02.09.2013 Views

Elite Catering KATALÓG

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

KVALITA A ANGAŢOVANOSŤ SÚ V SRDCI<br />

FILOZOFIE SPOLOČNOSTI ELITE CATERING<br />

V SPOLOČNOSTI ELITE CATERING SME<br />

NADŠENÍ PRE TO, ČO ROBÍME – POSKYTUJÚC<br />

SKVELÉ JEDLO PRIPRAVENÉ A SERVÍROVANÉ<br />

ENTUZIASTICKÝM PERSONÁLOM, DODÁVAJÚC<br />

INOVATÍVNE A OSOBNÉ SLUŢBY.<br />

NÁŠ ŠÉFKUCHÁR ZOLTÁN FOLTÁN JE<br />

UZNÁVANÝ AKO JEDEN Z POPREDNÝCH<br />

ŠÉFKUCHÁROV SLOVENSKA A PRACOVAL PO<br />

CELEJ EURÓPE, PRIPRAVUJÚC NAJVYSPELEJŠIE<br />

JEDLÁ V EURÓPE.<br />

ELITE CATERING PONÚKA SELEKCIU<br />

MEDZINÁRODNEJ KUCHYNE Z NAJŢIADANEJŠÍCH<br />

REGIÓNOV SVETA.<br />

www.elitecatering.sk<br />

AKÚKOĽVEK UDALOSŤ BUDETE<br />

ORGANIZOVAŤ, VYHOVIEME KAŢDEJ VAŠEJ<br />

POŢIADAVKE. KAŢDÚ UDALOSŤ POVAŢUJEME<br />

ZA NEPOPÍSANÉ PLÁTNO, NA KTORÉ MIEŠAME<br />

FARBY ZLOŢENÉ Z VAŠICH NÁPADOV A CHUTÍ<br />

V KOMBINÁCII S TÝMI NAŠIMI TAK, ABY SME<br />

UPÚTALI A POTEŠILI VAŠICH HOSTÍ.


