Vjesnik Provincije Br. 1. - Franjevačka provincija Presvetog Otkupitelja

franjevci.split.hr

Vjesnik Provincije Br. 1. - Franjevačka provincija Presvetog Otkupitelja

V J E S N I K

FRANJEVA^KE

P R O V I N C I J E

PRESVETOGA

OTKUPITELJA

Godina 60. Broj 1. i 2. Split, 2011.


www – e-mail

ustanove

Split - Provincijalat Franjevačke provincije

Presvetoga Otkupitelja

www.franjevci-split.hr

provincijalat-franjevaca@st.t-com.hr

Split - Franjevački klerikat

franjevacki-klerikat@st.t-com.hr

Split - Franjevački institut za kulturu mira

www.franjevacki-institut.hr

kultura-mira@st.t-com.hr

Makarska - Služba Božja

sluzba-bozja@st.t-com.hr

Knin - Caritas župe sv. Ante

caritas_knin@inet.hr

Zagreb - Vicepostulatura oca Antića

otac-antic@zg.t-com.hr

Frankfurt/M - Hrvatski dušobrižnički ured

www.kroatenseelsorge.de

delegatur@kroatenseelsorge.de

samostani

Knin - Franjevački samostan Sv. Ante

franjevacki-samostan-knin@si.t-com.hr

Visovac - Franjevački samostan Gospe Visovačke

samostan@visovac.hr

www.visovac.hr

Zaostrog - Franjevački samostan

www.samostan-zaostrog.hr

župe

Banjevci - Župa sv. Nikole Tavelića

zupa.banjevci@hi.t-com.hr

Bilice - Župa Uznesenja BDM

www.zupabilice.hr

Proložac - Župa sv. Mihovila

www.prolozac.com

prolozac@prolozac.com

Runovići - Župa Gospe Karmelske

www.runovici.hr

Split - Župa Gospe od Zdravlja

zupa-gospe@st.t-com.hr

Sinj - Župa Gospe Sinjske

www.gospa-sinjska.t-com.hr

gospasinjska@hi.t-com.hr

Studenci - Župa sv. Ilije

www.studenci.hr

Šibenik - Župa sv. Ante - Šubićevac

www.subicevac.com

zupa@subicevac.hr

Zagreb - Župa M. B. Lurdske

www.gospa-lurdska.hr

Geretsried - Pfarrei Maria Hilf

www.pfarreimariahilf.de

misije

Bietigheim-Bissingen

sveti-franjo-asiski@online.de

Darmstadt-Hrvatska katolička misija

krotische.gemeinde.darmstadt@t-online.de

Düsseldorf - Hrvatska katolička misija

www.cro.mission-duesseldorf.de

Esslingen - Hrvatska katolička misija

hkz-es@arcor.de

Frankfurt/M - Hrvatska katolička misija

www.zupa-frankfurt.de

Freising - Hrvatska katolička misija

croliculum@online.de

Kelkheim - Hrvatska katolička misija

www.HKZ-MTH.de

KroatischeKath.GemeindeMTH@t-online.de

Köln-Hrvatska katolička misija

www.hkm-koeln.de

hkm@hkm-koeln.de

London - Hrvatska katolička misija

hkmlondon@gmail.com

Mainz - Hrvatska kaolička zajednica

www.kroatische-kath-gemeinde.de

hkm.mainz@arcor.de

München - Hrvatska katolička misija

www.baykro.de

Sindelfingen - Hrvatska katolička misija

www.kkgsifi.de

kkg.sifi@drs.de

Stuttgart-Bad Cannstatt - Hrvatska katolička misija

www.HKZ-Badcannstatt.de

hkz_badcannstatt@yahoo.de

Stuttgart-HKZ Bl. A. Stepinac i Sv. Martin

www.kkgs.de

info@kkgs.de

Vancouver - Hrvatska župa Srca Marijina

www.heartofmary.ca

Wuppertal - Hrvatska katolička misija

ujac@wtal.de

osobne adrese

Ajdučić, fra Nikica

nikica.ajducic@st.t-com.hr

Ančić, fra Božo

frabozoancic@yahoo.de

Balajić, fra Siniša - Roma

sinke@libero.it

Bašić, fra Karlo

karlobasic@net.hr

Bebić, fra Josip

josip.bebic@kroatenseelsorge.de

Bilić, fra Ante

ante.bilic@freenet.de

Boban, fra Dujo

fratar@pacbell.net

Brkan, fra Jure

juraj.brkan@st.t-com.hr

Brnas, fra Branko

b.brnas@12move.de

Buljan, fra Vuk

fravuk@gmx.de

Bustruc, fra Miroslav

miroslav.bustruc@st.t-com.hr

Crnčević, fra Ante

ante.crncevic@zg.t-com.hr

Cvitković, fra Josip

frajosipc@yahoo.fr

Čarić, fra Boris

fraboris@gmx.de

Čavka, fra Ante

ante.cavka@st.t-com.hr

Čovo, fra Ante

ante.covo1@st.t-com.hr

Čovo, fra Šimun

simun.covo@st.t-com.hr

Čovo, fra Stjepan

ante-stjepan.covo@st.t-com.hr

Vjesnik

FranjeVačke proVincije presVetoga otkupitelja

issn: 1334-8248

Osnivač i izdavač:

Provincijalat Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja,

21000 Split - Trg Gaje Bulata 3

Tel: 021/ 348-182; Fax: 021/ 347-822;

e-mail: provincijalat-franjevaca@st.t-com.hr

Odgovorni urednik: Dr. fra Željko Tolić, provincijal

Glavni urednik: Fra Ante Udovičić

Grafičko uređenje: Silvio Družeić

Tisak: Jafra-print d.o.o. Solin

List izlazi dvomjesečno

Naslovna stranica:

Josip Biffel, Krist Kralj, mozaik u franjevačkoj crkvi

Uznesenja Marijina u Makarskoj

Čugura, fra Frano

pfrano@htomail.com

Ćurčija, fra Božo

bozo.curcija@si.t-com.hr

Ćurčija, fra Nikola

nikola.curcija@si.t-com.hr

Domazet, fra Anđelko

andjelko.domazet@st.t-com.hr

Doljanin, fra Frano

franodoljanin@yahoo.com

Dukić, fra Tomislav

t-dukic@kroatische-mission-muenchen.de

Erceg, fra Ivica

ivica.erceg@du.t-com.hr

Gotovac, fra Josip

josip.gotovac@si.t-com.hr

Grbavac, fra Josip

josip.grbavac@st.t-com.hr

Gulić, fra Petar

fra.petar.gulic@inet.hr

Gverić, fra Drago

dragoofm@yahoo.fr

Jukić, fra Nedjeljko

nedjeljko.jukic@st.t-com.hr

Jurić, fra Ivica

ivicajurich@gmail.com

Hrgović, fra Jure

frajure@gmail.com

Kapitanović, fra Vicko

Vicko.Kapitanovic@public.srce.hr

Klapež, fra Petar

fra.pklapez@gmx.de

Klarić, fra Josip

josip.klaric@t-online.de

Kodžoman, fra Joško

josko.kodzoman@zg.t-com.hr

Križanović, fra Ivan

IvnKrizanovic@aol.com

Kulović, fra Josip

j.kulovic@arcor.de

Lubina, fra Petar

petar.lubina@st.t-com.hr

Marković, fra Ante

frajojo@telda.net

Milanović Litre, fra Frano

frafraus@yahoo.com

Milanović Litre, fra Slaven

zupnik@gospa-lurdska.hr

Milanović Trapo, fra Petar

petarmilanovic49@yahoo.it

Modrić, fra Miroslav

framiroslav@compuserve.de

Mrše, fra Marko

marko.mrse@st.t-com.hr

Moro, fra Dušan

dusan.moro1@gmail.com

Nimac, fra Marko

framarko@gospa-lurdska.hr

Nimac, Stipe

stipe.nimac@st.t-com.hr

Odrljin, fra Miljenko

miljenko.odrljin@st.t-com.hr

Periša, fra Ante Branko

ante-branko.perisa@st.t-com.hr

Prolić, fra Mladen

mladen.prolic@st.t-com.hr

Repeša, fra Josip

josip.repesa@si.t-com.hr

Runje, fra Domagoj

domagoj.runje@libero.it

Šabić, fra Nediljko

pnsabic@web.de

Šimić, fra Josip

josip.sim ic1@zg.t-com.hr

Šimunović Jurić, fra Jure

jure.juric-simunovic@st.t-com.hr

Šimunović, fra Ljubomir

ljubomirsimunovic@yahoo.com

Škopljanac Mačina, fra Ivan

macina@arcor.de

Šušnjara, fra Stipe

stipe.susnjara@st.t-com.hr

Tolić, fra Zvonko

ztolic@gmail.com

Tolić, fra Željko

zeljko.tolic@st.t-com.hr

Toplak, fra Blaž

blaz.toplak@st.t-com.hr

Udovičić, fra Ivica

ivan.udovicic@st.t-com.hr

Vučković, fra Ante

ante.vuckovic1@st.t-com.hr

Vukman, fra Marinko

marinko.vukman@drs.de

Vukušić, fra Ante

ante.vukusic@si.t-com.hr

Župić, fra Jozo

frajozo@gmx.de


iz proVincijalata

kaZalo

Okružno pismo o. Provincijala ......................................................................................................2

iz tajništVa

Izvještaj sa sastanka Provincijskog definitorija održanog u Splitu 16.-17. veljače 2011. ...............6

Zapisnik sa sastanka Vijeća za duhovni život ...............................................................................7

Fra Jure Hrgović magistrirao .........................................................................................................8

Fra Miroslav Ančić novi povjerenik za redovnice Brača ...............................................................9

Termini duhovnih vježbi ................................................................................................................9

Dan Provincije ...............................................................................................................................9

Svećeničko ređenje ......................................................................................................................10

Napustili Zajednicu .....................................................................................................................10

iz žiVota proVincije

Zborovi „Gospe od Zdravlja” na hodočašću Gospi Sinjskoj ...................................................... 11

KUD Župa Grab u Offenbachu ..................................................................................................12

Obnovljeno mjesno bratstvo FSR-a u Metkoviću ........................................................................12

Božićna priredba „Frama TV“ u Drnišu ..................................................................................... 13

Obećanja framaša u Imotskom .................................................................................................... 14

Frama Gospe od Zdravlja organizirala akciju za najpotrebitije .................................................. 14

Božićna priredba štićenika centra „Juraj Bonači“ u Franjevačkom samostanu na Trsteniku ..... 15

Primanje članova u FSR u Brnazama .......................................................................................... 16

„Radost je veo velikodušnosti“ .................................................................................................... 17

Četrdeseta obljetnica misije u Düsseldorf ................................................................................... 18

Hrvatsko božićno slavlje u HKM u Münchenu ...........................................................................20

Proslava Sv. Nikole u HKŽ u Kelkheimu .................................................................................... 21

Vlč. Ivica Komadina - novi delegat za hrvatsku pastvu u Njemačkoj ..........................................22

Zborovi iz moliško-hrvatskih sela Filića, Kruča i Mundimitra nastupili u katedrali u Termoliju 23

45. obljetnica službenog osnutka misije u Frankfurtu.................................................................24

Godišnja skupština udruge “Ruke dobrote” ...............................................................................26

Proslavljeno Stepinčevo u HKM u Main-Taunus/Hochtaunus ....................................................27

naši pokojnici

† Fra Ante Anić ...........................................................................................................................29

† Ilija Damjanović........................................................................................................................35

1 i 2/2011

v jesnik franjevačke prov incije presvetoga o tkupitelja

1


2

v jesnik franjeva čke provincije presvetoga otkupitelja

1 i 2/2011

iZ provincijalata

okružno pismo o. provincijala

Svoj braći u domovini i u inozemstvu

uz dan posvećenog života

Osjećajući silinu napada i nepodnošljivost dijela društva naspram Bogu

posvećenih osoba, s jedne, te kolebljivost pojedinaca i zajednica pred tim

istim naletom s druge strane, blagopokojni papa Ivan Pavao II. ustanovio

je 1997. godine „Dan posvećenoga života“. I odredio da se slavi 2. veljače,

na blagdan Prikazanja Gospodinova u hramu.

Živimo u vremenu u kojem svijet doživljava vrhunac sekularizacije i

zaobilaženja Božje stvarnosti, njegove prisutnosti i njegova zahvata, kako

u svijetu što nas okružuje, tako i u samom pojedincu - Jahve, Bog, napravi

čovjeka od praha zemaljskog i u nosnice mu udahne dah života. Tako

postane čovjek živa duša. (Post 2,7). Živimo u vremenu u kojem ljudski um

osvaja nevjerojatna prostranstva kako mikro svijeta, s kojim se susrećemo

svakodnevno ili ga jednostavno nosimo, tako i svijeta koji nadilazi granice

našega pogleda. Živimo u vremenu u kojem nam se čini da iz dana u dan

„babilonskim kulama“ pomičemo granice, ali ipak ne možemo izbjeći istinu

koja glasi: bez obzira na svu silinu koja se nalazi unutar ljudskoga uma i srca

završni korak, zadnja karika u nizu, nestaje, bježi poput pijeska u dječjim

rukama.

Suprotno tomu i svijetu podložnom takvom mentalitetu postavlja se zvanje,

osobni „odlazak u Hram“, suprotstavlja se osobno opredjeljenje i slobodno

«da» Bogu, prilikom kojega je mladom čovjeku, više nego u prošlosti,

potrebno jedno neobično junaštvo, prožeto viteškim duhom, s idealima koji

daju snagu i pokreću novu životnu stvarnost.

Bogu posvećeni život, redovnički život, je ona zadnja karika koja izmiče

čovječanstvu između prstiju. Koliko god se taj život činio nestvaran, on

ipak omogućuje puninu života, drugačiju od punine čaše koju nudi svijet.

Postajemo svjedoci da je riječ o Božjoj ljubavi, koja ulazi i zahvaća, kako

život pojedinca, tako i život redovničke zajednice, koja zauzvrat tome treba

i mora uzvratiti darom svojega života. Pojedinac i zajednica.

Tvoje lice, Gospodine, ja tražim (Ps 27,8)

Jedno od ključnih obilježja čovjeka je njegova duhovna stvarnost. Bez obzira

što smo okruženi mentalitetom u kojem se iz dana u dan briše ta dimenzija

našega života, ipak valja pogledati istini u oči i priznati da je čežnja za Bogom


iZ provincijalata

toliko prisutna i ukorijenjena, toliko urezbarena i oslikana u čovjekovo srce

da ga je nemoguće zadržati izvan traganja za njegovim počelom, jer je od

Boga i za Boga stvoren i Božjom ljubavlju zaodjeven.

Koliko god naša čežnja za Bogom bila jaka i prisutna, ipak, s druge strane

postoji i čežnja Boga koji nikada ne prestaje čovjeka, sliku svoju, privlačiti

sebi. I koliko god je ljudsko srce nemirno dok ne otpočine, dok se ne smiri u

Bogu, kako veli sv. Augustin, isto je tako nemiran i Bog dok mu ne otvorimo

vrata svoga srca i dok se ne nastani u nama.

Paralelno uz Kristove riječi, koje se odnose na Crkvu, njegovu ljubljenu

Zaručnicu, kako je vrata paklena neće nikada nadvladati (Usp. Mt 16, 19),

možemo staviti važnu značajku ljudskoga života, a ta je da nitko i nikada

neće moći iz čovječjega srca istrgnuti iskreno traganje, Božji zapis, Božji

biljeg - za Onim o kojem svetopisamski pisac kaže: „On je sve!“ (Sir 43, 27).

