RADIOMETRIE, FOTOMETRIE - FBMI

fbmi.cvut.cz

RADIOMETRIE, FOTOMETRIE - FBMI

Intenzita vyzařování - umožňuje porovnávat různě velké zdroje

záření. Udává, jaké množství energie daný zdroj záření vyzáří do

svého okolí za dobu 1 sekundy z plochy 1 metru čtverečního :

M e = DF ec / DS [W/m 2 ]

kde F ec je celkový zářivý tok procházející celým povrchem

tělesa a DS

Světlení, fotometrická veličina, definována formálně stejně :

M e = DF ec / DS [lm/m 2 ]

More magazines by this user
Similar magazines