Söluskrá 2012 - SVFR.is

svfr.is

Söluskrá 2012 - SVFR.is

2012LAX- L

OG SIL SILUNGSVEIÐI

LUNGSV NG

SÖLUSKRÁ

STANGAVEIÐIFÉLAG REYKJAVÍKUR

SÍMI Í WWW.SVFR.IS 568 6050 NETFANG SVFR@SVFR.IS WWW.SVFR.IS


4

EFNISYFIRLIT

Efnisyfirlit

Frá stjórn SVFR 6

Barna- og unglingastarf SVFR 8

Almennar veiðireglur SVFR 9

Umsóknir um veiðileyfi 9

Fluguveiðiskóli Veiðiheims 10

Söluvörur SVFR 11

Veiðikortið 2012

Silungsveiði

12

Elliðaár vor 14

Elliðavatn 15

Þingvallavatn 15

Norðurá - Flóðatangi 16

Langavatn 16

Hítarvatn 17

Hítará – haust BREYTT 17

Vatnasvæði Lýsu NÝTT 18

Hraunsfjörður 19

Efri-Haukadalsá 19

Gufudalsá 20

Hjaltadalsá og Kolbeinsdalsá 21

Laxá í Aðaldal – Torfur og Presthvammur 22

Laxá í Mývatnssveit og Laxárdal 26

Steinsmýrarvötn 28

Eldvatnsbotnar 30

Tungufljót 31

Voli, Baugsstaðaós og Tungu-Bár 32

Sog – Alviðra 34

Sog – Þrastalundur 34

Sog – Ásgarður 36

Sog – Bíldsfell 36

26

Laxveiði

Elliðaár 36

Leirvogsá 38

Andakílsá 40

Straumar 42

Norðurá 44

Norðurá II 46

Gljúfurá 48

Langá 50

Álftá á Mýrum 52

Hítará 54

Grjótá og Tálmi BREYTT 56

Setbergsá NÝTT 58

Dunká NÝTT 59

Laxá í Dölum 60

Fáskrúð 62

Fnjóská 64

Laxá í Aðaldal – Nesveiðar 66

Laxá í Aðaldal – Árbót og Tjörn BREYTT 68

Hafralónsá 70

Selá í Álftafirði 72

Sog – Alviðra 74

Sog – Þrastalundur 75

Sog – Ásgarður 76

Sog – Bíldsfell

Ýmislegt

78

Lesendagetraun 79

Hvers vegna að gerast félagi í SVFR? 80

Úthlutunarreglur 81

Flóðatafla 82

42

66

54

21

Útgefandi: Stangaveiðifélag Reykjavíkur, Háaleitisbraut 68,

103 Reykjavík, sími 568 6050.

Skrifstofa SVFR er opin mánudaga til fimmtudaga frá kl.

13-17 og á föstudögum 13-16.

Ritstjóri: Ásmundur Helgason

Auglýsingar: Gunnar Bender

Mynd á forsíðu: Henry Gilbie

Útlit og umbrot: Skissa ehf / skissa.net

Prentun: Ísafoldarprentsmiðja

Verðskrá, dagsetningar, stangafjöldi og aðrar upplýsingar eru

birtar með fyrirvara um villur.

Höfundar ljósmynda: Bjarni Júlíusson, Ásmundur Helgason,

Gunnar Helgason, Knútur Magnús, Tómas Sigurðsson,

Júlíus Bjarni Bjarnason, Sævar Haukdal, Sigurður Skúli

Bárðason, Jón Þór Ólason, Valdimar Agnar Valdimarsson,

Elías Þórarinsson, Birgir Hauksson, Jónas Marteinsson,

Hermann Karlsson, Hrafn Hauksson, Sigurður Garðars,

Óskar Hafsteinn Halldórsson, Róbert Rúnarsson, Ingvar

Guðmundsson, Jón EInarsson, Gunnar B. Ólason, Pálmi

Gunnarsson, Trausti, Klaus Frimor, Elvar Örn Friðriksson,

Ingólfur Helgason, Árni P. Hilmarsson, Gunnar Jónasson,

Ingvar Guðmundsson, Jón Jóhannsson, Egill Óskarsson,

Hall og Kjartan, Jón Ásgeir Einarsson, Gunnar Johnsen,

Hilmar Ragnarsson, Gísli Árnason og fleiri.

Stangaveiðifélag Reykjavíkur kann höfundum ljósmynda

sérstakar þakkir fyrir afnot af myndum þeirra í söluskránni.

STANGAVEIÐIFÉLAG REYKJAVÍKUR / SÖLUSKRÁ 2012 WWW.SVFR.IS


PIPAR\TBWA • SÍA • 112120

Ögurhvarfi 2, 203 Kópavogi | S: 577 6000 | www.garmin.is

MONTANA ER ÚTIVISTARTÆKI

SEM HENTAR Í BÍLINN,

MÓTORHJÓLIÐ, VÉLSLEÐANN,

BÁTINN OG GÖNGUNA. TÆKI T

SEM FER HVERT SEM ER!

Garmin Montana er vatnshelt tæki með 4“ skjá sem

hafa má bæði lárétt og lóðrétt. Mikil upplausn í skjá og

stillimöguleikar gera Montana að einum skemmtilegasta

ferðafélaganum. Tækið sýnir öll örnefni, hæðarlínur og

landslag með skuggum, sem gefur kortinu aukna dýpt.

Hægt er að skanna kort og loftmyndir og setja í tækið

ásamt því að geyma nær ótakmarkað af ferlum, 4.000

vegpunkta og 200 leiðir.

Montana er einnig til með 5MP myndavél.

Söluaðilar um allt land – sjá www.garmin.is


6 STJÓRN SVFR 2011–2012

Kæru

veiðifélagar

Hér er komin söluskrá Stanga veiðifélags

Reykjavíkur fyrir veiðisumarið

2012. Í henni er að finna mjög fjölbreytt

úrval veiðisvæða og marga

spennandi valkosti fyrir alla stangaveiðimenn.

Veiðin síðastliðið sumar var með ágætum víðast hvar.

Þó sumarið hafi byrjað með köldum norðanáttum

þá rættist fljótt úr og laxinn var mættur í árnar um

miðjan júní og veiðin góð. Í flestum tilvikum var

veiðin í svipuðum takti og sl. sumar. Í Norðurá,

Elliðaám, Langá og Hítará var góð veiði og þó

Sogið næði ekki mettölunni frá 2010, þá var

afbragðsveiði þar.

Mörg svæði seldust upp, t.d. Nessvæðið í Laxá

í Aðadal. Í fyrra buðum við veiðimönnum að

kaupa eina stöng á svæðinu fyrir landi Tjarnar

(Tjarnarhólmaflúð og Símastrengur) en nú höfum

við bætt Árbótarsvæðinu við og geta veiðimenn

veitt með þremur stöngum í þessari mögnuðu

á. Gist er í Lynghóli, ágætu veiðihúsi þar sem

veiðimenn sjá um sig sjálfir.

Ásókn í góð tveggja til þriggja stanga veiðisvæði

hefur farið vaxandi og nú bjóðum við veiðimönnum

Setbergsá og Dunká á Skógarströnd. Báðar árnar

eru tveggja stanga og í þeim báðum má veiða á

maðk og flugu, báðar eru þær nettar og fallegar

og við vonum að veiðimenn eigi eftir að taka

þessum kostum vel.

Nú er bryddað upp á þeirri nýjung að bjóða

veiðimönnum í Hítará að gista í veiðihúsinu án

STANGAVEIÐIFÉLAG REYKJAVÍKUR / SÖLUSKRÁ 2011

Stjórn Stangaveiðifélags Reykjavíkur 2011–2012. Standandi eru frá vinstri: Bernhard A. Petersen, Bjarni Júlíusson,

formaður, Ásmundur Helgason, Hörður B. Hafsteinsson og Hörður Vilberg. Sitjandi eru frá vinstri: Árni Friðleifsson

og Ragnheiður Thorsteinsson. (Ljósmynd: Golli)

þess að kaupa sér fæði. Einungis þarf að greiða

húsgjald fyrir eina stöng og veiðimenn sjá um sig

sjálfir. Við hvetjum veiðimenn til að ganga vel um

þetta fallega hús.

Veiðin á urriðasvæðunum fyrir norðan var ágæt.

Talsvert var sótt um veiðileyfi þar í í forúthlutun

en enn eigum við góða daga á svæðunum. Bent

er á að ekki er skylt að gista í veiðihúsinu við Hof

eftir 20. júlí. Að sjálfsögðu geta veiðimenn pantað

gistingu og fæði eins og fyrr, en nú hafa þeir val!

Við minnum á skilafrest umsókna og greiðslufresti

sem kynntir eru á síðu 9 hér í söluskránni sem og

reglur um úthlutun veiðileyfa á síðu 81. Við biðjum

félagsmenn að kynna sér úthlutunarreglurnar vel

og vanda umsóknir sínar.

Enn og aftur minnum við á að félagar í SVFR

njóta betri kjara við veiðileyfakaup hjá félaginu

en utanfélagsmenn, sem greiða 20% hærra verð.

Síðast en ekki síst viljum við minna félagsmenn á

Veiðikortið. Það er einfaldlega frábær valkostur fyrir

stangaveiðimenn, en með því fá veiðimenn nánast

ótakmarkaðan aðgang að nærri 40 veiðivötnum.

Stjórn Stangaveiðifélags Reykjavíkur hefur ákveðið

að félagsmenn í SVFR fá Veiðikortið á einungis 4.000

krónur ef það er keypt hjá félaginu. Af veiðivötnum

í Veiðikortinu má nefna Þingvallavatn (fyrir landi

þjóðgarðsins), Hítarvatn á Mýrum, Meðalfellsvatn

í Kjós, Hópið í Húnavatnssýslu og Hraunsfjörð á

Snæfellsnesi. Nýjasta viðbótin í Veiðikortinu eru

vötnin á Laxárdalsheiði í landi Sólheima. Þar getur

verið frábær veiði þegar vel til tekst. Frábærar

undirtektir veiðimanna hafa þýtt að tekist hefur

jafnt og þétt að auka framboð spennandi veiðivatna

innan Veiðikortsins.

Stjórn SVFR vill benda veiðimönnum á veiðireglur

í einstökum ám og vatnasvæðum, sér í lagi hvað

varðar leyfilegt agn og skyldu til að sleppa stórlaxi

og tilmæli þar um. Jafnframt hvetur stjórn félagsins

veiðimenn til að fara að reglum og gæta hófsemi

við veiðar og skorar á veiðimenn að sleppa öllum

stórlaxi hvar sem hann er veiddur, sé þess nokkur

kostur.

Við hvetjum félagsmenn til að sækja um veiðileyfi

sín á netinu. Fimm félagsmenn sem sækja um á

netinu fá glæsilegan glaðning.

Kæru veiðifélagar við vonumst til að veiðisumarið

verði ykkur ánægjulegt og þið njótið veiðinnar

sem aldrei fyrr. Að lokum skorum við á ykkur að

eiga viðskipti við Stangaveiðifélag Reykjavíkur.

Með veiðikveðjum,

Stjórn SVFR

Frekari upplýsingar um veiðisvæði félagins er svo

að finna á vefnum, undir slóðinni www.svfr.is

WWW.SVFR.IS


PIPAR \TBWA • SÍA • 102503

SÉRÞEKKING OG

FRÁBÆR ÞJÓNUSTA

ELLINGSEN – STANGVEIÐIBÚNAÐUR OG FLUGUR

Láttu áttu reyna reyyna

á þjónustuna

Komdu í Ellingsen áður en þú leggur af stað í veiði. Sölumenn

Ellingsen hafa yfirgripsmikla þekkingu á öllum helstu veiðiám og

vötnum landsins. Þeir veita þér upplýsingar um helstu veiðistaði,

benda þér á rétta búnaðinn og aðstoða þig við að velja flugur sem

henta hverjum stað fyrir sig.

REYKJAVÍK • Fiskislóð 1 • Sími 580 8500 • mánud.–föstud. 10–18 • laugard. 10–16

AKUREYRI • Tryggvabraut 1-3 • Sími 460 3630 • mánud.–föstud. 8–18 • laugard. 10–16 • ellingsen.is

– FULLT HÚS ÆVINTÝRA


8

BARNA- OG UNGLINGASTARF

Barna- og

unglingastarf SVFR

Að vanda var fjölbreytt barna- og unglingastarf í boði á síðasta ári.

Fræðslunefnd og SVFR hafa lagt metnað í að gera vel við unga meðlimi imi

og kynna þeim íþróttina og félagsstarfið. Auk þess sem allir dagskrárliðir liðir

fræðslunefndar eru að sjálfsögðu opnir félagsmönnum á öllum aldri þá

er sérstaklega efnt til veiðidaga fyrir félaga sem eru 17 ára og yngri.

Var þeim fjölgað síðastliðið sumar vegna mikils áhuga.

Á komandi sumri verður ungum félagsmönnum boðið upp á veiði

í Elliðaánum eins og undanfarin ár. Veitt verður fimm hálfa daga

undir leiðsögn reyndra veiðimanna sem munu gefa góð ráð bæði

um veiðiaðferðir og veiðistaði. Á þessum veiðidögum er kappkostað

að kynna fyrir ungum veiðimönnum réttar umgengnisreglur við

veiðiskap og hvernig á að bera sig að á veiðistað. Þessir dagar

hafa heppnast einstaklega vel og fjölmörg börn veiða þarna

sinn Maríulax. Síðasta sumar komu alls 84 krakkar til veiða og

veiddu þau 62 laxa og af þeim voru 27 Maríulaxar.

SVFR hvetur félaga sína til að skrá börn sín í félagið og taka

þátt í ungliðastarfinu. Gleðin er ósvikin hjá þeim börnum og

unglingum sem hafa komið á veiðidagana í Elliðaánum.

STANGAVEIÐIFÉLAG REYKJAVÍKUR / SÖLUSKRÁ 2012 WWW.SVFR.IS


Al menn ar veiði regl ur

Auk hinna almennu veiðireglna á þessari síðu

ber veiðimönnum að kynna sér sérreglur fyrir

þær ár er þeir veiða í. Brot á reglum varðar

refsingu skv. lögum SVFR og skv. landslögum

þar sem við á.

Veiðileyfi skal bera á sér við veiðarnar og sýna

veiðiverði sé þess óskað. Veiðivörðurinn hefur

heimild til að vísa þeim frá sem ekki hafa leyfi

meðferðis. Veiðiverðir hafa heimild til að skoða

veiðitæki og veiðifang.

Heimilt er í öllum ám félagsins að tveir veiðimenn

séu um stöng og er þeim skylt að vera saman

á veiðistað.

Þar sem einungis er veitt á flugu er eingöngu

heimilt að að nota þar til gerðar fluguveiðistangir,

flugulínur og fluguhjól.

Ef veiðimenn, sem eru tveir um stöng, veiða

báðir samtímis eða nota ólöglegt agn, varðar

það brottrekstur beggja úr ánni þegar í stað,

bótalaust, upptöku afla og frekari refsingu eftir

því sem við á.

Í þeim veiðihúsum sem eru án daglegrar þjónustu

getur SVFR ekki ábyrgst að allur búnaður sé

til staðar. Vinsamlegast hafið hreinlætisvörur,

matvæli og sængurföt meðferðis. Ræstið veiðihúsin

vandlega áður en heim er haldið og takið allt

rusl með ykkur.

Fleygið ekki rusli í árnar, á árbakkana eða á

víðavangi. Hlífið gróðri og valdið ekki jarðraski.

Akið ekki yfir ræktað land. Lokið hliðum. Gangið

vel um veiðihús og umhverfi þeirra.

Leyfið töku hreistursýna ef óskað er.

Afar mikilvægt er að skrá alla veiði í veiðibækur

fyrir brottför.

Skýringar á þjónustumerkjum

Örbylgjuofn Sturta Kælikista

fyrir afla

GSM-samband

í veiðihúsi

WWW.SVFR.IS

Þarf að þrífa eftir

sig og fjarlægja rusl

Fjöldi stanga

á svæðinu

Fjöldi

svefnherbergja

Leyfilegt agn:

Fluga

Umsóknir um

veiðileyfi

Sængur og

koddar, fjöldi

Leyfilegt agn:

Maðkur

VEIÐIREGLUR • UMSÓKNIR UM VEIÐILEYFI

Uppbúin rúm Bakaraofn Sjónvarp Gufubað Heitur pottur

Leyfilegt agn:

Spónn

Fólksbílafært

að veiðisvæðinu

skila frestur

umsókna o.fl.

Umsóknir fara nú fram rafrænt í gegnum heimasíðu félagsins. www.svfr.is.

Skilafrestur umsókna rennur út 5. janúar 2012 kl. 17:00

Umsóknum sem skilað er eftir þann frest, er úthlutað eftir að fyrstu úthlutun er lokið,

sjá nánar í úthlutunarreglum á bls. 81.

Greiðslur:

Gjalddagi félagsgjalda 2012 var 2. desember 2011 og eindagi 5.janúar 2012. Ef

ekki er greitt á eindaga þá reiknast dráttarvextir frá gjalddaga.

Eindagi þriðjungs veiðileyfa er 3. febrúar 2011.

Ef félagsmenn nýta sér ekki úthlutuð veiðileyfi ber þeim skylda til að tilkynna

skrifstofu það með óyggjandi hætti eins fljótt og unnt er.

Eindagi greiðslu þriðjungs veiðileyfa er 3. mars 2011.

Eindagi fullnaðaruppgjörs er 6. apríl 2011.

Eigi síðar en 6. apríl eiga félagsmenn að hafa gert upp öll veiðileyfakaup sín og eru

hvattir til að standa skil á veiðileyfum sínum innan tilskilins frests. Hægt er að bjóða

upp á léttgreiðslur eða raðgreiðslur til að ganga frá veiðileyfakaupum að fullu. Ef

ekki er greitt á eindögum áskilur félagið sér rétt til þess að selja veiðileyfin.

Umsóknir á netinu

Félagar í SVFR geta sótt um veiðileyfi á heimasíðunni okkar svfr.is. Hlutfall netumsókna

hefur vaxið hratt á milli ára og flýtir verulega fyrir úthlutunarferlinu. Við hvetjum því

félagsmenn til að skila inn umsóknum á rafrænan hátt fyrir komandi veiðitímabil.

Fyrirvari

Upplýsingar í söluskrá eru birtar með fyrirvara um villur. SVFR áskilur sér rétt til að

leiðrétta þær upplýsingar sem þar birtast eða breyta þeim.

4x4 4x4

4x4 fólksbílafært

að veiðisvæðinu

www.svfr.is

4x4 jeppafært

að veiðisvæðinu

Gasgrill

STANGAVEIÐIFÉLAG REYKJAVÍKUR / SÖLUSKRÁ 2012

9


10

FLUGUVEIÐISKÓLI

Fluguveiðiskóli Veiðiheims

Í sumar verður haldinn fluguveiðiskóli

fyrir krakka og unglinga þar sem kennt

verður hvernig á kasta með flugustöng,

hnýta flugur og veiða. Farið verður yfir

allan búnað og gefin góð ráð.

Það sem farið verður í er eftirfarandi:

• Fluguköst og fluguveiði

• Fluguhnýtingar

• Val og umgengni á veiðibúnaði og veiðistöðum

• Öryggi í veiði

• Frágangur og meðferð á afla

• Fiskalíffræði, flökun og eldun

Námskeiðin eru fyrir hressa krakka og unglinga á aldrinum 10-

18 ára, jafnt fyrir þá sem eru að stíga sín fyrstu skref og þá sem

lengra eru komnir. Námskeiðin fara fram bæði utan- og innandyra

og þátttakendur þurfa því að vera klæddir eftir veðri. Einnig er

gott að hafa með sér inniskó, vöðlur eða stígvel og nesti. Ekki er

nauðsynlegt að eiga flugustöng en það skemmir ekki að hafa sína

eigin stöng með.

Námskeiðin fara fram við gamla Elliðavatnsbæinn og standa í

fjóra tíma á dag, ýmist í þrjá eða fimm daga. Bæði er boðið upp á

námskeið á morgnana frá kl. 8.00 til 12.00 og seinni partinn frá

kl. 13.00 til 17.00. Athugið að fjöldi þátttakenda er takmarkaður á

hverju námskeiði.

Dagsetningar á námskeiðunum sumarið 2012 eru eftirfarandi:

6.-8. júní – þriggja daga námskeið

11.-15. júní – fimm daga námskeið

18.-22. júní – fimm daga námskeið

13.-17. ágúst – fimm daga námskeið

Verð til félagsmanna SVFR er kr. 8.000 fyrir þriggja daga

námskeið.

Verð til félagsmanna SVFR kr. 13.000 fyrir fimm daga námskeið.

Verð til utanfélagsmanna er 20% hærra.

STANGAVEIÐIFÉLAG REYKJAVÍKUR / SÖLUSKRÁ 2012 WWW.SVFR.IS


Gæðavörur á góðu verði

Með merki SVFR

Nú getur þú, félagi góður, fengið sannkallaðar gæðavörur sem nýtast í veiðinni merktar með merki SVFR. Töluverð

eftirspurn hefur verið eftir slíkum merktum klæðnaði og nú er hann loks fáanlegur.

Einfalt er að panta vöruna. Þú einfaldlega merkir við á umsóknareyðublaðinu hvaða vörur þú vilt fá, stærð og magn.

Í byrjun febrúar getur þú sótt pöntun þína á skrifstofu SVFR.

Simms Rogue Hoody

„Softshell“ jakki með rennilás og hettu.

Efnið er vind- og skúrhelt. Frábær jakki sem

er bæði þægilegur, hlýr og notadrjúgur.

Simms merkið þekkja íslenskir veiðimenn

fyrir gæði og endingu. Merki SVFR er

saumað í jakkann.

Stærðir S – M – L – XL – XXL. Sama snið fyrir

bæði kynin (unisex). Litur er steingrár (coal).

Verð 14.900

Til þess að velja þá stærð sem passar er hægt

að máta jakkann í Veiðihorninu, Síðumúla 8,

Reykjavík.

WWW.SVFR.IS

Einföld derhúfa

Merki SVFR saumað

í, með frönskum

rennilás að aftan.

Verð kr. 2.900

MERKTAR VÖRUR

Simms Fishing Cap

Derhúfa úr „Micro Fibre“.

Húfan er með löngu deri. Ein

stærð passar flestum. Merki

SVFR er saumað í húfuna.

Verð 3.900.

Patagonia Better Sweater

Merki SVFR er saumað í peysuna. Ytra lag hennar er með smáu prjónamynstri og innra

byrðið er úr vönduðu flísefni. Á henni eru tveir fóðraðir vasar sem eru einstaklega

kærkomnir á köldum dögum. Better Sweater peysan er stílhrein og falleg. Hún hentar

vel sem „layer“, eða bara sem léttur, hlýr og þægilegur jakki á mildari dögum. Patagonia

útivistarfatnaðurinn er heimsþekktur fyrir mikil gæði.

Karlar; S – M – L – XL – XXL steingrár.

Konur; XS - S – M – L – XL svartur.

Verð 19.900

Til þess að velja þá stærð sem passar er hægt að máta peysurnar í versluninni Veiðiflugur,

Langholtsvegi 111, Reykjavík.

STANGAVEIÐIFÉLAG REYKJAVÍKUR / SÖLUSKRÁ 2012

11


12

SILUNGSVEIÐI

Veiðikortið 2012

Veiðikortið er nú að hefja áttunda starfsár sitt. Allt frá fyrsta degi hefur því verið mjög

vel tekið og má meðal annars þakka hinar frábæru viðtökur því, að tekist hefur

að auka framboð spennandi veiðivatna og halda jafnframt verðlaginu í skefjum.

Veiðikortið 2012 kostar nú aðeins kr. 6.000 í almennri sölu. SVFR hefur ákveðið að

niðurgreiða kortið til félagsmanna og býðst þeim að kaupa kortið á aðeins kr. 4.000.-

þegar keypt er í gegnum félagið. Aðeins eitt kort er í boði fyrir hvern félagsmann

á því verði. Ef menn þurfa fleiri en eitt kort þá eru aukakort í boði á kr. 4.800.

Utanfélagsmenn greiða kr. 6.000 fyrir Veiðikortið.

Kortið gildir fyrir einn fullorðinn og börn yngri

en 14 ára í fylgd með korthafa. Félagar í SVFR

geta pantað kortið um leið og þeir skila inn

umsóknum um veiðileyfi en á umsóknum

verður hægt að haka við Veiðikortið og

þá fá félagsmenn kortið sent heim. Einnig

er hægt að kaupa Veiðikortið á skrifstofu

félagsins eða með tölvupósti til svfr@svfr.

is. Utanfélagsmenn geta líka keypt kortið

hjá SVFR en einnig á www.veidikortid.is, á

næstu N1 eða Olís bensínstöð, Íslandspósti

sem og í veiðivöruverslunum um land allt.

Með Veiðikortinu fylgir vegleg handbók þar

sem vötnin eru kynnt ítarlega til að auðvelda

aðgengið að þeim, og einnig eru kynntar

STANGAVEIÐIFÉLAG REYKJAVÍKUR / SÖLUSKRÁ 2011

fyrir korthöfum þær reglur sem gilda um

hvert vatnasvæði. Þá eru í handbókinni kort

og myndir frá vatnasvæðunum sem í boði

eru. Þar má einnig finna grunnupplýsingar

á ensku. Á vef Veiðikortsins er búið að

setja upp myndabanka þar sem hægt er að

skoða myndir sem veiðimenn hafa sent inn

fyrir hvert vatnasvæði. Einnig er hægt að

sækja rafræna veiðiskýrslu og eru veiðimenn

hvattir til að senda hana útfyllta eftir hvert

veiðitímabil til Veiðikortsins á tölvupósti.

Allar fréttir af nýjum vatnasvæðum og aðrar

fréttir verða birtar á heimasíðu Veiðikortsins,

www.veidikortid.is.

HELSTU BREYTINGAR FYRIR 2012 eru:

Búið er að tryggja áframhaldandi samninga

við þau vötn sem voru í Veiðikortinu 2011

og er netið orðið þétt og er stór hluti af

bestu veiðivötnum landsins þar á meðal.

Við kynnum til leiks tvö ný veiðisvæði,

en þau eru bæði fyrir landi Sólheima á

Laxárdalsheiði í Dölum. Annað vatnið er

Hólmavatn, en það er upp á Hólmavatnsheiði

og Laxárvatn sem er rétt við þjóðveginn yfir

Laxárdalsheiðina. Í fyrrasumar var gerð tilraun

með veiðar fyrir neðan Hraunsfjarðarlónið,

en það svæði dettur út í framhaldi af sölu

OR á landi Berserkseyrar, en aðalsvæðið í

Hraunsfirði er að sjálfsögðu áfram í boði.

WWW.SVFR.IS


VATNASVÆÐIN, SEM Í BOÐI

VERÐA Í VEIÐIKORTINU 2012, ERU:

1. Arnarvatn á Melrakkasléttu

2. Baulárvallavatn á Snæfellsnesi

3. Eyrarvatn í Svínadal

4. Geitabergsvatn í Svínadal

5. Haugatjarnir í Skriðdal

6. Haukadalsvatn í Haukadal

7. Hítarvatn á Mýrum

8. Hólmavatn í Dölum

9. Hópið í Húnavatnssýslu

10. Hraunhafnarvatn á Melrakkasléttu

11. Hraunsfjarðarvatn á Snæfellsnesi

12. Hraunsfjörður á Snæfellsnesi

13. Kleifarvatn á Reykjanesskaga

14. Kleifarvatn í Breiðdal

15. Kringluvatn í Suður-Þingeyjarsýslu

16. Langavatn í Borgarbyggð

17. Laxárvatn í Dölum

18. Ljósavatn í Suður-Þingeyjarsýslu

19. Meðalfellsvatn í Kjós

20. Mjóavatn í Breiðdal

21. Sauðlauksdalsvatn við Patreksfjörð

22. Skriðuvatn í Suðurdal

23. Sléttuhlíðarvatn í Skagafirði

24. Svínavatn í Húnavatnssýslu

25. Syðridalsvatn við Bolungarvík

26. Sænautavatn á Jökuldalsheiði

27. Urriðavatn við Egilsstaði

28. Úlfljótsvatn - Vesturbakkinn

29. Vatnsdalsvatn í Vatnsfirði

30. Vífilsstaðavatn í Garðabæ

31. Víkurflóð við Kirkjubæjarklaustur

32. Þingvallavatn - þjóðgarður

33. Þingvallavatn - fyrir landi Ölfusvatns

34. Þórisstaðavatn í Svínadal

35. Þveit við Hornafjörð

36. Æðarvatn á Melrakkasléttu

37. Ölvesvatn - Vatnasvæði Selár

VEIÐIKORTIÐ SILUNGSVEIÐI 2011

WWW.SVFR.IS STANGAVEIÐIFÉLAG REYKJAVÍKUR / SÖLUSKRÁ 2012 2011

13


14 SILUNGSVEIÐI

Elliðaárnar – vorveiði

Sumarið hefst í Elliðaánum

Það jafnast ekkert á við að standa út í á og heyra sönginn í lóunni og

hrossagaukinn steypa sér. Þá er veiðisumarið hafið hjá flestum veiðimönnum.

Undanfarin ár hefur Stangaveiðifélagið gert félögum sínum kleyft að ná úr sér

veiði hrollinum með því að bjóða upp á vorveiði á urriða í Elliðaánum. Þessi

tími hefur verið vel nýttur af veiðimönnum og hefur alla jafnan veiðst vel.

Síðastliðið vor skilaði rétt undir 250 urriðum. Lífríkið í ánni er mjög gott og

vitað er að stofn staðbundins urriða er mjög sterkur.

Seldar verða 2 stangir, hálfan dag í senn, fyrir eða eftir hádegið.

Gangið vel um og gætið að viðkvæmu fuglalífi.

Veiðitíminn er kl. 7–13 og 15–21.

Heildarlausnir í pökkun

Skór, stígvél, vettlingar

vinnufatnaður, hnífar, brýni,

bakkar, einnota vörur o.fl.