Sloboda traganja, sloboda opredjeljenja, sloboda konačnoga i jednoga «da»

Bogu događa se u tišini srca, u iščitavaju Božjega zapisa, Božjega reljefa

postavljenog duboko unutar svakoga pojedinca.

To je trenutak u kojem se događa susret čovjeka sa samim sobom, trenutak

u kojem čovjek stoji nasuprot svega onoga što ga udaljava od opredjeljenja,

od pristanka, do konačnoga oslobođenja samoga sebe: „Oče neka se vrši

Tvoja, a ne volja moja!“ - to je trenutak Getsemanija.

Posvećenje se događa slobodnim ulaskom u Hram! Ne na silu! I ne na

nagovor! Nego iščitavanjem i vršenjem Božjega Zakona: „Kad se, prema

Mojsijevu Zakonu, navršiše dani njihova čišćenja, poniješe Isusa u Jeruzalem,

da ga prikažu Gospodinu – kao što piše u Zakonu Gospodnjem: Svako muško

prvorođenče neka se posveti Gospodinu! – i da prinesu žrtvu, kako je rečeno

u Zakonu Gospodnjem, dvije grlice ili dva golubića!“ (Lk 2, 22-24). Koji je to

Zakon? Riječ je o zakonu Božje ljubavi koji je urezan u naše srce! Valja mu

se otvoriti, potrebno mu je odgovoriti i treba ga živjeti! Jednostavno Božjoj

ljubavi odgovoriti vlastitim životom. Bez tog odgovora nema ni posvećenja,

jer pšenično zrno ako ne umre, neće ni donijeti ploda. Svaki čovjek je zrno,

svaki čovjek je pšenica, svaki čovjek je kruh svagdašnji za drugoga čovjeka

jer se svakodnevno susrećemo jedni s drugima, izmjenjujemo poglede, riječi

i geste, izmjenjujemo i podupiremo život jedan drugome! Hoće li taj susret

uroditi plodom, ovisi o tome kakav je moj odgovor Bogu!

Posvećenje se događa u tišini. Ne na stadionu, nego u tišini. Bog nas može

čuti svagdje, ali mi njega možemo dohvatiti, čuti i razumjeti samo u tišini.

U riječima psalimiste „Tvoje lice, Gospodine, ja tražim!“, odražava se

potpuno predanje u traženju životnoga smisla, a smisao je Bog! To traganje

za životnim misterijem urezuje nevidljive tragove u međuljudskim odnosima.

1 i 2/2011

v jesnik franjevačke prov incije presvetoga o tkupitelja

3


4

v jesnik franjeva čke provincije presvetoga otkupitelja

1 i 2/2011

iZ provincijalata

Ali prije toga pojedinac, prožet Abrahamovom vjerom, u potpunosti se

predaje Božjoj riječi i polazi na put u Obećanu zemlju.

Bogu posvećena osoba nije samo svjedok, ona je prvenstveno poučljiva

osoba. A u toj poučljivosti, poučavaju nas Apostolski oci, krije se oslobađanje

od nutarnjega i vanjskoga egoizma, oholosti, neodgovornosti…i otvaraju se

prostori za jednostavnost, strpljivost, poniznost, srdačnost…Za minoritas i

fraternitas isto tako.

Ljubite jedni druge; kao što sam ja ljubio vas (Iv 13 34-35)

Na upit koja je najveća zapovijed, Krist odgovara svojim suvremenicima:

„Ljubi Gospodina Boga svojega svim srcem svojim, i svom dušom svojom,

i svim umom svojim! I druga slična ovoj: Ljubi svoga bližnjega kao sebe

samoga.“ (Mt 22, 37-39). Mogli bismo biti slobodni pa reći kako nije riječ

samo o zapovijedima, jer zapovijed može biti teret i može obeshrabriti. Ove

zapovijedi su putokaz za sve one koji se odluče na hod traženja i poučljivosti:

„Pokaži mi, Gospodine, svoje putove, nauči me svojim stazama!“ (Ps 24,4).

Traganje i poučljivost prožeti i ostvarivani u ovim dvjema zapovijedima

dolaze do svoga plodonosnoga rasta i prepoznatljivoga ploda u veličini

Kristovoga nježnoga apela, prožeta toplinom Božje ljubavi prema čovjeku:

„Ljubite jedni druge, kao što sam ja ljubio vas!“ (Iv 13 34-35)

Posvećeni život pojedinca i redovničkih zajednica pozvan je u Kristovoj

Zaručnici i u svijetu, danas a ne sutra, učiniti prepoznatljivim i vidljivim bitne

karakteristike zavjeta, opredjeljenja, življenja u nasljedovanju djevičanskog,

siromašnog i poslušnog, sve do smrti na križu raspetoga Isusa. (Usp. Ivan

Pavao II., Vita consecrata, 1)

Osobna karta, vidljivi pečat Bogu posvećene osobe i zajednice je ljubav, kao

odgovor na Kristove riječi „Ljubite jedni druge, kao što sam ja ljubio vas!“

Zašto je važan taj odgovor? Zašto taj odgovor postaje prepoznatljivo sredstvo

našeg redovničkog i posvećenog života? Zašto je taj odgovor toliko važan da

obuhvaća cjelokupnu moju stvarnost, moj bitak, moje opredjeljenje? Zašto

taj odgovor, naposljetku, ruši granice pojedinca i stapa se u prepoznatljivo

zajedništvo? Odgovor je jednostavan: Jer će nas po toj ljubavi svi znati! Ne

samo prepoznati, nego će svi znati da smo Njegovi učenici (usp. Iv 13, 34-35).

Kroz Kristov odnos prema apostolima možemo vidjeti kako ne može biti

istinske zajednice bez bratske ljubavi. I kao što nema istinske zajednice bez

bratske ljubavi, isto tako nema ni istinske redovničke zajednice bez ispravno

shvaćana i svakodnevno življena života u poslušnosti, bez vlasništva i u

čistoći! Redovničke zajednice nisu nekakve interesne zajednice ili neko

dioničko društvo. One su jednostavno zajednice Bogu posvećenih osoba


iZ provincijalata

u kojima su jedni drugima dar, a istodobno i zadatak. Jedno i drugo: dar i

zadatak.

„Ljubite jedni druge, kao što sam ja ljubio vas!“ – vrhunac ljubavi prožet

Duhom Božjim, koji nas poziva da se prepustimo njegovom vodstvu, kako

bismo osjetili i živjeli, darivali i bili darovani ljubavlju djece Božje (usp.

Rim, 8,14).

Fra Željko Tolić, provincijal

1 i 2/2011

v jesnik franjevačke prov incije presvetoga o tkupitelja

5


6

v jesnik franjeva čke provincije presvetoga otkupitelja

izvještaj sa sastanka provincijskog definitorija

održanog u splitu 16.-17. veljače 2011.

Sastanak Provincijskog definitorija održan je u samostanu Gospe od Zdravlja

u Splitu, 16.-17. veljače 2011. godine.

Dnevni red je prihvaćen kako slijedi:

1. Primjedbe na zapisnik

2. Izvještaj o. Provincijala

3. Pristigli dopisi

4. Statuti Provincije i Pravilnik o radu kapitula i kapitulskoga kongresa

5. Razno

Nakon prihvaćanja zapisnika od 25. studenoga 2010. i izvještaja o.

Provincijala, pristupilo se pristiglim dopisima. Svi su dopisi pročitani i

razmotreni.

Potom su učinjene personalne promijene kako slijedi:

BERLIN - fra Ivan Ante Rozić, dušobrižnik

DARMSTADT - fra Nedjeljko Brečić, voditelj misije

FRANKFURT - fra Marko Domazet Lošo, dušobrižnik

KÖLN - fra Stipe Čirko, voditelj misije

fra Branko Brnas, dušobrižnik

MÜNCHEN - fra Boris Čarić, voditelj misije

fra Ante Krešo Samardžić, dušobrižnik

MÜNCHEN/St. Gabriel - fra Filip Mimica, kapelan

STUTTGART/Zentrum - fra Zvonko Tolić, voditelj misije

fra Mijo Šabić, dušobrižnik

SVETA ZEMLJA - fra Josip Cvitković, misionarska služba

GRADAC n/m - fra Bone Bilić, župnik

PODBABLJE - fra Nikica Ajdučić, župnik

PROLOŽAC - fra Vinko Gudelj, župnik

fra Rafo Begić, župni vikar

SINJ - fra Pavao Norac Kevo, župnik

SLIVNO - fra Ante Madunić, župnik

ŠIBENIK - fra Josip Klarić, vikar samostana

fra Damir Ćiro Čikara se razrješuje službe

ekonoma i vikara samostana

PODACA - fra Ivica Omazić, župnik

1 i 2/2011

iZ tajništva


iZ tajništva

Zatim se pristupilo Statutima provincije i Pravilniku rada kapitula i

kapitulskoga kongresa.

Zbog važnosti teme zaključeno je da se održi izvanredna sjednica na kojoj

će se raspravljati samo o Statutima Provincije i Pravilniku rada kapitula i

kapitulskoga kongresa.

Sljedeći sastanci Provincijskog definitorija održat će se u Splitu, 6. travnja

i 8.-9. lipnja 2011.godine s početkom u 9.00 sati.

Sastanak je završio 17. veljače 2011. u 17.45 sati.

zapisnik sa sastanka Vijeća za duhovni život

Fra Frano Laco, pročelnik Vijeća, obavijestio je sve članove o sastanku Vijeća

za duhovni život 9. veljače u samostanu u Imotskom, s početkom u 10.30

sati sa sljedećim dnevnim redom:

1. Osvrt na duhovne vježbe u 2010. godini

2. Organiziranje duhovnih vježbi u 2011. godini

3. Dan Provincije

4. Osvrt na Okružno pismo o. Provincijala

5. Razno

Sastanku su prisustvovali: fra Frano Laco, fra Zoran Kutleša, fra Jure

Šimunović i fra Jakov Udovičić. Na sastanak nije stigao fra Pavao Vučković.

Odmah iza molitve i pozdrava koji je uputio fra Frano prešli smo na dnevni red.

• Pročelnik je izvijestio prisutne o prošlogodišnjim duhovnim vježbama.

Oo. gvardijani trebaju izvijestiti Provincijalat o onima koji su sudjelovali na

duhovnim vježbama. Na kraju godine oo. gvardijani trebali bi obavijestiti

Provincijalat o onima koji nisu obavili duhovne vježbe iz njihova samostanskog

okružja i navesti razloge.

• Fra Frano je iznio problem koji je i do sada bio aktualan, a to je da

braća nerado prihvaćaju vođenje duhovnih vježbi. Potom su određeni

voditelji i termini duhovnih vježbi:

– Zaostrog od 13. do 18. lipnja, FRA PETAR RASTOČIĆ

– Imotski od 19. do 24. lipnja, FRA IVAN REŽIĆ

– Karin od 24. do 29. srpnja, FRA JAKOV BEGONJA

– Sinj od 21. do 26. kolovoza, FRA STJEPAN ČOVO

– Makarska od 28. kolovoza do 2. rujna, FRA BOŽE VULETA

– Visovac od 6. do 11. Studenoga, FRA DENIS ŠIMUNOVIĆ

1 i 2/2011

v jesnik franjevačke prov incije presvetoga o tkupitelja

7


8

v jesnik franjeva čke provincije presvetoga otkupitelja

1 i 2/2011

iZ tajništva

• Predložili smo da Dan Provincije bude na Visovcu 6. srpnja (prva srijeda)

sa sljedećim programom:

– 09.30 sati - okupljanje

– 10.00 sati - pokorničko bogoslužje i ispovijed

– 11.45 sati - sveta misa

– 12.00 sati - bratski susret s o. Provincijalom

– 13.00 sati - ručak i rekreacija

Organizaciju oko ovog susreta povjerili smo meštru fra Juri Šimunoviću s

novacima. Fra Jure će imati pokorničko bogoslužje.

• Raspravljali smo o Provincijalovoj želji da ovo Vijeće da smjernice u

skladu sa smjernicama Reda za 2010. - 2011. Za ovu godinu Vijeće je

predložilo:

– u korizmi i u došašću na svim samostanskim kapitulima neka se

raspravlja o temi: ŽIVIMO DAR EVANĐELJA

– na našim regionalnim sastancima također predlažemo istu temu.

O datumima naših regionalnih sastanaka neka se obavijeste sva

braća pismenim putem i to na vrijeme.

– preporučamo svakom bratu da može u svako vrijeme u dogovoru

s o. gvardijanom doći i ostati u samostanu te sam obaviti svoju

duhovnu obnovu držeći se samostanskog reda i rasporeda.

– preporučamo da se za ovu prigodu ponovi izdanje «Pravilo manje

braće» (džepni format).

• Raspravljali smo o našim odgojnim zavodima i cijeloj Zajednici koja je

odgojni subjekt. Predložili smo da naši odgojitelji u svojim zavodima

organiziraju duhovne vježbe na istu temu.

Fra Frano Laco, pročelnik

Provincijski definitorij na sastanku održanom u Splitu 16.-17. veljače 2011.

razmotrio je i u potpunosti usvojio prijedloge Vijeća za duhovni život, što

znači da je smjernice Vijeća za duhovni život potrebno primijeniti u praksu.

Fra jure Hrgović magistrirao

Fra Jure je magistrirao u utorak, 18. siječnja 2011. na Papinskom Sveučilištu

“Salesiana”, fakultet “Lettere Classiche” u Rimu.

Tema je: Praecipuae “amoris” voces in linguis indoeuropaeis (pervestigatio

etymologica et semasiologica) - Temeljni nazivi za “ljubav” u indoeuropskim

jezicima (etimološko-semaziološko istraživanje).


iZ tajništva

Rezultat rada: analizirajući riječi za “ljubav” u jezicima koji pripadaju u

grupu indoeuropskih jezika rad otkriva 22 osnovna korijena riječi ljubav

koja kriju bogatstvo sadržano u tom pojmu i njegovim izvedenicama. U radu

su korištene spoznaje pronađene u više od 60 etimoloških rječnika.

Profesor je vrsni lingvist dr. Remo Bracchi.

Od četvrtka 20. siječnja fra Jutre je u Washingtonu, a od ponedjeljka 24 siječnja

nastavlja s prvim semestrom doktorskog ciklusa na Sveučilištu u Washingtonu.

Fra Juri čestitamo i želimo mnogo uspjeha u daljnjem nastavku studija!

Fra miroslav ančić novi povjerenik za redovnice Brača

Odlukom hvarsko-bračko-viškog biskupa Slobodana Štambuka povjerenikom

za redovnice otoka Brača imenovan je fra Miroslav Ančić, župnik Novoga

Sela i Povalja na Braču, nakon što je dosadašnjemu povjereniku za bračke

redovnice Andriji Ursiću istekao mandat na toj službi. Fra Miro Ančić član

je Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja – Split.

