Valtra Team 2/2006

valtra.dk

Valtra Team 2/2006

Valtra kundemagasin • 2/2006

Den nye

N-series

ADVANCE

modeller

opfylder

dine ønsker

Side 6

Valtra’s

imponerende

forsknings- og

udviklingscenter

Side 12

Første

Valtra N141

i Danmark

Side 18


Lederen ......................................................................................... 3

Velkommen til Valtra på LIB2006 .................................................. 4

Den nye N-series Advance modeller opfylder dine ønsker .......... 6

Valtra traktorer kører på biodiesel ................................................ 7

Kundeservicekonceptet ved Lantmännen Maskin AB – LMB ....... 8

Valtra er en pålidelig partner på de portugisiske marker ............. 9

Ruth Miller – landmand og kvægavler ........................................ 10

Fortæl os hvilken type traktor du gerne vil have

– og vi vil designe den til dig ....................................................... 12

Fra hestekræfter til Valtra service .............................................. 13

Valtra traktorer

kører på biodiesel

Side 7

Den nye N-serie Advance, side 6

Ruth Miller

– landmand og kvægavler

Side 10

Valtra 6000-serie – de bliver bare bedre og bedre ..................... 14

Valtra har fokus på sikkerheden og sundheden .......................... 15

Valtra er det næstmest populære traktormærke i Sydamerika . 16

Alle nye Valtra traktorer gennemgår testkørsler på fabrikken ... 17

Første N141 i Danmark runder snart de 500 timer .................... 18

Fabrikstur til Valtra i Finland ....................................................... 19

Godt landbrug kræver de bedste traktorer ................................ 20

Sådan får du mest muligt ud af din traktor ................................ 21

Valtra og det Grønlandske landbrug ........................................... 22

Old-timer – Valmet 1203 med kompressor ................................. 23

Valtra har fokus på

sikkerheden og sundheden

Side 15


Lederen

Vi har oplevet et af de største traktor år i senere tid, med en

stigning på over 20 %. Med en forventning om, at totalsalget

nærmer sig 3 000 enheder, har vi oplevet en investeringslyst,

der er kommet som en positiv overraskelse for alle.

Der har også været et fl ot salg af Valtra traktorer i første

halvår, og vi har forventning om, at andet halvår også vil vise

en positiv udvikling for Valtra, der oplevede stor tilbagegang

sidste år i forbindelse med de store organisatoriske ændrin-

ger, der skete i maskinbranchen.

Valtra’s nye N-serie har været en stor positiv oplevelse, Valtra

N-serie skal afl øse både C- og M-serien, hvilket er gået over

al forventning. Traktoren er en allround traktor, som kan løse

stort set alle opgaver.

N-serien er en kompakt traktor, som giver de bedste løs-

ninger til en lang række af opgaver. Med en lille venderadius

og med forakslen placeret langt fremme, er det den perfekte

læsser-traktor. N-serien har 4-cylindrede motorer og med

motorstørrelser fra 101 til 160 hk, opererer vi i området, hvor

der bliver solgt rigtig mange traktorer, og dermed dækker et

stort behovsområde.

Den nye førerkabine giver optimal førerkomfort, og med

det lave lydniveau føler føreren sig rigtig godt tilpas, også

efter en lang dag bag rattet.

Med sine tre varianter, 11 grundmodeller og Valtra’s à la

carte program, opnås den maksimale fl eksibilitet, til at vælge

og få opfyldt sine ønsker og behov, så det er i vid udstrækning

kunden, der bestemmer traktorens specifi kationer.

Valtra Inc. i Finland, har inden for den sidste måned samlet

alle sine aktiviteter i Suolahti hvor traktorfabrikken er

beliggende. Der er gjort store investeringer i en ny bygning til

udviklingsafdelingen, som fremover vil være placeret tæt på

produktionen. Administrationen er også fl yttet fra Jyväskylä til

Valtra kundemagasin

Chefredaktør

Ray West, Valtra Inc.

ray.west@valtra.com

Redaktion

Hannele Kinnunen, Valtra Inc.

hannele.kinnunen@valtra.com

Redaktører

Truls Asterud, Lantmannen Maskin AS

truls.aasterud@lmb.no

Kjell-Åke Larsson, Lantmännen Maskin AB

kjell-ake.larsson@lantmannenmaskin.se

Michael Husfeldt, LMB Danmark A/S

michael.husfeldt@lmb.dk

Tommi Pitenius, Valtra Inc.

tommi.pitenius@valtra.com

Bettina Kuppert, Valtra Vertriebs GmbH

bettina.kuppert@valtra.com

Udgiver

Valtra Inc., Finland, www.valtra.com

traktorfabrikken, og i vores næste nummer af Valtra Team, vil

vi fortælle meget mere om disse tiltag.

Selv om høsten trak i langdrag, på grund af den meget våde

august, ser det ud til, at alle er kommet godt over høsten.

Turen er nu kommet til at få taget kartofl er og sukkerroerne

op, og til at få snittet majsen. Når det er overstået, er der tid

til at vende blikket mod dette års resultat, og investeringer for

de kommende år, eller måske allerede i år?

Er tiden inde til at se på ny traktor, mejetærsker, presser eller

andre maskiner, er 2006 det helt rigtige år.

LIB 2006 landbrugsmaskinudstillingen løber af stablen fra

den 16. til den 18. november i Fredericia Messecenter.

Det er nu femte gang, at denne maskin- og landbrugs-

udstilling gennemføres, og de tidligere udstillinger har været

afholdt med stor succes, så vi har derfor store forventning til,

at det gentager sig ved dette års udstilling.

Alle Valtra forhandlere og LMB medarbejdere glæder sig

til at hilse på dig på Valtra’s stand.

Vi står klar til at vise og fortælle dig om bl.a. den nye N-

serie Advance. Så kom ind og få en traktorsnak med konkrete

forslag til, hvordan vi kan gøre hverdagen lettere for dig.

Har du endnu ikke fået hilst på din nye Valtra forhandler, så er

chancen her. Alle nye Valtra forhandlere og de tidligere Valtra

forhandlere som fortsatte i den nye organisation, er klar til at

tage godt imod dig, og være med til at løse netop dine ønsker,

det være sig indenfor salg, service og reservedele.

Vel mødt på LIB 2006 eller hos din lokale Valtra forhandler.

John Arildsen

Lay-out Juha Puikkonen

Tryk Acta Print Oy

Fotos Valtra arkiv og resp. artikkelforfattaere

www.valtra.dk

3


4


4


Den nye N-series ADVANCE

modeller opfylder dine ønsker

Valtra’s N-serie har fået en ualmindeligt

posi tiv modtagelse blandt kunderne.

Classic- og HiTech modellerne har allerede

toppet salgs listerne. Nu følges der op med

de to Advance modeller N121 og N141,

som netop er sat i produktion.

HiTech modellerne N121 og N141 leveres nu med

SisuDiesel’s nye Citius-serie motorer med Com-

mon Rail brændstofi ndsprøjtning. Disse motorer

er uden tvivl de stærkeste 4-cylindrede traktor-

motorer på markedet. De er udstyret med alt det

nyeste indenfor moderne motorteknologi, herun-

der en såkaldt power bulge, som giver motoren

maksimal effekt ved kun 2 000 omdrejninger i

mi nuttet i stedet for de ellers anførte 2 200.

Hertil kommer, at modellerne med Common

Rail motorernes power boost kraftreserve har fået

forøget maksimal effekt, nemlig fra 137 til 144 hk

på model N121 og fra 152 til 160 hk på model

N141.

Fordelen ved Common Rail brændstofi nds-

prøjt ningen er, at systemet opererer med et højt

ind sprøjt ningstryk, hvilket sætter motoren i stand

til at reagere hurtigt på pludselige stigninger i be -

6

last nin gen. Brændstofi ndsprøjtningen kan også

opdeles i op til fem forskellige faser i løbet af en

enkelt forbrænding, hvilket reducerer motorstøjen.

Ideelt hydrauliksystem

Før N-seriens Advance modeller var Valtra M-serie

traktorerne på banen med elektronisk styrede

load-sensing ventiler i arbejdshydraulikken. Kun-

derne ønskede sig imidlertid endnu mere hydrau-

likydelse til krævende opgaver, og dette ønske

kan N-serien nu opfylde.

Den variable Rexroth stempelpumpe har en

maksimal kapacitet på 115 liter pr. minut. Valtra

har gjort pumpekredsløbet endnu mere avance-

ret til brug under kolde klimatiske forhold ved at

påbygge en ejektor i forbindelse med stempel-

pumpens olieforsyning. Det giver en hurtig reak-

tion, når der pludselig opstår behovet for mere

olie. Herved beskyttes pumpen under ekstremt

kolde arbejdsforhold.

Ventilerne til den eksterne hydraulik betjenes

elektronisk og kan programmeres for oliefl ow og

timing. Mellem to og fi re af disse ventiler vil blive

standardudstyr på traktorerne, alt efter hvilket

marked, der er tale om. Til standardudstyret hører

Ved designet af førerkabinen er der lagt vægt

på førerkomfort, ergonomi og funktionalitet.

Resultatet er masser af plads, perfekt udsyn

samt et behageligt lavt lydniveau.

også en elektronisk betjent on/off ventil, som er

til stor nytte, for eksempel til hydraulisk topstang.

En on/off ventil nummer 2 vil blive tilbudt som

ekstraudstyr.

Hydrauliksystemet betjenes fra den helt nye

ACHT (AutoControl Hydraulics Terminal) betje-

ningsterminal i armlænet med en stor skærm

og praktiske betjeningsgreb. Da Advance model-

lerne også har såkaldt CAN-bus datatransmission,

kan der præsenteres utrolige mængder af infor-

mation på skærmen. Den kan desuden anvendes

til at programmere ventilfunktionerne i arbejds -

hyd raulikken.

Valtra bestræber sig på at gøre selv den

mest avancerede teknologi brugervenlig. Selv

om venti lerne er fuldt justerbare, kan man også

vælge at bruge tre praktiske fabriksindstillinger:

1. Oliefl owet kan indstilles til lav ydelse, hvilket

er ideelt, når et redskabs funktioner skal afprøves

på en sikker måde.

2. Medium ydelse (cirka 50 procent af maksimal

ydelse).

3. Maksimal ydelse.

Disse indstillinger gør det let at vænne sig til

den nye traktor, hvorefter man kan begynde at


programmere sine egne indstillinger.

Advance modellerne har naturligvis elektro-

nisk betjening af Autocontrol ACB liften eller Auto-

control ACD, som omfatter den radarbase rede hjul-

slipkontrol, der automatisk aktiverer differential-

spærren og 4-hjulstrækket.

Ny standard for kørekomfort

Forakselaffjedringen har fået megen ros. På

Advance modellerne kan dette udstyr suppleres

med kabineaffjedring, som arbejder perfekt sam-

men med forakselaffjedringen.

Førerkabinen er rummelig og støjsvag, og det

indvendige design er præget af et friskt, nyt look.

Advance modellerne har et elektrohydraulisk

betjent gruppegear, hvor der kan vælges imellem

transportgear og markgear. Alt i alt er transmissio-

nen bygget op efter det pålidelige Valtra-koncept.

Med den trykknapbetjente HiShift kobling kan

der skiftes gear uden brug af koblingspedalen, og

Powershift-trinene kan betjenes manuelt ved at

bruge fabriksindstillingerne eller ved at program-

mere systemet til bestemte arbejdsopgaver.

Kørslen er yderligere lettet ved hjælp af Auto-

traction programmet, som gør det muligt at køre

traktoren alene ved hjælp af gaspedalen og brem-

sepedalerne ved hastigheder på under 10 kilome-

ter i timen. HiTrol turbinekoblingen, som er meget

værdsat blandt professionelle brugere, kan også

fås på model N121 Advance.

I forbindelse med det nye kabinedesign er

betjeningsgrebene til TwinTrac dobbeltkomman-

doen også blevet moderniseret med en nyt,

centralt placeret rat bag i kabinen.

Skræddersy din egen Advance

N-serien er generelt et synligt bevis på, at Valtra

er i stand til at bygge traktorer ud fra kundernes

individuelle behov. Advance modellerne kan fås

med 40 kilometer transmission samt en kraftig

frontlift og front-PTO. Valtra frontlæsserne påbyg-

ges traktorerne på fabrikken. N-seriens Advance

modeller kan også fås med skovkabine.

Advance modellerne i N-serien er designet

til at leve op til behovene på moderne landbrug,

maskinstationer og entreprenørvirksomheder.

På de fl este moderne traktor/redskabs-kombina-

tioner er et avanceret hydrauliksystem en forud-

sætning for fuld udnyttelse af alle funktionerne

på nye redskaber. Load-sensing hydrauliksystemet

bidrager også til en effektiv udnyttelse af traktor/

redskabs-kombinationerne. Traktoren kan køre

med selv meget store redskaber, idet hydraulik-

kapaciteten kun udnyttes i den udstrækning, det

aktuelle behov tilsiger.

■ Hannu Niskanen

Omkostningsbesparelser

uden effekttab

Valtra traktorer

kører på biodiesel

Siden februar 2005 har Valtra traktorerne

på Grümlichtenberg landbrugs-driftsfæl-

lesskabet i Kriebstein i den tyske delstat

Sachsen udelukkende kørt på biodiesel.

De fem Valtra T-serie traktorer (T180 og

T190) samt en 8550 HiTech, som udgør

en fjerdedel af landbrugs-driftsfællesska-

bets traktorfl åde, skal yde deres yderste.

Siden de blev anskaffet for to år siden,

har traktorerne kørt omkring 5 000 timer

hver, heraf 1 300 timer hver på biodiesel.

Grünlichtenberg startede for cirka fi re år siden

med at skifte over til traktorer, der kører på

100 procent esterifi ceret biodiesel, der ind-

købes hos producenter over hele Tyskland.

Ifølge driftschef Dietmar Straube er hoved-

årsagen til overgangen til biodiesel, at det er

billigt sammenlignet med almindeligt diesel-

brændstof.

Valtra traktorerne hos Grünlichtenberg land -

brugsdriftsfællesskabet kører udelukkende på

biodiesel, som kan anvendes til alle SisuDiesel

motorer. Eneste undtagelse her er de nyeste

motorer med Common Rail brændstofi ndsprøjtning.

– Traktorerne har lige så høj en ydeevne

med biodiesel som med almindeligt dieselbrændstof,

siger Dietmar Straube. Fotos: Gerd Menzel

– Vi bruger omkring en million liter brænd-

stof om året til vore maskiner, så det er en

betydelig besparelse, vi kan opnå ved at bruge

biodiesel, siger han.

Skiftet til biodiesel har kunnet lade sig gøre

uden problemer, og endda uden justeringer af

motorerne.

– Der havde gået nogle rygter om, at bio-

diesel kunne ødelægge en traktormotor. Men

vi har ikke haft andet end positive erfaringer

med biodiesel og kan ikke bekræfte nogen af

de negative rygter, siger Dietmar Straube.

Valtra traktorer er teknisk indrettede til

at køre på esterifi ceret biodiesel, der lever

op til EN 14214 eller ASTM D6751 normerne.

Her er den eneste delvise undtagelse de nye-

ste Tier III Common Rail motorer fra Sisu Diesel.

Her anbefales en brændstofblanding med fem

procent biodiesel.

Problemfri kørsel med traktorerne kan

selvfølgelig kun opnås med den rigtige service.

Køres der på biodiesel, skal motorolie- og

brændstoffi ltrene skiftes dobbelt så hyppigt

som med normale serviceintervaller. Forklarin-

gen er, at biodiesel har større tilbøjelighed til at

absorbere kondensvand end almindeligt diesel-

brændstof. Derfor har man på Grünlichtenberg

reduceret serviceintervallerne på sine Valtra

traktorer til det halve.

Valtra traktorerne hos Grünlichtenberg

landbrugs-driftsfællesskabet bruges til mange

forskellige opgaver, blandt andet lette jordbear-

bejdningsopgaver, gylleudbringning og diverse

transportopgaver. Dietmar Straube bekræfter,

at Valtra traktorerne har den samme ydeevne

og driftssikkerhed med biodiesel som med

almindelig diesel.

Der produceres kartofl er, sukkerroer,

grønsager, mælk og kød. Produkterne sælges

direkte på egne markeder.

■ Pamela Engels

7


Kundeservicekonceptet

ved Lantmännen Maskin – LMB

Vores service skal

være den bedste

I Skandinavien er hver fjerde solgte traktor en

Valtra. For at kunne bakke op omkring en så

stor kundekreds er det vigtig med et organisa-

torisk og fremadrettet serviceniveau. I Kunde-

service hos Lantmännen Maskin – LMB

er det vores målsætning at være

de bedste i branchen, og opretholde

en vel kørende Valtra traktorpark i de tre

skandina viske lande.

Vores service skal være den bedste,

hvilket opnås gennem en professionel pro-

dukt- og reservedelssupport til vores for-

handlernetværk og de mange Valtra-ejere,

der er i Skandinavien.

En Valtra-kunde skal aldrig være i tvivl

om, at det er det rigtige produkt, han har

valgt. Vi er her for vore forhandlere og deres

kunder, hvilket betyder, at vi altid vil yde vores

bedste for, at et eventuelt utilsigtet stop på

en Valtra traktor skal blive så kortvarigt som

muligt.

8

Største kontaktfl ade

Kundeservicegruppen er geografi sk delt i

to afdelinger. En afdeling hos Lantmännen

Maskin´s hovedkvarter i Malmö og en hos

LMB Danmark A/S i Brøndby. På grund af den

korte geografi ske afstand, er der er et godt

samarbejde mellem de danske og svenske

produktkonsulenter. Kundeservice er den del

af Lantmännen Maskin – LMB med den stør-

ste kontaktfl ade grundet den daglige kontakt

med samtlige LM- og LMB-forhandlere i Sve-

rige, Danmark og Norge. Totalt er der

9 ansatte til at tage sig af de opgaver,

der hver dag kommer fra de skandina-

viske forhandlere.