Veiðisvæði

Veiðisvæðið nær frá Höfuðhyl að og með

Hrauni. Best veiðist í efri hluta Elliðaánna og

eru Ármótin og Höfuðhylur sterkustu hyljirnir

í vorveiðinni. Athugið að ekki er leyft að veiða

nær Elliðavatnsstíflu en 50 metra.

Veiðireglur

Aðeins er leyft að veiða á flugu í vorveiðinni.

Veiðihúsið er lokað á þessum tíma, en nánari

reglur um veiðarnar ásamt svæðaskiptingum eru

sendar leyfishöfum í tölvupósti með nægjanlegum

fyrirvara. Veiðimönnum er skylt að skila veiðiskýrslu

rafrænt að veiðum loknum.

Hálfur dagur í senn.

Veiðitími

7–13 og 15–21.

ELLIÐAÁR – VORVEIÐI

VERÐSKRÁ

Verð á dagstöng

Veiðidagar

Vorveiði

Stangafj. Félagsverð

1/5 - 31/5 2 4.900

Utanfélagsmenn greiða 20% hærra verð.

Kassar, öskjur, arkir,

pokar, filmur

Pökkunarvélar,

kokkahnífar, pokar

Suðurhraun 4 • 210 Garðabæ • Furuvellir 3 • 600 Akureyri • Sími: 575 8000 • Fax: 575 8001 • www.samhentir.is

STANGAVEIÐIFÉLAG REYKJAVÍKUR / SÖLUSKRÁ 2012 WWW.SVFR.IS


Elliðavatn

Silungsveiðiperla í Reykjavík

Elliðavatn er víðfrægt veiðivatn steinsnar frá höfuðborginni. Úr því renna

Elliðaár til sjávar. Vatnið hefur verið kallað háskóli fluguveiðimannsins.

Börn, 12 ára og yngri, og reykvískir ellilífeyrisþegar mega veiða frítt í

Elliðavatni. Í vatninu er bæði staðbundin bleikja og urriði. Urriðinn hefur

sótt á undanfarin ár og er orðinn uppistaðan í afla stangveiðimanna. Bleikjan

hefur látið undan síga eins og víðar á suðvesturlandi. Óvíst er um orsakir

niðursveiflu bleikju stofnsins en heyrst hafa kenningar um óhagstætt hlýnandi

veðurfar og nýrna sjúkdóma. Þegar líða tekur á sumarið gengur lax í vatnið

um Elliðaárnar og veiðast nokkrir slíkir á hverju sumri. Laxinn gengur síðan

áfram í Hólmsá og Suðurá og hrygnir að hausti.

Veiðisvæði

Fyrir landi bæjanna Elliðavatns eða Vatnsenda.

Veiðileyfi

Einn eða fleiri dagar í senn eða sumarkort.

Veiðileyfi eru seld á vef Stangaveiðifélagsins

www.svfr.is og einnig á bæjunum Elliðavatni

og Kríunesi.

Silungur í sæluríki.

Þingvallavatn

Þingvallavatn er frægasta og stærsta náttúrulega stöðuvatn landsins, 83,7

km2 að flatarmáli. Mesta dýpi er 114 m. Fjölbreytt lífríki er í og við vatnið;

fiskar, fuglar, minkar og ýmis smádýr. Úr Þingvallavatni rennur Sogið, stærsta

bergvatnsá landsins.

Fjórar tegundir bleikju finnast í vatninu: Kuðungableikja, sílableikja,

dvergbleikja og murta. Þingvallavatnsurriðinn er næstum þjóðsagnakenndur

en hann getur orðið tröllvaxinn.

WWW.SVFR.IS

Ótakm.

Veiðitími

Daglegur veiðitími er kl. 7.00–23.00. Veitt er frá

1. maí til og með 15. september árlega.

Leyfilegt agn

Allt löglegt agn er leyfilegt.

SILUNGSVEIÐI

Veiðireglur

12 ára og yngri og 67 ára og eldri, sem eiga

heima í Reykjavík, fá frítt í Elliðavatn á vegum

Reykjavíkurborgar.

FYLGIR VEIÐIKORTINU

SILUNGSVEIÐI

Veiðisvæði

Veiðisvæðið er aðeins í landi Þjóðgarðsins á

Þingvöllum.

Veiðileyfi

Fylgir Veiðikortinu 2012.

Veiðitími

Árlegur veiðitími er frá 1. maí til og með 15.

september.

Leyfilegt agn

Allt löglegt agn er leyfilegt.

Veiðireglur

12 ára og yngri og 67 ára og eldri fá frítt í

Þingvallavatn.

STANGAVEIÐIFÉLAG REYKJAVÍKUR / SÖLUSKRÁ 2012

15


16 SILUNGSVEIÐI

Veiðisvæði

Svæðið nær frá Klapparhyl (021) fyrir neðan

Munaðarnesbæinn og niður að ármótum við

Hvítá.

Veiðileyfi

Einn eða fleiri dagar í senn frá morgni til kvölds.

Stangirnar eru seldar saman.

Veiðitími

Veitt er kl. 7.00–13.00 og 16.00–22.00, en frá og

með 14. ágúst kl. 7.00–13.00 og 15.00–21.00.

Leyfilegt agn

Fluga, maðkur og spónn.

Veiðireglur

Settur hefur verið kvóti þannig að heimilt er

að veiða fimm laxa á stöng á vakt. Veiðimenn

mega veiða og sleppa eftir að kvóta hefur

verið náð. Skylt er að sleppa öllum tveggja

SILUNGSVEIÐI

4x4 2

2

Norðurá – Flóðatangi

Silungsveiði með laxavon

Flóðatangi er neðsta veiðisvæði Norðurár, ofan ármóta hennar við

Hvítá. Aðallega veiðist þar bleikja en laxavon er nokkur þar sem allur

Norðurárlaxinn fer í gegnum svæðið. Þeir sem hitta á göngurnar hafa iðulega

fengið góða veiði. Þá hefur sjóbirtingsveiði verið að aukast undanfarin ár og

hafa margir stórir birtingar veiðst. Verði veiðileyfa er stillt í hóf og svæðið

hentar ágætlega fyrir fjölskyldur.

Ótakm.

4x4

ára laxi og skal þá styðjast við skilgreiningu

Veiðimálastofnunar, þar sem miðað við að

um 70 cm lengd samsvari 7 punda laxi. Sjá

jafnframt almennar reglur fremst í söluskránni.

Gott veiðikort af ánni fæst á skrifstofu SVFR.

Veiðihús

Veiðihúsið er stórt, gamalt einbýlishús í landi

Melkots. Í húsinu er rafmagn, hiti og öll helstu

eldhúsáhöld. Eldhús og baðherbergi eru nýuppgerð.

Athugið að veiðihúsið er ekki til afnota fyrir

veiðimenn eftir 1. september.

Veiðimenn leggja sjálfir til sængur, mat og allar

hreinlætisvörur. Gasgrill er við húsið. Vinsamlegast

ræstið húsið vel fyrir brottför og takið með

ykkur allt rusl.

Leiðarlýsing að veiðihúsi

Frá Reykjavík er ekinn þjóðvegur 1 í gegnum

FYLGIR VEIÐIKORTINU

Langa vatn

Gott sil ungs veiði vatn í Borgar firði

Langavatn er í sunnanverðum Langadal í Mýrasýslu, norðaustur af Grímsstaða

múla. Hæð þess yfir sjó er 215 m og flatarmál 5,1 km2. Mesta dýpi

vatnsins er um 36 metrar. Í vatninu veiðist bæði bleikja og urriði, bæði litlir

og stórir fiskar. Leiðin að Langavatni liggur eftir þjóðvegi nr. 1 um Borgarnes

að Svignaskarði. Þar er ekinn 13 km. langur afleggjari, jafnan fólksbílafær,

á vinstri hönd, upp með Gljúfurá.

Borgarnes og áfram norður. Hjá veitingaskálanum

Baulu (um 20 km frá Borgarnesi) er beygt til

hægri í átt að Varmalandi (vegur 50). Ekið

er yfir brúna yfir Norðurá að afleggjaranum

að Varmalandi þar sem beygt er til hægri og

ekið niður með ánni að bæjunum Melkoti og

Flóðatanga. Veiðihúsið er í landi Melkots.

FLÓÐATANGI

VERÐSKRÁ

Verð á dagstöng

Veiðidagar Stangafj. Félagsverð

5/6 - 20/6 2 8.100

21/6 - 20/7 2 9.900

21/7 - 31/8 2 8.900

Veiðileyfi án veiðihúss

1/9 - 20/9 2 8.900

Utanfélagsmenn greiða 20% hærra verð.

Veiðileyfi

Einn eða fleiri dagar í senn. Einnig er hægt að

kaupa veiðileyfi hjá Birnu á Borgum (skammt

frá Olís-stöðinni Baulu).

Veiðitími

Veiðitímabilið er frá 15. júní til 20. september.

Daglegur veiðitími er kl. 7.00–24.00.

Agn

Allt löglegt agn: Fluga, maðkur og spónn.

Sjá nánari upplýsingar á www.veidikortid.is

LANGAVATN

VERÐSKRÁ

Verð á dagstöng

Veiðidagar Félagsverð

20/6 – 20/9 1.500

Ut an fé lags menn greiða 20% hærra verð.

At hug ið að veiði leyfi eru einn ig seld á bæn um Borg um

( Birna, símar 435-1599 og 864-5404).

STANGAVEIÐIFÉLAG REYKJAVÍKUR / SÖLUSKRÁ 2012 WWW.SVFR.IS


Hít ar vatn á Mýr um

Mjög góð silungsveiði er í Hítarvatni, bæði urriði og bleikja. Fyrri hluti

sumars getur verið einstaklega gjöfull þegar vel tekst til. Veitt er með allri

strandlengju vatnsins. Tilvalið er fyrir fjölskyldur að dveljast við Hítarvatn og

renna fyrir fisk.

Veiðisvæði

Hítarvatn allt.

Veiðileyfi

Einn eða fleiri dagar í senn. Athugið að veiðileyfi

eru einnig seld á bænum Hítardal sem er við

leiðina upp að vatninu.

Veiðitími

Frá morgni til kvölds 29. maí – 31. ágúst.

Leyfilegt agn

Fluga, maðkur og spónn.

Veiðireglur

Öll veiði af bátum er bönnuð í vatninu. Athugið

að talsverður mývargur getur verið við vatnið á

góðviðrisdögum. Þá er vissara að gleyma ekki

flugnanetinu. Lausaganga hunda er bönnuð.

Veiðihús

Gott gangnamannahús með hreinlætisaðstöðu

er við vatnið. Í því er hægt að fá gistingu gegn

Hítará - sjóbirtingur

Glæsileg veiðiá á Mýrum

WWW.SVFR.IS

hóflegu gjaldi. Í húsinu eru tvö aðskilin herbergi,

í hvoru þeirra er svefnrými fyrir átta manns.

Húsið er leigt út af Guðrúnu Jónsdóttur og

Finnboga Leifssyni á bænum Hítardal, sími 437-

1883 eða 437-1715.

Við vatnið er tjaldstæði, þar er ágæt hreinlætisaðstaða.

Leiðarlýsing að veiðisvæði

Frá Borgarnesi að Hítarvatni eru 46 km. Ekið er

út af þjóðveginum vestur á Snæfellsnes, sunnan

Hítarár og haldið norður eftir vegi nr. 539.

HÍTARVATN Á MÝRUM

VERÐSKRÁ

Verð á dagstöng

Veiðidagar Stangafj. Félagsverð

20/6 – 20/9 2.500

Ut an fé lags menn greiða 20% hærra verð.

Ath. Hálf ur dag ur er ein göngu seld ur á bæn um Hít ar dal.

SILUNGSVEIÐI

SILUNGSVEIÐI

Hítará er með þekktari veiðiám landsins. Einstakt veiðihús og glæsilegt umhverfi hafa fallið í mjög góðan jarðveg hjá

ánægðum veiðimönnum. Fjölbreytileiki veiðistaða er mikill og staðsetning veiðihúss Jóhannesar á Borg, í ævintýralegu

umhverfi kletta og veiðihylja, þar sem heyra má fossniðinn frá Brúarfossi, er einstök.

Sumarið 2012 verður gerð sú tilraun að selja

sjóbirtingsveiði á tímabilinu 20. – 30. september

Veiðisvæði

Frá ósi að og með Festarfljóti. Gott veiðikort

má prenta út af vef SVFR.

Veiðileyfi

Tveir dagar í senn, frá hádegi til hádegis.

Veiðitími

Kl. 7.00–13.00 og 15.00–21.00 daglega.

Leyfilegt agn

Eingöngu fluga.

Veiðireglur

Veitt er frá hádegi til hádegis. Veitt er með

þremur stöngum á tímabilinu.

2 2

Skylt er að sleppa öllum laxi sem og allri

sjóbleikju, heimilt er að taka þrjá sjóbirtinga á

stöng á dag en eftir að þeim kvóta er náð er

heimilt að veiða og sleppa.

Veiðihús

Veiðihúsið fyrir Hítará er hið fornfræga veiðihús

„Lundur“. Innifalið í verði veiðileyfa er húsgjald,

en ekki verður boðið uppá fæði. Húsgjaldið

innifelur uppábúin rúm fyrir veiðimenn og þrif

þegar veiðimenn yfirgefa húsið. Það skal áréttað

að veiðimenn eru góðfúslega beðnir að ganga

vel um veiðihúsið og taka vel til eftir sig, þó

húsið verði þrifið sérstaklega á skiptidögum.

Veiðimenn mega koma í húsið einni klst. fyrir

veiðitíma og ber að rýma það einni klst. eftir

Ótakm.

4x4

FYLGIR VEIÐIKORTINU

að veiðitíma lýkur. Í veiðihúsinu mega dveljast

tveir fyrir hvert selt leyfi.

Leiðarlýsing að veiðihúsi

Ekið er sem leið liggur í gegnum Borgarnes og

tekinn afleggjari til vinstri út á Snæfellsnes og

eknir um 25 kílómetrar. Veiðihúsið er á vinstri

hönd áður en ekið er yfir Hítarána.

HÍTARÁ - SJÓBIRTINGUR

VERÐSKRÁ

Verð á dagstöng

Veiðidagar

Tveir dagar í senn

Stangafj. Félagsverð

20/9 - 30/9 3 15.900

Utanfélagsmenn greiða 20% hærra verð.

STANGAVEIÐIFÉLAG REYKJAVÍKUR / SÖLUSKRÁ 2012

17


18 SILUNGSVEIÐI

Veiðisvæði

Það veiðisvæði sem stendur til boða er ofan

brúar á þjóveginum. Til 1. júlí nær veiðisvæðið

niður að brú við þjóðveg, en eftir 1. júlí eru

veiðimörk við gamla árfarveginn neðan Kistuhyls

í Netá. Veiðisvæðið í Vatnsholtsá neðan brúar

er því undanskilið. Umsjónarmaður er Gunnar

á Lýsudal, sími 8934515.

Vatnasvæði Lýsu

Silungsveiði með góðri laxavon síðsumars

Vatnasvæði Lýsu samanstendur af þremur meginvötnum; Torfavatni,

Reyðarvatni og Lýsuvatni - auk þess sem veitt er í smáánum sem á milli

þeirra renna. Þarna er mikill silungur, sem þó er smár, en meðalþyngd hefur

farið vaxandi undanfarin ár samfara aukinni sjóbirtingsgengd. Þegar komið

er fram yfir mitt sumar fer að bera á laxgengd, sem getur verið nokkuð góð

þegar best lætur. Meðaltalsveiði er 124 laxar á sumri, en síðasta góða veiðiár

í Lýsunni var sumarið 2005 þegar að 208 laxar veiddust. Virðist sem að

þurrkasumur undanfarinna ára hafi leikið svæðið grátt hvað laxveiði snertir,

en við þær aðstæður er erfitt að fá laxinn til þess að taka í vötnunu. Þegar

að vatn er fyrir hendi má hins vegar finna laxi í “stubbunum” milli vatnanna.

Veiðimönnum gefst kostur á svefnpokagistingu í ferðaþjónustunni í Lýsudal,

og fylgir henna eldunaraðstaða.

HJÓLBARÐAÞJÓNUSTA

Veiðileyfi

Á svæðinu eru 6 stangir sem hægt er að fá í

einn eða fleiri daga í senn.

Veiðitími

07-13 og 16-22 en eftir 14. ágúst er veiðitíminn

07-13 og 15-21.

Leyfilegt agn

Fluga, maðkur og spónn.

DEKK SEM ÞÚ

GETUR TREYST!

AMERÍSKU JEPPADEKKIN FRÁ MICKEY

THOMPSON ERU ENDINGARGÓÐ OG

HAFA EINSTAKA AKSTURSEIGINLEIKA.

TIL Í STÆRÐUM FRÁ 32-46” – ERU ÚRVALS HEILSÁRSDEKK

OG HENTA VEL FYRIR MÍKRÓSKURÐ OG NEGLINGU.

568 2020 SÍMI

RAUÐHELLU 11 HFJ

Frá árinu 1963 hefur Mickey Thompson verið leiðandi meðal

framleiðenda á jeppadekkjum fyrir akstur utan vega jafnt sem m

á malbikinu. Rætur fyrirtækisins liggja í akstursíþróttum þar

sem áreiðanleiki og gæði geta ráðið úrslitum.

HJALLAHRAUNI 4 HFJ

DUGGUVOGI 10 RVK AUSTURVEGI 52 SELFOSS PITSTOP.IS WWW

Leiðarlýsing að veiðihúsi

Veiðimönnum gefst kostur á svefnpokagistingu

í ferðaþjónustunni í Lýsudal, og fylgir henna

eldunaraðstaða. Síminn þar er 4215252.

kastguesthouse.is.

LÝSUVÖTN

VERÐSKRÁ

Verð á dagstöng

Veiðidagar Stangafj. Félagsverð

1/4 - 30/6 6 2.900

1/7 - 23/8 6 6.900

24/8 - 15/9 6 4.900

Utanfélagsmenn greiða 20% hærra verð.

STANGAVEIÐIFÉLAG REYKJAVÍKUR / SÖLUSKRÁ 2012 WWW.SVFR.IS


Hraunsfjörður

Draumur silungsveiðimanna

Hraunsfjörður er afar fjölbreytt og skemmtilegt silungsveiðisvæði. Um er að

ræða lón fyrir innan stíflu við Mjósundabrú (innri brúin) yfir Hraunsfjörð á

Snæfellsnesi. Svæðið er víðáttumikið og mjög víða má finna fisk í lóninu –

eða öllu heldur firðinum.

Innan við stíflu má eiga von á laxi þegar líður á sumarið. Bleikja heldur sig með kantinum á

Berserkjahrauni sem liggur að lóninu austan megin. Innar eru grónar hlíðar, víkur og nes. Er

líður á sumarið færir bleikjan sig oft innar í lónið nær fjarðarbotninum. Oft á tíðum er mjög góð

silungsveiði þar um slóðir og bleikjan stundum væn.

Veiðisvæði

Allt lónið innan við stíflu. Veiði neðan stíflu er

bönnuð með öllu. Athugið að það er bannað að

veiða í stífluopinu og ekki er heimilt að standa á

steinsteypta kantinum og kasta þaðan. Samkvæmt

veiðireglum má ekki veiða nær stíflu en 20 m.

Veiðileyfi

Hraunsfjörður er hluti af Veiðikortinu 2012.

Veiðitími

Kl. 7.00–23.00.

Leyfilegt agn

Fluga, maðkur og spónn.

Veiðireglur

Almennar reglur. Við hvetjum veiðimenn til að

ganga vel um við Hraunsfjörðinn. Rusl má skilja

eftir í ruslagámi við Mjósundabrú.

Veiðisvæði

Efri hluti Haukadalsár ofan Haukadalsvatns.

Veiðisvæðið spannar frá Hlaupagljúfrum niður

að Haukadalsvatni.

Veiðileyfi

Sumarið 2012 er áin seld í tveggja daga hollum,

frá hádegi til hádegis. Stangirnar tvær eru seldar

saman.

Veiðitími

Veiðitíminn er kl. 7.00–13.00 og 16.00–22.00.

Eftir 15. ágúst er veiðitíminn kl. 15.00–21.00.

Leyfilegt agn

Fluga og maðkur.

WWW.SVFR.IS

Veiðihús

Ekkert veiðihús er við Hraunsfjörð en góð

aðstaða er fyrir tjöld eða fellihýsi og stutt er

í bændagistingu við Grundarfjörð eða nær

Stykkishólmi.

Leiðarlýsing

Hraunsfjörður er í um 180 km fjarlægð frá

Reykjavík séu farin Hvalfjarðargöng. Ekið er

sem leið liggur upp í gegnum Borgarnes og

síðan vestur Mýrar og yfir Vatnaheiði í átt að

Stykkishólmi. Þegar komið er yfir heiðina er

beygt til vinstri í átt að Grundarfirði og síðan,

rúmum 4 km seinna eftir að farið hefur verið

yfir Hraunsfjarðabrúna, aftur til vinstri við skilti

er vísar á veiðisvæði.

Efri-Haukadalsá

Það er góð skemmtun að veiða

2 2 8

SILUNGSVEIÐI

HRAUNSFJÖRÐUR

VERÐSKRÁ

Verð á dagstöng

Veiðidagar Stangafj. Félagsverð

1/4 - 30/9 2.500

Utanfélagsmenn greiða 20% hærra verð.

SILUNGSVEIÐI

Veiðisvæðið spannar 11 kílómetra frá Hlaupagljúfrum að Haukadalsvatni, þannig að rúmt er um veiðimenn en veitt

er á tvær stangir hverju sinni. Efsti hluti árinnar fellur um gljúfur en neðar er áin lygnari og hentar sjóbleikju vel.

Lax veiðist einnig í ánni en sjaldnast í miklum mæli. Veiðin sumarið 2010 var fín en þá veiddust 363 bleikjur og 24

laxar. Sumarið 2011 veiddust 149 blekjur og 20 laxar. Lítið veiðihús í landi Leikskála fylgir ánni, með svefnaðstöðu

fyrir átta manns og barnakoju. Ágætis aðstaða er við húsið m.a. verönd þar sem er heitur pottur. Oft getur verið mikið

líf í ósnum þar sem Efri-Haukadalsá fellur í Haukadalsvatn.

Veiðihús

Ágætt veiðihús í landi Leikskála fylgir ánni. Það

er ekki stórt en þykir notalegt. Húsið er með

svefnaðstöðu fyrir átta manns og barnakoju. 8

sængur og koddar eru á staðnum en veiðimenn

koma með sængurver. Gasgrill er við húsið.

Heitur pottur er á verönd við húsið. Veiðimenn

skulu ganga vel frá eftir sig og eru minntir á að

taka allt rusl með sér. Ruslagámur er staðsettur

við brú yfir Haukadalsá.

Leiðarlýsing að veiðihúsi

Ekið er sem leið liggur þjóðveg 1 í gegnum

Borgarnes og áfram upp Norðurárdalinn.

Tekinn er afleggjari á vinstri hönd er liggur

Ótakm.

FYLGIR VEIÐIKORTINU

um Bröttubrekku áleiðis til Búðardals. Beygt

er inn á afleggjara til hægri rétt áður en farið

er yfir brúna yfir Haukadalsá. Ekið er meðfram

vatninu og áfram upp með ánni og er veiðihúsið

þá fljótlega á vinstri hönd.

EFRI-HAUKADALSÁ

VERÐSKRÁ

Verð á dagstöng

Veiðidagar Stangafj. Félagsverð

20/6 - 10/7 2 9.900

10/7 - 14/7 2 13.900

14/7 -17/8 2 15.900

17/8 - 4/9 2 13.900

4/9 - 14/9 2 10.900

Utanfélagsmenn greiða 20% hærra verð.

STANGAVEIÐIFÉLAG REYKJAVÍKUR / SÖLUSKRÁ 2012

19


20 SILUNGSVEIÐI

6 10

4

Gufudalsá

Veiðihús með heitum potti

Gufudalsá er gjöful bleikjuveiðiá og er hún tilvalin fyrir alla fjölskylduna. Sjógengin bleikja veiðist bæði í ánni og

vatninu, mest í kringum eitt pund, en einnig bleikjur allt að fjögur pund. Nokkrir tugir laxa hafa veiðst síðustu árin.

Mest veiðist á flugu. Sumarið 2011 veiddust 407 fiskar á svæðinu, þar af 20 laxar, samanborið við 513 árið 2010.

Gufufjörður gengur inn úr Þorskafirði í norðvestur milli Gróness og Skálaness. Gufudalsá

rennur eftir botni Gufudals um Gufudalsvatn og til sjávar í Gufufirði. Í Gufudal, sem

er fjöllum girtur og kjarri vaxinn dalur, eru tvær jarðir í ábúð, Fremri-Gufudalur og

kirkjujörðin Gufudalur neðri. Gufudalsá er dragá sem safnar vatni úr smálækjum og fellur í

gegnum Gufudalsvatn. Helsta þveráin er Álftadalsá sem er nokkuð kaldari en Gufudalsá og

vatnsmagn hennar er mjög breytilegt.

Veiðisvæði

Gufudalsá öll frá ósi og að efri fossum ofan

Gufudalsvatns og Gufudalsvatn allt. Heildarlengd

veiðisvæðisins er um það bil 8 km. Við viljum

vekja athygli veiðimanna á því að í vatninu

leynast stórar bleikjur og einnig stöku laxar. Því

gæti verið vænlegt til árangurs að eyða meiri

tíma við vatnið sérstaklega ef gárar á vatnið.

Frekari upplýsingar um veiðistaði í vatninu veita

landeigendur við Gufudalsá fúslega.

Veiðileyfi

Í boði eru tveggja og þriggja daga holl til skiptis.

Þriggja daga holl verða frá hádegi á fimmtudegi

til hádegis á sunnudegi og svo tvö tveggja daga

holl. Veitt er frá hádegi til hádegis. Veitt er á 4

stangir í ánni og vatninu.

Að höfðu samráði við veiðiréttareigendur í

Fremri-Gufudal er börnum í fylgd veiðimanna

heimilt að veiða með fleiri stöngum í vatninu.

Stangirnar eru eingöngu seldar saman.

Veiðitími

Veiðitíminn er 12 klst. á dag, á tímabilinu kl.

7.00–22.00 heila daga, en á skiptidögum skal

veiði lokið kl. 13.00 og má hefjast á ný kl. 15.00.

Lengri hvíldartími er við fossa ofan vatns, skv.

nánari veiðireglum í veiðihúsi.

Leyfilegt agn

Fluga, maðkur og spónn.

Veiðihús

Veiðihúsið er með sex tveggja manna herbergjum,

fjórum með rúmum og tveimur með kojum.

Eldhús með eldhúsáhöldum og borðbúnaði

er fyrir 12, borð- og setustofa, baðherbergi,

snyrting, forstofa, kæligeymsla o.s.frv. Á staðnum

er gasgrill. Einnig er sjónvarpsskjár, eingöngu

fyrir dvd-diska. Heitur pottur er við veiðihúsið.

Komudag mega veiðimenn koma í veiðihúsið

kl. 14.00 og brottfarardag skulu þeir vera farnir

úr húsinu kl. 14.00. Í húsinu mega dvelja eins

margir og húsrúm leyfir. Sængur og koddar eru til

staðar en veiðimenn leggja sjálfir til sængurfatnað,

handklæði og hreinlætisvörur. Veiðimönnum

ber að þrífa húsið fyrir brottför. Þá er og vakin

athygli á að veiðimenn skulu taka með sér rusl

en ruslagámur er niðri við þjóðveg. Kort af

ánni mun hanga uppi í veiðihúsi ásamt ítarlegri

veiðireglum. Skrá skal alla veiði í veiðibók og

er sérstaklega brýnt fyrir veiðimönnum að skrá

aðeins einn fisk í hverja línu veiðibókarinnar.

Leiðarlýsing að veiðihúsi

Frá Reykjavík eru um 250 km vestur í Gufudal

og er ekið um Borgarnes, Bröttubrekku, Dali og

Gilsfjarðarbrú og áfram vestur þjóðveg nr. 60, fyrir

Þorskafjörð, yfir Hjallaháls og fyrir Djúpafjörð,

yfir Ódrjúgsháls í Gufufjörð. Frá vegamótum

í Gufudal er ekið inn dalinn yfir litla brú og

beygt strax til hægri og er veiðihúsið við enda

slóðans, niður undir Gufudalsvatni.

GUFUDALSÁ

VERÐSKRÁ

Verð á dagstöng

Veiðidagar Stangafj. Félagsverð

8/7 - 15/7 4 12.700

15/7 -26/8 4 14.900

26/8 - 6/9 4 10.600

Utanfélagsmenn greiða 20% hærra verð.

STANGAVEIÐIFÉLAG REYKJAVÍKUR / SÖLUSKRÁ 2012 WWW.SVFR.IS


Vatna svæði Kolku:

Hjalta dals á og

Kol beins dalsá

Gjöf ul ar sjó bleikju ár með laxa von

Veiðisvæði

Vatnasvæði Kolku er fjögurra stanga veiðisvæði.

Í Kolbeinsdalsá eru 15 merktir veiðistaðir upp

að stíflu og í Hjaltadalsá eru um 40 veiðistaðir.

Árnar renna síðustu kílómetrana saman til sjávar

og á þeim kafla eru 5 veiðistaðir.

Veiðileyfi

Boðið er upp á 2ja daga holl, frá hádegi sunnudags

til hádegis fimmtudags og svo 3ja daga holl

frá hádegi fimmtudags til hádegis sunnudags.

Veiðitími

Frá 20. júní til og með 15. ágúst er veiðitíminn

kl. 7.00–13.00 og 16.00–22.00. Frá 15. ágúst

til 15. september er veiðitíminn kl. 7.00–13.00

og 15.00–21.00.

Leyfilegt agn

Fluga, maðkur og spónn.

Veiðireglur

Veitt er frá hádegi til hádegis. Tillaga að svæðaskiptingu

er í veiðihúsinu. Aðgengi að ánni er mjög gott

og dugir 4x4 fólksbíll til að athafna sig við ána.