U odluci o imenovanju biskup Štambuk preporučuje novomu povjereniku

da u skladu s mogućnostima nastoji pohoditi sve samostane sestara na Braču

i predvidjeti njihove zajedničke duhovne susrete. Biskup ujedno izražava

nadu da će fra Miroslavova naklonost prema misijama doći do izražaja i u

susretima s redovnicama za njihovo duhovno dobro.

termini duhovnih vježbi

– Zaostrog, 13. - 18. lipnja 2011. (voditelj fra Petar Rastočić)

– Imotski, 19. - 24. lipnja 2011. (voditelj fra Ivan Režić)

– Karin, 24. - 29. srpnja 2011. (voditelj fra Jakov Begonja)

– Sinj, 21. - 26. kolovoza 2011. (voditelj fra Stjepan Čovo)

– Makarska, 28. kolovoza - 2. rujna 2011. (voditelj fra Bože Vuleta)

– Visovac, 6. - 11. studenoga 2011. (voditelj fra Denis Šimunović)

Dan provincije

Dan Provincije slavit će se na Visovcu 6. srpnja (prva srijeda) sa sljedećim

programom:

– 09.30 sati - okupljanje

– 10.00 sati - pokorničko bogoslužje i ispovijed

1 i 2/2011

v jesnik franjevačke prov incije presvetoga o tkupitelja

9


v jesnik franjeva čke provincije presvetoga otkupitelja

10

1 i 2/2011

iZ tajništva

– 11.45 sati - sveta misa

– 12.00 sati - bratski susret s o. Provincijalom

– 13.00 sati - ručak i rekreacija

Organizacija ovog susreta povjerena je o. meštru fra Juri Šimunoviću i

novacima.

svećeničko ređenje

Podjeljivanje Svetoga reda ovogodišnjim đakonima fra Lukici Vojkoviću i fra

Ivanu Anti Roziću slavit će se 26. lipnja u župi Sv. Luke u Otoku.

napustili zajednicu

Fra Ante Nimac, bogoslov druge godine

Fra Mijo Grbeš, bogoslov treće godine

Želimo im obilje Božjeg blagoslova u životu i radu.


iZ života provincije

zborovi „gospe od zdravlja” na hodočašću gospi

sinjskoj

Zborovođa župe „Gospe od Zdravlja”, fra Stipica Grgat, časna sestra

Zorislava Radić i župnik fra Mate Matić u dogovoru sa sinjskim gvardijanom

fra Božom Vuletom, organizirali su hodočašće zborova naše župe Gospi

Sinjskoj. Dječji zbor, Zbor mladih i Mješoviti zbor, zajedno s njihovim

roditeljima uputili su se u subotu, 23. listopada 2010. oko 8:30 sati prema

Sinju, autobusom i vlastitim automobilima.

Poslije kratkog puta do Sinja, gvardijan fra Bože Vuleta srdačno nas je

dočekao i uputio u crkvu gdje smo se ispovjedili, učinili kratku procesiju

te se vratili u crkvu na svetu misu. Za vrijeme mise zborovi su izmjenično

pjevali pjesme Gospi. Bilo nam je zadovoljstvo pjevati i slušati propovijed u

čast Čudotvorne Gospe Sinjske.

Prije početka mise poslušali smo povijesnu priču o glasovitoj pobjedi sinjskih

vitezova nad turskim osvajačima 1715. godine uz veliku pomoć i zagovor

Bogorodice. Ona je, prema legendi, spasila Sinj i njegove branitelje, pa se

u Njenu čast svake godine održava viteški turnir zvan Sinjska Alka.

Bliži se 300. obljetnica čudesne obrane Sinja, od dana kada su Sinjani po

prvi put organizirali Alku. U znak zahvalnosti Sinjani su „okrunili” lik Gospe

zlatnom krunom, ispred kojeg smo izmolili posvetnu molitvu koju mole svi

hodočasnici koji dođu na to sveto mjesto. Molili smo za sebe i svoje bližnje,

obitelj i prijatelje.

Nisku temperaturu i prohladno vrijeme koji su nas na početku dočekali,

nismo više osjećali zbog topline srca i radosti koja nas je ispunila dok smo

slušali misu.

Nakon mise slikali smo se ispred Gospina kipa i ta će nas zajednička

fotografija podsjećati na hodočašće u Sinj. Nakon okrjepe u samostanskoj

blagovaonici gostoprimljivih sinjskih fratara, krenuli smo na križni put koji

vodi do sinjske tvrđave. Uz molitvu i pjesmu prošli smo križni put i došli do

tvrđave na kojoj se vijorila hrvatska zastava. Imali smo predivan pogled na

sinjsko polje i grad. Tu se također nalazi veliki brončani kip Gospe Sinjske

postavljen na litici kraj zavjetne crkvice na tvrđavi kao znak zahvale Gospi

za zaštitu sinjskog naroda. Kip je okrenut prema gradu koji se nalazi u

podnožju brda.

Sretni i zadovoljni, s blagoslovom Gospe Sinjske, uputili smo se prema Splitu.

Petra Odak

1 i 2/2011

v jesnik franjevačke prov incije presvetoga o tkupitelja

11


v jesnik franjeva čke provincije presvetoga otkupitelja

12

1 i 2/2011

iZ života provincije

kuD župa grab u offenbachu

Kulturno umjetničko društvo Župa Grab i njihovog župnika i voditelja

fra Duška Boticu (50 članova i dva vozača), u prigodi proslave dječjeg

sveca sv. Nikole u Offenbachu je ugostio fra Petar Vučemilo, poznat po

svojoj širokogrudnosti, koji je veliki dio svoga života u Njemačkoj posvetio

tradicijskoj kulturi, folkloru.

U prostorijama misije priređen nam je bogat ručak, a za ostalo, u

materijalnom smislu, pobrinuo se fra Duško. Tomislav Jaković, rodom iz

Jabuke, župa Grab, po dolasku nam je priredio večeru, dao nam svoj hotel

na raspolaganje u kojemu smo dvije noći prespavali. Bože Gilić-Kuko iz

Graba, u nedjelju prije povratka kući priredio nam je svečani ručak. I Bože

Vuko, vlasnik dvorane u Offenbachu u kojoj se odvijao program, također

je dao svoj obol. Hvala im!

Program proslave imao je dva dijela: službeni i opuštajući. Na početku

programa sve nazočne i izvođače pozdravio je fra Petar. Kroz program je

vodio Zvonko Orlović, pastoralni referent, župnikova desna ruka.

KUD Župa Grab otplesao je tri kola: stariji članovi društva (oženjeni ljudi

i udate žene) otplesali su i otpjevali pisme i plesove grapskoga kraja, dok

je mlađi folklor (uglavnom srednjoškolci) otplesao stare splitske plesove i

završni kolo iz opere Ero s onoga svijeta. Domaćini su također otplesali tri

kola: dječja grupa je otplesala Dječje igre, mlađa grupa plesove iz Posavine,

a starija grupa bunjevačke plesove. Po završetku službenog programa,

uslijedilo je druženje, koje je glazbom uveličala grupa mladih. Po povratku

obišli smo katedralu u Frankfurtu i središte grada.

Iskreno se zahvaljujemo fra Petru Vučemilu i njegovim suradnicima koji su

nam omogućili jedan ovako lijep i nezaboravan radni izlet.

Fra Duško Botica

obnovljeno mjesno bratstvo Fsr-a u metkoviću

Na svetkovinu Bezgrješnog začeća Bl. Djevice Marije, u srijedu 8. prosinca

2010. godine, u župi Sv. Ilije u Metkoviću obnovljeno je mjesno bratstvo

Franjevačkoga svjetovnog reda.

Na poziv fra Petra Gulića, župnika, okupilo se 19 vjernika laika, među kojima

i pet zavjetovanih članova FSR-a koji su se radosno odazvali na ovaj susret

nakon nekoliko godina pasivnosti. Tu svoju radost pokazali su time što su

sa sobom donijeli male knjižice u kojima su upisani datumi njihovih zavjeta.


iZ života provincije

Fra Petar Gulić na početku je pozdravio članove FSR-a, simpatizere i fra

Franu Doljanina, provincijskog duhovnog asistenta za FSR, izrazivši svima

dobrodošlicu i radost početka obnove Franjevačkoga svjetovnog reda.

Fra Frano je održao predavanje o Franjevačkomu svjetovnom redu. U svom

predavanju pokušao je približiti glavna obilježja FSR-a. Okupljeni vjernici,

zainteresirani za FSR, dogovorili su se zajedno sa župnikom da će ubuduće

redovite mjesečne susrete imati drugog četvrtka u mjesecu.

Božićna priredba „Frama tV“ u Drnišu

Sudionik

Dana 23. prosinca 2010. mnogi vjernici grada Drniša su se iz svojih dnevnih

boravaka preselili u studio glazbene škole Krsto Odak u samom centru

grada. Iako smo ih mislili maknuti od televizije, ono što ih je dočekalo, bio

je pravi cjelovečernji televizijski program.

Potaknuti unaprjeđenjem današnje tehnologije, te moderniziranjem svijeta i

njegovim prebacivanje u noviji, virtualni svijet, odlučili smo obratiti pažnju

na ono najvažnije, na ono iskonsko u nama, a to je obitelj. Makar samo za

Božić. A ovako smo krenuli.

Ne mogu zahvaliti Bogu na internetu, ali ipak, znatno mi je olakšao posao.

Jednom sam, tako lutala po tzv. internetskim sajtovima i pronašla tri zanimljiva

tematska teksta. Na prvi pogled, nisu imali nikakve veze jedni s drugima, ali

ipak mi je sinula ideja i sve se lijepo poklopilo. Pa smo tako obradili ta tri teksta

u jednu veliku božićnu priču, punu pouke, ali i radosti i šale. Kroz nekoliko

činova predstave, Frama Drniš je ipak pokazala ljudima što je bit Božića: Isus

i obitelj. A to ne možete doživjeti gledajući televiziju. Također, ne smijemo

zaboraviti i vlastitu reklamu. Svi koji su bili prisutni imali su priliku vidjeti

humanitaran duh naših framaša, te njihovo djelovanje, a gledatelji su dobili i

nekoliko dobrih razloga zašto biti framaš. Napravili smo nekoliko novinarskih

priloga te ispunili naš večernji program baš kao u pravoj televizijskoj emisiji.

Ipak ne smijemo zaboraviti i na one prave reklame koje smo smišljali zajedno

sa svojim duhovnim asistentom fra Mariom Radmanom na susretima Frame,

ali ni božićne singlove koje je osmislila naša glazbena sekcija.

I tako smo stigli do kraja. Naravno, podrazumijeva se da svaka emisija mora

imati i svoje voditelje, pa su tu ulogu preuzele malo ‘ozbiljnije’ framašice.

Sve u svemu, jedna jako uzbudljiva večer, koju ćemo zacijelo dugo čuvati

u svojim srcima.

Antonia Vucić

1 i 2/2011

v jesnik franjevačke prov incije presvetoga o tkupitelja

13


v jesnik franjevačke provincije presvetoga otkupitelja

14

1 i 2/2011

iZ života provincije

obećanja framaša u imotskom

Tijekom večernje svete mise na drugu nedjelju došašća u imotskoj župnoj

crkvi Sv. Franje svoja framaška obećanja obnovilo je 46 mladića i djevojaka

koji su pripadnici bratstva Franjevačke mladeži iz župe Imotski.

Pred mnoštvom mladih, ali i ostalih vjernika svečano misno slavlje predvodio

je imotski dekan, gvardijan i župnik fra Zoran Kutleša. U svojoj propovijedi

gvardijan je istaknuo kako je došašće vrijeme duhovne priprave te kako sad

kad smo svi duboko zakoračili u početak nove liturgijske godine moramo

intenzivno opraštati te prijeći sve prepreke kako bi ljubav zasjala u našim

srcima, a ne ljudski interesi.

Pripremu za obnovu obećanja napravio je fra Kristian Stipanović,

dugogodišnji duhovni asistent Frame Imotski koji obnaša i dužnost magistra

postulanata. Nakon homilije pristupilo se obredu obnove obećanja gdje su

framaši obnovili svoja krsna obećanja i odlučili slijediti program Franjevačke

mladeži kroz godinu dana posvećujući svoju mladost Kristu i njegovom

revnom sljedbeniku sv. Franji Asiškom.

Po završetku misnog slavlja tijekom kojeg je pjevao framaški zbor, gvardijan

i župnik fra Zoran Kutleša čestitao je svima na obnovljenim obećanjima

ističući važnost franjevačke karizme u ovoj župi koja se očituje i kroz Framu.

Ovom prigodom izvršena je i prodaja karitativne lutrije koju su pripremili

imotski framaši uz Franjevački svjetovni red iz te župe.

Bratstvo Frame Imotski najbrojnije je bratstvo u splitsko-dubrovačkom

području, a ističu se u mnogim liturgijskim, karitativnim i drugim akcijama.

Ove godine iz navedene Frame u Franjevačku postulaturu u Imotskom

krenula su dva člana: Ivan Đuzel i Jerko Kolovrat.

Sudionik

Frama gospe od zdravlja organizirala akciju za

najpotrebitije

Sa željom da učini nešto konkretno za potrebite našeg grada Franjevačka

mladež Gospe od Zdravlja organizirala je humanitarnu akciju u čijoj su

realizaciji značajno pomogli i framaši iz susjedne splitske Frame svete Obitelji.

Framaši su „iskoristili“ ovo božićno vrijeme te su u našem gradu napravili

akciju prikupljanja osnovnih prehrambenih i higijenskih sredstava za

najpotrebitije.


iZ života provincije

Tako su u utorak, 28. prosinca 2010. polusnenih očiju, ali s osmijehom

na licu postavili štand na vrhu Marmontove ulice gdje su im ljudi dobre

volje prilazili s pitanjima o akciji, sa željom da samo malo popričaju ili su

jednostavno ostavljali svoj doprinos u osnovnim prehrambenim i higijenskim

proizvodima bez ijedne riječi.

Akcija je trajala u vremenu od 8.00 do 20.00, a u oglašavanju akcije uvelike

su pomogle lokalne radio postaje. Naši framaši su naišli na širokogrudnost

i suosjećajnost mnogih građana pa je rezultat prikupljanja bio izvanredan.

Zbog iznimno dobrog odaziva sugrađana, s akcijom su nastavili i 29. prosinca

tako da su količine prikupljenih sredstava postale mnogo veće!

Dio prikupljenih sredstava se sljedeće jutro podijelio socijalno ugroženim

obiteljima s kojima su framaši u kontaktu, a ostatak se proslijedio karitativnoj

udruzi Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja Panis vitae koja je darove

usmjerila tamo gdje je najpotrebnije.

Ovakvi trenuci nas uvijek podsjete kako je samo malo truda i ljubavi potrebno

da učinimo druge sretnima.

Nekom pojedincu značila je ova akcija nešto dobre volje i odvajanje samo

30-ak kuna iz svog novčanika.

S druge strane, nekoj obitelji značila je ova akcija sigurnost, sreću i mir jer

barem u ovim svetim danima ima ono osnovno za svoje članove.

Uzdajući se u Božju pomoć i nadajući se zagovoru našega svetog Franje,

nadamo se da ćemo u budućnosti kroz godinu realizirati i više ovakvih akcija!

Framaši

Božićna priredba štićenika centra „juraj Bonači“

u Franjevačkom samostanu na trsteniku

Korisnici centra za odgoj i obrazovanje „Juraj Bonači“ (Firule) priredili su

božićnu priredbu u četiri čina u srijedu, 15. prosinca 2010., s početkom u

16 sati u Franjevačkom samostanu na Trsteniku.

U organizaciji cijele priredbe pomagala je karitativna sekcija franjevačkih

bogoslova. Riječ dobrodošlice, na početku programa, uputio je fra Domagoj

Runje, magistar bogoslova, koji je istakao kako ga ova božićna priredba

ovdje u samostanu posebno veseli, ne samo zato što je prva ove godine

u gradu Splitu, nego više jer je sv. Franjo prvi osmislio žive jaslice. Uime

korisnika centra “Juraj Bonači” riječ zahvale uputila je ravnateljica gđa.

1 i 2/2011

v jesnik franjevačke provincije presvetoga o tkupitelja

15


v jesnik franjevačke provincije presvetoga otkupitelja

16

1 i 2/2011

iZ života provincije

Jasenka Pleadin Raić koja je rekla da ovo možda nije najbolja, ali je svakako

najiskrenija priredba te je naglasila kako je jako ponosna na ovaj događaj

i izrazila nadu u što više ovakvih događanja te nastavak suradnje između

franjevaca i korisnika centra.