Reservedelslageret

er det største

Hos Lantmännen Maskin´s hoved-

kontor i Malmö fi ndes vores skandi-

naviske reservedelslager. Reserve-

delslageret er det største i Skan-

dinavien inden for vor branche

med 5 500 m 2 og mulighed for at

oplægge over 65 000 varenumre.

På nuværende tidspunkt ligger vi med 50 000

forskellige varenumre på lager.

Lantmännen Maskin – LMB er ansvarlig

for Valtra i Sverige, Danmark og Norge, og ser-

vicerer derfor hver fjerde traktor i Skandinavi-

en. Vi kan derfor oplægge et langt større lager

af reservedele, hvilket giver en ekstrem god

tilgang til mange artikler set i modsætning til

et lager, der servicerer et mindre marked.

Kundeservice har en tæt dialog med de

18 lageransatte vedrørende de daglige reser-

vedelsforsyninger til de tre skandinaviske

lande, så det hele kører så problemfrit som

muligt.

Efterårets

landbrugsmesser

Ønsker du som Valtra-ejer at vide mere

om vores koncept og arbejdsmetoder, kan

vi træffes på efterårets landbrugsmesser i

Norge og Danmark på henholdsvis Agro -

teknik i Lilleström og LIB i Fredericia.

■ Peter Ingemann Jørgensen

Kundeservice


Iberian Salads Vitacress

Valtra er en pålidelig partner på de portugisiske marker

Iberian Salads Vitacress er en af Europas

vigtigste producenter af salat. Vitacress

er et britisk selskab, som for lang tid siden

fattede interesse for de portugi siske marker

– og Valtra traktorerne. Iberian Salads har

nu opereret i Portugal siden 1980.

Selskabet blev grundlagt i Hampshire i Storbritan-

nien i 1950 af Mr. Malcolm Isaac. Det startede

med en lille halv hektar. I dag er Vitacress specia-

liseret i grønsagsdyrkning, først og fremmest de

såkaldte babysalater (brønd karse, spinat, blad-

salater, aftenstjerner og vilde aftenstjerner) og

nye kartofl er. Dette er sandsynligvis den aktivitet,

som har bragt sels kabet foran i konkurrencen.

Ifølge Ian Robertson er de vigtigste fakto-

rer, der skal sikre et selskabs overlevelse, udvik-

ling samt dette at være foran i produktionsleddet.

Vitacress satser på fortsat at være i front indenfor

babysalaterne gennem fortsat udvik ling og sikring

af en høj kvalitet på de vigtige markeder,

hvor selskabet opererer.

Selskabets

historie

i korte træk

– I øjeblikket koncentrerer vi os om at intro-

ducere vort varemærke i Spanien, røber Ian

Robertson.

Udvikling sikrer væksten

Selskabets grønsagsproduktion på den iberiske

halvø er delt mellem Portugal og Spanien. Største-

delen af denne produktion foregår i Portugal, hvor

dyrkningsarealet er på 180 hektar mod 50 hektar

i Spanien. Næsten 80 procent af de grønsager,

Vitacress producerer i Portugal, eksporteres til det

britiske selskab Vitacress Salads Ltd. De reste ren-

de 20 procent afsættes til kunder i såvel Por tugal

som Spanien, hvor man råder over et moderne

distributionssystem.

– Vitacress både dyrker og pakker sine

produkter. Det giver fuld kontrol over kvaliteten

af alle produkterne samt fuld sporbarhed. Vore

hovedprodukter er bladsalater med et volumen

på 2 000 tons om året, efterfulgt af spinat med

1 350 tons, og brøndkarse med 1 000 tons,

for tæller Ian Robertson.

– Vi valgte Portugal på grund af klimaet, jorden og

adgangen til vand, da alle vore salatfarme ligger

i Santa Clara dæmnings området, forkla rer markdriftschef

Ian Robertson, Iberian Salads Vitacress

Portugal Sgps.

Vitacress råder over 37 traktorer, heraf 25

Valtra. Hovedårsagen til, at Vitacress vælger Valtra,

er, at man her kan få den rigtige kombination af

udstyr og specifi kationer til en rimelig pris. Her-

til kommer, at Valtra traktorerne er driftssikre, og

reservedelsforsyningen fungerer godt.

Valtra traktorprogrammet er bredt, så vi

har altid mulighed for at vælge de rigtige traktorer

til lige præcis de opgaver, vi skal have løst. Her

har vi et godt samarbejde med folkene fra Valtra,

så vi løbende får valgt de rigtige løsninger. Det

eneste, vi kunne tænke os at bede Valtra om, er lidt

mere uddannelse og træning af vore egne meka-

nikere, som vedligeholder traktorerne, siger Ian

Robertson.

■ João Pimenta

1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

1950

Dyrkningen af brøndkarse

starter på

en lille halv hektar i

Hampshire

1964

”Cold chain”-produktion

sættes i gang for alle leverancer

til markederne

i London, eksempelvis

Covent Garden

1967

Forpakket brøndkarse

introduceres overfor

supermarkederne

1972

”Cold chain”-produktionsmetoden

bruges

nu til al produktion af

brøndkarse

1976

Brøndkarse, der er klar

til at blive sat på bordet,

introduceres overfor

supermarkederne

1986

Der etableres

en ny hovedpakkecentral

i

St. Mary Bourne

1988

Produktionen

af babysalat

i Portugal

starter op

1991

Opstart af joint venture

produktion i Florida til

at forsyne det britiske

marked med brøndkarse

om vinteren

1994

Stor ekspansion

i Storbritannien

og Kenya

1999

Opførelsen

af et nyt kar -

tof fel pakkeri

i Por tu gal

afsluttes

2002

Ny hovedpakkecentral

for salat

og kartofl er i

Portugal tages

i brug

2001

Der pakkes nu over

en million poser

salat om ugen i

St. Mary Bourne

9


Ruth Miller

– landmand og kvægavler

Da Ruth Miller var færdig med sin uddan-

nelse på Seane Haynes landbrugsskole,

arbejdede hun i cirka 15 år på sin fars og

brors landbrug. Derefter besluttede hun

sig for at blive selvstændig.

Ruth Miller har i dag en gård på godt 200

hektar i Kennet dalen i det sydlige England.

Hun fremstiller hø på cirka 140 hektar og dyr-

ker hvede og bønner på omkring 64 hektar.

Som led i det engelske skovplejeprogram

er der plantet skov i 10 hektar. Desuden har

hun en bevoksning med 50 piletræer i fi n kva-

litet, som skoves efter tur i forskellige år. Træet

anvendes til kricket-bats.

Der er også en besætning på 260 stykker

kødkvæg med 10 renracede Aberdeen-Angus

køer og lige så mange Lincoln Red køer. Endelig

er der 200 Suffolk får, som læmmer i maj.

10

Det betaler sig at leve op til kravene

Ruths samlever, Mick, hjælper til, hvor han

kan, men han arbejder også på fuld tid som

ingeniør ved vandforsyningen. Mick har også

20 søer. Grisene slagtes på et slagteri i nær-

heden.

Parret forsøger på alle måder at drive går-

den så effektivt som muligt. Ruth har en aftale

med nogle malkekvægbedrifter på egnen om

at aftage de kalve, de ikke selv skal bruge. Til

gengæld stiller Ruth sin kødracetyr til rådig-

hed for disse kolleger, som på denne måde

har adgang til en tyr af kendt afstamning. På

denne måde får hun nogle gode kalve efter

sin egen tyr.

– Ind imellem har der sandelig været over-

raskelser, for eksempel med kalve efter Belgisk

Blåhvidt Kvæg eller Holstein, men alt i alt funge-

rer systemet godt, fortæller Ruth.

Kalvene ankommer til hendes gård Pad-

worth, når de er nogle dage gamle, og efter

cirka 26 måneders opfedning er de klar til

slagtning. Hun har i fl ere år leveret Hereford-

og Anguskød til den store britiske supermar-

kedskæde Waitrose.

– Waitrose stiller høje krav, men når blot

jeg har godt styr på tingene, er der god økono-

mi i denne produktion, tilføjer hun.

Ruth bakker også op om Waitrose. Hun

sætter stor pris på, at supermarkedskæden

ikke engang under krisen med de mange

BSE- og mund- og klovsygetilfælde sænkede

priserne.

Ruth Miller er en dygtig landmand,

der ved, hvordan hun opnår maksimalt

afkast af sin bedrift.

Mange slags kød fra samme leverandør

En anden aftager af oksekødet er Wick Crofts

gårdbutik i nærheden af byen Reading. Hertil

kommer stalddørssalg til private. Målet er at


opnå maksimalt udbytte af hvert eneste dyr.

Ruth mener ikke, at det åbne marked er vejen

til at nå dette mål.

– På auktion kan prisen ind imellem nå

betydeligt højere op end det, jeg får. Men

som helhed tror jeg, at jeg får mest ud af det

system, som jeg kører efter nu, siger hun.

Ruth opdrætter også kælvekvier for en af

mælkeproducenterne. Hun modtager kviekal-

vene fra malkekvægbesætningen, og når de

nærmer sig kælvning, fl yttes de tilbage igen.

På denne måde slipper hun for at skulle

bekymre sig om kælvningerne.

– Jeg står selv for det hele, og jeg har nok

at se til med Angus- og Lincoln-køernes kælv-

ninger. Derfor fungerer arrangementet med at

opdrætte kælvekvier til den pågældende mæl-

keproducent fi nt ind i helheden, forklarer hun.

Suffolk fårene læmmer udendørs

i det milde forårsklima i maj

– I læmningsperioden står jeg op tidligt om

morgenen og går ud til fårene for at se, hvad

der er sket i løbet af natten, og for at kontrol-

lere, om alt er, som det skal være. Når jeg så

har kørt børnene til skole, vender jeg tilbage

til fårene for at gøre resultatet af nattens læm-

ninger op, fortæller Ruth.

De får, der lige har læmmet, fl yttes sam-

men med deres lam under tag for en kort tid,

Ruth Miller, som ikke interesserer sig for

maskiner, havde brug for en driftssikker

traktor, som er let at betjene.

Valtra 6550 er alsidig og passer til alle typer markarbejde, udfodring og byggeopgaver.

inden de sættes ud på friskt græs. Læmnings-

procenten ligger på cirka 180, hvilket er fi nt

under de givne omstændigheder. Lammene

er færdige til slagtning inden årsskiftet. Kødet

sælges enten direkte fra gården eller via en

gårdbutik. En del af lammene sælges levende

til videre opvækst andre steder.

Muligheden for at tilbyde kunderne mange

forskellige slags kød er naturligvis en konkur-

rencemæssig fordel på samme måde, som når

Mick sælger svinekød direkte. Kunderne kan få

alt, hvad de skal bruge, det samme sted, hvil-

ket sparer både tid og besvær.

Traktor med driftssikkerhed og

eftersalgsservice

Kombinationen af får og kødkvæg er ikke blot

en måde at skaffe indtjening fra to forskellige

produktionsgrene på, men også en hensigs-

mæssig måde at udnytte græsmarkerne på.

For Ruth er det vigtigt, at græsmarkerne er

velplejede. Ensilage i baller bruges som ekstra

fodertilskud om vinteren. Produktionen af ensi-

lage skal sikre så meget ekstra foder om vinte-

ren, at græsmarkerne ikke lider skade.

– Jeg har ingen mulighed for selv at frem-

stille ensilage, så det klarer en maskinstation

for mig. De klarer også såningen samt høst af

hvede og bønner, beretter Ruth videre.

Selv om maskinstationen udfører meget

arbejde på bedriften, kører hun selv meget

med traktor. Der er rigeligt traktorarbejde med

blandt andet sprøjtning og gødskning samt

udfodring om vinteren.

– Mens jeg læste, var jeg overhovedet

ikke interesseret i maskiner. De få gange, jeg

slæbte mig ind til forelæsningerne om maski-

ner, havde jeg svært ved at holde mig vågen,

siger den kvindelige engelske landmand.

Efter at have drøftet sagen med fagfolk

besluttede Ruth at investere i en Valtra 6550

med frontlæsser. Hun købte traktoren hos

Simon Peterson på D&S Engineers of Spencers

Wood.

– Jeg har brug for en traktor, som er

enkel, driftssikker og effektiv nok til at klare

arbejdsopgaverne her på bedriften. Jeg må

indrømme, at de tekniske egenskaber ikke var

den egentlige årsag til, at jeg valgte en Valtra

traktor. Det vigtigste for mig er, at den er drifts-

sikker og brugervenlig, og prisen skal være

rimelig. Det er også vigtig, at forhandleren kan

acceptere, at jeg jævnligt ringer op og skal

have forklaret, hvordan forskellige funktioner

betjenes. Den service giver Simon Peterson

sine kunder, siger Ruth Miller.

Det har været en stor omvæltning for

hende at starte op som selvstændig land-

mand, men hun ved præcist, hvad hun vil, og

hvad hun har tænkt sig at gøre for at nå sine

mål. Og der er ingen tvivl om, at hun vil nå

sine mål.

■ Roger Thomas

11


Valtra’s

imponerende

forsknings- og

udviklingscenter

Fortæl os hvilken type traktor du gerne vil have

– og vi vil designe den til dig

Valtra’s forsknings- og udviklingscenter

er i dette efterår fl yttet ind i splinternye

lokaler, i alt 4 000 kvadratmeter, på fab -

rik ken i Suolahti. Det moderne byggeri

har kostet syv millioner euro (cirka 52

millio ner kroner) og kommer til at danne

ramme om både Valtra’s forsknings- og

udviklingsprojekter og, ikke mindst, det

løbende samarbejde mellem fabrikken

og forsknings- og udviklingscenter.

– De nye faciliteter er meget rummelige. Det

hele ser måske nok ikke ud af så meget, men

alt er indrettet ekstremt funktionelt, lyder be skri-

velsen fra projektchef Pekka Ingalsuo.

Der arbejder omkring 100 eksperter i Valtra’s

forsknings- og udviklingsafdeling og næsten lige

så mange arbejder med Valtra-projekter rundt

omkring på forskellige forsk nings institutter, uni -

versiteter og ingeniørkon to rer samt hos under-

leverandører og i test faciliteter. Desuden har

Valtra’s brasilianske fabrik sin egen forsknings-

og udviklingscenter.

Det nye forsknings- og udviklingscenter le-

der tankerne hen på et værksted, som det kan

opleves i en James Bond-fi lm. Der foregår til-

syneladende mystiske tests i laboratorierne, og

fascinerende tegninger af traktorer og ud styr

ligger på ingeniørernes tegneborde.

I centrets kuldelaboratorium kan der ska bes

30 graders frost, selv midt om sommeren – en

oplagt fordel i forbindelse med den videre udvik-

ling af Valtra traktorernes velkendte stærke side

med hensyn til at kunne arbejde i kulde.

12

Der er også et lydlaboratorium, som et fuld-

stændig støjfrit og anvendes til at måle støj i

førerkabiner og i traktorernes omgivelser. Cen-

tret råder også over en stor chassistest stand,

som kan bruges til at teste holdbarhe den af

chassiser fra såvel Valtra som konkurre rende

mærker. Endelig er der også et elektroniklabo-

ratorium, et designlaboratorium samt adskillige

stande til tests af drivlinier og hydrauliksys-

temer.

Det halve af forsknings- og udviklingscen-

tret er indrettet som kontorer, idet en stor del

af udviklingsarbejdet nu til dags foregår ved

hjælp af tredimensionelt CAD computersoft-

ware – en teknologi, som Valtra er blevet kendt

for at udnytte effektivt.

For eksempel besatte Valtra førstepladsen i

en international konkurrence for CAD-designere.

Udvikling af nye traktorer og

forbedring af bestående

Det er de færreste forsknings- og udviklings-

projekter, der starter med et stykke blankt papir.

Derimod tager de fl este projekter udgangs punkt

i eksisterende modeller eller komponenter, ek-

sempelvis velkendte motorer, førerkabiner og

drivlinier. I mange projekter fokuseres der også

på en bestemt del af trak toren eller et stykke

udstyr.

Selv om masser af designarbejde er fl yttet fra

tegnebordet til computerskærmen, kan mange

detaljer lettere illustreres ved hjælp af modeller.

Pekka Ingalsuo studerer forskellige koncepter

for fremtidige traktorer.

– Vort arbejde tager eksempelvis udgangs-

punkt i såvel vore kunders behov som i strenge-

re lovgivning vedrørende forurening fra udstød-

ningen, forklarer Pekka Ingalsuo.

Valtra’s EcoPower modeller er et godt ek -

sempel på, hvor der gøres brug af kundernes

tilbagemeldinger. Højere brændstofpriser væk -

ker bekymring hos mange landmænd og entre-

prenører over hele verden. Det har Valtra taget

hensyn til ved at tilbyde EcoPower modellerne,

som bruger næsten 10 procent mindre brænd-

stof end almindelige traktorer.

Det er imidlertid ikke kun kundernes og

lovgivernes ønsker, der sætter dagsordenen i

Valtra’s forsknings- og udviklingscenter – der er

også et tæt samarbejde med produktionen. Nye

traktorer er nemlig ikke alene bedre end dem,

de erstatter, de er også nemmere at producere.

Resultatet heraf er mere konkurrencedygtige

priser. På tilsvarende vis kan anven delse af

fælles komponenter i forskellige modeller give

en mere effektiv reservedelsforsyning.