Gott veiðikort fæst á skrifstofu SVFR.

Veiðihús

Lítið, ágætt hús stendur við Efri-Ás. Undanfarin ár

hefur aðstaðan verið stórbætt með því að leiða

rafmagn og heitt vatn í húsið og pallur byggður

við húsið. Í húsinu eru tvö svefnherbergi og

svefnloft. Veiðimenn verða að koma með sængur,

kodda og sængurföt eða svefnpoka sjálfir. Hægt

er að panta þrif og munu upplýsingar um það

verða í húsinu og á skrifstofu SVFR.

Einnig er í boði sérstakt tilboð fyrir veiðimenn á

hlaðborði í hádeginu og á kvöldin á hótelinu að

Hólum í Hjaltadal. Jafnframt er frítt í sundlaugina

á Hólum.

Leiðarlýsing að ársvæðinu

Veiðisvæðið er um 300 km frá Reykjavík. Stysta

leiðin frá Reykjavík er að beygja af þjóðvegi

1 hjá Blönduósi og aka um Refasveit en síðan

upp Norðurárdal og um Þverárfjall yfir til

Sauðárkróks og þaðan í Hjaltadal. Einnig er

hægt að aka áfram þjóðveg 1 um Langadal

WWW.SVFR.IS

4x4 2

4

Hjaltadalsá og Kolbeinsdalsá eru gjöfular sjóbleikjuár með góðri laxavon

í næsta nágrenni við Hóla í Hjaltadal. Árnar sameinast nokkru fyrir neðan

þjóðveginn og heitir hið sameiginlega vatnsfall Kolka og ósinn Kolkuós.

Undanfarin sumur hafa veiðst í ánni um 50 laxar og um 300 silungar.

og yfir Vatnsskarð. Hjá Varmahlíð í Skagafirði

er þá beygt og ekið í áttina að Sauðárkróki

og haldið áfram yfir brýrnar á Héraðsvötnum.

Þegar komið er yfir brýrnar er beygt til vinstri

og ekið í um 10 mín. þangað til komið er að

skilti sem á stendur „Heim að Hólum“. Þar er

ATHUGIÐ:

Boðið er upp á skemmtilega viðbót ef keypt eru veiðileyfi

á vatnasvæði Kolku eftir 20. ágúst. Þá gefst veiðimönnum

tækifæri á að blanda saman stangaveiði og skotveiði því að

kostur gefst á að komast á gæsaskytterí á kornakri í dalnum.

Þessi möguleiki fylgir með veiðileyfum þegar allt hollið er

keypt á tímabilinu frá 20. ágúst og út veiðitímann sem er til

30. sept. Leyfi er fyrir 4 veiðimenn (4 byssur) eða jafnmörg

leyfi og fjöldi stanga eru í ánni. Nánari upplýsingar má finna í

veiðihúsinu. Gæsaveiðileyfi eru seld til loka október.

SILUNGSVEIÐI

beygt inn Hjaltadal og ekið áfram þangað til

komið er að brú yfir Hjaltadalsá. Farið er yfir

brúna á ánni við Laufskálarétt og beygt til vinstri

að bænum Efri-Ási þar sem veiðihúsið stendur.

Umsjónarmaður:

Þórarinn Halldórsson, sími 868-4043

HJALTADALSÁ OG KOLBEINSDALSÁ

VERÐSKRÁ

Verð á dagstöng

Veiðidagar Stangafj. Félagsverð

21/6 - 5/7 4 8.400

5/7 - 18/9 4 11.900

18/9 - 30/9 4 8.400

Utanfélagsmenn greiða 20% hærra verð.

STANGAVEIÐIFÉLAG REYKJAVÍKUR / SÖLUSKRÁ 2012

21


22 SILUNGSVEIÐI

8 5 5

Laxá í Aðaldal

Presthvammur – Staðar-/Múlatorfa

Mikil veiði fyrir lítinn pening – breyttur tími

Áður fyrr voru veiðisvæðin, sem hér um ræðir, þekkt sem laxveiðisvæði en í seinni tíð

hefur laxinn átt undir högg að sækja á þessum slóðum, en engu að síður er töluverð laxavon

síðla sumars. Því er veiðimönnum bent á að skylt er að sleppa öllum laxi. Á þessum

fjölbreyttu veiðisvæðum hafa veiðst stórir silungar, allt að ellefu punda, en mikið af urriðanum

er tvö til þrjú pund. Veiðimenn eru hvattir til að hlífa stærri urriðanum og hirða

frekar þá minni sem eru mun betri matfiskar. Stórbrotið landslag er í Aðaldalnum og mikið

fuglalíf við ána og eru veiðimenn beðnir að taka tillit til þess og ganga varlega um.

Þessi svæði hafa verið að gefa alveg „fantagóða veiði“ undanfarin ár, eða vel á annað

þúsund silunga árlega, auk nokkurra tuga laxa. Því er óhætt að fullyrða að þessi svæði séu

afar góður kostur fyrir silungsveiðimanninn, svo ekki sé dýpra í árina tekið. Svæðin eru í

um 90 kílómetra fjarlægð frá Akureyri, og í um 20 mínútna akstursfjarlægð frá Húsavík.

Laxá er eitt frjósamasta straumvatn

á Íslandi og þar má finna einn

sterkasta urriðastofn landsins.

Stangaveiðifélag Reykjavíkur hefur

á sinni könnu veiðisvæðin efst í

Aðaldal, neðan Laxárvirkjunar, en

þar má finna sannkallaða paradís

silungsveiðimannsins. Veiðisvæðin í

Presthvammi, Staðartorfu og Múlatorfu

eru fjölbreyttur og skemmtilegur

kostur fyrir þá sem vilja njóta

veiða í fallegu umhverfi. Hér er

silungsveiðimaðurinn á heimavelli,

hvert svæði hefur sín sérkenni og

mismunandi aðstæður gefa kost á

veiðum hvort sem er með þurrflugu,

straumflugum eða andstreymis með

púpum.

Veiðileyfi

Einn eða fleiri dagar frá morgni til kvölds.

Stangirnar á hverju svæði fyrir sig seljast helst

saman.

Veiðitími

1. júní til 20. sept. Veitt er kl. 7.00–13.00 og kl.

16.00–22.00. Eftir 5. ágúst breytist seinni vakt

og færist fram um eina klukkustund.

Veiðireglur og leyfilegt agn

Eingöngu er leyfð fluguveiði. Undantekningarlaust

skal sleppa laxi. Veiðimenn eru hvattir til að

sleppa stærri urriðum. Akið eftir vegarslóðum

en ekki yfir tún og gróið land. Kvóti er fjórir

urriðar á hverja dagstöng. Þegar kvóta er náð

má veiða og sleppa.

STANGAVEIÐIFÉLAG REYKJAVÍKUR / SÖLUSKRÁ 2012 WWW.SVFR.IS


Veiðihús – breytt fyrirkomulag

Fram til 1. júlí fylgir veiðihúsið Lynghóll

urriðasvæðunum. Húsið er í landi Knútsstaða

og þar eru fimm herbergi með svefnaðstöðu

fyrir tíu manns. Veiðimenn skulu hafa með sér

sængurfatnað. Frá Lynghóli er um tíu mínútna

akstur upp á veiðisvæðin við Presthvamm,

Staðartorfu og Múlatorfu. Kostnaður vegna

gistingar er innifalinn í verði veiðileyfa. Ganga

skal vel um og skal húsum ávallt skilað hreinum.

Eftir 1. júlí og út veiðitímann fylgir ekkert hús

svæðinu. Þó má athuga á skrifstofu SVFR hvort

Lynghóll sé laus.

Leiðarlýsing að veiðihúsum

Lynghóll: Beygt er af Húsavíkurvegi við bæjarmerki

Knútsstaða og er Lynghóll rautt hús á hægri hönd.

Veiðisvæði Presthvamms

Veiðisvæðið nær frá Laxárvirkjun að austan niður

að veiðisvæði Klambra. Veiðibók er varðveitt í

veiðiskúr á svæðinu þar sem veiðimenn geta einnig

leitað skjóls. Athugið að bátur er á svæðinu og

notkun er á ábyrgð veiðimanna. Veiðimönnum

er skylt að skrá allan afla, einn fisk í hverja línu.

LAXÁ PRESTHVAMMUR

VERÐSKRÁ

Verð á dagstöng

Veiðidagar Stangafj. Félagsverð

1/6-30/6 1 14.900 (hús innif.)

1/7-31/7 1 10.900

1/8-31/8 1 11.900

1/9-20/9 1 14.900

Utanfélagsmenn greiða 20% hærra verð.

WWW.SVFR.IS

SILUNGSVEIÐI

Staðartorfa og Múlatorfa

Veiðisvæðið nær frá Laxárvirkjun niður að

veiðimörkum ofan við svæði Syðrafjalls (vesturbakki)

og er það alls um 5 kílómetrar. Aðgengi er gott

og fólksbílafært niður að á. Veiðimönnum er

skylt að skrá allan afla, einn fisk í hverja línu.

Veiðimenn athugið

Gerðar hafa verið tvær breytingar á fyrirkomulagi

veiða. Í fyrsta lagi fylgir Lynghóll nú með í verði

veiðileyfa í júní. Á öðrum tíma fylgir ekkert

veiðihús. Í öðru lagi er veiðitíminn breyttur;

nú er byrjað að veiða 1. júní og veitt til 20.

september.

STAÐARTORFA/MÚLATORFA

VERÐSKRÁ

Verð á dagstöng

Veiðidagar Stangafj. Félagsverð

1/6-22/6 2/2 14.900 (hús innif.)

27/6-30/6 2/2 14.900 (hús innif.)

1/7-31/7 2/2 10.900

1/8-31/8 2/2 11.900

1/9-20/9 2/2 14.900

Utanfélagsmenn greiða 20% hærra verð.

HNÝTINGANÁMSKEIÐ

Byrja í janúar

Byrjendanámskeið

Farið verður yfir öll helstu grunnatriðin í fluguhnýtingum.

Byrjað verður á einföldum silungapúpum

síðan verður farið í straumflugur og endað á laxaflugum.

Framhaldsnámskeið

Kennt verður að hnýta flóknari laxa og silungaflugur.

Einnig verða hnýttar túbur. Farið verður bæði í

hefðbundnar sökkvandi túbur og gárutúbur.

Kennari Óskar Páll Sveinsson

Landsþekktur hnýtari og veiðimaður

Námskeiðin fara fram í verslun okkar

Langholtsvegi 111.

Öll tæki og tól á staðnum.

Hvort námskeið er tvö kvöld.

Skráning hjá

veiðiflugur.is - hilmar@veidiflugur.is - sími 5271060

STANGAVEIÐIFÉLAG REYKJAVÍKUR / SÖLUSKRÁ 2012

23


24 SILUNGSVEIÐI

Myndir af urriðasvæðunum

í Laxárdal og Mývatnssveit

STANGAVEIÐIFÉLAG REYKJAVÍKUR / SÖLUSKRÁ 2012 WWW.SVFR.IS


WWW.SVFR.IS

SILUNGSVEIÐI

STANGAVEIÐIFÉLAG REYKJAVÍKUR / SÖLUSKRÁ 2012

25


26 SILUNGSVEIÐI

24

Lax á í Mý vatns sveit

og Lax ár dal

Þúsundir urriða veiðast á hverju ári

Urriðasvæðin í Laxá í Laxárdal og Mývatnssveit eru án vafa ein

bestu urriðaveiðisvæði í heiminum. Þarna veiðast þúsundir

urriða á sumri og geta menn verið að fá allt að 8 punda

urriða. Þetta er draumasvæði þurrfluguveiðimanna og þeirra

sem kjósa að veiða andstreymis (up-stream). Umhverfið lætur

engan ósnortinn og þeir sem leggja leið sína á þetta magnaða

svæði eiga það til að falla svo kyrfilega fyrir svæðinu að þeir

eru ekki í rónni fyrr en árið eftir, þegar næsta veiðiferð á

svæðið stendur fyrir dyrum.

STANGAVEIÐIFÉLAG REYKJAVÍKUR / SÖLUSKRÁ 2012 WWW.SVFR.IS


Veiðisvæði

Um er að ræða tvö veiðisvæði, efra svæðið sem

í daglegu tali nefnist Laxá í Mývatnssveit og

neðra svæðið sem gengur undir nafninu Laxá í

Laxárdal. Sjá nánari lýsingu á hvoru svæði fyrir

sig. Sú nýbreytni verður tekin upp sumarið 2012

að neðri hluti Hamars fylgir nú Laxárdalnum,

frá og með Strákaflóa og niður eftir.

Leyfilegt agn

Einungis er heimilt að veiða á flugu. Samkvæmt

reglum Veiðifélags Laxár og Krákár er einungis

heimilt að veiða á einkrækju og tvíkrækju.

WWW.SVFR.IS

Efra svæði

– Laxá í Mývatnssveit

Veiðisvæði

Efra svæðið nær yfir þann hluta árinnar er

tilheyrir Mývatnssveit og efsta hluta Laxárdals.

Á svæðið eru seldar 14 dagstangir.

Veiðihús

Veiðimenn gista í veiðihúsinu Hofi þar sem

þeir greiða fyrir uppábúin rúm og fullt fæði

á staðnum. Veiðimenn greiða kr. 11.900 á

mann miðað við tvo á stöng. Ef veiðimenn

eru einir á stöng er verðið kr. 13.900 á dag

fyrir fullt fæði og gistingu. Athugið að eftir

15. júlí er ekki gistiskylda á svæðinu en

afpanta þarf gistingu fyrir 15.febrúar.

LAXÁ Í MÝVATNSSVEIT

VERÐSKRÁ

Verð á dagstöng

Veiðidagar Stangafj. Félagsverð

5/6-8/6 5 27.900

11/6-14/6 10 27.900

17/6-20/6 5 27.900

24/6-1/7 6 28.900

13/7-20/7 10 28.900

20/7-29/7 14 25.900

29/7-1/8 10 25.900

1/8-9/8 8 21.500

19/8-21/8 10 16.900

21/8-24/8 14 16.900

26/8-29/8 8 16.900

29/8-31/8 14 16.900

Utanfélagsmenn greiða 20% hærra verð.

Veiðitími

Veiðitími er frá morgni 30. maí til og með kvöldi

31. ágúst 2012.

Daglegur veiðitími er kl. 8.00–14.00 og 16.00–

22.00. Eftir 15. ágúst er veitt kl. 8.00–14.00 og

15.00–21.00. Undantekningar geta verið frá þessu.

Veiðireglur

Aðeins skal veitt með flugu og nota skal þar til

gerðar flugustangir, flugulínur og fluguveiðihjól.

Skylt er að sleppa öllum silungi sem er undir

35 sm lengd. Einnig er mælst til þess að sleppt

sé silungi sem kominn er nálægt hrygningu

Neðra svæði

– Laxá í Laxárdal

SILUNGSVEIÐI

Veiðisvæði

Neðra svæðið er í Laxárdal. Það nær yfir meirihluta

Laxárdals eða frá veiðimörkum neðst á veiðisvæði

Laxár í Mývatnssveit og niður undir Laxárvirkjun.

Á svæðið eru seldar 10 dagstangir.

Veiðihús

Veiðimenn gista í veiðihúsinu að Rauðhólum

þar sem þeir greiða fyrir uppábúin rúm og fullt

fæði á staðnum. Veiðimenn greiða kr. 11.900

á mann miðað við tvo á stöng. Ef veiðimenn

eru einir á stöng er verðið kr. 13.900 á dag fyrir

fullt fæði og gistingu.

LAXÁ Í LAXÁRDAL

VERÐSKRÁ

Verð á dagstöng

Veiðidagar Stangafj. Félagsverð

2/6-8/6 10 27.900

8/6-11/6 6 27.900

17/6-22/6 6 27.900

27/6-30/6 4 29.000

7/7-9/7 10 29.000

12/7-15/7 4 29.000

24/7-1/8 10 25.900

1/8-10/8 10 21.500

13/8-16/8 8 21.500

16/8-31/8 10 16.900

Utanfélagsmenn greiða 20% hærra verð.

seint á veiðitíma. Veiðimönnum er heimilt að

hirða fjóra silunga á dag eða tvo á hálfum degi.

Veiðileyfi

Svæðin eru ýmist seld í eins, tveggja eða þriggja

daga hollum sem hefjast á hádegi og lýkur á

hádegi.

VEIÐIMENN ATHUGIÐ

Svæðaskitping á milli Mývatnssveitar og Laxárdals hefur

breyst. Sú nýbreytni verður tekin upp sumarið 2012 að neðri

hluti Hamars fylgir nú Laxárdalnum, frá og með Strákaflóa

og niður eftir.

STANGAVEIÐIFÉLAG REYKJAVÍKUR / SÖLUSKRÁ 2012

27


28 SILUNGSVEIÐI

Steinsmýrarvötn

Vinsælt, gjöfult og aðgengilegt silungsog

sjóbirtingssvæði

Steinsmýravötn er aðgengilegt fjögurra stanga svæði. Það er staðsett fyrir neðan bæinn Syðri-Steinsmýri og er í

göngufæri frá veiðhúsinu. Þetta skemmtilega veiðisvæði samanstendur af 2 vötnum og lækjum sem renna þar

á milli þeirra. Í Steinsmýrarvötnum er staðbundin bleikja og urriði ásamt sjóbirtingi og sjóbleikju. Bleikjan getur

orðið gríðarvæn og hefur meðalþyngd hennar verið rúm 3 pund. Meðalveiði síðustu fjögurra ára er um eitt þúsund

fiskar. Í sumar veiddust 944 silungar sem er frábær veiði og má geta þess að svæðið var óveitt í rúma viku þegar

gaus í Grímsvötnum og þjóðvegur rofnaði. Síðasta holl á síðasta veiðitímabili var með 46 fiska og voru þeir mjög

vænir eða frá 4 pundum upp í 7 pund. Vorveiðin hefst 1. apríl og er veitt í vötnunum til 20. október. Leyfilegt agn

í Steinsmýrarvötnum er fluga og spúnn, en mælst er til þess að menn veiði eingöngu á flugu. Kvóti er á veiðinni,

leyfilegt er að hirða 3 fiska á stöng á dag, eftir það má veiða og sleppa. Gott veiðihús er á svæðinu með heitum potti.

Veiðileyfi

Tveir dagar í senn, hálfur, heill og hálfur.


Kl. 7.00–13.00 og 16.00–22.00 til 15. ágúst en

kl. 7.00–13.00 og 15.00–21.00 eftir það.

Leyfilegt agn

Fluga og spónn. Mælst er til þess að menn veiði

eingöngu á flugu.

Veiðireglur

Stangirnar eru alltaf seldar saman. Við vötnin er

bátur sem veiðimenn mega nota á eigin ábyrgð.

Kvóti er á veiðinni, leyfilegt er að hirða 3 fiska

á stöng á dag, eftir það má veiða og sleppa.

Veiðihús

Ágætt veiðihús er á svæðinu og fylgir það með

leyfunum. Húsið er 40 fm2 með tveimur herbergjum

með kojum og góðu svefnlofti með dýnum og

geta 8 manns hæglega gist í því. Heitur pottur

er á pallinum og öll aðstaða til fyrirmyndar.

Gasgrill er við húsið. Sængur og koddar fyrir

átta manns eru í húsinu en veiðimenn verða að

hafa með sér sængurföt, handklæði og aðrar

hreinlætisvörur.

5 4x4 8

4x4 4 2

Leiðarlýsing að veiðisvæðinu

Það eru tæplega 300 kílómetrar úr Reykjavík að

veiðisvæðinu og eru menn um 3 tíma að aka þangað.

Ekið er sem leið liggur að Kirkjubæjarklaustri

og beygt til hægri niður Meðallandsveg (204)

rétt áður en komið er að Skaftárbrúnni við

Kirkjubæjarklaustur. Frá þeim gatnamótum eru um

22 kílómetrar að Syðri–Steinsmýri. Meðallandsvegur

er hringvegur og því einnig hægt að beygja fyrr

inn á Meðallandsveg, austan við Kúðafljótsbrú,

til hægri inn á Meðallandsveg (204).

joakim s´ Gæða flugustangir, hjól og línur sem hafa

sannað sig hjá íslenskum veiðimönnum.

gsm: 698-4651

e-mail: e joakims@simnet.is

STEINSMÝRARVÖTN

VERÐSKRÁ

Verð á dagstöng

Veiðidagar Stangafj. Félagsverð

1/5 - 31/5 4 10.900

31/5 - 2/6 4 9.400

10/6 - 1/8 4 8.900

9/8 - 29/8 4 10.900

4/9 - 10/10 4 11.900

Utanfélagsmenn greiða 20% hærra verð.

STANGAVEIÐIFÉLAG REYKJAVÍKUR / SÖLUSKRÁ 2012 WWW.SVFR.IS


ÞEGAR ÞÚ KAUPIR NÝJAN BÍL

VERTU VISS UM AÐ

HANN SÉ FLOTTUR

Land Rover Discovery 4 er einn glæsilegasti

jeppi sem til er. Í honum er ný 255 hestafla

dísilvél sem eyðir aðeins 9,3 l /100 km í

blönduðum akstri, ný 8 þrepa sjálfskipting

með takkaskiptingu í stýrinu, loftpúðafjöðrun

á öllum hjólum er tengd Terrain Response

stillanlegu fjöðrunnarkerfi. Sæti ásamt

frágangi innréttingar er í hæsta

Þú færð allar nánari upplýsingar um

verð og búnað á www.landrover.is

NÝR LAND ROVER DISCOVERY 4 · www.landrover.is

gæðaflokki og hægt er að velja um viðaráferð

eða gljálakkaða píanóáferð. Ef vitlaust

eldsneyti er afgreitt á Discovery 4 lokar hann

sjálfkrafa á eldsneytisáfyllingu.

Ef þú hefur ekki prófað Discovery skaltu

endilega hafa samband við okkur í síma

525 8000 eða koma í heimsókn og skreppa

í reynsluakstur.

B&L • Sævarhöfða 2 • 110 Reykjavík

ENNEMM / SÍA / NM49259


30 SILUNGSVEIÐI

3 5

Eldvatnsbotnar

Tveggja stanga sjóbirtingsveiði í rómuðu umhverfi

Eldvatnsbotnar eru efsti hluti Eldvatnsins í Meðallandi í Vestur-Skaftafellssýslu, 2ja stanga sjóbirtingsveiðiá í fögru

umhverfi í landi Botna. Áin á upptök sín í svokölluðu Rafstöðvarlóni sem er sunnan við bæinn á Botnum. Hún

rennur í tveimur kvíslum úr vatninu og er veiði í báðum kvíslunum, einkum þó þeirri vestari. Vinsældir svæðisins

hafa aukist mikið enda er þar að finna bæði fallegt umhverfi og hægt að setja í stóra fiska. Veiðimenn hafa aðgang

að veiði í Fljótsbotni, en það er stöðuvatn sem liggur við veginn að Eldsvatnsbotnum. Í því er bleikja og getur verið

gaman að grípa hana.

Við viljum vekja athygli veiðimanna á því

að Eldvatnsbotnasvæðið er að öðru jöfnu

snemmgengara en önnur sjóbirtingssvæði

á Suðurlandi og er besti tíminn þar frá 12.

ágúst og út ágústmánuð.

Veiðisvæði

Rafstöðvarlón, Fljótsbotn og báðar kvíslar

Eldvatnsbotna að merktum veiðimörkum.

Veiðisvæðið nær u.þ.b. tvo km. í hvorri kvísl

frá lóninu að merktum veiðimörkum. Bleikja

er bæði í ánni og vötnunum og getur hún

verið mjög væn.

Veiðileyfi

Tveir dagar í senn. Stangirnar eru ávallt seldar

saman.

Vikuleiga

Á tímabilinu frá 22.júní til 20. júlí er seld vika

í senn. Þá má eingöngu veiða í Rafstöðvarlóni

og Fljótsbotni. Þetta er upplagður tími til að

fara með fjölskylduna til veiða.

Veiðitími

Kl. 7.00–13.00 og 16.00–22.00 en frá og með 14.

ágúst er veiðitíminn kl. 7.00–13.00 og 15.00–21.00.

Leyfilegt agn og kvóti

Eingöngu er leyfð fluguveiði með flugustöngum,

flugulínum og fluguhjólum í ánni. Kvóti er einn

sjóbirtingur á stöng á dag. Eftir það má veiða og

sleppa sjóbirtingi. Ekki er kvóti á staðbundnum

urriða, bleikju og laxi.

Í Rafstöðvarlóni og Fljótsbotni má veiða á flugu,

maðk og spón.

Veiðireglur

Veitt er frá hádegi til hádegis. Þar sem stangirnar

eru einungis seldar saman látum við veiðimönnum

eftir að skipta milli sín svæðum. Börnum er

heimilt að veiða í Rafstöðvarlóni og Fljótsbotni

með tveimur stöngum til viðbótar við þær tvær

stangir sem heimilar eru í ánni. Mikilvægt er

að bóka fiska með steinsugubiti.

Veiðihús

Húsið er ágætlega búið tækjum og áhöldum. Í

því eru þrjú herbergi, tvö með tveimur rúmum

en það þriðja er með einu rúmi (samtals fimm

rúmstæði). Sængur fyrir 5 eru í húsinu. Húsið

er bæði raf- og gasvætt, m.a. er örbylgjuofn og

eldunarhella í eldhúsinu.

Veiðimenn mega koma í húsið klukkustund eftir

að veiðitíma lýkur og skulu rýma það á sama

tíma brottfarardag. Veiðimenn leggja sjálfir til

allan rúmfatnað og hreinlætisvörur. Vinsamlegast

þrífið húsið vandlega við brottför og takið með

ykkur allt rusl.

Leiðarlýsing að veiðihúsi

Ekið er frá Reykjavík sem leið liggur að Vík í

Mýrdal og áfram 50 kílómetra framhjá Vík, þá er

beygt til hægri afleggjara að bænum Botnar (er

merkt "Botnar" við þjóðveg 1). Afleggjarinn er

um 6,5 km og er ekið um hlaðið á bænum, beygt

til hægri og áfram 2 kílómetra að veiðihúsinu.

Þegar ekið er yfir Kúðafljótið eru 10 km að

afleggjaranum þar sem beygt er niður að Botnum.

Það er fólksbílafært að veiðihúsinu en vegslóðinn

frá bænum að veiðihúsi er grófur, en traustur. Með

ánni er slóði sem getur orðið illa fær fólksbílum

í bleytu, best er að vera á fjórhjóladrifnum bíl

eða jeppa.

STANGAVEIÐIFÉLAG REYKJAVÍKUR / SÖLUSKRÁ 2012 WWW.SVFR.IS

4x4

ELDVATNSBOTNAR

VERÐSKRÁ

Verð á dagstöng

Veiðidagar Stangafj. Félagsverð

Vikur með tveimur stöngum

sem seldar eru saman

28/6 - 26/7

2ja daga holl

2 39.900

26/7 - 11/8 2 10.600

11/8 - 27/8 2 12.700

27/8 - 10/9 2 11.700

10/9 - 24/9 2 11.100

24/9 - 10/10 2 12.900

Utanfélagsmenn greiða 20% hærra verð.


Tungufljót

Eftirsótt sjóbirtingssvæði

Tungufljótið er vatnsmikil bergvatnsá sem á upptök í Svarta hnjúksfjöllum

og fellur milli Búlands- og Ljótsstaðaheiða til byggðar og

sameinast Ása-Eldvatni á láglendinu. Tungufljót er veitt með 4

stöngum. Auk sjóbirtingsins er laxavon og þó nokkuð af staðbundnum

silungi. Árlega veiðast rígvænir sjóbirtingar, sem oft eru um

og yfir 15 pund. Óvíða er því stórfiskavonin meiri.

Vorveiði er í Tungufljóti 1. apríl – 29. maí.

Eingöngu er heimilt að veiða á flugu og er

skylt að sleppa öllum afla. Seldir eru stakir

dagar og veitt er frá hádegi til hádegis.

Vikuleiga með veiðileyfum

25. maí - 17. ágúst er hægt að fá veiðihúsið

á leigu, viku í senn, með leyfum fyrir fjórar

stangir. Leigutími er frá kl. 14.00 á föstudegi

til kl. 14.00 á föstudegi. Veiðimenn skulu hafa

þrifið veiðihúsið og yfirgefið það fyrir kl. 13.00

á brottfarardegi.

Frá hádegi 17. ágúst og út veiðitímann eru seld

2ja daga holl frá hádegi til hádegis.

Veiðisvæði

Veiðisvæði Tungufljóts nær frá Stangarhlaupi

(200) niður að Hrífunesi (10).

Veiðileyfi

Stakir dagar í vorveiði. Vikur yfir sumartímann

og frá 17. ágúst eru seldir tveir dagar í senn.

Veiðitími

Kl. 7.00–13.00 og 16.00–22.00 en frá og með 14.

ágúst er veiðitíminn kl. 7.00–13.00 og 15.00–21.00.

Leyfilegt agn

Fluga, maðkur og spónn.

Veiðireglur

Veitt er frá hádegi til hádegis. Frá og með hádegi

15. september er kvóti, veiðimenn mega taka

tvo sjóbirtinga á dag. Í vorveiðinni verður að

WWW.SVFR.IS

8

sleppa öllum fiski. Jafnframt er mælst til þess

að stórum sjóbirtingi sé sleppt og þeim sem

eru komnir nálægt hrygningu. Ekki er kvóti á

lax og bleikju.

Veiðihús

Veiðihúsið stendur í hlíð í landi Hemru með

stórkostlegu útsýni yfir meirihluta veiðisvæðisins.

Sumarið 2007 var byggt viðbótarhús við veiðihúsið

þar sem í eru tvö svefnherbergi auk salernisog

sturtuaðstöðu. Samhliða þessu voru gerðar

breytingar á eldra húsinu þannig að þar eru

nú tvö svefnherbergi, eldhús og sameiginleg

aðstaða bætt til muna. Við húsið er gasgrill.