Korisnici centra “Juraj Bonači” zatim su, uz pomoć svojih odgojitelja,

priredili božićnu priredbu u četiri čina: Božićna priča, Tiha noć, Tajanstveni

poklon i Božićna pjesma. Izvođači priredbe oduševili su sve prisutne koji

su ih često prekidali iskrenim aplauzom. Naši mali genijalci su oduševili

publiku svojom živopisnom i jednostavnom izvedbom koja dira srca te su

nam pokazali pravu radost Božića.

Priredbi su nazočili roditelji i prijatelji korisnika centra, studenti s KBF-a u

Splitu, framaši te fra Šimun Bilokapić, gvardijan, fra Mile Čirko i fra Frano

Doljanin. Gosti priredbe, članovi molitvene zajednice, iznenadili su sve

prisutne zapjevavši na kraju nekoliko božićnih pjesama.

primanje članova u Fsr u Brnazama

Sudionik

Nakon pripreme i molbe kandidata za ulaskom u Franjevački svjetovni red

i početkom vremena formacije koje će ih dovesti do zavjetovanja, u petak

10. veljače 2011. godine, na spomendan bl. Alojzija Stepinca, primljeni su u

filijali Brnaze (župa Sinj) novi članovi u Franjevački svjetovni red. Vjernici

su se trodnevnicom pripremali proslaviti Majku Božju Lurdsku, u nedjelju,

13. veljače 2011. godine.

Nakon molitve Majci Božjoj Lurdskoj, prvog dana euharistijsko slavlje

predvodio je fra Frano Doljanin, područni duhovni asistent za FSR i

Framu. Na završetku euharistijskog slavlja Obredom primanja u Franjevački

svjetovni red kandidati su započeli svoj hod. U svojoj molbi kandidati su

izrazili želju da budu primljeni u FSR da bi „s većim marom i zauzetošću

proživljavali i spoznavali krsnu milost i posvećenje te da bi nasljedovali Isusa

Krista prema nauci i primjeru Franje Asiškoga. Želimo služiti Božjoj slavi i

ispuniti njegovu zapovijed ljubavi prema ljudima ostajući u svome staležu“.

U koncelebraciji je bio fra Luka Norac Kevo, župni vikar Brnaza, koji je na

kraju slavlja izrazio zahvalu svima koji su primljeni te izrazio veliku radost

zbog ovoga događaja.

Sudionik


iZ života provincije

„radost je veo velikodušnosti“

Duhovna obnova pod geslom bl. Majke Tereze „Radost je veo

velikodušnosti“ održana je od 26. do 28. studenoga u Hrvatskoj katoličkoj

župi Main-Taunus/Hochtaunus sa sjedištem u Kelkheim. Obnovu je vodio

dr. fra Ante Vučković.

Svečano misno slavlje zadnjega dana obnove u nedjelju 28. studenoga u

crkvi Sv. Dionizija u Kelkheimu predvodio je o. Vučković u zajedništvu sa

župikom fra Marinkom Vukmanom.

O. Vučković je kazao kako je Bog svjetlost i istina te kako se nije moguće

približiti Bogu bez nutarnje spremnosti da uđemo u istinu, a istina se odnosi

na Boga, kozmos i na svakoga od nas. Istinu o sebi je najteže spoznati i ona

dolazi najkasnije. Ne dolazi bez boli, bez muke, bez otkrića da smo najčešće

u laži, neistini i da se krivo vidimo. Ono što nam Crkva uvijek iznova sugerira

na početku mise jest da nas Bog vidi do kraja u istini: i dobru i zlu stranu.

I da unatoč tome što vidi sve, nikad od nas ne odustaje. On je apsolutno

spreman ostati u odnosu s nama. Stoga je nama u interesu otkloniti laž iz

vlastitog života. „Na početku adventa biblijski tekstovi koji govore o budnosti,

probuđenosti, otvaranju svijesti, upućuju nas na to da ima ljudskih situacija

koje nam probude svijest. Ali je puno važnije od svega toga da susret s

Bogom znači otvaranje očiju i buđenje. Ako mi je Bog usputan, svakodnevan,

ako o Njemu mislim kao što svi ostali misle, ako o Njemu govorim kao što

govore svi drugi, onda mogu biti siguran da je moj odnos s Njim uspavan,

nevažan. Možda se pretvorio u običaj, obred, rutinu, folklor, ali još nije riječ

o odnosu koji se uspostavlja između živoga čovjeka i živoga Boga. Kad se

dogodi važan susret između dvoje ljudi, kad dvoje ljudi postanu prijatelji,

odjednom htjeli-ne htjeli, otvara se svijest, postajem budan, slušam drukčije,

gledam drukčije. I kad se dogodi, i ako se dogodi susret s Bogom, ista se

stvar dogodi: gledam drukčije, slušam drukčije, promatram drukčije“, kazao

je o. Vučković dodavši kako o odnosu prema Bogu ovisi naš život, to kakav

je naš odnos prema nama, životu, prema drugim ljudima. „U tome leži sva

jedincatost odnosa prema Bogu. Ne mogu imati neutralan odnos prema

Bogu i biti zainteresiran za vlastiti život i život drugih“.

Tijekom misnog slavlja pjevanje na orguljama je pratila s. Magdalena Višić i

Kristijan Opačak. Tih dana misna slavlja služena su u crkvi Sv. Križa u Bad

Homburgu i u crkvi Sv. Katarine u Bad Sodenu. Tijekom duhovne obnove,

na kojoj je sudjelovao veliki broj vjernika, molila se krunica, a priređeno je

i klanjanje, a razmatranje u subotu 27. studenoga na temelju Lukinog teksta

„Oprosti im jer ne znaju što čine“, održao je o. Vučković, istaknuvši kako

je to svojevrsna škola opraštanja.

1 i 2/2011

v jesnik franjevačke provincije presvetoga o tkupitelja

17


v jesnik franjevačke provincije presvetoga otkupitelja

18

1 i 2/2011

iZ života provincije

Na kraju duhovne obnove fra Marinko je kazao kako su to bili milosni dani.

Zahvalio je voditelju obnove o. Vučkoviću, što su vjernici odobrili velikim

pljeskom.

četrdeseta obljetnica misije u Düsseldorf

Adolf Polegubić

Hrvatska katolička misija u Düsseldorfu, Neussu i Langenfeldu (1970.-

2010.) proslavila je četrdesetu obljetnicu postojanja. Svečano misno slavlje

u crkvi Sv. Apollinarisa u Düsseldorfu, u nedjelju 5. prosinca, predvodio

je pomoćni kölnski biskup Heinrich Koch u zajedništvu s voditeljem misije

članom Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja sa sjedištem u

Splitu fra Josipom Kulovićem, župnikom njemačke župe Sv. Apollinarisa

Ansgarom Puffom, voditeljem međunarodnog dušobrižništva mladeži u

Nadbiskupiji Köln o. Silvijom Vallecoccia i uz asistenciju đakona referenta

za međunarodno katoličko dušobrižništvo u Nadbiskupiji Köln Hansa Gerda

Greveldinga.

Misnom slavlju uz veliki broj vjernika, od kojih je skupina djece i mladih

bila obučena u hrvatske narodne nošnje, pribivali su i generalni konzul

Generalnog konzulata Republike Hrvatske iz Düsseldorfa Vjekoslav

Križanec i konzul Kristijan Tušek.

Oca biskupa, goste i okupljene vjernike na početku je pozdravio o. Kulović

pritom istaknuvši: „Već 40 ljeta na području pokrajine Sjeverna Rajna

i Vestfalija proživljavamo prolaznost života. Ovo je, zato, prigoda da se

zaustavimo, da se upitamo odakle smo došli i zašto smo ovdje, da promislimo

kuda ćemo dalje. Ovo se, znamo, pitamo svaki dan. U ova pitanja utkali

smo kršćansku nadu vječnoga života, pogotovo božićnu radost i uskrsnu

nadu. Mi smo jedna Katolička crkva koja se sastoji od različitih naroda,

kultura i jezika, koja je proširena diljem svijeta, kao i ovdje u Njemačkoj.

Poštovani oče biskupe, od srca Vas pozdravljam u našoj sredini. Prenesite

pozdrave kölnskom nadbiskupu kardinalu Joachimu Meisneru kao i cijeloj

Nadbiskupiji Köln. Hvala ovoj domaćoj Crkvi koja nas je udomila, u kojoj

smo postali jedno sa svim drugim vjernicima».

Mons. Koch je zahvalio Bogu koji je pratio četrdeset godina tu hrvatsku

zajednicu te je molio za snagu za buduće misijske godine. «Čovjek je na

poseban način svjestan svoje prošlosti i darovanog vremena. Svaki je čovjek

nošen svojom prošlošću i ona je sastavni dio njegove sadašnjosti. Pitanje

prošlosti je važno i kad se stavi u kontekst četrdeset godina postojanja


iZ života provincije

ove hrvatske katoličke misije. Isto tako čovjek stoji i pred pitanjem svoje

budućnosti. Što budućnost nosi, vrlo je neizvjesno, ali ono što je sasvim

sigurno jest da naš ovozemaljski život završava smrću. Svaki čovjek ima

različito poimanje smrti, ali iz kršćanske perspektive smrt znači vrhunac

života, susret s Bogom», istaknuo je mons. Koch potaknuvši okupljene da

svaki dan iznova traže put do Boga, da ga mole i da u svom životu osvijeste

svakodnevnu prisutnost Božju te da odvažno i ustrajno idu ususret Bogu,

što bi trebalo na poseban način činiti u došašću».

Župnik Ansgar je na hrvatskom jeziku uputio čestitku. Kazao je kako

Hrvati njeguju svoju živu vjeru u toj njemačkoj župi u Düsseldorfu i tako

daju primjer i drugim vjernicima. Ujedno je kazao kako je dobro da se i

ubuduće okupljaju u toj crkvi. O. Kulović je na kraju zahvalio svima na

odazivu, a posebno mons. Kochu na predvođenju misnog slavlja. Zahvalio

je članovima misije što njeguju svoju vjeru i hrvatsku nacionalnu i kulturnu

pripadnost. Pročitane su i čestitke delegata za hrvatsku pastvu u Njemačkoj

fra Josipa Bebica i bivšeg voditelja misije fra Nikole Ćurčije. Misno slavlje,

koje je završilo zahvalnom pjesmom Te Deum, uveličao je misijski zbor pod

vodstvom Janje Vujčić.

U subotu 4. prosinca u večernjim satima u dvorani osnovne škole Heinrich

Heine u Düsseldorfu, povodom proslave misije organiziran je duhovnokulturni

i zabavni program. Na početku je zbor otpjevao hrvatsku himnu, a

potom je o. Kulović istaknuo: «Vrijeme je otkako smo tu, mogli bismo reći,

pokazalo svoje ćudi, i dobre i loše. Ali, još smo tu. Nije nas pregazila prošlost,

a neće nas uništiti ni budućnost. Politička, kulturna i društvena previranja

koja su nas u posljednjim vremenima nenadano zadesila, samo su nam

pomogla da se pripremimo za našu budućnost. Po katoličkoj nauci uvjerili

smo se privremenost traje najduže. A dobri Bog, gospodar privremenosti,

drži nas na okupu već 40 ljeta na prostranstvima Sjeverne Rajne i Vestfalije.

I čuvat će nas i dalje. Ovo je prigoda kako bismo promislili kako ćemo

dalje živjeti našu privremenost. Ovo je prigoda da sebi, i kao ljudi i kao

kršćani, postavimo mnogo pitanja. Na neka pitanja znat ćemo sami odgovor.

Na neka pitanja moramo zajednički odgovarati. Tako ćemo tek donijeti

pozitivni zaključak o našoj privremenoj budućnosti. I uključiti sebe u novu

životnu stvarnost koja je pred nama. Stoga smo, u prigodi 40 ljeta Hrvatske

katoličke misije u Düsseldorfu, u sasvim novim okolnostima, povezani s

vjernicima Neussa i Langenfelda, odnosno sa svim našim vjernicima koji

su nam povjereni, odlučili proslaviti ovu značajnu obljetnicu naše vjerničke

prisutnosti na ovim prostranstvima”. Čestitku su uputili i generalni konzul

Križanec i uime delegata o. Bebića dr. Adolf Polegubić. Izveden je i recital

kojeg su čitali Josip Antolek, Ljubica Damjanović i Božena Brozović uz

nastup misijskog zbora. Nastupili su i članovi misijskog malog i velikog

1 i 2/2011

v jesnik franjevačke provincije presvetoga o tkupitelja

19


v jesnik franjevačke provincije presvetoga otkupitelja

20

1 i 2/2011

iZ života provincije

folklora pod vodstvom Slavice Pušić. Najmlađima je darove podijelio sv.

Nikola, a potom je za sve priređen zabavni program.

U prigodi 40. obljetnice Hrvatske katoličke misije u Duesseldorfu od 20. do

22. studenoga održana je također trodnevna duhovna obnova koju je vodio

dr. fra Anđelko Domazet, profesor na Katoličkom bogoslovnom fakultetu

Sveučilišta u Splitu.

U Sjevernoj Westfaliji najprije su osnovane dvije hrvatske katoličke misije:

28. svibnja 1966. u Essenu i 3. srpnja 1966. u Kölnu. Od kölnske misije

odvojile su se najprije dvije misije: 1. rujna godine 1970. misija u Düsseldorfu

i godine 1974. misija u Bonnu. Od misije u Düsseldorfu odvojila se 22.

kolovoza godine 1972. misija u Wuppertalu, 14. rujna 1975. misija u Neussu,

11. studenoga 1978. misija u Mettmannu. Od misije u Mettmannu odvojila

se 1. siječnja 1990. misija u Leverkusenu. Kölnska misija i sve odijeljene

od kölnske, povjerene su redovnicima Franjevačke provincije Presvetoga

Otkupitelja sa sjedištem u Splitu. Danas se u HKM Düsseldorf okupljaju

Hrvati katolici s područja Düsseldorfa, Neussa i Langenfelda.

Adolf Polegubić

Hrvatsko božićno slavlje u Hkm u münchenu

Blagdansko raspoloženje i iščekivanje rođenja malog Isusa u srcima vjernika

grada Münchena kao i u samom gradu kroz ovo adventsko vrijeme je

posebno. Ulice i izlozi su ukrašeni, osvijetljeni raznolikim svjetlima, a

ovogodišnji snijeg i zimski ugođaj čine glavni grad Bavarske gotovo gradom

iz bajke. Najviše u ovim ljepotama uživaju djeca pa nije čudno da je i blagdan

njihova najomiljenijeg sveca smješten baš u ovo adventsko vrijeme.

U očekivanju dolaska svetog Nikole okupili su se roditelji, mladi i djeca HKM

München u nedjelju 11. prosinca na tradicionalnom hrvatskom božićnom

slavlju u Schrannenhalle, Viktualienmarkt. Program se sastojao od dva dijela.