Valtra-design har vundet mange internatio-

nale konkurrencer. I øvrigt skal Valtra trakto-


Projektchef Pekka Ingalsuo samler en prototypetraktor

sammen med kollegaen Reijo Kuukkanen.

Der bygges adskillige prototyper til tests, inden

produktionen kan gå i gang. Medarbejdere, der

står ved samlebåndet, bruger på skift 0-serie

traktorer til at øve sig i at samle nye modeller.

rer ikke kun ligne hinanden med hensyn til

udseende, men også med hensyn til bruger-

venlighed. Derfor udformes greb og håndtag

med videre i nye Valtra modeller, så de er

genkendelige for både de brugere, der har kørt

med tidligere modeller, og de, der har adskillige

forskellige Valtra modeller i maskinparken.

Forsknings- og udviklingscentret

har brug for tilbagemeldinger

fra kunderne

Valtra’s forsknings- og udviklingsteam sætter

stor pris på tilbagemeldingerne fra kunderne.

De fl este af disse kommer ind via offi cielle kana-

ler i form af rapporter, som udarbejdes af salgs-

og servicemedarbejderne. Men man efterlyser

også respons direkte fra kunder og testkørere,

ikke mindst på messer, hvor Valtra’s forsknings-

og udviklingsteam – i øvrigt som noget enestå-

ende i branchen – ofte har sin egen stand.

– Fremstilling af traktorer ud fra den enkelte

kundes ordre er også et stort område for forsk-

nings- og udviklingsafdelingen, når den intro-

ducerer nye muligheder for imødekommelse

af kundernes individuelle behov. Over 10 000

kunder besøger fabrikken hvert år, og her ligger

der en stor mulighed for at høre deres tilbage-

meldinger, understreger Pekka Ingalsuo.

Højdepunktet for alle, der arbejder i forsk-

nings- og udviklingsafdelingen, må imidlertid

være, når den lanceres et nyt produkt. Selv om

præsentationen varetages af professionelle

marketingfolk, er forsknings- og udviklingsmed-

arbejderne altid spændte på at se, hvordan

deres nyskabelser bliver modtaget. Rosende

ord gør det ikke alene. Den virkelige målestok

for succes er, hvor stor popularitet en ny trak-

tormodel eller et nyt ekstraudstyr opnår.

■ Tommi Pitenius

Erik van der Vegt startede

hos Fa. van der Vegt i

Scherpenzeel for tre år

siden.

Fra hestekræfter til Valtra service

Firmaet Fa. van der Vegt startede i 1950

med skoning af heste og bygning af

vogne. Siden da er fi rmaet vokset til at

være en mellemstor landbrugsmaskinfor-

retning med otte ansatte. I 1982 blev man

Valmet-forhandler, og salgs- og service-

aktiviteterne for såvel traktorer som

landbrugsmaskiner er stadig i vækst.

Erik van der Vegt ejer fi rmaet sammen med

sin far og sin onkel. Han startede i fi rmaet som

mekaniker for tre år siden. Sammen med sine

medarbejdere følger han markedsudviklingen

tæt og tilpasser sig aktivt denne udvikling.

Firmaet, der ligger i det nordlige Holland i

den frisiske by Scherpenzeel, har netop investe-

ret i en traktorinspektionsstation, hvor de kan

undersøge alle mærker og typer af traktorer

omkring sikkerheden og deres generelle stand.

Dette indbefatter undersøgelse af traktorernes

tekniske stand, motoreffekt, bremser, lys og

diverse lækager af væsker.

Med den nye traktorinspektionsstation

håber fi rmaet at kunne tiltrække endnu fl ere

traktorer til værkstedet. Selv i dag er der mange

traktorbrugere, der forsømmer vedligeholdel-

sen.

Med en ordentlig vedligeholdelse undgås

irriterende spildtid og unødvendige omkostnin-

ger, når traktoren må holde stille. Testene afslø-

rer fejl, der endnu ikke havde vist sig, og som

kan afhjælpes, inden der sker yderligere ska-

der. En perfekt indstillet motor giver et lavere

Alle traktorer kan undersøges omkring

sikkerheden og den generelle stand på

den nye traktorinspektionsstation.

brændstofforbrug og optimal effekt, og traktoren

holder længere. Endelig vil traktorer, der er blevet

testet en gang om året uden anmærkninger, have

en højere gensalgsværdi.

Smidigt samarbejde

Ifølge Erik van der Vegt forløber samarbejdet med

Valtra perfekt. Han fortæller i øvrigt, at der intet

er at udsætte de løbende leveringer og traktorer-

nes kvalitet.

– Servicefolkene hos Valtra-importøren

Kuiken Agri ved virkelig, hvad de har med at gøre,

lyder fra det den hollandske Valtra-forhandler.

Hans opfattelse er, at Valtra’s servicekits inde-

holder alt det nødvendige og er praktiske at gå til

for kunderne.

– I vores provins er der mange af de kommu-

nale kunder, der bruger Valtra’s servicekits, da de

har valgt selv at stå for den daglige vedligeholdel-

se af traktorerne, fortæller Erik van der Vegt.

Han roser desuden Valtra’s uddannelses- og

træningstilbud. – De lytter nøje til de spørgs-

mål, der bliver stillet, siger han.

Sammen med de to andre servicefolk står de

for alle Kuiken Agri’s trænings- og kursusaktivi-

teter. Erik van der Vegt har lagt mærke til, at der

er stor forskel på den viden, de forskellige Valtra-

servicefolk ligger inde med. Derfor er hans håb, at

der i fremtiden vil blive holdt separate kurser for

henholdsvis nybegynderne og de mere erfarne.

En anden kritisk bemærkning fra den hol-

landske forhandler drejer sig om informationerne

fra Valtra. Han vil gerne kunne fi nde de informa-

tioner, han har brug for, på den mest effektive

måde. Teknologien er nu om dage så specialise-

ret, at det ikke længere kan lade sig gøre at vide

besked om alt.

– Internettet er blevet et uundværlig informa-

tionsmiddel, og det bliver Valtra heldigvis også

mere og mere opmærksomme på, konstaterer

Erik van der Vegt.

Yderligere information om Fa. van der Vegt

kan fi ndes på www.favandervegt.nl

■ Brenda Roos

13


Valtra 6000-serie

De bliver bare bedre og bedre

Valtra’s 6000-serie er en yderst popu-

lær, klassisk traktorserie, selv om der

efterhånden ikke er ret meget andet

tilbage end modelbetegnelser. Ejerne af

6000-serie traktorerne sætter stor pris

på traktorernes alsidighed og fl eksibili-

tet – der er i den grad tale om all-round

traktorer.

14

Alsidig og let traktor

til marken

– Jeg er meget imponeret over min Valtra

traktors alsidighed, den er ideel til både

store og små opgaver, siger Erland Nils-

son. Han er planteavler nær Svalöv og har

et stort areal med sukkerroer. Den svenske

planteavler kører med en Valtra 6850 med

frontlift.

– Vi bruger 6850’eren til såmaskinen

og marksprøjten samt til transportkørsel

til og fra marken i forbindelse med suk-

kerroehøsten. Om vinteren kører den med

en frontmonteret sneplov i kombination

med en skraber bagpå. Noget af det, jeg

synes godt om ved denne traktor, er dens

manøvredygtighed og fl eksibilitet samt den

lave vægt pr. hk, så marktrykket reduceres,

siger Erland Nilsson.

”En meget fl eksibel traktor” er en vending, der

lyder igen og igen, når man taler med ejere af

6000-serie traktorer. Traktoren egner sig til alle

typer opgaver i marken – både i forbindelse

med almindelig planteavl og grovfoderproduk-

tion samt frontlæsseropgaver, på landevejen

og i skoven.

Som en selvkørende læssemaskine

– takket være turbinekoblingen

Dan Englund har en gård nær Örebro og

kører med en 6650’er med frontlæsser.

Han driver planteavl og skovbrug, og der

løses også entreprenøropgaver, hovedsa-

geligt i forbindelse med vedligeholdelses-

opgaver for vejvæsenet.

– Jeg er virkelig imponeret over tur-

binekoblingen, som giver en smidig og

behagelig kørsel. Vi bruger Valtra’en meget

til at køre med vendeplov, hvor det er nemt

at få vendt rundt i foragrene på en smidig

måde samtidig med, at det alligevel fore-

går gesvindt og effektivt. Turbinekoblingen

kommer, mere end nogen andre steder,

til sin ret ved kørsel med frontlæsser. Her

arbejder traktor-læsser ekvipagen som en

selvkørende læssemaskine med konverter,

fortæller Dan Englund.

Løbende udvikling

I dag er der ikke meget tilbage af det oprindelige

under skærmene på en 6000-serie traktor fra da

serien blev introduceret. Der foregår en uafbrudt

produktudvikling, hvilket betyder, at 6000-serien

stadig er et af de bedste bud på markedet for

enhver, der søger en alsidig og fl eksibel traktor.

■ Kjell-Åke Larsson

Som at køre forlæns

– takket være TwinTrac

– TwinTrac overgår alt i skoven, og min

Valtra-Moheda maskinekvipage er at køre

med som en almindelig, forlænskørende

maskine, siger Lars-Gunnar Jonsson,

der har en bedrift med græs og skov ved

Stenberga i Småland og kører med en Val-

tra 6850.

– Når jeg kører i skoven, kører trakto-

ren mere baglæns end forlæns. Den har en

fl eksibel og smidig måde at køre på, takket

være turbinekoblingen, føjer han til.

Lars-Gunnar Jonssons Valtra bruges til

græshåndtering om sommeren, hvor den

blandt andet er spændt for en rundballe-

presser og presser 3 000 baller om året.


Landbruget er en farlig arbejdsplads, hvor

der jævnligt sker ulykker. Det er en arbejd-

splads med mange store og tunge maski-

ner, der ofte er udstyret med roterende

dele. Derfor øremærker Valtra betydelige

ressourcer til at forbedre arbejdsmiljøet

og sikkerheden for traktorførere.

Intet er vigtigere end vort eget og vore medmen-

neskers liv og helbred. Dette er baggrunden for,

at sikkerheden og arbejdsmiljøet altid har haft

højeste prioritet hos Valtra’s ingeniører. Det er

der et indiskutabelt behov for, idet landbrug og

maskiner tilsammen danner et farligt miljø.

Pioner

Sikkerhed og arbejdsmiljø vejer tungt hos Valtra,

Sikkerhed og arbejdsmiljø vejer tungt hos Valtra,

Sikkerhed og arbejdsmiljø vejer tungt hos Valtra,

Sikkerhed og arbejdsmiljø vejer tungt hos Valtra,

Sikkerhed og arbejdsmiljø vejer tungt hos Valtra,

og det er ikke blot tomme ord. Dette er ikke

og det er ikke blot tomme ord. Dette er ikke

og det er ikke blot tomme ord. Dette er ikke

og det er ikke blot tomme ord. Dette er ikke

og det er ikke blot tomme ord. Dette er ikke

mindst demonstreret via banebrydende nyska-

mindst demonstreret via banebrydende nyska-

mindst demonstreret via banebrydende nyska-

mindst demonstreret via banebrydende nyska-

mindst demonstreret via banebrydende nyska-

belser fra Valtra, og her er der tale om en lang

belser fra Valtra, og her er der tale om en lang

belser fra Valtra, og her er der tale om en lang

belser fra Valtra, og her er der tale om en lang

belser fra Valtra, og her er der tale om en lang

tradition. For eksempel var Valmet og Volvo BM

tradition. For eksempel var Valmet og Volvo BM

tradition. For eksempel var Valmet og Volvo BM

tradition. For eksempel var Valmet og Volvo BM

tradition. For eksempel var Valmet og Volvo BM

tradition. For eksempel var Valmet og Volvo BM

de første traktorproducenter, der i sin tid tilbød

de første traktorproducenter, der i sin tid tilbød

de første traktorproducenter, der i sin tid tilbød

de første traktorproducenter, der i sin tid tilbød

de første traktorproducenter, der i sin tid tilbød

de første traktorproducenter, der i sin tid tilbød

de første traktorproducenter, der i sin tid tilbød

de første traktorproducenter, der i sin tid tilbød

de første traktorproducenter, der i sin tid tilbød

de første traktorproducenter, der i sin tid tilbød

de første traktorproducenter, der i sin tid tilbød

de første traktorproducenter, der i sin tid tilbød

en gummiophængt sikkerhedskabine som en

en gummiophængt sikkerhedskabine som en

en gummiophængt sikkerhedskabine som en

en gummiophængt sikkerhedskabine som en

en gummiophængt sikkerhedskabine som en

en gummiophængt sikkerhedskabine som en

en gummiophængt sikkerhedskabine som en

en gummiophængt sikkerhedskabine som en

en gummiophængt sikkerhedskabine som en

en gummiophængt sikkerhedskabine som en

en gummiophængt sikkerhedskabine som en

en gummiophængt sikkerhedskabine som en

samlet enhed adskilt fra traktorkroppen. Valmet

samlet enhed adskilt fra traktorkroppen. Valmet

samlet enhed adskilt fra traktorkroppen. Valmet

samlet enhed adskilt fra traktorkroppen. Valmet

samlet enhed adskilt fra traktorkroppen. Valmet

samlet enhed adskilt fra traktorkroppen. Valmet

samlet enhed adskilt fra traktorkroppen. Valmet

samlet enhed adskilt fra traktorkroppen. Valmet

samlet enhed adskilt fra traktorkroppen. Valmet

samlet enhed adskilt fra traktorkroppen. Valmet

samlet enhed adskilt fra traktorkroppen. Valmet

samlet enhed adskilt fra traktorkroppen. Valmet

samlet enhed adskilt fra traktorkroppen. Valmet

samlet enhed adskilt fra traktorkroppen. Valmet

samlet enhed adskilt fra traktorkroppen. Valmet

samlet enhed adskilt fra traktorkroppen. Valmet

samlet enhed adskilt fra traktorkroppen. Valmet

samlet enhed adskilt fra traktorkroppen. Valmet

samlet enhed adskilt fra traktorkroppen. Valmet

samlet enhed adskilt fra traktorkroppen. Valmet

samlet enhed adskilt fra traktorkroppen. Valmet

samlet enhed adskilt fra traktorkroppen. Valmet

samlet enhed adskilt fra traktorkroppen. Valmet

samlet enhed adskilt fra traktorkroppen. Valmet

samlet enhed adskilt fra traktorkroppen. Valmet

samlet enhed adskilt fra traktorkroppen. Valmet

samlet enhed adskilt fra traktorkroppen. Valmet

samlet enhed adskilt fra traktorkroppen. Valmet

samlet enhed adskilt fra traktorkroppen. Valmet

samlet enhed adskilt fra traktorkroppen. Valmet

samlet enhed adskilt fra traktorkroppen. Valmet

samlet enhed adskilt fra traktorkroppen. Valmet

502 og Volvo BM 650 skabte revolution med

502 og Volvo BM 650 skabte revolution med

502 og Volvo BM 650 skabte revolution med

502 og Volvo BM 650 skabte revolution med

502 og Volvo BM 650 skabte revolution med

502 og Volvo BM 650 skabte revolution med

502 og Volvo BM 650 skabte revolution med

502 og Volvo BM 650 skabte revolution med

502 og Volvo BM 650 skabte revolution med

502 og Volvo BM 650 skabte revolution med

502 og Volvo BM 650 skabte revolution med

502 og Volvo BM 650 skabte revolution med

502 og Volvo BM 650 skabte revolution med

hensyn til førerens arbejdsmiljø.

hensyn til førerens arbejdsmiljø.

hensyn til førerens arbejdsmiljø.

hensyn til førerens arbejdsmiljø.

hensyn til førerens arbejdsmiljø.

hensyn til førerens arbejdsmiljø.

hensyn til førerens arbejdsmiljø.

hensyn til førerens arbejdsmiljø.

hensyn til førerens arbejdsmiljø.

hensyn til førerens arbejdsmiljø.

hensyn til førerens arbejdsmiljø.

hensyn til førerens arbejdsmiljø.

hensyn til førerens arbejdsmiljø.

hensyn til førerens arbejdsmiljø.

hensyn til førerens arbejdsmiljø.

hensyn til førerens arbejdsmiljø.

hensyn til førerens arbejdsmiljø.

hensyn til førerens arbejdsmiljø.

hensyn til førerens arbejdsmiljø.

hensyn til førerens arbejdsmiljø.

Automatisk parkeringsbremse

Automatisk parkeringsbremse

Automatisk parkeringsbremse

Automatisk parkeringsbremse

Automatisk parkeringsbremse

Automatisk parkeringsbremse

Automatisk parkeringsbremse

Automatisk parkeringsbremse

Automatisk parkeringsbremse

Automatisk parkeringsbremse

Automatisk parkeringsbremse

Automatisk parkeringsbremse

Automatisk parkeringsbremse

Automatisk parkeringsbremse

Automatisk parkeringsbremse

Automatisk parkeringsbremse

Automatisk parkeringsbremse

Automatisk parkeringsbremse

Automatisk parkeringsbremse

Automatisk parkeringsbremse

Automatisk parkeringsbremse

Automatisk parkeringsbremse

Automatisk parkeringsbremse

Automatisk parkeringsbremse

Automatisk parkeringsbremse

Automatisk parkeringsbremse

Ifølge en offi ciel rapport fra 1996 om ulykker

Ifølge en offi ciel rapport fra 1996 om ulykker

Ifølge en offi ciel rapport fra 1996 om ulykker

Ifølge en offi ciel rapport fra 1996 om ulykker

Ifølge en offi ciel rapport fra 1996 om ulykker

Ifølge en offi ciel rapport fra 1996 om ulykker

Ifølge en offi ciel rapport fra 1996 om ulykker

Ifølge en offi ciel rapport fra 1996 om ulykker

indenfor den svenske landbrugssektor, sker det

bemærkelsesværdigt regelmæssigt, at traktor-

førere bliver kørt over af deres egne traktorer.