SLUŢBY<br />

SLUŢBY ELITE CATERINGU SÚ VYBAVENÉ TAK, ABY ZABEZPEČILI ŠIROKÚ<br />

ROZMANITOSŤ AKCIÍ, ZAHŔŇAJÚC SVADOBNÝ CATERING, PODNIKOVÝ<br />

CATERING, OBCHODNÉ OBEDY, VÝSTAVY A VIANOČNÉ PARTY, AKO AJ<br />

ŠPECIÁLNE RODINNÉ UDALOSTI, AKO SÚ KRSTENIE, NARODENINY A VÝROČIA.<br />

SVADBY<br />

ELITE CATERING ROZUMIE FAKTU, ŢE<br />

SVADBA JE JEDEN Z NAJDÔLEŢITEJŠÍCH<br />

DNÍ VO VAŠOM ŢIVOTE A PRETO JE<br />

TÁTO UDALOSŤ SPOJENÁ SO SLUŢBAMI,<br />

AKO SÚ SVADOBNÝ STYLING, VÝZDOBA,<br />

ALL INCLUSIVE SVADOBNÉ BALÍČKY<br />

A VHODNÉ SVADOBNÉ MIESTO NA<br />

SLOVENSKU.<br />

BUDEME S VAMI PRACOVAŤ TAK, ABY<br />

SME VYTVORILI MENU, KTORÉ BUDE<br />

ZODPOVEDAŤ VÁŠMU VKUSU,<br />

ROZPOČTU A POŢIADAVKÁM.<br />

www.elitecatering.sk


SLUŢBY<br />

PODNIKOVÉ AKCIE<br />

ELITE CATERING JE JEDINÉ<br />

MIESTO, KTORÉ POTREBUJETE<br />

NAVŠTÍVIŤ, KEĎ ORGANIZUJETE<br />

VAŠU PODNIKOVÚ AKCIU.<br />

POSKYTNEME VAŠIM HOSŤOM<br />

VYSOKO OSOBNÝ ZÁŢITOK<br />

V RÁMCI VÁŠHO ROZPOČTU.<br />

www.elitecatering.sk<br />

RODINNÉ UDALOSTI<br />

SME PYŠNÍ NA NÁŠ INDIVIDUÁLNY<br />

SERVIS, ŠPECIFICKÉ NAVRHOVANIE<br />

PRÍJEMNÉHO ZÁŢITKU PRE VAŠU<br />

ŠPECIÁLNU PRÍLEŢITOSŤ, ČI SA<br />

JEDNÁ O NARODENINOVÚ OSLAVU,<br />

KRSTENIE, SVADBU, VÝROČIE,<br />

OSLAVY PRE DETI, AKO AJ PRE<br />

DOSPELÝCH, ZÁSNUBY ALEBO LEN<br />

VEČER STRÁVENÝ S RODINOU<br />

A PRIATEĽMI.


