RADIOMETRIE, FOTOMETRIE - FBMI

fbmi.cvut.cz

RADIOMETRIE, FOTOMETRIE - FBMI

RADIOMETRIE, FOTOMETRIE

Elektromagnetické vlnění, stejně jako mechanické vlnění, je schopno přenášet energii.

Tuto energii popisujeme pomocí tzv. radiometrických, resp. fotometrických veličin.

Radiometrické veličiny popisují energii přenášenou zářením v celém spektru elektromagnetických vln.

Fotometrické veličiny popisují účinky záření na náš zrak (oko není stejně citlivé na vjem všech vlnových

délek – oko je nejcitlivější na žluté světlo). Fotometrie je měření světla, které je definováno jako

elektromagnetické záření detekované lidským okem. Je tudíž omezena na oblast 360 až 830 nm.

More magazines by this user
Similar magazines