NANOMEDICÍNA – nanozobrazování in vivo - FBMI

fbmi.cvut.cz

NANOMEDICÍNA – nanozobrazování in vivo - FBMI

NANOMEDICÍNA nanotechnologie, léčba rakoviny

• Nanodráty o průěru 1 2 mikrometry umístěné na mikroskopické

křemíkové mřížce mohou být povlakovány monoklonárními

protilátkami, které jsou nasměrovány nasměrovány proti různým

markerům tumorů, což vede k 100 x větší citlivosti metody, ve

srovnání se současnými jinými diagnostickými metodami. Tato

metoda navíc vyžaduje minimální přípravu vzorku

• Nanometrické „laboratoře na čipu“ analýza jednotlivých

biochemických markerů v reálném čase

• Nanočástice zlata demonstrují užitečnost kontrastních látek u

endoskopického optického zobrazování specifických molekulárních

markerů rakoviny in vivo

• Nanočástice pokryté zlatem a kojugované her-2 (receptor

epidermálního/pokožkového/ růstového faktoru) s dielektrickým

křemíkovým jádrem umí identifikovat buňky karcinomu prsu in vivo.

Jakmile se tyto nanočástice navázaly na své cílové buňky, měly sklon

k většímu optickému výkonu, čímž se proměnily v nanometrické

tepelné skalpely, které dosahují teplot, při nichž rakovinové buňky

zanikají

• Zacílení syntetických nanočástic do nádorových buněk, vstoupí do

More magazines by this user
Similar magazines