SME SCHOPNÍ ZABEZPEČIŤ:<br />

MEDZINÁRODNÉ A KLASICKÉ MENU<br />

ÚPLNÝ VÝBER ALKOHOLICKÝCH<br />

A NEALKOHOLICKÝCH NÁPOJOV<br />

KVALITNÝ ČÍNSKY PORCELÁN<br />

A POHÁRE<br />

PRENÁJOM NÁBYTKU<br />

MOBILNÚ KUCHYŇU A BAR<br />

KUCHÁROV A PERSONÁL<br />

KVETINOVÚ VÝZDOBU,<br />

PRIPRAVENIE MIESTA A DEKORÁCIE<br />

DOPRAVU<br />

ŠIROKÝ VÝBER ZÁBAVY, OD ŢIVEJ<br />

HUDBY AŢ PO KÚZELNÍKOV,<br />

TANEČNÉ SKUPINY A PROGRAMY<br />

PRE DETI<br />

UMIESTNENIA<br />

ELITE CATERING ÚZKO PRACUJE S NAJATRAKTÍVNEJŠÍMI MIESTAMI<br />

V KRAJINE, OD HRADU ČERVENÝ KAMEŇ NEĎALEKO TRNAVY, PO STARÝ<br />

TUDOROVSKÝ KAŠTIEĽ V GALANTE. DOVOĽTE NÁM POMÔCŤ VÁM<br />

VYBRAŤ PERFEKTNÉ UMIESTNENIE PRE VAŠU NASLEDUJÚCU AKCIU, ABY<br />

TOTO MIESTO UROBILO VAŠU UDALOSŤ NEZABUDNUTEĽNOU.<br />

www.elitecatering.sk


ZÁBAVA<br />

PRE VAŠU PODNIKOVÚ, ALE<br />

I AKÚKOĽVEK RODINNÚ UDALOSŤ<br />

VIEME ZABEZPEČIŤ KOMPLEXNÚ<br />

ZÁBAVU, KTORÚ VAŠI HOSTIA<br />

URČITE OCENIA.<br />

ČI BUDETE MAŤ ZÁUJEM O ŢIVÚ<br />

HUDBU, ALEBO DJ SLUŢBY,<br />

TANEČNÚ SKUPINU ALEBO<br />

KÚZELNÍKA, POSTARÁME SA O KAŢDÉ<br />

VAŠE ŢELANIE.<br />

MÁME PRE VÁS AJ ŠPECIÁLNU<br />

PONUKU FRUIT CARVING. JEDNÁ SA<br />

O ORIGINÁLNE VYREZÁVANÉ OVOCIE<br />

ALEBO ZELENINU.<br />

www.elitecatering.sk<br />

V PRÍPADE PRÍPRAVY OSLAVY PRE<br />

VAŠE RATOLESTI VIEME ZABEZPEČIŤ:<br />

ANIMÁTOROV<br />

NAFUKOVACIE HRADY<br />

DETSKÉ AUTÍČKA<br />

TRAMPOLÍNY A INÉ<br />

PODĽA VÁŠHO ŢELANIA PRIPRAVÍME:<br />

POZVÁNKY<br />

CATERING<br />

DEKORÁCIE<br />

MINI DISKO A<br />

NÁJDEME VHODNÉ MIESTO PRE<br />

REALIZÁCIU VAŠEJ PARTY


SVADOBNÉ SLUŢBY<br />

SNOM KAŢDEJ NEVESTY JE BYŤ<br />

OSLNIVO KRÁSNA V JEJ SVADOBNÝ<br />

DEŇ. ELITE CATERING SA VIE<br />

POSTARAŤ AJ O TOTO. POMOCOU<br />

RÚK SKÚSENEJ VIZÁŢISTKY<br />

A KADERNÍČKY PRE VÁS NÁJDEME<br />

VHODNÝ ÚČES I MAKE-UP.<br />

A ABY BOL TENTO DEŇ DOKONALÝ,<br />

POSTARÁME SA TIEŢ O DEKORÁCIU,<br />

KTORÁ BUDE ZAHŔŇAŤ:<br />

SVADOBNÚ KYTICU<br />

VÝZDOBU AUTA<br />

KVETY DO VLASOV<br />

VÝZDOBU SÁLY<br />

SVADOBNÉ SVIEČKY<br />

SVADOBNÉ DOPLNKY<br />

KVETY PRE DRUŢIČKY<br />

A RODIČOV<br />

FOTOGRAFA<br />

VYTVORENIE VIDEA<br />

www.elitecatering.sk


TEMATICKÉ OSLAVY<br />

AK TÚŢITE, ABY SA VAŠA OSLAVA<br />

NIESLA V DUCHU NIEČOHO, ČO<br />

OBĽUBUJETE, PRIPRAVÍME JU TAK,<br />

ABY SPĹŇALA VŠETKY VAŠE<br />

POŢIADAVKY.<br />

ČI SA BUDE JEDNAŤ O DETSKÚ<br />

OSLAVU NA TÉMU WALT DISNEY,<br />

ALEBO SA ROZHODNETE<br />

USKUTOČNIŤ SVADBU V DOBOVÝCH<br />

KOSTÝMOCH, ELITE CATERING JE TU<br />

PRE VÁS, ABY SPLNIL KAŢDÉ VAŠE<br />

PRIANIE.<br />

SLUŢBY NAVYŠE<br />

ĎALŠIE SLUŢBY:<br />

KOČE<br />

LUXUSNÉ AUTÁ<br />

OSVETLENIE<br />

OZVUČENIE<br />

BARMANSKÁ SHOW<br />

EROTICKÁ SHOW<br />

OHŇOSTROJ<br />

A MNOHÉ INÉ<br />

www.elitecatering.sk


JEDÁLNY LÍSTOK<br />

KANAPKY<br />

Syrový koktailový pagáčik<br />

Klobásový koktailový pagáčik<br />

Syrové tyčinky<br />

Syrové slimáky so šunkou<br />

Marinovaný encián s čili a tmavým pečivom<br />

Kanapky so šunkou<br />