U vrlo bogatom i raznolikom prvom dijelu programa, koji je počeo u 16

sati, nastupili su učenici Hrvatske dopunske škole u Münchenu i okolici sa

svojim učiteljicama i koordinatoricom hrvatske nastave u Bavarskoj Marijom

Krstuljom, dječje folklorne skupine s voditeljicama Biljanom Bagarom,

Tanjom i Ivanom Ojvan, plesni studio J-ey B-i s voditeljicom Jelenom Brezić,

tamburaški orkestar misije pod ravnanjem Gabriela Vale i Marije Šibenik te

zbor mladih i dječji zbor pod ravnanjem s. Nikoline Bilić. Nestrpljenje djece

u dvorani svakom novom točkom sve više je raslo jer je vrijeme odmicalo,

a Nikole niotkuda. Znala su djeca da je on jako umoran. Nije sveti Nikola


iZ života provincije

samo zaštitnik djece, već i mnogih siromašnih, pomoraca, studenata, pekara,

ribara, zatvorenika, putnika, a kao zaštitnika slave ga čak i stanovnici otoka

Sicilije, pariško sveučilište i mnogi gradovi širom svijeta. Krenuvši od Male

Azije morao je prijeći više granica. Zbog velike prtljage i poklona nije mogao

olako u Europsku Uniju. Ali, eto, baš u vrijeme dok su na pozornici pjevali

Hrvatski slavuji uz pratnju tamburaša pojavio se sveti Nikola uz gromoglasni

pljesak i uzvike radosti najmlađih.

Spremio je svetac za njih govor i upite o dobroti i zloći, ali nakon kratkog

dijaloga zanemario je sve dječje nestašluke i svojim suradnicima naložio da

mu pomognu „isprazniti pune vreće“.

Drugi dio programa počeo je u 18 sati nastupom odraslih folklornih skupina.

Nastupila je i grupa mladih Fides koja je izvela pantomimu na temu Vjera.

Sve prisutne pozdravio je predsjednik Misijskog vijeća Dinko Grgić. Voditelj

HKM München, fra Tomislav Dukić, zahvalio se svim sudionicima programa

i njihovim voditeljima kao i članovima Misijskog vijeća i Odbora za proslave

koji su uložili puno truda i napora u organizaciji ove večeri. Ujedno se

zahvalio i sponzorima tombole koja je uslijedila.

Cjelovečernji program božićnog slavlja vodio je đakon Mate Kutleša.

Popularna hrvatska glazbena grupa Dalmatino svojim je poznatim hitovima

zabavljala prisutne do kasno u noć, a ljubitelje mediteranskog melosa svojim

dojmljivim domoljubnim i romantičnim stilom barem nakratko vratila na

hrvatsku grudu.

proslava sv. nikole u Hkž u kelkheimu

s. Nikolina Bilić

Oko 800 sudionika Hrvatske katoličke župe Main-Taunus/Hochtaunus

sudjevalo je u bogatom raznolikom kulturnom programu u subotu 11.

prosinca u središnjoj Gradskoj dvorani u Kelkheimu. Kako je u pozdravu

istaknuo voditelj fra Marinko Vukman, nakana priredbe je okupiti zajednicu,

očuvati korijene, promicati svoju kulturu te istodobno humanitarno djelovati.

„Posebno je važno da u predbožićno vrijeme pokažemo svojoj domovini

da ih nismo zaboravili, da smo s njima u svakom trenutku. Sve su priredbe

lijepe koje okupljaju Hrvate, ali ova je najljepša jer okuplja hrvatsku mladost

koja je nositelj budućnosti. Na njima treba graditi svijet, u njih treba ulagati,

neprestance širiti njihovu svijest o tome odakle su došli, tko su njihovi

roditelji. Na taj način, ako se još to oplemeni kršćanskom humanošću, gradi

1 i 2/2011

v jesnik franjevačke provincije presvetoga o tkupitelja

21


v jesnik franjevačke provincije presvetoga otkupitelja

22

1 i 2/2011

iZ života provincije

se ljubav prema domovini i prema svakom čovjeku”, kazao je voditelj HKŽ

fra Marinko Vukman, koji je posebno zahvalio roditeljima kojima je u srcu

njihov hrvatski korijen i sponzorima za darove koje su pripremili djeci.

U bogatom programu sudjelovala su djeca predškolske i školske dobi koja su

oduševila okupljene svojim pjevanjem i recitacijama pod vodstvom pastoralne

suradnice s. Magdalene Višić. Izveli su igrokaz „Božić djeda Martina” s

kojima su nastojali potaknuti nazočne da se Isus darovao nama kroz naše

najbliže, kroz one s kojima smo svaki dan. Mali i srednji folklor pod vodstvom

Martine Višić i Klare Banovčić svojom uvježbanošću posebno je oduševio

nazočne u izvođenju slavonskih tradicijskih igara i plesova. Objedinjujući

Hrvatsku u jedno, ličke običaje i ličko kolo publici je dočarao veliki folklor

župe pod vodstvom Dražene Brešić. Te večeri iseljena Hrvatska kroz

kulturu spajala je sve regije u domovini od Boke Kotorske, Istre pa sve do

vojvođanskih Hrvata. Kako je okupljanje bilo povodom Sv. Nikole, darove je

dobilo oko 250 nazočne djece. Skupu je nazočila i konzulica Sonja Lovrek-

Velkov koja je uz pohvalu roditeljima istaknula da se ta međusobna hrvatska

povezanost i dalje treba održavati, ali da ona uvijek ima svoju poveznicu s

korijenom - domovinom. Program je vodila Biljana Lončar.

U drugom dijelu programa nastupili su Baruni koji su pjesmom povezali

cijelu domovinu i umrežili je s iseljenom Hrvatskom. Za vrijeme skupa

prikupljeno je 2000 eura koje su namijenjene djeci s posebnim teškoćama

u Hrvatskoj. Istodobno, te večeri franjevačka mladež iz župe prikupljala

je sredstva za djecu u Africi te im je u kratkom roku prikupila tisuću eura.

Vlč. ivica komadina - novi delegat za hrvatsku

pastvu u njemačkoj

Sudionik

Stalno vijeće Njemačke biskupske konferencije na svojoj sjednici 22. i

23. studenoga 2010. G. imenovalo je, na prijedlog Hrvatske biskupske

konferencije i Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, vlč. Ivicu

Komadinu, svećenika Mostarsko-duvanjske biskupije, dosadašnjeg voditelja

hrvatskih katoličkih zajednica Reutlingen, Metzingen i Tübingen, novim

delegatom za hrvatsku pastvu u Njemačkoj, u trajanju od pet godina. Mandat

počinje 1. siječnja 2011., a traje do 31. prosinca 2015. godine. Vlč. Komadina

će službu preuzeti od dosadašnjeg delegata fra Josipa Bebića, koji odlazi na

službu ravnatelja dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu.


iZ života provincije

Kako stoji u dekretu predsjednika Njemačke biskupske konferencije

mons. dr. Roberta Zollitscha, služba delegata se ravna prema pravilima

upute Papinskog vijeća za pastoral selilaca i putnika „Erga migrantes

caritas Christi“ (Kristova ljubav prema seliocima) od 3. svibnja 2004. i

smjernicama Njemačke biskupske konferencije „Eine Kirche in vielen

Sprachen und Völkern“ (Crkva u mnogo jezika i naroda) od 13. ožujka 2003.

„Vjerujem da ćete Vašu službu obavljati prema crkvenim uputama, u uskoj

suradnji s Komisijom za migrante Njemačke biskupske konferencije kao i

s nacionalnim ravnateljem za dušobrižništvo katolika drugih materinskih

jezika u Njemačkoj. U ime Njemačke biskupske konferencije želim Vam

ovom prilikom srdačno zahvaliti na službi koju ste dosad obavljali u

dušobrižništvu za katolike hrvatskoga materinskog jezika u Njemačkoj. Vama

osobno i Vašem dušobrižničkom djelovanju želim i nadalje obilje Božjeg

blagoslova“, stoji u dekretu predsjednika Njemačke biskupske konferencije

mons. Zollitscha.

Vlč. Ivica Komadina rođen je 23. studenoga 1950. godine u Mostaru, u

Bosni i Hercegovini, od majke Anke r. Glibić i oca Dominika. Osnovnu školu

pogađao je od 1957. do 1965. u Mostaru, međubiskupijsku gimnaziju od

1965. do 1969. u Zagrebu, s ispitom zrelosti u lipnju 1969. godine. Visoku

teološku školu pohađao je u Sarajevu od 1969. do 1975. Za svećenika

Mostarsko-duvanjske biskupije zaređen je 29. lipnja 1974. godine u Pologu

kod Mostara. Pastoralno se usavršavao od 1974. do 1975. u Sarajevu.

Njemački jezik je od 1975. do 1976. usavršavao u Njemačkoj. Od studenoga

1976. do studenoga 1977. djelovao je kao župni vikar na njemačkoj župi

Sv. Marka u Esslingenu. Od prosinca 1977. do lipnja 1978. bio je voditelj

Hrvatske katoličke misije Göppingen. Od lipnja 1978. do rujna 1989.

djelovao je kao voditelj Hrvatske katoličke misije Balingen, a od rujna

1989. do sada vodio je hrvatske katoličke zajednice Reutlingen, Metzingen i

Tübingen. Od ožujka 2009. član je svećeničkog vijeća u Biskupiji Rottenburg-

Stuttgart, a od ožujka 2009. i član upravnog odbora svećeničkog vijeća u

istoj biskupiji.

Adolf Polegubić

zborovi iz moliško-hrvatskih sela Filića, kruča i

mundimitra nastupili u katedrali u termoliju

Uoči Božića Biskupijski ured za liturgijsko pjevanje biskupije Termoli-Larino

organizirao je 18. prosinca u katedrali u Termoliju večer božićnih pjesama

s naslovom „Pjevajmo Isusovom rođenju“.

1 i 2/2011

v jesnik franjevačke provincije presvetoga o tkupitelja

23


v jesnik franjevačke provincije presvetoga otkupitelja

24

1 i 2/2011

iZ života provincije

Na poziv Biskupijskog ureda odazvali su se i zborovi iz župa Filić, Kruč i

Mundimitar koje poslužuju fra Petar Milanović Trapo i fra Josip Cvitković,

članovi Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja. Zborovi su otpjevali

dvije hrvatske božićne pjesme U se vrime godišta i Radujte se narodi.

Uz moliško-hrvatske zborove odazvalo se još 14 zborova iz biskupije koji

su također izveli po dvije pjesme. Biskup Gianfranco De Luca svim je

sudionicima zahvalio ističući važnost ovoga događaja za čitavu biskupiju.

Naglasio je da su različiti jezici i različite kulture veliko bogatstvo za sve.

Na kraju svi su zborovi zajedno otpjevali pjesmu Christmas i tako zaključili

ovo predbožićno druženje.

Prvi hrvatski svećenik, franjevac iz Provincije Presvetog Otkupitlja iz Splita, u

Molise dolazi 1983. godine. Danas se u moliško–hrvatskim selima: Acquaviva

Collecroce (Kruč), San Felice del Molise (Filić), Montemitro (Mundimitar)

uči u školi hrvatski i hrvatsko-moliški jezik.

Fra Petar Milanović Trapo

45. obljetnica službenog osnutka misije u

Frankfurtu

Hrvatska katolička župa Oca Ante Antića iz Frankfurta svečano je u nedjelju

12. prosinca proslavila 45. obljetnicu otkako je domovinska Biskupska

konferencija na čelu s kardinalom Franjom Šeperom u tu misiju iz domovine

uputila prvog misionara.

Svečano misno slavlje u katedrali Sv. Bartolomeja u Frankfurtu, u kojoj se

Hrvati okupljaju na središnje slavlje, predvodio je član Franjevačke provincije

sv. Jeronima u Dalmaciji i Istri dr. fra Andrija Bilokapić u zajedništvu sa

župnikom fra Petrom Klapežom i dušobrižnicima u toj župi fra Antom-

Krešom Samardžićem i fra Ivanom Čikarom.

Sve je na početku pozdravio o. Klapež istaknuvši kako je toga dana 1965.

godine dekretom kardinala Franje Šepera u Frankfurt došao za voditelja

misije fra Bernard Dukić, franjevac Franjevačke provincije Presvetoga

Otkupitelja sa sjedištem u Splitu. “Tako je Hrvatska katolička misija

Frankfurt već od 1965. dekretom biskupije Limburg povjerena franjevcima

Provincije Presvetog Otkupitelja. Do danas franjevci spomenute provincije

zajedno sa školskim sestrama franjevkama Krista Kralja Provincije Presvetog

Srca Isusova sa sjedištem u Splitu vrše pastoralnu službu za hrvatske vjernike

u Frankfurtu. Ovom današnjom proslavom želimo najprije zahvaliti Bogu na


iZ života provincije

svim milostima i blagoslovima koje smo od Svevišnjeg primili kroz proteklih

45 godina. Zahvalnost upućujem i domaćoj mjesnoj Crkvi u Limburgu, koja

je od početka do danas bila širokogrudna prema Hrvatima“.

Potom je zahvalio i dekanu grada Frankfurta dr. Johannesu zu Eltzu koji

je dopustio da se ta značajna obljetnica može tako svečano proslaviti u

katedrali.

Prigodnu riječ uputili su i predsjednik župnog vijeća Franjo Akmadža koji

je istaknuo kako budućnost hrvatske katoličke zajednice u Frankfurtu ovisi

o zauzetosti i doprinosu svih njezinih članova.

Referent za dušobrižništvo katolika drugih materinskih jezika u biskupiji

Limburg Harald Stutenbeck, čestitajući obljetnicu misije, prenio je pozdrave

limburškog biskupa Franza-Petera Tebartza-van Elsta i pomoćnog biskupa

Thomasa Löhra. Kazao je kako se puno toga u toj hrvatskoj zajednici od

njezina utemeljenja do danas dogodilo te kako su njezini članovi postali

brojni Hrvati u proteklom vremenu s različitim željama i idejama i koji su

u toj zajednici našli dio domovine. Ujedno je podsjetio na promjene koje

nastaju u Biskupiji Limburg, a koje se također odražavaju i na djelovanje

zajednica drugih materinskih jezika.

U svečanoj akademiji prije mise izveden je recital o povijesnom hodu misije

koji je napisala s. Judita Čovo. Nastupili su franjevački bogoslovi iz Splita pod

vodstvom maestra Mile Čirka i u pratnji njihova magistra dr. fra Domagoja

Runje. Sudjelovali su i župni zbor mladih i odraslih “Mato Lešćan” pod

vodstvom s. Pavlimire Šimunović te skupina djece i mladih u hrvatskim

narodnim nošnjama.

Nakon akademije služeno je svečano misno slavlje. Misnom slavlju i akademiji

pribivala je i referentica za inozemne župe u Frankfurtu dr. Brigitta Sassin i

konzul gerant Generalnog konzulata RH iz Frankfurta Damir Sabljak.

O. Bilokapić je istaknuo kako je misa najsvečaniji događaj koji se može

zbiti. “Ovdje ovoga trenutka uprisutnjujemo Isusov čas. Sve što Isus hoće

ide prema njegovu času. Taj čas uključuje Njegovu muku po kojoj su grijesi

oprošteni. Taj čas uključuje Njegovu smrt, solidarnost s nama i u smrti,

Njegov uskrs i naš suuskrs. Taj čas čini i nas dionicima Božje slave i sinovima

i kćerima Božjim, braćom i sestrama Isusa Krista. Zato ne može biti ništa

tako veliko i uzvišeno kao sv. misa”, kazao je dodavši kako čovjeka ispunja

ponos kako Hrvati pristigli posljednjih desetljeća u Njemačku napustivši

svoja rodna ognjišta nisu izgubili ono bitno – vjeru, Boga. “Čovjek može ići

svijetom tražeći sreću, ali je može naći samo u Bogu koji traži čovjeka i slijedi

ga na njegovu životnom putu i daruje mu sebe. Duhovnost je bit čovjeka. Bez

duhovnosti je čovjek poput prazne vreće koja se ne može napuniti nikakvim

1 i 2/2011

v jesnik franjevačke provincije presvetoga o tkupitelja

25


v jesnik franjevačke provincije presvetoga otkupitelja

26

1 i 2/2011

iZ života provincije

drugim materijalnim dobrima”, kazao je o. Bilokapić potaknuvši okupljene

neka njeguju duhovnost kako bi mogli živjeti u zajedništvu s Ocem, Sinom

i Duhom Svetim”.