Veiðimenn mega koma í hús klukkutíma áður

en veiði hefst og skulu rýma húsið klukkutíma

eftir að veiði lýkur. Menn eru beðnir um að

ganga vel um húsin og minntir á að taka með

sér allt rusl að lokinni dvöl, þrífa húsið vel og

skilja eftir opið. Sængur og koddar eru í húsinu

en veiðimenn leggja sjálfir til sængurfatnað og

allar hreinlætisvörur.

Leiðarlýsing að veiðihúsi

Ekið er austur fyrir Vík í Mýrdal í um það bil

30 mínútur, eða þar til komið er að stóru skilti

á vinstri hönd sem leiðbeinir mönnum heim að

bæjunum Hemru og Flögu. Keyrt er fram hjá

bænum Hemru, fram hjá félagsheimilinu og er

veiðihúsið næsta hús á hægri hönd.

4

4

4x4

SILUNGSVEIÐI

TUNGUFLJÓT

VERÐSKRÁ

Stakir dagar frá hádegi

til hádegis Verð á dagstöng

Veiðidagar Stangafj. Félagsverð

2/4 - 3/4 4 21.100

4/4 - 10/4 4 15.900

10/4 - 18/4 4 10.900

18/4 - 2/5 4 8.900

2/5 - 25/5 4 6.900

Vikur með veiðileyfum 4 stangir

í viku, hús með veiðileyfum frá

14:00 á föstudögum til 12:00

á föstudögum

25/5 - 1/6 4 50.300

1/6 - 17/8

2ja daga holl

4 57.400

17/8 - 25/8 4 19.900

25/8 - 6/9 4 26.900

6/9 - 12/9 4 29.900

12/9 - 20/9 4 36.900

20/9 - 18/10 4 39.900

Utanfélagsmenn greiða 20% hærra verð.

STANGAVEIÐIFÉLAG REYKJAVÍKUR / SÖLUSKRÁ 2012

31


32 SILUNGSVEIÐI

6 12 12

Baugsstaðaós – Tungu-Bár – Voli

Stórskemmtilegt og vinsælt silungasvæði

Sumarið 2012 er fimmta árið sem SVFR, í samvinnu

við Stangaveiðifélag Selfoss, selur veiðileyfi í þetta

skemmtilega silungasvæði. Svæðið skiptist í þrjú

veiðisvæði, með tveimur dagsstöngum á hverju

svæði, en svæðin kallast Baugsstaðaós, Tungu-

Bár og Voli. Svæðið er mjög spennandi og hentar

afar vel fyrir áhugasama í fluguveiði. Svæðið er

fjölbreytt og eftirsóknarvert því þar leynast stórir

fiskar. Veiðimönnum er bent á að aka ekki utan

vega og loka hliðum. Ekki er borin ábyrgð vegna

tjóns sem búsmali veldur á ökutækjum. Það skal

ítrekað að það er skylda að skrá afla áður en

haldið er heim.

STANGAVEIÐIFÉLAG REYKJAVÍKUR / SÖLUSKRÁ 2012 WWW.SVFR.IS


Baugsstaðaós

Veiðisvæði

Baugsstaðaós er skammt austan Stokkseyrar. Í

hann falla Hróarsholtslækur og Baugsstaðaá en

hún rennur úr Skipavatni. Veiðimörk eru við

útfallið úr vatninu. Fiskur gengur bæði um ósinn

í Hróarsholtslæk (Vola) og Baugsstaðaá. Ósinn

er gott og vinsælt veiðisvæði fyrir sjóbirtingsveiði

en þarna er þó einnig hægt að setja í lax og

sjóbleikjan gerir stundum vart við sig.

Leyfilegt agn

Eingöngu er heimilt að veiða á flugu í maímánuði

og eftir 10. október og ber að sleppa öllum

sjóbirtingi á þessum tímabilum. Frá 1. júní til

9. október má veiða á flugu, maðk og spón.

Veiðireglur

Kvóti er á veiðinni. Leyfilegt er að veiða fimm

fiska á dag á stöng. Eftir það má veiða og

sleppa. Athugið að í maí og eftir 10. október ber

að sleppa öllum sjóbirtingi. Veiðieftirlit verður

á svæðinu.

Veiðitími

Veiðitímabilið hefst 1. maí og stendur fram til

20. október. Eftirfarandi tímabil eru til úthlutunar

fyrir félagsmenn SVFR: 1.-2. maí, 10.-16. maí,

24.- 30. maí, 7.-13. júní, 21.-27. júní, 5.-11. júlí,

19.-25. júlí, 2.-8. ágúst, 16.-22. ágúst, 30. ágúst -

5. september, 13.-19. september, 27. september

- 3. október, 11.-17. október.

Tvær stangir eru leyfðar á svæðinu og eru þær

seldar saman. Daglegur veiðitími er kl. 07.00–

22.00. Veiðileyfi gildir kl. 20.00–22.00 kvöldið fyrir

veiðidag og kl. 07.00–20.00 að kvöldi veiðidags.

Veiðihús

Veiðihús fylgir svæðinu og stendur það á

lækjarbakkanum að austanverðu, rétt við veginn.

Húsið er merkt VEIÐIHÚSIÐ TUNGU. Í húsinu

er svefnaðstaða fyrir 4–6 manns, rennandi vatn,

wc, raflýsing (sólarrafhl.), gashitun, gashellur o.fl.

Veiðimenn skulu rýma húsið fyrir kl. 19.00 að

kvöldi brottfarardags til að gefa þeim sem á

eftir koma kost á að koma sér fyrir áður en

veiði hefst kl. 20.00. Veiðimönnum ber að þrífa

húsið vandlega fyrir brottför og fjarlægja rusl.

WWW.SVFR.IS

BAUGSSTAÐAÓS

VERÐSKRÁ

Verð á dagstöng

Veiðidagar Stangafj. Félagsverð

1/5-31/5 2 5.300

1/6-15/6 2 7.500

16/6-30/6 2 10.900

1/7-15/8 2 14.900

16/8-31/8 2 10.400

1/9-30/9 2 7.400

1/10-20/10 2 6.400

Utanfélagsmenn greiða 20% hærra verð.

Tungu-Bár

Veiðisvæði

Veiðisvæðið er um 11 km langt eða frá gömlu

brúnni við Bár í nágrenni Selfoss að brúnni við

veiðihúsið í Tungu skammt austan Stokkseyrar.

Fluguveiði er vaxandi á þessu svæði sem og

annars staðar í læknum. Maðkurinn gefur þó

oft góðan afla. Sjóbirtingur er aðall svæðisins

en hann er kominn á svæðið fljótlega eftir að

hans verður vart í ósnum. Þá fást venjulega

nokkrir laxar á hverju sumri.

Leyfilegt agn

Eingöngu er heimilt að veiða á flugu í maímánuði

og eftir 10. október og ber að sleppa öllum

sjóbirtingi á þessum tímabilum. Frá 1. júní til

9. október má veiða á flugu, maðk og spón.

Veiðireglur

Kvóti er á veiðinni. Leyfilegt er að veiða fimm

fiska á dag á stöng. Eftir það má veiða og

sleppa. Athugið að í maí og eftir 10. október

ber að sleppa öllum sjóbirtingi. Veiðieftirlit

verður á svæðinu.

Veiðitími

Veiðitímabilið hefst 1. maí og stendur fram til

20. október. Eftirfarandi tímabil eru til úthlutunar

fyrir félagsmenn SVFR: 1.-2. maí, 10.-16. maí,

24.- 30. maí, 7.-13. júní, 21.-27. júní, 5.-11. júlí,

19.-25. júlí, 2.-8. ágúst, 16.-22. ágúst, 30. ágúst -

5. september, 13.-19. september, 27. september

- 3. október, 11.-17. október. Daglegur veiðitími

er kl. 8.00–20.00 og eru tvær stangir leyfðar.

Veiðihús

Ekki er veiðihús á svæðinu en stutt bæði á Selfoss

og á Stokkseyri og þar má fá alla nauðsynlega

þjónustu.

TUNGU - BÁR

VERÐSKRÁ

Verð á dagstöng

Veiðidagar Stangafj. Félagsverð

1/5-20/10 2 4.200

Utanfélagsmenn greiða 20% hærra verð.

SILUNGSVEIÐI

Voli

Veiðisvæði

Svæðið er mjög stórt eða með Bitrulæk a.m.k.

12–14 km. Svæðið er innan við 10 mín. akstur

frá Selfossi, hvort sem farið er að efri hluta

svæðisins eða að neðri veiðimörkum sem eru

gamla brúin við Bár.

Á svæðinu eru staðbundinn urriði, staðbundin

bleikja, sjóbirtingur, sjóbleikja og lax.

Leyfilegt agn

Eingöngu er heimilt að veiða á flugu í maímánuði

og eftir 10. október og ber að sleppa öllum

sjóbirtingi á þessum tímabilum. Frá 1. júní til

9. október má veiða á flugu, maðk og spón.

Veiðireglur

Kvóti er á veiðinni. Leyfilegt er að veiða fimm

fiska á dag á stöng. Eftir það má veiða og sleppa.

Athugið að í maí og eftir 10. október ber að

sleppa öllum sjóbirtingi. Veiðieftirlit verður á

svæðinu.

Veiðitími

Veiðitímabilið hefst 1. maí og stendur fram til

20. október. Eftirfarandi tímabil eru til úthlutunar

fyrir félagsmenn SVFR: 1.-2. maí, 10.-16. maí, 24.

maí- 30. maí, 7.-13. júní, 21.-27. júní, 5.-11. júlí,

19.-25. júlí, 2.-8. ágúst, 16.-22. ágúst, 30. ágúst -

5. september, 13.-19. september, 27. september

- 3. október, 11.-17. október. Tvær stangir eru

leyfðar á svæðinu og eru þær seldar saman.

Daglegur veiðitími er kl. 07.00–22.00.Veiðileyfi

gildir kl. 20.00–22.00 kvöldið fyrir veiðidag og

kl. 07.00–20.00 að kvöldi veiðidags.

Veiðihús

Veiðihús er á svæðinu og stendur það við gömlu

brúna við Vola. Í húsinu er svefnaðstaða fyrir 4–6

manns, rennandi vatn, wc, raflýsing (sólarrafhl.),

gashitun, gashellur o.fl.Veiðimenn skulu rýma

húsið fyrir kl. 19.00 að kvöldi brottfarardags

til að gefa þeim sem á eftir koma kost á að

koma sér fyrir áður en veiði hefst kl. 20.00.

Veiðimönnum ber að þrífa húsið vandlega fyrir

brottför og fjarlægja rusl.

VOLI

VERÐSKRÁ

Verð á dagstöng

Veiðidagar Stangafj. Félagsverð

1/5-31/5 2 4.200

1/6-15/6 2 6.400

16/6-30/6 2 7.400

1/7-15/8 2 9.900

16/8 - 30/9 2 10.900

1/10-20/10 2 9.400

Utanfélagsmenn greiða 20% hærra verð.

STANGAVEIÐIFÉLAG REYKJAVÍKUR / SÖLUSKRÁ 2012

33


34 SILUNGSVEIÐI

Sog – Alviðra

Vorbleikja

Vorveiðin á Alviðru hefur lítið verið stunduð en ljóst er að þar leynist

talsvert af bleikju, sem getur verið stór, eins og á öðrum svæðum í

Soginu. Enn vantar mikið upp á að allir leyndardómar svæðisins í

þessum efnum hafi verið uppgötvaðir.

Veiðisvæði

Vesturbakki Sogs fyrir landi Alviðru og austurbakki

neðan brúar við Þrastalund.

Veiðileyfi

Einn eða fleiri dagar í senn.

Veiðitími

Kl. 8.00–20.00 daglega.

Leyfilegt agn

Fluga, maðkur og spónn.

Veiðireglur

Veitt er frá morgni til kvölds. Skylt er að sleppa

hoplaxi. Gott kort fæst á skrifstofu SVFR.

SILUNGSVEIÐI

2

Veiðihús

Húsið er það sama og notað er á laxveiðitímanum.

Sjá nánar um það þar.

Veiðimenn mega koma í hús klukkustund eftir

að veiðitíma lýkur daginn fyrir veiðidag og ber að

rýma það á sama tíma brottfarardag. Veiðimenn

leggja sjálfir til matvæli, hreinlætisvörur, rúmföt

og handklæði. Á staðnum eru kolagrill, sængur

og koddar. Munið að þrífa húsið og taka með

ykkur allt rusl.

Veiðimenn eru minntir á að gæta ítrustu varkárni

þegar vaðið er út í ána og nota björgunarvestin

sem geymd eru í veiðihúsinu.

Sog – Þrastalundur

Tveggja stanga silungsveiðisvæði

Þrastalundarsvæðið er þægilegt yfirferðar og fagurt. Líkt og annars staðar

í Soginu er hægt að hitta á góða bleikjuveiði og verðið er mjög hagstætt.

Veiðisvæði

Veiðisvæðið er austurbakki Sogsins, frá veiðimörkum

við Kúagil, sem er rétt neðan við tjaldsvæðið

og bílastæðin, og upp að Álftavatni.

Veiðileyfi

Einn eða fleiri dagar í senn.

Veiðitími

Kl. 7.00–13.00 og 16.00–22.00 en frá og með 14.

ágúst kl. 7.00–13.00 og 15.00–21.00.

Leyfilegt agn

Fluga, maðkur og spónn.

Veiðireglur

Veitt er frá morgni til kvölds. Gott veiðikort fæst

á skrifstofu SVFR.

Veiðimenn eru minntir á að gæta ítrustu varkárni

þegar vaðið er út í ána og nota björgunarvestin

sem geymd eru í veiðihúsinu við Alviðru.

Veiðihús

Ekkert veiðihús er fyrir svæðið. Veiðimönnum

stendur til boða salernis- og hreinlætisaðstaða í

nýjum veitingaskála í Þrastalundi. Veiðibók er á

staur við Kúagil við göngustíg að veiðisvæðum.

Skylda er að skrá allan afla, sem er afar mikilvægt.

Leiðarlýsing að veiðisvæðinu

Ekið er sem leið liggur í átt til Selfoss. Áður en

komið er að Selfossi er beygt til vinstri áleiðis

upp í Grímsnesið. Veiðisvæðið er ofan við

brúna yfir Sogið og er ekið að söluskálanum í

Þrastalundi og eftir slóða fyrir aftan skálann, í

Leiðarlýsing að veiðihúsi

Sjá texta við laxveiðisvæðið Alviðru.

SOG – ALVIÐRA

VERÐSKRÁ

Verð á dagstöng

Veiðidagar Stangafj. Félagsverð

1/4-31/5 3 4.200

Utanfélagsmenn greiða 20% hærra verð.

gegnum skóginn og inn á tjaldstæðið. Þaðan

liggur göngustígur að ánni.

SOG - ÞRASTALUNDUR

VERÐSKRÁ

Stak ir dag ar frá morgni til kvölds Verð á dagstöng

Veiðidagar Stangafj. Félagsverð

24/6-6/7 2 4.500

7/7-31/8 2 5.900

1/9-24/9 2 3.900

Utanfélagsmenn greiða 20% hærra verð.

STANGAVEIÐIFÉLAG REYKJAVÍKUR / SÖLUSKRÁ 2012 WWW.SVFR.IS


Sog – Ás garð ur

Frá bært sil ungs veiði svæði allt sumarið

Í gegnum árin hefur sannast að silungasvæðið í Ásgarði er frábært

silungsveiðisvæði frá apríl fram í september – með laxavon.

Veiðisvæði

Í apríl, maí og til 10. júní er veitt frá markagirðingu

við Álftavatn og upp allt Ásgarðssvæðið. Eftir 10.

júní er eingöngu veitt á silungasvæði sem nær frá

vík neðan gamla veiðihússins að markagirðingu

við Álftavatn.

Veiðileyfi

Einn eða fleiri dagar í senn.

Veiðitími

1/4 – 31/5 kl. 8.00–20.00. 1/6 – 13/8 kl. 7.00–

13.00 og 16.00–22.00. Frá og með 14/8 kl. 7.00–

13.00 og 15.00 – 21.00.

Leyfilegt agn

Fluga, maðkur og spónn.

Veiðireglur

Veitt er frá morgni til kvölds. Skylt er að sleppa

hoplaxi.

SILUNGSVEIÐI

Sog – Bílds fell

Bleikju veiði í apr íl og maí

Bíldsfellssvæðið hefur fyrir löngu sannað sig sem frábært bleikjuveiðisvæði.

Það er þekkt fyrir margar og stórar bleikjur og hefur gjarnan veiðst mjög vel í

vorveiðinni á svæðinu.

Veiðisvæði

Vesturbakki Sogs fyrir landi Bíldsfells og

Tungu í Grafningi.

Veiðileyfi

Einn eða fleiri dagar í senn.

Veiðitími

Kl. 8.00–20.00.

Leyfilegt agn

Fluga, maðkur og spónn.

WWW.SVFR.IS

3 6

Veiðihús

Í apríl, maí og til 20. júní hafa veiðimenn á

silungasvæðinu aðgang að hinu stórglæsilega

veiðihúsi á laxasvæðinu. Beygt er til vinstri

skömmu eftir að ekið hefur verið yfir brúna hjá

Þrastalundi (vegur 36). Ekið upp Grímsnesveg

(leið 36) u.þ.b. 3 km og beygt til vinstri, og

fljótlega aftur til vinstri. Þaðan er ekið niður í

átt að ánni uns vegurinn skiptist í tvennt. Ekið

er til hægri á þessum vegamótum (norður) og

vegi fylgt uns húsið blasir við.

Leiðarlýsing að veiðisvæði (eftir 20. júní)

Beygt er til vinstri skömmu eftir að ekið hefur

verið yfir brúna hjá Þrastalundi (vegur 36). Ekið

upp Grímsnesveg (veg 36) um það bil 3 km

og um 500 m áður en komið er að vegi að

laxasvæði er beygt til vinstri að bílastæði við

3

Veiðireglur

Veitt er frá morgni til kvölds. Ekki er leyfilegt

að veiða frá uppfyllingartanganum austan við

rafstöðvarútfallið. Skylt er að sleppa hoplaxi.

VEIÐIMENN ATHUGIÐ

Eftirfarandi dagar eru ekki til úthlutunar fyrir sumarið 2012

(eru dagar landeigenda):

1., 2., 7., 8., 13., 14., 19., 20., 25. og 26. apríl, 1., 2., 7., 8., 13., 14., 19., 20.,

25., 26. og 31. maí.

3

VERÐSKRÁ

SILUNGSVEIÐI

Álftavatn. Veiðimenn eru beðnir að virða rétt

sumarhúsaeigenda og fara aðeins um svæðið

meðfram ánni en ekki yfir lóðir þeirra.

Veiðimenn eru minntir á að gæta ítrustu varkárni

þegar vaðið er út í ána og nota björgunarvestin

sem geymd eru í veiðihúsinu.

Sjá allar frekari upplýsingar um Ásgarðssvæðið

við laxveiðisvæðið Ásgarð.

SOG – ÁSGARÐUR

VERÐSKRÁ

Verð á dagstöng

Veiðidagar Stangafj. Félagsverð

1/4-9/6 3 8.500

10/6-20/6 3 7.400

25/6 - 3/7 3 7.400

4/7 - 3/8 3 7.400

4/8 - 30/8 3 7.400

1/9 - 24/9 3 4.200

Utanfélagsmenn greiða 20% hærra verð.

Veiðihús

Veiðihúsið er hið glæsilegasta (sjá nánar um

það í umfjöllun um laxveiðisvæðið Bíldsfell).

Veiðimenn mega koma í húsið klukkustund

eftir að veiðitíma lýkur daginn fyrir veiðidag

og ber að rýma það á sama tíma brottfarardag.

Veiðimenn leggja sjálfir til matvæli, allar

hreinlætisvörur, rúmföt og handklæði. Á

staðnum eru gasgrill, sængur og koddar. Munið

að þrífa húsið og taka með ykkur allt rusl.

Veiðimenn eru minntir á að gæta ítrustu

varkárni þegar vaðið er út í ána og nota

björgunarvestin sem geymd eru í veiðihúsinu.

Leiðarlýsing að veiðihúsi

Sjá leiðarlýsingu við laxveiðisvæðið Bíldsfell.

SOG – BÍLDSFELL

Sog Bíldsfell Vorveiði Verð á dagstöng

Veiðidagar Stangafj. Félagsverð

1/4-31/5 3 7.800

Utanfélagsmenn greiða 20% hærra verð.

STANGAVEIÐIFÉLAG REYKJAVÍKUR / SÖLUSKRÁ 2012

35


36 LAXVEIÐI

LAXVEIÐI

4-6

Elliðaár

Laxveiðiperla í miðri borg

Elliðaárnar eru sannkölluð perla Reykjavíkur og megum við Íslendingar vera stoltir af því að eiga jafn góða

laxveiðiá og raun ber vitni í höfuðborg landsins.

Veiðin í Elliðaánum hefur verið stöðug

og góð undanfarin ár. Veiðin sumarið

2011 var svipuð og sumarið 2010 og

skiluðu Elliðaárnar 1.147 löxum á land

samanborið við 1.164 laxa 2010. Er

þetta svipuð veiði og meðaltal síðustu

80 ára sem er liðlega 1140 laxar. Við

vonumst til þess að góð veiði verði í

Elliðaánum á komandi sumri enda hefur

hófs verið gætt í veiðinni undanfarin ár.

Þannig slepptu veiðimenn 258 löxum

sl. sumar sem vonandi hafa skilað sér til

hrygningar í haust. Seiðum hefur ekki

verið sleppt í Elliðaárnar undanfarin ár

og eru þær því sjálfbærar, þ.e. afkoma

laxastofnsins byggir einvörðungu á

seiðaframleiðslu árinnar sjálfrar. Því

var kvóti tveir laxar á hálfsdagstöng og

verður svo áfram.

STANGAVEIÐIFÉLAG REYKJAVÍKUR / SÖLUSKRÁ 2012 2011

WWW.SVFR.IS


Veiðisvæði

Frá Elliðavatnsstíflu niður að ósi. Óheimilt er að

veiða á eftirtöldum stöðum: Ekki má veiða nær

laxastiga í Elliðavatnsstíflu en 50 metra. Sama

gildir um Árbæjarstíflu og teljarann við Rafstöðina,

þar sem veiði er óheimil 50 metrum fyrir ofan

og neðan þessi mannvirki. Veiði er bönnuð í

vesturkvísl Elliðaánna, frá Höfðabakkabrú að

sjó. Í júní og eftir miðjan ágúst eru veiðisvæðin

tvö og þá er veitt á fjórar stangir í ánum. Frá og

með 1. júlí til og með 15. ágúst eru veiðisvæðin

þrjú og veitt með sex stöngum. Tvær stangir eru

á hverju svæði. Stór hluti Elliðaánna er frjálst

veiðisvæði og ekki innan skiptingar. Allar nánari

upplýsingar um veiðisvæði gefa veiðiverðir, en

einnig eru nákvæmar upplýsingar um veiðireglur

og veiðisvæði fáanlegar í veiðihúsi.

Veiðimenn eru hvattir til að kynna sér veiðireglurnar

vel áður en veiði hefst. Brot á veiðireglum varðar

brottvikningu úr Elliðaánum.

Veiðileyfi

Hálfur dagur í senn.

Veiðitími

Kl. 7.00–13.00 og 15.00–21.00 daglega.

Leyfilegt agn

Fluga og maðkur. Í urriðaveiði á vorin er aðeins

leyfð fluguveiði.

EFLIR almannatengsl / HNOTSKÓGUR grafísk hönnun

WWW.SVFR.IS

Veiðitímabil

Silungsveiðitímabilið í Elliðaánum hefst 1. maí

og lýkur 15. júní, en laxveiðin hefst 20. júní og

stendur til og með 31. ágúst.

Veiðireglur

Í byrjun veiðitíma skulu veiðimenn (báðir ef tveir

eru um stöng) koma í veiðihúsið og afhenda

veiðiverði leyfi sitt. Dregið er um svæði 15

mínútum fyrir upphaf veiðitíma á hverri vakt.

Veiðimönnum er skylt að mæta í veiðihús eftir

að veiði lýkur, jafnvel þótt þeir hafi ekkert veitt.

Leyft er að veiða með maðki og flugu. Maðkveiði

er aðeins leyfð í hluta Elliðaánna. Reglur um

það eru í veiðihúsi og kynntar í upphafi veiða.

Veitt er á fjórar stangir í júní og frá og með 16.

ágúst til loka veiðitímans.

Veiðimönnum er skylt að leyfa töku hreisturssýna

og annarra sýna ef óskað er.

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

‘96 ‘97 ‘98 ‘99 ‘00 ‘01 ‘02 ‘03 ‘04 ‘05 ‘06 ‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11

Hefur þú skaðast í slysi?

Hringdu þá í okkur hjá Fulltingi.

Við erum sérfræðingar á þessu sviði og útskýrum rétt þinn á mannamáli.

Það kostar þig ekkert að kanna rétt þinn á bótum!


Þér er velkomið að hafa samband hvenær sem þér hentar.

Hringdu vinsamlega í síma 533 2050 eða sendu okkur tölvupóst: fulltingi@fulltingi.is

LAXVEIÐI

Athugið að óheimilt að veiða fleiri en tvo laxa

á stöng á hverri vakt (hvern hálfan dag).

Veiðihús

Veiðihúsið er lítið og þægilegt og notað í upphafi

daglegs veiðitíma til að draga um svæði og í lok

veiðitímans til að skrá afla. Þar er salernisaðstaða

fyrir veiðimenn.

Leiðarlýsing að veiðihúsi

Veiðihúsið stendur í hólmanum á milli austurog

vesturkvíslarinnar, rétt ofan vegarins upp

Ártúnsbrekku. Sé ekið niður Breiðholtsbraut er

beygt til hægri inn á aðrein að Vesturlandsvegi. Á

miðri aðreininni er beygt til hægri inn á afleggjara

sem liggur að veiðihúsi.

ELLIÐAÁR

VERÐSKRÁ

Verð á stöng 1/2 dag

Veiðidagar Stangafj. Félagsverð

21/6-24/6 4 10.500

25/6 - 30/6 4 13.900

1/7 - 31/7 6 16.800

1/8 - 10/8 6 13.900

11/8 - 15/8 6 11.500

16/8 - 31/8 4 9.900

Slys geta gerbreytt aðstæðum í lífi okkar allra.

Erfiðleikarnir geta verið líkamlegir, sálrænir, félagslegir og fjárhagslegir.

Utanfélagsmenn greiða 20% hærra verð.

Suðurlandsbraut 18 • 108 Reykjavík • www.fulltingi.is • fulltingi@fulltingi.is

STANGAVEIÐIFÉLAG REYKJAVÍKUR / SÖLUSKRÁ 2012

37


38 LAXVEIÐI

Veiðisvæði

Frá 1. júlí til og með 29. júlí er ánni skipt í þrjú

veiðisvæði. Svæði 1 nær frá ósi að og með

Sleppitjarnarhyl. Svæði II er frá Neðri-Skrauta

til og með Grundarhorni. Svæði III er frá og

með Bakka og að Tröllafossi. Frá 30. júlí og

til og með 26. september er ánni skipt í tvö

veiðisvæði. Svæði I nær frá ósi árinnar að og

með Seljalandsstreng og svæði II er frá og með

Holu og að Tröllafossi. Seljalandsstrengur er

fyrir ofan Svilaklöpp.

Veiðileyfi

Einn dagur í senn frá morgni til kvölds.

Veiðitími

1/7 – 4/8 kl. 7.00–13.00 og 16.00–22.00

daglega.

5/8 – 4/9 kl. 7.00–13.00 og 15.00–21.00.

5/9 – 26/9 kl. 7.00–13.00 og 14.00–20.00.

Leyfilegt agn

Fluga og maðkur.

Veiðireglur

Veitt er frá morgni til kvölds. Ef stangirnar tvær

eru ekki keyptar saman skulu veiðimenn mæta

í veiðihús kl. 6.40 að morgni til að draga um

4x4 2

Leirvogsá

Einstök á í næsta nágrenni Reykjavíkur

Leirvogsá er frábær laxveiðiá í fögru umhverfi rétt utan við borgarmörkin. Hún hefur sannað það rækilega síðustu

ár með hárri meðalveiði á dagstöng. Í Leirvogsá er rúmt um veiðimenn enda aðeins veitt á tvær stangir hverju sinni.

Sumarið 2011 veiddust 383 laxar í Leirvogsá og 55 sjóbirtingar. Þetta er heldur minna en undanfarin ár en 2010

veiddust 559 laxar í Leirvogsá og 777 árið 2009. Meðalveiði síðustu fjögurra ára er yfir 700 laxar en metveiði var í

Leirvogsá 2008 þegar 1.191 lax veiddist. Áin á því tölvert inni m.v. veiðitölur síðasta árs.

Athygli er vakin á því að veiðitímabilið 2012 verður fært aftar og mun áin opna 1. júlí en veitt verður þess í stað til

26. september.

veiðisvæði. Veiðimönnum ber að koma í veiðihús

í lok veiðidags til skráningar afla.

Veiðihús

Veiðihúsið er í landi Norður-Grafar. Það er

gamalt og gott og þjónar vel tilgangi sínum.

Í því er rafmagn, heitt vatn, eldunaraðstaða

og vatnssalerni. Á bílastæðinu er gámur sem

notaður er til að gera að og ganga frá afla.

Veiðimenn eru beðnir um að ganga vel um

veiðihúsið, ána og umhverfi hennar, ræsta húsið

vel fyrir brottför og taka með sér allt rusl.