Kanapky s klobásou<br />

Kanapky s bryndzou<br />

Kanapky s bylinkovou penou<br />

Kanapky s fetou a prosciuttom<br />

Kanapky s roastbeef /pečené hovädzie/<br />

Roláda s roastbeef /pečené hovädzie/<br />

Kanapky s tatarákom<br />

Kanapky s domácou zajačou paštétou<br />

Kanapky s domácou bravčovou paštétou<br />

Palacinková roláda s bravčovou paštétou<br />

Kanapky s domácou paštétou z kuracej pečene<br />

Kanapky s domácou kačacou paštétou<br />

Palacinková roláda s kačacou paštétou<br />

Kanapky s údeným lososom<br />

Kanapky s lososovou penou<br />

Palacinková roláda s lososovou penou<br />

Kanapky s tuniakom<br />

Palacinková roláda s tuniakom<br />

Mini mozarella s rajčinou<br />

Eidam s hroznom<br />

Ementál s orechom<br />

www.elitecatering.sk


JEDÁLNY LÍSTOK<br />

KANAPKY<br />

Jarné rolky<br />

Garneli v ryţovom cestíčku<br />

Garneli na bylinkovom masle<br />

Garneli s kokosovým maslom<br />

Losos v ryţovom papieri<br />

Údený losos s bylinkovou penou<br />

Lososové rolády<br />

Bruscetta, s konfitovanými rajčinami a bazalkou<br />

Bruscetta, s pečenou paprikou a prosciuttom<br />

Bruscetta, s marinovanými hríbmi a prosciuttom<br />

SENDVIČE<br />

Sendvič so šunkou<br />

Sendvič so syrom<br />

Ciabatta s mozarellou a prosciuttom<br />

Sendvič s tuniakom<br />

Sendvič s lososom<br />

Sendvič Pastrami /s pečeným hovädzím/<br />

Crostini s rajčinou a parmskou šunkou<br />

Crostini s marinovanými hríbmi<br />

Crostini s údeným lososom a capari<br />

www.elitecatering.sk


JEDÁLNY LÍSTOK<br />

POLIEVKY<br />

Slepačí vývar s domácimi rezancami<br />

Kohútí vývar s palacinkovými rezancami<br />

Baţantí vývar s vaječnou sadlinou<br />

Hovädzí vývar s pečeňovými haluškami<br />

Francúzska cibuľová polievka<br />

Rybacia polievka „Halászlé“<br />

Rybacia polievka „Buillabaisse“<br />

Minestrone - talianska zeleninová polievka<br />

Cesnaková krémová polievka<br />

Brokolicová krémová polievka<br />

PEČENÉ MÄSO V CELKU<br />

Pečené prasiatko marinované (vykostené) cca.5000g<br />

(30osôb)<br />

Hovädzia sviečková Wellington v lístkovom cestíčku<br />

(10osôb)<br />

Pečená kačica v celku 4000g<br />

(6osôb)<br />

Pečená hus v celku 4500g<br />

(6osôb)<br />

Pečené bravčové stehno na mede<br />

(20osôb)<br />

www.elitecatering.sk


JEDÁLNY LÍSTOK<br />

HLAVNÉ JEDLÁ<br />

Kurací vypráţaný rezeň 100g<br />

Vypráţané kuracie stehná (vykostené) 100g<br />

Kuracia roláda plnená s mozarellou a sušenými rajčinami 120g<br />

Grilovaný kurací steak so slaninou 150g a s ratatuille zeleninou 80g<br />

Grilované kurča ¼ s prírodnou šťavou 200g<br />

Grilované kura ¼ s pečeňovou plnkou 200g<br />

Gratinované kuracie prsia s mozarellou a baby rajčinami 130g<br />

Kurací giros 150g<br />

Kurací špíz so slaninou, klobásou, cibuľou, paprikou a cukinou<br />

120g<br />

Kuracie krídelká grilované sladko kyslé & medovo-horčicové 180g<br />

Kurací Gordon Blue 120g<br />

Kuracia „Picatta“ v parmezánovom cestíčku 120g<br />

Kuracie soté 180g<br />