Hvordan kan det ske? En hyppig årsag er, at par-

keringsbremsen ikke var aktiveret, eller at den

ikke fungerede ordentligt – måske fordi føreren

havde glemt at løsne den ved en tidligere lejlig-

hed. I rapporten anbefales det da også, at en

parkeringsbremse skal være let at betjene og

udstyret med et effektivt advarselssystem.

udstyret med et effektivt advarselssystem.

udstyret med et effektivt advarselssystem.

udstyret med et effektivt advarselssystem.

Valtra’s svar her er HiTech systemet, hvor

Valtra’s svar her er HiTech systemet, hvor

Valtra’s svar her er HiTech systemet, hvor

Valtra’s svar her er HiTech systemet, hvor

Valtra’s svar her er HiTech systemet, hvor

parkeringsbremsen er integreret i kørselsvæl-

parkeringsbremsen er integreret i kørselsvæl-

parkeringsbremsen er integreret i kørselsvæl-

parkeringsbremsen er integreret i kørselsvæl-

parkeringsbremsen er integreret i kørselsvæl-

parkeringsbremsen er integreret i kørselsvæl-

geren. Hermed er det både umuligt at glemme

geren. Hermed er det både umuligt at glemme

geren. Hermed er det både umuligt at glemme

geren. Hermed er det både umuligt at glemme

geren. Hermed er det både umuligt at glemme

geren. Hermed er det både umuligt at glemme

håndbremsen, og den er let at betjene med

håndbremsen, og den er let at betjene med

håndbremsen, og den er let at betjene med

håndbremsen, og den er let at betjene med

håndbremsen, og den er let at betjene med

håndbremsen, og den er let at betjene med

fi ngerspidserne. Dette er en perfekt løsning,

fi ngerspidserne. Dette er en perfekt løsning,

fi ngerspidserne. Dette er en perfekt løsning,

fi ngerspidserne. Dette er en perfekt løsning,

fi ngerspidserne. Dette er en perfekt løsning,

fi ngerspidserne. Dette er en perfekt løsning,

som på en gang forbedrer arbejdsmiljøet og

som på en gang forbedrer arbejdsmiljøet og

som på en gang forbedrer arbejdsmiljøet og

som på en gang forbedrer arbejdsmiljøet og

som på en gang forbedrer arbejdsmiljøet og

som på en gang forbedrer arbejdsmiljøet og

som på en gang forbedrer arbejdsmiljøet og

som på en gang forbedrer arbejdsmiljøet og

som på en gang forbedrer arbejdsmiljøet og

som på en gang forbedrer arbejdsmiljøet og

som på en gang forbedrer arbejdsmiljøet og

som på en gang forbedrer arbejdsmiljøet og

øger sikkerheden.

øger sikkerheden.

øger sikkerheden.

øger sikkerheden.

Traktoren i trafi kken

Traktoren i trafi kken

Traktoren i trafi kken

Traktoren i trafi kken

Traktoren i trafi kken

En stor del af traktorkørslen er transportkørsel

En stor del af traktorkørslen er transportkørsel

En stor del af traktorkørslen er transportkørsel

En stor del af traktorkørslen er transportkørsel

En stor del af traktorkørslen er transportkørsel

En stor del af traktorkørslen er transportkørsel

En stor del af traktorkørslen er transportkørsel

En stor del af traktorkørslen er transportkørsel

En stor del af traktorkørslen er transportkørsel

En stor del af traktorkørslen er transportkørsel

En stor del af traktorkørslen er transportkørsel

En stor del af traktorkørslen er transportkørsel

på offentlig vej. Der er ofte monteret tvillinge -

på offentlig vej. Der er ofte monteret tvillinge -

på offentlig vej. Der er ofte monteret tvillinge -

på offentlig vej. Der er ofte monteret tvillinge -

på offentlig vej. Der er ofte monteret tvillinge -

på offentlig vej. Der er ofte monteret tvillinge -

på offentlig vej. Der er ofte monteret tvillinge -

på offentlig vej. Der er ofte monteret tvillinge -

på offentlig vej. Der er ofte monteret tvillinge -

på offentlig vej. Der er ofte monteret tvillinge -

på offentlig vej. Der er ofte monteret tvillinge -

på offentlig vej. Der er ofte monteret tvillinge -

hjul, og der køres med brede redskaber. Ved

hjul, og der køres med brede redskaber. Ved

hjul, og der køres med brede redskaber. Ved

hjul, og der køres med brede redskaber. Ved

hjul, og der køres med brede redskaber. Ved

hjul, og der køres med brede redskaber. Ved

hjul, og der køres med brede redskaber. Ved

hjul, og der køres med brede redskaber. Ved

hjul, og der køres med brede redskaber. Ved

hjul, og der køres med brede redskaber. Ved

hjul, og der køres med brede redskaber. Ved

hjul, og der køres med brede redskaber. Ved

landevejskørsel er det vigtigt at være meget

landevejskørsel er det vigtigt at være meget

landevejskørsel er det vigtigt at være meget

landevejskørsel er det vigtigt at være meget

landevejskørsel er det vigtigt at være meget

landevejskørsel er det vigtigt at være meget

landevejskørsel er det vigtigt at være meget

landevejskørsel er det vigtigt at være meget

landevejskørsel er det vigtigt at være meget

synlig, at kunne bremse effektivt og at kunne

synlig, at kunne bremse effektivt og at kunne

synlig, at kunne bremse effektivt og at kunne

synlig, at kunne bremse effektivt og at kunne

synlig, at kunne bremse effektivt og at kunne

synlig, at kunne bremse effektivt og at kunne

synlig, at kunne bremse effektivt og at kunne

synlig, at kunne bremse effektivt og at kunne

synlig, at kunne bremse effektivt og at kunne

have en høj sikkerhed, uanset hvad der er

have en høj sikkerhed, uanset hvad der er

have en høj sikkerhed, uanset hvad der er

have en høj sikkerhed, uanset hvad der er

have en høj sikkerhed, uanset hvad der er

have en høj sikkerhed, uanset hvad der er

have en høj sikkerhed, uanset hvad der er

have en høj sikkerhed, uanset hvad der er

monteret på eller koblet til traktoren.

monteret på eller koblet til traktoren.

monteret på eller koblet til traktoren.

monteret på eller koblet til traktoren.

monteret på eller koblet til traktoren.

monteret på eller koblet til traktoren.

monteret på eller koblet til traktoren.

monteret på eller koblet til traktoren.

Behovet for at være synlig ved kørsel på

Behovet for at være synlig ved kørsel på

Behovet for at være synlig ved kørsel på

Behovet for at være synlig ved kørsel på

Behovet for at være synlig ved kørsel på

Behovet for at være synlig ved kørsel på

Behovet for at være synlig ved kørsel på

landevej med brede redskaber kan ikke betones

landevej med brede redskaber kan ikke betones

landevej med brede redskaber kan ikke betones

landevej med brede redskaber kan ikke betones

landevej med brede redskaber kan ikke betones

landevej med brede redskaber kan ikke betones

landevej med brede redskaber kan ikke betones

landevej med brede redskaber kan ikke betones

landevej med brede redskaber kan ikke betones

landevej med brede redskaber kan ikke betones

landevej med brede redskaber kan ikke betones

landevej med brede redskaber kan ikke betones

landevej med brede redskaber kan ikke betones

landevej med brede redskaber kan ikke betones

landevej med brede redskaber kan ikke betones

landevej med brede redskaber kan ikke betones

landevej med brede redskaber kan ikke betones

landevej med brede redskaber kan ikke betones

landevej med brede redskaber kan ikke betones

kraftigt nok. Blandt Valtra’s tilbehør kan her næv-

kraftigt nok. Blandt Valtra’s tilbehør kan her næv-

kraftigt nok. Blandt Valtra’s tilbehør kan her næv-

kraftigt nok. Blandt Valtra’s tilbehør kan her næv-

kraftigt nok. Blandt Valtra’s tilbehør kan her næv-

kraftigt nok. Blandt Valtra’s tilbehør kan her næv-

kraftigt nok. Blandt Valtra’s tilbehør kan her næv-

kraftigt nok. Blandt Valtra’s tilbehør kan her næv-

kraftigt nok. Blandt Valtra’s tilbehør kan her næv-

kraftigt nok. Blandt Valtra’s tilbehør kan her næv-

kraftigt nok. Blandt Valtra’s tilbehør kan her næv-

kraftigt nok. Blandt Valtra’s tilbehør kan her næv-

kraftigt nok. Blandt Valtra’s tilbehør kan her næv-

kraftigt nok. Blandt Valtra’s tilbehør kan her næv-

kraftigt nok. Blandt Valtra’s tilbehør kan her næv-

kraftigt nok. Blandt Valtra’s tilbehør kan her næv-

kraftigt nok. Blandt Valtra’s tilbehør kan her næv-

kraftigt nok. Blandt Valtra’s tilbehør kan her næv-

kraftigt nok. Blandt Valtra’s tilbehør kan her næv-

kraftigt nok. Blandt Valtra’s tilbehør kan her næv-

kraftigt nok. Blandt Valtra’s tilbehør kan her næv-

kraftigt nok. Blandt Valtra’s tilbehør kan her næv-

kraftigt nok. Blandt Valtra’s tilbehør kan her næv-

kraftigt nok. Blandt Valtra’s tilbehør kan her næv-

kraftigt nok. Blandt Valtra’s tilbehør kan her næv-

kraftigt nok. Blandt Valtra’s tilbehør kan her næv-

kraftigt nok. Blandt Valtra’s tilbehør kan her næv-

kraftigt nok. Blandt Valtra’s tilbehør kan her næv-

kraftigt nok. Blandt Valtra’s tilbehør kan her næv-

kraftigt nok. Blandt Valtra’s tilbehør kan her næv-

kraftigt nok. Blandt Valtra’s tilbehør kan her næv-

kraftigt nok. Blandt Valtra’s tilbehør kan her næv-

kraftigt nok. Blandt Valtra’s tilbehør kan her næv-

nes forskellige typer roterende advarselsblink.

nes forskellige typer roterende advarselsblink.

nes forskellige typer roterende advarselsblink.

nes forskellige typer roterende advarselsblink.

nes forskellige typer roterende advarselsblink.

nes forskellige typer roterende advarselsblink.

nes forskellige typer roterende advarselsblink.

nes forskellige typer roterende advarselsblink.

nes forskellige typer roterende advarselsblink.

nes forskellige typer roterende advarselsblink.

nes forskellige typer roterende advarselsblink.

nes forskellige typer roterende advarselsblink.

Og vore tilbehørsbutikker tilbyder belysningsud-

Og vore tilbehørsbutikker tilbyder belysningsud-

Og vore tilbehørsbutikker tilbyder belysningsud-

Og vore tilbehørsbutikker tilbyder belysningsud-

Og vore tilbehørsbutikker tilbyder belysningsud-

Og vore tilbehørsbutikker tilbyder belysningsud-

Og vore tilbehørsbutikker tilbyder belysningsud-

Og vore tilbehørsbutikker tilbyder belysningsud-

Og vore tilbehørsbutikker tilbyder belysningsud-

Og vore tilbehørsbutikker tilbyder belysningsud-

Og vore tilbehørsbutikker tilbyder belysningsud-

Og vore tilbehørsbutikker tilbyder belysningsud-

Og vore tilbehørsbutikker tilbyder belysningsud-

Og vore tilbehørsbutikker tilbyder belysningsud-

Og vore tilbehørsbutikker tilbyder belysningsud-

Og vore tilbehørsbutikker tilbyder belysningsud-

Og vore tilbehørsbutikker tilbyder belysningsud-

Og vore tilbehørsbutikker tilbyder belysningsud-

Og vore tilbehørsbutikker tilbyder belysningsud-

Og vore tilbehørsbutikker tilbyder belysningsud-

Og vore tilbehørsbutikker tilbyder belysningsud-

Og vore tilbehørsbutikker tilbyder belysningsud-

Og vore tilbehørsbutikker tilbyder belysningsud-

Og vore tilbehørsbutikker tilbyder belysningsud-

Og vore tilbehørsbutikker tilbyder belysningsud-

Og vore tilbehørsbutikker tilbyder belysningsud-

Og vore tilbehørsbutikker tilbyder belysningsud-

Og vore tilbehørsbutikker tilbyder belysningsud-

Og vore tilbehørsbutikker tilbyder belysningsud-

Og vore tilbehørsbutikker tilbyder belysningsud-

Og vore tilbehørsbutikker tilbyder belysningsud-

Og vore tilbehørsbutikker tilbyder belysningsud-

styr, der kan anvendes ved kørsel med redska-

styr, der kan anvendes ved kørsel med redska-

styr, der kan anvendes ved kørsel med redska-

styr, der kan anvendes ved kørsel med redska-

styr, der kan anvendes ved kørsel med redska-

styr, der kan anvendes ved kørsel med redska-

styr, der kan anvendes ved kørsel med redska-

styr, der kan anvendes ved kørsel med redska-

styr, der kan anvendes ved kørsel med redska-

styr, der kan anvendes ved kørsel med redska-

styr, der kan anvendes ved kørsel med redska-

styr, der kan anvendes ved kørsel med redska-

styr, der kan anvendes ved kørsel med redska-

styr, der kan anvendes ved kørsel med redska-

styr, der kan anvendes ved kørsel med redska-

styr, der kan anvendes ved kørsel med redska-

styr, der kan anvendes ved kørsel med redska-

styr, der kan anvendes ved kørsel med redska-

styr, der kan anvendes ved kørsel med redska-

styr, der kan anvendes ved kørsel med redska-

styr, der kan anvendes ved kørsel med redska-

styr, der kan anvendes ved kørsel med redska-

styr, der kan anvendes ved kørsel med redska-

styr, der kan anvendes ved kørsel med redska-

styr, der kan anvendes ved kørsel med redska-

styr, der kan anvendes ved kørsel med redska-

styr, der kan anvendes ved kørsel med redska-

styr, der kan anvendes ved kørsel med redska-

styr, der kan anvendes ved kørsel med redska-

ber, der ikke allerede har sådant udstyr.

ber, der ikke allerede har sådant udstyr.

ber, der ikke allerede har sådant udstyr.

ber, der ikke allerede har sådant udstyr.

ber, der ikke allerede har sådant udstyr.

ber, der ikke allerede har sådant udstyr.

ber, der ikke allerede har sådant udstyr.

ber, der ikke allerede har sådant udstyr.

ber, der ikke allerede har sådant udstyr.

ber, der ikke allerede har sådant udstyr.

ber, der ikke allerede har sådant udstyr.

ber, der ikke allerede har sådant udstyr.

ber, der ikke allerede har sådant udstyr.

ber, der ikke allerede har sådant udstyr.

ber, der ikke allerede har sådant udstyr.

