AUSTRÁLIE prezentace

zemskolanj.cz

AUSTRÁLIE prezentace

AUSTRÁLIE

a

OCEÁNIE


1. Největší státy – počet obyvatel.

Počty obyvatel malých ostrovních států v Oceánii činí zpravidla

jen desítky tisíc, patří k nejmenším státům na světě.


2. Hospodářsky nevýznamnější státy – bohaté, vyspělé, rychle se

rozvíjející…

podle celkového hrubého domácího

produktu (mil. US dolarů)

2008 podle Světové banky (WB)

podle hrubého domácího produktu

(mil. US dolarů) na 1 obyv.


3. Problematické státy – chudé, politicky problémové, vojensky

problémové…

podle celkového hrubého domácího

produktu (mil. US dolarů)

2008 podle Světové banky (WB)

podle hrubého domácího produktu

(mil. US dolarů) na 1 obyv.


2. Hospodářsky nevýznamnější státy – bohaté, vyspělé, rychle se

rozvíjející…

podle celkového hrubého domácího

produktu (mil. US dolarů)

podle hrubého domácího produktu

(mil. US dolarů) na 1 obyv.


2. Hospodářsky nevýznamnější státy – bohaté, vyspělé, rychle se

rozvíjející…

Index lidského rozvoje (anglicky: Human development index, HDI) je pokus o vyjádření kvality lidského

života, za pomoci porovnání údajů o chudobě, gramotnosti, vzdělání, střední délky života, porodnosti a

dalších faktorů, který vypracovává Organizace spojených národů (OSN).


2. Hospodářsky nevýznamnější státy – bohaté, vyspělé, rychle se

rozvíjející…

Index lidského rozvoje (anglicky: Human development index, HDI) je pokus o vyjádření kvality lidského

života, za pomoci porovnání údajů o chudobě, gramotnosti, vzdělání, střední délky života, porodnosti a

dalších faktorů, který vypracovává Organizace spojených národů (OSN).


4. Významné skupiny obyvatelstva.

Aboriginci – původní obyvatelé

Austrálie

Přečtěte si: Staří a noví Australané

http://www.lideazeme.cz/clanek/stari-a-novi-australane


4. Významné skupiny obyvatelstva.

Maorové – původní obyvatelé

Nového Zélandu


5. Náboženství.

Přes 90 % obyvatel je britského či irského původu. Proto převažuje

křesťanství (katolické či protestantské).


6. Velká města

1. Sydney, Austrálie - 3,600,000

2. Melbourne, Austrálie - 3,100,000


6. Velká města – 10 až 15 největších.

Melbourne

Sydney


9. Oceány kolem světadílu

Indický

oceán Tichý

oceán

Indický

oceán


9. Ostrovy

Austrálie

Papua

Nová

Guinea

Tasmánie

Nový Zéland


10. Významné dopravní cesty, přístavy, typy dopravy…

železnice


ovníkový prales

tropický prales

subtropické pásmo

poušť

step

mírné pásmo


11. Zvláštnosti světadílu (přírodní, technické, historické, turistické

atrakce a destinace).

velký korálový útes

Sydney

Nový Zéland

Ayers Rock


11. Zvláštnosti světadílu (přírodní, technické, historické, turistické

atrakce a destinace).

Oceánie


11. Zvláštnosti světadílu (přírodní, technické, historické, turistické

atrakce a destinace).

Datová linie - film (20 min.)

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/298327273890006-zemepis-sveta/

Korálové útesy - film (20 min.)

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/298327273890003-zemepis-sveta/

Štítové sopky - film (20 min.)

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/298327273890005-zemepis-sveta/

Similar magazines