Kuracie prsia gratinované s broskyňou a so syrom 120g<br />

Kuracie pečienky restované na cibuli so slaninou 150g<br />

Pečené kačacie stehná 200g<br />

Grilované kačacie prsia 150g<br />

Pečená kačacia roláda s pečienkou 150g<br />

Zajačie stehná na víne s dusenou zeleninou 150g<br />

Zajačie stehná na cesnaku so špenátom 150g<br />

Jahňací závin s ratatuille zeleninou 150g<br />

Pečené jahňacie lýtko s rozmarínovým jus 150g<br />

Jelenie ragú 180g<br />

Jelenie stehno na smotane 150g<br />

Stehno z diviaka na šípkovej omáčke 150g<br />

Srnčí ragú 180g<br />

Jelenia sviečková s kuracou omáčkou 180g<br />

www.elitecatering.sk


JEDÁLNY LÍSTOK<br />

HLAVNÉ JEDLÁ<br />

Bravčový rezeň 100g<br />

Čiernohorský rezeň so syrom 100g<br />

Picatta z bravčového stehna 100g<br />

Bravčová panenka s Rokfortom 150g<br />

Bravčová panenka s dubákmi 150g<br />

Bravčový tokáň s kyslou smotanou 150g<br />

Bravčové rebierka BBQ 250g<br />

Pečený bravčový bôčik na mede 150g<br />

Pečená krkovička na rasci 150g<br />

Karé zapekané s rajčinou a so syrom 130g<br />

Grilované bravčové kotlety s kapiou 200g<br />

Klasická cigánska pečienka 150g<br />

Bravčové pliecko s grilovanou zeleninou 150g<br />

Teľacie ragú na paprike 180g<br />

Teľacie medailóniky s prosciuttom a so šalviou 100g<br />

Teľacia hruď plnená s dubákmi 150g<br />

Teľací tokáň so slaninkou 180g<br />

Hovädzie ragú 180g<br />

Hovädzie líčka so šampiónmi 180g<br />

Roastbeef pečená roštenka 150g<br />

Filet mignon s kačacou pečienkou 150g<br />

Mignon steak so slaninkou 100g<br />

Grilovaná hovädzia roštenka 150g<br />

Stroganov 180g<br />

Grilované hovädzie rebierka 250g<br />

www.elitecatering.sk


JEDÁLNY LÍSTOK<br />

RYBY A MORSKÉ PLODY<br />

Grilovaný losos s antipasti 130g<br />

Grilovaný losos s o špenátom 130g<br />

Pečený morský vlk s bylinkovým maslom 150g<br />

Pečený pstruh s bylinkovým maslom 150g<br />

Vypráţaný kapor 150g<br />

Fish & Chips 150g<br />

Morský vlk v parmezánovom cestíčku 120g<br />

Paella – španielske rizoto s plodmi mora 100g<br />

Krevety v ryţovom cestíčku 100g<br />

Krevety s bylinkovým maslom 120g<br />

ŠALÁTY<br />

Ceasar šalát 120g<br />

Chrumkavý kurací šalát 120g<br />

Grilovaná feta v prosciutte, s listovým šalátom 80g<br />

Mozarella šalát 100g<br />

Tuniakový šalát 100g<br />

Hovädzí šalát 150g<br />

Rajčinový šalát 100g<br />

Kukuricový šalát 100g<br />

Uhorkový šalát 100g<br />

Tzatziky 100g<br />

www.elitecatering.sk


JEDÁLNY LÍSTOK<br />

PRÍLOHY<br />

Dusená ryţa 150g<br />

Jazmínová ryţa 150g<br />

Rizoto /dubákové, chorizo, rajčinové, rizi-bizi,<br />

parmezánové/ 100g<br />

Maslové halušky 150g<br />

Varená knedľa 150g<br />

Ţemľová knedľa 150g<br />

Gnocchi /hríbové, chorizo, parmezánové/ 100g<br />

Zemiakový chips 150g<br />

Domáce hranolky 150g<br />

Americké zemiaky 150g<br />

V prípade akýchkoľvek poţiadaviek Vám radi vyhovieme.<br />

Jedálny lístok prispôsobíme vašim ţelaniam.<br />

www.elitecatering.sk


JEDÁLNY LÍSTOKJEDÁLNY LÍSTOK<br />

ZÁKUSKY<br />