En traktor bruges ofte til transportkørsel

En traktor bruges ofte til transportkørsel

En traktor bruges ofte til transportkørsel

En traktor bruges ofte til transportkørsel

En traktor bruges ofte til transportkørsel

En traktor bruges ofte til transportkørsel

En traktor bruges ofte til transportkørsel

En traktor bruges ofte til transportkørsel

En traktor bruges ofte til transportkørsel

En traktor bruges ofte til transportkørsel

En traktor bruges ofte til transportkørsel

En traktor bruges ofte til transportkørsel

En traktor bruges ofte til transportkørsel

En traktor bruges ofte til transportkørsel

En traktor bruges ofte til transportkørsel

En traktor bruges ofte til transportkørsel

En traktor bruges ofte til transportkørsel

En traktor bruges ofte til transportkørsel

En traktor bruges ofte til transportkørsel

En traktor bruges ofte til transportkørsel

med tunge læs af eksempelvis korn eller sukker-

med tunge læs af eksempelvis korn eller sukker-

med tunge læs af eksempelvis korn eller sukker-

med tunge læs af eksempelvis korn eller sukker-

med tunge læs af eksempelvis korn eller sukker-

roer. Dette kræver effektive bremser på vognen

roer. Dette kræver effektive bremser på vognen

roer. Dette kræver effektive bremser på vognen

roer. Dette kræver effektive bremser på vognen

roer. Dette kræver effektive bremser på vognen

roer. Dette kræver effektive bremser på vognen

roer. Dette kræver effektive bremser på vognen

roer. Dette kræver effektive bremser på vognen

roer. Dette kræver effektive bremser på vognen

roer. Dette kræver effektive bremser på vognen

roer. Dette kræver effektive bremser på vognen

og en god dømmekraft hos traktorføreren, for

og en god dømmekraft hos traktorføreren, for

og en god dømmekraft hos traktorføreren, for

og en god dømmekraft hos traktorføreren, for

og en god dømmekraft hos traktorføreren, for

og en god dømmekraft hos traktorføreren, for

og en god dømmekraft hos traktorføreren, for

og en god dømmekraft hos traktorføreren, for

og en god dømmekraft hos traktorføreren, for

og en god dømmekraft hos traktorføreren, for

og en god dømmekraft hos traktorføreren, for

og en god dømmekraft hos traktorføreren, for

og en god dømmekraft hos traktorføreren, for

og en god dømmekraft hos traktorføreren, for

og en god dømmekraft hos traktorføreren, for

og en god dømmekraft hos traktorføreren, for

og en god dømmekraft hos traktorføreren, for

og en god dømmekraft hos traktorføreren, for

og en god dømmekraft hos traktorføreren, for

det er enorme kræfter, han styrer. Svenske reg-

det er enorme kræfter, han styrer. Svenske reg-

det er enorme kræfter, han styrer. Svenske reg-

det er enorme kræfter, han styrer. Svenske reg-

det er enorme kræfter, han styrer. Svenske reg-

det er enorme kræfter, han styrer. Svenske reg-

det er enorme kræfter, han styrer. Svenske reg-

det er enorme kræfter, han styrer. Svenske reg-

det er enorme kræfter, han styrer. Svenske reg-

det er enorme kræfter, han styrer. Svenske reg-

det er enorme kræfter, han styrer. Svenske reg-

det er enorme kræfter, han styrer. Svenske reg-

det er enorme kræfter, han styrer. Svenske reg-

det er enorme kræfter, han styrer. Svenske reg-

det er enorme kræfter, han styrer. Svenske reg-

det er enorme kræfter, han styrer. Svenske reg-

det er enorme kræfter, han styrer. Svenske reg-

det er enorme kræfter, han styrer. Svenske reg-

det er enorme kræfter, han styrer. Svenske reg-

det er enorme kræfter, han styrer. Svenske reg-

det er enorme kræfter, han styrer. Svenske reg-

det er enorme kræfter, han styrer. Svenske reg-

det er enorme kræfter, han styrer. Svenske reg-

det er enorme kræfter, han styrer. Svenske reg-

det er enorme kræfter, han styrer. Svenske reg-

det er enorme kræfter, han styrer. Svenske reg-

det er enorme kræfter, han styrer. Svenske reg-

det er enorme kræfter, han styrer. Svenske reg-

det er enorme kræfter, han styrer. Svenske reg-

det er enorme kræfter, han styrer. Svenske reg-

det er enorme kræfter, han styrer. Svenske reg-

det er enorme kræfter, han styrer. Svenske reg-

det er enorme kræfter, han styrer. Svenske reg-

det er enorme kræfter, han styrer. Svenske reg-

det er enorme kræfter, han styrer. Svenske reg-

det er enorme kræfter, han styrer. Svenske reg-

det er enorme kræfter, han styrer. Svenske reg-

det er enorme kræfter, han styrer. Svenske reg-

ler kræver for eksempel, at en traktor med vogn

ler kræver for eksempel, at en traktor med vogn

ler kræver for eksempel, at en traktor med vogn

ler kræver for eksempel, at en traktor med vogn

ler kræver for eksempel, at en traktor med vogn

ler kræver for eksempel, at en traktor med vogn

ler kræver for eksempel, at en traktor med vogn

ler kræver for eksempel, at en traktor med vogn

ler kræver for eksempel, at en traktor med vogn

ler kræver for eksempel, at en traktor med vogn

ler kræver for eksempel, at en traktor med vogn

ler kræver for eksempel, at en traktor med vogn

ler kræver for eksempel, at en traktor med vogn

ler kræver for eksempel, at en traktor med vogn

ler kræver for eksempel, at en traktor med vogn

ler kræver for eksempel, at en traktor med vogn

ler kræver for eksempel, at en traktor med vogn

ler kræver for eksempel, at en traktor med vogn

ler kræver for eksempel, at en traktor med vogn

ler kræver for eksempel, at en traktor med vogn

ler kræver for eksempel, at en traktor med vogn

ler kræver for eksempel, at en traktor med vogn

ler kræver for eksempel, at en traktor med vogn

ler kræver for eksempel, at en traktor med vogn

ler kræver for eksempel, at en traktor med vogn

ler kræver for eksempel, at en traktor med vogn

ler kræver for eksempel, at en traktor med vogn

ler kræver for eksempel, at en traktor med vogn

ler kræver for eksempel, at en traktor med vogn

skal kunne bringes helt til standsning fra en has-

skal kunne bringes helt til standsning fra en has-

skal kunne bringes helt til standsning fra en has-

skal kunne bringes helt til standsning fra en has-

skal kunne bringes helt til standsning fra en has-

skal kunne bringes helt til standsning fra en has-

skal kunne bringes helt til standsning fra en has-

skal kunne bringes helt til standsning fra en has-

skal kunne bringes helt til standsning fra en has-

skal kunne bringes helt til standsning fra en has-

skal kunne bringes helt til standsning fra en has-

skal kunne bringes helt til standsning fra en has-

tighed på 40 kilometer i timen over en maksimal

bremselængde på 19,8 meter.

Hvis traktor og vogn med læs tilsammen

vejer 25 tons, kræver dette en bremseeffekt på

500 kW, hvilket er nok til at hæve temperaturen

i seks kg stål til 500 grader. Ingen traktor på

markedet kan klare dette alene, uden at brem-

serne bliver overophedede og som følge heraf

serne bliver overophedede og som følge heraf

serne bliver overophedede og som følge heraf

serne bliver overophedede og som følge heraf

serne bliver overophedede og som følge heraf

serne bliver overophedede og som følge heraf

serne bliver overophedede og som følge heraf

serne bliver overophedede og som følge heraf

serne bliver overophedede og som følge heraf

serne bliver overophedede og som følge heraf

serne bliver overophedede og som følge heraf

serne bliver overophedede og som følge heraf

serne bliver overophedede og som følge heraf

serne bliver overophedede og som følge heraf

serne bliver overophedede og som følge heraf

serne bliver overophedede og som følge heraf

serne bliver overophedede og som følge heraf

serne bliver overophedede og som følge heraf

serne bliver overophedede og som følge heraf

serne bliver overophedede og som følge heraf

serne bliver overophedede og som følge heraf

beskadiges. Bremserne på vognen spiller derfor

beskadiges. Bremserne på vognen spiller derfor

beskadiges. Bremserne på vognen spiller derfor

beskadiges. Bremserne på vognen spiller derfor

beskadiges. Bremserne på vognen spiller derfor

beskadiges. Bremserne på vognen spiller derfor

beskadiges. Bremserne på vognen spiller derfor

beskadiges. Bremserne på vognen spiller derfor

beskadiges. Bremserne på vognen spiller derfor

beskadiges. Bremserne på vognen spiller derfor

beskadiges. Bremserne på vognen spiller derfor

beskadiges. Bremserne på vognen spiller derfor

beskadiges. Bremserne på vognen spiller derfor

beskadiges. Bremserne på vognen spiller derfor

beskadiges. Bremserne på vognen spiller derfor

beskadiges. Bremserne på vognen spiller derfor

beskadiges. Bremserne på vognen spiller derfor

beskadiges. Bremserne på vognen spiller derfor

beskadiges. Bremserne på vognen spiller derfor

beskadiges. Bremserne på vognen spiller derfor

beskadiges. Bremserne på vognen spiller derfor

en vigtig rolle og skal kunne tage deres del for

en vigtig rolle og skal kunne tage deres del for

en vigtig rolle og skal kunne tage deres del for

en vigtig rolle og skal kunne tage deres del for

en vigtig rolle og skal kunne tage deres del for

en vigtig rolle og skal kunne tage deres del for

en vigtig rolle og skal kunne tage deres del for

en vigtig rolle og skal kunne tage deres del for

en vigtig rolle og skal kunne tage deres del for

en vigtig rolle og skal kunne tage deres del for

en vigtig rolle og skal kunne tage deres del for

en vigtig rolle og skal kunne tage deres del for

en vigtig rolle og skal kunne tage deres del for

en vigtig rolle og skal kunne tage deres del for

en vigtig rolle og skal kunne tage deres del for

en vigtig rolle og skal kunne tage deres del for

en vigtig rolle og skal kunne tage deres del for

en vigtig rolle og skal kunne tage deres del for

en vigtig rolle og skal kunne tage deres del for

en vigtig rolle og skal kunne tage deres del for

en vigtig rolle og skal kunne tage deres del for

at undgå beskadigelser på traktorens bremser.

at undgå beskadigelser på traktorens bremser.

at undgå beskadigelser på traktorens bremser.

at undgå beskadigelser på traktorens bremser.

at undgå beskadigelser på traktorens bremser.

at undgå beskadigelser på traktorens bremser.

at undgå beskadigelser på traktorens bremser.

at undgå beskadigelser på traktorens bremser.

at undgå beskadigelser på traktorens bremser.

at undgå beskadigelser på traktorens bremser.

at undgå beskadigelser på traktorens bremser.

at undgå beskadigelser på traktorens bremser.

at undgå beskadigelser på traktorens bremser.

at undgå beskadigelser på traktorens bremser.

at undgå beskadigelser på traktorens bremser.

at undgå beskadigelser på traktorens bremser.

at undgå beskadigelser på traktorens bremser.

at undgå beskadigelser på traktorens bremser.

at undgå beskadigelser på traktorens bremser.

at undgå beskadigelser på traktorens bremser.

Uafskærmede kraftoverføringsaksler

Uafskærmede kraftoverføringsaksler

Uafskærmede kraftoverføringsaksler

Uafskærmede kraftoverføringsaksler

Uafskærmede kraftoverføringsaksler

Uafskærmede kraftoverføringsaksler

Uafskærmede kraftoverføringsaksler

Uafskærmede kraftoverføringsaksler

Uafskærmede kraftoverføringsaksler

Uafskærmede kraftoverføringsaksler

Uafskærmede kraftoverføringsaksler

Uafskærmede kraftoverføringsaksler

Uafskærmede kraftoverføringsaksler

Uafskærmede kraftoverføringsaksler

Uafskærmede kraftoverføringsaksler

Uafskærmede kraftoverføringsaksler

Uafskærmede kraftoverføringsaksler

Uafskærmede kraftoverføringsaksler

Uafskærmede kraftoverføringsaksler

Uafskærmede kraftoverføringsaksler er skyld

Uafskærmede kraftoverføringsaksler er skyld

Uafskærmede kraftoverføringsaksler er skyld

Uafskærmede kraftoverføringsaksler er skyld

Uafskærmede kraftoverføringsaksler er skyld

Uafskærmede kraftoverføringsaksler er skyld

Uafskærmede kraftoverføringsaksler er skyld

Uafskærmede kraftoverføringsaksler er skyld

Uafskærmede kraftoverføringsaksler er skyld

Uafskærmede kraftoverføringsaksler er skyld

Uafskærmede kraftoverføringsaksler er skyld

Uafskærmede kraftoverføringsaksler er skyld

Uafskærmede kraftoverføringsaksler er skyld

Uafskærmede kraftoverføringsaksler er skyld

i mange meget alvorlige ulykker. Disse ulykker

i mange meget alvorlige ulykker. Disse ulykker

i mange meget alvorlige ulykker. Disse ulykker

i mange meget alvorlige ulykker. Disse ulykker

i mange meget alvorlige ulykker. Disse ulykker

i mange meget alvorlige ulykker. Disse ulykker

i mange meget alvorlige ulykker. Disse ulykker

i mange meget alvorlige ulykker. Disse ulykker

i mange meget alvorlige ulykker. Disse ulykker

i mange meget alvorlige ulykker. Disse ulykker

i mange meget alvorlige ulykker. Disse ulykker

i mange meget alvorlige ulykker. Disse ulykker

i mange meget alvorlige ulykker. Disse ulykker

i mange meget alvorlige ulykker. Disse ulykker

kunne i mange af tilfældene helt have været

kunne i mange af tilfældene helt have været

kunne i mange af tilfældene helt have været

kunne i mange af tilfældene helt have været

kunne i mange af tilfældene helt have været

kunne i mange af tilfældene helt have været

kunne i mange af tilfældene helt have været

kunne i mange af tilfældene helt have været

kunne i mange af tilfældene helt have været

kunne i mange af tilfældene helt have været

kunne i mange af tilfældene helt have været

kunne i mange af tilfældene helt have været

kunne i mange af tilfældene helt have været

kunne i mange af tilfældene helt have været

undgået, da vi alle udmærket ved, at afskærm-

undgået, da vi alle udmærket ved, at afskærm-

undgået, da vi alle udmærket ved, at afskærm-

undgået, da vi alle udmærket ved, at afskærm-

undgået, da vi alle udmærket ved, at afskærm-

undgået, da vi alle udmærket ved, at afskærm-

undgået, da vi alle udmærket ved, at afskærm-

undgået, da vi alle udmærket ved, at afskærm-

undgået, da vi alle udmærket ved, at afskærm-

undgået, da vi alle udmærket ved, at afskærm-

undgået, da vi alle udmærket ved, at afskærm-

undgået, da vi alle udmærket ved, at afskærm-

undgået, da vi alle udmærket ved, at afskærm-

undgået, da vi alle udmærket ved, at afskærm-

ningen skal være i orden. Dette er et typisk

ningen skal være i orden. Dette er et typisk

ningen skal være i orden. Dette er et typisk

ningen skal være i orden. Dette er et typisk

ningen skal være i orden. Dette er et typisk

ningen skal være i orden. Dette er et typisk

ningen skal være i orden. Dette er et typisk

ningen skal være i orden. Dette er et typisk

ningen skal være i orden. Dette er et typisk

ningen skal være i orden. Dette er et typisk

ningen skal være i orden. Dette er et typisk

ningen skal være i orden. Dette er et typisk

ningen skal være i orden. Dette er et typisk

ningen skal være i orden. Dette er et typisk

eksempel på, hvorfor man ikke må undlade at

eksempel på, hvorfor man ikke må undlade at

eksempel på, hvorfor man ikke må undlade at

eksempel på, hvorfor man ikke må undlade at

eksempel på, hvorfor man ikke må undlade at

eksempel på, hvorfor man ikke må undlade at

eksempel på, hvorfor man ikke må undlade at

eksempel på, hvorfor man ikke må undlade at

eksempel på, hvorfor man ikke må undlade at

eksempel på, hvorfor man ikke må undlade at

eksempel på, hvorfor man ikke må undlade at

eksempel på, hvorfor man ikke må undlade at

eksempel på, hvorfor man ikke må undlade at

eksempel på, hvorfor man ikke må undlade at

have akselafskærmningen på plads, og hvorfor

have akselafskærmningen på plads, og hvorfor

have akselafskærmningen på plads, og hvorfor

have akselafskærmningen på plads, og hvorfor

have akselafskærmningen på plads, og hvorfor

have akselafskærmningen på plads, og hvorfor

have akselafskærmningen på plads, og hvorfor

have akselafskærmningen på plads, og hvorfor

have akselafskærmningen på plads, og hvorfor

have akselafskærmningen på plads, og hvorfor

have akselafskærmningen på plads, og hvorfor

have akselafskærmningen på plads, og hvorfor

have akselafskærmningen på plads, og hvorfor

have akselafskærmningen på plads, og hvorfor

den også skal holdes i orden for at sikre, at den

den også skal holdes i orden for at sikre, at den

den også skal holdes i orden for at sikre, at den

den også skal holdes i orden for at sikre, at den

den også skal holdes i orden for at sikre, at den

den også skal holdes i orden for at sikre, at den

den også skal holdes i orden for at sikre, at den

den også skal holdes i orden for at sikre, at den

den også skal holdes i orden for at sikre, at den

den også skal holdes i orden for at sikre, at den

den også skal holdes i orden for at sikre, at den

den også skal holdes i orden for at sikre, at den

den også skal holdes i orden for at sikre, at den

den også skal holdes i orden for at sikre, at den

virker, som en skal.

virker, som en skal.

