10.09.2013 Views

PESMARICA Veter v jadra Veter v jadra - ZBOKSS wiki - Wikispaces

PESMARICA Veter v jadra Veter v jadra - ZBOKSS wiki - Wikispaces

PESMARICA Veter v jadra Veter v jadra - ZBOKSS wiki - Wikispaces

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>PESMARICA</strong><br />

ODRASLIH SKAVTOV SLOVENIJE<br />

<strong>Veter</strong> v <strong>jadra</strong>


BOKSS<br />

Bratovščine odraslih katoliških skavtov in skavtinj:<br />

Brezovica - Celje - Celje 2 - Cerkno - Domžale - Grosuplje<br />

Ilirska Bistrica - Jesenice - Ježica - Kranj - Ljubljana-<br />

Fužine Ljubljana-Štepanja vas - Logatec - Mozirje - Nova<br />

Gorica Postojna - Ptuj - Ribnica - Šentjur - Škofja Loka –<br />

Velenje<br />

<strong>ZBOKSS</strong><br />

ISSGF<br />

ALPE ADRIA scout<br />

2<br />

Bratovščine so združene v<br />

Zvezo bratovščin odraslih katoliških<br />

skavtinj in skavtov –<br />

Odrasli skavti Slovenije.<br />

<strong>ZBOKSS</strong> je članica mednarodne organizacije<br />

odraslih skavtinj in skavtov -<br />

International Scout and Guide Fellowship.<br />

Povezani smo z brati in sestrami v<br />

regionalni skupnosti Alpe-Jadran<br />

(Avstrija, Hrvaška, Italija in Slovenija).<br />

Pričujoča pesmarica je bila izdana ob 10 letnici <strong>ZBOKSS</strong><br />

in ob taboru <strong>Veter</strong> v <strong>jadra</strong> - Jamboree 2011 v Kančevcih.


Molitev odraslih skavtov<br />

O vzvišeni in veličastni Bog,<br />

razsvetli temine mojega srca.<br />

Daj mi pravo vero, trdno upanje,<br />

popolno ljubezen, globoko ponižnost,<br />

razumnost in spoznanje,<br />

da se bom držal/a tvojih zapovedi.<br />

Amen.<br />

(sv. Frančišek Asiški)<br />

Skavtski zakoni:<br />

Obljuba<br />

Pri svoji časti obljubljam,<br />

da si bom z božjo pomočjo<br />

prizadeval služiti Bogu in domovini,<br />

pomagati svojemu bližnjemu in<br />

izpolnjevati skavtske zakone.<br />

Skavt / Skavtinja...<br />

1. … si šteje v čast, da si pridobi zaupanje.<br />

2. … je zvest(a) Bogu in domovini.<br />

3. … pomaga bližnjemu in naredi vsak dan vsaj eno dobro delo.<br />

4. … je prijatelj(ica) vsakomur in vsem skavtinjam in skavtom brat/sestra.<br />

5. … je plemenit(a).<br />

6. … spoštuje naravo in vidi v njej božje delo.<br />

7. … uboga svoje starše in predstojnike ter vestno opravlja svoje dolžnosti.<br />