Banán karamel 100g<br />

Bavorské kocky 70g<br />

Bounty rez 100g<br />

Čoko trubičky 40g<br />

Brownies 100g<br />

Cookies 80g<br />

Čierny les 100g<br />

Čoko cheese cake 120g<br />

Cheese cake 120g<br />

Čučoriedkový cheese cake 120g<br />

Čučoriedkový závin /tunel/ 140g<br />

Francúzsky krémeš 90g<br />

Francúzska kocka 70g<br />

Gaštanová roláda 70g<br />

Griláţ trojuholník 80g<br />

Choko-cherry 100g<br />

Jablkové rezy /prekvapenie/ 160g<br />

Jadrové roţky 40g<br />

Kávové banány 50g<br />

Linecké koláčiky 60g<br />

Malinová torta 120g<br />

Medový krémeš 70g<br />

Paríţska torta 80g<br />

Rumové miňonky 60g<br />

Tvarohová torta 80g<br />

Vaječné venčeky 40g<br />

www.elitecatering.sk


JEDÁLNY LÍSTOK<br />

ZÁKUSKY<br />

Vanilkové rezy 50g<br />

Veterník 80g<br />

Veterník čokoládový 100g<br />

Veterník karamelový 100g<br />

Višňová jogurtová torta 100g<br />

Ţelé kocky lesná zmes 70g<br />

Čajové pečivo 500g<br />

Čajové pečivo 1000g<br />

DEZERTY DE LUX<br />

Cheese cake<br />

Choko cheese cake<br />

Čučoriedkový cheese cake<br />

Brownies<br />

Sacher<br />

Ovocná torta<br />

Jablkový koláč<br />

Gaštanové tiramisu<br />

Mokka tiramisu<br />

Čokoládové suflé<br />

www.elitecatering.sk


JEDÁLNY LÍSTOK<br />

SVADOBNÉ ZÁKUSKY<br />

MIEŠANÉ ZÁKUSKY – 50G<br />

Šamrolky Ananásové<br />

rezy<br />

Vanilkové<br />

rezy<br />

Orechový<br />

košík<br />

Punčové rezy Kokosové<br />

gule<br />

Punčová<br />

kocka<br />

Kokosová<br />

roláda<br />

Ruské rezy Kokosky<br />

plnené<br />

www.elitecatering.sk<br />

Dobošové rezy<br />

Čoko roláda<br />

Bratislavské<br />

rezy<br />

Medové rezy<br />

Likérové špice<br />

Pionier rezy Kávové zrno Laskonky<br />

Orechová<br />

roláda<br />

MIEŠANÉ ZÁKUSKY – 30G<br />

Jadrové roţky<br />

Ananásové rezy Orieškové<br />

ováľky<br />

Bratislavské<br />

rezy<br />

Kokosky<br />

plnené<br />

Čoko roláda Kokosová<br />

roláda<br />

Dobošové rezy Kokosové<br />

guľky<br />

Jadrové roţky Laskonky<br />

Punčové<br />

rezy<br />

Medové rezy<br />

Orechová<br />

roláda<br />

Pionier rezy


NÁPOJOVÝ LÍSTOK<br />

NEALKO<br />

Coca-cola 0,2l<br />

Coca-cola 0,5l<br />

Coca-cola 2l<br />

Fanta 0,2l<br />

Fanta 0,5l<br />

Fanta 2l<br />

Sprite 0,2l<br />

Sprite 0,5l<br />

Sprite 2l<br />

Tonic 0,25l<br />

Tonic 1l<br />

Tonic 2l<br />

Kofola 0,33l<br />

Kofola 0,5l<br />

Kofola 2l<br />

Vinea 0,2l<br />

Vinea 0,5l<br />

Vinea 1,5l<br />

Cappy dţúsy 0,2l<br />

Pomaranč, Multivitamín, Jahoda, Hruška, Grep,<br />

Ríbezľa, Ananás<br />

Rauch dţúsy 0,2l<br />

Jablko, Pomaranč, Multivitamín, Grep, Jahoda,<br />

Ananás<br />

Relax dţúsy 0,2l<br />

Pomaranč, Multivitamín, Jahoda, Ananás<br />

Caprio Dţús 2L<br />

Pomaranč<br />

Multivitamín<br />

Čierny ríbezľa<br />

Jablko<br />

Jablko - Baza<br />

Bonaqa 0,25l (sýtená ,jemne sýtená, nesýtená)<br />

Bonaqa 0,5l (sýtená ,jemne sýtená, nesýtená)<br />

Bonaqa 1,5l (sýtená ,jemne sýtená, nesýtená)<br />

Rajec 0,33l (sýtená ,jemne sýtená, nesýtená)<br />