Leiðarlýsing að veiðihúsi

Frá Reykjavík er ekið sem leið liggur um

Vesturlandsveg gegnum Mosfellsbæ yfir Leirvogsá

og tekinn þriðji afleggjari á hægri hönd í gegnum

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

‘96 ‘97 ‘98 ‘99 ‘00 ‘01 ‘02 ‘03 ‘04 ‘05 ‘06 ‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11

Margir fjölbreyttir veiðistaðir prýða þessa

fallegu á. Maðkveiðimenn una sér vel í

Leirvogsá en áin geymir einnig fjölda

frábærra fluguveiðistaða. Leirvogsá er dragá

með lindarvatnsáhrifum og er vatnasvið

hennar um það bil 85 ferkílómetrar. Hún

rennur úr Leirvogsvatni og er um það bil

12 kílómetra löng, en fiskgengi hlutinn

er um átta kílómetrar og endar undir

Tröllafossi. Fyrir utan laxinn er mikið af

vænum sjóbirtingi í Leirvogsá.

iðnaðarhúsahverfi. Þessi vegur kvíslast fljótlega

og er fyrst farinn vinstri afleggjari og síðan sá

hægri. Ekið er eftir honum alls 3,5 kílómetra

og ekið niður brekku, þá blasir veiðihúsið við

á hægri hönd.

LEIRVOGSÁ

VERÐSKRÁ

Verð á dagstöng

Veiðidagar Stangafj. Félagsverð

1/7 - 3/7 2 48.000

4/7 - 6/7 2 74.800

7/7 2 85.500

8/7 - 14/7 2 92.900

6/8 -11/8 2 89.900

12/8 - 15/8 2 85.500

16/8 - 20/8 2 74.800

22/8 - 24/8 2 74.800

25/8 - 27/8 2 56.600

28/8 - 30/8 2 48.000

31/8 - 1/9 2 45.900

2/9 - 5/9 2 42.700

6/9 - 14/9 2 39.500

15/9 - 26/9 2 38.400

Ekki eru all ir dag ar til út hlut un ar

vegna daga land eig enda.

Utanfélagsmenn greiða 20% hærra verð.

STANGAVEIÐIFÉLAG REYKJAVÍKUR / SÖLUSKRÁ 2012 WWW.SVFR.IS


Villtir

veisluréttir


40 LAXVEIÐI

2 4

Andakílsá

Skemmtilegt veiðisvæði fyrir veiðimenn á öllum aldri

Andakílsá fellur úr Skorradalsvatni í Andakílsárfoss og liðast síðan u.þ.b.

8 kílómetra löng um sléttlendið niður í Borgarfjörð.

Sumarið 2011veiddust í Andakílsá 180 laxar sem er heldur minna en árin þar

á undan þegar veiðin fór hæst í yfir 800 laxa. Andakílsá er frábær fluguveiðiá

og veiðast flestir laxanna á flugu. Fimm aflahæstu flugurnar 2011 voru rauð

Frances, svört Frances, Sunray Shadow, Snælda, Green Butt og Undertaker.

Veiðisvæði

Veiðisvæði árinnar er nú 8 km langt og nær frá

Andakílsárfossum að ofan og niður að ósum

árinnar.

Þetta er breyting á veiðitilhögun því að það

sem áður var silungasvæði, og náði frá gömlu

brúnni sem er ofan brúar á þjóðvegi 50 og niður

í ósa, hefur nú verið sameinað laxasvæðinu

enda veiddust þar orðið fleiri laxar en silungar.

Veiðileyfi

Seldir eru stakir dagar frá morgni til kvölds frá

20. júní til 29. júní og aftur frá 12. september

og út veiðitímann. Á tímabilinu 30. júní – 11.

september er áin seld í 2ja daga hollum þar

sem byrjað og endað er á hádegi. Fyrsta og

síðasta hollið er einn og hálfur dagur.

Stangirnar tvær eru seldar saman.

Veiðitími

20. júní – 13. ágúst kl. 7.00–13.00 og 16.00–

22.00 daglega. 14. ágúst – 14. september kl.

7.00–13.00 og 15.00–21.00. 15. september og

út veiðitímann kl. 7.00–13.00 og 14.00–20.00.

Leyfilegt agn

Fluga og maðkur.

Veiðireglur

Veitt er á tvær stangir í ánni frá 20. júní til og

með 30. september.

STANGAVEIÐIFÉLAG REYKJAVÍKUR / SÖLUSKRÁ 2012 WWW.SVFR.IS

2

Þar sem stangirnar tvær eru aðeins seldar saman

skipta veiðimenn sjálfir með sér veiðisvæðinu.

Andakílsá var á árum áður þekkt fyrir stóra fiska

og með því að drepa þá síðustu í þessum flokki

í ánni er verið að eyða þessum stórlaxagenum.

Það eru því vinsamleg tilmæli til veiðimanna

að sleppa tveggja ára laxi.

Það er líka ósk veiðiréttareigenda að veiðimenn taki

hreistursýni af veiddum fiski. Með hreistursýnum

fást upplýsingar um uppruna og heimtur úr

sleppingum.

Veiðihús

Veiðihúsið er með heitum potti í hlaðvarpanum,

rafmagni og hita. Svefnrými er fyrir 7 manns í

tveimur svefnherbergjum. Í öðru herberginu eru

fjórar kojur en í hinu tvíbreitt rúm og ein koja.

Í baðherbergi er sturta og við húsið er gasgrill.

Veiðimenn mega koma í húsið einni klukkustund

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0

‘96 ‘97 ‘98 ‘99 ‘00 ‘01 ‘02 ‘03 ‘04 ‘05 ‘06 ‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11

VEIÐIMENN ATHUGIÐ

Eftirfarandi dagar eru ekki til úthlutunar fyrir sumarið 2012

22/6, 26/6, 30/6 – 2/7, 8 – 10/7, 18– 20/7, 24 – 26/7, 1 – 3/8, 9 – 11/8,

17 – 19/8, 25 – 27/8, 2 – 4/9, 10 – 12/9, 15/9, 19/9, 23/9, 27/9.

eftir að veiði lýkur, daginn fyrir veiðidag, og skulu

rýma það á sama tíma brottfarardag. Þegar seld

eru 2ja daga holl frá hádegi til hádegis mega

veiðimenn koma í hús klukkustund áður en

veiði hefst. Veiðimenn skulu ræsta húsið rækilega

fyrir brottför og taka með sér allt rusl. Hægt

er að kaupa þrif, sjá upplýsingar í veiðihúsi.

Í húsinu eru sængur og koddar en veiðimenn leggja

sjálfir til sængurfatnað og allar hreinlætisvörur.

Leiðarlýsing að veiðihúsi

Að Andakílsá eru 72 kílómetrar frá Reykjavík

(um Hvalfjarðargöng). Ekið er sem leið liggur

þjóðveg 1 í átt til Borgarness. Skömmu áður en

ekið er yfir Borgarfjarðarbrúna er beygt til hægri

inn á Borgarfjarðarbraut (þjóðvegur 50) og hún

ekin sem leið liggur í áttina að Hvanneyri. Strax

eftir að ekið hefur verið yfir Andakílsá er beygt

til hægri, inn á Skorradalsveg (þjóðvegur nr.

508) og hann ekinn um einn kílómetra þar til

komið er að afleggjara að veiðihúsi á hægri hönd.

Ath. að merki Stangaveiðifélags Reykjavíkur er

við rimlahlið á afleggjara niður að veiðihúsi.

VERÐSKRÁ

VEIÐIMENN ATHUGIÐ

Vinsamlegast takið hreistursýni. Í húsinu eru pokar undir þau.

ANDAKÍLSÁ

Stakir dagar frá morgni til kvölds Verð á dagstöng

Veiðidagar Stangafj. Félagsverð

20/6-24/6 2 22.400

25/6-29/6 2 28.800

30/6-6/7 2 39.500

6/7-16/7 2 49.900

16/7- 11/8 2 59.900

11/8- 23/8 2 49.900

23/8 - 4/9 2 39.800

4/9 - 10/9 2 34.500

10/9 - 14/9 2 32.400

15/9 - 23/9 2 31.300

24/9 - 28/9 2 29.900

Utanfélagsmenn greiða 20% hærra verð.


Grant ThorntonGrant Thornton er eitt af leiðandi alþjóðlegum samtökum

endurskoðunar- og ráðgjafarfyrirtækja sem veitir viðskiptavinum

sínum faglega og persónulega þjónustu á sviði fjármála

og viðskipta.

Það er keppikefli okkar að aðstoða viðskiptavini við að ná

markmiðum sínum þannig að þeir hafi af þjónustunni

sýnilegan ávinning.

www.GrantThornton.is


42 LAXVEIÐI

3 3 6

Straumarí Borgarfirði

Frábær laxveiði og auðvelt aðgengi

4x4

Þar sem Norðurá í Borgarfirði sameinast Hvítá er fornfrægt veiðisvæði Strauma. Svæðið er stangaveiðimönnum að

góðu kunnugt og þá helst vegna þess að þar geta veiðimenn lent í eftirminnilegum ævintýrum þegar laxinn er á

göngu upp í bergvatnsárnar. Í Straumum veiðist lax sem gengur upp í Norðurá, Gljúfurá og Þverá auk þess sem

eitthvað af laxi heldur alltaf til á svæðinu fram á haustið. Sjóbirtingur bætist í veiðina strax upp úr miðjum júlí.

Frábær veiði hefur verið í Straumunum undanfarin ár. Meðalveiði síðustu fjögurra ára er 367 laxar en 332 laxar

veiddust sumarið 2011.

Í Straumunum er veitt með tveimur stöngum allt tímabilið og er svæðið frábær kostur fyrir

veiðimenn sem vilja vera út af fyrir sig. Því fylgir annað elsta veiðihús landsins og geymir

það mikla sögu. Ef veggir þess gætu talað væri hægt að fylla margar bækur af ótrúlegum

veiðisögum.

Veiðihúsið er notalegt og sjarmerandi en það er aðeins steinsnar frá veiðisvæðinu og

við hlið þess er mjög gott nýlegt svefnhús með tveimur svefnherbergjum og snyrtingu.

Straumarnir eru því kjörið svæði fyrir fjölskylduna þar sem nóg pláss er fyrir alla.

Veiðimönnum ber að þrífa hús vandlega fyrir brottför en hægt er að kaupa þrif hjá Þorkeli

í Ferjukoti í síma 437-0082. Gott er að hafa samband við hann með nokkura daga fyrirvara,

ef veiðmenn óska eftir að kaupa þá þjónustu.

Veiðisvæði

Frá morgni 5. júní og út veiðitímann eru Straumar

seldir einir og sér, tvær stangir.

Veiðileyfi

Einn eða tveir dagar í senn frá hádegi til hádegis

og seljast stangirnar ávallt saman.

Veiðitími

Kl. 7.00–13.00 og 16.00–22.00 daglega en frá

hádegi 14. ágúst kl. 7.00–13.00 og 15.00–21.00.

Leyfilegt agn

Í Straumum er leyfður maðkur, fluga og spónn

allt tímabilið.

Veiðireglur

Veitt er frá hádegi til hádegis.Vinsamlegast skráið

alla veiði í veiðibók sem er í húsinu.

Veiðihús

Húsið er annað elsta veiðihús landsins, byggt

af enskum veiðimönnum um 1930. Í húsinu

eru tvö tveggja manna herbergi, stofa, eldhús

og baðherbergi. Eingöngu er boðið upp á

svefnpokagistingu þar sem eru fjögur einbreið

rúm og einn beddi í stofu. Verönd með grilli..

Viðbótarhús, með tveimur tveggja manna

svefnherbergjum og salerni, hefur verið sett

upp við hlið gamla hússins.

Veiðimenn mega koma í húsið einni klukkustund

fyrir veiðitíma en brottfarardag skulu þeir rýma

hús klukkustund eftir að veiðitíma lýkur. Munið

ávallt að ræsta hús og hirða rusl. Hægt er að

kaupa þrif.

Leiðarlýsing að veiðihúsi

Ekið er upp ásinn við Ferjukot, nánar tiltekið á

milli Ferjukotssíkja og gömlu Hvítárbrúar. Þaðan

er ekið uns komið er að húsinu.

Umsjónarmaður/veiðivörður:

Þorkell Fjeldsted í Ferjukoti, sími 437-0082.

STRAUMARNIR

VERÐSKRÁ

Verð á dagstöng

Veiðidagar Stangafj. Félagsverð

5/6- 9/6 2 21.900

9/6 - 15/6 2 25.200

15/6 - 19/6 2 29.600

8/8 - 11/8 2 53.900

15/8 - 17/8 2 39.900

19/8 - 1/9 2 22.900

1/9 - 3/9 2 17.100

Utanfélagsmenn greiða 20% hærra verð.

STANGAVEIÐIFÉLAG REYKJAVÍKUR / SÖLUSKRÁ 2012 WWW.SVFR.IS


44 LAXVEIÐI

Norðurá I

Fegurst áa

13

Norðurá í Borgarfirði er ein albesta laxveiðiá landsins, fjölbreytt og gjöful.

Sumarið 2011 veiddust þar 2.279 laxar og síðastliðin fjögur ár hefur veiðin

verið mjög góð, eða vel yfir 2.000 laxar hvert sumar. Sumarið 2008 var

metveiði í Norðurá þegar 3.308 laxar veiddust.

12

Veiðisvæði

Veiðisvæði Norðurár I breytist nokkuð yfir sumarið.

Á tímabilinu 7. júní til 15. júní nær það yfir alla

ofanverða ána, að Kálfhylsbroti. Frá hádegi 15.

júní til 21. júní er Stekkurinn undanskilinn og

svæðið nær frá Háreksstaðaeyrum að Hnífli. Frá

5. ágúst til 1. september er Stekkurinn hins vegar

með og nær svæðið þá frá Háreksstaðaeyrum

STANGAVEIÐIFÉLAG REYKJAVÍKUR / SÖLUSKRÁ 2012 WWW.SVFR.IS

4x4

að veiðimörkum við Flóðatanga.

Á tímabilinu frá hádegi 1. til 9. september eru

seldir tveir dagar í senn frá hádegi til hádegis.

Veitt er með 9 stöngum og nær veiðisvæðið

upp að Króksfossi.

Vakin er athygli á að fyrri hluta júnímánaðar

er einungis veitt með 8 stöngum til 15.júní en

9 stöngum 15.-18.júní.


Veiðitími

Daglegur veiðitími er kl. 7.00–13.00 og 16.00–

22.00 en frá hádegi 14. ágúst er veitt kl. 15.00–

21.00. Stytta má hvíldartíma ef allir veiðileyfishafar

eru því samþykkir, en þó þannig að veiðitími

dagsins fari ekki yfir 12 tíma. Síðasta veiðidag

er veiðimönnum heimilt að veiða til kl. 13.00,

en þá skulu þeir gæta þess að vera búnir að

tæma herbergi sín kl. 13.30 til að auðvelda

starfsfólki ræstingu og frágang.

Leyfilegt agn

Eingöngu er heimilt að veiða á flugu og beita

hefðbundnum fluguveiðistöngum.

WWW.SVFR.IS

Svæðaskipting

Umsjónarmaður skipuleggur svæðaskiptingu,

sem er að finna á töflu fyrir framan setustofuna,

og draga veiðimenn sér svæði um 20 mínútum

fyrir veiðitímann. Gott kort má prenta út af

vef SVFR.

Veiðireglur

Vakin er athygli á veiðireglum SVFR en þær er

að finna fremst í söluskránni og á vef félagsins,

sjá slóðina www.svfr.is.

Skylt er að sleppa öllum tveggja ára laxi og skal

þá styðjast við skilgreiningu Veiðimálastofnunar

þar sem miðað er við að um 70 cm lengd samsvari

7 punda laxi. Kvóti er á veiði og er heimilt að

veiða fimm laxa á stöng á vakt. Eftir að kvóta

hefur verið náð er heimilt að veiða og sleppa.

Veiði er bönnuð í Nikulásarkeri og 30 metra upp

fyrir laxastigann í Laxfossi. Einnig er óheimilt

að veiða í Glanna, þ.e. fyrir ofan Berghyl og

upp að Hólabakshyl.

Veiðimenn eru hvattir til að gæta fullrar varúðar

við notkun báta og kláfs og tekið skal fram að

þeir nota þessi tæki á eigin ábyrgð. Veiðimenn

skulu ætíð setja á sig björgunarvesti þegar bátar

eru notaðir. Þau er að finna í sérstökum kassa

við bátana, auk þess sem staðarhaldari er

með aukavesti ef þörf er á. Sérstakrar varúðar

er þörf við notkun kláfsins í vatnavöxtum.

Veiðistaðalýsingu og veiðikort má fá á skrifstofu

SVFR og í veiðihúsinu.

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

‘96 ‘97 ‘98 ‘99 ‘00 ‘01 ‘02 ‘03 ‘04 ‘05 ‘06 ‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11

LAXVEIÐI

Veiðihús

Veiðihúsið við Norðurá stendur á Rjúpnaási, á

glæsilegum stað með útsýni að Laxfossi. Aðstaða

öll og aðbúnaður er til fyrirmyndar og með því

besta sem þekkist á landinu. Í húsinu eru 12

tveggja manna herbergi, öll með sér baðherbergi.

Þá eru í húsinu gufubað, vöðlugeymsla og mjög

góð laxageymsla, bæði með frysti og kæli.

Veiðimönnum er skylt að dvelja í húsinu. Á

tímabilinu 7. júní – 21. júní og frá 8.ágúst og út

veiðitímann er fæðisverð kr. 11.900 á mann en

20.900 á öðrum tímum miðað við tvo á stöng.

Séu veiðimenn einir á stöng er verð fyrir fæði

og gistingu 3.000 kr. hærra.

Leiðarlýsing að veiðihúsi

Frá Reykjavík er ekinn þjóðvegur nr. 1, í gegnum

Borgarnes og áfram norður. Um 5 km norðan

við veitingaskálann Baulu (um 25 km norðan

Borgarness) er beygt til hægri upp afleggjara

sem liggur að veiðihúsinu. Við afleggjarann

er að finna SVFR-merki til leiðbeiningar fyrir

veiðimenn.

Umsjónarmaður:

Sjá upplýsingar á svfr.is

TAKIÐ VEL EFTIR

Stekkur fylgir aðalsvæðinu frá hádegi 7/6 til hádegis 15/6, frá hádegi 6/7

og út veiðitímann. Athugið jafnframt að Kálfhylsbrot tilheyrir Munaðarnessvæðinu.

ÁGÚSTVEIÐI 2 DAGAR

Á tímabilinu 7. júní til 15. júní og aftur frá 8. ágúst til 9. september er áin

seld í 2ja daga hollum. Á öðrum tímum eru veiðileyfin aðeins seld 3 daga

í senn.

NORÐURÁ I

VERÐSKRÁ

Öll áin

2 dagar í senn: Verð á dagstöng

Veiðidagar Stangafj. Félagsverð

7/6- 9/6 8 35.300

9/6-11/6 8 37.600

11/6-13/6 8 40.000

13/6-15/6 8 43.500

Áin ofan Stekks:

3 dagar í senn

15/6-18/6 9 58.000

18/6-21/6 12 67.100

Háreksstaðaeyrar - Munaðarnes

8/8 - 11/8 12 58.900

2 dagar í senn

14/8-16/8 12 49.400

16/8-18/8 12 47.100

18/8-20/8 12 45.700

20/8-22/8 12 43.500

22/8 - 26/8 12 41.200

26/8 - 28/8 12 38.800

28/8 - 30/8 12 35.300

30/8 - 1/9 12 32.900

Öll áin neðan Króks

1/9 - 9/9 12 30.600

Utanfélagsmenn greiða 20% hærra verð.

STANGAVEIÐIFÉLAG REYKJAVÍKUR / SÖLUSKRÁ 2012

45


46 LAXVEIÐI

Norð ur á II

Mun að ar nes – Fjall ið

3 3 6

Norðurá II er kjörið svæði fyrir smærri hópa sem vilja heimsækja eina albestu

laxveiðiá landsins og vera út af fyrir sig í góðu veiðihúsi. Nú er veitt frá hádegi

til hádegis í Norðurá II frá 2. ágúst í tveggja daga hollum og stangirnar seldar

saman.

Veiðisvæði

Veiðisvæði Norðurár II breytist nokkuð yfir sumarið.

Á tímabilinu 5.–7. júní nær svæðið frá Hnífli að

veiðimörkum fyrir neðan Munaðarnes. 16. júní

– 6. júlí nær svæðið frá og með Kálfhylsbroti

og að veiðimörkum fyrir neðan Munaðarnes.

Frá 2. ágúst er svæðið hins vegar frá Símastreng

og að brú fyrir ofan Fornahvamm.

Veiðitími

Daglegur veiðitími er kl. 7.00–13.00 og 16.00–

22.00 en frá hádegi 14. ágúst er veitt kl. 15.00–

21.00. Stytta má hvíldartíma ef allir veiðileyfishafar

eru því samþykkir, en ekki má þó veiða lengur

en 12 tíma á dag.

Svæðaskipting

Tillögu að svæðaskiptingu er að finna á töflu á

vegg þegar gengið er inn í veiðihúsið. Skipting

miðast við að veiðimenn fari tvisvar yfir alla

ána þegar um tveggja daga holl er að ræða.

Veiðimönnum er heimilt að breyta þeirri skiptingu,

séu allir veiðileyfishafar því samþykkir.

Leyfilegt agn

Heimilt er að veiða á flugu og beita til þess

hefðbundnum fluguveiðistöngum.

Veiðireglur

Vakin er athygli á veiðireglum SVFR en þær er

að finna fremst í söluskránni og á vef félagsins,

sjá slóðina www.svfr.is.

Skylt er að sleppa öllum tveggja ára laxi og skal

þá styðjast við skilgreiningu Veiðimálastofnunar

þar sem miðað við að um 70 cm lengd samsvari

7 punda laxi. Kvóti er á veiði og er heimilt að

veiða fimm laxa á stöng á vakt. Eftir að kvóta

hefur verið náð er heimilt að veiða og sleppa.

Veiði er bönnuð ofan brúar við Fornahvamm.

Veiðistaðalýsingu og veiðikort er unnt að fá í

veiðihúsinu og á vef SVFR.

Veiðimenn skulu skrá alla veiði í bók sem liggur

frammi í veiðihúsinu. (Í júní geta veiðimenn skilað

miða í póstkassa við Stekk með upplýsingum

um veiði.)

4x4

Veiðihús

Veiðihúsið stendur við Skógarnef skammt norðan

Hvamms. Húsið er með þremur tveggja manna

herbergjum, eldhúskrók, stofu, borðstofu og

baðherbergi með sturtu. Rafmagn er í húsinu.

Einnig eru svefnloft, gasgrill, útigeymsla og

ágæt sólverönd. Veiðimenn leggja sjálfir til mat,

sængurfatnað og hreinlætisvörur.

Veiðimenn mega koma í húsið einni klukkustund

áður en veiði hefst og skulu rýma það á sama

tíma brottfarardaginn. Vinsamlegast ræstið húsið

vel fyrir brottför og takið með ykkur allt rusl.

Unnt að fá uppábúin rúm og þrif gegn vægu

gjaldi, áhugasamir hafi samband við skrifstofu

SVFR eða Guðmund Viðarsson í síma 435- 0058

með a.m.k. tveggja daga fyrirvara.

Leiðarlýsing að veiðihúsi

Frá Reykjavík er ekinn þjóðvegur nr. 1 í gegnum

Borgarnes og áfram norður. Veiðihúsið er í landi

Hvamms, um 10 km fyrir norðan Hreðavatnsskála

(um 40 km norðan Borgarness). Ekið er fram hjá

bænum Hvammi og skömmu síðar er beygt til

vinstri upp slóða sem liggur að húsinu.

Umsjónarmaður: Sjá upplýsingar á svfr.is

NORÐURÁ II

VERÐSKRÁ

Verð á dagstöng

Veiðidagar Stangafj. Félagsverð

Munaðarnes og Stekkur

5/6 - 7/6 (2,5 dagur) 3 30.600

Munaðarnes að Kálfhylsbroti,

stakir dagar

16/6 - 20/6 3 30.600

21/6 - 27/6 3 32.900

28/6 - 6/7 3 42.400

Símastrengur að Hvassármótum

2ja daga holl, hád. - hád.

6/8 - 8/8 3 50.600

8/8 - 14/8 3 43.900

14/8 - 22/8 3 39.800

22/8 - 1/9 3 34.500

Utanfélagsmenn greiða 20% hærra verð.

STANGAVEIÐIFÉLAG REYKJAVÍKUR / SÖLUSKRÁ 2012 WWW.SVFR.IS


48 LAXVEIÐI

Gljúfurá

Ein af perlum Borgarfjarðar

Veiðisvæði

Veiðisvæðið nær frá Klaufhamarsfossi að Norðurá.

Hóp tilheyrir ekki veiðisvæðinu.

Veiðileyfi

Veiðitímabilið er frá 25. júní til 30. september og

er veitt tvo daga í senn, frá hádegi til hádegis,

nema í opnum þegar veitt er frá morgni 25.

júní til hádegis 26. júní.

Veiðitími

Kl. 7.00–13.00 og 16.00–22.00 en frá og með

14. ágúst kl. 7.00–13.00 og 15.00–21.00.

VEIÐIMENN ATHUGIÐ

Vinsamlegast takið hreistursýni. Í húsinu eru pokar undir þau.

3 4x4

4

Gljúfurá er sérstaklega skemmtileg þriggja stanga laxveiðiá í fögru umhverfi.

Veiðistaðir eru fjölmargir og fjölbreyttir og hentar áin vel fyrir veiði bæði á flugu og maðki.

Veiðin sumarið 2011 var samtals 285 laxar sem er þriðja mesta veiði síðan 1995 en árið 2010 veiddust í ánni 281 lax. Árið 2009 veiddust 323 laxar

sem var mesta veiði frá árinu 1995 þegar veiddust í ánni 356 laxar. Þó að Gljúfurá henti vel til fluguveiða hefur stærstu hluti laxveiðinnar veiðst

á maðk. Vakin er athygli á að sumarið 2012 hefst veiðitímablið 25. júní í stað 1. júlí eins og sl. tvö ár en henni lýkur 30. september eins og áður.

Leyfilegt agn

Fluga og maðkur.

Veiðireglur

Veitt er á þrjár stangir í ánni frá 25. júní til 30.

september og eru stangirnar ávallt seldar saman.

Tvær stangir í Langavatni fylgja hverju leyfi í

Gljúfurá. Gott kort má prenta út af vef SVFR.

Veiðimenn eru hvattir til að taka hreistursýni

en góð aðstaða er til þess. Kvóti er 5 laxar á

stöng á dag. Eftir að kvóta er náð er heimilt að

veiða en skylt að sleppa öllum laxi.

Veiðihús

Glæsilegt veiðihús með heitum potti er á svæðinu.

Baðherbergi með sturtu er með hverju herbergi.

Í húsinu er rafmagn og hiti. Sængur og koddar

eru í húsinu en veiðimenn þurfa að taka með

350

300

250

200

150

100

50

0

‘96 ‘97 ‘98 ‘99 ‘00 ‘01 ‘02 ‘03 ‘04 ‘05 ‘06 ‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11

sér sængurfatnað sem og allar hreinlætisvörur.

Lykill að veiðihúsinu er við inngöngudyr og ber

að skilja hann þar eftir að loknum veiðitíma.

Gasgrill er við húsið.

Komudag mega veiðimenn koma í veiðihúsið

einni klukkustund fyrir veiðitíma og skulu rýma

það á sama tíma brottfarardag. Veiðimenn eru

beðnir um að þrífa húsið vel áður en þeir

yfirgefa það og taka með sér allt rusl. Hægt

er að kaupa þrif en upplýsingar um það eru í

veiðihúsinu við komu.

Í veiðihúsinu mega dveljast tveir fyrir hvert

selt leyfi (ótakmarkaður fjöldi ef allar stangir

eru keyptar saman).

Leiðarlýsing að veiðihúsi

Veiðihúsið er í landi Svignaskarðs, u.þ.b. 20

km frá Borgarnesi. Beygt er til vinstri út af

þjóðvegi 1 við Svignaskarð og síðan ekinn fyrsti

afleggjari til hægri alveg á enda (4–5 mín.), þá

blasir veiðihúsið við.

Veiðivörður:

Birna Konráðsdóttir, sími 864-5404.

GLJÚFURÁ

VERÐSKRÁ

2ja daga holl frá hád. til hád. Verð á dagstöng

Veiðidagar Stangafj. Félagsverð

25/6-30/6 3 39.900

30/6-2/7 3 43.900

2/7-22/7 3 48.900

24/7-9/8 3 48.900

9/8-31/8 3 39.900

31/8-8/9 3 34.800

8/9-14/9 3 31.500

14/9-20/9 3 29.300

20/9-28/9 3 27.100

Utanfélagsmenn greiða 20% hærra verð.

STANGAVEIÐIFÉLAG REYKJAVÍKUR / SÖLUSKRÁ 2012 WWW.SVFR.IS


50 LAXVEIÐI

12

Langá á Mýrum

Góð veiði, gott aðgengi og gott veiðihús

Langá á Mýrum er ein af bestu laxveiðiám landsins og á sér fjölmarga aðdáendur. Langá er

fjölbreytt veiðiá með um eitt hundrað skráða veiðistaði en áin á á upptök sín í Langavatni 36

kílómetrum frá sjó.

Veiðin í Langá sumarið 2011 var góð. Alls veiddust

1.905 laxar í Langá en 2010 veiddust 2.178 laxar.

Jöfn og góð veiði hefur verið í Langá undanfarin

ár og veiddust yfir 2.000 laxar í ánni þrjú ár í röð,

2008-2010. Áratugum saman hafa landeigendur

og leigutakar nostrað við ána til að tryggja að dvöl

veiðimanna við Langá verði sem ánægjulegust.

Vatnsmiðlun í Langavatni tryggir veiðimönnum

t.d. aukabirgðir af súrefnisríku vatni og heita má

að hægt sé að aka að öllum merktum veiðistöðum

Langár á 26 kílómetra löngum veiðibakka.

Notalegt veiðihús

Það væsir ekki um veiðimenn í veiðihúsinu

Langárbyrgi en þar er þjónusta við veiðimenn

eins og best verður á kosið. Húsið er nýlegt með

tólf tveggja manna herbergjum með baðherbergi

og dýrindis rúmum. Í gufubaðinu er kjörið að

fara yfir helstu afrek dagsins á bakkanum og í

setustofunni geta menn horft dreymnir á svip

yfir Hvítsstaðahyljina og lagt upp veiði næsta

dags eða bara slakað á við árnið Langár eftir

STANGAVEIÐIFÉLAG REYKJAVÍKUR / SÖLUSKRÁ 2012 WWW.SVFR.IS

4x4

ljúffengar veitingar. Aðstaða fyrir vöðlur, skó

og tilheyrandi er jafnframt mjög góð.