Misno slavlje uveličao je župni zbor “Mato Lešćan” i nastup franjevačkih

bogoslova.

Proslavi je prethodila duhovna obnova, koju je od 9. do 11. prosinca u crkvi

Sv. Ante u Frankfurtu predvodio o. Bilokapić. Tijekom obnove govorio je

o euharistiji kao daru Božjem, molitvi i obitelji, te o Mariji kao poticaju

svakoj obitelji.

Kako je istaknuto i u recitalu, godine 1963. povremeno je Hrvate u

Frankfurtu počeo okupljati i s njima slaviti misu fra Tomislav Međugorac,

franjevac Franjevačke provincije Bosne Srebrene, a od srpnja 1964. je

redovito s Hrvatima slavio misu fra Vitomir Slugić, član iste provincije.

Ujesen 1965. službeno je osnovana Hrvatska katolička misija u Frankfurtu

kada je domovinska Biskupska konferencija na čelu s kardinalom Franjom

Šeperom u tu misiju uputila iz domovine prvog misionara fra Bernarda

Dukića, franjevca Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja. U misiji od

1967. djeluju školske sestre franjevke Krista Kralja Provincije Srca Isusova

sa sjedištem u Splitu. Iste su godine u misiji počela djelovati i dva socijalna

radnika. Od 1975. do 1996. U sklopu misije djelovao je i međunarodni dječji

vrtić kojega su također vodile splitske franjevke.

godišnja skupština udruge “ruke dobrote”

Adolf Polegubić

U nedjelju, 6. veljače 2011. udruga „Ruke dobrote“ koju vodi gvardijan

fra Vuk Buljan održala je godišnju skupštinu u Hrvatskoj katoličkoj misiji,

Schwanthalerstr. 96. Prvo je slavljena sveta misa u 17 sati u crkvi Sv. Pavla

za branitelje i dobročinitelje udruge koju je slavio gvardijan fra Vuk Buljan.

Zbog velikog interesa ne samo članova nego i podupiratelja udruge, susret

je održan u kapeli Bl. Alojzija Stepinca. Sve prisutne pozdravio je gosp.

Božo Mihaljević, socijalni radnik i prenio pozdrave fra Tomislava Dukića

koji zbog obveza nije mogao biti prisutan održavanju skupštine. Nakon toga

gvardijan je izmolio molitvu za branitelje i izvijestio o poslovanju udruge

kroz proteklu godinu, dotaknuvši i 2009. godinu. Iz izvješća se moglo vidjeti

kako iz godine u godinu broj darivatelja raste, a isto tako pojavljuju se i

novi slučajevi teških bolesnika kojima udruga pomaže, od djece do odraslih

osoba koje su potrebne novčanih sredstava za različite operacije i lijekove.


iZ života provincije

Dirljivo je bilo svjedočenje Franje Lučića kojemu je udruga pomogla kod

operativnog zahvata produljenja noge i kao normalan čovjek vratio se na svoj

posao i svojoj sretnoj obitelji. U ime obitelji zahvalio se i gosp. Peter Glavaš

uskliknuvši: “Neka profesionalizam udruge prijeđe na sve nas”. Gvardijan

je odgovorio: “Treba nam samo trun dobre volje, a svjesni smo i svojih

granica”. Zahvalio je svima, pozdravivši vicekonzula gosp. Antu Bagarića,

a sve prisutne pozvao na zakusku u Dom bl. Alojzija Stepinca. Dug je bio

red onih koji su uplaćivali svoje priloge za udrugu “Ruke dobrote”.

Sudionik

proslavljeno stepinčevo u Hkm u main-taunus/

Hochtaunus

Euharistijsko slavlje predvodio je novi delegat za hrvatsku pastvu u Njemačkoj

vlč. Ivica Komadina, kojemu je to ujedno bio prvi službeni pohod hrvatskim

misijama i zajednicama u Njemačkoj.

Hrvatska katolička župa Main-Taunus/Hochtaunus svečano je u nedjelju 13.

veljače, proslavila Stepinčevo, spomendan smrti bl. Alojzija Stepinca. Tim

je povodo svečano misno slavlje u punoj crkvi sv. Dionizija u Kelkheimu

predvodio novi delegat za hrvatsku pastvu u Njemačkoj vlč. Ivica Komadina,

u zajedništvu s domaćim župnikom fra Marinkom Vukmanom. Misnom

slavlju pribivao je i konzul gerant Generalnog konzulata Republike Hrvatske

iz Frankfuta Damir Sabljak s obitelji. Misnom slavlju prethodio je ophod

od sakristije do crkve, gdje je ispred oltara o. Vukman blagoslovio sliku bl.

Alojzija Stepinca.

Delegat vlč. Komadina je u uvodnoj riječi podsjetio kako je domovinska

Crkva 10. veljače proslavila u domovini i diljem svijeta obljetnicu smrti

zagrebačkog nadbiskupa bl. Alojzija kardinala Stepinca te je pozvao

okupljene neka sebe i sve svoje stave pod zaštitu Blaženika.

U propovijedi je istaknuo kako se misa slavi u crkvi Sv. Dionizija, mučenika

iz rimskih vremena, u kojoj se spominjemo blaženika Alojzija kardinala

Stepinca, mučenika iz komunističkih vremena. „Bog mu je pomogao da se za

pravdu bori do smrti. On je primjer i poticaj da je moguće živjeti pravednost,

da je moguće biti pravedan i da je njegova pravednost i njegova vjernost

poticaj i svima nama. Njegova pravednost i vjernost u godinama biskupske

službe pastira Zagrebačke nadbiskupije, u vrijeme zatvora u Lepoglavi i

godina zatočeništva u Krašiću. U svom poznatom obrambenom govoru na

namještenom komunističkom sudu bl. Alojzije je više puta ponovio kako

1 i 2/2011

v jesnik franjevačke provincije presvetoga o tkupitelja

27


v jesnik franjevačke provincije presvetoga otkupitelja

28

1 i 2/2011

iZ života provincije

je njegova savjest čista. Slušati ono što Bog govori, to može samo onaj koji

Boga ljubi svim srcem, onako kako je to činio bl. Alojzije. Važno je slušati

srcem, imati uho srca. Ako iz srca i od srca volimo svoju suprugu, svoje

dijete, bližnjega, Boga, onda progovara moje srce, onda čuje onaj koga volim.

Tada čuje i Bog moju ljubav. Bl. Alojzije je živio zakon ljubavi prema Bogu

i prema hrvatskom narodu sve do mučeničke smrti, kazao je delegat vlč.

Komidina, koji je okupljene potaknuo neka bl. Alojzije bude svima poticaj

kako bi živjeli iz ljubavi, kako bi uhom srca ostvarivali ono što Bog govori.

Na kraju je fra Marinko u ime svih vjernika izrekao Bogu hvala na daru

velikoga blaženika kardinala Alojzija Stepinca. Pritom je izrazio nadu da

će bl. Alojzije uskoro postati službeno i svetac. Ujedno je zahvalio delegatu

vlč. Komadini na predvođenju misnog slavlja te mu je zaželio uspjeh na

novoj službi.

Misno slavlje svojim je skladnim pjevanjem uveličao župni zbor pod vodstvom

s. Magdalene Višić i orguljaškom pratnjom Hrvoja Barnjaka.

Adolf Polegubić


naši pokojnici

† Fra ante anić

Br. 01-1/2011.

Split, 4. siječnja 2011.

predmet: Molitva za pok. fra Antu Anića

Braća koja nisu obavila molitve i slavila misu za pok.

fra Antu Anića, neka to učine što prije kako propisuju

Statuti Provincije: braća svećenici po jednu sv. Misu, a

braća klerici i neklerici križni put.

U nekrologiju pojedinih samostana neka se upiše na dan 1. siječnja:

Fra Ante Anić rodio se 11. rujna 1933. u Slivnu. U novicijat stupio 14. srpnja

1951. na Visovcu. Svečane zavjete položio 8. prosinca 1957. u Makarskoj.

Za svećenika zaređen 3. srpnja 1960. u Imotskom.

Od 1961. do 2011. godine vršio je pastoralne službe u Provinciji i inozemnoj

pastvi u Njemačkoj.

Preminuo je u Zagrebu 1. siječnja 2011. godine. Pokopan je u samostansku

grobnicu u Imotskom 4. siječnja 2011. godine.

oproštajni govor o. provincijala fra željka tolića

Preuzvišeni oče nadbiskupe Marine, draga braćo svećenici, časna braćo

redovnici i sestre redovnice, ožalošćena rodbino i prijatelji našega preminulog

brata fra Ante, dragi vjernici!

Ne tako davno, tek nešto više od mjesec dana, u vremenu došašća, fra

Ante Anić, župnik u Gracu n/m pošao je u Zagreb na liječničku kontrolu

u uvjerenju da se neće puno zadržati i da će se čim prije vratiti u svoju

župu i sa svojim župljanima proslaviti Božić i božićne blagdane. To je bila

njegova misao i namjera. Čak je, kad je došao u Zagreb i smjestio se u

našem samostanu Majke Božje Lurdske, uzeo ključ od samostanske sobe

u koju se smjestio i ponio ga sa sobom u bolnicu jer je bio uvjeren da će

to kratko trajati i da će se on ubrzo vratiti u samostan. Koliko je taj posjet

liječniku i bolnici smatrao zaista bezazlenim, govori i činjenica da, osim onih

najnužnijih stvari, sa sobom nije ponio ništa. Namjeravao je, dakle, obaviti

liječnički pregled i što prije se vratiti u svoju župu.

No, stvari su otišle u sasvim drugom i potpuno neželjenom smjeru. Umjesto

rutinskog pregleda koji je očekivao, fra Ante je završio u operacijskoj dvorani

kojoj se nije nadao. Uslijedila je najprije operacija srca, a nekoliko dana iza

toga neočekivano i druga operacija u abdominalnom predjelu tijela. Bio je

to šok za njegov ionako narušeni i potrošeni organizam. Iako su liječnici

1 i 2/2011

v jesnik franjevačke provincije presvetoga o tkupitelja

29


v jesnik franjevačke provincije presvetoga otkupitelja

30

1 i 2/2011

naši pokojnici

učinili sve što su znali i mogli, fra Antino stanje nakon tih operacija nije se

bitno mijenjalo: permanentno je bio «stabilno loše» i samo ga je tanka nit

dijelila od onoga što se zove «kraj». I doista, u subotu, na Novu godinu,

«sa životom smrt se sasta» (Uskrsna Posljednica) i dođe vijest: «Svršeno je»!

Umjesto Božića i božićnih blagdana, fra Ante je u ovo božićno vrijeme

proslavio svoj Pashalni misterij i svoj Vazam; umjesto božićne radosti sa svojim

vjernicima u Gracu, providnost je Božja htjela da je doživi s anđelima u nebu;

umjesto božićne propovijedi o Riječi koja bijaše od početka, koja bijaše kod

Boga i koja bijaše Bog (usp. Iv 1, 1), umjesto govora o Riječi koja je u Betlehemu

«povijena i položena u jasle» (Lk 2, 7), umjesto vjere u Riječ koja visi ovdje na

križu, svidje se Bogu Svemogućemu u ovo božićno vrijeme izdvojiti ga iz naše

kolone i u 78. godini života, 60. godini redovništva i 51. godini svećeništva

pozvati ga u zajedništvo svojih svetih i proslavljenih u nebu.

Fra Ante Anić rodio se 11. rujna 1933. godine u Slivnu od oca Ivana i majke

Ljube rođ. Glibotić, koji mu na krštenju (19. rujna 1933) dadoše ime Milan.

Budući da je selidba i odlazak s rodnog praga jedna od tužnih karakteristika

Imotske krajine, iz koje su pojedinci i cijele obitelji nepovratno selili i odlazili s

kartom samo u jednom smjeru – nekad milom, često silom, a najčešće iz potrebe

– tako je i Milan, još kao dječak, zamijenio rodne dvore i slivanjsku Žlibinu sa

slavonskom ravnicom. Slavonija, pričao mi je jednom prilikom u samostanu

u Zaostrogu, široka, zlatna, plodna i rodna, primila me kao majka. Ali ipak,

pola duše mi je u ravnici živjelo, a pola duše za Slivnom plakalo. U Iloku je

završio osnovno školovanje (1942.-1946.), a srednje, kao sjemeništarac, u Sinju

(1946.-1954.). Godine 1951. (14. srpnja) je stupio je u novicijat na Visovcu, gdje

je dobio franjevačko ime – fra Ante i gdje je godinu dana kasnije (15. srpnja

1952.) položio prve redovničke zavjete. Doživotne redovničke zavjete dao je

na Svetkovinu Bezgrešnog Začeća BDM u Makarskoj, 8. prosinca 1957., te se

tako odlučio potpuno za franjevački poziv za cijeli svoj životni vijek. Teologiju je

studirao na KBF-u u Zagrebu (1956.-1960.) i na Franjevačkoj visokoj bogosloviji

u Makarskoj (1960.-1961.). U Makarskoj je zaređen i za đakona (19. prosinca

1959.), a u Imotskom 3. srpnja 1960. za svećenika. Mladu misu proslavio je

tjedan dana kasnije, 10. srpnja 1960., u svom rodnom Slivnu.

Svećenički život nije trčanje na sto metara. To je maraton koji počinje odmah

nakon Mlade mise i traje cijeli život. Bilo je tako i sa fra Antom. Odmah

nakon Mlade mise uslijedio je njegov svećenički i pastoralni maraton u

domovini i inozemstvu. Jer bijaše intelektualno potkovan, duhovno zreo i

karakterno jak, trčao ga je gordo, časno, neumorno i dostojanstveno. Do

kraja života, do same smrti, kad je utrčao u Vječnost. Osim jedne godine,

kad je bio osobni tajnik oca Provincijala (1964.-1965), fra Ante je cijeli svoj

svećenički radni vijek proveo u pastoralu. Započeo je kao župni vikar u


naši pokojnici

Sinju (1961.-1964.), a potom kao župnik u: Otoku kraj Sinja (1965.-1967.),

Čvrljevu (1967.-1970.) i Lovreću (1970.-1973.). Nakon toga uslijedila je

njegova dušobrižnička epopeja za hrvatske vjernike u Njemačkoj. Najprije

u Rosenheimu (1973.-1974.), gdje je utemeljio Hrvatsku katoličku misiju,

a potom u Bonnu (1974.-1982.) i najzad u Kölnu (1982.-1986.). Poslije

trinaestogodišnjeg rada i mara u Njemačkoj ponovno se vraća u domovinu

te postaje župnik u Podbablju (1986.-1991.), a nakon toga u Gracu n/m

(1991.-2011.). Župnička služba u Gracu, u kojem je proveo najveći dio svoga

svećeničkog i pastoralnog života, punih dvadeset godina, bila je njegova

posljednja pastoralna i životna dionica.