Rajec 0,33l Plast (sýtená, jemne sýtená, nesýtená)<br />

Rajec 1,5l (sýtená, jemne sýtená, nesýtená)<br />

San Pellegrino 0,25L<br />

San Pellegrino 0,75L<br />

Acqua Panna 0,25l<br />

Acqua Panna 0,75l<br />

www.elitecatering.sk


NÁPOJOVÝ LÍSTOK<br />

DESTILÁTY<br />

J. Walker<br />

Jim Beam<br />

Chivas regal<br />

J.Daniels<br />

Ballantines<br />

KBS-špeciál<br />

KBS<br />

Hennessy<br />

Metaxa 5<br />

Grants<br />

Jegermeister<br />

Fernet Citrus<br />

Fernet Stock<br />

Becherovka<br />

Bailey"s<br />

Finlandia<br />

Absolut<br />

Nikolaus<br />

Jelinek Slivovica<br />

Strieborná<br />

Jelinek Slivovica Zlatá<br />

Spiš Hruškovica<br />

Spiš Slivovica<br />

Spiš Čerešňa<br />

APERITÍV<br />

Martini BIANCO<br />

Martini DRY<br />

Hubert Deluxe<br />

Hubert Sladké<br />

Hubert Polosladké<br />

Hubert Brut<br />

www.elitecatering.sk


NÁPOJOVÝ LÍSTOK<br />

ŠUMIVÉ VÍNA<br />

Hubert Brut - suché<br />

Hubert - polosladké<br />

Hubert - de luxe<br />

Hubert – nealko, suché<br />

Elesko - Blanc de Blancs - suché<br />

Elesko - Tokaj Furmint - suché<br />

CHAMPANGE<br />

Henriot - Brut Souverain<br />

VÍNO<br />

J. & J. OSTROŢOVIČ – TOKAJSKÁ OBLASŤ<br />

Tokajský výber - 2004, 4 putňové, sladké<br />

Cabernet Sauvignon Klaret - 2012, akostné víno, polosladké<br />

Muškát ţltý - Special Collection, 2011, výber z hrozna, polosladké<br />

Muškát ţltý NATUR - Special Collection, 2011, výber z hrozna,<br />

polosladké<br />

ELESKO – MALOKARPATSKÁ VINOHRADNÍCKA<br />

OBLASŤ<br />

Chardonnay Barrique - 2010, neskorý zber, suché<br />

Tramín červený GS - 2011, výber z hrozna, polosuché<br />

Rulandské šedé - 2011, výber z hrozna, suché<br />

Aurelius – 2012, výber z hrozna, polosladké<br />

Rizling rýnsky – 2009, neskorý zber, polosladké<br />

Frankovka modrá rosé - 2011, výber z hrozna, polosladké<br />

Petit Merlé - 2009, akostné značkové víno, suché<br />

Rulandské modré - 2009, výber z hrozna, suché<br />

Alibernet Barrique - 2009, neskorý zber, suché<br />

www.elitecatering.sk


NÁPOJOVÝ LÍSTOK<br />

HOTEL GALANTA ****<br />

Hotel Galanta**** - 2012, Cuvé, suché<br />

Hotel Galanta**** - 2012, Merlot, suché<br />

MRVA & STANKO – MALOKARPATSKÁ<br />

VINOHRADNÍCKA OBLASŤ<br />

Rizling rýnsky - Vinodol - 2011, výber z hrozna, suché<br />

Chardonnay - Čachtice - 2011, výber z hrozna, suché<br />

Sauvignon – 2012, výber z hrozna, polosuché<br />

Modrý portugal - Dolné Orešany - 2011, akostné víno, suché<br />

Cabernet Sauvignon - Kamenný Most, 2011, výber z hrozna, suché<br />

KARPATSKÁ PERLA – MALOKARPATSKÁ<br />

VINOHRADNÍCKA OBLASŤ<br />

Veltlínske zelené - 2011, neskorý zber, suché<br />

Pinot Blanc - 2012, neskorý zber, suché<br />

Cabernet Sauvignon rosé - 2012, akostné víno, suché<br />

Frankovka modrá - 2011, výber z hrozna, suché<br />

TERRA PARNA - MALOKARPATSKÁ<br />

VINOHRADNÍCKA OBLASŤ<br />

Rizling Rýnsky - 2011, akostné víno, suché<br />

Sauvignon Blanc - 2011, neskorý zber, suché<br />

Svätovavrinecké - 2010, akostné barikové, suché<br />