Langá er meðalstór á og blátær. Átta til níu feta

einhenda með línu 6-9 er kjörið veiðitæki og eru

litlar flugur alla jafnan gjöfulastar. Í Langá er fjöldi

hylja þar sem kjörið er að gára vatnsyfirborðið til

að egna laxinn til töku. Uppistaðan í aflanum er

kraftmikill smálax en stærstu fiskar hvers tímabils

hafa undanfarin ár verið á bilinu 12-15 pund.


Ríflegur kvóti

Það er til marks um góða veiði í Langá að

kvóti veiðimanna á hverri vakt er ríflegur eða

5 laxar á stöng. Það eru vinsamleg tilmæli til

veiðimanna að sleppa 70 cm laxi og stærri í ána

aftur í samræmi við tilmæli Veiðimálastofnunar.

Veitt er á blandað agn í Langá eftir 20. ágúst,

maðk og flugu.

NÝTT:

Síðustu fjóra daga tímabilsins verður boðið upp

á staka daga í Langá án fæðis- og gistingar.

Veiðimenn hafa aðgang að vöðlu- og laxageymslu

en veiðihúsið verður lokað. Aðeins verður veitt á

8 stangir og því mjög rúmt um veiðimenn. Þetta

er einstakt tækifæri fyrir þá sem vilja kynnast

töfrum Langár í mögnuðum umhverfi á Mýrunum.

Veiðisvæði

Veiðisvæðið er um 26 km langt með um 100

merktum veiðistöðum.

Leyfilegt agn

Fluga til hádegis 20. ágúst en eftir það fluga og

maðkur. Fimm aflahæstu flugurnar árið 2011

voru svört og rauð Frances, Sunray Shadow,

gáruflugur (hitch), Snældur og Collie Dog.

Veiðireglur

Frá hádegi 24/6 er veitt á 8 stangir, frá hádegi

26/6 er veitt á 10 stangir og frá hádegi 30/6

til hádegis 12/9 er veitt á tólf stangir. Veitt er

á tíu stangir eftir 12. september nema síðustu

fjóra daga veiðitímans þegar veitt er á 8 stangir.

Veitt er frá hádegi til hádegis nema síðustu 4

dagana þegar veitt er frá morgni til kvölds.

Veiðimenn eru hvattir til þess að sleppa stórlaxi

og kvóti er fimm laxar á vakt. Veiðikort og

veiðistaðalýsingu má nálgast á www.langa.is

og á Langárhluta vefs SVFR.

Veiðitími

Daglegur veiðitími er kl. 7.00–13.00 og 16.00–

22.00. Frá 16. ágúst er veitt kl. 7.00–13.00 og

15.00–21.00. Á stökum dögum í lok tímabils

er veitt frá kl. 8-20.

VERÐSKRÁ

2ja daga holl Verð á dagstöng

Veiðidagar Stangafj. Félagsverð

24/6- 26/6 8 39.500

26/6 - 28/6 8 49.900

28/6 - 30/6 8 59.900

16/8 - 18/8 10 62.900

18/8 - 20 /8 10 59.900

27/8 - 29/7 12 80.100

1/9 - 4/9 12 64.500

4/9 - 6/9 12 58.700

6/9 - 8/9 12 50.200

10/9 - 12/9 12 39.500

16/9 - 18/9 10 35.900

18/9 - 20/9 2,5 dagar 8 35.900

Stakir dagar frá morgni til kvölds

21/9 - 24/9 8 35.600

Utanfélagsmenn greiða 20% hærra verð.

WWW.SVFR.IS

LANGÁ Á MÝRUM

Veiðihús

Veiðihúsið við Langá stendur í landi Jarðlangsstaða

á glæsilegum útsýnisstað. Aðstaða og aðbúnaður

er með því besta sem gerist á landinu. Í húsinu eru

12 tveggja manna herbergi með sér baðherbergi.

Í húsinu eru gufubað og mjög góð vöðlugeymsla.

Fæðisverð 24. júní til 3. júlí og frá 27. ágúst til

20. september er kr. 11.900 á mann miðað við

tvo á stöng. Á öðrum tíma er fæðisverðið kr.

20.900. Séu veiðimenn einir á stöng er verð

fyrir fæði og gistingu 3.000 kr. hærra.

Leiðarlýsing að veiðihúsi

Langárbyrgi stendur á Byrgisholti í landi

Jarðlangsstaða, um 6 km ofan við þjóðveginn

út á Snæfellsnes. Ef keyrt er frá Borgarnesi er

beygt upp merktan afleggjara rétt áður en keyrt

er yfir Langá á þjóðveginum. Neðstu veiðistaðir

eru þá á vinstri hönd (Strengir og Breiðan). Eftir

6 km akstur eftir afleggjaranum blasir Langárbyrgi

við á vinstri hönd.

Sími í veiðihúsi er 437-2377.

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

LAXVEIÐI

‘96 ‘97 ‘98 ‘99 ‘00 ‘01 ‘02 ‘03 ‘04 ‘05 ‘06 ‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11

STANGAVEIÐIFÉLAG REYKJAVÍKUR / SÖLUSKRÁ 2012

51


52 LAXVEIÐI

Álftá á Mýrum

Nett tveggja stanga laxveiðiá

Álftá er afar skemmtileg og þægileg 2ja stanga laxveiðiá á Mýrunum. Þarna hefur verið góð veiði undanfarin ár og

þrjú síðastliðin sumur hafa verið afar góð; sumarið 2010 veiddust 510 laxar og sumarið 2009 veiddust 625 laxar.

Sumarið 2011 veiddust 375 laxar. Álftá á upptök sín í Álftahrauni og í mörgum litlum stöðuvötnum þar í kring.

Í Álfta hefur einnig verið mjög góð sjóbirtingsveiði.

Veiðisvæði

Veitt er í Álftá frá veiðistað 49, Fossi sem er við

Áfltártungu og niður í ós. Gott aðgengi er að

veiðistöðum og fólksbílafæri að þeim flestum

Veiðileyfi

Til sölu hjá okkur eru nokkur 2ja daga holl þar

sem byrjað og endað er á hádegi. Stangirnar

tvær eru seldar saman.

Veiðitími

Veitt er frá kl. 7.00 til 13.00 og 16.00 til 22.00

daglega.

Leyfilegt agn

Fluga og maðkur.

Veiðireglur

Veitt er á tvær stangir í ánni.

Þar sem stangirnar tvær eru aðeins seldar saman

skipta veiðimenn sjálfir með sér veiðisvæðinu.

Auk almennra veiðireglna er kvóti 10 laxar á

stöng á dag. Eftir að kvóta er náð má veiða

og sleppa. Ekki er kvóti á sjóbirtingi. Tilmæli

eru til veiðimanna að sleppa tveggja ára laxi.

Veiðihús

Veiðihúsið er með tveimur 2ja manna svefnherbergjum,

rafmagni og hita. Að auki er svefnrými á svefnlofti.

Í baðherbergi er sturta og við húsið er gasgrill.

Veiðimenn mega koma í húsið einni klukkustund

fyrir upphaf veiði og skulu rýma það á sama

tíma á brottfarardegi. Veiðimenn skulu ræsta

húsið rækilega fyrir brottför og taka með sér allt

rusl. Hægt er að kaupa þrif, sjá má upplýsingar

um það í veiðihúsinu.

Veiðimenn leggja sjálfir til sængur og sængurfatnað.

2

Leiðarlýsing að veiðihúsi

Ekið er sem leið liggur í gegnum Borgarnes og

farið þjóðveg upp á Mýrar til vinstri þegar út

úr Borgarnesi er komið. Ekið er um 18 km og

beygt til vinstri veg nr 533 rétt áður en komið

er að Lyngbrekku. Ekinn er um 1 km þegar

komið er að afleggjara á hægri hönd sem liggur

að veiðihúsinu.

Veiðihús

Umsjónaraðili er Dagur Garðarsson í síma 893

5337.

ÁLFTÁ Á MÝRUM

VERÐSKRÁ

2ja daga holl Verð á dagstöng

Veiðidagar Stangafj. Félagsverð

17/7 - 19/7 2 79.500

1/8 - 7/8 2 79.500

9/8 - 11/8 2 79.500

Utanfélagsmenn greiða 20% hærra verð.

STANGAVEIÐIFÉLAG REYKJAVÍKUR / SÖLUSKRÁ 2012 WWW.SVFR.IS


54 LAXVEIÐI

Hítará

Frábær laxveiðiá á Mýrum

Hítará er með þekktari veiðiám landsins. Einstakt veiðihús

og glæsilegt umhverfi hafa fallið í mjög góðan jarðveg hjá

ánægðum veiðimönnum.

Fjölbreytileiki veiðistaða er mikill og

staðsetning veiðihúss Jóhannesar á Borg, í

ævintýralegu umhverfi kletta og veiðihylja,

þar sem heyra má fossniðinn frá Brúarfossi,

er einstök.

Sumarið 2011 var heildarveiðin í Hítará

um 900 laxar. Þær breytingar eru nú gerðar

að svæðið ofan Kattarfoss tilheyrir nú

aðalsvæðinu.

Veiðisvæði

Frá ósi og upp að veiðimörkum neðan Klifsands.

Gott veiðikort má prenta út af vef SVFR.

Veiðileyfi

Tveir dagar í senn, frá hádegi til hádegis.

Veiðitími

Kl. 7.00–13.00 og 15.00–21.00 daglega.

Leyfilegt agn

Fluga. Fimm aflahæstu flugurnar á árinu 2011

voru gáruflugur (hitch), rauður og svartur Frances,

Collie dog og Silver&blue.

Veiðireglur

Veitt er frá hádegi til hádegis. Veitt er með fjórum

stöngum á tímabilinu 18. júní til 4. júlí, en með

sex stöngum eftir það og laxveiðitímann.

Skylt er að sleppa öllum laxi sem er stærri

en 70 cm að lengd. Samkvæmt skilgreiningu

Veiðimálastofnunar er þar um laxa sem eru

þyngri en 3,5 kg. Í ljósi erfiðrar stöðu sjóbleikju

á Vesturlandi eru veiðimenn hvattir til að sleppa

allri sjóbleikju sem þeir kunna að veiða.

Athugið: Vakin er athygli á því að Hítará

ofan Kattarfoss, tilheyrir nú svæðinu.

STANGAVEIÐIFÉLAG REYKJAVÍKUR / SÖLUSKRÁ 2012 WWW.SVFR.IS


LAXVEIÐI

joakim s´ Gæða flugustangir, hjól og línur sem hafa

sannað sig hjá íslenskum veiðimönnum.

gsm: 698-4651

WWW.SVFR.IS

e-mail: e joakims@simnet.is

Veiðihús

Veiðihúsið fyrir Hítará er hið fornfræga veiðihús

Lundur. Húsgjaldið innifelur uppábúin rúm fyrir

veiðimenn og þrif þegar veiðimenn yfirgefa húsið.

Það skal áréttað að veiðimenn eru góðfúslega

beðnir að ganga vel um veiðihúsið og taka vel

til eftir sig, þó húsið verðið þrifið sérstaklega

á skiptidögum.

Veiðimenn mega koma í húsið einni klst. fyrir

veiðitíma og ber að rýma það einni klst. eftir

að veiðitíma lýkur. Í veiðihúsinu mega dveljast

tveir fyrir hvert selt leyfi.

Leiðarlýsing að veiðihúsi

Ekið er sem leið liggur í gegnum Borgarnes og

tekinn afleggjari til vinstri út á Snæfellsnes og

eknir um 25 kílómetrar. Veiðihúsið er á vinstri

hönd áður en ekið er yfir Hítarána.

HÍTARÁ I

VERÐSKRÁ

Verð á dagstöng

Veiðidagar

Veiðileyfi án fæðis

en húsgjald innifalið

Stangafj. Félagsverð

18/6 - 20/6 2,5 dagar 4 26.600

20/6 - 26/6 4 32.000

26/6 - 28/6 4 37.300

28/6 - 30/6 4 42.700

30/6 - 2/7

Fæðis og gistiskylda

4 48.000

2/7 - 4/7 4 53.400

4/7 - 6/7 4 64.100

6/7 - 8/7 4 79.700

13/8 - 15/8 6 64.900

15/8 - 17/8 6 56.000

17/8 - 19/8 6 54.900

19/8 - 21/8 6 54.800

21/8 - 23/8

Veiðileyfi án fæðis

en húsgjald innifalið

6 54.700

23/8 - 25/8 6 54.100

25/8 - 27/8 6 51.100

27/8 - 29/8 6 47.800

29/8 - 2/9 6 45.000

2/9 - 6/9 6 41.900

6/9 - 12/9 6 39.000

12/9 - 18/9 6 36.000

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

Utanfélagsmenn greiða 20% hærra verð.

‘96 ‘97 ‘98 ‘99 ‘00 ‘01 ‘02 ‘03 ‘04 ‘05 ‘06 ‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11

STANGAVEIÐIFÉLAG REYKJAVÍKUR / SÖLUSKRÁ 2012

55


56 LAXVEIÐI

Grjótá og

Tálmi

Áin Grjótá fellur í Tálma sem fellur

síðan í Hítará rétt ofan Langadráttar.

Náttúrufegurð er mikil á svæðinu og

þarna er að finna marga veiðistaði

sem henta vel fyrir alla fjölskylduna

en þess ber að geta að landið getur

reynst erfitt yfirferðar ungum börnum.

Veiðisvæði

Tálmi niður að ármótum Melsár og Grjótá öll

að efstu tveimur veiðistöðunum undanskyldum.

Gott veiðikort má prenta út af vef SVFR.

Athugið að tveir efstu veiðistaðirnir í Grjótá, 31

og 32, eru friðaðir.

Veiðileyfi

Tveggja daga holl frá hádegi til hádegis, frá

upphafi veiðitíma til 18. júní til 20. september.

Veitt er á tvær stangir allt veiðitímabilið og eru

stangirnar ávallt seldar saman.

Veiðitími

Kl. 7.00–13.00 og 15.00–21.00 daglega.

Leyfilegt agn

Fluga og maðkur.

Veiðireglur

Veitt er frá morgni til kvölds. Það eru tilmæli

til veiðimanna að þeir sleppi öllum laxi sem

er 70 cm eða lengri. Kvóti er í ánni upp á þrjá

laxa á stöng á dag. Þegar kvóta er náð má veiða

og sleppa. Í ljósi erfiðrar stöðu sjóbleikju á

veiðisvæðinu eru veiðimenn hvattir til að gefa

þeim bleikjum líf er þeir kunna að veiða.

Nýtt: Tveir efstu veiðistaðirnir í Grjótá voru

friðaðir árin 2010 og 2011. Svo verður einnig

á árinu 2012.

Athugið: EKKI er heimilt að veiða á svæðinu

fyrir ofan Kattarfoss, það tilheyrir nú Hítará I.

Munið að skrá alla veiði í bók sem liggur frammi

í veiðihúsinu.

Veiðihús

Ágætt veiðihús er á svæðinu. Í húsinu eru

fjögur svefnherbergi. Í því er rafmagn, gasgrill

og helstu þægindi sem veiðimenn kjósa. Sængur

og koddar eru í húsinu en veiðimenn leggja

sjálfir til sængurfatnað og allar hreinlætisvörur.

Þegar seldir eru stakir dagar frá morgni til kvölds

mega veiðimenn koma í húsið klukkustund eftir

4x4

4-6 4x4 2-4 6

8

4

að veiðitíma lýkur daginn fyrir veiðidag og ber

að rýma það á sama tíma brottfarardag. Þegar

seld eru 2ja daga holl frá hádegi til hádegis

mega veiðimenn koma í hús klukkustund áður

en veiði hefst. Þrífa ber veiðihúsið fyrir brottför.

Leiðarlýsing að veiðihúsi

Ekið er út af þjóðveginum vestur á Snæfellsnes

sunnan Hítarár og haldið upp eftir vegi 539.

Ekið er yfir brúna á Grjótá og er húsið þá á

hægri hönd.

GRJÓTÁ OG TÁLMI

VERÐSKRÁ

Verð á dagstöng

Veiðidagar

Stakir dagar

Stangafj. Félagsverð

18/6 - 23/6 2 16.800

24/6 - 29/6

Tveir dagar í senn

2 19.400

30/6 - 4/7 2 25.900

4/7 - 6/7 2 32.900

6/7 - 8/7 2 43.400

8/7 - 30/7 2 49.900

30/7 - 23/8 2 40.100

23/8 - 27/8

Stakir dagar

2 30.900

27/8 - 5/9 2 26.300

6/9 - 18/9 2 18.300

Utanfélagsmenn greiða 20% hærra verð.

STANGAVEIÐIFÉLAG REYKJAVÍKUR / SÖLUSKRÁ 2012 WWW.SVFR.IS


Þó Jó n / Gunnar Bender

Þór Jónsson

Gunnar Bender

Stórlaxar

Þór Jónsson

Gunnar Bender

Skemmtileg viðtalsbók við

7 landsþekkta veiðimenn.


58 LAXVEIÐI

Setbergsá á

Skógarströnd

Að veiða er góð skemmtun

Þessi netta tveggja stanga á er þekkt laxveiðiá frá fornu fari. Mesta veiði í ánni var um 300 laxar

1988, en undanfarinn áratug hefur einn landeigenda verið sjálfur með ána og veiðiálag hefur

verið sáralítið. Meðalveiði áranna 1978 til 2004 er 114 laxar. Áin kemur úr hálendinu suður af

Litla-Langadal, úr Sátu og Hestfjalli. Hún rennur fram dalinn og á sameiginlegan ós með Stóru-

Langadalsá en árnar falla síðan til sjávar rétt fyrir vestan bæinn Ós. Í þurrkatíð getur reynt á

veiðimenn og þá gildir að fara varlega að veiðistöðum.

Veiðisvæði

Veiðisvæði nær frá veiðimörkum 50 m fyrir ofan

ós Setbergsár og Stóru-Langadalsár, upp að hyl

sem er rétt ofan við fjárhúsin við Litla-Langadal.

Veiðitími

Daglegur veiðitími er kl. 7.00–13.00 og 16.00–

22.00 en frá hádegi 14. ágúst er veitt kl. 15.00–

21.00. Stytta má hvíldartíma ef allir veiðileyfishafar

eru því samþykkir, en þó þannig að veiðitími

dagsins fari ekki yfir 12 tíma.

Seldir eru tveir dagar í senn, frá hádegi til

hádegis. Veitt er sex daga í hverri viku, frá

hádegi á fimmtudegi að hádegi á föstudegi

er áin hvíld. Kvóti er tveir laxar á stöng á dag

og eftir að kvóta er náð, er heimilt að veiða

og sleppa. Veiðimenn eru hvattir til að sleppa

tveggja ára laxi, sé þess nokkur kostur. Ekki

má veiða nær laxastiga í Illafossi en sem nemur

30m. Veiðimenn eru sérstaklega beðnir að aka

varlega um alla slóða, loka hliðum sem þeir

koma að og forðast að aka yfir gróið land.

Leyfilegt agn

Eingöngu er heimilt að veiða á flugu og maðk.

Svæðaskipting

Tillaga að svæðaskiptingu er að finna í veiðihúsi.

Þar er jafnframt kort af ánni sem má að auki

prenta út af vef SVFR.

Veiðireglur

Vakin er athygli á veiðireglum SVFR en þær er

að finna fremst í söluskránni og á vef félagsins,

sjá slóðina www.svfr.is.

Kvóti er á veiði og er heimilt að veiða tvo laxa

á stöng á dag. Eftir að kvóta hefur verið náð er

heimilt að veiða og sleppa.

Vinsamlegast skráið alla veiði í veiðibók sem

er í húsinu.

Veiðihús

Veiðihúsið sem er í landi Klungurbrekku, er

orðið lúið, en hefur þó verið lagfært og þar má

vel gista. Ágæt hreinlætis- og salernisaðstaða.

Tvö svefnherbergi og eldunaraðstða. Veiðimenn

geta jafnframt komið með tjaldvagna eða fellihýsi

og lagt þeim á planið við veiðihúsið.

Leiðarlýsing að veiðihúsi

Vegalengdin vestur úr Reykjavík er um 160

km..Frá Reykjavík er ekinn þjóðvegur nr. 1,

í gegnum Borgarnes og vestur Mýrar. Farinn

er Heydalsvegur (þjóðvegur nr. 55) og síðan

beygt til vinstri (til vesturs) við bæinn Bíldhól

og ekið í áttina að Stykkishólmi. Vegalengd

frá gatnamótunum er um 24 km. Rétt eftir að

farið er yfir Setbergsá er slóði til vinstri upp að

Klungurbrekku, þar er veiðihúsið, um 500m

frá veginum. Til Stykkishólms eru um 25 km.

Umsjónarmaður: Sjá upplýsingar á svfr.is

SETBERGSÁ

VERÐSKRÁ

Verð á dagstöng

Veiðidagar Stangafj. Félagsverð

17/7 - 19/7 2 21.900

20/7 - 26/7 2 23.900

27/7 - 2/8 2 23.900

3/8 - 9/8 2 25.900

10/8 - 16/8 2 25.900

17/8 - 23/8 2 27.900

24/8 - 30/8 2 29.900

31/8 - 6/9 2 33.900

7/9 - 9/9 2 31.900

9/9 - 11/9 2 29.900

11/9 - 13/9 2 27.900

Utanfélagsmenn greiða 20% hærra verð.

STANGAVEIÐIFÉLAG REYKJAVÍKUR / SÖLUSKRÁ 2012 WWW.SVFR.IS


Dunká á Skógarströnd.

Ný, nett tveggja stanga á hjá SVFR

Dunká fellur til sjávar á innanverðri Skógarströnd í Dalasýslu. Hún á upptök

þar í fjöllunum og er 11 km löng, þar af eru 4,5 km fiskgengir eða upp að

Hestfossi. Á fjórða tug merkta veiðistaða eru í Dunká. Allt umhverfi við

Dunká er glæsilegt, kjarri vaxnar hlíðar og fallegt útsýni yfir Breiðafjörðinn.

Veiðin árin 2008-2010 var 183, 154 og 175 laxar. Sumarið 2011 veiddust 100

laxar í ánni. Meðalveiði undanfarin ár hefur því verið nokkuð góð.

Veiðisvæði

Veiðisvæði nær frá veiðimörkum 50m fyrir ofan

ós árinnar, upp að Hestfossi, en hann er ekki

laxgengur. Til að veiða efri hluta árinnar má fara

slóða vestan megin ár, en veiðimönnum er bent

á að hann er mjög ójafn og helst nauðsynlegt

að vera á vel útbúnum jeppa.

Veiðitími

Daglegur veiðitími er kl. 7.00–13.00 og 16.00–

22.00 en frá hádegi 14. ágúst er veitt kl. 15.00–

21.00. Stytta má hvíldartíma ef allir veiðileyfishafar

eru því samþykkir, en þó þannig að veiðitími

dagsins fari ekki yfir 12 tíma.

Leyfilegt agn

Eingöngu er heimilt að veiða á flugu og maðk.

Svæðaskipting

Tillaga að svæðaskiptingu er að finna í veiðihúsi.

Þar er jafnframt kort af ánni.

Veiðireglur

Kvóti er á veiði og er heimilt að veiða tvo laxa

á stöng á dag. Eftir að kvóta hefur verið náð er

heimilt að veiða og sleppa.

Vakin er athygli á veiðireglum SVFR en þær er

að finna fremst í söluskránni og á vef félagsins,

sjá slóðina www.svfr.is.

WWW.SVFR.IS

Veiðihús

Í veiðihúsinu sem er í landi Dunks, austan megin

árinnar, er ágæt aðstaða. Þar er frystikista, grill

og öll helstu þægindi fyrir veiðimenn.. Þar eru

þrjú svefnherbergi og svefnpláss fyrir a.m.k. 6

– 8 manns. Veiðimenn leggja sjálfir til sængurfatnað

og hreinlætisvörur.

Leiðarlýsing að veiðihúsi

Frá Reykjavík eru um 170 km að veiðihúsi. Ekinn

er þjóðvegur nr. 1 um Hvalfjarðargöng, Borgarnes,

Norðurádal og beygt inn á Vestfjarðaveg nr.60

við Bröttubrekku. Skömmu áður en komið er

að brú yfir Haukadalsá er beygt til vinstri inn á

Snæfellsnesveg nr 54. Dunká er um 15 km frá

gatnamótunum. Leiðin um Heydal er nokkurn

veginn jafnlöng. Veiðihúsið er neðan við veginn,

austan megin við ána rétt ofan við ósinn. Unnt

er að keyra niður heimreiðina að Dunki og taka

þar slóða sem liggur beint niður að húsinu.

Umsjónarmaður: Sjá upplýsingar á svfr.is

DUNKÁ

LAXVEIÐI

VERÐSKRÁ

Verð á dagstöng

Veiðidagar Stangafj. Félagsverð

1/7 - 2/7 2 26.900

2/7 - 4/7 2 22.900

4/7 - 6/7 2 26.900

6/7 - 10/7 2 29.900

12/7 - 14/7 2 34.900

14/7 - 18/7 2 39.900

18/7 - 20/7 2 45.900

22/7 - 28/7 2 45.900

30/7 - 11/8 2 45.900

11/8 - 29/8 2 43.500

29/8 - 10/9 2 32.600

10/9 - 18/9 2 27.100

18/9 - 24/9 2 25.000

24/9 - 26/9 2 23.900

Utanfélagsmenn greiða 20% hærra verð.

STANGAVEIÐIFÉLAG REYKJAVÍKUR / SÖLUSKRÁ 2012

59


60 LAXVEIÐI

Laxá í Dölum

Laxveiði á söguslóðum

Laxá í Dölum liðast um Laxárdal og eru þar söguslóðir miklar.

Margir veiðistaðir í ánni bera nöfn úr Laxdælasögu.

Laxá í Dölum er mjög eftirsótt meðal veiðimanna og komast færri að en vilja. Í Laxá er veitt á sex dagstangir. Óvíða er því að finna meiri

meðalveiði á hverja dagstöng. Fluguveiði hefur aukist undanfarin ár enda hentar áin slíku agni vel. Laxá er þekkt fyrir miklar aflahrotur í

vætutíð en þegar þurrkar geisa getur reynt á veiðimanninn. Aðkoma að veiðistöðum er góð og er áin einstaklega þægileg til veiða á þeim

25 kílómetra kafla sem hún er laxgeng. Við Þrándargil er fallegt og rúmgott veiðihús með helstu þægindum. Sumarið 2010 veiddust 1.762

laxar í Laxá. Sumarið 2011 veiddust 568 laxar í Laxá. Seiðamælingar 2011 gáfu vísbendingu um að seiðabúskapur sé mjög góður og ágætis

horfur eru á að veiðin á næsta ári verði betri. Meðaltalsveiði síðustu tíu ára er 1.470 laxar.

Veiðisvæði

Frá ósi og upp að Sólheimafossi.

Veiðileyfi

Tveir og þrír dagar í senn, frá hádegi til hádegis.

Veiðitími

Kl. 7.00–13.00 og 16.00–22.00. Eftir 14. ágúst er

síðari vaktin kl. 15.00–21.00. Á brottfarardegi

lýkur veiði klukkan 12.30 en veiði er heimil til

13.00 séu veiðimenn búnir að tæma herbergi

sín fyrir hádegi.

Leyfilegt agn

Fram til 17. ágúst er veitt eingöngu með flugu

en frá hádegi 17. ágúst er veitt með flugu og

maðki. Vakin er athygli á því að á fluguveiðitíma

skal nota flugustangir með fluguhjólum en ekki

kaststangir.

Veiðireglur

Veitt er frá hádegi til hádegis með sex dagstöngum

og er kvóti tíu laxar á dag – fimm laxar á hverja

dagstöng á vakt. Óheimilt er að færa kvóta á milli

dagsparta nema á heilum dögum þegar kvóti er

tíu laxar á dag.

Athugið: Brot á veiðireglum geta varðað brottvikningu

af veiðislóð.

Veiðimenn eru hvattir til að fara að tilmælum

Veiðimálastofnunar og sleppa tveggja ára laxi.

STANGAVEIÐIFÉLAG REYKJAVÍKUR / SÖLUSKRÁ 2012 WWW.SVFR.IS


Veiðihús

Í veiðihúsinu við Þrándargil eru sex rúmgóð

tveggja manna herbergi, öll með salerni og

sturtu. Einnig er gufubað. Veiðimönnum er

skylt að dveljast í veiðihúsinu allt veiðitímabilið.

Tímabilið 28. júní – 18. júlí og 10. september

– 28. september verður fæðisverð kr. 11.900 á

mann en á öðrum tíma er fæðisverð kr. 20.900

á mann. Fæðisverð miðast við tvo á stöng. Séu

veiðimenn einir á stöng er verð fyrir fæði og

gistingu 3.000 kr. hærra. Innifalið í húsgjaldi

er uppábúið rúm.

WWW.SVFR.IS

Veiðimenn mega koma í húsið einni klst. fyrir

veiðitíma og ber að rýma það einni klst. eftir

að veiðitíma lýkur. Í veiðihúsinu mega dveljast

tveir fyrir hvert selt leyfi.

Leiðarlýsing að veiðihúsi

Frá Reykjavík eru um 150 km að veiðihúsi. Ekinn

er þjóðvegur nr. 1 um Hvalfjarðargöng, Borgarnes,

Norðurárdal og beygt inn á Vestfjarðaveg nr.

60 við Bröttubrekku. Nokkru áður en komið

er að Búðardal er ekið inn á Laxárdalsveg

nr. 59 og áleiðis inn dalinn, fram hjá bænum

Leiðólfsstöðum og er veiðihúsið í Þrándargili

næsta hús á hægri hönd.