Prošle godine, na svetkovinu Presvetog Srca Isusova, fra Ante je u Svetištu

Čudotvorne Gospe Sinjske, zajedno sa četvoricom svojih kolega, proslavio svoj

Zlatni jubilej – 50 godina svećeništva. U toj svečanoj prigodi njemu i njegovim

kolegama rekao sam: «Draga braćo svečari! Kad ste pred 50 godina iz ruku

biskupa zareditelja primili svećeništvo, bili ste tada mladi i niste mogli sagledati

ono što će iza toga doći ni kamo ćete poći. Poput Abrahama mogli ste tek vjerovati

da je Bog s vama nešto naumio, da on s vama nešto hoće i namjerava, da vas

zove Crkva i treba Provincija. Niste vi bili proroci ni proročki sinovi da ste mogli

predvidjeti što će sve doći i uslijediti; niste znali ni ljude kojima će vas vaš redovnički

poglavar poslije ređenja poslati. Ukratko: niste znali što vas čeka. A ipak ste se

odvažili i pošli. Božji pogled počinuo je na vama; na usta svoje Crkve i glasom

vašega srca on vas je pozvao – jer taj nedokučivi Bog zove kad hoće i kako hoće

i, što je najvažnije, on zove koga hoće. I vi ste se odazvali. Imali ste povjerenja u

Gospodina…Iako možda uvijek niste bili svjesni vašega cilja i dometa, iako niste

uvijek vidjeli ploda vaših ruku i učinka vaših molitava – jer niste možda uvijek

poželi ono što ste s ljubavlju posijali – ipak i u takvim okolnostima vi ste bili, kao

i apostol Pavao, «izabrano Božje sredstvo pred narodima»; bili ste glas što govori

u Božje ime, bili ste ruka što piše po Božjem kazivanju (…). Ne znate dokle ćete

još putujući ovom zemljom ispunjati Božji nalog; može još dugo potrajati, a može

se i brzo dovršiti (…). Kao i onda, i danas ste slabi i bespomoćni. Bit ćete možda

još i više, jer sa svakim novim danom vi ne postajete samo zreliji i iskusniji, nego

u svakom novom danu stariji i slabiji. Duh je, istina, spreman i vjera je stamena,

ali tijelo je slabo i snaga popušta. A poznato vam je da zemlja koja je odavno već

zasađena ne umnaža stalno svoj rod (…)».

To što sam rekao tada, i danas tako mislim. Fra Antine kolege još putuju

ovom zemljom i može im to još dugo potrajati: dao im Bog da tako i bude.

Ali njemu se, evo, nakon toga «brzo dovršilo».

Braćo i sestre! Svećenički poziv nije lagan. On je težak, mukotrpan i

specifičan. To nije zvanje kao ostala zvanja. To je poziv u kojemu je

Bog glavni režiser. Zato svećenik nije filozof, jer on malo haje je li svijet

1 i 2/2011

v jesnik franjevačke provincije presvetoga o tkupitelja

31


v jesnik franjevačke provincije presvetoga otkupitelja

32

1 i 2/2011

naši pokojnici

napravljen od vode ili vatre. On nije starozavjetni svećenik, jer ga u hramu

nisu pomazali nadobudni čuvari svetih knjiga i predaja; nije kralj ni moćnik,

jer nema ni krune ni žezla, ni vojnika ni podanika; nije prorok, ali je, kao

i prorok, spreman umrijeti za svoga Boga, za svoju Crkvu i za svoj narod.

Svećenik je čovjek bez oružja, bez bogatstva i nadarbina, a najčešće i bez

sljedbenika. On je, kako rekoh, glas što govori u Božje ime; on je ruka što

piše po Božjem kazivanju.

Što je sve kroz 50 godina fra Antina svećeničkog života i djelovanja Božji

glas preko njega izgovorio i ruka njegova ispisala, samo Bog zna. Ali ono

što mi znamo i možemo, to u ovom molitvenom, bratskom, svećeničkom,

rodbinskom i prijateljskom oproštaju od fra Ante činimo; i sa srcem punim

zahvale kažemo: Blagoslovljen Bog u vijeke!

• za fra Antine roditelje, za njegova oca Ivana i majku Ljubu, koji mu

dadoše život, koji ga odgojiše, koji ga svećeničkim putom uputiše i svojim

roditeljskim molitvama pratiše – blagoslovljen Bog u vijeke!

• za sve fra Antine odgojitelje i profesore, za biskupe i redovničke

poglavare, za sve njegove iskrene prijatelje i dobročinitelje koji su mu bili

potpora na njegovu putu i u njegovoj svećeničkoj službi – blagoslovljen

Bog u vijeke!

• za brojnu dječicu koju je krstio, koju je krštenjem na božanski život

uzdignuo i božanskim životom obogatio – blagoslovljen Bog u vijeke!

• za mnoštvo djece koje je tijekom njegova 50-godišnjeg dušobrižništva

upoznao, kao majka ih volio i kao otac odgajao; za mnoštvo djece koje

je kao anđele u bijelim haljinama za Prvu svetu pričest pripremio i za

sakrament Krizme poučio – blagoslovljen Bog u vijeke!

• za stotine propovijedi koje su njegove usne izgovorile i brojne kateheze

koje su njegove ruke za vjernički narod napisale; za sve pažljivo birane

i odmjerene riječi koje su poticale, dizale i hrabrile, poučavale, mirile i

gradile – blagoslovljen Bog u vijeke!

• za njegove ruke koje su se bezbroj puta u vis podigle da bi brojne

blagoslovom Božjim obdarile, da bi ih u sakramentu ispovijedi od grijeha

odriješile i s Bogom pomirile – blagoslovljen Bog u vijeke!

• za sve svete mise koje je prinosio i Tijelom Kristovim vjernike svoje

hranio – blagoslovljen Bog u vijeke!

• za brojne mladiće i djevojke koje su njegove ruke po sakramentu ženidbe

u sveti bračni savez sjedinile – blagoslovljen Bog u vijeke!

• biti svećenik ne znači staviti na sebe jednu odoru izvana, nego stotine

tuđih muka iznutra. Za sve ranjene, slomljene i sve potrebne koji su kod

njega po utjehu dolazili i od njega se duhovno jači i krepkiji, sretniji i

mirniji svome domu i u život vraćali – blagoslovljen Bog u vijeke!


naši pokojnici

• za sve umiruće koje su njegove ruke pomazale, za raj ih pripravile i na

onaj svijet ispratile – blagoslovljen Bog u vijeke!

• za svu ljubav koju je pokazivao i pažnju koju je poklanjao; za njegovo

Bogoljublje i čovjekoljublje, za njegovo rodoljublje i nepokolebljivo

domoljublje; za milijun njegovih malih i vrijednih stvari koje su nama

nepoznate, ali su u Božjem srcu pohranjene i u dlan njegove ruke

upisane – blagoslovljen Bog u vijeke!

Blagoslovljen Bog u vijeke po svome vjernom sluzi, franjevcu, svećeniku i

župniku, fra Anti Aniću!

U ovoj prigodi izražavam iskrenu zahvalnost ocu nadbiskupu, dr. Marinu

Barišiću koji je predvodio ovu Misu zadušnicu i uputio nam svoju pastirsku

riječ. Više od polovice svoga svećeničkog života i pastoralnog djelovanja fra

Ante je proveo u Vašoj i našoj Nadbiskupiji splitsko-makarskoj. Poznato mi

je da Vas je kao svoga Nadbiskupa cijenio i poštivao, da je Vaše riječi uvijek

uvažavao i Vaše pastoralne smjernice i odredbe vjerno provodio. Osim toga,

hvala Vam, Oče nadbiskupe, na pažnji i ljubavi koju ste i Vi osobno uvijek

imali prema fra Anti. Ona je uvijek bila iskrena, vidljiva i prepoznatljiva.

Takvu je i danas iskazujete. Hvala Vam od srca!

Zahvaljujem također i braći u samostanu Majke Božje Lurdske u Zagrebu,

na čelu s gvardijanom fra Slavenom Milanovićem Litrom, koji su fra Antu

svakodnevno posjećivali u bolnici Rebro. Zahvaljujem i č. s. Jeleni Lončar koja

je također fra Antu često obilazila i bila mu pri ruci u njegovim potrebama.

Dok izgovaram riječi zahvale, istodobno izražavam i iskrenu sućut fra Antinoj

bližoj i daljnjoj rodbini i prijateljima; njegovoj rodnoj župi Slivno i svim

župama i misijama u domovini i inozemstvu u kojima je fra Ante brižno i

uzorno djelovao; osobitu sućut izražavam vjernicima u župi Gradac n/m gdje

je fra Ante bio dugogodišnji župnik. Uvjeren sam da će kod vjernika dugo

živjeti sjećanje na njegov život i njegovo svećeničko djelovanje u toj župi.

Dragi naš fra Ante. Hvala Ti na uzornom služenju Bogu, Katoličkoj crkvi i

svom hrvatskom narodu. Bog koji je dobro, samo dobro, jedino dobro i najveće

dobro oprostio sve slabosti Tvoje i nagradio sve kreposti Tvoje. Danas ga

molimo da otpočineš u Njemu. Amen!

oproštaj fra gabrijela jurišića u ime školskih kolega

„DRAGI KOLEGA, DO SUSRETA U VJEČNOSTI!“

Draga braćo franjevci, ožalošćena rodbino, braćo i sestre!

U Dugom svjetskom ratu i poslije rata u našoj Franjevačkoj provinciji Presv.

Otkupitelja partizanske vlasti, zadojene komunističkom ideologijom, ubile

1 i 2/2011

v jesnik franjevačke provincije presvetoga o tkupitelja

33


v jesnik franjevačke provincije presvetoga otkupitelja

34

1 i 2/2011

naši pokojnici

su preko 40 naše braće fratara. Neki su fratri pobjegli u inozemstvo, a drugi

su s provincijalom fra Petrom Grabićem osuđeni na višegodišnju robiju.

Stoga nije bilo lako popuniti sve službe, posebno na župama, jer su u nekim

župama i župske kuće bile spaljene ili teško oštećene. Zgrada Gimnazije

i Sjemeništa u Sinju bila je oduzeta, a dio Samostana zauzela je vojska i

neki stanari. U tako teškim prilikama bilo je gotovo nemoguće vidjeti tračak

svjetla, koji bi naviještao nadu u bolju budućnost.

Puni vjere u Božju Providnost, fratri su godinu dana poslije svršetka rata,

u rujnu 1946. godine, ponovno otvorili i Sjemenište i Gimnaziju. Tako se u

Sinju našlo u 1. razredu 34 učenika, od kojih je 18 sjemeništaraca iz cijele

Provincije stanovalo u samostanskim prostorijama, a ostali su kao tzv. vanjski

đaci stanovali sa svojim roditeljima, a svaki su dan dolazili pješice u školu.

Dakle, Sjemenište i Gimnazija otvorili su svoja vrata, primili prve dječake i

svima fratrima ulili novu nadu u nastavak života Provincije i njezino vedrije

sutra.

Prvi na popisu sjemeništaraca i gimnazijalaca bio je dječak Milan Anić iz

Slivna. Tako smo se, prije 65 godina, prvi put u životu vidjeli, susreli i kao

prvaši započeli zajednički život u Sjemeništu i Gimnaziji. Zajedno smo

završili osam razreda Gimnazije u Sinju i Zagrebu, novicijat na Visovcu,

maturirali u Zagrebu, poslije vojske započeli studij filozofije i teologije u

Zagrebu te nastavili u Makarskoj. Nas šestorica kolega iz novicijata ređeni

smo, slavili mlade mise i stavili se Provinciji na raspolaganje. A od nekadašnja

34 „prvaša“ mladomisnicima je postalo 11. Deo gratias!

Fra Ante je svojih malo više od 50 misničkih godina uglavnom proveo u

pastoralnom djelovanju u domovini i s našim radnicima u Njemačkoj.

Brzo je shvatio da je u pastoralnom djelovanju i pisana riječ vrlo važna.

Stoga je pred Božić 1973. god. u Rosenheimu pokrenuo župski list „Evo

ti pišem“, zamišljen kao pismo i obavijesti vjernicima svoje Misije. Isto

je nastavio i kao voditelj Misije u Bonnu (1974.). Kao župnik u Koelnu

nastavio je izdavati postojeći župski list „Naša zvona“ (1982.). Kad se vratio

u domovinu, pokrenuo je u Podbablju župski list „Most“ (1986.) i u Gracu

župski list „Lapčan“ (1991.).

I još nešto. Bio je nacionalno pravilno orijentiran i poticao je svoje župljane

na ljubav prema domovini i svomu hrvatskom narodu. Dosta je spomenuti

da je surađivao s Brunom Bušićem, da je u Parizu bio na njegovu sprovodu

(1978.) i kad je došao u domovinu, da mu je zato UDBA oduzela putovnicu.

Također je poznato da je surađivao s dr. Franjom Tuđmanom još u ono doba

kad je UDBA progonila Franju. To je samo nekoliko podataka o fra Antinu

djelovanju na tom polju.


naši pokojnici

Od nas sjemeništaraca iz 1946. godine prvi je napustio ovaj zemaljski život

i preselio se u vječnost fra Josip Smoljo (7. III. 1979.), a onda su za njim

pošli: fra Šimun Šipić, provincijal (3. II. 1992.), fra Bone Prcela (13. VII.

2002.), fra Tomislav Duka (2. XI. 2007.) i don Zdenko Bralić, kanonik i

župnik katedralne župe Sv. Duje u Splitu (23. II. 2008.). Danas se, evo,

rastajemo od našega fra Ante.

Ono je Mak Dizdar napisao: „… Ima jedna modra rijeka. Valja nama preko

rijeke“, tj. na drugu obalu. U ovom trenutku, kad dragoga brata fra Antu

pratimo na drugu obalu, moramo poželjeti da njega, a uskoro i nas, Gospodin

Isus Krist, veliki i vječni svećenik, primi u svoju svetu i vječnu liturgiju na

nebesima!

Dakle, dragi kolega, do susreta u vječnosti! Quod Deus faxit! Amen!

† ilija Damjanović

U utorak, 8. veljače 2011. godine, preminuo je Ilija Damjanović, otac našega

fra Stojana Damjanovića, koji vrši službu samostanskog vikara na Visovcu.

Sprovod pokojnog Ilije obavljen je u srijedu, 9. veljače, nakon mise zadušnice

u Ljutom Docu (groblje Kraljevine).