www.elitecatering.sk


NÁPOJOVÝ LÍSTOK<br />

ZAHRANIČNÉ VÍNA<br />

FRANCÚZSKO<br />

Burgundsko<br />

Domaine William Férve - Chablis, 2011, suché<br />

Domaine des Beaumont - Morey-Saint-Denis-Blanc, 2008, suché<br />

Domaine des Beaumont - Morei-Saint-Denis, 2009, suché<br />

Rhône<br />

Paul Jaboulet Aine - Pararelle 45, 2010, Côtes du Rhône, suché<br />

Paul Jabloulet Aine - Chateauneuf du Pape, 2007, suché<br />

Bordeaux<br />

Chateau Gloria - 2008, Saint Julien, suché<br />

Chateau Pontet Canet - 2007, Pauilliac, 5 GCC, suché<br />

RAKÚSKO<br />

Kracher<br />

Pinot Gris reserve - 2011, Burgenland, suché<br />

Muskat Ottonel - 2010, Burgenland, suché<br />

Blend 2 -2009, Zweigelt, Merlot, Cabernet Souvignon, Burgenland<br />

Cuvée Spätlese - 2012, neskorý zber, Burgenlad, polosladké<br />

Cuvée Auslese - výberové víno, Burgenland, sladké<br />

Zweigelt Auslese - 2012, výberové víno, Burgenland, sladké<br />

Cuvée Beerenauslese - 2010, bobuľový zber, sladké<br />

NEMECKO<br />

Reichsgraf von Kesselstatt<br />

Riesling RK - 2011, Mossel-Saar-Ruwer, suché<br />

Gracher Riesling - 2011, Mosel-Saar-Ruwer, suché<br />

Wiltinger Gottesfuss Kabinett - 2011, Mosel-Saar-Ruwer, suché<br />

Reisling Alte Reben - 2011, Mosel-Saar-Ruver, suché<br />

Dr. Loosen<br />

Riesling Dr. L – 2011, polosuché<br />

www.elitecatering.sk


NÁPOJOVÝ LÍSTOK<br />

TALIANSKO<br />

La Spinetta<br />

IL Vermentino - 2011, Toskánsko, suché<br />

IL Gentile di Casanova - 2008, Toskánsko, suché<br />

Chianti Reserva - 2007, Toskánsko, suché<br />

Barbera di Asti Can´di Pian – 2009, Piedmont, suché<br />

Sudové víno<br />

Matyšák<br />

Veltlínske zelené<br />

Frankovka modrá<br />

ROZLIEVANÉ VÍNA<br />

MRVA & STANKO<br />

Sauvignon Blanc - 2012, výber z hrozna, suché<br />

Cabernet Sauvignon - Kamenný most, 2011, výber z hrozna, suché<br />

J. & J. OSTROŢOVIČ<br />

Muškát ţltý - Special Collection, 2009 - 2011, výber z hrozna,<br />

polosuché<br />

Cabernet Sauvignon rosé - 2011, akostné víno, polosladké<br />

Terra parna<br />

Rizling rýnsky - 2009/2011, odrodové víno, suché<br />

Svätovavrinecké - 2010, akostné barikové, suché<br />

Elesko<br />

Chardonnay Barrique - 2010, výber z hrozna, suché<br />

Alibernet Barrique - 2009, neskorý zber, suché<br />

Hotel Galanta****<br />

Hotel Galanta**** - Cuvé, suché<br />

Hotel Galanta****- Merlot, polosuché<br />

www.elitecatering.sk


NÁPOJOVÝ LÍSTOK<br />

REICHSGRAF VON KESSELSTATT<br />

Riesling RK - 2011, Mosel-Saar-Ruwer, suché<br />

Kracher<br />

Cuvée Spätlese - 2012, neskorý zber, Burgenland, sladké<br />

Muskat Otonel - 2010, Burgenland, suché<br />

Zweigelt - 2012, výberové víno, Burgenland, suché<br />

Dr. Loosen<br />

Riesling Dr. L. – 2011, polosuché<br />

ĎAKUJEME ZA PREZRETIE NÁŠHO<br />

<strong>KATALÓG</strong>U. DÚFAME, ŢE SA VÁM NAŠA<br />

PONUKA PÁČI A BUDEME SA ČOSKORO<br />

PODIEĽAŤ NA ORGANIZÁCII NIEKTOREJ<br />

Z VAŠICH AKCIÍ.<br />

www.elitecatering.sk

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!