Kynntu þér verð til

félagsmanna Í SVFRR

00000

2000

1500

1000

500

0

LAXVEIÐI

‘96 ‘97 ‘98 ‘99 ‘00 ‘01 ‘02 ‘03 ‘04 ‘05 ‘06 ‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11

LAXÁ Í DÖLUM

VERÐSKRÁ

Veiðidagar Stangafj.

Verð á dagstöng

Félagsverð

28/6-30/6 6 39.900

30/6 - 2/7 6 29.900

2/7 - 4/7 6 32.900

4/7 -6/7 6 35.900

8/7 - 10/7 6 44.900

10/7 - 12/7 6 49.900

12/7 - 16/7 6 59.000

16/7 - 18/7 6 67.900

Þrír dagar í senn hád. til hád

18/7 - 21/7 6 69.900

21/7 - 24/7 6 79.900

10/9 - 13/9 6 55.900

13/9 - 16/9 6 49.900

16/9- 19/9 6 46.900

19/9 - 22/9 6 42.900

22/9 - 25/9 6 39.900

Tveir dagar í senn, hád. til hád.

25/9 - 29/9 6 35.900

Utanfélagsmenn greiða 20% hærra verð.


STANGAVEIÐIFÉLAG REYKJAVÍKUR / SÖLUSKRÁ 2012

61


62 LAXVEIÐI

Fáskrúð

Daladraumur

3 6

Umhverfið við Fáskrúð í Dölum er afskaplega fallegt og er áin mjög þægileg

til veiða. Í ánni er veitt á þrjár stangir 18. júlí til 17. ágúst en á tvær stangir til

endanna. Fáskrúð er kjörin fyrir fjölskyldur eða veiðihópa. Fáskrúð getur líkt

og aðrar ár í Dölunum orðið vatnslítil í þurrkum.

SVFR hefur til ráðstöfunar 50% veiðitímans á móti SVFA eða aðra hverja sex daga. 36

merktir veiðistaðir eru í Fáskrúð frá sjó og rétt upp fyrir Katlafossa þangað sem áin er

fiskgeng.

Veiðisvæði

Veiðistaðir 1–36 frá brú að Katlafossum.

Veiðileyfi

Tveir dagar í senn og seljast stangirnar ávallt

saman.

Veiðitími

Kl. 7.00–13.00 og 16.00–22.00 daglega en frá

hádegi 14. ágúst kl. 7.00–13.00 og 15.00–21.00.

Leyfilegt agn

Fluga, maðkur.

Veiðireglur

Veitt er frá hádegi til hádegis. Kvóti er á veiði, 3

laxar á stöng á dag. Eftir það má veiða og sleppa.

Vinsamlegast skráið alla veiði í veiðibók sem er

í húsinu. Veiðivörður sér um töku hreistursýna

og hefur hann aðgang að laxageymslu í þeim

tilgangi. Gott veiðikort af Fáskrúð má prenta

út af vef SVFR. Hverri stöng í Fáskrúð fylgir ein

stöng í Ljárskógavötnum.

STANGAVEIÐIFÉLAG REYKJAVÍKUR / SÖLUSKRÁ 2012 WWW.SVFR.IS

2-3

Veiðihús

Veiðihúsið, sem fylgir Fáskrúð, er íbúðarhúsið að

Ljárskógum, mjög snyrtilegt hús. Í húsinu eru 9

rúm og nokkrar aukadýnur, gott baðherbergi og

rafmagnskynding. Í bílskúrnum við húsið hefur

verið settur upp góður gufubaðsklefi og sturta.

Þá hefur verið sett upp vöðlu- og laxageymsla.

Aðstaðan er mjög góð og hentar sérlega vel

fyrir fjölskyldur og hópa. Á staðnum er gasgrill.

Athugið: Í húsinu eru 6 sængur og 6 koddar,

veiðimenn þurfa að taka með sér sængurfatnað,

handklæði og allar hreinlætisvörur.

Veiðimenn sjá sjálfir um matseld, uppvask og

þrif fyrir brottför og skulu taka með sér allt

rusl. Komudag mega veiðimenn koma í húsið

kl. 14.00 og brottfarardag skulu þeir yfirgefa

húsið á sama tíma.

Hægt er að kaupa þrif hjá Erlu Guðbjörnsdóttur,

Höskuldsstöðum, s. 434-1205 og 861-1206.

4x4

Leiðarlýsing að veiðihúsi

Ekið er sem leið liggur þjóðveg 1 í gegnum

Borgarnes og áfram upp Norðurárdalinn. Tekinn

er afleggjari á vinstri hönd( Brattabrekka) er

liggur að Búðardal. Fáskrúð er um 8 km vestan

við Búðardal og alls eru um 160 km að Fáskrúð,

frá Reykjavík.

FÁSKRÚÐ Í DÖLUM

VERÐSKRÁ

Verð á dagstöng

Veiðidagar Stangafj. Félagsverð

6/7 - 8/7 2 34.300

8/7 - 10/7 2 36.500

10/7 - 12/7 2 47.600

18/7 - 24/7 3 47.600

30/7 - 5/8 3 47.600

11/8 - 17/8 3 47.600

23/8 - 29/8 2 44.100

4/9 - 10/9 2 39.500

16/9 - 22/9 2 31.500

600

500

400

300

200

100

0

Utanfélagsmenn greiða 20% hærra verð.

‘96 ‘97 ‘98 ‘99 ‘00 ‘01 ‘02 ‘03 ‘04 ‘05 ‘06 ‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11


ÓTVÍRÆTT MERKI UM GÆÐI

Guideline er leiðandi veiðivöruframleiðandi í

Skandinavíu. Hjá Guideline vinna bestu

veiðimenn Norðurlanda við hönnun á

stöngum og línum.


Við hjá Veiðiflugum erum með mikla veiðireynslu

og okkar sérgrein eru línur og stangir.

Það er ekki sama hvaða lína fer á stöngina þína,

þar þarf að gæta mikillar nákvæmni svo þú fáir

sem mest út úr veiðinni og köstunum.


Vissir þú að línurnar frá Guideline eru hannaðar

af bestu veiðimönnum Skandinavíu?

Bullet skotlínan er hönnuð til að kasta langt

með einu kasti og það mun koma þér verulega á

óvart hvað hún flýgur mjúklega.


4Cast er einstök samsetning af skotlínu og langri

belglínu og hefur 11 metra haus sem leggst

mjúklega á vatnsflötinn. 4Cast línan var kosin

besta línan hjá Trout&Salmon og er hrein

bylting í hönnun á línum.

Í tvíhendulínum erum við með sérstöðu, við

skerum og vigtum línuna fyrir stöngina

þína svo þú náir því besta út úr köstunum. Það er

mikilvægt að fá rétta ráðgjöf varðandi hvað hentar

í línum og við fullyrðum að sú ráðgjöf er

framúrskarandi hjá okkur í veiðiflugum.


Vissir þú að ábyrgðin á stöngunum frá Guideline

er fullkomin. Við hjá Veiðiflugum erum sjálf veiðimenn

og vitum hvað það er slæmt að þurfa að

bíða eftir stangarpörtum í marga mánuði eða ár.

Ábyrgðin hjá okkur er einfaldlega 100%

sem felst í því að við eigum alltaf alla stangartoppa

á lager í búðinni hjá okkur og afgreiðum

þá samdægurs ef þú lendir í óhappi með

Guideline stöngina þína.


Komdu í Veiðiflugur og fáðu þjónustu og

ráðleggingar frá þeim sem hafa reynsluna.

Það styttir leiðina að góðum árangri.

Veiðikveðja!

111


64 LAXVEIÐI

Fnjóská

Straumþung og heillandi

6

5

Fnjóská er falleg og vatnsmikil bergvatnsá með mörgum glæsilegum veiðistöðum.

Hún hentar mjög vel til fluguveiða og þá sérstaklega sá hluti árinnar sem er ofan

gljúfranna á neðsta veiðisvæðinu. Leigutaki árinnar er Stangaveiðifélagið Flúðir en

SVFR býður félagsmönnum sínum upp á valda daga í ánni í samstarfi við Flúðir.

Ýmsan fróðleik um Fnjóská er að finna á vef Flúða, www.fludir.svak.is. Góð

veiði hefur verið í Fnjóská undanfarin sumur, met var slegið 2010 þegar veiddust

1.054 laxar en 2011 var einnig mjög gott með 690 laxa veiði sem er annað besta

veiðisumarið í sögu Fnjóskár. Meðalveiði síðustu fjögurra ára er því um 665 laxar

en góð veiði síðustu tveggja ára hefur híft meðalveiðina upp. 502 laxar veiddust

sumarið 2008 og 417 laxar 2009. Laxinn í Fnjóská er stór og kraftmikill en

meðalþyngd síðasta árs var um 4 kg.

STANGAVEIÐIFÉLAG REYKJAVÍKUR / SÖLUSKRÁ 2012 WWW.SVFR.IS

6-8

4x4


Veiðisvæði

Veiðisvæði Fnjóskár er um 50 km langt, skipt

niður í sex svæði, og nær það frá ósi árinnar, sem

er rétt innan við Grenivík, og upp að ármótum

Bakkaár og Fnjóskár við bæinn Reyki sem er efsti

bærinn í Fnjóskadal. Svæði 1–4 eru laxasvæði

árinnar en auk þess er þar góð silungsveiði.

Þessi svæði ná frá ósi og upp undir bæinn

Steinkirkju sem er töluvert fyrir ofan brúna við

þjónustumiðstöðina í Vaglaskógi.

Veiðileyfi

Svæði 1–4 eru seld saman, tveir dagar í senn,

þar sem farið er hálfan dag á hvert svæði, og

er veitt frá hádegi til hádegis. Tvær stangir eru

á hverju svæði. Þegar keypt eru leyfi liggur

svæðaskipting fyrir sem veiðimenn verða að kynna

sér vel áður en haldið er til veiða. SVFR hefur

almennt til umráða 6 stangir á þeim veiðidögum

sem eru tilgreindir hér í söluskránni en Flúðir 2.

Veiðimenn verða að hafa með sér gilt veiðileyfi

þar sem skipting er tilgreind.

1200

1000

800

600

400

200

0

‘96 ‘97 ‘98 ‘99 ‘00 ‘01 ‘02 ‘03 ‘04 ‘05 ‘06 ‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11

WWW.SVFR.IS

Veiðitími

Frá 18. júní til og með 10. ágúst er veitt kl. 7.00–

13.00 og 16.00–22.00, en eftir það er veitt kl.

7.00–13.00 og 15.00–21.00

Leyfilegt agn

Frá og með hádegi 11. ágúst og til lokunar árinnar

er aðeins leyft að veiða á flugu á svæðum 2–4.

Allt löglegt agn er leyfilegt allt sumarið á svæði

1, og til hádegis 11. ágúst á svæðum 2-4.

Veiðireglur

Hámarksveiði á stöng er þrír laxar á hálfum

degi en eftir það má veiða á flugu og sleppa.

Í september skal sleppa öllum tveggja ára laxi

eða setja hann í klak gegn greiðslu. Silungsveiði

er án takmarkana.

Veiðikort

Veiðikort af ánni fæst á heimasíðu SVFR og á

heimasíðu Flúða, www.fludir.svak.is.

Veiðihús

Skarð er austan árinnar, á mörkum 1. og 2.

veiðisvæðis, hvítt, reisulegt tveggja hæða hús með

rauðu þaki og brúnu þakskeggi. Húsið stendur hátt

og skemmtilegt útsýni er bæði upp og niður dalinn.

Aðstaða veiðimanna er á neðri hæðinni. Þar eru

5 svefnherbergi sem samtals eru með 12 rúmum,

snyrting með sturtu, eldhús með eldavél, örbylgjuofni,

ísskápi og uppþvottavél og alrými sem er vel búið

húsgögnum og notað sem borðstofa og setustofa.

Menn leggja sjálfir til allan sængurfatnað og

handklæði. Þrif eru innifalin í verði þegar gist er

LAXVEIÐI

í Skarði en fara skal með allt rusl í gáma sem eru

við þjóðveginn a.m.k. á tveimur stöðum við ána.

Leiðarlýsing að veiðihúsi

Ekið er eftir þjóðvegi 1 frá Akureyri til austurs

þar til komið er að vegamótum út á Grenivík til

vinstri af þjóðvegi 1 áður en lagt er á Víkurskarð.

Ekið er áfram í áttina til Grenivíkur fram hjá

Laufási og yfir brúna á Fnjóská en þar er beygt

til hægri. Skarð er á vinstri hönd, um 3 km frá

þessum vegamótum. Einnig er hægt að aka um

Víkurskarð og yfir Fnjóská neðan við Vaglaskóg

og þaðan um veginn í áttina að Dalsmynni.

Umsjónarmaður:

Sigurður Ringsted, form. Veiðifélagsins Flúða,

sími 892-8801.

FNJÓSKÁ

VERÐSKRÁ

Verð á dagstöng

Veiðidagar Stangafj. Félagsverð

20/6 - 22/6 6 9.500

26/6 - 28/6 6 12.000

30/6 - 2/7 6 13.000

8/7 - 10/7 4 18.500

14/7 - 16/7 6 25.500

1/8 - 3/8 8 49.000

9/8-11/8 6 49.000

15/8 - 17/8 6 44.000

21/8 - 23/8 6 39.500

27/8 - 29/8 6 34.000

31/8 - 2/9 4 32.000

6/9 - 8/9 6 23.500

12/9 - 14/9 6 16.000

Utanfélagsmenn greiða 20% hærra verð.

STANGAVEIÐIFÉLAG REYKJAVÍKUR / SÖLUSKRÁ 2012

65


66 LAXVEIÐI

8 14

7

Laxá í Aðaldal – Nesveiðar

Þar sem stórlaxinn á lögheimili

Veiðisvæðin í Laxá í Aðaldal, sem hafa verið nefnd Nesveiðar einu nafni, eru gríðarlega vinsæl og undanfarin ár

hafa veiðileyfi sem næst selst upp. Það skal engan undra því hvergi á landinu veiðast fleiri laxar, tuttugu pund og

stærri, en á þessu gríðarfallega veiðisvæði. Veiðin á stangirnar átta síðasta sumar voru 360 laxar sem var reyndar

nokkur minnkun frá 2010 þegar 580 laxar veiddust á svæðinu. En stórlaxahlutfallið er hátt á þessum slóðum,

heil 76%. Að veiða í Laxá í Aðaldal lætur engan ósnortinn og fullyrða fjölmargir veiðimenn að þeir verði aldrei

samir eftir að hafa notið hins stórbrotna umhverfis og jafnvel sett í og landað (og sleppt) einum yfir 20 pundin.

Staðarleiðsögumaður til aðstoðar veiðimönnum verður á svæðinu.

Veiðisvæði

Veiðisvæðið nær til landamerkja jarðanna Ness og

Árness, Knútsstaða, Hólmavaðs og Ytra-Fjalls. Það

nær frá og með Laxhólma að ofanverðu að vestan,

til og með veiðistaðanna fyrir landi Knútsstaða.

Veiðisvæðið er klofið af jörðunum Jarlsstöðum og

Tjörn (vesturbakki) og Árbót (austurbakki), en

þau svæði fylgja ekki Nesveiðum. Einnig tilheyrir

Hrúthólmi, sem er ofan Grástraums, Jarlsstöðum, en

Straumeyjar, sem eru fyrir landi Jarlsstaða, tilheyra

Nesveiðum. Þar mega veiðimenn veiða úr eyjunum.

Austurbakkinn til móts við land Hólmavaðs og

Ytra-Fjalls fylgir ekki veiðunum.

Veiðileyfi

Frá hádegi 1. júlí til 20. september eru seldir þrír

dagar í senn. Svæðinu er skipt í fjögur veiðisvæði og

eru tvær stangir á svæði. Seldar eru 8 stangir á dag.

Veiðitími

Á fyrri hluta sumars er veiðitími kl. 7.00–13.00

og 16.00–22.00. Er sumri fer að halla er seinni

vaktin færð framar.

Leyfilegt agn

Eingöngu er leyfilegt að veiða á flugu, líkt og

annars staðar við Laxá.

Veiðireglur

Aðeins er leyfð fluguveiði og skal laxinum sleppt

eftir viðureign. Skylduslepping er á öllum laxi.

Viðkvæm náttúra svæðisins krefst varkárni af hendi

veiðimanna en við Laxá er viðkvæmt fuglalíf.

Gangið vel og snyrtilega um árbakkana. Bátar

eru á nokkrum veiðistöðum.

Notkun báta er á eigin ábyrgð, vinsamlega notið

vestin sem eru í veiðihúsinu.

STANGAVEIÐIFÉLAG REYKJAVÍKUR / SÖLUSKRÁ 2012 WWW.SVFR.IS


Veiðihús

Veiðiheimilið Árnesi. Þar eru sjö tveggja manna

herbergi með baði, auk tveggja eins manns herbergja.

Skyldufæði er í húsinu.

Veiðimenn mega koma í hús klukkustund áður

en veiði hefst og skulu hafa rýmt herbergi sín

klukkustund eftir að veiði lýkur á brottfarardag.

Verð á fæði og gistingu er kr. 16.500 á mann á

dag. Séu veiðimenn einir á stöng er verð fyrir

fæði og gistingu 3.000 kr. hærra.

WWW.SVFR.IS

Leiðarlýsing að veiðihúsi

Beygt er af Húsavíkurvegi nokkurn veginn gegnt

Hafralækjarskóla og félagsheimilinu Ýdölum við

bæjarmerki Árness og stendur veiðihúsið við

bæjarstæðið. Frá Húsavík að Árnesi er um 15

mínútna akstur.

Umsjónarmaður:

Árni Pétur Hilmarsson, sími 866-3586.

2500

2000

1500

1000

500

0

LAXVEIÐI

‘96 ‘97 ‘98 ‘99 ‘00 ‘01 ‘02 ‘03 ‘04 ‘05 ‘06 ‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11

LAXÁ, NESVEIÐAR

VERÐSKRÁ

Verð á dagstöng

Veiðidagar Stangafj. Félagsverð

4/7 - 7/7 8 37.900

7/7 - 9/7 8 49.900

Utanfélagsmenn greiða 20% hærra verð.

VIÐ PRENTUMUMHVERFISMERKI

141 825

Prentgripur

Suðurhraun 1 Garðabæ Sími: 59 50 300 www.isafold.is

STANGAVEIÐIFÉLAG REYKJAVÍKUR / SÖLUSKRÁ 2012

67


68 LAXVEIÐI

3 5 5

Laxá í Aðaldal – Árbót og Tjörn

Fjölskylduveiði í mestu stórlaxaá landsins

SVFR býður nú þriggja stanga svæði fyrir löndum Tjarnar og Árbótar, í Aðaldalnum miðjum. Veiðisvæðin eru

gegnt hvort öðru, en þó er svæðið talsvert lengra Árbótarmegin. Hér er nóg pláss fyrir stangirnar þrjár enda

flestir veiðistaðirnir ansi langir. Þetta svæði er frábær kostur fyrir þá sem vilja komast í mestu stórlaxa á landsins,

auðvelt aðgengi og að sjá um sitt fæði sjálfir í mjög vel útbúnu veiðihúsi. Á svæðinu eru þekktir veiðistaðir eins og

Tjarnhólmaflúð, Símastrengur, Höskuldarvík, Bótarstrengur og Langaflúð. Veiðin sumarið 2011 á þessum svæðum var

53 laxar, en því miður var skráningu í veiðibók afar ábótavant og því erfitt að segja til um raunverulega veiði. Einstök

náttúrufegurðin lætur engan ósnortinn og ekki skemmir stórlaxavonin. Þá er einnig silungur og urriði á þessu svæði.

STANGAVEIÐIFÉLAG REYKJAVÍKUR / SÖLUSKRÁ 2012 WWW.SVFR.IS


Veiðisvæði

Veiðisvæðið nær frá Tjarnarhólma að og með

Birgisflúð Tjarnarmegin og frá Höskuldarvík

niður að Bæjarklöpp Árbótarmegin.

Veiðileyfi

Frá 1. júlí til 20. september eru seldir stakir

dagar frá morgni til kvölds. Leyfilegt er að veiða

á eina stöng Tjarnarmegin (vesturbakkinn) og

tvær stangir Árbótarmegin (austurbakkinn).

Veiðitími

Á fyrri hluta sumars er veiðitími kl. 7.00–13.00

og 16.00–22.00. Er sumri fer að halla er seinni

vaktin færð framar.

Leyfilegt agn

Eingöngu er leyfilegt að veiða á flugu, líkt og

annars staðar við Laxá.

WWW.SVFR.IS

Veiðireglur

Aðeins er leyfð fluguveiði og skal laxinum

sleppt eftir viðureign, undantekningalaust.

Skylduslepping er á öllum laxi. Leyfilegt er að

veiða á eina stöng Tjarnarmegin (vesturbakkinn)

og tvær stangir Árbótarmegin (austurbakkinn).

Viðkvæm náttúra svæðisins krefst varkárni af

hendi veiðimanna en við Laxá er viðkvæmt

fuglalíf. Gangið vel og snyrtilega um árbakkana.

Veiðihús

Veiðileyfum fylgir nú veiðihúsið Lynghóll. Húsið

er í landi Knútsstaða og þar eru fimm herbergi

með svefnaðstöðu fyrir tíu manns. Veiðimenn

skulu hafa með sér sængurfatnað. Ganga skal

vel um og skal húsum ávalt skilað hreinum.
LAXVEIÐI

Leiðarlýsing að veiðihúsi

Beygt er af Húsavíkurvegi við bæjarmerki

Knútsstaða og er Lynghóll rautt hús á hægri hönd.

Umsjónarmaður:

Árni Pétur Hilmarsson, sími 866-3586.

LAXÁ, TJARNARSVÆÐI

VERÐSKRÁ

Verð á dagstöng

Veiðidagar Stangafj. Félagsverð

1/7 - 20/7 3 22.900

21/7 - 25/8 3 28.500

26/8 - 5/9 3 24.900

6/9 - 20/9 3 19.900

Utanfélagsmenn greiða 20% hærra verð.
STANGAVEIÐIFÉLAG REYKJAVÍKUR / SÖLUSKRÁ 2012

69


70 LAXVEIÐI

6 12

6

Hafralónsá í Þistilfirði

Stórir laxar í hrikalegu umhverfi

SVFR býður nú aftur nokkur holl í þessari frábæru laxveiðiá en hún er ein af vatnsmestu ám norðaustanlands með

27 km langt veiðisvæði og yfir 55 merkta veiðistaði. Hafralónsá er mikil á með margbrotna veiðistaði. Þar skiptast

á gljúfur með hrikalegum hamraveggjum sem og fallegar malarbreiður þar sem veiðimenn búast við töku í hverju

kasti. Veiðin á vatnasvæði Hafralónsár hefur rokkað upp og niður í gegnum tíðina. Þó hefur veiðin glæðst og frá

2004 hefur veiðin aukist jafnt og þétt, ár frá ári. 2008 veiddust 580 laxar í ánni og árið 2009 501 lax. Sumarið 2010

fór veiðin í 613 laxa sem var nýtt met og veiðin síðastliðið sumar var 430 laxar.

Veiðisvæði

Í megindráttum má skipta ánni í þrjá hluta.

Neðst rennur Hafralónsá á eyrum með fremur

lygnum stórum breiðum en inn á milli eru harðir

strengir þar sem laxinn hvílir sig gjarnan á leið

upp ánna. Miðhlutinn er að mestu í gljúfri og

geymir hina frægu staði Gústa og Stapa, en í

þeim má finna lax allt tímabilið. Ofar rennur

áin um heiðar og hvamma þar sem finna má

marga af fallegustu veiðistöðum sem almættið

hefur skapað. Þar verða veiðimenn hluti af

náttúrinni og geta hvort sem er, gengið eða

ekið á milli flestra veiðistaða.

Kverká - hliðará sem rennur í Hafralónsá rétt

við byrjun veiðisvæðisins í Hafralónsá - fylgir

veiðisvæði Hafralónsár og geta veiðimenn

því valið hvort Kverká er með í skiptingum

veiðisvæða eða notuð sem frjálst svæði. Þetta

verður til þess að rýmka um þau svæði sem

hver stöng hefur til afnota.

Veiðileyfi

Þrír dagar í senn, frá hádegi til hádegis.

Veiðitími

Kl. 7.00–13.00 og 15.00–21.00 daglega.

Leyfilegt agn

Eingöngu fluga.

Veiðireglur

Veitt er frá hádegi til hádegis. Veitt er með sex

stöngum.

Skylt er að sleppa öllum laxi sem er stærri

en 70 cm að lengd. Samkvæmt skilgreiningu

Veiðimálastofnunar er þar um laxa sem eru

þyngri en 3,5 kg.

Veiðihús

Veiðihúsið við Hafralónsá, Laxahvammur, stendur

í landi Hvamms á vesturbakka árinnar skammt

norðan veiðistaðar nr. 8 (Vikin) sem er einn af

betri veiðistöðum árinnar. Í húsinu eru 6 tveggja

manna herbergi, þrjár sturtur og meira og minna

allt sem veiðimenn þurfa til að gera dvölina

við Hafralónsá sem ánægjulegasta. Húsgjald er

innifalið í veiðieyfinu en hægt er að fá uppábúin

rúm gegn vægu gjaldi hjá veiðiverði, Sigurði

Jens í Hvammi.

Leiðarlýsing að veiðihúsi

Ekið er sem leið liggur frá Akureyri áfram til

Húsavíkur og áfram Norðausturveg nr 85. Hægt

er síðan að fara Öxarfjarðarheiði eða hina nýju

Hófaskarðsleið áfram áleiðis til Þórshafnar. Nokkru

áður en komið er að Þórshöfn er beygt til hægri

áður en farið er yfir ánna innst í Þistilfirði.

HAFRALÓNSÁ

VERÐSKRÁ

Verð á dagstöng

Veiðidagar Stangafj. Félagsverð

4/9 - 10/9 6 49.900

10/9 - 16/9 6 35.900

Utanfélagsmenn greiða 20% hærra verð.

STANGAVEIÐIFÉLAG REYKJAVÍKUR / SÖLUSKRÁ 2012 WWW.SVFR.IS


Leitin að stórlaxinum

– og flugurnar sem virka

GUNNAR HELGASON ÁSMUNDUR HELGASON

JÓN VÍÐIR HAUKSSON JÓN ÞÓR VÍGLUNDSSON

BÓK

Leitin að stórlaxinum

GUNNAR HELGASON ÁSMUNDUR HELGASON

JÓN VÍÐIR HAUKSSON JÓN ÞÓR VÍGLUNDSSON

„Stórskemmtileg

tvenna“

„Þetta er stórskemmtileg

tvenna,

bæði bók og mynd.

Skyldueign fyrir alla

veiðimenn.“

– Sigurjón Ragnar,

veiðileiðsögumaður

og ljósmyndari

– pressan.is

OG

DVD

Í sumar fóru tvíburabræðurnir Gunnar og Ásmundur Helgasynir

víða í leit sinni að stórlaxinum. Markmiðið var að komast í 20 punda

klúbbinn. Nú eru komin út um þessa mögnuðu leit bæði

kvikmynd og bók.

Í myndinni leita bræðurnir að stórlaxinum í nokkrum

af bestu lax veiðiám landsins, þar sem þeir kræktu í fjölda

glæsilegra laxa með tilþrifum. Auk þess skoða þeir Jöklu,

nýjustu laxveiðiá landsins, alveg sérstaklega vel.

Í bókinni kynna 10 snjallir veiðimenn

uppáhaldsflugurnar sínar og sagt er frá

leitinni að stórlaxinum. Bókina prýða meira

en 100 glæsilegar myndir af laxaflugum.

Þessi pakki er alger skyldueign

fyirr alla veiðáhugamenn og -konur.

BÓK

OG

DVD


72 LAXVEIÐI

2 2 4

Selá í Álftafirði

Vaxandi laxveiðiá í fallegu umhverfi

Selá er vinsæl tveggja stanga á í sérlega fallegu

umhverfi þar sem kyrrðin ein ríkir. Áin rennur

um Starmýrardal í Álftafirði, rétt austan við

Þvottárskriður, nánast mitt á milli Hafnar í Hornafirði

og Djúpavogs. Áin lætur lítið yfir sér þar sem

hún rennur undir brúna á þjóðvegi nr. 1, en um

aðalveiðisvæðið hlykkjast hún um mjög fallegt

umhverfi þar sem finna má kjarrivaxið gljúfur og

líparítkletta.

Leyfilegt er að veiða á flugu og maðk en áin hentar sérlega vel til fluguveiða. Hafa byrjendur í fluguveiði náð undraverðum árangri sem

sést best á fjölda maríulaxa. Náttúrulegur laxastofn er í ánni og hafa rannsóknir Veiðimálastofnunar sýnt að ágæt vaxtarskilyrði eru fyrir

laxaseiði.

STANGAVEIÐIFÉLAG REYKJAVÍKUR / SÖLUSKRÁ 2012 WWW.SVFR.IS

4x4


Veiðisvæði

Öll áin sem er fiskgeng um 9 km með 20

veiðistöðum.

Veiðileyfi

Einn eða fleiri dagar frá hádegi til hádegis frá

1. júlí til 30. september. Stangirnar tvær eru

ávallt seldar saman.

Veiðitími

Daglegur veiðitími er kl. 7.00–13.00 og 16.00–

22.00 daglega. Frá 8. ágúst er veitt kl. 7.00–

13.00 og 15.00–21.00.

Héraðsprent

WWW.SVFR.IS

Breiðdalur

…brosir við þér

Leyfilegt agn

Fluga og maðkur.

Veiðihús

Aðstaða fyrir veiðimenn hefur verið stórbætt

en nú er bóndabær til afnota fyrir veiðimenn.

Veiðimenn mega koma í húsið klukkustund fyrir

upphaf veiðitíma og ber að rýma það klukkutíma

eftir að veiði lýkur á brottfarardagi. Þrífa ber

veiðihúsið fyrir brottför og taka með sér allt rusl.

www.breiddalur.is

Verið velkomin austur!

Welcome to east Iceland!

Willkommen in Ostisland!

Bienvenue dans l’est d’Islande!