8. … si v težavah žvižga in poje.<br />

9. … je delaven(a) in varčen(a).<br />

10. … je čist(a) v mislih, besedah in dejanjih<br />

3


KAZALO<br />

1. ~~~ D U H O V N E ~~~ ........................................9<br />

2. ALELUJA................................................................9<br />

3. ANGELČEK VARUH MOJ....................................9<br />

4. BOG JE LJUBEZEN.............................................10<br />

5. BOJIM SE SAMOTE (Nov korak) .....................11<br />

6. ČAS ŽIVLJENJA..................................................12<br />

7. ČE LETAL BI (Človek sem).................................13<br />

8. DAJTE GOSPODU ČAST, PSALM 29................14<br />

9. DARUJEMO TI ....................................................15<br />

10. DENI ME (Visoka pesem ljubezni).......................15<br />

11. DO DNA................................................................16<br />

12. GLEDAM TELO...................................................16<br />

13. GOSPOD NAJ TI DA ...........................................16<br />

14. HEJ BRAT ............................................................17<br />

15. HOSANA ..............................................................18<br />

16. HVALA, GOSPOD ...............................................18<br />

17. HVALA ZA...........................................................18<br />

18. HVALNICO POJEM BOGU ................................18<br />

19. JEZUS KRISTUS JE NAŠ REŠENIK ..................19<br />

20. JEZUS, K TEBI HITIM ........................................20<br />

21. JEZUS RUŠI PREGRAJE.....................................20<br />

22. JEZUS SE OB MORJU USTAVI .........................21<br />

23. KAKOR JE BIL TA KRUH..................................21<br />

24. KAKOR JELEN HREPENI ..................................22<br />

25. KAKOR SEM JAZ LJUBIL VAS.........................22<br />

26. KJER SI TI............................................................23<br />

27. KLIČEM »SVET SI!«...........................................24<br />

28. KO JEZUS JE ZAČEL UČITI ..............................24<br />

29. KO ŽIVLJENJE (Sanje)......................................25<br />

30. KRIŽ......................................................................25<br />

31. KRISTUS KONČNO ............................................26<br />

32. LEPA SI ................................................................26<br />

4


33. LE V BOGU UMIRI SE SRCE.............................27<br />

34. LJUBEZEN ME SPREMINJA..............................28<br />

35. LUČ.......................................................................29<br />

36. MARANATHA .....................................................30<br />

37. MLADO ŠE DEKLE.............................................30<br />

38. MNOGO SEM.......................................................32<br />

39. MOJ JEZUS, REŠITELJ.......................................32<br />

40. NAJ BO LEP TA DAN .........................................33<br />

41. NAJLEPŠO PESEM..............................................34<br />

42. NAJ TE POZDRAVIM .........................................35<br />

43. NA POTI SKOZI ŽIVLJENJE..............................36<br />

44. NASMEH V OČEH ..............................................36<br />

45. NEBEŠKI JERUZALEM......................................37<br />

46. NEKDO VEDNO IŠČE ME..................................38<br />

47. NIHČE NE LJUBI TE KOT JAZ..........................38<br />

48. NJEMU, KI JE NA PRESTOLU...........................39<br />

49. NJEMU MIR.........................................................39<br />

50. 0, BOG, TEBE IŠČEM .........................................40<br />

51. OČE, DOBRI OČE (Oče naš) .............................41<br />

52. OČE, ZDRUŽI NAS..............................................41<br />

53. O, DOBRI, MOGOČNI BOG ...............................41<br />

54. ODRINI NA GLOBOKO......................................42<br />

55. O GOSPOD, STUDENEC VSE DOBROTE ........42<br />

56. PESEM O MIRU...................................................43<br />

57. PETER SKALA.....................................................43<br />

58. POGLED POVZDIGUJEM (Varuh).....................44<br />

59. POJ IN PRAZNUJ.................................................44<br />

60. POJDI V POPOLNEM MIRU ..............................45<br />

61. POVZDIGUJEM TVOJE IME..............................46<br />

62. PRIDI, SVETI DUH, LUČ SRCA ........................46<br />

63. PRIHAJAM K TEBI .............................................47<br />

64. RES JE PRIJETNO ...............................................48<br />

65. SAMO TO .............................................................48<br />

66. SHALOM ..............................................................49<br />

67. SI SOLZA V OČEH..............................................50<br />

5


68. SLAVI GA.............................................................50<br />

69. SPREJMI TA DAR, GOSPOD .............................51<br />

70. SPREMENIL SRCA JE.........................................51<br />

71. SREČANJE S SVETIM FRANČIŠKOM .............52<br />

72. STVARNIK ZEMLJE IN NEBA ..........................53<br />

73. SUŠA.....................................................................54<br />

74. SVETNIKI VSI .....................................................55<br />

75. TEBI POSVEČAM TO PESEM ...........................55<br />

76. TI SI MOJ PRIJATELJ .........................................56<br />

77. TI SI DUŠO OBUDIL...........................................56<br />

78. TI SI ŠEL NA KRIŽ..............................................57<br />

79. TI SVETI BOG SI.................................................57<br />

80. VES DAN, VSO NOČ...........................................58<br />

81. V MIRNI NOČI (Služabnik iz ljubezni)..............59<br />

82. VSAK DAN...........................................................59<br />

83. VSAK PONIŽEN ČLOVEK .................................60<br />

84. VSI, KI UPAJO VANJ..........................................60<br />

85. VSE, KAR BIVA ..................................................61<br />

86. V TVOJI BLIŽINI, BOG ......................................62<br />

87. VZEMI SRCE MOJE............................................63<br />

88. ZAHVALJUJTE SE GOSPODU VSI ...................64<br />

89. ZA NEBO PRED TEBOJ......................................64<br />

90. ZDAJ SEM TU, MOJ BOG ..................................65<br />

91. ZNOVA SE LAHKO RODIŠ................................66<br />

92. ŽIVETI SEDAJ .....................................................66<br />

93. ŽIVLJENJE JE DAR.............................................67<br />

94. ŽIVLJENJE V TEBI .............................................68<br />

95. ~~~ S K A V T S K E in D R U G E ~~~..............70<br />

96. BIL SEM MLAD...................................................70<br />

97. DALEČ JE ZA NAJU POMLAD..........................71<br />

98. DVIGA PLAMEN.................................................72<br />

99. GLEJ TE OČKE....................................................72<br />

100. HIMNA ODRASLIH SKAVTOV.........................72<br />

101. JULIJA ..................................................................74<br />

102. KAJ VOLČIČ NAR'DI..........................................74<br />

6


103. LMB HIMNA........................................................77<br />

104. MNOGO POTI (Daj mi roko, brat).....................77<br />

105. MOJA ZEMLJA....................................................78<br />

106. NABOJ ..................................................................79<br />

107. NAJ SKAVTSKI DUH KRALJUJE .....................80<br />

108. NE ČAKAJ NA MAJ ............................................81<br />

109. ODA ČMRLJU......................................................81<br />

110. PESEM OBLJUBE................................................82<br />

111. POTI IN MISLI ZA JUTRIŠNJI DAN .................83<br />

112. PRIŠEL JE ČAS SLOVESA .................................84<br />

113. RAD BI SVET NAUČIL PESEM.........................84<br />

114. RUDEČI CVET.....................................................85<br />

115. SIVA POT .............................................................86<br />

116. SLOVENSKEGA NARODA SIN.........................87<br />

117. SKAVTSKA PESEM............................................88<br />

118. STOJ MARIJA......................................................88<br />

119. TAM V DŽUNGLI................................................89<br />

120. USPAVANKA ZA EVO .......................................89<br />

121. VIHAR UPANJA ..................................................91<br />

122. VETER V JADRA ................................................91<br />

123. V NAŠI ULICI ......................................................92<br />

124. VREMENSKA NAPOVED ..................................93<br />

125. ZA PRIJATELJE...................................................94<br />

126. ~~~T U J E ~~~.....................................................96<br />

127. E' LA MIA STRADA............................................96<br />

128. IN UN MONDO DI MASCHERE ........................96<br />

129. JAMBOREE LIED 1951.......................................97<br />

130. MI PENSAMIENTO ERES TU............................98<br />

131. SEMINA LA PACE ............................................98<br />

132. STRADE E PENSIERI PER DOMANI..............100<br />

133. ~~~ N A R O D N E ~~~.....................................101<br />

134. AL' ME BOŠ KAJ RADA IMELA .....................101<br />

135. KJE JE MOJ MILI DOM ....................................102<br />

136. KJE SO TISTE STEZICE ...................................102<br />

137. LJUBIM TE, SLOVENIJA ZELENA ................103<br />

7


138. NAŠ MAČEK JE LJUB'CO IMEL .....................104<br />

139. NAVZGOR SE ŠIRI ROŽMARIN .....................105<br />

140. N' MAU ČEZ IZARO..........................................105<br />

141. NOCOJ PA, OH NOCOJ ....................................106<br />

142. OJ, LEPO JE RES NA DEŽELI..........................106<br />

143. PO JEZERU BLIZ TRIGLAVA .........................107<br />

144. SIJAJ, SIJAJ, SONČECE....................................108<br />

145. SLOVENEC SEM...............................................108<br />

146. SNOČ' PA DAV' .................................................109<br />

147. ŠE EN KRAJCAR'ČEK MAM............................110<br />

148. ŠKRJANČEK POJE, ŽVRGOLI.........................111<br />

149. V DOLINI TIHI ..................................................112<br />

150. ~~~ T A I Z É J S K I S P E V I ~~~ .................113<br />

8


1. ~~~ D U H O V N E ~~~<br />

2. ALELUJA<br />

D G g<br />

Dal si čisto mi srce, dal odprte mi roke,<br />

D A7 D7<br />

dal si čustva mi in dal si mi razum, dal svobodo da lahko,<br />

G g D A7 D<br />

sam o vsem odločam se, zasadil vame vero in pogum.<br />

G D<br />

Zato bom vedno hodil za teboj,<br />

A7 D D7<br />

zato bom vedno hodil za teboj. Evangelij bom živel,<br />

G g D A7 D<br />

alelujo ti bom pel in vedno hodil za teboj.<br />

Dal si novih mi moči, luč prižigal mi v temi,<br />

kadar padel sem si vedno me pobral.<br />

Ko zašel se stran s poti, ti v ljubezni vztrajal si;<br />

da rešil bi me, Sina si poslal.<br />

Ko po tvoji poti grem, sem vesel, saj dobro vem,<br />

da na koncu te poti me čakaš ti.<br />

In ko čas me bo vzel, vem, da k tebi bom prišel<br />

in alelujo z angeli bom pel.<br />

3. ANGELČEK VARUH MOJ<br />

G D7<br />

Angelček, varuh moj, varuj me ti nocoj,<br />

G e a D7 G<br />

varuj me ti nocoj, angelček moj,<br />

D7 G e a D7 G<br />

varuj me ti nocoj, angelček moj.<br />

9


G D7<br />

Bog pa je stvarnik moj, ustvaril me je na svet,<br />

G e a D7 G<br />

Bog, pa mi daj še to noč preživet,<br />

D7 G e a D7 G<br />

Bog, pa mi daj še to noč preživet.<br />

G D7<br />

Ti boš pri meni spal in me boš varoval,<br />

G e a D7 G<br />

jaz pa bom sanjal tiho kraj te,<br />

D7 G e a D7 G<br />

jaz pa bom sanjal tiho kraj te.<br />

4. BOG JE LJUBEZEN<br />

Bog je Ljubezen, ki prenavlja vse.<br />

Bog je Ljubezen, daje novo ti srce.<br />

Bog je Ljubezen, ki prenavlja vse.<br />

Pridi, odpri se mu. Sprejmi njegov pogled.<br />

Že dolgo tega je, ko si odvrnil se,<br />

želel si iti svojo lastno pot.<br />

Sledil sem ti vse dni in klical te povsod,<br />

da vrnil bi se k meni - in spet živel.<br />

Ljubezni večje ni, kot da kdo podari<br />

življenje svoje za prijatelje.<br />

Bog Sina izroči, na križu se sprosti<br />

usmiljenje brezmejno za vse ljudi.<br />

To močno je srce, ki svetu daje se<br />

in vendar mnogokrat zavrnjeno.<br />

10


Za vsakega gori, po tebi hrepeni,<br />

svetloba, ki jo iščeš - ne boj se je.<br />

Kako si čudovit, poklonim se do tal,<br />

in pojem čudežu, da rešen sem.<br />

Beseda ni dovolj, razum te ne zazna,<br />

srce edino sluti - objemaš me.<br />

Zahvalim se ti, Bog, in ves se ti izročim,<br />

naj vedno bolj podoben tebi bom.<br />

Napravi, kar želiš, ti vodi moj korak,<br />

po tvoji volji mojo preoblikuj.<br />

5. BOJIM SE SAMOTE (Nov korak)<br />

G e C D<br />

Bojim se samote, bojim se hrepenenja,<br />

G e C D<br />

bojim se življenja, ker ne vem več kaj je prav.<br />

C D G G7C D G G7<br />

Rad bi šel po tvoji poti, rad bi ljubil kakor ti.<br />

C D G D e C D GG7<br />

Res se trudim, a le človek sem, človek sem, brez moči.<br />

C D G e<br />

Hodim po tej poti, a moj duh je še mehak,<br />

C D G G7<br />

padam, vendar vztrajno grem naprej.<br />

C D G e<br />

Vem, da bom napravil še na tisoče napak,<br />

C D G<br />

a daj mi moči za nov korak.<br />

Kot čoln brez krmarja, kot bilka brez opore,<br />

v nevihti življenja sem svetilnik brez luči.<br />

11


Rad bi šel po tvoji poti, rad živel bi kakor ti.<br />

Res se trudim, a le človek sem,<br />

človek sem, brez moči. Odp.<br />

6. ČAS ŽIVLJENJA<br />

C a e a<br />

Čas življenja je v tvojih rokah,<br />

F C d G<br />

lahko se umirim, v tebi je moj mir.<br />

C a e a<br />

Ti daješ varnost mi, v tebi vse se spremeni,<br />

F C d G7 C<br />

Daj močno mi srce, trdno le s teboj.<br />

a F G C<br />

Skrb me tare že preko vseh moči,<br />

d G C G7<br />

Strt sprašujem, kakšen bo nov dan.<br />

a F E a D7 G D7 G C G7<br />

Vendar ti me ljubiš, to jaz vem. Oče, bodi ti z menoj.<br />

Hlastam,tekam od jutra do noči, kot jetnik vklenjen zdaj ječim.<br />

Prosim, pridi, osvobodi me, varno hodil bom s teboj.<br />

Smisel dneva ostaja mi zakrit, brez moči jaz gledam čas beži.<br />