1 i 2/2011

v jesnik franjevačke provincije presvetoga o tkupitelja

35


adresar franjevačke provincije presvetoga otkupitelja

provincijske

ustanove

provincijalat split

21000 SPLIT

Trg Gaje Bulata 3

Tel: 021/ 362-388 Provincijal

Tel: 021/ 348-182 Tajnik

Fax: 021/ 347-822

Tel: 021/ 362-649 Ekonom

Fax: 021/ 348-116

E-mail: provincijalat-franjevaca@st.t-com.hr

sjemenište sinj

21230 SINJ

Fratarski prolaz 4

Tel: 021/ 824-400

Fax: 021/ 824-301

Tel: 021/ 826-519 Ravnatelj

gimnaZija sinj

21230 SINJ

Franj. klasične gimnazije 22

Tel/Fax: 021/ 821-809 tajništvo

Tel: 021/ 825-009 zbornica

postulatura imotski

(SAMOSTAN IMOTSKI)

novicijat visovac

22324 DRINOVCI

Tel: 022/ 775-755

Fax: 022/ 775-732

klerikat split

21000 SPLIT

Ivana Pl. Zajca bb

Tel: 021/ 541 700

021/ 541 704

“planina i more“

21300 MAKARSKA

Franjevački put 1

Tel: 021/ 611-256

“panis vitae”

21000 SPLIT

Trg Gaje Bulata 3

Tel./Fax: 021/ 344-998

“kačiĆ”

21230 SINJ

Alojzija Stepinca 1

Tel: 021/ 70 70 71

Fax: 021/ 70 70 20

“marija”

21000 SPLIT

Trg Gaje Bulata 3

Tel./Fax: 021/ 348-184

“dobri otac antiĆ”

10000 ZAGREB

Vrbanićeva 35

Tel: 01/ 46-60-031

“fra rafo kaliniĆ”

21000 SPLIT

Trg Gaje Bulata 3

Tel: 021/ 340-190

“služba božja”

21000 SPLIT

Trg Gaje Bulata 3

Tel: 021/ 343-561

E-mail: sluzbabozja@st.htnet.hr

ostale

ustanove

katolički bogoslovni

fakultet

Udružena ustanova splitske metropolije

i Franjevačke prov. Presv. Otkupitelja

21000 SPLIT

Zrinsko-Frankopanska 19

Tel./Fax: 021/ 386-144

franjevački institut

Za kulturu mira

21000 SPLIT

Poljudsko šetalište 4

Tel./Fax: 021/ 381-011

deutscHland

Iz HR: 0049 ne birati 0 od gradskog predbroja

HRVATSKI DUŠOBRIŽNIČKI URED U

NJEMAČKOJ

frankfurt

An den Drei Steinen 42d

60435 FRANKFURT/M

Tel: 069/ 95 40 480 ured

Fax: 069/ 95 40 48 24

Tel: 069/ 95 404 811 stan

E-mail: delegatur@kroatenseelsorge.de

SAMOSTAN

mÜncHen

Franziskanerkloster St. Gabriel

Versaillerstr. 20

81677 MÜNCHEN

Tel: 089/ 41 95 010 Župni ured

Fax: 089/ 47 98 52

Tel: 089/ 415 595 80 Gvardijan

Tel: 089/ 419 501 16 Župnik

Tel: 089/ 419 501 25 Pavao Žmire

Fax: 089/ 470 849 81

Tel: 089/ 416 198 31 Božo Ančić

Fax: 089/ 416 198 33

HRVATSKE KATOLIČKE MISIJE

berlin

Feldstrasse 4

13355 BERLIN

Tel: 030/ 261 15 40; 261 15 49

Fax: 030/ 2 62 83 97

bietigHeim-bissingen

Uhlandplatz 1;

74321 Bietigheim – Bissingen

Tel.: 07142/ 7739473

Fax: 07142/ 7739473

Sv. Ante Padovanski – Vahingen Enz

Goethestr. 54; 71665 Vaihingen/Enz

Tel. 07042/816870

Fax: 07042/5562

Sv. Ilija prorok – Illingen

Eichwaldstr.

35; 75428 Illingen

Tel. 07042 827872

darmstadt

Feldbergstr. 32

64295 DARMSTADT

Tel: 06151/ 89 62 66 ured

Fax: 06151/ 85 15 22

Stan: Eschollbrückerstr. 13

64295 DARMSTADT

Tel: 06151/ 39 17 865

dÜsseldorf

Van-Douven-Str. 8

40227 DÜSSELDORF

Tel: 0211/ 78 41 21 ured

Tel: 0211/ 78 44 53 stan

Fax: 0211/ 8892 742

esslingen

Untere Beutau 8-10

73728 ESSLINGEN

Tel: 0711/ 35 58 07

Fax: 0711/ 35 57 94

Stan: Lindenstr. 93

73760 OSTFILDERN

Tel: 0711/ 341 49 08

frankfurt

Niedenau 27

60325 FRANKFURT/M

Tel: 069/ 72 31 25

Fax: 069/ 72 33 63

freising

Domberg 7

85354 FREISING

Tel: 08161/ 73 59

Fax: 08161/ 417 57

kelkHeim

Am Kirchplatz 6

65779 KELKHEIM

Tel: 06195/ 97 66 71

Fax: 06195/ 97 66 72

kÖln

Berrenratherstr. 129

50676 KÖLN (Sülz)

Tel: 0221/ 298 13 655

ludWigsburg

Schorndorfer Str. 31

71638 LUDWIGSBURG

Tel: 07141/ 92 69 71

Fax: 07141/ 90 38 90

Stan:

Mozart str. 10

71640 Ludwigsburg

Tel: 07141/ 26 79 117

mainZ

Emmeranstraße 15

55116 MAINZ

Tel: 06131/ 22 94 54

Fax: 06131/ 22 94 62

mÜncHen

Schwanthaler Straße 98

80336 MÜNCHEN

Tel: 089/ 17 95 810

Fax: 089/ 17 95 81 11

offenbacH

Marienstraße 38

63069 OFFENBACH/M

Tel: 069/ 845 749

Fax: 069/ 848 497 64

Stan: Schäferstraße 20

63069 OFFENBACH/M

Tel: 069/ 84 66 29

rosenHeim

Heilig-Geist-Straße 46

83022 ROSENHEIM

Tel: 08031/ 34 181

Fax: 08031/ 58 98 23

Stan: Aventinstraße 16/II

83022 ROSENHEIM

Tel: 08031/ 14 686

Fax: 08031/ 79 74 23

rÜsselsHeim

Im Kleinen Ramsee 21

65428 RÜSSELSHEIM

Tel: 06142/ 1 22 70

sindelfingen

Bleichmühlestr. 11/2

71065 SINDELFINGEN

Tel: 07031/ 87 31 33

Fax: 07031/ 87 90 75

Stan: Eyachstr. 36

71067 SINDELFINGEN

Tel: 07031/ 87 73 66

Fax: 07031/ 87 90 75

Mob: 0172/ 710 78 05

stuttgart - Zentrum

Heusteigstr. 18

70182 STUTTGART

Tel: 0711/ 6 40 30 40

Tel: 0711/ 6 40 30 49

Fax: 0711/ 6 49 32 78

Stan: Stafflenbergstr. 46

70184 STUTTGART

Tel: 0711/ 1 64 54 71

stutt. - bad cannstatt

Salacher Str. 33

70327 STUTTGART

Tel: 0711/ 9561919

Fax: 0711/ 9561918

Waiblingen

Marienstr. 16

71332 WAIBLINGEN

Tel: 07151/ 15 2 22

Fax: 07151/ 59 9 00

Stan: Lenzhalde 18

71332 WAIBLINGEN

Tel: 07151/ 98 16 104

Wuppertal

Am Deckershäuschen 94

42111 WUPPERTAL

Tel: 0202/ 30 10 89

Fax: 0202/ 30 61 45

NJEMAČKA PASTVA

geretsried

Johann-Sebastian-Bach-Str. 2

82538 GERETSRIED

Tel: 08171/ 315 96

Fax: 08171/ 38 04 79

Tel: 08171/ 38 04 76 stan

italia

Iz HR: 0039 birati 0 od gradskog predbroja

rim

Collegio ”Antonianum“

Via Merulana 124

00185 ROMA

Tel: 06/ 70-373-9 centrala

Fax: 06/ 70-373-614

Fax: 06/ 70-373-716

06/ 70-373-726 Hrvatsko bratstvo

molise

Piazza N. Neri 4

86030 Acquaviva Collecroce (CB)

Tel. 08/ 75 97 00 16

slovenija

Iz HR: 00386 ne birati 0 od gradskog predbroja

ljubljana

Prešernov trg 4

1000 LJUBLJANA

Tel: 01/ 24 29 322

Fax: 01/ 24 29 323

Tel: 01/ 24 29 300 samostan

engleska

Iz HR: pozivni 0044

london

17 Boutflower Road

London, SW11 1RE, UK

Tel/Fax: 0/ 207 2233 530

canada

Iz HR: pozivni 001

vancouver

3105 E. 1st Avenue

VANCOUVER - B. C., V5M 1B6

Tel: 604/ 253-2089

Fax: 604/ 254-5198

usa

Iz Hrvatske pozivni broj 001

san jose

901 Lincoln Avenue

S. JOSÉ, California 95126

Tel: 408/ 279-0279

Fax: 408/ 292-5868

WasHington

Hrgović, fra Jure

Franciscan monastery of the Holy Land

1400 Quincy Street, N.E.

Washington, DC 20017

tel.+1 202 526 6800


adresar franjevačke provincije presvetoga otkupitelja

samostani

imotski

21260 IMOTSKI

Fra Stjepana Vrljića 21

Tel: 021/ 841-178

671-077

Fax: 021/ 671-070

karin

23452 KARIN

Tel. 023/ 687-613

687-621

knin

22300 KNIN

Zvonimirova 46

Tel: 022/ 660-160

Fax: 022/ 660-046

makarska

21300 MAKARSKA

Franjevač ki put 1

Tel.: 021/ 612-259 samostan

Tel: 021/ 616-681 gvardijanat

Fax: 021/ 616-681

Tel/fax: 021/ 611-416

omiš

21310 OMIŠ

Put Skalica 16

Tel: 021/861-083; 862-355

Fax: 021/862-400

sinj 21230 SINJ

Fratarski prolaz 4

Tel: 021/ 70-70-10 samostan

Tel: 021/ 70-70-17 gvardijanat

Fax: 021/ 70-70-20

split

21000 SPLIT

Trg Gaje Bulata 3

Tel: 021/ 340-190

Fax: 021/ 344-988

split - trstenik

21000 SPLIT

Ivana Pl. Zajca bb

Tel: 021/ 541 700

021/ 541 704

Fax: 021/ 380 315

sumartin

21426 SUMARTIN

Tel: 021/ 648-100

šibenik

22000 ŠIBENIK

Kačićeva 11

Tel/fax: 022/ 217-020

šibenik - šubićevac

22000 ŠIBENIK

Bana Ivana Mažuranića 3a

Tel: 022/ 214 294

visovac

22324 DRINOVCI

Tel: 022/ 775-416, 775-700

Fax: 022/ 775-732

Zagreb

10000 ZAGREB

Vrbanićeva 35

Tel: 01/ 46-60-030; 4660033

Tel/fax: 01/ 46-60-032 gvardijanat

Zaostrog

21334 ZAOSTROG

Obala hrv. rodoljuba 36

Tel: 021/ 629-200

Tel/fax: 021/ 678-059

živogošĆe

21329 IGRANE

Tel: 021/ 627-104

župe

baĆina-plina stablina

bajagiĆ

21241 Obrovac Sinjski

Tel: 021/ 839-840

banjevci

Banjevci 196

23302 Stankovci

Tel: 023/ 632-025

bast - baška voda

21320 Baška Voda

Tel: 021/ 620-353

bilice

22000 Šibenik

Ivana Mažuranića bb

Tel: 022/ 217-020

bliZna

21228 Blizna Donja

Tel: 021/ 897-222

brist - samostan Zaostrog

Tel: 021/ 629-255

bristivica

21228 Blizna Donja

Tel: 021/ 898-030

brštanovo

21202 Lećevica

Tel: 021/ 254-164

crivac

21229 Crivac

Tel: 021/ 810-077

čista velika

22214 Čista Velika

Tel: 022/ 489-080

čvrljevo

22323 Unešić

Tel/fax: 022/ 875-093

danilo

22205 Perković

Tel: 022/ 779-581

drašnice - igrane

drniš

22320 Drniš

Kardinala Utišinovića 14

Tel/fax: 022/ 886-137

drvenik - samostan Zaostrog

dubrava

22000 Šibenik

Ivana Mažuranića bb

Tel: 022/ 215-902

dubravice

22222 Skradin

Tel: 022/ 775-477

gala

21241 Obrovac/Sinjski

Tel/fax: 021/ 839-999

grab

21242 Grab

Tel: 021/ 828-064

gračac

Kneza Branimira 1

23440 Gračac

Tel: 023/ 773-090

gradac drniški

22322 Ružić

Tel: 022/ 872-781

gradac n/m

21330 Gradac

Tel: 021/ 697-588

Hrvace

21233 Hrvace

Tel: 021/ 829-222

igrane

21329 Igrane

Tel: 021/ 627-874

imotski - samostan

kadina glavica

22320 Drniš

Kard. Utišinovića 14

Tel: 022/ 887-820

karin - samostan

kijevo

22310 Kijevo

Tel/Fax: 022/ 681-015

kljaci

22322 Ružić

Tel: 022/ 874-111

knin - samostan

konjevrate

22221 Lozovac

Tel: 022/ 778-855

koZica

21274 Kozica

Tel: 021/ 609-230

kruševo

23450 Obrovac

Tel: 023/ 636-411

labin - prgomet

21201 Prgomet

Tel: 021/ 805-003

leĆevica

21202 Lećevica

Tel: 021/ 250-055

lišane

23303 Lišane Ostrovičke

Tel: 023/ 661-015

lovinac - gračac

lovreĆ

21257 Lovreć

Tel. 021/ 723-255

metkoviĆ

20350 Metković

Ante Gabrića 27

Tel./Fax: 020/ 681-818

miljevci

22324 Drinovci/Miljevci

Tel./Fax: 022/ 882-055

mirloviĆ

22323 Unešić

Tel: 022/ 869-800

nevest

22323 Unešić

Tel: 022/ 860-829

ogorje

21206 Ogorje

Tel: 021/ 663-106

otok

21238 Otok Dalmatinski

Tel./Fax: 021/ 834-144

perkoviĆ

22205 Perković

Tel: 022/ 772-333

piramatovci

22222 Skradin

Tel: 022/ 767-605

plina - stablina

20340 Ploče, p.p. 59

Tel: 020/ 679-420

podaca - samostan Zaostrog

podbablje

21262 Kamenmost

Tel: 021/ 848-475

potravlje

21233 Hrvace

Tel: 021/ 818-555

primorski dolac

21227 Primorski Dolac

Tel: 021/ 899-390

proložac

21264 Proložac

Tel: 021/ 846-025

promina

22303 Oklaj

Tel: 022/ 881-306

prugovo

21231 Klis

Tel: 021/ 253-053

radošiĆ - lećevica

runoviĆi

21261 Runovići

Tel. 021/ 849-000

Fax: 021/ 670-512

rupe

22222 Skradin

Tel: 022/ 775-477

sinj - samostan

Tel: 021/ 823-100; 70-70-41

siveriĆ

22321 Siverić

Tel: 022/ 885-416

slivno

21272 Slivno

Tel/fax: 021/ 855-100

split - samostan

Tel./Fax: 021/ 343-586

stankovci

23422 Stankovci

Tel: 023/ 380-071

staševica

20345 Staševica

Tel: 020/ 695-200

studenci

21265 Studenci

Tel/fax: 021/ 725-506

Tel: 021/ 725-487

sumartin - samostan

šibenik - crnica

22000 Šibenik

Ivana Mažuranića bb

Tel: 022/ 217-020

šibenik - meteriZe

22000 Šibenik

Trg sv. Jeronima 1

Tel: 022/ 332-043

šibenik - šubiĆevac

22000 Šibenik

Bana Ivana Mažuranića 3a

Tel: 022/ 214-294

šibenik - varoš

22000 Šibenik

Fra Stjepana Zlatovića 14

Tel: 022/ 212-577

tučepi

Podgradac 2

21325 Tučepi

Tel: 021/ 623-251

turjaci

21230 Sinj, p.p. 76

Tel: 021/ 836-100

ugljane

21243 Ugljane

Tel: 021/ 813-001

unešiĆ

22323 Unešić

Tel: 022/ 860-800

veliko brdo

21300 Makarska

Franjevački put 1

Tel: 021/ 612-259

vinjani

21260 Imotski

Tel: 021/ 841-791

vrgorac

21276 Vrgorac

Splitska 23

Tel: 021/ 674-212

vrlika

21236 Vrlika

Tel./Fax: 021/ 827-200

vrpolje

22300 KNIN

Tomislavova 172

Tel: 022/ 662-270

Zagreb - samostan

Tel./Fax: 01/466-05-55

Zaostrog - samostan

Zavojane - kozica

Zlopolje - ogorje

Zmijavci

21266 Zmijavci

Tel: 021/ 840-148

živogošĆe - samostan

More magazines by this user
Similar magazines