Sker der en ulykke, selv om akselafskærm-

Sker der en ulykke, selv om akselafskærm-

Sker der en ulykke, selv om akselafskærm-

Sker der en ulykke, selv om akselafskærm-

Sker der en ulykke, selv om akselafskærm-

Sker der en ulykke, selv om akselafskærm-

Sker der en ulykke, selv om akselafskærm-

Sker der en ulykke, selv om akselafskærm-

Sker der en ulykke, selv om akselafskærm-

Sker der en ulykke, selv om akselafskærm-

ningen er i orden, kan et udvendigt nødstop til

ningen er i orden, kan et udvendigt nødstop til

ningen er i orden, kan et udvendigt nødstop til

ningen er i orden, kan et udvendigt nødstop til

ningen er i orden, kan et udvendigt nødstop til

ningen er i orden, kan et udvendigt nødstop til

ningen er i orden, kan et udvendigt nødstop til

ningen er i orden, kan et udvendigt nødstop til

ningen er i orden, kan et udvendigt nødstop til

ningen er i orden, kan et udvendigt nødstop til

kraftoverføringen redde liv. Valmet introducerede

kraftoverføringen redde liv. Valmet introducerede

kraftoverføringen redde liv. Valmet introducerede

kraftoverføringen redde liv. Valmet introducerede

kraftoverføringen redde liv. Valmet introducerede

kraftoverføringen redde liv. Valmet introducerede

kraftoverføringen redde liv. Valmet introducerede

kraftoverføringen redde liv. Valmet introducerede

kraftoverføringen redde liv. Valmet introducerede

kraftoverføringen redde liv. Valmet introducerede

kraftoverføringen redde liv. Valmet introducerede

sådan et nødstop som standardudstyr på sine

sådan et nødstop som standardudstyr på sine

sådan et nødstop som standardudstyr på sine

sådan et nødstop som standardudstyr på sine

sådan et nødstop som standardudstyr på sine

sådan et nødstop som standardudstyr på sine

sådan et nødstop som standardudstyr på sine

sådan et nødstop som standardudstyr på sine

sådan et nødstop som standardudstyr på sine

sådan et nødstop som standardudstyr på sine

sådan et nødstop som standardudstyr på sine

6000- og 8000-serie traktorer allerede i 1994,

6000- og 8000-serie traktorer allerede i 1994,

6000- og 8000-serie traktorer allerede i 1994,

6000- og 8000-serie traktorer allerede i 1994,

6000- og 8000-serie traktorer allerede i 1994,

6000- og 8000-serie traktorer allerede i 1994,

6000- og 8000-serie traktorer allerede i 1994,

6000- og 8000-serie traktorer allerede i 1994,

6000- og 8000-serie traktorer allerede i 1994,

6000- og 8000-serie traktorer allerede i 1994,

6000- og 8000-serie traktorer allerede i 1994,

6000- og 8000-serie traktorer allerede i 1994,

6000- og 8000-serie traktorer allerede i 1994,

6000- og 8000-serie traktorer allerede i 1994,

6000- og 8000-serie traktorer allerede i 1994,

og Valtra er sandsynligvis stadig den eneste

og Valtra er sandsynligvis stadig den eneste

og Valtra er sandsynligvis stadig den eneste

og Valtra er sandsynligvis stadig den eneste

og Valtra er sandsynligvis stadig den eneste

og Valtra er sandsynligvis stadig den eneste

og Valtra er sandsynligvis stadig den eneste

og Valtra er sandsynligvis stadig den eneste

og Valtra er sandsynligvis stadig den eneste

og Valtra er sandsynligvis stadig den eneste

og Valtra er sandsynligvis stadig den eneste

og Valtra er sandsynligvis stadig den eneste

og Valtra er sandsynligvis stadig den eneste

og Valtra er sandsynligvis stadig den eneste

og Valtra er sandsynligvis stadig den eneste

og Valtra er sandsynligvis stadig den eneste

og Valtra er sandsynligvis stadig den eneste

og Valtra er sandsynligvis stadig den eneste

traktorproducent, der tilbyder dette vigtige sik-

traktorproducent, der tilbyder dette vigtige sik-

traktorproducent, der tilbyder dette vigtige sik-

traktorproducent, der tilbyder dette vigtige sik-

traktorproducent, der tilbyder dette vigtige sik-

traktorproducent, der tilbyder dette vigtige sik-

traktorproducent, der tilbyder dette vigtige sik-

traktorproducent, der tilbyder dette vigtige sik-

traktorproducent, der tilbyder dette vigtige sik-

traktorproducent, der tilbyder dette vigtige sik-

traktorproducent, der tilbyder dette vigtige sik-

traktorproducent, der tilbyder dette vigtige sik-

traktorproducent, der tilbyder dette vigtige sik-

traktorproducent, der tilbyder dette vigtige sik-

traktorproducent, der tilbyder dette vigtige sik-

traktorproducent, der tilbyder dette vigtige sik-

traktorproducent, der tilbyder dette vigtige sik-

traktorproducent, der tilbyder dette vigtige sik-

kerhedsudstyr. Nødstoppet kan let udvides til

kerhedsudstyr. Nødstoppet kan let udvides til

kerhedsudstyr. Nødstoppet kan let udvides til

kerhedsudstyr. Nødstoppet kan let udvides til

kerhedsudstyr. Nødstoppet kan let udvides til

kerhedsudstyr. Nødstoppet kan let udvides til

kerhedsudstyr. Nødstoppet kan let udvides til

kerhedsudstyr. Nødstoppet kan let udvides til

kerhedsudstyr. Nødstoppet kan let udvides til

kerhedsudstyr. Nødstoppet kan let udvides til

kerhedsudstyr. Nødstoppet kan let udvides til

kerhedsudstyr. Nødstoppet kan let udvides til

kerhedsudstyr. Nødstoppet kan let udvides til

kerhedsudstyr. Nødstoppet kan let udvides til

kerhedsudstyr. Nødstoppet kan let udvides til

kerhedsudstyr. Nødstoppet kan let udvides til

kerhedsudstyr. Nødstoppet kan let udvides til

kerhedsudstyr. Nødstoppet kan let udvides til

kerhedsudstyr. Nødstoppet kan let udvides til

kerhedsudstyr. Nødstoppet kan let udvides til

kerhedsudstyr. Nødstoppet kan let udvides til

kerhedsudstyr. Nødstoppet kan let udvides til

kerhedsudstyr. Nødstoppet kan let udvides til

kerhedsudstyr. Nødstoppet kan let udvides til

kerhedsudstyr. Nødstoppet kan let udvides til

kerhedsudstyr. Nødstoppet kan let udvides til

kerhedsudstyr. Nødstoppet kan let udvides til

kerhedsudstyr. Nødstoppet kan let udvides til

kerhedsudstyr. Nødstoppet kan let udvides til

kerhedsudstyr. Nødstoppet kan let udvides til

kerhedsudstyr. Nødstoppet kan let udvides til

bemandede maskiner, for eksempel til arbejds-

bemandede maskiner, for eksempel til arbejds-

bemandede maskiner, for eksempel til arbejds-

bemandede maskiner, for eksempel til arbejds-

bemandede maskiner, for eksempel til arbejds-

bemandede maskiner, for eksempel til arbejds-

bemandede maskiner, for eksempel til arbejds-

bemandede maskiner, for eksempel til arbejds-

bemandede maskiner, for eksempel til arbejds-

bemandede maskiner, for eksempel til arbejds-

bemandede maskiner, for eksempel til arbejds-

bemandede maskiner, for eksempel til arbejds-

bemandede maskiner, for eksempel til arbejds-

bemandede maskiner, for eksempel til arbejds-

bemandede maskiner, for eksempel til arbejds-

bemandede maskiner, for eksempel til arbejds-

bemandede maskiner, for eksempel til arbejds-

bemandede maskiner, for eksempel til arbejds-

bemandede maskiner, for eksempel til arbejds-

bemandede maskiner, for eksempel til arbejds-

bemandede maskiner, for eksempel til arbejds-

bemandede maskiner, for eksempel til arbejds-

bemandede maskiner, for eksempel til arbejds-

bemandede maskiner, for eksempel til arbejds-

bemandede maskiner, for eksempel til arbejds-

bemandede maskiner, for eksempel til arbejds-

bemandede maskiner, for eksempel til arbejds-

bemandede maskiner, for eksempel til arbejds-

bemandede maskiner, for eksempel til arbejds-

bemandede maskiner, for eksempel til arbejds-

bemandede maskiner, for eksempel til arbejds-

bemandede maskiner, for eksempel til arbejds-

bemandede maskiner, for eksempel til arbejds-

bemandede maskiner, for eksempel til arbejds-

bemandede maskiner, for eksempel til arbejds-

bemandede maskiner, for eksempel til arbejds-

bemandede maskiner, for eksempel til arbejds-

platformen på en bemandet kartoffeloptager.

platformen på en bemandet kartoffeloptager.

platformen på en bemandet kartoffeloptager.

platformen på en bemandet kartoffeloptager.

platformen på en bemandet kartoffeloptager.

platformen på en bemandet kartoffeloptager.

platformen på en bemandet kartoffeloptager.

platformen på en bemandet kartoffeloptager.

platformen på en bemandet kartoffeloptager.

platformen på en bemandet kartoffeloptager.

platformen på en bemandet kartoffeloptager.

platformen på en bemandet kartoffeloptager.

platformen på en bemandet kartoffeloptager.

platformen på en bemandet kartoffeloptager.

platformen på en bemandet kartoffeloptager.

platformen på en bemandet kartoffeloptager.

platformen på en bemandet kartoffeloptager.

platformen på en bemandet kartoffeloptager.

platformen på en bemandet kartoffeloptager.

platformen på en bemandet kartoffeloptager.

platformen på en bemandet kartoffeloptager.

platformen på en bemandet kartoffeloptager.

platformen på en bemandet kartoffeloptager.

platformen på en bemandet kartoffeloptager.

platformen på en bemandet kartoffeloptager.

platformen på en bemandet kartoffeloptager.

platformen på en bemandet kartoffeloptager.

platformen på en bemandet kartoffeloptager.

platformen på en bemandet kartoffeloptager.

platformen på en bemandet kartoffeloptager.

platformen på en bemandet kartoffeloptager.

platformen på en bemandet kartoffeloptager.

platformen på en bemandet kartoffeloptager.

platformen på en bemandet kartoffeloptager.

Glem ikke vedligeholdelsen

Glem ikke vedligeholdelsen

Glem ikke vedligeholdelsen

Glem ikke vedligeholdelsen

Glem ikke vedligeholdelsen

Glem ikke vedligeholdelsen

Glem ikke vedligeholdelsen

Glem ikke vedligeholdelsen

Glem ikke vedligeholdelsen

Glem ikke vedligeholdelsen

Glem ikke vedligeholdelsen

Glem ikke vedligeholdelsen

Glem ikke vedligeholdelsen

Glem ikke vedligeholdelsen

Glem ikke vedligeholdelsen

Glem ikke vedligeholdelsen

Glem ikke vedligeholdelsen

Glem ikke vedligeholdelsen

Glem ikke vedligeholdelsen

Glem ikke vedligeholdelsen

Glem ikke vedligeholdelsen

Glem ikke vedligeholdelsen

Glem ikke vedligeholdelsen

Glem ikke vedligeholdelsen

For at sikre, at sikkerhedsudstyret er i orden,

For at sikre, at sikkerhedsudstyret er i orden,

For at sikre, at sikkerhedsudstyret er i orden,

For at sikre, at sikkerhedsudstyret er i orden,

For at sikre, at sikkerhedsudstyret er i orden,

For at sikre, at sikkerhedsudstyret er i orden,

For at sikre, at sikkerhedsudstyret er i orden,

For at sikre, at sikkerhedsudstyret er i orden,

For at sikre, at sikkerhedsudstyret er i orden,

For at sikre, at sikkerhedsudstyret er i orden,

For at sikre, at sikkerhedsudstyret er i orden,

For at sikre, at sikkerhedsudstyret er i orden,

For at sikre, at sikkerhedsudstyret er i orden,

For at sikre, at sikkerhedsudstyret er i orden,

For at sikre, at sikkerhedsudstyret er i orden,

For at sikre, at sikkerhedsudstyret er i orden,

For at sikre, at sikkerhedsudstyret er i orden,

For at sikre, at sikkerhedsudstyret er i orden,

For at sikre, at sikkerhedsudstyret er i orden,

For at sikre, at sikkerhedsudstyret er i orden,

For at sikre, at sikkerhedsudstyret er i orden,

For at sikre, at sikkerhedsudstyret er i orden,

For at sikre, at sikkerhedsudstyret er i orden,

For at sikre, at sikkerhedsudstyret er i orden,

For at sikre, at sikkerhedsudstyret er i orden,

For at sikre, at sikkerhedsudstyret er i orden,

For at sikre, at sikkerhedsudstyret er i orden,

For at sikre, at sikkerhedsudstyret er i orden,

For at sikre, at sikkerhedsudstyret er i orden,

For at sikre, at sikkerhedsudstyret er i orden,

For at sikre, at sikkerhedsudstyret er i orden,

For at sikre, at sikkerhedsudstyret er i orden,

For at sikre, at sikkerhedsudstyret er i orden,

For at sikre, at sikkerhedsudstyret er i orden,

For at sikre, at sikkerhedsudstyret er i orden,

For at sikre, at sikkerhedsudstyret er i orden,

selv om en traktor har fået nogle år på bagen,

selv om en traktor har fået nogle år på bagen,

selv om en traktor har fået nogle år på bagen,

selv om en traktor har fået nogle år på bagen,

selv om en traktor har fået nogle år på bagen,

selv om en traktor har fået nogle år på bagen,

selv om en traktor har fået nogle år på bagen,

selv om en traktor har fået nogle år på bagen,

selv om en traktor har fået nogle år på bagen,

selv om en traktor har fået nogle år på bagen,

selv om en traktor har fået nogle år på bagen,

selv om en traktor har fået nogle år på bagen,

selv om en traktor har fået nogle år på bagen,

selv om en traktor har fået nogle år på bagen,

selv om en traktor har fået nogle år på bagen,

selv om en traktor har fået nogle år på bagen,

selv om en traktor har fået nogle år på bagen,

selv om en traktor har fået nogle år på bagen,

selv om en traktor har fået nogle år på bagen,

selv om en traktor har fået nogle år på bagen,

selv om en traktor har fået nogle år på bagen,

selv om en traktor har fået nogle år på bagen,

selv om en traktor har fået nogle år på bagen,

er det af største vigtighed, at afskærmninger

er det af største vigtighed, at afskærmninger

er det af største vigtighed, at afskærmninger

er det af største vigtighed, at afskærmninger

er det af største vigtighed, at afskærmninger

er det af største vigtighed, at afskærmninger

er det af største vigtighed, at afskærmninger

er det af største vigtighed, at afskærmninger

er det af største vigtighed, at afskærmninger

er det af største vigtighed, at afskærmninger

er det af største vigtighed, at afskærmninger

er det af største vigtighed, at afskærmninger

er det af største vigtighed, at afskærmninger

er det af største vigtighed, at afskærmninger

er det af største vigtighed, at afskærmninger

er det af største vigtighed, at afskærmninger

er det af største vigtighed, at afskærmninger

er det af største vigtighed, at afskærmninger

og andet sikkerhedsudstyr ikke fjernes eller

og andet sikkerhedsudstyr ikke fjernes eller

og andet sikkerhedsudstyr ikke fjernes eller

og andet sikkerhedsudstyr ikke fjernes eller

og andet sikkerhedsudstyr ikke fjernes eller

og andet sikkerhedsudstyr ikke fjernes eller

og andet sikkerhedsudstyr ikke fjernes eller

og andet sikkerhedsudstyr ikke fjernes eller

og andet sikkerhedsudstyr ikke fjernes eller

og andet sikkerhedsudstyr ikke fjernes eller

og andet sikkerhedsudstyr ikke fjernes eller

og andet sikkerhedsudstyr ikke fjernes eller

og andet sikkerhedsudstyr ikke fjernes eller

og andet sikkerhedsudstyr ikke fjernes eller

og andet sikkerhedsudstyr ikke fjernes eller

og andet sikkerhedsudstyr ikke fjernes eller

og andet sikkerhedsudstyr ikke fjernes eller

og andet sikkerhedsudstyr ikke fjernes eller

og andet sikkerhedsudstyr ikke fjernes eller

og andet sikkerhedsudstyr ikke fjernes eller

og andet sikkerhedsudstyr ikke fjernes eller

og andet sikkerhedsudstyr ikke fjernes eller

og andet sikkerhedsudstyr ikke fjernes eller

og andet sikkerhedsudstyr ikke fjernes eller

og andet sikkerhedsudstyr ikke fjernes eller

og andet sikkerhedsudstyr ikke fjernes eller

og andet sikkerhedsudstyr ikke fjernes eller

og andet sikkerhedsudstyr ikke fjernes eller

og andet sikkerhedsudstyr ikke fjernes eller

og andet sikkerhedsudstyr ikke fjernes eller

og andet sikkerhedsudstyr ikke fjernes eller

og andet sikkerhedsudstyr ikke fjernes eller

og andet sikkerhedsudstyr ikke fjernes eller

og andet sikkerhedsudstyr ikke fjernes eller

og andet sikkerhedsudstyr ikke fjernes eller

og andet sikkerhedsudstyr ikke fjernes eller

og andet sikkerhedsudstyr ikke fjernes eller

på den ene eller anden måde sættes ud af funk-

på den ene eller anden måde sættes ud af funk-

på den ene eller anden måde sættes ud af funk-

på den ene eller anden måde sættes ud af funk-

på den ene eller anden måde sættes ud af funk-

på den ene eller anden måde sættes ud af funk-

på den ene eller anden måde sættes ud af funk-

på den ene eller anden måde sættes ud af funk-

på den ene eller anden måde sættes ud af funk-

på den ene eller anden måde sættes ud af funk-

på den ene eller anden måde sættes ud af funk-

på den ene eller anden måde sættes ud af funk-

på den ene eller anden måde sættes ud af funk-

på den ene eller anden måde sættes ud af funk-

på den ene eller anden måde sættes ud af funk-

på den ene eller anden måde sættes ud af funk-

på den ene eller anden måde sættes ud af funk-

på den ene eller anden måde sættes ud af funk-

på den ene eller anden måde sættes ud af funk-

på den ene eller anden måde sættes ud af funk-

på den ene eller anden måde sættes ud af funk-

på den ene eller anden måde sættes ud af funk-

på den ene eller anden måde sættes ud af funk-

på den ene eller anden måde sættes ud af funk-

på den ene eller anden måde sættes ud af funk-

på den ene eller anden måde sættes ud af funk-

på den ene eller anden måde sættes ud af funk-

på den ene eller anden måde sættes ud af funk-

på den ene eller anden måde sættes ud af funk-

på den ene eller anden måde sættes ud af funk-

tion, selv om dette i visse situationer kan være

tion, selv om dette i visse situationer kan være

tion, selv om dette i visse situationer kan være

tion, selv om dette i visse situationer kan være

tion, selv om dette i visse situationer kan være

tion, selv om dette i visse situationer kan være

tion, selv om dette i visse situationer kan være

tion, selv om dette i visse situationer kan være

tion, selv om dette i visse situationer kan være

tion, selv om dette i visse situationer kan være

tion, selv om dette i visse situationer kan være

tion, selv om dette i visse situationer kan være

fristende. Man skal også være opmærksom på,

at dette udstyr skal vedligeholdes som tilsigtet,

så det altid fungerer efter hensigten.