Ure, dnevi, leta minejo, in jaz vprašam, kam se vse zgubi.<br />

Pri skavtski drži so roke vedno prekrižane na prsih, razen<br />

med mašo pri evangeliju in pri povzdigovanju, ko imamo<br />

roke spuščene ob telesu, kar predstavlja našo odprtost in<br />

ponižnost čakajoč, da se božja milost zlije na nas.<br />

12


7. ČE LETAL BI (Človek sem)<br />

C a<br />

Če letal bi kot ptica po nebu,<br />

F G<br />

videti bi znal drobne stvari,<br />

C a<br />

če tekal bi kot srna na begu,<br />

F G<br />

bi premagoval neskončne poti.<br />

F G C a<br />

Če bil bi gora, bi dolino varoval;<br />

F G C a<br />

če bil bi žitni klas, bi vetru šepetati znal.<br />

F G C a<br />

Če bil bi morje, bi mirno, mirno valoval;<br />

F G C C7<br />

če bil bi sonce, bi sijal.<br />

F G C C7<br />

A le človek sem in to bom ostal - trenutek v večnosti.<br />

F G<br />

Da, le človek sem in sploh mi ni žal,<br />

C C7<br />

rastem v svoji majhnosti.<br />

F G C<br />

V sebi odkrivam brezmejne širine, skrivnostne globine,<br />

a F G C<br />

ki nikoli jim ne pridem do dna - samo srce jih lahko zazna.<br />

Če bil bi svetla zvezda na nebu, vodil bi ljudi, jim svetil v temi.<br />

In če bi bil podoben galebu, nad oblaki bi pozabil skrbi.<br />

Če bil bi voda, bi prepire pogasil;<br />

če bil bi ogenj, bi led v srcih vseh ljudi stopil.<br />

Če bil bi mir, bi se povsod po svetu naselil<br />

in vsem bi upanje delil.<br />

13


8. DAJTE GOSPODU ČAST, PSALM 29<br />

E A H E<br />

Dajte Gospodu čast, njegovi sinovi,<br />

A H E<br />

dajte mu slavo, pojte mu vsi rodovi,<br />

A H cis<br />

slavite le njegovo sveto ime<br />

E A H E<br />

in z vami poje naj zdaj vsako srce.<br />

cis A<br />

Glas Gospodov nad vodami,<br />

cis A<br />

Bog veličastva naj bo z vami.<br />

cis A<br />

Glas Gospodov je grmenje,<br />

H<br />

ognjenih zubljev je gorenje.<br />

Gospod pretresa puščavo,<br />

objema svojo naravo.<br />

Gospodov veter gozdove razgalja,<br />

vse stvarstvo pozdravlja svojega Kralja.<br />

Gospodu slava se poje,<br />

on zmaguje vse boje.<br />

Na veke on prestoluje<br />

in mir svoj nam daruje.<br />

14


9. DARUJEMO TI<br />

C aF G<br />

Darujemo ti to našo pesem,<br />

C a F G<br />

sprejmi jo, Bog, kot dar iz srca.<br />

a G F a G F<br />

Ko bomo sami, bodi z nami ti,<br />

a G F a G<br />

z nami ostani, varuj nas vse dni!<br />

C a F G<br />

Aleluja, aleluja, aleluja, aleluja! (2x)<br />

Darujemo ti vse svoje /1. želje / 2. življenje / 3. veselje /,<br />

sprejmi jih Bog, kot dar iz srca.<br />

10. DENI ME (Visoka pesem ljubezni)<br />

GeCD G a D<br />

Deni me, kakor pečat na svoje srce,<br />

G a D<br />

deni me, kakor pečat na svojo roko!<br />

C G<br />

Zakaj močna, močna kakor smrt je ljubezen,<br />

a e<br />

trda kakor podzemlje njena gorečnost;<br />

a D a D GG7<br />

njeni žari so žari ognja, nje plameni, Gospodovi plameni.<br />

C D G e<br />

Je potrpljiva, dobrotljiva; ni nevoščljiva, ni brezobzirna,<br />

C D G G7<br />

se ne ponaša, ne napihuje, ne išče svojega.<br />

C D G e<br />

Vse opraviči, vse veruje, vse upa, vse prenaša,<br />

C D G eCD<br />

veseli se resnice in ne mine.<br />

15


11. DO DNA<br />

D Dmaj7 h7 -2-3 G e7 A -4-3<br />

Do dna si me pretresel. V obupu padel sem na tla.<br />

D e fis G<br />

Ganjen si pritekel, me poljubil, objel.<br />

D e7 A4 D<br />

Tvoja se ljubezen ne konča.<br />

h -2- G -6- h -2- G -6-<br />

Noč. Speče mesto. Izmenično utripanje luči.<br />

e -7- fis -7- e-7- fis -7-<br />

Dež. Izsušen pogled. Mir. Viharne misli.<br />

In dan. Napetost v zraku. Vsak drvi v svojo smer.<br />

Sam in labirint poti. Tujec brez želja.<br />

"Kdo sem, kam grem, odkod prihajam?",<br />

nenehno kljuva v glavi. Opotekajoč korak.<br />

e C-A<br />

Strah. Kako naprej?<br />

12. GLEDAM TELO<br />

C d G C a d G C<br />

Gledam telo, razpeto na križ, iz ran še teče, teče kri.<br />

Gledam obraz, ljubeznivo zre na nas ljudi,<br />

iz ran še teče, teče kri.<br />

Gledam srce, stokrat prebodeno za nas,<br />

iz ran še teče, teče kri.<br />

13. GOSPOD NAJ TI DA<br />

E H7<br />

Gospod naj ti da svoj blagoslov,<br />

fis H E<br />

varuje naj te vedno povsod.<br />

E H7<br />

Gospod naj ti da svoj blagoslov,<br />

16


fis H H7 E<br />

varuje naj te vedno povsod.<br />

E cis fis H<br />

Naj ti Gospod, dobri Bog,<br />

gis cis A EH7E<br />

pokaže svoj obraz in se te usmili.<br />

Naj Gospod obrne k tebi<br />

obličje svoje, naj ti podari svoj mir.<br />

14. HEJ BRAT<br />

C a F G<br />

Hej, brat, odpri oči, poglej okrog sebe,<br />

C a F G<br />

človek v stiski je in potrebuje tudi tebe.<br />

C a F G C G<br />

Ne skrivaj se, odpri oči in pojdi z menoj med ljudi.<br />

C G a e<br />

Pojdi z menoj, pojdi z menoj,<br />

F G G7 C G<br />

šla bova med brate oznanjat resnico,<br />

C E a e<br />

pojdi z menoj, pojdi z menoj,<br />

F G G7 C<br />

hej, brat, zaupaj, ne boj se, nisi sam.<br />

Hej, brat, odpri srce, ne glej samo nase,<br />

tisoč imaš darov, nikar ne hrani jih le zase.<br />

Ne skrivaj se, odpri oči<br />

in pojdi z menoj med ljudi. Odp.<br />

Znak pripadnosti <strong>ZBOKSS</strong> je našitek<br />

na sredini levega žepa srajce.<br />

17


15. HOSANA<br />

E H7 cis A H7<br />

Hosana, hosana, hosana na višavah,<br />

hosana, hosana, hosana na višavah!<br />

A E A E<br />

Svet si ti, naš Gospod, aleluja, sveto tvoje ime, aleluja,<br />

A E H7 cis A H7 E<br />

vedno slavljen si ti, naš Bog, hosana na višavah.<br />

Slava, slava, slava tebi, Kristus Kralj.<br />

Slava, slava, slava tebi, Kristus Kralj.<br />

16. HVALA, GOSPOD<br />

Hvala, Gospod, hvala, Gospod, hvala, Gospod.<br />

17. HVALA ZA<br />

Hvala za vsako dobro jutro, hvala za vse življenja dni.<br />

Hvala, ker lahko nate svoje preložim skrbi.<br />

Hvala za vse prijatelje ti,<br />

Hvala, gospod, za vsakogar. Hvala, ker lahko dam<br />

dolžnikom odpuščanje v dar.<br />

Hvala za delovno ti mesto,<br />

Hvala za srečo sleherno.<br />

Hvala za vse, kar me navdaja s čisto radostjo.<br />

18. HVALNICO POJEM BOGU<br />

D G D A<br />

Hvalnico pojem Bogu na strune svojih dni,<br />

D G e A D<br />

pojte z menoj Gospodu in ga slavite vsi!<br />

fis h e A D<br />

Hvalijo ga drevesa, žamet zelenih trav,<br />

18


G D G A<br />

polje in bela breza, vse poje mu v pozdrav. Odp.<br />

Vriskajo mi vrhovi, morje zanj valovi,<br />

grmi v ozarah sonca odpirajo dlani. Odp.<br />

Mesec na strehi zemje z zvezdami se igra,<br />

kaplje dežja kot solze molijo Stvarnika. Odp.<br />

19. JEZUS KRISTUS JE NAŠ REŠENIK<br />

D A<br />

Jezus Kristus je naš Rešenik, Jezus Kristus je vstal in živi,<br />

h G A D<br />

s svojim križem premagal je smrt, a – leluja.<br />

D A<br />

Aleluja, aleluja, aleluja, aleluja, aleluja, aleluja,<br />

h G A D<br />

aleluja, aleluja, aleluja, a – leluja. (2X).<br />

Osvobodil nas s svojo krvjo je od greha in smrti, teme,<br />

za vse čase odkupljeni smo, aleluja.<br />

Pred vsemi ljudmi pričamo, da ljubezen je strla temo,<br />

hvalimo ga, Gospoda neba, aleluja.<br />

Zdaj prihaja k nam s svojo močjo,veselimo se, tu je naš Kralj,<br />

Zmagovalec in Bog od Boga, aleluja.<br />

Skavtska rutka se nosi zunaj na ovratniku. Krajca združimo<br />

s skavtskim rožnim vencem. Rožni venček, ščipalka s<br />

skavtskim imenom in želene stvari so pripete okoli rutke.<br />

Kroj je obvezno nositi v zboru kvadrat in krog oz. druge<br />

vrste zborov, pri maši, na skavtskih aktivnostih, srečanje<br />

bratovščine oz. kadar je tako dogovorjeno.<br />

19


20. JEZUS, K TEBI HITIM<br />

Jezus, k tebi hitim,<br />

Jezus se ti izročim.<br />

Sliši moj glas, Gospod,<br />

naj zate le živim,<br />

Jezus, k tebi hitim.<br />

Tvoja beseda, Bog,<br />

mi luč na poti je,<br />

služabnik tvoj naj bom,<br />

Gospod, razsvetli me.<br />

Vse misli in skrbi,<br />

Gospod, izročam ti;<br />

moj srčni si pastir,<br />

moliti te želim.<br />

Ubog sem pred teboj,<br />

a ti si tu z menoj;<br />

moja zaščita si,<br />

naproti pridi mi.<br />

21. JEZUS RUŠI PREGRAJE<br />

C G<br />

Jezus ruši pregraje, podira vse staro in zida na novo.<br />

C<br />

Jezus spreminja življenje, obrača na glavo vsa tvoja pravila.<br />

C7 F f<br />

Jezus briše preteklost, širi obzorja, prinaša nov smisel,<br />

C G C<br />

Jezus daje ljubezen, ljubezen je Jezus.<br />

20


22. JEZUS SE OB MORJU USTAVI<br />

Jezus se ob morju ustavi,<br />

me pogleda in prijazno povabi:<br />

»Pusti ribe, ljudi lovil boš.«.<br />

Refren: Dragi Jezus, si res mene poklical,<br />

s tvojih ustnic svoje ime sem zaslišal,<br />

glej, zapuščam prazen čoln na obali,<br />

zdaj odhajam, kamor kličeš me Ti.<br />

Tu sem, moje roke porabi,<br />

šibke noge in okorne besede,<br />

kaplje znoja in vso ljubezen. Ref.<br />

Reven, nesposoben sem človek,<br />

kar premorem je zvestoba do Tebe.<br />

Rad potegnil ljudi bi iz greha. Ref.<br />

V zlobi se človeštvo utaplja,<br />

reka Božje ga besede zajame.<br />

Za rešitev se Ti izročimo. Ref.<br />

23. KAKOR JE BIL TA KRUH<br />

C d G7 C<br />

Kakor je bil ta kruh, ki ga lomimo,<br />

a d G7 C<br />

prej raztresen po gorah, zgneten eno je postal. (2x)<br />

E a<br />

Tako naj se zbere Tvoja Cerkev<br />

F G G7<br />

ob koncu zemlje v Tvoje kraljestvo.<br />

21


Kakor je bila pijača, ki jo pijemo,<br />

skrita v grozdnih jagodah in je vino postala. (2x) Odp.<br />

Kakor je bila ljubezen, ki jo čutimo,<br />

skrita v vsakem izmed nas in je eno postala. (2x Odp.<br />

24. KAKOR JELEN HREPENI<br />

h e A D h e<br />

/: Kakor jelen hrepeni po potokih, polnih vode,<br />

Fis h<br />

po potokih, polnih vode, (2x)<br />

h e A D h e<br />

/: tako vse v meni hrepeni po tebi, Adonai,<br />

Fis h<br />

po tebi, Adonai. (2x)<br />

/: Moja duša koprni po Gospodu, živem Bogu,<br />

po Gospodu, živem Bogu. (2x)<br />

/: Le kdaj prišel bo tisti čas, ko gledal bom Boga,<br />

ko gledal bom Boga. (2x)<br />

25. KAKOR SEM JAZ LJUBIL VAS<br />

E<br />

Kakor sem jaz ljubil vas<br />

A<br />

tako se tudi vi<br />

E Fis H7<br />

ljubite med seboj!<br />

E<br />

Kakor sem jaz ljubil vas<br />

A a<br />

tako se tudi vi<br />

E H7 E<br />

ljubite med seboj!<br />

22


A E<br />

Usmiljen in milostljiv je Gospod,<br />

A E<br />

počasen v jezi in bogat v dobroti.<br />

A E<br />

Ne pravda se venomer,<br />

cis H7 A-H7<br />

ne očita na veke. Odp.<br />

Z nami ne ravna po naših grehih,<br />

ne vrača nam po naših krivdah.<br />

Silno je dober do tistih,<br />

ki se ga bojijo. Odp.<br />

Kakor vzhod je oddaljen od zahoda,<br />

naša hudodelstva oddaljuje od nas.<br />

Kot oče usmiljen je do vseh,<br />

ki se ga bojijo. Odp.<br />

26. KJER SI TI<br />

C G a F f<br />

Rad nekoga bi poznal, ki bi poleg mene stal,<br />

C<br />

da se ne bi bal.<br />

Rad bi hodil po poteh, kjer bi spet poslušal smeh<br />

vseh prijateljev.<br />

a e<br />

Vem obstaja kraj, kjer me poznajo vsi;<br />

F f G G7<br />

to je tam, kjer si ti.<br />

C F C F<br />

Ti si moj Bog, prijatelj moj.<br />

a F G (G C)<br />

Ti roka si, ki dviga me iz grešnosti. (2x)<br />

23


Vem nekoga zdaj poznam, ki je z mano, ko sem sam,<br />

ko ugaša dan.<br />

Spet bom hodil po poteh in bom spet poslušal smeh<br />

vseh prijateljev.<br />

27. KLIČEM »SVET SI!«<br />

E H cis fis H<br />

Poklonim se, vse izročim k Jezusovim nogam:<br />

E H cis fis H<br />

ljubezni moč, usmiljenje k Jezusovim nogam.<br />

(E) A fis H<br />

Kličem: »Svet si, svet si, svet si!«<br />

(E) A fis H<br />

Kličem: »Svet si, svet si, svet si«!<br />

(E) A fis H A E<br />

Kličem: »Svet si, svet si, svet si ti, Gospod.«<br />

28. KO JEZUS JE ZAČEL UČITI<br />

Ko Jezus je začel učiti,<br />

izbral si prve je učence.<br />

In najprej se njegova je dobrota<br />

izlila na dva revna ribiča.<br />

Simon in brat njegov Andrej<br />

zaslišala čudovite sta besede:<br />

»Hodita za menoj, napravil vaju bom<br />

za ribiča, za ribiča ljudi.« 2x zadnji 2 vrstici<br />

Z učenci se tedaj umakne k morju,<br />

pri mitnici zagledal je Mateja,<br />

in rekel mu je: – Matej – »Hodi za menoj!« – OK –<br />

Matej je vstal in šel za njim. 2x zadnji 2 vrstici<br />

24


29. KO ŽIVLJENJE (Sanje)<br />

C G a e<br />

Ko življenje pokaže zobe in v trenutku ti poruši vse,<br />

F C G G7<br />

nikar ne obupaj, pa čeprav se ti zdi, da ničesar več ni.<br />

C G a e<br />

A sanje so, sanje so, ker sanje vedno ostanejo,<br />

F C F G C<br />

v tvoj svet nov smeh in upanje prinašajo.<br />

G F C G F C<br />

Uuu - sanjajva, uuu - sanjajva.<br />

Kadar solza po licu drsi in misliš si, da rešitve ni,<br />

ne obupaj, pa čeprav je hudo<br />

in zdi se ti, da je vse odšlo. Odp.<br />

F G C<br />

Ne obupaj nikoli, zaupaj v sanje,<br />

a<br />

ker sanje upanje ti dajo, upanje dajo.<br />

F G C E<br />

Pusti svoje težave, naj misli letijo v nebo, letijo kot ptice.<br />

a F CaF G C aeFGG7<br />

Nee, - - - ne dovoli nikomur, da vzame ti sanje. - Odp.<br />

30. KRIŽ<br />

D A h G D A h G<br />

Križ je vsak moj trenutek, lahko ga sprejmem ali ne.<br />

D A h G D A h A<br />

Ti si ga sprejel… zdaj vem, kje najdem te…<br />

D A G h A<br />

Vstopam v tvoje veličastvo,<br />

D A G h A<br />

vstopam v tvoje srce, Gospod.<br />

25


D e<br />

Sprejemam voljo tvojo,<br />

h G D A D<br />

moj križ postaja lahek… čutim, da si z menoj.<br />

Moč ni v tem, da bežim, se sprašujem, zakaj sploh živim.<br />

Odpreti moram vrata bolečin, ker tam me čakaš ti.<br />

Želim sprejeti svoj križ, za vsako ceno, Gospod.<br />

Saj vem, da prej, ko ti rečem da, prej se bova srečala.<br />

31. KRISTUS KONČNO<br />

C F C a<br />

Kristus končno zmagal bo.<br />

C F C a<br />

Kristus končno zmagal bo.<br />

e G7 a D7 G D7 G<br />

Kristus končno zmagal bo nekega dne,<br />

G7 CF C a F G7 a<br />

tega upanja nihče mi vzeti ne more,<br />

C F C G7 C<br />

Kristus končno zmagal bo.<br />

- On nam bo prinesel mir..<br />

- On nas osvobodil bo...<br />

- Strah pregnan bo daleč proč...<br />

- On nas izpopolnil bo...<br />

- Z roko v roki bomo z njim...<br />

32. LEPA SI<br />

C G a<br />

Lepa si vsa brez madeža,<br />

d F G<br />

sence greha ni na tebi.<br />

26


C G a<br />

Pela si pesem Jagnjeta<br />

d G<br />

svojemu Gospodu iz srca:<br />

a e<br />

Moja duša tebe naj slavi,<br />

a e<br />

moje srce raduje se<br />

F d<br />

v tebi, ki si moj Odrešenik<br />

G<br />

in Gospod.<br />

Vsak otrok k tebi se ozre.<br />

Tvoj ljubeč pogled ga spremlja.<br />

Kažeš nam Jezusa Boga,<br />

da prepevamo mu iz srca.<br />

Kadar pa utrujen obležim,<br />

tvoja dviga me milina.<br />

Tvoj sijaj daje mi moči,<br />

da lahko zapojem iz srca.<br />

33. LE V BOGU UMIRI SE SRCE<br />

A D/A (E/A)A A/Gis fis(H) E4 E<br />