LAXVEIÐI

Leiðarlýsing að veiðihúsi

Ekið er eftir þjóðvegi nr. 1 fram hjá Höfn í

Hornafirði, gegnum Lón, um Hvalnes- og

Þvottárskriður þangað til komið er í Álftafjörð.

Ekið er yfir brúna á Selá og beygt til vinstri

við bæinn Starmýri 1. Þaðan er um 1,5 km að

veiðihúsinu.

Upplýsingar og eftirlit:

Haukur Elísson s. 893 4605.

SELÁ ÁLFTAFIRÐI

VERÐSKRÁ

Verð á dagstöng

Veiðidagar Stangafj. Félagsverð

1/7 - 14/7 2 13.800

14/7 - 21/7 2 20.200

21/7 - 28/7 2 24.800

28/7 - 9/9 2 29.900

9/9 - 16/9 2 15.900

16/9 - 30/9 2 12.700

Utanfélagsmenn greiða 20% hærra verð.

STANGAVEIÐIFÉLAG REYKJAVÍKUR / SÖLUSKRÁ 2012

73


74 LAXVEIÐI

3 6

Sog – Alviðra

Felustaður stórlaxanna

Sumarið 2009 var gott veiðisumar í Soginu en þá veiddust 718 laxar, þar af 56 í Alviðru. Sumarið 2010

veiddust um 1300 laxar í Soginu og þar af 183 í Alviðru. Sumarið 2011 veiddust 750 laxar í Soginu (að

Syðri Brú frátalinni) og af þeim komu 88 í Alviðru.

Alviðra er uppáhald margra stangveiðimanna. Svæðið er ægifagurt og stórlaxarnir, sem

sjást öðru hverju á „Öldunni“, hafa margri andvöku valdið. Hér, sem annars staðar í þessari

mestu bergvatnsá landsins, er kjörið að kasta flugu, bæði stutt og langt.

Veiðisvæði

Vesturbakki Sogs í landi Alviðru og austurbakki

neðan brúar við Þrastalund.

Veiðileyfi

Einn eða fleiri dagar í senn.

Veiðitími

Kl. 7.00–13.00 og 16.00–22.00 en frá og með

14. ágúst kl. 7.00–13.00 og 15.00–21.00.

Leyfilegt agn

Fluga, maðkur og spónn. Fram að 1. september er

kvóti sex laxar á stöng á dag og eftir 1. september

er kvóti tveir laxar á stöng á dag. Heimilt er að

veiða og sleppa eftir að kvóta er náð. Veiðimenn

eru hvattir til að sleppa ávallt stórlaxi.

Veiðireglur

Veitt er frá morgni til kvölds. Gott veiðikort má

prenta út af vef SVFR.

Veiðimenn eru minntir á að gæta ýtrustu varkárni

þegar vaðið er út í ána og nota björgunarvestin

sem geymd eru í veiðihúsinu.

VEIÐIMENN ATHUGIÐ

Stangaveiðifélag Selfoss er með 20% af veiðileyfunum á svæðinu á móti

SVFR. Því eru eftirfarandi dagar ekki til úthlutunar: 25. og 30. júní, 5., 10.,

15., 20., 25., 30. júlí, 4., 9., 14.,19., 24., 29. ágúst og 3., 8., 13., 18. og 23.

september. Auk þess eru 6., 7., 8. og 9. júlí ekki til úthlutunar.

3

Veiðihús

Á Alviðru er veiðihús með þremur svefnherbergjum.

Í húsinu er rafmagn og heitt vatn.

Veiðimenn mega koma í húsið klukkustund

eftir að veiðitíma lýkur daginn fyrir veiðidag

og ber að rýma það á sama tíma brottfarardag.

Menn eru vinsamlega beðnir um að ræsta

húsið vel fyrir brottför og taka með sér allt

rusl. Veiðimenn leggja sjálfir til sængurfatnað,

mat og hreinlætisvörur. Á staðnum er gasgrill,

sængur og koddar.

Ef vandræði koma upp er varða veiðihúsið geta

menn snúið sér til umsjónarmanns Alviðrunefndar.

Hann hefur aðsetur á Alviðrubænum.

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

‘96 ‘97 ‘98 ‘99 ‘00 ‘01 ‘02 ‘03 ‘04 ‘05 ‘06 ‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11

SOGIÐ – MAGNAÐ SVÆÐI

Sogið er mikilvægt svæði í flóru SVFR. Þar máttu eiga von á stærri löxum

en víðast hvar annarsstaðar, svæðið er nálægt höfuðborgarsvæðinu, umhverfið

stórfenglegt, veitt er frá morgni til kvölds, hægt er að kaupa einn

dag eða fleiri og verð á veiðileyfum eru hófleg. Ef þú hefur ekki prófað

Sogið áður þá skaltu láta verða af því sumarið 2012. Kvóti er 6 laxar á

stöng á dag. Eftir 1. september er kvóti 2 laxar á stöng á dag.

Leiðarlýsing að veiðihúsi

Veiðihúsið stendur rétt fyrir ofan vegamót

Torfastaðavegar (leiðir merktar 350 og 35 áður

en komið er að brúnni við Þrastalund). Ekið

er frá Torfastaðavegi áleiðis upp heimreið að

Alviðrubænum og síðan til hægri.

VEIÐIMENN ATHUGIÐ

Eftirfarandi dagar eru ekki til úthlutunar fyrir sumarið 2012

(eru dagar landeigenda): 6.-9. júlí.

SOG – ALVIÐRA

VERÐSKRÁ

Verð á dagstöng

Veiðidagar Stangafj. Félagsverð

24/6-6/7 3 19.900

7/7-13/7 3 28.800

14/7-31/8 3 33.000

1/9-10/9 3 24.500

11/9-24/9 3 19.200

Utanfélagsmenn greiða 20% hærra verð.

STANGAVEIÐIFÉLAG REYKJAVÍKUR / SÖLUSKRÁ 2012 WWW.SVFR.IS


Sog -– Þrastalundur

Einnar stangar laxveiðisvæði

Þrastalundarsvæðið á sér marga fasta

viðskiptavini sem þekkja svæðið og

vita hvar ganga má að laxinum vísum.

Veiðisumarið 2009 var sérstaklega

gott í Soginu en þá veiddust 718 laxar

og árið 2010 fór veiðin nálægt 1300

löxum. Síðastliðið sumar var veiðin

í Soginu 750 laxar – og þá er veiðin

í Syðri Brú ekki talin með. Sumarið

var því afar gott og í Þrastarlundi

voru skráðir 37 laxar. Reyndar var

skráningu ábótavant og ástæða til að

minna veiðimenn á að skrá allan afla.

Veiðisvæði

Austurbakki Sogsins í landi Þrastalundar, ofan

brúarinnar við Þrastalund. Frá vík við tjaldstæði

niður að brú.

Veiðileyfi

Einn eða fleiri dagar í senn.

Veiðitími

Kl. 7.00–13.00 og 16.00–22.00 en frá og með 14.

ágúst kl. 7.00–13.00 og 15.00–21.00.

Leyfilegt agn

Fluga, maðkur og spónn. Fram að 1. september

er kvóti sex laxar á stöng á dag og eftir 1.

september er kvóti tveir laxar á stöng á dag.

Heimilt er að veiða og sleppa eftir að kvóta er

náð. Veiðimenn eru hvattir til að sleppa ávallt

stórlaxi.

Veiðireglur

Veitt er frá morgni til kvölds. Gott veiðikort má

prenta út af vef SVFR.

Veiðimenn eru minntir á að gæta ítrustu varkárni

þegar vaðið er út í ána og nota björgunarvestin

sem geymd eru í veiðihúsinu í Alviðru.

WWW.SVFR.IS

1

LAXVEIÐI

Svæðið er þægilegt yfirferðar og fagurt. Stórlaxar sjást öðru hverju í Kúagili og hafa margir

veiðimenn lent í ævintýrum hér. Hér, sem annars staðar í þessari mestu bergvatnsá landsins,

er kjörið að kasta flugu, bæði stutt og langt.

Veiðihús

Þrastalundarsvæðinu fylgir ekki veiðihús.

Í veitingaskálanum í Þrastalundi geta veiðimenn

fengið veitingar.

Leiðarlýsing að veiðisvæðinu

Ekið er sem leið liggur til Selfoss. Áður en

komið er að Selfossi er beygt til vinstri áleiðis

upp í Grímsnesið. Veiðisvæðið er ofan við brúna

yfir Sogið, við veitingaskálann í Þrastalundi.

Veiðibók er á staur við Kúagil við göngustíg

að veiðisvæðum.

SOG – ÞRASTALUNDUR

VERÐSKRÁ

Verð á dagstöng

Veiðidagar Stangafj. Félagsverð

24/6-4/7 1 19.900

5/7-13/7 1 25.900

14/7-31/8 1 27.900

1/9-24/9 1 19.900

Utanfélagsmenn greiða 20% hærra verð.

STANGAVEIÐIFÉLAG REYKJAVÍKUR / SÖLUSKRÁ 2012

75


76 LAXVEIÐI

Sog – Ásgarður

Fornfrægt stórlaxasvæði

6

3

Þeir eru ófáir veiðimennirnir sem lent hafa í ævintýralegum glímum við stóra laxa fyrir landi Ásgarðs í Soginu.

Sogið er fornfrægt fyrir stóra laxa og minnir öðru hverju á þá staðreynd. Sumarið 2011 var nokkuð gott í Soginu

en þá veiddust 750 laxar (þá er Syðri Brú ekki talin með). Ásgarðssvæðið var með 220 laxa af því en árið 2010

veiddust 247 laxar sem er mesta veiði á því svæði í fjölda ára.

Veiðisvæðið fyrir landi Ásgarðs er þéttskipað kyngimögnuðum veiðistöðum og sem annars

staðar í Soginu eru aðstæður til fluguveiða eins og best gerist. Á svæðinu er einnig talsvert

af bleikju og getur hún verið stór eins og á öðrum svæðum í Soginu.

Veiðisvæði

Veitt er frá markalæk Syðri-Brúar, neðan

Sakkarhólma, niður að veiðimerki í vík neðan

veiðihúss fyrir landi Ásgarðs á austurbakka Sogs.

Veiðileyfi

Einn eða fleiri dagar í senn.

Veiðitími

Kl. 7.00–13.00 og 16.00–22.00 en frá og með

14. ágúst kl. 7.00–13.00 og 15.00–21.00.

Leyfilegt agn

Fluga, maðkur og spónn. Fram að 1. september

er kvóti sex laxar á stöng á dag og eftir 1.

september er kvóti tveir laxar á stöng á dag.

Heimilt er að veiða og sleppa eftir að kvóta er

náð. Veiðimenn eru hvattir til að sleppa ávallt

stórlaxi.

Veiðireglur

Veitt er frá morgni til kvölds. Gott veiðikort má

prenta út af vef SVFR.

Veiðimenn eru minntir á að gæta ýtrustu varkárni

þegar vaðið er út í ána og nota björgunarvestin

sem geymd eru í veiðihúsinu.

Veiðihús

Á svæðinu er glæsilegt 100 m2 veiðihús sem

stendur á Gíbraltarhöfða. Þaðan er einstakt

útsýni yfir veiðisvæðið og sveitina í kring. Í

húsinu eru þrjú tveggja manna svefnherbergi,

öll með snyrtingu. Þá eru í húsinu gufubað,

heitur pottur, steypibað og öll helstu þægindi.

Veiðimenn leggja sjálfir til mat, allar hreinlætisvörur,

rúmföt og handklæði. Sængur og koddar eru á

staðnum. Gasgrill er við húsið. Munið að þrífa

húsið og hirða allt rusl fyrir brottför.

Veiðimenn mega koma í húsið klukkustund

eftir að veiðitíma lýkur daginn fyrir veiðidag

og ber að rýma það á sama tíma brottfarardag.

Leiðarlýsing að veiðihúsi

Beygt er til vinstri skömmu eftir að ekið hefur

verið yfir brúna hjá Þrastalundi (vegur 36). Ekið

STANGAVEIÐIFÉLAG REYKJAVÍKUR / SÖLUSKRÁ 2012 WWW.SVFR.IS

3

VEIÐIMENN ATHUGIÐ

Eftirfarandi dagar eru ekki til úthlutunar fyrir sumarið 2012

(eru dagar landeigenda): 17.-19. ágúst.

upp Grímsnesveg (leið 36) u.þ.b. 3 km og beygt

til vinstri, og fljótlega aftur til vinstri. Þaðan er

ekið niður í átt að ánni uns vegurinn skiptist í

tvennt. Ekið er til hægri á þessum vegamótum

(norður) og vegi fylgt uns húsið blasir við.

SOG – ÁSGARÐUR

VERÐSKRÁ

Verð á dagstöng

Veiðidagar Stangafj. Félagsverð

24/6 3 32.000

25/6-27/6 3 29.900

28/6-4/7 3 32.000

5/7-9/7 3 38.400

10/7-25/7 3 45.100

26/7-3/8 3 40.600

4/8-10/8 3 36.300

11/8-19/8 3 32.000

20/8-26/8 3 28.800

27/8-9/9 3 26.600

10/9-24/9 3 22.900

Utanfélagsmenn greiða 20% hærra verð.


78 LAXVEIÐI

3 6

SogBíldsfell

Hér eru stórlaxar á sveimi

Bíldsfellssvæðið er í huga margra einn samfelldur veiðistaður. Veiðilegir strengir, straumbrot og ólgur eru óteljandi

og veiðimenn því ævinlega „rétt byrjaðir“ þegar veiðiferð lýkur. Sumarið 2011 var gott í Soginu en þá veiddust

750 laxar (að undanskyldu svæðinu við Syðri Brú) og þar af voru 405 laxar veiddir í Bíldsfelli. Metsumarið 2010

veiddust 480 laxar í Bíldsfelli.

Einnig er á svæðinu mikið af bleikju sem getur verið mjög stór. Margir veiðimenn

heimsækja svæðið eingöngu til að gera út á bleikjuna. Í Soginu máttu eiga von á 20

pundurum, það veiddust þrír slíkir sumarið 2011. Veiðihúsið við Bíldsfell hefur verið

stækkað og nú fer enn betur um veiðimenn á þessu frábæra svæði.

Veiðisvæði

Vesturbakki Sogsins, frá útfalli við virkjunina

að og með ármótum Tunguár.

Veiðileyfi

Einn eða fleiri dagar í senn.

Veiðitími

Kl. 7.00–13.00 og 16.00–22.00 en frá og með

14. ágúst kl. 7.00–13.00 og 15.00–21.00.

Leyfilegt agn

Fluga, maðkur og spónn. Fram að 1. september

er kvóti sex laxar á stöng á dag og eftir 1.

september er kvóti tveir laxar á stöng á dag.

Heimilt er að veiða og sleppa eftir að kvóta

er náð. Veiðimenn eru hvattir til að sleppa

ávallt stórlaxi.

STANGAVEIÐIFÉLAG REYKJAVÍKUR / SÖLUSKRÁ 2012 WWW.SVFR.IS

3

Veiðireglur

Veitt er frá morgni til kvölds. Ekki er heimilt

að veiða frá uppfyllingartanganum austan við

rafstöðvarútfallið. Gott veiðikort má prenta út

af vef SVFR.

Veiðimenn eru minntir á að gæta ítrustu varkárni

þegar vaðið er út í ána og nota björgunarvestin

sem geymd eru í veiðihúsinu.

Veiðihús

Á staðnum er glæsilegt veiðihús með þremur

tveggja manna herbergjum. Í húsinu er hiti,

rafmagn og steypibað. Stefnt er að því að stækka

húsið fyrir sumarið 2012 og fer þá enn betur

um veiðimenn.

Veiðimenn mega koma í húsið klukkustund

eftir að veiðitíma lýkur daginn fyrir veiðidag

VEIÐIMENN ATHUGIÐ

Eftirfarandi dagar eru ekki til úthlutunar fyrir sumarið 2012

(eru dagar landeigenda):

10.-13. júl, 25-27. júlí, 14.-19. ágúst. 5.-7. september, 17.-20. september.

SOG – BÍLDSFELL

VERÐSKRÁ

Verð á dagstöng

Veiðidagar Stangafj. Félagsverð

24/6 3 29.900

25/6-4/7 3 25.900

5/7-7/7 3 31.500

8/7-9/7 3 38.300

14/7-25/8 3 45.100

26/8-10/9 3 38.300

11/9-24/9 3 33.800

Utanfélagsmenn greiða 20% hærra verð.

og ber að rýma það á sama tíma brottfarardag.

Veiðimenn leggja sjálfir til mat, hreinlætisvörur,

rúmföt og handklæði.

Á staðnum eru gasgrill, sængur og koddar. Menn

eru beðnir um að þrífa húsið vel og taka allt

rusl með sér er þeir yfirgefa húsið.

Nánari upplýsingar gefa Árni og Guðmundur

Þorvaldssynir, í síma 482-2671.

Leiðarlýsing að veiðihúsi

Ef komið er frá Reykjavík er beygt til vinstri upp

Torfastaðaveg (vegur 350) áður en komið er að

brúnni yfir Sogið hjá Þrastalundi. Að afleggjaranum

að Bíldsfelli eru um 5 km. Sá afleggjari er ekinn

alveg niður að á, þar sem veiðihúsið stendur.


Lesendagetraun SVFR

Þú getur unnið glæsileg verðlaun ef þú tekur þátt í lesendagetraun SVFR 2012. Það eina sem þú þarft að gera er að

svara spurningunum fimm sem eru hér á síðunni, fylla út þátttökuseðilinn og senda inn til okkar. Þú getur líka sent

inn svörin á netfangið svfr@svfr.is, en þá þarftu að passa að allar upplýsingarnar sem beðið er um verði í póstinum.

Til þessa að taka þátt verður þú að vera félagi í SVFR. Svör þurfa að berast í síðasta lagi 5. janúar kl. 17.00.

Gangi þér vel!

Verðlaun:

Fyrstu verðlaun: Þrjár stangir í Laxá í Aðaldal – Árbót og Tjörn í tvo daga í júlí (veitt frá morgni til kvölds).

Önnur verðlaun: Þrjár stangir í Soginu Alviðru í einn dag í september (veitt frá morgni til kvölds).

Þriðju verðalun: Þrjár stangir í Soginu Ásgarði á silungasvæðinu í júlí eða ágúst (veitt frá morgni til kvölds).

Fjórðu verðlaun: Simms jakki með merki SVFR

Fimmtu verðlaun: Veiðikortið

Sjöttu til tíundu verðlaun: Einföld derhúfa með merki SVFR

Spurningar:

Hvað kostar Patagonia jakkinn sem hægt er að kaupa með merki SVFR?

Hvenær hefst veiðitímabilið í Staðar- og Múlatorfu næsta sumar og hvenær lýkur því?

Hvað kostar dagstöngin í Tungu-Bár næsta sumar?

Hvað veiddust margir laxar í Gljúfurá í Borgarfirði sumarið 2011?

Á hvaða höfða stendur veiðihúsið á Ásgarðssvæðinu við Sogið?

Svör:

1.

2.

3.

4.

5.

WWW.SVFR.IS

Nafn:

Kennitala:

Netfang:

Sími:

Sendið svörin til SVFR, Háaleitisbraut 68, 103 Reykjavík – eða með tölvupósti á svfr@svfr.is.

Haft verður samband við sigurvegarana og nöfn þeirra birt á vef SVFR fyrir 10. janúar.

LESENDAGETRAUN

STANGAVEIÐIFÉLAG REYKJAVÍKUR / SÖLUSKRÁ 2012

79


80

SVFR

Hvers vegna …

ætti ég að ger ast fé lagi í Stanga veiði fé lagi Reykja vík ur?

FÉ LAGS- OG INN TÖKU GJÖLD Í SVFR ERU SEM HÉR SEG IR:

INNTÖKUGJALD:

kr. 4.000 fyrir 67 ára og eldri

kr. 12.500 fyrir 18–66 ára

kr. 4.000 fyrir 17 ára og yngri

kr. 4.000 fyrir maka í félagsaðild

ÁRGJALD:

kr. 2.500 fyrir 67 ára og eldri

kr. 9.500 fyrir 18–66 ára

kr. 3.300 fyrir 17 ára og yngri

kr. 3.300 fyrir maka í fjölskylduaðild

kr. 1.800 fyrir 17 ára og yngri í fjölskylduaðild

FJÖLSKYLDUAÐILD

Hægt er að sækja um fjölskylduaðild hjá SVFR. Þá

greiðir fyrsti fjölskyldumeðlimur fullt félagsgjald

eða kr. 9.500, maki kr. 3.300 og börn og unglingar

aðeins kr. 1.800.

Skilyrði þess að fjölskylduaðild sé samþykkt

er að allir aðilar eigi sameiginlegt aðsetur og

að aðeins eitt eintak Veiðimannsins og annari

útgáfu félagsins sé sent á heimilið. Vinsamlegast

sækið um fjölskylduaðild á skrifstofu SVFR með

því að fylla út eyðublöð sem þar fást.

Nýr félagsmaður, sem gengur í félagið eftir 1.

nóvember og fram að úthlutun veiðileyfa, greiðir

bæði inntöku- og félagsgjald fyrir yfirstandandi ár.

Eftir úthlutun greiðir nýr félagi aðeins inntökugjald

fyrir viðkomandi ár, enda hefur hann misst af

úthlutun veiðileyfa fyrir næsta sumar.

Stangaveiði er góð íþrótt og fjölskylduvæn.

Hjá Stangaveiðifélagi Reykjavíkur áttu

möguleika á að fá veiðileyfi í mjög

fjölbreyttum ám og vötnum. Raunar er

úrvalið svo mikið að enginn einn aðili

annar á landinu býður upp á jafn fjölbreytta

valkosti eins og SVFR. Félagið býður þó

ekki bara veiðileyfi til sölu því í félaginu er

öflugt fræðslustarf og í gegnum barna- og

unglingastarfið hafa ótal margir veiðimenn

stigið sín fyrstu skref í veiðinni.

ÁVINN ING UR

1. Ódýrari veiðileyfi

2. Öflugt barna- og unglingastarf

3. Forgangur að veiðileyfum í fjölmörgum

góðum lax- og silungsveiðiám

4. Veiðikortið með afslætti

5. Fréttabréf SVFR – Veiðifréttir

6. 2-3 tölublöð af tímaritinu Veiðimaðurinn

árlega

7. Aðgangur að skemmti- og

kynningarkvöldum félagsins

8. Aðgangur að skemmtilegum félagsskap

veiðimanna

STANGAVEIÐIFÉLAG REYKJAVÍKUR / SÖLUSKRÁ 2012 WWW.SVFR.IS


Úthlutunarreglur veiðileyfa

1. SKILAFRESTUR

Umsóknir skulu berast skrifstofu SVFR

fyrir lok skilafrests sem auglýstur er með

úthlutunargögnum. Umsóknir sem berast eftir

að skilafrestur rennur út koma til úthlutunar

eftir að annarri úthlutun er lokið.

2. ÚTHLUTUN

Úthlutun veiðileyfa til félaga í SVFR fer fram

í desember eða janúar ár hvert. Þar sem

biðlisti myndast skal skrifstofa endurúthluta

óstaðfestum stöngum.

3. LEIÐBEININGAR VEGNA UMSÓKNA

Stjórn félagsins útfærir leiðbeiningar sem

fylgja munu umsóknargögnum ár hvert, eða

birtar eru á vef félagsins. Þar skal koma fram

ýmis tölfræði til að aðstoða umsækjendur við

gerð umsókna.


4. EIN UMSÓKN – EIN STÖNG

Hver félagsmaður á rétt á einni stöng til úthlutunar

eða öllu heldur einni stöng í samræmi við þá

tímalengd (sölueiningu) sem miðað er við í

þeirri á sem um ræðir (eins dags veiði, tveggja

daga holl eða þriggja daga holl) fyrir hverja

umsókn sem hann skilar inn, svo fremi sem

vægi annarra umsókna sé ekki meira og að

framboð veiðileyfa sé fullnægjandi.

5. FORGANGSRÖÐUN UMSÓKNA

Byrja skal á að úthluta sterkustu umsókninni

(hóp- eða einstaklingsumsókn) um daga eða

veiðitímabil á hverju veiðisvæði.

Heimilt skal að flytja til veikari umsókn fyrir

sterkari, innan sama veiðisvæðis, en jafnan

skal reynt að hafa samband við viðkomandi

veiðimenn (eða tengiliði veiðihópa) og bera

slíkan flutning undir þá, ef í þá næst.

WWW.SVFR.IS

6. VÆGI UMSÓKNA

Vægi umsókna er reiknað þannig út: A-umsókn

gefur fimm stig, B-umsókn gefur fjögur stig,

C-umsókn gefur þrjú stig, D-umsókn gefur tvö

stig og E-umsókn eitt stig. Ef um hópumsókn

er að ræða, þ.e. veiðifélagar vísa hver í annan

og sækja saman um allar stangir veiðisvæðisins,

fæst eitt aukastig fyrir umsóknina.

Til að hópur veiðifélaga eigi möguleika á að

fá úthlutað öllum stöngum í vinsælli þriggja

stanga á, þarf því þrjár umsóknir sem vísa

hver í aðra. Öflugustu umsóknirnar ganga

fyrir varðandi úthlutun.

Vægi umsókna margfaldast ekki þó að umsóknir

séu fleiri en stangafjöldi, þ.e. sex A-umsóknir

um þrjár stangir í einn dag eru ekki sterkari

en þrjár A-umsóknir.

Til SKÝRINGAR á STIGAGJÖF UMSÓKNA eru

þrjú DÆMI hér að NEÐAN:

Sótt er um allar stangirnar fjórar í Gufudalsá

tiltekna dagsetningu.

1. Fjórir einstaklingar sækja um með

A-umsókn og vísa ekki hver á annan.

Umsóknin fær 20 stig. 5+5+5+5=20.

2. Fjórir veiðifélagar sækja um saman með

A-umsókn og vísa hver í annan (hópumsókn).

Umsóknin fær 21 stig. 5+5+5+5+1=21.

3. Tveir veiðifélagar sækja um með A-umsókn og tveir

með B-umsókn og vísa hver í annan (hópumsókn).

Umsóknin fær 19 stig. 5+5+4+4+1=19.

Í þessu tiltekna dæmi er hópur 2 með 21 stig og

fær því úthlutunina.

7. UMSÓKNIR EINSTAKLINGA

Ef einstaklingur sækir um eina stöng á tilteknu

veiðisvæði á A-umsókn sinni, þá skal honum heimilt

að nýta B-umsókn sína til að sækja um aðra stöng

á sama svæði. Skal slík umsókn metin jafngild

hópumsókn tveggja einstaklinga sem leggja inn

A- og B-umsókn og benda hvor á annan.

SVFR

Til skýringa á stigagjöf:

Sami aðili sækir um báðar stangirnar í Andakílsá,

A-umsókn og B-umsókn. Umsóknin fær 9

stig og eitt aukastig sem hópumsókn eða

samtals 10 stig.

8. JAFNSTERKAR UMSÓKNIR

Í þeim tilvikum þar sem aðilar hafa gefið upp

varadagsetningar, er úthlutunarmönnum heimilt

að færa hópinn á umræddar varadagsetningar

til að koma í veg fyrir drátt, án þess að hafa

samband við hlutaðeigandi.

Ef umsóknir eru jafnsterkar, skal hafa samband

við alla aðila eða tengiliði veiðihópa, þeim

gerð grein fyrir stöðunni og athugað hvort

einhverjir geti fært sig. Ef svo er ekki skal draga

um hver umsóknanna hljóti úthlutun. Metið er

af umsjónarmanni ársvæðis eða stjórn SVFR

hvort fulltrúum allra umsókna skuli gefinn

kostur á að vera viðstaddir þegar dregið er.

ist ekki í alla fulltrúa, eða þeir mæta ekki,

skal starfsmaður skrifstofu eða stjórnarmaður

mæta í þeirra stað.

9. SÉRREGLUR UM EINSTÖK VEIÐISVÆÐI

Stjórn SVFR er heimilt að útfæra sértækar

reglur sem gilda fyrir tiltekin veiðisvæði en

slíkar reglur skal ávallt kynna í söluskrá með

því ársvæði sem um er rætt.

10. VAFAATRIÐI

Sé félagsmaður SVFR óánægður með úthlutun

sína getur hann, undir umsjón forsvarsmanns

úthlutunar á viðkomandi ársvæði, fengið að

skoða meðhöndlun umsóknar sinnar. Stjórn

SVFR ber ábyrgð á úthlutun veiðileyfa og

úrskurðar um vafaatriði.

Þannig lagt fram og samþykkt í desember 2011.

Stjórn Stangaveiðifélags Reykjavíkur

STANGAVEIÐIFÉLAG REYKJAVÍKUR / SÖLUSKRÁ 2012

81


FLÓÐATAFLA 2012

FRÁVIK FRÁ FLÓÐATÖFLU FYRIR HELSTU ÁRSVÆÐI SVFR

FLÓÐATAFLA 2012

Sogið -0,32

Hólsá -0,35

Þverá -0,35

Eldvatnsbotnar -0,40

Tungufljót -0,42

Víkurá í Hrútafirði +3,48

Norðurá +0,29

Straumar +0,29

Leirvogsá 0.00

Elliðaár 0.00

Selá í Álftafirði -1,40

(miðað við Papey)

Laxá í Aðaldal +5,10

Fnjóská +4,33

Hjaltadalsá og Kolka +3,50

Krossá +0,42

Fáskrúð +0,32

Hítará +0,3

Gljúfurá +0,29

Birt með leyfi Sjómælinga Íslands.


Við höfum allt fyrir veiðimanninn.

Sérfræðingar okkar veita þér faglega

ráðgjöf og góða þjónustu.


Metnaður okkar er að þjónusta viðskiptavini af

þekkingu og reynslu og tryggja þeim ánægjulega

og árangursríka veiðiferð.

VEIÐIHORNIÐ - SÍÐUMÚLA 8 - 108 REYKJAVÍK - SÍMI 568 8410 - VEIDIHORNID.IS /// FLUGAN.IS /// VEIDIMADURINN.IS

Similar magazines