■ Thor Andersson

Valtra har fokus på sikkerheden og sundheden

Valtra har fokus på sikkerheden og sundheden

Valtra har fokus på sikkerheden og sundheden

Valtra har fokus på sikkerheden og sundheden

Valtra har fokus på sikkerheden og sundheden

Valtra har fokus på sikkerheden og sundheden

Valtra har fokus på sikkerheden og sundheden

Valtra har fokus på sikkerheden og sundheden

Valtra har fokus på sikkerheden og sundheden

Valtra har fokus på sikkerheden og sundheden

Valtra har fokus på sikkerheden og sundheden

Valtra har fokus på sikkerheden og sundheden

Valtra har fokus på sikkerheden og sundheden

Valtra har fokus på sikkerheden og sundheden

Valtra har fokus på sikkerheden og sundheden

Valtra har fokus på sikkerheden og sundheden

Valtra har fokus på sikkerheden og sundheden

Valtra har fokus på sikkerheden og sundheden

Valtra har fokus på sikkerheden og sundheden

Valtra har fokus på sikkerheden og sundheden

Valtra har fokus på sikkerheden og sundheden

Valtra har fokus på sikkerheden og sundheden

Valtra har fokus på sikkerheden og sundheden

Valtra har fokus på sikkerheden og sundheden

Valtra har fokus på sikkerheden og sundheden

Valtra har fokus på sikkerheden og sundheden

Visse Valtra traktormodeller har

et nødstop til kraftudtaget bag

på. Ved hjælp af et kabel kan

nødstopfunktionen for eksem-

pel føres videre til arbejdsplat-

formen på en kartoffel optager.

Et udstyr, som kun Valtra til-

byder.

For at forhindre børn i at star-

te traktoren, er der indbygget

en startlås i førersædet. Det

betyder, at traktoren kun kan

startes, hvis der sidder en per-

son, der vejer som en voksen,

på sædet.

Parkeringsbremsen er integreret

i kørselsvælgeren og betjenes

med fi ngerspidserne. Traktoren

kan ikke sættes i gang, hvis

parkeringsbremsen er aktiveret.

Det er vigtigt, at en tilkoblet vogn har

gode bremser, som også betjenes på en

effektiv måde. Billedet viser en hydrau-

lisk anordning, som forbinder bremser-

ne på traktor og vogn.

15


Valtra er det næstmest populære

traktormærke i Sydamerika

De fl este af os ved allerede, at Valtra er det

mest populære traktormærke i Nordeuropa.

Nogle af jer ved måske også, at Valtra er det

fjerde mest populære traktormærke i verden.

Men hvad de færreste ved, er, at Valtra er

det næstmest populære traktormærke i Syd-

amerika.

Valtra har to traktorfabrikker, en i Suolahti

i Finland og en anden i Mogi das Cruzes, tæt

på Sao Paolo, i Brasilien. Tilsammen produce-

rer de to fabrikker næsten 20 000 traktorer

om året.

Valtra’s brasilianske fabrik blev grundlagt

i 1960. Siden da er der produceret næsten

350 000 Valmet og Valtra traktorer i Brasilien.

I 2005 producerede fabrikken helt præcist

7 952 traktorer i effektområdet 60 til 180 hk.

De mest populære modeller fra den brasilian-

ske fabrik er 785, BM110 og BH180.

16

Brasilien – en landbrugsmæssig

hovedaktør

Brasilien er verdens største producent af sukker,

kaffe og appelsiner, den næststørste producent

af soyabønner, oksekød og snitbønner og tredje-

størst på majs, kyllinger og kakaobønner.

Som hovedregel er den brasilianske land-

brugssektor ikke støttet af staten. Ikke desto

mindre udgør landbrugsprodukter omkring 40

procent af landets eksport. Brasilien har en

stor befolkning på cirka 170 millioner menne-

sker, som forbruger en enorm mængde land-

brugsprodukter. Det sydamerikanske land har

omkring 50 millioner hektar landbrugsland i

omdrift plus over 100 millioner hektar afgræs-

ningsarealer, og dette areal øges konstant.

I de seneste to år har den brasilianske

landbrugssektor lidt under en lavkonjuktur for-

årsaget af svingende valutakurser og verdens-

markedspriser, dårligt vejr samt en svag inden-

landsk økonomi.

Da det ikke er muligt at stabilisere situa-

tionen via støtteordninger, kan de økonomiske

udsving være temmelig alvorlige. For eksem-

pel faldt traktorsalget i Brasilien i 2005 med 38

procent og mejetærskersalget med ikke mindre

end 72 procent. Heldigvis har der her i anden

halvdel af 2006 vist sig tegn på, at situationen er

ved at rette sig.

Det brasilianske landbrug er meget effek-

tivt. For eksempel er Valtra traktorerne i landet

gennemsnitligt på 118 hk. I Brasilien drives der

i gennemsnit næsten 120 hektar pr. traktor. I

Europa er det tilsvarende tal omkring 12 hektar

og i Nordamerika 50 hektar.

Valtra er det næstmest populære

traktormærke i Latinamerika. På

verdensplan er Valtra den fjerdestørste

traktorproducent.

De største landbrugsbedrifter i Brasilien råder

over titusindevis af hektarer og hundredvis af trak-

torer. Mellemstore brasilianske landbrug svarer

størrelsesmæssigt til europæiske familiebedrifter.

De mindste landbrug i landet er meget små.

Valtra’s markedsandel

stiger fortsat

Valtra do Brasil har klaret sig betydeligt bedre igen-

nem den brasilianske landbrugskrise end sine kon-

kurrenter. Valtra’s markedsandel er vokset mere

end konkurrenternes, og det på trods af, at antallet

af solgte enheder er faldet for alle mærker. Det

betyder, at Valtra nu er meget tæt på at blive num-

mer et på det sydamerikanske traktormarked.

Næsten 34 procent af traktorerne fra fabrikken

i Mogi das Cruzes går til eksport, og det er først og

fremmest de øvrige sydamerikanske lande, der

aftager disse traktorer. Men de brasiliansk produce-

rede Valtra traktorer eksporteres også i betydelige

antal til Afrika, Mellemøsten og Asien.

Valtra’s motorleverandør, SisuDiesel, har også

en fabrik på den samme grund som traktorfabrik-

ken i Mogi das Cruzes. Faktisk er de fl este brasi-

liansk producerede Valtra traktorer udstyret med

motorer fra SisuDiesel, selv om der stadig bruges

MWM motorer til nogle modeller.

Valtra er i Brasilien repræsenteret via et net-

værk med omkring 200 salgssteder. Der leveres

reservedele i det enorme land 24 timer i døgnet.

Alt i alt sælges der cirka 30.000 nye traktorer i

Brasilien om året, men tallet kan svinge voldsomt

fra år til år.

■ Tommi Pitenius

Brasilien


Hver eneste nye Valtra traktor gennemgår

omfattende testkørsler, inden den leveres

til kunden. Hver testkørsel varer fra en

halv til en hel time, afhængig af model og

udstyr. I alt checkes imellem 500 og 800

enkeltpunkter, mens traktoren samles,

og under den afsluttende testkørsel.

– Der er tale om individuelle testprogrammer,

da alle Valtra traktorerne er forskellige. Vores

testcomputer sætter et individuelt testprogram

op, afhængig af den type traktor kunden har

bestilt, forklarer Valtra’s kvalitetschef, Ritva

Utukka.

Udover hver eneste traktor testes alle

motorer, drivlinier og førerkabiner også inden

monteringen. For eksempel checkes forskel-

lige dele af motoren, og der måles effekt, drej-

ningsmoment og brændstofforbrug, samt om

udstødningen lever op til miljøstandarderne.

Efter testkørslen males motoren, hvorefter den

gennemgår en afsluttende inspektion, hvor den

ikke er startet op, men i stedet er forbundet

med en computer, der blandt andet måler alle

elektriske funktioner. Herudover overvåges

funktionen på de robotter, der anvendes i for-

bindelse med den første del af samleproces-

sen, løbende. For eksempel overvåges spæn-

dingsmomenterne.

Testen af drivlinien starter med en 20

mi nutters gennemskylning, hvor hele systemet

spules igennem med en ekstremt stor olie-

mængde under højtryk. På denne måde fjernes

eventuel snavs, og eventuelle utætheder afslø-

res. Herefter gennemgår drivlinien en compu-

terstyret testkørsel af 20 minutters varighed,

hvor forskellige funktioner og hastigheder samt

funktionerne i forbindelse med frontliften og

hydrauliksystemet checkes.

Førerkabinerne gennemgår også en inten-

siv inspektionsproces, hvor der foretages hund-

redvis af checks, afhængig af traktormodel og

hvilket udstyr, kunden har bestilt. Hver eneste

kabine kobles på et computerstyret testsys tem,

som efterligner alle traktorfunktioner og check-

er alle kontakter, lamper og displays samt

ISOBUS- og drivlinie-funktionerne. Herefter gen -

n emgår kabinen visuel og manuel inspektion,

hvor dørene checkes, og hvor man sikrer sig,

at der for eksempel ikke er ridser nogen steder.

=

Alle drivlinier, førerkabiner og motorer testes inden monteringen

Alle nye Valtra traktorer gennemgår testkørsler på fabrikken

Kvalitetskontrollen

forbedrer produktionsprocessen

Formålet med testprogrammet er ikke blot at af -

sløre indlysende fejl, men også at styre hele pro -

duk tionsprocessen. Selv ved den mindste kvali tets-

mæssige afvigelse sendes der omgående besked

herom til produktionsteamet. Det hele går natur-

ligvis ud på at forebygge fejl og kvalitetsmæssige

afvigelser længe inden, det når at få negative

konsekvenser for traktorføreren.

– I forbindelse med testprogrammet regnes

detaljer, der ikke nødvendigvis får negativ betyd-

ning for traktorføreren – måske snarere modsat

– også med ind under begrebet kvalitetsafvigelser.

Hvis der for eksempel er for meget brændstof i

brændstoftanken, afrapporteres det som en kva-

litetsafvigelse, understreger Ritva Utukka.

Udover det omfattende testprogram, som alle

traktorer gennemgår, udvælges to tilfældige trak-

torer ud af hver 100 til en ekstra grundig undersø-

gelse. Disse undersøgelser har specielt til formål

at afsløre kvalitetsafvigelser, som ikke nødvendig-

vis viser sig ved normal anvendelse af traktorerne,

men som kan bruges til at forbedre Valtra trakto-

rernes kvalitet yderligere.

Det kvalitetskoncept, der køres efter, har natur-

ligvis ikke kun betydning for traktorerne. Kvaliteten

af servicen skal også fastholdes, eksempelvis med

hensyn til leveringstider, vedligeholdelse, reserve-

delsforsyning og kundeservice. Hos Valtra er der

tradition for, at kvalitetsbegrebet rækker langt uden

for fabrikken. Det kommer til udtryk ved, at Valtra’s

fabrik i Suolahti var den første i verden, der opnå-

ede ISO 9001 kvalitetscertifi cering. Desuden er

Valtra blevet tildelt ISO 14001 miljøcertifi kat samt

OHSAS 18001 sundheds- og sikkerhedscertifi kat.

Desuden blev Valtra i 1999 tildelt Finnish Quality

Award.

■ Tommi Pitenius

Nye traktorer kobles på en speciel testbænk, som

Valtra selv har udviklet. Testkøreren bruger en trådløs,

håndholdt computer, der indeholder et individuelt

testprogram til hver enkelt traktor. Hvis der

er behov for det, er der også mulighed for at køre

rundt med traktorerne på en udendørs testbane.

17


Første N141 i Danmark runder snart de 500 timer

Valget faldt på Valtra for driftsikkerhed, fl eksibilitet og lave driftsomkostninger

Anders Andersen, som er mælkeprodu-

cent, var ikke i tvivl, da han skulle vælge

sin næste læssetraktor. Valget faldt på

Valtra N141 HiTech monteret med Valtra

frontlæsser.

Anders Andersen, som er 48 år, har kun

kendt til, at der har kørt Volvo, Volvo BM, Valmet

og Valtra på Søkærgård i Havndal. Anders blev

landbrugsuddannet i 1981, derefter arbejdede

han som fodermester i et par år, hvorefter han

fungerede som landbrugsrådgiver i 12–13 år

med hovedparten af tiden i Ålborg Rådgivnings-

center. Det har givet ham stor erfaring omkring

drift af landbrug.

I 1997 overtog Anders Søkærgård som 7.

generation i rækken. På det tidspunkt var der

40 malkekøer og 65 ha jord til gården, som blev

drevet som traditionel landbrug, Allerede i 1997

byggede Anders ny stald, og den stod færdig i

oktober 1997. Han havde da købt mælkekvote

til 75 enheder. Næste tilbygning til stalden blev i

2003 med 160 sengebåse til malkekvæg og 100

sengebåse til opdræt.

Besætningen i dag består af 130 køer og en

mælkekvote på 1,3 mio. Han har 110 ungkreatu-

rer til opdræt, som indgår til udskiftning, og evt.

udvidelse af besætningen. Derudover har han

60 tyrekalve der opfedes og går til slagtning.

Arealet, som drives i dag, er 160 ha, hvoraf

de 30 ha er forpagtet. Der er løbende købt jord

til, og udviklingen fortsætter for de landmænd,

som vil være en del af det fremtidige landbrug.

Der dyrkes græs og majs, hvilket er hoved-

grovfoderet til kreaturerne. Byg og hvede dyrkes

og anvendes delvist til foder, resten sælges.

Søkærgård har en del lavtliggende jorder, som

18

Søkærgårds to primære traktorer en Valtra 8350 HiTech

Eco Power, som nu snart runder de 3 500 timer, klarer

det meste markarbejde, og Valtra N141 HiTech som

er læssetraktor og hjælper til med markopgaver, blev

leveret i april måned 2006.

er velegnet til grovfoderfremstilling, men har

generelt meget blandede jordtyper – også

kuperede.

Traktorbestanden er i dag Valtra N141

HiTech, primært som læssetraktor, Valtra 8350

Eco Power til markopgaverne, samt en Valmet

605 som bruges til sprøjteopgaver og andre

mindre opgaver.

Valtra N141 HiTech blev valgt som afl øser

for en Valmet 655, der havde gået 10 000 timer.

Ud over almindelig service, kan Anders kun

huske, at der har været skiftet kobling en gang.

Derfor var det naturligt, at valget faldt på Val-

tra igen. Denne gang blev det en 4-cylindret

på over 150 hk, så den også kunne gå ind og

løse alle andre markopgaver. Valtra N141 blev

monteret med store hjul med dæk af lavprofi l

typen, derved kunne den passe tvillinghjul med

Valtra 8350. På den måde er han meget mere

fl eksibelt kørende, når de forskellige opgaver

skal løses.

De eneste opgaver der skal hjælp til er

snitning af græs og majs samt gyllekørsel, øvri-

ge opgaver klarer Anders Andersen og hans

medarbejdere selv.

Valtra N141 HiTech er dog primært købt

til læsseropgaver, og med sin opbygning er

den ideel til kørsel med frontlæsser. Med sin

kraftfulde Common Rail motor løser den snildt

alle andre også tunge opgaver. Den er utrolig

smidig og kræver ikke megen plads, og den

kommer let rundt, når han anvender læsseren.

Samtidig er Valtra’en utrolig nem at betjene og

kræver ikke større instruktion. Det er til stor

hjælp, når han har medhjælpere på gården, der

også skal klare at køre med traktorerne.

At der altid har været Nordiske traktorer

Anders Andersen foran sin Valtra N141 HiTech

monteret med Valtra frontlæsser, efter knap

et halvt år har den snart rundet de 500 timer.

på gården, har noget at gøre med at produktet har

levet op til forventningerne, og at der også er et

sikkerhedsnet bag, i form af et forhandlernet, som

kan klare service og har kendskab til produktet. At

vores nuværende forhandler – Dalbyneder Smede

og Maskinværksted ligger tæt på, er kun en fordel.

Det er første gang, at Anders har givet en

traktor i bytte med en ny, de har stadig den gamle

Volvo T-25, Volvo 400 og 430, det er dog kun for

hyggens skyld.

– I det sene forår fi k vi virkelig afprøvet den

nye Valtra N141, og vi må sige, at den har levet op

til forventningerne. Med 500 timer på knap et halvt

år, er den virkelig blevet testet igennem, udtaler

Anders Andersen.

– Der er mange fordele ved Valtra. En af dem

er, at den er monteret med motorvarmer, som jeg

har stor glæde af om vinteren. Det er utrolig beha-

geligt at sætte sig op i en traktor, som er varm og

dugfri i løbet af kort tid, og med sit luftsæde med

varme er det en god oplevelse at køre Valtra også

om vinteren.

■ John Arildsen

Fakta

Valtra N-serie leveres

i 3 modeller Classic – HiTech – Advance

• Effekt fra 91 til 160 hk

• Leveres kun som 4WD model

• God komfort, lydniveau fra 71–73 dB

• Kompakt traktor velegnet

til læsseropgaver

• Alle modeller kan tilpasses kundens

behov og ønsker


Fabrikstur

til VALTRA i Finland

Dato: 4–8. juni 2007

LMB Danmark A/S arrangerer næste år en 5 dags bustur til VALTRA i Finland.

Turen byder på rigtig mange oplevelser.

• Fabriksbesøg på Valtra’s traktorfabrik

• Fabriksbesøg på Sisu Diesel motorfabrikken

• Gårdbesøg

• Bytur i Helsingfors

• Museumsbesøg

• Sejltur

Prisen er kr. 4 500,00 for turen pr. person. Beløbet dækker fortæring, hotelophold og billetter.

Prisen er udregnet efter, at man bor sammen i dobbeltværelser og kahyt.

Rejseleder på turen vil være Michael Husfeldt fra LMB Danmark A/S.

Tilmelding hos nærmeste VALTRA forhandler.

Vi henviser gerne til nærmeste forhandler:

LMB Danmark A/S

Midtager 2

2605 Brøndby

Tlf: 43430100

Mail: lmb@lmb.dk

19


Godt landbrug kræver de bedste

Gunvaldis Sprogis droppede sit arbejde som

ingeniør i 1989 og købte 14 hektar landbrugs-

jord nær byen Jaunpils i Courland regionen

i den vestlige del af Letland. Det viste sig at

være en god beslutning, for i dag driver han

ikke mindre end 3 500 hektar. Han ejer selv

det meste af jorden, mens cirka en tredjedel

er forpagtet på langtidskontrakter fra andre

jordejere.