Le v Bogu umiri se sr - ce, od njega mi pride pomoč,<br />

D E/D cis fis h D E4 E<br />

le on je moja skala, moja rešitev, nikakor ne omahnem,<br />

A D/A (E/A)A A/Gis fis(H) E4 E<br />

le v Bogu umiri se sr - ce, od njega mi pride pomoč,<br />

D E/D cis fis h D A4 A<br />

le on je moja skala, moja rešitev, nikakor omahnem ne.<br />

27


a d a E<br />

Zaupaj Gospodu, ljudstvo božje,<br />

a a/G F d E4 E<br />

izlijte pred njim svoja srca!<br />

A D/A E/A A<br />

Kajti on nam je zave - tje, zaupajte mu vse.<br />

D E/D D E4 E<br />

Krhki smo kot dih, on podarja moč.<br />

Nikar ne zaupajte nasilju,<br />

bogastvo naj vas ne pogubi!<br />

Kajti te stvari pri Bogu nič ne štejejo,<br />

naš zaklad je on, naše upanje.<br />

34. LJUBEZEN ME SPREMINJA<br />

C a d G<br />

Kadar vstaja sonce, prebuja se nov dan.<br />

C a d G<br />

Ko nekdo te ljubi, odpira svojo dlan.<br />

E a F G<br />

In ko človek išče radost, srečo, mir srca,<br />

E a F G7<br />

Je samo ljubezen, ki lahko osreči ga.<br />

C F<br />

O daj, Gospod, ljubezni polno mi srce,<br />

G C G7<br />

Glej zaman je drugo vse.<br />

C F<br />

Rad bi ponesel jo v življenje vsem ljudem,<br />

G C<br />

z njo odpiral jim srce.<br />

Kakor jutra rosa, ki ob soncu več je ni,<br />

Kakor vrt pomladi, na novo oživi.<br />

Človek se spreminja, ko ljubezen v njem živi,<br />

mrak postaja sonce, v njem veselje prebudi.<br />

28


35. LUČ<br />

Tim Huges / Nada Žgur<br />

E H4 fis<br />

Luč si za svet, ki se v temi utaplja,<br />

E H4 A<br />

luč, ki odpira oči.<br />

E H4 fis<br />

Luč in lepota, srce te proslavlja,<br />

E H4 A<br />

s tabo se ne izgubim.<br />

H7/4 E H/Dis<br />

Tu sem, da te hvalim, da se ti poklonim,<br />

E/Gis A2<br />

da ti rečem Bog in moj Gospod!<br />

E H/Dis<br />

Zame si edini, neizmerno vreden,<br />

E/Gis A<br />

Jezus, moj prijatelj čudovit!<br />

Kralj za vse čase.<br />

Češčen in povzdignjen,<br />

V slavi nebeški živiš.<br />

Bog, ki ponižno prihajaš na zemljo<br />

In nas ljubezni učiš. Odp.<br />

H/Dis E/Gis A<br />

Moj Gospod, le kdaj bo svet dojel,<br />

H/Dis E/Gis A H4<br />

Da na križ si težo greha vzel? (2x)<br />

29


36. MARANATHA<br />

e D e e D e<br />

Maranatha, pridi, Gospod! Maranatha, pridi, Gospod!<br />

e D<br />

Reka žive vode, bleščeča kot kristal,<br />

e<br />

ki izvira iz svetišča Jagnjeta.<br />

D<br />

Tisti, ki bo zmagal, bo to podedoval,<br />

e<br />

rešen bo in božji dedič bo postal.<br />

Tam, kjer reka teče, vse mrtvo oživi,<br />

izsušeno zemljo v hipu prepoji.<br />

Videl sem bregove in silno ostrmel,<br />

Drevje je v vzbrstelo<br />

in travnik je vzcvetel.<br />

Poleg gadje luknje otrok se bo igral,<br />

lev bo jedel slamo, jagnje bo postal.<br />

Hudega ne bo več, trpljenje bo prešlo,<br />

vpitja bolečine, smrti več ne bo.<br />

Ljudstvo, ki je v temi, zagleda svetlo luč,<br />

v kraju smrtne sence se razblinja mrak.<br />

Dete je rojeno, Sin božji nam je dan,<br />

knez miru, Rešitelj je imenovan.<br />

37. MLADO ŠE DEKLE<br />

D e G A D<br />

Mlado še dekle bila Marija je tedaj,<br />

30


e G A D<br />

ko so vsi ljudje čakali na Odrešenika.<br />

fis G A<br />

Skrivnostni Jahve prihajal je vse bliže,<br />

D fis G A<br />

čas se je dopolnil, da On je spregovoril:<br />

Dh A7D h A7D<br />

»Ave, Marija, ave, Marija!«<br />

D e G A D<br />

Bog te je izvolil, da prejmeš polno milosti.<br />

e G A D<br />

Dal ti moč ljubezni, katere ne premaga svet.<br />

fis G A<br />

Topel dom odprla si svojemu Bogu<br />

D fis G A<br />

in postala mati novemu človeku.<br />

Dh A7D h A7D<br />

»Ave, Marija, ave, Marija!«<br />

Rekla si besedo, da boš ostala njemu zvesta.<br />

Spet te je poprosil, da varuj vsakega človeka.<br />

So ljudje spoznali Jahveja, Boga;<br />

uzrli in slavili brata Jezusa.<br />

Kroj je znamenje skupnosti in pripadnosti skavtski družini.<br />

Skavtska srajca (majica) mora biti zatlačena v hlače.<br />

Gumbi na kroji morajo biti vsi zapeti, razen zgornjega<br />

gumba, ki je lahko po želji odprt.<br />

31


38. MNOGO SEM<br />

D<br />

Aleluja, aleluja, aleluja, aleluja.<br />

D A h<br />

Mnogo sem prehodil poti,<br />

G D A<br />

iskal sem dneve, noči, cilj življenja,<br />

D A h<br />

blodil sem zaprtih oči<br />

G D A<br />

in zaslepljen od strasti, hrepenenja.<br />

G A<br />

Ni več tavanja, ni več zablod,<br />

D h<br />

ni več dvomov in življenjskih zmot,<br />

G A D<br />

končno sem odkril pravo pot.<br />

Tam, kjer je trpljenje, gorje,<br />

kjer vojne vihre more in bolezni,<br />

kjer ljudje sovražijo se,<br />

tam naj dokaže srce moč ljubezni. Odp.<br />

39. MOJ JEZUS, REŠITELJ<br />

A E<br />

Moj Jezus, Rešitelj,<br />

fis E D<br />

kdo velik je kakor ti?<br />

A/Cis D A/Cis<br />

Vse svoje dni rad bi slavil<br />

32


fis G D/Fis E4-3<br />

ljubezni tvoje čudeže.<br />

Tolažba, zavetje,<br />

k tebi hitim po pomoč;<br />

naj vsak moj dih in vse kar sem,<br />

tebi bo v slavo.<br />

A fis D E4-3<br />

Kliče Gospodu vsa zemlja, nebo,<br />

A fis D E4-3<br />

tebe slavimo in hvalimo te.<br />

fis D<br />

Vse, kar ustvaril si, klanja se,<br />

E fis E<br />

ko zasliši tvoje ime.<br />

A fis D E4-3<br />

Naj ti zapojem za vse, kar storiš,<br />

A fis D E4-3<br />

za vedno bom ljubil te, kot si želiš,<br />

fis D E4-3 A<br />

večje od tvoje obljube ni nič, Gospod.<br />

40. NAJ BO LEP TA DAN<br />

E7 A E D<br />

Naj bo lep ta dan – naj bo lep ta dan,<br />

H E<br />

pozabi svoje skrbi – bodi nasmejan.<br />

A E D<br />

Naj bo lep ta dan – naj bo lep ta dan,<br />

33


h E<br />

naj bo odprto srce – naj bo odprta dlan.<br />

A Cis<br />

Naj ne bo izgubljena minuta nobena,<br />

fis D<br />

ne dovoli, da bi minil ta dan zamam!<br />

A E D A<br />

Naj bo lep – še lepši – najlepši današnji dan!<br />

A fis<br />

Dovolj je le, da si močno želiš<br />

D E A<br />

pred toplim soncem se oblaki skrijejo.<br />

fis<br />

Dan želi, da se mu prepustiš,<br />

D E A fis<br />

zvezde danes naj le zate sijejo! O-o-o…<br />

D E A fis<br />

Dan je najlepši, kadar sem s teboj,<br />

E A<br />

dan je najlepši…<br />

41. NAJLEPŠO PESEM<br />

C e d G<br />

Najlepšo pesem tebi bom zaigral,<br />

C a G G7<br />

slavil te bom dan in noč.<br />

C e d G<br />

Srce ti dam, ti veš za moje želje,<br />

C a G G7<br />

moj Bog, moj Kralj, ljubim te!<br />

a d G C<br />

Ti, Gospod, si klical me, prihajam predte, moj Bog,<br />

34


a d G G7<br />

voljo tvojo izpolniti želim.<br />

Tvoje bom slavil ime, ker ti odkupil si me,<br />

moja usta pojejo: dober si!<br />

Ti si me odrešil, Bog, pogube, greha in zla,<br />

podaril življenje mi v večnosti.<br />

Vlil veselje si v srce, zdaj tebi bom zaigral,<br />

ker si mi svobodo dal, hvala ti!<br />

42. NAJ TE POZDRAVIM<br />

F B F C<br />

Naj te pozdravim Sveta Gospa<br />

F B F C<br />

in Kraljica nebeška, Mati si Božja.<br />

F B F C<br />

Vedno ostaneš sveta Devica,<br />

F B F C<br />

saj Oče nebeški te je blagoslovil.<br />

B A d<br />

Ti si bila in si milosti polna,<br />

C F C<br />

ljubezni, dobrote; jaz te pozdravljam.<br />

F B F C<br />

Naj te pozdravim, njegova palača, njegov šotor, hiša.<br />

F B F C<br />

Naj te pozdravim, njegova obleka ter dekla in mati.<br />

Naj te pozdravim Sveta Gospa<br />

in Kraljica nebeška, Mati si Božja.<br />

Naj še pozdravim vas, svete kreposti,<br />

ki po milosti Božji in Duha razsvetljenju<br />

35


ve razlite ste v srca vseh verujočih,<br />

da jih okrepite v zvestobi Gospodu.<br />

Naj te pozdravim Sveta Devica! (3x)<br />

43. NA POTI SKOZI ŽIVLJENJE<br />

D G D A D<br />

Na poti skozi življenje ti nisi nikdar sam,<br />

G D A D<br />

s tabo skozi trpljenje Mati Marija gre.<br />

G D A D<br />

Spremljaj na poti življenja nas, Mati Marija ti,<br />

G D A D<br />

spremljaj na poti življenja nas, Mati Marija ti.<br />

Čeravno ti pravijo drugi, da je ta pot zaman,<br />

za tabo svet se spreminja, novi vstaja svet. Odp.<br />

Če na tem svetu samoten hodi ubog otrok,<br />

daj usmiljen mu roko, rad stopi z njim v korak. Odp.<br />

Če tvoji koraki se zdijo nesmiselni napor,<br />

drugi ti že sledijo, hodil nisi zaman. Odp.<br />

44. NASMEH V OČEH<br />

E H7 cis A E H<br />

Cvet dišeč z jutrom se odpre, sonce odpira oči.<br />

E H7 cis<br />

Polje z vetrom v plesu ziblje se.<br />

E H E<br />

Gospod, povsod vidim te.<br />

A H E cis<br />

Z nasmehom v očeh se odpravljam v ta dan,<br />

A H E<br />

delo Tvojih rok.<br />

36


A H E A<br />

Je sonce, je dež, je žalost in smeh<br />

H A E<br />

in v vsem si Ti, Gospod.<br />

Pesem ptic o Tebi govori: rek šumenje radost budi.<br />

<strong>Veter</strong> poje pravljico dreves.Gospod, povsod slišim Te.<br />

Sonce ugledal je otrok, v školjki se biser rodi,<br />

vrh gore planinec osvoji. Gospod, povsod najdem Te.<br />

45. NEBEŠKI JERUZALEM<br />

Odp.:V nebesih dom pripravljen je za nas<br />

s svetimi, v ljubezni Jagnjeta.<br />

V svetlobi Božji bo žarel obraz,<br />

nebeški Jeruzalem.<br />

Svetilnik Jagnje tukaj nam bo<br />

in sonce skrilo bo svoj žar pred njim.<br />

Za vedno noč premagana bo,<br />

Božji sijaj nas bo razsvetljeval. Odp.<br />

Prebival tu bo Bog med ljudmi,<br />

obrisal solze z njihovih oči.<br />

Ne ob več žalosti, bolečin,<br />

saj stari svet za vselej bo minil. Odp.<br />

Čas odrešenja med nami je,<br />

premoč in zmaga našega Boga.<br />

Zato v nebesih dvignite se,<br />

na veke Jezus je zakraljeval. Odp.<br />

37


46. NEKDO VEDNO IŠČE ME<br />

C G C e G7 C<br />

Nekdo vedno išče me, nekdo vedno išče me,<br />

a e F C G C<br />

/: nekdo išče me, nekdo išče me, nekdo vedno išče me.(2x)<br />

To je Jezus, Rešenik… To je Rešenik…<br />

V mojem srcu biva On, v mojem srcu biva On,<br />

/:V srcu biva On, v srcu biva On, v mojem srcu biva On.:/<br />

Nekdo vedno išče me … (od začetka 1. in 2. k.)<br />

D A D fis A7 D<br />

V mojem srcu biva On, v mojem srcu biva On.<br />

h fis G D A D<br />

V srcu biva On, v srcu biva On. V mojem srcu biva On.<br />

47. NIHČE NE LJUBI TE KOT JAZ<br />

C e a d G<br />

Kako sem čakal ta trenutek, kako sem čakal da boš tu pred menoj.<br />

C e a d G<br />

Želel sem si, da prideš k meni, da mi zaupaš kaj godi se s teboj.<br />

C e a d G<br />

Dobro vem, zakaj prišel si in dobro vem, zakaj si jokal,<br />

C e a d G<br />

Prav vse vem, kaj pretrpel si, saj sem vedno bil ob tebi.<br />

C e a d G<br />

Nihče ne ljubi te kot jaz, nihče ne ljubi te kot jaz,<br />

C e a d G<br />

moj križ, poglej, to največji je dokaz. nihče ne ljubi te kot jaz.<br />

Nihče ne ljubi te kot jaz (2x)<br />

moj križ je zate, ker močno te ljubim,<br />

d G C<br />

nihče ne ljubi te kakor jaz.<br />

38


Dobro vem, kaj hočeš reči tudi takrat, ko ti ne najdeš besed.<br />

In dobro vem, kaj v sebi čutiš,čeprav mi ti tega nikdar ne poveš.<br />

Vedno hodil sem ob tebi in s tabo bil sem vsak trenutek.<br />

Vzel sem te na svoje rame, Bil sem tvoj ljubeč prijatelj.<br />

48. NJEMU, KI JE NA PRESTOLU<br />

fis E4 fis E<br />

Njemu, ki je na prestolu in Jagnjetu<br />

fis E4 fis E<br />

modrost in čast in vsa oblast. Amen.<br />

fis E4 fis E<br />

Duh in nevesta kličeta, pridi, o Jagnje,<br />

fis E4 D E<br />

voda življenja in vstali Sin.<br />

A E D E A E D E A<br />

Je bil in je in bo prišel, naj ljudstva vsa in jezik vsak<br />

E D E D E<br />

povzdigne glas in slavi Svetega. (2x)<br />

fis E4 fis E<br />

Bog vsemogočni ti si sveti. (3x)<br />

fis E4 fis E<br />

Bog vsemogočni ti si sveti.<br />

49. NJEMU MIR<br />

F C F C<br />

Njemu mir, ki se ne smeje. Tebi mir, ki si poražen.<br />

d a B C B C<br />

Njemu mir, ki je zaupal v prazne, neresnične sanje.<br />

39


Tebi mir, ki znaš ljubiti. Tebi mir, ki znaš trpeti.<br />

Njemu mir, ki ne razume, a z očmi ljubezni le zaupa<br />

v novi svet, ki naj bo boljši, kjer ljudje živijo v miru,<br />

kjer se primejo za roke, tudi če so ceste vse drugačne.<br />

Njemu mir, ki je osamljen. Njemu mir, ki je sovražnik.<br />

Njemu mir, ki stiska puško, saj on ve, da boj rodi nasilje.<br />

Njemu mir, ki mir prinaša v mnoge hiše po vsem svetu,<br />

sleherni bi človek zmogel,končno spet doseči mir in dobro.<br />

50. 0, BOG, TEBE IŠČEM<br />

O, Bog, tebe iščem, moj Gospod.<br />

Žejen in ubog ves po tebi hrepenim.<br />

O, Bog, tebe iščem, moj Gospod.<br />

Tvojo slavo zrem<br />

v tvojem templju najsvetejšem.<br />

Bog, Ljubezen tvoja mi je nadvse,<br />

brez konca pel ti bom.<br />

Bog, Ljubezen tvoja mi je nadvse,<br />

brez konca pel ti bom.<br />

Tebe, Gospod, bom slavil.<br />

Tvoje ime povzdignil v nebo.<br />

V veselju prepeval ti bom hvalo,<br />

ker srce Ljubezni polno je.<br />

40


51. OČE, DOBRI OČE (Oče naš)<br />

D e A D<br />

Oče, dobri Oče, posvečeno bodi tvoje ime.<br />

e A D<br />

Stegni svoje roke in objemi nas v ljubezni.<br />

h fis G A A7<br />

Oče, naj zgodi se tvoja volja v nebesih in na zemlji.<br />

Oče, dobri Oče, ti skrbiš za naš vsakdanji kruh.<br />

Prosim, daj, odpusti nam vse naše dolge.<br />

52. OČE, ZDRUŽI NAS<br />

F B C C7 F g C C7 B C<br />

Oče, združi nas, Oče, združi nas, da bo svet spoznal,<br />

F C d a g C B F<br />

da Sina si poslal, Oče, združi nas.<br />

B C C7 F g C<br />

Kako prijetno in dobro je, kjer v složnosti bratje so<br />

združeni,<br />

B C F da g C BF<br />

tam Bog obljublja svoj blagoslov, večno življenje. Odp.<br />

53. O, DOBRI, MOGOČNI BOG<br />

C F G C<br />

O, dobri, mogočni Bog, o, dobri, veličastni Bog,<br />

F d G C<br />

razsvetli, razjasni temine srca.<br />

C G C<br />

/:Daj mi močno vero, trdno upanje,<br />

G C<br />

daj ponižnost pravo in ljubezni žar. (2x).<br />

O, daj mi, Gospod, razumnost in spoznanje,<br />

da zvest bom vse dni le tvojim zapovedim.<br />

41


54. ODRINI NA GLOBOKO<br />

E cis fis H<br />

Hodil sam povsod sem naokrog lahkih nog brez tebe.<br />

E cis A H A<br />

Svet sem ljubil, skoraj nič se trudil, da bi te spoznal.<br />

E cis E H fis H<br />

Tedaj si prišel ti, prišel ti, o moj Bog, z neba mi na pomoč,<br />

E cis A H H A gis fisE<br />

ker videl si mojo slabotno moč in mi dejal:<br />

H E H7<br />

»Odrini na globoko, tam so školjke,<br />

A E<br />

v njih odkril boš bisere drage.<br />

H E H7<br />

Odrini na globoko, tam so školjke,<br />

A H E<br />

v njih odkril boš svoj zaklad.« (2x)<br />

Zdaj sem srečen, saj postal sem večen v tebi, o, moj Bog.<br />

Hvala ti za tiste težke dni, ko si ljubil me le ti.<br />

Gospod, pridi z menoj, ko grem med nje,<br />

ki si žele Božje ljubezni in miru, dejal bom vsakemu:<br />

55. O GOSPOD, STUDENEC VSE<br />

DOBROTE<br />

D A h<br />

O Gospod, studenec vse dobrote,<br />

G D A<br />

zbiraš nas, da rastemo skupaj.<br />

D A7 h<br />

