přes léto pak

míváme starosti s obsazením obsluhy obchůdků, nicméně

další ochotné dobrovolníky s radostí uvítáme v průběhu

celého roku.

Není Vám lhostejné, jak žijí lidé na druhém konci

světa, kteří vypěstovali kávu, jíž si každé ráno zpříjemníte

den? Solidaritu s myšlenkou spravedlivého obchodu nemusíte

vyjádřit jen formou nákupu zboží se známkou Fairtrade,

ale třeba právě i poskytnutím části svého volného času

pro účely praktické realizace tohoto konceptu.

Milí přátelé, příznivci Fair Trade,

přidejte se k nám!

Potřebujeme Vás.

Přivítáme každou pomoc, ať už je Vám dvacet nebo šedesát,

ať už chcete Fair Trade věnovat dvě hodiny týdně nebo čtyři

hodiny jednou za měsíc. Přijďte si to vyzkoušet – být dobrovolníkem

je zábava, která má smysl!

Velice si ceníme podpory našich dobrovolníků, kteří věnují

část svého volného času konkrétní, aktivní podpoře Fair

Trade. Bez nich, jejich práce a podpory si fungování této

části naší činnosti dovedeme jen stěží představit.

Připojte se k nám! Buďte aktivní, dejte nám trochu svého

času, potřebujeme Vás.

Vaše NaZemi – místo pro setkání

Máte přátele nebo známé, které by tato nabídka mohla

zaujmout? Povězte jim o nás!

Kontakt:

Tomáš Bílý

tomas.bily@fairtrade.cz

tel.: 775 074 030

More magazines by this user
Similar magazines