Der er fokus på dyrkning af korn og olieaf-

grøder på Gunvaldis Sprogis’ planteavlsbedrift.

Der dyrkes vinterraps i lidt over 1 000 hektar,

mens der på et par tusinde hektar veksles

mellem hvede og vinter- eller vårbyg. Endelig

dyrkes der sukkerroer i et par hundrede hek-

tar. Den lettiske landmand regner med at gå

over til en større andel af byg. Derimod tegner

det til, at sukkerroedyrkningen vil høre op på

grund af EU’s beslutninger på området – også

selv om sukkerudbyttet har ligget på omkring

7 000 kg pr. hektar. Også kornudbyttet har lig-

get pænt.

Maskinførerne ved bedst

Gunvaldis Sprogis tror på, at maskinførerne

spiller en nøglerolle med hensyn til maskiner-

nes holdbarhed og produktivitet. Uddannede

folk sørger for, at traktorerne holder længere,

og der går ikke tid til spilde på grund af ned-

brud, så der må holdes stille. Udskiftningen i

medarbejderstaben på bedriften har praktisk

talt ligget på nul i de år, hvor den har eksi-

steret. En del af forklaringen er utvivlsomt, at

Gunvaldis Sprogis betaler sine professionelle

medarbejdere en anstændig løn.

Man har holdt fast ved Valtra som traktor-

mærke – og det af ganske simple årsager: Det

velfungerende vendegear og den ergonomiske

20

og rummelige førerkabine, som giver et perfekt

arbejdsmiljø – alt sammen kombineret med

en effektiv reservedelsforsyning og vedligehol-

delse.

Repræsentanter fra andre traktormærker

tilbyder konstant traktorer på prøve. Men fak-

tisk fi ndes der jo fl ere traktorer, end Gunvaldis

Sprogis har tid til at afprøve. Naturligvis bruger

han tid på de store mærker med det bedste

omdømme. Det endelige traktorvalg træffes

efter omfattende sammenligninger og fælles

rådslagninger.

Sammenligningstesten for produktivitet og

brændstofforbrug er simpel, men troværdig.

En traktor i et konkurrerende mærke i samme

effektklasse som den pågældende Valtra spæn-

des for det samme redskab på den samme

mark. Efter at have målt arbejdsydelsen og

brændstofforbruget og konsulteret føreren, er

det endelige resultat almindeligvis ganske klart.

Over 130 000 traktortimer

– I alt har jeg haft 16 Valmet og Valtra trak-

torer. I øjeblikket har jeg otte, de fl este fra T-seri-

en. Som følge af de lettiske skatteregler er det

bedste tidspunkt at skifte brugte traktorer ud,

når de har kørt i fem år og gået omkring 8 000

timer. Jeg har selv solgt mine brugte maskiner

til andre lokale landmænd. Totalt set har vi kørt

over 130 000 timer med Valtra traktorer, husker

Gunvaldis Sprogis.

Han gemmer mange detaljerede oplysnin-

ger om, hvad der sker på bedriften. Hver måned

registreres det, hvad hver enkelt traktor er ble-

vet brugt til, sammen med kørte timer, brænd-

stofforbrug og udført vedligeholdelse. Rekorden

er 450 timer på en måned. I gennemsnit kører

traktorerne 1 500 timer om året, ingen er under

1 000 timer på et år.

Der anvendes naturgas som energikilde

til korntørringen. Det høstede korn indeholder

Gunvaldis Sprogis (til

højre) præsenterer sit ualmindeligt

velordnede og

vel fungerende landbrug for

Valtra’s lettiske importør,

Juris Narubins, og servicechef

hos Valtra, Sami Tikka.

Klar til at gå i gang. Selv

om markerne ligger tæt på,

skal der transporteres store

mængder korn i en fart, når

fi re store mejetærskere går

i gang med at høste.


traktorer

normalt omkring 18 procent vand, men vand-

indholdet kan komme betydeligt højere op,

hvis efteråret er vådt. I nogle år tørres kornet

to gange, så vandindholdet kan udlignes under

den mellemliggende oplagring. Næsten 20 000

tons korn skal tørres ned hvert år, så omkost-

ningerne styres så stramt som muligt.

Prisen på landbrugsjord i Letland er steget

til det ti-dobbelte, siden Gunvaldis Sprogis

startede med at drive landbrug, og i øjeblik-

ket koster god landbrugsjord op til 4 000 euro

(knap 30 000 kroner) pr. hektar. Han er heldigvis

godt tilfreds med de 3 500 hektar, han allerede

driver, for der er ikke meget god landbrugs-

jord tilbage, der kan købes, på egnen. Gunval-

dis Sprogis historie viser, at nøje omkostnings-

styring og troværdige sammenligninger af

maskiner er rygraden i succesfuld planteavl.

■ Visa Vilkuna

Sådan får du mest muligt ud

af din traktor

Fjern hydrauliktrykket

fra lynkoblingen foran

På traktorer, der er udstyret med elektronisk

betjent hydraulik og Selecto 3 lynkoblingen

til frontlæsseren, kan det undertiden være

besværligt at bruge lynkoblingen, fordi der

er tryk på ventilerne.

Man kan fjerne trykket på ventilerne ved

at starte motoren og justere den gul/brune

hydraulikblok i sidepanelet til fl ydestilling.

Drej skifteknappen nederst og tryk så på

hydrauliksystemets minus-knap i sidepanelet

– så fjernes trykket fra lynkoblingen foran.

Programmér transmissionen

til kørsel med frontlæsser

Ikke ret mange HiTech kunder har fuldt kendskab

til alle fordelene ved at programmere

transmissionen. Brugere, der kører meget

med frontlæsser, vil kunne have glæde af at

programmere vendegearsfunktionen med de

rigtige gear ved hjælp af transmissionsprogrammet.

Frontlæsserarbejde kræver sædvanligvis,

at traktoren skal køres meget forsigtigt fremad.

Her er anbefalingen at programmere

transmissionen til powershift 1. Når først

frontlæsseren har sikkert fat i ballen, sandet,

sneen, foderet eller hvad, det nu er, kan man

normalt sagtens bakke hurtigere med traktoren.

Det kan man opnå ved at programmere

vendegearet til at benytte powershift 3.

Lav om på diverse indstillinger

ved hjælp af det digitale HiTech

display i hjørnestolpen

Det digitale display i kabinens hjørnestolpe

på traktorer med HiTech transmission kan

anvendes til mere end blot powershift eller

skiftehastigheder.

Træd koblingen ned, tryk indstillingsknappen

bag vendegearshåndtaget ned og

slå tændingen til. Tryk herefter på powershift

knapperne, indtil der står FIII og bekræft

indstillingen ved at trykke på programmerings-knappen.

Vælg så eksempelvis skærmbillede

nummer 10. Her kan du vælge, hvor

længe 4-hjulstrækket skal være slået til, når

der star tes. Fabriksindstillingen her er fi re sekunder,

men der kan vælges fra 0 til 20 sekunder

i 0,5 sekunders intervaller. Den valgte

indstilling bekræftes ved at trykke på programmerings-knappen.

For at komme ud af

F III indstillingsfunktionen slås tændingen

fra igen.

FIII kan også bruges til andre indstillinger,

for eksempel hvor hurtigt PTO’en startes,

samt til ændring af dækparameter, idet

forskellige dækstørrelser påvirker speedometerets

nøjagtighed.

Brug U-piloten

– foragerautomatik

Man kan øge produktiviteten

betragteligt ved at udnytte

hele sin Valtra traktors potentiale.

Ved for eksempel at

programmere transmissionen

sættes traktoren i stand til

at løse den aktuelle opgave

perfekt.

Nutidens traktorer er så teknisk komplicerede, at brugeren – selv efter intens

uddannelse og træning – kun har rigtigt kendskab til en del af traktorens udstyr

og fi nesser. Derfor inviterede vi nogle Valtra traktorførere for at give dem nogle

tips om, hvordan de kan få mere ud af deres traktorer. Undertiden kan der være

meget at hente ved selv de mindste ændringer i måden, man bruger og vedlige-

holder sin traktor på.

Med Valtra’s U-pilot foragerprogram kan

man indprogrammere og gemme ofte gentagne

manøvrer. Hver manøvre, der er lagt

ind i programmet, kan bestå af op til 30 enkelthandlinger

f.eks. powershift, lift, hydraulik

og cruice control.

Udover vendinger i foragre og andre manøvrer

kan U-pilot systemet også bruges til

at foretage en hvilken som helst anden

enkeltoperation. Det betyder for eksempel,

at start/stop kontakten i førerens armlæn

kan anvendes til at betjene PTO’en.

21


For mere end tusinde år siden var der en gen-

stridig ung høvdingesøn på Island, som efter at

have været dømt fredløs på tinget, rejste over

havet mod vest. Hans mål var et land som en

anden søfarer havde set for nogle årtier siden.

Den unge mand var Erik Thorvaldsson,

mere kendt som Erik den Røde – og han fandt

et land i vest; som han senere besluttede sig

for at kalde Grønland. Dette var starten på det

grønlandske landbrug – og på hvorfor der i dag

kører Valtra-traktorer rundt på jordens største

ø. Det blev et omfattende samfund, med mere

end 300 gårde, 15 kirker og 2 klostre, som efter-

hånden udviklede sig i middelalderen.

Men dette samfund nåede ikke at få nogle

gode Valtra-maskiner; og det er sikkert blandt

årsagerne til at de forsvandt ca. omkring år

1 500…

VALTRA og

DET GRØNLANDSKE

LANDBRUG

Endnu en Valtra traktor er leveret i Grønland. Inge og Marius Nielsen i Qorlortorsuaq/Ammassivik står her foran deres ny Valtra N101.

Det nyere grønlandske landbrug opstod

da en nordnorsk bonde, Anders Olsen, slog

sig ned med sin grønlandske kone Tupârna

som kvægholdere på ruinerne af nordboernes

bispegård ved Igaliku. Dette pars efterkommere

sammensmeltede den nordiske og grønland-

ske kultur i den sydgrønlandske blandingskul-

tur med både kvæghold og fangst; og de fl este

22

grønlandske landmænd anno 2006 stammer

fra dette unikke par.

Den første indførsel af får skete ved den

navn kundige grønlandske præst Jens

Chemnitz, som havde en tysk far og grøn-

landsk mor. Han indførte får fra Færøerne i

1906, og forsøget faldt så heldigt ud at den

danske koloniadministration grundlagde en

land brugsstation ved Qaqortoq/Julianehåb i

1915. Til stationen blev indført islandske får;

og den nuværende grønlandske fårebestand

er således en blandingsrace fra disse to indførs-

ler; dog nok domineret af den islandske race.

Den første heltidsfåreholder blev den

grønlandske tømrer, Otto Frederiksen, som

i 1924 slog sig ned som fuldtids landmand ved

nordboernes Brattalid; det nuværende Qassiar-

suk. Frederiksen-familien er stadig i dag en

meget vigtig og driftig storfamilie indenfor det

grønlandske landbrug; hvortil hører Valtra’s

repræsentant i det grønlandske bondeland;

landmand og mekaniker Ottooraq Frederiksen.

Der er i dag 51 heltidsgårde i Grønland,

med samlet ca. 22 000 får på vinterfodring.

Der er videre nogle tusinde tamrener, ca. 200

islandske heste samt ca. 20 stk hornkvæg.

Der er videre opdyrket 930 hektarer græsmarker

til produktion af vinterfoder. Ydermere er der en

lille, men stigende, produktion af kartofl er. Fjeld-

græsningsarealerne er meget omfattende, og

skal tælles i hundredetusinder af hektarer. Der

foregår en fortsat opdyrkningskampagne, for at

få større høsletsarealer samt et mindre behov

for importeret foder – og til dette opdyrkningsar-

bejde anvendes ofte Valtra-maskiner.

Grønland har en for beskeden selvforsyning

af landbrugsprodukter, og der er et politisk ønske

om en udvidelse af produktionen af såvel lamme-

kød som andre landbrugsprodukter samt af det

dyrkede areal. Der er således initiativer i gang

m.h.t. kartoffelproduktion, grønsager, mælke-

produktion samt kødkvæg.

Den første Valmet traktor kom til landbru-

get i Sydgrønland i 1995; hvor fåreholder Lars

Nielsen købte en Valmet 465. Siden er det gået

slag i slag, og der er til dato leveret op mod 25

stk Valmet og Valtra traktorer til det grønlandske

landbrug.

Der vil sikkert fortsat i fremtiden være behov

for Valtra traktorer på verdens største ø…

■ Kenneth Høegh


A

D

G

B

F

Old-timer

Valmet 1203 med kompressor

Der blev produceret adskillige hundrede Valmet 1203 traktorer mellem 1980 og 1982.

Valmet var pioner indenfor forkomprimerede

motorer, specielt 3- og 4-cylindrede. Trykbølge-

kompressoren blev oprindeligt udviklet af det

schweiziske selskab Brown Boveri & Cie (BBC) i

slutningen af 1970’erne. Kompressoren adskilte

sig fra egentlige turboladere, som for 25 år siden

fyldte meget og fungerede langsomt. Turbo-

Sådan virker trykbølge-kompressoren: Energioverførslen

sker i rotoren (B), der roterer fi re

gange så hurtigt som krumtapakslen (C). Luften,

der kommer til via fi ltret, kommer ind i rotoren

gennem røret (F). Når rotoren drejer rundt, bevæger

udstødningsgassen sig via røret (D) ind

i den anden ende af rotoren (B) og komprimerer

den friske luft med en trykimpuls. Når rotoren

drejer rundt, åbnes der ind til indsugningsmanifolden

(E), hvorefter den komprimerede luft forbruges

i forbrændingen. Samtidig ledes udstødningsgasserne

i en anden retning og returnerer

til udstødningsrøret (G).

E

C

moto rerne havde også for lidt moment ved lave

omdrejningstal, da turboladerne var konstrueret

til at sikre ekstra effekt ved det omdrejningstal,

hvor motoren ydede det maksimale.

Comprex kompressoren, som BBC havde

udviklet, var en enestående nyskabelse. Udstød-

ningsgassen blev brugt direkte til at komprimere

indsugningsluften, hvilket resulterede i en øje-

blik kelig forøgelse af kompressortrykket, som

direkte fulgte stigningen i trykket på udstød-

nings gassen. Fordelen ved Comprex kompresso-

ren var, at den også gav en forøgelse af trykket,

når motoren gik langsomt, så drejnings momen-

tet steg betydeligt.

Comprex kompressoren blev testet på Val-

met 411C motoren – med godt resultat. Derfor

besluttede man på motorfabrikken i Linnavuori

i Finland at starte produktionen af 411CX moto-

ren. Herefter besluttedes det på traktorfabrikken

i Suolahti at anvende denne motor til sin nye

4-cylindrede model 1203/1203-4, som erstatte-

de modellerne 1102 og 1103 i 1980.

Den nye motor præsterede en virkelig høj

ydelse, som sagtens kunne måle sig med den

kraftige common rail motor, som er drivkraft i

den moderne model N141. Slagvolumenet var

4,4 liter, effekten 110 hk DIN og drejningsmomen-

tet 424 Nm ved 1 350 omdrejninger pr. minut.

Drejningsmomentreserven var ikke mindre end

27 procent – mere end nogen anden europæ-

isk traktormotor kunne hamle op med på det

tidspunkt. Det medførte, at Valmet faktisk alle-

rede dengang toppede markedssegmentet for

4-cylindrede højeffekts motorer.

Valmet’s introduktion af trykbølge-kompresso-

ren var en international nyhed. Faktisk havde

Valmet skrevet historie ved, som den første traktor-

producent i verden, at gå i gang med en seriepro-

duktion af en motor, der var udstyret med Com-

prex kompressoren. Med den nye 411CX motor

opstod konceptet ”constant power engines”, altså

motorer, som præsterede samme effekt over et

bredt omdrejningsområde.

Valmet 1203 med kompressor kan kendes fra

andre Valmet traktorer fra denne periode på grund

af den forlængede næse, som gemte en ekstra

brændstoftank forrest. Traktoren var udstyret med

en 16+4R synchromesh transmission med HiTrac

funktion. Den 4-hjulstrukne model vejede 4 500 kg

og opnåede en helt usædvanlig popularitet blandt

maskinstationer og entreprenører.

Alt i alt var erfaringerne med trykbølge-kom-

pressorerne positive, selv om de skabte en høj,

hvinende støj. Det blev overvejet at udstyre Volvo

BM Valmet 805, som blev udviklet på samme

tidspunkt, med Comprex kompressoren. Man anså

den imidlertid for at være for dyr, så planerne blev

lagt på hylden. BBC, senere Asea-Brown Boveri

(ABB) solgte sin opfi ndelse til Mazda, som produ-

cerede en mindre antal dieselbiler med trykbølge-

kompressorer.

I dag er turboladerne så avancerede, at der

ikke er noget marked for Comprex kompressoren

– bortset fra, at den måske kunne anvendes som

en enkel løsning til recirkulering af udstødnings-

gasser til at sikre en bedre emissionskontrol.

■ Hannu Niskanen

23


LMB Danmark A/S

Midtager 2, 2605 Brøndby

Tlf. 4343 0100 Fax 4343 9110

www.valtra.dk

Ny

Valtra Collection

2007–2008

Oplev til dig og din familie Valtra’s

fl otte collection.

I denne collection fi ndes kvalitets

produkter for sommer, vinter, arbejde

og fritid, alt fra tøj til tilbehør og

gaveartikler.

Se udvalget hos din lokale

Valtra forhandler.

Kan fås fra november 2006

More magazines by this user
Similar magazines