Mi prepevamo Bogu ljubezni,<br />

G D A D<br />

ki prenavlja danes naša srca.<br />

D A G fis<br />

Jezus se je učlovečil, vsem prihaja naproti,<br />

42


h A G e<br />

da nas povede po poti v smeri vse skrivnosti,<br />

G e A e A<br />

prave ljubezni. Vztrajno rastemo v njem.<br />

Mi smo kot seme pšenično v zemljo zorano, vsejano,<br />

za dobro rast potrebuje: toplo sonce in vodo<br />

in veter in ljubezen. Vztrajno rastemo v njem.<br />

Kar sem, o tem premišljujem, vse je le dar neizmerni,<br />

znak neizmerne ljubezni; kar je darovano,<br />

nikdar ni izgubljeno, moje življenje gradi.<br />

Le Jezus Kristus, Gospod, vidi, kar v srcu je skrito,<br />

ve za vse moje potrebe, sleherni trenutek<br />

mojega življenja. Njemu le rad bom sledil.<br />

56. PESEM O MIRU<br />

Mir vam dajem in zapuščam božji dar z neba,<br />

Božji sin nam mir prinaša, objemimo ga.<br />

Prosimo te, naš Rešitelj vojne nas varuj,<br />

tistim, ki vojskujejo se, kmalu mir daruj.<br />

Tam na morjih, tam v planinah in tropskem tlu,<br />

spremljaj brate in očete, pošlji jim miru.<br />

Meče si prekujmo v pluge, mrzimo prepir,<br />

Vsi kot bratje se ljubimo, pa bo vladal mir.<br />

57. PETER SKALA<br />

G G C<br />

Jezus ljubil je apostole, učil jih, govoril jim prilike.<br />

D C D G<br />

Vsakemu svojo nalogo je dal, Simona za Petra je imenoval.<br />

»Na trdi skali bom Cerkev gradil, niti pekel je ne bo pogubil,<br />

Peter, kjuče od vrat ti imej, če ljubiš me še prej mi povej.«<br />

G C G D C G D<br />

Gospod, zakaj sprašuješ me, povej, zakaj dvomiš v me?<br />

CD G<br />

Ti veš vse, veš da ljubim te.<br />

43


58. POGLED POVZDIGUJEM (Varuh)<br />

C F C F C G C<br />

Pogled povzdigujem proti nebu od koder prihaja pomoč. 2x<br />

C F C a G C<br />

Moj korak bo ostal krepak. Varuh moj nikdar ne spi.<br />

F C a G F<br />

In ne dopusti, da me zaslepi, ogenj sonca pred očmi.<br />

C F C a G F<br />

/:Ko se noč spusti, polne lune sij, mi počitka ne krati. Odp.<br />

Moja dlan se opira nanj, Stvarnik vsega kar stoji.<br />

Naj mi zlo preti, mene ne skrbi, v moji duši mir živi.<br />

Ne potujem sam, zdaj sem tu, zdaj tam,<br />

z mano Varuh je vse dni. Odp.<br />

59. POJ IN PRAZNUJ<br />

G D4-3 G (e) D4-3<br />

Poj in praznuj, Jezus je in živi,<br />

a G C D4-3<br />

on je Vstali, slavite ga vsi!<br />

e a G D<br />

Poj in praznuj in oznanjaj na glas:<br />

a e C D7 G<br />

»Živi, a-le-lu-ja!«<br />

h e<br />

Slavi ga z vso močjo,<br />

D4-3 G<br />

on nam sveti v temo,<br />

a e C<br />

živi Bog nas rešil je,<br />

a F D4-3<br />

on je vstal od smrti.<br />

44


Naj slavi ga zbor nebes,<br />

pojte mu, ker dober je.<br />

Njemu dvignite roke,<br />

on je vstal od smrti!<br />

Poj mu, ker mogočen je,<br />

zate je premagal smrt.<br />

Razprostrto je nebo,<br />

on je vstal od smrti.<br />

Slavi ga, ker velik je,<br />

Bog močnejši je kot smrt.<br />

Jezus nam odpira pot,<br />

on je vstal od smrti.<br />

60. POJDI V POPOLNEM MIRU<br />

F C d B F C<br />

Pojdi v popolnem miru, hodi vedro, jasno, mirno.<br />

F C d B F C F<br />

Saj imaš zagotovilo, da Gospod povsod te spremljal bo.<br />

B C F B C F<br />

Resnica je, da cena tega, pustiti vse, ločiti se<br />

B C F G B d C<br />

in res je to edina cesta, edini le način, da srečala bi se.<br />

Kje je obljubljena dežela? Kje kraji so minulih dni?<br />

Kako se Mojzes imenuje, ki ti pomagal bo hoditi vso to pot?<br />

Ta pot je drugega dežela, ljudje vsi hodimo po njej.<br />

Vendar postajamo si bližji;<br />

ko ti pogledaš me, tvoj brat se čutim že.<br />

Na ozki evangeljski poti lastnine ne želimo si.<br />

Tako je lažje potovati,<br />

v uboštvu brez ovir smo bratje in sestre.<br />

45


61. POVZDIGUJEM TVOJE IME<br />

G C D CG C D C<br />

Povzdigujem tvoje ime in prepevam ti v zahvalo.<br />

G C D CG C D C<br />

Samo to želi srce, Jezus, da te vsi spoznajo!<br />

G C D C G<br />

Si šel z nebes na zemljo pokazat pot,<br />

C D C G<br />

šel iz zemlje na križ, moj plačat dolg<br />

D e7 a7 D4 D7 G<br />

in iz križa v grob in iz groba v nebo, zdaj ti slavo pojemo!<br />

62. PRIDI, SVETI DUH, LUČ SRCA<br />

G D C D G D C D e<br />

Pridi, Sveti Duh, pridi luč srca, v Sinovi ljubezni vžgi duha.<br />

D C D a C D G<br />

Ti nas osvobajaš vseh strahov. Podeli Cerkvi svojih darov.<br />

G D C D G<br />

Preko gorskih vod razlivaš moč,<br />

D C D e<br />

na večer v škrlat krasiš nebo.<br />

D C D a<br />

Toda v meni ena želja tli,<br />

C D G<br />

da v mojem srcu spet zaživiš.<br />

46


Vsako misel, vse, kar govorim,<br />

in vse, kar storim, napolni ti.<br />

Kajti v meni ena želja tli,<br />

da v mojem srcu spet zaživiš.<br />

Bodi kralj vseh sanj, kralj vseh skrbi,<br />

vsega, kar bilo je in še ni.<br />

Kajti v meni ena želja tli,<br />

da v mojem srcu spet zaživiš.<br />

V tebi pravim: »Jezus je Gospod.«<br />

v tebi znova božji sem otrok.<br />

V meni ena sama želja tli,<br />

da v mojem srcu vedno živiš.<br />

63. PRIHAJAM K TEBI<br />

(E LA MIA STRADA)<br />

Prihajam k Tebi po strmi poti,<br />

prihajam k Tebi po strmi poti,<br />

prihajam k Tebi po strmi poti,<br />

prihajam k Tebi, Gospod, pomagaj mi.<br />

Sem sam ubožen na strmi poti, 3x<br />

sem sam ubožen, Gospod, pomagaj mi.<br />

Ko sem v težavah na strmi poti, 3x<br />

ko sem v težavah, Gospod, pomagaj mi.<br />

47


64. RES JE PRIJETNO<br />

C e F G e<br />

Res je prijetno, kadar v srcu čutim<br />

a G F e a d D7 G<br />

srečo, veselje, tiho pesem stvarstva.<br />

C e F G e a G F e a<br />

Vem, da na svetu nihče ni osamljen, vsak je le delček<br />

d G7 C a f C F f G C<br />

širnega življenja, ki radodarno razliva se povsod.<br />

a f C F f G C<br />

Vse to je dar, neizmerni dar Ljubezni.<br />

Dal nam nebo je in blesteče zvezde, v soncu dal brata,<br />

v mesecu je sestro. Dal nam je zemljo, G<br />

sadje, trate, cvetje, ogenj in veter, zrak in čisto vodo.<br />

a G F e a d G C<br />

Vir je življenja vsem njegovim bitjem.<br />

/:Vse to je dar, neizmerni dar Ljubezni. (2x)<br />

Hvaljen bodi, naš Gospod in Bog, ker si ustvaril<br />

zemljo in nebo. Hvaljen bodi, naš Gospod in Bog,<br />

tudi vsi mi smo delo tvojih rok.<br />

Vse to je dar, neizmerni dar Ljubezni.<br />

Vse to je dar, neizmerni dar Ljubezni.<br />

65. SAMO TO<br />

D G D e7<br />

Nič naj te ne vznemirja, nič naj te ne premoti. (2x)<br />

h G D A<br />

/:Ker vse mine - le Bog ostaja isti.<br />

h G D A Fis h<br />

In vse propade – le On je vedno mlad. (2x)<br />

e C G D<br />

Blagor ubogim v duhu, v sebi nosijo nebesa.<br />

48


e C G D<br />

In blagor žalostnim, smeh jih prerodi.<br />

Blagor krotkim, večna polja podedujejo, o, blagor<br />

lačnim pravice, sanje se izpolnijo.<br />

Blagor čistim v srcu, kajti zrli bodo vso lepoto Boga.<br />

Blagor usmiljenim, On poboža jih.<br />

Blagor miroljubnim, Božji ljubljenci postanejo.<br />

Blagor preganjanim, naj zapojejo.<br />

Kdor ima Boga, mu nič manjkati ne more.<br />

Kdor ima Boga, ta ima vse.(2x).<br />

Nič naj te ne vznemirja... (4x)<br />

66. SHALOM<br />

Evenu shalom alejem.<br />

Evenu shalom alejem.<br />

Evenu shalom alejem.<br />

Evenu shalom, shalom, shalom alejem.<br />

In bodi mir z nami vsemi…<br />

E sia la pace con noi…..<br />

Und sei der Friede mit uns…<br />

Y sea la paz con nosotros…<br />

And be the peace with us….<br />

49


67. SI SOLZA V OČEH<br />

D G<br />

Si solza v očeh, kot rosa na tleh, svetiš se.<br />

e A<br />

Neodprti si cvet, biser v školjko ujet, ki skriva se.<br />

D G<br />

Ta lučka si ti, ki sveti v temi in greje me.<br />

A A7<br />

Si žarek z neba, poslan od Boga, ki prinaša upanje za vse.<br />

D G A D<br />

Ti sij, sij ljubezen iz srca, ti grej, grej vse ljudi sveta,<br />

G A D<br />

Ti tli, tli v srcu vseh ljudi, jim nosi upanja.<br />

Si kaplja morja, kot rosa z neba, poživljaš me.<br />

Si čudež sveta, govoriš iz srca in poslušaš me.<br />

68. SLAVI GA<br />

E<br />

Slavi ga, slavi ga,<br />

A E<br />

ko se zbuja jutro, ko zvoni opoldne.<br />

Gis7 cisE H7 E<br />

Slavi ga, slavi ga, kadar zvezde zažare.<br />

Moli ga, …<br />

Hvali ga, …<br />

Ljubi ga, …<br />

Jezus, …<br />

Moj Gospod in moj Bog, …<br />

50


69. SPREJMI TA DAR, GOSPOD<br />

E A H E A H<br />

Darujem ti ljubezen, ki v meni živi, sprejmi ta dar, Gospod.<br />

E A H cis<br />

Tu je moja sreča, vse moje skrbi,<br />

A H E<br />

vsak utrip srca darujem Ti.<br />

A H E<br />

/:Ti Gospod, si v tem kruhu in vinu,<br />

A H E<br />

tu Tvoje je telo in tvoja kri.<br />

A H gis cis<br />

Vedno si za nas se daroval<br />

A H E<br />

zdaj sprejmi te darove radosti.:/<br />

In vsaka moja misel v tem dnevu, Gospod, zate naj se rodi.<br />

Tu je vsak trenutek, ki me vzradosti,<br />

vsak življenja dar darujem Ti.<br />

70. SPREMENIL SRCA JE<br />

F B C<br />

Spremenil srca je, spremenil nas je vse,<br />

a B g7 F<br />

on res živi. Aleluja!<br />

F B C<br />

Spremenil srca je, spremenil nas je vse,<br />

a B g7 F<br />

on res živi. Aleluja!<br />

F a7 B F<br />

Jezus svojo je luč podaril, svetu je ne prikrivajmo.<br />

51


F a7 B C<br />

Razsvetlimo s tem sijem zemljo, z novim srcem pričujmo zanj.<br />

Ko hodili smo skozi temo, ti si ogenj za nas prižgal,<br />

z njim pojdimo, zažgimo zemljo in oznanjajmo dan Boga.<br />

V svet nas vodi njegova roka, da resnico oznanjamo,<br />

da ponovno se vname zemlja in v svetosti spet zagori.<br />

Bratje v Jezusu smo postali, v ljubezni in veri vanj:<br />

le en sam je naš Bog in Oče, z odpuščanjem nas rešil je.<br />

Slava tebi, naš Bog in Oče, ker darujemo se lahko;<br />

daj, naj hodimo v svetlobi, v odpuščanju svobodni smo.<br />

71. SREČANJE S SVETIM FRANČIŠKOM<br />

D<br />

Po asiškem kamnu stopam<br />

A<br />

in v njem iščem svoj korak,<br />

e A 7<br />

ter od sreče v sebi jokam,<br />

e A 7 D<br />

da smem piti isti zrak.<br />

D 7 G g<br />

Ko pogled mi prav spoštljivo po relikvijah drsi,<br />

D/A h A D<br />

čutim tvojo energijo in za hip postanem ti.<br />

D A 7<br />

Pa mi kar samo zapoje srce sončno pesem<br />

E A 7 D<br />

in vsemu človeštvu iskreno mir zaželim.<br />

D 7 G g<br />

Za hip sem minljivosti tega sveta vseh odrešen,<br />

D/A A 7 D<br />

saj jasno mi je, kaj Gospod želi, da storim.<br />

52


Tvoja pesem božje slave<br />

prav preprosto me uči,<br />

da v jeziku mi narave,<br />

Vsemogočni govori.<br />

In ko skušam razumeti govorice te skrivnosti,<br />

se dotakne me globoko tvoja vera in svetost. Ref.<br />

Ko v življenje spet se vračem,<br />

me iskreno zaskrbi; le kako naj tam obračam<br />

vse bogastvo zadnjih dni.<br />

Kakor ti bom s sebe stresel<br />

ves napuh in blišč sveta<br />

in v molitvi bom prinesel svoje stiske pred Boga. Ref.<br />

72. STVARNIK ZEMLJE IN NEBA<br />

G a D G a D<br />

Stvarnik zemlje in neba videl stisko sem sveta.<br />

G e C a D D7<br />

Greh in zlo, trpljenje vse premagal bom.<br />

G a D G a D<br />

Sonce sem ustvaril jaz, da prežene temo, mraz.<br />

G e C A7 D D7<br />

Kdo odkril bo luč ljudem? Koga pošljem naj?<br />

G D7 G e<br />

Tukaj sem, Gospod, pošlji mene!<br />

C G C A7 D D7<br />

Slišal sem tvoj klic in zdaj sem tu.<br />

G D7 G e C D7 G<br />

Bodi z mano, ko bom vabil vse k ljubezni, veri, upanju.<br />

53


Jaz ustvaril sem ta svet, rad prebivam pri ljudeh.<br />

Z njimi jokam in trpim, a daleč so.<br />

Srca kot iz kamna so, a beseda moja bo<br />

jim ljubezen dala spet. Koga pošljem naj?<br />

Zrak in ogenj ustvaril sem, dajem hrano vsem ljudem.<br />

Za uboge jaz skrbim, rešujem jih.<br />

Svoj kruh z njimi rad delim, dušo in telo krepim.<br />

Zanje sem življenje dal. Koga pošljem naj?<br />

73. SUŠA<br />

E A cis H E A cis H<br />

Sprašujem se, kje si zdaj, moj Bog, kje si moje veselje, moč.<br />

A E A E H<br />

Verujem, da si tu, verujem vate, moj Gospod!<br />

E A H E<br />

Dotakni se me s svojimi dlanmi,<br />

A H E<br />

Naj vidim le za hip tvoje oči,<br />

A gis cis<br />

Na krilih dvigni me k sebi v nebo,<br />

A gis fis E H E A gis fis E H E<br />

Tvoj sijaj naj zaslepi moje oko.<br />

Čutim samoto, ki presega me, čutim noč, srce pogreza se.<br />

Verujem, da si tu, verujem vate, moj Gospod!<br />

Edini veš, kaj je življenje, kaj je skrito hrepenenje.<br />

Verujem, da si tu, verujem vate, moj Gospod!<br />

Pri spuščanju zastave se samo zapiska tišina. V tistem<br />

trenutku mora vsak pustiti svoje delo, se obrniti v pozdrav<br />

zastavi in v tišini počakati, da je zastava spuščena, kar je<br />

označeno s ponovim piskom za tišino.<br />

54


74. SVETNIKI VSI<br />

Hodimo po pravi poti, ki popelje nas v nebo,<br />

Srečali se bomo enkrat tam, kjer sveti večna luč.<br />

Ref: Svetniki vsi, gredo v nebo,<br />

svetniki vsi, gredo v nebo.<br />

Daj Gospod, da smem iti z njimi,<br />

s svetniki, ko gredo v nebo.<br />

75. TEBI POSVEČAM TO PESEM<br />

E A<br />

Tebi posvečam to pesem, ki pojem jo nocoj.<br />

E A<br />

Tebi, ki me varuješ, ko senc me oblega roj.<br />

fis H cis(H) A<br />

Tebi, ki si rodila Gospoda Jezusa.<br />

fis H E<br />

Tebi pojem to pesem, Brezmadežna.<br />

Tebi, ki si jokala, ko Jezus umiral je.<br />

Tebi, ki si spoznala, da smrt potrebna je.<br />

Ti si prva zapela: Aleluja!<br />

Tebi pojem to pesem, Brezmadežna.<br />

Tebi, ki vidiš otroka, še preden se rodi.<br />

Tebi, ki tiho se jokaš, ko človek ga umori.<br />

Tebi, ki sprejmeš ga k sebi, del je tvojega srca.<br />

Tebi pojem to pesem, Brezmadežna.<br />

Tebi pojem to pesem, ker vedno si z menoj.<br />

Tebi, ki me poslušaš, ko sam sem pred teboj.<br />

Tebi, ki me ob smrti popelješ pred Boga.<br />

Tebi pojem to pesem, Marija.<br />

55


76. TI SI MOJ PRIJATELJ<br />

C G a F G C<br />

Ti si moj prijatelj, ti si moj prijatelj,<br />

E7 a F G C<br />

ti si moj prijatelj, Jezus Gospod.<br />

Ti si moj rešitelj…<br />

Ti si moja skala…<br />

Ti si moja radost…<br />

Ti me vedno spremljaš…<br />

Nikdar ne zadremlješ…<br />

77. TI SI DUŠO OBUDIL<br />

56<br />

Ti si me poklical…<br />

Šel sem za teboj…<br />

Oznanjam tvojo slavo…<br />

Daješ mi veselje…<br />

Na moja pota paziš…<br />

G D a e F D<br />

Ti si dušo obudil, ti si me osvobodil s Sinovo žrtvijo!<br />

G D a e<br />

Ti si dušo obudil, ti si me osvobodil,<br />

F D C4-3 G<br />

slava ti, živi Bog, Bog Rešenik.<br />

F C G D<br />

V zmedi tavali smo, ko smo slišali glas:<br />

F d7C D4-3<br />

»Glej, to je ljubljeni Sin, poslušajte ga.<br />

Vklenjeni smo bili, sužnji greha, noči,<br />

da rešil nas bi, nam Sin življenje izroči.<br />

Smrt nas spremljala je, Bog poklical nas je.<br />

Vstani iz groba in se življenju odpri.<br />

Križali smo Boga, Jezusa dobrega,<br />

a Oče nam je odpustil, nas oživil.


78. TI SI ŠEL NA KRIŽ<br />

A A/gis A/fis A/E D D2/cis h E<br />

Ti si šel na križ, strt od naših psovk, jagnje sredi volkov.<br />

Ti si vstal v nebo, kralj, sodnik sveta, sladki ženin srca.<br />

A D2 A D2<br />

Ti, srce krotko, Ti, ponižna pesem,<br />

fis D2 h A<br />

Ti pšenično zrno, ki umre, da polje spet vzcveti.<br />

Ti, pot svobode, Ti, spanec pravičnih,<br />

Ti, vodnjak izgubljenih, brat ubogih, vrata grešnikov.<br />

Ti, kri življenja, Ti, kruh vstajenja,<br />

Ti, polnost resnice, izvir luči, ki v večnost žubori.<br />

Ti, strah mogočnih, Ti, veselje majhnih,<br />

Ti, sen svetnikov, zanos mučencev, moč novih rodov.<br />

79. TI SVETI BOG SI<br />

F B F B F<br />

Ti sveti Bog si, slavljen bodi ti!<br />

B F B F<br />

Ti močni Bog si, naj praznujemo,<br />

a d B g C4-3<br />

Bog si ljubezni, nežnosti, usmiljenja, Gospod!<br />

a B d7<br />

Naš Gospod je krotak milostljiv,<br />

B a C4-3<br />

dober, potrpežljiv.<br />

a B d7<br />

Če potrt si, on zate skrbi;<br />

B a C<br />

dobrota Boga za vse je ljudi!<br />

57


Zvest Gospod je v svojih poteh,<br />

kar izreče, drži.<br />

Tvoja dela oznanjamo vsi;<br />

pravičen je Bog v vsem, kar stori.<br />

Vsega zla me obranil je Bog,<br />

ko v temo sem zašel.<br />

Živel bom in opeval Boga,<br />

oznanjal ga bom, močan je in svet!<br />

Vseh dobrot ti povrnit’ ne znam,<br />

moj Gospod, Rešenik.<br />

V vsakem času moj Bog, ti bom pel,<br />

veselo srce ti bom podaril.<br />

80. VES DAN, VSO NOČ<br />

F B F<br />

Ves dan, vso noč angeli bdijo nad menoj, Gospod.<br />

C7 F<br />

Ves dan, vso noč angeli, varujte me!<br />

F B F<br />

Sonce kmalu bo zašlo, angeli bdijo nad menoj, Gospod.<br />

C7 F<br />

Čuvaj me to noč, moj Bog, angeli, varujte me!<br />

Če ne bom dočakal dne,<br />

angeli bdijo nad menoj, Gospod.<br />

Reši mojo dušo le, angeli, varujte me!<br />

58


81. V MIRNI NOČI (Služabnik iz ljubezni)<br />

d F<br />

V mirni noči brez počitka v malem čolnu sredi morja,<br />

C a B d<br />

in ko prebuja se nov dan, ti gledaš svoje prazne mreže.<br />

F C a<br />

Toda klic, ki te poziva, drugo morje ti pokazal bo<br />

B F g F<br />

in na bregove src ljudi svoje mreže vrgel boš.<br />

d F C a B<br />

Svoje daruj življenje kakor Marija tam ob vznožju križa<br />

d F C a B<br />

in ti boš vseh ljudi služabnik, žrtev iz ljubezni,<br />

F g F<br />

duhovnik, ti človeštva celega.<br />

Ti goreče si vztrajal v naporu in v nadi,<br />

da rodilo seme bo, saj padlo je v dobro zemljo.<br />

Zdaj je v tvojem srcu praznik, saj žito sredi polja rumeni,<br />

dozorelo je pod soncem, spravi ga v žitnice.<br />

82. VSAK DAN<br />

a d<br />

Vsak dan mimo mene gre na stotine ljudi,<br />

G C E<br />

v glavnem dosti mar mi ni, kar se v njih godi.<br />

a d<br />

Skrit v dnevu čaka človek me, ne znam ga videti,<br />

F E F d E<br />

saj mi ničesar dal še ni, zastonj ne znam ljubezni vračati.<br />

A7 d<br />

V mojem srcu o Gospod, je toliko laži,<br />

G C E7<br />

mislil sem, da te poznam, a le napuh me je slepil;<br />

59


a d<br />

od zdavnaj že iz tvojih ran ljubezni teče kri;<br />

F E7<br />

želi, da brez plačila dam,<br />

F d E7 a d a<br />

če vračam le, - v tem ljubezni ni!<br />

Kako in kje naj spet začnem, da se srce zbudi<br />

katera vrata naj odprem, kje luč mi zagori?!<br />

Zagledam te, smehljaš se mi; zdaj vem - ne morem sam.<br />

Tvoja roka naj zgradi v moji duši tempelj radosti!<br />

83. VSAK PONIŽEN ČLOVEK<br />

E H7 E H7 E H7 E H7<br />

Vsak ponižen človek nosi v srcu sanje.<br />

E H7 E H7 E H7 E H7<br />

Kdor živi preprosto, bo jih uresničil.<br />

E H7 E H7 E H7 E H7<br />

Če živel boš skromno, vdano in ponižno,<br />

E H7 E H7 E H7 E H7<br />

tudi brez imetja vedno bolj boš srečen.<br />

Fis A E H7<br />

Z močno voljo dan za dnem in z Božjim blagoslovom,<br />

Fis A E H7<br />

stopnjo za stopnjo, dospel boš visoko.<br />

Le v življenju skromnem boš našel pot za sebe.<br />

Ta ti bo prinesla mir in v srce veselje.<br />

Saj največje radosti vedno so prav tiste,<br />

ki jih v srcu porodi skromnost in veselje.<br />

84. VSI, KI UPAJO VANJ<br />

F C7<br />

Vsi, ki upajo vanj, prejmejo novo moč,<br />

60


B C7 F<br />

vsi, ki upajo vanj, prejmejo novo moč,<br />

F7 B<br />

vsi, ki upajo vanj, prejmejo novo moč!<br />

B F C7 F<br />

/: Amen, aleluja, amen aleluja! (2x)<br />

F C7 F<br />

Upaj vanj, dragi brat, on ti daje moč,<br />

C G7 C C7<br />

peruti orlove, dal ti bo Gospod!<br />

Svoje vse skrbi zdaj preloži nanj,<br />

srečen bodi ti, vedno upaj vanj!<br />

85. VSE, KAR BIVA<br />

D D/C#<br />

/:Vse, kar biva, vse, kar diha,<br />

h7 G G/A D (2. e7)<br />

vse, kar daje, vse slavi Boga. (2x)<br />

D D/C#<br />

Hvalim te zjutraj, hvalim te opoldne,<br />

h7 G<br />

hvalim te, ko noč zamenja dan.<br />

Hvalim te s smehom, hvalim te v solzah,<br />

hvalim te tak, kot že pač sem.<br />

e7 D/F# e7 D/F#<br />

Če vsak poznal bi tvojo skrb in tvoj usmiljeni pogled,<br />

e7 D/F# G<br />

molče pred Tebe bi položil vse.<br />

Hvalim te v jasnini, v soncu in rosi,<br />

v zvezdi, ki skrivnostno se blešči.<br />

Hvalim te v megli, blisku in neurju,<br />

v vetru, ki prepiha do kosti.<br />

Če vsak poznal bi tvojo moč, besede, ki ozdravljajo,<br />

molče pred Tebe bi položil vse.<br />

61


Hvalim te v gorah, v ozkih soteskah,<br />

v gamsu, ki podi se prek vrhov.<br />

Hvalim te v morju, v brezmejnem obzorju,<br />

in v ribiču, ki vrača se domov.<br />

Če vsak poznal bi tvoj načrt življenja, smisla in miru,<br />

molče pred Tebe bi položil vse.<br />

Vsak, kdor upa, vsak, kdor sanja,<br />

vsak, kdor hrepeni, slavi Boga.<br />

Vsak, kdor ljubi, vsak, kdor sprejme,<br />

vsak, kdor odpusti, slavi Boga.<br />

86. V TVOJI BLIŽINI, BOG<br />

V tvoji bližini, Bog, prebival rad bi,<br />

ti si ustvaril me,<br />

me zase naredil in nemirno srce<br />

v tebi spočije se.<br />

Kar si v srcu želim, s čim izpolnjeno bo?<br />

Kdo ljubezen lahko mi popolno bo dal?<br />

Kdo, če ne ti, moj Bog, ki dobrota si vsa?<br />

Ti od vekomaj si želel zase me, Bog.<br />

Bog, ljubezni, miru, duša žejna te je,<br />

vode žive mi daj, da odžejam se z njo.<br />

Svojega daj mi Duha, združi v eno me z njim.<br />

Svoje dam ti srce, kjer prebival boš ti.<br />

Kadar nisem s teboj, glej, omahnem takoj.<br />

Naj okusim, Gospod, to Ljubezen povsod.<br />

Utrdi v meni ta dar usmiljenega srca,<br />

62


Ljubim naj kakor ti, drugim ves se razdam.<br />

In na koncu, moj Bog, sprejmi me v svoj objem.<br />

V tvojo hišo hitim, k tebi, Oče, želim.<br />

Svoj obraz mi razkrij, tebe zrem naj,<br />

Gospod, naj prebivam v Ljubezni tvoji na vekomaj.<br />

87. VZEMI SRCE MOJE<br />

d d7 d g7 C F<br />

Vzemi srce moje, vzemi ga, moj Bog,<br />

G7 A7 dd7 g6 A d<br />

vžgi v moji duši ogenj svoj, Gospod.<br />

Naj vse moje bitje diha za te,<br />

moj Gospodar, moj Kralj, ljubim te.<br />

d g g7 C F<br />

Izvir življenja, ljubezni, miru,<br />

d g g7 C F<br />

glej, k tebi vpijem dneve in noči.<br />

G7 A7 d d7 g C7 F<br />

Ti me vodi in podpiraj me,<br />

G7 A7 d d7 g6 A d<br />

edini, dobri, izpolni me.<br />

Zla zahrbtnega, Gospod, me varuj,<br />

veri in delom mojim gospoduj.<br />

Če tema zakrije pa pogled mi kdaj,<br />

sij skozi noč in luč mi svojo daj.<br />

Glej, že vstaja zarja novega dne,<br />

sinje nebo prelestno sveti se.<br />

Jezus se pripravlja, nič ne tožimo,<br />

v slavi bo prišel, glave dvignimo.<br />

63


88. ZAHVALJUJTE SE GOSPODU VSI<br />

D A h Fis<br />

Zahvaljujte se Gospodu vsi, večno ljubi nas le on,<br />

D A h G Fis<br />

reci hiša Izraelova, da usmiljen je Gospod.<br />

h A G Fis<br />

Aleluja, aleluja, aleluja!<br />

V stiski klical le Gospoda sem, vedno slišal je moj glas.<br />

Z mano hodi in varuje me, da sovražniki zbeže.<br />

Moja moč in pesem je Gospod, on rešuje vedno me.<br />

Smrt nad mano nima več moči, živel in prepeval bom.<br />

Naj odpro se vrata milosti, skoznje stopimo zdaj vsi.<br />

Pojmo hvalo Vsemogočnemu, slavospev naj mu doni.<br />

Ti moj Bog si, tebe hvalim zdaj, naj raduje se ves svet,<br />

vsakdo naj zahvali Bogu se, da usliši prošnje vse.<br />

89. ZA NEBO PRED TEBOJ<br />

A fis h E<br />

Za nebo pred teboj, vsemogočni Gospod,<br />

A fis h E<br />

za vso tvojo neskončnost v velikem in malem<br />

fis<br />

in z obokom neba, ki tvoj zvezdni je plašč,<br />

E<br />

s soncem, ki je moj brat, kličem naj ti:<br />

A E7 fis<br />

Moj Bog, velik in čudovit,<br />

D E<br />

živi Bog in Gospod, ti ljubezni si Bog.<br />

A E7 fis D E<br />

Moj Bog, velik in čudovit, živi Bog in Gospod, ki si tu<br />

A<br />

v svojem stvarstvu navzoč.<br />

64


Z oceani sveta in z valovi morja,<br />

preko širnih celin, z vodo rek in potokov,<br />

z ognjem, ki prasketa kakor grm goreč,<br />

z vetrom, ki se igra, kličem naj ti:<br />

Za vse gore mogočne, za zelene doline,<br />

hladno senco gozdov in poljane cvetoče,<br />

za brstenje dreves, cvetje, rože v preriji,<br />

žito zlatorumeno, kličem naj ti:<br />

Za vsa bitja sveta, za živali in ribe,<br />

za žgolenje vseh ptic, za to pesem življenja,<br />

za človeško srce, ki te ljubi iskreno,<br />

za otroške oči, kličem naj ti:<br />

Glej to nežno roko, ki te vabi na ples,<br />

glej poljub, ki ti daje upanje in zavezo,<br />

glej oko, ki te gleda ljubeznivo in toplo,<br />

za tvoj kruh in za vino, kličem naj ti:<br />

90. ZDAJ SEM TU, MOJ BOG<br />

E cis fis H E A H E<br />

Ti najsvetlejša si luč v temi, ki razsvetlila moje je srce.<br />

cis fis H A H E<br />

Naj bom ponižen služabnik ti, naj svetim tudi jaz.<br />

E A H E cis<br />

Zdaj sem tu, moj Bog, pripravljen na pot,<br />

A H E A H<br />

ki mi kaže jo tvoja dlan. V meni je pogum,<br />

A E A H E<br />

vem, da zmorem vse to, saj ob meni si ti vsak dan.<br />

Vem, da ti vedno razumeš me, vem, da ob meni si, ko iščem te.<br />

In ko ne najdem poti naprej, začutim tvojo moč.<br />

65


91. ZNOVA SE LAHKO RODIŠ<br />

D A h fis<br />

Znova se lahko rodiš, znova vse lahko začneš,<br />

D A D G A<br />

ko preteklost zapustiš, in odpraviš se na pot<br />

Fis h e E7 A<br />

in odpraviš se na pot, Jezus s tabo bo povsod!<br />

G A Fis h<br />

In odpraviš se na pot, Jezus s tabo bo povsod,<br />

e A D<br />

Jezus bo tvoj kažipot!<br />

Dal ti vode piti bo, dal ti vode piti bo,<br />

ki izvir je čistosti; dal ti vode piti bo,<br />

dal ti vode piti bo, ki izvir resnice je!<br />

Dal ti vode piti bo, dal ti vode piti bo,<br />

iz vodnjaka večnosti!<br />

Grehi vseh minulih dni odpuščeni bodo ti,<br />

ker jih je odkupil on; Božji mir te prenovi,<br />

Božji mir te prenovi, pij iz vira čistosti!<br />

Božji mir te prenovi, Božji mir te prenovi,<br />

pij iz vira čistosti!<br />

92. ŽIVETI SEDAJ<br />

D E7<br />

Načrti, prihodnost, pogled v neskončnost,<br />

G D<br />

morje skrbi, življenja več ni!<br />

E7<br />

Preteklost le ena nalaga bremena,<br />

G A<br />

življenje zapleta v tisoč vezi.<br />

66


Drvenje, hitenje, kam te to žene?<br />

Prelaganje sreče, si res to še ti?<br />

Življenja je le še za včeraj in jutri,<br />

kdaj končno bo danes prišel do luči?<br />

h A Ge C A<br />

In ko Beseda se rodi…In Tvoj glas spregovori:<br />

D A e G A D A<br />

Začni živeti sedaj… sedanji trenutek, današnji dan…<br />

e G A D<br />

današnji dan … začni živeti sedaj!<br />

V viharju življenja dovolj je trpljenja,<br />

kaj res je potrebno, da še iščemo ga?<br />

Vse srčne želje in pristno veselje<br />

Človeku podari iz svoj'ga srca!<br />

Vstopi že danes v novo življenje,<br />

z novo vnemo na pot se podaj.<br />

Položi v sedanjost svoje hotenje,<br />

Včeraj in jutri živiš prav sedaj.<br />

In ko sedanjost se zgodi…<br />

In nov glas te prebudi:<br />

93. ŽIVLJENJE JE DAR<br />

D h<br />

Življenje je dar,<br />

G A D h<br />

direktno od Boga dobili smo ga,<br />

G A h G<br />

a dostikrat ne zavedamo se,<br />

A D G A<br />

da je to dar od Boga.<br />

67


Veselje je dar….<br />

Prijatelji so dar…<br />

Ljubezen je dar…<br />

Sreča je dar…<br />

Mladi smo dar…<br />

Sonce je dar…<br />

Dežek je dar…<br />

<strong>Veter</strong> je dar…<br />

Slovenija je dar…<br />

Assisi je dar…<br />

Molitev je dar…<br />

Marija je dar…<br />

Pesem je dar…<br />

94. ŽIVLJENJE V TEBI<br />

A E<br />

Ta večer lebdim Gospod, skozi veter v nebo<br />

D E<br />

in vonj narave me popelje v tvoj svet.<br />

A E<br />

Luna sije mi svetlo, zvezde padajo z neba,<br />

D E<br />

ptice pojejo večerni spev.<br />

fis fis/F A/E H/Dis h E<br />

To noč naj zaspim, ko v mislih k tebi hitim, da se ne izgubim.<br />

A D E7<br />

Daj Gospod, da tvoj glas me prebudi<br />

A D E7<br />

in sonce prežene vse skrbi.<br />

68


D Cis fis H<br />

Naj ne obupam nikdar, naj ne bojim se svojih sanj,<br />

h7 Esus E7 A<br />

ker vem, da z mano si vse dni. (2x)<br />

V soncu gore se blešče, pogled me vabi na vrhe,<br />

če prav ovir ne sluti moje radostno srce,<br />

saj v mladosti mi gori, se življenja se veseli<br />

in kot potok razigrano žubori.<br />

Vsak nov dan, ki ga živim, naj volji tvoji le prepustim,<br />

naj se ne izgubim.<br />

Kvadrat je najslovesnejša vrsta zbora. Uporabljamo ga bolj<br />

poredko in sicer za slovesne trenutke. Vsi navzoči so v<br />

kroju. Vsi stoječi v zboru so dolžni biti tiho in besedo<br />

prepustiti tistemu, ki jo takrat ima. V nujnih situacijah se<br />

pokaže, da želi nekdo nekaj povedati in se mu da besedo.<br />

Znak za kvadrat: odročeni roki v višini ramen in skrčeni v<br />

komolcih pravokotno navzgor, pesti stisnjene in obrnjene<br />

navznoter.<br />

69


95. ~~~ S K A V T S K E in D R U G E ~~~<br />

96. BIL SEM MLAD<br />

70<br />

Šifrer<br />

D<br />

Bil sem mlad fant vesel<br />

G<br />

in rad sem lepe pesmi pel.<br />

D<br />

Končno sem sklenil le,<br />

A7 D<br />

da oženil bi se.<br />

A G<br />

A že tretji dan<br />

A G<br />

sem jo našel na skednju,<br />

A G A7<br />

tam s sosedom se ljubila sta,<br />

G D A D<br />

pokopali so naslednji dan oba.<br />

Spet sem si izbral dekle,<br />

lepo a preveč brihtno ne,<br />

a mislil sem da vsaj bo mir,<br />

a bil se večji je hudir.<br />

A ze tretji dan...<br />

Zdaj se ženil več ne bom,<br />

čeprav je nekam prazen dom,<br />

vendar nikdar nisem sam,<br />

saj sosedi vdovi dve imam.


97. DALEČ JE ZA NAJU POMLAD<br />

Adi Smolar<br />

Am Dm G C<br />

Danes stara sva in siva, pozna se težko breme let.<br />

E Am F E<br />

Postala sva tako ranljiva, mnogo prehiter je za naju svet.<br />

Am Dm G C<br />

Najine poti so kratke, le redkokdaj še greva kam.<br />

Am Dm F E Am<br />

Vedno skupaj, vedno sama. Ona vse je, kar imam!<br />

Am Dm G C<br />

Daleč, daleč je za naju pomlad, leta prinesla so jesen.<br />

Am Dm G C<br />

Daleč, ko dekletu sem govoril: rad te imam, in ko bil jaz<br />

fant sem njen.<br />

Am Dm G C<br />

Daleč, daleč je za naju pomlad, mi za mladostjo je hudo,<br />

Am Dm F E Am<br />

a ne bi hotel sam postati spet mlad raje star sem, star in<br />

z njo!<br />

Govoriva si spomine. Mnogo vsega je bilo.<br />

Rečeva: kako vse mine, in malo nama je hudo.<br />

A nato se nasmejiva, srečna, ker sva se našla.<br />

Kako lepo je, da sva se spoznala in skupaj skozi življenje<br />

šla!<br />

Daleč, daleč je za naju pomlad...<br />

Ura prepodi spomine. Greva spat, zašepeta.<br />

Trdno me pod roko prime in s težavo vstaneva.<br />

Ponoči k meni se privije, vsak njen dotik - tako poznan<br />

mi prežene grenko misel: kdo od naju ostal bo sam?<br />

Daleč, daleč je za naju pomlad...<br />

71


98. DVIGA PLAMEN<br />

Dviga plamen se iz ognja sredi naš ga tabora,<br />

ki pod goro mirno spava sredi gozda temnega.<br />

Poslušajte bratje, sestre, gozda temnega odmev,<br />

pesem naše je prirode, tihi gorski je odmev.<br />

99. GLEJ TE OČKE<br />

E A E A fis<br />

Glej te očke kakor zvezde, glej pogled svoboden kot nebo!<br />

gis cis A H<br />

Čutiš mir kot rahel veter, ki zdaj veje iz teh malih src?<br />

Glej ročico ki pomaha in se dvigne kakor morski val;<br />

ki pomaha proti soncu, da odžene vsak vihar.<br />

A E fis A<br />

Mlad pogled nikoli ne ugasne, če ga vodiš Jezus ti,<br />

cis H A H7<br />

s tabo skozi žitna polja gremo vsi!<br />

Glej, kako žare obrazi, obžarjeni z žarki večnosti,<br />

glej temo kako izginja, ko se mlad obraz smeji!<br />

Ko pa se izlije solza, ker se strah priplazi iz noči,<br />

je nekdo, ki nanje pazi, ljubi in za nje skrbi. Odp.<br />

100. HIMNA ODRASLIH SKAVTOV<br />

C F G C<br />

Volčičji zapustili smo brlog,<br />

F G<br />

popotniki zvedavi šli okrog,<br />

F C<br />

v klanu dozoreval je naš um,<br />

72


D G<br />

zdaj v nas zrelost, volja in pogum.<br />

F G C<br />

Odp: Bratovščina skavtov to je pot,<br />

G C<br />

saj nas tako učil je že Gospod,<br />

F G C<br />

kot bratje ljubite se med seboj,<br />

G C<br />

naš kompas kaže pot le za Teboj.<br />

Odrasel skavt zazrt je v tisto smer,<br />

da za ljubezen dela venomer.<br />

V naravi utrjuje si krepost<br />

in Stvarnikova volja je naš gost. Odp.<br />

Zakoni skavtski v naših so glavah,<br />

nahrbtnik poskakuje po ramah,<br />

noge silijo v pokončen breg,<br />

v srcu pesem je, na ustih smeh. Odp.<br />

Če gibkost zastoji, je tu modrost;<br />

če križ te zaboli, to ni novost.<br />

Odrasel skavt presneto dobro ve,<br />

najbolj pomembno mlado je srce. Odp.<br />

Za nas je <strong>ZBOKSS</strong> zdaj šport občudovan,<br />

saj zanj lahko treniram dan na dan,<br />

medaljo vsak lahko si pribori,<br />

da le ljubezen širi kjer živi. Odp.<br />

73


101. JULIJA<br />

Aleksander Mežek –<br />

D f#<br />

Razpuščeni lasje,<br />

D h<br />

skrit obraz med dlani,<br />

G D e<br />

nežna kakor cvet,<br />

D C A<br />

kot, da komaj petnajst let ji je.<br />

Refren:<br />

D h<br />

Julija objokana<br />

G A D<br />

ni ti treba skrivati solza.<br />

G<br />

Solze so kot biseri,<br />

e A D<br />

bolečina jih rodi.<br />

Ustne nežno drhte,<br />

šepetajo ime,<br />

razočaranje<br />

kakor pelin zagreni srce.<br />

Julija objokana<br />

tudi zate zraste vrtnica.<br />

Julija, o Julija,<br />

pusti bolečini,<br />

da izlije se na tla.<br />

102. KAJ VOLČIČ NAR'DI<br />

Kaj volčič nar'di, ko zjutraj se zbudi?<br />

Kaj volčič nar'di, ko zjutraj se zbudi?<br />

74


Umije si obraz, pa kaj če mal' je mraz.<br />

Umije si obraz, pa kaj če mal' je mraz.<br />

Saj volčič ni kot vsak fantič,<br />

zato umije si obraz, pa kaj če mal' je mraz.<br />

Kaj volčič nar'di, ko umije si oči?<br />

Kaj volčič nar'di, ko umije si oči?<br />

Obleči on se zna od glave do peta.<br />

Obleči on se zna od glave do peta.<br />

Saj volčič ni kot vsak fantič,<br />

zato obleči on se zna od glave do peta.<br />

Kaj mama naredi, ko se volčič zbudi?<br />

Kaj mama naredi, ko se volčič zbudi?<br />

Počeše mu lase, da lep v šolo gre.<br />

Počeše mu lase, da lep v šolo gre.<br />

Saj volčič ni kot vsak fantič,<br />

zato počeše mu lase, da lep v šolo gre.<br />

Kaj ata naredi, ko se volčič zbudi?<br />

Kaj ata naredi, ko se volčič zbudi?<br />

Mu zajtrk naredi in v službo odhiti.<br />

Mu zajtrk naredi in v službo odhiti.<br />

Saj volčič ni kot vsak fantič,<br />

zato mu zajtrk naredi in v službo odhiti.<br />

Kaj volčič nar'di, ko v šolo prihiti?<br />

Kaj volčič nar'di, ko v šolo prihiti?<br />

On pridno se uči, da dva in dva je tri.<br />

On pridno se uči, da dva in dva je tri.<br />

Saj volčič ni kot vsak fantič,<br />

zato on pridno se uči, da dva in dva je tri.<br />

Kaj volčič nar'di, ko iz šole prihiti?<br />

Kaj volčič nar'di, ko iz šole prihiti?<br />

Kosilo brž poje, nar'di naloge vse.<br />

Kosilo brž poje, nar'di naloge vse.<br />

Saj volčič ni kot vsak fantič,<br />

zato kosilo brž poje, nar'di naloge vse.<br />

Kaj volčič nar'di, ko spat se mu mudi?<br />

Kaj volčič nar'di, ko spat se mu mudi?<br />

Umije si zobe, da črv jih ne žre.<br />

75


Umije si zobe, da črv jih ne žre.<br />

Saj volčič ni kot vsak fantič,<br />

zato umije si zobe, da črv jih ne žre.<br />

Kaj volčič nar'di, ko v postelji leži?<br />

Kaj volčič nar'di, ko v postelji leži?<br />

On spomni se boga in svoj'ga angela.<br />

On spomni se boga in svoj'ga angela.<br />

Saj volčič ni kot vsak fantič,<br />

zato on spomni se boga in svoj'ga angela.<br />

Kaj volčič nar'di, ko v postelji že spi?<br />

Kaj volčič nar'di, ko v postelji že spi?<br />

On sanja vse noči, da z mavglijem živi.<br />

On sanja vse noči, da z mavglijem živi.<br />

Saj volčič ni kot vsak fantič,<br />

zato on sanja vse noči, da z mavglijem živi.<br />

76


103. LMB HIMNA<br />

Odp.: Daj, daj, zapri oči,<br />

naj srce spregovori,<br />

naj ti da plamen svoj,<br />

nosi ga vedno s seboj.<br />

Zdaj odpiram oči,<br />

srečanje mi govori,<br />

nič več strah me ni teme,<br />

hočem svetiti za vse. Odp.<br />

Stopam v novi dan,<br />

svojo odpiram dlan,<br />

glej, prinaąam majhno stvar,<br />

nekaj lepega v dar. Odp.<br />

104. MNOGO POTI (Daj mi roko, brat)<br />

E A E<br />

Mnogo poti skozi življenje vodi, prijatelj moj,<br />

A H<br />

a izbereš lahko le eno izmed njih.<br />

E E7 A a<br />

Na razpotju teh poti pa vate gledajo oči<br />

E cis fis H<br />

in upajo, upajo, upajo, da pravo boš izbral.<br />

E A E<br />

Svoj nasmeh boš človeku daroval,<br />

A E<br />

košček svoje ljubezni mu boš dal.<br />

fis H E cis<br />

/:Daj mi roko, moj brat, ne izgubljajva besed,<br />

fis H E<br />

daj mi roko in najin bo ves svet. (2x)<br />

77


Mnogo dlani na tvojo roko čaka, prijatelj moj,<br />

na milijone ljudi potrebnih pomoči.<br />

Ko si sam in brez moči, takrat se spomni teh ljudi,<br />

ki upajo, upajo, upajo, da roko jim boš dal. Odp.<br />

105. MOJA ZEMLJA<br />

(R. Golob, Regina)<br />

A H E A<br />

Pesem dobrih ljudi odmeva,<br />

H E<br />

povsod se čuje glas,<br />

A H E<br />

tam sonce svobodno žari -<br />

A fis H<br />

v deželi širnih planjav.<br />

A H E<br />

Nikoli več dekla ne bo,<br />

A H E<br />

zopet ima dvignjeno glavo.<br />

A H E<br />

Zdaj stopa pogumno naprej<br />

cis fis H<br />

- očetov naših stoletni sen…<br />

E A E H<br />

V mojih prsih je tvoje ime<br />

E A E H<br />

ker ponosna si, neuklonjena,<br />

78


E A E A<br />

zdaj pogumno greš preko vseh ovir,<br />

E H E<br />

moja zemlja, pesem si moj´ga srca. (1x)<br />

Na poljih v vetru mak valovi,<br />

in lipe že zelene,<br />

nova pomlad je prišla<br />

in z njo upanje se zbudi.<br />

Ta pesem naj zazveni<br />

v srcih vseh dobrih ljudi.<br />

Zdaj stopa pogumno naprej<br />

- očetov naših stoletni sen…<br />

V mojih prsih je tvoje ime<br />

ker ponosna si, neuklonjena,<br />

zdaj pogumno greš preko vseh ovir,<br />

moja zemlja, pesem si moj´ga srca. (1x)<br />

106. NABOJ<br />

Najprej le od daleč sem opazoval,<br />

v tvoje oči pogledati se bal.<br />

a sila k tebi vlekla je<br />

sila!, ki se danes z mano je.<br />

Ko prvič sem začutila te,<br />

v meni strast se prebudila je.<br />

Nikoli se ločiti nočem<br />

s tabo vekomaj ostati hočem.<br />

79


ef. BUM BUM BUM ta energični naboj<br />

BUM BUM BUM vedno nosim jaz s seboj<br />

BUM BUM BUM skavtski duh razganja me<br />

BUM BUM BUM skavtski duh je meni vse!<br />

Razganja me tukaj in razganja tam,<br />

pomaga ne, če greva drugam.<br />

Naj bo to sredi travnika<br />

ali tam na vrhu vseh gora. ref.<br />

Najljubši prostor v meni on ima<br />

prav na sredi mojega srca.<br />

Pod najlepši dan se vpiše<br />

na usta vedno mi nasmeh nariše. ref.<br />

Ta energični naboj<br />

vedno nosim jaz s seboj,<br />

ta naboj res ni od muh<br />

saj se imenuje skavtski duh!!<br />

107. NAJ SKAVTSKI DUH KRALJUJE<br />

Naj skavtski duh kraljuje sredi srca,<br />

moj’ga srca, tvoj’ga srca.<br />

Naj skavtski duh kraljuje sredi srca, našega srca.<br />

Naj druži srca skavtov vsega sveta, vsega sveta, vsega sveta.<br />

Naj druži srca skavtov vsega sveta, vsega sveta.<br />

Naj vodi nam dejanja v luči Boga, v luči Boga, v luči Boga.<br />

Naj vodi nam dejanja v luči Boga, v luči Boga.<br />

80


108. NE ČAKAJ NA MAJ<br />

(Zlata Ognjanovič)<br />

Ne čakaj pomladi, ne čakaj na maj<br />

Le kaj ti bo sonce in rože zakaj<br />

Saj lička so rožni ti cveti<br />

V očeh žarek sonca sveti.<br />

Ne čakaj pomladi ne čakaj na maj<br />

Kaj mar ti zelenih trav<br />

Srce nič ne čaka, bije tiktaka, kliče ljubav<br />

Zakaj čakala bi na maj.<br />

Saj lička so rožni ti cveti<br />

V očeh žarek sonca sveti.<br />

Ne čakaj pomladi, ne čakaj na maj<br />

Kaj mar ti zelenih trav<br />

Srce nič ne čaka, bije tiktaka, kliče ljubav<br />

Zakaj čakala bi na maj.<br />

109. ODA ČMRLJU<br />

Visoko na nebu čmrlj leti,<br />

pod njim se skupina skavtov podi.<br />

Ob tabornem ognju, sredi šotorov,<br />

postavljenih ob robu zlatih borov.<br />

Refren:<br />

Vsak je vsakemu brat,<br />

vsak se z vsakim hoče igrat,<br />

s kitaro v roki poskuša si pet<br />

in kakšno skavtko v srček zadet.<br />

81


Nihče naj ne moti teh ljudi,<br />

k naravi in k Bogu so prišli,<br />

da bi bogastvo svoje delili<br />

si nove prijatle pridobili. Ref. (skavteja)<br />

In ko mrak pade dol na zemljo,<br />

okoli ognja vsi se zbero,<br />

v njihovih srčkih razleti se kamen,<br />

na koncu vsi zapojejo: »Amen«. Ref.<br />

110. PESEM OBLJUBE<br />

D<br />

Slovesno obljubili smo,<br />

A<br />

Jezus naš Gospod,<br />

D<br />

da bomo te priznavali.<br />

A D D7<br />

Ti nas vodi povsod.<br />

Odpev: G A D h<br />

Daj, da ljubili bomo Te,<br />

e A D D7<br />

Jezus, bolj in bolj,<br />

G A D h<br />

pomagaj nam spolniti vse<br />

e A D<br />

kar obljubili smo.<br />

Prisegli smo, da vedno boš,<br />

Ti naš pravi vodnik,<br />

po poti z nami vedno greš,<br />

skavtom vodi korak. Odp.<br />

82


Želimo, Ti slediti,<br />

kot nas poklical si,<br />

zvestobo ohraniti<br />

vse do konca dni. Odp.<br />

111. POTI IN MISLI ZA JUTRIŠNJI DAN<br />

Veš, da sam sem nebogljen,<br />

zato pridruži se in mi pomagaj.<br />

jaz, ti, mi vsi od daleč in blizu<br />

skup' zmoremo vse.<br />

O le povej mi zgodbo vso,<br />

tako rad slišal bi,<br />

kaj se bo zgodilo.<br />

Telo in duša v eni ljubezni<br />

zmoreta vse.<br />

REF.: Duše, izgubljene v mavrici,<br />

so včeraj bile tako daleč.<br />

Danes pa kažejo nam poti<br />

in prave misli za jutri.<br />

Veš, zastava ena je,<br />

ki je zelo pomembna:<br />

mir in svoboda,<br />

ki lahko jo skupaj ustvarimo vsi.<br />

B.P.želi, da jutri svet bo boljši kakor zdaj.<br />

Avantura prava bo.<br />

Storimo jo skupaj povezani v eno,<br />

res zmoremo to.<br />

83


REF.: Duše, izgubljene v mavrici,<br />

so včeraj bile tako daleč.<br />

Danes pa kažejo nam poti<br />

in prave misli za jutri.<br />

112. PRIŠEL JE ČAS SLOVESA<br />

E H7 E A<br />

Prišel je čas slovesa, bratje, čas je, da gremo.<br />

E H7 E<br />

Otožen je naš spev, podobno smrti je slovo.<br />

E H7 E A<br />

A mi se bomo srečali, se videli še kdaj.<br />

E H7<br />

Nasvidenje prav vsi vi, bratje,<br />

E<br />

nasvidenje še kdaj!<br />

Sklenimo zdaj verigo vsi, podajmo si roko.<br />

Bodimo tesno združeni, predno odidemo. Odp.<br />

In Bog, ki vidi, ve za nade našega srca.<br />

Kot danes nas je tukaj zbral,<br />

nas še bo združit znal. Odp.<br />

113. RAD BI SVET NAUČIL PESEM<br />

Rad bi svet naučil pesem, da znali bi jo vsi,<br />

o ljubezni in o miru bi prepevali.<br />

Takšen svet bi rad ustvaril, s vetjem ves obdan,<br />

za otroke in odrasle, za vse ljudi sveta.<br />

Če bi bil drevo cvetoče, kakor jablana,<br />

cvetove svoje bi podaril vsem ljudem sveta.<br />

Črni, beli in rumeni, bratje sestre bi bili,<br />

o ljubezni in o miru bi prepevali. La, la, la la….<br />

84


114. RUDEČI CVET<br />

Andrej Šifrer<br />

C<br />

V laseh nosila rožo je rudečo,<br />

G<br />

kot živi ogenj rožo plamenečo,<br />

F G7<br />

vabile modre so oči sanjave,<br />

C<br />

dekle z gore Kadore.<br />

Mlad hribolazec je prišel v planine,<br />

dekletce mlado je takoj zasnubil,<br />

zapeli v ranem jutru so zvonovi,<br />

up je vedi Kadore.<br />

G C<br />

Rudeči cvet, ljubezen je razvnel,<br />

F G C<br />

dekle odpeljal je v prelepi čarobni svet,<br />

Kadore, Kadore, Kadore.<br />

Po dolgih letih pa očeta vpraša,<br />

o dragi oče, kje je mati moja,<br />

odšla je tvoja mati v hrib Kadore,<br />

da ti prinese rožo rudečo, rudečo.<br />

Rudeči cvet ljubezen je razvnel, ......<br />

85


115. SIVA POT<br />

86<br />

C G<br />

Siva pot, vodi me,<br />

Am F<br />

kamor hoce srce,<br />

C G<br />

na Gorenjsko, kjer gore so,<br />

F C<br />

vodi me, siva pot.<br />

C Am<br />

Skoraj raj si, ti Gorenjska,<br />

G F C<br />

sive gore in zelene reke.<br />

C Am<br />

Tu zivljenje, skriva svoj zaklad,<br />

G<br />

stara si kot sonce,<br />

F C<br />

mlajsa kot pomlad.<br />

Siva pot...<br />

Le spomini, se zivijo,<br />

zemlja stara, trdna neizprosna.<br />

Rdeca roza, v tvojih je laseh,<br />

nezna mesecina, solza v oceh.<br />

Siva pot...<br />

Am G C F<br />

Ko vstaja jutro slisim ptice iz daljave,<br />

C G G7 Am<br />

radio spominja me na dom, tam nekje.<br />

B F C<br />

In ko se vozim po betonskih magistralah,<br />

G G7<br />

mislim nate le, nate le.<br />

Siva pot...


116. SLOVENSKEGA NARODA SIN<br />

C<br />

Na planini je živel,<br />

G7<br />

rad je stare pesmi pel,<br />

F<br />

se življenja veselil,<br />

C G7<br />

mnogo vinca je popil.<br />

Ko je prvič šel v svet<br />

si pripel rdeč je cvet,<br />

ki ga z žuljavo roko<br />

mati dala je v slovo.<br />

Oče zgubljal ni besed,<br />

bil je vajen tujce klet,<br />

fantu dal je v spomin<br />

zeleneči rožmarin in dejal:<br />

G7 F G7<br />

"Koder hodil boš z njim<br />

F C G7 C<br />

vedi da si le slovenskega naroda sin!"<br />

Sam utiral si je pot,<br />

videl mnogo je zarot,<br />

težko se premagoval,<br />

ker ubijati ni znal.<br />

Večkrat jokal je naglas,<br />

čakal je vrnitve čas,<br />

nič več ni le zmagoval<br />

in zato si je lagal<br />

iz dneva v dan:<br />

"Ni mi mar bolečin,<br />

z njimi živim kot slovenskega naroda sin!<br />

Kot slovenskega naroda sin."<br />

87


117. SKAVTSKA PESEM<br />

Skavtska pesem, zdaj zadoni<br />

preko zemlje do neba,<br />

in razvnemi v nas ljubezen<br />

do prirode in Boga.<br />

V eno združi naša srca<br />

in razsonči v nas mladost,<br />

da ljubeče bomo znali<br />

vsem razglašati radost!<br />

Skavtska pesem, ti nas spremljaj<br />

skozi boje noč in dan,<br />

čez valove nas privedi<br />

družno v zmagovit pristan!<br />

V eno združi naša srca<br />

in razsonči v nas mladost,<br />

da ljubeče bomo znali<br />

vsem razglašati radost!<br />

118. STOJ MARIJA<br />

88<br />

Andrej Šifrer<br />

G h a D<br />

Stoj Marija, kam odhajaš, koga puščaš za seboj.<br />

G h a D<br />

Tvoje misli, so rodile, vso pšenico mojih polj.


G e a D<br />

Tvoje slike in dlani, so kot bajke teh gozdov,<br />

G h a D G h<br />

čuj Marija, slišiš pesmi, pesmi z najinih gradov.<br />

a D G h<br />

Vse preveč nerodnih je poti, poti do doma,<br />

a D G h<br />

mnogo več, še mnogo več, jih gre od tam.<br />

a D G h<br />

Vse preveč, preveč je teh postaj v življenju dneva,<br />

a D G<br />

ko ta umre, umreva midva z njim.<br />

Stoj Marija.<br />

119. TAM V DŽUNGLI<br />

Tam v džungli, v mogočni džungli,<br />

je lev že zaspal. (2x)<br />

A wembooe ...<br />

Tik naselja, ki v snu se ziblje,<br />

je lev že zaspal. (2x)<br />

A wembooe ...<br />

Tiho dete, ne boj se dete,<br />

saj lev že trdno spi. (2x)<br />

A wembooe ...<br />

120. USPAVANKA ZA EVO<br />

Andrej Šifrer<br />

G e a D<br />

Vsaka zvezda na nebu zamiži,<br />

G e a D<br />

teta Luna prikima, se zasmeji.<br />

G a h C D G<br />

Pogasili smo vse luči, da naša Eva lahko zaspi.<br />

89


90<br />

Vsaka zvezda na nebu zamiži,<br />

teta Luna prikima, se zasmeji.<br />

Pogasili smo vse luči, da naša Eva lahko zaspi.<br />

e D<br />

Pa naj zaspi, naj skrije svoje trudne oči,<br />

e D<br />

pa naj zaspi, da se malo srce umiri<br />

G a<br />

in naj sanja le o lepih stvareh.<br />

C D<br />

Ko sonce zbudi jo, na ustih bo smeh.<br />

Vsaka zvezda na nebu zamiži,<br />

Evin kužek zalaja, se poslovi.<br />

V kraljestvo škratov, sanj in vil<br />

jo nese sila nevidnih kril.<br />

In že leti daleč proč od tega sveta,<br />

od tega kar ne razume in kar ne pozna,<br />

saj jo čaka svet drugačen od sanj.<br />

Kako naj svarim jo, kaj rečem ji v bran?<br />

C a<br />

Boj se ljudi, ki ne znajo jokati,<br />

G D<br />

ne gledajo v oči in ne znajo stisnit dlan!<br />

C a<br />

Boj se množic, ki mahajo s pestmi,<br />

G D<br />

šoferjev s klobuki, nabitih na volan!<br />

Vsaka zvezda na nebu zamiži,<br />

teta Luna prikima, se zasmeji.<br />

Pogasili smo vse luči,<br />

da naša Eva lahko, pst! zaspi.


121. VIHAR UPANJA<br />

Se spomniš trenutka, ko prvič si ogenj prižgal,<br />

obrazov, s katerimi na novo si pot se podal?<br />

Se spomniš potepov, se spomniš,<br />

kako smo iskali zaklad sred noči,<br />

povezani v duhu branili zastavo, odkrivali skrite sledi?<br />

Čarobno nebo se zdaj v nevihti nad nami iskri,<br />

črni žamet temine nam krade stezo izpred oči.<br />

Pesem preteklih dni nam daje moči,<br />

obljuba še v srcih gori, nevihta je lepa,<br />

odpira obzorja, po njej se nebo spet zjasni.<br />

Pridi, primi se vetra in<br />

objemi ga in zapleši z njim.<br />

Ti in jaz kot nekoč skupaj bova šla,<br />

kamor naju ponese vihar upanja.<br />

122. VETER V JADRA<br />

D G<br />

Skavtski duh je veter naš,<br />

D A<br />

ujemimo si ga v <strong>jadra</strong>,<br />

D G<br />

saj svoj cilj izbran imaš,<br />

e A<br />

v pravo luko pluje ladja.<br />

To nam daje blagoslov<br />

in ta veter nas priganja,<br />

91


da živimo z ideali,<br />

ki smo jih z obljubo dali.<br />

G D<br />

ref: Skavtski veter piha v <strong>jadra</strong>,<br />

fis h<br />

v njem je prava moč ljubezni.<br />

G D<br />

zvesti bogu, domovini,<br />

A4 A<br />

zvesti sleherni vrlini.<br />

Desetletje je za nami,<br />

radi smo v naravi zbrani<br />

in odprti za ljudi;<br />

veter v jadrih naj živi.<br />

123. V NAŠI ULICI<br />

C G<br />

V naši ulici, v bloku, starec je živel,<br />

a e<br />

bil je slep, nikoli videl ni svetlobe.<br />

F C<br />

Vsako jutro, zgodaj zjutraj, v parku je sedel<br />

G G7<br />

in tam krmil svoje je golobe.<br />

Bil je vedno nasmejan in strašno pameten,<br />

zato smo ga otroci imeli radi,<br />

92


vabil nas je k sebi in govoril nam o vsem,<br />

o soncu, o življenju, o pomladi.<br />

F G C a<br />

A nekoč sem mu priznal, kako se mi prav čudno zdi,<br />

F G C a<br />

da vse stvari pozna, čeprav jih nikdar videl ni.<br />

F G C a F G C<br />

Na te besede se je le nasmehnil, pobožal me po glavi in<br />

dejal:<br />

F C G F C<br />

"Zapri oči, zapri oči, le tako boš videl bistvo vseh stvari,<br />

F C G F<br />

zapri oči, zapri oči, naj te blišč ne preslepi,<br />

G F G<br />

s srcem glej in ne z očmi, s srcem glej,<br />

F G C<br />

če hočeš videti, zapri oči."<br />

124. VREMENSKA NAPOVED<br />

Aleksander Mežek<br />

G D7<br />

Vremenska napoved, je megla z dežjem,<br />

G<br />

megla z dežjem, megla z dežjem.<br />

D7<br />

Moral bi k tebi, pa sam ne vem,<br />

G<br />

ali naj grem ali ne.<br />

Peš je predaleč, z avtom ne smem,<br />

z avtom ne smem, z avtom ne smem.<br />

Avtobus čakat pa tudi ne grem,<br />

tudi ne grem, prav zares.<br />

Sem se odločil, da grem na štop,<br />

da grem na štop, da grem na štop.<br />

93


94<br />

Pa če bo tudi vesoljni potop,<br />

če bo vesoljni potop.<br />

Voda bo drla, še bo grdo,<br />

še bo grdo, še bo grdo.<br />

Če mene danes, k tebi ne bo,<br />

če mene k tebi ne bo.<br />

125. ZA PRIJATELJE<br />

Andrej Šifrer<br />

H F#<br />

Za prijatelje si je treba čas vzet',<br />

C#m F# H<br />

se poveselit' in kdaj znat' potrpet'.<br />

H7<br />

Nagnimo vrč s slastjo,<br />

E<br />

kot prej nikol' še,<br />

H F# E H<br />

saj za prijatelje je dobro le najboljše.<br />

F#7 H<br />

Preden v noč se zlije dan,<br />

F#7 H<br />

preden življenje nam obrne drugo stran,<br />

E H<br />

poglejmo si še enkrat v oči,<br />

E F#<br />

stisnimo si roko in priznajmo si glasno.<br />

Da za prijatelje si je treba čas vzet',<br />

se poveselit' in kdaj znat' potrpet'.<br />

Nagnimo vrč s slastjo,<br />

kot prej nikol' še,<br />

saj za prijatelje je dobro le najboljše.<br />

G7 C<br />

Srece ne moreš imeti sam.<br />

G7 C


Moraš jo znat razdeliti še drugam.<br />

F C<br />

Z vrhov gora, od tam kjer smo doma,<br />

F G<br />

naj sliši se v svet bitje našega srca,<br />

C G<br />

saj za prijatelje si je treba čas vzet',<br />

Dm G C<br />

se poveselit' in kdaj znat' potrpet'.<br />

C7<br />

Nagnimo vrč s slastjo,<br />

F<br />

kot prej nikol' še ...<br />

C G<br />

...saj za prijatelje si je treba čas vzet',<br />

Dm G C<br />

se poveselit' in kdaj znat' potrpet'.<br />

C7<br />

Nagnimo vrč s slastjo,<br />

F<br />

kot prej nikol' še,<br />

C G F C<br />

saj za prijatelje je dobro le najboljše.<br />

C G Dm G C.........<br />

95


126. ~~~T U J E ~~~<br />

127. E' LA MIA STRADA<br />

È la mia strada che porta a Te.<br />

È la mia strada che porta a Te.<br />

È la mia strada che porta a Te.<br />

È la mia strada Signor, che porta a Te.<br />

E mio fratello viene con me. (3 volte)<br />

Per la mia strada Signor, che porta a Te.<br />

E mia sorella viene con me. (3 volte)<br />

Per la mia strada Signor, che porta a Te.<br />

E la mia gente viene con me. (3 volte)<br />

Per la mia strada Signor, che porta a Te.<br />

E batte le mani chi viene con me (3 volte)<br />

Per la mia strada Signor, che porta a Te.<br />

128. IN UN MONDO DI MASCHERE<br />

In un mondo di maschere<br />

Dove sembra impossibile<br />

Riuscire a sconfiggere<br />

Tutto ciò che annienta l’uomo.<br />

Il potere e la falsità<br />

La violenza e l’avidità<br />

Sono mostri da abbattere<br />

Noi però non siamo soli.<br />

RIT. Canta con me<br />

Batti le mani<br />

Muovile al ritmo del canto.<br />

96


Stringi la mano<br />

Del tuo vicino<br />

E scoprirai<br />

Che è meno duro il cammino così.<br />

Ci hai promesso il tuo spirito<br />

Lo sentiamo è in mezzo a noi<br />

E perciò possiam credere<br />

Che ogni cosa può cambiare<br />

Non possiamo più assistere<br />

Impotenti ed attoniti<br />

Perché siam responsabili<br />

Della vita attorno a noi.<br />

RIT. Canta con me<br />

Batti .........<br />

129. JAMBOREE LIED 1951<br />

Brüder, auf und hört die Melodie,<br />

Öst’reich ruft die Welt zum siebten Jamboree.<br />

Mags auch Wetterleuchten rings umher,<br />

freut euch mit uns, nehmt es nicht zu schwer.<br />

Ref: Es klingen Lieder, sie klingen weit in alle Welt,<br />

Sie rufen jeden dem’s gefällt zum Jamboree<br />

Und heute wieder, liegt alles Glück in unserm Zelt<br />

und über uns die Wache hält der Chief BiPi!<br />

Brüder, auf! Jetzt ist zum Warten keine Zeit!<br />

97


Setzt die Freundschaft gegen Haß und gegen Streit!<br />

Brüder, wenn einmal die äuß’re Hülle fällt,<br />

Zeigt sich, wer noch zum Gesetz der Lilie hält.<br />

Brüder, auf! Jetzt reicht die Jugend sich die Hand,<br />

Über Grenzen, übers Meer und über Land.<br />

Brüder, heißt’s auch einmal auseinandergehn,<br />

Unser Bund der jungen Herzen bleibt bestehn.<br />

130. MI PENSAMIENTO ERES TU<br />

Mi pensamento eres tu Senor<br />

Mi pensamento eres tu Senor<br />

Mi pensamento eres tu senor<br />

Mi pensamento eres tu.<br />

Porque tu me has dado le vida<br />

Porque tu me has dado l’existir 2X<br />

Porque tu me has dado carino<br />

Me has dado amor.<br />

Mi alegria eres tu senor….<br />

Mi fortaleza eres tu senor….<br />

131. SEMINA LA PACE<br />

Semina la pace e tu vedrai<br />

Che la tua speranza rivivrà;<br />

spine fra le mani piangerai<br />

certo un mondo nuovo nascerà.<br />

98


Rit. Sì, nascerà il mondo della pace<br />

Di guerra non si parlerà mai più<br />

La pace è un dono che la vita ci darà<br />

Un sogno che si avvererà.<br />

Deli mir ljudem in videl bos<br />

Da tvoj svet postal bo nov in lep;<br />

tudi ce s trpljenjem plac al bos<br />

vendar v srcu svojem srecen bos.<br />

Sei dir sicher wenn du Frieden bringst,<br />

bricht im Herzen neu Hoffnung auf.<br />

Ist der Weg auch muhsam du wrist sehen,<br />

eine neuve Welt wird entstehen.<br />

da, rodio se svijet u miru<br />

o ratu nikad više glas<br />

mir je poklon našega života<br />

san, koji se sada ostvara<br />

Semina la pace e tu vedrai<br />

Che la tua speranza rivivrà<br />

Ma se anche tu ti impegnerai<br />

Certo un mondo nuovo nascerà.<br />

99


132. STRADE E PENSIERI PER DOMANI<br />

Sai da soli non si può<br />

fare nulla sai aspetto solo te<br />

Noi voi tutti vicini e lontani insieme si fa.<br />

Sai ho voglia di sentir<br />

la mia storia dimmi quello che sarà<br />

Il corpo e le membra in un unico amore insieme si fa.<br />

RIT. Un arcobaleno di anime<br />

Che ieri sembrava distante<br />

Lui traccia percorsi impossibili<br />

Strade e pensieri per domani.<br />

Sai c’è un’unica bandiera,<br />

,in tutto il mondo c’è una sola umanità<br />

Se dici pace, libero tutti, insieme si fa.<br />

Sai l’ha detto anche B.P.<br />

lascia il mondo un po’ migliore di così<br />

Noi respiriamo verde avventura insieme si fa<br />

RIT. Un arcobaleno........<br />

100


133. ~~~ N A R O D N E ~~~<br />

134. AL' ME BOŠ KAJ RADA IMELA<br />

Al' me boš kaj rada imela,<br />

ko bom nosil suknjo belo,<br />

sabljico pripasano,<br />

puškico nabasano ?<br />

Jaz bi te že rada imela,<br />

ko bi te zavolj' mam'ce smela,<br />

pa mi mam'ca branijo,<br />

ker imaš premajhno kajžico.<br />

Kajžica res ni velika,<br />

pa sem fantič, kak se šika,<br />

čez en mesec al' pa dva,<br />

se boš za mano jokala.<br />

Jaz pa se ne bom jokala,<br />

bom si druz'ga fanta zbrala,<br />

ki bo imel zadost' blaga,<br />

hišo pa na štuka dva.<br />

Kaj se boš tolkanj nosila,<br />

kakor da bi ti sama bila,<br />

saj se k'tera še dobi,<br />

ki je še lepša kakor ti.<br />

K'teri ima visoke hiše,<br />

101


tisti tebe ne poišče,<br />

k'teri ima zadost' blaga,<br />

tisti tebe ne pozna.<br />

135. KJE JE MOJ MILI DOM<br />

Kje je moj mili dom, mili dom, mili dom,<br />

kje je moj mili dom?<br />

Kje je deželica, deželica, deželica,<br />

kje je deželica?<br />

Kje moja ljubica, ljubica, ljubica,<br />

kje moja ljubica?<br />

Ljubca prav sladko spi, sladko spi, sladko spi,<br />

ljubca prav sladko spi.<br />

136. KJE SO TISTE STEZICE<br />

Kje so tiste stezice, ki so včasih bile,<br />

Zdej pa rase grmovje zelene trave.<br />

Bil je čas spopadov in krvavih bitk.<br />

Bil je čas iskanja v glavi spletenih kitk.<br />

A zdaj je vse drugače pesmice druge pet.<br />

Nihče več ne verjame vse nam narobe gre.<br />

Zbrati rdeče, zelene al kire koli že.<br />

Zgrešeni so vsi ideali al svet še naprej ne ve!<br />

Kje so tiste stezice, ki so včasih bile,<br />

Zdej pa rase grmovje zelene trave.<br />

102


Kje so tiste stezice, ki so včasih bile,<br />

Zdej pa rase grmovje zelene trave.<br />

Al mlad si al že star srce ti še vedno igra.<br />

In želja je tvoja velika, da gledaš svobodo sveta.<br />

Ostalim po grehu, trohnobi še danes vse smrdi.<br />

In volk se kr čez noč v ovco ne spremeni.<br />

Zbrati modre, poštene misli, dejanja, željé.<br />

Če kdo me sploh še razume zapoje naj ne vede.<br />

Kje so tiste stezice, ki so včasih bile,<br />

Zdej pa rase grmovje zelene trave.<br />

137. LJUBIM TE, SLOVENIJA ZELENA ...<br />

Ko se jutro prebudi iz spanja mirnega,<br />

v njem začutim moč življenja tvojega.<br />

Reke in potoki pesem svojo mi pojo,<br />

travniki, livade v soncu dihajo.<br />

Še gozdovi zašumijo, vabijo v polet,<br />

za meglicami mi pohiti srce.<br />

In prikaže se modrina, kot odsev neba,<br />

to v daljavi tvoje morje se smehlja.<br />

Ljubim te, Slovenija zelena<br />

moje si zavetje, moj si dom,<br />

od gora, čez polja tja do morja<br />

lepa si, (lepa si), moja si, (moja si),<br />

kjer gozdovi skrivajo obzorja,<br />

res najlepša si Slovenija.<br />

103


V vetru oživela polja plešejo svoj ples,<br />

žarki se love v krošnjam mladih brez.<br />

Bel oblak raznaša hvalnico na vse strani,<br />

da dežele na vsem svetu lepše ni.<br />

Ljubim te, Slovenija zelena ...<br />

138. NAŠ MAČEK JE LJUB'CO IMEL<br />

Naš maček je ljub'co imel,<br />

vasovat noč vsako je šel;<br />

prišel je domov ves zaspan,<br />

ko mežnar odzvonil je dan.<br />

Zbolela je ljub'ca močno,<br />

o joj, če več zdrava ne bo!<br />

Naš maček je jokat'začel,<br />

nobene več miši ni ujel.<br />

In ko mu res vzame jo smrt,<br />

okoli se plazi potrt,<br />

življenje sovražit'začne -<br />

v soboto obesil se je.<br />

To žalost v eksampel povem<br />

neskrbnim vam mladim ljudem:<br />

Če dolgo živet' vam je mar,<br />

zaljubit' se nikdar nikar!<br />

104


139. NAVZGOR SE ŠIRI ROŽMARIN<br />

Navzgor se širi rožmarin,<br />

nav zdol se nagelj vije,<br />

na okenca zagrnjena<br />

večerno sonce sije.<br />

Rdeča ruta, bel ošpet<br />

in zagorelo lice,<br />

tako se s polja vračajo<br />

dekleta in kmetice.<br />

Ti nageljni, ta rožmarin,<br />

ta okna polna sonca!<br />

Ej, takih nima ves ta svet,<br />

po pojdi tja do konca!<br />

140. N' MAU ČEZ IZARO<br />

N’mav čez izaro,<br />

n’mav čez gmajnico,<br />

kjer je dragi dom z mojo zibelko.<br />

Kjer so me zibali mamica moja<br />

in prepevali: Hajli, hajlo!<br />

K’ sem še majhen bil,<br />

sem bil dro vesel,<br />

sem večbarti k’tero pesem pel,<br />

zdaj vse minulo je,<br />

nič več pel ne bom,<br />

zdaj ni več moj ljubi, dragi dom.<br />

105


Hiša očina, ljuba mamica,<br />

oh, da videl bi še enbart oba,<br />

oh da bi videl jo, mamico svojo,<br />

pa bi spet zapel: Hajli, hajlo!<br />

141. NOCOJ PA, OH NOCOJ<br />

Nocoj pa, oh, nocoj,<br />

ko mesec svetil bo,<br />

bo k meni ljubi moj,<br />

prišel jemat slovo.<br />

Ne jokaj ljubica,<br />

ne bodi žalostna,<br />

čez sedem dolgih let,<br />

se bova vidla spet.<br />

Prežalostno srce,<br />

ne bom ga vid'la več,<br />

oj, samo večni beg,<br />

naj sedem let bo preč.<br />

142. OJ, LEPO JE RES NA DEŽELI<br />

Oj, lepo je res na deželi,<br />

deželi, deželi,<br />

oj, lepo je res na deželi,<br />

kjer hiš'ca na samem stoji.<br />

Okol' so travn'ki zeleni,<br />

to mene najbolj veseli.<br />

106


Vsak kmetič 'ma svoje veselje,<br />

če vedno pošteno živi.<br />

Čez dan si zažvižga, zapoje,<br />

zvečer pa prav sladko zaspi.<br />

143. PO JEZERU BLIZ TRIGLAVA<br />

Po jezeru, bliz' Triglava<br />

čolnič plava sem ter tja.<br />

V čolnu glasno se prepeva,<br />

da odmeva od gora.<br />

Mile ptice po dolinah<br />

in planinah se bude,<br />

ker so čule pesem mojo,<br />

vsaka svojo žvrgole.<br />

Ribam srca vsem igrajo,<br />

da skakljajo nad vodo;<br />

še valovi šepetajo<br />

in šumljajo med seboj.<br />

Tukaj Sava vence vije,<br />

srce bije nam gorko.<br />

Čujte, gore in bregovi,<br />

da sinovi Slave smo!<br />

107


144. SIJAJ, SIJAJ, SONČECE<br />

Sijaj, sijaj, sončece,<br />

oj sonce rumeno!<br />

Kako bom pa sijalo,<br />

k’ sem vedno žalostno.<br />

Če zjutraj zgodaj gori grem,<br />

dekleta jokajo,<br />

bi rade še ležale,<br />

pa vstati morajo.<br />

Če opoldne vroče sijem,<br />

se hlapci kregajo,<br />

bi v senčici ležali,<br />

pa delat’ morajo.<br />

Če zvečer zgodaj doli grem,<br />

pastirci tarnajo,<br />

domov bi radi gnali,<br />

pa črede nimajo.<br />

145. SLOVENEC SEM<br />

Slovenec sem! Slovenec sem!<br />

Tako je mati d’jala,<br />

Ko me je dete pestovala,<br />

ko me je dete pestovala.<br />

Zatorej dobro vem:<br />

Slovenec sem! Slovenec sem!<br />

108


Zatorej dobro vem:<br />

Slovenec sem! Slovenec sem!<br />

Zatorej dobro vem:<br />

Slovenec sem! Slovenec sem!<br />

Slovenec sem! Slovenec sem!<br />

Od zibeli do groba<br />

Ne gane moja se zvestoba,<br />

ne gane moja se zvestoba!<br />

S ponosom reči smem:<br />

Slovenec sem, slovenec sem!<br />

S ponosom reči smem:<br />

Slovenec sem, slovenec sem!<br />

S ponosom reči smem:<br />

Slovenec sem, slovenec sem!<br />

146. SNOČ' PA DAV'<br />

S'noč pa dav'je slan'ca padla<br />

na zelene travnike,<br />

je vso trav'co pomorila,<br />

vse te drobne rožice.<br />

Men'pa ni za rož'ce drobne,<br />

če jih slan'ca pomori,<br />

men'je le za dekle moje,<br />

če me ona zapusti.<br />

109


Če me rajtaš zapustiti,<br />

moraš prej povedati,<br />

da bom vedel v vas hoditi,<br />

k eni drugi ljubici.<br />

S'noč pa dav'je slan'ca padla<br />

na zelene travnike,<br />

je vso trav'co pomorila,<br />

vse te drobne rožice.<br />

Prav na sredi mojga srca,<br />

ena rožica cveti,<br />

če jo ne bom zalivala,<br />

se gotovo posuši.<br />

S čim jo bodem zalivala<br />

nimam vinca ne vode,<br />

jaz jo bodem zalivala,<br />

s svoj'mi grenk'mi solzami.<br />

147. ŠE EN KRAJCAR'ČEK MAM<br />

Še, še en krajcar'ček 'mam,<br />

en' krajcarček 'mam,<br />

da ga furmanu dam.<br />

Da me v mesto pelja,<br />

v mesto pelja,<br />

kjer je ljub'ca moja.<br />

110


Še, še en krajcar'ček 'mam,<br />

en' krajcarček 'mam,<br />

da ga mamici dam.<br />

Da mi kamro odpre,<br />

kamro odpre,<br />

od ljub'ce moje.<br />

Še, še en krajcar'ček 'mam,<br />

en' krajcarček 'mam,<br />

da ga ljubici dam.<br />

Da mi srček odpre,<br />

srček odpre,<br />

da me ljubit' začne.<br />

148. ŠKRJANČEK POJE, ŽVRGOLI<br />

Škrjanček poje, žvrgoli,<br />

se bel'ga dneva veseli,<br />

škrjanček poje beli dan,<br />

pozdravlja hrib in plan.<br />

Škrjanček poje, žvrgoli,<br />

ker tebe, kmetič, gor budi:<br />

"Le vstani in pa pojd' kosit,<br />

ker se že dela svit."<br />

Škrjanček poje, žvrgoli,<br />

ker tebe, kmetič, gor budi:<br />

111


"Le vstani in pa pojd' orat,<br />

ker čas je žito s'jat."<br />

Škrjanček poje, žvrgoli,<br />

ker tebe, dekle, gor budi:<br />

"Le vzemi srp pa pojdi žet,<br />

ker žito zrelo je."<br />

149. V DOLINI TIHI<br />

(Lojze Slak)<br />

V dolini tihi je vasica mala,<br />

v večernem mraku vse že mirno spava,<br />

le eno okno še odprto je,<br />

na njem slonelo žalostno dekle.<br />

Vse že spava samo mesec sveti,<br />

tja na oknu otožnemu dekleti<br />

in jo sprašuje zakaj da še ne spi,<br />

zakaj tak grenke solze briše si.<br />

Slavček pel je pel je pesem svojo,<br />

jaz tajila sem ljubezen mojo,<br />

al' on odšel je odšel je daleč proč,<br />

zapel zavriskal je v tiho noč.<br />

112


150. ~~~ T A I Z É J S K I S P E V I ~~~<br />

fis h Cis fis E<br />

ADORAMUS TE, CHRISTE, benedicimus tibi,<br />

A fis h Cis A H Cis fis<br />

quia per crucem tuam redemisti mundum,<br />

quia per crucem tuam redemisti mundum.<br />

e C a H<br />

BLIZU JE BOG, prihaja k nam.<br />

e D G a H e<br />

Blizu je Bog, le čakaj nanj.<br />

d g d g<br />

BODI TU in čuj zdaj z menoj!<br />

d C F C d A<br />

Čuj zdaj in moli, čuj zdaj in moli!<br />

d A d C F<br />

BONUM EST CONFIDERE in Domino,<br />

g C F d g7 a d<br />

bomum sperare in Domino.<br />

D h D A<br />

CONFITEMINI DOMINO, quoniam bonus,<br />

e C e A D<br />

confitemini Domino, aleluja!<br />

d G d B C F A<br />

DAJ NAM MIR, GOSPOD, razsvetli nam srce.<br />

d G d B C d<br />

Daj nam mir, Gospod, razjasni svoj obraz.<br />

BLESS THE LORD my soul<br />

and bless God's holy name.<br />

Bless the lord my soul, who leads me into life.<br />

113


a E a F E<br />

DAJ NAM SVOJ MIR, O GOSPOD, vsem, ki upamo v<br />

te.<br />

a E C6 d E a<br />

Daj nam, daj nam svoj mir, o Gospod, daj nam svoj mir.<br />

DONA LA PACE, SIGNORE, a chi confida in te.<br />

Dona, dona la pace, Signore, dona la pace.<br />

c f B Es c f B Es<br />

DOMINE DEUS, Filius Patris, miserere nobis!<br />

D A h fis G D E A<br />

GLORIA, gloria, gloria Patri et Filio.<br />

D A h fis G D A D<br />

Gloria, gloria, gloria Spiritui Sancto.s<br />

h e A D<br />

JEZUS, GOSPOD, ti luč si notranja,<br />

G A D e Fis<br />

temi ne pusti, da v meni govori.<br />

h e A D<br />

Jezus, Gospod, ti luč si notranja,<br />

G e Fis h<br />

daj, da sprejmem vso tvojo ljubezen.<br />

D G A<br />

JUBILATE DEO omnis terra.<br />

Servite Domino in laetitia.<br />

Alleluia, alleluia, in laetitia. Alleluia.<br />

POJ VESELO BOGU, širna zemlja,<br />

služi mu radostno, on je Stvarnik tvoj.<br />

Aleluja, aleluja, on je Stvarnik tvoj.<br />

a E a G<br />

LAUDATE DOMINUM, laudate Dominum<br />

C G a FG7E<br />

omnes gentes, alleluia!<br />

a E a G<br />

Laudate Dominum, laudate Dominum<br />

114


C G a dEa<br />

omnes gentes, alleluia!<br />

D G D A h Fish A D e A<br />

LAUDATE OMNES GENTES, laudate Dominum.<br />

D G D A h e h A D<br />

Laudate omnes gentes, laudate Dominum.<br />

HVALITE VSI RODOVI, hvalite Jezusa.<br />

Hvalite vsi rodovi, hvalite Jezusa.<br />

H e C G D e a7 H e C D G<br />

LE V BOGU UMIRI se, moje srce. Le on me rešil bo.<br />

e C G D e a7 H e a H e<br />

Da, v Bogu se spočije moja duša, v njem doseže svoj mir.<br />

h A D G Fis<br />

NAŠA TEMA NIKDAR NI TEMNA s teboj, Gospod,<br />

h A D e Fis<br />

in noč ti bo svetila kakor dan.<br />

D A E7 A G D A<br />

NOVO PESEM BOGU POJ, hvali ga na vekomaj,<br />

G D GA D D G e A fis h G A<br />

hvali ga na vekomaj.<br />

A D e7 D A<br />

O CHRISTE DOMINE JESU, o Christe Domine Jesu.<br />

G D e7 C a D<br />

PRIDI SVETI DUH, pridi Sveti Duh,<br />

G D e7 a C D G<br />

pridi in prebivaj v meni, Sveti Duh.<br />

d g C F<br />

TI MOJA LUČ SI, GOSPOD,<br />

g A d A<br />

moj Bog, razsvetli mojo temo.<br />

115


d g C F B A<br />

Moj Bog, moj Bog, razsvetli mojo temo.<br />

d g C F g A d<br />

Moj Bog, moj Bog, razsvetli mojo temo.<br />

F C d BDGC F C d g C F<br />

UBI CARITAS et amor, ubi caritas, Deus ibi est.<br />

KJER DOBROTA JE, ljubezen, kjer dobrota je,<br />

tam prebiva Bog.<br />

d a d a<br />

UPANJE SRCA, vir vseh radosti;<br />

d a d a<br />

Jezus, vsem nam daj srce ubogih.<br />

F B C F C<br />

V GOSPODU JE MOJA MOČ in Gospod je moja luč.<br />

B A d C F B C<br />

Upaj vanj, odrešil te bo, nič se ne bojte, Gospod je tu,<br />

a d B C F<br />

nič se ne bojte, Gospod je tu.<br />

H e<br />

V MRAKU NAŠIH DNI ti netiš nam ogenj<br />

D G C G D<br />

ki nikdar ne zamre, ki nikdar ne zamre;<br />

G e C a H<br />

v mraku naših dni ti netiš nam ogenj,<br />

e a H e a H<br />

ki nikdar ne zamre, ki nikdar ne zamre.<br />

C Ga C F G d A d FG C<br />

O-o-o VSI SLAVITE BOGA! O-o-o Vsi slavite Boga!<br />

a e a FG C FG C<br />

O-o-o Vsi slavite Boga, vsi slavite Boga!<br />

116


Skavtski spletni dom: www.skavt.net<br />

Uradna stran zveze: zbokss.skavt.net<br />

Wiki stran: zbokss.<strong>wiki</strong>spaces.com<br />

Za interno uporabo<br />

Zveze bratovščin odraslih katoliških skavtinj in skavtov.<br />

Zbrala Zanesljiva in Vedoželjna Sova.<br />

Osnova je gradivo iz pesmaric Asiških romarjev.<br />

<strong>ZBOKSS</strong>, Mekinčeva 1, 1119 Ljubljana<br />

1. izdaja, maj 2011<br />

117


118<br />

O vzvišeni in veličastni Bog,<br />

razsvetli temine mojega srca.<br />

Daj mi pravo vero,<br />

trdno upanje,<br />

popolno ljubezen,<br />

globoko ponižnost,<br />

razumnost in spoznanje,<br />

da se bom držal/a tvojih zapovedi.<br />

Amen.<br />

(sv. Frančišek Asiški)<br />

ZVEZA BRATOVŠČIN ODRASLIH<br />

KATOLIŠKIH SKAVTINJ IN SKAVTOV<br />

foto: J. Vrhovnik

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!